Brug af kundeoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af kundeoplysninger"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger

2 INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post til forbrugere 5 Adresseret post til andre erhvervsdrivende 5 Elektronisk post til forbrugere og andre erhvervsdrivende 6 Spørgsmål og svar 7 Telefonisk henvendelse til forbrugere 8 Telefonisk henvendelse til andre erhvervsdrivende 8 Loyalitetsprogrammer til forbrugere og andre erhvervsdrivende 8 Videregivelse af kundeoplysninger til markedsføringsformål 9 Dansk Erhvervs seks anbefalinger 10 Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, december 2013 Tryk: Rosendahls-schultzgrafisk.dk 2 Brug af kundeoplysninger

3 Gode råd om brug af kundeoplysninger Som erhvervsdrivende kan du få adgang til en række oplysninger om dine kunder. Det kan være lige fra deres adresse og alder til, hvilke varer de har købt. Denne pjece giver dig et overblik over, hvordan du må bruge de forskellige oplysninger. Vi fortæller også om reglerne for at indsamle og registrere oplysningerne, og hvilke former for markedsføring de må bruges til. Du får også Dansk Erhvervs seks anbefalinger til indsamling og brug af kundeoplysninger. Hvilke oplysninger må du registrere? Du må som erhvervsdrivende gerne indsamle og registrere oplysninger om dine kunder, så længe oplysningerne ikke giver mulighed for at finde frem til kundens identitet. Den type oplysninger kaldes også anonyme kundeinformationer. Det betyder, at du må indsamle og registrere oplysninger om blandt andet: Hvilke varer kunden køber og hvor mange Kundernes købsvaner Hvor mange kunder, der besøger butikken eller webshoppen Hvilket postnummer kunden bor i Kundens køn Kundens alder. Men der er også oplysninger, som du kun må indsamle og registrere under særlige forudsætninger. Det er de såkaldte ikke-anonyme kundeinformationer, som kan bruges til at identificere kunden. Det gælder blandt andet almindelige personoplysninger. Det vil sige oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, adresse, fødselsdato, fritidsinteresser og andre oplysninger, der ikke vedrører rent private forhold. Brug af kundeoplysninger 3

4 Den type oplysninger må kun registreres, hvis én af nedenstående betingelser er opfyldt: Kunden har givet samtykke. Registreringen er nødvendig for at opfylde aftalen. Det er for eksempel nødvendigt for en internetbutik at kende kundens navn og adresse for at kunne sende varerne. Registreringen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse. Beskyttelse af kundens vitale interesser. Hvordan skal oplysningerne opbevares? Der er ingen særlige krav om, hvordan de anonyme kundeinformationer skal opbevares. Men det er der til de ikke-anonyme kundeinformationer. Det vil sige, at hvis der indgår personoplysninger, skal registreringen leve op til Persondataloven. Det betyder, at den erhvervsdrivende skal træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå, at oplysningerne tilintetgøres, forsvinder, forringes, misbruges eller, at uvedkommende får kendskab til dem. Det gælder uanset, om det sker med vilje eller som følge af et uheld. Desuden skal oplysningerne slettes eller gøres anonyme, når det ikke længere er nødvendigt for den erhvervsdrivende at have oplysningerne i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person. Hvordan må oplysningerne bruges? Kundeinformationer kan bruges til mange forskellige former for markedsføring. Med markedsføring menes alle de situationer, hvor en erhvervsdrivende kontakter en forbruger, kunde eller anden erhvervsdrivende for at afsætte varer eller tjenesteydelser. Det kan være i form af reklamer, nyhedsbreve og invitationer til arrangementer eller konkurrencer. Det kan også være, at kontakten alene skal skabe opmærksomhed om afsenderens virksomhed. 4 Brug af kundeoplysninger

5 I de fleste tilfælde skal kunden enten selv have bedt om markedsføringsmaterialet eller kunden skal forinden have givet sit samtykke til, at oplysningerne anvendes til markedsføring. Reglerne kan dog variere alt efter, om det drejer sig om adresseret post, , telefonisk henvendelse eller deltagelse i loyalitetsprogrammer. Der kan også være forskellige regler alt efter, om du henvender dig til en forbruger eller en anden erhvervsdrivende. Adresseret post til forbrugere Du må gerne sende personligt adresseret markedsføringsmateriale til forbrugeren, medmindre han eller hun har frabedt sig det. Det kan forbrugeren gøre ved enten at henvende sig direkte til den erhvervsdrivende eller ved at tilmelde sig CPR-registrets Robinsonliste. Robinsonlisten opdateres fire gange årligt, og man kan få adgang til listen ved at henvende sig til CPR-kontorets kundecenter eller på Erhvervsdrivende skal tjekke listen inden udsendelse af alle former for adresseret markedsføring. Adresseret post til andre erhvervsdrivende Du må gerne kontakte andre erhvervsdrivende på baggrund af de kontaktoplysninger, du selv har indsamlet. Det gælder dog ikke, hvis oplysningerne kommer fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og virksomheden er reklamebeskyttet. Vær opmærksom på, at reklamebeskyttelsen kun gælder de oplysninger, der gives videre fra CVR efter, at virksomheden er blevet reklamebeskyttet. Brug af kundeoplysninger 5

6 Elektronisk post til forbrugere og andre erhvervsdrivende Hovedreglen er, at erhvervsdrivende ikke må henvende sig til hverken forbrugere eller andre erhvervsdrivende via eller anden elektronisk post for at afsætte varer eller tjenesteydelser. Undtagelsen er, hvis du tidligere har modtaget kundens adresse i forbindelse med salg af varer eller tjenesteydelser, og du vil markedsføre egne tilsvarende produkter eller tjenesteydelser via elektronisk post. Det vil sige produkter, der stort set er identiske med den vare, kunden tidligere har købt hos den dig. Det er derfor ikke tilladt at markedsføre alle typer af produkter eller tjenesteydelser, der indgår i den erhvervsdrivendes sortiment. Det betyder for eksempel, at hvis kunden har givet sin adresse i forbindelse med køb af en kuffert, så må du ikke benytte adressen til også at markedsføre sko. Kunden skal være gjort opmærksom på, at adressen kan blive benyttet til fremtidig henvendelse om lignende tilbud, og hvis kunden har sagt nej, skal dette respekteres. Derudover er det et krav, at kunden har mulighed for nemt og uden omkostninger at frabede sig markedsføringsmateriale. Det gælder både, når kunden giver sin e- mailadresse til din virksomhed, og når du efterfølgende henvender dig til kunden. Hvis du ønsker at bruge kundeoplysninger til at udsende markedsføringsmateriale via elektronisk post, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, om kunden har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale. Ellers må man som nævnt kun bruge de indsamlede adresser i et meget begrænset omfang. 6 Brug af kundeoplysninger

7 Spørgsmål og svar Spørgsmål: En virksomhed har i forbindelse med en messe indsamlet adresser fra de personer, der har besøgt messestanden. Nu ønsker virksomheden at sende en mail til alle de besøgene med et godt tilbud. Må man det? Svar: Nej, ikke medmindre de besøgende ved afgivelsen af deres adresse har givet samtykke til at modtage markedsføring fra virksomheden via . Spørgsmål: Vi har indsamlet adresser fra alle kunder, der deltog i vores konkurrence. Må vi sende vores nye nyhedsbrev til disse kunder? Svar: Nej, det er kun tilladt at udsende nyhedsbrevet, hvis kunderne har accepteret dette ved afgivelsen af deres adresse. Spørgsmål: Vi sælger tøj og rejsekufferter i vores webshop og har fået mulighed for at tilbyde designerjeans til en favorabel pris. Må vi sende dette tilbud til tidligere kunder? Svar: Ja, men kun til de kunder, der tid-ligere har købt tøj i webshoppen, og de er informeret om, at en vil blive brugt til markedsføringsformål. Brug af kundeoplysninger 7

8 Telefonisk henvendelse til forbrugere Hovedreglen er, at erhvervsdrivende ikke må rette telefonisk henvendelse til forbrugeren, medmindre hun eller han har anmodet om det. Undtagelsen er, når det drejer om: Bestilling af bøger Tegning af abonnement på aviser, ugeblade og tidsskrifter Formidling af forsikringsaftaler Tegning af abonnement, der omfatter redningstjeneste. Forbrugere kan frabede sig telefoniske henvendelser fra erhvervsdrivende ved at tilmelde sig CPR-registrets Robinsonliste eller direkte overfor den erhvervsdrivende. Eneste undtagelse er henvendelser fra analyseinstitutter. Man skal derfor altid tjekke listen, før forbrugeren kontaktes. SMS- og MMS-beskeder er ikke omfattet af telefoniske henvendelser, men reguleres efter reglerne om elektronisk post (se side 6). Telefonisk henvendelse til andre erhvervsdrivende Du må gerne ringe til andre erhvervsdrivende i forbindelse med salg eller markedsføring, medmindre den pågældende virksomhed er reklamebeskyttet, og virksomhedens telefonnummer er hentet fra CVR-registret. Loyalitetsprogrammer til forbrugere og andre erhvervsdrivende Gennem medlemsklubber, bonusordninger og lignende loyalitetsprogrammer kan deltagerne oftest få nogle fordele, når de handler. Det kan for eksempel være rabatter, optjening af point eller særtilbud. Hvis du ønsker at bruge kundeoplysninger til at etablere et loyalitetsprogram, skal du som erhvervsdrivende sikre dig, at kunderne har givet samtykke til at deltage i programmet. Hvis det ikke tilfældet, gælder reglerne om uanmodede henvendelser via elektronisk post og markedsføring via adresseret post (se side 5-6). 8 Brug af kundeoplysninger

9 Derudover skal det fremgå af loyalitetsprogrammet: Hvem der registrerer kundeoplysningerne Hvem der ejer og må bruge de registrerede oplysninger Hvad oplysningerne skal bruges til Hvor medlemmerne skal henvende sig, hvis de ønsker registrerede oplysninger slettet. Loyalitetsprogrammet skal leve op til reglerne om god markedsføringsskik. Det betyder, at det skal være gennemskueligt for kunderne, hvad de går ind til. Alle vilkår og betingelser for medlemskabet skal oplyses inden indmeldelsen, og programmet må ikke indeholde urimelige aftalevilkår eller uacceptable bindinger. Kravene til loyalitetsprogrammer er sammenfattet herunder: Tilmelding skal være frivillig. Rettigheder og forpligtelser skal være skriftlige og klart formuleret ved aftalens indgåelse. Det skal oplyses, hvad kundeoplysningerne bruges til (om de for eksempel videregives til andre). Registrerede oplysninger skal administreres etisk forsvarligt. Proportional og uddifferentieret optjening af point eller bonus. Der bør ikke være regler om løbende forældelse af point eller bonus. Videregivelse af kundeoplysninger til markedsføringsformål Reglerne for at give oplysninger videre til andre erhvervsdrivende er forskellige alt efter, om det er generelle kundeoplysninger eller mere detaljerede oplysninger. Fælles for dem alle er dog, at de også omfatter videregivelse af oplysninger mellem virksomheder inden for samme koncern. Generelle kundeoplysninger Hovedreglen er, at du gerne må give generelle kundeoplysninger videre til andre erhvervsdrivende uden samtykke fra kunden. Det kan for eksempel være kundens adresse, telefonnummer, adresse, køn og alder. Det kan også være oplysninger om, hvorvidt kunden er husejer, bilejer, computerejer og lignende, og om man er kunde til økologiske varer, baby- og småbørnsartikler, sports- og fritidsartikler, vin og spiritus og andre generelt afgrænsede varegrupper. Brug af kundeoplysninger 9

10 Detaljerede kundeoplysninger Du må ikke videregive mere detaljerede kundeoplysninger eller oplysninger om forbrugsvaner uden kundens udtrykkelige samtykke. Det kan for eksempel være oplysninger om, hvorvidt kundens bil er købt på kredit og på hvilke vilkår. Det er heller ikke tilladt at videregive information om, hvor meget eller hvilken slags vin en kunde har købt. Det samme gælder kundeoplysninger, der kan afsløre rent private forhold som for eksempel et spiritusmisbrug eller andet. Når kundeoplysningerne gives videre Inden oplysningerne gives videre, er det vigtigt at undersøge, om kunden er registreret på Robinsonlisten og dermed har frabedt sig henvendelser sig i markedsføringsøjemed. Hvis kunden ikke er registreret på Robinsonlisten, skal den erhvervsdrivende oplyse kunden om, at han eller hun har ret til at frabede sig videregivelse af generelle kundeoplysninger. Hvis kunden svarer, at oplysningerne ikke må videregives, skal den erhvervsdrivende naturligvis respektere det. Kunden skal have en frist på 14 dage til at nægte videregivelse af de generelle kundeoplysninger. Dansk Erhvervs seks anbefalinger Oplys dine kunder om, hvilke informationer virksomheden indsamler. Oplys altid, hvad oplysningerne skal bruges til. Få altid kundens samtykke, hvis du ønsker at benytte kontaktinformationer til markedsføringsformål. Få altid kundens samtykke, hvis du vil videregive information til tredjepart Hvis virksomheden har udarbejdet en politik for behandling af kunde- eller personoplysninger, er det vigtigt, at alle medarbejdere kender og følger den. Giv dine kunder let adgang til at læse om virksomhedens indsamling og brug af oplysninger for eksempel via virksomhedens hjemmeside. 10 Brug af kundeoplysninger

11 KONTAKT Spørg Dansk Erhverv, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dine indsamlede kundeoplysninger må benyttes til et bestemt formål. Ring til os på telefon Brug af kundeoplysninger 11

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13

HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR. Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K. Tlf.: +45 33 13 38 13 HANDELSBETINGELSER AFTALEVILKÅR Notabene.dk drives af: Notabene Kronprinsensgade 10 DK-1114 København K Tlf.: +45 33 13 38 13 E-mail: webshop@notabene.dk CVR-nr.: 19860647 Notabenes almindelige salgs-

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1

Vil du være. rigtig klog. - eller blot. klog af skade? Dette hæfte er. alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Vil du være rigtig klog - eller blot klog af skade? Dette hæfte er ikke for ITnørder, men for alle os andre! IT Håndbog LO Faglige Seniorer 1 Udgiver LO Faglige Seniorer Islands Brygge 32D Postboks 340

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Virksomhedsaftale med MenuCard

Virksomhedsaftale med MenuCard Giv dine medarbejdere flere fordele! Med et MenuCard kan dine medarbejdere spare 25% på restaurantbesøg på over 140 spisesteder i Danmark. Det kan bruges privat og til forretningsmøder i byen, når der

Læs mere