Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012"

Transkript

1 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 26. april 2012 Vigtigste begivenheder Markederne: Positiv stemning på aktiemarkederne i både Europa og USA, mens Asiens markeder udvikler sig svagere hen over natten efter en ellers positiv åbning. Obligationsrenterne stiger og EUR styrkes USA: Ordrerne på varige forbrugsgoder faldt mere end ventet i marts. Fed valgte helt som ventet at holde renten i ro. Antallet af ansøgninger om realkreditlån faldt. EMU: ECB-chef Draghi bløder en smule op på inflationsretorikken og anbefaler en vækstpagt, men giver ingen tegn på mere ECB-støtte. Tysk obligationsauktion skuffer lidt med mindre salg end planlagt. Bankerne strammer ikke kreditgivningen helt så meget i 1. kvartal som i slutningen af UK: Recession en realitet med vækst i 1. kvartal på -0,2% q/q. Forbrugertilliden stiger til højeste niveau i 9 måneder i marts. Dagen i dag byder på ledighedsstatistik fra Danmark og Norge. Fra euroområdet får vi Kommissionens økonomiske barometre for april, samt tyske inflationstal. Herudover får vi ugentlige ledighedstal og verserende bolighandler fra USA og i nat får vi en stribe japanske nøgletal samt resultatet af rentemødet i Bank of Japan. US: Antallet af nye ledige må ikke stige yderligere % 8week/8week 1000 personer Dagens vigtigste begivenheder Dagens højdepunkt på nøgletalsfronten bliver den ugentlig opgørelse over antallet af nye ledige i USA, som er en af de mest timelige indikatorer for udviklingen på det vigtige arbejdsmarked. Fokus på arbejdsmarkedet er ikke blevet mindre efter den seneste tids lidt mere skuffende signaler på den front. I marts bremsede beskæftigelsesvæksten således op, efter at vi ellers flere måneder i træk havde set en fremgang i jobskabelsen på den høje side af personer pr. måned, og i den seneste tid er antallet af nye ledige begyndt at kravle lidt i vejret igen. Antallet af nye ledige ligger dog fortsat på et niveau der er foreneligt med fortsat beskæftigelsesfremgang, men vi skulle meget gerne se at der ikke er tale om en ny stigende tendens i antallet af nye ledige for at bevare det positive indtryk af beskæftigelsesudviklingen som er altafgørende for at sikre den indkomstfremgang der skal til for at fastholde et positivt momentum i privatforbruget. En skuffelse fra antallet af nye ledige vil således veje på udsigterne for væksten i økonomien. Herudover få vi også udviklingen i antallet af verserende bolighandler i marts, som meget gerne skulle stige for at fjerne det lidt kedelige indtryk fra det faldende salg af eksisterende boliger vi så i årets 2 første måneder. Fra euroområdet vil vi især holde øje med de økonomiske barometre fra EU-kommissionen for april, for at se om det skuffende vækstbillede fra de foreløbige PMI-indeks forleden også afspejles her. Allerede i forrige måned så vi en opbremsning i de bedringstendenser der ellers prægede begyndelsen af året, og ud over de skuffende PMI-indkeks for april ved vi Højdepunkter siden sidst Ordrerne på varige forbrugsgoder i USA faldt langt mere end ventet i marts (-4,2% m/m), dog primært trukket af et fald i den volatile transportkomponent. Afskibningerne af ikke-militære kapitalgoder ex. fly, som er den bedste indikator for udviklingen i virksomhedernes investeringer i materialer og software, steg dog med 1,0% m/m efter en oprevideret vækst på 2,8% måneden før. Dermed var der tale om en stigning i 1. kvartal på 1,7% q/q, hvormed frygten for et decideret fald i investeringerne i 1. kvartal formodentlig kan afblæses. At investeringerne er bremset op, er der dog ingen tvivl om, og faldet i ordrerne peger på en svag start på 2. kvartal. Derfor kom det heller ikke som den store overraskelse, at Fed valgte at holde renten i ro samtidigt med, at der ikke var de store ændringer i den medfølgende pressemeddelelse i forhold til efter mødet i marts. Således var ordlyden med hensyn til en policy-exit i sent 2014 samt omkring Operation Twist (udbytningen af korte med lange obligationer, red.) uændret, hvormed sidstnævnte stadig står til at udløbe i juni. De små ændringer der var i teksten drejede sig om de økonomiske udsigter, hvor Fed nu anerkendte nogle tegn på bedring på boligmarkedet, om end tilstanden stadig er depressiv. På inflationsfronten var tonen en anelse strammere, med en ændring i ordlyden fra har været begrænset i de seneste måneder til er steget noget. På længere sigt er forventningen dog stadig til stabile inflationsforventninger. På vækstfronten venter Fed fortsat en moderat fart i økonomien i den kommende tid, men tilføjede dog at væksten med tiden burde stige gradvist. Fed s nye vækstskøn på økonomien bød på en opjustering af udsigterne for 2012, men en svag nedjustering af udsigterne for 2013 og Forventningerne til ledigheden i år blev nedjusteret, mens de lidt længere udsigter forblev uændrede. Overordnet vurderer vi budskabet fra Fed, at banken for indeværende er tilfreds med en vent-og-se holdning, hvor udviklingen i økonomien vil bestemme den fremtidige pengepolitiske linje. Med hensyn til de enkelte FOMC-medlemmers holdning til renten, var der stadig 6 ud af de 17 medlemmer, der mente at renten burde sættes op før Eneste ændring her var, at der ikke længere var nogen medlemmer, der først ventede renteforhøjelser i 2016 (det var der to der også, at forbrugertilliden i euroområdet faldt for 4. måned i træk. Vi mener derfor også, at markedets forventning om et fald i hovedindekset fra 94,4 til 94,2 er på den optimistiske side, og ville bestemt ikke blive overraskede over at se et større fald, samtidigt med at divergensen mellem kerne- og periferilandene også bekræftes. Et svagt udfald er dog muligvis allerede priset ind i markedet efter faldet i PMI, men ikke desto mindre vil det være et signal om at euroområdet bevægede sig ind i 2. kvartal i fortsat recession. Fra Tyskland får vi de foreløbige forbrugerpriser for april, der ventes at vise aftagende inflationspres. ECB-chef Draghi understregede da også i går, at han ser udsigterne for inflationen som værende balancerede, og for indeværende ser vi altså ikke inflationen som værende en hæmsko for yderligere pengepolitiske tiltag fra ECB s side. Der vil være fokus på de danske ledighedstal for marts i dag, ikke mindst efter den stigning vi så i arbejdsløsheden i februar på mere end personer til det højeste niveau siden januar 2011 der var lidt af en kold spand vand i hovedet, efter at netop ledighedsudviklingen ellers havde været lidt af et lyspunkt i den danske økonomi. Vi mener dog ikke, at væksten i dansk økonomi befinder sig på et niveau der er foreneligt med nogen mærkbar bedring på arbejdsmarkedet, og overordnet er vi stadig af den holdning, at ledigheden vil have pilen opad igennem Det venter vi også at få bekræftet i marts-tallene, hvor vi venter en stigning i bruttoarbejdsløshedsprocenten fra 6,2% til 6,3%. mente efter mødet i januar), hvilket vel må vurderes som en anelse på den høgeagtige side. Høgene blev dog sat på plads af Fed-chef Bernanke, da han på det efterfølgende pressemøde slog fast, at en ny runde kvantitative lempelser bestemt ikke er taget af bordet, skulle den økonomiske udvikling tilskrive nødvendigheden heraf. Vores konklusion er, at den lempelige pengepolitik stadig vil være på plads i lang tid endnu. Udlånsundersøgelsen fra ECB viste, at bankerne i euroområdet fortsatte med at stramme kreditstandarderne i 1. kvartal, om end i et mindre kraftigt tempo end i slutningen af forrige år. Endvidere venter bankerne at stramningerne vil aftage yderligere i løbet af 2. kvartal. Der er således tydeligt, at ECB s 3-årige ubegrænsede lån til bankerne har haft en vis positiv effekt på kreditbetingelserne, uden at man dog kan sige at det har løst fuldstændigt op for situationen. Herudover viste undersøgelsen også, at efterspørgslen efter lån forsatte med at falde i årets første måneder fra både virksomheder og forbrugere. Ganske vist venter bankerne at efterspørgslen ikke vil falde helt så meget i 2. kvartal, men indtrykket af rapporten er altså, at der stadig er tale om en kreditklemme fra både udbuds- og efterspørgselssiden, som ikke er befordrende for vækstudsigterne. De britiske BNP-tal skuffede i 1. kvartal med et fald på 0,2% q/q. Der var ventet en marginal stigning, men i stedet må vi konkludere, at UK befinder sig i teknisk recession oven på væksten på -0,3% q/q i 4. kvartal. Det var først og fremmest byggeriet, der trak ned med, et massivt fald på 3,0% q/q i bruttoværditilvæksten, hvilket er det største fald siden 1. kvartal af Knapt så overraskende trak industrien ned med 0,4%. Den største skuffelse kom dog fra servicesektoren, der kun viste en marginal stigning på 0,1% q/q, hvor håbet var et større vækstbidrag givet de seneste signaler fra detailsalg og servicebarometre. De seneste signaler har imidlertid været en smule formildende med stigende erhvervs- og forbrugertillid samt et stærkt detailsalg i marts og dermed også, at økonomien muligvis har fået et lidt bedre momentum på vej ind i 2. kvartal. Analytikere: Jes Asmussen, , Rasmus Gudum, , Thomas Haugaard, , Ansvarsfraskrivelse: Kilderne anvendt i dette materiale anses for pålidelige, men Handelsbanken påtager sig ikke ansvar for, at oplysningerne er nøjagtige og fuldkomne. Analyserne i dette materiale skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende værdipapirer, valutaer og/eller finansielle kontrakter. Alle vurderinger og estimater gælder pr. den anførte dato og kan ændres uden forudgående varsel. Handelsbanken påtager sig intet ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Enhver form for offentliggørelse eller gengengivelse af Handelsbanken materiale må kun finde sted mod forudgående aftale.

2 Markedskommentarer Aktier OMXC20 (+0,27% / indeks 457,43) og OMXC (+0,30% / indeks 376,49) endte begge en smule højere, men kunne dog ikke følge med de andre europæiske aktieindeks. Stemningen var positiv på trods af ordrerne for varige forbrugsgoder i USA skuffede. I toppen af indekset endte bryggeriet Carlsberg (+3,50% / kurs 497,20) og befinder sig på nuværende tidspunkt på det højeste kursniveau siden august Det er dog ikke selskabsspecifikke nyheder der drev aktien, men mere specifikt en øget interesse fra udlandet. Nordea (+2,36% / kurs 48,62) fulgte også godt med i dagens handel og nyder dermed fortsat godt af gårsdagens gode regnskab for første kvartal. Samtidig har Nordea fået hævet sin anbefaling af en række internationale finanshuse. Sydbank (+2,05% / kurs 99,50) og Danske Bank (+1,37% / kurs 92,45) endte også i positivt territorium efter, at konkurrenten Swedbank præsenterede et stærkt regnskab, hvilket hæver sandsynligheden for, at andre banker vil overraske positivt, når de skal rapportere regnskab. I den anden ende af indekset endte Novozymes (-4,51% / kurs 154,60) efter, at selskabet havde præsenteret et yderst skuffende regnskab vækstmæssigt for første kvartal, især indenfor salget af enzymer til bioethanol. Renter Obligationsrenterne havde pilen opad på en dag hvor risikovilligheden igen var lidt i højsædet, som også afspejlede sig i stigninger på aktiemarkederne. Med til at trække op i de tyske (og danske) obligationsrenter var formentlig også, at en tysk auktion over 30-årige papirer ikke tiltrak nok efterspørgsel til at få solgt det udbudte beløb. En bedret stemning gav også anledning til et fald i især de spanske renter. Med til at holde lidt igen på rentestigningerne var formentlig også udmeldinger fra ECB-chef Draghi, der ganske vist ikke gav indtryk af nye støttetiltag fra ECB, men som til gengæld var på den due-agtige side. Udsigten til rentemødet i USA i går aftes gav formentlig også en lidt afventende holdning i markedet. Forud herfor fik vi ordrerne på varige forbrugsgoder, der skuffede med et stort fald dog primært trukket af fald i flyordrerne, mens afskibningerne af ikke-militære kapitalgoder ex. fly udviklede sig pænt. Umiddelbart var reaktionen på pressemeddelelsen fra Fed, der som ventet holdt renten uændret, stigende renter, idet der ikke var signaler om forlængelse af Operation Twist og hvor retorikken omkring den økonomiske situation blev svagt opjusteret. Rentestigningerne blev dog reverseret efter Fed-chef Bernankes pressemøde, hvor han slog fast at banken ikke vil tøve med at implementere nye kvantitative lempelser, hvis nødvendigt. På den baggrund kan renterne herhjemme meget vel åbne med en pil nedad fra morgenstunden. EUR blev styrket over for USD i løbet af i går, i takt med at gældskrisefrygten trådte lidt i baggrunden, om end risikoen for sammenstød mellem tyske Merkel og franske Hollande (hvis han bliver valgt) i spørgsmålet om vækst versus finanspolitiske stramninger stadig er en udfordring. På nøgletalsfronten så vi et stort fald i ordrerne på varige forbrugsgoder i USA, som dog blev modvejet lidt af pænere tal for afskibningerne, der er en bedre indikator for investeringsaktiviteten. USD blev dog styrket initialt efter rentemødet i Fed, der valgte at holde renten uændret, hvor den medfølgende pressemeddelelse ikke gav signaler om yderligere tiltag, samt at Operation Twist vil udløbe som planlagt i juni og en svag opjustering af retorikken omkring den økonomiske situation. Det billede ændrede sig dog efter Fed-chef Bernankes pressemøde, hvor han slog fast, at banken ikke vil tøve med at implementere nye kvantitative lempelser, hvis nødvendigt, hvilket vejede negativt på USD. GBP fik stryg over for EUR efter at den første BNPopgørelse viste negativ vækst i 1. kvartal, hvormed UK officielt igen blev ramt af recession. En overraskende kraftig stigning i forbrugertilliden samt en stærk erhvervstillidsindikator gjorde dog at GBP genvandt det tabte. Dagens finansielle nøgletal Handelsbankens finansielle forventninger Aktier Aktu elt %-Æ ndring Aktuelt Æ ndring OMXC USD/JPY Stoxx EUR/USD FTSE EUR/DKK Dow Jones USD/DKK Nasdaq SEK/DKK Brasil NOK/DKK Hang Seng CHF/DKK Nikkei GBP/DKK årige renter Råvarer Aktu elt Æ ndring Aktuelt Æ ndring USA C RB EUR Brent oil (1Mf) DKK Gold (spot) Pengemarkedsr enter EURIBOR3M 0.72 CHF3M 0.11 CIBOR3M 0.96 EURIBOR6M 1.02 CHF6M 0.19 CIBOR6M 1.21 Alle tal er opgjort kl. 7:30 i dag med ændringer fra foregående handelsdag kl. 7:30 Vi forventer, at ECB vil holde renten i ro på 1,00%, men vil dog ikke udelukke yderligere rentenedsættelser, skulle den økonomiske situation tilsige det. Nationalbanken forventes at følge ECB på helt kort sigt, dog med mulighed for yderligere negativ spændudvidelse. Spændet ventes dog igen positvt på 12-måneders sigt. Det er dog usikkert og afhænger i høj grad af udviklingen i DKK. Vi forventer, at Federal Reserve holder pengepolitikken uændret lempelig frem til i hvert fald slutningen af 2014, med en vis sandsynlighed for at en ny omgang kvantitative lempelser (QE3) kan blive aktuel. EUR er under pres fra en lempeligere pengepolitik samt den fortsatte usikkerhed i forbindelse med gældskrisen i euroområdet. Så mens der stadig er en trussel for USD fra den uafklarede situation og den politiske uenighed i forbindelse med udformningen af finanspolitikken, så venter vi generelt en stærkere USD over for EUR på 12 måneders sigt. NOK og SEK ses at kunne blive styrket en smule yderligere på kort sigt, men ventes svækket over de kommende 12 måneder som følge af en fortsat mere lempelig retning i pengepolitikken. Officielle renter 10-årig statsoblig ationer Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. Aktuelt +3 mdr. +6 mdr. +12 mdr. USA EUR/USD Euroland USD/JPY Japan USD/DKK Danmark EUR/DKK Sverige SEK/DKK Norge NOK/DKK april

3 Kommende begivenheder Aktiekalender, vigtige danske regnskaber Dato Selskab Regnskab 23/04/12 Danionics 1. kvartal 23/04/12 Öss ur 1. kvartal 25/04/12 Grønlandsbanken 1. kvartal 25/04/12 Neurosearch 1. kvartal 25/04/12 Novozymes 1. kvartal 25/04/12 Ringkjøbing Landbobank 1. kvartal 25/04/12 Scandinavian Brake Systems 1. kvartal 25/04/12 Spar Nord Bank 1. kvartal 25/04/12 Zealand Pharma A/S 1. kvartal 26/04/12 Coloplast 2. kvartal 26/04/12 Dan-Ejendomme 1. kvartal 26/04/12 Salling Bank 1. kvartal 26/04/12 Sparekassen Himmerland 1. kvartal 26/04/12 Tk Development Årets resultat 26/04/12 Tower Group Årets resultat 26/04/12 Sparbank 1. kvartal Økonomisk kalender Dato Tid Land Indikato r Periode Survey SH B Forrige F aktisk 23/04/12 04:30 Kina HSBC Flash China Manufacturing PMI APR /04/12 08:45 Frankrig Business Confidence Indicator APR /04/12 10:00 EMU PMI Composite APR A /04/12 10:00 EMU PMI Manufacturing APR A /04/12 10:00 EMU PMI Services APR A /04/12 04:00 Kina CB's Leading Economic Index MAR /04/12 08:45 Frankrig Consumer Confidence Indicator APR /04/12 09:30 Sverige Unemployment Rate MAR % 7.8% 7.7% 24/04/12 10:30 UK PSNB ex Interventions MAR 16.0B B 18.2B 24/04/12 10:30 Spanien Sells 3-6 mont bills 24/04/12 11:00 Italien Sells 2014, 2017, 2019 bonds MAR 2.5 bn 24/04/12 15:00 Belgien Business Confidence Level. sa APR /04/12 15:00 USA S&P/CS 20 City (MoM/YoY) FEB 0.2%/-3.4% %/-3.94% 0.15%/-3.49% 24/04/12 16:00 USA Consumer Confidence APR (r) /04/12 16:00 USA Richmond Fed Manufact. Index APR /04/12 16:00 USA House Price Index MoM FEB 0.1% %(r) 0.3% 24/04/12 16:00 USA New Home Sales MAR 318K K 328K 25/04/12 10:30 UK GDP (QoQ /YoY) 1Q A 0.1%/0.3% 0.1% / -0. 3% /0.5% -0.2% /0.0% 25/04/12 13:00 USA MBA Mortgage Applications 20. Apr % -3.8% 25/04/12 14:30 USA Durable Goods Orders MAR -1.7% %(r) -4.2% 25/04/12 14:30 USA Cap Goods Orders Nondef Ex Air MAR 1.0% % (r) -0.8% 25/04/12 18:30 USA FOMC Rate Decision 25. Apr 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 26/04/12 01:01 UK Nationwide Consumer Confidence MAR /04/12 09:00 Danm ark Unemployment Rate - sa MAR % 4.2% 26/04/12 09:00 Danm ark Unemployment Rate Gross Rate MAR 6.2% 6.3% 6.2% 26/04/12 10:00 Norge Unemployment Rate APR 2.5% 2.6% 2.6% 26/04/12 11:00 EMU Euro-Zone Economic Confidence APR /04/12 12:00 UK CBI Reported Sales APR /04/12 14:00 Tyskland Consumer Price Index (MoM/YoY) APR P 0.1%/2.0% 0.0%/1.9% 0.3%/2.1% 26/04/12 14:30 USA Initial Jobless Claims 21. Apr 375K K 26/04/12 16:00 USA Pending Home Sales (MoM/YoY) MAR 1.0%/7.3% %/13.9% 26/04/12 UK Nat'wide House prices sa (MoM/YoY) APR 0.5%/-0.3% %/-0.9% 27/04/12 /2012 Japan BOJ Target Rate 27. Apr 0.10% % 27/04/12 01:01 UK GfK Consumer Confidence Survey APR /04/12 01:30 Japan Jobless Rate MAR 4.5% % 27/04/12 01:30 Japan Overall Hhold Spending (YoY) MAR 4.1% % 27/04/12 01:30 Japan Natl CPI Ex-Fresh Food YoY MAR 0.1% % 27/04/12 01:50 Japan Industrial Production (MoM/YoY) MAR P 2.3%/15.6% %/1.5% 27/04/12 01:50 Japan Retail Trade (MoM/YoY) MAR -0.5%/10.0% %/3.4% 27/04/12 08:00 Tyskland GfK Consumer Confidence Survey MAY /04/12 08:00 Tyskland Import Price Index (MoM/YoY) MAR 0.9%%/3.3% %/3.5% 27/04/12 08:45 Frankrig Consumer Spending (MoM/YoY) MAR -1.9%/-0.2% %/0.5% 27/04/12 09:00 Schweiz KOF Swiss Leading Indicator APR /04/12 14:30 USA GDP QoQ (Annualized) 1Q A 2.5% 2.5% 3.0% 27/04/12 14:30 USA Core PCE QoQ 1Q A 2.1% % 27/04/12 15:55 USA U. of Michigan Confidence APR F april

4 Research Disclaimers Handelsbanken Capital Markets, a division of Svenska Handelsbanken AB (publ) (collectively referred to herein as SHB ) is responsible for the preparation of research reports. All research reports are prepared from trade and statistical services and other information which SHB considers to be reliable. SHB has not independently verified such information and does not represent that such information is true, accurate or complete. Accordingly, to the extent permitted by law, neither SHB, nor any of its directors, officers or employees, nor any other person, accepts any liability whatsoever for any loss howsoever arising from any use of such research reports or its contents or otherwise arising in connection therewith. This report has not been given to the subject company, or any other external party, prior to publication to approval the accuracy of the facts presented. The subject company has not been notified of the recommendation, target price or estimate changes, as stated in this report, prior to publication. In no event will SHB or any of its affiliates, their officers, directors or employees be liable to any person for any direct, indirect, special or consequential damages arising out of any use of the information contained in the research reports, including without limitation any lost profits even if SHB is expressly advised of the possibility or likelihood of such damages. Any opinions expressed are the opinions of employees of SHB and its affiliates and reflect their judgment at this date and are subject to change, and there can be no assurance that future events will be consistent with any such opinions. The information in the research reports does not constitute a personal recommendation or personalized investment advice. Reliance should not be placed on such reports or opinions expressed therein when making investment or strategic decisions. SHB, its affiliates, their clients, officers, directors or employees own or have positions in securities mentioned in research reports. SHB and/or its affiliates provide investment banking and noninvestment banking financial services, including corporate banking services; and, securities advice to issuers of securities mentioned in research reports. This document does not constitute or form part of any offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to buy or subscribe for any securities nor shall it or any part of it form the basis of or be relied on in connection with any contract or commitment whatsoever. Past performance may not be repeated and should not be seen as an indication of future performance. The value of investments and the income from them may go down as well as up and investors may forfeit all principal originally invested. Investors are not guaranteed to make profits on investments and may lose money. Exchange rates may cause the value of overseas investments and the income arising from them to rise or fall. This research product will be updated on a regular basis. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this document comes should inform themselves about, and observe, any such restrictions. Distribution of our research in any such other jurisdictions may constitute a violation of UK or US securities laws, or the law of any such other jurisdiction. No part of SHB research reports may be reproduced or distributed to any other person without the prior written consent of SHB. Research reports are distributed in the UK by SHB. SHB is authorised by the Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen), and authorised and subject to limited regulation by the UK Financial Services Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the UK Financial Services Authority are available from us on request. From time to time, we may offer investment banking and other services to any of the companies mentioned in our research. We may act as adviser and/or broker to any of the companies mentioned in our research. We buy and sell the securities mentioned in our research from customers on a principal basis. Accordingly, we may at any time have a long or short position in any such securities. We may make a market in the securities of all the companies mentioned in this report. [Further information and relevant disclosures are contained within our research reports.] This document may be distributed in the United Kingdom only to persons who are authorised or exempted persons within the meaning of the Financial Services and Markets Act 2000 (as amended) (or any order made thereunder) or (i) to persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order ), (ii) to high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order or (iii) to persons who are professional clients under Chapter 3 of the FSA Conduct of Business Sourcebook (all such persons together being referred to as Relevant Persons ). The research reports are directed only at Relevant Persons, other persons should not act or rely on such reports or any of their contents. UK customers should note that SHB does not participate in the UK Financial Services Compensation Scheme for investment business and accordingly UK customers will not be protected by that scheme. SHB employees, including analysts, receive compensation that is generated by overall firm profitability. The views contained in SHB research reports accurately reflect the personal views of the respective analysts, and no part of analysts compensation is directly or indirectly related to specific recommendations or views expressed within research reports. For specific analyst certification, please contact Robert Gärtner on tel In the United Kingdom SHB is regulated by the Financial Services Authority but recipients should note that neither the UK Financial Services Compensation Scheme nor the rules of the FSA made under the UK Financial Services and Markets Act 2000 for the protection of private customers apply to this research report. When Distributed in the United States Important Third-Party Research Disclosures: Research reports are prepared by SHB for information purposes only. SHB and its employees are not subject to FINRA s research analyst rules which are intended to prevent conflicts of interest by, among other things, prohibiting certain compensation practices, restricting trading by analysts and restricting communications with the companies that are the subject of the research report. SHB research reports are intended for distribution in the United States solely to major U.S. institutional investors, as defined in Rule 15a-6 under the Securities Exchange Act of Each major U.S. institutional investor that receives a copy of research report by its acceptance hereof represents and agrees that it shall not distribute or provide research reports to any other person. Reports regarding fixed-income products are prepared by SHB and distributed by SHB to major U.S. institutional investors under Rule 15a-6(a)(2). Each analyst identified in this research report certifies that the opinions expressed herein and attributed to such analyst accurately reflect his or her individual views about the companies or securities discussed in the research report, and that no part of such analyst s compensation has been or will be related, directly or indirectly, to specific recommendations or views expressed in this research report. Reports regarding equity products are prepared by SHB and distributed in the United States by Handelsbanken Markets Securities Inc. ( HMSI ) under Rule 15a-6(a)(2). Any U.S. person receiving these research reports that desires to effect transactions in any equity product discussed within the research reports should call or write HMSI. HMSI is a FINRA Member, telephone number For company-specific disclosure texts, please consult the Handelsbanken Capital Markets website: Those wishing to see the disclosure text who do not have the access to the website, please contact Robert Gärtner on tel Please be advised of the following important research disclosure statements: SHB is regulated in Sweden by the Swedish Financial Supervisory Authority, in Norway by the Financial Supervisory Authority of Norway, In Finland by the Financial Supervision of Finland and in Denmark by the Danish Financial Supervisory Authority. SHB has recently had, currently has, or will be seeking corporate finance assignments with the subject company. According to the Bank s Ethical Guidelines for the Handelsbanken Group, the board and all employees of the Bank must observe high standards of ethics in carrying out their responsibilities at the Bank, as well as other assignments. The Bank has also adopted guidelines to ensure the integrity and independence of research analysts and the research department, as well as to identify, eliminate, avoid, deal with, or make public actual or potential conflicts of interests relating to analysts or the Bank. As part of its control of conflicts of interests, the Bank has introduced restrictions ( Chinese walls ) in communication between the Research department and other departments of the Bank. In addition, in the Bank s organisational structure, the Research department is kept separate from the Corporate Finance department and other departments with similar remits. The guidelines also include regulations for how payments, bonuses and salaries may be paid out to analysts, what marketing activities an analyst may participate in, how analysts are to handle their own securities transactions and those of closely related persons, etc. In addition, there are restrictions in communications between analysts and the subject company. For full information on the Bank s ethical guidelines and guidelines on conflicts of interests relating to analysts, please see the Bank s website the bank/investor relations/corporate social responsibility/ethical guidelines or Guidelines for research. Handelsbanken has a ZERO tolerance of bribery and corruption. This is established in the Bank s Group Policy on Bribery and Corruption. The prohibition against bribery also includes the soliciting, arranging or accepting bribes intended for the employee s family, friends, associates or acquaintances.

5 Contact information Capital Markets Michael Green Head Per Elcar Global co-head of Equities Björn Linden Global co-head of Equities Jan Häggström Head of Economic Research and Chief Economist, SHB Magnus Fageräng Head of Structured Products Peter Karlsson Head of Equity & Credit Research Fixed Income, Foreign Exchange & Commodities Carl Cederschiöld Head of Fixed Income, Currencies and Commodities Håkan Larsson Head of Currencies Magnus Strömer Head of Commodities Patrik Castman-Langlet Head of Derivative Sales Lars Henriksson Head of F/X Sales Debt Capital Markets Tony Lindlöf Head of Debt Capital Markets Kjell Arvidsson Head of Loans Per Jäderberg Head of Structured Finance Måns Niklasson Head of Acquisition Finance Ulf Stejmar Head of Corporate Bonds Economic Research Jan Häggström Head of Economic Research Sweden Petter Lundvik USA, Special Analysis Gunnar Tersman Eastern Europe, Emerging Markets Helena Trygg Japan, United Kingdom Anders Brunstedt Swedish Economy Eva Dorenius Web Editor Trading Strategy Claes Måhlén Head Martin Enlund Senior Strategist FI/FX Johan Sahlström Senior Credit Strategist Therese Öhlin Senior Credit Strategist Martin Jansson Senior Commodity Strategist Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Denmark Jes Asmussen Head, Economic Research Rasmus Gudum-Sessingø Danish economy Thomas Haugaard Latin America, Emerging Markets Finland Tiina Helenius Head, Economic Research Tuulia Asplund Finnish economy Olli Hyytiäinen Finnish economy Norway Knut Anton Mork Head, Economic Research Ida Wolden Bache Norwegian economy Nils Kristian Knudsen Senior Strategist FX/FI Kari Due-Andresen Norwegian economy Regional Sales Copenhagen Kristian Nielsen Gothenburg Karl-Johan Svensson Gävle Andreas Edvardson Helsinki Mika Rämänen Linköping Fredrik Lundgren London Ray Spiers Luleå Ove Larsson Luxembourg Christiane Junio Malmö Jonas Darte Oslo Petter Fjellheim Stockholm Malin Nilén Umeå Kenneth Båtsman Toll-free numbers From Sweden to From Norway to From Denmark to From Finland to Within the US Svenska Handelsbanken AB (publ) Stockholm Copenhagen Blasieholmstorg 11 Havneholmen 29 SE Stockholm DK-1561 Copenhagen V Tel Tel Fax Fax Helsinki Aleksanterinkatu 11 FI Helsinki Tel Fax Oslo Tjuvholmen Allé 11, Postboks 1249 Vika NO-0110 Oslo Tel Fax London 3 Thomas More Square London GB-E1W 1WY Tel Fax New York Handelsbanken Markets Securities, Inc. 875 Third Avenue, 4 th Floor New York, NY Tel Fax FINRA, SIPC

Morgenmelding Handelsbanken

Morgenmelding Handelsbanken Morgenmelding Handelsbanken 20. februar 2014 Mac Dagens fokus Til formiddag offentliggøres den foreløbige opgørelse af PMI-indeksene for euroområdet for februar. Det sammenfattende økonomiske Composite-indeks

Læs mere

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010

Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Morgenmelding Handelsbanken Danmark 9. november 2010 Vigtigste begivenheder Markederne: Lidt usikker stemning på aktiemarkederne trækker dem i rødt de fleste steder. Især bekymringer om gældssituationen

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Lidt mere stille uge i udsigt Ugefokus udkommer ikke i næste uge pga. helligdagslukket pga. Kristi himmelfartsdag Ugen der gik ECB med lavere renter Fed lidt blødere: Der

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 7 Grækenlandsfarce, negativ euro-vækst og bedre USA-detailsalg Ugen der gik Markederne fortrøstningsfulde trods fortsat græsk farce: Den græske farce fortsatte i indeværende

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Den europæiske gældskrise

Den europæiske gældskrise Den europæiske gældskrise - Hvad gøres der for at forhindre en eskalering af krisen og er indsatsen tilstrækkelig? Seniorøkonom Frank Øland Hansen +45 4512 8526 franh@danskebank.dk www.danskebank.com/research

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen

Aktieugefokus. Det bobler i Kina. 17. april 2015 Finansanalysen 17. april 2015 Finansanalysen Aktieugefokus Det bobler i Kina Ugen der gik: Grækenland smed malurt i bægeret Ugen der kommer: Fokus på Grækenland Ændringer i anbefalinger og kursmål Ugen der gik: Fortsat

Læs mere

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1

Årsrapport 2009. Annual Report 2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Annual Report 2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 1 2 Sammenslutningen Danske Andelskasser Årsrapport 2009 Sammenslutningen Danske Andelskassers ordinære generalforsamling

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Finanskrisen og Hovedstadsregionen

Finanskrisen og Hovedstadsregionen Finanskrisen og Hovedstadsregionen 17. december 2008 Frank Øland Hansen franh@danskebank.dk Agenda Hvad for en krise? Hovedstadsregionen - Nu stiger ledigheden - Finanssektoren er vigtig - Tillidskrise

Læs mere

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C

Årsrapport 2011 Annual Report 2011 nr R- V C CVR-nr. 48233511 Årsrapport 2011 Annual Report 2011 Indhold / Contents Kort om Grontmij A/S / Grontmij A/S in brief 3 Ledelsespåtegning / Statement by the Board of Executives and the Board of Directors

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem

Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem Købssignal: foderkorn mm. skal afdækkes mindst 12 måneder frem I dag anbefaler vi at afdække det kommende års forbrug af foderkorn, færdigblandinger til svin, lavproteinblandinger til kvæg, roepiller og

Læs mere

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale

Skadesforsikring. - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank. HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet. Speciale HD(FR) 8. semester 2011 Aalborg Universitet Speciale Forfatter: Jannie Grubbe Kalsgaard Vejleder: Christian Farø Skadesforsikring - Salg af skadesforsikring i Ringkjøbing Landbobank Aalborg Universitet

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 D E N K A H O L D I N G A / S Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 / 2 0 0 4 ANNUAL REPORT 2 0 0 3 / 2 0 0 4 Indholdsfortegnelse / Contents

Læs mere

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12

Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Balyfa A/S Årsrapport for 2011/12 Annual Report for 2011/12 CVR-nr. 43 13 76 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / The Annual Report was presented and adopted

Læs mere

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13

Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 ELECTRONICS MANUFACTURING SERVICES Årsrapport 2012/13 Annual Report 2012/13 GPV International A/S CVR 66 94 57 15 Indhold Contents 12 13 Hoved- og nøgletal 5 Financial highlights Ledelsens beretning 9

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL

DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 DANMARKS NATIONALBANK KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 KVARTALSOVERSIGT 2. KVARTAL 214 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud?

Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Hvordan ser fremtidens danske realkreditmarked ud? Børsmæglerforeningen, den 8. marts 2007 Søren Kyhl, PhD Head of Danske Research Marts 2007 Fixed Income Research 1 Agenda De forestående ændringer i den

Læs mere