Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a"

Transkript

1 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Per Madsen CFO Telefon: Fax: CVR Københavns nr Lufthavn A/S Side 1 af 24

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resume for 3. kvartal Highlights for de første 9 måneder af Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 4 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Forklarende tabeller... 7 Trafik... 9 Kommerciel International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Egenkapitaludvikling Øvrige forhold Forventninger til Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalsopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn dækker den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Betegnelsen ÅTD bruges i forbindelse med år-til-dato tal. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 24

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september RESUME FOR 3. KVARTAL 2008 Antallet af afgående passagerer i Københavns Lufthavn er faldet 1,1 procent i 3. kvartal 2008, og væksten i EBITDA er faldet væsentligt mellem 2. og 3. kvartal, når der korrigeres for særlige forhold. Den vanskelige situation på markedet har allerede haft væsentlig indflydelse på CPH s drift. Vi mærker en nedadgående passagervækst, og en forventet negativ trafikvækst i 4. kvartal vil få stor indvirkning på EBITDA i 4. kvartal. CPH reviderer derfor forventningerne til 2008, så resultat før skat forventes at blive lidt lavere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK. HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER AF 2008 Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 3,2 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 3,6 procent, og transfererende passagerer steg med 0,3 procent Omsætningen steg med 8,7 procent til DKK 2.373,0 mio. (2007: DKK 2.184,0 mio.) EBITDA faldt 7,3 procent til DKK 1.334,5 mio. (2007: DKK 1.439,3 mio.). EBITDA udgjorde DKK 1.351,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2007: DKK 1.237,7 mio.) EBIT faldt 12,3 procent til DKK 1.038,4 mio. (2007: DKK 1.184,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 1.055,4 mio. (2007: DKK 983,1 mio.) Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 5,1 million, hvilket er et fald på DKK 33,7 mio. (2007: overskud på DKK 38,8 mio.). Dette skyldes delvist manglende indtægter fra HMA og reducerede indtægter fra ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007 Resultat før skat faldt til DKK 920,5 mio. (2007: DKK 1.127,2 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 937,5 mio. (2007: DKK 925,6 mio.) Investeringer udgjorde DKK 640,9 mio. i de første 9 måneder (2007: DKK 579,9 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til flyselskaberne og passagererne. Investeringsniveauet er DKK 61,0 mio. højere end samme periode sidste år CPH har offentliggjort planerne for CPH SWIFT, en udvidelse af lufthavnen, som vil give passagererne flere billige billetter til flere destinationer. CPH vil investere ca. DKK 200 mio. i CPH SWIFT, og bygningen forventes at være færdig i sommeren 2010 FORVENTNINGER TIL 2008 CPH forventer nu at investere i størrelsesordenen DKK 850 mio. i 2008, hvilket er DKK 150 mio. mindre end forventet, men stadigvæk det højeste investeringsniveau siden færdiggørelsen af Terminal 3. Passagervæksten i 2008 forventes at ligge i den lave ende af ledelsens tidligere udmelding om en forventet vækst på 2-4%. Resultat før skat forventes nu at være lidt lavere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK. Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 24

4 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD (DAGSVÆRDI) Resultatopgørelse (DKK mio.) 3. kvartal kvartal 2007 ÅTD 2008 ÅTD 2007 Hele året 2007 Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.)* Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 59,4% 58,6% 57,0% 56,7% 55,9% EBIT-margin 39,0% 38,9% 35,4% 35,1% 34,1% Afkastningsgrad 7,5% 7,1% 6,4% 5,7% 6,0% Egenkapitalforrentning 7,7% 7,9% 18,7% 21,6% 6,7% NOPAT margin 28,5% 24,9% 24,8% 28,3% 28,3% ROCE 5,9% 4,7% 4,7% 4,9% 4,9% * CPH benytter hovedtal for pengestrømsopgørelsen inklusive særlige forhold i den interne rapportering, hvormed der ikke er korrigeret for særlige forhold. I ovenstående hoved- og nøgletal er anlægsaktiverne målt til dagsværdi for at afspejle de beløb, som CPH internt anvender som resultatindikatorer. Dagsværdien af anlægsaktiverne er væsentligt højere end de regnskabsmæssige værdier og vurderes at være mere pålidelige redskaber i forbindelse med økonomiske analyser. Der henvises til side 7 og 8 for en oversigt over effekten af særlige forhold og dagsværdireguleringer. Der henvises til note 2 side 20 vedrørende regnskabspraksis afsnit "Supplerende hoved- og nøgletal baseret på dagsværdier". Københavns Lufthavn A/S Side 4 af 24

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI) Resultatopgørelse (DKK mio.) 3. kvartal kvartal 2007 ÅTD 2008 ÅTD 2007 Hele året 2007 Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 58,3% 58,1% 56,2% 65,9% 61,0% EBIT-margin 46,4% 47,4% 43,8% 54,2% 48,9% Aktivernes omsætningshastighed 0,43 0,44 0,42 0,41 0,41 Afkastningsgrad 20,2% 20,8% 18,2% 22,1% 19,8% Egenkapitalforrentning 32,6% 32,1% 26,6% 35,9% 31,0% Soliditetsgrad 39,0% 47,5% 39,0% 47,5% 48,8% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) 134,3 143,2 116,7 160,3 141,8 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) 185,1 186,4 167,0 203,6 186,9 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,5 455,6 401,5 455,6 475,8 NOPAT margin 36,2% 33,8% 33,3% 45,2% 42,0% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,48 0,44 0,43 0,40 0,40 ROCE 17,3% 14,9% 14,5% 18,3% 16,8% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra december 2004 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 24

6 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 Resultat i forhold til forventning 3. kvartal Udviklingen i 3. kvartal har været negativt påvirket af et fald i antallet af afgående passagerer på 1,1 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat før skat for 3. kvartal 2008 udgør DKK 352,1 mio., hvilket er under det forventede inklusive særlige forhold på DKK 9,4 mio. vedrørende omkostninger til omstrukturering, takstreguleringer og salg af en lejlighed i Kina. Resultat i forhold til 2007 de første ni måneder af 2008 Koncernomsætningen er steget med DKK 189,0 mio. til DKK 2.373,0 mio. Trafikindtægterne er steget med 5,3 procent til DKK 1.287,0 mio., primært på grund af en stigning i passagerantallet på 3,2 procent. Stigningen modsvares delvist af en reduktion af securityafgifter pr. passager i overensstemmelse med aftalen vedrørende securityafgifter for Dette er på trods af en væsentlig stigning i omkostninger til security grundet de skærpede EU-krav. Koncessionsomsætningen er steget med 12,8 procent på grund af investeringen i en ny tax and duty free butik, som har øget salget pr. passager som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment. Nye butikker i 4. kvartal 2007 samt i de første 3 kvartaler i 2008 bidrog ligeledes til væksten. De første 9 måneder i både 2007 og 2008 var negativt påvirket af væsentlige salgsforstyrrelser grundet et større renoveringsprojekt. 1. kvartal 2007 var positivt påvirket af en højere garanteret minimumsafgift pr. passager i tax and duty free butikken indtil slutningen af februar. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 9,7 procent til DKK 1.317,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Personaleomkostninger er steget med 8,8 procent (DKK 53,8 mio.), hvilket primært skyldes ansættelse af yderligere 93 securitymedarbejdere for at forbedre serviceniveauet og for at imødekomme de skærpede EU-krav. EBITDA er faldet med 7,3 procent til DKK 1.334,5 mio., primært grundet engangsindtægter på DKK 229,6 mio. relateret til salg af en bygning og salg af internationale aktiver i 1. halvår Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 9,2 procent, koncernomsætningen er steget med 8,7 procent, og driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger er steget med 7,9 procent. Resultatet af de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 5,1 mio., hvilket er et fald på DKK 33,7 mio. sammenlignet med Dette skyldes delvist manglende indtægter fra HMA og reducerede indtægter fra ASUR på grund af salget af disse internationale aktiver i juni 2007 Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 26,7 mio., hvilket primært skyldes en gevinst i 2007 som følge af afvikling af swaps. Nettorenteomkostningerne er steget 9,2 procent i 2008 på grund af et højere gennemsnitligt gældsniveau. Koncernens resultat før skat er faldet med DKK 206,7 mio. til DKK 920,5 mio. Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med 1,3 procent til DKK 937,5 mio., hvilket primært skyldes trafikvæksten og en højere koncessionsomsætning. 3. kvartal År til dato DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Omsætning 841,7 793,6 48,1 6,1% 2.373, ,0 189,0 8,7% EBITDA 490,4 460,8 29,6 6,4% 1.334, ,3-104,8-7,3% EBIT 390,7 376,0 14,7 3,9% 1.038, ,7-146,3-12,3% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 5,7 21,3-15,6-73,2% 5,1 38,8-33,7-86,9% Nettofinansieringsomkostninger 44,3 30,4 13,9 45,7% 123,0 96,3 26,7 27,7% Resultat før skat 352,1 366,9-14,8-4,0% 920, ,2-206,7-18,3% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 24

7 FORKLARENDE TABELLER 1. januar september 2008 Inklusive særlige forhold Engangsposter Korrigeret for særlige forhold Dagsværdireguleringer Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 2.373,0 0, ,0 0, ,0 Andre driftsindtægter -1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Eksterne omkostninger 363,0-7,4 355,6 0,0 355,6 Personaleomkostninger 674,5-8,6 665,9 0,0 665,9 EBITDA 1.334,5 17, ,5 0, ,5 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 296,1 0,0 296,1 216,0 512,1 EBIT 1.038,4 17, ,4-216,0 839,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 5,1 0,0 5,1 0,0 5,1 Resultat før renter og skat 1.043,5 17, ,5-216,0 844,5 Nettofinansieringsomkostninger 123,0 0,0 123,0 0,0 123,0 Resultat før skat 920,5 17,0 937,5-216,0 721,5 Skat af periodens resultat 233,6 3,9 237,5-54,0 183,5 Periodens resultat 686,9 13,1 700,0-162,0 538,0 1. januar september 2007 Inklusive særlige forhold Engangsposter Korrigeret for særlige forhold Dagsværdireguleringer Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 2.184,0 0, ,0 0, ,0 Andre driftsindtægter 229,8 (229,6) 0,2 0,0 0,2 Eksterne omkostninger 344,1 (9,7) 334,4 0,0 334,4 Personaleomkostninger 630,4 (18,3) 612,1 0,0 612,1 EBITDA 1.439,3 (201,6) 1.237,7 0, ,7 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 254,6 0,0 254,6 216,0 470,6 EBIT 1.184,7 (201,6) 983,1 (216,0) 767,1 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 38,8 0,0 38,8 0,0 38,8 Resultat før renter og skat 1.223,5 (201,6) 1.021,9 (216,0) 805,9 Nettofinansieringsomkostninger 96,3 0,0 96,3 0,0 96,3 Resultat før skat 1.127,2 (201,6) 925,6 (216,0) 709,6 Skat af periodens resultat 183,4 (47,6) 135,8 (54,0) 81,8 Periodens resultat 943,8 (154,0) 789,8 (162,0) 627,8 Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 24

8 3. kvartal 2008 Inklusive særlige forhold Engangsposter Delårsrapport 1. januar 30. september 2008 Korrigeret for særlige forhold Dagsværdireguleringer Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 841,7 0,0 841,7 0,0 841,7 Andre driftsindtægter -0,9 1,0 0,1 0,0 0,1 Eksterne omkostninger 125,2-3,1 122,1 0,0 122,1 Personaleomkostninger 225,2-5,3 219,9 0,0 219,9 EBITDA 490,4 9,4 499,8 0,0 499,8 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 99,7 0,0 99,7 72,0 171,7 EBIT 390,7 9,4 400,1-72,0 328,1 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 5,7 0,0 5,7 0,0 5,7 Resultat før renter og skat 396,4 9,4 405,8-72,0 333,8 Nettofinansieringsomkostninger 44,3 0,0 44,3 0,0 44,3 Resultat før skat 352,1 9,4 361,5-72,0 289,5 Skat af periodens resultat 88,6 2,0 90,6-18,0 72,6 Periodens resultat 263,5 7,4 270,9-54,0 216,9 3. kvartal 2007 Inklusive særlige forhold Engangsposter Korrigeret for særlige forhold Dagsværdireguleringer Dagsværdi korrigeret for særlige forhold DKK mio. Omsætning 793,6 0,0 793,6 0,0 793,6 Andre driftsindtægter -0,6 0,0-0,6 0,0-0,6 Eksterne omkostninger 115,1-2,0 113,1 0,0 113,1 Personaleomkostninger 217,1-2,4 214,7 0,0 214,7 EBITDA 460,8 4,4 465,2 0,0 465,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 84,8 0,0 84,8 72,0 156,8 EBIT 376,0 4,4 380,4-72,0 308,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 21,3 0,0 21,3 0,0 21,3 Resultat før renter og skat 397,3 4,4 401,7-72,0 329,7 Nettofinansieringsomkostninger 30,4 0,0 30,4 0,0 30,4 Resultat før skat 366,9 4,4 371,3-72,0 299,3 Skat af periodens resultat 85,9 3,4 89,3-18,0 71,3 Periodens resultat 281,0 1,0 282,0-54,0 228,0 Opdeling på segmenter Koncernen har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. Koncernens resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger samt egenkapitalopgørelse for perioden 1. januar 30. september 2008 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment År til dato Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 1.350, ,1 82,5 6,5% 395,6 396,6-1,0-0,2% Kommerciel 979,0 888,5 90,5 10,2% 615,3 664,3-49,0-7,4% Fortsættende aktiviteter 2.329, ,6 173,0 8,0% 1.010, ,9-50,0-4,7% International 43,4 27,4 16,0 58,5% 27,5 123,8-96,3-77,8% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 5,1 38,8-33,7-86,9% Internationale aktiviteter 43,4 27,4 16,0 58,5% 32,6 162,6-130,0-80,0% I alt 2.373, ,0 189,0 8,7% 1.043, ,5-180,0-14,7% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 24

9 TRAFIK 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 487,5 469,1 18,4 3,9% 1.350, ,1 82,5 6,5% 1.676,5 Resultat før renter 166,8 176,9-10,1-5,7% 395,6 396,6-1,0-0,2% 466,6 Segmentaktiver 5.439, , ,6 26,5% 4.438,1 Antal ansatte ,4% ,7% Passagerer Antallet af afgående passagerer er faldet med 1,1 procent i 3. kvartal. Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 16,8 mio. fra januar til september 2008, hvilket svarer til en stigning på 3,2 procent i forhold til samme periode i Antallet af afgående passagerer er steget med 2,7 procent, mens antallet af ankommende passagerer er steget med 3,6 procent. Væksten i den europæiske trafik har været drevet af lavprisselskaberne samt chartertrafikken. Stigningen i transfertrafikken skyldes flere trafikforstyrrelser sidste år. Passagerer fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,5% 6,7% 5,4% Europa Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer er steget med 3,6 procent, mens antallet af transfererende passagerer er steget med 0,3 procent. Lokalt afgående passagerer udgør 72,6 procent af det samlede antal afgående passagerer, mens transfererende passagerer udgør 27,4 procent af det samlede antal afgående passagerer. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises til den tidligere offentliggjorte trafikstatistik for september Omsætning År til dato DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 399,7 368,8 30,9 8,4% Passagerafgifter 546,9 517,5 29,4 5,7% Securityafgifter 234,9 234,0 0,9 0,4% Opholdsafgifter 25,3 24,2 1,1 4,5% Handling 80,2 77,5 2,7 3,5% Øvrige indtægter 63,6 46,1 17,5 37,9% I alt 1.350, ,1 82,5 6,5% Startafgifter er steget med 8,4 procent, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i startvægten på 7,4 procent samt den tidligere aftalte takstregulering. Passagerafgifter og securityafgifter er samlet steget med DKK 30,3 mio. eller 4,0 procent. Stigningen skyldes passagervæksten på 3,2 procent samt en ændring i passagersammensætningen i retning af relativt flere lokalt afgående passagerer, for hvem afgiften er højere. Dette er delvist modsvaret af et fald i securityafgifter pr. passager i overensstemmelse med aftalen vedrørende securityafgifter for på trods af en væsentlig stigning i omkostninger til security grundet de skærpede EU-krav. Resultat før renter EBIT er negativt påvirket af øgede personaleomkostninger, der primært skyldes ansættelse af yderligere securitymedarbejdere i 2008, der ikke kan dækkes af securityafgifter. Dette modsvares delvist af reducerede eksterne omkostninger som følge af effektivitetsforbedringer. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 24

10 KOMMERCIEL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning 343,8 314,7 29,1 9,2% 979,0 888,5 90,5 10,2% 1.205,4 Andre driftsindtægter -0,9-0,6-0,3 50,0% -1,0 115,1-116,1-100,9% 112,7 Resultat før renter 219,6 195,0 24,6 12,6% 615,3 664,3-49,0-7,4% 832,0 Segmentaktiver 2.331, ,1-592,7-20,3% 2.958,8 Antal ansatte ,6% ,5% 447 Omsætning Koncessionsindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 408,6 344,5 64,1 18,6% Parkering 153,3 152,0 1,3 0,9% Øvrige indtægter 43,6 40,5 3,1 7,6% I alt 605,5 537,0 68,5 12,7% Koncessionsomsætningen er steget 12,7 procent. Dette skyldes investeringen i tax and duty free butikken, hvilket har øget salget pr. passager som følge af det forbedrede serviceniveau og produktsortiment. Nye butikker i 4. kvartal 2007 og i de første 3. kvartaler i 2008 har ligeledes medvirket til væksten. Resultatet for de første 9 måneder i både 2007 og 2008 har været negativt påvirket af salgsforstyrrelser grundet et større renoveringsprojekt. 1. kvartal 2007 var positivt påvirket af en højere garanteret minimumsafgift pr. passager i tax and duty free butikken indtil slutningen af februar. På grund af den øgede konkurrence fra den nye Metro til lufthavnen, der åbnede i september 2007, steg omsætningen på parkering kun med 0,9 procent. Nye produkter og services til biler er ved at blive udviklet. Især blandt ferie- og fritidsrejsende har der været en stigende positiv modtagelse af muligheden for at forhåndsreservere en parkeringsplads via internettet. Øvrige indtægter er steget 7,6 procent. Dette skyldes hovedsagligt øgede markedsføringsindtægter og biludlejning, som er drevet af passagerantallet. Lejeindtægter År til dato DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 124,5 119,0 5,5 4,7% Udlejning af arealer 48,5 45,0 3,5 7,7% Øvrige lejeindtægter 5,6 5,8-0,2-3,7% I alt 178,6 169,8 8,8 5,2% Stigningen i udlejning af lokaler skyldes hovedsagligt nye lejemål og i mindre grad lejereguleringer af eksisterende kontrakter. Stigningen i udlejning af arealer skyldes nye parkeringsfaciliteter og nye kontrakter. Salg af tjenesteydelser med videre År til dato DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 160,4 151,5 8,9 5,9% Øvrige 34,5 30,2 4,3 14,3% I alt 194,9 181,7 13,2 7,3% Hotellet har opnået en højere gennemsnitlig værelsespris i 2008 samt et bedre resultat i restaurantaktiviteterne, som følge af opgraderingen af køkkenet i 4. kvartal Andre driftsindtægter CPH solgte i 1. kvartal 2007 en bygning, Kystvejen 18, hvilket medførte en engangsindtægt på DKK 114,9 mio. Resultat før renter Korrigeret for engangsindtægt i 2007 vedrørende salget af en bygning steg EBIT med DKK 65,9 mio. hovedsagligt på grund af investeringen i den nye tax and duty free butik. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 24

11 INTERNATIONAL 3. kvartal År til dato Hele året DKK mio Udv. Pct Udv. Pct Omsætning % % 42.7 Andre driftsindtægter % % EBIT % % Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder % % 50.1 Resultat før renter % % Segmentaktiver % 7.0 Kapitalandele i associerede virksomheder % Antal ansatte % % 15 Omsætning Omsætningen er steget med 58,5 procent som følge af højere konsulentindtægter fra ITA og øvrige projekter, som delvist er modsvaret af et lavere performance-baseret honorar. EBIT Korrigeret for særlige forhold steg EBIT med DKK 18,4 mio. på grund af højere konsulentindtægter fra ITA samt lavere personaleomkostninger på grund af en reduktion i antallet af medarbejdere fra 16 til 12 som følge af CPHs internationale strategi. Dette er delvist modsvaret af manglende indtægter fra de solgte aktier i HMA og delvist ASUR. Passagerer i NIAL og ASUR Resultat af kapitalandele efter skat År til dato DKK mio Udv. Pct. NIAL -0,7 0,2-0,9-450,0% ITA, ASUR, HMA 5,8 38,6-32,8-85,0% I alt 5,1 38,8-33,7-86,9% Resultatet fra kapitalandelen i NIAL er faldet, hvilket hovedsagligt skyldes faldende passagerantal. Dette er delvist modsvaret af en stigning i den kommercielle omsætning. Stigningen skyldes hovedsagligt nye butikker og øget parkeringsomsætning på grund af en stigning i langtidsparkering og nye produkter, som f.eks Fast Track og Meet & Greet service. Passagerer (mio.) ,5% NIAL ,7% ASUR Resultatet af kapitalandelene er faldet, delvist på grund af manglende indtægter fra HMA samt reducerede indtægter fra ASUR på grund af salget af aktierne i juni Dette er delvist modsvaret af et stigende antal passagerer i ASUR. Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 24

12 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger År til dato DKK mio Udv. Pct. Nettorenteomkostninger 124,0 113,6 10,4 9,2% Markedsværdireguleringer -1,0-17,3 16,3-94,2% I alt 123,0 96,3 26,7 27,7% Nettorenteomkostninger er 9,2% højere i 2008 grundet et højere gennemsnitligt gældsniveau. Markedsværdireguleringer i 2008 relaterer sig til en mindre nettogevinst på valutaterminsforretninger. Den forholdsvis større nettogevinst i 2007 skyldtes hovedsageligt afvikling af swaps. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE År til dato DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 1.071,0 912,3 158,7 Investeringsaktivitet -628,2 576, ,4 Finansieringsaktivitet -414, , ,1 Pengestrømme i alt 28,4-190,0 218,4 Likvider primo 31,8 229,4-197,6 Likvider ultimo 60,2 39,4 20,8 Driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes hovedsagligt generelt forbedret driftsaktivitet. Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i de første 9 måneder i 2008 DKK 640,9 mio. og omfatter primært igangværende arbejder vedrørende bagagesorteringsfaciliteterne, en ny ankomstetage i en af fingrene, generelle investeringer i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret. Finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteten relaterer sig til betalte udbytter med fradrag af nettoprovenu af gæld med kort løbetid. Likvider Pr. 30. september 2008 udgjorde ikke udnyttede kreditfaciliteter DKK 1.198,7 mio. EGENKAPITALUDVIKLING År til dato DKK mio Regnskabsmæssig værdi 1. januar 3.734, ,8 Periodens resultat 686,9 943,8 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen 0,0 184,3 Andre reguleringer 0,0 2,7 Værdireguleringer på sikringsinstrumenter i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen 0,0-39,2 Periodens værdiregulering af værdipapirer 0,0 2,6 Værdiregulering af værdipapirer overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 0,0-3,5 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 6,4-21,1 Regulering af investering i associerede virksomheder -3,1 0,0 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringstransaktioner 40,3 46,6 Periodens værdireguleringer af sikringsinstrumenter 72,0-55,9 Værdiregulering af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -42,4 121,2 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -7,4-16,3 Udbetaling af udbytte , ,4 I alt 3.150, ,6 Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 24

13 ØVRIGE FORHOLD FORVENTNINGER TIL 2008 Forventninger til resultat før skat I årsrapporten for 2007 forventedes for 2008 en vækst i det samlede antal passagerer på 2-4 procent og et lidt højere resultat før skat end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK. Antallet af afgående passagerer i Københavns Lufthavn er faldet med 1,1 procent i 3. kvartal 2008 og en forventet negativ trafikvækst i 4. kvartal vil have en væsentlig negativ påvirkning på EBITDA i 4. kvartal. Passagervæksten for 2008 forventes at være i den lave ende af intervallet på 2-4 procent, som tidligere er udmeldt af ledelsen. Resultat før skat forventes nu at være lidt lavere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK. Forventninger til investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver Som beskrevet i årsrapporten for 2007 forventedes investeringer i materielle anlæg i 2008 at udgøre ca. DKK 1 mia. Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for CPH forventer nu at investere i størrelsesordenen DKK 850 mio. i 2008, som er det højeste investeringsniveau siden færdiggørelsen af Terminal 3. Investeringer i materielle anlæg i 2008 omfatter primært igangværende arbejder vedrørende bagagesorteringsfaciliteterne, en ny ankomstetage i en af fingrene, generelle investeringer i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret. Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 24

14 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 3. kvartal År til dato DKK mio Trafikindtægter 458,3 453, , ,0 Koncessionsindtægter 223,6 195,1 605,5 537,0 Lejeindtægter 60,5 59,9 181,4 172,1 Salg af tjenesteydelser med videre 99,3 85,4 299,1 252,9 Omsætning 841,7 793, , ,0 Andre driftsindtægter -0,9-0,6-1,0 229,8 Eksterne omkostninger 125,2 115,1 363,0 344,1 Personaleomkostninger 225,2 217,1 674,5 630,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 99,7 84,8 296,1 254,6 Driftsresultat 390,7 376, , ,7 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 5,7 21,3 5,1 38,8 Finansielle indtægter 4,0 6,3 11,5 37,5 Finansielle omkostninger 48,3 36,7 134,5 133,8 Resultat før skat 352,1 366,9 920, ,2 Skat af periodens resultat 88,6 85,9 233,6 183,4 Periodens resultat 263,5 281,0 686,9 943,8 Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS basic and diluted) 134,3 143,2 116,7 160,3 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 24

15 BALANCE Aktiver 30. september 30. september 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 149,4 71,8 143,3 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.602, , ,7 Investeringsejendomme 164,3 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.311, , ,6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 346,6 322,4 348,9 Materielle anlægsaktiver under udførelse 847,8 749,0 412,6 Materielle anlægsaktiver i alt 7.272, , ,1 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 238,0 227,7 199,8 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,8 1,3 Finansielle anlægsaktiver i alt 238,1 228,5 201,1 Anlægsaktiver i alt 7.660, , ,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 319,4 274,9 262,7 Andre tilgodehavender 15,9 22,3 22,2 Tilgodehavende selskabsskat 0,0 0,1 12,9 Periodeafgrænsningsposter 26,1 27,9 39,6 Tilgodehavender i alt 361,4 325,2 337,4 Likvide beholdninger 60,2 39,4 31,8 Omsætningsaktiver i alt 421,6 364,6 369,2 Aktiver i alt 8.081, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 24

16 Passiver 30. september 30. september 31. december DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner 76,2 24,8 54,0 Reserve for valutakursregulering -15,1-19,8-21,5 Overført overskud 2.305, , ,0 Egenkapital i alt 3.150, , ,3 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 810,4 750,4 798,2 Kreditinstitutter 2.142, , ,4 Anden gæld 301,5 357,7 373,4 Langfristede forpligtelser i alt 3.254, , ,0 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter 1.037,5 36,1 100,0 Forudbetalinger fra kunder 96,4 87,9 94,2 Leverandører af varer og tjenesteydelser 172,5 173,1 217,1 Skyldig selskabsskat 161,6 214,4 0,0 Anden gæld 195,0 143,3 188,4 Periodeafgrænsningsposter 13,2 12,3 13,7 Kortfristede forpligtelser i alt 1.676,2 667,1 613,4 Forpligtelser i alt 4.930, , ,4 Passiver i alt 8.081, , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 24

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE 3. kvartal ÅTD DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 846,5 799, , ,4 Udbetalt til personale, leverandører med videre -359,6-317, , ,6 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 486,9 481, , ,8 Renteindbetalinger med videre 2,3 5,5 6,5 29,7 Renteudbetalinger med videre -55,8-58,5-116,2-137,6 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 433,4 428, ,2 973,9 Betalt selskabsskat 0,0-75,3-54,2-61,6 Pengestrømme fra driftsaktivitet 433,4 353, ,0 912,3 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -199,1-169,7-640,9-579,9 Indbetalinger fra salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 2,3-7,3 2,3 224,3 Indbetalinger fra salg af værdipapirer 0,0 6,6 0,0 6,6 Indbetalinger fra salg af finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 904,1 Udlodning fra associerede virksomheder 0,0 0,0 10,4 21,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -196,8-170,4-628,2 576,2 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid 0,0 0,0 0,0-500,0 Afdrag på gæld med kort løbetid -285,7-369,0-531,8-728,6 Optagelse af gæld med kort løbetid 380,6 200, ,5 576,5 Betalt udbytte -423,4-200, , ,4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -328,5-369,0-414, ,5 Nettopengestrømme -91,9-186,0 28,4-190,0 Likvide beholdninger ved årets begyndelse 152,1 225,4 31,8 229,4 Likvide beholdninger ved periodens udgang 60,2 39,4 60,2 39,4 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 24

18 OPGØRELSE OVER INDREGNEDE INDTÆGTER OG OM- KOSTNINGER SAMT EGENKAPITALSOPGØRELSE 1. januar september DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Periodens resultat 686,9 686,9 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 6,4 6,4 Regulering af investering i associerede virksomheder -3,1-3,1 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende sikringsinstrumenter 40,3 40,3 Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter 72,0 72,0 Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -42,4-42,4 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -7,4-7,4 Nettoindtægt indregnet direkte på egenkapitalen 22,2 6,4 37,2 65,8 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 22,2 6,4 724,1 752,7 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 54,0-21, , ,3 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 22,2 6,4 724,1 752,7 Udbetaling af udbytte , ,1 Egenkapitalbevægelser i alt 22,2 6,4-612,0-583,4 Egenkapital pr. 30. september ,8 76,2-15, , ,9 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 24

19 1. januar september DKK mio Opgørelse over indregnede indtægter og omkostninger: Reserve for Aktie- sikringstransaktioner kapital Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Periodens resultat 943,8 943,8 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder -21,1-21,1 Tilbageførsel af valutakursreguleringer i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen 184,3 184,3 Regulering af investering i associerede virksomheder vedrørende renteswap 46,6 46,6 Andre reguleringer 2,7 2,7 Kursregulering af værdipapirer 2,6 2,6 Tilbageførsel af kursreguleringer i forbindelse med salg af værdipapirer -3,5-3,5 Værdireguleringer på sikringsinstrumenter i forbindelse med salg af investeringer i associerede virksomheder overført til andre driftsindtægter i resultatopgørelsen -39,2-39,2 Periodens værdiregulering af sikringsinstrumenter -55,9-55,9 Værdireguleringer af sikringsinstrumenter overført til finansielle poster i resultatopgørelsen 121,2 121,2 Skat af poster indregnet direkte i egenkapitalen -16,3-16,3 Nettogevinst indregnet direkte på egenkapitalen 9,8 163,2 48,4 221,4 Samlede indregnede indtægter og omkostninger 9,8 163,2 992, ,2 Egenkapitalopgørelse: Egenkapital pr. 1. januar ,8 15,0-183, , ,8 Periodens indregnede indtægter og omkostninger 9,8 163,2 992, ,2 Udbetaling af udbytte , ,4 Egenkapitalbevægelser i alt 9,8 163,2-34,2 138,8 Egenkapitalbevægelser i alt 784,8 24,8-19, , ,6 Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 24

20 NOTER NOTE 1: Generelle oplysninger CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på OMX Nordic Exchange Copenhagen. NOTE 2: Anvendt regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som Årsrapporten for Årsrapporten for 2007 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union (EU). For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2007 side Vedtagne nyeste regnskabsstandarder IASB har den 30. september 2008 godkendt følgende nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, som træder i kraft 1. januar 2008 eller senere, og som vurderes at kunne have relevans for CPH: IFRS 8 om segmentoplysninger og relaterede ændringer i IAS 34. IFRS 8 træder i kraft pr. 1. januar IFRIC 12 om visse typer af koncessioner, som træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IAS 23, som medfører, at låneomkostninger skal indgå i kostprisen for visse materielle anlægsaktiver. IAS 23 træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IAS 1, som medfører ændringer i præsentation af årsregnskabet, og træder i kraft pr. 1. januar Ændringer til IFRS 3 om virksomhedssammenslutninger og IAS 27 om koncernregnskab og særskilte regnskaber. Ændringerne har blandt andet betydning for indregningen af dattervirksomheder og koncerngoodwill samt den regnskabsmæssige behandling af ændringer i minoritetsinteresser. Standarderne træder i kraft for regnskabsår, som begynder 1. juli 2009 eller senere IAS 23, IAS 1, IFRS 3 og IAS 27 er endnu ikke godkendt af EU. IFRS 8, IAS 23, IAS 1, IFRS 3, IAS 27 og IFRIC 12 vil blive analyseret for at afgøre, hvilke ændringer der kræves i årsrapporten. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver. For en beskrivelse af CPH s risici henvises til side i årsrapporten for Supplerende hoved- og nøgletal baseret på dagsværdier I den interne rapportering fokuserer CPH på afkast af investeret kapital, hvor den investerede kapital opgøres til dagsværdi (fair value). Dagsværdi anvendes, idet dette bedre repræsenterer en indikator for den økonomiske og kommercielle værdi af aktiverne end historisk kostpris. For en virksomhed som CPH, der investerer betydelige beløb hvert år (DKK mio. i hvert af årene 2006 og 2007 samt estimeret DKK 850 mio. i 2008) vil det til intern rapportering være misvisende at måle afkast af investeret kapital baseret på historisk kostpris. Ved opgørelsen af dagsværdi (fair value) anvender CPH en detaljeret opgørelse af materielle anlægsaktiver til dagsværdi (fair value) pr. 31. december 2005 (opdateres hvert 3-4 år), hvor bygninger, tekniske anlæg og maskiner grundet deres specielle karakter indregnes til nedskrevet genanskaffelsesværdi. Fair value opgørelsen er udarbejdet af uafhængige valuarer og uafhængige byggetekniske eksperter. For at vise effekten af den anvendte vurderingsmetode, har CPH på side 4 vist justerede hoved- og nøgletal for ÅTD 2007 og 2008, 3. kvartal 2007 og 2008 samt 2007, hvor de justerede hoved- og nøgletal er opgjort i Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 24

21 overensstemmelse med det anførte dagsværdi (fair value) princip. Endvidere er disse hoved- og nøgletal korrigeret for engangsposter og reguleringer vedrørende tidligere år jf. side 7 herom. Det er CPH s vurdering, at de justerede hoved- og nøgletal repræsenterer relevant finansiel information til vurdering af den økonomiske udvikling i CPH og de finansielle resultater for CPH. NOTE 3: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver I de første 9 måneder i 2008 anskaffede CPH aktiver for DKK 640,9 mio. Anskaffelserne omfatter primært investeringer i Terminal 3 Torv, udvidelse af Nytorv, en ny ankomstetage i Finger C og nye bagagesorteringsfaciliteter. I de første 9 måneder i 2008 forgik der ingen væsentlige salg af anlægsaktiver. I 1. kvartal 2007 blev der solgt en bygning (Kystvejen 18), hvilket resulterede i en engangsindtægt på DKK 114,9 mio. Kontrakter og andre forpligtelser CPH har pr. 30. september 2008 indgået kontrakter om opførelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 74,6 mio. (2007: DKK 425,5 mio.). I tredje kvartal 2007 var nogle store projekter i gang, som f.eks. udvidelsen af shoppingcentret og passagerområdet ved Nytorv og Terminal 3 Torv, en ny ankomstetage i finger C og nye bagagesorteringsfaciliteter. Ultimo september 2008 vaer førnævnte investeringer ved at være færdige. NOTE 4: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen: 30. sept dec Langfristede forpligtelser 2.142, ,4 Kortfristede forpligtelser 1.037,5 100,0 I alt 3.180, ,4 Koncernen har pr. 30. september følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 30. sept dec sept dec Kassekredit DKK Variabel - 0,0 63,3 0,0 63,3 Nykredit Bank DKK Fast ,0 0,0 499,5 0,0 Danske Bank DKK Fast ,0 0,0 500,1 0,0 RD (DKK 100 mio.) DKK Fast ,4 20,2 11,3 20,2 RD (DKK 151 mio.) DKK Fast ,4 129,6 119,2 125,5 RD (DKK 64 mio.) DKK Fast ,0 64,0 65,8 66,4 USPP bond issue USD Fast ,6 507,5 563,8 538,1 USPP bond issue USD Fast ,6 507,5 574,9 544,0 USPP bond issue USD Fast ,6 507,5 596,7 558,3 Total 2.763, , , ,8 LPK gæld DKK ,4 436,1 421,4 436,1 Amortisering af låneomkostninger DKK ,8-5,3-4,8-5,3 Total 416,6 430,8 416,6 430,8 I alt 3.180, , , ,6 Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 24

22 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrags- og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponente for tilsvarende løbetider. De fastforrentede USD 300 mio. USPP obligationslån er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via renteswaps. Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre en vis fleksibilitet gennem spredning af lånoptagelse på forfaldstidspunkter og modparter. NOTE 5: Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster Skyldige renter Øvrige skyldige omkostninger Regnskabsmæssig værdi 30. september 30. sept dec ,2 146,9 26,6 34,1 23,2 7,4 195,0 188,4 NOTE 6: Økonomiske forpligtelser CPH har indgået aftaler vedrørende bygninger og andre anlægsaktiver for parkeringsanlæg med Lufthavnsparkeringen København A/S (LPK). Ved aftalernes ophør overgår disse aktiver til Københavns Lufthavne A/S til netto regnskabsmæssig værdi på ophørstidspunktet. Aftalerne er uopsigelige fra Københavns Lufthavne A/S side indtil den 31. december 2008, hvor den sidste aftale ophører uden opsigelse. Modparten kan opsige aftalerne med seks måneders varsel. Såfremt aftalerne ophørte pr. 30. september 2008, ville købsforpligtelsen udgøre DKK 421,4 mio. (2007: DKK 421,7 mio.). Der er ingen andre ændringer i de økonomiske forpligtelser siden årsrapporten for NOTE 7: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Macquarie Airports jf. dens majoritetsejerandel, de udenlandske associerede virksomheder på grund af den betydelige indflydelse jf. koncernoversigten samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7 i Årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. Koncernen yder rådgivning til de udenlandske associerede virksomheder primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. År til dato DKK mio Salg af tjenesteydelser 41,5 26,7 Tilgodehavender 2,5 2,5 NOTE 8: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 24

23 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2008 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt efter IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter den samme regnskabspraksis som i koncernårsrapport 2007, der er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, de regnskabsmæssige skøn for forsvarlige og den samlede præsentation af delårsrapporten for dækkende. Ledelsens beretning giver endvidere et retvisende billede af udviklingen af koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september København, den 29. oktober 2008 Direktion Brian Petersen Adm. direktør Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand Max Moore-Wilton Næstformand Kerrie Mather Luke Kameron John Stent Andrew Cowley Stig Gellert Ulla Thygesen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 24

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar september 2008 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsrapporten og det retvisende billede i denne i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsrapporten. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med internationale og danske standarder. Et review af et perioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsrapporten ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. september 2008 i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 29. oktober 2008 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Jens Otto Damgaard Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 24 af 24

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere