Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr"

Transkript

1 Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Formue // 3. kvartal

2 Leder Er din kapitalforvalter en indtægt eller en udgift? De seneste måneder har der verseret en livlig debat i pressen om, hvorvidt flertallet af de danske investeringsforeninger i virkeligheden varetager investorernes eller kapitalforvalterens/bankens interesser. Forbrugerrådet har blandt andet analyseret sig frem til, at medlemmerne i investeringsforeningerne sidste år betalte 5,6 milliarder kroner i administration s omkostninger. Det er 4 milliarder kroner for meget, lyder konklusionen! Det er især den såkaldte formidlingsprovision, der alene udgjorde cirka 2,7 milliarder i 2012, som organisationen udpeger som synderen. Resultatet er ifølge Forbrugerrådet, at danskerne bliver anbefalet de dyre investeringsprodukter, som betaler mest til bankerne. Gode, billige investeringsforeninger har derfor ikke en chance, lyder det. Investeringsforeningsrådet anfører på den anden side, at Investeringsforeninger som alle andre producenter har brug for at få distribueret sine varer til slutbrugerne. Samtidig forklarer man, at investeringsforeningerne kun betaler den pris det formidlingshonorar der er nødvendigt for at få en god distribution. Kun provision til den uvildige Udover, at debatten i sig selv er relevant, er et af de forhold, der muliggør den, at EU-reglerne for finansielle produkter, det såkaldte Mifid-direktiv, aktuelt er uklare på området. Mifid-direktivet beskriver således, at bankerne kun må modtage provision i de tilfælde, hvor rådgivningen eller anbefalingerne ikke påvirkes af, at der betales provision! God og grundig rådgivning er helt central forud for enhver investeringsbeslutning, og er der åbenhed om forretningsmodellerne, bør omkostningerne reelt set betyde mindre, idet alle investorer har mulighed for at træffe deres valg på et oplyst grundlag. Det nye sort skabsindeksering! I forventning om et højere afkast på såkaldt aktivt styrede investeringsforeninger er de fleste investorer villige til at betale højere omkostninger end for en investering, som blot matcher et indeks (benchmark). Næsten hver fjerde (23 procent) af de aktive danske globale aktiefonde leverer reelt ikke aktiv forvaltning, fremgår det af en analyse fra Morningstar offentliggjort i april. Analysen tager udgangspunkt i nøgletallet active share, der beskriver, hvor aktiv en aktiefond reelt er. Active share måler graden af aktiv styring af en aktieporte følje. Jo højere active share, desto mere aktiv er fonden i forhold til at sammensætte porteføljen, så den afviger fra benchmark. En investeringsforening, som påstår, at den er passiv, skal helst have en lav active share (tæt på 0 procent), og en aktiv investeringsforening skal gerne have en høj active share. Hvis en portefølje har en active share under 60 procent, er den ikke virkelig aktiv. De danske investeringsforeninger bør lægge kortene på bordet og fortælle, om de leverer den aktive formueforvaltning, som kunderne rent faktisk betaler for. Professor på CBS, institut for finansiering, Jesper Rangvid i Dagbladet Børsen 17. april Udover at investorerne kan risikere at betale for noget, de ikke får det vil sige den aktive styring viser vores egen undersøgelse, at forventningen om, at man opnår et højere afkast, hvis man vælger en aktivt styret investering, ikke indfries i gennemsnit. Samtidig kan vi konkludere, at kun 20 procent af de aktivt styrede investeringsforeninger, som investerer i globale aktier, er i stand til at levere merafkast efter omkostninger i forhold til benchmark! Af analysen, som kan læses længere inde i magasinet, fremgår det blandt andet, at Formueplejes aktivt styrede aktieporteføljer har leveret et merafkast på 7,2 procent de seneste 12 måneder. Fakta og fornuft I Formuepleje har vi gennem 25 år forsøgt at minimere de talrige interessekonflikter, som potentielt findes i den finansielle branche og kapitalforvaltning især. Vi har helt fravalgt at have indtjening fra handel med værdipapirer og andre transaktioner, fordi det blot påfører investorerne omkostninger. Da Formueplejeselskaberne blandt andet betaler resultathonorar efter High Water Mark-princippet (se faktaark), er der jo netop en interesse i at holde investorenes omkostninger lave. Alle omkostninger er synlige også på rådgivningssiden, hvor vi ikke modtager gebyrer eller tegningsprovisioner uden at give dem videre til investorerne. Når dagen er omme, tror jeg, alle investorer ønsker at investere der, hvor de har tillid til deres kapitalforvalter. Tillid til, at man kan opnå et godt forhold mellem afkast og risiko og tillid til, at den rådgivning, man får, er værdiskabende for ens formueforhold og opsparing. I sidste ende bør man som investor kunne svare på, om ens kapital forvalter er en indtægt eller en udgift. Søren Astrup, direktør, Formueplejeselskaberne 02 Formue // 3. kvartal 2013

3 Formue 12 Udgives af Formuepleje selskaberne som aktionærorientering Udkommer Fire gange årligt, 3. uge i kvartalet 22 Oplag eksemplarer Magasinets formål er At orientere om udviklingen i Formueplejeselskaberne At vurdere den aktuelle udvikling på finansmarkederne At redegøre for Formueplejes investeringsstrategier og investeringsprodukter At informere om ny viden og lovgivning, der er relevant for investorerne Redaktion Direktør Søren Astrup (ansvarshavende) Kommunikationschef Søren Verup 08 Grafisk design: Hanne Skov Offsettryk: Zeuner Grafisk Fotografer: Christoffer Håkansson Istockphoto og Scanpix Bidragydere Direktør Søren Astrup Director, Sales and Clients Henrik Franck Director of Client Portfolios Claus Richardt Holm Formueforvalter Erik Bech Formueforvalter René Rømer Aktiestrateg Otto Friedrichsen Direktør Henry Høeg Senior formuerådgiver Henrik Iwersen Senior formuerådgiver Peter Goldschmidt Senior formuerådgiver Anders Bjørnager Senior formuerådgiver Anders Kristiansen Senior formuerådgiver Søren Nielsen Kommunikationschef Søren Verup Journalist Katrine Sigvardt I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen 3. kvartal 2013 // 28. årgang Redaktionen er afsluttet den 9. juli 2013 Indhold: ARTIKLER 02 // Leder 05 // Nyheder 08 // Aktiv styring giver investorerne merafkast 12 // Aktierne skal kunne bære sig selv 14 // Formuepleje som professionel sparringspartner 17 // Formuepleje Øst udvider markant 18 // Pengeindsprøjtning virker ikke 22 // Kyniske hjerner blødende hjerter 26 // Fremtidssikring af vores 25-årige investeringskoncept 28 // Om at kunne se klart i al slags vejr 32 // Spørg Formuepleje 34 // Markedsvurdering 40 // De 10 største aktieposter Formue // 3. kvartal

4 13% om året i 25 år 24% i afkast det seneste år Formuepleje Safe blev stiftet i 1988 og har siden skabt et gennem snitligt årligt afkast på over 13%. Det betyder, at kr. i løbet af 25 år er blevet til cirka 2,1 millioner kr. Se mere på Safe Målt over perioden 1/ / har Formuepleje Safe leveret 13,2% i gennemsnitligt årligt afkast. I perioden fra 1/ til 1/ har Formuepleje Safe leveret 24,0 procent i afkast. Historiske afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. 04 Formue // 3. kvartal 2013

5 Nyheder Formuepleje køber Alfred Berg Danmark Formueplejekoncernen har købt den danske kapitalforvalter Alfred Berg. Købet indebærer en eksklusiv, gensidig distributionsaftale med de tidligere ejere, BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP), som giver Formuepleje mulighed for at tilbyde kunderne nye attraktive investeringsprodukter med udgangspunkt i den enkeltes behov, men stadig i overensstemmelse med Formueplejes værdisæt. Desuden bliver etableringen af de kommende kapitalforeninger lettet, fordi Formuepleje som ny ejer af et investeringsforvaltningsselskab får adgang til viden og ekspertise, som Formuepleje ellers selv skulle have opbygget. Købet har isoleret set ingen økonomisk betydning for investorerne i Formueplejeselskaberne. Dankortet sat til salg Virksomheden Nets, der står for Dankortet, NemID og Betalingsservice, er sat til salg. Tre af storaktionærerne, Danske Bank, Nordea og norske DnB Bank, der tilsammen ejer mere end 50 procent af Nets, har hyret en rådgiver til at forestå salget. Det forventes, at salget sker i løbet af foråret. Årsagen til salget er, at udviklingen på betalingsformidlingsområdet peger i retning af, at de enkelte pengeinstitutter selv udvikler individuelle løsninger til de mobile platforme. Tiden er ved at løbe fra den ejerskabsstruktur, hvor ellers konkurrerende pengeinstitutter ejer en virksomhed som Nets i fællesskab, vurderer Børsen. Salget af Nets kan betyde, at det bliver dyrere for forbrugerne at benytte Dankortet og Betalingsservice, men området overvåges tæt af både regeringen og konkurrencemyndighederne. Populære Formueplejedage i foråret Næsten 1100 navnenoterede aktionærer deltog i forårets Formueplejedage, som blev afholdt over fem dage i Aarhus, Vejle og København. I år kunne aktionærerne blandt andet høre om de flotte afkast, som startede i 2012 og fortsatte ind i første halvår af 2013, samt hvad Formuepleje helt konkret gør sig af overvejelser i forhold til risikostyring og vægtning af forskellige aktiver i den enkelte kundes portefølje. Derudover blev aktionærerne præsenteret for nogle af de nye ansigter i Formuepleje og for de udfordringer, det giver, når renten er tæt på nul. Også fremtiden og de forandringer, Formueplejeselskaberne står over for i forbindelse med omdannelsen til hedge- og kapitalforeninger for at skabe et fremtidssikret investeringsmiljø, havde fået en plads på programmet. Se eller gense foredragene og download oplægsholdernes præsentationer på formuepleje.dk. Du finder videoerne og de øvrige materialer under fanen Artikler. Ekstraordinære generalforsamlinger i Optimum og LimiTTellus På generalforsamlingerne den 5. april blev bestyrelsens forslag enstemmigt vedtaget, og det betyder, at første skridt i retning af migrering til Investeringsforeningen Formuepleje er taget. Baggrunden for skiftet er at tilpasse Formueplejeselskaberne den kommende EU-lovgivning, der forventes at træde i kraft den 22. juli Som medlemmer i en investeringsforening vil investorerne få billigere handelsspread ved køb og salg af beviserne samt mulighed for at kunne sammenligne performance på deres investering med konkurrerende investeringsprodukter. Der er et stykke vej endnu, før migreringen er på plads, men investorer vil løbende blive informeret om processen og skal naturligvis godkende næste skridt på kommende generalforsamlinger. Formue // 3. kvartal

6 Nyheder Formuepleje beskytter aktieafkastet I slutningen af april havde Formueplejeselskabernes aktieporteføljer opnået et afkast på cirka 16 procent siden årsskiftet, hvoraf de 3 procentpoint var et merafkast som følge af aktieudvælgelsen foretaget af CPH Capital. Formueplejes investeringskomite vurderede, at tidspunktet for at foretage en strategisk afdækning af aktieporteføljen mod store kursfald var rigtigt, og selskaberne indgik dermed en slags forsikring via put-optioner, der skulle dække cirka 15 procent af aktieporte føljen mod aktiefald på mere end 10 procent. Beslutningen skyldes en afvejning af det på det tidspunkt opnåede pæne afkast og vores benhårde fokus på rettidig risikostyring. I den forbindelse sagde direktør for Formueplejeselskaberne, Søren Astrup: Helt konkret forsikrer vi en del af aktieeksponeringen med finansielle forsikringsinstrumenter. Som ved en brandforsikring kommer vi forhåbentlig ikke til at drage nytte af vores aktieafdækning, men skulle aktiemarkedet komme i en situation, hvor kraftige kursfald indfinder sig, vil aktionærerne i Formueplejeselskabernes aktieporteføljer kunne opleve en positiv afkasteffekt af forsikringen. Siden slutningen af maj er aktierne faldet forholdsvist meget og også mere, end Formuepleje havde forventet. Det har haft den positive effekt, at de indkøbte put-optioner er steget i værdi, og de har dermed leveret positivt afkast til Formueplejeselskaberne. Systemråd peger på to risici Regeringen har etableret Det Systemiske Risikoråd, der har til opgave at advare mod finansielle bobler, der kan føre til en ny finanskrise. Rådet med nationalbankdirektør Lars Rohde som formand har afholdt første møde og har allerede identificeret to risikofaktorer. Den ene er, at regeringen hurtigst muligt skal implementere kravene til de største finansielle institutter, der er udpeget som systemisk vigtige. Den anden risikofaktor er, at danskernes relativt høje gæld udgør en større trussel mod økonomien. Der er en sammenhæng mellem gældsætningen, boligpriserne og beskæftigelsessituationen, som vi skal have undersøgt, siger Lars Rohde til Berlingske Business. Globus er fusioneret med CPH Capital Globale Aktier Formuepleje Invest Globus er fusioneret med CPH Capital Globale Aktier. Det betyder, at alle medlemmer i Formuepleje Invest Globus pr. 17. maj har fået ombyttet værdien af deres investeringsbeviser med en tilsvarende værdi af investeringsbeviser i CPH Capital Globale Aktier i forholdet 1:0, investeringsbeviser i Globus er altså ombyttet til 97 investeringsbeviser, og den overskydende værdi af 0,8781 investeringsbeviser er udbetalt til depotets afkastkonto. Restbeløbet opfattes som et salg og skal derfor beskattes i henhold til gældende skatteregler. Baggrunden for fusionen er, at formuen i Formuepleje Invest Globus er på et niveau, som på længere sigt ikke er tilstrækkeligt til at kunne opnå den ønskede diversitet i afdelingens investeringer. En fusion med CPH Capital Globale Aktier kan sikre en omkostnings ef fektiv risikospredning og porteføljepleje samt administrationsomkostninger på et tilfredsstillende niveau. Kontakt sekretariatet på eller hvis du har spørgsmål til fusionen, skatte mæssige problemstillinger eller lignende. 06 Formue // 3. kvartal 2013

7 Ekstraordinære generalforsamlinger 12. juni blev der holdt ekstraordinære generalforsamlinger i Formuepleje Pareto, Safe, Epikur, Penta, Fokus og Merkur, hvor bestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne blev vedtaget. Det betyder, at vedtægterne nu helt eksplicit sætter ekstra fokus på risikostyringen i Formueplejeselskaberne, og derudover fik bestyrelserne bemyndigelse til at stille de nødvendige regarantier på 25 millioner kroner for hvert af Formueplejeselskaberne, så de hver for sig kan begynde at stifte de respektive hedgeforeninger/kapitalforeninger. Når hedgeforeningerne er oprettet, vil der blive indkaldt til nye ekstraordinære generalforsamlinger. Her vil det videre forløb i migreringsprocessen blive fastlagt. 8 gode råd fra Warren Buffet Den amerikanske storinvestor Warren Buffett har i mange år haft succes med investeringer gennem sit selskab Berkshire Hathaway, som Formueplejeselskaberne også har investeret i. Her er udvalgt otte eftertænksomme citater, som han gennem tiden er kommet med. 1. Invester aldrig i et selskab, som du ikke forstår. 2. Regel nummer 1: Tab ikke penge. Regel nr. 2: Glem ikke regel nummer Det tager 20 år at opbygge et godt navn, men det tager fem minutter at ødelægge det. Det ændrer din adfærd, hvis du altid har dette i baghovedet. 4. Dagens investorer tjener ikke penge på gårsdagens gevinster. 5. Pris er, hvad du betaler. Værdi er, hvad du får. 6. At kunne sidde i skyggen skyldes, at nogen plantede et træ for mange år siden. 7. Invester kun i aktiver, som du med glæde vil eje, selvom aktiemarkederne lukkede de næste ti år. 8. De fleste interesserer sig for aktier, når alle andre gør det. Men det rigtige tidspunkt at investere i aktier er, når ingen andre gør det. At gøre som alle andre, gør dig ikke rig. To nye senior formuerådgivere i Formuepleje Øst 1. juni startede Henrik Iwersen og Søren Nielsen som senior formuerådgivere i Formuepleje Hellerup. Henrik har gennem 25 år beskæftiget sig med aktiehandel og rådgivning af private og institutionelle kunder. Senest har han været investerings- og pensionschef i Forstædernes Bank og formuerådgiver i Spar Lolland med fokus på rådgivning over for formuende kunder, og han glæder sig til samarbejdet med Formueplejes kunder: Jeg kan godt lide at arbejde med mennesker, og det bliver spændende at rådgive dem i forhold til deres økonomiske behov om investering, pension, skat, realkreditlån og anden finansiering, siger han. Søren Nielsen har i sin 29 år lange karriere i den finansielle sektor blandt andet siddet som kapitalforvaltningschef i Lån & Spar Bank og som kundechef i Gudme Raaschou Asset Management. De seneste 12 år har han rådgivet institutionelle og private investorer omkring opbygning af porteføljer og valg af risiko. Jeg glæder mig til at bidrage til den proces, der allerede er rigtig godt i gang, med at udvikle Formuepleje yderligere til gavn for kunderne. Han tilføjer: I samarbejde med investorerne vil vi optimere risiko- og afkastmuligheder på hele porteføljen, så vi også er i stand til at rådgive om andet end Formueplejeselskaberne. Henrik Iwersen senior formuerådgiver Søren Nielsen senior formuerådgiver Formue // 3. kvartal

8 Aktiestrategi Aktiv styring giver investorerne merafkast Aktiv styring af Formueplejeselskabernes aktieporteføljer har det seneste år givet investorer 7,2 procentpoint i merafkast efter omkostninger. Nøje udvælgelse af de bedste aktier og aktiv styring er hemmeligheden bag merafkastet. 08 Formue // 3. kvartal 2013

9 Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // Hen over foråret har et af temaerne i den finansielle debat været graden af aktiv styring i danske investeringsforeninger. Formueplejeselskaberne forfølger en aktiv styring i aktieporteføljen, for det er et redskab til at sikre et højt merafkast til vores investorer. Sammenlignelige investeringsforeninger og investeringsselskaber markedsfører sig på at have en aktiv styring af porteføljepositionerne, men flertallet skaber i modsætning til Formueplejeselskaberne ikke merafkast. Formueplejeselskabernes aktieportefølje styres aktivt Diskussionen i medierne har i høj grad været præget af fokus på aktiv styring af porteføljen samt omkostningsniveauet i de enkelte fonde. Selvfølgelig er der en problematik i, at en fond markedsfører sig som en aktivt styret portefølje, men som ved nærmere eftersyn og målt ved Active Share* i stedet kan betegnes som en indeksfond. Dette betyder, at investor betaler omkostninger svarende til en aktivt styret fond, men investor har reelt købt en simpel fond, der burde være væsentligt billigere i konstruktionen. Men en høj aktiv styring bør ikke være et mål i sig selv. Aktiv styring bør kun være et mål til at realisere et merafkast i forhold til det generelle marked. Den aktieportefølje, der indgår på tværs af alle Formueplejeselskaberne, er aktivt styret. Formuepleje har en klar forventning om, at de ressourcer, der bruges på at identificere attraktive aktieinvesteringer, skal resultere i et merafkast i forhold til det generelle marked. En af de vigtigste grunde til, at Formuepleje sidste sommer investerede i CPH Capital, der i dag håndterer aktieudvælgelsen, var netop at opnå en endnu stærkere aktieudvælgelse og dermed et højere merafkast til investorerne. Godt merafkast Høj aktiv styring og lav relativ risiko er alt sammen fint men hvad med afkastet? Afkastet, og herunder specielt afkastet ud over markedsafkastet kaldet merafkastet, er resultatet af den aktive styring og bør derfor også indgå i den verserende debat. I figuren på side 10 vises fondenes merafkast, altså afkastet ud over det afkast markedet som helhed har genereret, samt fondenes Active Share. Figuren på næste side viser med andre ord, hvor aktivt styret den enkelte fond har været (vandrette akse), og hvad denne aktive styring har resulteret i målt på merafkast. Som det klart fremgår, har Formuepleje LimiTTellus leveret >> Den aktieportefølje, der indgår på tværs af alle Formueplejeselskaberne, er aktivt styret af CPH Capital. Formuepleje købte sidste sommer CPH Capital for at opnå en stærkere aktieudvælgelse og dermed et højere merafkast til investorerne. Formue // 3. kvartal

10 Aktiestrategi et markant merafkast på 7,2 procentpoint over de seneste 12 måneder. Som det også ses, er det generelle billede uklart. Man burde forvente, at jo mere aktivt styret en fond var, desto højere ville det realiserede merafkast også være gennemsnitligt har det været 2,0 procentpoint lavere end markedsafkastet. En statistisk analyse viser, at der kun er en forklaringsgrad på sammenhængen på 2 procent, hvilket betyder, at der ingen valid sammenhæng er mellem graden af aktivstyring og merafkast inden for IFR-kategorien Globale Aktier. Ud af de 40 aktivt forvaltede fonde, der indgår i ana lysen, har blot hver femte formået at generere et positivt merafkast efter omkostninger. Merafkastet skyldes investeringsprocessen Baggrunden for, at Formueplejeselskabernes aktieportefølje opnår et højt merafkast ved at benytte en aktiv styring af aktieporteføljen, skyldes i høj grad en meget systematisk investeringsproces. Investeringsprocessen er opskriften eller metoden for, hvordan aktierne finder vej ind i porteføljen. CPH Capital, der er en del af Formuepleje og aktieteamet bag Formueplejeselskabernes aktieportefølje, følger en systematiseret process som er forfinet løbende. Udvælgelsen af selskaber Aktiemarkedet består af et stort antal selskaber. Ud fra disse skal der vælges omkring 60 selskaber til Formueplejeselskabernes aktieporteføljer. Udvælgelsen tager udgangspunkt i kvantitative scree n inger, hvor der søges blandt alle selskaberne efter attraktivt værdiansatte kvalitetsselskaber. Screeningen identificerer en bruttogruppe, hvorefter den enkelte porteføljemanager med sine spidskompetencer analyserer selskaberne ud fra en præ de fineret grundskabelon. Når selve analysen er foretaget, præsenteres den for et Investment Board, der beslutter køb eller salg ved bestående selskaber. Ved at lade en komite foretage den egentlige beslutning sikres det, at den enkelte portefølje manager ikke overser vigtig information. MERAFKAST SOM FUNKTION AF AKTIV STYRING Merafkast Kilde: Morningstar, Investerings Forenings Rådet (IFR) og Formuepleje. Note: Formuepleje LimiTTellus består af 100 procent aktier og benyttes som mål for den aktieportefølje der indgår på tværs af alle Formuepleje selskaberne. Kilder: Morningstar og IFR. Alle afkast er efter omkostninger. Komiteen udfordrer analysen gennem spørgsmål, og der bliver fulgt op, indtil investeringscasen er klarlagt. Først herefter tages der en beslutning. Risikostyring Styringen af porteføljens risiko går i meget høj grad ud på at overvåge og identificere faktorer eller områder, der bidrager med risiko til den samlede porteføljerisiko. Målsætningen er at minimere faktorrisici og dermed koncentrere porteføljens risikobidrag fra selskaberne. Det betyder med andre ord, at porteføljerisikoen ikke kommer fra en bevidst over- eller undervægt af lande, regioner, valutaer, sektorer, industrier og så videre, men derimod fra valget af visse selskaber frem for andre. *Active Share Active Share er et nøgletal, der måler graden af aktiv styring af aktieporteføljen. Nøgletallet kan antage værdier fra procent. En Active Share på 0 procent betyder, at aktieporteføljen har fuldstændigt samme sammensætning som det markedsindeks, der danner bag grund for Gennemsnit Formuepleje LimiTTellus Active share Dygtighed skaber merafkast Aktiv styring af en portefølje er ikke et mål i sig selv. Derimod er målet, at resultatet af den aktive styring leverer et positivt merafkast. Uden merafkast over en længere periode er der jo ingen grund til at vælge en aktivt styret portefølje så hellere blot købe en indeksfond, der følger markedet slavisk uden mulighed for at opnå et merafkast. Formueplejeselskabernes aktieportefølje er aktivt styret, fordi vi tror på og kan dokumentere, at vi over tid kan skabe et fornuftigt merafkast til investorerne. En disciplineret investeringsproces og dygtige og erfarne porteføljemanagere hos CPH Capital er rygraden i denne målsætning og skal være medvirkende til, at målsætningen indfries på lang sigt. porteføljens benchmark. Omvendt betyder en Active Share på 100 procent, at der ikke er noget overlap mellem aktieporteføljen og benchmarket. Aktieporteføljen er med andre ord sammensat af selskaber, der ikke indgår i benchmarket. 10 Formue // 3. kvartal 2013

11 Formue // 3. kvartal

12 Aktiemarkedet Aktierne skal kunne bære sig selv De seneste 12 måneder er aktiekursstigninger blevet trukket af pengeudpumpninger fra verdens største centralbanker. De markante pengepolitiske stimulanser har haft til formål at trække den globale vækst i gang og via den øgede omsætning at skabe positiv udvikling i selskabernes indtjening. Af Otto Friedrichsen, aktiestrateg, Formuepleje // Verdens centralbanker og herunder specielt den amerikanske har gennem en årrække forsøgt at sætte gang i den økonomiske vækst gennem diverse stimuliprogrammer. Over det seneste år har de tre største centralbanker fra Europa (ECB), USA (FED) og Japan (BOJ) alle iværksat tiltag, der hver især har været baggrund for den meget positive udvikling, vi har set på aktiemarkederne som helhed. Senest har den amerikanske centralbank meldt ud, at den ser økonomien i god gænge og signaleret, at stimuliene vil blive nedtrappet i takt med, at udviklingen bekræftes. Aktiemarkedet skal nu til at stå på egne ben. Formuepleje forventer, at selskaberne kan klare denne udfordring og over tid vil kunne registrere en stigende efterspørgsel, hvilket vil resultere i en fornuftig indtjeningsfremgang. På trods af den uro, aktie- og obligationsmarkederne har oplevet siden midten af maj, fastholder vi vores aktieandel. af de sydeuropæiske lande indtil videre har benyttet sig af lånefaciliteten. Tiltagene fra ECB var dermed primært risikoreducerende. USA I USA fulgte man i september efter med yderligere opkøb af stats- og realkreditobligationer i markedet for op til 85 milliarder dollar om måneden. Hensigten var og er fortsat at stimulere økonomien til stigende forbrug og investeringer gennem fastholdelse af de lave renter. En sekundær effekt var samtidig, at afkastpotentialet ved traditionel obligationsinvestering qua de meget lave renter blev reduceret kraftigt. Et faktum, der fik obligationsejere til at bevæge sig længere ud ad risikokurven, hvilket resulterede i større efterspørgsel af aktier og dermed stigende aktiekurser. Japan Den japanske centralbank fulgte ved årsskiftet efter den amerikanske og annoncerede intentioner omkring fremtidig accelerering af obligationsopkøb. Samtidig hævede man målsætningen for inflationen fra 1 til 2 procent for at tillade økonomien større selvstændigt råderum, hvis den japanske vækst skulle accelerere. Centralbankerne øger tilliden Tiltagene fra centralbankerne har øget investorernes tillid til, at man over tid vil kunne opleve en acceleration i den økonomiske vækst. At det primært er tillid, der har trukket markedet, kan registreres af aktiemarkedets prissætning. P/E-nøgletallet er en måde at værdiansætte aktiemarkedet på. P er prisen på markedet, mens E er indtjeningen på Europa I Europa holdt centralbankdirektør Mario Draghi i juli sidste år sin berømte tale, hvor han lancerede lånefaciliteten OMT rettet mod de kriseramte sydeuropæiske lande og forsikrede markedet om, at dette ville være nok til at stabilisere gældssituationen i Euroland. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Mario Draghi Lanceringen af lånefaciliteten samt retorikken fra ECB gjorde, at de sydeuropæiske renter faldt kraftigt tilbage uden, at nogen Est. P/E S&P 500, ESTIMERET P/E (1 ÅR) 15,5 Kilde: Formuepleje, Bloomberg Gennemsnit 3 år Gennemsnit 7 år juni 2012 oktober 2012 februar 2013 juni ,0 14,5 14,0 13,5 13,0 12,5 12,0 12 Formue // 3. kvartal 2013

13 markedet. Man holder således prisen på markedet op mod indtjeningsgenereringen i markedet. Jo dyrere markedet er, desto mere betaler man for den indtjening, markedet genererer. Af figuren fremgår det, at prissætningen er steget ganske kraftigt siden sommeren Prisen er steget, uden at den underliggende indtjening har kunnet fastholde den lave prissætning. Centralbankerne har med andre ord øget tilliden til markedets fremtidige indtjeningsevne, hvilket har sendt prisen op. Ny fase er startet Med de seneste udmeldinger fra den amerikanske centralbank omkring en fremtidig udfasning af det igangværende stimuli-program ser vi nu konturerne til en ny markedsorden. De amerikanske rente- og aktiemarkeder vil i fremtiden ikke opleve samme intervention fra centralbanken, hvis økonomien som forventet vil vise fortsat bedring. For aktiemarkedet betyder det, at man nu er i en transitionsperiode, hvor den tidligere drivkraft givet ved interventionen fra centralbanken skal afløses af en bedring i virksomhed ernes fundamentale forhold, herunder specielt omsætningen og indtjeningen. Denne forbedring er ikke set i første kvartal, hvorfor de kommende kvartaler bliver afgørende for udviklingen af aktiemarkedet. De seneste ugers kursfald på de globale aktiemarkeder skal blandt andet ses i dette perspektiv. Man har ikke set den omsætningsvækst og fremgang i selskabernes indtjening, der kan overtage effekten af centralbankens rolle, samtidig med at nøgletal fra Kina har øget frygten for en fortsat vækstafmatning i regionen. Vi befinder os i transitionsperioden, hvor længden afgøres af selskabernes fundamentale fremskridt. Usikkerheden er steget som følge af centralbankens paradigmeskifte samt problematikken i Kina, hvilket har gjort, at investorerne har reduceret deres risiko. Bedring efterlyses Vi har siden sidste efterår gjort opmærksom på, at aktiemarkedet ikke blev drevet af den underliggende indtjening, men i høj grad af verdens centralbanker. Vores forventning er, at den fremgang, vi har set i blandt andet den amerikanske økonomi, herunder på arbejdsog boligmarkedet, over tid vil forplante sig til en bedring i efterspørgslen. Denne efterspørgselsfremgang vil drive en omsætningsvækst, der igen vil trække en ganske kraftig indtjeningsfremgang på grund af virksomhedernes intense fokus på omkostninger over de seneste år. Skulle omsætningsvæksten mod forventning ikke indtræffe over de kommende kvartaler, vil centralbanken i USA igen kunne træde til og understøtte amerikansk økonomi ganske som det blev kommunikeret ved det seneste rentemøde. Bund under udviklingen Aktiemarkedet befinder sig i en situation, hvor der forventes at være bund under udviklingen. Enten kommer væksten, som centralbankerne satser på, og det vil få aktierne til at stige. Eller også kommer udviklingen kun svagt, og centralbankerne vil blive ved med at støtte markederne. Risikoscenariet er selvfølgelig, hvad der sker, hvis væksten ikke indtræffer, og markedet sætter spørgsmålstegn ved den amerikanske centralbanks massive balance. Formuepleje har en klar forventning om, at væksten gradvist kommer, og at centralbankerne formår at trække sig nænsomt tilbage og overlade økonomierne til et selv bærende moderat opsving. Formue // 3. kvartal

14 Rådgivning Formuepleje som professionel sparringspartner Formuepleje tilbyder større investorer med mere end 5 millioner kroner i investerbar formue adgang til uafhængig rådgivning, der sikrer den optimale forvaltning af formuen. Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Formuepleje har to store hovedaktiviteter. Den vigtigste er at levere attraktive investeringer til investorerne via vores Formueplejeselskaber og investeringsforeninger med det bedst mulige afkast i forhold til den valgte risiko. Men den anden aktivitet er den største målt på medarbejdere, og den omfatter personlig rådgivning over for kunder med større formuer. Aktuelt er 12 senior formuerådgivere, som alle har mere end 20 års erfaring med rådgivning af formuende private, selskaber og fonde, beskæf tiget med individuel rådgivning af et stort antal kunder over hele Danmark. Det særlige ved at være kunde hos Formuepleje er, at rådgiverne er kundens garant for, at de grundlæggende værdier, som Formuepleje står for, føres ud i livet. Her lægger vi vægt på, at Formuepleje ikke tjener penge på kurtager, tegningsprovisioner, kursskæring med mere, og at vores rådgivning er langsigtet med det klare mål at bevare og øge formuer. Desuden prioriterer vi, at kunden og Formuepleje har sammenfaldende interesser i at skabe det bedst mulige afkast. Yderligere er vores omkostningsstruktur helt transparent, og vi har ingen formidlingsprovisioner. Claus Richardt Holm er Director, Sales and Clients hos Formuepleje i Hellerup, og han sammenfatter fordelene: Vi har ingen andre interesser end at levere den bedst mulige investeringsrådgivning til vores kunder med udgangspunkt i kundens behov. Vi har en klar og ensrettet interesse i at være en aktiv medspiller i den vigtige opgave, det er, at investere kundernes formue bedst muligt, afdække den rigtige risikoprofil og fastlægge den tilsvarende investeringsstrategi og afkastforventning. Behovsanalyse Claus Richardt Holm fortæller, at selve rådgivningsprocessen omkring kunden ind ledes ved, at der holdes et helt uforpligtende møde, hvor målet er at afstemme forventningerne og afdække grundlaget for et samarbejde. På mødet fortæller vi om vores investeringskoncept og giver indblik i den måde, vi rådgiver på. Kunden fortæller om sin situation, behovet for rådgivning og forventninger til afkast. En central del af mødet handler om at drøfte kundens opfattelse af sin reelle risikoprofil. Det vil sige den risiko, som kunden er tryg ved i både gode og dårlige tider. 14 Formue // 3. kvartal 2013

15 Der holdes et helt uforpligtende møde med kunden, hvor målet er at afstemme forventninger og finde ud af, om der er grundlag for et samarbejde. Claus Richardt Holm, Director, Sales and Clients Rådgivningsmøde Hvis der er basis for et samarbejde, aftales et nyt møde, hvor der gås i dybden med rådgivningen, og hvor rådgiveren præsenterer kunden for helt konkrete investeringsforslag. Her er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om, at kunden skal skifte bank. Faktisk kan kunden bruge Formuepleje som en uafhængig rådgiver og sparringspartner, der kobles ovenpå den kunderelation, der i forvejen er til pengeinstituttet, siger Claus Richardt Holm. Porteføljeaftalen Er der enighed om et samarbejde, er næste fase at beslutte samarbejdsformen. En mulighed er en rådgivningsaftale, som indebærer, at vi tager kontakt, når vi vurderer, om en omlægning af investeringerne vil være fordelagtig for kunden. Men i sidste ende er det kunden, der tager beslutningerne. >> Formue // 3. kvartal

16 Rådgivning Rådgivningsprocessen for en ny kunde hos Formuepleje indledes med et uforpligtende møde. Besluttes det at samarbejde, analyseres kundens formueforhold og en ny optimal portefølje foreslås. Dokumenter udarbejdes og underskrives. Der aftales rapportering, løbende kontakt samt fremtidig mødefrekvens. Formueanalyse og investeringsstrategi Indledende møde >> Faktisk er det mest optimale for begge parter en porteføljeaftale, som betyder, at Formuepleje inden for klare investeringsrammer har fuldmagt til at gennemføre handler på kundens vegne. Det er en fordel for de kunder, der hellere vil bruge deres tid på andre aktiviteter end at passe og pleje deres investeringer, forklarer Claus Richardt Holm. Han understreger, at en fuldmagtsaftale ikke er et carte blanche til at handle løs med Formueplejeaktier, men fuldmagten giver os mulighed for aktivt at vælge, hvilke aktivklasser pengene skal investeres i med henblik på at give det bedst mulige langsigtede afkast inden for de aftalte rammer. Den optimale portefølje Formuepleje mener det alvorligt, når vi siger, at vi arbejder efter at tage udgangspunkt i kundens behov. Naturligvis tilbyder vi vores egne investeringsløsninger, men i sammensætningen af den nye portefølje indgår der så godt som altid andre aktiv klasser end Formueplejeaktier og egne investeringsforeninger. Løbende kontakt Målet er at sammensætte den optimale portefølje for kunden med den rigtige risiko og det bedst mulige forventede afkast. Det betyder helt logisk, at en del af de bestående investeringer som regel bibe holdes, hvis de passer ind i kundens krav til likviditet, afkast og risiko. Vi har en kritisk, men også konstruktiv holdning til investeringer, og vi anbefaler alene det, der tjener kundens interesser bedst på langt sigt, siger Claus Richardt Holm. Personlig rådgiver Når den nye portefølje er på plads, aftales den løbende rapportering og fremtidige møde frekvens med Rapportering Porteføljeaftale senior formuerådgiveren, som er kundens personlige råd giver, der i princippet kan kontaktes døgnet rundt. Det er vigtigt for kunderne at have adgang til en kompetent rådgiver, som har et indgående indblik i kundens formueforhold. Rådgiverens opgave er at formidle investeringsforslag og skabe overblik omkring den valgte formueforvaltning. Efterfølgende vil vores kapital for valtere levere de bedst mulige risikojusterede afkast til kunden, slutter Claus Richardt Holm. Formuepleje Premium Formuepleje har et særligt rådgivningskoncept, Premium, der er målrettet investorer med mindst 5 millioner kroner i investerbar formue. Formuepleje Premium giver adgang til detaljerede kvartalsrapporter, eksklusive investeringsseminarer, udvidet formuerådgivning samt personlig senior formuerådgiver. Yderligere er der mulighed for at deltage i særlige VIP-arrangementer. 16 Formue // 3. kvartal 2013

17 Formuepleje Øst udvider markant Af Søren Verup, kommunikationschef, Formuepleje // Formuepleje oplever stærk fremgang og stigende efterspørgsel af rådgivning. Også i København er der medvind, og råd giver-teamet udvides nu yderligere med ansættelsen af tre nye rådgivere. Dermed er der efter sommerferien i alt seks råd givere på Formueplejes kontor i København, Hellerup. Ved årsskiftet blev afdelingen i København revitaliseret med ansættelsen af Director of Client Portfolios og leder af kontoret, Henrik Franck, samt Director, Sales and Clients, Claus Richardt Holm. Sammen med senior formuerådgiver Peter Goldschmidt har de i løbet af vinteren og foråret fået så travlt med bestående og nye kunder, at det har været nødvendigt med forstærkninger. To nyansatte Den 1. juni begyndte to nye senior formuerådgivere, Henrik Iwersen og Søren Nielsen, derfor deres arbejde med at servicere kunderne. Henrik Iwersen har stor erfaring fra blandt andre Forstæderens Bank og Finansbanken med rådgivning over for formuende kunder. Søren Nielsen kommer som kundechef i Gudme Raaschou, hvor han ligeledes har omfattede erfaring med investeringsrådgivning. Vi har et rigtig stærkt hold, der råder over stor erfaring med bred spændvidde inden for investering og formuerådgivning. Vi er stadig i en vækst- og opbygningsfase, og har travlt med at servicere de mange bestående og nye kunder, der hele tiden efterspørger rådgivning, siger Henrik Franck. Han tilføjer, at der kommer endnu en ny medarbejder til august, og at det bestemt ikke er slut med ansættelser. Vi holdt i juni et stort succesfuldt arrangement for potentielle kunder, som vi forventer at gentage for en ny kreds i slutningen af september. De reaktioner, vi har fået, peger entydigt på, at der stadig er et stort behov for at rådgive om Formueplejes særlige investeringskoncepter med udgangspunkt i vores stærke værdier om uafhængighed, transparens og sammenfaldende interesser med kunderne, forklarer Henrik Franck. Nye lokaler De mange nye kollegaer betyder, at Formuepleje i Hellerup flyttede ind i nye lokaler i juni, men dog stadig i samme bygning. Det åbnede desuden plads for, at de cirka 10 ansatte i datterselskabet CPH Capital kan flytte ind lige ved siden af. Derudover er der plads til en større gruppe medarbejdere fra Alfred Berg, som Formuepleje købte for nyligt. Alt i alt vil der være cirka 30 ansatte i Formueplejes lokaler på Tuborg Havnevej 19 i Hellerup ved udgangen af året. Jeg glæder mig meget til at have både kollegaerne fra CPH Capital og Alfred Berg tæt på. Det giver en mulighed for daglig vidensudveksling og sparring, der kan være til fordel for vores kunderådgivning, siger Henrik Franck. Han opfordrer alle nye og bestående kunder til at kigge forbi til en kop kaffe og se de nye præsentable lokaler. Det nye rådgiverhold i Hellerup. Fra venstre: Henrik Iwersen, Henrik Franck, Søren Nielsen, Claus Richardt Holm og Peter Goldschmidt. I baggrunden ses den bygning, som Formuepleje Hellerup har kontor i. Formue // 3. kvartal

18 Pengepolitik Pengeindsprøjtning virker ikke Centralbankerne har åbnet deres pengetanke på vid gab for at stimulere væksten, men bankerne har indtil videre bremset festen, så pengene stort set ikke kommer i omløb. Af Erik Bech, formueforvalter, Formuepleje // De vestlige centralbanker er i gang med verdensøkonomiens største eksperiment. De har åbnet op for værktøjskassen med mange utraditionelle tiltag for at stimulere økonomierne ovenpå finans- og gældskrisen. I første omgang har de sænket de officielle renter til rekordlave niveauer, men det har ikke været nok at skrue på renteknappen. Derfor har centralbankerne været tvunget til at bevæge sig ud på nyt og ukendt territorium for at understøtte væksten med markante pengeudpumpninger. Det skyldes i høj grad, at bankerne har været vingeskudt ovenpå finanskrisen, og derfor har nedbragt deres samlede udlån samtidig med, at de har skruet kraftigt ned for risikovilligheden. Bankerne har derfor i et vist omfang været en stopklods for, at de traditionelle tiltag fra centralbankerne har kunnet slå fuldt igennem. Pengeudpumpninger i stor stil Derfor har centralbankerne søgt andre veje i form af massive pengeudpumpninger. Figur 1 på side 20 viser udviklingen i den amerikanske og den europæiske centralbanks balance, som begge er vokset eksplosivt. I USA har centralbanken købt store poster af amerikanske obligationer for at presse markedsrenterne ned. Derved kommer der flere penge i omløb, fordi centralbanken køber obligationer med nye penge. Den europæiske centralbank har hjulpet de europæiske banker ved at tilbyde dem ubegrænsede lån i en periode på op til tre år, og det har hjulpet på likviditeten i bankerne. Når bankerne får kontanter, håber centralbanken, at bankerne vil bruge nogle af pengene til at låne ud til reale investeringer, der kan sætte gang i væksten. Bankerne låner ikke ud Desværre har det ikke været tilfældet. Bankerne holder igen med at låne ud, hvilket fremgår af figur 2 på side 20, der viser væksten i banklån fra europæiske banker. Her har der de seneste år generelt været faldende vækst på trods af, at bankerne har fået masser af penge fra centralbanken. Det skyldes blandt andet, at bankerne skal forøge deres solvens for at leve op til skrappere regulering, der er indført i kølvandet på finanskrisen. Det betyder, at bankerne føler sig tvunget til at nedbringe deres balance, og derfor er de ikke interesserede i at låne penge ud. Samtidig spiller den længerevarende recession i Euroland også ind, da det påvirker virksomhederne og forbrugerne negativt, og derfor bliver bankerne også mere forsigtige med at låne ud. Det har den konsekvens, at det i endnu højere grad er vigtigt at være et godt papir, hvis der er behov for at låne penge, og flere virksomheder vælger at polstre sig med likviditet på bekostning af investeringer. Forbrugerne er ramt på selvtilliden, i mange europæiske lande tordner arbejdsløsheden op, og det er med til at skabe >> 18 Formue // 3. kvartal 2013

19 Formue // 3. kvartal

20 Pengepolitik Figur 1 Udvikling i den amerikanske og europæiske centralbanks balance Mia. USD Kilde: Bloomberg Figur 2 ECB Årlig vækst i udlån fra europæiske banker til virksomheder og private Årlig stigning i procent usikkerhed. De fleste politikere i Europa maner til besindighed med offentlige besparelser for at få styr på underskuddet og få nedbragt den høje gældsbyrde. Forbrugerne holder igen med at bruge penge, når de hele tiden bliver mindet om, at økonomierne har det skidt. Mekanismen virker ikke Kort sagt låner bankerne ikke penge ud, virksomhederne er tilbageholdende med nye investeringer, og forbrugerne bruger færre penge. Det betyder, at den europæiske centralbanks mission indtil videre ikke er lykkedes særligt godt, som illustreret i figuren på modsatte side. For Kilde: Den europæiske centralbank FED selvom centralbanken har pumpet en masse penge ud til bankerne, er disse penge ikke kommet videre i systemet, og væksten er udeblevet. Bankerne har typisk sat pengene ind på deres konto hos centralbanken eller købt korte obligationer. Nogle af bankerne er også begyndt at betale lån tilbage til centralbanken igen, og derfor er centralbankens samlede balance, som det fremgår af figur 1, faldet i løbet af de de seneste par måneder. Centralbankens traditionelle håndtag med pengeudpumpning virker altså ikke i øjeblikket, for virksomhederne og forbrugerne har stort set ikke haft adgang til pengene. Centralbanken har dog formået at presse især de korte renter helt i bund, og derved har de sørget for, at det ikke er interessant at have penge stående i banken. Nulafkastet giver et øget incitament for at bruge penge på enten forbrug eller investeringer, og dermed håber centralbanken indirekte, at der bliver skabt mere aktivitet. Den amerikanske model Den amerikanske centralbank har valgt en lidt anden model med enorme obligationsopkøb for at springe over bankerne. Formålet med opkøbene af obligationer er at holde renterne lave, og derved stimulere lysten hos virksom hederne til at låne til nye inve steringer, hvilket kan være med til skabe nye arbejdspladser. Den amerikanske centralbank har også købt store mængder af amerikanske realkreditobligationer, hvor formålet er at gavne boligmarkedet. En lav rente gør det billigere at købe et nyt hus, og derved understøttes bolig priserne. I USA har effekten af pengeudpumpningen tilsyneladende været lidt større, for arbejdsløsheden har været faldende, og huspriserne er steget med cirka 10 procent det seneste år. Der er dog også flere forskellige finansieringskilder i USA, så virksomheder og private er i mindre grad tvunget til at gå ned i banken, hvis de skal låne penge. Det betyder, at væksten i USA i forhold til Europa er mindre afhængig af, om bankerne låner penge ud. Uhensigtsmæssig omfordeling Der er visse risici forbundet med pengeudpumpningerne fra centralbankerne. Opkøb af obligationer og massive udlån til bankerne har været med til at drive priserne op på de fleste aktiver. Det skyldes, at bankerne og centralbanken via deres obligationsopkøb har presset renterne langt ned, og derfor har andre investorer valgt at investere i lidt mere risikofyldte aktiver for at få et højere afkast. Derved har pengene fra centralbanken bredt sig som ringe i vandet på de finansielle markeder og generelt presset priserne op på mange investeringsalternativer. Det har primært gavnet højindkomstgrupperne, der traditionelt ejer flest aktiver og især risikofyldte aktiver, som i et vidt omfang har profiteret af de mange penge i omløb. Omvendt er dem med lav indkomst blevet ramt af stigende råvarepriser, og det øger udgifterne til fødevarer, benzin og varme, som er nogle af de store poster i det samlede budget hos grupper med lavere indkomster. Trussel for den finansielle stabilitet Den rigelige likviditet har fået nogle observatører til at frygte, at der opstår en overdreven risikovillighed på de finansielle markeder, hvor investorerne tager mere og mere risiko i jagten på at få et højere afkast. Derfor frygter de, at det kan skabe aktivbobler, hvor priserne på nogle aktivklasser stiger til ekstraordinære niveauer. Når tingene vender igen, kan der komme en kraftig korrektion, hvor priserne falder markant og derved truer stabiliteten på de finansielle markeder. Det er centralbankerne dog opmærksomme på, og derfor har chefen for den amerikanske centralbank også indikeret, at 20 Formue // 3. kvartal 2013

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager

Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Hvordan skal man investere i 2010? Formuerådgiver Anders Bjørnager Historiske begivenheder Store ændringer på kort tid. Historisk store stimuli på finans-, skatte- og pengepolitikken på en og samme tid.

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO

LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND 1.200.000 LDS MEDLEMMER 2006-2016 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 210.270 884.583 229.724 809.676 228.159 743.227 221.511

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK

VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK VELKOMMEN TIL SAXO PRIVATBANK ENDELIG KAN DU BLIVE PRIVATE BANKING KUNDE I FREMTIDENS BANK SAXO PRIVATBANK SIDE 2 VELKOMMEN I SAXO PRIVATBANK Det er os en stor fornøjelse at præsentere dig for vores i

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1

Investering. Investpleje Mix. Investpleje Mix 1 Investering Investpleje Mix Investpleje Mix 1 Investpleje Mix Med Investpleje Mix er du sikret en god og enkelt investeringsløsning, der samtidigt er skræddersyet til netop din risikovillighed og tidshorisont.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Krystalkuglen. Gæt et afkast

Krystalkuglen. Gæt et afkast Nr. 2 - Marts 2010 Krystalkuglen Nr. 3 - Maj 2010 Gæt et afkast Hvis du vil vide, hvordan din pension investeres, når du vælger en ordning i et pengeinstitut eller pensionsselskab, som står for forvaltningen

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi

Porteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%.

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. HP Hedge ultimo januar 2012 I januar opnåede afdelingen et afkast på 0,87%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Afkastet skyldes flot performance i det gamle højtforrentede segment, som dels har

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Finansudvalget og Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note E Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. februar 2015 EU-note Den Europæiske

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND

OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND LDS RESULTATER OG FREMTID DIREKTØR DORRIT VANGLO LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND FULDTIDSKONTO I LD VÆLGER 110.000 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 1980 1985 1990 1995

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Her er den største risiko lige nu

Her er den største risiko lige nu Han styrer investeringer for 300 mia kr: Her er den største risiko lige nu Fredrik Skoglund har netop overtaget jobbet som investeringsdirektør og har fået til opgave at få 300 mia. kr. til at vokse. Lige

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere