Den nye databeskyttelsesforordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nye databeskyttelsesforordning"

Transkript

1 Den nye databeskyttelsesforordning for offentlige myndigheder 1. NOVEMBER 2017 HVORNÅR MÅ VI BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER? TILMELD DIG PÅ /DOM17 I SAMARBEJDE MED MAIN PARTNER 1

2 PRAKTISK INFORMATION 1. NOV. 7 LEKT. KR ekskl. moms Afholdes kl på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V TILMELD DIG PÅ TALERLISTE Anders Valentiner-Branth Advokat og partner, Nielsen Nørager Ordstyrer og indlægsholder på konferencen Cristina Angela Gulisano Direktør Datatilsynet Henrik Udsen Professor, dr.jur. Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Jens Teilberg Søndergaard Afdelingschef i Lovafdelingen Justitsministeriet Hans Peter Dueholm CTO IBM Nordic Gert Læssøe Mikkelsen Head of Security Lab, ph.d og ekstern lektor Alexandra Instituttet Esben Haugland Kontorchef Justitsministeriet Jens Møller Kommitteret Folketingets Ombudsmand Christian Wiese Svanberg Chief Privacy Officer & Head of Data Protection Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed Jesper Husmer Vang Kontorchef Datatilsynet Vibeke Iversen Chefjurist Københavns Kommune Hanne Marie Motzfeldt Lektor, adjunkt Juridisk Institut, Aarhus Universitet 2

3 BLIV KLAR TIL DATA- BESKYTTELSESFOR- ORDNINGEN I 2018 Torsten Nordfjeld Conference Manager Direkte: DEN STØRSTE ÆNDRING INDEN FOR PERSONDATA I OVER 20 ÅR! Offentlige myndigheder står over for den største ændring inden for persondataret i over 20 år, når den nye databeskyttelsesforordning og persondatalov 2.0 får virkninger fra 25. maj Det er en omfattende opgave, der rammer en lang række af offentlige myndigheders vitale dele. Uanset om du beskæftiger dig med IT, forvaltning eller ledelse, skal du have styr på persondataretten og juraen, der binder det hele sammen. Konferencen adresserer de områder, som er relevante for offentlige myndigheder. Samtidig har alle talere fokus på, at de nye regler er lige rundt om hjørnet, og at du skal gøres klar til dem. Derfor er de udvalgte indlæg og paneldiskussionerne også centreret om de problemstillinger, der i praksis giver flest udfordringer, når de mange krav skal opfyldes. Indlægsholdere fra maskinrummet Alle indlægsholdere er specielt udvalgte, og mange har siddet i udvalg under Justitsministeriet om forordningen eller har en anden central rolle i lovarbejdet og implementeringen af de nye regler. Det er din garanti for at få belyst de nye regler med specialistviden. Flere spor Konferencen er inddelt i to spor, så I er flere fra samme myndigehed, der kan få målrettet viden på samme tid. Du kan læse mere på side Vi glæder os til at byde dig velkommen på konferencen! Med venlig hilsen Torsten Nordfjeld JUC 3

4 OM KONFERENCEN FORMÅL Konferencen klæder dig på til at møde de krav, der stilles for at leve op til den nye persondataforordning med de nye, danske særregler og de specielle regler, som offentlige myndigheder skal efterleve. MÅLGRUPPE Konferencen er målrettet alle, som arbejder med eller interesserer sig for persondata. Hvad enten du arbejder med persondata i begrænset omfang eller på et teknisk avanceret niveau, så har du mulighed for at lade dig oplyse og inspirere ved at håndplukke dine egne indlæg. Deltagere er typisk offentlige myndigheder eller rådgivere til eller for disse, herunder jurister, IT-teknikere og andre, der har en opgave i at få offentlige myndigheder til at leve op til de krav, der stilles i den nye databeskyttelsesforordning, og efterleve de danske særregler. INDHOLD: Den nye databeskyttelsesforordning, persondataloven 2.0 og implementeringen i Danmark Databeskyttelsesforordningen får virkning fra den 25. maj For offentlige myndigheder betyder det, at forberedelsen til de nye regler medfører et omfattende og intenst arbejde for at blive klar. Det kan være svært at komme rundt om de mange problemstillinger. Det er således et komplekst område, hvor Justittsministeriets betænknng blev på langt overr sider, hvortil kommer, at forordningen er en mastodont, som udgøres af helt nye regler inden for persondata og privacy. Derfor retter konferencen projektørlyset mod alle de væsentligste problemstillinger, som offentlige myndigheder står over for, og i erkendelsen af, at man er nødt til at prioritere indsatsen, er indlæg, teamer m.v. valgt ud fra de områder, hvor det er vigtigst at blive klar. Vælg de indlæg, som passer dig Ud over konferencens HOVEDSPOR kan du vælge mellem to forskellige spor relateret til databeskyttelse: SPOR 1: Databeskyttelsesret SPOR 2: Fokus på IT-sikkerhed Det giver dig en enestående mulighed for at tilpasse niveau og emner til din profil. Vi har inviteret en lang række specialiserede indlægsholdere, som giver dig svar på gråzonerne og de svære problemstillinger. Til hver af de to spor er der et formiddags- og eftermiddagsforløb, og det er muligt at vælge et spor om formiddagen og et andet om eftermiddagen. Dialog Der er indlagt flere paneldebatter, og der vil være mulighed for at have en dialog med dig som deltager, så du har mulighed for at få svar på lige netop de udfordringer, du sidder med. I slutningen af konferencen har du mulighed for 1-1 dialog med indlægsholderne. 4

5 PROGRAM FOR KONFERENCENS HOVEDSPOR Ankomst, registrering og morgenmad Velkomst hvor er de største udfordringer lige nu? Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager Status fra Justitsministeriet Jens Teilberg Søndergaard, Databeskyttelseskontoret Justitsministeriet fortæller om status for arbejdet med gennemførelse af databeskyttelsesforordningen Status fra Datatilsynet om arbejdet med den praktiske implementering af databeskyttelsesforordningen og arbejdet med vejledningerne fra Artikel 29-gruppen Cristina Angela Gulisano, Datatilsynet Pause Klokken vælges ét af to spor indtil klokken Programmet er delt op i to faglige spor, som alle tager udgangspunkt i arbejdet med den nye databeskyttelsesforordning for offentlige myndigheder. På side 7-10 kan du læse mere om konferencens forskellige spor. SPOR 1 Databeskyttelsesret SPOR 2 Databeskyttelse med fokus på IT-sikkerhed Frokost Hvor tæt på er vi? stil de kritiske spørgsmål til eksperterne Anders Valentiner Branth som ordstyrer og deltagere fra Datatilsynet (Cristina Angela Gulisano), Folketingets Ombudsmand (Jens Møller) og forskerside (Hanne Marie Motzfeldt) 5

6 HOVEDSPORET FORTSAT Folketingets Ombudsmand om databeskyttelsesforordningen og om hjemmelskravene til behandling af oplysninger Jens Møller, Folketingets Ombudsmand Med den nye persondataforordning ændres hjemmelskravene. Det betyder, at offentlige myndigheder skal træffe afgørelser på et helt nyt grundlag, hvor interesseafvejningsreglen fjernes og man henvises til at bruge andre særlige hjemler, som er fastsat ved EU-ret og ved love som f.eks. kommunalfuldmagten. Emner er bl.a.: Oversigt over ændringer hvad forbliver, og hvad ændres med forordningen? Hvornår har man tilstrækkelig hjemmel under forordningen? Interesseafvejningsreglen bliver sværere at bruge under forordningen der gives bud på, hvordan man alligevel gør det Sådan skal offentlige myndigheder reagere praktiske eksempler og cases Pause Klokken vælges igen ét af de to spor. SPOR 1 Databeskyttelsesret SPOR 2 Databeskyttelse med fokus på IT-sikkerhed Programmet er delt op i to faglige spor, som alle tager udgangspunkt i arbejdet med den nye databeskyttelsesforordning for offentlige myndigheder. På side 7-10 kan du læse mere om konferencens forskellige spor Paneldebat: Hvordan kommer vi videre herfra inkl. afslutning på konferencen Anders Valentiner Branth som ordstyrer samt deltagere fra Justitsministeriet (Jens Teilberg Søndergaard), Datatilsynet (Cristina Angela Gulisano) og medlem af ekspertreferencegruppen (Henrik Udsen) Mød indlægsholderne, networking Farvel og tak for i dag *Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet, så dette er så relevant som muligt på afholdelsesdagen. Det er samtidig din garanti for, at alle indlæg er helt opdaterede. 6

7 SPOR 1 DATABESKYTTELSESRET Ordstyrer: Anders Valentiner-Branth / Henrik Udsen Case: Rigspolitiet har allerede implementeret Retshåndhævelsesloven før alle andre. Hvad kan vi lære om risikobaserede prioriteringer og danske særregler? Christian Wiese Svanberg, Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed Rigspolitiet skal ligesom alle andre implementere nye databeskyttelsesretlige krav, som er vedtaget i EU. En særlig udfordring er imidlertid, at dansk politi ikke blot skal efterleve persondataforordningen men også et særligt direktiv (retshåndhævelsesdirektivet). Sidstnævnte indeholder en lang række af de krav, der følger af forordningen, men gennemføres i dansk ret allerede 1. maj I indlægget får du en unik viden om, hvordan myndigheder kan prioritere og arbejde med at blive klar til forordningen inden d. 25. maj 2018 fra en, der allerede har været gennem øvelsen. Indlægget har udelukkende fokus på forhold i persondataforordningen. Emner, der belyses, er f.eks.: Erfaringer med at implementere persondataforordningen på et begrænset budget på et af de områder i Danmark, hvor der findes mest persondata Erfaringer med DPO-rollen fra et praktisk perspektiv Hvad skal der til for at blive compliant? Gode og konkrete råd til andre offentlige myndigheder Best case om implementeringen og den bedste vej fra A til B Case: implementeringsarbejdet i kommunerne Vibeke Iversen, Københavns Kommune Hvordan har kommunerne valgt at leve op til den nye databeskyttelsesforordning og de nye krav? Borgerne og medarbejderne skal have tillid til kommunernes behandling af personoplysninger, og kommunerne behandler mange personoplysninger på mange forskellige områder. Kommunerne vil derfor i særlig grad blive ramt af de nye regler, bl.a. kravet om, at behandlingen foruden at være lovlig tillige skal være rimelig og transparent. Det gælder indenfor alle områder, herunder det sociale område, beskæftigelsesområdet, integration, skoleområdet, sundheds, ældreområdet m.m. Alt i alt er der tusindvis af behandlingsaktiviteter med personoplysninger, som skal vurderes og dokumenteres. 7

8 SPOR 1 FORTSAT Oplysningspligt over for den registrerede ved indsamling af personoplysninger Jens Møller, Ombudsmanden Den registreredes indsigtsret Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger Ret til sletning ( retten til at blive glemt ) Ret til dataportabilitet Ret til indsigelse og automatiske individuelle afgørelser Frokost, hovedspor og pause Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder efter databeskyttelsesforordningen Christian Wiese Svanberg, Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed Esben Haugland, Justitsministeriet Indlægget går tæt på videregivelsesregler og nødvendighedsvurderingen i den offentlige sektor. Emnet fylder meget i både den kommunale og statslige sektor, hvor mange myndigheder samarbejder om dataudvekslingsprojekter m.v. og er i tvivl om, hvad der gælder Overførsel af oplysninger til tredjelande Henrik Udsen, Københavns Universitet Jesper Husmer Vang, Datatilsynet Indlægget gennemgår offentlige myndigheders muligheder for overførsel af personoplysninger til tredjelande, herunder eksempelvis ved brug af cloudløsninger Emner er bl.a.: Ændringer efter forordningen og de nye danske regler Sidste nyt om praksis, herunder EU-Domstolens praksis om overførsel og oplysninger og opbevaring inden for EU Første årlige revision af EU-U.S. Privacy Shield (efterår 2017). Hvad er konklusionerne? Standardkontrakter: Hvad sker der med standardkontrakterne i lyset af den seneste irske Facebook-sag og Safe Harbor-dommen fra 2015? Kan vi risikere, at standardkontrakterne ikke kan benyttes som overførselsgrundlag? Kan sagerne få afledte konsekvenser for andre overførselsgrundlag, herunder f.eks. Privacy Shield? 8

9 SPOR 2 DATABESKYTTELSE MED FOKUS PÅ IT-SIKKERHED Ordstyrer: Hanne Marie Motzfeldt/ Gert Læssøe Mikkelsen/ Anders Valentiner-Branth Hvordan skal vi arbejde med datasikkerhed? Gert Læssøe Mikkelsen, Alexandra Instituttet Datasikkerhed får en afgørende rolle under den nye forordning. Et godt eksempel er, at man ved tilsynsbesøg tidligere skulle kunne redegøre for fejl, men under den nye databeskyttelsesforordning skal man nu påvise i dokumenter og procedurer, at der er styr på datasikkerheden. Krav og samarbejdet med databeskyttelsesrådgiveren (DPO en) Hanne Marie Motzfeldt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet I artikel 37 og 39 påpeges det, at alle offentlige myndigheder skal have en DPO men hvem kan være det? I indlægget svares der på en række spørgsmål, som har givet anledning til stor debat. Emner er bl.a.: Kan man både være rådgiver og DPO? Skal DPO'en være jurist, IT-professionel eller en blanding? Hvem er øverste ledelse? Hvad sker der, hvis DPO en siger, man skal købe nye systemer, og der ikke er budget til det? Whistlebloweradministration og Databeskyttelsesforordningen Hvordan skal vi arbejde med konsekvensanalyser? Best Practice på baggrund af hundredvis af sager Hans Peter Dueholm, IBM Konsekvensanalyser er en af de store knaster for mange offentlige myndigheder, som kan blive en stor økonomisk byrde. Emner, der belyses, er f.eks.: Er det de rigtige personer, som har adgang til systemerne? Hvordan undgår man store omkostninger på at gøre gamle systemer compliant? Best Practice eksempler udvalgt fra hundredvis af sager Databehandlere og systemudbydere af software - hvad er deres rolle i analyserne? Hvordan gør man en kompleks situation overskuelig og mulig at implementere? Frokost, hovedspor og pause 9

10 SPOR 2 FORTSAT Status på de nye regler om datasikkerhed Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager Emner er bl.a.: Sikkerhedsbekendtgørelsen ophæves Værktøjskassen fra Justitsministeriet Hvad kan vi forvente af fremtiden? Administrative bøder på op til 16. mio. kroner, reglerne om erstatning og profilering Jens Møller, Ombudsmanden og Anders Valentiner-Branth, Nielsen Nørager Den 25. oktober fremsatte justitsminister Søren Pape Poulsen forslaget til den nye Databeskyttelseslov i Folketinget. I forslaget fremgår det, at administrative bøder for brud på databeskyttelse for offentlige myndigheder kan blive op til 4% af driftsbudgettet. I indlægget ser vi på administrative bøder og nye vejledninger fra Artikel 29-gruppen om administrative bøder og om profilering. Der gives også en indføring i de ersatningsregler, der kommer til at gælde i fremtiden. Emner er bl.a.: De nye bøder på op til 4% eller op til 16 mio. kroner i driftsbudgettet Artikel 29-gruppens vejledning om administrative bøder Indholdet af erstatningsreglerne Profilering 10

11 JUC KONFERENCER JUC er en specialiseret kursusvirksomhed, der blev etableret i Vi er førende på det danske marked, når det kommer til kurser, netværk samt konferencer med højaktuelt indhold. Vi har specialiseret os i at formidle jura og fagspecifikt indhold på forskellige niveauer hvad enten modtageren er praktiker eller specialiseret advokat. Vi afholder hvert år arrangementer for mere end deltagere, fordelt på +150 forskellige faglige kurser, +40 faglige netværk samt +10 konferencer i Skandinavien. Alle konferencer hos JUC er meritgivende som obligatorisk efteruddannelse. Samtidig arbejder vi tæt med nogle af de skarpeste eksperter. De fungerer som faglige garanter for det endelige konferenceprogram. Det er vigtigt for os, at vi kun inviterer de bedste og største kapaciteter inden for branchen og ikke går på kompromis. Axelborg Vesterbrogade 4a 1620 København V tlf: cvr:

Den nye databeskyttelsesforordning

Den nye databeskyttelsesforordning Den nye databeskyttelsesforordning for offentlige myndigheder 1. NOVEMBER 2017 HVORNÅR MÅ VI BEHANDLE PERSONOPLYSNINGER? TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /DOM17 I SAMARBEJDE MED MAIN PARTNER 1 PRAKTISK INFORMATION

Læs mere

JUC INVITERER TIL. Persondatakonference. 26. april Bliv klar til forordningen TILMELD DIG PÅ /PD17

JUC INVITERER TIL. Persondatakonference. 26. april Bliv klar til forordningen TILMELD DIG PÅ  /PD17 JUC INVITERER TIL Persondatakonference 26. april 2017 Bliv klar til forordningen TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /PD17 1 TALERLISTE Tanja Blichfeldt Johnsen Advokat og partner, NOVI Advokater Ordstyrer på konferencen

Læs mere

Persondatakonference JUC INVITERER TIL. 26. april Nyhed! Deltag på workshop om bl.a. dataaftaler! MAIN PARTNER I SAMARBEJDE MED

Persondatakonference JUC INVITERER TIL. 26. april Nyhed! Deltag på workshop om bl.a. dataaftaler! MAIN PARTNER I SAMARBEJDE MED JUC INVITERER TIL Persondatakonference 26. april 2017 Nyhed! Deltag på workshop om bl.a. dataaftaler! TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /PD17 I SAMARBEJDE MED MAIN PARTNER 1 TALERLISTE KONFERENCE Tanja Blichfeldt

Læs mere

DIGITALISERINGS- KONFERENCE

DIGITALISERINGS- KONFERENCE JUC INVITERER TIL DIGITALISERINGS- KONFERENCE 31. januar 2017 JURA, DIGITALISERING OG LØSNINGER OFFENTLIGE DATA SAMKØRING/SIKKERHED/ADGANG/KONTORROBOTTER TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK /DIGI17 1 TALERLISTE

Læs mere

Den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning KONFERENCE Den nye persondataforordning De nye regler for persondata 27. - 28. april 2016 Mød internationale og danske specialister! 1 TALERLISTE Konferencens ordstyrere Pia Kirstine Voldmester Advokat

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondata-certificering

Få en globalt anerkendt persondata-certificering Få en globalt anerkendt persondata-certificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV KLAR TIL DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING JUC har flere forskellige tilbud, der gør dig klar til databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Den årlige strafferetskonference

Den årlige strafferetskonference JUC INVITERER TIL Den årlige strafferetskonference 8. juni 2017 Få det fulde indblik i de vigtigste tendenser inden for strafferetten fra parterne på området. T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /SR17

Læs mere

Få en globalt anerkendt persondatacertificering

Få en globalt anerkendt persondatacertificering Få en globalt anerkendt persondatacertificering CIPP/E, CIPM, CIPT eller DPO DPO READY 1 BLIV SPECIALIST I PERSONDATA OG DATABESKYTTELSE 25. maj 2018 og den nye databeskyttelsesforordning nærmer sig! Du

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 Allerede mere end 170 tilmeldte 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten

Læs mere

Den årlige strafferetskonference

Den årlige strafferetskonference JUC INVITERER TIL Den årlige strafferetskonference 8. juni 2017 Få det fulde indblik i de vigtigste tendenser inden for strafferetten fra parterne på området. T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /SR17

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

KONFERENCE BYGGE OG ANLÆG. Fokus på digitalt byggeri, tvister, udbud og bæredygtighed. 4. oktober 2016

KONFERENCE BYGGE OG ANLÆG. Fokus på digitalt byggeri, tvister, udbud og bæredygtighed. 4. oktober 2016 KONFERENCE BYGGE OG ANLÆG Fokus på digitalt byggeri, tvister, udbud og bæredygtighed 4. oktober 2016 TALERLISTE Pedram Moghaddam Advokat og partner, Danders & More Ordstyrer på konferencen Mads Bording

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 OBS! Konferencen afholdes kort efter lovforslaget er fremsat/ vedtaget. 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer

Læs mere

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK Egil Husum, senioradvokat 18. januar 2017 PROGRAM side 2 Kl. 9.10-9.45 Persondatareglerne i store træk Indsamling og behandling af bruger- og kundedata - Grundbegreber -

Læs mere

Første år med den nye udbudslov

Første år med den nye udbudslov DANMARKS STØRSTE UDBUDSKONFERENCE Første år med den nye udbudslov 17. november 2016 Nu med 3 spor som behandler udfordringer og muligheder ved den nye lov, forsyningsvirksomhedsdirektivet og tilbudsgivere

Læs mere

Er I klar til den nye persondataforordning?

Er I klar til den nye persondataforordning? Er I klar til den nye persondataforordning? Nye regler om persondata på vej I december 2015 blev der opnået enighed om en ny persondataforordning. Forordningen indeholder en række nye og ændrede regler

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen

Persondataforordningen Data Protection Officer. Advokat, Marie Albæk Jacobsen Persondataforordningen Data Protection Officer Advokat, Marie Albæk Jacobsen 2 Data Protection Officer - DPO Data Protection Officer (DPO) Databeskyttelsesrådgiver Ny bestemmelse - har ikke tidligere været

Læs mere

Den nye persondataforordning

Den nye persondataforordning KONFERENCE Den nye persondataforordning De nye regler for persondata 27. - 28. april 2016 Skandinaviens største persondatakonference DEN NYE PERSONDATA- FORORDNING ER PÅ PLADS Kort før nytår kom den nye

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker

Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning. Danske Vandværker Vandforsyningens håndtering af den kommende persondataforordning Danske Vandværker Praktiske spørgsmål vi modtog Hvem har ansvaret for beskyttelse af forbrugernes persondata? Er medlemslister i ringbindsmapper

Læs mere

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017

Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen. 8. november 2017 Nye regler på vej Status på arbejdet med databeskyttelsesforordningen 8. november 2017 Program Baggrunden for betænkningen Betænkningens hovedkonklusioner og konkrete nedslag Det kommende lovforslag Vejledninger

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Persondataforordningen Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Thomas Munk Rasmussen og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg 2 Aktuelt persondataret Brud på sikkerheden

Læs mere

ertifikat i ersondataret

ertifikat i ersondataret ertifikat i ersondataret Kursus for dig, der arbejder med databeskyttelse Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Rust din organisation til de nye dataregler Nye EU-regler

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN?

PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? PERSONDATAFORORDNINGEN STATUS???? OG ER DER NOGET NYT I DEN? Jacob Bjørnsholm Madsen, BL, Juridisk Konsulent 3. Maj Hotel Nyborg Strand, EBF Seminar Hvorfor en persondatalov? Persondataloven af 1. juli

Læs mere

Undervisningsplan for certifikat i persondataret

Undervisningsplan for certifikat i persondataret Indhold Om undervisningen... 2 Dag 1: 29. april 2017... 3 Dag 1: Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Forberedelse Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Grundlæggende persondataret, første

Læs mere

Den nye persondataret

Den nye persondataret Peter Blume Den nye persondataret Forordning 2016/679 om persondatabeskyttelse Med en omtale af direktiv 2016/680 (politipersondataret) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Peter Blume Den nye persondataret

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

September Indledning

September Indledning September 2016 Eksempel fra KOMBIT: Vejledning til gennemførelse af indledende overordnet kortlægning af it-løsningers parathed i forhold til efterlevelse af kendte krav i Databeskyttelsesforordningen

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation Agenda Overblik over forordningen Kamstrup Security Organisation Dataansvarlig/Databehandler Produkt design Kamstrup GDPR fremadrettet 2 General Data Protection Regulation

Læs mere

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995)

Persondataforordningen & kommuner. Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall. Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Persondataforordningen & kommuner Vejle, 5. maj 2015 Advokat, partner Nis Peter Dall Forordningen I dag Persondataloven (fra 2000) Baseret på persondatadirektivet (fra 1995) Forskelle i implementering

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

Rollen som DPO. September 2016

Rollen som DPO. September 2016 Rollen som September 2016 2 Udpegning af Hvilke organisationer (både dataansvarlige og databehandlere) skal have en (artikel 37)? Offentlige myndigheder (undtagen domstole) Private virksomheder, hvis kerneaktivitet

Læs mere

Persondata og whistleblowerordninger. Nyhedsbrev

Persondata og whistleblowerordninger. Nyhedsbrev Persondata og whistleblowerordninger Nyhedsbrev STORMØDE: JUSTITSMINISTERIET OG ERHVERVSSTYRELSEN DISKUTEREDE PERSONDATA- FORORDNINGENS FORTOLKNING MED ERHVERVSLIVET 10.2.2017 Den 9. februar 2017 afholdt

Læs mere

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017

Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Regler om persondata Koordinatormøde den 28. nov. 2017 Gældende regler i persondataloven I dag er det den danske persondatalov, der beskriver reglerne for, hvordan personoplysninger må indsamles, opbevares

Læs mere

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen

Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen www.pwc.dk Overblik over Justitsministeriets betænkning og de væsentligste ændringer i persondataforordningen Juni 2017 Indhold Indledning 03 Overblik over regulering 04 Justitsministeriets betænkning

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

1. NOVEMBER Klimakonference. Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! /KLIMA16

1. NOVEMBER Klimakonference. Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! /KLIMA16 1. NOVEMBER 2016 Klimakonference Ny viden om centrale klimakritiske tiltag NU MED 3 SPOR! T I L M E L D D I G PÅ W W W. J U C. D K /KLIMA16 TALERLISTE Henriette Soja Advokat og partner, Horten Ordstyrer

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup

Håndtering af Persondataforordningen. Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Håndtering af Persondataforordningen Aarhus den 22. august 2017 Advokat Kamilla Mondrup Overblik Persondatalovgivningen i dag og i fremtiden Særlige emner under Persondataforordningen Personoplysninger

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN...

PERSONDATAFORORDNINGEN... INVITATION TIL MORGENMØDE PERSONDATAFORORDNINGEN LIGE FØR JUL NÅEDE MAN OMSIDER POLITISK TIL ENIGHED OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING, DER HAR SPØGT I HORISONTEN I ADSKILLIGE ÅR. FORORDNINGEN VENTES AT

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Digitalisering og jura et umage par?

Digitalisering og jura et umage par? 11. JANUAR 2017 Side 1 Digitalisering og jura et umage par? v/ advokatfuldmægtige Kirsten Petersen og Rasmus Grønved Nielsen, Kammeradvokaten Side 2 Tema og oversigt Digitalisering af den offentlige forvaltning

Læs mere

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING Kan man ifølge EU s Persondataforordning bruge Cloud Computing til personhenførbare data? JA, naturligvis forordningen afgør ikke, hvilken arkitektur eller teknologi,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 16, L 69 endeligt svar på spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 12. december 2017 Kontor:

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Persondataforordningen

Persondataforordningen Direktionsmøde den 11. oktober 2017 Bilag 3.1 Persondataforordningen Betydning for DGI (minus foreninger disse vejledes særskilt og i samarbejde med DIF) Navn Navnesen Persondataforordning = Databeskyttelsesforordning

Læs mere

Personoplysninger. Jens Hørlück

Personoplysninger. Jens Hørlück Personoplysninger Enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (den registrerede) Vi bør have kontrol over vores personoplysninger. Det er vigtigt at skabe den tillid,

Læs mere

Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata. Dansk Fjernvarme

Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata. Dansk Fjernvarme Hvordan kommer mit selskab i gang med arbejdet vedr. persondata Dansk Fjernvarme Plesners projektmodel PLANLÆGNING BESKRIVELSE ANALYSE AFHJÆLPNING PROCESSER IMPLEMEN- TERING DRIFT GOVERNANCE Definér projektets

Læs mere

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN

Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN Erhvervsrådet i Høje-Taastrup 30. august 2017 Advokat Karina Bertelsen, CIPP/E, ADVODAN PROGRAM Præsentation Del 1: General Data Protection Regulation (GDPR) / EUforordningen Del 2: GDPR i praksis Del

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA

NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA NYE REGLER FOR HÅNDTERING AF PERSONDATA Overblik, indblik og compliance! En vejledning udarbejdet til Dansk Lives og Danske Koncert- og Kulturhuses medlemmer juli 2017. Nye krav og regler fra 2018! Den

Læs mere

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date

Den nye persondataforordning Indlæg den Ejendomsforeningen Fyn. A focused subheading Date Den nye persondataforordning Indlæg den 24.10.2016 Ejendomsforeningen Fyn v/jesper POWERPOINT Løffler Nielsen TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Emner 1. Kort introduktion til forordningen 2. Hvordan

Læs mere

Workshop om persondataforordningen

Workshop om persondataforordningen ARBEJDET MED PERSONDATA Workshop om persondataforordningen Den 14. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder i kraft i hele EU 1.kvartal

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed

Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1. Bech-Bruun Intelligence. Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed 1 Bech-Bruun Intelligence Persondata og it-sikkerhed Survey-rapport April 2015 2 Survey-rapport: Persondata og it-sikkerhed Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater

Læs mere

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger

En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger En introduktion til de kommende, nye regler om beskyttelse af personoplysninger 1/20 Oktober 2017 Indhold 1.0 Forord 3 2.0 Hvornår gælder forordningen? 5 3.0 Hvad er en personoplysning? 7 3.1 Følsomme

Læs mere

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner

EU-PERSONDATAFORORDNINGEN. Selvejende og Private Daginstitutioner AFTALE OM RÅDGIVNING OG ASSISTANCE I FORBIN- DELSE MED KRAV TIL PERSONDATABESKYTTELSE VED IMPLEMENTERING AF: EU-PERSONDATAFORORDNINGEN Selvejende og Private Daginstitutioner Administreret af Danske Daginstitutioner

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Pernille Nyholm Gaarskjær Persondataspecialist Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.05 Persondataforordningen

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark databeskyttelse@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E A N P E @ H U M A N R I

Læs mere

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen

7. NOVEMBER Side 1. Udbud og persondata. Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 1 Udbud og persondata Advokat Jesper Nørøxe samt advokat Rasmus Holm Hansen Side 2 Det nye retlige landskab forordningen Persondataloven (og bekendtgørelserne udstedt i medfør af den) ophæves Forordningen

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

Overblik over persondataforordningen

Overblik over persondataforordningen Overblik over persondataforordningen November 2016 2 Sanktioner Overtrædelsestype: Indhentning af samtykke ift. børn Behandlinger, som ikke kræver identifikation Data protection by Design/Default Delt

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet ertifikat i ersondataret Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM 2 CERTIFICERET PROGRAM Rust din organisation til de nye dataregler Nye EU-regler

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING?

ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? ER DIN VIRKSOMHED KLÆDT PÅ TIL DEN NYE PERSONDATAFORORDNING? Udvalgsmøde hos Den Danske Fondsmæglerforening 14. november 2016 Tina Brøgger Sørensen, partner, advokat SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle

Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Birgitte Toxværd Bruun & Hjejle Databeskyttelsesforordningen og lidt om den ny markedsføringslov Temadag for dækbranchen Dækbranchen Danmark, onsdag den. 20. september 2017 Birgitte Toxværd, advokat Fra

Læs mere

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST

EU-FORORDNING OM PERSONDATA I UDKAST Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V)

som eksporterhverv Investeringsforvaltning udfordringer og muligheder Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning som eksporterhverv udfordringer og muligheder Konference 31. oktober 2013 klokken 10.00 16.00 på Christiansborg Arrangeres i samarbejde med Kim Andersen, MF (V) Investeringsforvaltning

Læs mere

Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA. efter de nye regler!

Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA. efter de nye regler! Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere PERSONDATA efter de nye regler! 2 Det er de færreste virksomheder, der kender EU-forordningens nye krav til behandling af personoplysninger. Vi håber derfor,

Læs mere

PERSONDATA DET NYE SORT

PERSONDATA DET NYE SORT PERSONDATA DET NYE SORT Lisa Bo Larsen Tina Brøgger Sørensen Frank Bøggild Jan Ussing Andersen Daiga Grunte-Sonne Partner Partner Partner Partner Advokat PERSONDATA DET NYE SORT Man behøver blot åbne avisen

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser Nyhedsbrev Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser STORMØDE ARRANGERET AF JUSTITSMINISTERIET OM DEN NYE PERSONDATAFORORDNING Justitsministeriet har nu afholdt det første af en række stormøder

Læs mere

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen

Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen ARBEJDET MED PERSONDATA Fællesmøde for flis- og brændselspillegruppen samt halmgruppen Den 10. november 2016 Af Birthe Boisen, Juridisk konsulent ARBEJDET MED FORORDNINGEN 25. maj 2018 Forordningen træder

Læs mere

Databeskyttelsesforordningen. og de retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkning nr Del I bind 2

Databeskyttelsesforordningen. og de retlige rammer for dansk lovgivning. Betænkning nr Del I bind 2 Databeskyttelsesforordningen og de retlige rammer for dansk lovgivning Betænkning nr. 1565 Del I bind 2 Betænkning om Databeskyttelsesforordningen (2016/679) og de retlige rammer for dansk lovgivning

Læs mere

Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen

Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen Data Protection Officer (DPO): DPO-krav og outsourcing af DPO-rollen Thomas Munk Rasmussen og Charlotte Bagger Tranberg 2 DPO-krav 1 3 DPO-rollen GDPR art. 37-39 Hvem har pligt til at udpege en DPO? Offentlige

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Bliv klar til Persondataforordningen

Bliv klar til Persondataforordningen Bliv klar til Persondataforordningen Der indføres væsentlige ændringer og nyskabelser, i forhold til den nuværende persondatalov, der træder i kraft maj 2018. Den nye persondatalov vil i de fleste virksomheder

Læs mere

NOTAT. Styr på persondata

NOTAT. Styr på persondata NOTAT JOHE 15. januar 2017 Styr på persondata IT-Center Fyn igangsætter hermed et 2 årigt projekt, der skal bringe partnerskolerne til at overholde EU-persondataforordningen. Med den nye forordning om

Læs mere

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser

Nyhedsbrev. Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser Nyhedsbrev Corporate Compliance, Persondata og Interne undersøgelser EU-PARLAMENTET MENER IKKE, AT EU-US PRIVACY SHIELD- AFTALEN ER KLAR TIL ENDELIG VEDTAGELSE 1.6.2016 EU-Parlamentet har lige anbefalet

Læs mere

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017

Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen. Uddannelsesdagen 2017 Data Protection Officer: krav og outsourcing af DPO-rollen Uddannelsesdagen 2017 Corporate Compliance & Investigations Vi er eksperter indenfor Compliance & interne undersøgelser Vi laver risikoanalyser,

Læs mere

Bilag 11 - Databehandleraftale

Bilag 11 - Databehandleraftale Bilag 11 - Databehandleraftale [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav (MK), jf. udbudsbetingelsernes punkt 3.2.3.2

Læs mere