ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking"

Transkript

1 ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

2 Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden 11 Banking på indkøb 13 Bank filformater 14 Opret kreditorbetaling 16 Debitor 19 FIK-koder på fakturaer 19 Opsætning bank kreditorkode 20 Opsætning af betalings-id 20 Opsætning af betalingsmåde 22 Opsætning på debitor 23 Import af betalinger 24 Danske pengeinstitutter fil format 26 2 ectrl Banking

3 Indledning Denne vejledning beskriver opsætning af kreditorbetalingsdelen i ectrl, herunder en beskrivelse af de 6 forskellige bankformater i Danmark, samt hvordan de nødvendige data registreres i forbindelse med bogføring i AccountPlus-kladden. Desuden beskrives opsætning af FI-koder på fakturaer samt den efterfølgende indlæsning af indbetalinger i en betalingskladde. Bagerst i dokumentet findes en alfabetisk oversigt over alle pengeinstitutter i Danmark med en beskrivelse af, hvilke format pengeinstitutterne benytter i forbindelse med import og eksport. Dette format benyttes i forbindelse med opsætningen i ectrl. I afsnittet Bank filformater findes en beskrivelse af de specielle forhold, der gør sig gældende for nogle af formaterner. 3 ectrl Banking

4 Kreditor Posteringstekster I forbindelse med betaling af kreditorer, kan der i ectrl opsættes posteringstekster, som automatisk oprettes i Finans på posteringen og på adviseringen til kreditoren. Disse adviseringstekster kan oprettes på flere forskellige sprog. Posteringsteksterne oprettes under: Basis/Opsætning/Posteringstekster. Vælg posteringsteksten Kreditor Betaling, Kreditor fra listen og vælg efterfølgende sprog i den næste kolonne. Skriv herefter den tekst, der skal vises på kreditorens betalingsadvisering eksempelvis: Faktura + nummereret på fakturaerne. Det skrives ved at skrive Faktura %2. %1 = Dato %2 = Fakturanummer %3 = Bilagsnummer I de fleste tilfælde vil teksten Kreditor Betaling, Finans kunne blive vist på kontoudtogsudskrifter på banken, da disse tekster overføres til alle filformater undtagen BankData. 4 ectrl Banking

5 Bankkonti Virksomhedens bankkonti opsættes under: Bank/Bankkonti. I første kolonne oprettes et bankonto-id eksempelvis KK for en kassekreditkonto. Under navn angives en kontobetegnelse. I kolonnen registreringsnummer indtastes registreringsnummer for kontoen. I feltet Bankkontonummer indtastes bankkontonummeret. I kolonnen Finanskonto indtastes kontonummer fra kontoplanen på den konto, der referer til bankkontoen. I feltet Valuta vælges den aktuelle valuta for kontoen. Betalingsmåder Kreditor betalingsmåder opsættes under: Kreditor/Opsætning/Betaling/ Betalingsmåder. I feltet Betalingsmåde indtastes et id for betalingsmåden det kan være en forkortelse for banken eller lignende. I feltet Termin kan følgende værdier vælges: Faktura en betalingsoverførsel pr. faktura Dato samler alle kreditorfakturaer med samme forfaldsdato til én betalingsoverførsel 5 ectrl Banking

6 Uge samler alle kreditorfakturaer med forfaldsdato i samme uge til én betalingsoverførsel. Betalingsdatoen vil blive den sidste forfaldsdato i ugen. Total samler alle kreditorfakturaer til én betalingsoverførsel på kreditor. Bemærk, at FI-adviseringer ikke må samles, de skal altid overføres pr faktura. Opret en beskrivelse af betalingsmåden i feltet Beskrivelse. I sektionen Kontering vælges kontotypen Bank. I feltet Betalingskonto vælges det id, som bankkontoen er oprettet med under Bankkonti. Det er vigtigt, at registreringsnummer og bankkontonummer er oprettet korrekt her, ellers vil overførslen til banken fejle. Se beskrivelse af opsætning under Bankkonti i denne vejleding. Under sektionen Fil vises historikken for overførsler, samt hvor mange gange er der oprettede overførselsfiler med denne profil og under dato vises, hvornår den sidste oprettelse er foretaget. Vælg fanebladet Filformater for at fortsætte opsætningen. Klik på knappen Opsætning for at opsætte dit filformat. I listen bagerst i dette dokument, finder du det filformat, som dit pengeinstitut benytter. Find dette filformat i kolonnen til højre med tilgængelige formater på Eksport fanebladet. Vælg formatet med musen og klik knappen < for at flytte formatet i kolonnen Valgt. Luk vinduet (CTRL+F4). 6 ectrl Banking

7 Tilbage på Filformater-fanebladet, vælges det udvalgte filformat i feltet Eksportformat. Efterfølgende skal Betalingsspecifikationerne opsættes ved at vælge knappen af samme navn. Opret de ønskede betalingsspecifikationer hvordan ønskes betalingen overført. Eksportformatet er forskelligt afhængigt af, hvilke filformat (pengeinstitut) der benyttes. Eksempler på valg: 7 ectrl Banking

8 Den nødvendige opsætning på betalingsmåderne er herefter oprettet. Efterfølgende skal oplysningerne tilknyttes kreditorerne. Læs afsnittet Bank filformater specielt vigtigt, hvis formaterne: Nordea eller Danske Bank, benyttes. Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til din homebanking, kræver det opsætning af dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet Betalingsmåde vælges betalingsmåden for valg af den bank, betalingen skal foretages gennem. I feltet Betalingsspecifikation foretages valg af, hvordan overførslen til denne kreditor, som standard, skal foretages eksempelvis: Dansk overførsel med kort advis, FI-kort, Udenlandsk overførsel m.fl. I feltet Bankkonto vælges standard bankkontoen for leverandøren. Opsætningen af bankkontoen foretages i et underliggende kartotek. Vælg knappen: Opsætning/Bankkonti eller tast CTRL+ALT+F4 i feltet Bankkonto for opsætning af bankkonti på kreditoren. 8 ectrl Banking

9 På en kreditor kan der oprettes flere bankkonti i ovenstående er der oprettet muligheder for overførsel til en bankkonto med registreringsnummer 2233 og kontonummer eller benyttelse af FI-kort (Fælles Indbetalingskort til kreditorkode (de sidste der skriver i OCR-linjen eksempelvis +71> <). I ovennævnte tilfælde er der skrevet IK foran kreditorkoden dette gælder kun ved benyttelse af Danske Bank-profilen ved benyttelse af andre filformater, skrives der ikke noget foran kreditorkoden der vil i ovennævnte tilfælde kun blive skrevet i bankkontonummer flettet. Når bankkontoen eller konti er oprettet på leverandøren, vælges en standardbankkonto i feltet Bankkonto på leverandøren. I tilfælde af at der benyttes FIK-overførsel til kreditoren, kan feltet Betalingsid i nogen tilfælde med fordel delvis udfyldes. I førnævnte OCR-linie er vort kundenummer 9004 og vil derfor altid blive skrevet først i koden, feltet Betalings-id kan derfor med fordel udfylde feltet Betalings-id med I finanskladden vil denne værdi derfor automatisk være forud udfyldt med denne værdi, når kreditoren vælges, hvorfor det kun er den resterende del indtil +, der skal udfyldes i kladden. Læs mere her om i forbindelse med afsnittet Posteringer i kladden. Opsætning på udenlandsk kreditor Ved betaling til udenlandsk kreditor, skal der være oprettet en betalingsspecifikation til udland, som vælges i feltet Betalingsspecifikation på fanebladet Betaling på den enkelte kreditor. Bankkonto opsætningen foretages således: Mange overførsler til udlandet foretages i dag som IBAN-overførsler IBANnummeret skrives i feltet Bankkontonummer. Flere af filformaterne kræver desuden, at oplysninger om bank er oprettet skriv bankens navn i feltet Navn. 9 ectrl Banking

10 På fanebladet Generelt udfyldes feltet IBAN. SWIFT-kode skrives i feltet SWIFT-kode. Vælg fanebladet Opsætning: Eventuel meddelelse til banken, som sendes med betalingerne, indtastes i feltet Meddelelse til bank. 10 ectrl Banking

11 Vælg fanebladet Adresse: Flere af formaterne kræver, at bankens adresseoplysninger er udfyldt det gøres i feltet Gadenavn og Land. Bankkontoen tilknyttes efterfølgende kreditoren på samme måde som under danske kreditorer. Banking i Finanskladden I nedenstående eksempel benyttes AccountPlus, men den almindelige Finanskladde kan også benyttes her skal nogle af felterne (forfaldsdato og fakturanummer) findes på Betalingsfanebladet, samt der kan benyttes fakturakladden under AccountPlus eller Kreditor. På Kreditor-linjen i kladden skal fakturanummer udfyldes, når feltet forlades beregnes forfaldsdatoen ud fra den betalingsbetingelse, der er opsat på kreditoren. Er forfaldsdatoen ikke korrekt på det aktuelle bilag, rettes forfaldsdatoen. Hvis betalingsbetingelsen generelt er ændret, husk da at ændre betalingsbetingelse på kreditoren. Hvis der benyttes FI-kort, skal fanebladet Faktura åbnes: 11 ectrl Banking

12 I feltet Betalings-id skrives OCR-koden fra FI-kortet i ovenstående tilfælde skal kun det sidste udfyldes: Feltet kan eventuelt flyttes om på oversigtsfanebladet, hvis Betalings-id benyttes ofte. Se vejledningen omkring tilretning af skærmbilleder. Hvis bogføringen foretages i fakturajournalen, kan posteringen se således ud: Husk: fakturanummer, forfaldsdato og betalings-id. 12 ectrl Banking

13 Banking på indkøb Hvis opdateringen af fakturaen foretages gennem et indkøb, så foretages registreringen således: Vælg opdatering af faktura på indkøbet. Indtast fakturanummeret i feltet Faktura. Vælg efterfølgende fanebladet Opsætning. Indtast Bogføringsdato og Betalings-id, inden fakturaen opdateres. 13 ectrl Banking

14 Bank filformater I følgende afsnit beskrives forhold omkring de enkelte filformater, da disse er forskellige. BankData Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres ikke som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Til indlæsning af FI-adviseringer benytter BankData eget format BankData. BEC Bankernes EDB Central Betalingsspecifikation: Benyt ikke: Bankoverførsel ERH350 - men i stedet Bankoverførsel med normal advisering ERH356, da der ikke overføres adviseringstekst til kreditoren på ERH350. Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Danske Bank Ved oprettelse af FI-advisering til kreditor, skal kreditorkoden indledes med IK eksempelvis: IK (oprettes i bankkonto feltet på kreditoren). Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Jyske Bank Efter 1. november 2012 har Jyske Bank ændret filformat til Bankdata. Nordea Ved dansk kontooverførsel til kreditor, skal der indsættes en tekstkode på kreditorbetalingskontoen. Det kræver, der samtidig overføres et betalingsadvis til kunden (se opsætning af posteringstekster på Kreditor Betaling, Kreditor). På kreditorens bankkonto vælges fanebladet Opsætning: 14 ectrl Banking

15 Skriv værdien 100 i feltet Tekstkode. Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. SDC Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. 15 ectrl Banking

16 Opret kreditorbetaling Kreditorbetalinger oprettes under: Kreditor/Kladder/Betalinger/Betalingskladder. I kladden vælges knappen: Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter forfald(eventuelt en af de andre valgmuligheder, hvis der benyttes kontantrabat). Under knappen Udvælg kan der eventuelt afgrænses på kreditorerne, hvis ikke alle ønskes betalt. Feltet Fra dato efterlades blank, således at eventuelle ældre forfaldne fakturaer fanges. Feltet Til dato udfyldes med den dato frem i tiden, der ønskes betalt eksempelvis én uge frem i tiden. Minimumsdato må aldrig være ældre end dags dato hvis eksempelvis betalingerne forberedes til godkendelse i homebankingprogrammet i morgen, sættes minimumsdatoen til i morgen. Det betyder, at alle fakturaer med forfaldsdato før i morgen sættes til minimumsdatoen, da bankerne ikke tillader betaling af fakturaer tilbage i tiden. Slet negative betalinger kan eventuelt aktiveres, hvis man ikke ønsker kreditnotaer overført som betalingsforslag. Dette kræver brugeren er omhyggelig med løbende at udligne kreditnotaer på leverandørens konto. Overførsel af kreditnotaer kan kun benyttes, hvis betalingsterminen ikke er sat til Faktura. Tryk OK-knappen. 16 ectrl Banking

17 Fakturaer, som af en eller anden grund ikke skal betales nu, slettes i oversigten med tasterne ALT+F9. Fakturaerne fremkommer igen næste gang, der laves et betalingsforslag. Når der kun er de ønskede fakturaer tilbage, lukkes skærmbilledet (ALT+F4), hvorefter posterne overføres til betalingskladden. Hvis der under Termin på betalingsmåden er valgt samling af fakturaerne, vil flere poster eventuelt blive samlet på én linje. Åbne kreditorfakturaer, der opfylder betingelserne, bliver efterfølgende vist i et nyt skærmbillede. For udlæsning til fil vælges knappen Funktioner og underpunktet Opret betalinger. Vælg Betalingsmåde (valget huskes næste gang skærmbilledet åbnes). Første gang skal der foretages opsætning under knappen Dialog. 17 ectrl Banking

18 Skærmbilledet for Dialog er afhængig af, hvilke filformat der er valgt: Dialogen udfyldes med, hvad filen skal hedde, og hvor den skal placeres. Check vejledningen for homebankingprogrammet for, hvordan det skal sættes op eller kontakt homebankingsupporten for dit pengeinstitut for at finde et svar på dette. Tryk OK, når oplysningerne er udfyldt. Efterfølgende kan posteringerne importeres til dit homebankingprogram og køre den normale godkendelsesprocedure. 18 ectrl Banking

19 Debitor FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode, der kan benyttes ved overførsel af betalinger ved hjælp af homebanking, hvor det tidligere var et indbetalingskort, som blev betalt på posthuset. Hvordan er koden bygget op: Eksempel: +71> < +71 = kortart, kortart 71 er den mest benyttede kode, men den kan også være 73 og = kundenummer med foranstillede nuller. I dette tilfælde er det sat 8 karakterer af til kundenummer = fakturanummer med foranstillede nuller. Antal karakterer til fakturanummer beregnes automatisk (i alt 15 karakterer kundenummer 1 karakter til checkciffer). 8 = modulus beregnet checkciffer = kreditorkoden i banken. Fortæller hvilken konto, indbetalingerne skal overføres til. Sådan kan en FIK-kode skrives på en faktura i ectrl: Hvad kan FIK-koden anvendes til? Hvis man dagligt har en del indbetalinger, kan FIK-koden give en tidsmæssig besparelse. I homebanking kan der udskrives en fil med periodens indbetalinger, som efterfølgende kan indlæses i en debitorbetalingskladde, hvor debitoren automatisk udlignes og bankkontoen modposteres. Dette kan kun anvendes for indbetalinger, hvor FIK-koden er anvendt. 19 ectrl Banking

20 Opsætning bank kreditorkode Kreditorkoden skal opsættes på bankkontoen, som er oprettet under: Bank/Bankkonti. Hvis ikke bankkontoen er oprettet, oprettes den som beskrevet i starten af denne vejledning. Gå efterfølgende til fanebladet Generelt i feltet Firma-ID indtastes kreditorkoden, som rekvireres gennem dit pengeinstitut. Opsætning af betalings-id Opbygningen af betalings-id foretages under: Debitor/Opsætning/Parametre på fanebladet Finans og moms. I feltet Debitorbetalinger, kontolængde indtastes de antal karakterer, der skal sættes af til kundenummer. Hvis man benytter telefonnummer som kundenummer skal man afsætte en kontolængde på 8 karakterer i dette felt. Med 15 karakterer til rådighed kontolængde (8 cifre) checkciffer (1 ciffer) = 6 cifre til rådighed for fakturanummer. 20 ectrl Banking

21 Efterfølgende skal nummerserien for fakturanummer tjekkes maksimale antal cifre tilladt er 6, ellers er koden forkert. Gå til fanebladet Nummerserier og find referencen for Salgsfaktura (eller Fritekstfaktura, hvis denne benyttes): I feltet efter Salgsfaktura bliver nummerserien vist klik midt i feltet for nummerserien og tast CTRL+ALT+F4 (eller højre klik og vælg gå til hovedtabel). Nummerserien åbnes efterfølgende i et nyt vindue: Tilpas feltet Største, således det maksimalt er på det antal cifre, som er til rådighed. Luk efterfølgende vinduerne med CTRL+F4. 21 ectrl Banking

22 Opsætning af betalingsmåde Efterfølgende skal betalingsmåden FIK opsættes under: Debitor/Opsætning/Betaling/Betalingsmåder. Opret betalingsmåden fik som i ovenstående. I feltet Kontotype vælges Bank, og i feltet Betalingskonto vælges den bankkonto, hvor du har opsat kreditorbetalingskoden fra pengeinstituttet. Gå til fanebladet Filformater, vælg knappen Opsætning og fanebladet Import i det nye vindue. Under Tilgængelige findes filformatet. De fleste pengeinstitutter benytter formatet PBS FI-Advisering check formaterne bagerst i dette dokument. Klik på formatet og tryk < for at flytte formatet til kolonnen Valgt. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. I skærmbilledet vælges det valgte filformat i feltet Importformat. 22 ectrl Banking

23 Luk skærmbilledet med CTRL+F4. Opsætning på debitor På debitorerne er der 2 felter, der skal udfyldes for, at FIK-koden vises på fakturaen. Gå til fanebladet Opsætning. I feltet Girokort på salgsfaktura vælges FIK752OCR, hvis FIK-koden med kortart 71 skal skrives som en kode på linjen. Hvis der i stedet vælges FIK752, skrives koden som et kort nederst på siden. Dette kræver, at fakturaen er fortrykt med FI-kort. På udenlandske debitorer bør, der ikke foretages noget valg, da udenlandske debitorer ikke kan benytte FIK-kode i forbindelse med betaling. Der vil derved ikke blive skrevet nogen kode på deres fakturaer. Vælg fanebladet Betaling. 23 ectrl Banking

24 I feltet Betalingsmåde vælges fik. Disse to felter kan med fordel indsættes på en skabelon debitor (eksisterende skabeloner redigeres under: Bais/Opsætning/Postskabeloner/Debitorer under fanebladet kabeloner knappen Rediger). Bemærk: Hvis der laves en Proforma faktura, udskrives FIK-koden ikke fuldt ud kreditorkoden udskrives først, når det vælges Opdatering. Import af betalinger Fra homebanking skal betalingsfilen udlæses. Nogle homebankingprogrammer tilbyder udlæsning i flere forskellige formater. Formatet skal være PBS fastlængdeformat det kan være nødvendigt at prøve sig frem til det korrekte format. Hvis filen efterfølgende åbnes med Notepad eller andet tekstbehandlingsprogram, så skal filen se ud nogenlunde som nedenstående opbygning længden afhænger selvfølgelig af antallet af poster: Alle linjer skal starte med FI - eksempelvis: FI010, FI020 og FI030 for at filen er korrekt. Bemærk: Pengeinstitutter under BankData benytter et andet format. Indlæsning af filen med betalingerne foretages under: Debitor/Kladder/Betalinger/Betalingskladde. Vælg knappen: Funktioner og underpunktet Indlæs betalinger. I feltet Betalingsmåde vælges fik. Tryk OK. 24 ectrl Banking

25 I feltet Filnavn skrives stien til indbetalingsfilen og dets navn brug eventuelt mappen til højre til at pege filen ud med. Sæt en markering i Importer ukorrekte poster. Ved import af ukorrekte poster, kan du manuelt behandle de indbetalinger, som er ukorrekte eksempelvis på grund af forkerte betalings-id. Tryk OK. En rapport viser hvilke indbetalinger, som er indlæst. I betalingskladden vises de indlæste poster: Indbetalingerne udligner automatisk det fakturanummer på debitoren, som er anført i FIK-koden på betalingen. Hvis kunden er berettiget til kasserabat ifølge opsætningen på den aktuelle faktura, tages der højde for dette. 25 ectrl Banking

26 Danske pengeinstitutter fil format Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Alm. Brand Bank BankData BankData Alm. Brand Bilkredit BankData BankData Almind Spare- og Lånekasse SDC PBS Amtssparekassen Fyn A/S SDC PBS Arbejdernes Landsbank BEC PBS Basisbank A/S SDC PBS BG Bank Danske Bank PBS Bjergby-Flade Sparekasse SDC PBS Bodum-Ydby Sparekasse SDC PBS Bonusbanken BankData BankData Borbjerg Sparekasse SDC PBS BRFBank SDC PBS Broager Spare- og Laanekasse SDC PBS Brovst Sparekasse SDC PBS Brørup Sparekasse SDC PBS Danske Andelskassers Bank BEC PBS Danske Bank Danske Bank PBS De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling BEC PBS Den jyske Sparekasse SDC PBS DiBa BEC PBS Djursland Bank BankData BankData DMK Holding BankData BankData Dragsholm Sparekasse SDC PBS Dronninglund Sparekasse SDC PBS Durup Sparekasse SDC PBS Egnsbank Han Herred SDC PBS Fanø Spare- og Laanekasse SDC PBS Finansbanken BEC PBS Flemløse Sparekasse SDC PBS Folkesparekassen SDC PBS Foreningen Mindre Pengeinstitutter BEC PBS Forstædernes Bank BEC PBS Frøs Herreds Sparekasse SDC PBS Fuur Sparekasse SDC PBS Galten Sparekasse SDC PBS Gjerlev-Enslev Sparekasse SDC PBS GrønlandsBANKEN BEC PBS Hadsten Bank BankData BankData Hals Spare- og Lånekasse SDC PBS Handelsbanken BEC PBS Hassing-Villerslev Sparekasse SDC PBS Hellevad-Ørum Sparekasse SDC PBS Helligsø-Gettrup Sparekasse SDC PBS Hunstrup-Østerild Sparekasse SDC PBS Hvetbo Herreds Sparekasse SDC PBS 26 ectrl Banking

27 Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Hvidbjerg Bank BEC PBS Hvidbjerg Ørum Sparekasse SDC PBS Jelling Sparekasse SDC PBS Jerslev Sparekasse SDC PBS Jyske Banke BankData PBS Kaupthing Denmark SDC PBS Klim Sparekasse SDC PBS Kreditbanken BankData BankData Langå Sparekasse SDC PBS Lokalbanken BEC PBS Lollands Bank BEC PBS Lægernes Pensionsbank BEC PBS Løkken Sparekasse SDC PBS Lån & Spar Bank SDC PBS Max Bank BEC PBS Middelfart Sparekasse SDC PBS Morsø Bank BEC PBS Morsø Sparekasse SDC PBS Møns Bank BEC PBS Mørke Sogn Sparekasse SDC PBS Nordea Nordea PBS Nordfyns Bank BankData BankData Nordjyske Bank BankData BankData Nørresundby Bank BankData BankData Pen-Sam Bank BEC PBS Refsnæs Sparekasse SDC PBS Ringkjøbing Bank BEC PBS Ringkjøbing Landbobank BankData BankData Rise Spare- og Lånekasse SDC PBS Roslev Sparekasse SDC PBS Ryomgaard og Omegns Sparekasse SDC PBS Rønde og Omegns Sparekasse SDC PBS Salling Bank BEC PBS Sammenslutningen Danske Andelskasser BEC PBS SEB Merchant Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skælskør Bank BEC PBS Snedsted-Nørhå Sparekasse SDC PBS Spar Nord Bankaktieselskab SDC PBS Sparbank Vest SDC PBS Sparekassen Balling SDC PBS Sparekassen Bredebro SDC PBS Sparekassen Den lille Bikube SDC PBS Sparekassen Farsø SDC PBS Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn SDC PBS Sparekassen Faaborg SDC PBS Sparekassen Hammel SDC PBS Sparekassen Himmerland SDC PBS Sparekassen Hobro SDC PBS Sparekassen i Skals SDC PBS Sparekassen Kronjylland SDC PBS Sparekassen Lolland SDC PBS Sparekassen Løgumkloster SDC PBS Sparekassen Midt Vest SDC PBS Sparekassen Midtfjord SDC PBS Sparekassen Nordmors SDC PBS Sparekassen Ravsted SDC PBS 27 ectrl Banking

28 Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Sparekassen Sjælland BankData BankData Sparekassen Sundsøre SDC PBS Sparekassen Thy SDC PBS Sparekassen Vendsyssel SDC PBS Sparekassen Vestsalling SDC PBS SparTrelleborg SDC PBS St. Brøndum Sparekasse SDC PBS Svendborg Sparekasse SDC PBS Sydbank BankData BankData Sønderhå-Hørsted Sparekasse SDC PBS Thyholm Sparekasse SDC PBS Totalbanken BEC PBS Tved Sparekasse SDC PBS Tødsø-Erslev Sparekasse SDC PBS Tønder Bank BankData BankData Ulsted Sparekasse SDC PBS Vestfyns Bank BankData BankData Vestjysk Bank BEC PBS Vinderup Bank BEC PBS Vistoft Sparekasse SDC PBS Vivild og Omegns Sparekasse SDC PBS Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse SDC PBS Vordingborg Bank BEC PBS Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse SDC PBS Østjydsk Bank BankData BankData 28 ectrl Banking

29 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompeten-cer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk

Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk Bank registreringsnummer liste www.rentebasen.dk 0040 Nordea 0043 Nordea 0044 Nordea 0047 Nordea 0056 Nordea 0059 Nordea 0106 Nordea 0111 Nordea 0114 Nordea 0123 Nordea 0124 Nordea 0131 Nordea 0135 Nordea

Læs mere

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006

Bankcentraler HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 HVILKEN BANKCENTRAL SKAL JEG BENYTTE? Published: JUNI 2006 Celenia Software a/s Vestre Havnepromenade 5 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 70 24 00 00 Fax +45 70 27 00 24 info@celenia.com www.celenia.com

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler

Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Liste over institutter, der har tiltrådt sektoraftaler Nedenfor oplistes de institutter, der pr. den 7. september 2009 har henholdsvis tiltrådt (markeret som x) eller ikke tiltrådt følgende aftaler i relation

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr.

Fælleskassen (Andelsbevis 2000 kr. ) -13.528 kr. - -24.893 kr. vestjyskbank (Alm. Kunde) -13.707 kr. - -30.294 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -10.000 Kreditmaksimum 50.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 25.000 Kapitalpension 120.000

Læs mere

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr.

Sparekassen Sjælland (Alm Garant 30.000 kr.) -9.157 kr. - vestjyskbank (Alm. Kunde) -10.066 kr. - Sparekassen Sjælland (Alm. Kunde) -10.114 kr. Nedenstående resultateter er beregnet på følgende forudsætninger: Lønkonto med kassekredit (gennemsnitlig saldo) -20000 Kreditmaksimum 30.000 Budgetkonto 5.000 Børneopsparing 50.000 Billån 200.000 Resterende

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog

Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag: Dokumenter fra katalog Oprettelse af bilag Dokumenter fra katalog Indledning For at imødekomme den stigende digitalisering er det gjort endnu nemmere at anvende ectrl til at oprette

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Bilag 6.1 Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Gruppeinddeling Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering

Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag: Bilag markeret til ompostering Oprettelse af bilag Bilag markeret til ompostering Nye muligheder Hvis man har valgt at gøre brug af den nye funktionalitet beskrevet i vejledningen

Læs mere

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering

Bilag 1. Finanstilsynets gruppe 1-4. Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Bilag 1 Finanstilsynets gruppe 1-4 Pengeinstitutternes størrelsesgruppering Gruppe 1 - Arb. kapital over 75 mia. kr. 3000 Danske Bank A/S 2222 Nordea Bank Danmark A/S 7858 Jyske Bank A/S 8079 Sydbank A/S

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2008/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, j.nr. 020-83 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen)

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

ectrl Tilknytning af dokumenter

ectrl Tilknytning af dokumenter ectrl Tilknytning af dokumenter Indholdsfortegnelse 1. Tilknytning til poster (dokumentstyring) 3 1.1. Aktivering af dokumentstyring 3 1.2. Opsætning af arkivering 4 1.3. Opret ekstra dokumenttyper 5 1.4.

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Aarhus School of Business 6. december 2006

Aarhus School of Business 6. december 2006 Garanti Invest - bindeled mellem London og Løkken! Aarhus School of Business 6. december 2006 Agenda 1. Kort om Garanti Invest 2. Kort om garantiobligationer 3. Fra idé til færdigt produkt 4. Myter om

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014

Udlån under krisen. Sammenhæng med indlånsunderskud 26-03-2014 Udlån under krisen Sammenhæng med indlånsunderskud og solvensbuffer 6--4 Indledning Sigtet i dette notat er at uddrage information om, hvad pengeinstitutternes indlånsunderskud og solvensbuffer på toppen

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009

Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 Pengeinstitutternes regnskaber 1. halvår 2009 De danske pengeinstitutters halvårsresultater for 2009 viser et samlet underskud på 4,4 mia. kr. Det betyder, at udviklingen fra årsresultaterne for, som også

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4

Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 Tabel 9.3 Noteoplysninger - garantier m.v. - koncern - grp. 1-4 522 Sjælland, Sparekassen 1.1 Finansgarantier 3.533.160 1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån 1.994.297 1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage

Indlæsning fra bank. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage Nedenstående er oprettet til visning af forskellige eksempler: Deb Status ordre faktura beløb Rabat BB Indbetalt betalingsbet. 1821 Faktura passer med indbetalt 9151 1498 100 100 30 dage 1822 For meget

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning

ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning ectrl-vejledning ectrl Momsvejledning Indholdsfortegnelse Indledning 3 Opsætning af moms 4 Momskoder 5 Momsgruppe 7 Varemomsgrupper 8 Finanskonteringsgruppe 8 Momsafregningsperioder 9 Momsmyndighed 10

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

News version _0

News version _0 News version 7.7. 2_0 Dato: 20.09.2016 Indhold Værksted...2 Reservedele...6 Enheder...7 Økonomi...9 Generelt (360 Grader)...10 1 Værksted At værkstedsordrer, der slettes i DRACAR+, også automatisk slettes

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere