VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ÅRGANG NR /2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf Næstformand... Thomas Pedersen... Tlf Kasserer... Uffe Haagen-Olsen... Tlf Sekretær... Aage Tordal-Mortensen... Tlf Bestyrelsesmedlem... Erik Bruunshøj Jakobsen.. Tlf Bestyrelsesmedlem... Martin Nielsen... Tlf Suppleant... Svend Erik Andersen... Tlf Suppleant... Kristian Brøns Nielsen... Tlf Revisor... Henning Pedersen... Tlf Revisor... Leif Tørring... Tlf Revisorsuppleant... Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant... Erik Fårup Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand... Thomas Pedersen... Tlf Næstformand... Leif Folke Pedersen... Tlf Sekretær... Klaus Nielsen... Tlf Kasserer... Anne Marie Østergaard... Tlf. Bestyrelsesm.... Helene Folke Pedersen... Tlf Bestyrelsesm.... Jane Høj... Tlf Suppleant... Revisor... Kristian Brøns Nielsen Revisor... Milter Mogensen... Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen... Tlf Turudvalg: Leif Folke Pedersen, Martin Andersen & Erik Jacobsen Udvalg for Sejl- og Båd Måler: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg Regel udvalg: Henning Kristensen, Jane Høj & Jørgen Christiansen Udvalg for tur og Kapsejlads bøjer, start & mål: Hans Bech Pedersen & Allan Handberg Klubbåd: Jørgen Christiansen, Hans Bech Pedersen, Allan Handberg & Thomas Rasmussen Samarbejdsudvalg Sejlklub & Havn: Thomas Pedersen & Ole Boel Pedersen Klubhus Forpagter: Anni Nørskov (priv.)... Mobil: Køkkenet/klubhus Havnekontor Pladsmand Lindy Gandrup... Mobil Bedding Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund, Mobil nr.: Klubblad Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt! Ejgil Boel Nielsen, Mosevej 4A, Virksund, 7840 Højslev Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn Festudvalg Kris Karen og Frank John og Jytte

3 REGLER FOR RANGLISTESEJLADS: Sejladsafvikling Afvikles efter Virksund sejlklubs nedenstående regler, DS & ISAF s kapsejladsregler, DH / Lystal. De nyeste DH-mål TA og TANS anvendes. En lavere rangerende båd vil altid kunne udfordre en højere rangerende båd. I tilfælde af sejr rykker den udfordrende båd op foran den udfordrede båd på ranglisten. De samme både kan max.. udfordres af hinanden 1 gang om måneden. Starter noterer aktuel sejltid for bådene. Ved brug af TA og TANS udregnes præmietid, til brug for placering. Bådene Alle både har gyldigt målerbrev. Det mål som en båd tilmelder sig med ved sæson start, sejler båden med resten af året. Løb Banen Bådene opdeles i 2 ranglister: en rangliste uden spiler og en rangliste med spiler. Samme båd kan godt rangere på begge lister samtidig. Alle sejladser foregår på BANE FOR RANGLISTE se opslag. Start Start mellem to udlagte gule flagbøjer. Både som ønsker at starte, skal befinde sig bag start linien, når klarsignal har lydt. Startprocedure Klarsignal 5 min. før start - lydsignal. Klarsignal 1 min. før start dannebrog hæves. Startsignal - lyd signal. Samme procedure ved alle starter. Starter udvælges af de 2 konkurrerende både i fællesskab. Gældende tid bestemmes af Virksund Sejlklubs startur. Mål Mållinie mellem de samme bøjer som ved start. Straf Alternativ straf og accept af protest fra anden båd: 360 (ikke 720) graders vending, foretaget snarest muligt uden at genere den anden båd. Straf ved mærkeberøring: 360 graders vending. Præmie Vandrepokal tildeles højest rangerende båd pr hvert år. Udfordringen foregår ved personlig henvendelse skipper og skipper imellem eller skriftligt på tavlerne og gerne onsdag aften. Svar på udfordring gives inden 1 uge og afgøres inden for 4 uger. 3

4 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen (TP), Jane Høj (JH), Helene Folke Pedersen (HFP), Leif Folke Pedersen (LFP), Anne Marie Østergaard (AMØ), Klaus Nielsen (KN). Allan Handberg (AH), Jørgen Christiansen (JC). Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den samt Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. Overdragelse af kassererjobbet mellem JH og AMØ, herunder forretningsgangen vedrørende ind/udbetalinger for Virksund sejlklub. Der er indgået aftale mellem D.C.U. og forsikringsselskabet Codan, angående forskellige rabatter på forsikringer, disse vil blive annonceret på sejlklubbens hjemmeside. KN har deltaget i generalforsamling i Limfjordskredsen, i Skive den Hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med afvikling af Fransgård Cup 07, samt den efterfølgende spisning i klubhuset. A. Afviklede aktiviteter. Foredraget med Peter Hagen, blev afviklet i forbindelse med sejlklubbens generalforsamling, der planlægges en del 2, senere på året. B. Kommende aktiviteter. Sejlklubbens bestyrelsesmøder: 23/4-22/5-19/6-4/9-29/10. Regelaften 23/4, samt inddeling af bådene i løbene. Kapsejlads kursus 26-27/4, med 20 deltagere. Der er pt. 125 medlemmer i Virksund sejlklub, hvilket indebærer at økonomien svarer til det budgetterede. Der er indkøbt ny vindmåler til klubhuset. Medlemmerne opfordres til at maile deres adresse til AMØ: Det praktiske i forbindelse med afvikling af møder mm. varetages for fremtiden af JH. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Regler og bane for ranglistesejlads, gennemgået uden kommentarer. Stjerneløbet afvikles 28/9-08. Det blev besluttet at alle besætningsmedlemmer bærer redningsvest under kapsejlads, samt lanterne føring iht søfartsreglerne, der henvises til opdaterede sejladsbestemmelser for klubsejladser. 6.1 Turudvalget. Fællestur til Fur arrangeres 27/6, motorbåds sejlerne opfordres til at deltage, kræver ikke medlemskab af Virksund sejlklub. Mandeturen er den 19/ Klubblad. Iab. 6.3 Målerudvalget. Kontrolmåling af kapsejladsbåde, sker ved stikprøver som sidste år. 6.4 Regeludvalget. Ved regelaftenen den 23/4, gennemgås de generelle kapsejladsregler, Virksund sejlklub er vært med kaffe og brød. Der opstod tvivl om godkendelse/lovkrav af oppustelige redningsveste,jc undersøger. 6.5 Bøjeudvalget. Ankersikring og opskumning af 1 stk bøje skal udføres, bøjerne forsøges udlagt inden afvikling af kapsejladskursuset 26-27/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Maxi klubben er kontaktet for vejledning/hjælp for fremskaffelse af reservedele til klubbåden, hvis dette ikke lykkes kan det blive nødvendig at isætte en ny motor. Martin Andersen har velvilligt stillet sin maxi til rådighed hvis der skulle opstå problemer, der er 25 deltagere til praktisksejlads til duelighedsbevis. Pigesejlads har ca. 12 deltagere. Lær at sejle 1,har 7 deltagere. Iab. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 4

5 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Sankt Hans bål i Virksund Mandag den 23. juni 2008 kl Båltale kl ved Skives borgmester Flemming Eskildsen Alle er velkommen. 5

6 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 10. april Referat, bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen. Suppleanterne Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra Generalforsamlingen & bestyrelsesmøderne den 8. marts Siden sidst og opfølgning på aktiviteter 3. Økonomi 4. Andre emner og forslag 5. Eventuelt. Ad 1. Ole evaluerede generalforsamlingen og gennemgik nogle af de projekter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, hele havneprojektet vil blive behandlet på møde i landsbyudvalget, Skive kommune her i april måned. Kranen: SKS har forlænget sit tilbud 3 mdr. Svend Erik orienterede om et kranprojekt med mobilkran. Hvad gør vi, hvis havnen ikke får tilskud? Bestyrelsen besluttede at undersøge finansieringsmulighederne, og beslutningsgrundlaget er udsat til næste bestyrelsesmøde. Der er lavet nye vedtægter som er udsendt med klubbladet til alle medlemmer. Rygeforbuddet: Ingen ændring. Bestyrelsen diskuterede flere muligheder og går i Tænkeboks.. Ad 2. Der var fuldt hus ved Annis reception. Ole har været til generalforsamling i FLID. Her var der fokus på forurening i lystbådehavne. FLIDs formand opfordrede havnenes bestyrelser til og undersøge om der bliver brugt gammel (ulovlig) bundmaling. Oddesundbroen skal repareres og der vil komme nye reducerede åbningstider. Ang. trådløs Internet, havde havnen besøg fra Easy spot i påsken. Men Easy spot kom med et meget dårligt tilbud. Udsætter beslutningen da TDC ikke ser sig i stand til at installere bredbånd. Gerhard Fonnesbech har foræret havnen algefjerner til alle broer. Mange tak for det. Bådene bliver sat i vandet den 12. april kl og den 18- og 19. april kl Der er opsat liste i klubhuset, som afleveres til vognmanden mandag den 7. april. Der er standerhejsning lørdag den 3. maj kl Bestyrelsen sørger for musik. Ligeledes er der forårsfest den 3. maj. Ole opfordrer alle til og deltage i sommerens havnefoged- ordning. Ole sætter en liste op i klubhuset, med navnene på hvem der er havnefoged i de forskellige uger. Ad 3. Uffe orienterede lidt om økonomien, han skal snarest have regnskabet helt overdraget fra Gerda. Ad 4. Anni har et stort ønske om og få en varmluftsovn til køkkenet og har indhentet et tilbud på en ny til en pris af kr., hvilket skulle være meget billigt. Bestyrelsen besluttede og bevilge pengene. Klubbladet skal have en ny redaktør. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til og søge. Ole fremviste nye Optaget/ Fri skilte. Bestyrelsen besluttede og køber 50 stk. Stormflodsmuren: Thomas havde rettet i de hidtidige tegninger, som det blev foreslået på generalforsamlingen, endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. Næste møde mandag den 5. maj kl Ref: Aage 6

7 Pigesejlads 2008 VIRKSUND SEJLKLUB Sejlerskolen Sæsonen er startet for i år MEN du kan stadig nå at være med. Uanset om du er nybegynder eller en erfaren sejler, er du velkommen. Sejladsen foregår hver mandag kl Vil du lære mere om At manøvrere en sejlbåd At trimme sejl i forhold til vind- og sejlretninger Søvejsregler Sikkerhed ombord Hvordan redder man en overbordfalden Godt sømandskab At ha det sjovt, når du sejler? Så skynd dig at melde dig til hos Jane mobil Her mødes søulke & bolværksmatroser! Sundvej 21 Virksund 7840 Højslev Tlf

8 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Kræmmermarked i Virksund den 17 til 20. juli 2008 Kræmmermarkedet i Virksund er i år udvidet. Havnen har i den forbindelse udlejet arealet fra smedien og langs vejen hen til klubhuset til kræmmermarkedet. Husk der ikke må parkeres i området i denne periode (uge 29) Biler der langtidsparkeres, skal parkeres på beddingspladsen nord for klubhuset. På forhånd tak. Opråb: Der henstår en del bukke bådvogne bådstativer på beddingspladsen uden navne mærke. Hvis du ikke får sat navn på dit materiel kan du ikke regne med at det er på pladsen, når bådene skal på land. Få det nu gjort

9 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat, TP 2. Gensidig information. Alle. (Post, osv) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning på afviklede aktiviteter. Alle 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Regelaften: inddeling af bådene i løbene. Kapsejladskursus 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. JH/AMØ. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Mødet var kort, da det blev afholdt i forlængelse af regelaften. Ad 2. Sejlklubbens bestyrelsesmøder afholdes kl 1800 følgende datoer: 22/5-19/6-4/9-29/10. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad Afviklede aktiviteter. Rigtig god regelaften, hvor Jørgen C havde gjort et stort stykke forberedende arbejde 3.1 Kommende aktiviteter. Kapsejladskursus afvikles d: 26-27/4 med 29 deltagere. Onsdagskapsejladser starter d: 30/4, Livø rundt d: 18/5. Bøjer udlægges når der kommer en passende vandstand i fjorden. Weekendarrangementer afvikles om søndagen i stedet for lørdag. I.A.B. LFP og HFP, aflaster for fremtiden TP med indtastning af kapsejladsresultaterne, KN lægger resultaterne på sejlklubbens hjemmeside. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Løbene til onsdagskapsejladserne inddeles efter SV tal, med 3 løb og 3 starter, med 32 tilmeldte både. 1. start kl 19:00, 2. start kl 19:05 og 3. start kl 19:10. Hans Bech har fået kontakt med reparatør af bådmotorer, der kan levere en ombytningsmotor (maks ) til klubbåden, hvis dette skulle blive aktuelt i løbet af sæsonen, motoren udskiftes under alle omstændigheder når båden kommer på land til efteråret. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 9

10 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat, bestyrelsesmøde mandag den 12. maj 2008 Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen, Svend Erik Andersen og Kristian Brøns. Afbud: Aage Thordal. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. april Siden sidst og opfølgning på aktiviteter. 3. Havneprojektet. 4. Økonomi, orientering om havnens økonomiske stilling. 5. Andre emmer og forslag. 6. Eventuelt. Ad 1. Referat godkendt. Ad 2. OB: Blad fra Flid til rådighed på kontoret. Internet hotspot i havnen vil kræve etablering af registrering af alle logons, hvilket bestyrelsen fandt urealistisk. OB: Ny varmluftsovn er installeret til Annie, idet det har været nødvendigt med aut. Elinstallatør. OB (info fra AaT): Elkapacitet kan ikke belastes yderligere og det må forventes at nyt elstik og flere ampere skal installeres i forb. med havneudvidelsen. OB: Både i vandet med vognmand forløb fint. OB: Arbejdsweekend foregik med 30 effektive deltagere med fint resultat. OB: Standerhejsning og forårsfest med 71 deltagere en stor succes. OB: I gæstesejlerafsnit hyler brusere. EJ og OB tager kontakt til VVS for garantirep. Brusere og vandhaner skal i øvrigt have et årligt eftersyn, ligesom diverse pærer skal udskiftes i diverse lamper. OB: Havnene har modtaget de nye fri/optaget skilte, som kan købes på havnekontoret. Det ser godt ud. Ad 3. Den udstedte Kystinspektoratet den ønskede tilladelse til havneprojektet uden nogen forbehold. Alle tilladelser er hermed i hus, idet Kystinspektoratet er sidste instans. Høringsparter har dog klagefrist til den By- og Landsby udvalget i Skive har givet betinget tilsagn om støtte med kr. Hurra! Afdelingsleder Henrik Villadsen har været særdeles imødekommende og har opfordret Havnen til også at søge Tekniks Udvalg om kr., hvilket OB efterfølgende har gjort. Der er desuden ansøgt LAG (EU-midler) om mindst , hvilket er blevet positivt modtaget, men LAG s organisation og vedtægter er ikke på plads endnu. Medlemmer af LAG-foreningen kan kun være personlige medlemmer, så Bestyrelsen blev enige om at UHO melder sig ind. OB undersøger hos Teknisk forvaltning om der er behov for yderligere tilladelser. OB og UHO afklarer lejekontraktforhold med Skive Kommune. Lejekontrakt udløber OB og UHO har haft et positivt møde med Sparbank Stoholm om kassekredit til havneudvidelsen. Banken vil hjælpe på meget fordelagtige vilkår. TP og UHO har haft positivt møde med Nykredit med henblik på supplerende lån til havneudvidelsen, såfremt ikke alle tilskudsmuligheder falder heldigt ud. Nykredit er positive med kr. lån, når de får dokumentation for pladslejepriser i nabohavne. Skive: 4725 kr./år, havnen er fyldt op, Hjarbæk: 2500 kr./år, venteliste på 50 både, Hvalpsund ca kr./år, venteliste på # både. OB fik opbakning til nu også at søge alle andre fondsmuligheder. Nogle medlemmer har foreslået at det skal være muligt at foretage en medlemsindbetaling i stedet for at yde frivilligt arbejde. (den samlede værdi af frivilligt arbejde udgør ca = 7000 kr. pr medlem). Bestyrelsen blev enige om at foretage høring om emnet på generalforsamlingen, men går selv ind for, at indbetaling skal være helt frivilligt og at beløbsstørrelsen skal være valgfri

11 Kranens placering blev drøftet. Der var enighed om at den placeres lige vest for den gamle krans fundament, således at man kan placere både på begge sider af kranen og således at der etableres vaskeplads på alle 3 sider med jernbeton og afløb med sand fang. TP havde udarbejdet revideret anlægsbudget samt finansieringsbudget, som blev gennemgået og godkendt. Anlægsbudgettet indeholder nu også højvandssikringen af klubhuset. Den kontante investering er angivelse af de direkte udgifter excl værdi af eget arbejde. Budgettet angiver værste scenarie, hvor vi ikke modtager flere tilskud end kendt den Forøgede driftsudgifter og driftsindtægter balancerer, men alle var enige om at man for at sikre overhead skulle overveje hæve pladslejen moderat. Udgifter Kontant investering Ekstra driftsindt. Højvandssikring Havneudvidelse Kran Kontant behov i alt Værdi af eget arbejde I alt værditilvækst Finansiering I alt finans Driftsudgift Tilskud Landsbypuljen Tilskud TU ( ?) 0 Tilskud LAG ( ?) 0 Lån Nykredit ( ) Lån Sparbank Kontant indskud I alt Da vi kan spare på kranen ved køb inden den 15. juni blev bestyrelsen enige om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik til at få mandat til dette samt de nødvendige låneoptagelser. OB og UHO sørger for indkaldelse pr brev. Dagsorden blev gennemgået idet den afholdes den 1. juni Ad 4. Økonomien ser meget fin ud. Der er p.t. over kr. i likviditet. Ad 5 Stormflodsmurens udformning blev drøftet (på opfordring fra generalforsamlingen) og efter åstedsforretning blev bestyrelsen enige om at lade muren mod havnen flugte med overdækningen, undtagen ud for stander og tilbygning. Der indstøbes ankre, til at styrke kongebroen. TP ajourfører tegningen. Ad 6 SVA ønskede drøftet dieselstanders placering. Ob orienterede om at placeringen på hjørnet af det røde skur var midlertidig og man i forbindelse med den nye kran skulle planlægge ny permanent placering. Bestyrelsen blev enige om at placere dieselstander yderst på krankajen ved gadelampen. TP fik opbakning til at sejlklubben organiserer en ekstra BB-bøje på østsiden af sejlrenden ved tangen, da mange både går på grund her bl.a. fordi bunden har flyttet sig i forhold til søkortet. Referent Thomas Pedersen 11

12 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Angående redningsposter: Som de fleste nok har bemærket er der 2 stk. redningsposter på hver bro, for at udstyret altid kan være i orden, bedes alle, være med til at se efter redningsposterne og sige til Lindy eller bestyrelsen hvis udstyret ikke er i orden. Her en kort brugsanvisning af redningskransen

13 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub torsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. HFP vil i forbindelse med familieudvidelsen forsat deltage i bestyrelsesarbejdet på fuldtid. En evt ungdomsafdeling bør blomstre fra klubbens medlemmer, bestyrelsen vil bakke et initiativ fuldt op, det skal nævnes at der i forbindelse med havneudvidelsen er planlagt en jolle bro til brug for en ungdomsafdeling. KN vil kontakte Ole Boel for at se mulighed for tilskud til jolle broen ved Limfjordskredsen. Bestyrelsen opfordrer hermed en ildsjæl til at melde sig som formand for et ungdomsudvalg. 3.0 Afviklede aktiviteter. Teori til duelighedsbevis har haft 25 deltagere med TP som underviser. Kursister har givet positiv respons. AMØ har velvilligt udlånt lokaler til afvikling af undervisningen. Praktiske prøver til dulighedsbeviset starter d. 29/5 med 20 deltagere der ligeledes har haft kompetent vejledning af Allan Handberg. Niels-Ove har afviklet VHF kursus med 13 deltagere. Klubkapsejladser har afviklet 4 sejladser med et flot antal deltagere, præmietiderne i de 3 løb ligger tæt, hvilket vidner om at vores nye beregningssystem virker retfærdigt. Livø rundt havde 9 deltagere, hvilket faktisk er en fordobling i forhold til sidste år. Kapsejladskurset havde 29 deltagere, kurset var en god blanding af teori og praktik hvor de 2 instruktører entusiastisk vejledte de deltagende både godt hjulpet rundt af Hans Bech i følge båden, en stor tak for dette!. Der er mulighed for at købe bogen der lagde grundlaget for kurset, pris kr henvendelse TP. Økonomisk balancerede arrangementet. 3.1 Kommende aktiviteter. Trekantbane 1 er flyttet fra d. 15/6 til 8/6 pga. Mors rundt afvikles d. 14/6. Fællestur til Fur er d. 27/6 29/6, se opslag i klubhus for nærmere info. Stjerneløbet er fastlagt til d.28/9. Økonomien ser fortsat sund ud.. Det blev besluttet at oprette et motorbådsudvalg, således der kan laves arrangementer mm for denne type af både. Kurt Graugaard, der har meldt sig som frivillig tovholder, inviteres med til næste bestyrelsesmøde, således der kan udarbejdes visionsplan for udvalget. JH kontakter de lokale fiskere i Sundstrup, med henblik på, at vi ønsker at der udlægges en rød bøje ved grunden mod Sundstrup overfor odden ved Virksund, idet grunden vokser og flere erfarne sejlere er blevet grundejere i dette område. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. TP er i kontakt Hjarbæk med regler for afvikling af by matchen, der er i begge klubber enighed om der laves nogle regler med mere retfærdige inddeling af bådene evt. inddeling i 3 løb et uden spiler, et med spiler, og folkebådene i et løb. 6.1 Klubblad. Aftalte indlæg afleveres inden deadlinen d. 30/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Sejlerskolen har 7 deltagere hvilket er max antal, der er pt venteliste JC og HB fungere som instruktører med TR som reserve, til sejladserne bruges Virksundtøsen og Martins Maxi. Pigesejlads har 9 deltagere, hvor der er teoretisk og praktisksejlads, her er stadig plads til flere deltagere Idet flere medlemmer er villige til at stille både til rådighed. Der blev drøftet foredrag til vintersæsonen, dette kunne være et emne der omhandlede sejlads i Skandinavien Med fokus på det praktiske i sejlads i dette område, der arbejdes videre med emnet. Thomas Pedersen Klaus Nielsen formand sekretær 13

14 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER gummibåde Vognmand Steen Sørensen Industrivej 3, Klejtrup Tlf Hobro Biltlf

15 Redaktør søges! Jeg har nu i snart 10 år stået for at opsætte dette blad, og er nu foreslået at overgive dette arbejde til en anden. Det er selvfølgelig forskelligt fra blad til blad hvor lang tid det tager at lave. Ligesom det er af forskellig kvalitet det materiale der leveres til bladet, men det er jo bl.a. det der er med til at gøre arbejdet spændende. Igennem disse mange år er bladets indhold kommet til at fylde mere og mere, og vi har fundet en grænse på max. 36 sider, hvorefter der er stor risiko for at postvæsenet tager ekstra porto for udsendelse af bladet. Jeg har selvfølgelig lavet bladet med de programmer som jeg har haft til rådighed, men dermed være ikke sagt, at det ikke kan laves med andre programmer. Arbejdet med dette bladet har for mig været ulønnet, men jeg har dog for mange år siden fået ja til at få kørselspenge til trykkeriet, men har endnu ikke modtaget eller krævet kørselspenge. Et stadig større problem for mig har været, at jeg ikke har bredbånd, og har ikke mulighed for at få dette, da jeg bor i udkantsområde desangående. Så en ny redaktør vil være godt tjent med at have dette, men der stilles ingen krav herom fra bestyrelsens side, og ej heller fra medlemmerne. Til den nye redaktør vil jeg fortælle hvordan jeg har båret mig ad, hvis dette ønskes. Redaktøren Bliv medlem af Danmarks Fritidssejler Union Som medlem får du Danmarks billigste bådforsikring, samt mange andre fordele, så se på vores hjemmeside. Ring og hør nærmere eller brug vores adresse. Sekretariatet: Tlf.: Mobil:

16

17

18 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Bestyrelsesmøde søndag 1. juni 2008kl i klubhuset i Virksund Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik B Jakobsen, Martin Nielsen, Aage Tordal-Mortensen, Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj Tilrettelæggelse af ekstraordinær generalforsamling kl Ekstraordinær generalforsamling Ad. 1. Godkendt Ad. 2. Ole gennemgik forløbet til generalforsamlingen, som vil blive vist v.h.a. et power point program Ref: Aage Læserbrev til klubbladet. Vi er normalt meget stolte af at fortælle, at vi kommer fra Virksund, og de sejlere, vi taler med i de forskellige havne landet rundt, der har besøgt vores havn, er enige med os. Vi har flot natur, en havn, der er et smørhul af en naturhavn, og vi har for nylig fået vores klubhusfaciliteter fornyet til tip-top standard. Derudover er havnen som sædvanlig meget, meget hyggelig. Men, men: lørdag d. 31. maj midt formiddag var vi lidt flove på havnens og medlemmernes vegne, Vi sejlede ud lidt over 9 med 2 Virksund - både foran os. Det var østenvind, så miseren kan ikke komme udefra. Efter Trangmanden så vi først noget dåselignende, så et plastickrus og til sidst en bagerpose med diverse affald indeni. Posen var ret tør og kan ikke have ligget i vandet ret længe. Vi tror, at affaldet er endt i vandet ved et uheld. Alt andet ville være for pinligt. Med ønsket om en rigtig god og miljøbevidst sejlersommer. Helen og Karsten Verdande

19 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn søndag den 1. juni 2008 kl i klubhuset. Velkomst Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Indledning 3. Vedtagelse af revideret finansiering af havne og kran projekt 4. Organisering af frivilligt arbejde på havne- og kranprojekt, frivillige sponsor& bidrag til havne- og kranprojekt samt til forplejning af den frivillige arbejdskraft 5. Evt. Ole bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Ad 1 Leif Nielsen blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt beslutnings dygtig.. Leif Tørring og Henning Pedersen blev valgt som stemmetællere. Ad 2 Indledning - Ole: På den ordinære generalforsamling i marts 2008 fik bestyrelsen følgende mandat: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte, allerede på ide stadiet påbegyndt havneprojekt, når bestyrelsen finder at finansieringsgrundlaget er sikret. Projektet omfatter: 1. Udvidelse af havnen med opførelse af en ny bro (7), samt mindre jollebro. 2. Uddybning mellem bro 6 og ny bro

20 3. Renovering af dækmole øst for bro 4, idet denne mole har taget meget skade, især efter sidste stormflod I foråret 2007, samt renovering af kysten mellem bro 6 og Uddybningsmaterialet ønskes brugt til opfyldning mellem bro 6 og ny bro 7, samt på dækmolen øst for bro 4 begge steder afsluttes med sten glacier. 5. Kranprojektet: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå aftale med SKSkraner A/S om køb og levering af 12 tons galvaniseret søjlesvingkran med åg jfr. tilbud af den 12. december 2007, kr. + fundament, el, radiostyring, stropper og diverse kr. I alt ca kr. Den økonomiske ramme for Havne- og kranprojekt, som skulle opnås var, Anlægsudgift Tilskud minimum Værdi af eget arbejde Anvendt likviditet Optagelse af lån, maks Bestyrelsen bemyndiges til at: Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig støtte til projektets udførelse. Hjemtage lån eller kassekredit for at kunne finansiere projektet i udførselsfasen samt eventuel restbetaling, dog maksimal kr. heraf lån kr. Afholder udgifter til de nødvendige tiltag i forbindelse med ansøgninger. Besluttet på generalforsamlingen 8. marts

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

Foto: Hansen-Photo.com

Foto: Hansen-Photo.com Indbydelse til åbent Klassemesterskab Molich for X Meter I Kerteminde Sejlklub den 9-10 august 2013 Foto: Hansen-Photo.com ÅBENT KLASSEMESTERSKAB 2013 FOR MOLICH X METER Organiserende myndighed Kerteminde

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter.

Der skete jo en del i 2008, tiden er selvfølgelig ikke til at gå i detaljer, så jeg vil kort referere de væsentlige punkter. Afsender: Andelsselskabet Egensedybet, Otterup Lystbådehavn a.m.b.a Bogøvej 71 5450 Otterup Til Andelshaveren 21. marts 2009 Indbetalingskort til drift bidrag for 2009, og referat fra ordinær generalforsamling

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 136 04-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf. 86676504 ole boel@webspeed.dk

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag

Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag Bogense Sejlklub Åbent DS-DM for L23. Onsdag den 11. august til lørdag den 14. august 2010 med søndag den 15. august som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Pointsystem Tillæg A lavpointsystem inkl. punkt A5. Regelændring Regel 44.1/44.2 er ændret til en straf på én 360 gr. vending.

Pointsystem Tillæg A lavpointsystem inkl. punkt A5. Regelændring Regel 44.1/44.2 er ændret til en straf på én 360 gr. vending. AFTENKAPSEJLADSER KØLBÅDE 2018 NYBORG SEJLFORENING SEJLADSBESTEMMELSER Regler ISAF s til enhver tid gældende kapsejladsregler og Nyborg Sejlforenings sejladsbestemmelser for denne serie. Handicapsystemet

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 139 10-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014

SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 SEJLADSBESTEMMELSER Kerteminde Sejlklub Klassebåde ONSDAGSSEJLADSER 2014 1. Regler Kerteminde Sejlklubs Klassebådsudvalg er arrangør af ONSDAGSEJLADSERNE og fungerer som sejlads komite. Der sejles efter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 6. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Preben Wassmann (PW), Niels Jørgen

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21.

Traditionen for Sankt Hans bål vil blive videreført af Vedbæk Havn, og afholdes i år d. 23. juni, med forventet båltale ca. kl. 21. Referat Møde 2/09, Mandag den 8.06.2009 kl. 09:00 12:00 Mødested: Klubhus Nord, 1. sal, sejlklubbens lokale. Tilstede: Jens Ive, Niels de bang, Jette Ebro, Birgitte Scherning Poulsen, Lars Bing, Jens Dam,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Tirsdag 14/4-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel og Maybritt. Casper var fordi for at orientere om et af punkterne. Afbud fra Lars. Referent: Maybritt Dagsorden:

Læs mere

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr

Indbydelse. Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunions. Danmarks Mesterskab for Knarr Indbydelse Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben Inviterer til Dansk Sejlunions Danmarks Mesterskab for Knarr d. 27. 28. august 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunion. Danmarks Mesterskab for Knarr

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Knarr Klubben. Inviterer til. Dansk Sejlunion. Danmarks Mesterskab for Knarr Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Klubben Inviterer til Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab for d. 23. 24. august 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. Referat af bestyrelsesmøde nr. 50, den 2. maj 2013. 11 juni 2013. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), Jan Bredde Andersen (JBA), Steffen Torvits (ST), Steen

Læs mere

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn:

Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: Til bestyrelsen Virksundlystbådehavn: Mogens Hansen Formand (MH) Kåre Foss Johannesen (KJ) Leif Folke (LF) Peter H Worsøe (PW) Niels Ove Jespersen (NO) Birgitte Hansen (BH) Suppleanter Per Ellitsgaard

Læs mere

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen

Dagsorden 03/12-15: 1:Godkendelse af dagsorden. -Godkendt. 1.A: Valg af ordstyrer. - Jan Brix. 1.B: Valg af referent. - Bettina Lauritsen Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 03.12.15. kl. 18.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Erik Quist Andersen (EQA), Morten Svoger (MS), Kim Hansen (KH), Jan Brix (JB), Bettina Lauritsen(BL), Suppleanter:

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Informations & Debatmøde

Informations & Debatmøde Informations & Debatmøde HØRUPHAV BROLAUG 15. november 2017 1 Agenda: kl. 18.30 Velkomst Vin og ost. kl. 19.00 Informationer fra Bestyrelsen. Vin & ost. kl. 19.30 Debat, indlæg fra Bestyrelsen. Vin & ost.

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00

,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 ,Bestyrelses møde Egense Sejlklub Den 28.04.16. KL. 19.00 Indkaldte: Egense sejlklubs bestyrelse: Jan Brix (JB), Hans Jørgen Thrysøe(HJT), Erling Kristensen (EK), Kim Hansen (KH), Bettina Lauritsen(BL),

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan

Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Bestyrelsesmøde i Nibe Sejlklub Tirsdag d. 25. oktober 2016 kl. 18.30 Mødet afholdes i Klubhuset Deltagere: Ruddi, Lars, Jens Jørn, Frank, Laury, Michael og Jan Afbud: Lennart og Claus 1. Kort opfølgning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen)

Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Referat af Bestyrelsesmøde i Langgarverne torsdag den 12. september 2013 kl. 19.00 (Klublokalet på Byskolen) Deltagere: Allan Nielsen, Poul Erik Tobiasen, Carina Møller, Pernille Olesen, Leif Jensen, Lars

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 09.01.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: ingen Referent:

Læs mere