VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ÅRGANG NR /2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf Næstformand... Thomas Pedersen... Tlf Kasserer... Uffe Haagen-Olsen... Tlf Sekretær... Aage Tordal-Mortensen... Tlf Bestyrelsesmedlem... Erik Bruunshøj Jakobsen.. Tlf Bestyrelsesmedlem... Martin Nielsen... Tlf Suppleant... Svend Erik Andersen... Tlf Suppleant... Kristian Brøns Nielsen... Tlf Revisor... Henning Pedersen... Tlf Revisor... Leif Tørring... Tlf Revisorsuppleant... Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant... Erik Fårup Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand... Thomas Pedersen... Tlf Næstformand... Leif Folke Pedersen... Tlf Sekretær... Klaus Nielsen... Tlf Kasserer... Anne Marie Østergaard... Tlf. Bestyrelsesm.... Helene Folke Pedersen... Tlf Bestyrelsesm.... Jane Høj... Tlf Suppleant... Revisor... Kristian Brøns Nielsen Revisor... Milter Mogensen... Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen... Tlf Turudvalg: Leif Folke Pedersen, Martin Andersen & Erik Jacobsen Udvalg for Sejl- og Båd Måler: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg Regel udvalg: Henning Kristensen, Jane Høj & Jørgen Christiansen Udvalg for tur og Kapsejlads bøjer, start & mål: Hans Bech Pedersen & Allan Handberg Klubbåd: Jørgen Christiansen, Hans Bech Pedersen, Allan Handberg & Thomas Rasmussen Samarbejdsudvalg Sejlklub & Havn: Thomas Pedersen & Ole Boel Pedersen Klubhus Forpagter: Anni Nørskov (priv.)... Mobil: Køkkenet/klubhus Havnekontor Pladsmand Lindy Gandrup... Mobil Bedding Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund, Mobil nr.: Klubblad Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt! Ejgil Boel Nielsen, Mosevej 4A, Virksund, 7840 Højslev Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn Festudvalg Kris Karen og Frank John og Jytte

3 REGLER FOR RANGLISTESEJLADS: Sejladsafvikling Afvikles efter Virksund sejlklubs nedenstående regler, DS & ISAF s kapsejladsregler, DH / Lystal. De nyeste DH-mål TA og TANS anvendes. En lavere rangerende båd vil altid kunne udfordre en højere rangerende båd. I tilfælde af sejr rykker den udfordrende båd op foran den udfordrede båd på ranglisten. De samme både kan max.. udfordres af hinanden 1 gang om måneden. Starter noterer aktuel sejltid for bådene. Ved brug af TA og TANS udregnes præmietid, til brug for placering. Bådene Alle både har gyldigt målerbrev. Det mål som en båd tilmelder sig med ved sæson start, sejler båden med resten af året. Løb Banen Bådene opdeles i 2 ranglister: en rangliste uden spiler og en rangliste med spiler. Samme båd kan godt rangere på begge lister samtidig. Alle sejladser foregår på BANE FOR RANGLISTE se opslag. Start Start mellem to udlagte gule flagbøjer. Både som ønsker at starte, skal befinde sig bag start linien, når klarsignal har lydt. Startprocedure Klarsignal 5 min. før start - lydsignal. Klarsignal 1 min. før start dannebrog hæves. Startsignal - lyd signal. Samme procedure ved alle starter. Starter udvælges af de 2 konkurrerende både i fællesskab. Gældende tid bestemmes af Virksund Sejlklubs startur. Mål Mållinie mellem de samme bøjer som ved start. Straf Alternativ straf og accept af protest fra anden båd: 360 (ikke 720) graders vending, foretaget snarest muligt uden at genere den anden båd. Straf ved mærkeberøring: 360 graders vending. Præmie Vandrepokal tildeles højest rangerende båd pr hvert år. Udfordringen foregår ved personlig henvendelse skipper og skipper imellem eller skriftligt på tavlerne og gerne onsdag aften. Svar på udfordring gives inden 1 uge og afgøres inden for 4 uger. 3

4 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen (TP), Jane Høj (JH), Helene Folke Pedersen (HFP), Leif Folke Pedersen (LFP), Anne Marie Østergaard (AMØ), Klaus Nielsen (KN). Allan Handberg (AH), Jørgen Christiansen (JC). Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den samt Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. Overdragelse af kassererjobbet mellem JH og AMØ, herunder forretningsgangen vedrørende ind/udbetalinger for Virksund sejlklub. Der er indgået aftale mellem D.C.U. og forsikringsselskabet Codan, angående forskellige rabatter på forsikringer, disse vil blive annonceret på sejlklubbens hjemmeside. KN har deltaget i generalforsamling i Limfjordskredsen, i Skive den Hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med afvikling af Fransgård Cup 07, samt den efterfølgende spisning i klubhuset. A. Afviklede aktiviteter. Foredraget med Peter Hagen, blev afviklet i forbindelse med sejlklubbens generalforsamling, der planlægges en del 2, senere på året. B. Kommende aktiviteter. Sejlklubbens bestyrelsesmøder: 23/4-22/5-19/6-4/9-29/10. Regelaften 23/4, samt inddeling af bådene i løbene. Kapsejlads kursus 26-27/4, med 20 deltagere. Der er pt. 125 medlemmer i Virksund sejlklub, hvilket indebærer at økonomien svarer til det budgetterede. Der er indkøbt ny vindmåler til klubhuset. Medlemmerne opfordres til at maile deres adresse til AMØ: Det praktiske i forbindelse med afvikling af møder mm. varetages for fremtiden af JH. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Regler og bane for ranglistesejlads, gennemgået uden kommentarer. Stjerneløbet afvikles 28/9-08. Det blev besluttet at alle besætningsmedlemmer bærer redningsvest under kapsejlads, samt lanterne føring iht søfartsreglerne, der henvises til opdaterede sejladsbestemmelser for klubsejladser. 6.1 Turudvalget. Fællestur til Fur arrangeres 27/6, motorbåds sejlerne opfordres til at deltage, kræver ikke medlemskab af Virksund sejlklub. Mandeturen er den 19/ Klubblad. Iab. 6.3 Målerudvalget. Kontrolmåling af kapsejladsbåde, sker ved stikprøver som sidste år. 6.4 Regeludvalget. Ved regelaftenen den 23/4, gennemgås de generelle kapsejladsregler, Virksund sejlklub er vært med kaffe og brød. Der opstod tvivl om godkendelse/lovkrav af oppustelige redningsveste,jc undersøger. 6.5 Bøjeudvalget. Ankersikring og opskumning af 1 stk bøje skal udføres, bøjerne forsøges udlagt inden afvikling af kapsejladskursuset 26-27/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Maxi klubben er kontaktet for vejledning/hjælp for fremskaffelse af reservedele til klubbåden, hvis dette ikke lykkes kan det blive nødvendig at isætte en ny motor. Martin Andersen har velvilligt stillet sin maxi til rådighed hvis der skulle opstå problemer, der er 25 deltagere til praktisksejlads til duelighedsbevis. Pigesejlads har ca. 12 deltagere. Lær at sejle 1,har 7 deltagere. Iab. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 4

5 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Sankt Hans bål i Virksund Mandag den 23. juni 2008 kl Båltale kl ved Skives borgmester Flemming Eskildsen Alle er velkommen. 5

6 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 10. april Referat, bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen. Suppleanterne Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra Generalforsamlingen & bestyrelsesmøderne den 8. marts Siden sidst og opfølgning på aktiviteter 3. Økonomi 4. Andre emner og forslag 5. Eventuelt. Ad 1. Ole evaluerede generalforsamlingen og gennemgik nogle af de projekter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, hele havneprojektet vil blive behandlet på møde i landsbyudvalget, Skive kommune her i april måned. Kranen: SKS har forlænget sit tilbud 3 mdr. Svend Erik orienterede om et kranprojekt med mobilkran. Hvad gør vi, hvis havnen ikke får tilskud? Bestyrelsen besluttede at undersøge finansieringsmulighederne, og beslutningsgrundlaget er udsat til næste bestyrelsesmøde. Der er lavet nye vedtægter som er udsendt med klubbladet til alle medlemmer. Rygeforbuddet: Ingen ændring. Bestyrelsen diskuterede flere muligheder og går i Tænkeboks.. Ad 2. Der var fuldt hus ved Annis reception. Ole har været til generalforsamling i FLID. Her var der fokus på forurening i lystbådehavne. FLIDs formand opfordrede havnenes bestyrelser til og undersøge om der bliver brugt gammel (ulovlig) bundmaling. Oddesundbroen skal repareres og der vil komme nye reducerede åbningstider. Ang. trådløs Internet, havde havnen besøg fra Easy spot i påsken. Men Easy spot kom med et meget dårligt tilbud. Udsætter beslutningen da TDC ikke ser sig i stand til at installere bredbånd. Gerhard Fonnesbech har foræret havnen algefjerner til alle broer. Mange tak for det. Bådene bliver sat i vandet den 12. april kl og den 18- og 19. april kl Der er opsat liste i klubhuset, som afleveres til vognmanden mandag den 7. april. Der er standerhejsning lørdag den 3. maj kl Bestyrelsen sørger for musik. Ligeledes er der forårsfest den 3. maj. Ole opfordrer alle til og deltage i sommerens havnefoged- ordning. Ole sætter en liste op i klubhuset, med navnene på hvem der er havnefoged i de forskellige uger. Ad 3. Uffe orienterede lidt om økonomien, han skal snarest have regnskabet helt overdraget fra Gerda. Ad 4. Anni har et stort ønske om og få en varmluftsovn til køkkenet og har indhentet et tilbud på en ny til en pris af kr., hvilket skulle være meget billigt. Bestyrelsen besluttede og bevilge pengene. Klubbladet skal have en ny redaktør. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til og søge. Ole fremviste nye Optaget/ Fri skilte. Bestyrelsen besluttede og køber 50 stk. Stormflodsmuren: Thomas havde rettet i de hidtidige tegninger, som det blev foreslået på generalforsamlingen, endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. Næste møde mandag den 5. maj kl Ref: Aage 6

7 Pigesejlads 2008 VIRKSUND SEJLKLUB Sejlerskolen Sæsonen er startet for i år MEN du kan stadig nå at være med. Uanset om du er nybegynder eller en erfaren sejler, er du velkommen. Sejladsen foregår hver mandag kl Vil du lære mere om At manøvrere en sejlbåd At trimme sejl i forhold til vind- og sejlretninger Søvejsregler Sikkerhed ombord Hvordan redder man en overbordfalden Godt sømandskab At ha det sjovt, når du sejler? Så skynd dig at melde dig til hos Jane mobil Her mødes søulke & bolværksmatroser! Sundvej 21 Virksund 7840 Højslev Tlf

8 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Kræmmermarked i Virksund den 17 til 20. juli 2008 Kræmmermarkedet i Virksund er i år udvidet. Havnen har i den forbindelse udlejet arealet fra smedien og langs vejen hen til klubhuset til kræmmermarkedet. Husk der ikke må parkeres i området i denne periode (uge 29) Biler der langtidsparkeres, skal parkeres på beddingspladsen nord for klubhuset. På forhånd tak. Opråb: Der henstår en del bukke bådvogne bådstativer på beddingspladsen uden navne mærke. Hvis du ikke får sat navn på dit materiel kan du ikke regne med at det er på pladsen, når bådene skal på land. Få det nu gjort

9 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat, TP 2. Gensidig information. Alle. (Post, osv) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning på afviklede aktiviteter. Alle 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Regelaften: inddeling af bådene i løbene. Kapsejladskursus 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. JH/AMØ. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Mødet var kort, da det blev afholdt i forlængelse af regelaften. Ad 2. Sejlklubbens bestyrelsesmøder afholdes kl 1800 følgende datoer: 22/5-19/6-4/9-29/10. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad Afviklede aktiviteter. Rigtig god regelaften, hvor Jørgen C havde gjort et stort stykke forberedende arbejde 3.1 Kommende aktiviteter. Kapsejladskursus afvikles d: 26-27/4 med 29 deltagere. Onsdagskapsejladser starter d: 30/4, Livø rundt d: 18/5. Bøjer udlægges når der kommer en passende vandstand i fjorden. Weekendarrangementer afvikles om søndagen i stedet for lørdag. I.A.B. LFP og HFP, aflaster for fremtiden TP med indtastning af kapsejladsresultaterne, KN lægger resultaterne på sejlklubbens hjemmeside. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Løbene til onsdagskapsejladserne inddeles efter SV tal, med 3 løb og 3 starter, med 32 tilmeldte både. 1. start kl 19:00, 2. start kl 19:05 og 3. start kl 19:10. Hans Bech har fået kontakt med reparatør af bådmotorer, der kan levere en ombytningsmotor (maks ) til klubbåden, hvis dette skulle blive aktuelt i løbet af sæsonen, motoren udskiftes under alle omstændigheder når båden kommer på land til efteråret. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 9

10 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat, bestyrelsesmøde mandag den 12. maj 2008 Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen, Svend Erik Andersen og Kristian Brøns. Afbud: Aage Thordal. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. april Siden sidst og opfølgning på aktiviteter. 3. Havneprojektet. 4. Økonomi, orientering om havnens økonomiske stilling. 5. Andre emmer og forslag. 6. Eventuelt. Ad 1. Referat godkendt. Ad 2. OB: Blad fra Flid til rådighed på kontoret. Internet hotspot i havnen vil kræve etablering af registrering af alle logons, hvilket bestyrelsen fandt urealistisk. OB: Ny varmluftsovn er installeret til Annie, idet det har været nødvendigt med aut. Elinstallatør. OB (info fra AaT): Elkapacitet kan ikke belastes yderligere og det må forventes at nyt elstik og flere ampere skal installeres i forb. med havneudvidelsen. OB: Både i vandet med vognmand forløb fint. OB: Arbejdsweekend foregik med 30 effektive deltagere med fint resultat. OB: Standerhejsning og forårsfest med 71 deltagere en stor succes. OB: I gæstesejlerafsnit hyler brusere. EJ og OB tager kontakt til VVS for garantirep. Brusere og vandhaner skal i øvrigt have et årligt eftersyn, ligesom diverse pærer skal udskiftes i diverse lamper. OB: Havnene har modtaget de nye fri/optaget skilte, som kan købes på havnekontoret. Det ser godt ud. Ad 3. Den udstedte Kystinspektoratet den ønskede tilladelse til havneprojektet uden nogen forbehold. Alle tilladelser er hermed i hus, idet Kystinspektoratet er sidste instans. Høringsparter har dog klagefrist til den By- og Landsby udvalget i Skive har givet betinget tilsagn om støtte med kr. Hurra! Afdelingsleder Henrik Villadsen har været særdeles imødekommende og har opfordret Havnen til også at søge Tekniks Udvalg om kr., hvilket OB efterfølgende har gjort. Der er desuden ansøgt LAG (EU-midler) om mindst , hvilket er blevet positivt modtaget, men LAG s organisation og vedtægter er ikke på plads endnu. Medlemmer af LAG-foreningen kan kun være personlige medlemmer, så Bestyrelsen blev enige om at UHO melder sig ind. OB undersøger hos Teknisk forvaltning om der er behov for yderligere tilladelser. OB og UHO afklarer lejekontraktforhold med Skive Kommune. Lejekontrakt udløber OB og UHO har haft et positivt møde med Sparbank Stoholm om kassekredit til havneudvidelsen. Banken vil hjælpe på meget fordelagtige vilkår. TP og UHO har haft positivt møde med Nykredit med henblik på supplerende lån til havneudvidelsen, såfremt ikke alle tilskudsmuligheder falder heldigt ud. Nykredit er positive med kr. lån, når de får dokumentation for pladslejepriser i nabohavne. Skive: 4725 kr./år, havnen er fyldt op, Hjarbæk: 2500 kr./år, venteliste på 50 både, Hvalpsund ca kr./år, venteliste på # både. OB fik opbakning til nu også at søge alle andre fondsmuligheder. Nogle medlemmer har foreslået at det skal være muligt at foretage en medlemsindbetaling i stedet for at yde frivilligt arbejde. (den samlede værdi af frivilligt arbejde udgør ca = 7000 kr. pr medlem). Bestyrelsen blev enige om at foretage høring om emnet på generalforsamlingen, men går selv ind for, at indbetaling skal være helt frivilligt og at beløbsstørrelsen skal være valgfri

11 Kranens placering blev drøftet. Der var enighed om at den placeres lige vest for den gamle krans fundament, således at man kan placere både på begge sider af kranen og således at der etableres vaskeplads på alle 3 sider med jernbeton og afløb med sand fang. TP havde udarbejdet revideret anlægsbudget samt finansieringsbudget, som blev gennemgået og godkendt. Anlægsbudgettet indeholder nu også højvandssikringen af klubhuset. Den kontante investering er angivelse af de direkte udgifter excl værdi af eget arbejde. Budgettet angiver værste scenarie, hvor vi ikke modtager flere tilskud end kendt den Forøgede driftsudgifter og driftsindtægter balancerer, men alle var enige om at man for at sikre overhead skulle overveje hæve pladslejen moderat. Udgifter Kontant investering Ekstra driftsindt. Højvandssikring Havneudvidelse Kran Kontant behov i alt Værdi af eget arbejde I alt værditilvækst Finansiering I alt finans Driftsudgift Tilskud Landsbypuljen Tilskud TU ( ?) 0 Tilskud LAG ( ?) 0 Lån Nykredit ( ) Lån Sparbank Kontant indskud I alt Da vi kan spare på kranen ved køb inden den 15. juni blev bestyrelsen enige om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik til at få mandat til dette samt de nødvendige låneoptagelser. OB og UHO sørger for indkaldelse pr brev. Dagsorden blev gennemgået idet den afholdes den 1. juni Ad 4. Økonomien ser meget fin ud. Der er p.t. over kr. i likviditet. Ad 5 Stormflodsmurens udformning blev drøftet (på opfordring fra generalforsamlingen) og efter åstedsforretning blev bestyrelsen enige om at lade muren mod havnen flugte med overdækningen, undtagen ud for stander og tilbygning. Der indstøbes ankre, til at styrke kongebroen. TP ajourfører tegningen. Ad 6 SVA ønskede drøftet dieselstanders placering. Ob orienterede om at placeringen på hjørnet af det røde skur var midlertidig og man i forbindelse med den nye kran skulle planlægge ny permanent placering. Bestyrelsen blev enige om at placere dieselstander yderst på krankajen ved gadelampen. TP fik opbakning til at sejlklubben organiserer en ekstra BB-bøje på østsiden af sejlrenden ved tangen, da mange både går på grund her bl.a. fordi bunden har flyttet sig i forhold til søkortet. Referent Thomas Pedersen 11

12 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Angående redningsposter: Som de fleste nok har bemærket er der 2 stk. redningsposter på hver bro, for at udstyret altid kan være i orden, bedes alle, være med til at se efter redningsposterne og sige til Lindy eller bestyrelsen hvis udstyret ikke er i orden. Her en kort brugsanvisning af redningskransen

13 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub torsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. HFP vil i forbindelse med familieudvidelsen forsat deltage i bestyrelsesarbejdet på fuldtid. En evt ungdomsafdeling bør blomstre fra klubbens medlemmer, bestyrelsen vil bakke et initiativ fuldt op, det skal nævnes at der i forbindelse med havneudvidelsen er planlagt en jolle bro til brug for en ungdomsafdeling. KN vil kontakte Ole Boel for at se mulighed for tilskud til jolle broen ved Limfjordskredsen. Bestyrelsen opfordrer hermed en ildsjæl til at melde sig som formand for et ungdomsudvalg. 3.0 Afviklede aktiviteter. Teori til duelighedsbevis har haft 25 deltagere med TP som underviser. Kursister har givet positiv respons. AMØ har velvilligt udlånt lokaler til afvikling af undervisningen. Praktiske prøver til dulighedsbeviset starter d. 29/5 med 20 deltagere der ligeledes har haft kompetent vejledning af Allan Handberg. Niels-Ove har afviklet VHF kursus med 13 deltagere. Klubkapsejladser har afviklet 4 sejladser med et flot antal deltagere, præmietiderne i de 3 løb ligger tæt, hvilket vidner om at vores nye beregningssystem virker retfærdigt. Livø rundt havde 9 deltagere, hvilket faktisk er en fordobling i forhold til sidste år. Kapsejladskurset havde 29 deltagere, kurset var en god blanding af teori og praktik hvor de 2 instruktører entusiastisk vejledte de deltagende både godt hjulpet rundt af Hans Bech i følge båden, en stor tak for dette!. Der er mulighed for at købe bogen der lagde grundlaget for kurset, pris kr henvendelse TP. Økonomisk balancerede arrangementet. 3.1 Kommende aktiviteter. Trekantbane 1 er flyttet fra d. 15/6 til 8/6 pga. Mors rundt afvikles d. 14/6. Fællestur til Fur er d. 27/6 29/6, se opslag i klubhus for nærmere info. Stjerneløbet er fastlagt til d.28/9. Økonomien ser fortsat sund ud.. Det blev besluttet at oprette et motorbådsudvalg, således der kan laves arrangementer mm for denne type af både. Kurt Graugaard, der har meldt sig som frivillig tovholder, inviteres med til næste bestyrelsesmøde, således der kan udarbejdes visionsplan for udvalget. JH kontakter de lokale fiskere i Sundstrup, med henblik på, at vi ønsker at der udlægges en rød bøje ved grunden mod Sundstrup overfor odden ved Virksund, idet grunden vokser og flere erfarne sejlere er blevet grundejere i dette område. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. TP er i kontakt Hjarbæk med regler for afvikling af by matchen, der er i begge klubber enighed om der laves nogle regler med mere retfærdige inddeling af bådene evt. inddeling i 3 løb et uden spiler, et med spiler, og folkebådene i et løb. 6.1 Klubblad. Aftalte indlæg afleveres inden deadlinen d. 30/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Sejlerskolen har 7 deltagere hvilket er max antal, der er pt venteliste JC og HB fungere som instruktører med TR som reserve, til sejladserne bruges Virksundtøsen og Martins Maxi. Pigesejlads har 9 deltagere, hvor der er teoretisk og praktisksejlads, her er stadig plads til flere deltagere Idet flere medlemmer er villige til at stille både til rådighed. Der blev drøftet foredrag til vintersæsonen, dette kunne være et emne der omhandlede sejlads i Skandinavien Med fokus på det praktiske i sejlads i dette område, der arbejdes videre med emnet. Thomas Pedersen Klaus Nielsen formand sekretær 13

14 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER gummibåde Vognmand Steen Sørensen Industrivej 3, Klejtrup Tlf Hobro Biltlf

15 Redaktør søges! Jeg har nu i snart 10 år stået for at opsætte dette blad, og er nu foreslået at overgive dette arbejde til en anden. Det er selvfølgelig forskelligt fra blad til blad hvor lang tid det tager at lave. Ligesom det er af forskellig kvalitet det materiale der leveres til bladet, men det er jo bl.a. det der er med til at gøre arbejdet spændende. Igennem disse mange år er bladets indhold kommet til at fylde mere og mere, og vi har fundet en grænse på max. 36 sider, hvorefter der er stor risiko for at postvæsenet tager ekstra porto for udsendelse af bladet. Jeg har selvfølgelig lavet bladet med de programmer som jeg har haft til rådighed, men dermed være ikke sagt, at det ikke kan laves med andre programmer. Arbejdet med dette bladet har for mig været ulønnet, men jeg har dog for mange år siden fået ja til at få kørselspenge til trykkeriet, men har endnu ikke modtaget eller krævet kørselspenge. Et stadig større problem for mig har været, at jeg ikke har bredbånd, og har ikke mulighed for at få dette, da jeg bor i udkantsområde desangående. Så en ny redaktør vil være godt tjent med at have dette, men der stilles ingen krav herom fra bestyrelsens side, og ej heller fra medlemmerne. Til den nye redaktør vil jeg fortælle hvordan jeg har båret mig ad, hvis dette ønskes. Redaktøren Bliv medlem af Danmarks Fritidssejler Union Som medlem får du Danmarks billigste bådforsikring, samt mange andre fordele, så se på vores hjemmeside. Ring og hør nærmere eller brug vores adresse. Sekretariatet: Tlf.: Mobil:

16

17

18 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Bestyrelsesmøde søndag 1. juni 2008kl i klubhuset i Virksund Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik B Jakobsen, Martin Nielsen, Aage Tordal-Mortensen, Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj Tilrettelæggelse af ekstraordinær generalforsamling kl Ekstraordinær generalforsamling Ad. 1. Godkendt Ad. 2. Ole gennemgik forløbet til generalforsamlingen, som vil blive vist v.h.a. et power point program Ref: Aage Læserbrev til klubbladet. Vi er normalt meget stolte af at fortælle, at vi kommer fra Virksund, og de sejlere, vi taler med i de forskellige havne landet rundt, der har besøgt vores havn, er enige med os. Vi har flot natur, en havn, der er et smørhul af en naturhavn, og vi har for nylig fået vores klubhusfaciliteter fornyet til tip-top standard. Derudover er havnen som sædvanlig meget, meget hyggelig. Men, men: lørdag d. 31. maj midt formiddag var vi lidt flove på havnens og medlemmernes vegne, Vi sejlede ud lidt over 9 med 2 Virksund - både foran os. Det var østenvind, så miseren kan ikke komme udefra. Efter Trangmanden så vi først noget dåselignende, så et plastickrus og til sidst en bagerpose med diverse affald indeni. Posen var ret tør og kan ikke have ligget i vandet ret længe. Vi tror, at affaldet er endt i vandet ved et uheld. Alt andet ville være for pinligt. Med ønsket om en rigtig god og miljøbevidst sejlersommer. Helen og Karsten Verdande

19 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn søndag den 1. juni 2008 kl i klubhuset. Velkomst Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Indledning 3. Vedtagelse af revideret finansiering af havne og kran projekt 4. Organisering af frivilligt arbejde på havne- og kranprojekt, frivillige sponsor& bidrag til havne- og kranprojekt samt til forplejning af den frivillige arbejdskraft 5. Evt. Ole bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Ad 1 Leif Nielsen blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt beslutnings dygtig.. Leif Tørring og Henning Pedersen blev valgt som stemmetællere. Ad 2 Indledning - Ole: På den ordinære generalforsamling i marts 2008 fik bestyrelsen følgende mandat: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte, allerede på ide stadiet påbegyndt havneprojekt, når bestyrelsen finder at finansieringsgrundlaget er sikret. Projektet omfatter: 1. Udvidelse af havnen med opførelse af en ny bro (7), samt mindre jollebro. 2. Uddybning mellem bro 6 og ny bro

20 3. Renovering af dækmole øst for bro 4, idet denne mole har taget meget skade, især efter sidste stormflod I foråret 2007, samt renovering af kysten mellem bro 6 og Uddybningsmaterialet ønskes brugt til opfyldning mellem bro 6 og ny bro 7, samt på dækmolen øst for bro 4 begge steder afsluttes med sten glacier. 5. Kranprojektet: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå aftale med SKSkraner A/S om køb og levering af 12 tons galvaniseret søjlesvingkran med åg jfr. tilbud af den 12. december 2007, kr. + fundament, el, radiostyring, stropper og diverse kr. I alt ca kr. Den økonomiske ramme for Havne- og kranprojekt, som skulle opnås var, Anlægsudgift Tilskud minimum Værdi af eget arbejde Anvendt likviditet Optagelse af lån, maks Bestyrelsen bemyndiges til at: Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig støtte til projektets udførelse. Hjemtage lån eller kassekredit for at kunne finansiere projektet i udførselsfasen samt eventuel restbetaling, dog maksimal kr. heraf lån kr. Afholder udgifter til de nødvendige tiltag i forbindelse med ansøgninger. Besluttet på generalforsamlingen 8. marts

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW.

Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Referat af bestyrelsesmøde d. 04.01.07 for baadlauget SW. Tilstede var Jens, Torben, Ernst, Jesper, Heino supp. Hans Indledningsvis startede bestyrelsen med at gennemgå tjeklisten over pålagte opgaver

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

Det har også været vinter hos ABC

Det har også været vinter hos ABC Nummer 1 Marts 2015 Det har også været vinter hos ABC Vinterbillede fra ABC. Foto: Harry-Bjørn ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere