Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept kl. 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14"

Transkript

1 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning og generalforsamlingens godkendelse. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab 4. Behandling af fremsendte forslag. 5. Behandling af budget, herunder fastsættelse af medlemsindskud og kontingent. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af formand 8. Valg af 1. Og 2. Suppleant 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 10. Fremlæggelse og godkendelse af ordensregler 11. Eventuelt Formanden bød velkommen til alle fremmødte. Herunder en speciel velkomst til de mange nye medlemmer, der var mødt op. Ad 1 På grund af akut opstået arbejdsforhold, måtte den oprindeligt udpegede dirigent, Christian Stege melde afbud. I stedet vedtog forsamlingen af næstformand Henning Engelhardt forestod dirigenthvervet. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne. Ad 2 Formanden berettede, at aktivitetsniveauet i badelaugets bestyrelse har været højt og hæsblæsende. I foråret og sommeren 2011 gik forhandlingerne med Fonden Snekkersten Havn meget trægt. Bestyrelsen besluttede derfor at søge bistand hos vores medlem, advokat Henning Andersen. Så kom der endelig gang i sagerne. Vi har således fået en 10-årig brugsaftale med havnen om den gamle toiletbygning. Arkitekt Morten Høgsbro Holm havde tegningerne klar, og bestyrelsen havde en strategi for finansiering. Resultat blev, at havnens advokat i samarbejde med Henning Andersen og i forståelse med havnens formand udarbejdede et udkast til en 10-årig brugsaftale, som passede smukt sammen med badelaugets behov. Brugsaftale blev indgået , og vi bygger et badehus med sauna, opholdsrum, toilet, omklædningsfaciliteter med brusebad samt to havnetoiletter. Badelauget er huslejefrit i 10 år.

2 I sommerperioden disponeres badefaciliteter (sauna undtaget) af havnefogeden til havnens gæstesejlere. Havnens toiletter og udvendig vedligeholdelse påhviler Snekkesten Havn. Indre vedligeholdelse og forbrug fordeles mellem Snekkersten Havn og badelauget efter måler. Vi har opnået støtte fra forskellige fonde. Bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Velux Fonden, Nordea Fonden, Spar Nord Fonden, Tuborgs Grønne Fond m.fl. Vi har samtidig selv sparet et betydeligt beløb op, og derved skabt grundlag for en fornuftig økonomi. Vi har blandt andet udnyttet vores netværk, medlemmernes frivillige indsats, deltagelse i konkurrence, sparsommelighed og accept af forhøjet kontingenter. Vi har således opsparet et så betydeligt beløb, at bestyrelsen kunne få generalforsamlingens godkendelse af projektet. Vi fik en aftale med en totalleverandør og beskrevet de arbejder der skulle udføres for få projektet færdiggjort. Ligeledes er indhentet nødvendige tilladelser som fuldmagt, byggetilladelse, dispensation og accept fra Naturstyrelsen. Bestyrelsen har været tvunget til at afholde ekstraordinær generalforsamling for at ændre vedtægterne, så badelauget kan optage lån til beskrevne, godkendte formål badehusprojektet. Generalforsamlingen godkendte projektet og accepterede at medlemmerne hæfter PRO RATA for lånet. I løbet af året har vi haft arrangementer af mere selskabelig art. Bl.a. sæsonstart med musikalsk underholdning, en udflugt til et badepalads i Skåne og den årlige nytårskur. Til slut pointerede formanden, at vi er så langt fremme med byggeriet, at medlemmerne skal til at yde en arbejdsindsats for at få økonomien til at holde. Åbent hus dag skal afholdes i efteråret 2012, når vi er færdige til det. Beretning slut og godkendt. Ad 3. Regnskabet blev medsendt udsendelsen, og vist på skærmen. Hovedtal: indtægter kr., udgifter kr., resultatet kr. Egenkapital primo kr. ultimo kr. Antal medlemmer: 196 inkl. støttemedlemmer. Kapaciteten er ved at være udnyttet. Ad 4.

3 Ingen forslag fremsendt Ad 5. Budgetbehandling og forklaring v. kassereren. Bestyrelsens forslag om kontingent kr. 750 og indskud for nye medlemmer kr. 500 samt kr. 100 for en nøglebrik blev sendt til afstemning. Afstemning: Indskud for nye medlemmer på kr. 500 og betaling af nøglebrik: Enstemmigt vedtaget. Kontingent 2012/13 kr Ingen stemt imod. Et medlem undlod at stemme. Forslaget blev vedtaget. Kontingentet inkl. betaling af nøglebrik skal indbetales inden udgangen af november Kassereren appellerede dog til betaling snarest af hensyn til likviditeten. Kassereren gennemgik de nye poster, især renter og afdrag på gæld. Vi regner med ca. 200 betalende medlemmer i den kommende sæson. Sparbank Nord har givet os et væsentligt bedre tilbud end vor hidtige bank, Nordea, kunne med en stor besparelse til følge. Ad 6. Valg af bestyrelse. Jens Boeskov modtager ikke genvalg, som nyt bestyrelsesmedlem. Willy Bergstrøm Poulsen blev nyvalgt, de øvrige i bestyrelsen blev genvalgt. Ad 7. Valg af formand. Erik Schønnemann blev genvalgt. Ad 8. Valg af suppleanter. Annette Holmgreen og Jens Seitzberg blev foreslået og valgt. Ad 9. Revisorerne Knud Vestergaard og Jan Bøgemose blev genvalgt, ligesom suppleanten Marianne Kubiak. Ad 10. Husorden Formanden fremlagde en ny husorden, som blev drøftet og godkendt. Ad 11.

4 Eventuelt Åbningstiderne fortsætter som de eksisterende, men det kan komme på tale at ændre efter behov. Bestyrelsen planlægger at udsende et spørgeskema, der skal klarlægge medlemmernes ønsker om badetider. Energiforbruget i forbindelse med åbningstiderne skal undersøges nærmere. Niels Snedevig spurgte, hvorfor har vi noget imod gæstesejlere ikke komme i saunaen. Dette blev besvaret af formanden under henvisning til kontrakten med Fonden Snekkersten Havn. Der blev ligeledes spurgt om saunaen kan være åben om sommeren. Dette kan pt ikke lade sig gøre, da havnens gæstesejlere skal have adgang til bygningen i sommerperioden. Dirigenten takkede for god ro og orden og meddelte forsamlingen, at han ikke modtager genvalg ved næste ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen blev afsluttet kl af formanden, som ligeledes fortalte, at det var sidste sæson som formand. Endvidere takkede formanden den afgående sekretær for hans indsats gennem årene. Referatet er godkendt af dirigenten. Jens Boeskov, referent

5

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1

KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN. Side 1 KLUBBLAD FOR GJØL SEJLKLUB Blad nr. 78. April 2006. TROLDEN Side 1 www.gjol-sejlklub.dk Bestyrelse og div. udvalg. Formand Sejlerskolen Hans H. Christensen 98 27 73 59 Rene K. Frederiksen 98 27 76 21 Limfjordsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Side 2 af 6 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 15. maj 2007 kl. 18:30 i fælleshuset 22 boliger var repræsenteret. Nr. 16,18 og 19a deltog ikke i generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere