HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011"

Transkript

1 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/ årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland, der i skrivende stund tager form på tegnebrættet. Det frivillige arbejde på hospice bliver belyst fra flere sider. God læselyst. K.M. Læs inde i bladet: HospiceSønderjylland bygger til... 2 Uret Afskedstale til Erik Larssen års fødselsdag Det frivillige arbejde på Hospice... 5 Jonna til HospiceNyt Arrangementer Søsterloge nr På udveksling til Hospice Djursland 10 Referat fra generalforsamlingen Ugens buket

2 HospiceSønderjylland bygger til HospiceSønderjylland har til huse på Ribe Landevej i Haderslev i nye, velindrettede, lyse og venlige, moderne lokaler. Da HospiceSønderjylland blev bygget i 2006, var det ikke muligt at opfylde alle ønsker. Som ved de fleste byggerier måtte man gå på kompromis for at få pengene til at slå til. Det er siden etableringen blevet mere og mere mærkbart, at der mangler plads/rum til bl.a. uddannelsesaktiviteter, pårørende, opholdsareal for besøgende børn og unge, lokaler til tværfagligt arbejde og de mange frivillige, som dagligt kommer på hospice osv. På et ledelses- og bestyrelsesseminar i efteråret 2010, hvor ledergruppen og bestyrelsen bl.a. besøgte Hospice Djursland, drøftede bestyrelse og ledelse ønsker og krav til en evt. udvidelse af de fysiske rammer på HospiceSønderjylland. Der blev arbejdet med fremtidsplaner og visioner. Hvordan skaber vi Danmarks bedste hospice? Hvordan udvikler og formidler vi viden om den gode pleje på hospice? Osv. osv. Drøftelserne samt gentagne tilkendegivelser fra personale m.fl. førte til et forstærket ønske om en hurtig udvidelse, en udvidelse, der kunne underbygge og forstærke tværfagligt samarbejde og vidensdeling blandt medarbejderne og samtidig fastholde den nærhed og intimitet, som er så væsentlig for et hospice. I samarbejde med Danske Diakoner og arkitektfirmaet Blaavand & Hansson a/s blev der udarbejdet et skitseprojekt omfattende en tilbygning på ca. 320 kvm til en samlet udgift på 7,6 mio. kr. inkl. moms (projektering, håndværkerudgifter, byggesagsomkostninger og inventar). HospiceSønderjyllands drift betales af Region Syddanmark og udgifterne reguleres gennem en driftsoverenskomst. Derfor skal et projekt, som omfatter lånoptagelse og øgede driftsudgifter godkendes af Regionen. I efteråret 2010 fremsendte bestyrelsen en ansøgning til regionen om godkendelse af ovennævnte projekt omfattende en udvidelse af HospiceSønderjylland på ca. 320 kvm, optagelse af lån på ca. 4,6 mio. kr., idet man forudsatte, at hospice selv kunne finansiere 2 mio. kr. samt afholde udgifterne til køb af inventar. Endvidere søgte bestyrelsen om en forhøjelse af sengedøgnstaksten med 57 kr. svarende til den forøgede driftsudgift udvidelsen ville medføre. I december måned modtog bestyrelsen brev fra Region Syddanmark, som meddelte, at Regionen i forbindelse med budgetlægningen for 2011 havde godkendt det fremsendte projekt, herunder optagelsen af et lån på 4,6 mio. kr. samt en forhøjelse af sengedøgnstakten med 57 kr. Hermed er alle forudsætninger for en udvidelse af hospice på plads, og detailplanlægningen kan gå i gang. I januar måned nedsatte bestyrelsen et byggeudvalg, som sammen med arkitekt og ingeniør skal planlægge det videre arbejde med byggeriet. Byggeudvalget kom til at bestå af: 2 HospiceNyt/21

3 Erik Larssen, fmd. (medlem af hospicebestyrelsen). Anne Nissen (medlem af hospicebestyrelsen). Tove Schmidt, personalerepræsentant og medlem af bestyrelsen. Tina Kolmos, sikkerhedsrepræsentant. Anne Marie Olsen, hospicechef. Der har efterfølgende været afholdt møde med det samlede personale samt repræsentanter for de frivillige, hvor ønskerne til det kommende byggeri blev grundigt drøftet med udgangspunkt i bestyrelsens oplæg:»en udvidelse skal underbygge og forstærke tværfagligt samarbejde og vidensdeling og samtidig fastholde nærhed og intimitet«. Med udgangspunkt i fællesmødet har byggeudvalget efterfølgende afholdt tre møder, og den første skitse til udvidelsen er nu udarbejdet. Skitsen omfatter: Et gæsteværelse med bad og toilet, et opholdsområde for børn og unge, ny vagtstue, flytning af medicinrum, en række møde- og samtalerum, depotrum, lægekontor, tværfagligt arbejdsområde, et rum til de frivillige medarbejdere, stort undervisnings- og mødelokale o.m.m. Forslaget har været forelagt den samlede hospicebestyrelse og vil blive drøftet på et nyt fællesmøde den 28. februar med deltagelse af personalet samt repræsentanter for de frivillige, hvorefter detailplanlægningen for alvor kan gå i gang. Planen er herefter, at projektet udbydes i licitation omkring 1. maj, at der afholdes bestyrelsesmøde den 7. juni, hvor licitationsresultatet godkendes og at byggeriet igangsættes omkring 1. august. Hvis alt forløber planmæssigt, skulle den ny tilbygning herefter kunne tages i brug cirka 1. februar 2012 og det glæder vi os til! Erik Larssen Uret Thomas Birkebæk, Timedots.com, har doneret et stort vægur til Hospice- Sønderjylland. Det hænger i foyeren. K.M. HospiceNyt/20 3

4 Afskedstale til Erik Larssen Det siges at ingen er uundværlig, men nogen er sværere at undvære. Den kategori tilhører du. Du har været med i Støtteforeningens bestyrelse fra den første generalforsamling i Din viden og erfaring som forvaltningschef har vi haft stor glæde af. Du har bl.a. forstået at håndtere vanskelige situationer på en professionel måde. Du er den fødte diplomat og god til at lave konklusioner. Du har været en værdsat sparringspartner for mig. Vi har haft og har meget glæde af, at du er vores repræsentant i Hospice Sønderjyllands bestyrelse. Du er loyal og værdifuld for begge bestyrelser. Du er god til at få tingene til at glide, ofte ved hjælp at din humor. Tak fordi du gennem årene har påtaget dig jobbet som dirigent på vores generalforsamlinger. Det har du udført yderst professionelt. En stor tak for dit mangeårige arbejde i Støtteforeningen, vi vil savne dig i vores bestyrelse. Til gengæld glæder vi os over, at du har sagt ja til at fortsætte som Støtteforeningens repræsentant i Hospice bestyrelse i en periode. Kirsten Mikkelsen, formand 80-års fødselsdag Fru Mary K. Bork fejrede den 17. februar 80-års fødselsdag og havde i den anledning ønsket at indsamle et kontant gavebeløb til Støtteforeningen for Hospice- Sønderjylland. Dette flotte initiativ, som vi i foreningen er meget taknemmelige for, gav kr., som er overrakt til foreningen. Ved en lignende aktion i 2008 indsamlede hendes mand Roy Bork også et stort pengebeløb på sin 80-års fødselsdag for at videregive dette til Støtteforeningen. Vi synes i foreningen, at det er en meget smuk handling, der her er udført af ægteparret Mary og Roy Bork. Erik Knutzen 4 HospiceNyt/21

5 Det frivillige arbejde på HospiceSønderjylland Af frivilligkoordinator Lis Gosvig Det skal være rart at være frivillig på HospiceSønderjylland. Man skal gerne gå lidt rigere herfra, selv om man har ydet noget. Vi har brug for alle typer også meget gerne mænd, dem har vi ikke for mange af. Vi har patienter, som efterspørger mandesnak. Så skulle der sidde en læser, som kunne tænke sig at være frivillig eller måske kender nogen, så prik til dem. Du kan læse mere om at være frivillig på HospiceSønderjylland på sonderjylland.dk/frivillig. Vores filosofi er, at frivilligt arbejde er lig med frivillighed forstået på den måde, at vi har en række tilbud om opgaver, som de frivillige kan byde ind på. Dels er der værtsfunktionen, hvor den frivillige sidder og spiser sammen med patienterne og derved får en hyggelig stund. Af andre praktiske opgaver kan nævnes at pynte til højtiderne og sørge for, at der altid er den hjemlige hygge med blomster og levende lys. Man kan hjælpe til med at servere mad på stuerne, hjælpe til med opvasken og sørge for, at der altid er kaffe/te på kanderne. I det forgangne år har vi forsøgt nogle nye tiltag dels for at forny os og dels for at virkeliggøre, at det skal være spændende at være frivillig på hospice. Vi har lavet en arbejdsseddel, hvor de kan se, hvem der er i huset både patienter og pårørende, hvem der ønsker besøg af frivillige og eventuelt, hvad de kunne tænke sig, at den frivillige kan være behjælpelig med. Det kan f.eks. være gåture, snakke, synge eller bare at være hos patienten. De kan også se, hvem der ønsker at deltage i hyggecafé, arrangementer etc. Der er ganske enkelt en rubrik, som afkrydses. Således kan de frivillige selv hente patienten til arrangementet. Hyggecaféen er ca. hver 14. dag, hvor to frivillige fra kl arrangerer et lille kaffebord. Alt efter hvordan huset er, og hvor mange friske patienter vi har, er det som regel nede i tv-stuen, der dækkes op. Ofte kommer der også pårørende med og får en god snak. Patienterne bliver informeret om, hvornår hyggecaféen foregår, og de bliver som regel spurgt om morgenen, om det kunne være noget for dem. Det er også de frivillige, der sørger for, at der bliver afholdt arrangementer i form af underholdning. Der sidder en lille gruppe og planlægger, hvilken form for underholdning der skal være. Indimellem er der også ønsker fra patienter om et bestemt kor eller band, og det prøver vi så at opfylde. Arbejdssedlen giver den frivillige et overblik, så de er forberedt på, hvad der evt. kan møde dem i vagten. De der er om aftenen får mere information, da det jo er en selvstændig opgave at være frivillig. For os er det vigtigt, at huset føles som en helhed, og at de frivillige er en del af helheden. (Fortsættes næste side) HospiceNyt/20 5

6 Jonna til HospiceNyt Pårørende Jonna Ringmoses indlæg på det årlige erfamøde på Sct. Maria Hospice i januar Jeg er 64 år og bor i Kolding. Har to sønner og fire børnebørn. Har job her i Vejle, men går på pension om en måned. Så begynder et nyt afsnit af tilværelsen, som jeg glæder mig til at udforske. Jeg vil forsøge at fortælle om nogle af mine oplevelser af at have min mand Jørn på HospiceSønderjylland i Haderslev. Jørn kom efter eget ønske på Hospice i foråret 2007 og var meget dårlig. Det tydede på, at Jørn ikke havde mange dage tilbage, men livet er jo sommetider forunderligt. Jørn fik 16 måneder på Hospice og døde der i august Lige fra den første dag, Jørn og jeg kom til Hospice, følte jeg stor tryghed og omsorg både for Jørn og mig. Selvfølgelig havde jeg mange tanker omkring det at komme på Hospice hvordan mon det er er stemningen i huset som i et»gravkammer«eller hvad? Men ret hurtigt fornemmede jeg et hus, hvor der både er plads til latter alvor og nærvær fra alle. I perioder, hvor Jørn blev endnu dårligere og det igen så ud til at være slut, boede jeg på Hospice i længere tid og lærte husets daglige rytme at kende. Efterhånden mødte jeg og talte med jer hver dag som regel var den enkelte frivillig på de samme tidspunkter og dage. Sommetider var vores snak sammen om, hvad der rørte sig i samfundet det (Fortsat fra side 5) Det frivillige arbejde på HospiceSønderjylland Vi har været på et par fælles udflugter og holder også husets fødselsdag og nytårskur sammen med det faste personale. Vi har desuden prøvet at have opgaver for dem, som ikke er så fysisk stærke længere, men stadig har et ønske om at bidrage med noget og dermed have en tilknytning til hospice. Det kan være at hjælpe til med at passe patientkald ved personalemøder/undervisning. En nystartet frivillig kommer altid til en samtale med frivilligkoordinatoren, således at man bliver mere bevidst om, hvad det vil sige at være frivillig på hospice og får tænkt/talt igennem, om det nu er det rigtige for vedkommende. Et andet tiltag er, at vores frivillige kan komme på udveksling til andre hospicer og deltage på lige fod med deres frivillige for dermed at få indblik i, hvordan det fungerer andre steder. Vi modtager også frivillige, hvilket gerne skulle bibringe noget givende både til os og den besøgende. Der har indtil videre være tre af sted herfra og en af dem beskriver sine oplevelser, her i bladet. 6 HospiceNyt/21

7 kunne også være, I fortalte om jeres næste ferie eller jeres familie. Undertiden var det også dybere samtaler, for selvfølgelig var jeg undertiden meget ked af det og også lidt frustreret om vores families situation. Samtalerne var altid på mine præmisser I kunne fornemme, hvornår og hvordan det var tiltrængt. Min oplevelse er, at I mestrer både det menneskelige og det praktiske. Jeg ved jo også, at der er en del praktiske opgaver, I skal holder styr på det er både at dække bord, lave aftenkaffe, vande blomster inde hos patienterne, måske også gå tur eller købe lidt ind for en patient. I HospiceSønderjylland oplevede jeg mange dejlige musikarrangementer, der var arrangeret af jer frivillige. Familien har holdt juleaften på hospice her var det jer frivillige, der stod for at arrangere det lige fra at pynte juletræ til at servere maden. Det var så tæt på det hjemlige som muligt jeg husker den selvfølgelig som en meget speciel jul men alle forsøgte at gøre det godt for os. Ofte har jeg tænkt, at det var dejligt, at I kom ind af døren ude fra den almindelige verden med hver jeres baggrund, men alle med interesse for os på Hospice (både patienter og pårørende). I kom med et pust ude fra med helt dagligdags ting. Jeg tror man både som patient og pårørende (sådan havde jeg det i hvert fald) har behov for at glemme for en stund, hvorfor man er på Hospice, og det gør I på en utrolig god og sober måde. Jørn var sengeliggende hele perioden på Hospice, men I kom ind til ham snakkede lidt, hvis han magtede det. Jeg kan huske, at en af jer af og til kom med blomster plukket i egen have Jørn fortalte altid glad om dette og var glad for jeres kig ind til ham. Mine børn og jeg har ofte talt om, at når situationen nu var som den var, at Jørn var uhelbredelig syg, er vi meget taknemlige over, at vi har haft muligheden for at opleve hospice»mit andet hjem i en periode.«det vil altid være en del af vores/ mit liv. Jonna Ringmose. HospiceNyt/20 7

8 Arrangementer Af frivillig Tove Bech HospiceSønderjylland åbnede dørene for de første patienter 1. juni 2006, og vi frivillige startede 1. december samme år. Jeg har været med fra starten og stået for arrangementer for patienter og pårørende. Det er meget forskelligt, hvad underholdningen består af. Det kan være kor, musikskoler, små og lidt større orkestre, pianister, guitarister, violinister og solosang. Vi har også kontakt til en herre, der viser de skønneste lysbilleder ledsaget af vidunderlig musik. Når der ind imellem har været yngre patienter, som har været indlagt i længere tid, og de synes, nu er det blevet for meget korsang, så har vi kontakt til nogle musikere, som er rigtig gode til at synge og spille Kim Larsenmelodier, og det falder altid i god jord. Foreningen af frivillige ved hospice er en forening på landsplan, som i 2010 har udgivet et kunstner katalog,»kunstnere i hospice«. Det er formanden for foreningen, Marianne Harboe og hendes mand Hans Dal, der har haft kontakt til utroligt mange kunstnere. Det har resulteret i, at ca. 100 kunstnere over en bred vifte af genrer har doneret tre til fire årlige besøg på hospice og palliativ afdeling. Frivillige medlemmer af foreningen står som»tovholdere«. De har ansvaret for aftaler mellem hospice og kunstnere og står for gennemførelsen af arrangementer, og for at kunstnernes rejseudgifter godtgøres af foreningen. Ingen kunstnere får vederlag for deres underholdning, men Støtteforeningen forærer dem to flasker vin uanset om der er to, eller tyve personer der har underholdt. Der er ting man skal gøre sig klart, når man har sagt ja til at underholde på et hospice. For det første er det ikke noget stort publikum, og vi kan aldrig på forhånd sige, hvor mange patienter og pårørende, der kan være til stede. Man skal mentalt indstille sig på at komme på et hospice, hvor der er meget syge mennesker. Det kan for de udøvende kunstnere være en stærk oplevelse at se patienter, der bliver kørt ind i deres senge med iltflasker og andre hjælpemidler. Mange ligger med lukkede øjne, men det er ikke ensbetydende med, at de ikke hører, hvad der sker omkring dem. For det er jo sådan, når man snart skal dø, så skærpes ens sanser. De patienter der ikke kan være til stede får også glæde af musikken, idet de fleste døre til stuerne står åbne. De allerfleste mennesker holder af musik, og det sker ikke så sjældent, at en patient har sunget i et kor, og vedkommende har et stort ønske om, at hans eller hendes kor skal komme og synge på hospice. Det nås desværre ikke altid. For ca. 1 år siden fik dirigenten til et større kor med meget kort varsel samlet de fleste af sine kormedlemmer, som en patient havde været en del af, og de sang så utroligt smukt, at man næsten fornemmede at taget var ved at lette. Patienten var så dårlig, at ingen troede at hun havde hørt koncerten. Sygeplejersken som passede patienten spurgte efterfølgende forsigtigt, om hun havde hørt koret, og til sin store overraskelse svarede hun:»ja, og jeg hørte det hele«. Underholdningen må ikke overstige en time, for det kan patienterne ikke holde 8 HospiceNyt/21

9 til. Der er stor taknemmelighed fra både patienter, pårørende og personale, det oplever vi gang på gang. Patienterne udtrykker det på den måde, at det har været en dejlig oplevelse og har været medvirkende til at få tankerne ind i lidt andre baner i den stund, det har varet. Selv om det har været en stærk oplevelse for kunsterne, giver de fleste udtryk for, at det har været en dejlig og smuk aften, og de allerfleste vil gerne komme igen. Vi frivillige tager også hjem efter sådan en aften og er dybt taknemmelige over at se, hvad musikken gør ved mennesker også når ens timeglas er ved at rinde ud. Søsterloge nr. 46 Tove Bech, Kirsten Mikkelsen og Rita Bunde. Søsterloge nr. 46»Kilden«I.O.O.F. Aabenraa betænkte Støtteforeningen ved uddeling af julevelgørenhed med kr. Overmester Rita Bunde og undermester Mette-Marie Hvass overrakte checken til næstformand og formand for Støtteforeningen. Vi er meget glade for, at logen tænkte på vores arbejde, og vi takker mange gange. K. M. HospiceNyt/21 9

10 På udveksling til Hospice Djursland En solskinsdag i november 2010 tog jeg på udveksling til Hospice Djursland Mit første indtryk var bygningen. Den buede konstruktion giver en fantastisk udsigt over Kalø Vig, og fra alle patientstuer er der udkig til sansehaven. Jeg blev venligt modtaget af Rie (frivillig koordinator) og to frivillige, Jytte og Randi. Efter en lille snak med Rie viste Jytte og Randi mig rundt i huset. Jeg blev meget imponeret af det»åbne«hus, åben, fordi reception, hospicechefens og sygeplejekontorene er åbne alle kan se alle. På skranken i receptionen ligger der en gæstebog som patienter, pårørende og besøgende kan skrive i, på en anden skranke ligger en frivillig-mappe, og i mappen er der et foto af alle frivillige medarbejdere og ud for hvert foto, står der skrevet lidt om, hvorfor jeg har lyst til at være frivillig på Hospice Djursland. Jeg så et super børnelegerum med tv, som børn til patienter og pårørende kan benytte. Et lille bibliotek hvor to frivillige arbejder. De to»biblioteksfrivillige«går rundt til patientstuerne og tilbyder/bytter bøger. I hyggestuen er der et stort fuglebur med fugle i skønne farver. Jeg så en patientstue med ovenlysvinduer, så patienterne kan ligge i deres senge og kigge op på solen, skyerne, månen og stjernerne. Jeg var med i personalets motionsrum. Jeg gik i en skøn have med brede stier, hvor patienterne kan køres ud i sengene, blomsterbedene er så høje at patienterne kan ligge i sengen og dufte til blomsterne. Der er atrier placeret midt i huset, med haver og træer hvor patienter kan sidde og fordybe sig i stilheden. Efter rundvisningen spiste vi lækker middagsmad, vi fik frikadeller med stuvede hvidkål og mixed salat. Jeg var frivillig på Hospice Djursland den dag sammen med Jytte og Randi og jeg hjalp selvfølgelig til med borddækning m.m. Efter vi havde spist og ryddet op, fik vi tre frivillige os en kop kaffe og en ordentlig omgang snak. Jeg fortalte om arbejdsgangen hos os på hospice i Haderslev, og vi blev enige om, at vi næsten har ens opgaver. De frivillige på Hospice Djursland hjælper til ved forskellige arrangementer, til alle højtider, og når der er gudstjeneste om torsdagen. Her er en af de frivillige endda forsanger. Nogle få frivillige er blomsterpiger, de laver dekorationer og vander blomster. Mandag, onsdag og fredag er der hjemlig hygge for patienter og pårørende. Der kan være forskellige aktiviteter, f.eks. sang, musik, oplæsning, småkagebagning, papirklip m.m. Af proffessionelle kunstnere har de bl.a. haft besøg fra Belcanto operakompagni, Lone Hertz, Susse Wold, Per Nielsen, Vigga Bro, Erik Moseholm, Helen Davies m.fl. Fire gange om året er der hyggecafe, hvor efterlevende og nære venner har mulighed for at gense hospicet, hvor de kan møde andre efterlevende og deltage i hyggeligt samvær. To gange om året holdes der mindegudstjeneste. Lige nu bygges der et orangeri, der kan patienter og pårørende finde ro og få»rørt«sanserne. Det var en inspirerende dag, og jeg synes, at det er en rigtig god idé at udveksle erfaringer hinanden imellem. Kirsten Reese, frivillig 10 HospiceNyt/21

11 Referat fra generalforsamlingen Mandag den 22. november 2010 kl i Sognehuset, Storegade 93, Haderslev. Dagens program: Formanden Kirsten Mikkelsen (KM) bød de ca. 68 fremmødte velkommen til dagens generalforsamling (Gf ) og glædede sig over den pæne deltagelse. Som første punkt på dagens program vil biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), Ribe holde et foredrag med titlen:»kærlighed og tilgivelse hænger sammen som ærtehalm«. Efter en kort pause tog KM igen ordet for at orientere om, at biskoppen var blevet forsinket. Med forsamlingens godkendelse byttede vi om på dagsordenens rækkefølge. Vi gik derfor i gang med generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg af dirigent KM foreslog på bestyrelsens vegne Erik Larssen (EL) som dagens dirigent. Der var ingen andre forslag. EL konstaterede, at Gf i øvrigt var lovligt indkaldt. Pkt. 2: Formandens beretning KM fortalte, at man i det forløbne år havde afholdt ti bestyrelsesmøder, to pakkemøder (HospiceNyt) samt to fællesmøder med HospiceSønderjyllands bestyrelse. Foreningens medlemstal pr. dato er Den oprindelige fælles hjemmeside for Støtteforeningen og HospiceSønderjylland er nu som aftalt bestyrelserne imellem afløst af to separate hjemmesider. Hospice overtog navnet soenderjylland.dk. Vores hjemmeside, der er blevet revideret helt i bund, hedder nu sonderjylland.dk. Hospice har velvilligt betalt ændringerne for vores hjemmeside. Begyndelsen af 2010 var noget turbulent. Det er med glæde, jeg kan berette, at samarbejdet mellem de to bestyrelser og hospicechefen nu er rigtig godt og konstruktivt. Alle involverede bidrager positivt til samarbejdet. EL valgte vi som medlem i hospicebestyrelsen fra januar Han har bidraget meget til den åbenhed og gensidige tillid, vi oplever. Det samme har hospicebestyrelsen med et forslag om, at vi afholder et fælles bestyrelsesmøde årligt. Den fælles redaktion omkring Hospice- Nyt består af EL fra hospicebestyrelsen og KM fra Støtteforeningens bestyrelse. Haderslev Stiftsbogtrykkeri udformer og trykker bladet. På Hospice har man længe ønsket mere plads til forskellige aktiviteter bl.a. mødelokaler. Der er derfor søgt om tilladelse til en udbygning. Afgørelsen fra Regionen venter alle spændt på. Den 1. september havde to sygeplejersker og to frivillige arrangeret en udflugt for personalet, de frivillige og begge bestyrelser. Vi besøgte Møgeltønder, Højer Sluse og videre langs digerne til Süderlügum og sluttede af med en buffet på»das landhaus«. Den 8. september var sølvsmed Michael Wiehe og Støtteforeningens bestyrelse inviteret af hospicechefen til at se placeringen af kirkesølvet i det nye vægskab. Den 31. oktober afholdt Støtteforeningen en koncert i Gammel Haderslev Kirke med Fangekoret fra Vridsløselille Stats- HospiceNyt/21 11

12 fængsel under ledelse af Louise Adrian. Kirken var fuld, og jeg tror mange gik hjem med noget at tænke over. Det var bevægende, barskt, men også med plads til humor. Vedrørende bidrag til de frivillige og Hospice kan nævnes: De frivilliges julefrokost samt en julegave En fælles udflugt for personalet, de frivillige og begge bestyrelser. Tyverisikret skab til kirkesølvet. Vaser til foyeren. Kursus til frivillige. Vin som gave ved underholdningsarrangementer på Hospice. Hvilestol på Hospice. En daglig avis. Støtteforeningen har modtaget følgende donationer: 18-midler fra Haderslev Kommune på kr ,- og fra Tønder Kommune kr ,-. Diverse gavebreve på kr ,-. Medlemmer af støtteforeningen har givet kr ,- til ugens buket. Mange tak for donationer og gaver, også fra de anonyme givere. Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Mikkelsen, formand, Jette Colding Frederiksen, næstformand, Ulla Jepsen, sekretær, Erik Knutzen, kasserer, Erik Larssen også medlem af hospicebestyrelsen, Tove Bech, Gitte Elmelund Mørch og Ole Østvig Nissen. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Også tak til revisor Egon Christensen og sidst, men ikke mindst tak til alle medlemmer for støtte og opbakning. Formandens beretning godkendt. Pkt. 3: Regnskab til godkendelse Kasserer Erik Knutzen gennemgik årsregnskabet for Pr : Aktiver: Danske Bank kr ,01 Sparbank kr ,30 Sparbank kr ,37 Tilgodehavende kontingent kr. 125,00 Kassebeholdning kr ,50 Samlede aktiver : kr ,18 Passiver: Netto formue kr ,18 Medlemslån kr ,00 Restance kr. 50,00 Samlede passiver kr ,18 1) Bestyrelsen foreslog kontingentet hævet som flg. til: Enlige kr. 65,- (før 50,-), par kr. 100,- (før 75,-) og firmaer og foreninger kr. 350,- (før 300,-). 2) Fra salen blev det foreslået, at man skulle bruge samme beløb pr. person = enlige kr. 60,-, par/samboende kr. 120,- og firmaer og foreninger kr. 350,-. Ved håndsoprækning blev der tilkendegivet 23 stemmer for forslag 1) og 26 stemmer for forslag 2), hvorfor forslag 2) blev vedtaget. Fra salen udbad man sig revisorpåtegningen oplæst, da den ikke kunne ses tydeligt nederst i salen. EK foretog denne oplæsning. En af deltagerne påpegede, at regnskabet burde følge kalenderåret. Forslaget blev taget til efterretning. Herefter blev regnskabet godkendt. Det godkendte regnskab kan ses på Støtteforeningens hjemmeside. Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag Der var ikke modtaget udefra kommende forslag. Bestyrelsen havde et forslag til mindre re- 12 HospiceNyt/21

13 daktionelle ændringer af vedtægterne. Det gælder 2, 3, 4 og 5, ændringerne blev vedtaget. Støtteforeningens forslag til ændring af 6: Fra nuværende ordlyd: Regnskab til godkendelse, til regnskab til orientering. Blev ikke godkendt. Med følgende begrundelse: Man bør fastholde ordlyden, da regnskabet skal godkendes af Gf, selv om det er afsluttet! Der var ved håndsoprækning 19 stemmer for støtteforeningens forslag og 28 stemmer for at beholde ordlyden. Nuværende ordlyd godkendes. Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Jette Colding Frederiksen (modtager genvalg). Tove Bech (modtager genvalg). Ulla Jepsen valgt som suppleant sidste år, og indtrådt i bestyrelsen på sekretærposten i år (modtager genvalg). Erik Larssen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår i stedet for Erik Larssen Gitte Elmelund Mørch (for 2 år). En bestyrelsespost er vakant: Bestyrelsen foreslår Ole Østvig Nissen (for 1 år). Er der andre forslag fra de tilstedeværende medlemmer i salen? Dette var ikke tilfældet, og TB, UJ, GEM og OØN blev valgt til bestyrelsen. Pkt. 6: Valg af 2 suppleanter Stillingerne er vakante. Er der nogen forslag? Forslag fra salen: 1) Thorkild Sørensen og 2) Jørgen Thøgersen. Thorkild Sørensen frabad sig på grund af tidnød. Da bestyrelsen er selvsupplerende, nøjedes man med at vælge én suppleant. Jørgen Thøgersen blev valgt som 1.-suppleant. Pkt. 7: Valg af revisor På valg som revisor er: Egon Christensen. Bestyrelsen foreslår genvalg, hvilket medlemmerne i salen tiltrådte. EC er valgt. Pkt. 8: Valg af revisorsuppleant Bestyrelsen foreslår Johannes Hansen, hvilket medlemmerne i salen tiltrådte. JH er valgt. Pkt. 9: Eventuelt Ingen punkter under eventuelt, hvorfor dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet videre til formanden Kirsten Mikkelsen for en afsluttende bemærkning. Kirsten Mikkelsen takkede sin bestyrelse for godt samarbejde omkring de svære opgaver, der havde været i det forløbne år samt de fremmødte medlemmer for opbakning i årets løb og deltagelse i generalforsamlingen. Til slut takkede formanden EL for sit store arbejde, såvel i støtteforeningens bestyrelse som ved sit virke som mellemled i hospicebestyrelsen til glæde for begge bestyrelser. Du har gjort et stort arbejde og vil blive savnet i bestyrelsen fremover. Herefter var Støtteforeningens generalforsamling slut. Efter en kort pause blev ordet givet videre til biskop Elisabeth Dons Christensen, som holdt et meget givende foredrag over titlen:»kærlighed og tilgivelse hænger sammen som ærtehalm.«haderslev, den For referatet U. Jepsen K.M. HospiceNyt/21 13

14 14 HospiceNyt/21

15 HospiceNyt/21 15

16 Ugens buket Foreningens indtægter til at dække betalingen af Ugens Buket på hospice var i kr., som alle er tilvejebragt ved gaver fra medlemmer og andre. Mange mange gaver var på 50 kr., og en del var på lidt mere, og enkelte var på 500 kr. og mere, men uden alle gaverne på 50 kr. ville vi aldrig kunne nå det store beløb, så når indbetalingskortet, som også i dette forår er med bladet, bliver benyttet, vil enhver gavestørrelse blive bogført med glæde og navn på indbetaler. Hvis der ligesom sidste år er mennesker, som ønsker at give et større beløb, vil vi i foreningen blive glade, hvis der f.eks. er et par, som ønsker at give 100 kr., at de så deler indbetalingen i to med to forskellige navne på, evt. fruens fornavn på den ene og herrens fornavn på den anden. Årsagen til dette er, at skattelovgivningen er sådan, at der skal være mindst 100 indbetalinger på 50 kr. eller mere pr. år, for at en forening som vores kan opretholde sin ret til at modtage fradragsberettigede gaver, det drejer sig om beløb fra 500 til kr., og det er meget vigtigt, at vi opretholder denne ret. Vi kan oplyse, at antallet af givere i 2010 var lige over 100. Gaver kan også indbetales på reg.nr konto nr Husk at angive navn og adresse. Vi vedlægger denne gang også en folder, som du kan give til naboen eller en anden, som kunne tænkes at blive medlem af foreningen. Erik Knutzen Kontakt til Støtteforeningen Formand: Kirsten Mikkelsen, Kongevej 48, 6100 Haderslev. Telefon Kasserer: Erik Knutzen, St. Klingbjerg 1, st., 6100 Haderslev. Telefon Sekretær: Ulla Jepsen, Risager 27, 6100 Haderslev. Telefon Hjemmesiden: Hospice- Sønderjylland Hospicechef Anne-Marie Olsen, Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev. Telefon Hjemmesiden: Redaktion: Kirsten Mikkelsen og Erik Larssen. Foto: Jette Carstensen m.fl. Tryk: Haderslev Stiftsbogtrykkeri. Oplag: stk. Redaktionen sluttet den 15. marts Tryksag

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, d. 28.2.12 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Formand for SAND Hovedstaden Per Ernsten startede med at byde velkommen og indstillede til, at forsamlingen

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

HospiceNyt/20. Læs bl.a. inde i bladet: 10. årgang Oktober 2010

HospiceNyt/20. Læs bl.a. inde i bladet: 10. årgang Oktober 2010 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/20 10. årgang Oktober 2010 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt Det er en glæde at kunne udsende HospiceNyt nr. 20 i rækken som et resultat

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00

REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 REFERAT FRA 0RDINÆRE GENERALFORSAMLING I SMØRBLOMSTERNE D. 18. NOVEMBER 2015 KL. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Skråplanet 18, Jonstrup, 3500 Værløse. Deltagere: Annette Calmar Simonsen,

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/ kl. 19. Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Vandrelaug Esbjerg den 24/2 2016 kl. 19. Antal mødedeltagere inkl. bestyrelsen: 65 Landsformand Steen Kobberø-Hansen deltog i generalforsamlingen. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00.

Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. REFERAT Generalforsamling hos de grønne quiltere afholdt i Fuglevad mølle tirsdag d. 6. oktober 2015, kl. 18.00. Der var 41 fremmødte. 1. Dirigent : Hanne Johansen blev valgt 2. Referant : Ulla Ljørring

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere