A R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0"

Transkript

1 ARSBERETNING 2000

2 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2 Finn B. Sørensen Peter Schou Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 698,6 861,0 807,2 802,8 945,2 Jacob Leth Per Gydov (næstformand) Aktiekapital 108,5 108,5 108,5 108,5 250,0 Svend Erik Kim R. Hansen Kracht Egenkapital 655,1 565,5 506,4 475,6 895,0 Karl Ove Jan Olsen Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) John Lundsgaard Gertrud Rahbek Preben Rasmussen SDC Udvikling A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 33,4 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 355,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 50,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 222,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 320 John Lundsgaard Finanssektorens DataDrift A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 11,5 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 143,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 12,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 143,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 0 John Lundsgaard SDC-FinansSystem A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Jørgen Giversen Makhdoom (formand)iqbal Aktiver i alt 58,9 65,2 52,4 49,5 46,5 Jørn Chjeffer Rasmussen Aktiekapital 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Susanne Rode Egenkapital 31,9 31,5 31,3 31,1 30,9 Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) Steven Thomas Setec Danmark A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 2,9 2,1 1,7 2,9 3,1 Jørgen Giversen Poul Chr. (formand)kjærbøll Aktiver i alt 14,0 11,1 11,3 12,7 10,1 Poul Chr. Kjærbøll Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Magnus Segercrantz Egenkapital 5,2 5,3 5,2 6,0 6,6 Heltidsmedarbejdere (ult. året)

3 SDC af 1993 A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 66,6 27,1 149,1 32,9 Aktiver i alt 745,7 803,3 751,6 537,7 Aktiekapital 108,0 108,0 108,0 108,0 Egenkapital 287,2 467,1 440,6 291,5 Heltidsmedarbejdere (ult. året) WM-data SDC A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 13,3 Jacob Leth John Lundsgaard Lars (formand)christiansen Aktiver i alt 207,1 Ronny Roos Anders Moltsen (næstformand) Aktiekapital 108,0 Jørgen Giversen Søren V. Christensen Egenkapital 111,6 Rolf Gustavsson Jesper Krommes Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) 326 Lars Harrysson SDC-koncernen Sparekassernes Datacenter Ballerup Medlemsforening SDC af 1993 Holding A/S Ballerup Kapitalselskab Finanssektorens DataDrift A/S Ballerup Aktieejende selskab Over 20% af aktiekapitalen: Spar Nord Bank A/S SDC af 1993 Holding A/S 100% Over 5% af aktiekapitalen: SDC af 1993 Holding A/S Amtssparekassen Fyn A/S Sparekassen Kronjylland Sparbank Vest A/S Lån & Spar Bank A/S Setec Danmark A/S Ballerup Prod. af betalingskort mv. SDC-FinansSystem A/S Ballerup Udvikling af Kernesystem SDC Udvikling A/S Ballerup Systemudvikling WM-data SDC A/S Ballerup Edb-drift SDC af 1993 Holding A/S 47,5% SDC af 1993 Holding A/S 40% SDC af 1993 Holding A/S 100% Finanssektorens Setec OY, Finland 47,5% RealDanmark A/S 40% DataDrift A/S 50% Privat 5,0% IBM Danmark A/S 20% WM-data AB, Sverige 50%

4 BERETNING 2000 Beretning

5 BERETNING 2000 SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater 2

6 BERETNING 2000 Det første år i det nye årtusinde blev et godt år for SDC Udvikling. År 2000 blev året, hvor SDC Udvikling, kunderne og ejerne kunne begynde at høste frugterne af de store investeringer i nye systemer og en ny decentral platform, der blev foretaget i løbet af 90'erne. De to store basale systemer, Kernesystem og FED, er i løbet af år 2000 blevet optimeret, tilrettet og tilført ny funktionalitet, så de nu udgør et velfungerende og stabilt fundament under pengeinstitutternes daglige forretninger. Selvbetjeningsområdet er blevet suppleret og udbygget med en række nye produkter, og en række markedsundersøgelser viser, at SDC Udviklings kunder er med helt fremme, når det gælder selvbetjening. Endelig er den kommende version af Kernesystemet tæt på at være færdigudviklet. Trods disse nye muligheder for pengeinstitutterne er det ikke blevet dyrere at benytte SDC Udvikling. Tværtimod, trods et højere forbrug af ydelser er pengeinstitutternes betalinger til SDC Udvikling i år 2000 i gennemsnit faldet med 2% i forhold til År 2000 kommer således ind i rækken af år, hvor pengeinstitutternes betalinger til SDC er faldet. Denne tendens ventes at kunne fortsætte også i Siden 1997 har det på trods af et konstant stigende aktivitetsniveau været muligt ikke blot at holde priserne i ro, men rent faktisk sætte priserne ned med 6%. Dette prisfald i den faktiske betaling skal ses i lyset af en stigning i det generelle prisindeks på gennemsnitlig 2 til 3% p.a. År 2000 blev også året, hvor den i 1999 annoncerede selskabsomdannelse blev gennemført og SDC delt i 2 selskaber. Driften af de centrale og decentrale systemer samt netværket blev placeret i et selvstændigt driftsselskab, WM-data SDC A/S, og udviklingen og vedligeholdelsen af pengeinstitutsystemerne blev placeret i SDC Udvikling A/S. SDC Udvikling kunne i år 2000 byde velkommen til en række nye kunder. Kunderne kommer primært fra den etablerede sparekasseverden, men også en helt nyetableret internetbank har valgt at benytte SDC Udvikling. Kundegruppen er hermed udvidet til at omfatte 82 pengeinstitutter. SDC Udvikling opnåede i 2000 et overskud efter skat på 33,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo ,4 mio. kr. mod 188,9 mio. kr. primo De strukturændringer, der har præget pengeinstitutsektoren op igennem 90'erne, fortsatte med uformindsket kraft i år I efteråret blev fusionen mellem Danske Bank og BG Bank annonceret. Fusionen betyder, at det udviklingssamarbejde om fællesudvikling, der er aftalt mellem SDC Udvikling og BG Bank, bortfalder ved kontraktens udløb ved årsskiftet 2002/2003. For virksomheden SDC Udvikling blev 2000 året, hvor en ny organisation blev implementeret, og hvor der blev formuleret en ny vision med nye værdier og mål for de kommende 3 år. 3

7 BERETNING 2000 Steen Bjerrum Nielsen Systemudvikler - Jeg synes kontakten med kunderne er spændende. Det er udfordrende og givende at få spontane og umiddelbare reaktioner på de opgaver man har arbejdet med. Selskabsomdannelsen På SDC's generalforsamling den 11. april 2000 blev det besluttet at godkende opdelingen af SDC af 1993 A/S i to selvstændige selskaber: WM-data SDC A/S og SDC Udvikling A/S. WM-data SDC er skabt i samarbejde med den store, svenske IT-koncern WM-data AB. Målet med dannelsen af WM-data SDC er at etablere et driftscenter, der ved at udvide kundeunderlaget kan sikre de nuværende og kommende brugere favorable driftspriser også i fremtiden. WM-datas begrundelse for at indgå i samarbejdet med SDC om etableringen af WM-data SDC er at få et driftscenter i Danmark og dermed være i stand til at blive totalleverandør for sine danske kunder. Med omdannelsen er SDC Udvikling blevet et rent udviklingshus, der kan koncentrere sig om at udvikle og vedligeholde de finansielle systemer, som vores kunder efterspørger. SDC Udvikling ejes 100% af SDC Holding. Ved opdelingen af det gamle SDC blev medarbejderstaben delt stort set lige over. Drift- og teknikmedarbejdere samt teknikrådgivere kom til WM-data SDC, og systemudviklere, systemrådgivere og stabe kom til SDC Udvikling. For at åbne mulighed for at nye interessenter kan komme ind og blive medejere af det nye driftsselskab, WMdata SDC, er der mellem SDC Holding og WM-data SDC blevet etableret et aktieselskab med navnet Finanssektorens DataDrift A/S. SDC Holding ejer 100% af dette selskab. 4 I forbindelse med etableringen af WM-data SDC er SDC's aktier i datterselskabet IT-Support blevet solgt til WM-data, og IT-Supports aktiviteter og medarbejdere er overført til WM-data. Sammenlægning af aktiviteterne og medarbejderne har givet en betydelig synergieffekt, idet de to selskaber før var leverandører af stort set de samme ydelser.

8 BERETNING 2000 Fra forening til forretning I 2000 blev der formuleret en ny vision, nye værdier og nye overordnede mål for SDC Udvikling. Visionen for SDC Udvikling: "SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater" skal sammen med de nye værdier og de nye mål ses som udtryk for SDC Udviklings ønske om at blive en mere forretningsorienteret virksomhed - en virksomhed, der i endnu højere grad sætter fokus på kundernes behov. Kundernes behov har også været i fokus i forbindelse med opbygningen af en ny organisation for SDC Udvikling - en organisation, der blev implementeret i efteråret. SDC Udvikling er med den nye organisation delt op i centre. Ansvarsområderne for de af centrene, der er egentlige udviklingscentre, modsvarer i stor udstrækning den måde, som vores kunder har valgt at organisere deres forretning på: filialsystemer, finansielle systemer, ledelsesinformation og selvbetjening. Under hensyn til SDC Udviklings overordnede mål har disse centre store muligheder for selv at fastsætte mål og succeskriterier for deres virke. Lis Hansen Dataarkitekt - Min vigtigste opgave er at skabe overblik over informationer i systemerne. En information må findes ét og kun ét sted. I forbindelse med opbygningen af den nye organisation er SDC Udviklings ledelse blevet udvidet med underdirektør Erik Jakobsen og underdirektør Birgitte Mikkelsen. Erik Jakobsen var før organisationsændringen udviklingschef, og Birgitte Mikkelsen var økonomi- og sekretariatschef. Nye kunder SDC Udvikling fik i år 2000 en tilgang på i alt 10 nye pengeinstitutter. Ved udgangen af år 2000 benyttede således 82 pengeinstitutter SDC Udvikling som deres primære IT-leverandør. 9 sparekasser besluttede i foråret at skifte fra at benytte Landbrugets Edb Center, LEC, som datacenter til i stedet at benytte SDC Udvikling. 4 af disse blev konverteret i efteråret. De sidste 5 bliver konverteret i løbet af 5

9 BERETNING 2000 foråret Med skiftet til SDC Udvikling får sparekasserne samtidig implementeret SDC Udviklings systemkompleks, herunder Kernesystem og FED. Kenn Thisted Systemudvikler - Når jeg går derhjemme og får en god ide til løsningen på et problem, så sender jeg en mail til mig selv - så er jeg sikker på, at jeg kan huske detaljerne, når jeg kommer på arbejde næste dag. I september måned så et nyt dansk pengeinstitut for første gang dagens lys. Internetbanken Basisbank valgte, da de skulle etablere sig som nyt pengeinstitut i Danmark, at benytte SDC Udvikling som deres IT-samarbejdspartner. SDC Udvikling har udover de basale banksystemer også leveret knowhow og support i forbindelse med etableringen af banken. Banken benytter Kernesystemet som deres basale system til styring af kunder og konti. Basisbanken, der er en ren internetbank uden filialer, benytter den nyeste version af SDC Udviklings InternetHomeBankingsystem. Kernesystem For Kernesystemets vedkommende er år 2000 blevet brugt til at styrke den kørende version af systemet samt udvikle den nye version. Den kørende version af Kernesystemet har i løbet af år 2000 fået tilført en række nye funktioner, der har gjort systemet til et stærkt og brugervenligt værktøj til kundeekspeditioner i et pengeinstitut. Systemet er blevet finjusteret og optimeret i form af 2 store programpakker. De to pakker, der blev udsendt i foråret og efteråret, indeholdt tilsammen næsten 300 nyheder, ændringer og rettelser. I perioden mellem programpakkerne er der udsendt en række mindre rettelsespakker, såkaldte fix-pakker, der retter småfejl og uhensigtsmæssigheder af især teknisk karakter. Der er ikke planer om at udsende flere af de store rettelsespakker, inden den nye version af Kernesystemet i oktober 2001 skal implementeres. 6 Udviklingen af den nye version af Kernesystemet, Kerne 20-01, er ved at være færdig. Den nye version vil med tiden gøre pengeinstitutterne uafhængige af styresy-

10 BERETNING 2000 stemet OS/2. Udover platformsuafhængigheden vil den nye version indeholde en del ny funktionalitet bl.a. muliticurrency, der vil gøre det muligt at oprette konti i fremmed valuta på linie med konti i danske kroner, og en nydesignet brugergrænseflade, der tager hensyn til de nyeste erfaringer inden for skærmdialog. Desuden vil den nyudviklede programkode gøre det nemmere og enklere at implementere ny funktionalitet. Kerne er baseret på IBM's internationale version af Kernesystemet. Alle nationale tilretninger er efterfølgende blevet implementeret i systemet, således at Kerne fremstår med et helt nyt redesignet system kombineret med alle de danske erfaringer og tilretninger der er kommet til, siden første version af systemet blev sat i produktion i Den nye version af Kernesystemet vil blive implementeret i pengeinstitutterne i oktober Charlotte Cavagnaro Projektleder - Nye udfordringer er vigtige for mig - jeg vil helst være i bevægelse både fagligt og personligt. Derfor har jeg valgt at søge ansættelse i SDC Udviklings konsulentcenter. IBM er sammen med SDC medejer af FinansSystem, der udvikler Kernesystemet. IBM står for markedsføring, salg og support internationalt af systemet. SDC Udvikling modtager betalinger for hver licens IBM sælger. IBM's salg af Corebank, som er IBM's betegnelse for systemet, har indtil nu givet SDC en indtægt på 32 mio. kr. I 2000 solgte IBM således Corebank til den franske bank BICS. Selvbetjening Et af de helt store indsats- og fokusområder i SDC Udvikling og hos vores kunder var i 2000 selvbetjeningsområdet. Pengeinstitutterne oplever et stigende krav fra deres kunder om adgang til nye funktioner på Internettet, og de oplever en stigende konkurrence fra de øvrige pengeinstitutter. Dette har i 2000 affødt en lang række nye systemer samt videreudvikling af nogle af de mere traditionelle systemer til Internettet. 7

11 BERETNING 2000 Siden SDC som de første i Danmark i 1994 lancerede et homebankingsystem til privatkunder, er udviklingen gået hurtig. Med det seneste skud på homebankingstammen, WAP-MobilBanking, befæster SDC og SDC's kunder den førerposition, der blev erhvervet tilbage i Flemming Hansen Systemkonsulent - En uformel og uhøjtidelig omgangsform betyder meget. Især når der ved krævende deadlines skal ydes noget ekstraordinært. SDC Udvikling kunne i 2000, som nogle af de første i Danmark, tilbyde WAP-MobilBanking. Med en WAPmobiltelefon kan kunderne foretage de mest almindelige bankforretninger via telefonen. En række af SDC Udviklings pengeinstitutter har valgt at benytte sig af muligheden og tilbyder nu deres kunder WAP-MobilBanking. Brugen af Internettet til homebanking er populært. Antallet af brugere af BrowserHomeBanking oversteg således i år 2000 antallet af brugere af det hidtil mest populære selvbetjeningssystem, telefonsystemet Talt- Svar. For at imødekomme det stigende brug af homebankingprogrammerne er åbningstiden blevet udvidet. Der er nu åbent for selvbetjening på hverdage fra kl. 5 om morgenen til kl. 3 den følgende nat og i weekenden fra kl. 6 om morgenen til kl. 2 den følgende nat. BrowserHomeBanking er i løbet af 2000 kommet i en række forbedrede versioner med ny funktionalitet. Den nyeste version af BrowserHomeBanking, den såkaldte Tynde Klient, blev introduceret i Systemet har fået navnet, fordi stort set alt softwaren nu ligger på SDC Udviklings servere og ikke som før på kundens pc. Kun sikkerhedsmodulet skal nu downloades på pc'en, før kunden kan benytte homebankingprogrammet. 8 Dermed spares pengeinstituttet for besværet med at sende programmet ud til kunderne på diskette eller cd'er, og kunderne kan med en kopi af deres sikkerhedsmodul på en diskette få adgang til deres homebankingkonti fra hvilken som helst pc - blot den er koblet op på Internettet. De første pengeinstitutter blev

12 BERETNING 2000 konverteret til den Tynde Klient i efteråret, og resten konverteres i løbet af 1. halvår Også homebankingsystemet til erhvervskunder, KaSel, er inde i en positiv udvikling, og brugen af systemet er vokset kraftigt i perioden. Således kunne KaSel i marts måned fejre en stigning på 50% i antallet af transaktioner i forhold til samme måned året før. Systemet er omlagt til at benytte Internettet til kommunikationen mellem kunden og SDC Udvikling, og der er kommet en række forbedringer til. KaSel er således nu forberedt for den nye elektroniske faktura, efaktura. Også her er SDC Udviklings pengeinstitutter med helt i front, en position der bekræftes af en konkurrentanalyse som SDC Udvikling har foretaget. I løbet af år 2000 er der som supplement til pengeinstitutternes homebankingsystem på Internettet tilført en række nye funktionaliteter: Budgetsystem, Skatteberegning, Boligfinansiering samt beregningsmoduler til forskellige forbrugslån. Alle moduler, som gør det muligt for pengeinstitutkunden via pengeinstituttets hjemmeside at foretage privatøkonomiske beregninger. Helle Reedtz Sørensen Projektleder - Én af de mange interessante udfordringer består i at få et team til at spille sammen og se opgaven blive løst med den aftalte kvalitet, til det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris. ØMU Den 28. september stemte danskerne nej til forslaget om, at Danmark skulle tilslutte sig den fælles europæiske valuta euroen og blive fuldgyldigt medlem af den Økonomiske Monetære Union. På grund af afstemningstidspunktet og på grund af det forventede ikrafttrædelsestidspunkt i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen havde SDC Udvikling i lighed med de øvrige finansielle datacentre foretaget et stort analysearbejde med henblik på omlægningen af pengeinstitutsystemerne i tilfælde af et ja. Selv om opgaven efter nej'et ikke er nær så omfattende, så er der dog en del tilretninger af systemerne der skal være på plads, når de øvrige lande i Europa i de kommende år tilslutter sig ØMU'en. 9

13 BERETNING 2000 Cryptomatic SDC Udvikling har indledt et samarbejde med det danske sikkerhedsfirma Cryptomatic. Målet med samarbejdet er at udvikle en såkaldt Signatur-server - en sikkerhedsløsning til Internettet. Kaj Trantel Programmør - Tillid, tryghed og ansvar er værdier der er afgørende for, at jeg kan levere et ordentligt stykke arbejde. Princippet i løsningen er, at man ved hjælp af en centralt placeret Signatur-server kan checke om en person - udstyret med et smartcard - er den person, han udgiver sig for at være, dvs. leverer den korrekte elektroniske signatur. Ved at flytte sikkerhedschecket fra arbejdspladsen, hjemmecomputeren eller WAP-telefonen til en server øges sikkerheden, og brugeren gøres uafhængig af hardwaren. Signatur-serveren ventes i samarbejde med Cryptomatic at blive markedsført i løbet af BG Bank Fusionen mellem Danske Bank og BG Bank blev bekendtgjort i begyndelsen af oktober. Inden denne dato blev der i SDC Udvikling og i WM-data SDC arbejdet med at få udfaset bankens drift til DMdata - den facility management leverandør som BG Bank havde besluttet sig for at skifte til. Denne udfasningsopgave blev med fusionen fra den ene dag til den anden ændret til en konverteringsopgave. Planlægningen af denne nye opgave er gået i gang, og konverteringen forventes at skulle foregå i efteråret BG Bank og SDC indgik i 1999 en aftale om et udviklingssamarbejde. Denne aftale løber frem til årsskiftet 2002/2003. Prisstruktur I år 2000 er hovedprincipperne i en ny prisstruktur blevet drøftet mellem SDC Udvikling, dets ejere og kunder. 10 Princippet i den ny prisstruktur er, at der i højere grad end det er tilfældet nu, skal være tydelig sammenhæng

14 BERETNING 2000 mellem pris og ydelse. I den nuværende prissætning, der stammer tilbage fra midten af 80'erne, er der ikke for hver enkelt ydelse nøje sammenhæng mellem omkostninger ved at levere ydelsen og prisen der skal betales for ydelsen. Det har betydet, at indtægterne på nogle ydelser - der er for dyre - har betalt for andre - der er for billige. Det afgørende har været at regnskabet balancerede i sidste ende. Det overordnede formål med den nye prisstruktur er at skabe synlige ydelser til synlige priser, således at det enkelte pengeinstitut har mulighed for at vurdere konsekvenser af mulige adfærdsændringer. Principperne i den gamle prisstruktur om, at systemerne udvikles til den største kundes behov, og at der er de samme enhedspriser på driftsydelser til alle kunder uanset kundens størrelse, fastholdes i den nye prisstruktur. Helle Jønsson Systemudvikler - Det er givende, sammen med engagerede kolleger, at udvikle produkter i høj kvalitet. Den nye prisstruktur ventes at træde i kraft den 1. juli Decentral Platform Den decentrale platform i pengeinstitutterne har i 2000 været præget af en række optimeringstiltag med det formål at sikre, at netværk, servere, arbejdspladser og andet udstyr kører optimalt. I takt med behovet for opgraderinger og nyt udstyr er opstået i pengeinstitutterne, er nye modeller løbende blevet certificeret og dermed godkendt til brug på den decentrale platform. Det stigende brug af Internettet i pengeinstitutterne har i 2000 og vil i de kommende år byde på nye udfordringer til dels at sikre at der er en tilstrækkelig liniekapacitet dels sikre, at den nødvendige sikkerhed er tilstede. 11

15 BERETNING 2000 En anden af fremtidens store udfordringer bliver valget af et nyt styresystem som afløser for OS/2, der fra IBM's side er under udfasning. Overvejelserne og forundersøgelserne er allerede gået i gang, og i de kommende år skal et nyt styresystem implementeres. For pengeinstitutterne betyder overgangen til nyt styresystem, at der i langt højere grad end i dag bliver mulighed for at integrere produkter fra 3. parts leverandører. Britt Husom Systemudvikler - Hver dag er en mulighed for at lære noget nyt. Hvis jeg evner det vil både SDC Udvikling og jeg selv få glæde af det. Produktion År 2000 har været kendetegnet ved en høj driftsstabilitet. De rettelser og oprydninger, der blev foretaget i forbindelse med år 2000-skiftet har vist sig at have en god effekt på driftsstabiliteten. Med undtagelse af en enkelt måned har tallet for onlinetilgængeligheden ligget over det aftalte minimum. For at kunne imødekomme de stigende krav til det centrale anlæg er kapaciteten i år 2000 blevet udbygget med 200 MIPS, således at der ved årets udgang er næsten MIPS til rådighed for applikationerne. Øvrige selskaber i SDC-koncernen WM-data SDC A/S Den nyetablerede driftsfabrik, WM-data SDC, blandede sig allerede fra starten i konkurrencen om kunder på det danske facility management marked. I 2000 kunne WM-data SDC således byde velkommen til en række nye driftskunder. Udover at sætte fokus på nye kunder og drift for de nuværende kunder er år 2000 blevet brugt til at etablere et forretningsfundament under den nyetablerede virksomhed. Forretningsgrundlaget, der præciserer mål og værdier for virksomheden, er blevet formuleret og en række af virksomhedens ydelser er - for at styrke salget - blevet beskrevet i enkle, overskuelige produktgrupper. 12

16 BERETNING 2000 Samarbejdet med WM-data har i 2000 været en vigtig brik i etableringen af driftsaftaler med de nye kunder. WM-datas store kontaktflade i den danske IT-verden har haft stor betydning og beviser, at WM-datas filosofi om totalleverandørrollen på det danske marked har været rigtig. WM-data SDC står således godt rustet til den fremtidige konkurrence inden for outsourcing. Et marked der i de kommende år ventes at stige kraftigt. Regnskabet for år 2000 viser en omsætning på 478,8 mio. kr., og et overskud før skat på 18,3 mio. kr. Egenkapitalen er på 111,6 mio. kr. Ultimo 2000 var der 326 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). SDC-FinansSystem A/S I 2000 har hovedindsatsen været at få planlagt og startet udviklingen af Kerne 20-01, den nye WEB-baserede version af Kernesystemet. Store dele af konstruktionen af systemet er afsluttet i år Den resterende konstruktion afsluttes i 1. kvartal Testen af systemet er planlagt og påbegyndt i Frem til implementeringen i efteråret 2001 skal der foretages en omfattende test af systemet og dets grænseflader. Ole Magnussen Systemudvikler - Man kan ikke som udvikler sætte sig hen i et hjørne og sige at det er mit system - alle udviklere må i dag være parate til at arbejde i teams. SDC-FinanSystem A/S har også i 2000 i samarbejde med IBM arbejdet på videreudviklingen af den internationale version af Kernesystemet, Corebank. Projektet har omfattet at gøre Corebank fri af HPS og introduceret API'er (Application Program Interfaces) i stedet for den integrerede client. Udviklingen foregår i samarbejde med IBM's udviklingscenter i Böblingen i Tyskland. Opbygningen af FinansSystems nye udviklings- og testmiljø er gennemført i Det nye udviklings- og testmiljø skal gøre udviklingen og testen af nye versioner af Kernesystemet enklere og mere sikkert. Med udviklingsmiljøet opnår selskabet en repository baseret udvikling, er endvidere fritstillet med hensyn til det anvendte pro- 13

17 BERETNING 2000 grammeringssprog og får en sikker og rationel versionsstyring. Med det nye testmiljø opnår selskabet muligheden for at selve testen kan foregå på en mere rationel måde, og de gennemførte tests kan dokumenteres systematisk til senere brug. Herved forventes, at kvaliteten forbedres også under versioneret udvikling med løbende tilføjelser. Søren Kraglund Konsulent - Som medarbejder i en supportfunktion er det vigtigt at bevare overblikket. Hvilke problemer skal prioriteres først og hvilke må vente? Og så gør det naturligvis ikke noget, hvis man kan lide at kommunikere med andre. Første trin af lederudviklingsprogrammet, der har til formål at styrke ledelsens færdigheder samt selskabets værdier og holdninger, er afsluttet i Næste trin, som både retter sig mod ledere og andre medarbejdere, gennemføres i I 2001 vil kræfterne primært blive brugt på test og implementering af Kerne Sideløbende hermed vil der i samarbejde med SDC Udvikling og WM-data SDC blive taget de første skridt imod en beskrivelse af de ønsker og krav, der er til den version af Kernesystemet, der i 2002 skal afløse Kerne For IBM vil kræfterne blive brugt på planlægning, konstruktion og test af den næste udgave af den internationale version, som vil indeholde bankfunktionalitet, krævet af tyske banker og andre internationale banker. SDC-FinansSystem A/S har i 2000 haft en omsætning på 109,3 mio. kr. Årets resultat før skat udgør 0,3 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2000 på 31,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede SDC-FinansSystem A/S 108 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 14

18 BERETNING 2000 Setec Danmark A/S Kerneydelsen i 2000 har været at producere betalingskort til de danske pengeinstitutter. Setec Danmarks omsætning på dette område er steget kraftigt i 2000, dels fordi flere og flere kunder skifter deres Dankort ud med et Visa-kort, et kort der i modsætning til Dankortet skal udskiftes hvert andet år, dels fordi de pengeinstitutter Setec Danmark har som kunder, har oplevet en markant kundetilgang i det forløbne år. Aftalen om kortleverancer til BG Bank udløb den 1. januar Der er aftalt en forlængelse af kontrakten, således at Setec Danmark frem til efteråret 2001 fortsat kan levere betalingskort til BG Bank-filialerne. Der er mellem Setec Danmark og Danske Bank en god dialog om mulighederne for at kunne levere betalingskort også ud over denne periode. Setec Danmark har i samarbejde med Danida været med til at etablere ny bankstruktur i den afrikanske stat, Tanzania. En af de største banker i Tanzania, CRDB-Bank, benytter således betalings- og identitetskort produceret af Setec Danmark. Omsætningen med CRDB-Bank er gennem årene vokset og er nu af et betydeligt omfang. Annette Bang Systemudvikler - Det er spændende og udfordrende at være med til at bygge noget op fra bunden. At kunne betragte et nyudviklet system og sige det har jeg været med til at lave. I løbet af år 2000 er der investeret betydeligt i nyt software til personalisering af smartcards. Softwaren vil gøre det muligt for Setec Danmark, når behovet kommer, at producere smartcards der lever op til de nye krav fra de europæiske kortproducenter. Dvs. kort der kan benyttes til traditionelle betalinger, identifikation i form af en digital signatur, elektronisk pung samt en række øvrige applikationer. Også inden for det offentlige har Setec Danmark haft fremgang især inden for ID-kort og Schengendokumenter. 15

19 BERETNING 2000 Setec-gruppen med hovedsæde i Finland har i de seneste år satset kraftigt på forskning og udvikling. I Finland har en af de større banker, OKO-bank, som den første i verden taget hul på et projekt, der omfatter indførelsen af smartcards med EMV-standarden, digitale signaturer og elektronisk pung. Endvidere har Finland introduceret det elektroniske borgerkort, der er blevet accepteret som pas og identifikationskort inden for Schengenlandene. Inge Rosenberg Osted Systemudvikler - Det er en vigtig opgave for mig at holde min faglige kunnen vedlige - derfor tager jeg meget gerne nye opgaver - også opgaver, hvor jeg ikke er så erfaren. Setec Danmark øgede i 2000 sin omsætning i forhold til året før med 4,7 mio. kr. til 29,6 mio. kr. Resultatet før skat er på 4,4 mio. kr. efter skat på 2,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede Setec Danmark A/S 15 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 16

20 REGNSKAB 2000 Regnskab 17

21 REGNSKAB 2000 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg og inventar optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Regnskabet for SDC Udvikling A/S indgår i koncernregnskabet for SDC af 1993 Holding A/S. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som er fastsat til: SAMMENLIGNINGSTAL Selskabet er jf. tidligere omtalte selskabsomdannelse etableret i 2000, og som sammenligningstal i balancen er anvendt åbningsbalancen pr. 1. januar RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt i beretningsform, og balancen opstilles i kontoform. Nettoomsætning Som indtægtsgrundlag anvendes faktureringskriteriet. Andre driftsindtægter Indtægter af sekundær karakter opføres som andre indtægter, herunder administrationsindtægt og lejeindtægt mv. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig væsentligt fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Immaterielle anlægsaktiver Edb-programmel udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til ombygningsprisen og afskrives lineært over den aftalte lejeperiode, dog maksimalt over 5 år. - Tekniske anlæg og maskiner 3-5 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris på under 50 t.kr. eller med en forventet brugstid på under 2 år udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Finansielle tilgodehavender optages til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen ultimo året. Obligationer, der er udtrukket, optages til pari. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/- tab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster bindes på egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser. Hensættelse til struktur- og aktivitetstilpasning Udtrædelsesgodtgørelser afledt af medlemmers udmeldelse og udtræden af Sparekassernes Datacenter hensættes og opløses efterfølgende i takt 18

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14

Årsrapport 2014. CVR-nr. 15 31 37 14 Årsrapport 2014 CVR-nr. 15 31 37 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger...3 Hoved- og nøgletal...4 Ledelsesberetning...5 Aktionærinformation...13 Regnskabsberetning...15 Ledelsespåtegning...19

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014

Rønne Havn A/S. CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Rønne Havn A/S CVR-nr. 27 93 21 50 ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Side Året kort fortalt ved den adm. direktør 2 Hoved- og nøgletal 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 7 Revisionspåtegning 8 Ledelsesberetning Rønne

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED

VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ÅRSRAPPORT 2010 VORES VISION VI VIL VÆRE VERDENS BEDSTE SKOVIRKSOMHED ECCO Sko A/S Industrivej 5 DK-6261 Bredebro A/S Reg. nr. 43.088 CVR-nr. 45 34 99 18 Bestyrelse Hanni Toosbuy Kasprzak Formand Karsten

Læs mere

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3

2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 2HVOR F0R FATTER NE1 ER3 1 Selskab Gyldendal A/S Klareboderne 3 1001 København K CVR-nr. 58 20 01 15 Hjemstedskommune: København Land: Danmark Telefon: 33 75 55 55 Telefax: 33 75 55 56 Internet: www.gyldendal.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004

Grant Thornton. DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum. Årsrapport 2004 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2005 (dirigent) DIFO Foreningen Dansk INTERNET Forum Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere