Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade?"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Lars Weiss ifm. indstilling om Trafikplan Indre Nørrebro Hvad er Movias forsinkelser? Hvad er forsinkelserne på Brohusgade? Den 2. september 2015 mødtes områdefornyelsen med Økonomiforvaltningen for at diskutere busdrift på Jagtvej kontra Brohusgade. Her blev der givet et groft skøn på 10 minutters forsinkelse ved kørsel ad Jagtvej. Kørsel ad Brohusgade blev vurderet til en forsinkelse på ca. 1 min Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Mette Prag Det blev samtidig pointeret, at Jagtvejs-løsning ville medføre en forringelse af busbetjeningen. Dette skyldes nedlæggelse af et meget brugt stoppested i Rantzausgade, samt de gener passagerer på resten af ruten kan opleve som følge af uforudsigelighed ved forsinkelserne og bussernes afledte problemer med at overholde køreplaner. Den 27. november 2015 kom Økonomiforvaltningen med en mere præcis vurdering på baggrund af Movias vurdering. Vurderingen er nu, at forsinkelsen på Jagtvejsløsningen nedsættes til mellem 4 og 7 minutter, afhængigt af trafikpres og tidspunkt på dagen. Kørsel ad Brohusgade opjusteres til en forventet forsinkelse på 2 minutter. Økonomiforvaltningen vurderer, at et halvt minuts forsinkelse vil medføre øgede omkostninger på ca. 0,5 mio. kr. Kan forsinkelser evt. dokumenteres ved et trafikforsøg? Teknik- og Miljøforvaltningen kan i samarbejde med Movia i forbindelse med implementeringen af Trafikplanen i Rantzausgade/Brohusgade kvalificere vurderingen yderligere via testkørsel og trafiktællinger. Vil cykeltrafikken i Rantzausgade genere eller blokere for busserne? Movia har vurderet udkørsel fra Brohusgade til Rantzausgade onsite både eftermiddag samt i morgentrafikken kl Movia vurderer, at især morgencykeltrafikken på Rantzausgade kan give mindre forsinkelser, som dog ikke er til væsentlig gene eller vil blokere for buskørsel. I konkretiseringen af trafikplanen/rantzausgade vurderes det, om det er nødvendigt med et lyssignal i t-krydset Rantzausgade / Brohusgade. Postboks 339 EAN nummer

2 Alternativ til buskørsel ad Brohusgade I arbejdet med trafikplanen har flere alternativer til busdrift i Brohusgade været undersøgt og afvist. Se vedlagte notat vedr. tre scenarier. I en konkretiseringsfase vil disse scenarier kunne undersøges yderligere med henblik på lade Teknik- og Miljøudvalget vurdere den foretrukne løsning. Dette kan ske i forbindelse med frigivelsen af anlægsmidler til omdannelsen af Rantzausgade. Anders Møller Seviceområdechef Byens Fysik Side 2 af 6

3 BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af omlægningen af busdriften er udarbejdet med tre scenarier for den udadgående retning. Her flg. en redegørelse: Indhold: Baggrund Løsning 2, Brohusgade (trafikplanens nuværende løsning) Løsning 1, Jagtvej - alternativet Løsning 3, Hans Egedes Gade Baggrund: Områdefornyelsens offentlige trafik-workshops viste lokal opbakning til Rantzausgades ensretning, fordi der med en ensretning kan findes plads til de mange bløde trafikanter samtidig med at der skabes plads til skybrudssikring, kollektiv trafik og bedre byrum. På workshops blev der diskuteret to modeller, der blev prioriteret af borgere, styregruppe og hurtiggruppe. Den foretrukne løsning var at lede bussen udenom kvarteret via ruten Åboulevard/Jagtvej/Borups Alle i udadgående retning. Mens der var lokal skepsis overfor at lede bussen tilbage til Rantzausgade via Åboulevard og Brohusgade. Trafikplanen, Økonomiforvaltningen og Movia Under kvalificeringen af trafikplanen i september 2015 var områdefornyelsen i dialog med økonomiforvaltningen og Movia. Her blev udtrykt forskellige alvorlige ulemper ved den foretrukne Jagtvejsløsning. Det var forvaltningens vurdering at de alvorlige ulemper ikke kunne negligeres: 1. Ekstra køretid (estimeret til 10 minutter, overfor 1 min til Brohusgade). 2. Afledt økonomi til ekstra køretid. 3. Tab af regularitet, når bussen holder i kø i svinger Åboulevard/ Jagtvej (evne til at overholde køreplanen). 4. Nedlæggelse af mest benyttede busstop på ruten mellem indre og ydre Nørrebro (= tab af passagerer). 5. Usikkerhed ift. etablering af nyt stop på Åboulevard ift. bussens mulighed for at svinge ud i trafikken. Samlet vurdering Forvaltningen skønnede ikke, at Økonomiforvaltningens argumenter kunne ignoreres, og besluttede derfor at indstille til Teknik- og Miljøudvalget at vælge Brohusgade-løsningen. Fakta Linje 66 af linjen har passager/dag og ca. 300 benytter stoppestedet Rantzausgade /Jesper Brockmands Gade. Side 3 af 6

4 Oversigtskort - tre scenarier er undersøgt Løsning 2, Brohusgade (trafikplanens forslag): Fordele 1. kvarteret kan opretholde sin busbetjening, til fordel for især de borgergrupper der er afhængige af busser: især ældre, skolebørn, handicappede, dårligt gående og andre der hverken cykler eller har bil. 2. Lavere driftsomkostninger, 0.5 mio pr år end alternativer (Seneste vurdering fra Movia (26/11) er dog at Jagtvejsruten vil tage kortere tid end først antaget og at prisforskellen ml. de to løsninger vil være mindre. I fht. den nuværende kørsel ad Rantzausgade vurderes Brohusgade at tage 2 min. længere og Jagtvej ml. 4 og 7 minutter længere, afhængigt af myldretidstrafik. 3. ud- og hjem-rejsen holdes næsten samlet, og dermed lettere forståelighed hvor busstopstedet findes Ulemper 1. I Brohusgade ligger daginstitutionen Marthahjemmet med 240 børn der dagligt skal hentes og bringes. Fritidshjemsdelen med 80 børn nedlægges dog i Desuden Døveinstitution 2. I morgenmyldretiden vil der kunne opstå ventetid når bussen skal afvente hul mellem de mange cyklister på vej mod city. 3. Øget anlægsudgifter til Brohusgade, der går fra Rantzausgades anlægsøkonomi. Udgifter til vejbump tilpasses busdrift, Side 4 af 6

5 modstrømscykelsti samt fældning og genplantning af fire mindre vejtræer. 4. Som følge af både Rantzausgades og Brohusgades ensretning, og deraf ændrede trafikmønstre, vurderer Movia at Brohusgade vil få mere trafik, også uden busser. Forvaltningen har ikke haft mulighed for at verificere denne antagelse. 5. Beboerne i Brohusgade er bekymrede for larm og rystelser fra busserne. Fakta 1. Brohusgade har sammen bredde som Rantzausgade, undtaget et mindre strækning. Gaden vurderes derfor ikke væsentligt anderledes end Rantzausgade eller andre gader af samme bredde med buskørsel. Brohusgade har dog flere lejligheder i stueetagen end Rantzausgade. Tiltag der kan mindske ulemperne 2. Reduktion af tung trafik i gaden ved at Rantzausgades handlende opfordres til at få leveret via Hans Egedes Gade. 3. Indførelse af modstrømscykelsti vil øge trafiksikkerheden i gaden. 4. Særlig gadeprofil og/eller hævet flade v Marthahjemmet. 5. Fokus på krydset Brohusgade/Rantzausgade for optimering evt med lysregulering. 6. støjdæmpende asfalt Løsning 1, Jagtvej, Fordele 1. Brohusgades ulemper undgås 2. Åboulevard og Jagtvej har allerede busser. 3. Flere muligheder for byrumsløft i den vestlige del af Rantzausgade, når der ikke skal tilpasses bus Ulemper 1. Forringelse af busbetjeningen på flere områder: 2. Rantzausgade mest brugte stoppested nedlægges. Kan muligvis genetableres på Åboulevard, men med et mindre opland, sandsynligvis færre passagerer, flere vil få længere til vej til bussen, færre vil få kortere vej. 3. Tab af regularitet som følge af køkørsel på Åboulevard, hj Åboulevard/Jagtvej samt Jagtvej. Dette vil påvirke hele buslinien. 4. Øget belastning af krydset Åboulevard/Jagtvej. 5. Anlægsudgifter til stoppested på Åboulevard v Brohusgade 6. Øget driftsudgifter Med en køretid på 4-7 minutter bliver driftsomkostningerne mio kr. årligt. Side 5 af 6

6 7. Mulighed for tab af passagerer og dermed øget udgifter.. Tiltag der kan mindske ulemperne 1. Etablering af nyt stoppested ved krydset Åboulevard / Brohusgade, hvis muligt, som delvis erstatning for det der fjernes i Rantzausgade. 2. Optimering af signalreguleringen for at lette trafikafviklingen i krydset Åboulevard/Jagtvej. Løsning 3, Hans Egedes Gade: Fordele 1. Bedre oversigtsforhold hvor bussen skal svinge ind på Rantzausgade, end den tilsvarende situation i Brohusgade. 2. Færre beboere generes af busdriften på denne rute end i Brohusgade 3. Lavere støjbelastning da gaden kun bebygget på den ene side. 4. Bevarelse af busbetjening hvis nyt stoppested etableres i Henrik Rungsgade v Rantzausgade. Ulemper 5. Trafikbelastningen i Brohusgade vil sandsynligvis stige også selvom gaden ikke får busser. Det skyldes at busdrift i Hans Egedes Gade vil kræve at gadens ensretning vendes og som følge heraf bør Henrik Rungs Gades ensretning også vendes, hvilket ikke er realiserbart. Som følge deraf bliver Brohusgade eneste udkørsel af kvarteret i den ende af kvarteret. 6. Problematisk situationen når bussen skal svinge til højre fra Åboulevard til Hans Egedes Gade udfra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. 7. Flytning af stoppestedet til en ny beliggenhed kræver partshøringer, og vil sandsynligvis medføre protester. 8. Beboerne i Hans Egedes Gade må forventes at være lige så utilfredse med udsigten til buskørsel som beboerne i Brohusgade. 9. Der skal muligvis fjernes p-pladser for at løsningen kan lade sig gøre. 10. Udflytterbørnehaven Stenurten har i dag opsamlingssted i Hans Egedes Gade. Det vil være muligt at flytte bussens opsamling og aflevering til Rantzausgade, hvor det tidligere har ligget. Side 6 af 6

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres.

A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal fra d I alt indkom 210 høringssvar, som nedenfor kort opsummeres. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 9 Bilag 9 Opsummering af offentlige høringssvar A-C samt forvaltningens kommentarer A: Offentlig høring via Københavns Kommunes Bliv Hørt-portal

Læs mere

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110

06-10-2015. Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse. Sagsnr. 2015-0228110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 2 Bilag 2 Rantzausgade og Stengade, trafikskitse RANTZAUSGADE Rantzausgade er en central og travl handelsgade på Indre Nørrebro, der mellem

Læs mere

Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade. Sagsnr

Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Notat om busundersøgelse ifbm. omdannelsen af Rantzausgade 1. Introduktion Rantzausgade har i dag store udfordringer med trafiksikkerhed samtidig

Læs mere

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( )

12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret ( ) Københavns Kommune Page 1 of 6 12. Trafikplan for Blågårdsgade- og Rantzausgadekvarteret (2015-0228110) Bilag Bilag 1 - Trafikplan Bilag 2 - Rantzausgade og Stengade, trafikskitse Bilag 3 - Parkeringsredegørelse

Læs mere

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( )

11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro ( ) Københavns Kommune 11. Anlæg af ændret indretning af Rantzausgade, Nørrebro (2017-0056933) Bilag Bilag 1 - Oversigtskort Bilag 2 - Eksisterende forhold Bilag 3 - Dispositionforslag Bilag 4 - Forslag til

Læs mere

TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO. Resumé - oktober 2018

TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO. Resumé - oktober 2018 TRAFIKPLAN INDRE NØRREBRO Resumé - oktober 08 INDHOLD BAGGRUND TRAFIKPLANEN KORT Dette resumé sammenfatter trafikplanens hovedgreb. Målet er at give overblik over trafikplanens indhold dd. inkl. justeringer

Læs mere

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset

Notat. Modtager: MBU, ØU, KB. Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Notat Modtager: MBU, ØU, KB Trafikbestilling - Løsningsforslag til busbetjening af sundhedshuset Baggrund I dagsordenspunkt om trafikbestilling 2017 indstiller forvaltningen, at der indgås aftale med Movia

Læs mere

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet.

Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 Bilag 5 Høringssvar Dispositionsforslaget har været i høring hos Nørrebro Lokaludvalg, Movia, Hofor og politiet. Høringssvarene fremgår

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. midtvejsevaluering af trafikforsøget i Guldbergsgade/Møllegade Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016

Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af anlæg Bilag 5 - Opsamling af lokaludvalgenes høringssvar og forvaltningens kommentarer 26-04-2016 2016-0052591 Amager Vest lokaludvalg

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget (TMU) Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOUNE Teknik- og iljøforvaltningen Center for Trafik Bilag 4 NOTAT Til Teknik- og iljøudvalget (TU) 28-02-13 Sagsnr. 2013-5760 Jernbanegade muligheder for fremtidig udformning uden busser i

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

Linjeføringsalternativerne er følgende: Løsning 1: Via Åboulevard til Jagtvej. Løsning 2: Via Åboulevard til Brohusgade

Linjeføringsalternativerne er følgende: Løsning 1: Via Åboulevard til Jagtvej. Løsning 2: Via Åboulevard til Brohusgade Notat KØBENHAVNS KOMMUNE Rantzausgade Omlægning af buslinje 12 og 66 i forbindelse med ensretning af Rantzausgade 16. november 2016 Rev. 6. december 2016 Projekt nr. 223009 Dokument nr. 1222057034 Version

Læs mere

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet.

Jakob Næsager har den 16. august efterspurgt de nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Svar på opfølgende spørgsmål fra Jakob Næsager vedr. nominelle tal på udviklingen på parkeringsområdet til indstillingen Forslag til

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bedre Fremkommelighed København - prioriteret anbefaling Projektgruppen har i samarbejde med COWI udvalgt

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Bilag 6 - Høringssvar

Bilag 6 - Høringssvar Bilag 6 - Høringssvar Hej Emmy d. 6. marts 2015 Vi har stadig problemer med at kunder og folk ikke kan komme forbi vores butik for bare cykler der bliver kastet alle steder. Men efter de nye ekstra stativer

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 8.

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

NØRREBROGADE. - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade Fra d. 31. januar til d. 13.

NØRREBROGADE. - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Nørrebrogade Fra d. 31. januar til d. 13. NØRREBROGADE - Høringsmateriale om placering af en busgade på den ydre del af Fra d. 31. januar til d. 13. marts 2011 Høring om placering af en busgade på den ydre del af fra mandag den 31. januar til

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet

Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Svar på spørgsmål stillet af Jakob Næsager til dagsordenspunkt 5. Forslag til initiativer på parkeringsområdet Jakob Næsager har den 6. august 2015 stillet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS

Sammenfatning. Status på servicemålene ITS handleplan 2016 og Investeringsbehov for ITS Sammenfatning Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 22. september 2014 servicemål og principper for prioritering af trafikken. Servicemålene er fastsat for cykler, fodgængere, busser og biler på udvalgte

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Notat. Til: Københavns Kommune. Kopi til: TOR, KAV. Lukning af Sluseholmen: forslag til busomlægninger

Notat. Til: Københavns Kommune. Kopi til: TOR, KAV. Lukning af Sluseholmen: forslag til busomlægninger Notat Til: Københavns Kommune Kopi til: TOR, KAV Dokumentnummer 555165 Dato 20 12 2018 Sagsbehandler: EH Direkte: +45 36 13 16 54 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Lukning af Sluseholmen: forslag

Læs mere

Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet

Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 23. marts 2018 Økonomiforvaltningens anbefaling til tilføjelser til Movias forslag til nyt lokalt busnet Økonomiforvaltningen har, på

Læs mere

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København.

- To mål videreføres direkte og fire mål videreføres delvist i Fællesskab København. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om videreførelse af mål fra visionerne Miljømetropolen og Metropol for Mennesker til visionen

Læs mere

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO

Egedal Kommune. Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO Ganløse Skole Vurdering af skoleveje NOTAT 8. september 2017 IH/PH/TVO 1 Indledning... 3 2 Problemstillinger... 5 3 Trafiktal... 9 4 Løsningsforslag... 11 4.1 Løsningsforslag 1... 11 4.2 Løsningsforslag

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune

Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 3 Forvaltningshøring om Træpolitik for Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et forslag til en samlet træpolitik for Københavns

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP

Trafikplan for Brinken Kystvejen. Workshop 27. oktober 2015. Henrik Grell og Lárus Ágústsson 11-11-2015 TRAFIKPLAN KYSTVEJEN - BRINKEN - WORKSHOP Trafikplan for Brinken Kystvejen Workshop 27. oktober 2015 Henrik Grell og Lárus Ágústsson 1 Dagsorden Tid Indhold 18:30 18:45 Velkomst ved Stevns Kommune og introduktion til workshop ved COWI 18:45 19:10

Læs mere

Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard. 34 syd for Rantzausgade og Åboulevard 60 v. HC Ørstedsvej.

Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard. 34 syd for Rantzausgade og Åboulevard 60 v. HC Ørstedsvej. Notat Københavns Kommune RANTZAUSGADE Etablering af nyt busstoppested langs Åboulevard 14. december 2016 Rev. 21. december 2016 Projekt nr. 223009 Dokument nr. 1222302183 Version 1 Udarbejdet af ACH/SIV/SLU

Læs mere

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag,

1. at Frederiksberg Kommunes trafikbestilling til Movia for det lokale busnet baseres på linje 12, 26, 37 og 68 som angivet i Movias forslag, 105. Bestilling til Movia af det resterende busnet til åbningen af Cityringen Åbent - 13.05.16-G01-3-17 Resumé Den 12. marts 2018 blev By- og Miljøudvalget forelagt resultaterne af høringen af det nye

Læs mere

Beredskab til at håndtere eventuelle driftsvanskeligheder på Cityringen ved åbningen af Nyt Bynet. Indhold Baggrund Beredskabsplan...

Beredskab til at håndtere eventuelle driftsvanskeligheder på Cityringen ved åbningen af Nyt Bynet. Indhold Baggrund Beredskabsplan... Notat Til: Københavns Kommune og Frederiksberg Kommuner Sagsnummer 22114 Dato 26 09 2018 Sagsbehandler: KAV Direkte: +45 36 13 17 76 CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Beredskab til at håndtere

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3

1. Indledning Beskrivelse af løsningsforslag Vejens indretning Indretning af signalanlæg... 3 NOTAT Projekt Vendt ensretning på Kronprinsessegade Kunde Københavns Kommune Notat nr. 001 Dato 2017-03-24 Tidspunkt - Til Fra Henning Munke Hansen Lars Jørgensen/Jesper Larsen 1. Indledning... 2 2. Beskrivelse

Læs mere

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler

Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 20. juni 2018 Bilag 4 Fastlæggelse af parkeringsdækning for biler I dette notat redegøres først for fastlæggelse af parkeringsdækning

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.

Åbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Til Økonomiudvalget Holdepladser for turistbusser i det centrale København I Budget 2017 (H15) fremgår at terrorsikringen

Læs mere

Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer

Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 15. maj 2018 Bilag 5 Sorteringspunkter - supplerende beskrivelse af indsatsen 2.1 med alternativer Notatet uddyber forslag til indsatsen

Læs mere

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015.

Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Bilag 5 Høringssvar, opsamling Høring af skitseforslag for Værnedamsvej fandt sted i perioden den 3. august 2015 til den 11. september

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station.

NLU vil anbefale en flytning af busgaden fra den nuværende placering ved Nørrebrohallen og op til højbanen ved Nørrebro Station. Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Klaus Grimar klagri@tmf.kk.dk )' ##$$ % #&''$()# *+!"#,($- ##$$ Hørringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. bussluse på den ydre det af Nørrebrogade NLU

Læs mere

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor

Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Vejtrængsel hvor, hvornår, hvor meget? Otto Anker Nielsen, Professor Sammenhæng mellem hastighed og trafikmængde Stor uforudsigelighed Baggrundsfigur; Kilde Vejdirektoratet og Christian Overgaard Hansen

Læs mere

Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg

Klage over manglende VVM ifm. med Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til kommuneplantilllæg København d. 28. september, 2014 Byens Udvikling Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V Klage over manglende VVM ifm. med "Forslag til tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 432 Carlsberg II med forslag til

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2.

Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag 5 vurdering af bemærkninger fra Nørrebro Lokaludvalg til Nørrebrogade etape 2. I forbindelse

Læs mere

P-aftale 2011 aftalens elementer

P-aftale 2011 aftalens elementer KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Parkering Bilag 2 P-aftale 2011 aftalens elementer Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Konservative, Venstre og Dansk Folkepart indgik den

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Tre vejforbindelser i Tingbjerg

Tre vejforbindelser i Tingbjerg Tre vejforbindelser i Tingbjerg Skitseprojekt Opgavebeskrivelse 24.11.2015 Tre vejforbindelser i Tingbjerg Opgavebeskrivelse Side 1 af 5 1. Generel information I indbydes hermed til at deltage i udbud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. december 2018 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Hein, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Dennis

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St.

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 6. april 2018 Bilag 5 - Parkeringsnotat Fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Femøren St. I det

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik

Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af Edith Rodes Vej for biltrafik KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Udførelse af Anlæg NOTAT 09-06-2015 Bilag 7: Trafiknotat vedrørende trafikal vurdering af åbning af for biltrafik Baggrund På Borgerrepræsentationens

Læs mere

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.

Forvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden.

Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden. Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget i høringsperioden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 02-10-2017 Bilag 4. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 11 henvendelser, jf. bilag 3 Henvendelser modtaget

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr Betalingsring i København. Dokumentnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr Betalingsring i København. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Borgerrepræsentationen 24-08-2011 Sagsnr. 2011-115443 Betalingsring i København Teknik- og Miljøborgmesteren har til brug for

Læs mere

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring

Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 4 til indstilling om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet terrorsikring Lukning af middelalderbyen

Læs mere

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om

Opsamling på workshop for lokaludvalgene om KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Lokaludvalgene Opsamling på workshop for lokaludvalgene om Cykelstiplan 2017-2025 Afholdt mandag den 5. september 2016 fra kl.

Læs mere

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ

TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ TRAFIKAL ANALYSE - UDSTYKNING VED TOFTEGÅRDSVEJ Projekt Boligområde mellem Toftegårdsvej og Elgårdsmindestien Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2017-06-12 Til Fra Skanderborg Kommune Michael Wolf

Læs mere

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget

Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 9. oktober 2018 Bilag 5 Fastsættelse af parkeringsdækning for biler og cykler i forslag til lokalplantillæg for BørneRiget Sagsnr.

Læs mere

Input til Budget 2019

Input til Budget 2019 Input til Budget 2019 Udvikling af Nørrebro Stationsområde Nørrebro Station bliver ét af de største trafikknudepunkter i Hovedstadsområdet, når Metro Cityringen åbner i 2019. Byrummene omkring stationen

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense

Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense FynBus og Odense Kommune 7. november 2007 sj/ekl/jkte Notat Betjeningsmuligheder i centrum af Odense Indledning: I forslaget til kollektiv trafikplan beskrives en uændret ruteføring af busserne i centrum.

Læs mere

NY: Busfremkommelighed

NY: Busfremkommelighed Projekt nr.: Sammenhæng med: Fagudvalg: BMU Funktion: Kommentar [SRN1]: Indsæt funktion NY: Busfremkommelighed 2013 p/l Afholdt før 2013 2014 2015 2016 Samlet overslag Anlægsudgifter 4.400 3.000 3.000

Læs mere

Den trafikale vurdering omfatter:

Den trafikale vurdering omfatter: UDKAST Rema 1000 Butik på Bagsværd Hovedgade Trafikal vurdering NOTAT 8. februar 2007 JVL/psa 1 Indledning Rema 1000 overvejer at etablere en butik og syv boliger på Bagsværd Hovedgade ved krydset med

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør

Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 04. oktober 2012 kl. 17:00 i Gæstekantinen i Løgstør Indholdsfortegnelse 028. Årets Landsbypris 2012 50 029. Landsbyernes årsmøde 2012 52 030. NT-køreplan - Indkaldelse

Læs mere

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar

Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 5 5. februar 2018 Valby Lokaludvalgs og Københavns Ældreråds høringssvar og Teknik- og Miljøudvalgets kommentarer til høringssvar Valby

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Trafikforsøg på Nørrebrogade i København

Trafikforsøg på Nørrebrogade i København Trafikforsøg på Nørrebrogade i København Klaus Grimar Projektleder Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik Islands Brygge 37 2300 København S Danmark Telefon 3366 3332 E-mail:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

3 2 2 EI / C

3 2 2 EI / C UtNE- AS i(/) U s i J 3 2 2 EI 0 3 3 0 9 / C 6 3 15 2 Til medlemmerne af Randers kommunes Udvalg for Miljø og Teknik Kasper Fuhr Christensen, Malte Larsen, Jørgen Bruno Andersen, Lone Donbæk Jensen, Jens

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20. marts Betjening af Egeparken

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: TOR, SJ. 20. marts Betjening af Egeparken Notat Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, SJ Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 20. marts 2009 Betjening af Egeparken Gladsaxe Kommune

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2

Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune. Indhold. Til: Gladsaxe Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling... 2 Til: Gladsaxe Kommune Kopi til: TOR, JHI Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Ny natbetjening i Gladsaxe Kommune

Læs mere

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:

Status Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar

Læs mere

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,

Læs mere

Generelle kommentarer:

Generelle kommentarer: Opsamling fra møde om omdannelse af 300 p-pladser ifm. køb af parkeringsanlæg i Indre By mellem arbejdsgruppe i Indre By Lokaludvalg og Mobilitet & Byrum, Teknik- og Miljøudvalget, 08.12.2015 Generelle

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 AABENRAA KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR VEJENE OMKRING LOKALPLAN 88 og 89, KASSØ ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Vejnettet

Læs mere

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012

Notat. Til: Gladsaxe Kommune. Juni Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 Notat Til: Gladsaxe Kommune Sagsnummer Sagsbehandler JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Juni 2013 Evaluering af kommunens trafikbestilling 2012 I

Læs mere

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag

Baggrund Betjening af Mørkhøj Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Betjening af Mørkhøj, Ruteforslag Notat Til: Nikolai Hansen Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. januar 2015 Bybus Gladsaxe økonomioverslag

Læs mere