b y g g e r i der bevæger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b y g g e r i der bevæger"

Transkript

1 byggeri der bevæger

2 Vi udvikler, støtter og rådgiver om byggeri inden for idræt, kultur og fritid. Fonden støtter faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet. Fonden arbejder for at skabe eksempelprojekter og projekter med eksempelværdi. Udviklingsdelen er en meget vigtig og nødvendig del af Fondens arbejde, dels fordi befolkningens idrætsvaner har ændret sig meget de seneste årtier og dermed skabt nye behov, dels for at prioritere midlerne, så de skaber størst mulig effekt. Først og fremmest er det dog Fondens mål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og fremtræder nyskabende i form, materialevalg, funktion og indhold. På idrætsområdet har især fornyelsen af den klassiske idrætshal været i centrum, men også nye rammer for vandkultur, idræt i byrum og landskab samt en bred skala af faciliteter for bløde bevægelsesformer står centralt i Fondens udviklingsarbejde. Lokale- og Anlægsfondens udstilling viser nogle af de seneste års mest spændende idræts- og kulturbyggerier, som Fonden har støttet. Er I interesseret i at få udstillingen til jeres lokalområde, så kontakt Fonden og hør om mulighederne. God fornøjelse og inspiration! Flere gode eksempler på Lokale- og Anlægsfondens projekter kan ses på Fondens hjemmeside og i Fondens gratis magasin Tribune. Bestil et gratis abonnement på Tribune ved at maile til byggeri der bevæger

3

4 vandkultur Vandkulturhus Herning DGI-Huset i Herning samler både idræt, sundhed og behandling i et hus. Den største del af aktivitetsmulighederne i DGI-Huset findes i vandkulturhuset. Der er også et sundhedscenter, fitness og wellness samt idrætsbane til boldspil. Vandkulturhuset byder på en række bassiner til børn og voksne. Et børnebassin med rutsjebane og paddehat med springvand. Et varmtvandsbassin til babysvømning og genoptræning efter skader. Det største bassin er ellipseformet med 93 meter svømmebane. Der er mulighed for at svømme imod strømmen i modstrømskanal, og endelig er der spabad og adgang til sauna på DGI-Husets tagterrasse. Der er ingen opstregninger i bassinbundene. Vandkulturhuset handler om leg og bevægelse og ikke konkurrence og toppræstation kr kr. Herning Kommune Arkitekt BIG Herning m Illustrationer DGI-Huset Herning byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

5

6 skøjtebaner Byens mobile og stationære skøjtebaner Fonden fik i sin tid den idé at fylde byernes pladser med aktivitet om vinteren. Det førte til de udendørs skøjtebaner, som nu findes overalt i landet. Den runde skøjtebane på Kgs. Nytorv i København er et eksempel på, at en aktivitet kan give en plads helt ny identitet. På grund af metrobyggeriet er banen midlertidigt flyttet til en anden placering frem til Fonden støtter fremover kun etablering af udendørs skøjtebaner med ingen eller meget lille energiforbrug. De nuværende skøjtebaner med kunstigt frossen is har i de varme vintre vist sig at være meget lidt CO 2 -venlige. Derfor håber Fonden at finde en løsning, hvor isen kan erstattes af andre materialer, som er gode at løbe på skøjter på, men ikke belaster miljø og økonomi voldsomt. Alternativt skal der findes systemer, hvor størstedelen af energiforbruget til skøjtebanerne genindvindes og bruges til andre formål. Mobile skøjtebane på Kgs. Nytorv kr kr. Københavns Kommune Kongens Nytorv, København m Fotograf Stig Nørhald Mobile skøjtebane i Esbjerg kr kr. Esbjerg Kommune Esbjerg m Fotograf Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer 400 meter rundbane i København kr kr. Københavns Kommune Genforeningspladsen, København m Fotograf Stig Nørhald byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

7

8

9

10

11

12

13 idrætshaller Fremtidens idrætshaller Lokale- og Anlægsfonden udskrev i 2004 en arkitektkonkurrence, der skulle vise, hvordan eksisterende idrætshaller kunne ombygges til eksempler på Fremtidens idrætshaller. Tre meget traditionelle idrætshaller i Harboøre, Hørning og Jyderup blev udvalgt til at blive bygget om til fremtiden. Harboøre Centret I Harboøre er de traditionelle grænser mellem de indendørs aktiviteter udviskede. Den ombyggede hal kendetegnes ved et åbent grundplan med meget dagslys. Der er indkig til alle aktiviteter fx en håndboldkamp på den store bane, spontan indendørs fodbold på den lille bane, dans i den mindre sal, golfsimulatoren, skydebanerne, fitnessarealet, squashbanen og det lokalhistoriske arkiv kr kr. DSI Harboøre Hallen Arkitekter CEBRA A/S Harboøre m Fotograf Rune Johansen Hørning Hallen Hørning Hallen præsenterer et banebrydende eksempel på, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem den gamle hal og den nye tilbygning der i dette tilfælde fik form af en nedgravet supplerende idrætsbane med et flot lysindfald. Eksisterende rammer blev derudover brudt ned og skabte plads til åbne opholdsområder med kig til idrætsbanerne kr kr. Skanderborg Kommune Arkitekter BBP Arkitekter Hørning m Fotograf Rune Johansen Jyderup Hallen I Jyderup blev der gjort op med traditionerne og vanetænkningen. Der blev skabt rum til nye initiativer på idrætsområdet, som også kunne appellere til de af byens borgere, der ikke var tiltrukket af organiseret idræt. Der blev tilbygget en dobbelthøj sal på m 2 med et imponerende glasparti mellem fællesområde, aktivitetszone og den gamle idrætsbane kr kr. DSI Jyderup Hallen Arkitekter PLH Arkitekter Jyderup m Fotograf Martin Foldgast byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

14 idrætshaller Gymnastik- og motorikhal i Aarhus I Aarhus har Vejlby Idræts Klub sammen med Lokale- og Anlægsfonden udviklet en helt ny idrætsfacilitet. En gymnastik- og motorikhal, der er et bevægelseslandskab, som kombinerer gymnastik og legende fysisk aktivitet. Hallen er baseret på arkitektur i børnehøjde og har børn som medskabere af en facilitet i stedet for blot som modtagere. Den er en tilbygning til det meget benyttede Århus Gymnastik- og Trampolincenter. Gymnastik- og motorikhallen er enestående ved, at den både kan bruges til uforpligtende fritid og til træning af de gymnastiske grundfærdigheder, og de unikke rammer tiltrækker på den måde børn, der ellers ikke ville være blevet interesserede i gymnastik. Gymnastik- og motorikhal i Århus kr kr. VIK Gymnastik Arkitekter C.F. Møller Slagelse m Fotograf Rune Johansen byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

15 idrætshaller Lethaller I Skive blev opført en helårshal til atletik og tennis med en 200 meter rundløbsbane, en bane til 60 meter løb, stangspring, længdespring, højdespring samt kuglestød. Der er tre tennisbaner samt to minitennisbaner, som også kan bruges til badminton. Herudover er der etableret en række faciliteter til forskellige atletik-, motions- og værestedsaktiviteter. Der er tale om en videreudvikling af Fondens lethaller, og der er skabt Danmarks første indendørs atletikhal, som samtidig kan anvendes til mange forskellige idrætsaktiviteter samtidigt. Iglohallen ValHallen i Hundige er et omkostningsbevidst, men alligevel et æstetisk udfordrende byggeri. I udformningen er der bevidst arbejdet med dagslysindtag og derved udfordres til samspil mellem det arkitektoniske udtryk og indholdet. Iglohallen indeholder en hal med en 20x40 meter bane. Desuden er der etableret sidearealer med forskellige aktivitetszoner til idrætslige og kulturelle aktiviteter. Iglohallen adskiller sig både planmæssigt, i anvendelse og udtryk markant fra gængse halbygninger. Skive Atletikhal Sparbank Arena kr kr kr. i lån Den selvejende institution SPARBANK ARENA Arkitekter CEBRA Arkitekter, Aarhus Skive m Fotograf Lisbeth Holten ValHallen i Hundige ca kr kr. Greve Kommune Arkitekter CEBRA Arkitekter, Aarhus Hundige boldfælled, Greve m Fotograf Fotograf Rune Johansen byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

16 byen som arena Idræts- og aktivitetsplads Streetplads Udvikling af byen og bylivet har i de senere år været genstand for en stigende opmærksomhed. Interessen for byens rum som stedet, hvor et mangfoldigt rekreativt og kulturelt liv kan udfolde sig, er for alvor blevet sat på den kommunal- og lokalpolitiske dagsorden. En af grundene er, at de fleste byrum i dag er indrettet uden særlige muligheder for at udfolde sig fysisk eller kreativt. Denne udvikling står i kontrast til et stigende ønske om at gøre byen og byens rum mere oplevelsesrige, varierede og aktive. Den moderne byboer ønsker at være en del af et varieret og mangfoldigt byliv, et byliv hvor forskellige grupper kan mødes, og hvor der tilbydes nye og spændende aktivitetstilbud. Fondens vision er at understøtte dette ønske og medvirke til at skabe aktive byrum, hvor der inviteres til idræt, motion, bevægelse og kulturelle aktiviteter. Idræts og aktivitetsplads på Gasværksgrunden kr kr. Fredericia Kommune Arkitekt Birk Nielsens Tegnestue Fredericia m Fotograf Lokale- og Anlægsfonden Streetplads i København kr Københavns Kommune Arkitekter Morgen Arkitektkontor, 1:1 Landskab og Eduard Troelsgaard Charlotte Ammundsens Plads, København m Fotograf Copenhagen X byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

17 byen som arena Multipark i Helsingør PLUG N PLAY i København Udvikling af byen og bylivet har i de senere år været genstand for en stigende opmærksomhed. Interessen for byens rum som stedet, hvor et mangfoldigt rekreativt og kulturelt liv kan udfolde sig, er for alvor blevet sat på den kommunal- og lokalpolitiske dagsorden. En af grundene er, at de fleste byrum i dag er indrettet uden særlige muligheder for at udfolde sig fysisk eller kreativt. et byliv hvor forskellige grupper kan mødes, og hvor der tilbydes nye og spændende aktivitetstilbud. Fondens vision er at understøtte dette ønske og medvirke til at skabe aktive byrum, hvor der inviteres til idræt, motion, bevægelse og kulturelle aktiviteter. Denne udvikling står i kontrast til et stigende ønske om at gøre byen og byens rum mere oplevelsesrige, varierede og aktive. Den moderne byboer ønsker at være en del af et varieret og mangfoldigt byliv, Multipark i Helsingør kr kr. Helsingør Kommune Arkitekter Markus Wassberg og Ebbe Lykke Helsingør m 2 Endnu ikke indviet Illustrationer Markus Wassberg og Ebbe Lykke PLUG N PLAY I København kr kr. By & Havn Arkitekter Kragh & Berglund København m Illustrationer By & Havn og Olle Thorup byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

18 bygningsgenbrug Nordkraft Med stor respekt for Nordkrafts kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter er der skabt et kultur- og idrætscenter i de tidligere kraftværksbygninger. Bygningerne rummer i dag to multisale til idræt, DGI-hus, undervisnings- og konferencelokaler, kunstværksteder, udlejningskontorer, foyer, bar, restaurant, musiksal og spillested, kunstgalleri, øvelokaler og en biograf. Funktionsmæssigt fremstår projektet meget velgennemarbejdet med en overbevisende helhedsløsning, og arkitektonisk er der tale om et godt hovedanslag, der tilgodeser Nordkrafts særlige karakter. Samtidig fastholdes væsentlige elementer fra fortiden som kraner, siloer og transportbånd, der sammen med bevarede bygningsdele og overflader vil have en stor fortælleværdi kr kr. Aalborg Kommune Arkitekter CUBO Arkitekter Aalborg m Illustrationer CUBO Arkitekter og fotograf Rune Johansen byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

19 bygningsgenbrug Streetmekka De danske vejrforhold kan være en udfordring for streetkulturen, når sne og frost gør gaderne for kolde og glatte til streetbasket og streetdance. Streetmekka er et multikulturelt ungdomshus, der sikrer, at streetkulturen ikke behøver at gå i vinterhi. Streetmekka er indrettet i nogle gamle og forladte remisehaller i Københavns sydvestkvarter. Der er en 890 m 2 stor hal med asfalteret underlag til indendørs streetbasket, rum til streetdance og parkour samt arealer til musik, dj-skole og graffitikunstnere. I den ene gavl vil store porte kunne foldes ud over et gårdmiljø og fungere som halvtag for en udendørs scene og samtidig ophæve grænserne mellem ude og inde, når vejret tillader det i sommerhalvåret kr kr. Københavns Kommune Arkitekt BBP Arkitekter København m Fotograf Rune Johansen byggeri der bevæger Lokale- og Anlægsfonden

20

21

22

23

24

I Lokale- og Anlægsfonden

I Lokale- og Anlægsfonden I Lokale- og Anlægsfonden No 14 december 2010 I Diamanten - fra dyrt mørke til billigt lys I Tema om fremtidens faciliteter til gymnastik: Gymnastik- og Motorikhallen i Århus I Gyngemosehallen i Gladsaxe

Læs mere

Tag på. fælleden. Idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægsfonden. Claus Bøje & Søren Riiskjær

Tag på. fælleden. Idrættens huse. 20 år med Lokale og Anlægsfonden. Claus Bøje & Søren Riiskjær Tag på fælleden Idrættens huse 20 år med Lokale og Anlægsfonden Claus Bøje & Søren Riiskjær Åh, at bygge, at bygge! Det er den ædleste kunst af alle kunstarterne. Maleri og skulptur er kun afbildninger,

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Inspiration til Byudviklingsprojekt på Solbakken

Inspiration til Byudviklingsprojekt på Solbakken Inspiration til Byudviklingsprojekt på Solbakken Indhold Erfaringer fra de besøgte projekter... 3 FredericiaC og Gasværksgrunden... 6 Spinderihallerne i Vejle... 7 Horsens Forum... 8 Mærk Horsens... 9

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR

HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR HAL 14 NY INTERNATIONAL OPLEVELSESSCENE I HELSINGØR INDHOLD VISION 2-31 MANIFEST FOR HAL 14 32-39 FUNKTIONER 40-49 FORM OG IDENTITET 50-55 DESIGNPRINCIPPER 56-57 DE NUVÆRENDE BYGNINGER 58-64 KOLOFON 65

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

Mere bevægelse i byens rum. et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Mere bevægelse i byens rum et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader KOLOFON MERE BEVÆGELSE I BYENS RUM et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017

Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 10. december 2014 Strategi for Lokale og Anlægsfonden 2015-2017 Lokale og Anlægsfonden skaber flere og bedre fritidsfaciliteter. Fonden udvikler og støtter de fysiske rammer inden for idræt, friluftsliv

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY

BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY BARRIT MOTORIKUNIVERS I DEN LEVENDE LANDSBY Som mange andre landsbyer er Barrit i disse år udfordret af manglende tilflytning, stagnerende hussalg, lukning af butikker og faldende børnetal i skole og børnehave.

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation

Indsigt i leg. Guide til fremtidens legelandskaber. innovation Indsigt i leg Guide til fremtidens legelandskaber innovation 2009, Huset Mandag Morgen A/S Valkendorfsgade 13, DK-1009 København K tlf. +45 3393 9323 fax +45 3314 1394 mm@mm.dk, www.mm.dk Projektleder

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere