[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA."

Transkript

1 [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer Når den korrekte person er fundet Hej mit navn er..., jeg ringer fra analysevirksomheden Epinion. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om læsning, brug af bøger og andre medier. Du er udvalgt fordi du, dine forældre eller en lærer har meldt dig ind i NOTA. Undersøgelsens resultater skal bruges til at forbedre børn og unges læsning og adgang til information.vi vil derfor høre, om du vil deltage i undersøgelsen? Der tager ca. 25 minutter, og dine svar er anonyme. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at så mange som muligt deltager. [Generelle spørgsmål] Først vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring dine læsevaner. [1 - single] Hvor ofte læser du i din fritid f.eks. i en bog, i et blad, en tegneserie, en brugsanvisning, eller en længere tekst på internettet? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [2 - single] Hvor ofte laver du lektier? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [3 - single] Hvor meget tid bruger på at læse alt i alt (medtaget lektier)? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Mere end en time dagligt 2. Imellem en halv til en hel time dagligt 3. En til fem timer ugentligt 4. Mindre end en time ugentligt 5. En til fire timer om måneden 6. Mindre end en time om måneden [4 - single] Er der nogen derhjemme som kan hjælpe dig med at læse og forstå de tekster, som du læser? 1. Min mor eller far hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Min mor eller far hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Min mor eller far kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til, at læse når jeg har brug for det 5. Der er andre som hjælper mig (Notér) 6. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Spørgsmål om skolen] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål til din skolegang. [5 - single] Jeg vil gerne høre lidt om, hvad du gerne vil efter folkeskolen/grundskolen. Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med folkeskolen/grundskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer,

2 spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 1. Efterskole 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [Betingelse 5= 1] [6 - single] Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med efterskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer, spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [intro] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du har det med at gå i skole. [7 - single] Hvordan har du det alt i alt med at gå i skole? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [8 - single] Hvordan har du det for det meste i timerne i skolen? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [9 - single] Hvor mange gange har du skiftet skole? 1. Aldrig 2. En gang 3. To gange 4. Tre gange 5. Flere end tre gange [Betingelse 9= 2 Ell 9= 3 Ell 9= 4 Ell 9= 5] [10 - single] Hvorfor har du skiftet skole? (INTW: Angiv besvarelsen så kort og præcis som muligt) 1. Noter: 2. Ved ikke [11 - single] Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de seneste måneder? 1. Jeg er ikke blevet mobbet på skolen 2. Det er kun sket en sjælden gang 3. 2 eller 3 gange om måneden 4. Omtrent 1 gang om ugen 5. Flere gange om ugen [Læsevanskeligheder/Ordblindhed] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring læsning. [12 - single] Hvis du sammenligner dig med de andre elever i din klasse har du det så vanskeligere eller nemmere med at læse? 1. Nemmere end de fleste 2. Læser som de fleste 3. Vanskeligere end de fleste 4. Jeg kan ikke læse [13 - multiple] Hvor læser du typisk bøger eller hører lydbøger? 1. Derhjemme 2. På skolen 3. Andre steder, noter 4. Jeg læser ikke og hører ikke lydbøger [14 - single] Har du gennemført en læsetest, som skulle undersøge om du er ordblind? [Betingelse 14= 2 Ell 14= 3] [15 - single] Mener du, at du er ordblind?

3 [Betingelse 14= 1] [16 - single] Hvor tog du testen? (INTW: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret.) 1. På skolen eller anden kommunal institution (også f.eks. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er en særlig rådgivende enhed knyttet til skolen) 2. Andet, noter (INTW: især vigtigt at konstatere om det er uden for skole/kommunalt regi) [Betingelse 14= 1] [17 - single] Viste testen, at du er helt eller delvist ordblind?, testen viste at jeg er ordblind 2. Testen viste at jeg er delvist ordblind, ifølge testen er jeg ikke ordblind [Betingelse 14= 1] [18 - single] Hvem sagde, at du skulle have lavet testen? 1. En lærer 2. Mine forældre 3. Andre, noter venligst [Betingelse 14= 1] [19 - single] Hvor gammel var du, da du fik lavet testen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Notér alder 2. Ved ikke [20 - multiple] Kender du andre, der er ordblinde?, min mor 2. Ja, min far 3. Ja, en eller flere af mine søskende 4. Ja, andre i min familie 5. Ja, en eller flere i min klasse 6. Ja, andre venner, som ikke går i min klasse 7. Ja, andre 8. Nej [Støtte og Vejledning ] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring særlig støtte og vejledning på skolen. [21 - multiple] Mange elever modtager i løbet af deres skoleforløb en eller anden form for specialundervisning som en ekstra individuelt tilrettelagt støtte. Dette kan blandt andet foregå (1) som individuel støtte i en almindelig folkeskoleklasse, (2) det kan foregå som ekstraundervisning før eller efter skoletid, (3) som undervisning uden for klassen i et særligt undervisningslokale, eller (4) som et kort, koncentreret kursus. Har du i dit skoleforløb modtaget forskellige former for specialundervisning? <INTW.: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret. Her sigtes på de forskellige undervisningstiltag>, Særlig støtte i en almindelig folkeskoleklasse, fx i form af støtte fra anden lærer, teamlærer eller pædagog 2. Ja, Særlig støtte før eller efter skoletid 3. Ja, Specialundervisning uden for klassen (fx i skolens støtte/ressourcecenter) 4. Ja, Kort, koncentreret kursus 5. Ja, Specialklasse på skolen 6. Ja, Andet, noter venligst 7. Nej 8. Ved ikke [22 - multiple] Nogle har også mulighed for at tage en del eller det hele af deres skoleforløb på en specialskole eller i en specialklasse. Går du på specialskole eller specialklasse?, i specialskole 2. Ja, i specialklasse [Betingelse 21= 1 Ell 21= 2 Ell 21= 3 Ell 21= 4 Ell 21= 5 Ell 21= 6 Ell 22= 1 Ell 22= 2] [23 - single] I hvilken grad tror du så, at denne specialundervisning/specialskole gør, at du klarer dig bedre, end du ellers ville have gjort? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad

4 5. Slet ikke [24 - single] Vil du uddybe dit svar? 1. Noter [25 - single] Føler du, at du får tilstrækkelig hjælp til at læse og forstå tekster, når du er i skole? 1. Mine lærere hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Mine lærere hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Mine lærere kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til at læse og forstå tekster når jeg har brug for det 5. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Hjælpemidler] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om eksisterende læse- og skrivehjælpemidler og om dine medievaner. [26 - single] Hvor meget ved du om hvilken hjælp og hvilke tilbud du har krav på som ordblind eller person med læsevanskeligheder? 1. Meget 2. Nok 3. Hverken/eller 4. Ikke nok 5. Meget lidt [27 - single] Hører du nogensinde en lydbog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [28 - single] Når du hører lydbog, hvor lang tid hører du så af gangen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten angive et ca. antal) 1. Noter 2. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [29 - multiple] Hvordan afspiller du lydbøger? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [30 - multiple] Hvordan får du fat i lydbøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [31 - single] Får du, eller har du fået, nogle af dine skolebøger som lydbøger? [Betingelse 31= 1] [32 - single] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som lydbøger? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for

5 7. Andet, notér 8. Ved ikke [33 - single] En e-bog er en digital version af en almindelig bog, som for eksempel kan læses på computer eller e-bogslæser. E-bøger kan også være fx pdf eller word filer, bare de svarer til en almindelig bog. Bruger du nogensinde en e-bog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [34 - multiple] Hvordan får du fat i e- bøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [35 - single] Får du nogle af dine skolebøger som e- bog eller til at læse på en computer? [Betingelse 35= 1] [36 - multiple] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som e- bog eller computerlæsning? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [intro] Nogle mennesker med læsevanskeligheder har mulighed for at få en såkaldt IT- rygsæk. IT- rygsækken er en række hjælpemidler, fx en computer, en scannerpen eller lignende, som kan hjælpe elever med læsevanskeligheder. [37 - single] Har du en IT- rygsæk?, men jeg har hørt om det, jeg har aldrig hørt om det [Betingelse 37= 2] [38 - single] Hvorfor har du ikke en IT- rygsæk? 1. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk og har aldrig hørt om den 2. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk, men har hørt om den 3. Venter på at modtage min IT-rygsæk 4. Der var ikke midler til en IT-rygsæk 5. Vil ikke have en IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [39 - single] Hvor mange gange har du skiftet IT- rygsæk? 1. Notér antal gange 2. Har ikke skiftet IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [40 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Betingelse 37= 1] [41 - single] Hvor gammel var du, da du fik din første IT- rygsæk? 1. Notér alder 2. Ved ikke [Bekræftelse : 41= 1 OG alder >16 : Noter alder, ikke mere end 16] [Betingelse 37= 1] [42 - single] Hvor tilfreds er du med din IT- rygsæk alt i alt?

6 1. Meget tilfreds 2. Tilfreds 3. Hverken/eller 4. Utilfreds 5. Meget utilfreds [43 - multiple] Hvilke former for hjælpemidler bruger du, når du skriver? 1. CD-ord 2. Dictus 3. Andet, notér 4. Ingen [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4 Ell 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4 Ell 43= 1 Ell 43= 2 Ell 43= 3] [44 - single] Føler du, at du får den hjælp og instruktion, du skal bruge, når du har behov for at få at vide, hvordan hjælpemidlerne virker? (<b>intw</b>: fx lydbøger, e- bøger, CD- ord, Dictus eller IT- rygsækken), så godt som altid 2. Ja, for det meste kun en gang i mellem 4. Nej, næsten aldrig [Betingelse 44= 1 Ell 44= 2 Ell 44= 3] [45 - multiple] Hvem hjælper dig med at bruge hjælpemidlerne? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [46 - single] Har du prøvet at scanne en tekst for at få den læste op? [47 - single] Har du din egen private computer? (INTW: Her henvises til computer, som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en stationær computer 2. Ja, jeg har selv en bærbar computer, men jeg har adgang til en stationær computer, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en bærbar computer, som jeg bruger [Betingelse 47= 2 Ell 47= 4] [48 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [49 - single] Har du din egen private mobiltelefon? (INTW: Her henvises til en mobiltelefon som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en smartphone (en mobiltelefon hvor man navigerer ved at røre på skærmen) 2. Ja, jeg har selv en almindelig mobiltelefon, men jeg har adgang til en smartphone, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en almindelig mobiltelefon, som jeg bruger [Betingelse 49= 1 Ell 49= 2 Ell 49= 3 Ell 49= 4] [50 - multiple] Hvad bruger du din mobiltelefon/smartphone til? 1. Foretage opkald 2. Sende sms'er 3. Høre radio 4. Høre musik 5. Tjekke s 6. Surfe på Internettet 7. Afspille lydbøger 8. Tage billeder 9. Spille spil 10. Andet, notér 11. Jeg bruger ikke telefonen [Betingelse 50= 2]

7 [51 - multiple] Er der nogen, der hjælper dig med at skrive/læse sms'er?, mine forældre 2. Ja, andre i min familie 3. Ja, mine venner 4. Ja, andre. Notér hvem: [Betingelse 50= 2] [52 - single] Hvor mange sms'er sender du om dagen? (INTW: Bed respondenten angive et ca. antal) 1. Notér 2. Ved ikke [53 - single] Er du på facebook? [Betingelse 53= 1] [54 - single] Hvor ofte skriver du beskeder eller kommentarer på facebook? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [55 - single] Har du en mp3 afspiller (fx en Ipod)?, men jeg har adgang til en, som jeg bruger [Betingelse 55= 1 Ell 55= 2] [56 - single] Bruger du den som hjælpemiddel, fx til at høre lydbøger på?, tit 2. Ja, men sjældent [57 - single] Har du adgang til internettet derhjemme? [58 - single] Hvor meget tid bruger du ca. på internettet? 1. Over en time om dagen 2. Under en time om dagen 3. En til syv timer om ugen 4. Under en time om ugen 5. Sjældnere 6. Aldrig [59 - single] Har du en e- mail- adresse, som du bruger? [Betingelse 59= 1] [60 - single] Hvor ofte sender og læser du e- mails? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Brug af biblioteker] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din brug af biblioteker. [61 - single] Bruger du biblioteket på skolen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 61= 1 Ell 61= 2] [62 - single] Låner du noget på skolebiblioteket?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt

8 [Betingelse 62= 1 Ell 62= 2 Ell 62= 3 Ell 62= 4] [63 - multiple] Hvad låner du på skolebiblioteket? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 61= 3 Ell 62= 5] [64 - single] Hvorfor låner du ikke noget på skolebibliotek? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [65 - single] Bruger du folkebiblioteket eller bogbussen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 65= 1] [66 - single] Låner du noget på folkebiblioteket eller i bogbussen?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt [Betingelse 66= 1 Ell 66= 2 Ell 66= 3 Ell 66= 4] [67 - multiple] Hvad låner du på folkebiblioteket eller i bogbussen? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 65= 1 Ell 65= 2] [68 - multiple] Bruger du biblioteket til nogle af disse ting? 1. Gå på internettet 2. Være sammen med vennerne (fritid) 3. Arrangementer 4. Andet, notér 5. Ingen af ovenstående [Betingelse 65= 3 Ell 66= 5] [69 - single] Hvorfor låner du ikke noget på folkebibliotek eller i bogbussen? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [Betingelse 65= 1] [70 - single] Har du prøvet at bestille eller downloade biblioteksmaterialer (bøger, film eller musik) på internettet?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 70= 1 Ell 70= 2] [71 - single] Hvilket af følgende har du prøvet på internettet? 1. Bestilt bøger 2. Downloadet film 3. Downloadet musik 4. Andet, notér

9 [72 - multiple] Kunne du tænke dig at være med i en læsegruppe på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket, hvor du mødes med andre unge og læser sammen med dem?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [73 - multiple] Kunne du tænke dig at mødes med andre ordblinde på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [74 - single] Kunne du tænke dig at få en bibliotekar til at hjælpe dig med at læse? [75 - single] Er der noget, der interesserer dig særligt for tiden, fx sport, musik, biler, film, syning eller en anden fritidsinteresse. 1. Noter: 2. Ved ikke [76 - single] Kan du nævne en bog, som du synes var rigtig god? INTW: Hvis respondenten ikke kan huske titlen, spørg da indtil tema eller handling og noter dette., noter [77 - single] Kunne du tænke dig at bruge noget af din ferie eller fritid på at blive bedre til at læse? [NOTA] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring de tilbud, som NOTA tilbyder. Nota producerer og udlåner lydbøger og e- bøger til mennesker med læsevanskeligheder. NOTA er også kendt under navnene E17, DBB og Danmarks Blindebibliotek. [78 - single] Kender du NOTA (E17)?, jeg har brugt noget fra NOTA en eller flere gange 2. Ja, men jeg har ikke brugt det [Betingelse 78= 1 Ell 78= 2] [q77= 1 OR 2] [79 - single] Hvordan hørte du om NOTA? 1. Jeg fandt selv viden om NOTA (f.eks. på internettet) 2. Gennem skolen/en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Gennem venner 5. Andet, notér [80 - single] Hvordan blev du indmeldt i NOTA? 1. Det gjorde jeg selv 2. På skolen/ en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Andet, notér [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [81 - single] Får du lydbøger på NOTA? [Betingelse 81= 1] [82 - multiple] Hvordan bestiller du lydbøger hos NOTA?

10 1. Jeg downloader fra internettet 2. Jeg bestiller på internettet og så sendes de med posten 3. Jeg ringer til NOTA og bestiller 4. Jeg bestiller over sms 5. Jeg får automatisk tilsendt lydbøger med posten 6. Andet, notér [Betingelse 81= 1] [83 - single] Får du hjælp til at bestille lydbøger fra NOTA? [Betingelse 83= 1] [84 - single] Hvem hjælper dig med at bestille lydbøger fra NOTA? 1. Lærer 2. Forældre 3. Bibliotekarer 4. Andre, notér [Betingelse 81= 1] [85 - single] På en særlig daisy afspiller kan man afspille lydbøger fra NOTA, så man blandt andet kan springe nemt rundt i afsnit og kapitler. Har du en daisy afspiller?, jeg har min egen som jeg har fået bevilliget 2. Ja, jeg har min egen som jeg har købt selv 3. Jeg kender til DAISY afspillere, men har ikke en 4. Jeg kender ikke til DAISY afspillere [Betingelse 81= 1] [86 - multiple] Hvordan hører du lydbøger fra NOTA? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 81= 1] [87 - single] Når man hører lydbøger fra NOTA, har man mulighed for at sætte farten enten op eller ned. Sætter du nogen gange farten op eller ned, når du hører lydbøger fra NOTA? [Betingelse 81= 1] [88 - single] Følger du med i teksten samtidig med, at du lytter til lydbøger fra NOTA? - i en almindelig bog 2. Ja - på computerskærmen 3. Ja - det varierer om jeg følger med i bogen eller på skærmen 4. Nej [Betingelse ] [89 - single] Bruger du e- bøger fra NOTA?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 89= 1 Ell 89= 2] [90 - single] Hvordan læser du e- bøger? 1. På computeren 2. På en smartphone 3. På en e-bogslæser (fx Kindle) 4. Andet, noter [91 - single] Bruger du E17- afspilleren?, men jeg ved, hvad det er, jeg ved ikke hvad det er [Betingelse 91= 1] [92 - multiple] Hvor bruger du E17- afspilleren? 1. Hjemme 2. I skolen

11 3. Andre steder, noter [93 - single] I hvor høj grad er du tilfreds de bøger, som du kan få fat i hos NOTA? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [94 - single] I hvor høj grad mener du, at der mangler bøger i NOTAs samling? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [95 - single] Har du set nogle af de film med rollemodeller, som NOTA har på sin hjemmeside? [96 - single] Har du set nogle af de instruktionsfilm, som NOTA har på sin hjemmeside? [97 - single] Kunne du tænke dig at være med i en lydbogsklub hos NOTA? [Betingelse 59= 1] [98 - single] NOTA, som laver hjælpemidler til ordblinde, ønsker at opdatere deres brugerdatabase med e- mail adresser, så de kan forbedre deres service til deres medlemmer. Må jeg notere din e- mail adresse til dette formål?, notér, ønsker ikke at oplyse [Baggrundsoplysninger] Til sidst vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål om dig og din familie. [99 - single] Er du? <<b>intw: Interviewer spørger ikke, men noterer respondentens køn ned</b>> 1. Mand 2. Kvinde [100 - single] I hvilket år er du født? 1. Noter venligst 2. Ønsker ikke at svare [101 - single] Hvad er din mors højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til morens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 101= 9] [102 - single] Hvad arbejder din mor med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [103 - single] Hvad er din fars højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til farens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved

12 ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 103= 9] [104 - single] Hvad arbejder din far med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [End of Interview] Mange tak for din hjælp!

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011

BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS 24. FEBRUAR 2011 BRUGERUNDERSØGELSE KRYDSTABULERING BRUG AF LYDBØGER AARHUS NOTA 24. FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort Epinion... 3 2. Generelle spørgsmål... 4 3. Spørgsmål skolen... 9 4. Spørgsmål læsevanskeligheder/ordblindhed...

Læs mere

B. Bilag 2: Spørgeskema

B. Bilag 2: Spørgeskema B. Bilag 2: Spørgeskema Introduktion INTRO: Goddag. Du taler med... Jeg ringer fra analyseinstituttet Capacent Epinion. Jeg skal høre om jeg kan tale med én i husstanden, der er mellem 18 og 70 år? INTRO

Læs mere

FORÆLDREUNDER- SØGELSE

FORÆLDREUNDER- SØGELSE FORÆLDREUNDER- SØGELSE BUPL AUGUST 2017 METODE Undersøgelsen er baseret på interview med 1669 forældre med børn, som inden sommerferien gik i 0.,1. 2. eller 3. klasse og også et tilmeldt et fritidstilbud.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed

Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Lynmåling: Lene Espersen og Lars Barfoed Danmarks Radio 14. januar 2011 Århus 2011 K Ø B E N H A V N Å R H U S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvens... 5 4. Krydstabuleringer...

Læs mere

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18

gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 gladsaxe.dk Brugervenlighedstest for perioden 2008-01-01-2008-12-18 Capacent Epinion 18-12-2008 1 Brugertilfredsheds unders gelse for gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA

t Danske Regioner Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIE1 NNA t Danske Regioner 18801 Gentest 3. dec 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer med

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016.

Folkeskolereform Forældrespørgeskema 2016. Skemaet gennemføres blandt forældre i 0. klasse, 2. klasse og 4. klasse Forældrene vælges ud fra ét barn og svarer i forhold til dette barn Undersøgelsen gennemføres telefonisk af DST Survey Interviewinstruks:

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet.

Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Læseproblemer Nedenstående vejledning er baseret på personlige erfaringer og er derfor ikke en fyldestgørende afdækning af markedet. Der må også tages forbehold for, at der findes mange forskellige produkter

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN TIL OG MED 5. KLASSE, DER GÅR I KLUB Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus

Forældretilfredshed Dagtilbud Hillerød kommune. Institution: Arresø Børnehus Forældretilfredshed Dagtilbud 2017 Hillerød kommune Institution: Arresø Børnehus 3 Går dit barn på vuggestue- eller børnehaveniveau? 10 81,3% 5 18,8% Pct. Vuggestue Børnehave Ingen af delene (fx hvis dit

Læs mere

It-rygsæk, Værd At Vide

It-rygsæk, Værd At Vide 2014 It-rygsæk, Værd At Vide Konsulenterne Center for Uddannelse 20-03-2014 Indledning I Næstved er it-rygsække som kompenserende hjælpemiddel til elever med udfordringer i læsning og skrivning et udbredt

Læs mere

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Kolt-Hasselager Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 29 66% Tilfreds 14 32% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds

Læs mere

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger"

Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger Statistik'over'skønlitterære+læsevaner) med$fokus$på$e!bøger" AfAlessandraDigsmed/Wrem,marts/april2013. Abstract Uddragafstatistikomhandlende414danskeresskønlitterærelæsevanermed fokuspåe/bøger.idatasætteterderenovervægtafunge,studerendeogkvinder,

Læs mere

Introduktion til spørgeskemaet

Introduktion til spørgeskemaet Bilag 3 - Spørgeskema Introduktion til spørgeskemaet Vi er en gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet, der er i gang med at lave en undersøgelse om Brønderslev Gymnasium og HF-kursus. Vi har

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE. (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK. Maj 2016 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF GENOPTRÆNING I FREDERIKS- BERG KOMMUNE (EFTER SUNDHEDSLOVENS 140 og 119 og SERVI- CELOVENS 86, STK.1 og 2) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED GENOPTRÆNING

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota #Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014

Lydbøger og teknologianvendelse. 31. mar 2014 t Lydbøger og teknologianvendelse 17922 NOTA 31. mar 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Kryds

Læs mere

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen

Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Endeligt spørgeskema Analyse om bogmarkedet Konkurrencestyrelsen Adfærd og holdninger i dag Tak fordi du vil deltage i denne undersøgelse om dine holdninger til og køb af bøger. Undersøgelsen fokuserer

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL)

Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler. Dansk Transport & Logistik (DTL) t Befolkningsundersøgelse om cabotage-regler 16625 Dansk Transport & Logistik (DTL) 2. apr 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 5 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationære computere, bærbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme

Elevtrivselsundersøgelse. EUD skema Valgfri spørgeramme 2015 Elevtrivselsundersøgelse EUD skema Valgfri spørgeramme Modul 1- Loyalitet & tilfredshed 22. Brug en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er bedst: Dårligst 10-trins skala 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Nota brugerundersøgelse Undervisere i folkeskolen Februar 2015

Nota brugerundersøgelse Undervisere i folkeskolen Februar 2015 Februar 2015 Nota brugerundersøgelse Undervisere i folkeskolen Februar 2015 INDHOLD Indledning... 1 Resumé og konklusion... 1 1. Undersøgelsens univers... 2 2. Brugertilfredshed... 3 3. Brug og kendskab

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere,

De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, De følgende spørgsmål handler om forskellige aspekter af digitale medier og elektronisk udstyr som fx stationæ re computere, bæ rbare computere, notebooks, smartphones, tablets, mobiltelefoner uden internetadgang,

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport

Udsagn om kosmetik. Tabelrapport t Udsagn om kosmetik Tabelrapport Miljøstyrelsen Juni 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 2 1. KORT

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Elevspørgeskema ICILS 2013

Elevspørgeskema ICILS 2013 Elevspørgeskema ICILS 2013 INTRODUKTION TIL ELEVSPØRGESKEMA I dette spørgeskema vil du få spørgsmål om: Dig selv, dit hjem og din familie Hvor og hvor ofte du bruger computer Hvad du bruger computere til

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac

Indhold. Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac Indhold Guide til læsning af e-bøger på PC/Mac... 1 Guide til læsning af e-bog på ipad/iphone... 3 Din e-bog er DRM-kopibeskyttet... 3 Din e-bog er ikke DRM-kopibeskyttet... 6 Guide til læsning af e-bog

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Nota brugerundersøgelse December 2014

Nota brugerundersøgelse December 2014 DECEMBER 2014 Nota brugerundersøgelse December 2014 INDHOLD Indledning... 1 1. Undersøgelsens univers... 2 2. Brugertilfredshed... 4 2.1. Generel brugertilfredshed... 5 2.2 Service ved personlig betjening...

Læs mere

Social Analytics report

Social Analytics report Social Analytics report Website Time period Export date Epinion 2011-11-19-2011-12-19 19-12-2011 Generated by UserReport.com - Social Analytics for free Social Analytics report index Dashboard Overview

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Hvor mange år har du været medlem af OKR?

Hvor mange år har du været medlem af OKR? 6 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 5 Hvor mange år har du været medlem af OKR? 0-2 år 8 13% 3 2-5 år 9 15% 5-10 år 10 17% Mere end 10 år 33 55% Total 60 10 1 7 Hvor gammel er du? 6 5 3 1 Hvor

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr.

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015

UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 UNDERVISNINGSMINISTERIETS BRUGERUNDERSØGELSE AF UUH 2015 Er du dreng/pige Dreng 329 Pige 336 Ikke besvaret 2 Besvarelse fordelt på skoler Antal 10. klasseskolen 36 Dreng 14 Pige 22 Arresø Skole 84 Dreng

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse...

Stamdata... 2. Skolen/Uddannelsen som helhed... 7. Elevernes egen-evaluering... 10. Lærerne... 14. Undervisningen... 22. Gennemførelse... Elevtrivsel Indhold Stamdata... Skolen/Uddannelsen som helhed... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale miljø... Mobning... Skolens administration... Brug af

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013

Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 Internetkurser Bibliotekerne i Varde Kommune Forår 2013 www.vardebib.dk Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Internetkurser forår 2013 Velkommen til en ny undervisningssæson på bibliotekerne i Varde Kommune.

Læs mere

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn

Elevtrivsel 2013. Handelsgymnasiet Frederikshavn Elevtrivsel Handelsgymnasiet Frederikshavn Indhold Stamdata... Skolen... Elevernes egen-evaluering... Lærerne... Undervisningen... Gennemførelse... Sociale spørgsmål... Skolens administration... Skolemiljø...

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere