INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2012. Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2012 Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative portefølje viser atter sine kvaliteter ved afslutningen af et turbulent 2011 Analyser: F. E. Bording Monberg & Thorsen Chemometec Nordjyske Bank Cimber Sterling Group Sanistål Dantax Sparbank Dantherm Totalbanken DK Company U.I.E. Flügger Vestjysk Bank Gyldendal Victor International IC Companys William Demant Holding Brdr. A&O Johansen Det Østasiatiske Komp.

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.1 JANUAR 2012 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar Dragens år afløser Polariseringens år for de danske aktier Aktierne udviklede sig generelt ganske pænt mod slutningen af 2011, hvor de danske aktier de sidste par uger steg ca. 4,5 pct. og C20indekset i årets sidste kvartal leverede hele 11,31 pct., hvilket dog ikke kunne forhindre, at eliteindekset samlet i 2011 faldt med 14,78 pct., og totalindekset inkl. udbytter faldt med hele 16,32 pct. Det er næste dobbelt så meget, som MSCI World (All Countries), som målt i lokal valuta faldt 8,54 pct., og det var især de amerikanske aktier, som trak relativt op, mens de fjernøstlige markeder, ikke mindst det japanske aktiemarked, blev hårdt ramt i side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, TK Development og Flügger side 5 Den konservative portefølje viser atter sine kvaliteter ved afslutningen af et turbulent 2011 Med et afkast på 2,82 pct. slutter vores modelportefølje for den konservative investor året stærkest af. Den såkaldt indeksbaserede modelportefølje gav i december 2,74 pct., og klarede sig over året som helhed bedst med et afkast på 0,81 pct. mod sammenligningsindeksets 16,32 pct. Den konservative modelportefølje gav 1,48 pct. og modelporteføljen for den risikovillige investor 17,77 pct., men på 3 års sigt ligger alle tre modelporteføljer foran markedet.... side 8 ANALYSER F. E. Bording 2020D.BORD Monberg & Thorsen 2010C.MONB Chemometec 3520D.CHEM Nordjyske Bank 4010C.NOJY Cimber Sterling Group 2030D.CIMB Sanistål 2010D.SANI Dantax 2520D.DANG Sparbank 4010D.SPBA Dantherm 2010D.DANM Totalbanken 4010D.TOTA DK Company 2520D.DKCO U.I.E. 3020C.UNIE Flügger 1510C.FLUG Vestjysk Bank 4010C.VEST Gyldendal 2540D.GYLD Victor International 4040D.VIIN IC Companys 2520C.ICCO William Demant Holding 3510A.WILD Brdr. A&O Johansen 2010D.JOHA Det Østasiatiske Kompagni 3020C.ØKOM

4 MARKEDSKOMMENTAR DRAGENS ÅR AFLØSER POLARISERINGENS ÅR FOR DE DANSKE AKTIER Aktierne udviklede sig generelt ganske pænt mod slutningen af 2011, hvor de danske aktier de sidste par uger steg ca. 4,5 pct. og C20indekset i årets sidste kvartal leverede hele 11,31 pct., hvilket dog ikke kunne forhindre, at eliteindekset samlet i 2011 faldt med 14,78 pct., og totalindekset inkl. udbytter faldt med hele 16,32 pct. Det er næste dobbelt så meget, som MSCI World (All Countries), som målt i lokal valuta faldt 8,54 pct., og det var især de amerikanske aktier, som trak relativt op, mens de fjernøstlige markeder, ikke mindst det japanske aktiemarked, blev hårdt ramt i blev på flere måder et vanskeligere år på aktiemarkederne, end mange havde forventet. Såvel naturkatastrofer startende med jordskælv og tsunami i Japan og deraf følgende radioaktivt udslip fra atomkraftværker som geopolitisk uro i Nordafrika og Mellemøsten satte i den første del af året dagsorden, hvilket forplantede sig til en stigende risikoaversion hos de globale investorer. Men over sommeren blev det i stigende grad gældskrisen i en række europæiske lande, herunder først og fremmest Grækenland, men efterfølgende også nogle af de større og for eurozonen mere betydningsfulde af de gældsplagede EUlande, som overtog scenen. Et decideret sammenbrud for euro en har været en reel trussel, som i december tog en drastisk drejning, da England tonede rent flag og meldte sig ud af den tyskfranske redningsplan. Alligevel synes situationen stabiliseret mod afslutningen af året, om end man langt fra kan sige at være blot i nærheden af en endelig løsning på eurozonens gældskrise, som må forventes at tage år at komme gennem. I sidste ende drejer det sig om, at gælden skal reduceres, og uanset om det sker ved en højere opsparingskvote i de Grækenland, Italien, Spanien, Portugal og Irland, eller det bliver de bredere skuldre i bl.a. Tyskland, som betaler en del af gildet, vil det lægge beslag på købekraft til forbrug og investeringer, som vil køle økonomien i Europa ned i adskillige år. Positivt er det imidlertid, at der er sket en succesrig refinansiering af det europæiske banksystem, som er en stabiliserende faktor i den udfordrende situation, som Europa generelt befinder sig i. Samtidig er der positive tegn på, at den amerikanske økonomi så småt er på vej frem, så truslerne om et dupple dip synes at kunne afblæses. På den globale scene ser det ud til at være lykkedes at køle den opverophedede kinesiske økonomi noget ned, men der er en vis tidsforsinkelse, så de effekterne af den effektive planøkonomiske styring i Kina vil først for alvor gradvist slå igennem i løbet af Meget tyder på, at emerging markets med Kina som lokomotiv fortsat vil udvikle sig relativt uafhængigt af afmatningen i den vestlige verden, bl.a. stimuleret af et højt og stigende niveau for råvarepriserne. Heri ligger måske også et risikoelement for den globale økonomiske vækst, hvor geopolitiske problemer i visse dele af verden kan føre til nye stigninger i olieprisen, hvilket kan få fatale konsekvenser for den spirende optimisme, vi ser i USA, og som forhåbentlig også på et tidspunkt vil brede sig til Europa. Men kan vi undgå de store chock for økonomien, kan vi forvente at se en langsom men gradvis forbedring i væksten, som vil være stimulerende for kursen på de globale aktier. 3

5 På det danske aktiemarked har der i 2011 været en polarisering, hvor en række af vore relativt mange defensive virksomheder har klaret sig ganske pænt og nydt godt af kombinationen af en robust efterspørgsel og de gennemførte opstramninger, som har været tilskyndet af og mulige pga. kreditkrisen. Samtidig har nogle af de selskaber, som vi ofte har fremført som stærkt risikobetonede, måttet erkende, at høje forventninger ikke holdt. Og da forventningerne hos de optimistiske investorer var endnu højere, var straffen også overodentlig stor. Pandora skuffede i august, og Vestas har været gennem en gradvis erkendelse af, at udviklingen langt fra har været som den har været udtrykt i ledelsens udmeldinger. Over året faldt Vestasaktien ca. 2/3 i værdi efterfølglende i det nye år dog væsentlig mere og Pandora med knap 85 pct. efter at have været en del længere nede. ISS, som i en stærkt forgældet tilstand blev søgt ført på børsen, måtte opgive i erkendelse af, at investorerne trods alt er blevet mere realistiske og risikoaverse. Investorernes manglende appetit på risiko har også slået igennem på biotekaktierne, hvor bl.a. den tidligere C20stjerne Genmab over året faldt knap 45 pct., mens Asger Aamundselskaberne NeuroSearch og Bavarian Nordic begge mistede omkring 4/5 af deres børsværdier. A. P. Møller Mærsk mistede knap 1/4 af markedsværdien, da fragtraterne især på container atter faldt tilbage, efter at der ellers synes at være fundet forståelse blandt konkurrenterne om, at niveauet efter kreditkrisens kulmination i 2008/2009 var uholdbart. Nu synes situationen atter ude af kontrol, og selv om Maersk Line med APMGruppen i ryggen nok står som den stærkeste aktør, kan en udmattelseskrig blive lang og kostbar. Den ellers forhadte konglomeratkonstruktion viser nu sin styrke, og selv om der er udfordringer på flere fronter, må man sige, at aktiekursen også afspejler dette. Carlsberg har trods bryggeriaktiviteternes generelt defensive karakter også måttet tage mod markedets straf pga. skuffede forventninger på det vigtige russiske marked. Aktien er gennem 2011 faldet 27 pct., hvilket umiddelbart kan synes som en hård behandling. Selvfølgelig er det en skuffelse, at de betydelige investeringer i Rusland synes at kaste mindre af sig end ventet, men vi vurderer dog, at kvaliteterne stadig er til stede og nu kan købes til en fornuftig pris. En anden af vore foretrukne selskaber, FLSmidth & Co., har også lidt under investorernes frygt for, at den økonomiske afmatning vil føre til lavere aktivitet i cement og mineralindustrien og dermed lavere ordreindgang i FLSgruppen. Aktiens værdi er faldet med en god tredjedel i 2011, hvilket vi umiddelbart også ser som en god mulighed for den langsigtede investor, særligt fordi det er en attraktiv kontrolleret eksponering mod væksten på emerging markets. De defensive aktier såsom Novo Nordisk, Coloplast, G4S, UIE/UP, ALKAbello, William Demant og ingrediensproducenterne Novozymes og Chr. Hansen har været et stabileserende element i det samlede danske aktiemarkeds udvikling, og de vurderes fortsat også at være gode bud i det kommende år, hvor usikkerheden stadig vil være fremherskende. For de risikovillige investorer kan der naturligvis være muligheder i nogle af de hårdest straffede aktier, hvilket allerede periodevist har kunnet ses i rebounds for Pandora, Torm og Genmab. Men meget afhænger naturligvis af, om risikoappetitten kommer igen i Dragens år, som ifølge den kinesiske kalender starter senere i januar. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Vestas, TK Development og Flügger Vestas troværdighed alvorligt for skud Ledelsen må atter skuffe og melder nu ud om yderligere nedjustering til et nulresultat på den primære drift og dermed et forventet underskud for Nedjusteringen bekræfter vores værste anelser om, at situationen for Vestas generelt er dårligere, end ledelsen informerer til offentligheden, hvilket samtidig bekræfter vores vurdering af en Høj risiko og et kurspotentiale på 4 (Undervægt/Sælg). Det lykkedes ikke Vestas at efterleve ledelsens senest nedjusterede udmeldinger forud for Q3 rapporteringen i november, så over de sidste ca. to måneder er ledelsens forventninger til EBIT samlet nedjusteret fra EUR 490m til ca. nul. Omsætningen ventes nu på EUR 6,0 mia. mod oprindeligt ventet EUR 7,0 mia, senest nedjusteret til EUR 6,4 mia., hvor EBITmargin blev nedjusteret fra 7% til 4%. Ledelsen har forsøgt at fokusere på ordreindgangen, som da også med 7,4MW for året er efterlevet ift. udmeldingerne, men vi frygter, at de seneste ordrer kan være indgået på uattraktive vilkår, da kunderne har kendt ledelsens pres og især 2013 bliver således yderst udfordrende ikke mindst, hvis PTCordningen i USA ikke forlænges. Der er annonceret en organisationstilpasning, som åbner mulighed for ledelsen til at allokere en del omkostninger som engangsomkostninger. Ledelsen har de seneste år disponeret efter et urealistisk højt aktivitetsniveau og har desuden udvist svaghed i evnen til at tilpasse kapaciteten og styre økonomien samt ikke mindst en manglende troværdighed i kommunikationen. Vores DCFvaluation indikerer en fair kurs på 48 kr. Selv om cash flow muligvis er svagt positivt i 2011 har ledelsen advaret om, at det i perioder frem mod 2015 kan være negativt, hvilket kan udfordre selskabets selvstændige eksistens på kort og mellemlang sigt, men der findes konkurrenter, herunder kinsiske, som kan være liebhavere. TK Developments nedbringelse af pengebindingen skaber positivt cashflow fra driften Fremgangen fra 1. halvår er fortsat i 3. kvartal, og resultat af primær drift er fordoblet i forhold til samme kvartal sidste år. Samtidig er pengebindingen nedbragt, hvilket har medført positive pengestrømme fra driftsaktivitet. Usikkerheden på de internationale finansielle markeder udgør dog et øget risikomoment, og vi fastholder på den baggrund vurderingen af aktien på 3 (Neutral Vægt). Omsætningen i årets første 9 måneder faldt 17% til 273 mio. kr. som følge af færre projektsalg. Bruttoresultatet er til gengæld forbedret fra 163 mio. kr. til 169 mio. kr. som en konsekvens af positiv værdiregulering af investeringsejendomme på 26 mio. kr. De faste omkostninger er 5

7 nedbragt med 2,5 mio. kr., og periodens EBIT blev 74 mio. kr. mod 66 mio. kr. i sammenligningsperioden. Salget af Euro Mall i 2. kvartal bidrager yderligere med 31 mio. kr., så resultat før skat blev 39 mio. kr. mod 17 mio. kr. sidste år. Pengestrømme fra driftsaktivitet er forbedret fra 138 mio. kr. til 19 mio. kr. som følge af nedbringelse af pengebindingen i projekter, tilgodehavender, deponeringer og kreditorer. På negativsiden er renteudgiften øget med 7 mio. kr. Ledelsen venter fortsat et nettoresultat i 2011/12 på 100 mio. kr., men understreger at uroen på de finansielle markeder påfører forventningerne øget usikkerhed. Aktien handler fortsat billigt målt på K/I til et niveau på 0,3, hvilket vurderes at være en konsekvens af de generelle udfordringer i ejendomssektoren frem for specifikke forhold omkring TK Developments ejendomsportefølje. P/E niveauet omkring 6 kr. virker heller ikke afskrækkende, og vores DCF valuation indikerer en fair værdi omkring 16 kr. Som oplagte kurstriggere kan en nedjustering i sidste kvartal ikke udelukkes, mens yderligere projektsalg modsat vil stimulere kursen. Flügger anbefaling sænkes til Neutral vægt Trods fortsat ganske god salgsfremgang presses Flügger af en vis tilbageholdenhed hos både private og professionelle, og indtjeningen presses desuden af stigende råvarepriser samt omkostninger til distribution. Vi ændrer derfor vores vurdering af kurspotentialet fra 2 til 3 (fra Overvægt til Neutralvægt/Hold). Omsætningen steg i 2. kvartal med 11% til 467 mio. kr. og samlet for 1. halvår med 1 til 975 mio. kr., idet tilkøb af konkurrerende butikker i Norge betød en vækst i 2. kavartal her på hele 39%, ligesom salget uden for Norden øgedes med 36%. Imidlertid blev resultatet af primær drift, EBIT, mere end halveret i 2. kvartal fra 46,2 til 22,1 mio. kr., og resultatet efter skat faldt drastisk fra 36,2 til 9,5 mio. kr. sammenlignet med samme periode i 2010/11. EBIT er i 1. halvår faldet fra 117,1 mio. kr. til 88,2 mio. kr., og ledelsen forventer nu for hele året kun et EBIT på ca. 50 mio. kr. mod tidligere ventet 100 mio. kr., mens omsætningen fortsat ventes at stige 61 afhængigt af valutakurserne. Aktien handler til et krævende P/Eniveau for 2011/12, men rimeligt, hvis resultatet løftes som vore forventninger. Det er imidlertid vanskeligt at se en umiddelbar kurstrigger. 6

8 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 1,48%, 3 år 103,52% (frem til og med den 30. dec. 2011) Aktie Antal Aktuel Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden Anbefalings kurs anbefaling dato A.P. Møller Mærsk % 4, 29,2% 11/2005 Brødrene Hartmann % 1, 6,9% 10/2011 Carlsberg % 1,1% 18,8% 06/2009 Coloplast % 1, 29,5% 09/2010 G4S % 8,5% 39,8% 12/2008 Novo Nordisk % 6, 188,6% 07/2004 Ringkjøping Landbobank % 0,6% 15,4% 04/2011 Rockwool International % 5,2% 16,4% 07/2005 Topdanmark % 0,1% 37,7% 05/2010 UP % 1, 235, 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 4 ændringer (Køb 2, Salg 2) Vores modelportefølje for den konservative investor klarede sig ganske flot i december med et afkast på 2,82 pct. mod sammenligningsindeksets 0,67 pct., hvilket bragte porteføljens forspring fra årsskiftet op på 14,84 pct. og på tre års sigt op på hele 53,11 pct. G4S leverede det bedste afkast i årets sidste måned med 8,5 pct., mens Novo Nordisk og A. P. Møller Mæsk fulgte efter med hhv. 6,0 pct. og 4,0 pct. Rockwool trak ned med et afkast på 5,2 pct., mens de øvrige positioner i porteføljen bevægede sig mindre. Generelt er modelporteføljen ganske robust, og vi føler ikke behov for at foretage udskiftninger, hvorfor vi fastholder porteføljens sammensætning.. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /122011) Portefølje 103,52% OMXC 50,41% ,

9 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 17,77% 3 år 53,38% (frem til og med den 30. dec. 2011) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello % 3,9% 71,4% 11/2006 Ambu % 9,7% 100,1% 12/2008 Arkil Holding % 7,2% 40,3% 04/2009 Auriga % 1,8% 21, 03/2008 SP Group % 1,9% 3,5% 12/2010 FLSmidth & Co % 4,3% 290,3% 12/2004 Flügger % 9,6% 24,2% 01/2010 Lastas % 0,6% 14,7% 04/2011 Novozymes % 3, 249,5% 02/2005 SimCorp ,5% 78,2% 07/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 1 ændringer (Køb 1) Modelporteføljen for den mere risikovillige investor leverede et svagt negativt bedrag i december måned på 0,25 pct. mod OMXC GIindeksets 0,67 pct. Derved bragtes årets samlede afkast en tand under sammenligningsindeksets, nemlig med 177,77 pct. mod 16,32 pct. På tre års sigt er porteføljens dog 2,97 pct. bedre en sammenligningsindekset, ide t afkastet udviser +53,38 pct. Værst er det gået for Flügger, som leverede et lidt skuffende halvårsregnskab, så aktien over måneden samlet er faldet med 9,6 pct. Men også Arkil viste negative tendenser, og aktien faldt 7,2 pct., ligesom FLSmidth & Co. faldt tilbage med 4,3 pct. På den positive side var AMBU i fremgang med +9,7 pct., og det var glædeligt, at ALK Abello steg 3,9 pct. og Novozymes 3,0 pct. Vi vil overveje vores position i Flügger, som vi ganske vist tror på et meget langsigtet potentiale i, men dog er lidt bekymrede for styringen af omkostningerne i på det kortere sigt. DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /122011) Portefølje 53,38% OMXC 50,41% ,

10 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 0,81% Afkast 3 år 97,68% (frem til og med den 30. dec. 2011) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 4, 5,7% 07/2004 Arkil Holding % 7,2% 39,8% 04/2009 Brødrene Hartmann % 1, 6,9% 10/2011 Carlsberg % 1,1% 5,5% 03/2010 Coloplast % 1, 29,6% 09/2010 FLSmidth & Co % 4,3% 292,9% 12/2004 G4S % 8,5% 3,3% 03/2010 Novo Nordisk % 6, 372,8% 07/2004 Novozymes % 3, 239,6% 07/2004 Ringkjøping Landbobank % 0,6% 15,4% 04/2011 Rockwool International % 5,2% 53,3% 03/2007 SimCorp % 2,5% 84,6% 07/2005 Topdanmark ,1% 37,7% 05/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 5 ændringer (Køb 2, Salg 3) Vores såkaldt indeksbaserede modelportefølje, som er konstrueret som et alternativ til en investeringsforeningsafdeling med danske aktier, hvor sektorvægtene i udgangspunktet var som markedets, har klaret sig flot gennem både december og hele Julemåneden gav et afkast på 2,74 pct. og hele året 0,81 pct., hvilket var hhv. 2,07 pct. point og 15,51 pct. point bedre end sammenligningsindekset. På tre års sigt er forspringet hele 47,26 pct. point, hvilket vi har grund til at være tilfredse med. Mest iøjnefaldende er nok et afkast for G4S på 8,5 pct. i december, ligesom Novo Nordisk og APM trak op med afkast på hhv. 6,0 pct. og 4,0 pct. Værst gik det for Arkil og Rockwool, som faldt hhv. 7,2 pct. og 5,2 pct. Vi er dog meget komfortable med porteføljens aktier og ændrer ikke for nærværende i sammensætningen DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /122011) 75 50, Portefølje 97,67% OMXC 50,41%

11 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: Aktie Seneste kurs Afkast 1 md. Afkast 12 mdr. Anbefalings dato Bang & Olufsen 54,3 5,7% 14,8% 11/2011 BoConcept Holding 80,0 6,1% 53,9% 06/2009 Danionics 1,5 10,8% 49,4% 07/2004 DLH 6,3 7,7% 71,2% 09/2009 Intermail 23,7 33, 37, 06/2009 Netop Solutions 7,3 3, 27,8% 06/2009 Neurosearch 17,2 20, 83,1% 10/2009 Pandora 53,6 4,1% 81,5% 11/2011 Sanistål 44,4 0,3% 16,6% 06/2009 Sjælsø Gruppen 1,4 32,9% 88,4% 09/2009 Vestas 61,4 15,8% 54,9% 11/2011 High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Aktie Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) F. E. Bording 9,47 % Lån & Spar Bank 5,92 0,48% Victoria Properties 4,68 8,35% Dantax 3,32 3,74% DK Company 3,02 121,95% Scandinavian Brake Sys. 2,40 30,54% Rias 2,22 7,01% Formuepleje Optimum 1,99 0,08% Berlin III 1,68 2,84% Atlantic Airways 1,58 0,99% 10

12 Væsentlige kapitalændringer den seneste måned 3. jan. Victoria Properties har forhøjet aktiekapitalen som følge af fortegningsemission samt rettet emission. Aktiekapital udgør herefter kr. fordelt på stk a`50 kr. 23.dec Erria har som følge af konvertering af gæld forhøjet aktiekapitalen med kr. til kr. Antallet af udestående aktier er herefter kr. Sletning fra NASDAQ OMX Copenhagen 30. dec. USEA Bulk Shipping slettes fra handel og officiel notering på NASDAQ OMX. Baggrunden for sletningen er, at Ultragas ApS den 1. dec. iværksatte tvangsindløsning af de resterende aktier i USEA Bulk Shipping. 11

13 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS OMXC20 OMX dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec 150 dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec OMXCB KFMX dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec MIDCAP SMALLCAP dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec 100 dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec OMXCGI MATERIALER dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt 200 dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec

14 KØBENHAVNS FONDSBØRS'S KØBENHAVNS INDAVNS FONDSBØRS'S FONDSBØRS'S INDEKS INDEKS INDUSTRI FORBRUGSGODER dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec dec fe b apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt dec KONSUMENTVARER SUNDHEDSPLEJE dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec dec fe b apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec FINANS IT dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec 200 dec feb apr ju n aug okt dec fe b apr ju n aug okt TELEKOMMUNIKATION FORSYNING dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt dec feb apr ju n aug okt

15 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING Januar 2012 De 4 første karakterer angiver, hvilken af Københavns Fondsbørs' sektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse AFFITECH 8/ D.AFFI DIBA BANK 5/ D.DIBA ALKABELLÓ 11/ C.ALKB DJURSLANDS BANK 7/ D.DJUR ALM. BRAND 4/ C.ALMB DK COMPANY 1/ D.DKCO ALM. BRAND FORMUE 11/ D.ALMF DK TRENDS INVEST 10/ D.DKTR AMBU 10/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 10/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 12/ A.APMØ ARKIL HOLDING 9/ D.ARKI ASGAARD GROUP 11/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 12/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 12/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 12/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 12/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 7/ C.BAVA BERLIN III 6/ D.BERI BERLIN IV 6/ D.BERL BIOPORTO 11/ D.BIOP BLUE VISION 10/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 5/ D.BOCO F.E. BORDING B 1/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 9/ D.BRØN CARLSBERG B 7/ A.CARL CBRAIN 9/ D.CBRA CHEMOMETEC 1/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 12/ A.CHRH CIMBER STERLING GROUP 1/ D.CIMB COLOPLAST B 11/ A.COLO COLUMBUS IT PARTNER 10/ D.COLU COMENDO 10/ D.COME DANEJENDOMME HOLDING 8/ D.DABA DANIONICS 8/ D.DACA DANSKE BANK 12/ A.DANB DANTAX 1/ D.DANG DANTHERM 1/ D.DANM DELTAQ 6/ D.DELT DFDS 10/ C.DFDS DLH B 7/ D.DLHB DSV 8/ A.DSVB EGETÆPPER B 6/ D.EGET ERRIA 8/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 7/ D.EURO EXIQON 3/ D.EXIQ EXPEDIT B 9/ D.EXPE FIRSTFARMS 5/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 9/ A.FLSB FLÜGGER B 1/ C.FLUG FORMUEEVOLUTION I 6/ D.FE1T FORMUEEVOLUTION II 8/ D.FE2T FORMUEPLEJE EPIKUR 6/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 7/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 4/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 5/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 6/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 8/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 9/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 10/ D.GABR GENMAB 12/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 8/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 11/ D.GLUN GN STORE NORD 6/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 7/ D.GREE GREEN WIND ENERGY 7/ D.GREW G4S 6/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 7/ C.GRØN GYLDENDAL B 1/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 4/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 12/ D.HART H+H INTERNATIONAL 11/ D.HENB HVIDBJERG BANK 7/ D.HVID

16 HØJGAARD HOLDING B 6/ D.HØJG IC COMPANYS 1/ C.ICCO INTERMAIL 5/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 5/ D.JENS JEUDAN 11/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 1/ D.JOHA JYSKE BANK 12/ B.JYBA BRD. KLEE 11/ D.KLEE KLIMAINVEST 5/ D.KLIM KREDITBANKEN 4/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 4/ D.LALE LASTAS 5/ D.LAST LIFECYCLE PHARMA 5/ C LIPH H. LUNDBECK 3/ A.LUND LUXOR B 8/ D.LUXO LOLLANDS BANK 9/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 4/ C.LÅNS MIGATRONIC B 7/ D.MIGA MOLSLINIEN 7/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 1/ C.MONB MØNS BANK 12/ D.MØNS NETOP SOLUTIONS 9/ D.NETO NEUROSEARCH 11/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 10/ D.NEWC NKT HOLDING 4/ A.NKTH NORDEA BANK 11/ A.NORE D/S NORDEN 5/ A.NORD NORDIC TANKERS 8/ D.NOTA NORDICOM 8/ D.NORI NORDJYSKE BANK 1/ C.NOJY NORDFYNS BANK 8/ D.NORF NORTH MEDIA 6/ D.NORT NOVO NORDISK B 11/ A.NOVO NOVOZYMES 9/ A.NOVZ NTR HOLDING B 9/ D.NTRH NUNA MINERALS 7/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 9/ C.NØRR PANDORA 9/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 12/ C.PARK PRIME OFFICE 6/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 5/ C.RINL ROBLON B 11/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 4/ B.ROCK ROVSING 11/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 6/ D.ROYA RTX TELECOM 12/ D.RTXT SALLING BANK 9/ D.SALL SANISTÅL B 1/ D.SANI SAS 9/ C.SASA SATAIR 6/ C.SATA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCANDINAVIAN PROPERTIES 5/ D.SCAP SCF TECHNOLOGIES 7/ D.SCFT SCHAUMANN PROPERTIES 8/ C.SCHA SCHOUW & CO. 12/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 5/ D.SIFB SIMCORP 12/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 4/ C.SJÆL SKJERN BANK 9/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 5/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 7/ D.SMAL SOLAR 10/ C.SOLA SP GROUP 6/ D.SPGR SPARBANK 1/ D.SPBA SPAREKASSEN FAABORG 9/ C.FÅBO SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAREKASSEN HVETBO 4/ D.HVET SPAREKASSEN LOLLAND 9/ C.SPLO SPAR NORD 12/ C.SPNO SPEAS 10/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 10/ D.SVSP SYDBANK 12/ A.SYDS TDC 8/ A.TELE THRANE & THRANE 10/ C.THRA TIVOLI 11/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 11/ C.TKDE TOPDANMARK 7/ A.TOPD TOPOTARGET 8/ D.TOPO TOPSIL B 5/ D.TOPS TORM 12/ D.TORM TOTALBANKEN 1/ D.TOTA TOWER GROUP 11/ D.TOWE TRIFORK 10/ D.TRIF TRYG 7/ A.TRYG TØNDER BANK 6/ D.TØND U.I.E. 1/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 11/ C.UPBE VESTAS WIND SYSTEMS 9/ A.VESS VESTFYNS BANK 10/ D.VESF VESTJYSK BANK 1/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 5/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 1/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 12/ D.VIPR VINDERUP BANK 10/ D.VIND VORDINGBORG BANK 10/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 1/ A.WILD ZEALAND PHARMA 8/ C.ZEAL ÖSSUR 7/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 1/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 8/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 10/ D.ÅREL AAB 12/ D.ÅBKL AARHUS LOKALBANK 9/ D.ÅRHU PER AARSLEFF B 6/ C.ÅRSL

17 DAA F. E. BORDING STK 100 DAGSKURS 408,51 DATO D.BORD DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 4 P/E ,2 2011e 13,8 2012e 10,6 P/CE ,8 2011e 5,5 2012e 5,1 PEG 2010 N/M 2011e 0,0 2012e 0,4 EV/EBITDA ,0 2011e 7,0 2012e 7,7 YIELD 2,94 ROE 10,6 K/I 1,45 BETA (3år) 0, RELATIVE Hans Therp D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D F. E. Bording er en kommunikationskoncern med speciale i grafiske og digitale kommunikationsløsninger. Koncernen har ambitioner om at blive Skandinaviens førende inde for papirbaseret og digital grafisk kommunikation. F.E. Bording tilbyder løsninger i alle dele af den grafiske proces fra rådgivning, tryk og efterbehandling til udsendelse. Selskabet løser kommunikationsopgaver for en lang række af Skandinaviens største virksomheder og har en mangeårig grafisk tradition. F.E. Bording tilbyder forretnings samt marketingsservices, der dækker forretningsområderne grafisk kommunikation, digital kommunikation og IT kommunikation. I april 2008 blev indgået aftale om, at F. E. Bording overtog 51% af aktierne i den svenske kommunikationsvirksomhed MAILIT AB. Det svenske selskab arbejder blandt andet med digitale løsninger, kampagner og responshåndtering, og omsætter for ca. 30 mio. svenske kroner om året og har ca. 25 ansatte. Gennemsnitlig antal ansatte i 2010: GRUPPE: KOM. SERVICELEV. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,15 % 12 MDR 15,77 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 8 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 16,74 % 12 MDR 8,83 % GRUPPENS P/E 118,34 GRUPPENS K/I 17,70 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 16,26 % 12 MDR 6,27 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2012e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 12,00 12,00 12,00 21,44 14,46 10,42 6,48 0,32 33,89 37,37 33,48 33,06 32,39 62,88 48,01 33,67 18,89 0,91 29,59 38,47 C 145,25 108,03 83,89 0,17 52,19 68,36 80,13 Årsafslutning: DKK A Aktier Oktober 1995: kr. Baktier til kurs 105 til medarbej Generalforsamling: DKK B Aktier dere. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Ejvind Sandal, Kurt Thyregod, Raimo Issal, Hans Therp, 3 medarbejdervalgte repræsentanter Selskabet af 1. August 1931 A/S (Hans Therp) 33,8 (71,1), Olav W. Hansen 15,33% (7,08%), Egne aktier 6,4 (3,24%), Zoar Invest 5,27% (2,43%) FONDSKODE RIC BORDB.CO Fremgang er fortsat i 3. kvartal, og processen hvor F.E. Bording har transformeret den grafiske virksomhed til en servicevirksomhed inden for digital og grafisk kommunikation er således nået endnu et skridt videre. Omsætnin gen i 3. kvartal steg med 1 til 104 mio. kr., mens resultat af primær drift gik frem fra 0,9 mio. kr. til 7,3 mio. kr. For årets første 9 måneder steg omsætningen med 3% til 312 mio. kr., mens EBIT blev forbedret fra 6,2 mio. kr. i perioden sidste år til 14,4 mio. kr. i år. Samlet blev periodens resultat før skat 14,4 mio. kr. mod et underskud i sammenligningsperioden på 6,2 mio. kr. Den største fremgang er sket på det danske og svenske marked mens den norske marked blot udviser en beskeden fremgang. Forventningerne for 2011 fastholdes korrigeret for opkøb, og ledelsen venter en omsætning på ca. 450 mio.kr. og et resultat for F.E. Bordings andel efter skat på omkring 12 mio.kr. I hele 2010 var resultat før skat 6 mio. kr. mod 7 mio. kr. i Omsætningen faldt 6% til 399 mio. kr. og resultat af primær drift blev reduceret fra 3 mio. kr. til 4 mio. kr., ligesom netto finansielle omkostninger var 5,0 mio. kr. mod 7,6 mio. kr. i Som følge af resultatet var egenkapitalforrentningen 4,6%. Den samlede balancesum udgjorde 291 mio. kr., heraf udgjorde gælden knap 200 mio. kr. Soliditetsgraden ultimo 2010 udviste 32,4% mod 33,3% året før, mens likviditetsgraden er faldet fra 0,98 til 0,92. Resultat bar præg af den fortsatte transformation fra traditionel grafisk produktion til en videnbaseret kommunikationsvirksomhed, og der var således engangsomkostninger på 20,4 mio. kr.

18 DAA DANTAX STK 100 DAGSKURS 108,50 DATO D.DANG DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 2 SIKKERHED 4 P/E 2010/11 22,8 2011/12e 16,3 2012/13e 13,9 P/CE 2010/11 13,2 2011/12e 8,3 2012/13e 7,5 PEG 2010/11 0,1 2011/12e 0,4 2012/13e 0,8 EV/EBITDA 2010/11 3,6 2011/12e 2,1 2012/13e 2,0 YIELD ROE 3,4 K/I 0,56 BETA (3år) 0, RELATIVE D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Dantax koncernen er en handelsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af udvikling og markedsføring af TV, video og HiFiudstyr. Aktiviteten foregår i datterselskabet Dantax Radio A/S samt dette selskabs 10 ejede datterselskab Dantax Norge AS samt det associerede selskab Teleton Magnetics AB. Salget sker primært under mærkerne Dantax, Scansonic og Harmony. Dantaxmærket dækker over en række produkter fra fladskærme til mikrobølgeovne og CD/DVDholdere. Selskabet søger i stigende grad afsætning uden for Norden under navnet Scansonic, da Dantaxnavnet ikke må anvendes uden for Norden. I 2009 blev aktiviteten udvidet til at omdatte salg og produktion af Raidho højtalere. Herudover ejer koncernen 5 af aktiekapitalen i Nordic Air A/S. Aktiviteten i Nordic Air A/S og dette selskabs 10 ejede datterselskab North Flying A/S består i executive, ambulance og fragtflyvninger. Koncernen beskæftigede i 2010/11 i gns. 14 personer. John Peter Jensen GRUPPE: FORBRUGSGODER OG BEKLÆD. AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 22,60 % 12 MDR 30,72 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 20 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 36,22 % 12 MDR 99,77 % GRUPPENS P/E 4,90 GRUPPENS K/I 1,42 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 16,86 % 12 MDR 64,94 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2006/ / / / / /12e 2012/13e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 12,00 14,78 10,89 9,87 0,54 2,48 64,00 64,83 70,29 66,76 63,56 29,61 23,58 20,24 1,02 4,76 6,67 7,83 C 33,71 28,10 16,00 5,06 8,21 12,67 14,50 Årsafslutning: DKK B Aktier August 1995: kr. Baktier til kurs 105 til finansierin Generalforsamling: gen af overtagelsen af Fisher HiFi. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Per Mogensen, John Peter Jensen, Mads Peter Lübeck, Michael Rasmussen John Peter Jensen Holding A/S 68,4, John Peter Jensen 11,1 FONDSKODE RIC DANT.CO Omsætningen, som alene omfatter Radio/TVsegmentet, steg i 1. kvartal 2011/12 fra 14,6 mio. kr. til 20,2 mio. kr., hvilket var væsentligt mere, end hvad vi havde forventet, og resultatet af primær drift blev forbedret fra t.kr. til 326 t.kr. Resultat før skat udviste et beskedent underskud på 59 t.kr., men pga. tendensen de seneste forudgående kvartaler, synes den positive udvikling dog bekræftet. Den stærke udvikling i omsætningen, som også har været drivende for indtjeningsudviklingen, har helt naturligt krævet en stigende pengebinding i arbejdskapitalen, hvilket kommer til udtryk i en negativ pengestrøm fra driften på 7,3 mio. kr. mod en positiv pengestrøm i sammenligningskvartalet året før på 2,7 mio. kr. Det er vores forventning, at den normaliserer sig de kommende kvartaler, men vi vil holde øje med udviklingen. Generelt vurderer vi, at den gennemførte fokuseringsstrategi har været en succes, og vi har tillid til, at ledelsen evner at følge den til dørs. Udmeldingerne for 2011/12 fastholdes, idet der forventes en yderligere resultatfor bedring. Dantax oplevede i 2010/11 en positivt indtjeningseffekt af fokuseringsstrategien i Dantax Radio, mens flyaktiviteterne har udvist en svagere indtjening. Omsætningsfaldet er en konsekvens af den bevidste omlægning af produktmixet i bestræbelserne på at forbedre indtjeningen, hvilket må karakterieseres som vellykket, selv om markedet har været tilbageholdende. Det gælder også i flyaktiviteterne, som imidlertid vurderes at være belastet af stigende brændstofomkostninger. Det bemærkes i øvrigt, at pengestrømmene fra driften har været negative.

19 DAA NORDJYSKE BANK STK 10 DAGSKURS 69,50 DATO C.NOJY DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,0 2011e 5,3 2012e 4,9 P/CE ,8 2011e 1,8 2012e 1,7 PEG ,2 2011e 0,4 2012e 0,4 COST RATIO ,5 2011e 58,1 2012e 63,2 YIELD 1,44 ROE 9,1 K/I 0,50 BETA (3år) 0, RELATIVE D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 9,15 % 12 MDR 40,33 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 17 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 5,42 % 12 MDR 18,50 % GRUPPENS P/E 36,21 GRUPPENS K/I 1,32 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 13,40 % 12 MDR 24,71 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTO RENTE OG GEBYRINDT. RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,00 18,82 13,57 19,53 41, ,00 14,29 13,70 17,32 37, ,40 13,01 7, ,19 12,36 8,29 29, ,03 12,50 11,56 38,49 C DKK Aktier 21,36 Marts 2002:Nom kr. aktier med fortegningsret, tegningsforhold 10:7 13,06 14,30 39,18 39,80 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Nordjyske Bank, der er resultatet af en fusion mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank (med Egnsbank Nord som det egentlige fortsættende selskab), er en lokalbank for Vendsyssel med hovedsæde i Frederikshavn, 24 filialer i Nordjylland og 1 i København. Egnsbank Nord blev etableret i 1970 ved en sammenlægning af lokale banker i Skagen, Frederikshavn og Sæby, hvor bankens tre regionskontorer i dag har domicil samt regionskontor i Hjørring. Ud over "egenproduktionen" af traditionelle bankprodukter og serviceydelser samarbejder Nordjyske Bank med flere underleverandører. Balancen, der ultimo 2010 udgjorde 9,6 mia. kr., fordelte sig således på følgende hovedposter: AKTIVER Kasse & tilgodeh. ( 7%) Bankgæld ( 8%) Udlån (62%) Indlån (66%) Andre aktiver (11%) Andre passiver (13%) Fondsbeholdning (2) Ansvarlig kapital (13%) Det i 2010 var der gennemsnitligt ansat 287 personer. Claus Andersen, Mikael Jakobsen Hans Jørgen Kaptain, Erik B. Andersen, Per L. Christensen,, Ole Kristensen, Henrik Lintner, Sten Uggerhøj,, 3 medarbejdervalgte repræsentanter FONDSKODE RIC NORDJB.CO Nordjyske Bank havde frem til Q3 netto rente og gebyrindtægter på 344,2 mio. kr., svarende til det opnåede i perioden sidste år. Der har været et væsentligt fald i indtægterne fra kursreguleringerne til 5,1 mio. kr. mod 45,4 mio. kr. for Q3. Det opvejes i mindre grad af et fald i nedskrivninger på udlån på 68,1 mio. kr. mod 72,2 mio. kr. Resultat før skat oplevede således i Q et fald på 35% til 66,3 mio. kr. mod 100,6 mio. kr. i samme periode sid ste år. Bankens solvens udgør 18,7% ultimo Q3. Banken opjusterer sine forventninger for helåret 2011 til en basisindtjening før nedskrivninger og kursregulering i niveauet mio. kr. mod tidligere forventet mio. kr. I 2010 blev resultat før skat 120 mio. kr. mod 70 mio. kr. året inden. Netto renteindtægter steg fra 340 mio. kr. til 352 mio. kr., mens gebyrer steg fra 91 mio. kr. til 97 mio. kr. Samlet er basisindtægterne steget fra 447 mio. kr. til 497 mio. kr., og basisindtjeningen før nedskrivningerne på udlån er steget med 31% til 213 mio. kr. Nedskrivninger på egne udlån er faldet fra 86 mio. kr. til 81 mio. kr., mens nedskrivninger i forhold til det private beredskab andrager 16 mio. kr. Samlet har banken i 2010 bidraget med 36 mio. kr. til det private beredskab og indskydergarantifonden, som baggrund af at en række pengeinstitutter er ophørt med at drive bankdrift. Dermed blev basisindtjeningen på 116 mio. kr. mod 61 mio. kr. i Kursreguleringer bidrager positivt med 4 mio. kr. Årets resultat efter skat andrager 93 mio. kr. og fordeles med 85 mio. kr. til konsolidering og 8 mio. kr. i udbytte til aktionærerne, svarende til 1

20 DAA TOTALBANKEN STK 20 DAGSKURS 27,91 DATO D.TOTA DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,0 2011e Neg 2012e Neg P/CE ,0 2011e Neg 2012e 0,8 PEG ,1 2011e N/M 2012e N/M COST RATIO ,8 2011e 67,1 2012e 67,4 YIELD ROE 21,1 K/I 0,12 BETA (3år) 0, RELATIVE D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 12,32 % 12 MDR 72,02 % GRUPPENS RELATIVE STYRKE 17 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 8,72 % 12 MDR 61,79 % GRUPPENS P/E 36,21 GRUPPENS K/I 1,32 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 16,42 % 12 MDR 64,70 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTO RENTE OG GEBYRINDT. RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,72 10,83 48,54 107, ,13 11,75 62,19 121, ,81 10,42 13,86 17, ,37 10,43 5,48 57, ,96 10,55 7,04 7,04 C DKK Aktier 50,89 10,18 25,89 33,39 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Totalbanken A/S er en selvstændig bank, solidt funderet på Fyn med hovedsæde i Aarup og ni andre afdelinger i byer på Fyn. Dog blev der den 1. feb etableret et nyt ehvervscenter i Vejle, fastholde og tiltrække private husstande samt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder som kunder. Banken ejer 1/7 af aktiekapitalen i Dansk Erhvervsfinansiering A/S, der er stiftet sammen med 6 andre pengeinstututter og som har hjemsted i Køge Kommune. Balancen udgjorde 3.2 mia. kr. ultimo 2010 på følgende hovedposter: AKTIVER Kasse & tilgodeh. (15%) Bankgæld (3%) Udlån (63%) Indlån (6) Andre aktiver (8%) Andre passiver (2) Fondsbeholdning (14%) Ansvarlig kapital (16%) Der var gns. 71 heltidsansatte i Ivan Sløk Poul Juhl Fischer, Gunner Lægsgaard, Peter Schak Larsen, Finn Brunse, Claus LyngbakkeHellesøe (mv.), ClausMartin Nielsen (mv.) Egne aktier 3,9 FONDSKODE RIC TOTA.CO 3. kvartal har isoleret set budt på fremgang i basisindtjeningen samt et fald i nedskrivningsbehovet, men på grund af et dårligt første halvår, er det samlede resultat før skat efter 1.3. kvt. 72 mio. kr. mod +13 mio. kr. i samme periode sidste år. Netto rente og gebyrindtægter er efter 9 mdr. faldet med 8% til 94 mio. kr., og der er foretaget nedskrivninger på udlån for godt 100 mio. kr. mod 32 mio. kr. i sammenligningsperioden. Solvensprocenten er faldet fra 18,9 til 15,1, mens kernekapitalprocenten er faldet fra 14,7 til 12,5. Ledelsen udtrykker tilfredshed med at udviklingen tilsyneladende er vendt til det bedre i 3. kvt. og fastholder forventningen om en basisindtjening på mio. kr. i 2011, hvor tallet i 2010 var på 53 mio. kr. Dertil skal i resultatet for 2011 tillægges betydeligt højere udgifter til nedskrivninger. Som en konsekvens af resultatet, er det besluttet at reducere antallet af filialer med 2, samt sammenlægge bankens erhvervscenter med hovedsædet i Aarup. Bankens personale reduceres med syv medarbejdere. Totalbanken måtte i 1.halvår konstatere tilbagegang i netto rente og gebyrindtægter på 9% til 63 mio. kr. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavende androg 91 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i samme periode året før. I 2. kvartal udgjorde afskrivningerne 13,1 mio. kr. mod 77,5 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket indikerer, at det går i den rigtige retning for banken. I forbindelsen med krakket af Amagerbanken og Fjordbank Mors har Totalbanken afholdt udgifter, som udgjorde 4,2 mio. kr. Res. før skat udviste et underskud på 72,6 mio. kr. mod et overskud året før på 6,0 mio. kr.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2011. Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2011 Markedskommentar Fornyet uro om kendte temaer skaber tvivl om niveauet for aktierne Briefings på juni måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2009. Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2009 Markedskommentar danske aktier fulgte ikke de internationale op i marts Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ

Læs mere

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007

DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2007 Markedskommentar Ben Bernanke fik atter gydet olie på vandene Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den risikovillige

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2012. Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2012 Markedskommentar FED lover uendelig Quantitative Easing Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Forspringet for Konservative

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt

Danske Aktier. Anbefalinger. 28. februar 2013. Analyser af danske aktier. Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt 28. februar 2013 Danske Aktier Anbefalinger Analyser af danske aktier Flyvere: Aktier med størst potentiale på kort sigt Dykkere: Aktier med mindst potentiale på kort sigt Indholdsfortegnelse Flyvere:

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Finansielle Virksomheders Produkter og Services

Finansielle Virksomheders Produkter og Services Finansielle Virksomheders Produkter og Services 1 F R I E M I D L E R L E K T I O N 4 A F 1 2 V. M A D S J E N S E N, C F A, C A I A, C I P M CBS 2013, Mads Jensen juli 2013 Dagens Agenda Investeringsforeninger

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE. Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 4. kvartal 2009 Tema: Tilbage til normale tilstande i 2010? Kunsten at vælge fra Indholdsfortegnelse Forord 3 Tilbage til normale tilstande

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE

INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kvartalsorientering 1. kvartal 2007 Verden i perspektiv 2007 Investering i infrastruktur ny drivkraft Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger Forord Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport 2014. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger... 12 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin

Læs mere