A R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0"

Transkript

1 ARSBERETNING 2000

2 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2 Finn B. Sørensen Peter Schou Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 698,6 861,0 807,2 802,8 945,2 Jacob Leth Per Gydov (næstformand) Aktiekapital 108,5 108,5 108,5 108,5 250,0 Svend Erik Kim R. Hansen Kracht Egenkapital 655,1 565,5 506,4 475,6 895,0 Karl Ove Jan Olsen Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) John Lundsgaard Gertrud Rahbek Preben Rasmussen SDC Udvikling A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 33,4 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 355,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 50,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 222,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 320 John Lundsgaard Finanssektorens DataDrift A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 11,5 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 143,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 12,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 143,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 0 John Lundsgaard SDC-FinansSystem A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Jørgen Giversen Makhdoom (formand)iqbal Aktiver i alt 58,9 65,2 52,4 49,5 46,5 Jørn Chjeffer Rasmussen Aktiekapital 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Susanne Rode Egenkapital 31,9 31,5 31,3 31,1 30,9 Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) Steven Thomas Setec Danmark A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 2,9 2,1 1,7 2,9 3,1 Jørgen Giversen Poul Chr. (formand)kjærbøll Aktiver i alt 14,0 11,1 11,3 12,7 10,1 Poul Chr. Kjærbøll Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Magnus Segercrantz Egenkapital 5,2 5,3 5,2 6,0 6,6 Heltidsmedarbejdere (ult. året)

3 SDC af 1993 A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 66,6 27,1 149,1 32,9 Aktiver i alt 745,7 803,3 751,6 537,7 Aktiekapital 108,0 108,0 108,0 108,0 Egenkapital 287,2 467,1 440,6 291,5 Heltidsmedarbejdere (ult. året) WM-data SDC A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 13,3 Jacob Leth John Lundsgaard Lars (formand)christiansen Aktiver i alt 207,1 Ronny Roos Anders Moltsen (næstformand) Aktiekapital 108,0 Jørgen Giversen Søren V. Christensen Egenkapital 111,6 Rolf Gustavsson Jesper Krommes Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) 326 Lars Harrysson SDC-koncernen Sparekassernes Datacenter Ballerup Medlemsforening SDC af 1993 Holding A/S Ballerup Kapitalselskab Finanssektorens DataDrift A/S Ballerup Aktieejende selskab Over 20% af aktiekapitalen: Spar Nord Bank A/S SDC af 1993 Holding A/S 100% Over 5% af aktiekapitalen: SDC af 1993 Holding A/S Amtssparekassen Fyn A/S Sparekassen Kronjylland Sparbank Vest A/S Lån & Spar Bank A/S Setec Danmark A/S Ballerup Prod. af betalingskort mv. SDC-FinansSystem A/S Ballerup Udvikling af Kernesystem SDC Udvikling A/S Ballerup Systemudvikling WM-data SDC A/S Ballerup Edb-drift SDC af 1993 Holding A/S 47,5% SDC af 1993 Holding A/S 40% SDC af 1993 Holding A/S 100% Finanssektorens Setec OY, Finland 47,5% RealDanmark A/S 40% DataDrift A/S 50% Privat 5,0% IBM Danmark A/S 20% WM-data AB, Sverige 50%

4 BERETNING 2000 Beretning

5 BERETNING 2000 SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater 2

6 BERETNING 2000 Det første år i det nye årtusinde blev et godt år for SDC Udvikling. År 2000 blev året, hvor SDC Udvikling, kunderne og ejerne kunne begynde at høste frugterne af de store investeringer i nye systemer og en ny decentral platform, der blev foretaget i løbet af 90'erne. De to store basale systemer, Kernesystem og FED, er i løbet af år 2000 blevet optimeret, tilrettet og tilført ny funktionalitet, så de nu udgør et velfungerende og stabilt fundament under pengeinstitutternes daglige forretninger. Selvbetjeningsområdet er blevet suppleret og udbygget med en række nye produkter, og en række markedsundersøgelser viser, at SDC Udviklings kunder er med helt fremme, når det gælder selvbetjening. Endelig er den kommende version af Kernesystemet tæt på at være færdigudviklet. Trods disse nye muligheder for pengeinstitutterne er det ikke blevet dyrere at benytte SDC Udvikling. Tværtimod, trods et højere forbrug af ydelser er pengeinstitutternes betalinger til SDC Udvikling i år 2000 i gennemsnit faldet med 2% i forhold til År 2000 kommer således ind i rækken af år, hvor pengeinstitutternes betalinger til SDC er faldet. Denne tendens ventes at kunne fortsætte også i Siden 1997 har det på trods af et konstant stigende aktivitetsniveau været muligt ikke blot at holde priserne i ro, men rent faktisk sætte priserne ned med 6%. Dette prisfald i den faktiske betaling skal ses i lyset af en stigning i det generelle prisindeks på gennemsnitlig 2 til 3% p.a. År 2000 blev også året, hvor den i 1999 annoncerede selskabsomdannelse blev gennemført og SDC delt i 2 selskaber. Driften af de centrale og decentrale systemer samt netværket blev placeret i et selvstændigt driftsselskab, WM-data SDC A/S, og udviklingen og vedligeholdelsen af pengeinstitutsystemerne blev placeret i SDC Udvikling A/S. SDC Udvikling kunne i år 2000 byde velkommen til en række nye kunder. Kunderne kommer primært fra den etablerede sparekasseverden, men også en helt nyetableret internetbank har valgt at benytte SDC Udvikling. Kundegruppen er hermed udvidet til at omfatte 82 pengeinstitutter. SDC Udvikling opnåede i 2000 et overskud efter skat på 33,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo ,4 mio. kr. mod 188,9 mio. kr. primo De strukturændringer, der har præget pengeinstitutsektoren op igennem 90'erne, fortsatte med uformindsket kraft i år I efteråret blev fusionen mellem Danske Bank og BG Bank annonceret. Fusionen betyder, at det udviklingssamarbejde om fællesudvikling, der er aftalt mellem SDC Udvikling og BG Bank, bortfalder ved kontraktens udløb ved årsskiftet 2002/2003. For virksomheden SDC Udvikling blev 2000 året, hvor en ny organisation blev implementeret, og hvor der blev formuleret en ny vision med nye værdier og mål for de kommende 3 år. 3

7 BERETNING 2000 Steen Bjerrum Nielsen Systemudvikler - Jeg synes kontakten med kunderne er spændende. Det er udfordrende og givende at få spontane og umiddelbare reaktioner på de opgaver man har arbejdet med. Selskabsomdannelsen På SDC's generalforsamling den 11. april 2000 blev det besluttet at godkende opdelingen af SDC af 1993 A/S i to selvstændige selskaber: WM-data SDC A/S og SDC Udvikling A/S. WM-data SDC er skabt i samarbejde med den store, svenske IT-koncern WM-data AB. Målet med dannelsen af WM-data SDC er at etablere et driftscenter, der ved at udvide kundeunderlaget kan sikre de nuværende og kommende brugere favorable driftspriser også i fremtiden. WM-datas begrundelse for at indgå i samarbejdet med SDC om etableringen af WM-data SDC er at få et driftscenter i Danmark og dermed være i stand til at blive totalleverandør for sine danske kunder. Med omdannelsen er SDC Udvikling blevet et rent udviklingshus, der kan koncentrere sig om at udvikle og vedligeholde de finansielle systemer, som vores kunder efterspørger. SDC Udvikling ejes 100% af SDC Holding. Ved opdelingen af det gamle SDC blev medarbejderstaben delt stort set lige over. Drift- og teknikmedarbejdere samt teknikrådgivere kom til WM-data SDC, og systemudviklere, systemrådgivere og stabe kom til SDC Udvikling. For at åbne mulighed for at nye interessenter kan komme ind og blive medejere af det nye driftsselskab, WMdata SDC, er der mellem SDC Holding og WM-data SDC blevet etableret et aktieselskab med navnet Finanssektorens DataDrift A/S. SDC Holding ejer 100% af dette selskab. 4 I forbindelse med etableringen af WM-data SDC er SDC's aktier i datterselskabet IT-Support blevet solgt til WM-data, og IT-Supports aktiviteter og medarbejdere er overført til WM-data. Sammenlægning af aktiviteterne og medarbejderne har givet en betydelig synergieffekt, idet de to selskaber før var leverandører af stort set de samme ydelser.

8 BERETNING 2000 Fra forening til forretning I 2000 blev der formuleret en ny vision, nye værdier og nye overordnede mål for SDC Udvikling. Visionen for SDC Udvikling: "SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater" skal sammen med de nye værdier og de nye mål ses som udtryk for SDC Udviklings ønske om at blive en mere forretningsorienteret virksomhed - en virksomhed, der i endnu højere grad sætter fokus på kundernes behov. Kundernes behov har også været i fokus i forbindelse med opbygningen af en ny organisation for SDC Udvikling - en organisation, der blev implementeret i efteråret. SDC Udvikling er med den nye organisation delt op i centre. Ansvarsområderne for de af centrene, der er egentlige udviklingscentre, modsvarer i stor udstrækning den måde, som vores kunder har valgt at organisere deres forretning på: filialsystemer, finansielle systemer, ledelsesinformation og selvbetjening. Under hensyn til SDC Udviklings overordnede mål har disse centre store muligheder for selv at fastsætte mål og succeskriterier for deres virke. Lis Hansen Dataarkitekt - Min vigtigste opgave er at skabe overblik over informationer i systemerne. En information må findes ét og kun ét sted. I forbindelse med opbygningen af den nye organisation er SDC Udviklings ledelse blevet udvidet med underdirektør Erik Jakobsen og underdirektør Birgitte Mikkelsen. Erik Jakobsen var før organisationsændringen udviklingschef, og Birgitte Mikkelsen var økonomi- og sekretariatschef. Nye kunder SDC Udvikling fik i år 2000 en tilgang på i alt 10 nye pengeinstitutter. Ved udgangen af år 2000 benyttede således 82 pengeinstitutter SDC Udvikling som deres primære IT-leverandør. 9 sparekasser besluttede i foråret at skifte fra at benytte Landbrugets Edb Center, LEC, som datacenter til i stedet at benytte SDC Udvikling. 4 af disse blev konverteret i efteråret. De sidste 5 bliver konverteret i løbet af 5

9 BERETNING 2000 foråret Med skiftet til SDC Udvikling får sparekasserne samtidig implementeret SDC Udviklings systemkompleks, herunder Kernesystem og FED. Kenn Thisted Systemudvikler - Når jeg går derhjemme og får en god ide til løsningen på et problem, så sender jeg en mail til mig selv - så er jeg sikker på, at jeg kan huske detaljerne, når jeg kommer på arbejde næste dag. I september måned så et nyt dansk pengeinstitut for første gang dagens lys. Internetbanken Basisbank valgte, da de skulle etablere sig som nyt pengeinstitut i Danmark, at benytte SDC Udvikling som deres IT-samarbejdspartner. SDC Udvikling har udover de basale banksystemer også leveret knowhow og support i forbindelse med etableringen af banken. Banken benytter Kernesystemet som deres basale system til styring af kunder og konti. Basisbanken, der er en ren internetbank uden filialer, benytter den nyeste version af SDC Udviklings InternetHomeBankingsystem. Kernesystem For Kernesystemets vedkommende er år 2000 blevet brugt til at styrke den kørende version af systemet samt udvikle den nye version. Den kørende version af Kernesystemet har i løbet af år 2000 fået tilført en række nye funktioner, der har gjort systemet til et stærkt og brugervenligt værktøj til kundeekspeditioner i et pengeinstitut. Systemet er blevet finjusteret og optimeret i form af 2 store programpakker. De to pakker, der blev udsendt i foråret og efteråret, indeholdt tilsammen næsten 300 nyheder, ændringer og rettelser. I perioden mellem programpakkerne er der udsendt en række mindre rettelsespakker, såkaldte fix-pakker, der retter småfejl og uhensigtsmæssigheder af især teknisk karakter. Der er ikke planer om at udsende flere af de store rettelsespakker, inden den nye version af Kernesystemet i oktober 2001 skal implementeres. 6 Udviklingen af den nye version af Kernesystemet, Kerne 20-01, er ved at være færdig. Den nye version vil med tiden gøre pengeinstitutterne uafhængige af styresy-

10 BERETNING 2000 stemet OS/2. Udover platformsuafhængigheden vil den nye version indeholde en del ny funktionalitet bl.a. muliticurrency, der vil gøre det muligt at oprette konti i fremmed valuta på linie med konti i danske kroner, og en nydesignet brugergrænseflade, der tager hensyn til de nyeste erfaringer inden for skærmdialog. Desuden vil den nyudviklede programkode gøre det nemmere og enklere at implementere ny funktionalitet. Kerne er baseret på IBM's internationale version af Kernesystemet. Alle nationale tilretninger er efterfølgende blevet implementeret i systemet, således at Kerne fremstår med et helt nyt redesignet system kombineret med alle de danske erfaringer og tilretninger der er kommet til, siden første version af systemet blev sat i produktion i Den nye version af Kernesystemet vil blive implementeret i pengeinstitutterne i oktober Charlotte Cavagnaro Projektleder - Nye udfordringer er vigtige for mig - jeg vil helst være i bevægelse både fagligt og personligt. Derfor har jeg valgt at søge ansættelse i SDC Udviklings konsulentcenter. IBM er sammen med SDC medejer af FinansSystem, der udvikler Kernesystemet. IBM står for markedsføring, salg og support internationalt af systemet. SDC Udvikling modtager betalinger for hver licens IBM sælger. IBM's salg af Corebank, som er IBM's betegnelse for systemet, har indtil nu givet SDC en indtægt på 32 mio. kr. I 2000 solgte IBM således Corebank til den franske bank BICS. Selvbetjening Et af de helt store indsats- og fokusområder i SDC Udvikling og hos vores kunder var i 2000 selvbetjeningsområdet. Pengeinstitutterne oplever et stigende krav fra deres kunder om adgang til nye funktioner på Internettet, og de oplever en stigende konkurrence fra de øvrige pengeinstitutter. Dette har i 2000 affødt en lang række nye systemer samt videreudvikling af nogle af de mere traditionelle systemer til Internettet. 7

11 BERETNING 2000 Siden SDC som de første i Danmark i 1994 lancerede et homebankingsystem til privatkunder, er udviklingen gået hurtig. Med det seneste skud på homebankingstammen, WAP-MobilBanking, befæster SDC og SDC's kunder den førerposition, der blev erhvervet tilbage i Flemming Hansen Systemkonsulent - En uformel og uhøjtidelig omgangsform betyder meget. Især når der ved krævende deadlines skal ydes noget ekstraordinært. SDC Udvikling kunne i 2000, som nogle af de første i Danmark, tilbyde WAP-MobilBanking. Med en WAPmobiltelefon kan kunderne foretage de mest almindelige bankforretninger via telefonen. En række af SDC Udviklings pengeinstitutter har valgt at benytte sig af muligheden og tilbyder nu deres kunder WAP-MobilBanking. Brugen af Internettet til homebanking er populært. Antallet af brugere af BrowserHomeBanking oversteg således i år 2000 antallet af brugere af det hidtil mest populære selvbetjeningssystem, telefonsystemet Talt- Svar. For at imødekomme det stigende brug af homebankingprogrammerne er åbningstiden blevet udvidet. Der er nu åbent for selvbetjening på hverdage fra kl. 5 om morgenen til kl. 3 den følgende nat og i weekenden fra kl. 6 om morgenen til kl. 2 den følgende nat. BrowserHomeBanking er i løbet af 2000 kommet i en række forbedrede versioner med ny funktionalitet. Den nyeste version af BrowserHomeBanking, den såkaldte Tynde Klient, blev introduceret i Systemet har fået navnet, fordi stort set alt softwaren nu ligger på SDC Udviklings servere og ikke som før på kundens pc. Kun sikkerhedsmodulet skal nu downloades på pc'en, før kunden kan benytte homebankingprogrammet. 8 Dermed spares pengeinstituttet for besværet med at sende programmet ud til kunderne på diskette eller cd'er, og kunderne kan med en kopi af deres sikkerhedsmodul på en diskette få adgang til deres homebankingkonti fra hvilken som helst pc - blot den er koblet op på Internettet. De første pengeinstitutter blev

12 BERETNING 2000 konverteret til den Tynde Klient i efteråret, og resten konverteres i løbet af 1. halvår Også homebankingsystemet til erhvervskunder, KaSel, er inde i en positiv udvikling, og brugen af systemet er vokset kraftigt i perioden. Således kunne KaSel i marts måned fejre en stigning på 50% i antallet af transaktioner i forhold til samme måned året før. Systemet er omlagt til at benytte Internettet til kommunikationen mellem kunden og SDC Udvikling, og der er kommet en række forbedringer til. KaSel er således nu forberedt for den nye elektroniske faktura, efaktura. Også her er SDC Udviklings pengeinstitutter med helt i front, en position der bekræftes af en konkurrentanalyse som SDC Udvikling har foretaget. I løbet af år 2000 er der som supplement til pengeinstitutternes homebankingsystem på Internettet tilført en række nye funktionaliteter: Budgetsystem, Skatteberegning, Boligfinansiering samt beregningsmoduler til forskellige forbrugslån. Alle moduler, som gør det muligt for pengeinstitutkunden via pengeinstituttets hjemmeside at foretage privatøkonomiske beregninger. Helle Reedtz Sørensen Projektleder - Én af de mange interessante udfordringer består i at få et team til at spille sammen og se opgaven blive løst med den aftalte kvalitet, til det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris. ØMU Den 28. september stemte danskerne nej til forslaget om, at Danmark skulle tilslutte sig den fælles europæiske valuta euroen og blive fuldgyldigt medlem af den Økonomiske Monetære Union. På grund af afstemningstidspunktet og på grund af det forventede ikrafttrædelsestidspunkt i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen havde SDC Udvikling i lighed med de øvrige finansielle datacentre foretaget et stort analysearbejde med henblik på omlægningen af pengeinstitutsystemerne i tilfælde af et ja. Selv om opgaven efter nej'et ikke er nær så omfattende, så er der dog en del tilretninger af systemerne der skal være på plads, når de øvrige lande i Europa i de kommende år tilslutter sig ØMU'en. 9

13 BERETNING 2000 Cryptomatic SDC Udvikling har indledt et samarbejde med det danske sikkerhedsfirma Cryptomatic. Målet med samarbejdet er at udvikle en såkaldt Signatur-server - en sikkerhedsløsning til Internettet. Kaj Trantel Programmør - Tillid, tryghed og ansvar er værdier der er afgørende for, at jeg kan levere et ordentligt stykke arbejde. Princippet i løsningen er, at man ved hjælp af en centralt placeret Signatur-server kan checke om en person - udstyret med et smartcard - er den person, han udgiver sig for at være, dvs. leverer den korrekte elektroniske signatur. Ved at flytte sikkerhedschecket fra arbejdspladsen, hjemmecomputeren eller WAP-telefonen til en server øges sikkerheden, og brugeren gøres uafhængig af hardwaren. Signatur-serveren ventes i samarbejde med Cryptomatic at blive markedsført i løbet af BG Bank Fusionen mellem Danske Bank og BG Bank blev bekendtgjort i begyndelsen af oktober. Inden denne dato blev der i SDC Udvikling og i WM-data SDC arbejdet med at få udfaset bankens drift til DMdata - den facility management leverandør som BG Bank havde besluttet sig for at skifte til. Denne udfasningsopgave blev med fusionen fra den ene dag til den anden ændret til en konverteringsopgave. Planlægningen af denne nye opgave er gået i gang, og konverteringen forventes at skulle foregå i efteråret BG Bank og SDC indgik i 1999 en aftale om et udviklingssamarbejde. Denne aftale løber frem til årsskiftet 2002/2003. Prisstruktur I år 2000 er hovedprincipperne i en ny prisstruktur blevet drøftet mellem SDC Udvikling, dets ejere og kunder. 10 Princippet i den ny prisstruktur er, at der i højere grad end det er tilfældet nu, skal være tydelig sammenhæng

14 BERETNING 2000 mellem pris og ydelse. I den nuværende prissætning, der stammer tilbage fra midten af 80'erne, er der ikke for hver enkelt ydelse nøje sammenhæng mellem omkostninger ved at levere ydelsen og prisen der skal betales for ydelsen. Det har betydet, at indtægterne på nogle ydelser - der er for dyre - har betalt for andre - der er for billige. Det afgørende har været at regnskabet balancerede i sidste ende. Det overordnede formål med den nye prisstruktur er at skabe synlige ydelser til synlige priser, således at det enkelte pengeinstitut har mulighed for at vurdere konsekvenser af mulige adfærdsændringer. Principperne i den gamle prisstruktur om, at systemerne udvikles til den største kundes behov, og at der er de samme enhedspriser på driftsydelser til alle kunder uanset kundens størrelse, fastholdes i den nye prisstruktur. Helle Jønsson Systemudvikler - Det er givende, sammen med engagerede kolleger, at udvikle produkter i høj kvalitet. Den nye prisstruktur ventes at træde i kraft den 1. juli Decentral Platform Den decentrale platform i pengeinstitutterne har i 2000 været præget af en række optimeringstiltag med det formål at sikre, at netværk, servere, arbejdspladser og andet udstyr kører optimalt. I takt med behovet for opgraderinger og nyt udstyr er opstået i pengeinstitutterne, er nye modeller løbende blevet certificeret og dermed godkendt til brug på den decentrale platform. Det stigende brug af Internettet i pengeinstitutterne har i 2000 og vil i de kommende år byde på nye udfordringer til dels at sikre at der er en tilstrækkelig liniekapacitet dels sikre, at den nødvendige sikkerhed er tilstede. 11

15 BERETNING 2000 En anden af fremtidens store udfordringer bliver valget af et nyt styresystem som afløser for OS/2, der fra IBM's side er under udfasning. Overvejelserne og forundersøgelserne er allerede gået i gang, og i de kommende år skal et nyt styresystem implementeres. For pengeinstitutterne betyder overgangen til nyt styresystem, at der i langt højere grad end i dag bliver mulighed for at integrere produkter fra 3. parts leverandører. Britt Husom Systemudvikler - Hver dag er en mulighed for at lære noget nyt. Hvis jeg evner det vil både SDC Udvikling og jeg selv få glæde af det. Produktion År 2000 har været kendetegnet ved en høj driftsstabilitet. De rettelser og oprydninger, der blev foretaget i forbindelse med år 2000-skiftet har vist sig at have en god effekt på driftsstabiliteten. Med undtagelse af en enkelt måned har tallet for onlinetilgængeligheden ligget over det aftalte minimum. For at kunne imødekomme de stigende krav til det centrale anlæg er kapaciteten i år 2000 blevet udbygget med 200 MIPS, således at der ved årets udgang er næsten MIPS til rådighed for applikationerne. Øvrige selskaber i SDC-koncernen WM-data SDC A/S Den nyetablerede driftsfabrik, WM-data SDC, blandede sig allerede fra starten i konkurrencen om kunder på det danske facility management marked. I 2000 kunne WM-data SDC således byde velkommen til en række nye driftskunder. Udover at sætte fokus på nye kunder og drift for de nuværende kunder er år 2000 blevet brugt til at etablere et forretningsfundament under den nyetablerede virksomhed. Forretningsgrundlaget, der præciserer mål og værdier for virksomheden, er blevet formuleret og en række af virksomhedens ydelser er - for at styrke salget - blevet beskrevet i enkle, overskuelige produktgrupper. 12

16 BERETNING 2000 Samarbejdet med WM-data har i 2000 været en vigtig brik i etableringen af driftsaftaler med de nye kunder. WM-datas store kontaktflade i den danske IT-verden har haft stor betydning og beviser, at WM-datas filosofi om totalleverandørrollen på det danske marked har været rigtig. WM-data SDC står således godt rustet til den fremtidige konkurrence inden for outsourcing. Et marked der i de kommende år ventes at stige kraftigt. Regnskabet for år 2000 viser en omsætning på 478,8 mio. kr., og et overskud før skat på 18,3 mio. kr. Egenkapitalen er på 111,6 mio. kr. Ultimo 2000 var der 326 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). SDC-FinansSystem A/S I 2000 har hovedindsatsen været at få planlagt og startet udviklingen af Kerne 20-01, den nye WEB-baserede version af Kernesystemet. Store dele af konstruktionen af systemet er afsluttet i år Den resterende konstruktion afsluttes i 1. kvartal Testen af systemet er planlagt og påbegyndt i Frem til implementeringen i efteråret 2001 skal der foretages en omfattende test af systemet og dets grænseflader. Ole Magnussen Systemudvikler - Man kan ikke som udvikler sætte sig hen i et hjørne og sige at det er mit system - alle udviklere må i dag være parate til at arbejde i teams. SDC-FinanSystem A/S har også i 2000 i samarbejde med IBM arbejdet på videreudviklingen af den internationale version af Kernesystemet, Corebank. Projektet har omfattet at gøre Corebank fri af HPS og introduceret API'er (Application Program Interfaces) i stedet for den integrerede client. Udviklingen foregår i samarbejde med IBM's udviklingscenter i Böblingen i Tyskland. Opbygningen af FinansSystems nye udviklings- og testmiljø er gennemført i Det nye udviklings- og testmiljø skal gøre udviklingen og testen af nye versioner af Kernesystemet enklere og mere sikkert. Med udviklingsmiljøet opnår selskabet en repository baseret udvikling, er endvidere fritstillet med hensyn til det anvendte pro- 13

17 BERETNING 2000 grammeringssprog og får en sikker og rationel versionsstyring. Med det nye testmiljø opnår selskabet muligheden for at selve testen kan foregå på en mere rationel måde, og de gennemførte tests kan dokumenteres systematisk til senere brug. Herved forventes, at kvaliteten forbedres også under versioneret udvikling med løbende tilføjelser. Søren Kraglund Konsulent - Som medarbejder i en supportfunktion er det vigtigt at bevare overblikket. Hvilke problemer skal prioriteres først og hvilke må vente? Og så gør det naturligvis ikke noget, hvis man kan lide at kommunikere med andre. Første trin af lederudviklingsprogrammet, der har til formål at styrke ledelsens færdigheder samt selskabets værdier og holdninger, er afsluttet i Næste trin, som både retter sig mod ledere og andre medarbejdere, gennemføres i I 2001 vil kræfterne primært blive brugt på test og implementering af Kerne Sideløbende hermed vil der i samarbejde med SDC Udvikling og WM-data SDC blive taget de første skridt imod en beskrivelse af de ønsker og krav, der er til den version af Kernesystemet, der i 2002 skal afløse Kerne For IBM vil kræfterne blive brugt på planlægning, konstruktion og test af den næste udgave af den internationale version, som vil indeholde bankfunktionalitet, krævet af tyske banker og andre internationale banker. SDC-FinansSystem A/S har i 2000 haft en omsætning på 109,3 mio. kr. Årets resultat før skat udgør 0,3 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2000 på 31,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede SDC-FinansSystem A/S 108 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 14

18 BERETNING 2000 Setec Danmark A/S Kerneydelsen i 2000 har været at producere betalingskort til de danske pengeinstitutter. Setec Danmarks omsætning på dette område er steget kraftigt i 2000, dels fordi flere og flere kunder skifter deres Dankort ud med et Visa-kort, et kort der i modsætning til Dankortet skal udskiftes hvert andet år, dels fordi de pengeinstitutter Setec Danmark har som kunder, har oplevet en markant kundetilgang i det forløbne år. Aftalen om kortleverancer til BG Bank udløb den 1. januar Der er aftalt en forlængelse af kontrakten, således at Setec Danmark frem til efteråret 2001 fortsat kan levere betalingskort til BG Bank-filialerne. Der er mellem Setec Danmark og Danske Bank en god dialog om mulighederne for at kunne levere betalingskort også ud over denne periode. Setec Danmark har i samarbejde med Danida været med til at etablere ny bankstruktur i den afrikanske stat, Tanzania. En af de største banker i Tanzania, CRDB-Bank, benytter således betalings- og identitetskort produceret af Setec Danmark. Omsætningen med CRDB-Bank er gennem årene vokset og er nu af et betydeligt omfang. Annette Bang Systemudvikler - Det er spændende og udfordrende at være med til at bygge noget op fra bunden. At kunne betragte et nyudviklet system og sige det har jeg været med til at lave. I løbet af år 2000 er der investeret betydeligt i nyt software til personalisering af smartcards. Softwaren vil gøre det muligt for Setec Danmark, når behovet kommer, at producere smartcards der lever op til de nye krav fra de europæiske kortproducenter. Dvs. kort der kan benyttes til traditionelle betalinger, identifikation i form af en digital signatur, elektronisk pung samt en række øvrige applikationer. Også inden for det offentlige har Setec Danmark haft fremgang især inden for ID-kort og Schengendokumenter. 15

19 BERETNING 2000 Setec-gruppen med hovedsæde i Finland har i de seneste år satset kraftigt på forskning og udvikling. I Finland har en af de større banker, OKO-bank, som den første i verden taget hul på et projekt, der omfatter indførelsen af smartcards med EMV-standarden, digitale signaturer og elektronisk pung. Endvidere har Finland introduceret det elektroniske borgerkort, der er blevet accepteret som pas og identifikationskort inden for Schengenlandene. Inge Rosenberg Osted Systemudvikler - Det er en vigtig opgave for mig at holde min faglige kunnen vedlige - derfor tager jeg meget gerne nye opgaver - også opgaver, hvor jeg ikke er så erfaren. Setec Danmark øgede i 2000 sin omsætning i forhold til året før med 4,7 mio. kr. til 29,6 mio. kr. Resultatet før skat er på 4,4 mio. kr. efter skat på 2,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede Setec Danmark A/S 15 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 16

20 REGNSKAB 2000 Regnskab 17

21 REGNSKAB 2000 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg og inventar optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Regnskabet for SDC Udvikling A/S indgår i koncernregnskabet for SDC af 1993 Holding A/S. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som er fastsat til: SAMMENLIGNINGSTAL Selskabet er jf. tidligere omtalte selskabsomdannelse etableret i 2000, og som sammenligningstal i balancen er anvendt åbningsbalancen pr. 1. januar RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt i beretningsform, og balancen opstilles i kontoform. Nettoomsætning Som indtægtsgrundlag anvendes faktureringskriteriet. Andre driftsindtægter Indtægter af sekundær karakter opføres som andre indtægter, herunder administrationsindtægt og lejeindtægt mv. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig væsentligt fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Immaterielle anlægsaktiver Edb-programmel udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til ombygningsprisen og afskrives lineært over den aftalte lejeperiode, dog maksimalt over 5 år. - Tekniske anlæg og maskiner 3-5 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris på under 50 t.kr. eller med en forventet brugstid på under 2 år udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Finansielle tilgodehavender optages til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen ultimo året. Obligationer, der er udtrukket, optages til pari. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/- tab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster bindes på egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser. Hensættelse til struktur- og aktivitetstilpasning Udtrædelsesgodtgørelser afledt af medlemmers udmeldelse og udtræden af Sparekassernes Datacenter hensættes og opløses efterfølgende i takt 18

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Investeringsselskabet SST AIS

Investeringsselskabet SST AIS pmcfwtfrhousfcajpers ri PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsakieselskab Toldbuen i 4700 Næstved ww.pwc.dk E-mai\: naestvedifpwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Investeringsselskabet

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

Sund og Bælt Partner A/S

Sund og Bælt Partner A/S Årsrapport 2004 Sund og Bælt Partner A/S CVR-nr. 26019133 1 / 16 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- nøgletal 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 10 Balance 11 Egenkapitalopgørelse

Læs mere