[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA."

Transkript

1 [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer Når den korrekte person er fundet Hej mit navn er..., jeg ringer fra analysevirksomheden Epinion. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om læsning, brug af bøger og andre medier. Du er udvalgt fordi du, dine forældre eller en lærer har meldt dig ind i NOTA. Undersøgelsens resultater skal bruges til at forbedre børn og unges læsning og adgang til information.vi vil derfor høre, om du vil deltage i undersøgelsen? Der tager ca. 25 minutter, og dine svar er anonyme. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at så mange som muligt deltager. [Generelle spørgsmål] Først vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring dine læsevaner. [1 - single] Hvor ofte læser du i din fritid f.eks. i en bog, i et blad, en tegneserie, en brugsanvisning, eller en længere tekst på internettet? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [2 - single] Hvor ofte laver du lektier? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [3 - single] Hvor meget tid bruger på at læse alt i alt (medtaget lektier)? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Mere end en time dagligt 2. Imellem en halv til en hel time dagligt 3. En til fem timer ugentligt 4. Mindre end en time ugentligt 5. En til fire timer om måneden 6. Mindre end en time om måneden [4 - single] Er der nogen derhjemme som kan hjælpe dig med at læse og forstå de tekster, som du læser? 1. Min mor eller far hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Min mor eller far hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Min mor eller far kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til, at læse når jeg har brug for det 5. Der er andre som hjælper mig (Notér) 6. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Spørgsmål om skolen] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål til din skolegang. [5 - single] Jeg vil gerne høre lidt om, hvad du gerne vil efter folkeskolen/grundskolen. Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med folkeskolen/grundskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer,

2 spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 1. Efterskole 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [Betingelse 5= 1] [6 - single] Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med efterskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer, spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [intro] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du har det med at gå i skole. [7 - single] Hvordan har du det alt i alt med at gå i skole? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [8 - single] Hvordan har du det for det meste i timerne i skolen? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [9 - single] Hvor mange gange har du skiftet skole? 1. Aldrig 2. En gang 3. To gange 4. Tre gange 5. Flere end tre gange [Betingelse 9= 2 Ell 9= 3 Ell 9= 4 Ell 9= 5] [10 - single] Hvorfor har du skiftet skole? (INTW: Angiv besvarelsen så kort og præcis som muligt) 1. Noter: 2. Ved ikke [11 - single] Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de seneste måneder? 1. Jeg er ikke blevet mobbet på skolen 2. Det er kun sket en sjælden gang 3. 2 eller 3 gange om måneden 4. Omtrent 1 gang om ugen 5. Flere gange om ugen [Læsevanskeligheder/Ordblindhed] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring læsning. [12 - single] Hvis du sammenligner dig med de andre elever i din klasse har du det så vanskeligere eller nemmere med at læse? 1. Nemmere end de fleste 2. Læser som de fleste 3. Vanskeligere end de fleste 4. Jeg kan ikke læse [13 - multiple] Hvor læser du typisk bøger eller hører lydbøger? 1. Derhjemme 2. På skolen 3. Andre steder, noter 4. Jeg læser ikke og hører ikke lydbøger [14 - single] Har du gennemført en læsetest, som skulle undersøge om du er ordblind? [Betingelse 14= 2 Ell 14= 3] [15 - single] Mener du, at du er ordblind?

3 [Betingelse 14= 1] [16 - single] Hvor tog du testen? (INTW: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret.) 1. På skolen eller anden kommunal institution (også f.eks. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er en særlig rådgivende enhed knyttet til skolen) 2. Andet, noter (INTW: især vigtigt at konstatere om det er uden for skole/kommunalt regi) [Betingelse 14= 1] [17 - single] Viste testen, at du er helt eller delvist ordblind?, testen viste at jeg er ordblind 2. Testen viste at jeg er delvist ordblind, ifølge testen er jeg ikke ordblind [Betingelse 14= 1] [18 - single] Hvem sagde, at du skulle have lavet testen? 1. En lærer 2. Mine forældre 3. Andre, noter venligst [Betingelse 14= 1] [19 - single] Hvor gammel var du, da du fik lavet testen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Notér alder 2. Ved ikke [20 - multiple] Kender du andre, der er ordblinde?, min mor 2. Ja, min far 3. Ja, en eller flere af mine søskende 4. Ja, andre i min familie 5. Ja, en eller flere i min klasse 6. Ja, andre venner, som ikke går i min klasse 7. Ja, andre 8. Nej [Støtte og Vejledning ] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring særlig støtte og vejledning på skolen. [21 - multiple] Mange elever modtager i løbet af deres skoleforløb en eller anden form for specialundervisning som en ekstra individuelt tilrettelagt støtte. Dette kan blandt andet foregå (1) som individuel støtte i en almindelig folkeskoleklasse, (2) det kan foregå som ekstraundervisning før eller efter skoletid, (3) som undervisning uden for klassen i et særligt undervisningslokale, eller (4) som et kort, koncentreret kursus. Har du i dit skoleforløb modtaget forskellige former for specialundervisning? <INTW.: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret. Her sigtes på de forskellige undervisningstiltag>, Særlig støtte i en almindelig folkeskoleklasse, fx i form af støtte fra anden lærer, teamlærer eller pædagog 2. Ja, Særlig støtte før eller efter skoletid 3. Ja, Specialundervisning uden for klassen (fx i skolens støtte/ressourcecenter) 4. Ja, Kort, koncentreret kursus 5. Ja, Specialklasse på skolen 6. Ja, Andet, noter venligst 7. Nej 8. Ved ikke [22 - multiple] Nogle har også mulighed for at tage en del eller det hele af deres skoleforløb på en specialskole eller i en specialklasse. Går du på specialskole eller specialklasse?, i specialskole 2. Ja, i specialklasse [Betingelse 21= 1 Ell 21= 2 Ell 21= 3 Ell 21= 4 Ell 21= 5 Ell 21= 6 Ell 22= 1 Ell 22= 2] [23 - single] I hvilken grad tror du så, at denne specialundervisning/specialskole gør, at du klarer dig bedre, end du ellers ville have gjort? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad

4 5. Slet ikke [24 - single] Vil du uddybe dit svar? 1. Noter [25 - single] Føler du, at du får tilstrækkelig hjælp til at læse og forstå tekster, når du er i skole? 1. Mine lærere hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Mine lærere hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Mine lærere kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til at læse og forstå tekster når jeg har brug for det 5. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Hjælpemidler] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om eksisterende læse- og skrivehjælpemidler og om dine medievaner. [26 - single] Hvor meget ved du om hvilken hjælp og hvilke tilbud du har krav på som ordblind eller person med læsevanskeligheder? 1. Meget 2. Nok 3. Hverken/eller 4. Ikke nok 5. Meget lidt [27 - single] Hører du nogensinde en lydbog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [28 - single] Når du hører lydbog, hvor lang tid hører du så af gangen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten angive et ca. antal) 1. Noter 2. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [29 - multiple] Hvordan afspiller du lydbøger? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [30 - multiple] Hvordan får du fat i lydbøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [31 - single] Får du, eller har du fået, nogle af dine skolebøger som lydbøger? [Betingelse 31= 1] [32 - single] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som lydbøger? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for

5 7. Andet, notér 8. Ved ikke [33 - single] En e-bog er en digital version af en almindelig bog, som for eksempel kan læses på computer eller e-bogslæser. E-bøger kan også være fx pdf eller word filer, bare de svarer til en almindelig bog. Bruger du nogensinde en e-bog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [34 - multiple] Hvordan får du fat i e- bøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [35 - single] Får du nogle af dine skolebøger som e- bog eller til at læse på en computer? [Betingelse 35= 1] [36 - multiple] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som e- bog eller computerlæsning? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [intro] Nogle mennesker med læsevanskeligheder har mulighed for at få en såkaldt IT- rygsæk. IT- rygsækken er en række hjælpemidler, fx en computer, en scannerpen eller lignende, som kan hjælpe elever med læsevanskeligheder. [37 - single] Har du en IT- rygsæk?, men jeg har hørt om det, jeg har aldrig hørt om det [Betingelse 37= 2] [38 - single] Hvorfor har du ikke en IT- rygsæk? 1. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk og har aldrig hørt om den 2. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk, men har hørt om den 3. Venter på at modtage min IT-rygsæk 4. Der var ikke midler til en IT-rygsæk 5. Vil ikke have en IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [39 - single] Hvor mange gange har du skiftet IT- rygsæk? 1. Notér antal gange 2. Har ikke skiftet IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [40 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Betingelse 37= 1] [41 - single] Hvor gammel var du, da du fik din første IT- rygsæk? 1. Notér alder 2. Ved ikke [Bekræftelse : 41= 1 OG alder >16 : Noter alder, ikke mere end 16] [Betingelse 37= 1] [42 - single] Hvor tilfreds er du med din IT- rygsæk alt i alt?

6 1. Meget tilfreds 2. Tilfreds 3. Hverken/eller 4. Utilfreds 5. Meget utilfreds [43 - multiple] Hvilke former for hjælpemidler bruger du, når du skriver? 1. CD-ord 2. Dictus 3. Andet, notér 4. Ingen [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4 Ell 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4 Ell 43= 1 Ell 43= 2 Ell 43= 3] [44 - single] Føler du, at du får den hjælp og instruktion, du skal bruge, når du har behov for at få at vide, hvordan hjælpemidlerne virker? (<b>intw</b>: fx lydbøger, e- bøger, CD- ord, Dictus eller IT- rygsækken), så godt som altid 2. Ja, for det meste kun en gang i mellem 4. Nej, næsten aldrig [Betingelse 44= 1 Ell 44= 2 Ell 44= 3] [45 - multiple] Hvem hjælper dig med at bruge hjælpemidlerne? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [46 - single] Har du prøvet at scanne en tekst for at få den læste op? [47 - single] Har du din egen private computer? (INTW: Her henvises til computer, som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en stationær computer 2. Ja, jeg har selv en bærbar computer, men jeg har adgang til en stationær computer, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en bærbar computer, som jeg bruger [Betingelse 47= 2 Ell 47= 4] [48 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [49 - single] Har du din egen private mobiltelefon? (INTW: Her henvises til en mobiltelefon som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en smartphone (en mobiltelefon hvor man navigerer ved at røre på skærmen) 2. Ja, jeg har selv en almindelig mobiltelefon, men jeg har adgang til en smartphone, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en almindelig mobiltelefon, som jeg bruger [Betingelse 49= 1 Ell 49= 2 Ell 49= 3 Ell 49= 4] [50 - multiple] Hvad bruger du din mobiltelefon/smartphone til? 1. Foretage opkald 2. Sende sms'er 3. Høre radio 4. Høre musik 5. Tjekke s 6. Surfe på Internettet 7. Afspille lydbøger 8. Tage billeder 9. Spille spil 10. Andet, notér 11. Jeg bruger ikke telefonen [Betingelse 50= 2]

7 [51 - multiple] Er der nogen, der hjælper dig med at skrive/læse sms'er?, mine forældre 2. Ja, andre i min familie 3. Ja, mine venner 4. Ja, andre. Notér hvem: [Betingelse 50= 2] [52 - single] Hvor mange sms'er sender du om dagen? (INTW: Bed respondenten angive et ca. antal) 1. Notér 2. Ved ikke [53 - single] Er du på facebook? [Betingelse 53= 1] [54 - single] Hvor ofte skriver du beskeder eller kommentarer på facebook? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [55 - single] Har du en mp3 afspiller (fx en Ipod)?, men jeg har adgang til en, som jeg bruger [Betingelse 55= 1 Ell 55= 2] [56 - single] Bruger du den som hjælpemiddel, fx til at høre lydbøger på?, tit 2. Ja, men sjældent [57 - single] Har du adgang til internettet derhjemme? [58 - single] Hvor meget tid bruger du ca. på internettet? 1. Over en time om dagen 2. Under en time om dagen 3. En til syv timer om ugen 4. Under en time om ugen 5. Sjældnere 6. Aldrig [59 - single] Har du en e- mail- adresse, som du bruger? [Betingelse 59= 1] [60 - single] Hvor ofte sender og læser du e- mails? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Brug af biblioteker] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din brug af biblioteker. [61 - single] Bruger du biblioteket på skolen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 61= 1 Ell 61= 2] [62 - single] Låner du noget på skolebiblioteket?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt

8 [Betingelse 62= 1 Ell 62= 2 Ell 62= 3 Ell 62= 4] [63 - multiple] Hvad låner du på skolebiblioteket? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 61= 3 Ell 62= 5] [64 - single] Hvorfor låner du ikke noget på skolebibliotek? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [65 - single] Bruger du folkebiblioteket eller bogbussen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 65= 1] [66 - single] Låner du noget på folkebiblioteket eller i bogbussen?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt [Betingelse 66= 1 Ell 66= 2 Ell 66= 3 Ell 66= 4] [67 - multiple] Hvad låner du på folkebiblioteket eller i bogbussen? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 65= 1 Ell 65= 2] [68 - multiple] Bruger du biblioteket til nogle af disse ting? 1. Gå på internettet 2. Være sammen med vennerne (fritid) 3. Arrangementer 4. Andet, notér 5. Ingen af ovenstående [Betingelse 65= 3 Ell 66= 5] [69 - single] Hvorfor låner du ikke noget på folkebibliotek eller i bogbussen? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [Betingelse 65= 1] [70 - single] Har du prøvet at bestille eller downloade biblioteksmaterialer (bøger, film eller musik) på internettet?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 70= 1 Ell 70= 2] [71 - single] Hvilket af følgende har du prøvet på internettet? 1. Bestilt bøger 2. Downloadet film 3. Downloadet musik 4. Andet, notér

9 [72 - multiple] Kunne du tænke dig at være med i en læsegruppe på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket, hvor du mødes med andre unge og læser sammen med dem?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [73 - multiple] Kunne du tænke dig at mødes med andre ordblinde på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [74 - single] Kunne du tænke dig at få en bibliotekar til at hjælpe dig med at læse? [75 - single] Er der noget, der interesserer dig særligt for tiden, fx sport, musik, biler, film, syning eller en anden fritidsinteresse. 1. Noter: 2. Ved ikke [76 - single] Kan du nævne en bog, som du synes var rigtig god? INTW: Hvis respondenten ikke kan huske titlen, spørg da indtil tema eller handling og noter dette., noter [77 - single] Kunne du tænke dig at bruge noget af din ferie eller fritid på at blive bedre til at læse? [NOTA] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring de tilbud, som NOTA tilbyder. Nota producerer og udlåner lydbøger og e- bøger til mennesker med læsevanskeligheder. NOTA er også kendt under navnene E17, DBB og Danmarks Blindebibliotek. [78 - single] Kender du NOTA (E17)?, jeg har brugt noget fra NOTA en eller flere gange 2. Ja, men jeg har ikke brugt det [Betingelse 78= 1 Ell 78= 2] [q77= 1 OR 2] [79 - single] Hvordan hørte du om NOTA? 1. Jeg fandt selv viden om NOTA (f.eks. på internettet) 2. Gennem skolen/en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Gennem venner 5. Andet, notér [80 - single] Hvordan blev du indmeldt i NOTA? 1. Det gjorde jeg selv 2. På skolen/ en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Andet, notér [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [81 - single] Får du lydbøger på NOTA? [Betingelse 81= 1] [82 - multiple] Hvordan bestiller du lydbøger hos NOTA?

10 1. Jeg downloader fra internettet 2. Jeg bestiller på internettet og så sendes de med posten 3. Jeg ringer til NOTA og bestiller 4. Jeg bestiller over sms 5. Jeg får automatisk tilsendt lydbøger med posten 6. Andet, notér [Betingelse 81= 1] [83 - single] Får du hjælp til at bestille lydbøger fra NOTA? [Betingelse 83= 1] [84 - single] Hvem hjælper dig med at bestille lydbøger fra NOTA? 1. Lærer 2. Forældre 3. Bibliotekarer 4. Andre, notér [Betingelse 81= 1] [85 - single] På en særlig daisy afspiller kan man afspille lydbøger fra NOTA, så man blandt andet kan springe nemt rundt i afsnit og kapitler. Har du en daisy afspiller?, jeg har min egen som jeg har fået bevilliget 2. Ja, jeg har min egen som jeg har købt selv 3. Jeg kender til DAISY afspillere, men har ikke en 4. Jeg kender ikke til DAISY afspillere [Betingelse 81= 1] [86 - multiple] Hvordan hører du lydbøger fra NOTA? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 81= 1] [87 - single] Når man hører lydbøger fra NOTA, har man mulighed for at sætte farten enten op eller ned. Sætter du nogen gange farten op eller ned, når du hører lydbøger fra NOTA? [Betingelse 81= 1] [88 - single] Følger du med i teksten samtidig med, at du lytter til lydbøger fra NOTA? - i en almindelig bog 2. Ja - på computerskærmen 3. Ja - det varierer om jeg følger med i bogen eller på skærmen 4. Nej [Betingelse ] [89 - single] Bruger du e- bøger fra NOTA?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 89= 1 Ell 89= 2] [90 - single] Hvordan læser du e- bøger? 1. På computeren 2. På en smartphone 3. På en e-bogslæser (fx Kindle) 4. Andet, noter [91 - single] Bruger du E17- afspilleren?, men jeg ved, hvad det er, jeg ved ikke hvad det er [Betingelse 91= 1] [92 - multiple] Hvor bruger du E17- afspilleren? 1. Hjemme 2. I skolen

11 3. Andre steder, noter [93 - single] I hvor høj grad er du tilfreds de bøger, som du kan få fat i hos NOTA? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [94 - single] I hvor høj grad mener du, at der mangler bøger i NOTAs samling? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [95 - single] Har du set nogle af de film med rollemodeller, som NOTA har på sin hjemmeside? [96 - single] Har du set nogle af de instruktionsfilm, som NOTA har på sin hjemmeside? [97 - single] Kunne du tænke dig at være med i en lydbogsklub hos NOTA? [Betingelse 59= 1] [98 - single] NOTA, som laver hjælpemidler til ordblinde, ønsker at opdatere deres brugerdatabase med e- mail adresser, så de kan forbedre deres service til deres medlemmer. Må jeg notere din e- mail adresse til dette formål?, notér, ønsker ikke at oplyse [Baggrundsoplysninger] Til sidst vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål om dig og din familie. [99 - single] Er du? <<b>intw: Interviewer spørger ikke, men noterer respondentens køn ned</b>> 1. Mand 2. Kvinde [100 - single] I hvilket år er du født? 1. Noter venligst 2. Ønsker ikke at svare [101 - single] Hvad er din mors højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til morens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 101= 9] [102 - single] Hvad arbejder din mor med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [103 - single] Hvad er din fars højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til farens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved

12 ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 103= 9] [104 - single] Hvad arbejder din far med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [End of Interview] Mange tak for din hjælp!

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål.

Klik nu på pilen nederst i højre hjørne for at komme hen til de første spørgsmål. Kære skolepraktikant, På ARHUS TECH vil vi gerne vide, hvor tilfreds du er med skolepraktikken, og hvad du forventer af dig selv. Derfor vil vi bede dig besvare dette spørgeskema. Hver side i spørgeskemaet

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS

Brug din ipad. Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Hjælp til: - At læse - At skrive - E-mails - Oversætte - Apps ASV HORSENS Indholdsfortegnelse Oplæsning af tekst... 3 VoiceOver... 6 Opgave til oplæsning... 6 IntoWords til ipad... 78 Oplæsning... 10 Skriv

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde

Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde Mor, jeg vil også ha en mobil! en guide til voksne om mobiltelefoner og internet i børnehøjde EN GUIDE TIL VOKSNE OM MOBILTELEFONER OG INTERNET I BØRNEHØJDE Kan internettet andet end at stjæle børns tid?

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere