[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA."

Transkript

1 [Introduction] Hej mit navn er Elvi Nielsen, jeg ringer på vegne af NOTA. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om medievaner og skolegang blandt unge. Træffer Når den korrekte person er fundet Hej mit navn er..., jeg ringer fra analysevirksomheden Epinion. Jeg ringer fordi vi er i færd med at gennemføre en undersøgelse om læsning, brug af bøger og andre medier. Du er udvalgt fordi du, dine forældre eller en lærer har meldt dig ind i NOTA. Undersøgelsens resultater skal bruges til at forbedre børn og unges læsning og adgang til information.vi vil derfor høre, om du vil deltage i undersøgelsen? Der tager ca. 25 minutter, og dine svar er anonyme. Det er vigtigt for undersøgelsens kvalitet, at så mange som muligt deltager. [Generelle spørgsmål] Først vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring dine læsevaner. [1 - single] Hvor ofte læser du i din fritid f.eks. i en bog, i et blad, en tegneserie, en brugsanvisning, eller en længere tekst på internettet? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [2 - single] Hvor ofte laver du lektier? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Næsten aldrig 2. Mindre end én gang om måneden 3. En til tre gange om måneden 4. En gang om ugen 5. To til tre gange om ugen 6. Dagligt 7. Flere gange dagligt 8. Ved ikke [3 - single] Hvor meget tid bruger på at læse alt i alt (medtaget lektier)? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Mere end en time dagligt 2. Imellem en halv til en hel time dagligt 3. En til fem timer ugentligt 4. Mindre end en time ugentligt 5. En til fire timer om måneden 6. Mindre end en time om måneden [4 - single] Er der nogen derhjemme som kan hjælpe dig med at læse og forstå de tekster, som du læser? 1. Min mor eller far hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Min mor eller far hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Min mor eller far kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til, at læse når jeg har brug for det 5. Der er andre som hjælper mig (Notér) 6. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Spørgsmål om skolen] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål til din skolegang. [5 - single] Jeg vil gerne høre lidt om, hvad du gerne vil efter folkeskolen/grundskolen. Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med folkeskolen/grundskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer,

2 spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 1. Efterskole 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [Betingelse 5= 1] [6 - single] Har du planer om at skulle gå på en af følgende uddannelser, når du er færdig med efterskolen? (INTW: Hvis respondenter overvejer flere alternativer, spørg da respondenten om hvilken uddannelse, respondenten helst vil gå på) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig uddannelse (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 6. Andet/evt. uddybning [intro] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om, hvordan du har det med at gå i skole. [7 - single] Hvordan har du det alt i alt med at gå i skole? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [8 - single] Hvordan har du det for det meste i timerne i skolen? 1. Meget godt 2. Temmelig godt 3. Hverken godt eller dårligt 4. Temmelig dårligt 5. Meget dårligt [9 - single] Hvor mange gange har du skiftet skole? 1. Aldrig 2. En gang 3. To gange 4. Tre gange 5. Flere end tre gange [Betingelse 9= 2 Ell 9= 3 Ell 9= 4 Ell 9= 5] [10 - single] Hvorfor har du skiftet skole? (INTW: Angiv besvarelsen så kort og præcis som muligt) 1. Noter: 2. Ved ikke [11 - single] Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de seneste måneder? 1. Jeg er ikke blevet mobbet på skolen 2. Det er kun sket en sjælden gang 3. 2 eller 3 gange om måneden 4. Omtrent 1 gang om ugen 5. Flere gange om ugen [Læsevanskeligheder/Ordblindhed] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring læsning. [12 - single] Hvis du sammenligner dig med de andre elever i din klasse har du det så vanskeligere eller nemmere med at læse? 1. Nemmere end de fleste 2. Læser som de fleste 3. Vanskeligere end de fleste 4. Jeg kan ikke læse [13 - multiple] Hvor læser du typisk bøger eller hører lydbøger? 1. Derhjemme 2. På skolen 3. Andre steder, noter 4. Jeg læser ikke og hører ikke lydbøger [14 - single] Har du gennemført en læsetest, som skulle undersøge om du er ordblind? [Betingelse 14= 2 Ell 14= 3] [15 - single] Mener du, at du er ordblind?

3 [Betingelse 14= 1] [16 - single] Hvor tog du testen? (INTW: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret.) 1. På skolen eller anden kommunal institution (også f.eks. via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, som er en særlig rådgivende enhed knyttet til skolen) 2. Andet, noter (INTW: især vigtigt at konstatere om det er uden for skole/kommunalt regi) [Betingelse 14= 1] [17 - single] Viste testen, at du er helt eller delvist ordblind?, testen viste at jeg er ordblind 2. Testen viste at jeg er delvist ordblind, ifølge testen er jeg ikke ordblind [Betingelse 14= 1] [18 - single] Hvem sagde, at du skulle have lavet testen? 1. En lærer 2. Mine forældre 3. Andre, noter venligst [Betingelse 14= 1] [19 - single] Hvor gammel var du, da du fik lavet testen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten komme så tæt på som muligt) 1. Notér alder 2. Ved ikke [20 - multiple] Kender du andre, der er ordblinde?, min mor 2. Ja, min far 3. Ja, en eller flere af mine søskende 4. Ja, andre i min familie 5. Ja, en eller flere i min klasse 6. Ja, andre venner, som ikke går i min klasse 7. Ja, andre 8. Nej [Støtte og Vejledning ] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring særlig støtte og vejledning på skolen. [21 - multiple] Mange elever modtager i løbet af deres skoleforløb en eller anden form for specialundervisning som en ekstra individuelt tilrettelagt støtte. Dette kan blandt andet foregå (1) som individuel støtte i en almindelig folkeskoleklasse, (2) det kan foregå som ekstraundervisning før eller efter skoletid, (3) som undervisning uden for klassen i et særligt undervisningslokale, eller (4) som et kort, koncentreret kursus. Har du i dit skoleforløb modtaget forskellige former for specialundervisning? <INTW.: Svarkategorierne præsenteres IKKE for respondenten, men intervieweren noterer svaret. Her sigtes på de forskellige undervisningstiltag>, Særlig støtte i en almindelig folkeskoleklasse, fx i form af støtte fra anden lærer, teamlærer eller pædagog 2. Ja, Særlig støtte før eller efter skoletid 3. Ja, Specialundervisning uden for klassen (fx i skolens støtte/ressourcecenter) 4. Ja, Kort, koncentreret kursus 5. Ja, Specialklasse på skolen 6. Ja, Andet, noter venligst 7. Nej 8. Ved ikke [22 - multiple] Nogle har også mulighed for at tage en del eller det hele af deres skoleforløb på en specialskole eller i en specialklasse. Går du på specialskole eller specialklasse?, i specialskole 2. Ja, i specialklasse [Betingelse 21= 1 Ell 21= 2 Ell 21= 3 Ell 21= 4 Ell 21= 5 Ell 21= 6 Ell 22= 1 Ell 22= 2] [23 - single] I hvilken grad tror du så, at denne specialundervisning/specialskole gør, at du klarer dig bedre, end du ellers ville have gjort? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad

4 5. Slet ikke [24 - single] Vil du uddybe dit svar? 1. Noter [25 - single] Føler du, at du får tilstrækkelig hjælp til at læse og forstå tekster, når du er i skole? 1. Mine lærere hjælper mig næsten altid når jeg har brug for det 2. Mine lærere hjælper mig nogle gange når jeg har brug for det 3. Mine lærere kan kun sjældent hjælpe, når jeg har brug for det 4. Jeg kan næsten aldrig få hjælp til at læse og forstå tekster når jeg har brug for det 5. Jeg føler ikke, at jeg har brug for hjælp [Hjælpemidler] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om eksisterende læse- og skrivehjælpemidler og om dine medievaner. [26 - single] Hvor meget ved du om hvilken hjælp og hvilke tilbud du har krav på som ordblind eller person med læsevanskeligheder? 1. Meget 2. Nok 3. Hverken/eller 4. Ikke nok 5. Meget lidt [27 - single] Hører du nogensinde en lydbog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [28 - single] Når du hører lydbog, hvor lang tid hører du så af gangen? (INTW: Ved tvivl, bed respondenten angive et ca. antal) 1. Noter 2. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [29 - multiple] Hvordan afspiller du lydbøger? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [30 - multiple] Hvordan får du fat i lydbøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [31 - single] Får du, eller har du fået, nogle af dine skolebøger som lydbøger? [Betingelse 31= 1] [32 - single] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som lydbøger? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for

5 7. Andet, notér 8. Ved ikke [33 - single] En e-bog er en digital version af en almindelig bog, som for eksempel kan læses på computer eller e-bogslæser. E-bøger kan også være fx pdf eller word filer, bare de svarer til en almindelig bog. Bruger du nogensinde en e-bog?, dagligt 2. Ja, ugentligt 3. Ja, månedligt 4. Ja, men sjældnere end en gang om måneden 6. Jeg ved ikke, hvad det er [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [34 - multiple] Hvordan får du fat i e- bøger? 1. Gennem mine forældre 2. Gennem lærere på skolen 3. Hos skolebiblioteket 4. Hos folkebibliotek 5. Hos en boghandel 6. Hos NOTA 7. På internettet 8. Andet, notér 9. Ved ikke [Betingelse 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4] [35 - single] Får du nogle af dine skolebøger som e- bog eller til at læse på en computer? [Betingelse 35= 1] [36 - multiple] Hvem sørger for, at du får disse skolebøger som e- bog eller computerlæsning? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [intro] Nogle mennesker med læsevanskeligheder har mulighed for at få en såkaldt IT- rygsæk. IT- rygsækken er en række hjælpemidler, fx en computer, en scannerpen eller lignende, som kan hjælpe elever med læsevanskeligheder. [37 - single] Har du en IT- rygsæk?, men jeg har hørt om det, jeg har aldrig hørt om det [Betingelse 37= 2] [38 - single] Hvorfor har du ikke en IT- rygsæk? 1. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk og har aldrig hørt om den 2. Er aldrig blevet tilbudt en IT-rygsæk, men har hørt om den 3. Venter på at modtage min IT-rygsæk 4. Der var ikke midler til en IT-rygsæk 5. Vil ikke have en IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [39 - single] Hvor mange gange har du skiftet IT- rygsæk? 1. Notér antal gange 2. Har ikke skiftet IT-rygsæk [Betingelse 37= 1] [40 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Betingelse 37= 1] [41 - single] Hvor gammel var du, da du fik din første IT- rygsæk? 1. Notér alder 2. Ved ikke [Bekræftelse : 41= 1 OG alder >16 : Noter alder, ikke mere end 16] [Betingelse 37= 1] [42 - single] Hvor tilfreds er du med din IT- rygsæk alt i alt?

6 1. Meget tilfreds 2. Tilfreds 3. Hverken/eller 4. Utilfreds 5. Meget utilfreds [43 - multiple] Hvilke former for hjælpemidler bruger du, når du skriver? 1. CD-ord 2. Dictus 3. Andet, notér 4. Ingen [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4 Ell 33= 1 Ell 33= 2 Ell 33= 3 Ell 33= 4 Ell 43= 1 Ell 43= 2 Ell 43= 3] [44 - single] Føler du, at du får den hjælp og instruktion, du skal bruge, når du har behov for at få at vide, hvordan hjælpemidlerne virker? (<b>intw</b>: fx lydbøger, e- bøger, CD- ord, Dictus eller IT- rygsækken), så godt som altid 2. Ja, for det meste kun en gang i mellem 4. Nej, næsten aldrig [Betingelse 44= 1 Ell 44= 2 Ell 44= 3] [45 - multiple] Hvem hjælper dig med at bruge hjælpemidlerne? 1. Speciallærer 2. Anden lærer 3. Skolebibliotekaren 4. Forældre 5. Venner 6. Det sørger jeg selv for 7. Andet, notér 8. Ved ikke [46 - single] Har du prøvet at scanne en tekst for at få den læste op? [47 - single] Har du din egen private computer? (INTW: Her henvises til computer, som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en stationær computer 2. Ja, jeg har selv en bærbar computer, men jeg har adgang til en stationær computer, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en bærbar computer, som jeg bruger [Betingelse 47= 2 Ell 47= 4] [48 - single] Hvor ofte har du den med i skole? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [49 - single] Har du din egen private mobiltelefon? (INTW: Her henvises til en mobiltelefon som ikke er bevilget i form af IT- rygsæk eller lignende), jeg har selv en smartphone (en mobiltelefon hvor man navigerer ved at røre på skærmen) 2. Ja, jeg har selv en almindelig mobiltelefon, men jeg har adgang til en smartphone, som jeg bruger 4. Nej, men jeg har adgang til en almindelig mobiltelefon, som jeg bruger [Betingelse 49= 1 Ell 49= 2 Ell 49= 3 Ell 49= 4] [50 - multiple] Hvad bruger du din mobiltelefon/smartphone til? 1. Foretage opkald 2. Sende sms'er 3. Høre radio 4. Høre musik 5. Tjekke s 6. Surfe på Internettet 7. Afspille lydbøger 8. Tage billeder 9. Spille spil 10. Andet, notér 11. Jeg bruger ikke telefonen [Betingelse 50= 2]

7 [51 - multiple] Er der nogen, der hjælper dig med at skrive/læse sms'er?, mine forældre 2. Ja, andre i min familie 3. Ja, mine venner 4. Ja, andre. Notér hvem: [Betingelse 50= 2] [52 - single] Hvor mange sms'er sender du om dagen? (INTW: Bed respondenten angive et ca. antal) 1. Notér 2. Ved ikke [53 - single] Er du på facebook? [Betingelse 53= 1] [54 - single] Hvor ofte skriver du beskeder eller kommentarer på facebook? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [55 - single] Har du en mp3 afspiller (fx en Ipod)?, men jeg har adgang til en, som jeg bruger [Betingelse 55= 1 Ell 55= 2] [56 - single] Bruger du den som hjælpemiddel, fx til at høre lydbøger på?, tit 2. Ja, men sjældent [57 - single] Har du adgang til internettet derhjemme? [58 - single] Hvor meget tid bruger du ca. på internettet? 1. Over en time om dagen 2. Under en time om dagen 3. En til syv timer om ugen 4. Under en time om ugen 5. Sjældnere 6. Aldrig [59 - single] Har du en e- mail- adresse, som du bruger? [Betingelse 59= 1] [60 - single] Hvor ofte sender og læser du e- mails? 1. Dagligt 2. To til tre gange om ugen 3. En gang i ugen 4. To til tre gange om måneden 5. Sjældnere 6. Aldrig [Brug af biblioteker] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål om din brug af biblioteker. [61 - single] Bruger du biblioteket på skolen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 61= 1 Ell 61= 2] [62 - single] Låner du noget på skolebiblioteket?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt

8 [Betingelse 62= 1 Ell 62= 2 Ell 62= 3 Ell 62= 4] [63 - multiple] Hvad låner du på skolebiblioteket? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 61= 3 Ell 62= 5] [64 - single] Hvorfor låner du ikke noget på skolebibliotek? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [65 - single] Bruger du folkebiblioteket eller bogbussen?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 65= 1] [66 - single] Låner du noget på folkebiblioteket eller i bogbussen?, ugentligt 2. Ja, månedligt 3. Ja, mere end fire gange årligt 4. Ja, men mindre en fire gange årligt [Betingelse 66= 1 Ell 66= 2 Ell 66= 3 Ell 66= 4] [67 - multiple] Hvad låner du på folkebiblioteket eller i bogbussen? 1. Skolebøger 2. Almindelige skønlitterære tekstbøger (fx eventyrbøger eller anden fiktion) 3. Almindelige faglitterære tekstbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 4. Skønlitterære lydbøger (fx eventyrlydbøger eller anden fiktion) 5. Faglitterære lydbøger (fx bøger om dyreriget, biler og andet, der ikke er fiktion) 6. E-bøger 7. Let-læsnings bøger 8. Film 9. Musik 10. Andet, notér 11. Ved ikke [Betingelse 65= 1 Ell 65= 2] [68 - multiple] Bruger du biblioteket til nogle af disse ting? 1. Gå på internettet 2. Være sammen med vennerne (fritid) 3. Arrangementer 4. Andet, notér 5. Ingen af ovenstående [Betingelse 65= 3 Ell 66= 5] [69 - single] Hvorfor låner du ikke noget på folkebibliotek eller i bogbussen? 1. Jeg har været der, men de har ikke materiale, der interesserer mig 2. Jeg har ikke været der, da jeg ikke tror, at de har materiale, der interesserer mig 3. Jeg ved ikke hvor det er 4. Jeg føler ikke, at jeg har tid til at komme der 5. Andre årsager, notér [Betingelse 65= 1] [70 - single] Har du prøvet at bestille eller downloade biblioteksmaterialer (bøger, film eller musik) på internettet?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 70= 1 Ell 70= 2] [71 - single] Hvilket af følgende har du prøvet på internettet? 1. Bestilt bøger 2. Downloadet film 3. Downloadet musik 4. Andet, notér

9 [72 - multiple] Kunne du tænke dig at være med i en læsegruppe på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket, hvor du mødes med andre unge og læser sammen med dem?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [73 - multiple] Kunne du tænke dig at mødes med andre ordblinde på skolebiblioteket og/eller folkebiblioteket?, på skolebiblioteket 2. Ja, på folkebiblioteket [Betingelse 15= 1 Ell 17= 1 Ell 17= 2] [74 - single] Kunne du tænke dig at få en bibliotekar til at hjælpe dig med at læse? [75 - single] Er der noget, der interesserer dig særligt for tiden, fx sport, musik, biler, film, syning eller en anden fritidsinteresse. 1. Noter: 2. Ved ikke [76 - single] Kan du nævne en bog, som du synes var rigtig god? INTW: Hvis respondenten ikke kan huske titlen, spørg da indtil tema eller handling og noter dette., noter [77 - single] Kunne du tænke dig at bruge noget af din ferie eller fritid på at blive bedre til at læse? [NOTA] Nu vil jeg gerne stille dig nogle spørgsmål omkring de tilbud, som NOTA tilbyder. Nota producerer og udlåner lydbøger og e- bøger til mennesker med læsevanskeligheder. NOTA er også kendt under navnene E17, DBB og Danmarks Blindebibliotek. [78 - single] Kender du NOTA (E17)?, jeg har brugt noget fra NOTA en eller flere gange 2. Ja, men jeg har ikke brugt det [Betingelse 78= 1 Ell 78= 2] [q77= 1 OR 2] [79 - single] Hvordan hørte du om NOTA? 1. Jeg fandt selv viden om NOTA (f.eks. på internettet) 2. Gennem skolen/en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Gennem venner 5. Andet, notér [80 - single] Hvordan blev du indmeldt i NOTA? 1. Det gjorde jeg selv 2. På skolen/ en lærer 3. Gennem forældres hjælp 4. Andet, notér [Betingelse 27= 1 Ell 27= 2 Ell 27= 3 Ell 27= 4] [81 - single] Får du lydbøger på NOTA? [Betingelse 81= 1] [82 - multiple] Hvordan bestiller du lydbøger hos NOTA?

10 1. Jeg downloader fra internettet 2. Jeg bestiller på internettet og så sendes de med posten 3. Jeg ringer til NOTA og bestiller 4. Jeg bestiller over sms 5. Jeg får automatisk tilsendt lydbøger med posten 6. Andet, notér [Betingelse 81= 1] [83 - single] Får du hjælp til at bestille lydbøger fra NOTA? [Betingelse 83= 1] [84 - single] Hvem hjælper dig med at bestille lydbøger fra NOTA? 1. Lærer 2. Forældre 3. Bibliotekarer 4. Andre, notér [Betingelse 81= 1] [85 - single] På en særlig daisy afspiller kan man afspille lydbøger fra NOTA, så man blandt andet kan springe nemt rundt i afsnit og kapitler. Har du en daisy afspiller?, jeg har min egen som jeg har fået bevilliget 2. Ja, jeg har min egen som jeg har købt selv 3. Jeg kender til DAISY afspillere, men har ikke en 4. Jeg kender ikke til DAISY afspillere [Betingelse 81= 1] [86 - multiple] Hvordan hører du lydbøger fra NOTA? 1. Cd-afspiller/anlæg 2. Dvd-afspiller 3. Mp3 afspiller/ipod 4. Mobiltelefon 5. Internettet 6. Windows media player 7. I-tunes 8. DAISY hardware 9. DAISY, software 10. På computeren, men jeg kan ikke huske hvilket program jeg bruger 11. E17-afspiller 12. Andet, notér 1 [Betingelse 81= 1] [87 - single] Når man hører lydbøger fra NOTA, har man mulighed for at sætte farten enten op eller ned. Sætter du nogen gange farten op eller ned, når du hører lydbøger fra NOTA? [Betingelse 81= 1] [88 - single] Følger du med i teksten samtidig med, at du lytter til lydbøger fra NOTA? - i en almindelig bog 2. Ja - på computerskærmen 3. Ja - det varierer om jeg følger med i bogen eller på skærmen 4. Nej [Betingelse ] [89 - single] Bruger du e- bøger fra NOTA?, tit 2. Ja, men sjældent [Betingelse 89= 1 Ell 89= 2] [90 - single] Hvordan læser du e- bøger? 1. På computeren 2. På en smartphone 3. På en e-bogslæser (fx Kindle) 4. Andet, noter [91 - single] Bruger du E17- afspilleren?, men jeg ved, hvad det er, jeg ved ikke hvad det er [Betingelse 91= 1] [92 - multiple] Hvor bruger du E17- afspilleren? 1. Hjemme 2. I skolen

11 3. Andre steder, noter [93 - single] I hvor høj grad er du tilfreds de bøger, som du kan få fat i hos NOTA? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [94 - single] I hvor høj grad mener du, at der mangler bøger i NOTAs samling? 1. I meget høj grad 2. I høj grad 3. I nogen grad 4. I mindre grad 5. Slet ikke [95 - single] Har du set nogle af de film med rollemodeller, som NOTA har på sin hjemmeside? [96 - single] Har du set nogle af de instruktionsfilm, som NOTA har på sin hjemmeside? [97 - single] Kunne du tænke dig at være med i en lydbogsklub hos NOTA? [Betingelse 59= 1] [98 - single] NOTA, som laver hjælpemidler til ordblinde, ønsker at opdatere deres brugerdatabase med e- mail adresser, så de kan forbedre deres service til deres medlemmer. Må jeg notere din e- mail adresse til dette formål?, notér, ønsker ikke at oplyse [Baggrundsoplysninger] Til sidst vil jeg gerne stille dig et par spørgsmål om dig og din familie. [99 - single] Er du? <<b>intw: Interviewer spørger ikke, men noterer respondentens køn ned</b>> 1. Mand 2. Kvinde [100 - single] I hvilket år er du født? 1. Noter venligst 2. Ønsker ikke at svare [101 - single] Hvad er din mors højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til morens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 101= 9] [102 - single] Hvad arbejder din mor med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [103 - single] Hvad er din fars højeste uddannelse? INTW: Hvis respondenten er i tvivl, spørg da ind til farens erhverv og angiv besvarelsen ud fra dette. "Ved

12 ikke"- kategorien benyttes kun, hvis uddannelsen ikke kan bestemmes ud fra erhverv. 1. Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 2. Gymnasium, HF, studenterkursus 3. Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 4. Erhvervsfaglig (fx tømrer, frisør, kontorassistent) 5. Kort videregående (fx datamatiker, laborant) 6. Mellemlang videregående (fx sygeplejerske, lærer) 7. Bachelor (fx 1. del af en lang videregående uddannelse) 8. Lang videregående (fx gymnasielærer, økonom, jurist) 9. Ved ikke [Betingelse 103= 9] [104 - single] Hvad arbejder din far med? 1. Noter 2. Er ikke i arbejde [End of Interview] Mange tak for din hjælp!

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Nulpunktsmåling til cykliststrategi

Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rådet for Større Færdselssikkerhed Nulpunktsmåling til cykliststrategi Rapport Capacent Epinion 30. december 2008 Indholdsfortegnelse 1 Kort Capacent Epinion...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenser...5

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder

Teknologiske muligheder i. Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Teknologiske muligheder i undervisningen Håndholdte hjælpemidler i undervisningen af elever i læse- og skrivevanskeligheder Farsø Efterskole - Farsø Efterskole er for unge med læse-og skrivevanskeligheder.

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet Profiler af fem 16-20 årige unge ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NonUsers 2012 en kortlægning af de fynske ikke-brugere 1 Bilag 1.1 Bilag 1: Spørgeskema - NonUsers 2012 Kortlægning af ikke-brugere i det fynske Page 1 - Question 1 - Choice

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Læse hele livet - strategi for 2013-2016

Læse hele livet - strategi for 2013-2016 /Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder/ Læse hele livet - strategi for 2013-2016 Mission Nota sikrer adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser for mennesker med syns- og

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Unge om ordblindhed Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Af: Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Center for Playware, DPU Moderatorer: Stine

Læs mere

Vejledning til ereolens app til Android enheder

Vejledning til ereolens app til Android enheder Vejledning til ereolens app til Android enheder 26-01-2015 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App til smartphones og tablets?... 3 2. Opdatering af styresystem på din Android enhed... 4 3. Hvordan

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Der har deltaget i alt

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL,

UNG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER BILAG 3 4 NG I 2011 NYDANSKE UNGES PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, Research APS oktober 2011 Als Research APS oktober 2011 UNG I 2011 NYDANSKE UNGES NG I 2011 NYDANSKE UNGES OPLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, PLEVELSE AF SOCIAL KONTROL, FRIHED OG GRÆNSER RIHED OG GRÆNSER BILAG

Læs mere

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR

FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Januar 2013 FAKTAARK OM PRODUKTION OG LÆSNING AF LITTERATUR Hvordan er udviklingen i danskernes læsning af bøger? Ifølge Kulturministeriets seneste kulturvaneundersøgelse er andelen af voksne danskere,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale

Til grundskolen. Læse og Skrive Aftale Til grundskolen Læse og Skrive Aftale Sæt læsningen fri, slip skrivningen løs Indhold Læse og Skrive Aftale - til grundskolen 3 CD-ORD 4 Skanread 5 Stemmer 5 IntoWords 6-7 Om MV-Nordic MV-Nordic har igennem

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide

Bilag 1. Interviewguide Bilag 1 Interviewguide Udviklet til FVU af Elisabeth Arnbak, Ina Borstrøm og Anna Gellert Undervisningsministeriet 2004 Interviewguide til FVU Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne

IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne IKT i arbejdsmarkedsuddannelserne - Resultater af en analyse Workshop-seminar 19. september 2012 Lizzie Mærsk Nielsen Analysens formål Belyse anvendelsen af IKT i AMU inden for Industriens Fællesudvalg

Læs mere

UMV Sjørringvold Efterskole

UMV Sjørringvold Efterskole UMV Sjørringvold Efterskole Hvilken klasse går du i? Klasse 1 9 19% Klasse 2 13 28% Klasse 3 7 15% Klasse 4 16 34% Other 2 4% Køn dreng 35 74% pige 10 21% Hvilken årgang er du? 8. klasse 5 11% 9. klasse

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430

Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 Introduktion til ereolen Globals OverDrive app Find introduktionsvideo på engelsk her: https://cc.readytalk.com/cc/playback/playback.do?id=c51430 HENT APP OG LOG IND: 1. App en til ereolen Global hedder

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad

Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad Vejledning til ereolens app version 2.0 til ipad 07-07-2014 Indhold 1. Hvordan henter jeg ereolens App?... 3 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 5 2.1 Hvordan logger jeg ind/ud?... 5 3. Mine lån... 7 4. Hvordan

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet

SPØRGESKEMA. til dig der har deltaget i. Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet SPØRGESKEMA til dig der har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer et spørgsmål,

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet 16-20årige ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse

Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet 16-20årige ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet 16-20årige ordblindes oplevelse af overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse Kvalitativt studie af sammenhænge i uddannelsessystemet 16-20årige

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Fordomme mod efterlønnere lever

Fordomme mod efterlønnere lever Fordomme mod efterlønnere lever Befolkningens syn på hvor nedslidte efterlønnere er, afhænger af deres holdning til efterlønnen. Således tror kun 2 % af de som stemmer på K, R eller Liberal Alliance at

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere