Betaling af kontingent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betaling af kontingent"

Transkript

1 Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen Forårsfesten BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf Næstformand: Boie Hansen Tlf naest Sekretær: Lis Göddert Tlf Kasserer: Peter Ibsen Tlf M.M. Johnny Christensen Tlf Kalenderen april 2007 Betaling af kontingent Kasserer, Peter Ibsen, gør opmærksom på, at medlemskontingentet 8 for 2007 er forfaldent til indbetaling. Kontingentet kan indbetales til ham personligt i forbindelse med petanquespillet om fredagen i San Luis eller indbetales på konto: Mandag 2. stavgang Kl. 10:00 Onsdag 4. bowling Kl. 15:30 Fredag 6. petanque Kl. 17:00 Lørdag 7. minigolf Kl. 14:30 Mandag 9. stavgang Kl. 10:00 Onsdag 11. bowling Kl. 15:30 Fredag 13. petanque Kl. 17:00 Lørdag 14. minigolf Kl. 14:30 Mandag 16. stavgang Kl. 10:00 Onsdag 18. bowling Kl. 15:30 Fredag 20. petanque Kl. 17:00 Lørdag 21. minigolf Kl. 14:30 Mandag 23. stavgang Kl. 10:00 Onsdag 25. bowling Kl. 14:30 Fredag 27. petanque Kl. 17:00 Fredag 27. Grill-aften Kl. 19:00 Lørdag 28. minigolf Kl. 14:30 Mandag 30. stavgang Kl. 10:00 CajaMurcia: Daneses Amigos, konto nr , eller ved indbetaling af kr. 60,- i Sparbank Vest: Danske Venners Klub - konto nr Husk at angive for og efternavn samt adresse for hver enkelt person, der indbetaler. God Påske! Medlemmer, der ikke har indbetalt kontingent for 2006 er blevet slettet af medlemslisten pr

2 Personligt var fremmødt 69 medlemmer - 24 var repræsenteret ved fuldmagt. Formanden bød velkommen og bad forsamlingen holde 1 minuts stilhed for at mindes Käthe Andersen og Leif Ibsen, der begge var afgået ved døden i det forgangne år. Herefter bød formanden velkommen til generalforsamlingen og gik straks over til dagsordenens pkt. 1: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Bjarne Rundberg, der blev valgt. Bjarne Rundberg takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter 2. Valg af stemmetællere: Dirigenten udpegede som stemmetællere: Finn Holbæk og Francisco Lopez. Herefter gav dirigenten ordet til Erik Møller Jørgensen, der fremlagde 3. Formandens beretning: Det har været et begivenhedsrigt år for vores forening. Siden sidste generalforsamling i marts 2006 er der sket mange ting i klubben. Siden klubbens start i 2004 med 54 medlemmer til i dag med ca. 400 føler jeg, at vi er faldet til inden for de rammer, som er klubbens formål. Derfor ikke sagt, at der ikke kan ske noget mere både indenfor og udover de aktiviteter, vi har i dag. Det er faktisk kun stavgang og petanque, der rigtig er gang i. Alt efter årstiden ligger deltagerantallet for stavgang på mellem 12 og 22 og for et par uger siden nærmede vi os de 100, der spillede petanque. Jeg beklager nu ikke så meget, at det kun er et par ting, der er fuld gang i, for det kan også ses som et sundhedstegn, at vi danskere hernede har travlt i hverdagen og måske ikke har behov for, at andre tilrettelægger vores fritid. Jeg har også erfaret, at mange af klubbens medlemmer har fundet sammen til aktiviteter, som ikke er i klubregi, og hvor man får udvidet sin horisont og finder nye venskaber. Den gode idé med grillaftener efter petanque tager vi op igen sidste fredag i månederne marts, april og maj. Skulle der være stemning herfor, vil de fortsætte hen over efteråret. Af arrangementer har der været en hel del i det forløbne år. Jeg kan bl.a. nævne: Forårsfesten Sct. Hans Aften 7 dages tur til Sevilla udflugten til grotterne i Busot og Mundomar efterårsfesten Mortens Aften og ikke mindst Julefrokosten, der blev afholdt med Sydbank, var en stor succes. Men desværre har førnævnte udflugter været præget af manglende deltagere. På turen til Sevilla var vi kun 14 deltagere. På endagsturene har det ikke været meget bedre. Den planlagte tur til Valencia måtte aflyses på grund NYHEDSBREV Side 2 Referat af den ordinære generalforsamling, afholdt 22. marts 2007 kl. 15 på Restaurante LOS ARCOS DE PERICO, Avenida. Baleares 34, Torrevieja af manglende tilmelding. Vi burde kunne fylde en bus også for at få turene til den rigtige pris. På sidste generalforsamling blev der nedsat et nyt tur- og festudvalg. Det eksisterer ikke mere der var alvorlig intern uro først gik den ene, så den anden en ny kom til, men uroen fortsatte og samarbejdet med bestyrelsen kunne slet ikke fungere. Derfor udsendte bestyrelsen den 1. september en pressemeddelelse om, at festudvalget var nedlagt samt at bestyrelsen foreløbig selv tog over. Vi har haft travlt i bestyrelsen, og der er afholdt mange møder. Nogle af møderne er brugt til at få tilrettet klubbens vedtægter efter spansk lovgivning, så vi endelig kan få klubben godkendt. Vi har i den forbindelse fået hjælp af Jørn Frending, der i samarbejde med bestyrelsen har udfærdiget de nye vedtægter. Bestyrelsen vil under et senere punkt på dagsordenen fremlægge de nye vedtægter til generalforsamlingens godkendelse. Efter godkendelsen vil Jørn Frending oversætte disse til spansk, hvorefter de skal underskrives for en Notar. Derefter skulle der kunne udstedes midlertidig Cif. nummer til klubben, indtil endelig registrering har fundet sted, hvor klubben tilstilles endeligt Cif. nummer. Vores hjemmeside er blevet et tilløbsstykke. Jeg synes også, vi kan være stolte af den. Der bliver bygget mere og mere på den, som kan være til glæde for vores medlemmer. Det er vores web master, Simon Hansen, der har lavet den og som er en uvurderlig hjælp for os. Ligeledes udkommer hver måned klubbens Nyhedsbrev, som vores sekretær, Lis Göddert, står for. Vi tilstræber at få vore egne lokaler, men uden tilskud er det svært. Med det kontingent, vi p.t. betaler, er det umuligt. Det billigste sted, vi indtil nu har fundet, overstiger huslejen betydeligt mere, end vi får ind i kontingent om året, men vi vil se, hvor langt vi kan komme med Torrevieja Kommune. Vi ligger også p.t. i forhandlinger med et firma, om gratis at låne et lokale én dag om ugen, og hvor vi kan have en reol til alle klubbens bøger stående og hvor der evt. kan spilles kort. Som nævnt har vi haft et travlt år, men den nuværende bestyrelse består af et godt hold, der supplerer hinanden godt, og med et virkeligt godt samarbejde, har vi fået det til at køre. Vi vil også fremover forsøge at gøre det bedre for klubben og for medlemmerne. Til sidst vil jeg godt rette en særlig tak til de personer, som tager sig af klubbens forskellige aktiviteter, Grethe Ibsen, Anne Neergaard, Jens Lundqvist, Finn & Lis Holbæk, Hans Jørgen Petersen, Frode Jensen og Kurt Mortensen samt Jens Brange og ikke mindst til klubbens sekretær, Lis Göddert, der er helt enestående og som gør et fantastisk arbejde for os alle ja, det er faktisk blevet et fuldtidsjob for hende. Apropos fuldtidsjobbet så har sekretærens mand beklaget sig til mig over al den tid, han må undvære sin kone. I den forbindelse vil jeg gerne kompensere lidt herfor ved at overrække ham et par flasker vin. Vi vil i lighed med tidligere år ligeledes gerne overrække

3 Side 3 Referat af generalforsamlingen fortsat fra side 2 vores web master en lille påskønnelse for hans store ulønnede arbejde. Til sidst vil jeg gerne sige tak til mine kolleger i bestyrelsen samt tak til alle medlemmerne for det år, der er gået. Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 4. Fremlæggelse af det reviderede og af revisorer påtegnede regnskab. Kassereren, Peter Ibsen, gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag: Fra Bestyrelsen var indkommet forslag om vedtagelse af nye vedtægter efter spanske regler for at få lovliggjort foreningen. Efter at forsamlingen havde haft lejlighed til at gen nemlæse de nye vedtægter, blev disse vedtaget. Fra Benny Sasser var indkommet forslag om ændring af hidtidige vedtægter. Da de nye vedtægter var blevet vedtaget, blev Benny Sasser forespurgt, om han ville trække sine forslag tilbage. Da dette ikke var tilfældet, blev der afholdt afstemning og disse forslag forkastet af forsamlingen. 6.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen fremlagde forslag om kontingentforhøjelse til 12 pr. år med begrundelsen: På de foregående generalforsamlinger havde medlemmerne ytret ønske om at få eget lokale, hvor bl.a. de medlemmer, der ikke deltog i klubbens aktiviteter, kunne mødes, og hvor man kunne opbevare alle de bøger klubben har, og bestyrelsen bliver meget ofte forespurgt herom. For at kunne realisere dette ønske måtte der være flere penge til rådighed, idet der også skulle være penge til rådighed for andre udgifter end kun til husleje. Spørgsmålet blev heftigt diskuteret med udtalelser som: Var der behov for eget lokale? Var der opbakning herfor i forsamlingen? Hvem ville påtage sig arbejdet i forbindelse med lokalets åbningstid? 4 pr. medlem var for nogle mange penge. Kunne man ikke få pengene ind gennem salg af kaffe. Kunne man ikke have sparet de 3, som medlemmerne under generalforsamlingen havde fået bon på til drikkevarer? Hertil kunne bestyrelsen svare, at man enten skulle betale leje for restauranten eller købe drikkevarer for pengene, og bestyrelsen havde valgt det sidste. Med 12 pr. år måtte man kunne forvente flere aktiviteter. Efter en positivt og saglig tilkendegivelse fra Linda Riget blev forslaget ved håndsoprækning dog godkendt. 7.Valg af bestyrelse og suppleanter jfr. vedtægternes 3b. På valg var Lis Göddert og Johnny Christensen, der begge blev genvalgt. Som suppleanter blev valgt: Linda Riget og Arne Brandstrup. 8. Som revisorer genvalgtes Ann Ibsen og Kurt Morten sen. Formandsberetningen oplæses Bestyrelsen: formand Erik Møller Jørgensen, sekretær Lis Göddert, næstformand Boie Hansen. Bagest: m.m. Johnny Christensen og kasserer Peter Ibsen. 9. Eventuelt: Ingen særlige bemærkninger Dirigenten afsluttede generalforsamlingen som han begyndte med en lille anekdote. Formanden takkede dirigenten og de fremmødte. For referatet: Lis Göddert

4 Side 4 Kjeld Jensen sikrede sig ekstrapræmien fra JUmerca-GAMA Ana Tará aftenens sponsor af parfumer Formand Erik Møller Jørgensen var også blandt de heldige vindere. Vinen til weekendens menu er reddet, mente Maria & Kjeld Andersen Francisco Lopez vandt badelagen fra Cam- Bank Fik Jürgen Göddert ikke også rødvin på generalforsamlingen i går? Jytte Christensen med vin karaffel fra Nykredit Her sker det ofte på Costa Blanca, at klubben holder en ret god fest Sådan lyder en del af omkvædet til sidste vers i klubbens nye slagsang, og man må sige, at dette var tilfældet, da forårsfesten 2007 løb af stablen den 23. marts. 134 glade og veloplagte mennesker gjorde festen, som det aftenen igennem blev nævnt, til den bedste fest i klubben indtil nu. Bestyrelsen havde lagt et stort arbejde i forberedelserne og kunne præsentere en menu med champagne til velkomstdrink, avokadosalat til forret, kalkunkølle i sherrysauce som hovedret og hvid chokolademousse til dessert med tilhørende vine ad libitum og afsluttende kaffe til en medlemspris af 22. Forberedelserne gjaldt også indkøb af præmier og indhentning af sponsorgaver til såvel det amerikanske som det spanske lotteri. Med i alt 81 flotte gaver blev alle 700 lodder til det amerikanske samt de 200 lodder til det spanske lotteri totalt udsolgt. Her vil bestyrelsen gerne takke: JUmerca GAMA for 1 stk. kurv med et væld af skandinaviske varer samt vine, cognac, whisky m.v. Restaurant Fraser s for 3 stk. gavekort til menu for 2 personer. Caja Murcia, Quesada for 1 stk. hårtørrer, 1 stk. saksesæt, 2 badelagen og 1 stk. thermokop. Nykredit for 2 x 3 fl. Vin samt 1 vinkaraffel. CamBank for 4 x 6 drinksglas, 3 badelagen, 7 glaskander samt duftdåser til hver festdeltager. Anne Mette Gunnarsson, Den Danske Pølsevogn, for 7 x 2 hotdogs. Ana Torá for 7 stk. herrerparfume samt 7 stk. dameparfume. Danske Venners Klub deltog selv med 7 købmandskurve, 7 klubtrøjer, 7 blomster i keramikpotter, 7 x 2 fl. Cava og 7 magnumflasker vin. Til festen havde klubbens sekretær udfærdiget en sang, der blev sunget under middagen. Den blev herefter udnævnt til klubbens nye slagsang. Afsluttende sås en stor del af deltagerne på dansegulvet og i baren (eneste ikke røgfrit rum)! Tak til de veloplagte deltagere. Bestyrelsen

5 Side 5 Grethe Ibsen (tv) fra petanqueudvalget uddelte præmien til Karen Jensen. En heldig vinder af hårtørreren fra Caja Murcia Parfume til herrer Hans-Olav Böhne og Frode Jensen og til damer Birthe Olesen og Aase Jensen Helle Gregersen fra Mula viser stolt sin glaskande fra CamBank frem. Forårsfesten 2007 Lis Schall skal nok finde en anledning til at åbne CAVA-en! Niels med badelagner fra Caja Murcia, Quesada Petanqueudvalgsmedlem Anne Neergaard vand 3 flasker rødvin fra Nykredit Serverer Lotte Sander mon CAVAen i sine nye champagneglas? Mon næstformand Boie Hansen inviterer til frokost hos pølsevognen? Hvad vinder man, når man ejer en pølsevogn? Gavekort på 2 hotdogs! Gavekortet gik dog videre til ny vinder. Købmandskurven faldt dog i god jord hos Anne Mette Gunnarsson. Forårsfesten 2007 Nyvalgte suppleant til bestyrelsen, Linda Riget, kunne glæde sig over gavekort til Restaurant Fraser s. Køber man mange lodder, får man også en masse med hjem, kunne Benny Sasser berette de andre medlemmer om. Desværre har fotografen ikke nået at indfange samtlige præmier, Benny Sasser og fru Inge vandt.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere