ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking"

Transkript

1 ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

2 Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden 11 Banking på indkøb 13 Bank filformater 14 Opret kreditorbetaling 16 Debitor 19 FIK-koder på fakturaer 19 Opsætning bank kreditorkode 20 Opsætning af betalings-id 20 Opsætning af betalingsmåde 22 Opsætning på debitor 23 Import af betalinger 24 Danske pengeinstitutter fil format 26 2 ectrl Banking

3 Indledning Denne vejledning beskriver opsætning af kreditorbetalingsdelen i ectrl, herunder en beskrivelse af de 6 forskellige bankformater i Danmark, samt hvordan de nødvendige data registreres i forbindelse med bogføring i AccountPlus-kladden. Desuden beskrives opsætning af FI-koder på fakturaer samt den efterfølgende indlæsning af indbetalinger i en betalingskladde. Bagerst i dokumentet findes en alfabetisk oversigt over alle pengeinstitutter i Danmark med en beskrivelse af, hvilke format pengeinstitutterne benytter i forbindelse med import og eksport. Dette format benyttes i forbindelse med opsætningen i ectrl. I afsnittet Bank filformater findes en beskrivelse af de specielle forhold, der gør sig gældende for nogle af formaterner. 3 ectrl Banking

4 Kreditor Posteringstekster I forbindelse med betaling af kreditorer, kan der i ectrl opsættes posteringstekster, som automatisk oprettes i Finans på posteringen og på adviseringen til kreditoren. Disse adviseringstekster kan oprettes på flere forskellige sprog. Posteringsteksterne oprettes under: Basis/Opsætning/Posteringstekster. Vælg posteringsteksten Kreditor Betaling, Kreditor fra listen og vælg efterfølgende sprog i den næste kolonne. Skriv herefter den tekst, der skal vises på kreditorens betalingsadvisering eksempelvis: Faktura + nummereret på fakturaerne. Det skrives ved at skrive Faktura %2. %1 = Dato %2 = Fakturanummer %3 = Bilagsnummer I de fleste tilfælde vil teksten Kreditor Betaling, Finans kunne blive vist på kontoudtogsudskrifter på banken, da disse tekster overføres til alle filformater undtagen BankData. 4 ectrl Banking

5 Bankkonti Virksomhedens bankkonti opsættes under: Bank/Bankkonti. I første kolonne oprettes et bankonto-id eksempelvis KK for en kassekreditkonto. Under navn angives en kontobetegnelse. I kolonnen registreringsnummer indtastes registreringsnummer for kontoen. I feltet Bankkontonummer indtastes bankkontonummeret. I kolonnen Finanskonto indtastes kontonummer fra kontoplanen på den konto, der referer til bankkontoen. I feltet Valuta vælges den aktuelle valuta for kontoen. Betalingsmåder Kreditor betalingsmåder opsættes under: Kreditor/Opsætning/Betaling/ Betalingsmåder. I feltet Betalingsmåde indtastes et id for betalingsmåden det kan være en forkortelse for banken eller lignende. I feltet Termin kan følgende værdier vælges: Faktura en betalingsoverførsel pr. faktura Dato samler alle kreditorfakturaer med samme forfaldsdato til én betalingsoverførsel 5 ectrl Banking

6 Uge samler alle kreditorfakturaer med forfaldsdato i samme uge til én betalingsoverførsel. Betalingsdatoen vil blive den sidste forfaldsdato i ugen. Total samler alle kreditorfakturaer til én betalingsoverførsel på kreditor. Bemærk, at FI-adviseringer ikke må samles, de skal altid overføres pr faktura. Opret en beskrivelse af betalingsmåden i feltet Beskrivelse. I sektionen Kontering vælges kontotypen Bank. I feltet Betalingskonto vælges det id, som bankkontoen er oprettet med under Bankkonti. Det er vigtigt, at registreringsnummer og bankkontonummer er oprettet korrekt her, ellers vil overførslen til banken fejle. Se beskrivelse af opsætning under Bankkonti i denne vejleding. Under sektionen Fil vises historikken for overførsler, samt hvor mange gange er der oprettede overførselsfiler med denne profil og under dato vises, hvornår den sidste oprettelse er foretaget. Vælg fanebladet Filformater for at fortsætte opsætningen. Klik på knappen Opsætning for at opsætte dit filformat. I listen bagerst i dette dokument, finder du det filformat, som dit pengeinstitut benytter. Find dette filformat i kolonnen til højre med tilgængelige formater på Eksport fanebladet. Vælg formatet med musen og klik knappen < for at flytte formatet i kolonnen Valgt. Luk vinduet (CTRL+F4). 6 ectrl Banking

7 Tilbage på Filformater-fanebladet, vælges det udvalgte filformat i feltet Eksportformat. Efterfølgende skal Betalingsspecifikationerne opsættes ved at vælge knappen af samme navn. Opret de ønskede betalingsspecifikationer hvordan ønskes betalingen overført. Eksportformatet er forskelligt afhængigt af, hvilke filformat (pengeinstitut) der benyttes. Eksempler på valg: 7 ectrl Banking

8 Den nødvendige opsætning på betalingsmåderne er herefter oprettet. Efterfølgende skal oplysningerne tilknyttes kreditorerne. Læs afsnittet Bank filformater specielt vigtigt, hvis formaterne: Nordea eller Danske Bank, benyttes. Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til din homebanking, kræver det opsætning af dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet Betalingsmåde vælges betalingsmåden for valg af den bank, betalingen skal foretages gennem. I feltet Betalingsspecifikation foretages valg af, hvordan overførslen til denne kreditor, som standard, skal foretages eksempelvis: Dansk overførsel med kort advis, FI-kort, Udenlandsk overførsel m.fl. I feltet Bankkonto vælges standard bankkontoen for leverandøren. Opsætningen af bankkontoen foretages i et underliggende kartotek. Vælg knappen: Opsætning/Bankkonti eller tast CTRL+ALT+F4 i feltet Bankkonto for opsætning af bankkonti på kreditoren. 8 ectrl Banking

9 På en kreditor kan der oprettes flere bankkonti i ovenstående er der oprettet muligheder for overførsel til en bankkonto med registreringsnummer 2233 og kontonummer eller benyttelse af FI-kort (Fælles Indbetalingskort til kreditorkode (de sidste der skriver i OCR-linjen eksempelvis +71> <). I ovennævnte tilfælde er der skrevet IK foran kreditorkoden dette gælder kun ved benyttelse af Danske Bank-profilen ved benyttelse af andre filformater, skrives der ikke noget foran kreditorkoden der vil i ovennævnte tilfælde kun blive skrevet i bankkontonummer flettet. Når bankkontoen eller konti er oprettet på leverandøren, vælges en standardbankkonto i feltet Bankkonto på leverandøren. I tilfælde af at der benyttes FIK-overførsel til kreditoren, kan feltet Betalingsid i nogen tilfælde med fordel delvis udfyldes. I førnævnte OCR-linie er vort kundenummer 9004 og vil derfor altid blive skrevet først i koden, feltet Betalings-id kan derfor med fordel udfylde feltet Betalings-id med I finanskladden vil denne værdi derfor automatisk være forud udfyldt med denne værdi, når kreditoren vælges, hvorfor det kun er den resterende del indtil +, der skal udfyldes i kladden. Læs mere her om i forbindelse med afsnittet Posteringer i kladden. Opsætning på udenlandsk kreditor Ved betaling til udenlandsk kreditor, skal der være oprettet en betalingsspecifikation til udland, som vælges i feltet Betalingsspecifikation på fanebladet Betaling på den enkelte kreditor. Bankkonto opsætningen foretages således: Mange overførsler til udlandet foretages i dag som IBAN-overførsler IBANnummeret skrives i feltet Bankkontonummer. Flere af filformaterne kræver desuden, at oplysninger om bank er oprettet skriv bankens navn i feltet Navn. 9 ectrl Banking

10 På fanebladet Generelt udfyldes feltet IBAN. SWIFT-kode skrives i feltet SWIFT-kode. Vælg fanebladet Opsætning: Eventuel meddelelse til banken, som sendes med betalingerne, indtastes i feltet Meddelelse til bank. 10 ectrl Banking

11 Vælg fanebladet Adresse: Flere af formaterne kræver, at bankens adresseoplysninger er udfyldt det gøres i feltet Gadenavn og Land. Bankkontoen tilknyttes efterfølgende kreditoren på samme måde som under danske kreditorer. Banking i Finanskladden I nedenstående eksempel benyttes AccountPlus, men den almindelige Finanskladde kan også benyttes her skal nogle af felterne (forfaldsdato og fakturanummer) findes på Betalingsfanebladet, samt der kan benyttes fakturakladden under AccountPlus eller Kreditor. På Kreditor-linjen i kladden skal fakturanummer udfyldes, når feltet forlades beregnes forfaldsdatoen ud fra den betalingsbetingelse, der er opsat på kreditoren. Er forfaldsdatoen ikke korrekt på det aktuelle bilag, rettes forfaldsdatoen. Hvis betalingsbetingelsen generelt er ændret, husk da at ændre betalingsbetingelse på kreditoren. Hvis der benyttes FI-kort, skal fanebladet Faktura åbnes: 11 ectrl Banking

12 I feltet Betalings-id skrives OCR-koden fra FI-kortet i ovenstående tilfælde skal kun det sidste udfyldes: Feltet kan eventuelt flyttes om på oversigtsfanebladet, hvis Betalings-id benyttes ofte. Se vejledningen omkring tilretning af skærmbilleder. Hvis bogføringen foretages i fakturajournalen, kan posteringen se således ud: Husk: fakturanummer, forfaldsdato og betalings-id. 12 ectrl Banking

13 Banking på indkøb Hvis opdateringen af fakturaen foretages gennem et indkøb, så foretages registreringen således: Vælg opdatering af faktura på indkøbet. Indtast fakturanummeret i feltet Faktura. Vælg efterfølgende fanebladet Opsætning. Indtast Bogføringsdato og Betalings-id, inden fakturaen opdateres. 13 ectrl Banking

14 Bank filformater I følgende afsnit beskrives forhold omkring de enkelte filformater, da disse er forskellige. BankData Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres ikke som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Til indlæsning af FI-adviseringer benytter BankData eget format BankData. BEC Bankernes EDB Central Betalingsspecifikation: Benyt ikke: Bankoverførsel ERH350 - men i stedet Bankoverførsel med normal advisering ERH356, da der ikke overføres adviseringstekst til kreditoren på ERH350. Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Danske Bank Ved oprettelse af FI-advisering til kreditor, skal kreditorkoden indledes med IK eksempelvis: IK (oprettes i bankkonto feltet på kreditoren). Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. Jyske Bank Efter 1. november 2012 har Jyske Bank ændret filformat til Bankdata. Nordea Ved dansk kontooverførsel til kreditor, skal der indsættes en tekstkode på kreditorbetalingskontoen. Det kræver, der samtidig overføres et betalingsadvis til kunden (se opsætning af posteringstekster på Kreditor Betaling, Kreditor). På kreditorens bankkonto vælges fanebladet Opsætning: 14 ectrl Banking

15 Skriv værdien 100 i feltet Tekstkode. Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. SDC Posteringstekster oprettet med Kreditor Betaling, Finans overføres som egen kontoreference tekst på bankkonto posteringen i pengeinstituttet. 15 ectrl Banking

16 Opret kreditorbetaling Kreditorbetalinger oprettes under: Kreditor/Kladder/Betalinger/Betalingskladder. I kladden vælges knappen: Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter forfald(eventuelt en af de andre valgmuligheder, hvis der benyttes kontantrabat). Under knappen Udvælg kan der eventuelt afgrænses på kreditorerne, hvis ikke alle ønskes betalt. Feltet Fra dato efterlades blank, således at eventuelle ældre forfaldne fakturaer fanges. Feltet Til dato udfyldes med den dato frem i tiden, der ønskes betalt eksempelvis én uge frem i tiden. Minimumsdato må aldrig være ældre end dags dato hvis eksempelvis betalingerne forberedes til godkendelse i homebankingprogrammet i morgen, sættes minimumsdatoen til i morgen. Det betyder, at alle fakturaer med forfaldsdato før i morgen sættes til minimumsdatoen, da bankerne ikke tillader betaling af fakturaer tilbage i tiden. Slet negative betalinger kan eventuelt aktiveres, hvis man ikke ønsker kreditnotaer overført som betalingsforslag. Dette kræver brugeren er omhyggelig med løbende at udligne kreditnotaer på leverandørens konto. Overførsel af kreditnotaer kan kun benyttes, hvis betalingsterminen ikke er sat til Faktura. Tryk OK-knappen. 16 ectrl Banking

17 Fakturaer, som af en eller anden grund ikke skal betales nu, slettes i oversigten med tasterne ALT+F9. Fakturaerne fremkommer igen næste gang, der laves et betalingsforslag. Når der kun er de ønskede fakturaer tilbage, lukkes skærmbilledet (ALT+F4), hvorefter posterne overføres til betalingskladden. Hvis der under Termin på betalingsmåden er valgt samling af fakturaerne, vil flere poster eventuelt blive samlet på én linje. Åbne kreditorfakturaer, der opfylder betingelserne, bliver efterfølgende vist i et nyt skærmbillede. For udlæsning til fil vælges knappen Funktioner og underpunktet Opret betalinger. Vælg Betalingsmåde (valget huskes næste gang skærmbilledet åbnes). Første gang skal der foretages opsætning under knappen Dialog. 17 ectrl Banking

18 Skærmbilledet for Dialog er afhængig af, hvilke filformat der er valgt: Dialogen udfyldes med, hvad filen skal hedde, og hvor den skal placeres. Check vejledningen for homebankingprogrammet for, hvordan det skal sættes op eller kontakt homebankingsupporten for dit pengeinstitut for at finde et svar på dette. Tryk OK, når oplysningerne er udfyldt. Efterfølgende kan posteringerne importeres til dit homebankingprogram og køre den normale godkendelsesprocedure. 18 ectrl Banking

19 Debitor FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode, der kan benyttes ved overførsel af betalinger ved hjælp af homebanking, hvor det tidligere var et indbetalingskort, som blev betalt på posthuset. Hvordan er koden bygget op: Eksempel: +71> < +71 = kortart, kortart 71 er den mest benyttede kode, men den kan også være 73 og = kundenummer med foranstillede nuller. I dette tilfælde er det sat 8 karakterer af til kundenummer = fakturanummer med foranstillede nuller. Antal karakterer til fakturanummer beregnes automatisk (i alt 15 karakterer kundenummer 1 karakter til checkciffer). 8 = modulus beregnet checkciffer = kreditorkoden i banken. Fortæller hvilken konto, indbetalingerne skal overføres til. Sådan kan en FIK-kode skrives på en faktura i ectrl: Hvad kan FIK-koden anvendes til? Hvis man dagligt har en del indbetalinger, kan FIK-koden give en tidsmæssig besparelse. I homebanking kan der udskrives en fil med periodens indbetalinger, som efterfølgende kan indlæses i en debitorbetalingskladde, hvor debitoren automatisk udlignes og bankkontoen modposteres. Dette kan kun anvendes for indbetalinger, hvor FIK-koden er anvendt. 19 ectrl Banking

20 Opsætning bank kreditorkode Kreditorkoden skal opsættes på bankkontoen, som er oprettet under: Bank/Bankkonti. Hvis ikke bankkontoen er oprettet, oprettes den som beskrevet i starten af denne vejledning. Gå efterfølgende til fanebladet Generelt i feltet Firma-ID indtastes kreditorkoden, som rekvireres gennem dit pengeinstitut. Opsætning af betalings-id Opbygningen af betalings-id foretages under: Debitor/Opsætning/Parametre på fanebladet Finans og moms. I feltet Debitorbetalinger, kontolængde indtastes de antal karakterer, der skal sættes af til kundenummer. Hvis man benytter telefonnummer som kundenummer skal man afsætte en kontolængde på 8 karakterer i dette felt. Med 15 karakterer til rådighed kontolængde (8 cifre) checkciffer (1 ciffer) = 6 cifre til rådighed for fakturanummer. 20 ectrl Banking

21 Efterfølgende skal nummerserien for fakturanummer tjekkes maksimale antal cifre tilladt er 6, ellers er koden forkert. Gå til fanebladet Nummerserier og find referencen for Salgsfaktura (eller Fritekstfaktura, hvis denne benyttes): I feltet efter Salgsfaktura bliver nummerserien vist klik midt i feltet for nummerserien og tast CTRL+ALT+F4 (eller højre klik og vælg gå til hovedtabel). Nummerserien åbnes efterfølgende i et nyt vindue: Tilpas feltet Største, således det maksimalt er på det antal cifre, som er til rådighed. Luk efterfølgende vinduerne med CTRL+F4. 21 ectrl Banking

22 Opsætning af betalingsmåde Efterfølgende skal betalingsmåden FIK opsættes under: Debitor/Opsætning/Betaling/Betalingsmåder. Opret betalingsmåden fik som i ovenstående. I feltet Kontotype vælges Bank, og i feltet Betalingskonto vælges den bankkonto, hvor du har opsat kreditorbetalingskoden fra pengeinstituttet. Gå til fanebladet Filformater, vælg knappen Opsætning og fanebladet Import i det nye vindue. Under Tilgængelige findes filformatet. De fleste pengeinstitutter benytter formatet PBS FI-Advisering check formaterne bagerst i dette dokument. Klik på formatet og tryk < for at flytte formatet til kolonnen Valgt. Luk skærmbilledet med CTRL+F4. I skærmbilledet vælges det valgte filformat i feltet Importformat. 22 ectrl Banking

23 Luk skærmbilledet med CTRL+F4. Opsætning på debitor På debitorerne er der 2 felter, der skal udfyldes for, at FIK-koden vises på fakturaen. Gå til fanebladet Opsætning. I feltet Girokort på salgsfaktura vælges FIK752OCR, hvis FIK-koden med kortart 71 skal skrives som en kode på linjen. Hvis der i stedet vælges FIK752, skrives koden som et kort nederst på siden. Dette kræver, at fakturaen er fortrykt med FI-kort. På udenlandske debitorer bør, der ikke foretages noget valg, da udenlandske debitorer ikke kan benytte FIK-kode i forbindelse med betaling. Der vil derved ikke blive skrevet nogen kode på deres fakturaer. Vælg fanebladet Betaling. 23 ectrl Banking

24 I feltet Betalingsmåde vælges fik. Disse to felter kan med fordel indsættes på en skabelon debitor (eksisterende skabeloner redigeres under: Bais/Opsætning/Postskabeloner/Debitorer under fanebladet kabeloner knappen Rediger). Bemærk: Hvis der laves en Proforma faktura, udskrives FIK-koden ikke fuldt ud kreditorkoden udskrives først, når det vælges Opdatering. Import af betalinger Fra homebanking skal betalingsfilen udlæses. Nogle homebankingprogrammer tilbyder udlæsning i flere forskellige formater. Formatet skal være PBS fastlængdeformat det kan være nødvendigt at prøve sig frem til det korrekte format. Hvis filen efterfølgende åbnes med Notepad eller andet tekstbehandlingsprogram, så skal filen se ud nogenlunde som nedenstående opbygning længden afhænger selvfølgelig af antallet af poster: Alle linjer skal starte med FI - eksempelvis: FI010, FI020 og FI030 for at filen er korrekt. Bemærk: Pengeinstitutter under BankData benytter et andet format. Indlæsning af filen med betalingerne foretages under: Debitor/Kladder/Betalinger/Betalingskladde. Vælg knappen: Funktioner og underpunktet Indlæs betalinger. I feltet Betalingsmåde vælges fik. Tryk OK. 24 ectrl Banking

25 I feltet Filnavn skrives stien til indbetalingsfilen og dets navn brug eventuelt mappen til højre til at pege filen ud med. Sæt en markering i Importer ukorrekte poster. Ved import af ukorrekte poster, kan du manuelt behandle de indbetalinger, som er ukorrekte eksempelvis på grund af forkerte betalings-id. Tryk OK. En rapport viser hvilke indbetalinger, som er indlæst. I betalingskladden vises de indlæste poster: Indbetalingerne udligner automatisk det fakturanummer på debitoren, som er anført i FIK-koden på betalingen. Hvis kunden er berettiget til kasserabat ifølge opsætningen på den aktuelle faktura, tages der højde for dette. 25 ectrl Banking

26 Danske pengeinstitutter fil format Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Alm. Brand Bank BankData BankData Alm. Brand Bilkredit BankData BankData Almind Spare- og Lånekasse SDC PBS Amtssparekassen Fyn A/S SDC PBS Arbejdernes Landsbank BEC PBS Basisbank A/S SDC PBS BG Bank Danske Bank PBS Bjergby-Flade Sparekasse SDC PBS Bodum-Ydby Sparekasse SDC PBS Bonusbanken BankData BankData Borbjerg Sparekasse SDC PBS BRFBank SDC PBS Broager Spare- og Laanekasse SDC PBS Brovst Sparekasse SDC PBS Brørup Sparekasse SDC PBS Danske Andelskassers Bank BEC PBS Danske Bank Danske Bank PBS De Mindre Pengeinstitutters Dataformidling BEC PBS Den jyske Sparekasse SDC PBS DiBa BEC PBS Djursland Bank BankData BankData DMK Holding BankData BankData Dragsholm Sparekasse SDC PBS Dronninglund Sparekasse SDC PBS Durup Sparekasse SDC PBS Egnsbank Han Herred SDC PBS Fanø Spare- og Laanekasse SDC PBS Finansbanken BEC PBS Flemløse Sparekasse SDC PBS Folkesparekassen SDC PBS Foreningen Mindre Pengeinstitutter BEC PBS Forstædernes Bank BEC PBS Frøs Herreds Sparekasse SDC PBS Fuur Sparekasse SDC PBS Galten Sparekasse SDC PBS Gjerlev-Enslev Sparekasse SDC PBS GrønlandsBANKEN BEC PBS Hadsten Bank BankData BankData Hals Spare- og Lånekasse SDC PBS Handelsbanken BEC PBS Hassing-Villerslev Sparekasse SDC PBS Hellevad-Ørum Sparekasse SDC PBS Helligsø-Gettrup Sparekasse SDC PBS Hunstrup-Østerild Sparekasse SDC PBS Hvetbo Herreds Sparekasse SDC PBS 26 ectrl Banking

27 Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Hvidbjerg Bank BEC PBS Hvidbjerg Ørum Sparekasse SDC PBS Jelling Sparekasse SDC PBS Jerslev Sparekasse SDC PBS Jyske Banke BankData PBS Kaupthing Denmark SDC PBS Klim Sparekasse SDC PBS Kreditbanken BankData BankData Langå Sparekasse SDC PBS Lokalbanken BEC PBS Lollands Bank BEC PBS Lægernes Pensionsbank BEC PBS Løkken Sparekasse SDC PBS Lån & Spar Bank SDC PBS Max Bank BEC PBS Middelfart Sparekasse SDC PBS Morsø Bank BEC PBS Morsø Sparekasse SDC PBS Møns Bank BEC PBS Mørke Sogn Sparekasse SDC PBS Nordea Nordea PBS Nordfyns Bank BankData BankData Nordjyske Bank BankData BankData Nørresundby Bank BankData BankData Pen-Sam Bank BEC PBS Refsnæs Sparekasse SDC PBS Ringkjøbing Bank BEC PBS Ringkjøbing Landbobank BankData BankData Rise Spare- og Lånekasse SDC PBS Roslev Sparekasse SDC PBS Ryomgaard og Omegns Sparekasse SDC PBS Rønde og Omegns Sparekasse SDC PBS Salling Bank BEC PBS Sammenslutningen Danske Andelskasser BEC PBS SEB Merchant Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skjern Bank BankData BankData Skælskør Bank BEC PBS Snedsted-Nørhå Sparekasse SDC PBS Spar Nord Bankaktieselskab SDC PBS Sparbank Vest SDC PBS Sparekassen Balling SDC PBS Sparekassen Bredebro SDC PBS Sparekassen Den lille Bikube SDC PBS Sparekassen Farsø SDC PBS Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn SDC PBS Sparekassen Faaborg SDC PBS Sparekassen Hammel SDC PBS Sparekassen Himmerland SDC PBS Sparekassen Hobro SDC PBS Sparekassen i Skals SDC PBS Sparekassen Kronjylland SDC PBS Sparekassen Lolland SDC PBS Sparekassen Løgumkloster SDC PBS Sparekassen Midt Vest SDC PBS Sparekassen Midtfjord SDC PBS Sparekassen Nordmors SDC PBS Sparekassen Ravsted SDC PBS 27 ectrl Banking

28 Pengeinstitut Kreditor fil format Debitor fil format Sparekassen Sjælland BankData BankData Sparekassen Sundsøre SDC PBS Sparekassen Thy SDC PBS Sparekassen Vendsyssel SDC PBS Sparekassen Vestsalling SDC PBS SparTrelleborg SDC PBS St. Brøndum Sparekasse SDC PBS Svendborg Sparekasse SDC PBS Sydbank BankData BankData Sønderhå-Hørsted Sparekasse SDC PBS Thyholm Sparekasse SDC PBS Totalbanken BEC PBS Tved Sparekasse SDC PBS Tødsø-Erslev Sparekasse SDC PBS Tønder Bank BankData BankData Ulsted Sparekasse SDC PBS Vestfyns Bank BankData BankData Vestjysk Bank BEC PBS Vinderup Bank BEC PBS Vistoft Sparekasse SDC PBS Vivild og Omegns Sparekasse SDC PBS Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse SDC PBS Vordingborg Bank BEC PBS Ø. Brønderslev-Hallund Sparekasse SDC PBS Østjydsk Bank BankData BankData 28 ectrl Banking

29 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompeten-cer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Rente og rykker i ectrl

Rente og rykker i ectrl Rente og rykker i ectrl Desværre er det meget normalt, at debitorerne skal gøres opmærksomme på, at et forfaldent beløb skal betales! En nem metode til at sikre sig høj prioritet hos debitoren, når betalingerne

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

mennesker i dialog skaber udvikling

mennesker i dialog skaber udvikling Print SDC en edb-virksomhed hvor mennesker i dialog skaber udvikling 1 Hvad er SDC? Historien SDC blev stiftet i 1963 for at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser side 4-5 Koncernen SDC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter

ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter ectrl Flet data fra ectrl ind i eksterne dokumenter Det er det muligt via dokumentstyring at lave dokumenter i Word og Excel med data fra et regnskab i ectrl

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere