Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:"

Transkript

1 BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede konvertible gældsbreve på maksimalt DKK uden fortegningsret for de øvrige aktionærer. Bestyrelsen besluttede at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve til Bankerne (som defineret i vedhæftede bilag 1.A) med en pålydende værdi af DKK (skriver danske kroner ni og tres millioner halv tres tusinde og seks hundrede 00/100) uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontantindskud i henhold til vedtægternes pkt. 3.9, idet lånet tegnes af Bankerne i henhold til særskilt tegningsliste. Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: Lånet ydes på følgende vilkår: Lånet optages ved konvertering til lånet af et af selskabet over for Bankerne skyldigt vederlag mod udstedelse af obligationer med ret til konvertering til aktier i Selskabet ( Konverteringen ). Lånet, der ikke afdrages, forfalder i sin helhed til betaling den 31. december 2029, medmindre Bankerne har udnyttet sin ret til Konvertering. Lånet er uopsigeligt fra Bankernes side frem til den 31. december Selskabet kan på et hvilken som helst tidspunkt fra og med den 1. januar 2015 helt eller delvist indfri lånet, medmindre Bankerne forinden har udnyttet sin ret til Konvertering. Lånet forrentes ikke. Lånet optages som efterstillet ansvarlig lånekapital. Lånet er således efterstillet al anden ikkeefterstillet gæld, der til enhver tid i lånets løbetid påhviler Selskabet. Bankerne er berettiget til - hver for sig - at kræve lånet konverteret - helt eller delvist - til aktier i selskabet i perioden 1. januar 2013 til 30. september 2014 (begge dage inklusive) ved afgivelse af skriftligt påkrav herom til selskabets bestyrelse med mindst 1 kalendermåneds varsel. Konverteringen til aktier vil ske førstkommende 1. april eller 1. oktober efter udløb af påkravsfristen på 1 måned. Sidste frist for afgivelse af påkrav om Konvertering er således den 31. august, kl. 23:59 til konvertering den 30. september MLN/mln/ /

2 Konverteringsvilkår: Ved Konvertering giver lånet ret til at modtage et antal aktier à nominelt DKK 100 til kurs 100. Under henvisning til selskabslovens 158 skal gælde følgende i forbindelse med Konverteringen: 1. Det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør nominelt DKK De nye aktier skal ikke have særlige rettigheder og skal have samme stilling som øvrige aktier i selskabet. 3. Aktierne udstedes som omsætningspapirer til ihændehaver, men kan noteres på navn. Aktierne skal udstedes med samme rettigheder, som de eksisterende aktier i Selskaber har. 4. Aktiernes nominelle størrelse skal være den på konverteringstidspunktet gældende stykstørrelse eller multipla heraf. 5. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. 6. Bankerne er ikke pligtige at lade deres aktier indløse 7. De nye aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen. Lånet tegnes af Bankerne i henhold til særskilt tegningsliste. Det tegnede beløb skal ved modregning indbetales til Selskabet senest 5 hverdage efter tegning af lånet. Øvrige konverteringsvilkår: Markedskurs i henhold til den konvertible obligation udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de fem børsdage forud for den dag, hvor beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i Selskabet træffes, medmindre andet er bestemt vedrørende fastsættelse af markedskursen i forbindelse med førnævnte beslutning, eller Selskabets bestyrelse på grundlag af en sagkyndig vurdering beslutter at Markedskursen udgør en anden værdi. Favørkurs i henhold til den konvertible obligation betyder en kurs, der er mindre end Markedskursen. Konvertering kan aldrig ske til en kurs, der er lavere en kurs 100 (pari). Konvertering efter kapitalforhøjelse ved fondsemission MLN/mln/ /

3 Træffes beslutning om kapitalforhøjelse ved fondsemission i selskabet, skal konverteringskursen reguleres således, at Bankerne stilles som om konvertering af lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalforhøjelse ved fondsemission. Konvertering efter selskabsdispositioner til Favørkurs Træffes der beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i selskabet, hvorved der kan tegnes aktier for et nominelt beløb op til DKK til Favørkurs, sker der ingen ændring af vilkårene for konvertering. Overstiger det nominelle forhøjelsesbeløb DKK og kan der tegnes aktier i selskabet til Favørkurs, skal konverteringskursen reguleres således, at Bankerne stilles som om konvertering af Lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i selskabet for den del af den nominelle forhøjelse, der ligger over DKK Sidstnævnte gælder dog ikke, såfremt det er bestyrelsen, direktionen eller medarbejderne i selskabet eller et af dets datterselskaber, der kan tegne aktier til en kurs der er lavere end Markedskurs, jf. selskabslovens 162, stk. 4. Konvertering efter selskabsdispositioner til Markedskurs Træffes beslutning om kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer, warrants eller lignende i selskabet, hvorved der kan tegnes aktier i selskabet til en kurs, der svarer til Markedskurs, sker der ingen ændring af vilkårene for konvertering. Tilsvarende gælder ved kapitalnedsættelse til Markedskurs. Konvertering efter kapitalnedsættelse med udbetaling til aktionærerne Træffes beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen med udbetaling til aktionærerne, skal konverteringskursen reguleres således, at Bankerne stilles som om konvertering af lånet var sket umiddelbart før beslutning om kapitalnedsættelse. Konvertering efter kapitalnedsættelse uden udbetaling til aktionærerne Træffes beslutning om nedsættelse af aktiekapitalen uden udbetaling til aktionærerne, reguleres konverteringskursen, således at Bankerne stilles som om konvertering af lånet var sket umiddelbart før kapitalnedsættelsen. Konvertering i tilfælde af fusion med selskabet som fortsættende selskab Træffes beslutning om at fusionere selskabet med et eller flere andre selskaber med selskabet som fortsættende selskab, eller får selskabet tilført aktiver, sker der ikke nogen ændring af vilkårene for konvertering. Konvertering i tilfælde af fusion med selskabet som ophørende selskab MLN/mln/ /

4 Træffer selskabet beslutning om fusion af selskabet med selskabet som ophørende selskab, skal selskabet give Bankerne meddelelser herom med frist for Bankerne til inden fire uger efter afsendelse af meddelelsen at kræve lånet konverteret til aktier i selskabet. Hvis Bankerne ikke kræver lånet konverteret til aktier i selskabet, overføres lånet (uden konverteringsret) til det fortsættende selskab på i det væsentlige identiske vilkår i forhold til Bankerne. Konvertering i tilfælde af spaltning uden at selskabet ophører Træffes beslutning om at spalte selskabet uden, at selskabet ophører, skal selskabet inden beslutningens gennemførelse give Bankerne meddelelse herom med frist for Bankerne til inden fire uger efter afsendelse af meddelelsen at kræve lånet konverteret til aktier i selskabet. Hvis Bankerne ikke kræver lånet konverteret til aktier i selskabet, overføres lånet (uden konverteringsret) til det relevante selskab på i det væsentlige identiske vilkår i forhold til Bankerne. Konvertering i forbindelse med selskabets likvidation Træffes beslutning om at træde i likvidation, skal selskabet inden beslutningens gennemførelse give Bankerne meddelelse herom med frist for Bankerne til inden fire uger efter afsendelse af meddelelsen at kræve lånet konverteret til aktier i selskabet. Øvrige beslutninger med betydning for konverteringskursen Såfremt der sker ændringer i selskabet af lignende art med lignende virkning for Bankerne som beskrevet ovenfor, skal der foretages en regulering af konverteringskursen. Regulering skal foretages snarest muligt efter gennemførelsen af den relevante ændring og i videst muligt omfang efter de principper, der fremgår ovenfor. 25. maj MLN/mln/ /

5 BILAG 1.A (Bankerne) Ved "Bankerne" forstås: BRF Bank A/S, CVR-nr , Bank DnB Nord A/S, CVR-nr , Nykredit Bank A/S, CVR-nr , HSH Nordbank SG, Copenhagen Branch, CVR-nr , Max Bank A/S, CVR-nr , Roskilde Bank A/S, CVR-nr , Sparbank A/S, CVR-nr , Sparekassen Kronjylland, CVR-nr , Sparekassen Sjælland, CVR-nr , Sparekassen Lolland A/S, CVR-nr , og Sydbank A/S, CVR-nr MLN/mln/ /

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5

29. august. Raffinaderivej 10. Dagsorden. årsrapporten. nyt binavn 7.1 7.2 7.3 7.4. af egne aktier 7.5 SELSKABSMEDDELELSE 29. august 2014 Ordinær generalforsamling - IC Companys A/S den 24. september 2014 kl. 10.30 IC Companys A/S Raffinaderivej 10 2300 København S Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere