Beretning og regnskab Realkredit Danmark Koncernen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen"

Transkript

1 Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen

2 Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3 Markedet for realkredit 20 Resultatopgørelse 52 Repræsentantskab 74 Ledelseshverv 4 Kreditpolitik og porteføljerisiko 26 Balance 54 Lokalråd 76 Koncernstruktur 6 Obligationsmarkedet 28 Noter 56 Byfornyelsesudvalg 82 Kort fortalt 7 Kunden i Realkredit Danmark 31 Pengestrømsopgørelse 65 5 års hovedtal 8 Medarbejderne 33 Serieregnskaber 66 Lovgivning 34 Påtegninger 68 Kommentarer til regnskabet 37 Fondsbeholdningen 42 Overblik

3 Realkredit Danmarks ledelse 2 Bestyrelsen Jørgen Nue Møller Formand Poul Christiansen Næstformand Niels Busk Bo Klein Christensen* Bent Flyvholm Cristina Lage Hansen Carl Emil Heidemann* Flemming Skov Jensen Bageste række fra venstre: Hans-Erik Voldstedlund, André Lublin, Jørgen Mejlgård, Jørgen Nue Møller, Flemming Skov Jensen, Carl Emil Heidemann, Klaus Modberg, Peder J. Pedersen. Forreste række fra venstre: Niels Busk, Jørgen Lund, Bent Flyvholm, Cristina Lage Hansen, Per Alling Toubro, Bo Klein Christensen, Poul Christiansen. André Lublin Direktionen Jørgen Lund Jørgen Mejlgård Kjeld Jørgensen Administrerende direktør ** Indvalgt som repræsentant for medarbejderne ** Udpeget af Økonomiministeriet Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske virksomheder fremgår af side 4 og 5. Klaus Modberg* Peder J. Pedersen** Per Alling Toubro* Hans-Erik Voldstedlund* Sven Holm Viceadministrerende direktør Per Helle Direktør Per Helle, Kjeld Jørgensen, Sven Holm.

4 Ledende medarbejdere 3 Region Jylland Midt Peter Kjølby Direktør for Region Jylland Midt Region Nord Ib Nielsen Direktør for Region Nord Region Syd Peter Cederfeld Direktør for Region Syd Region Øst Jens-Erik Corvinius Direktør for Region Øst Claus Hansen Underdirektør Kundelinien Mogens Sandahl Afdelingschef Direktionssekretariatet Finn Bartholdy Underdirektør Almen og Privat Boligudlejning Bent Fjord Direktør Erhvervsafdelingen Jørgen Bo Andersen Underdirektør Fondsafdelingen Sven-Karsten Topp Fondsdirektør Kreditafdelingen H.P. Hansen Kreditdirektør Landbrugsafdelingen Erik Vestergaard Madsen Landbrugsdirektør Salg og Marked Thomas Dywremose Underdirektør Intern Revision Arne Lenstrup Revisionschef home a/s Niels Bjerregaard Administrerende direktør Stabsområderne Økonomi, Jura, IT, Personale og Uddannelse samt Administration og Ejendomme er placeret i Kapital Service A/S, mens Information er placeret i Kapital Holding A/S. Overblik

5 Ledelseshverv 4 BESTYRELSE Jørgen Nue Møller (født i 1944), formand Direktør, Fonden Dansk Arkitektur Center Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesformand for Kapital Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Carl Bro as Poul Christiansen (født i 1937), næstformand Tømrermester Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesnæstformand for Kapital Holding A/S Bestyrelsesmedlem i A/S Hindsgavl Niels Busk (født i 1942) Gårdejer Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Aktie-Plantageselskabet for Aalborg Amt Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Bo Klein Christensen (født i 1959) (medarbejdervalgt) Ekspeditionssekretær Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Bent Flyvholm (født i 1937) Forretningsfører, Boligkontoret AmbA Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Jørgen Lund (født i 1935) Rådmand, Odense Kommune Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesformand i Rynkeby Maskinfabrik A/S Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Jørgen Mejlgård (født i 1946) Direktør, Fællesorganisationens Boligforening Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i A/S Bolind-Handel Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Klaus Modberg (født i 1960) (medarbejdervalgt) Fuldmægtig Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Peder J. Pedersen (født i 1941) (udpeget af Økonomiministeren) Professor, dr.oecon., cand.polit. Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Ingen Per Alling Toubro (født i 1953) (medarbejdervalgt) Ekspeditionssekretær Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Hans-Erik Voldstedlund (født i 1937) (medarbejdervalgt) Kunderådgiver Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S

6 Cristina Lage Hansen (født i 1954) Direktør, Louisiana Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i A/S Dansk Erhvervsinvestering af 3/ Bestyrelsesmedlem i Bus Danmark A/S Bestyrelsesmedlem i Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag Aktieselskab Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Scandlines A/S Bestyrelsesmedlem i Superfos a/s Carl Emil Heidemann (født i 1944) (medarbejdervalgt) Kunderådgiver Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Flemming Skov Jensen (født i 1941) Direktør, Lønmodtagernes Dyrtidsfond Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesformand for Helsingør Fællesbageri A/S Bestyrelsesnæstformand i Kelsen The International Bakery A/S Bestyrelsesmedlem i A/S Dansk Erhvervsinvestering af 3/ Bestyrelsesmedlem i Dansk Industri Invest A/S Bestyrelsesmedlem i ID Spar Invest A/S Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Lån og Spar Bank A/S André Lublin (født i 1940) Adm. direktør, PFA Pension, forsikringsaktieselskab Ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra 100 procent ejede datterselskaber: Bestyrelsesmedlem i A/S Assurandørernes Hus Bestyrelsesmedlem i Kapital Holding A/S Bestyrelsesmedlem i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab Bestyrelsesmedlem i NESA A/S DIREKTION Kjeld Jørgensen (født i 1942) HD finansiering Administrerende direktør i Foreningen RealDanmark Viceadm. direktør i Kapital Holding A/S Bestyrelsesformand for BG Kredit A/S Bestyrelsesformand for home a/s og home i/s Bestyrelsesmedlem i Kapital Service A/S Bestyrelsesmedlem i Realkreditrådet Præsident for Nordisk Realkreditsamråd Sven Holm (født i 1946) HD finansiering Viceadministrerende direktør i Foreningen RealDanmark Bestyrelsesnæstformand i Kapital Service A/S Bestyrelsesmedlem i BG Kredit A/S Bestyrelsesmedlem i home a/s og home i/s Bestyrelsesmedlem i Mæglerservice Danmark A/S Bestyrelsesmedlem i Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Bestyrelsesmedlem i Realkreditrådet Per Helle (født i 1937) Bankuddannet Direktør i Foreningen RealDanmark Bestyrelsesformand i Mæglerservice Danmark A/S Bestyrelsesmedlem i BG Kredit A/S Bestyrelsesmedlem i home a/s og home i/s Bestyrelsesmedlem i Kapital Service A/S Bestyrelsesmedlem i Realkreditnettet A/S Bestyrelsesmedlem og medlem af repræsentantskabet i Finanssektorens Arbejdsgiverforening Bestyrelsesmedlem i Kreditforeningen Danmarks Pensionsafviklingskasse Næstformand i Dansk Dataforening 5 Overblik

7 Koncernstruktur 6 Foreningen RealDanmark Kapital Holding A/S Realkredit Danmark A/S BG Kredit A/S 61% Foreningen RealDanmark Aktiekapital: 500 mio. kr. Egenkapital: mio. kr. 100% ejet Aktiekapital: 600 mio. kr. Egenkapital: 750 mio. kr. 51% Realkredit Danmark A/S 49% BG Bank A/S home a/s Århus Aktiekapital: 10 mio. kr. Egenkapital: 59 mio. kr. 100% ejet BG Bank A/S home i/s Århus 100% ejet Egenkapital: tkr. 75% Realkredit Danmark A/S 25% home a/s Mæglerservice Danmark A/S Aktiekapital: 1 mio. kr. Egenkapital: 3 mio. kr. 100% ejet

8 Kort fortalt 7 Resultat Mio. kr Den positive udvikling fortsætter 1998 blev et betydningsfuldt år for Realkredit Danmark-koncernen. Dannelsen af Kapital Holding, et fælles holdingselskab med BG Bank, har gjort Realkredit Danmark til en del af Danmarks næststørste finansielle koncern. Med dannelsen af Kapital Holding styrkes det samarbejde mellem Realkredit Danmark og BG Bank, som blev indledt i april 1998 med etablering af det fællesejede realkreditselskab, BG Kredit A/S. Egenkapital Mia. kr har resultatmæssigt været et tilfredsstillende år for Realkredit Danmark-koncernen. Koncernen opnåede et ordinært resultat på mio. kr. og et resultat efter skat på mio. kr Trods den skærpede konkurrence inden for den finansielle sektor er udlånet forøget med 13,4 mia. kr. Udlånsporteføljen udgør ultimo 1998 i alt 317 mia. kr Ordinært resultat Resultat efter skat RD har i 1998 forstærket telefonrådgivningen og det er muligt for kunderne at ringe til RD mandag til torsdag frem til kl. 22 samt om søndagen. Primært resultat blev et overskud på 602 mio. kr. Solvensnøgletal i % Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. udgjorde 162 mio. kr. mod 534 mio. kr. i % Det samlede udlån steg med 13,4 mia. kr. til 317 mia. kr. 12% Markedsandelen på bruttoudlånet udgjorde 24,3 procent. På afskrivninger og hensættelser på udlån er der indtægtsført 99 mio. kr. mod 103 mio. kr. i % 4% Egenkapitalen udgør mio. kr. efter at der er henlagt udbytte til Kapital Holding A/S på mio. kr % Solvensprocenten er 12,0 procent, hvilket svarer til en kapitaldækning, der er mio. kr. højere end det lovpligtige reservekrav. Ansvarlig kapital Kernekapital Overblik

9 5 års hovedtal 8 Realkredit Danmark Koncernen Beløb i mio. kr Resultatopgørelse i sammendrag Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Administrationsudgifter mv. Afskrivninger på aktiver Afskrivninger og hensættelser på udlån Kursregulering af kapitalinteresser Ordinært resultat Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat Minoritetsaktionærer Resultat Balance i sammendrag Aktiver: Kassebeholdning samt tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Udlån Beholdning af værdipapirer Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver: Gæld til øvrige kreditinstitutter Realkreditobligationer og andre værdipapirer udstedt mod pant i fast ejendom Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt

10 Nøgletal Solvensnøgletal i procent: Ansvarlig kapital 1 ) Kernekapital Forrentning af egenkapital 11,953 9,229 8,4 13,175 10,005 10,1 12,894 9,217 10,0 12,027 8,274 18,0 10,661 6,774 4,1 9 Primært resultat Indtægt af udlånsvirksomhed pr. omkostningskrone 602 1, , , , ,67 Administrationsudgifter mv. i procent af obligationsrestgæld Afskrivninger og hensættelser på udlån i procent af obligationsrestgæld 0,40 0,03 0,37 0,03 0,34 0,04 0,31 0,13 0,31 0,38 Nyudlån 2 ), nominel værdi Antal lån i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere omregnet til heltid ) Solvensnøgletal opgjort i henhold til Realkreditlovens 53, stk. 1. 2) Bruttoudlån minus indfrielser i forbindelse med optagelse af nyt lån i Realkredit Danmark. Overblik

11 Koncernberetning blev et betydningsfuldt år for Realkredit Danmark-koncernen. Dannelsen af Kapital Holding, et fælles holdingselskab med BG Bank, har gjort Realkredit Danmark til en del af Danmarks næststørste finansielle koncern. På realkreditmarkedet er RD en betydende aktør med godt 30 procent af det samlede realkreditudlån. I Realkredit Danmark var aktivitetsniveauet i 1998 højere end i 1997, og det har på flere måder været muligt at gennemføre et stigende antal kundeekspeditioner. Først og fremmest er telefonrådgivningen blevet forstærket. Samtidig er det muligt for kunderne at ringe til Realkredit Danmark mandag til torsdag frem til kl. 22 samt om søndagen. RD s hjemmesider på Internettet er også blevet moderniseret, hvilket har forøget antallet af kunder, der søger kontakt med RD ad denne vej. Resultatopgørelse i sammendrag Realkredit Danmark Koncernen Beløb i mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursregulering af værdipapirer og valuta mv Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Driftsudgifter inklusive afskrivninger Afskrivninger og hensættelser på udlån Kursregulering af kapitalinteresser 17 5 Ordinært resultat Ekstraordinære poster Skat Minoritetsaktionærer Resultat Produktudviklingen fortsatte i 1998, hvor Realkredit Danmark har udviklet produkter i euro. Alle de lånetyper, som i dag tilbydes i kroner til det brede marked, tilbydes også i euro. Allerede i slutningen af året mærkedes den første interesse for de nye lån. Årets resultat Selvom konkurrencen i den finansielle sektor stadig er hård, forøgede Realkredit Danmark-koncernen for tredje år i træk det samlede udlån. I 1998 voksede det med 13,4 mia. kr. Koncernen opnåede et tilfredsstillende ordinært resultat på mio. kr. Overskuddet før skat blev mio. kr. Det svarer til det forventede resultat, der blev offentliggjort i regnskabet for 1. halvår Realkredit Danmark-koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet var påvirket af et mindre fondsresultat, stigende indtægter af udlånsvirksomheden samt øgede udgifter til produktudvikling og administration. Netto rente- og gebyrindtægterne steg med 225 mio. kr. til mio. kr. Af stigningen er 86 mio. kr. øgede indtægter af udlånsvirksomheden.

12 Kursregulering af værdipapirer og valuta mv. udgjorde 162 mio. kr. i 1998 mod 534 mio. kr. året før. 13 Den stigende aktivitet på realkreditmarkedet gjorde det nødvendigt at ansætte nye medarbejdere fortrinsvis i de kundevendte funktioner. Omregnet til fuldtidsbeskæftigede steg antallet fra i 1997 til medarbejdere i 1998, hvoraf 24 var ansat i BG Kredit. Da der endvidere blev anvendt mange ressourcer til produktudvikling, herunder låneprodukter i euro, steg koncernens samlede driftsudgifter med 13 procent til mio. kr. På afskrivninger og hensættelser på udlån er der indtægtsført 99 mio. kr. svarende til indtægten i Beløbet er ikke et udtryk for det aktuelle tabsniveau, idet det skal ses i sammenhæng med indtægter fra tidligere afskrevne fordringer på 67 mio. kr. samt hensættelsesforskydninger. Der er i forbindelse med den endelige afslutning af nødlidende engagementer i 1998 tilbageført hensættelser på 92 mio. kr., ligesom der på andre engagementer er udgiftsført 85 mio. kr. i konstaterede tab og hensættelser. De samlede hensættelser til imødegåelse af tab på udlån udgør herefter 788 mio. kr. ultimo 1998, hvilket svarer til 0,25 procent af udlånet. Ultimo 1997 var denne procent 0,32. Ved udgangen af 1998 var antallet af overtagne panter 22 det laveste i mange år. Ekstraordinære udgifter udgjorde netto 63 mio. kr., hvoraf 57 mio. kr. vedrører nedskrivning af egne ejendomme. Til skat blev der i 1998 afsat 662 mio. kr., mens der i 1997 blev afsat 714 mio. kr. Efter ekstraordinære udgifter og skat blev årets resultat mio. kr. Beretning

13 Egenkapital og solvens Som fælles holdingselskab for Realkredit Danmark A/S og BG Bank A/S har Kapital Holding A/S til hensigt at føre en udbyttepolitik, som sikrer, at Realkredit Danmark A/S har en kernekapitalprocent på cirka 9 og BG Bank A/S en kernekapitalprocent på cirka 8. I konsekvens heraf indstiller Realkredit Danmarks bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales udbytte på mio. kr. Indstillingen er godkendt af Foreningen RealDanmarks bestyrelse, jf. vedtægternes paragraf Egenkapitalen udgør herefter mio. kr. mod mio. kr. ved udgangen af Den samlede ansvarlige kapital beløb sig til mio. kr. Kapitalkravet var mio. kr., og Realkredit Danmark-koncernen havde således ved årets afslutning en overdækning på mio. kr. Koncernens solvensnøgletal blev opgjort til 12,0 procent mod 13,2 procent ved udgangen af Lovens krav om en ansvarlig kapital på 8 procent er dermed opfyldt. Kernekapitalen for koncernen er mio. kr. svarende til en kernekapitalprocent på 9,2. For Realkredit Danmark A/S udgør kernekapitalen mio. kr., hviket giver en kernekapitalprocent på 9,0. Adgangen til at indregne solidarisk hæftelse ved opgørelse af den ansvarlige kapital aftrappes i de kommende år for at falde helt bort i Egenkapital Beløb i mio. kr Egenkapital, primo , ,7 Resultat 1.335, ,0 Overført fra tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier fra før ,9 163,4 Udbytte til Kapital Holding A/S 2.500,0 Egenkapital, ultimo , ,1 Solvens Beløb i mio. kr Ansvarlig kapital i alt , ,2 Kapitalkrav , ,5 Overdækning 6.708, ,7 Solvensnøgletal: Ansvarlig kapital 11,953% 13,175% Kernekapital 9,229% 10,005% 14

14 Realkreditudlån Beløb i mio. kr Obligationsrestgæld, primo Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Ordinære afdrag Indeksering mv Udlånsændring Obligationsrestgæld, ultimo Indfrielser ved optagelse af nyt lån = overførsler. Indfrielser uden optagelse af nyt lån = ekstraordinære indfrielser. Fordeling af udlånsportefølje på markedsområder % fordeling Realkreditvirksomheden Realkredit Danmark-koncernen er en betydende aktør på det finansielle marked med godt 30 procent af det samlede realkreditudlån. Aktivitetsniveauet i 1998 var højere end i Ved udgangen af 1998 var udlånsporteføljen 317,5 mia. kr. Den blev i løbet af 1998 øget med 13,4 mia. kr. Heraf er 5,3 mia. kr. ydet af BG Kredit. Realkredit Danmark-koncernens bruttoudlån blev 89,7 mia. kr. Det svarede til en markedsandel på 24,3 procent. Efter indfrielser på 65,6 mia. kr. blev nettonyudlånet 24,1 mia. kr. Det var 3,7 mia. kr. mere end i Koncernens markedsandel af nettonyudlånet udgjorde 22,7 procent i I forhold til udgangen af 1997 har der på udlånsporteføljen kun været minimale forskydninger mellem de enkelte markedsområder. Bruttoudlån til boligformål udgjorde 67,3 mia. kr. svarende til 75 procent af bruttoudlånet. I forhold til 1997 er der tale om en vækst på 19,3 mia. kr. Resultat af realkreditvirksomhed Realkredit Danmark A/S Beløb i mio. kr Indtægt af udlånsvirksomhed Administrationsudgifter Resultat af udlånsvirksomhed før afskrivninger og hensættelser på udlån Afskrivninger og hensættelser på udlån Primært resultat Nettorenter og kursregulering Udbetalte andele i ældre serier fra før Ejendomsmæglervirksomhed 5 4 Øvrige poster Resultat før skat Skat Resultat Privatmarked Almen boligudlejning Privat boligudlejning 6 6 Industri og håndværk 3 3 Landbrug 6 5 Serviceerhverv I alt Bruttoudlån til erhvervsformål steg med 2,8 mia. kr. til i alt 22,4 mia. kr. svarende til 25 procent. Overskuddet på den primære drift kan for 1998 opgøres til 602 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende. I 1997 var overskuddet på den primære drift 646 mio. kr. Beretning

15 Etablering af Kapital Holding A/S Sammen med BG Bank dannede Realkredit Danmark i 1998 et fælles holdingselskab Kapital Holding A/S gennem en fusion af RealDanmark Holding A/S og BG Holding A/S. Den nye koncern er en betydelig aktør, når det drejer sig om privatkunder og boliger. Både BG Bank og Realkredit Danmark har en førende position på privatkundemarkedet i Danmark. 16 Samarbejdet mellem Realkredit Danmark og BG Bank er ikke en fusion i den klassiske forstand, hvor virksomheder bliver slået sammen. Parterne fortsætter i eget navn som selvstændige selskaber under den fælles paraply, Kapital Holding A/S. Realkredit Danmark vil altså stadig være at finde på markedet som den specialiserede udbyder af realkredit. Kunderne i Realkredit Danmark og BG Bank vil opleve den samme valgfrihed som tidligere. Der vil ikke blive tale om krydssalg på basis af de to selskabers kundebaser, og RD s 3-strengede distributionsstrategi med direkte salg via distriktskontorerne samt levering af realkreditlån gennem ejendomsmæglere og pengeinstitutter fortsætter. Med etablering af Kapital Holding A/S opnår RD og BG Bank en kapitalstyrke samt en forretningsmæssig tyngde og bredde, der vil styrke parterne i den stadig mere konkurrenceprægede og foranderlige finansielle sektor. Samlet vurderes det, at Kapital Holding indeholder et betydeligt udviklingspotentiale. Hertil kommer, at visse centrale funktioner bliver samlet for at sikre en rationel drift og lavere omkostninger. Holdingfusionen blev vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger i Realkredit Danmark og BG Bank i oktober Med etableringen af Kapital Holding styrkes det samarbejde mellem Realkredit Danmark og BG Bank, som blev indledt med etablering af det fællesejede og meget velfungerende realkreditselskab, BG Kredit A/S. Rating Moody s Investors Service Limited foretog i slutningen af 1997 en kreditvurdering af knap 70 procent af Realkredit Danmarks obligationer. Ratingen, som blev klassificeret til Aa3, har været uændret i Den opnåede rating afspejler Moody s vurdering af den høje sikkerhed bag RD s obligationer.

16 Kunder Service, rådgivning og tilgængelighed er vigtige elementer i forholdet mellem kunde og Realkredit Danmark. Det er et mål for RD at være det realkreditinstitut, der skaber fornyelser og løbende udvikler nye produkter til gavn for kunderne. Derfor tilbyder RD valgmuligheder, så den enkelte kunde får mulighed for at få opfyldt individuelle lånebehov. 17 I løbet af 1998 har Realkredit Danmark overført et betydeligt antal medarbejdere til Kundelinien, som besvarer kundehenvendelser via telefonen og Internettet. De næsten 70 medarbejdere besvarer cirka halvdelen af forespørgslerne fra privatkunderne. Dermed får medarbejderne i distrikterne bedre tid til dels at betjene de kunder, som kommer på distriktskontorerne, dels at besøge kunderne, når deres ejendom skal vurderes. Fra 1. marts 1999 er det muligt at aftale tid til et møde enten på distriktskontoret eller på kundens ejendom frem til kl fra mandag til torsdag. Som følge af den stigende anvendelse af Internettet bliver Realkredit Danmarks Internetservice løbende udbygget. RD s hjemmeside er i 1998 blevet forbedret, så det nu er muligt både at beregne hvad et nyt lån koster og om en omlægning af lån kan betale sig. Endvidere kan effekten af Pinsepakken beregnes. Via RD s internetside tilbyder RD nu sine kunder muligheden for at købe og sælge RD-obligationer til priser, hvor det er attraktivt også at handle mindre beløb. Patent på rentetilpasningslån Realkredit Danmark har søgt om europæisk patent på fremgangsmåderne bag rentetilpasningslån, som RD markedsfører under navnet FlexLån. Den europæiske patentmyndighed, EPO, har i efteråret 1998 meddelt sin foreløbige godkendelse af patentansøgningen. På denne baggrund forventer Realkredit Danmark, at der i den nærmeste fremtid vil blive udstedt et patent. Beretning

17 Euro-lån 1. januar 1999 påbegyndtes tredje fase af den Økonomiske og Monetære Union, ØMU en. Dette indebærer, at de 11 deltagende EU-landes valutaer endeligt er fastlåst til hinanden, og euro introduceredes som ny fælles valuta i ØMU-landene. 18 Fire EU-lande deltager ikke i tredje fase af ØMU en fra starten. Danmark, Sverige og Storbritannien har af politiske årsager valgt at stå uden for, mens Grækenland endnu ikke lever op til de økonomiske krav. For at kunne udnytte de nye markedsmæssige muligheder har Realkredit Danmark i løbet af 1998 udviklet europrodukter med henblik på at kunne udvide det eksisterende produktsortiment til også at omfatte realkreditprodukter i euro fra overgangen til tredje fase uanset at Danmark står udenfor. På udlånssiden betyder det, at RD siden 5. januar 1999 har tilbudt både traditionelle fastforrentede konverterbare realkreditlån og FlexLån i euro. Vilkårene for europrodukterne vil som udgangspunkt ligge tæt op ad Realkredit Danmarks eksisterende produktsortiment i kroner. RD tilbyder både 10- til 30-årige konverterbare lån i euro og FlexLån i euro med fast eller variabel løbetid og med rentetilpasningsprofiler, som er kendt fra kronelån. På fundingsiden har Realkredit Danmark fra 5. januar 1999 udstedt både lange konverterbare og korte stående inkonverterbare realkreditobligationer i euro. Obligationerne noteres på s Fondsbørs og registreres i Værdipapircentralen. År 2000 sikring Realkredit Danmark-koncernen er afhængig af velfungerende IT-systemer og -rutiner, og er derfor afhængig af, at eventuelle år 2000 problemer identificeres og løses rettidigt. Der er som følge heraf anvendt betydelige ressourcer på at identificere eventuelle fejl og mangler. Udbedringer af fejl samt test heraf er hidtil forløbet som forventet, og dette giver en begrundet forventning om, at alle væsentlige fejl og mangler i koncernens systemer er identificeret. De endelige udbedringer af fejl og mangler samt test heraf vil være afsluttet i behørig tid inden udgangen af Endvidere deltager RD i den planlagte test for den finansielle sektor til sikring af, at branchen under et vil kunne håndtere problemet. Uanset, at de samlede år 2000 problemer forventes løst rettidigt, vil koncernen udarbejde beredskabsplaner på alle væsentlige områder til sikring af, at eventuelle fejl eller mangler ikke kan få væsentlig indflydelse på driften af koncernens virksomhed.

18 Forventninger Realkredit Danmark-koncernen venter i 1999 et overskud på cirka 1,3 mia. kr. før skat under forudsætning af et fortsat lavt niveau for afskrivninger og hensættelser på udlån samt et uændret niveau i obligations- og aktiekurserne i forhold til udgangen af Renteniveauet har stor indflydelse på resultatet. En ændring i den gennemsnitlige obligationsrente på ét procentpoint vil påvirke resultatet før skat med cirka 625 mio. kr. Priser og omkostninger er fortsat under pres. Indtægterne af udlånsvirksomheden forventes i 1999 at ligge på samme niveau som i 1998., den 1. marts 1999 Beretning

19 Markedet for realkredit 20 RD s markedsandel, bruttoudlån 40% Udlånsaktivitet Realkreditinstitutternes samlede bruttoudlån steg i forhold til 1997 med knap 50 procent til 359 mia. kr. opgjort på kontantbasis. RD-koncernens andel af bruttoudlånet var på 24,3 procent. Af koncernens bruttoudlån på 89,7 mia. kr. kom 5,3 mia. kr. fra BG Kredit. 30% Den øgede aktivitet på realkreditmarkedet har sin baggrund i den stabile danske økonomi og det lave renteniveau i % 10% 0% I begyndelsen af 1998 lå den 30-årige byggerente på 6,6 procent, baseret på 6 procent obligationer. I første halvår faldt renteniveauet for realkreditlån med lange løbetider. Den primære årsag hertil var dels den økonomiske og finansielle krise i Asien, som indebar en større global interesse for og efterspørgsel efter danske obligationer, dels den stabile, lave inflation i Danmark. I efteråret 1998 opstod der en del renteuro dels på grund af, at den økonomiske og finansielle krise blev udvidet til at omfatte flere finansmarkeder, dels fordi der blev spekuleret mod kronen. Mod slutningen af året blev der igen ro om renten og byggerenten lå ved udgangen af året på 6,3 procent. Ejendomsomsætning Omsætningen for 1998 er skønnede tal Antal Det lave renteniveau i første halvår af 1998 medførte en meget stor aktivitet for omlægning af lån. Mange boligejere konstaterede, at deres ejerbolig steg i værdi, og benyttede sig af muligheden for at optage tillægslån. Den økonomiske udvikling foranledigede Folketinget til at vedtage Pinsepakken, som blandt andet begrænser rentefradraget. Nybyggeri Nybyggeri for 1998 er skønnede tal (1.000 kvm.) Aktiviteten med omlægning af lån fortsatte hen over sommeren både fordi renten var fortsat lav, og fordi Folketingets indgreb gjorde det attraktivt at have så lav en rente som muligt. Først i løbet af efteråret faldt aktiviteten på grund af renteuroen. Omsætningen på boligmarkedet var i 1998 skønsmæssigt ejendomme, som svarer til niveauet i Enfamilieshuse Ejerlejligheder 0 RD-koncernens samlede udlån steg med 13,4 mia. kr. i 1998, og fremgangen skete på privatmarkedet, boligudlejning, industri og håndværk samt landbrug. RD s samlede udlånsportefølje udgjorde 317,5 mia. kr. ultimo 1998, og svarer til en andel på 30,7 procent af samtlige realkreditinstitutters udlånsportefølje Beboelse Produktion mv

20 Udlån til Privatmarked Beløb i mio. kr I juni 1997 indførte regeringen nogle restriktioner for nybyggeri for at dæmpe den høje aktivitet i bygge- og anlægssektoren. Det medførte, at der ikke blev bygget så meget i 1998 som i Skønsmæssigt blev niveauet for nybyggeri på 5,7 mio. kvm. for 1998, mod 6,1 mio. kvm. i Bruttoudlån på Privatmarkedet fordelt på låntyper 21 Bruttoudlån Indfrielser ved optagelse af nyt lån Nyudlån Indfrielser uden optagelse af nyt lån Nettonyudlån Afdrag mv. (netto) på udlånsporteføljen Årets ændring i udlånsporteføljen Indfrielser ved optagelse af nyt lån = overførsler. Indfrielser uden optagelse af nyt lån = ekstraordinære indfrielser. Privatmarkedet Hovedparten af RD-koncernens udlån i 1998 var til privatkunder. Udlånet var på i alt 56,8 mia. kr. Det svarer til en markedsandel på 25,0 procent. Den overvejende del af bruttoudlånet blev i 1998 anvendt til omlægning af lån. Den lave rente og de stigende ejendomspriser gjorde det muligt for mange boligejere at virkeliggøre et ønske om at forbedre og modernisere boligen. Som en del af RD s rådgivningskoncept lægges der vægt på at præsentere kunderne for tre forskellige låntyper kontantlån, obligationslån og FlexLån. Reduktionen i rentespændet mellem den korte og lange obligation medførte en faldende interesse for FlexLån i Obligationslån 85% Kontantlån 12% FlexLån 3% Bruttoudlån på Privatmarkedet fordelt på låneformål Prisudviklingen på ejerboliger har stor betydning for udlånsvirksomheden. De seneste års stigninger i priserne fortsatte i første halvår af I andet halvår har Pinsepakken medvirket til en stagnation i ejendomspriserne. Langt de fleste privatkunder henvender sig i dag direkte til Realkredit Danmark. I løbet af 1998 fik privatkunder lån i RD. Knap en femtedel af lånene blev formidlet gennem ejendomsmæglere i forbindelse med ejerskifte. Udlånet til direkte kunder og lån formidlet af ejendomsmæglere udgjorde 86 procent af udlånet på privatmarkedet. Den resterende del blev formidlet af pengeinstitutter og andre økonomiske rådgivere. Kontante købpriser pr. kvm for parcelhuse og købspriser korrigeret for inflation Omlægning og forbedring 66% Ejerskifte 25% Om- og tilbygning 5% Nybyggeri 4% Kontante købspriser Korrigeret for inflation 0 Beretning

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007

Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Dansk Landbrug 25. august 2008 Sektionen for økonomi, statistik og analyse Landbrugets gælds- og renteforhold 2007 Sammendrag dansk Landbrug foretager hvert år en opgørelse af realkreditinstitutternes

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet

CASE BRFkredit og realkreditmarkedet BRFkredit og realkreditmarkedet 25 2 15 1 5 2 4.kvt. 21 4.kvt. 22 4.kvt. 23 4.kvt. 24 4.kvt. 25 4.kvt. 26 4.kvt. Private udlejningsejendomme Ejerboliger og fritidshuse Figur 1. Udviklingen i markedsandele

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv.

Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 197 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 24. april 2015 Samråd i ERU den 24. april 2015 om realkreditinstitutternes

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Nøgletalsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer

Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Sparekassen for Nr. Nebel og Omegns generelle beskrivelse af værdipapirer Indledning I sparekassen kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 2 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Stabil Dato 2012-05-30 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder 160 Antal andele 158 Samlet KVM

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO)

TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB TILLÆG NR. 1 TIL BASISPROSPEKT FOR REALKREDITOBLIGATIONER (RO) AF 14. FEBRUAR 2014 TILLÆGGET TIL BASISPROSPEKTET ER DATERET DEN 16. FEBRUAR 2015 Realkreditobligationerne

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere