VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN"

Transkript

1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN ÅRGANG NR /2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

2 Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf Næstformand... Thomas Pedersen... Tlf Kasserer... Uffe Haagen-Olsen... Tlf Sekretær... Aage Tordal-Mortensen... Tlf Bestyrelsesmedlem... Erik Bruunshøj Jakobsen.. Tlf Bestyrelsesmedlem... Martin Nielsen... Tlf Suppleant... Svend Erik Andersen... Tlf Suppleant... Kristian Brøns Nielsen... Tlf Revisor... Henning Pedersen... Tlf Revisor... Leif Tørring... Tlf Revisorsuppleant... Ivan Henriksen... Tlf Revisorsuppleant... Erik Fårup Sejlklubbens bestyrelse og udvalg: Formand... Thomas Pedersen... Tlf Næstformand... Leif Folke Pedersen... Tlf Sekretær... Klaus Nielsen... Tlf Kasserer... Anne Marie Østergaard... Tlf. Bestyrelsesm.... Helene Folke Pedersen... Tlf Bestyrelsesm.... Jane Høj... Tlf Suppleant... Revisor... Kristian Brøns Nielsen Revisor... Milter Mogensen... Tlf Revisorsuppleant... Ejgil Boel Nielsen... Tlf Turudvalg: Leif Folke Pedersen, Martin Andersen & Erik Jacobsen Udvalg for Sejl- og Båd Måler: Milter Mogensen, Jane Høj, Allan Handberg Regel udvalg: Henning Kristensen, Jane Høj & Jørgen Christiansen Udvalg for tur og Kapsejlads bøjer, start & mål: Hans Bech Pedersen & Allan Handberg Klubbåd: Jørgen Christiansen, Hans Bech Pedersen, Allan Handberg & Thomas Rasmussen Samarbejdsudvalg Sejlklub & Havn: Thomas Pedersen & Ole Boel Pedersen Klubhus Forpagter: Anni Nørskov (priv.)... Mobil: Køkkenet/klubhus Havnekontor Pladsmand Lindy Gandrup... Mobil Bedding Jens Burchardt, Sundvej 15, Virksund, Mobil nr.: Klubblad Materiale til bladet fremsendes/afleveres digitalt! Ejgil Boel Nielsen, Mosevej 4A, Virksund, 7840 Højslev Sekretær fra henholdsvis Sejlklub og Virksund Havn Festudvalg Kris Karen og Frank John og Jytte

3 REGLER FOR RANGLISTESEJLADS: Sejladsafvikling Afvikles efter Virksund sejlklubs nedenstående regler, DS & ISAF s kapsejladsregler, DH / Lystal. De nyeste DH-mål TA og TANS anvendes. En lavere rangerende båd vil altid kunne udfordre en højere rangerende båd. I tilfælde af sejr rykker den udfordrende båd op foran den udfordrede båd på ranglisten. De samme både kan max.. udfordres af hinanden 1 gang om måneden. Starter noterer aktuel sejltid for bådene. Ved brug af TA og TANS udregnes præmietid, til brug for placering. Bådene Alle både har gyldigt målerbrev. Det mål som en båd tilmelder sig med ved sæson start, sejler båden med resten af året. Løb Banen Bådene opdeles i 2 ranglister: en rangliste uden spiler og en rangliste med spiler. Samme båd kan godt rangere på begge lister samtidig. Alle sejladser foregår på BANE FOR RANGLISTE se opslag. Start Start mellem to udlagte gule flagbøjer. Både som ønsker at starte, skal befinde sig bag start linien, når klarsignal har lydt. Startprocedure Klarsignal 5 min. før start - lydsignal. Klarsignal 1 min. før start dannebrog hæves. Startsignal - lyd signal. Samme procedure ved alle starter. Starter udvælges af de 2 konkurrerende både i fællesskab. Gældende tid bestemmes af Virksund Sejlklubs startur. Mål Mållinie mellem de samme bøjer som ved start. Straf Alternativ straf og accept af protest fra anden båd: 360 (ikke 720) graders vending, foretaget snarest muligt uden at genere den anden båd. Straf ved mærkeberøring: 360 graders vending. Præmie Vandrepokal tildeles højest rangerende båd pr hvert år. Udfordringen foregår ved personlig henvendelse skipper og skipper imellem eller skriftligt på tavlerne og gerne onsdag aften. Svar på udfordring gives inden 1 uge og afgøres inden for 4 uger. 3

4 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen (TP), Jane Høj (JH), Helene Folke Pedersen (HFP), Leif Folke Pedersen (LFP), Anne Marie Østergaard (AMØ), Klaus Nielsen (KN). Allan Handberg (AH), Jørgen Christiansen (JC). Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den samt Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. Overdragelse af kassererjobbet mellem JH og AMØ, herunder forretningsgangen vedrørende ind/udbetalinger for Virksund sejlklub. Der er indgået aftale mellem D.C.U. og forsikringsselskabet Codan, angående forskellige rabatter på forsikringer, disse vil blive annonceret på sejlklubbens hjemmeside. KN har deltaget i generalforsamling i Limfjordskredsen, i Skive den Hvor der blev udtrykt stor tilfredshed med afvikling af Fransgård Cup 07, samt den efterfølgende spisning i klubhuset. A. Afviklede aktiviteter. Foredraget med Peter Hagen, blev afviklet i forbindelse med sejlklubbens generalforsamling, der planlægges en del 2, senere på året. B. Kommende aktiviteter. Sejlklubbens bestyrelsesmøder: 23/4-22/5-19/6-4/9-29/10. Regelaften 23/4, samt inddeling af bådene i løbene. Kapsejlads kursus 26-27/4, med 20 deltagere. Der er pt. 125 medlemmer i Virksund sejlklub, hvilket indebærer at økonomien svarer til det budgetterede. Der er indkøbt ny vindmåler til klubhuset. Medlemmerne opfordres til at maile deres adresse til AMØ: Det praktiske i forbindelse med afvikling af møder mm. varetages for fremtiden af JH. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Regler og bane for ranglistesejlads, gennemgået uden kommentarer. Stjerneløbet afvikles 28/9-08. Det blev besluttet at alle besætningsmedlemmer bærer redningsvest under kapsejlads, samt lanterne føring iht søfartsreglerne, der henvises til opdaterede sejladsbestemmelser for klubsejladser. 6.1 Turudvalget. Fællestur til Fur arrangeres 27/6, motorbåds sejlerne opfordres til at deltage, kræver ikke medlemskab af Virksund sejlklub. Mandeturen er den 19/ Klubblad. Iab. 6.3 Målerudvalget. Kontrolmåling af kapsejladsbåde, sker ved stikprøver som sidste år. 6.4 Regeludvalget. Ved regelaftenen den 23/4, gennemgås de generelle kapsejladsregler, Virksund sejlklub er vært med kaffe og brød. Der opstod tvivl om godkendelse/lovkrav af oppustelige redningsveste,jc undersøger. 6.5 Bøjeudvalget. Ankersikring og opskumning af 1 stk bøje skal udføres, bøjerne forsøges udlagt inden afvikling af kapsejladskursuset 26-27/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Maxi klubben er kontaktet for vejledning/hjælp for fremskaffelse af reservedele til klubbåden, hvis dette ikke lykkes kan det blive nødvendig at isætte en ny motor. Martin Andersen har velvilligt stillet sin maxi til rådighed hvis der skulle opstå problemer, der er 25 deltagere til praktisksejlads til duelighedsbevis. Pigesejlads har ca. 12 deltagere. Lær at sejle 1,har 7 deltagere. Iab. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 4

5 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Sankt Hans bål i Virksund Mandag den 23. juni 2008 kl Båltale kl ved Skives borgmester Flemming Eskildsen Alle er velkommen. 5

6 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev 10. april Referat, bestyrelsesmøde onsdag den 2. april kl Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen. Suppleanterne Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra Generalforsamlingen & bestyrelsesmøderne den 8. marts Siden sidst og opfølgning på aktiviteter 3. Økonomi 4. Andre emner og forslag 5. Eventuelt. Ad 1. Ole evaluerede generalforsamlingen og gennemgik nogle af de projekter, som blev vedtaget på generalforsamlingen, hele havneprojektet vil blive behandlet på møde i landsbyudvalget, Skive kommune her i april måned. Kranen: SKS har forlænget sit tilbud 3 mdr. Svend Erik orienterede om et kranprojekt med mobilkran. Hvad gør vi, hvis havnen ikke får tilskud? Bestyrelsen besluttede at undersøge finansieringsmulighederne, og beslutningsgrundlaget er udsat til næste bestyrelsesmøde. Der er lavet nye vedtægter som er udsendt med klubbladet til alle medlemmer. Rygeforbuddet: Ingen ændring. Bestyrelsen diskuterede flere muligheder og går i Tænkeboks.. Ad 2. Der var fuldt hus ved Annis reception. Ole har været til generalforsamling i FLID. Her var der fokus på forurening i lystbådehavne. FLIDs formand opfordrede havnenes bestyrelser til og undersøge om der bliver brugt gammel (ulovlig) bundmaling. Oddesundbroen skal repareres og der vil komme nye reducerede åbningstider. Ang. trådløs Internet, havde havnen besøg fra Easy spot i påsken. Men Easy spot kom med et meget dårligt tilbud. Udsætter beslutningen da TDC ikke ser sig i stand til at installere bredbånd. Gerhard Fonnesbech har foræret havnen algefjerner til alle broer. Mange tak for det. Bådene bliver sat i vandet den 12. april kl og den 18- og 19. april kl Der er opsat liste i klubhuset, som afleveres til vognmanden mandag den 7. april. Der er standerhejsning lørdag den 3. maj kl Bestyrelsen sørger for musik. Ligeledes er der forårsfest den 3. maj. Ole opfordrer alle til og deltage i sommerens havnefoged- ordning. Ole sætter en liste op i klubhuset, med navnene på hvem der er havnefoged i de forskellige uger. Ad 3. Uffe orienterede lidt om økonomien, han skal snarest have regnskabet helt overdraget fra Gerda. Ad 4. Anni har et stort ønske om og få en varmluftsovn til køkkenet og har indhentet et tilbud på en ny til en pris af kr., hvilket skulle være meget billigt. Bestyrelsen besluttede og bevilge pengene. Klubbladet skal have en ny redaktør. Bestyrelsen opfordrer medlemmer til og søge. Ole fremviste nye Optaget/ Fri skilte. Bestyrelsen besluttede og køber 50 stk. Stormflodsmuren: Thomas havde rettet i de hidtidige tegninger, som det blev foreslået på generalforsamlingen, endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde. Næste møde mandag den 5. maj kl Ref: Aage 6

7 Pigesejlads 2008 VIRKSUND SEJLKLUB Sejlerskolen Sæsonen er startet for i år MEN du kan stadig nå at være med. Uanset om du er nybegynder eller en erfaren sejler, er du velkommen. Sejladsen foregår hver mandag kl Vil du lære mere om At manøvrere en sejlbåd At trimme sejl i forhold til vind- og sejlretninger Søvejsregler Sikkerhed ombord Hvordan redder man en overbordfalden Godt sømandskab At ha det sjovt, når du sejler? Så skynd dig at melde dig til hos Jane mobil Her mødes søulke & bolværksmatroser! Sundvej 21 Virksund 7840 Højslev Tlf

8 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Kræmmermarked i Virksund den 17 til 20. juli 2008 Kræmmermarkedet i Virksund er i år udvidet. Havnen har i den forbindelse udlejet arealet fra smedien og langs vejen hen til klubhuset til kræmmermarkedet. Husk der ikke må parkeres i området i denne periode (uge 29) Biler der langtidsparkeres, skal parkeres på beddingspladsen nord for klubhuset. På forhånd tak. Opråb: Der henstår en del bukke bådvogne bådstativer på beddingspladsen uden navne mærke. Hvis du ikke får sat navn på dit materiel kan du ikke regne med at det er på pladsen, når bådene skal på land. Få det nu gjort

9 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub onsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Leif Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat, TP 2. Gensidig information. Alle. (Post, osv) 3. Aktivitetsplan. 3.1 Opfølgning på afviklede aktiviteter. Alle 3.2 Planlægning af kommende aktiviteter: Regelaften: inddeling af bådene i løbene. Kapsejladskursus 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. JH/AMØ. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget (bestyrelsen), TP. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Mødet var kort, da det blev afholdt i forlængelse af regelaften. Ad 2. Sejlklubbens bestyrelsesmøder afholdes kl 1800 følgende datoer: 22/5-19/6-4/9-29/10. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad Afviklede aktiviteter. Rigtig god regelaften, hvor Jørgen C havde gjort et stort stykke forberedende arbejde 3.1 Kommende aktiviteter. Kapsejladskursus afvikles d: 26-27/4 med 29 deltagere. Onsdagskapsejladser starter d: 30/4, Livø rundt d: 18/5. Bøjer udlægges når der kommer en passende vandstand i fjorden. Weekendarrangementer afvikles om søndagen i stedet for lørdag. I.A.B. LFP og HFP, aflaster for fremtiden TP med indtastning af kapsejladsresultaterne, KN lægger resultaterne på sejlklubbens hjemmeside. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. Løbene til onsdagskapsejladserne inddeles efter SV tal, med 3 løb og 3 starter, med 32 tilmeldte både. 1. start kl 19:00, 2. start kl 19:05 og 3. start kl 19:10. Hans Bech har fået kontakt med reparatør af bådmotorer, der kan levere en ombytningsmotor (maks ) til klubbåden, hvis dette skulle blive aktuelt i løbet af sæsonen, motoren udskiftes under alle omstændigheder når båden kommer på land til efteråret. Thomas Pedersen formand Klaus Nielsen sekretær 9

10 Virksund Lystbåde Havn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Referat, bestyrelsesmøde mandag den 12. maj 2008 Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik Jacobsen, Martin Nielsen, Svend Erik Andersen og Kristian Brøns. Afbud: Aage Thordal. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. april Siden sidst og opfølgning på aktiviteter. 3. Havneprojektet. 4. Økonomi, orientering om havnens økonomiske stilling. 5. Andre emmer og forslag. 6. Eventuelt. Ad 1. Referat godkendt. Ad 2. OB: Blad fra Flid til rådighed på kontoret. Internet hotspot i havnen vil kræve etablering af registrering af alle logons, hvilket bestyrelsen fandt urealistisk. OB: Ny varmluftsovn er installeret til Annie, idet det har været nødvendigt med aut. Elinstallatør. OB (info fra AaT): Elkapacitet kan ikke belastes yderligere og det må forventes at nyt elstik og flere ampere skal installeres i forb. med havneudvidelsen. OB: Både i vandet med vognmand forløb fint. OB: Arbejdsweekend foregik med 30 effektive deltagere med fint resultat. OB: Standerhejsning og forårsfest med 71 deltagere en stor succes. OB: I gæstesejlerafsnit hyler brusere. EJ og OB tager kontakt til VVS for garantirep. Brusere og vandhaner skal i øvrigt have et årligt eftersyn, ligesom diverse pærer skal udskiftes i diverse lamper. OB: Havnene har modtaget de nye fri/optaget skilte, som kan købes på havnekontoret. Det ser godt ud. Ad 3. Den udstedte Kystinspektoratet den ønskede tilladelse til havneprojektet uden nogen forbehold. Alle tilladelser er hermed i hus, idet Kystinspektoratet er sidste instans. Høringsparter har dog klagefrist til den By- og Landsby udvalget i Skive har givet betinget tilsagn om støtte med kr. Hurra! Afdelingsleder Henrik Villadsen har været særdeles imødekommende og har opfordret Havnen til også at søge Tekniks Udvalg om kr., hvilket OB efterfølgende har gjort. Der er desuden ansøgt LAG (EU-midler) om mindst , hvilket er blevet positivt modtaget, men LAG s organisation og vedtægter er ikke på plads endnu. Medlemmer af LAG-foreningen kan kun være personlige medlemmer, så Bestyrelsen blev enige om at UHO melder sig ind. OB undersøger hos Teknisk forvaltning om der er behov for yderligere tilladelser. OB og UHO afklarer lejekontraktforhold med Skive Kommune. Lejekontrakt udløber OB og UHO har haft et positivt møde med Sparbank Stoholm om kassekredit til havneudvidelsen. Banken vil hjælpe på meget fordelagtige vilkår. TP og UHO har haft positivt møde med Nykredit med henblik på supplerende lån til havneudvidelsen, såfremt ikke alle tilskudsmuligheder falder heldigt ud. Nykredit er positive med kr. lån, når de får dokumentation for pladslejepriser i nabohavne. Skive: 4725 kr./år, havnen er fyldt op, Hjarbæk: 2500 kr./år, venteliste på 50 både, Hvalpsund ca kr./år, venteliste på # både. OB fik opbakning til nu også at søge alle andre fondsmuligheder. Nogle medlemmer har foreslået at det skal være muligt at foretage en medlemsindbetaling i stedet for at yde frivilligt arbejde. (den samlede værdi af frivilligt arbejde udgør ca = 7000 kr. pr medlem). Bestyrelsen blev enige om at foretage høring om emnet på generalforsamlingen, men går selv ind for, at indbetaling skal være helt frivilligt og at beløbsstørrelsen skal være valgfri

11 Kranens placering blev drøftet. Der var enighed om at den placeres lige vest for den gamle krans fundament, således at man kan placere både på begge sider af kranen og således at der etableres vaskeplads på alle 3 sider med jernbeton og afløb med sand fang. TP havde udarbejdet revideret anlægsbudget samt finansieringsbudget, som blev gennemgået og godkendt. Anlægsbudgettet indeholder nu også højvandssikringen af klubhuset. Den kontante investering er angivelse af de direkte udgifter excl værdi af eget arbejde. Budgettet angiver værste scenarie, hvor vi ikke modtager flere tilskud end kendt den Forøgede driftsudgifter og driftsindtægter balancerer, men alle var enige om at man for at sikre overhead skulle overveje hæve pladslejen moderat. Udgifter Kontant investering Ekstra driftsindt. Højvandssikring Havneudvidelse Kran Kontant behov i alt Værdi af eget arbejde I alt værditilvækst Finansiering I alt finans Driftsudgift Tilskud Landsbypuljen Tilskud TU ( ?) 0 Tilskud LAG ( ?) 0 Lån Nykredit ( ) Lån Sparbank Kontant indskud I alt Da vi kan spare på kranen ved køb inden den 15. juni blev bestyrelsen enige om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik til at få mandat til dette samt de nødvendige låneoptagelser. OB og UHO sørger for indkaldelse pr brev. Dagsorden blev gennemgået idet den afholdes den 1. juni Ad 4. Økonomien ser meget fin ud. Der er p.t. over kr. i likviditet. Ad 5 Stormflodsmurens udformning blev drøftet (på opfordring fra generalforsamlingen) og efter åstedsforretning blev bestyrelsen enige om at lade muren mod havnen flugte med overdækningen, undtagen ud for stander og tilbygning. Der indstøbes ankre, til at styrke kongebroen. TP ajourfører tegningen. Ad 6 SVA ønskede drøftet dieselstanders placering. Ob orienterede om at placeringen på hjørnet af det røde skur var midlertidig og man i forbindelse med den nye kran skulle planlægge ny permanent placering. Bestyrelsen blev enige om at placere dieselstander yderst på krankajen ved gadelampen. TP fik opbakning til at sejlklubben organiserer en ekstra BB-bøje på østsiden af sejlrenden ved tangen, da mange både går på grund her bl.a. fordi bunden har flyttet sig i forhold til søkortet. Referent Thomas Pedersen 11

12 Virksund Lystbådehavn Praktiske oplysninger Angående redningsposter: Som de fleste nok har bemærket er der 2 stk. redningsposter på hver bro, for at udstyret altid kan være i orden, bedes alle, være med til at se efter redningsposterne og sige til Lindy eller bestyrelsen hvis udstyret ikke er i orden. Her en kort brugsanvisning af redningskransen

13 Virksund Sejlklub Bestyrelsesmøde i Virksund Sejlklub torsdag den i klubhuset i Virksund Deltagere: Thomas Pedersen, Jane Høj, Helene Folke Pedersen, Anne Marie Østergaard, Klaus Nielsen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den Gensidig information, alle. 3. Aktivitetsplan. A. Opfølgning på afviklede aktiviteter. B. Planlægning af kommende aktiviteter. 4. Økonomi. Orientering om sejlklubbens økonomiske stilling. 5. Andre emner og forslag. 6. Udvalgene. 7. Eventuelt. Referat: Ad 1. Referatet godkendt fra mødet den Ad 2. Ad 3. Ad 4. Ad. 5. Ad. 6. Ad 7. HFP vil i forbindelse med familieudvidelsen forsat deltage i bestyrelsesarbejdet på fuldtid. En evt ungdomsafdeling bør blomstre fra klubbens medlemmer, bestyrelsen vil bakke et initiativ fuldt op, det skal nævnes at der i forbindelse med havneudvidelsen er planlagt en jolle bro til brug for en ungdomsafdeling. KN vil kontakte Ole Boel for at se mulighed for tilskud til jolle broen ved Limfjordskredsen. Bestyrelsen opfordrer hermed en ildsjæl til at melde sig som formand for et ungdomsudvalg. 3.0 Afviklede aktiviteter. Teori til duelighedsbevis har haft 25 deltagere med TP som underviser. Kursister har givet positiv respons. AMØ har velvilligt udlånt lokaler til afvikling af undervisningen. Praktiske prøver til dulighedsbeviset starter d. 29/5 med 20 deltagere der ligeledes har haft kompetent vejledning af Allan Handberg. Niels-Ove har afviklet VHF kursus med 13 deltagere. Klubkapsejladser har afviklet 4 sejladser med et flot antal deltagere, præmietiderne i de 3 løb ligger tæt, hvilket vidner om at vores nye beregningssystem virker retfærdigt. Livø rundt havde 9 deltagere, hvilket faktisk er en fordobling i forhold til sidste år. Kapsejladskurset havde 29 deltagere, kurset var en god blanding af teori og praktik hvor de 2 instruktører entusiastisk vejledte de deltagende både godt hjulpet rundt af Hans Bech i følge båden, en stor tak for dette!. Der er mulighed for at købe bogen der lagde grundlaget for kurset, pris kr henvendelse TP. Økonomisk balancerede arrangementet. 3.1 Kommende aktiviteter. Trekantbane 1 er flyttet fra d. 15/6 til 8/6 pga. Mors rundt afvikles d. 14/6. Fællestur til Fur er d. 27/6 29/6, se opslag i klubhus for nærmere info. Stjerneløbet er fastlagt til d.28/9. Økonomien ser fortsat sund ud.. Det blev besluttet at oprette et motorbådsudvalg, således der kan laves arrangementer mm for denne type af både. Kurt Graugaard, der har meldt sig som frivillig tovholder, inviteres med til næste bestyrelsesmøde, således der kan udarbejdes visionsplan for udvalget. JH kontakter de lokale fiskere i Sundstrup, med henblik på, at vi ønsker at der udlægges en rød bøje ved grunden mod Sundstrup overfor odden ved Virksund, idet grunden vokser og flere erfarne sejlere er blevet grundejere i dette område. Udvalgene. 6.0 Kapsejladsudvalget. TP er i kontakt Hjarbæk med regler for afvikling af by matchen, der er i begge klubber enighed om der laves nogle regler med mere retfærdige inddeling af bådene evt. inddeling i 3 løb et uden spiler, et med spiler, og folkebådene i et løb. 6.1 Klubblad. Aftalte indlæg afleveres inden deadlinen d. 30/ Klubbåd, pigesejlads og sejlerskole. Sejlerskolen har 7 deltagere hvilket er max antal, der er pt venteliste JC og HB fungere som instruktører med TR som reserve, til sejladserne bruges Virksundtøsen og Martins Maxi. Pigesejlads har 9 deltagere, hvor der er teoretisk og praktisksejlads, her er stadig plads til flere deltagere Idet flere medlemmer er villige til at stille både til rådighed. Der blev drøftet foredrag til vintersæsonen, dette kunne være et emne der omhandlede sejlads i Skandinavien Med fokus på det praktiske i sejlads i dette område, der arbejdes videre med emnet. Thomas Pedersen Klaus Nielsen formand sekretær 13

14 Salg og reparation af inden- og udenbordsmotorer Vi udfører specialopgaver samt reparationer og vedligehold Forhandling af reservedele og METALINAS bådplejeprodukter markedets bedste! Udlejning af polérmaskiner Vi kommer overalt Autoriseret forhandler af: Mercury Mercruiser HONDA MARINE Perkins SABRE LOMBARDINI Marine QUICKSILVER gummibåde Vognmand Steen Sørensen Industrivej 3, Klejtrup Tlf Hobro Biltlf

15 Redaktør søges! Jeg har nu i snart 10 år stået for at opsætte dette blad, og er nu foreslået at overgive dette arbejde til en anden. Det er selvfølgelig forskelligt fra blad til blad hvor lang tid det tager at lave. Ligesom det er af forskellig kvalitet det materiale der leveres til bladet, men det er jo bl.a. det der er med til at gøre arbejdet spændende. Igennem disse mange år er bladets indhold kommet til at fylde mere og mere, og vi har fundet en grænse på max. 36 sider, hvorefter der er stor risiko for at postvæsenet tager ekstra porto for udsendelse af bladet. Jeg har selvfølgelig lavet bladet med de programmer som jeg har haft til rådighed, men dermed være ikke sagt, at det ikke kan laves med andre programmer. Arbejdet med dette bladet har for mig været ulønnet, men jeg har dog for mange år siden fået ja til at få kørselspenge til trykkeriet, men har endnu ikke modtaget eller krævet kørselspenge. Et stadig større problem for mig har været, at jeg ikke har bredbånd, og har ikke mulighed for at få dette, da jeg bor i udkantsområde desangående. Så en ny redaktør vil være godt tjent med at have dette, men der stilles ingen krav herom fra bestyrelsens side, og ej heller fra medlemmerne. Til den nye redaktør vil jeg fortælle hvordan jeg har båret mig ad, hvis dette ønskes. Redaktøren Bliv medlem af Danmarks Fritidssejler Union Som medlem får du Danmarks billigste bådforsikring, samt mange andre fordele, så se på vores hjemmeside. Ring og hør nærmere eller brug vores adresse. Sekretariatet: Tlf.: Mobil:

16

17

18 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Bestyrelsesmøde søndag 1. juni 2008kl i klubhuset i Virksund Deltagere: Ole Boel, Thomas Pedersen, Uffe Haagen-Olsen, Erik B Jakobsen, Martin Nielsen, Aage Tordal-Mortensen, Kristian Brøns og Svend Erik Andersen. Dagsorden: 1. Gennemgang og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 12. maj Tilrettelæggelse af ekstraordinær generalforsamling kl Ekstraordinær generalforsamling Ad. 1. Godkendt Ad. 2. Ole gennemgik forløbet til generalforsamlingen, som vil blive vist v.h.a. et power point program Ref: Aage Læserbrev til klubbladet. Vi er normalt meget stolte af at fortælle, at vi kommer fra Virksund, og de sejlere, vi taler med i de forskellige havne landet rundt, der har besøgt vores havn, er enige med os. Vi har flot natur, en havn, der er et smørhul af en naturhavn, og vi har for nylig fået vores klubhusfaciliteter fornyet til tip-top standard. Derudover er havnen som sædvanlig meget, meget hyggelig. Men, men: lørdag d. 31. maj midt formiddag var vi lidt flove på havnens og medlemmernes vegne, Vi sejlede ud lidt over 9 med 2 Virksund - både foran os. Det var østenvind, så miseren kan ikke komme udefra. Efter Trangmanden så vi først noget dåselignende, så et plastickrus og til sidst en bagerpose med diverse affald indeni. Posen var ret tør og kan ikke have ligget i vandet ret længe. Vi tror, at affaldet er endt i vandet ved et uheld. Alt andet ville være for pinligt. Med ønsket om en rigtig god og miljøbevidst sejlersommer. Helen og Karsten Verdande

19 Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Virksund Lystbådehavn søndag den 1. juni 2008 kl i klubhuset. Velkomst Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Indledning 3. Vedtagelse af revideret finansiering af havne og kran projekt 4. Organisering af frivilligt arbejde på havne- og kranprojekt, frivillige sponsor& bidrag til havne- og kranprojekt samt til forplejning af den frivillige arbejdskraft 5. Evt. Ole bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Ad 1 Leif Nielsen blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt samt beslutnings dygtig.. Leif Tørring og Henning Pedersen blev valgt som stemmetællere. Ad 2 Indledning - Ole: På den ordinære generalforsamling i marts 2008 fik bestyrelsen følgende mandat: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at iværksætte, allerede på ide stadiet påbegyndt havneprojekt, når bestyrelsen finder at finansieringsgrundlaget er sikret. Projektet omfatter: 1. Udvidelse af havnen med opførelse af en ny bro (7), samt mindre jollebro. 2. Uddybning mellem bro 6 og ny bro

20 3. Renovering af dækmole øst for bro 4, idet denne mole har taget meget skade, især efter sidste stormflod I foråret 2007, samt renovering af kysten mellem bro 6 og Uddybningsmaterialet ønskes brugt til opfyldning mellem bro 6 og ny bro 7, samt på dækmolen øst for bro 4 begge steder afsluttes med sten glacier. 5. Kranprojektet: Idet generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at indgå aftale med SKSkraner A/S om køb og levering af 12 tons galvaniseret søjlesvingkran med åg jfr. tilbud af den 12. december 2007, kr. + fundament, el, radiostyring, stropper og diverse kr. I alt ca kr. Den økonomiske ramme for Havne- og kranprojekt, som skulle opnås var, Anlægsudgift Tilskud minimum Værdi af eget arbejde Anvendt likviditet Optagelse af lån, maks Bestyrelsen bemyndiges til at: Hjemsøge midler fra kommune, EU, fonde m.m. således at vi kan få mest mulig støtte til projektets udførelse. Hjemtage lån eller kassekredit for at kunne finansiere projektet i udførselsfasen samt eventuel restbetaling, dog maksimal kr. heraf lån kr. Afholder udgifter til de nødvendige tiltag i forbindelse med ansøgninger. Besluttet på generalforsamlingen 8. marts

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 127-9/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 138 08-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub 2 Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen..

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 20. ÅRGANG NR. 136 04-2010 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavn bestyrelse og udvalg: Formand Ole Boel Pedersen. Tlf. 86676504 ole boel@webspeed.dk

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både

Horsens Sejlklub. Danske H-Bådssejlere. Pantaenius DIF-DM 2010. H-både Horsens Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Pantaenius DIF-DM 2010 Danmarksmesterskab for H-både 7. - 11. juli 2010 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5.

Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. Kerteminde Sejlklub og Danske H-Bådssejlere indbyder til Danmarksmesterskab for H-både 2009 (DIF-DM) i Kerteminde den 1. - 5. juli 2009 K E R T E M I N D E S E J L K L U B DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS DANMARKSMESTERSKAB

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015

Harboe Cup 2015. Venskabsstævne Optimist B og Optimist C. Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 Harboe Cup 2015 Venskabsstævne Skælskør Amatør-Sejlklub 26.-27. september 2015 SEJLADSBESTEMMELSER Bane B/C 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl. Nordisk Sejler-forbunds

Læs mere

SBA Kalø-sejlads 2015

SBA Kalø-sejlads 2015 SBA Kalø-sejlads 2015 Lørdag den 3. oktober Sejladsbestemmelser Rev. 06.09.2015 1 Der sejles efter ISAF s og DS s sejladsbestemmelser samt nedenstående sejladsbestemmelser (med de modifikationer af de

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00

Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00 Bestyrelsesmøde den 3. januar 2013, kl. 19:00 Dagsorden Afbud:. Forplejning: Lotte 1. Godkendelse af referat. Peder, Jens Referat Tilføjelser til referatet fra mødet den 6. december 2012. Ad 4, Regnskab.

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT 16. december 2014 PSK Bestyrelsesmøde nr. 7 REFERAT Dato: 10/12 2014 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Kursuslokale 2. sal i den Gamle Toldbygning. Deltagere: 9 Leif Jeberg, Michael Støvring Pedersen,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 65, den 2. oktober 2014 kl. 17:30. V2, 26 oktober 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Andreas Schousboe (AS),

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Referat af Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Grundig orientering fra formanden, herunder kredsens økonomiske situation 2. Gennemgang af det mulige omkring den

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014

Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Møde i Bestyrelsen: 15.01.2014 Deltagere: Ole Meridin, Formand () Flemming Skøtt Lorenzen, Sekretær (FSL) Lene Pries, Klubhusudvalg () Frederik Kier Riisgaard, Kølbådsudvalg (FKR) Flemming Thomsen, Motorbådsudvalg

Læs mere

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig.

Der bliver udsendt dagsorden 8 dage før bestyrelsesmødet, har i nogle punkter til dagsordnen så send dem lige i god tid til mig. INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE. Dato: Torsdag den 12. juni 2014 Tid: Kl. 18.15 21.00 Sted: Havnekontoret Husk at melde afbud til undertegnede eller Brian. Der bydes på en let anretning inden mødet som

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015

SEJLADSBESTEMMELSER 2015 SEJLADSBESTEMMELSER 2015 Gældende for torsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Punkter til eventuelt: Match race Maiken Schütt. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 29.1.2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 28.januar 2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Jens Troense, Bjarne Hansen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag

Kalundborg Sejlklub. Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag Kalundborg Sejlklub Åbent DS-DM for Albin Express. Torsdag den 30. august til lørdag den 1. september 2012 med søndag den 2. september som reservedag INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst.

Mariager Sejlklub. Deltagere: Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00. Jan Vinstrup. John Møller. Jørn Præst. Mariager Sejlklub Referat, bestyrelsesmøde torsdag 2011-09-08 kl 19.00 Deltagere: Jan Vinstrup John Møller Jørn Præst Erik Aggerbo Jørgen Chr. Jørgensen Heinz Jørgensen 1: Godkendelse af sidste referat.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

SEJLADSBESTEMMELSER 2015.

SEJLADSBESTEMMELSER 2015. SEJLADSBESTEMMELSER 2015. Gældende for tirsdags sejladser Hvilke regler sejler vi efter Pkt. 1 Regler Side. 2 Pkt. 2 Max vindstyrke Side. 2 Pkt. 3 Meddelelser til deltagerne Side. 2 Banen Pkt. 4 Kapsejladsområde

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere