Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Electronic Labelmaker. Elektronisk märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Tekstmaskine. Sähköinen tarrakirjoitin"

Transkript

1 LM350 NEU.qxd :19 Pagina Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk märkmaskin Handbok Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Tekstmaskine Brugsanvisning Sähköinen tarrakirjoitin Käyttöohje Page 3 S Side 15 N Side 27 DK Sida 39 FIN Sivu 51

2 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 38 Adapterstik Display Tapeudgang Skrifttype Font/Fastsat længdetast Rammer-understregning/Justerings-tast Tænd/Sluk Indstillinger Hukommelse Symboler Ekstra-tast Nummer taster Alfabetiske taster Tabulatortast Store bogstaver Kniv Print Fortryd Piletaster med OK-tast Returtast/ Slet Tilbagetast/ OK-tast Valuta knap Mellemrumstangent Shift-taster Figur 1 LabelMANAGER 350 Elektronisk etiketmaskine 38

3 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 39 Om LabelMANAGER 350 Elektronisk etiketmaskine Med LabelMANAGER 350 elektronisk etiketmaskine kan du lave en lang række forskellige selvklæbende etiketter i høj kvalitet. Du har mulighed for at udskrive etiketter i mange forskellige størrelser og skrifttyper. Etiketmaskinen bruger D1-tapekasetter i bredderne 6mm, 9 mm eller 12 mm eller 19 mm. Disse tapekassetter fås i et stort udvalg af farver. Se vedrørende information om køb af tape og tilbehør til din etiketmaskine. Garantiregistrering Udfyld venligst garantiregistreringskortet og returner det til den relevante kundeserviceadresse inden syv dage. Se Garantihæftet for yderligere information. Kom i gang Følg instruktionerne i dette afsnit for at komme i gang og udskrive din første etiket. Isætning af batterier Maskinen bruger 6 stk. AA-batterier. Sådan sættes batterierne i maskinen 1. Fjern låget til batterirummet. Se Figur Sæt batterierne i maskinen, så de passer med polangivelserne (+ og ). 3. Luk lågen til batterirummet. Fjern batterierne, hvis maskinen ikke skal bruges gennem længere tid. Tilslutning af AC-adapteren Når adapteren tilsluttes etiketmaskinen, stoppes strømtilførslen fra batterierne. Sådan tilsluttes adapteren 1. Tilslut adapteren til stikket øverst på maskinens venstre side. 2. Tilslut derefter den anden ende af adapteren til en stikkontakt. Sørg for at tage adapterstikket ud af etiketmaskinen, før strømforsyningen fra stikkontakten afbrydes, da de seneste indstillinger i hukommelsen ellers vil gå tabt. Isætning af tapekassette Sådan sættes tapekassetten i maskinen 1. Tryk på låsen, og åbn lågen til kassetterummet. Se Figur 3 DK Figur 3 Figur 2 Fjern beskyttelsespappet mellem printhovedet og rullen. Se Figur 4. 39

4 LM350 NEU.qxd :19 Pagina Indstil kassettesporet til den størrelse tapekassette, du indsætter i maskinen. Se Figur 4. Fjern pap Kassettespor Figur 4 Hakket i kassetten passer hen over sporet, når indstillingen er korrekt. 3. Sørg for, at tape og farvebånd er strammet op i kassetten, og at tapen passerer korrekt gennem tapestyret. Om nødvendigt drejes spolen med uret for at stramme farvebåndet. 4. Isæt tape og farvebånd positioneret som vist mellem printhovedet og rullen. Se Figur 4. CLICK! Figur 5 5. Tryk hårdt, indtil kassetten glider på plads med et klik. 6. Luk låget til batterirummet. Indstillinger Valg af sprog Du kan mellem et antal forskellige sprog. Sådan vælges sprog 1. Tryk på ON/OFF-tasten. 2. Tryk Settings. 3. Brug piletasterne til at vælge Indstil sprog og tryk OK. 4. Brug piletasterne Op og Ned til at rykke frem til det sprog, du ønsker, og tryk OK. Valg af måleenhed Du kan vælge at få mål vist i inches eller millimeter. Sådan indstilles måleenheden 1. Tryk Settings. 2. Brug piletasterne Op og Ned til at vælge Indstil enhed og tryk OK. 3. Brug piletasterne Op og Ned til at skifte mellem inches og millimeter og tryk OK. Nu er du klar til at udskrive din første etiket! Udskriv din første etiket Sådan udskrives en etiket 1. Tryk på ON/OFF-tasten. 2. Indskriv en simpel tekst til etiketten. 3. Tryk på Print-tasten for at udskrive etiketten, og klip den af rullen. Tillykke! Du har netop udskrevet din første etiket. Læs videre i denne manual, og lær mere om de forskellige muligheder for at ændre skriftstørrelse, skrifttype og formatering. Lær din etiketmaskine at kende De følgende afsnit beskriver detaljeret hver enkelt funktion. Gør dig bekendt med placeringen af funktionen og funktionstasterne på maskinen. Se Figur 1, side 2. 40

5 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 41 Displayet LCD-displayet viser en række på seksten tegn. Men du kan indtaste op til 99 tegn/mellemrum. Displayet svarer til et vindue, som kører hen over teksten (Se Figur 6.) Antallet af viste tegn i displayet kan variere på grund af proportionale mellemrum. Den hurtige ræv hopper over den dovne hund Figur 6 Herudover vises funktionsindikatorer i displayet, der angiver, hvilke funktioner, der er valgt. Se Figur 7. Font Skrifttype Ramme/understregning rullepanel indikatoren CAPS lyse i displayet og de bogstaver, du skriver, vil blive skrevet med store bogstaver (versaler). Når CAPSfunktionen er slået fra, vil alle bogstaver blive skrevet med småt. Shift Når Shift-tasten kombineres med en alfabetisk tast, vil bogstavet blive skrevet med stort. Når Shift-tasten kombineres med et tal eller en funktionstast, vælges den anden funktion, der er vist på tasten. For eksempel, når der trykkes på Backspace/Tilbage-tasten, vil tegnet til venstre for cursoren blive slettet; men når Shift-Backspace/Tilbage-tasterne holdes nede samtidig, vil hele teksten blive slettet, og displayet er klar til, at du kan indskrive en ny etikettekst. Mellemrumstast Med Mellemrumstastens indsættes et mellemrum i teksten. Store bogstaver slået til Flere linjer Fastsat længde Juster Blandede formater Figur 7 Antal kopier Automatisk afskæring af etiket On/Off Maskinen tændes og slukkes på On/Offknappen. Hvis der ikke tastes noget, slukker maskinen automatisk efter to minutter. Den sidste etiket gemmes i hukommelsen og vises i displayet, når maskinen tændes igen. De sidst valgte indstillinger genskabes også. Store og små bogstaver Med CAPS-tasten slår man store bogstaver til og fra. Når CAPS-funktionen er aktiveret, vil Backspace/Tilbage Backspace/Tilbage sletter tegnet til venstre for cursoren. Shift-Backspace/Tilbage sletter hele etiketteksten og formateringen. Cancel/Fortryd Når der tastes Cancel/Fortryd, forlader man en menu uden at have foretaget et valg, eller man fortryder en handling. Navigationstasterne Du kan gennemse og redigere din etiket ved hjælp af venstre- og højre-piletasterne. Du kan navigere gennem de forskellige valg i menuerne ved hjælp af op- og ned-piletasterne. Derefter tastes OK for at foretage det pågældende valg. 41

6 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 42 Formatering af etiketter Der findes en række forskellige formateringsmuligheder, der vil fremhæve udseendet på dine etiketter. Maskinen husker det senest foretagne valg, så hver gang du går ind i en af menuerne beskrevet i dette afsnit, vil maskinens position være på det sidst valgte i den pågældende menu. Ændring af skriftstørrelse Der er seks skriftstørrelser at vælge mellem: Arial Narrow, Arial Normal, Arial Wide, Times New Roman, One Stroke og Frankfurter. Når du specificerer en skriftstørrelse, vil alle tegn på den aktuelle side få den størrelse. Sådan indstilles skriftstørrelsen 1. Tryk på Font-tasten. 2. Ryk til den ønskede skriftstørrelse ved hjælp af piletasterne, og tryk OK. Tilføjelse af typografi Du kan vælge mellem 13 forskellige skrifttyper til dine etiketter: Normal Lodret Kursiv Fed Outline Skygge 3D Kursiv + fed Kursiv + outline Kursiv + 3D Kursiv + Skygge Gennemstreget Spejl Figur 8 Det er kun muligt an anvende en skrifttype ad gangen. Skrifttyper kan bruges til alfanumeriske tegn og symboler. Se Indsæt symbol for yderligere information om udskrivning af symboler. Sådan indstilles skrifttypen 1. Tryk på Style-tasten. 2. Ryk til den ønskede skrifttype ved hjælp af piletasterne, og tryk derefter OK. Indramning af tekst Du kan yderligere fremhæve teksten ved at vælge at indsætte en ramme rundt om teksten eller ved at tilføje en understregning eller en baggrund. En etikettekst kan understreges eller indrammes i en kasse eller med en baggrund, men understregning og indramning/baggrund kan ikke vælges samtidig. Valgmulighederne er vist i figur 9. Figur 9 Understregning Ramme 1 Ramme 2 Ramme 3 Ramme 4 Ramme 5 Ramme 6 Mønster 1 Mønster 2 Mønster 3 Mønster 4 Mønster 5 Mønster 6 Mønster 7 Sådan indstilles ramme-funktionen 1. Tryk på Box/Align(Ramme/Juster)-tasten. 2. Brug piletasterne til at rykke frem til den ønskede ramme, og tast derefter OK. På etiketter med to linier vil begge linier blive understreget, men når der er valgt ramme, vil begge linier være omsluttet af en enkelt ramme. 42

7 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 43 Etiketter med flere linier Antallet af linier, du kan udskrive, afhænger af den anvendte tapestørrelse: Maksimalt tre linier på 19 mm-etiketter Maksimalt to linier på 9 mm og 12 mmetiketter Maksimalt en linie på 6 mm-etiketter. Sådan laver du en etiket med flere linier 1. Indskriv teksten til første linie, og tast Retur.Et ny linie -tegn vises i slutningen af den første linie i displayet, men vil ikke blive udskrevet på etiketten. 2. Indskriv teksten til anden linie. Displayet viser den linie, du aktuelt skriver i. I nedenstående eksempel vises, at den anden linie er den aktuelle linie på etiketten. Brug af tabulatorstop Det er muligt at indsætte tabulatorstop i en etiket, så teksten kan justeres på etiketter med flere linier. Tabulatorstop er venstrestillet, og det forvalgte interval er 50 mm. Sådan ændres det forvalgte tabulatorinterval 1. Tryk Settings/Indstillinger. 2. Ved hjælp af piletasterne vælges Set Tab Length, og derefter trykkes OK. 3. Brug op og ned-piletasterne til at forhøje eller reducere tabulatorafstanden, og tryk derefter OK. Sådan indsættes et tabulatorstop 1. Indskriv din tekst. 2. Tryk på Tab-tasten, og fortsæt med at indskrive tekst. Du kan ved hjælp af piletasterne rykke fra en linie til en anden. Brug af blandede formater Det er muligt at arbejde med forskellige fonte og formater i en etikettekst ved at inddele etiketten i tekstblokke eller tekstsider. Hver side adskilles med et sideskift. Antallet af linier, der kan skrives på etiketten, afhænger af tapebredden. Du kan indsætte to sideskift på en etiket. Justering, understregning, rammetyper og baggrundsmønstre kan ikke kombineres på en etiket. Disse er ens for hele etiketten. Sådan indsættes et sideskift 1. Indskriv og formater tekst til den første side i etiketten. 2. Tryk Extra. 2. Ved hjælp af piletasterne vælges Insert Format Break, og derefter trykkes OK. 3. Fortsæt med at indskrive og formatere teksten til den næste side af etiketten. 43

8 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 44 Brug af symboler og specielle tegn Symboler og andre specielle tegn kan indsættes i etiketterne. Indsættes symbol Din etiketmaskine understøtter det udvidede tegnsæt, som vist nedenfor. Række Row Position in i række row displayet. 2. Brug piletasterne til at rykke til det ønskede symbol. Venstre- og højrepiletasterne bevæger sig vandret hen over rækken af symboler. Op- og nedpiletasterne bevæger sig lodret hen over rækkerne af symboler. Man kan også trykke på det bogstav, der svarer til den ønskede række af symboler, for at hoppe til den pågældende række. 3. Når du finder det ønskede symbol, trykker du OK for at indsætte symbolet i din etikettekst. Indsættelse af internationale tegn Etiketmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt, ved brug af RACE-teknologi. Race benyttes også til tastaturet på mobiltelefoner hvis du trykker på et bogstav gentagne gange umiddelbart efter hinanden, fremkommer forskellige variationer af det pågældende bogstav. For eksempel, hvis du gentagne gange trykker på bogstavet a, vil du se aà á â ã ä å og så videre, indtil alle de tilgængelige variationer er vist. Rækkefølgen af tegnene afhænger af, hvilket sprog, du har valgt. Valutasymboler Valutasymbol-tasten bruger også RACEteknologi til at bladre gennem et antal valutasymboler: e $ Rækkefølgen af disse symboler afhænger af tastaturtypen og af det valgte sprog. Figur 10 Sådan indsættes et symbol 1. Tryk Symbol. Den første række af symboler, der er vist i tabellen, fremkommer i Udskrivningsmuligheder Du kan udskrive flere kopier af den samme etiket, udskrive etiketter med fortløbende nummerering og etiketter med fastsat længde, redigere tekst og format og justere udskrivningskontrast Udskrivning af flere kopier 44

9 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 45 Du kan udskrive op til 16 kopier af en etiket i én arbejdsgang. Når automatisk afsknæring - funktionen er slået fra, vil der blive udskrevet en stiplet linie mellem hver etiket. Sådan udskrives flere kopier af etiketten 1. Tryk Extra, og brug derefter piletasterne til at indstille antallet af Copies/Kopier 2. Tryk på Op-pilen for at øge antallet af kopier, der skal udskrives. 3. Tryk på Ned-pilen for at reducere antallet af kopier, der begynder ved Tryk OK. 5. Tryk Print for at starte udskrivningen. Der kan opstå en kort pause i udskrivningen mellem hver etiket, hvis formatet er meget sammensat. Når udskrivningen er færdig, vil det forvalgte antal kopier igen blive sat til 1. Etiketter med fortløbende nummerering Du kan udskrive en serie af etiketter, hvor det sidste tal på etiketten stiger eller falder med et tal ad gangen. Antallet af fortløbende nummereret etiketter i serien afhænger af det antal kopier, du har valgt at udskrive. Kun de sidste tal, der kommer efter et hvilket som helst bogstav, mellemrum eller punktum vil blive serienummereret. For eksempel, abc-123 vil blive udskrevet som abc123, abc124, abc125; (PLEASE NOTE HERE WAS A MISTAKE IN THE ENGLISH TEXT THE NUMBERS WERE NOT INCREMENTAL WE HAVE CHANGED THIS) og vil blive udskrevet som , , , osv. Sådan laver du serienummererede etiketter 1. Indskriv teksten til din etiket. 2. Vælg det antal etiketter, der skal udskrives som beskrevet under Udskrivning af flere kopier. 3. Tryk Extra. 4. Brug piletasterne til at vælge det interval, som tallet på etiketten skal øges eller reduceres med.udskriv og tryk OK. 5. Tryk Print. Indstilling af fastsat længde Normalt bestemmes etikettens længde ud fra længden på den tekst, der skrives på etiketten. Du kan dog til et bestemt formål have brug for en etiket med en fastsat længde, uanset længden på teksten. Det er muligt at fastsætte længden på en etiket til mellem 40mm og 400mm i intervaller af 2mm ad gangen. Forvalget i maskinen er en fast etiketlængde på 100mm. Sådan fastsættes etiketlængden 1. Tryk Shift-Style/Fixed Length(Fastsat længde). 2. Brug piletasterne til at vælge ON, og tryk OK. 3. Tryk på Op-pilen for at øge længden. 4. Tryk på Ned-pilen for at reducere længden. 5. Tryk OK for at indstille den fastsatte længde. 6. Når du har udskrevet etiketten, skal du trykke Clear for at slå den fastsatte længde fra, ellers vil alle dine efterfølgende etiketter blive udskrevet med den fastsatte længde. Se udskrift Du kan se teksten eller formatet på etiketten, før du udskriver den. En etiket med to linier vises som en etiket med en enkelt linie. To preview your label 1. Tryk Extra. 2. Brug Ned-piletasten til at vælge Print Preview(Vis Udskrift), og tryk derefter OK. 3. Brug piletasterne til at vælge Text/Tekst eller Format. Hvis du vælger Text/Tekst, vil teksten til etiketten køre hen over displayet. Hvis du 45

10 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 46 vælger Format, vil det valgte format blive vist kortvarigt. Justering af tekst Når du udskriver en etiket med fast længde, kan du vælge at placere teksten til venstre, i midten eller til højre på etiketten. På etiketter med flere linier vil alle linier blive venstrestillet, centreret eller højrestillet i forhold til hinanden. Sådan justeres teksten 1. Tryk Shift-Box/Align(Ramme/Juster). 2. Brug piletasterne til at vælge den ønskede justering, og tryk derefter OK. 3. Tryk Clear for at slette den indstillede justering. Ændring af funktionen til afskæring af etiketterne Du kan indstille maskinen til automatisk at skære etiketterne af, når de er blevet skrevet ud, eller du kan vælge at klippe etiketten af manuelt ved hjælp af Afskærings-knappen. Forvalget i maskinen er, at etiketter blive skåret af automatisk. Når manuel afskæring er valgt, og du udskriver flere kopier eller etiketter med fortløbende nummerering, vil maskinen udskrive en stiplet linie mellem hver etiket. Sådan ændres afsæringsfunktionen 1. Tryk Settings/Indstillinger.. 2. Brug piletasterne til at vælge Set Auto Cut/Indstilling af automatisk afskæring og tryk OK. 3. Brug op- og ned-piletasterne til at vælge Auto Cut On eller Off, og tryk derefter OK. Denne indstilling vil gælde, indtil du ændrer den. Justering af udskrivningskontrasten Du kan indstille udskrivningskontrasten for at finjustere udskriftskvaliteten på din etiket. Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk Settings. 2. Brug piletasterne til at vælge Set Contrast/Indstil kontrast, og tryk OK. 3. Brug piletasterne til at vælge en af de fem kontrastindstillinger, og tryk OK. Brug af etiketmaskinens hukommelse Etiketmaskinen har en kraftig hukommelse, der lagrer tekst og formatering på følgende måde: Gemmer automatisk de sidste ti etiketter, der er skrevet ud. Giver dig mulighed for at gemme teksten ti op til ti etiketter, som du bruger ofte. Giver dig mulighed for at navngive og gemme op til ti etiketformater, som du ofte anvender. Lagring af etikettekst Etiketmaskinen gemmer automatisk de sidste ti udskrevne etiketter i et tekstlager.herudover kan du gemme op til ti specifikke etiketter, som du ofte bruger. Sådan gemmes den aktuelle etikettekst 1. Tryk Memory/Hukommelse. 2. Brug piletasterne til at vælge SAVE og derefter LABEL. Der vises nu i displayet ti felter, der udgør hukommelsen. Fulde felter indikerer, at der er gemt etikettekst i feltet. Du kan godt gemme ny tekst i alle felterne, men hvis du vælger et fuldt felt, vil den tekst, der er i feltet i forvejen bliver overskrevet. 3. Brug piletasterne til at vælge et hukommelsesfelt, og tryk OK. Din etikettekst gemmes, og du vender tilbage til den aktuelle etiket. Lagring af formater Ud over etikettekst er det muligt at lagre op til ti specifikke formater, som du måske bruger 46

11 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 47 jævnligt. Denne funktion gemmer kun formateringen og ikke etiketteksten. Sådan lagres det aktuelle format 1. Tryk Memory/Hukommelse. 2. Brug piletasterne til at vælge SAVE og derefter FORMAT. En liste med felter, der udgør hukommelsen, vises nu i displayet. Felter, der indeholder et format, vises med et navn i feltet. Du kan gemme nye formater i alle felterne, men hvis du vælger et fuldt felt, vil det eksisterende format i feltet blive overskrevet. 3. Brug piletasterne til at vælge et felt, og tryk OK. Ordet NAME? Fremkommer i feltet. 4. Indskriv et navn til formatet, og tryk OK. Dit etiketformat er nu gemt, og du vender tilbage til den aktuelle etiket. Genkald gemte etiketter og formater Det er nemt at genkalde etiketter og formater, der er gemt i hukommelsen, og bruge dem igen. Sådan genkaldes etiketter eller formater 1. Tryk Memory/Hukommelse. 2. Brug piletasterne til at vælge Recall/Genkald og derefter LABEL, FORMAT, eller LAST PRINTED. 3. Brug piletasterne til at vælge den etiket eller det format, der skal genkaldes, og tryk OK. Vedligeholdelse af maskinen Din etiketmaskine er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid, og den kræver meget lidt vedligeholdelse. Rengøring af maskinen Rengør din etiketmaskine ind imellem, så den bliver ved med at fungere korrekt. Rengør knivbladet, hver gang du skifter tapekassette i maskinen. Sådan rengøres knivbladet (hver gang tapekassetten udskiftes) 1. Sluk for strømmen til maskinen. 2. Tryk på ON/OFF og Cut-tasten samtidig. Beskeden CUT TEST fremkommer nu i displayet. 3. Tryk og hold Shift+Cut-tasterne nede. 4. Når det er muligt at komme til begge sider af knivbladet, slipper du Shift+Cut-tasterne. 5. Brug vat og sprit til at rengøre begge sider af knivbladet. 6. Når knivbladet er rengjort, tryk Cut for at få knivbladet til at rykke tilbage til sin oprindelige position. Hvis knivbladet sidder fast i fremrykket position, skal du følge ovenstående procedure. Sådan rengøres printhovedet Aftør printhovedet med rengøringsudstyret, der findes i låget til taperummet. D1-tapekassetter Tilbehør Bredde: 6mm 9mm 12mm 19mm (1/8") (1/4") (1/2") (3/4") Længde: 7m 7m 7m 7m Sort/klar Blå/klar Rød/klar Sort/hvid Blå/hvid Rød/hvid Sort/blå Sort/rød Sort/gul Sort/grøn Hvid/klar Hvid/sort Sort/sølv Sort/gul Sort/fluo grøn Sort/ fluo rød Nylon Fleksibel Perm. polyester DC Adapter

12 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 48 Fejlfinding Hvis du oplever et problem med din printer, se nedenstående for mulige løsninger på problemet. Problem/Fejlmeddelelse Intet display Dårlig udskriftskvalitet Kniven fungerer dårligt Printing...! For mange linier Det maksimale antal linier er overskredet.! For mange tegn Det maksimale antal tegn i lageret er overskredet.! Indsæt tapekassette Ingen tapekassette i maskinen, eller den er tom! Batteri lavt Batterierne er næsten opbrugt.! Tapestop Motor is stoppet på grund af tapestop.! For mange sider Du har overskredet det tilladte antal sider.! Side ikke tom! Tapestørrelse for lille Set Etiket med fastsat længde er valgt, og den længde, der kræves for at udskrive etiketten, overskrider den valgte længde. Løsning Undersøg om maskinen er tændt. Udskift opbrugte batterier. Udskift flade batterier. Undersøg om tapekassetten sidder korrekt. Rengør printhovedet. Udskift tapekassetten. Rengør knivbladet. Se Vedligeholdelse af maskinen. Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Meddelelsen vil forsvinde, når udskrivningen er færdig. Rediger layout på etiket eller skift tapebredde. Slet noget af eller hele teksten i lageret. Isæt ny tapekassette. Sæt nye batterier i maskinen, eller tilslut DC adapteren. Udred tapestoppet og sæt en ny tapekassette maskinen. Skift layout af etiketten. Slet hele indholdet af siden. Skift tapestørrelse eller trykk Cancel for at gå ud af Ramme/baggrunds menuen. Efter denne meddelelse vises en længde i di playet, som indikerer den minimumslængde, der er nøvendig, for at teksten passer til etiketten. Gør et af følgende: Juster den fastsatte længde, så den passer, eller Vælg en smallere font. Hvis du stadig har brug for hjælp efter at have forsøgt ovenstående, kontakt da Kundeservice i dit land. Garantihæftet indeholder en liste med telefonnumre til hvert land. 48

13 LM350 NEU.qxd :19 Pagina 64 This product is CE marked in accordance with the EMC directive and the low voltage directive and is designed to conform with the following international standards: US Safety EN 60950, IEC 950, UL 1950 EMC emissions EN Class B, CIS PR22 Class B, FCC pt15 Sub pt B Class B EMC immunity EN , IEC801-2 & IEC801-3 EU Immunity EN (1997): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Information Technology equipment, Immunity Characteristics Emissions EN (2001): Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 6: Generic Standards - Section 3 :Emission standard for residential, commercial and light industrial environments. Although unlikely, it is possible that abnormal behavior may result from electrostatic discharges. In such cases, should normal operation not resume, follow the relevant procedure as detailed in the trouble-shooting section: No response to keys. The user should avoid directly touching the thermal print head. Esselte is an ISO registered company. Plastic components of this printer have been marked to enable final disposal in a manner that is sensitive to the environment. Esselte BVBA Industriepark-Noord Sint-Niklaas 02/ Corporation. All Rights Reserved. No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means or translated into another language without the prior written consent of Corporation. LabelMANAGER is a registered trademark of Corporation. is a registered trademark of Esselte Corporation. All other trademarks are the property of their respective holders.

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti

Om DYMO LabelPOINT 150. Sådan kommer du i gang. Etiketkassetter. Strømforsyning. Registrering af garanti Om LabelPOINT 150 LabelPOINT 150 etiketteringsmaskine kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier.

Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen. Sådan kommer du i gang. Strømforsyning. Registrering af garanti. Genopladelige batterier. Om LabelPoint 350 etiketteringsmaskinen LabelPOINT 350 kan bruges til udskrivning af mange forskellige selvklæbende etiketter i mange forskellige formater og udformninger i høj kvalitet. Etiketteringsmaskinen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Sådan kommer du i gang... 75 72 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketteringsmaskine... 75 Produktregistrering...75 Sådan kommer du i gang... 75 Strømforsyning...75 Batterier...75 Tilslutning af den valgfrie strømforsyning...76 Isætning

Læs mere

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang

Figur 1: LabelMANAGER 450 Elektronisk etiketteringsmaskine. LCD-display. USB-stik Netstik. Tape-udgang USB-stik Netstik LCD-display Tape-udgang wwwdymocom Typografi/Størrelse Font/Fast længde Ramme/Justering Symboler Tænd-sluk Knivblad Indstillinger Hukommelse Sprog Se inden udskrivning/ Indsæt Tab CAPS

Læs mere

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Kom i gang... 61 Ibrugtagning af etiketmaskinen... 64 Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Brugervejledning. LabelManager 420P

Brugervejledning. LabelManager 420P Brugervejledning LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 Figur 1 DYMO LabelManager 420P etiketmaskine 1 Udskriv 9 Specialtegn 17 Format 2 Eksempel 10 Mellemrumstast

Læs mere

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin

Electronic Labelmaker. Elektronisk Märkmaskin. Elektronisk Tekstmaskin. Elektronisk Etiketmaskine. Elektroninen Tarrakirjoitin LM150 NEUdef.qxd 03-10-2003 16:18 Pagina 1 150 Electronic Labelmaker User Guide Elektronisk Märkmaskin Bruksanvisning Elektronisk Tekstmaskin Brukerveiledning Elektronisk Etiketmaskine Brugermanual Elektroninen

Læs mere

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65

Indhold Om din nye etiketmaskine Kom i gang Ibrugtagning af etiketmaskinen Overblik over etiketmaskinen... 65 Indhold Om din nye etiketmaskine... 61 Produktregistrering... 61 Kom i gang... 61 Om batterisættet... 61 Isætning af batterisættet... 62 Genopladning af batterisættet... 62 Isætning af tapekassetten...

Læs mere

Professionelle etiketmaskiner til kontoret

Professionelle etiketmaskiner til kontoret Professionelle etiketmaskiner til kontoret Indhold Professionelle DYMO etiketmaskiner kan øge effektiviteten på kontoret. Du kan hurtigt og nemt navngive og identificere LabelManager 120P 4 Enkel etiketmaskine

Læs mere

Industriel etiketmaskine

Industriel etiketmaskine WRAP FLAG 1 FLAG 2 FIXED TBLOCK VERT CAPS BFONT STYLE BOX ULINE BCODE PRINT CLEAR VERT BOX/UL CARD ID ALIGN ERASE BCODE LANG SAVE SAVE GRAPHIC 219 Industriel etiketmaskine Brugermanual www.dymo.dk 2 WRAP

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Brugerhåndbog. www.dymo.com

Brugerhåndbog. www.dymo.com www.dymo.com Brugerhåndbog Tapeudgang Baggrundslys LCD-display Tænd/sluk Afskæring/fremfør Udskriv/antal kopier Genvejstaster Stregkode Symbol Bibliotek Færdig/ESC Tilbage/ryd Navigationstast OK Størrelse/store

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden

Find din LabelManager etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Find din etiketmaskine og få arbejdet fra hånden Uanset om du bruger få eller mange etiketter, har vi etiketmaskinen til dig Vælg den etiketmaskine, der passer til dig og oplev, hvor nemt og hurtigt det

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer

Grafisk Tekniker Digitalprint. Print af klistermærker med skærelinjer Grafisk Tekniker Digitalprint Print af klistermærker med skærelinjer En serie af forskellige klistermærker skal printes. Der printes flere styk af hvert klistermærke udskydningen (opsætningen) sker i printerprogrammet

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. "Performance List" er en liste over dine registreringer.

Sådan bruger du BK- 9 Performance List. Formatering af USB- Memory. Performance List er en liste over dine registreringer. Sådan bruger du BK- 9 Performance List "Performance List" er en liste over dine registreringer. Hver Performance hukommelse indeholder alle din opsætninger af keyboardet herunder også din rytmestillinger

Læs mere

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD)

Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Kursusmappen Kommuniker: På Tryk 2 (med ordforslag fra CD-ORD) Øvelser Indhold Indhold... 2 Øvelse 1... 3 Start Kommuniker: På Tryk 2 og åbn nogle af de medfølgende dokumenter... 3 Øvelse 2... 4 Grundfunktioner

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse

Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse Grundlæggende WordPad i 11 lette trin Til Elisabeth 2013 SeniorKultur/AluData :: Vanløse 1 ordpad er en grundlæggende tekstbehandlingsprogram, der er inkluderet i Windows W (siden Windows 95, hvor det

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3

Indholdsfortegnelse. Side 3 pocketloader Rev.1.0 2009 KEsolutions AS - all rights reserved Author: JS.10.02.2009 Indholdsfortegnelse Servicemenu... Side 5 Adgang... Side 5 Menuoversigt... Side 6 101: INDSÆT PÅ KORT... Side 6 102:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1

I NV-900. Indhold: April 2008 Side 1 Indhold: Skærmbillede af NV900 Side 2 Sømme i symaskinen Side 3 Brugen af udjævningsknappen på zigzagfoden J Side 4 Overlocksøm med guide og kantskærer Side 5 Blindsting Side 6 Stretchsøm Side 7 Knaphuller

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Danish MY093. snabb guide

Danish MY093. snabb guide Danish MY093 snabb guide Klargøring af myreader A Tryk på knappen og hold den nede. Løft håndtaget, slip knappen, og løft op, indtil myreader låses fast i lodret position. B Tryk på knappen og hold den

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid.

INTRODUKTION. Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter. www.bradyid. INTRODUKTION Yderligere oplysninger finder du i Brugervejledning til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter www.bradyid.com/idxpert Velkommen til den håndholdte IDXPERT TM -etiketprinter en ny, let håndholdt

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere