HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011"

Transkript

1 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/ årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland, der i skrivende stund tager form på tegnebrættet. Det frivillige arbejde på hospice bliver belyst fra flere sider. God læselyst. K.M. Læs inde i bladet: HospiceSønderjylland bygger til... 2 Uret Afskedstale til Erik Larssen års fødselsdag Det frivillige arbejde på Hospice... 5 Jonna til HospiceNyt Arrangementer Søsterloge nr På udveksling til Hospice Djursland 10 Referat fra generalforsamlingen Ugens buket

2 HospiceSønderjylland bygger til HospiceSønderjylland har til huse på Ribe Landevej i Haderslev i nye, velindrettede, lyse og venlige, moderne lokaler. Da HospiceSønderjylland blev bygget i 2006, var det ikke muligt at opfylde alle ønsker. Som ved de fleste byggerier måtte man gå på kompromis for at få pengene til at slå til. Det er siden etableringen blevet mere og mere mærkbart, at der mangler plads/rum til bl.a. uddannelsesaktiviteter, pårørende, opholdsareal for besøgende børn og unge, lokaler til tværfagligt arbejde og de mange frivillige, som dagligt kommer på hospice osv. På et ledelses- og bestyrelsesseminar i efteråret 2010, hvor ledergruppen og bestyrelsen bl.a. besøgte Hospice Djursland, drøftede bestyrelse og ledelse ønsker og krav til en evt. udvidelse af de fysiske rammer på HospiceSønderjylland. Der blev arbejdet med fremtidsplaner og visioner. Hvordan skaber vi Danmarks bedste hospice? Hvordan udvikler og formidler vi viden om den gode pleje på hospice? Osv. osv. Drøftelserne samt gentagne tilkendegivelser fra personale m.fl. førte til et forstærket ønske om en hurtig udvidelse, en udvidelse, der kunne underbygge og forstærke tværfagligt samarbejde og vidensdeling blandt medarbejderne og samtidig fastholde den nærhed og intimitet, som er så væsentlig for et hospice. I samarbejde med Danske Diakoner og arkitektfirmaet Blaavand & Hansson a/s blev der udarbejdet et skitseprojekt omfattende en tilbygning på ca. 320 kvm til en samlet udgift på 7,6 mio. kr. inkl. moms (projektering, håndværkerudgifter, byggesagsomkostninger og inventar). HospiceSønderjyllands drift betales af Region Syddanmark og udgifterne reguleres gennem en driftsoverenskomst. Derfor skal et projekt, som omfatter lånoptagelse og øgede driftsudgifter godkendes af Regionen. I efteråret 2010 fremsendte bestyrelsen en ansøgning til regionen om godkendelse af ovennævnte projekt omfattende en udvidelse af HospiceSønderjylland på ca. 320 kvm, optagelse af lån på ca. 4,6 mio. kr., idet man forudsatte, at hospice selv kunne finansiere 2 mio. kr. samt afholde udgifterne til køb af inventar. Endvidere søgte bestyrelsen om en forhøjelse af sengedøgnstaksten med 57 kr. svarende til den forøgede driftsudgift udvidelsen ville medføre. I december måned modtog bestyrelsen brev fra Region Syddanmark, som meddelte, at Regionen i forbindelse med budgetlægningen for 2011 havde godkendt det fremsendte projekt, herunder optagelsen af et lån på 4,6 mio. kr. samt en forhøjelse af sengedøgnstakten med 57 kr. Hermed er alle forudsætninger for en udvidelse af hospice på plads, og detailplanlægningen kan gå i gang. I januar måned nedsatte bestyrelsen et byggeudvalg, som sammen med arkitekt og ingeniør skal planlægge det videre arbejde med byggeriet. Byggeudvalget kom til at bestå af: 2 HospiceNyt/21

3 Erik Larssen, fmd. (medlem af hospicebestyrelsen). Anne Nissen (medlem af hospicebestyrelsen). Tove Schmidt, personalerepræsentant og medlem af bestyrelsen. Tina Kolmos, sikkerhedsrepræsentant. Anne Marie Olsen, hospicechef. Der har efterfølgende været afholdt møde med det samlede personale samt repræsentanter for de frivillige, hvor ønskerne til det kommende byggeri blev grundigt drøftet med udgangspunkt i bestyrelsens oplæg:»en udvidelse skal underbygge og forstærke tværfagligt samarbejde og vidensdeling og samtidig fastholde nærhed og intimitet«. Med udgangspunkt i fællesmødet har byggeudvalget efterfølgende afholdt tre møder, og den første skitse til udvidelsen er nu udarbejdet. Skitsen omfatter: Et gæsteværelse med bad og toilet, et opholdsområde for børn og unge, ny vagtstue, flytning af medicinrum, en række møde- og samtalerum, depotrum, lægekontor, tværfagligt arbejdsområde, et rum til de frivillige medarbejdere, stort undervisnings- og mødelokale o.m.m. Forslaget har været forelagt den samlede hospicebestyrelse og vil blive drøftet på et nyt fællesmøde den 28. februar med deltagelse af personalet samt repræsentanter for de frivillige, hvorefter detailplanlægningen for alvor kan gå i gang. Planen er herefter, at projektet udbydes i licitation omkring 1. maj, at der afholdes bestyrelsesmøde den 7. juni, hvor licitationsresultatet godkendes og at byggeriet igangsættes omkring 1. august. Hvis alt forløber planmæssigt, skulle den ny tilbygning herefter kunne tages i brug cirka 1. februar 2012 og det glæder vi os til! Erik Larssen Uret Thomas Birkebæk, Timedots.com, har doneret et stort vægur til Hospice- Sønderjylland. Det hænger i foyeren. K.M. HospiceNyt/20 3

4 Afskedstale til Erik Larssen Det siges at ingen er uundværlig, men nogen er sværere at undvære. Den kategori tilhører du. Du har været med i Støtteforeningens bestyrelse fra den første generalforsamling i Din viden og erfaring som forvaltningschef har vi haft stor glæde af. Du har bl.a. forstået at håndtere vanskelige situationer på en professionel måde. Du er den fødte diplomat og god til at lave konklusioner. Du har været en værdsat sparringspartner for mig. Vi har haft og har meget glæde af, at du er vores repræsentant i Hospice Sønderjyllands bestyrelse. Du er loyal og værdifuld for begge bestyrelser. Du er god til at få tingene til at glide, ofte ved hjælp at din humor. Tak fordi du gennem årene har påtaget dig jobbet som dirigent på vores generalforsamlinger. Det har du udført yderst professionelt. En stor tak for dit mangeårige arbejde i Støtteforeningen, vi vil savne dig i vores bestyrelse. Til gengæld glæder vi os over, at du har sagt ja til at fortsætte som Støtteforeningens repræsentant i Hospice bestyrelse i en periode. Kirsten Mikkelsen, formand 80-års fødselsdag Fru Mary K. Bork fejrede den 17. februar 80-års fødselsdag og havde i den anledning ønsket at indsamle et kontant gavebeløb til Støtteforeningen for Hospice- Sønderjylland. Dette flotte initiativ, som vi i foreningen er meget taknemmelige for, gav kr., som er overrakt til foreningen. Ved en lignende aktion i 2008 indsamlede hendes mand Roy Bork også et stort pengebeløb på sin 80-års fødselsdag for at videregive dette til Støtteforeningen. Vi synes i foreningen, at det er en meget smuk handling, der her er udført af ægteparret Mary og Roy Bork. Erik Knutzen 4 HospiceNyt/21

5 Det frivillige arbejde på HospiceSønderjylland Af frivilligkoordinator Lis Gosvig Det skal være rart at være frivillig på HospiceSønderjylland. Man skal gerne gå lidt rigere herfra, selv om man har ydet noget. Vi har brug for alle typer også meget gerne mænd, dem har vi ikke for mange af. Vi har patienter, som efterspørger mandesnak. Så skulle der sidde en læser, som kunne tænke sig at være frivillig eller måske kender nogen, så prik til dem. Du kan læse mere om at være frivillig på HospiceSønderjylland på sonderjylland.dk/frivillig. Vores filosofi er, at frivilligt arbejde er lig med frivillighed forstået på den måde, at vi har en række tilbud om opgaver, som de frivillige kan byde ind på. Dels er der værtsfunktionen, hvor den frivillige sidder og spiser sammen med patienterne og derved får en hyggelig stund. Af andre praktiske opgaver kan nævnes at pynte til højtiderne og sørge for, at der altid er den hjemlige hygge med blomster og levende lys. Man kan hjælpe til med at servere mad på stuerne, hjælpe til med opvasken og sørge for, at der altid er kaffe/te på kanderne. I det forgangne år har vi forsøgt nogle nye tiltag dels for at forny os og dels for at virkeliggøre, at det skal være spændende at være frivillig på hospice. Vi har lavet en arbejdsseddel, hvor de kan se, hvem der er i huset både patienter og pårørende, hvem der ønsker besøg af frivillige og eventuelt, hvad de kunne tænke sig, at den frivillige kan være behjælpelig med. Det kan f.eks. være gåture, snakke, synge eller bare at være hos patienten. De kan også se, hvem der ønsker at deltage i hyggecafé, arrangementer etc. Der er ganske enkelt en rubrik, som afkrydses. Således kan de frivillige selv hente patienten til arrangementet. Hyggecaféen er ca. hver 14. dag, hvor to frivillige fra kl arrangerer et lille kaffebord. Alt efter hvordan huset er, og hvor mange friske patienter vi har, er det som regel nede i tv-stuen, der dækkes op. Ofte kommer der også pårørende med og får en god snak. Patienterne bliver informeret om, hvornår hyggecaféen foregår, og de bliver som regel spurgt om morgenen, om det kunne være noget for dem. Det er også de frivillige, der sørger for, at der bliver afholdt arrangementer i form af underholdning. Der sidder en lille gruppe og planlægger, hvilken form for underholdning der skal være. Indimellem er der også ønsker fra patienter om et bestemt kor eller band, og det prøver vi så at opfylde. Arbejdssedlen giver den frivillige et overblik, så de er forberedt på, hvad der evt. kan møde dem i vagten. De der er om aftenen får mere information, da det jo er en selvstændig opgave at være frivillig. For os er det vigtigt, at huset føles som en helhed, og at de frivillige er en del af helheden. (Fortsættes næste side) HospiceNyt/20 5

6 Jonna til HospiceNyt Pårørende Jonna Ringmoses indlæg på det årlige erfamøde på Sct. Maria Hospice i januar Jeg er 64 år og bor i Kolding. Har to sønner og fire børnebørn. Har job her i Vejle, men går på pension om en måned. Så begynder et nyt afsnit af tilværelsen, som jeg glæder mig til at udforske. Jeg vil forsøge at fortælle om nogle af mine oplevelser af at have min mand Jørn på HospiceSønderjylland i Haderslev. Jørn kom efter eget ønske på Hospice i foråret 2007 og var meget dårlig. Det tydede på, at Jørn ikke havde mange dage tilbage, men livet er jo sommetider forunderligt. Jørn fik 16 måneder på Hospice og døde der i august Lige fra den første dag, Jørn og jeg kom til Hospice, følte jeg stor tryghed og omsorg både for Jørn og mig. Selvfølgelig havde jeg mange tanker omkring det at komme på Hospice hvordan mon det er er stemningen i huset som i et»gravkammer«eller hvad? Men ret hurtigt fornemmede jeg et hus, hvor der både er plads til latter alvor og nærvær fra alle. I perioder, hvor Jørn blev endnu dårligere og det igen så ud til at være slut, boede jeg på Hospice i længere tid og lærte husets daglige rytme at kende. Efterhånden mødte jeg og talte med jer hver dag som regel var den enkelte frivillig på de samme tidspunkter og dage. Sommetider var vores snak sammen om, hvad der rørte sig i samfundet det (Fortsat fra side 5) Det frivillige arbejde på HospiceSønderjylland Vi har været på et par fælles udflugter og holder også husets fødselsdag og nytårskur sammen med det faste personale. Vi har desuden prøvet at have opgaver for dem, som ikke er så fysisk stærke længere, men stadig har et ønske om at bidrage med noget og dermed have en tilknytning til hospice. Det kan være at hjælpe til med at passe patientkald ved personalemøder/undervisning. En nystartet frivillig kommer altid til en samtale med frivilligkoordinatoren, således at man bliver mere bevidst om, hvad det vil sige at være frivillig på hospice og får tænkt/talt igennem, om det nu er det rigtige for vedkommende. Et andet tiltag er, at vores frivillige kan komme på udveksling til andre hospicer og deltage på lige fod med deres frivillige for dermed at få indblik i, hvordan det fungerer andre steder. Vi modtager også frivillige, hvilket gerne skulle bibringe noget givende både til os og den besøgende. Der har indtil videre være tre af sted herfra og en af dem beskriver sine oplevelser, her i bladet. 6 HospiceNyt/21

7 kunne også være, I fortalte om jeres næste ferie eller jeres familie. Undertiden var det også dybere samtaler, for selvfølgelig var jeg undertiden meget ked af det og også lidt frustreret om vores families situation. Samtalerne var altid på mine præmisser I kunne fornemme, hvornår og hvordan det var tiltrængt. Min oplevelse er, at I mestrer både det menneskelige og det praktiske. Jeg ved jo også, at der er en del praktiske opgaver, I skal holder styr på det er både at dække bord, lave aftenkaffe, vande blomster inde hos patienterne, måske også gå tur eller købe lidt ind for en patient. I HospiceSønderjylland oplevede jeg mange dejlige musikarrangementer, der var arrangeret af jer frivillige. Familien har holdt juleaften på hospice her var det jer frivillige, der stod for at arrangere det lige fra at pynte juletræ til at servere maden. Det var så tæt på det hjemlige som muligt jeg husker den selvfølgelig som en meget speciel jul men alle forsøgte at gøre det godt for os. Ofte har jeg tænkt, at det var dejligt, at I kom ind af døren ude fra den almindelige verden med hver jeres baggrund, men alle med interesse for os på Hospice (både patienter og pårørende). I kom med et pust ude fra med helt dagligdags ting. Jeg tror man både som patient og pårørende (sådan havde jeg det i hvert fald) har behov for at glemme for en stund, hvorfor man er på Hospice, og det gør I på en utrolig god og sober måde. Jørn var sengeliggende hele perioden på Hospice, men I kom ind til ham snakkede lidt, hvis han magtede det. Jeg kan huske, at en af jer af og til kom med blomster plukket i egen have Jørn fortalte altid glad om dette og var glad for jeres kig ind til ham. Mine børn og jeg har ofte talt om, at når situationen nu var som den var, at Jørn var uhelbredelig syg, er vi meget taknemlige over, at vi har haft muligheden for at opleve hospice»mit andet hjem i en periode.«det vil altid være en del af vores/ mit liv. Jonna Ringmose. HospiceNyt/20 7

8 Arrangementer Af frivillig Tove Bech HospiceSønderjylland åbnede dørene for de første patienter 1. juni 2006, og vi frivillige startede 1. december samme år. Jeg har været med fra starten og stået for arrangementer for patienter og pårørende. Det er meget forskelligt, hvad underholdningen består af. Det kan være kor, musikskoler, små og lidt større orkestre, pianister, guitarister, violinister og solosang. Vi har også kontakt til en herre, der viser de skønneste lysbilleder ledsaget af vidunderlig musik. Når der ind imellem har været yngre patienter, som har været indlagt i længere tid, og de synes, nu er det blevet for meget korsang, så har vi kontakt til nogle musikere, som er rigtig gode til at synge og spille Kim Larsenmelodier, og det falder altid i god jord. Foreningen af frivillige ved hospice er en forening på landsplan, som i 2010 har udgivet et kunstner katalog,»kunstnere i hospice«. Det er formanden for foreningen, Marianne Harboe og hendes mand Hans Dal, der har haft kontakt til utroligt mange kunstnere. Det har resulteret i, at ca. 100 kunstnere over en bred vifte af genrer har doneret tre til fire årlige besøg på hospice og palliativ afdeling. Frivillige medlemmer af foreningen står som»tovholdere«. De har ansvaret for aftaler mellem hospice og kunstnere og står for gennemførelsen af arrangementer, og for at kunstnernes rejseudgifter godtgøres af foreningen. Ingen kunstnere får vederlag for deres underholdning, men Støtteforeningen forærer dem to flasker vin uanset om der er to, eller tyve personer der har underholdt. Der er ting man skal gøre sig klart, når man har sagt ja til at underholde på et hospice. For det første er det ikke noget stort publikum, og vi kan aldrig på forhånd sige, hvor mange patienter og pårørende, der kan være til stede. Man skal mentalt indstille sig på at komme på et hospice, hvor der er meget syge mennesker. Det kan for de udøvende kunstnere være en stærk oplevelse at se patienter, der bliver kørt ind i deres senge med iltflasker og andre hjælpemidler. Mange ligger med lukkede øjne, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke hører, hvad der sker omkring dem. For det er jo sådan, når man snart skal dø, så skærpes ens sanser. De patienter der ikke kan være til stede får også glæde af musikken, idet de fleste døre til stuerne står åbne. De allerfleste mennesker holder af musik, og det sker ikke så sjældent, at en patient har sunget i et kor, og vedkommende har et stort ønske om, at hans eller hendes kor skal komme og synge på hospice. Det nås desværre ikke altid. For ca. 1 år siden fik dirigenten til et større kor med meget kort varsel samlet de fleste af sine kormedlemmer, som en patient havde været en del af, og de sang så utroligt smukt, at man næsten fornemmede at taget var ved at lette. Patienten var så dårlig, at ingen troede at hun havde hørt koncerten. Sygeplejersken som passede patienten spurgte efterfølgende forsigtigt, om hun havde hørt koret, og til sin store overraskelse svarede hun:»ja, og jeg hørte det hele«. Underholdningen må ikke overstige en time, for det kan patienterne ikke holde 8 HospiceNyt/21

9 til. Der er stor taknemmelighed fra både patienter, pårørende og personale, det oplever vi gang på gang. Patienterne udtrykker det på den måde, at det har været en dejlig oplevelse og har været medvirkende til at få tankerne ind i lidt andre baner i den stund, det har varet. Selv om det har været en stærk oplevelse for kunsterne, giver de fleste udtryk for, at det har været en dejlig og smuk aften, og de allerfleste vil gerne komme igen. Vi frivillige tager også hjem efter sådan en aften og er dybt taknemmelige over at se, hvad musikken gør ved mennesker også når ens timeglas er ved at rinde ud. Søsterloge nr. 46 Tove Bech, Kirsten Mikkelsen og Rita Bunde. Søsterloge nr. 46»Kilden«I.O.O.F. Aabenraa betænkte Støtteforeningen ved uddeling af julevelgørenhed med kr. Overmester Rita Bunde og undermester Mette-Marie Hvass overrakte checken til næstformand og formand for Støtteforeningen. Vi er meget glade for, at logen tænkte på vores arbejde, og vi takker mange gange. K. M. HospiceNyt/21 9

10 På udveksling til Hospice Djursland En solskinsdag i november 2010 tog jeg på udveksling til Hospice Djursland Mit første indtryk var bygningen. Den buede konstruktion giver en fantastisk udsigt over Kalø Vig, og fra alle patientstuer er der udkig til sansehaven. Jeg blev venligt modtaget af Rie (frivillig koordinator) og to frivillige, Jytte og Randi. Efter en lille snak med Rie viste Jytte og Randi mig rundt i huset. Jeg blev meget imponeret af det»åbne«hus, åben, fordi reception, hospicechefens og sygeplejekontorene er åbne alle kan se alle. På skranken i receptionen ligger der en gæstebog som patienter, pårørende og besøgende kan skrive i, på en anden skranke ligger en frivillig-mappe, og i mappen er der et foto af alle frivillige medarbejdere og ud for hvert foto, står der skrevet lidt om, hvorfor jeg har lyst til at være frivillig på Hospice Djursland. Jeg så et super børnelegerum med tv, som børn til patienter og pårørende kan benytte. Et lille bibliotek hvor to frivillige arbejder. De to»biblioteksfrivillige«går rundt til patientstuerne og tilbyder/bytter bøger. I hyggestuen er der et stort fuglebur med fugle i skønne farver. Jeg så en patientstue med ovenlysvinduer, så patienterne kan ligge i deres senge og kigge op på solen, skyerne, månen og stjernerne. Jeg var med i personalets motionsrum. Jeg gik i en skøn have med brede stier, hvor patienterne kan køres ud i sengene, blomsterbedene er så høje at patienterne kan ligge i sengen og dufte til blomsterne. Der er atrier placeret midt i huset, med haver og træer hvor patienter kan sidde og fordybe sig i stilheden. Efter rundvisningen spiste vi lækker middagsmad, vi fik frikadeller med stuvede hvidkål og mixed salat. Jeg var frivillig på Hospice Djursland den dag sammen med Jytte og Randi og jeg hjalp selvfølgelig til med borddækning m.m. Efter vi havde spist og ryddet op, fik vi tre frivillige os en kop kaffe og en ordentlig omgang snak. Jeg fortalte om arbejdsgangen hos os på hospice i Haderslev, og vi blev enige om, at vi næsten har ens opgaver. De frivillige på Hospice Djursland hjælper til ved forskellige arrangementer, til alle højtider, og når der er gudstjeneste om torsdagen. Her er en af de frivillige endda forsanger. Nogle få frivillige er blomsterpiger, de laver dekorationer og vander blomster. Mandag, onsdag og fredag er der hjemlig hygge for patienter og pårørende. Der kan være forskellige aktiviteter, f.eks. sang, musik, oplæsning, småkagebagning, papirklip m.m. Af proffessionelle kunstnere har de bl.a. haft besøg fra Belcanto operakompagni, Lone Hertz, Susse Wold, Per Nielsen, Vigga Bro, Erik Moseholm, Helen Davies m.fl. Fire gange om året er der hyggecafe, hvor efterlevende og nære venner har mulighed for at gense hospicet, hvor de kan møde andre efterlevende og deltage i hyggeligt samvær. To gange om året holdes der mindegudstjeneste. Lige nu bygges der et orangeri, der kan patienter og pårørende finde ro og få»rørt«sanserne. Det var en inspirerende dag, og jeg synes, at det er en rigtig god idé at udveksle erfaringer hinanden imellem. Kirsten Reese, frivillig 10 HospiceNyt/21

11 Referat fra generalforsamlingen Mandag den 22. november 2010 kl i Sognehuset, Storegade 93, Haderslev. Dagens program: Formanden Kirsten Mikkelsen (KM) bød de ca. 68 fremmødte velkommen til dagens generalforsamling (Gf ) og glædede sig over den pæne deltagelse. Som første punkt på dagens program vil biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), Ribe holde et foredrag med titlen:»kærlighed og tilgivelse hænger sammen som ærtehalm«. Efter en kort pause tog KM igen ordet for at orientere om, at biskoppen var blevet forsinket. Med forsamlingens godkendelse byttede vi om på dagsordenens rækkefølge. Vi gik derfor i gang med generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg af dirigent KM foreslog på bestyrelsens vegne Erik Larssen (EL) som dagens dirigent. Der var ingen andre forslag. EL konstaterede, at Gf i øvrigt var lovligt indkaldt. Pkt. 2: Formandens beretning KM fortalte, at man i det forløbne år havde afholdt ti bestyrelsesmøder, to pakkemøder (HospiceNyt) samt to fællesmøder med HospiceSønderjyllands bestyrelse. Foreningens medlemstal pr. dato er Den oprindelige fælles hjemmeside for Støtteforeningen og HospiceSønderjylland er nu som aftalt bestyrelserne imellem afløst af to separate hjemmesider. Hospice overtog navnet soenderjylland.dk. Vores hjemmeside, der er blevet revideret helt i bund, hedder nu sonderjylland.dk. Hospice har velvilligt betalt ændringerne for vores hjemmeside. Begyndelsen af 2010 var noget turbulent. Det er med glæde, jeg kan berette, at samarbejdet mellem de to bestyrelser og hospicechefen nu er rigtig godt og konstruktivt. Alle involverede bidrager positivt til samarbejdet. EL valgte vi som medlem i hospicebestyrelsen fra januar Han har bidraget meget til den åbenhed og gensidige tillid, vi oplever. Det samme har hospicebestyrelsen med et forslag om, at vi afholder et fælles bestyrelsesmøde årligt. Den fælles redaktion omkring Hospice- Nyt består af EL fra hospicebestyrelsen og KM fra Støtteforeningens bestyrelse. Haderslev Stiftsbogtrykkeri udformer og trykker bladet. På Hospice har man længe ønsket mere plads til forskellige aktiviteter bl.a. mødelokaler. Der er derfor søgt om tilladelse til en udbygning. Afgørelsen fra Regionen venter alle spændt på. Den 1. september havde to sygeplejersker og to frivillige arrangeret en udflugt for personalet, de frivillige og begge bestyrelser. Vi besøgte Møgeltønder, Højer Sluse og videre langs digerne til Süderlügum og sluttede af med en buffet på»das landhaus«. Den 8. september var sølvsmed Michael Wiehe og Støtteforeningens bestyrelse inviteret af hospicechefen til at se placeringen af kirkesølvet i det nye vægskab. Den 31. oktober afholdt Støtteforeningen en koncert i Gammel Haderslev Kirke med Fangekoret fra Vridsløselille Stats- HospiceNyt/21 11

12 fængsel under ledelse af Louise Adrian. Kirken var fuld, og jeg tror mange gik hjem med noget at tænke over. Det var bevægende, barskt, men også med plads til humor. Vedrørende bidrag til de frivillige og Hospice kan nævnes: De frivilliges julefrokost samt en julegave En fælles udflugt for personalet, de frivillige og begge bestyrelser. Tyverisikret skab til kirkesølvet. Vaser til foyeren. Kursus til frivillige. Vin som gave ved underholdningsarrangementer på Hospice. Hvilestol på Hospice. En daglig avis. Støtteforeningen har modtaget følgende donationer: 18-midler fra Haderslev Kommune på kr ,- og fra Tønder Kommune kr ,-. Diverse gavebreve på kr ,-. Medlemmer af støtteforeningen har givet kr ,- til ugens buket. Mange tak for donationer og gaver, også fra de anonyme givere. Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Mikkelsen, formand, Jette Colding Frederiksen, næstformand, Ulla Jepsen, sekretær, Erik Knutzen, kasserer, Erik Larssen også medlem af hospicebestyrelsen, Tove Bech, Gitte Elmelund Mørch og Ole Østvig Nissen. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Også tak til revisor Egon Christensen og sidst, men ikke mindst tak til alle medlemmer for støtte og opbakning. Formandens beretning godkendt. Pkt. 3: Regnskab til godkendelse Kasserer Erik Knutzen gennemgik årsregnskabet for Pr : Aktiver: Danske Bank kr ,01 Sparbank kr ,30 Sparbank kr ,37 Tilgodehavende kontingent kr. 125,00 Kassebeholdning kr ,50 Samlede aktiver : kr ,18 Passiver: Netto formue kr ,18 Medlemslån kr ,00 Restance kr. 50,00 Samlede passiver kr ,18 1) Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet som flg. til: Enlige kr. 65,- (før 50,-), par kr. 100,- (før 75,-) og firmaer og foreninger kr. 350,- (før 300,-). 2) Fra salen blev det foreslået, at man skulle bruge samme beløb pr. person = enlige kr. 60,-, par/samboende kr. 120,- og firmaer og foreninger kr. 350,-. Ved håndsoprækning blev der tilkendegivet 23 stemmer for forslag 1) og 26 stemmer for forslag 2), hvorfor forslag 2) blev vedtaget. Fra salen udbad man sig revisorpåtegningen oplæst, da den ikke kunne ses tydeligt nederst i salen. EK foretog denne oplæsning. En af deltagerne påpegede, at regnskabet burde følge kalenderåret. Forslaget blev taget til efterretning. Herefter blev regnskabet godkendt. Det godkendte regnskab kan ses på Støtteforeningens hjemmeside. Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget udefra kommende forslag. Bestyrelsen havde et forslag til mindre re- 12 HospiceNyt/21

13 daktionelle ændringer af vedtægterne. Det gælder 2, 3, 4 og 5, ændringerne blev vedtaget. Støtteforeningens forslag til ændring af 6: Fra nuværende ordlyd: Regnskab til godkendelse, til regnskab til orientering. Blev ikke godkendt. Med følgende begrundelse: Man bør fastholde ordlyden, da regnskabet skal godkendes af Gf, selv om det er afsluttet! Der var ved håndsoprækning 19 stemmer for støtteforeningens forslag og 28 stemmer for at beholde ordlyden. Nuværende ordlyd godkendes. Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jette Colding Frederiksen (modtager genvalg). Tove Bech (modtager genvalg). Ulla Jepsen valgt som suppleant sidste år, og indtrådt i bestyrelsen på sekretærposten i år (modtager genvalg). Erik Larssen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet for Erik Larssen Gitte Elmelund Mørch (for 2 år). En bestyrelsespost er vakant: Bestyrelsen foreslår Ole Østvig Nissen (for 1 år). Er der andre forslag fra de tilstedeværende medlemmer i salen? Dette var ikke tilfældet, og TB, UJ, GEM og OØN blev valgt til bestyrelsen. Pkt. 6: Valg af 2 suppleanter Stillingerne er vakante. Er der nogen forslag? Forslag fra salen: 1) Thorkild Sørensen og 2) Jørgen Thøgersen. Thorkild Sørensen frabad sig på grund af tidnød. Da bestyrelsen er selvsupplerende, nøjedes man med at vælge én suppleant. Jørgen Thøgersen blev valgt som 1.-suppleant. Pkt. 7: Valg af revisor På valg som revisor er: Egon Christensen. Bestyrelsen foreslår genvalg, hvilket medlemmerne i salen tiltrådte. EC er valgt. Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår Johannes Hansen, hvilket medlemmerne i salen tiltrådte. JH er valgt. Pkt. 9: Eventuelt Ingen punkter under eventuelt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Kirsten Mikkelsen for en afsluttende bemærkning. Kirsten Mikkelsen takkede sin bestyrelse for godt samarbejde omkring de svære opgaver, der havde været i det forløbne år samt de fremmødte medlemmer for opbakning i årets løb og deltagelse i generalforsamlingen. Til slut takkede formanden EL for sit store arbejde, såvel i støtteforeningens bestyrelse som ved sit virke som mellemled i hospicebestyrelsen til glæde for begge bestyrelser. Du har gjort et stort arbejde og vil blive savnet i bestyrelsen fremover. Herefter var Støtteforeningens generalforsamling slut. Efter en kort pause blev ordet givet videre til biskop Elisabeth Dons Christensen, som holdt et meget givende foredrag over titlen:»kærlighed og tilgivelse hænger sammen som ærtehalm.«haderslev, den For referatet U. Jepsen K.M. HospiceNyt/21 13

14 14 HospiceNyt/21

15 HospiceNyt/21 15

16 Ugens buket Foreningens indtægter til at dække betalingen af Ugens Buket på hospice var i kr., som alle er tilvejebragt ved gaver fra medlemmer og andre. Mange mange gaver var på 50 kr., og en del var på lidt mere, og enkelte var på 500 kr. og mere, men uden alle gaverne på 50 kr. ville vi aldrig kunne nå det store beløb, så når indbetalingskortet, som også i dette forår er med bladet, bliver benyttet, vil enhver gavestørrelse blive bogført med glæde og navn på indbetaler. Hvis der ligesom sidste år er mennesker, som ønsker at give et større beløb, vil vi i foreningen blive glade, hvis der f.eks. er et par, som ønsker at give 100 kr., at de så deler indbetalingen i to med to forskellige navne på, evt. fruens fornavn på den ene og herrens fornavn på den anden. Årsagen til dette er, at skattelovgivningen er sådan, at der skal være mindst 100 indbetalinger på 50 kr. eller mere pr. år, for at en forening som vores kan opretholde sin ret til at modtage fradragsberettigede gaver, det drejer sig om beløb fra 500 til kr., og det er meget vigtigt, at vi opretholder denne ret. Vi kan oplyse, at antallet af givere i 2010 var lige over 100. Gaver kan også indbetales på reg.nr konto nr Husk at angive navn og adresse. Vi vedlægger denne gang også en folder, som du kan give til naboen eller en anden, som kunne tænkes at blive medlem af foreningen. Erik Knutzen Kontakt til Støtteforeningen Formand: Kirsten Mikkelsen, Kongevej 48, 6100 Haderslev. Telefon Kasserer: Erik Knutzen, St. Klingbjerg 1, st., 6100 Haderslev. Telefon Sekretær: Ulla Jepsen, Risager 27, 6100 Haderslev. Telefon Hjemmesiden: Hospice- Sønderjylland Hospicechef Anne-Marie Olsen, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev. Telefon Hjemmesiden: Redaktion: Kirsten Mikkelsen og Erik Larssen. Foto: Jette Carstensen m.fl. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri. Oplag: stk. Redaktionen sluttet den 15. marts Tryksag

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12

Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 www.virksommekvinder.dk 45. årgang Nr. 1 Marts 2012 Fjerde generation i gartneriet side 9 Tilmelding til Landsgeneralforsamlingen side 12 Indhold Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere

førtidspensionisten Ska vi flytte sammen? ...det har jeg ikke råd til! Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere førtidspensionisten Bladet for langtidssyge, flex- og skånejobbere udgives af Landsforeningen for førtidspensionister NR. 2 Juli 2014 Ska vi flytte sammen?...det har jeg ikke råd til! 2 førtidspensionisten

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere