Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann."

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen, idet han følte, at der hersker en meget dårlig ånd i klubben, der ikke er fremmende for noget positivt, hverken for bestyrelse, medlemmer eller vore hunde. Han havde derfor mistet lysten til at gøre et stykke frivilligt arbejde for DvK. Alle bestyrelsesmedlemmerne beklagede Oles beslutning. Ellen Nørgaard er herefter indtrådt som bestyrelsesmedlem og sekretær. Der forelå ingen dagsorden for mødet. Følgende forhold blev behandlet: Vedr. referatet fra mødet den 9. juni ønskede Margit at tilføje, at referatet af forhandlingerne om bladudvalget kunne misforstås. Det skal præciseres, at også Helle og Margit havde givet udtryk for, at Merete Stæhr-Nielsen havde udført et flot stykke arbejde omkring bladet. Indkommet post: En person ønskede at deltage ved udstillingen i Hårlev i oktober som dommeraspiranter. Bestyrelsen anbefalede ansøgningen, der sendes videre til DKK. Lene Johansen, der har opsat klubbladet, rykker for en afklaring om de kommende blade. Der skulle foreligge en skriftlig aftale mellem hende og DvK, men ingen kan finde den. Hun rykker for sit tilgodehavende, der snarest vil blive betalt. Merete Stæhr-Nielsen har ikke ønsket at fortsætte som redaktør, og Louise Vig har påtaget sig at redigere de næste par klubblade. Hun oplyser, at hun selv opsætter bladet. Hun har indhentet et tilbud fra Trykkeriet Grafia. Tilbuddet omfatter et blad på 48 sider, heraf (kun) 8 farvesider. Det er billigere end det trykkeri, der hidtil har været anvendt, og bestyrelsen besluttede, at Louise kan samarbejde med Grafia, og når vi finder en ny og blivende redaktør, vil der blive taget stilling til, om samarbejdet med Lene Johansen skal genoptages. Der forelå en ansøgning om farveblanding. Bestyrelsen finder det vanskeligt at tage stilling til disse ansøgninger. Vi mener, at Helle Agerskov ville være kompetent til denne opgave og tager kontakt til hende. Bestyrelsen ønsker at nedsætte et sundhedsudvalg, og et sådant udvalg kan måske tillige behandle ansøgninger om farveblanding. Udstillingsudvalget var meget imod at dele præmielager/klubshop (jfr. referatet fra 9/6-2009).

2 Bjørn Madsen har tilbudt at opbevare samtlige effekter. Lise og Jesper Grønqvist har tilbudt at køre alle effekterne til alle udstillinger indtil udgangen af Mette Riisberg Andersen har omhyggeligt beregnet udgiften hertil til kr. incl. bropenge, og det finder bestyrelsen meget rimeligt og accepterer tilbuddet. Jane Hay opbevarer tæpperne til udstillinger øst for Storebælt. Hun bringer tæpperne for i alt 400 kr. til alle udstillinger indtil udgangen af Når bestyrelsen har overblik over lageret, bliver der taget stilling til præmielagerets og klubshoppens fremtid, herunder omfang og administration incl. rekvisitionsskemaer. Helle deltager i optællingen og sender lister til Margit. Gitte Voss har ikke reageret på henvendelsen om fortsat at skrive kritikker. Jette Akselbo skriver dem, der nu foreligger, og Gitte opfordres til at svarer, idet vi meget gerne fortsat vil gøre brug af hendes arbejdskraft. Hvis hun ikke ønsker at fortsætte, må opgaven eventuelt overtages af webudvalget. Hundens Dag i Tivoli er annonceret på hjemmesiden for ca. 14 dage siden. Sporudvalg: (Ellen er inhabil og deltog ikke i behandlingen af dette punkt). Bestyrelsen besluttede, at alle sporhold skal forestås af en udvalgsformand, der vælges af bestyrelsen. Udvalgsformanden sidder til næste generalforsamling, hvorefter der eventuelt kan ske genvalg. Hvert hold opretter en bankkonto, hvortil der skal ske indbetaling af deltagernes gebyr ved tilmelding til træning (gebyrerne kan fortsat indbetales kontant af medlemmerne, hvorefter trænerne indbetaler på bankkontoen). Udgiftsbilag sendes til kassereren hver måned. Kun klubbens kasserer kan hæve på kontiene. Intet sporhold har eneret på en bestemt skov. Det står alle sporhold frit for at træffe aftale med en skovfoged om at afholde sportræning. Hvis der mangler træner i et område, opfordres det pågældende udvalg til at forsøge at opspare til træneruddannelse. Klubben vil så betale en del heraf efter forudgående aftale. Vedr. kørepenge til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, sportrænere m.v. Der betales ikke kørepenge, når den pågældende medbringer egen hund - eller andres hund - til udstilling eller træning. Af hensyn til klubbens økonomi opfordres til samkørsel! Dommere afregnes med 3,56 kr. pr. km. Alle andre med p.t. 1,91 kr. pr. km.

3 Udstillingsudvalg Udvalget består af Pia Nissen (formand, der refererer til Helle Lassen i lighed med øvrige udvalgsformænd), Bjørn Madsen, Pernille Hedegaard, Mette Riisberg, Dorrit Neertoft og Annelise Lange. Tilmelding til udstillingerne 30/8 d.å. i Blovstrød og 18/9 d.å. i Nyborg varetages af Pernille Hedegaard med bistand af Ellen Nørgaard. Bestyrelsen overvejer, om der skal findes en person uden for alle udvalg, der selvstændigt varetager tilmeldingerne fremover. Af hensyn til klubbens økonomi blev det besluttet, at klubben ikke giver morgenmad på de kommende udstillinger. Ellen udarbejder et budget for de to udstillinger, der afholdes i år. Nok skal der spares, men de personer, der arrangerer gåture, vil fortsat modtage en flaske, når året er gået. ØKONOMI: Kassereren redegjorde for vanskelighederne ved at få overblik over regnskabet og dermed klubbens økonomiske situation. Det havde været et kæmpearbejde at få samlet bilagene og der mangler stadig nogen. Det er først nu lykkedes at genåbne netbanken. Forhåbentligt er der styr på regnskabet inden næste møde i september. Med forbehold for, hvad der måtte dukke op, ser økonomien sådan ud: Likvid beholdning ca kr. Her af skal afregnes forsikringspræmier til Tryg med ca kr. og DKK har til gode for udlæg i perioden efter den ordinære generalforsamling ca kr. Klubbens formue er herefter ca kr. Dette beløb skal dække klubblad og udstillinger i Der kommer medlemskontingenter i løbet af efteråret. Men de skal jo dække klubbens udgifter i Kontingentforhøjelser må overvejes. Klubben har under en tidligere bestyrelse indbetalt kr. på en garantkonto i Sparbank Salling. Banken har økonomiske problemer og har søgt lån i statens bankpakke 2. Garantkontoen er ikke omfattet af indskyder-garantien, og der er risiko for, at pengene er tabt. På denne baggrund blev følgende besluttet:

4 Pr. dato ophører betaling af tilskud til øjenlysning. Annoncepriserne i klubbladet ændres lidt, se næste blad, der er lige på trapperne. Annoncering på hjemme siden ophører. Opdrætterne må for fremtiden betale for hvalpemapperne (fremstillingsprisen + portoen til forsendelse). Prisen oplyses senere, og hvis nogen finder den for høj, kan alle foldere fremover downloades fra hjemmesiden. Ellen skal forsøge at skaffe sponsorer til rosetter og gaver til hvalpebordet. Sportræning og øvrige aktiviteter skal hvile i sig selv eller gerne give et overskud til klubben! Udstillingerne hviler forhåbentlig også i sig selv derfor budget fra Ellen. Agilitystævne i Hadsten juni. Vi siger tak til Helle Gadeberg for det afholdte arrangement. Det var flot, og deltagerne var glade og tilfredse. Verdensudstillingen 2010 Udstillingsudvalget gøres opmærksom på, at der snarest skal annonceres i de udenlandske blade. Sygeforsikring Tegning af hundesygeforsikring har beklageligvis været længe undervejs. Der foreligger et tilbud fra Tryg, der synes at være markedets bedste, og hvori hovedpunkterne er som følger: Forsikringen kan kun tegnes som tillæg til ansvarsforsikringen. Ved indtegningen skal hunden være over 2 mdr. og under 5 år. Der sker ingen nedskrivning af forsikringssummen efter hundens alder, men dækningen ophører, når hunden er 12 år. Præmie pr. hund 997 kr. pr. år (samme pris for flere hunde) + stempelafgift til staten 140 kr. dog kun det første år. Selvrisiko 2009 er 850 kr. Forsikringssum pr. skade kr. (2009). (udgift til laboratorieprøver max kr. pr. år, og udgift til receptpligtig medicin max 750 kr. pr. år) Forsikringsvilkårene bliver snarest lagt ud på hjemmesiden, og der vil blive mulighed for at tegne forsikringen ved betaling af præmien sammen med kontingentet pr. 1. oktober i år. Forsikringen kan træde i kraft den 1. november 2009 for de medlemmer, der betaler præmien inden denne dato.

5 Opkrævning af kontingent Medlemmerne vil blive opfordret til at foretage tilmelding til betalingsservice. Hvis ikke så opkræves 10 kr. til porto. Næste bestyrelsesmøde afholdes i september måned. Datoen kan først fastsættes i uge 33. Anni udarbejder dagsorden for næste møde. Som referent Anni Forsmann

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER

Besøg vores websted: www.egebjergklubben.dk og se EGEBJERGBLADET I FARVER Se inde i bladet billederne fra Fastelavn, læs bl.a. referaterne fra Egebjergklubben og Fælleshusets generalforsamlinger og læs nyt fra Egebjergnettet med info om kabel-tv / digital TV. Besøg vores websted:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere