PO-bladet N R. 7 J U L I Å R G A N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PO-bladet N R. 7 J U L I 2 0 0 9 8. Å R G A N G"

Transkript

1 PO-bladet N R. 7 J U L I Å R G A N G

2 P R Æ L U D I U M De stille eksistenser I skrivende stund har FPO ikke underskrevet den nye overenskosmt med Kirkeministeriet. Men som det blev skitseret på årsstævnet i maj i Hillerød, er blækket så tæt på papiret, at det giver god mening at fremhæve overenskomsten her. Hvad det endelige udfald end bliver, er der tale om en historisk stund for landets organister. Væk kommer det til tider indviklede pointsystem, og ind kommer en aftale, der på så mange måder ligestiller organister med det øvrige arbejdsmarked, han eller hun allerede er en del af. Selvom det står fast, at ingen organist vil gå ned i løn, skal der nok være en eller anden, der mener, at overenskomsten kunne have været bedre. Anderledes kan det ikke være, når nyt indtager det velkendtes plads, men når den første tilvænning har indfundet sig, vil man sande, at det nye er kommet til, fordi det har været nødvendigt for at føre organisthvervet sikkert ind i fremtiden. FPO har de seneste år brugt mange kræfter, menneskelige såvel som økonomiske, for at få den bedste aftale med hjem til medlemmerne. I den forbindelse er det værd at påskønne den jætteindsats, som bestyrelsen og sekretariatet har udført. FPO er en lille forening, hvor ressourcerne er små, hvorfor en væsentlig del af arbejdet er baseret på en frivillig indsats. Det er organister, der finder det faglige arbejde så vigtigt, at de gerne ofrer fridage og tid med familien for at få den bedste forening, som mulighederne byder. Vel kan de bare lade være, men kendsgerningen er, at ingen just står i kø for at få en plads i bestyrelsen. Det er historien om Tordenskjolds soldater, der i tide og utide må skifte tøj og kasket for at få lidt til at se ud af meget. Det er historien om de stille eksistenser, der i bil eller tog tilbagelægger kilometer på kilometer for at forhandle med ministerielle jurister. Det bør påskønnes, som det da også blev af flere medlemmer på årsstævnet. Uden medlemmerne er der intet FPO, men uden bestyrelse vil de samme medlemmer intet sted have at gå hen med deres problemer. Nu får de solide kræfter forhåbentlig en rolig sommer. Det er dem vel undt, ligesom sekretariatets ferie er det. Glædelig sommer. Bo Nygaard Larsen, redaktør 266

3 I N D H O L D & K O L O F O N PO-bladet Udkommer 12 gange årligt og udgives af Foreningen af Præliminære Organister, FPO Oplag: eksemplarer ISSN: Redaktion og DTP Ansvarshavende redaktør Bo Nygaard Larsen, journalist Søndre Byvej Solrød Strand Tlf / Mobil Deadline Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 i måneden før. Tryk Foto: Bo Nygaard Larsen 48-timers-reglen forsvinder I forbindelse med den kommende overenskomst, som FPO forventer at underskrive, bortfalder den kendte regel for organister. Side Årsstævnet i glimt FPO's årsstævne i Hillerød blev en succes. Et næsten rekordstort antal deltagere havde tre døgn med faglighed og socialt samvær i højsædet Side Børnekor og arbejdsmiljø John Poulsen, FPO's sekretariatsleder, redegører her for, hvordan man forholder sig til børn i kirken. Side 303 BUCHS AS, Kertemindevej 15, 8900 Randers, Forsiden Søren Christian Vestergaard ved orglet i Vor Frue Kirke i København - i andledning af FPO's årsstævne. Foto: Bo Nygaard Larsen Foto: Bo Nygaard larsen

4 Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer i organisternes arbejdsliv. Blandt andet bortfalder kravet om, at organisten skal have salmenumrene 48 timer før en tjeneste. Tekst: Bo Nygaard Larsen I så mange år har det været så sikkert som præstens amen. Men det sikre er ikke mere sikkert, end at det godt kan falde. Og det er, hvad der sker, med reglen om, at organisten skal have salmenumrene 48 timer før en gudstjeneste eller kirkelig handling, når den nye overenskomst træder i kraft. Det fortalte John Poulsen, FPO's sekretariatsleder, på FPO's årsstævne i Hillerød den maj. I dag er kravet om 48 timer indskrevet i organistens regulativ. Men det er Kirkeministeriet, der bestemmer, om der overhovedet skal være et regulativ, og det har man så skønnet, at der ikke skal være, fordi overenskomsten i sig selv er nok. Derfor bortfalder 48-timers-reglen," sagde John Poulsen. Hård kritik For de fleste af de forsamlede faldt ordene ganske uventet, og flere af dem gav udtryk for deres utilfredshed. Det gjaldt eksempelvis Michael E. Sølvsteen, Hals: Det er hamrende utilfredsstillende. Så giver det jo ingen mening med at bruge tid på at forberede sig på en tjeneste, hvis man ikke kan være sikker på, at man får salmenumrene i god tid. Jeg mener, at vi her har rakt Fanden en lillefinger," sagde han. Hertil svarede John Poulsen, at man skal passe på ikke at gøre problemet større, end det er. Jeg har eksempler på, at organister klager over, at de først får salmenumrene 47 timer før en tjeneste. Og man først derhenne, betyder det, at salmenumrene er et symptom på helt andre problemer," sagde John Poulsen. Flere spurgte, om en organist ville kunne nægte at spille, hvis salmenumrene først blev udleveret kort tid før en tjene-ste. Hertil svarede John Poulsen, at det kan en organist ikke. Det vil være tjenesteforsømmelse, og det vil kun falde tilbage på jer selv. Men 268

5 Med den nye overenskomst forsvinder reglen om, at en organist skal have salmenumrene til en tjeneste mindst 48 timer før. Foto: Bo Nygaard Larsen. det er klart, at hvis præsten og menighedsrådet tillader, at salmenumrene bliver afleveret sent i forløbet, må de indstille sig på, at kvaliteten bliver herefter," sagde John Poulsen. Den faglige stolthed Også FPO's formand, Anders Thorup, manede til besindighed. For det første er vi i den ejendommelige situation, at lovgivningen ikke siger noget om, at præsten er forpligtet på at aflevere salmenumrene 48 timer før en tjeneste. Det gør det unægteligt noget svært at fastholde vores krav," sagde han og fortsatte: Vi skal passe på med ikke at gøre os ynkelige og pylrede. Vi lever på vores faglige stolthed, og selvfølgelig kan enhver PO-organist til hver en tid spille enhver koral fra bladet. Siger I det modsatte, udhuler I jeres faglighed. Og ret beset kommer det ikke til at betyde det store. Vi må være elastiske. Der er eksempler på, at en begravelsessamtale først finder sted samme dag som begravelsen, fordi der er pårørende, der først skal hjem fra udlandet. I de situationer må vi både vise respekt og fleksibilitet". John Poulsen oplyser iøvrigt efterfølgende, at det vejledende materiale, der bliver udarbejdet til overenskomsten, blandt andet vil indeholde en arbejdsbeskrivelse for organisterne. Denne arbejdsbeskrivelse forventes at skulle udfyldes sammen med, og som et bilag til, ansættelseskontrakten. Arbejdsbeskrivelse vil indeholde en række af de vilkår, der idag er beskrevet i regulativet, herunder også en formulering om, at salmenumre skal afleveres mindst 48 timer før den kirkelige handling. FPO ventes i nær fremtid at underskrive overenskomsten med Kirkeminisrteriet. Overenkomsten vil formentlig træde i kraft den 1. september

6 KIRKE & JULEKONCERTER Elvis i Kirken Karsten Holm synger Elvis' gospelsange og fortæller noget af historien. Koncerten er en afvekslende rejse mellem de store ballader og de swingende uptempo-numre, som "Swing down sweet Charriot". Sangene synges med stor indlevelse og glimt i øjet. Koncerten varer en lille time og egner sig fortrinligt til såvel kirker som sognegårde. Erik Grip Erik Grip har udsendt en ny CD med 10 dejlige klassiske viser og sange. Grippen kommer hele vejen rundt. Han starter med salmen "Dejlig er den himmelblå " og slutter CD n af med en revyvise "Dit hjerte er i fare Andresen". Det nordiske repræsenteres af to viser af Evert Taube - Det klassisk danske af Kingo og Grundtvig. Det moderne af Warming og Rosendal samt Sigfred og Kalle Zwilgmeyer. Erik Grip har efterhånden udgivet over 30 album - altid med viser - og dermed er han suverænt en af de største bevarer og fornyer af den danske vise. Tina Siel & Tine Lilholt Tina Siel og Tine Lilholt er to særdeles fremtrædende piger i dansk underholdning. Tine Lilholt er ikke mindst kendt fra hendes virke i Lars Lilholt band, og Tina Siel er kendt for sin fløjlsbløde sangstemme, samt flere cd udgivelser. Der spilles traditionelle & nyere sange i 1x60 min. el. 2x45 min. Tine Lilholt vil som en overraskelse give et par numre på harpe. Kontakt os venligst Tlf

7 4 8 - T I M E R S - R E G E L Mere om 48-timers-reglen? Spørgsmål med DOKS er ved at udarbejde standarder I februarnummeret omtales på side 11 - i for, sammen med Landsforeningen af forbindelse om varsel for salmenumre til Menighedsråd. Èn af de bestemmelser, diverse tjenester - at 48-timers-varslet som FPO lægger vægt på, kommer med i vil forsvinde". stand-ardarbejdsbeskrivelsen er netop 48 Hvad er begrundelsen herfor? Det er timers-reglen. da næsten så sikkert som amen i kirken, Det er indlysende, at hvis organisten at nogle organister vil blive misbrugt. Jeg skal have mulighed for en rimelig forberedelse, har det selv rimelig godt på området, men så skal der være et tilpas varsel for oplever dog, at travle præster kommer salmenumre. med numre langt under 48 timer før. Hvis menighedsrådet beslutter sig til at Den slags vil gå ud over organister, som anvende denne arbejdsbeskrivelse, så er har brug for længere forberedelsestid - der altså indgået en aftale mellem menighedsrådet organister med mindre eller ingen uddannelse og organisten. Hvor meget - organister, som for at få brød en præst vil føle sig bundet af en sådan på bordet, har to jobs (samt evt. familie), aftale, og hvad et menighdsråd vil gøre, hvor man skal passe det ene og ikke hvis præsten ikke leverer salmenumre forsømme det andet. i rimelig tid, det må fremtiden imidlertid Hvor kommer idéen fra? Næppe fra FPO? vise. Er det en idé, FPO 48 er nødt til at acceptere Spørgsmålet er dog også, hvor mange - vil man slås for at den ikke indføres? fejl, præsten (og de pårørende) kan leve med, hvis de skyldes, at præsten ikke har Poul Lykke Nielsen, Rønne husket at give salmenumrene i rimelig tid til at organisten kunne nå at forberede! Svar sig. Med aftalen om indgåelse af overenskomst vil regulativet som vi kender det John Poulsen, sekretariatsleder, FPO idag blive afskaffet. Regulativet vil dog fortsat være gældende for tjeneste-mænd (indtil Kirkeministeriet eventuelt beslutter sig til at afskaffe det). En del af bestemmelserne fra regulativet vil dog komme til at indgå i den "arbejdsbeskrivelse", som FPO sammen 271

8 Å R S S T Æ V N E Den kommende overenskomst bliver en milepæl for landets organister Det har været et træk af de lange. Møder på møder har været afholdt, dagene begyndte at gå over i år, og på landets orgelbænke voksede en stigende spænding frem. Men nu er den kommende overenskomst så tæt på at være færdigforhandlet, at de første meldinger om, hvad der er i vente, kunne offentliggøres på FPO's årsstævne. Finn Skjoldan, konsulent i Kirkeminsiteriet, præsenterede overenskomsten. Tekst: Bo Nygaard Ok Larsen Punkt for punkt redegjorde Finn selv. Men vi er ikke længere væk fra virkeligheden, end vi godt ved, at det ikke vil Skjoldan, konsulent i Kirkeministeriet, for essensen af overenskomsten og dets historiske forløb, der reelt graverens arbejde og omvendt," sagde være heldigt, hvis organisten skal udføre set begyndte i første halvdel af Finn Skjoldan. Oprindeligt havde man et ønske om at lave én fælles overenskomst for de Pointsystemet afskaffes ansatte i folkekirken. Men ret hurtigt stod Samtidig med indgåelse af overenskomsten vil Kirkeministeriet afskaffe det nu- det klart, at forskellene var så store mellem de forskellige medarbejdergrupper, at værende pointcirkulære. Som erstatning vi måtte lave to. En for de uddannede organister inden for DOKS og FPO, og en for Landsforeningen af Menighedsråd udar- herfor har FPO i samarbejde med DOKS og de øvrige," sagde Finn Skjoldan. bejdet en vejledning i, hvordan organiststillingen fremover vil kunne opgøres. Han kunne også defintivt dementere, at man fortsat ønsker, at kirkens ansatte Overenskomsten er en såkaldt uddannelsesoverenskomst. Det vil sige, at stil- skal være multimedarbejdere. Netop den stillingsbetegnelse har gennem årene lingerne ikke længere skal opslås som medført skarp kritik, ikke mindst fra FPO, enten PO-stillinger eller DOKS-stillinger. fordi man mente, at det ville være en Alle organister kan søge alle stillinger. Til ringeagt af organistens arbejde, hvis han gengæld følger lønnen den ansattes uddannelse. eller hun skulle udføre andet end traditionelt organistarbejde. Lønnen og enkelte faste tillæg vil fortsat Vores idé var at inddele det kirkelige blive fastsat gennem centrale forhandarbejdsmarked i nogle funktioner, som de linger, mens der med indførelsen af Ny Løn enkelte menighedsråd så kunne fordele åbnes op for, at øvrige tillæg skal forhand- 272

9 Finn Skjoldan, Kirkeministeriet, orienterede om den kommende overenskomst, mens der blev lyttet intenst fra salen. Foto: Bo Nygaard Larsen. les lokalt mellem FPO og menighedsråd. organistkredse fik stillingskonstruktionen 10 Nyt bliver også organistens rådighedsforpligtelseget helt af bordet, men skal en organist titlen cykelvikar". Forslaget er ikke ta- I dag har organisten én ugentlig fridag betjene andre end sognets kirker, skal og står i princippet til rådighed i resten det fremgå af stillingsopslaget. af tiden. Det er naturligvis ikke holdbart, Finn Skjoldan pointerede, at overenskomsten i hovedreglen kun gælder og der må der være nogle faste rammer. Ganske vist vil organisten fortsat have én nyansatte og ikke dem, der i dag er tjenestemænd. Derimod forventer man at indgå fridag om uge, men den resterende tid skal planlægges således, at arbejdet kan en aftale om en overgang for dem, der er udføres inden for en 37-timers-arbejdsuge," sagde Finn Skjoldan, der fortsatte: For de kommende overenskomsts- tjenenestemandslignende ansat. Alle planlagte aktiviteter skal varsles ansatte bliver lønnen udbetalt bagud. én måned før, så organist og menighedsråd kan planlægge arbejdet. Til gengæld ud. Tjenestemænd vil fortsat være lønnet for- er organisten forpligtet på at stå til rådighed op til fire timer timer dagligt for Ingen lønnedgang aktiviteter, der ikke kan planlægges. Det Det forventes, at overenskomsten træder gælder ty-pisk begravelser og bisættelser. i kraft den 1. september Viser det sig, at man i et kvartal har arbejdet mindst 20 timer for meget, har man betyder det, at der er to ligeværdige Når overenskomsten er underskrevet, part- krav på en forhandling, der godtgører, om ere. Kirkeministeriet kan altså ikke ensidigt ændre i den indgåede aftale, og hel- man skal afspadsere timerne eller have dem udbetalt i mere løn". ler ikke i lønnen," sagde Finn Skjoldan, der til sidst slog fast, at ingen organist vil gå Cykelvikar ned i løn som følge af overenskomsten. Under forhandlingerne kom det frem, at PO-bladet vil løbende skrive om overenskomsten. man fra centralt hold ønskede, at organisten skulle kunne betjene flere kirker. I 273

10 Tanker fra stævnet i Hillerød Traditioner er til for at blive holdt i hævd. Intet årsstævne uden et officielt årsstævnereferat. I år er det lagt i hænderne på Anni Davidsen, organist ved Roslev og Rybjerg kirker. Tekst: Anni Davidsen Som organist er det kun få gange om året, jeg er sammen med andre af samme slags, derfor havde jeg set frem til kurset i lang tid. Men når forventningerne er skruet op, kan realiteterne jo godt skuffe. Men meget hurtigt viste det sig, at dette ikke var tilfældet. Det skulle blive fire dejlige dage, både sammen med kolleger, men bestemt også sammen med instruktørerne, som var af fineste karat. Stævneudvalgets kvalitet står heller ikke til diskussion, der var planlagt ned til de mindste detaljer tak for det. Som forholdsvis ny i forsamlingen forestillede jeg mig, det måske kunne være svært at komme ind i en gruppe, som måske kunne være lidt sammenspiste fra tidligere år. Men aldrig, ikke på noget tidspunkt, følte jeg mig udenfor, alle kom hen og hilste med hånden, og under hele kurset var der en dejlig venlig og åben stemning. Godt fagligt indhold Indkvarteringen var i top, og man kunne koncentrere sig om det væsentlige. Jeg kan godt lide kombinationen af et 274

11 Foto: Kjeld Olesen/Scanpix fagligt indhold sammenkædet med programpunkter vedrørende vores arbejdsforhold. Den dejlige aftenkoncert i Frederiksborg Slotskirke indledte kurset på bedste vis. Højdepunkterne om mandagen var for mig besøget i Københavns Domkirke med en utrolig gæstfri og veloplagt organist, Søren Christian Vestergaard, oasen i Helligåndskirken og ikke mindst besøget i Enghave Kirke med den dynamiske korleder Lotte Smith-Petersen. Formiddagen om tirsdagen var fantastisk en af dynamoerne i dansk kormusik, John Høybye, udøste af sin utrolig store viden. Overenskomsten Spændende var det også at høre Finn Skjoldan fra Kirkeministeriet fortælle om den kommende overenskomst, hvis den altså bliver underskrevet. Egons forening havde generalforsamling senere på eftermiddagen. Egon Mortensen blev udnævnt til æresmedlem hvilket er fuldt fortjent. Til lykke med det. Festmiddagen tirsdag aften blev ind- 275

12 Å R S S T ÆV N E ledt på fantastisk vis med ensemblet Alpha, som også spillede senere på aftenen. Biskop Erik Norman Svendsen var indforskrevet som festtaler og hvilken en af slagsen. Vi fik en sprudlende, sjov, vidende og nærværende festtale. Morgensangen onsdag blev gennemført under en garvet fællessangsleders hånd, Bent Påske. Et stort indtryk I det hele taget gjorde det et stort indtryk på mig at sidde som en lille del af en forsamling, der både kan synge fællessang, men sandelig også 4-stemmigt fra bladet. Det var simpelthen fantastisk, hver gang vi stemte i, men at sidde i Domkirken og i Helligåndskirken og synge med, det var bevægende. Lidt sjovt var det også at se og høre, hvordan det virkede på de stedlige organister. Undervejs på kurset var der også rig lejlighed til at bruge sine egne (eller hvis man var heldig), sit menighedsråds penge på indkøb af noder. Nye tider på vej Til slut om onsdagen fik spørgelysten frit spil kan man vist roligt sige. Det fremgik klart, at der er nye tider på vej. Det bli-ver spændende at følge, hvorvidt de nye tiltag med overenskomsten vil betyde mere overskuelige arbejdstider, eller organisterne vil føle sig lidt klemt af arbejdsplaner o.l. Jeg er sikker på, at foreningen står over for et stort oplysningsarbejde blandt medlemmerne, så vi alle kan komme til at føle en fortrolighed med de nye regler. Til sidst blot endnu en gang: Tak til stævneudvalget, men også til alle I dejlige stævnedeltagere (bare menighedsrådet nu giver mig lov til at komme med igen til næste år). 276

13 Å R S S T ÆV N E Til venstre: Vor Frue Kirke inspiceres. I midten: Kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) tilbragte en formiddag sammen med FPO'erne. Til højre: Der ses på Domkirkens orgel. Foto: Bo Nygaard Larsen En formiddag i hovedstaden Årsstævnets første hele dag var henlagt til København. Lidt før ni begyndte del-tagere at gå eller busse" mod Hillerød Station, hvor de røde S-tog stod for den videre befordring til Nørreports klaustrofobiske dyb. Første programpunkt var Københavns Domkirke, hvor kirkeminister Birthe Rønn Hornbech (V) sluttede sig til selskabet. Hun fulgte med FPO'erne den ganske formiddag og sluttede af med en underholdende tale over frokostbordet på Café Nikolaj. Inden da havde de 94 deltagere fået en grundig indføring i orglet i Domkirken ved organist Søren Christian Vestergaard. Fra Domkirken gik turen til musikandagt i Helligåndskirken på Strøget. Herefter var der korprøver med Lotte Smith-Petersen i Enghave Kirke, inden københavnerprogrammet sluttede af med en rundvisning i DR Byen. 277

14 278

15 Bal i den borgerlige Tekst og foto: Bo Nygaard Larsen Forventningens glæde er ikke at kimse ad. I flere timer var der set frem til årsstævnets festaften, hvor det først og fremmest handlede om at slappe af. Tro mod vanen havde stævneudvalget sammensat et fint program med mad, drikke og underholdning med tilpas kvalitetsmæssige mængder. Inden forretten bød Knud Damgaard Andersen velkommen til trioen Alpha. De tre, Bolette Roed, blokfløjte, Peter Navarro-Alonso, klassisk saxofon, og David Hildebrandt, klassisk slagtøj, spillede festen i gang med deres insisterende og spændende repertoire. Trioen har specialiseret sig i at sammenblande middelaldermusik med vort århundredes folkemusik. Samme nerve var der i årets festtale. Den blev leveret af biskop Erik Norman Svendsen, København. Med udgangspunkt i sin store viden om salmesangen formåede han at løfte emnet ind i et levende og humoristisk univers, hvor der også var plads til selvironien. Intet stævne uden folkedans. Asger Balling havde igen klappet de fleste af deltagerne til sig. Der blev danset i en lille times tid, mens sveden agerede hidsigt regnvejr. 279

16 John Høybye ved klaveret. Foto: Bo Nygaard Larsen Sankt Annæ Pigekor. Foto: Bo Nygaard Larsen John Høybye og Lotte Smith-Petersen inspirerede med kormateriale For de fleste organister omfatter arbejdet også et børnekor. På årets stævne fik deltagerne glimrende undervisning af John Høybye og Lotte Smith-Petersen John Høybye I Tirsdag morgen begyndte med en rolig og veloplagt John Højbye, der havde lagt et stort program i form af en gennemgang af korsatser fra mange af hans korbøger. Her var præsentation af både ældre, nyere og helt spritnye korsatser til både børn og voksne. Vi sang nogle få af satserne fra blandt andre Går jorden under eller hva?, Josefs drømme, Lysvår, Håb, Katmatinat, Korimba, Celebrate all Heaven and Earth og Maria Conceived (med elektronics). Sankt Annæ Pigekor præsenterede nogle af de nye korsatser, og det gjorde de som sædvanlig godt. John Høybye fortalte om nogle af inspirationerne bag musikken, det var meget inspirerende og særdeles udbytterigt for de mange korledere, der var tilstede. Der er i hvert fald rigtig meget musik at gå i gang med, såvel for det mindre øvede kor som for de øvede. Og ingen tvivl: koret vil altid være glad for at synge disse satser Tekst: Mette Bramsø, Hundested 280

17 Lotte Smith-Petersen dirigerer. Foto: Lisbet Dünnwald Lotte Smith-Petersen I Meget inspirerende var det at besøge Lotte Smith-Petersen i Enghave Kirke, og høre hende fortælle om sit arbejde med Vesterbro Provsti Ungdomskor. Gennem de seneste fem-seks år - en lang og sej proces - har hun opbygget et kor på i alt 80 medlemmer opdelt i Spire-, Børne- og Ungdomskor. Børnene kommer fra 15 forskellige skoler og tilhører de ni kirker, der er i provstiet. Senere kom børnene, hvoraf Ungdomskoret lige var ankommet fra Færøerne dagen før, og her demonstrerede Lotte sin rutinerede og dygtige måde at være korleder på. Med sin milde, morsomme og smilende facon får hun børnene til at synge ubesværet og rent... og smukt. Flere ytrede deres glæde over at se så inspirerende en korleder arbejde legende let med selv mindre enkle ting. Tekst: Lisbet Dünnwald, Søllerød 281

18 Å R S S T ÆV N E En glad Egon Mortensen med sit bevis som æresmedlem af FPO. Til højre lytter han, mens Anders Thorup taler. Foto: Bo Nygaard Larsen. Egon Mortensen blev udnævnt til æresmedlem af FPO Tekst: Bo Nygaard Larsen Om søndagen blev FCK danske mestre i fodbold, og om tirsdagen blev den entusiatiske stem-ning genoplivet. Da FPO's formand, Anders Thorup, bad sin forgænger, Egon Mortensen, om at komme op til talerstolen, brød jubelen ud med klapsalver og juhu-råb. Anledning var, at bestyrelsen havde valgt Egon Mortensen til det første æresmedlem i FPO's historie. I sin hyldesttale fortalte Anders Thorup om at agere i Egon Mortensens skygge. Når jeg kommer rundt og siger, at jeg er formand for FPO, ser folk undrende på mig. Når jeg så fortællere mere, udbryder de: 'Nåeh, Egons forening'. Og hvis ikke du skal være medlem af din egen forening, er der ingen, der skal. Ja, faktisk er det jo os, der er gæster hos dig i dag," sagde han. Egon Mortensen takkede bevæget for udnævnelsen med et ligeså humoristisk ordvalg. Anders har før talt godt om mig. Jeg kan konstatere, at han ikke er blevet dårligere til det med alderen." Med hæderen følger et livslangt abonnement på PO-bladet samt en årlig invitation til stævnet. Egon Mortensen lovede at gøre flittig brug af begge gaver. 282

19 Å R S S T ÆV N E Referat af FPOs ordinære generalforsamling. tirsdag den 26. maj 2009, Hotel Hillerød 1. Valg af dirigent Uden modkandidat blev Jette Samson, stiftskontorchef i Lolland-Falster Stift, valgt. Hun konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Anders Thorup aflagde beretningen. Den blev enstemmigt godkendt. 3. Valg af bestyrelse Mette Birkegaard Nørup og Mette-Lise Skov Bennedsgaard ønskede ikke genvalg. I stedet blev valgt Kenn Therkelsen og Henriette Hoppe. Der var ikke andre kandidater bragt i forslag. 4. Valg af suppleanter Thilde Madsen og Anton Schmidt-Jakobsen blev valgt. Der var ikke andre kandidater bragt i forslag. 5. Regnskab Kasserer Preben Berg fremlagde regnskabet. Efter tre år i træk med underskud, var der nu overskud. Regnskabet blev godkendt. 6. Kontingent Bestyrelsens forslag for kontingent for 2010 blev vedtaget. Satserne kan læses i PO-bladet 5/2009, p Indkomne forslag Der var ikke ved fristens udløb indkommet forslag, hvorfor punktet bortfaldt. 8. Eventuelt Inger Marie Riis takkede bestyrelsen for dets store arbejde. Jørgen Nielsen opfordrede til, at PO-bladet tillige udkommer på det såkaldte daisy-system til glæde for blinde og svagtseende. Michael E. Sølvsteen roste stævneudvalget for et veltilrettelagt stævne. Anette Holm gav stor ros til sekretariatschef John Poulsen. 283

20 K O N S T I T U T I O N Konstitution 2009 Tirsdag den 2. juni konstituerede FPO's bestyrelses sig således: Forretningsudvalget Formand: Anders Thorup Næstformand: Knud Damgaard Kasserer: Preben Berg Sekretær: Helle Zederkof Øvrige bestyrelsesmedlemmer Poul Lumbye Kenn Therkelsen Henriette Hoppe AT KD PB HZ PL KT HH FPO's interne udvalg Overenskomstudvalg AT, JP, KD PR- og redaktionsudvalg HZ, KD, HH + redaktør Stævneudvalg PB, KD, PL, HZ Tillidsrepræsentantudvalg AT, PL, JP * Uddannelsesudvalg KD, AT, JP ** FPO's repræsentation i eksterne udvalg COII's hovedbestyrelse Folkekirkens Samarbejdsudvalg Kirkeministeriets uddannelsesudvalg Nordisk Kirkemusikråd Nordisk Faglig Konference Formandsmøderne SCKK's brancheudvalg for Folkekirken KLF (Kirkemusikernes Landsforbund) DOKS's Gramex-udvalg FAF-L (Forsikringsagenturforeningen) Kirkemusikalsk Kompetencecenter Folkekirkens Arbejdsmiljøråd AMICO (COII's arbejdsmiljøudvalg) FPO's repræsentation i Kirkemusikskolernes bestyrelser Løgumkloster Vestervig Sjælland AT (supp. KD) AT (supp. KD) KD (supp. AT) AT AT, JP AT KD AT, HZ KT AT HH JP (supp. AT) JP PB HH KT JP = sekretariatsleder John Poulsen * samt repræsentanter for DOKS ** samt repræsentanter for Kirkeministeriet, Kirkemusikskolerne, SCKK, Landsforeningen af Menighedsråd og Dansk Kirkemusikerforening. 284

21 FPOs nyvalgte bestyrelse FPOs nyvalgte bestyrelse konstituerede sig på et møde tirsdag den 2. juni. Fra ventre er det Helle Zederkof (sekretær), Kenn Therkelsen (nyvalgt), Preben Berg (kasserer), Knud Damgaard Andersen (næstformand), Anders Thorup (formand), Henriette Hoppe (nyvalgt) samt Poul Lumbye. Tak til to gange Mette På årets generalforsamling blev der sagt pænt farvel og tak til bestyrelsesmedlemmerne Mette Nørup og og Mette-Lise Skov Bennedsgaard. Det er ikke med min gode vilje, at jeg accepterer jeres beslutning. For I har begge lavet et stor arbejde for foreningen," sagde forman Anders Thorup i sin tale til de to gange Mette. Til Mette Nørup sagde han videre: Du har været med i tre perioder, og har bedst kunnet lidt at arbejde i kulissen. Du er ikke typen med de store armbevægelser, men til gengæld er de effektive. Og til Mette-Lise Skov Bennedsgaard sagde han: Du har kun været med halv så lang tid som Mette. Du har lavet et stort arbejde i de interne udvalg, og du har været god til at komme med relevante synspunkter, som vi andre ikke havde tænkt ind i den sammenhæng. Jeg vil savne jer begge meget," sagde Anders Thorup 245

22 286

23 Bagatell 1 Bagatell 2 Bagatell 3 Från kr En vagn kommer lastad Med världens mest sålda notställ Liten vagn + 12 notställ 7500 kr (exkl. moms) Stor vagn + 18 notställ kr (exkl. moms) Marknadens mest praktiska och prisvärda vagn och notställ Läs mer på Bagatell 2 Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Köp 6 betala för 5 TELESKOPET Världsledande med bl.a. 85 % Teleskop av den amerikanska marknaden och lättvikt transport 75 % av den franska. Teleskop standard Inga skruvar - bara att dra upp och ner. Snygg design som passar i alla miljöer. Finns i 5 olika modeller från 495 kr (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: KLAVERNOTSTÄLL Nothajen slukar alla dina notblad, böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 4 Sitt rätt Bagatell 5 Bagatell 6 ORKESTER/ KÖRSTOL 595: (exkl moms) Prova Bagatells sittriktiga orkester/körstol Sittra finns med 3 olika fasta lutningar från 595 kr och två varianter med steglös inställning av bak- och framben från 695 kr. Stapelbar, stoppad och klädd, hårdtestad med toppbetyg. Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 7 Flygel- och pianomedar Passar till alla pianon och flyglar. Kullagrade dubbelhjul av hög kvalitet. Mycket enkelt att montera för den som är lite händig (bruksanvisning medföljer). Instrumenten kan sedan lätt flyttas av en enda person. Medar flygel Medar piano Pris: 1895 kr till en flygel (exkl. moms) Pris: 695 kr till ett piano (exkl. moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Akustikskärmar Skydda elevernas hörsel i tid! Möblera om på några sekunder med vårt flexibla plexiglassystem. - Akustikskärm för orkester, slagverk, brass, etc kr (exkl. moms) - Paketpris: 3 set för 6900 kr (exkl. moms) - Akustikskärm på notställsfot 1080 kr (exkl. moms) Bagatell 8 Lyran: ( utmärkt som gåva till musikanter ) Ett nytt vackert notställ i bokträ för finsmakaren. Pris: 1450 kr (exkl moms) Grieg: Det populära Norska stålnotstället. Stabilt, tåligt. Passar även att stapla i vår vagn. Se Bagatell 1. Pris: 575 kr (exkl moms ) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: :- (exkl moms) PIANO-GASPALLEN standard Sluta skruva! Pianopall med dubbla gasfjädrar höjer och sänker stolen som vilken kontorsstol som helst. Stabil stryktålig stålkonstruktion med stoppad sits. Nyhet: GASPALLEN ERGO 2500: (exkl moms) Bagatell musikprodukter Tel: , fax: Bagatell 9 Orkester/ körpodier Flexibelt lättvikts podie-system i aluminium för scénbyggeri med obegränsade möjligheter. Alla benlängder med snabbkoppling. Stage Bagatell musikprodukter Tel: , fax:

falder i ny overenskomst

falder i ny overenskomst Å R S S T Æ V N E Kravet om salmenumre 48 timer før en tjeneste falder i ny overenskomst FPO forventes i nær fremtid at underskrive den nye overenskomst med Kirkeministeriet. Det vil medføre en række ændringer

Læs mere

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212

NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 NR. 6 JUNI 2011 10. ÅRGANG PO-bladet SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SIDE 212 PRÆLUDIUM DEN NORDISKE ERFARINGSUDVEKSLING Af Anders Thorup, formand for FPO Når disse linjer skrives, er der netop én måned

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56

NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG. PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 NR. 2 FEBRUAR 2011 10. ÅRGANG PO-bladet UNGDOMSDRØMMEN BLEV VIRKELIG SIDE 56 PRÆLUDIUM GODDAG Af Ansvarshavende redaktør, Dorte Skovgaard Wihre, journalist (DJ) Da jeg fortalte min datter på 12 år, at

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet.

MÅRSLET-bladet MAJ 2011 1. Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD. www.maarslet-bladet. 1 Maj 2011 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 3 MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne tilsluttet Mårslet Fællesråd Kirkeblad

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. TEMA: Fodvaskningen og vor tid. Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt Sammen OM MENIGHEDSPLEJE TEMA: Fodvaskningen og vor tid Nyheder om menighedspleje - på landsplan og lokalt 1MARTS 2000 Valby Tingsted 7 2500 Valby Telefon 36 46 66 66 Telefax 36 30 34 20 E-mail: smp@menighedsplejer.dk

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011. Læseprojekt: Succes lokalt Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 8 December 2011 Læseprojekt: Succes lokalt Læs 2 Det er ikke just jubeltider på det overordnede politiske og økonomiske plan i Odense. Besparelser og nedskæringer

Læs mere