A R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A R S B E R E T N I N G 2 0 0 0"

Transkript

1 ARSBERETNING 2000

2 NØGLETAL OG ORGANISATION Nøgletal og bestyrelser SDC af 1993 Holding A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 89,5 64,5 31,6 222,4 15,2 Finn B. Sørensen Peter Schou Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 698,6 861,0 807,2 802,8 945,2 Jacob Leth Per Gydov (næstformand) Aktiekapital 108,5 108,5 108,5 108,5 250,0 Svend Erik Kim R. Hansen Kracht Egenkapital 655,1 565,5 506,4 475,6 895,0 Karl Ove Jan Olsen Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) John Lundsgaard Gertrud Rahbek Preben Rasmussen SDC Udvikling A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 33,4 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 355,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 50,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 222,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 320 John Lundsgaard Finanssektorens DataDrift A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 11,5 Finn B. Sørensen Preben Rasmussen Jørgen (formand)giversen Aktiver i alt 143,6 Jacob Leth Peter Schou (næstformand) Aktiekapital 12,0 Svend Erik Kracht Egenkapital 143,4 Karl Ove Kristensen Heltidsmedarbejdere (ult. året) 0 John Lundsgaard SDC-FinansSystem A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Jørgen Giversen Makhdoom (formand)iqbal Aktiver i alt 58,9 65,2 52,4 49,5 46,5 Jørn Chjeffer Rasmussen Aktiekapital 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Susanne Rode Egenkapital 31,9 31,5 31,3 31,1 30,9 Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) Steven Thomas Setec Danmark A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 2,9 2,1 1,7 2,9 3,1 Jørgen Giversen Poul Chr. (formand)kjærbøll Aktiver i alt 14,0 11,1 11,3 12,7 10,1 Poul Chr. Kjærbøll Aktiekapital 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Magnus Segercrantz Egenkapital 5,2 5,3 5,2 6,0 6,6 Heltidsmedarbejdere (ult. året)

3 SDC af 1993 A/S (mio. kr.) Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 66,6 27,1 149,1 32,9 Aktiver i alt 745,7 803,3 751,6 537,7 Aktiekapital 108,0 108,0 108,0 108,0 Egenkapital 287,2 467,1 440,6 291,5 Heltidsmedarbejdere (ult. året) WM-data SDC A/S (mio. kr.) 2000 Bestyrelse Direktion Årets resultat, efter skat 13,3 Jacob Leth John Lundsgaard Lars (formand)christiansen Aktiver i alt 207,1 Ronny Roos Anders Moltsen (næstformand) Aktiekapital 108,0 Jørgen Giversen Søren V. Christensen Egenkapital 111,6 Rolf Gustavsson Jesper Krommes Niels Ole Rudbæk Heltidsmedarbejdere (ult. året) 326 Lars Harrysson SDC-koncernen Sparekassernes Datacenter Ballerup Medlemsforening SDC af 1993 Holding A/S Ballerup Kapitalselskab Finanssektorens DataDrift A/S Ballerup Aktieejende selskab Over 20% af aktiekapitalen: Spar Nord Bank A/S SDC af 1993 Holding A/S 100% Over 5% af aktiekapitalen: SDC af 1993 Holding A/S Amtssparekassen Fyn A/S Sparekassen Kronjylland Sparbank Vest A/S Lån & Spar Bank A/S Setec Danmark A/S Ballerup Prod. af betalingskort mv. SDC-FinansSystem A/S Ballerup Udvikling af Kernesystem SDC Udvikling A/S Ballerup Systemudvikling WM-data SDC A/S Ballerup Edb-drift SDC af 1993 Holding A/S 47,5% SDC af 1993 Holding A/S 40% SDC af 1993 Holding A/S 100% Finanssektorens Setec OY, Finland 47,5% RealDanmark A/S 40% DataDrift A/S 50% Privat 5,0% IBM Danmark A/S 20% WM-data AB, Sverige 50%

4 BERETNING 2000 Beretning

5 BERETNING 2000 SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater 2

6 BERETNING 2000 Det første år i det nye årtusinde blev et godt år for SDC Udvikling. År 2000 blev året, hvor SDC Udvikling, kunderne og ejerne kunne begynde at høste frugterne af de store investeringer i nye systemer og en ny decentral platform, der blev foretaget i løbet af 90'erne. De to store basale systemer, Kernesystem og FED, er i løbet af år 2000 blevet optimeret, tilrettet og tilført ny funktionalitet, så de nu udgør et velfungerende og stabilt fundament under pengeinstitutternes daglige forretninger. Selvbetjeningsområdet er blevet suppleret og udbygget med en række nye produkter, og en række markedsundersøgelser viser, at SDC Udviklings kunder er med helt fremme, når det gælder selvbetjening. Endelig er den kommende version af Kernesystemet tæt på at være færdigudviklet. Trods disse nye muligheder for pengeinstitutterne er det ikke blevet dyrere at benytte SDC Udvikling. Tværtimod, trods et højere forbrug af ydelser er pengeinstitutternes betalinger til SDC Udvikling i år 2000 i gennemsnit faldet med 2% i forhold til År 2000 kommer således ind i rækken af år, hvor pengeinstitutternes betalinger til SDC er faldet. Denne tendens ventes at kunne fortsætte også i Siden 1997 har det på trods af et konstant stigende aktivitetsniveau været muligt ikke blot at holde priserne i ro, men rent faktisk sætte priserne ned med 6%. Dette prisfald i den faktiske betaling skal ses i lyset af en stigning i det generelle prisindeks på gennemsnitlig 2 til 3% p.a. År 2000 blev også året, hvor den i 1999 annoncerede selskabsomdannelse blev gennemført og SDC delt i 2 selskaber. Driften af de centrale og decentrale systemer samt netværket blev placeret i et selvstændigt driftsselskab, WM-data SDC A/S, og udviklingen og vedligeholdelsen af pengeinstitutsystemerne blev placeret i SDC Udvikling A/S. SDC Udvikling kunne i år 2000 byde velkommen til en række nye kunder. Kunderne kommer primært fra den etablerede sparekasseverden, men også en helt nyetableret internetbank har valgt at benytte SDC Udvikling. Kundegruppen er hermed udvidet til at omfatte 82 pengeinstitutter. SDC Udvikling opnåede i 2000 et overskud efter skat på 33,4 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo ,4 mio. kr. mod 188,9 mio. kr. primo De strukturændringer, der har præget pengeinstitutsektoren op igennem 90'erne, fortsatte med uformindsket kraft i år I efteråret blev fusionen mellem Danske Bank og BG Bank annonceret. Fusionen betyder, at det udviklingssamarbejde om fællesudvikling, der er aftalt mellem SDC Udvikling og BG Bank, bortfalder ved kontraktens udløb ved årsskiftet 2002/2003. For virksomheden SDC Udvikling blev 2000 året, hvor en ny organisation blev implementeret, og hvor der blev formuleret en ny vision med nye værdier og mål for de kommende 3 år. 3

7 BERETNING 2000 Steen Bjerrum Nielsen Systemudvikler - Jeg synes kontakten med kunderne er spændende. Det er udfordrende og givende at få spontane og umiddelbare reaktioner på de opgaver man har arbejdet med. Selskabsomdannelsen På SDC's generalforsamling den 11. april 2000 blev det besluttet at godkende opdelingen af SDC af 1993 A/S i to selvstændige selskaber: WM-data SDC A/S og SDC Udvikling A/S. WM-data SDC er skabt i samarbejde med den store, svenske IT-koncern WM-data AB. Målet med dannelsen af WM-data SDC er at etablere et driftscenter, der ved at udvide kundeunderlaget kan sikre de nuværende og kommende brugere favorable driftspriser også i fremtiden. WM-datas begrundelse for at indgå i samarbejdet med SDC om etableringen af WM-data SDC er at få et driftscenter i Danmark og dermed være i stand til at blive totalleverandør for sine danske kunder. Med omdannelsen er SDC Udvikling blevet et rent udviklingshus, der kan koncentrere sig om at udvikle og vedligeholde de finansielle systemer, som vores kunder efterspørger. SDC Udvikling ejes 100% af SDC Holding. Ved opdelingen af det gamle SDC blev medarbejderstaben delt stort set lige over. Drift- og teknikmedarbejdere samt teknikrådgivere kom til WM-data SDC, og systemudviklere, systemrådgivere og stabe kom til SDC Udvikling. For at åbne mulighed for at nye interessenter kan komme ind og blive medejere af det nye driftsselskab, WMdata SDC, er der mellem SDC Holding og WM-data SDC blevet etableret et aktieselskab med navnet Finanssektorens DataDrift A/S. SDC Holding ejer 100% af dette selskab. 4 I forbindelse med etableringen af WM-data SDC er SDC's aktier i datterselskabet IT-Support blevet solgt til WM-data, og IT-Supports aktiviteter og medarbejdere er overført til WM-data. Sammenlægning af aktiviteterne og medarbejderne har givet en betydelig synergieffekt, idet de to selskaber før var leverandører af stort set de samme ydelser.

8 BERETNING 2000 Fra forening til forretning I 2000 blev der formuleret en ny vision, nye værdier og nye overordnede mål for SDC Udvikling. Visionen for SDC Udvikling: "SDC Udvikling - en IT-virksomhed hvor mennesker i udvikling skaber resultater" skal sammen med de nye værdier og de nye mål ses som udtryk for SDC Udviklings ønske om at blive en mere forretningsorienteret virksomhed - en virksomhed, der i endnu højere grad sætter fokus på kundernes behov. Kundernes behov har også været i fokus i forbindelse med opbygningen af en ny organisation for SDC Udvikling - en organisation, der blev implementeret i efteråret. SDC Udvikling er med den nye organisation delt op i centre. Ansvarsområderne for de af centrene, der er egentlige udviklingscentre, modsvarer i stor udstrækning den måde, som vores kunder har valgt at organisere deres forretning på: filialsystemer, finansielle systemer, ledelsesinformation og selvbetjening. Under hensyn til SDC Udviklings overordnede mål har disse centre store muligheder for selv at fastsætte mål og succeskriterier for deres virke. Lis Hansen Dataarkitekt - Min vigtigste opgave er at skabe overblik over informationer i systemerne. En information må findes ét og kun ét sted. I forbindelse med opbygningen af den nye organisation er SDC Udviklings ledelse blevet udvidet med underdirektør Erik Jakobsen og underdirektør Birgitte Mikkelsen. Erik Jakobsen var før organisationsændringen udviklingschef, og Birgitte Mikkelsen var økonomi- og sekretariatschef. Nye kunder SDC Udvikling fik i år 2000 en tilgang på i alt 10 nye pengeinstitutter. Ved udgangen af år 2000 benyttede således 82 pengeinstitutter SDC Udvikling som deres primære IT-leverandør. 9 sparekasser besluttede i foråret at skifte fra at benytte Landbrugets Edb Center, LEC, som datacenter til i stedet at benytte SDC Udvikling. 4 af disse blev konverteret i efteråret. De sidste 5 bliver konverteret i løbet af 5

9 BERETNING 2000 foråret Med skiftet til SDC Udvikling får sparekasserne samtidig implementeret SDC Udviklings systemkompleks, herunder Kernesystem og FED. Kenn Thisted Systemudvikler - Når jeg går derhjemme og får en god ide til løsningen på et problem, så sender jeg en mail til mig selv - så er jeg sikker på, at jeg kan huske detaljerne, når jeg kommer på arbejde næste dag. I september måned så et nyt dansk pengeinstitut for første gang dagens lys. Internetbanken Basisbank valgte, da de skulle etablere sig som nyt pengeinstitut i Danmark, at benytte SDC Udvikling som deres IT-samarbejdspartner. SDC Udvikling har udover de basale banksystemer også leveret knowhow og support i forbindelse med etableringen af banken. Banken benytter Kernesystemet som deres basale system til styring af kunder og konti. Basisbanken, der er en ren internetbank uden filialer, benytter den nyeste version af SDC Udviklings InternetHomeBankingsystem. Kernesystem For Kernesystemets vedkommende er år 2000 blevet brugt til at styrke den kørende version af systemet samt udvikle den nye version. Den kørende version af Kernesystemet har i løbet af år 2000 fået tilført en række nye funktioner, der har gjort systemet til et stærkt og brugervenligt værktøj til kundeekspeditioner i et pengeinstitut. Systemet er blevet finjusteret og optimeret i form af 2 store programpakker. De to pakker, der blev udsendt i foråret og efteråret, indeholdt tilsammen næsten 300 nyheder, ændringer og rettelser. I perioden mellem programpakkerne er der udsendt en række mindre rettelsespakker, såkaldte fix-pakker, der retter småfejl og uhensigtsmæssigheder af især teknisk karakter. Der er ikke planer om at udsende flere af de store rettelsespakker, inden den nye version af Kernesystemet i oktober 2001 skal implementeres. 6 Udviklingen af den nye version af Kernesystemet, Kerne 20-01, er ved at være færdig. Den nye version vil med tiden gøre pengeinstitutterne uafhængige af styresy-

10 BERETNING 2000 stemet OS/2. Udover platformsuafhængigheden vil den nye version indeholde en del ny funktionalitet bl.a. muliticurrency, der vil gøre det muligt at oprette konti i fremmed valuta på linie med konti i danske kroner, og en nydesignet brugergrænseflade, der tager hensyn til de nyeste erfaringer inden for skærmdialog. Desuden vil den nyudviklede programkode gøre det nemmere og enklere at implementere ny funktionalitet. Kerne er baseret på IBM's internationale version af Kernesystemet. Alle nationale tilretninger er efterfølgende blevet implementeret i systemet, således at Kerne fremstår med et helt nyt redesignet system kombineret med alle de danske erfaringer og tilretninger der er kommet til, siden første version af systemet blev sat i produktion i Den nye version af Kernesystemet vil blive implementeret i pengeinstitutterne i oktober Charlotte Cavagnaro Projektleder - Nye udfordringer er vigtige for mig - jeg vil helst være i bevægelse både fagligt og personligt. Derfor har jeg valgt at søge ansættelse i SDC Udviklings konsulentcenter. IBM er sammen med SDC medejer af FinansSystem, der udvikler Kernesystemet. IBM står for markedsføring, salg og support internationalt af systemet. SDC Udvikling modtager betalinger for hver licens IBM sælger. IBM's salg af Corebank, som er IBM's betegnelse for systemet, har indtil nu givet SDC en indtægt på 32 mio. kr. I 2000 solgte IBM således Corebank til den franske bank BICS. Selvbetjening Et af de helt store indsats- og fokusområder i SDC Udvikling og hos vores kunder var i 2000 selvbetjeningsområdet. Pengeinstitutterne oplever et stigende krav fra deres kunder om adgang til nye funktioner på Internettet, og de oplever en stigende konkurrence fra de øvrige pengeinstitutter. Dette har i 2000 affødt en lang række nye systemer samt videreudvikling af nogle af de mere traditionelle systemer til Internettet. 7

11 BERETNING 2000 Siden SDC som de første i Danmark i 1994 lancerede et homebankingsystem til privatkunder, er udviklingen gået hurtig. Med det seneste skud på homebankingstammen, WAP-MobilBanking, befæster SDC og SDC's kunder den førerposition, der blev erhvervet tilbage i Flemming Hansen Systemkonsulent - En uformel og uhøjtidelig omgangsform betyder meget. Især når der ved krævende deadlines skal ydes noget ekstraordinært. SDC Udvikling kunne i 2000, som nogle af de første i Danmark, tilbyde WAP-MobilBanking. Med en WAPmobiltelefon kan kunderne foretage de mest almindelige bankforretninger via telefonen. En række af SDC Udviklings pengeinstitutter har valgt at benytte sig af muligheden og tilbyder nu deres kunder WAP-MobilBanking. Brugen af Internettet til homebanking er populært. Antallet af brugere af BrowserHomeBanking oversteg således i år 2000 antallet af brugere af det hidtil mest populære selvbetjeningssystem, telefonsystemet Talt- Svar. For at imødekomme det stigende brug af homebankingprogrammerne er åbningstiden blevet udvidet. Der er nu åbent for selvbetjening på hverdage fra kl. 5 om morgenen til kl. 3 den følgende nat og i weekenden fra kl. 6 om morgenen til kl. 2 den følgende nat. BrowserHomeBanking er i løbet af 2000 kommet i en række forbedrede versioner med ny funktionalitet. Den nyeste version af BrowserHomeBanking, den såkaldte Tynde Klient, blev introduceret i Systemet har fået navnet, fordi stort set alt softwaren nu ligger på SDC Udviklings servere og ikke som før på kundens pc. Kun sikkerhedsmodulet skal nu downloades på pc'en, før kunden kan benytte homebankingprogrammet. 8 Dermed spares pengeinstituttet for besværet med at sende programmet ud til kunderne på diskette eller cd'er, og kunderne kan med en kopi af deres sikkerhedsmodul på en diskette få adgang til deres homebankingkonti fra hvilken som helst pc - blot den er koblet op på Internettet. De første pengeinstitutter blev

12 BERETNING 2000 konverteret til den Tynde Klient i efteråret, og resten konverteres i løbet af 1. halvår Også homebankingsystemet til erhvervskunder, KaSel, er inde i en positiv udvikling, og brugen af systemet er vokset kraftigt i perioden. Således kunne KaSel i marts måned fejre en stigning på 50% i antallet af transaktioner i forhold til samme måned året før. Systemet er omlagt til at benytte Internettet til kommunikationen mellem kunden og SDC Udvikling, og der er kommet en række forbedringer til. KaSel er således nu forberedt for den nye elektroniske faktura, efaktura. Også her er SDC Udviklings pengeinstitutter med helt i front, en position der bekræftes af en konkurrentanalyse som SDC Udvikling har foretaget. I løbet af år 2000 er der som supplement til pengeinstitutternes homebankingsystem på Internettet tilført en række nye funktionaliteter: Budgetsystem, Skatteberegning, Boligfinansiering samt beregningsmoduler til forskellige forbrugslån. Alle moduler, som gør det muligt for pengeinstitutkunden via pengeinstituttets hjemmeside at foretage privatøkonomiske beregninger. Helle Reedtz Sørensen Projektleder - Én af de mange interessante udfordringer består i at få et team til at spille sammen og se opgaven blive løst med den aftalte kvalitet, til det aftalte tidspunkt og til den aftalte pris. ØMU Den 28. september stemte danskerne nej til forslaget om, at Danmark skulle tilslutte sig den fælles europæiske valuta euroen og blive fuldgyldigt medlem af den Økonomiske Monetære Union. På grund af afstemningstidspunktet og på grund af det forventede ikrafttrædelsestidspunkt i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen havde SDC Udvikling i lighed med de øvrige finansielle datacentre foretaget et stort analysearbejde med henblik på omlægningen af pengeinstitutsystemerne i tilfælde af et ja. Selv om opgaven efter nej'et ikke er nær så omfattende, så er der dog en del tilretninger af systemerne der skal være på plads, når de øvrige lande i Europa i de kommende år tilslutter sig ØMU'en. 9

13 BERETNING 2000 Cryptomatic SDC Udvikling har indledt et samarbejde med det danske sikkerhedsfirma Cryptomatic. Målet med samarbejdet er at udvikle en såkaldt Signatur-server - en sikkerhedsløsning til Internettet. Kaj Trantel Programmør - Tillid, tryghed og ansvar er værdier der er afgørende for, at jeg kan levere et ordentligt stykke arbejde. Princippet i løsningen er, at man ved hjælp af en centralt placeret Signatur-server kan checke om en person - udstyret med et smartcard - er den person, han udgiver sig for at være, dvs. leverer den korrekte elektroniske signatur. Ved at flytte sikkerhedschecket fra arbejdspladsen, hjemmecomputeren eller WAP-telefonen til en server øges sikkerheden, og brugeren gøres uafhængig af hardwaren. Signatur-serveren ventes i samarbejde med Cryptomatic at blive markedsført i løbet af BG Bank Fusionen mellem Danske Bank og BG Bank blev bekendtgjort i begyndelsen af oktober. Inden denne dato blev der i SDC Udvikling og i WM-data SDC arbejdet med at få udfaset bankens drift til DMdata - den facility management leverandør som BG Bank havde besluttet sig for at skifte til. Denne udfasningsopgave blev med fusionen fra den ene dag til den anden ændret til en konverteringsopgave. Planlægningen af denne nye opgave er gået i gang, og konverteringen forventes at skulle foregå i efteråret BG Bank og SDC indgik i 1999 en aftale om et udviklingssamarbejde. Denne aftale løber frem til årsskiftet 2002/2003. Prisstruktur I år 2000 er hovedprincipperne i en ny prisstruktur blevet drøftet mellem SDC Udvikling, dets ejere og kunder. 10 Princippet i den ny prisstruktur er, at der i højere grad end det er tilfældet nu, skal være tydelig sammenhæng

14 BERETNING 2000 mellem pris og ydelse. I den nuværende prissætning, der stammer tilbage fra midten af 80'erne, er der ikke for hver enkelt ydelse nøje sammenhæng mellem omkostninger ved at levere ydelsen og prisen der skal betales for ydelsen. Det har betydet, at indtægterne på nogle ydelser - der er for dyre - har betalt for andre - der er for billige. Det afgørende har været at regnskabet balancerede i sidste ende. Det overordnede formål med den nye prisstruktur er at skabe synlige ydelser til synlige priser, således at det enkelte pengeinstitut har mulighed for at vurdere konsekvenser af mulige adfærdsændringer. Principperne i den gamle prisstruktur om, at systemerne udvikles til den største kundes behov, og at der er de samme enhedspriser på driftsydelser til alle kunder uanset kundens størrelse, fastholdes i den nye prisstruktur. Helle Jønsson Systemudvikler - Det er givende, sammen med engagerede kolleger, at udvikle produkter i høj kvalitet. Den nye prisstruktur ventes at træde i kraft den 1. juli Decentral Platform Den decentrale platform i pengeinstitutterne har i 2000 været præget af en række optimeringstiltag med det formål at sikre, at netværk, servere, arbejdspladser og andet udstyr kører optimalt. I takt med behovet for opgraderinger og nyt udstyr er opstået i pengeinstitutterne, er nye modeller løbende blevet certificeret og dermed godkendt til brug på den decentrale platform. Det stigende brug af Internettet i pengeinstitutterne har i 2000 og vil i de kommende år byde på nye udfordringer til dels at sikre at der er en tilstrækkelig liniekapacitet dels sikre, at den nødvendige sikkerhed er tilstede. 11

15 BERETNING 2000 En anden af fremtidens store udfordringer bliver valget af et nyt styresystem som afløser for OS/2, der fra IBM's side er under udfasning. Overvejelserne og forundersøgelserne er allerede gået i gang, og i de kommende år skal et nyt styresystem implementeres. For pengeinstitutterne betyder overgangen til nyt styresystem, at der i langt højere grad end i dag bliver mulighed for at integrere produkter fra 3. parts leverandører. Britt Husom Systemudvikler - Hver dag er en mulighed for at lære noget nyt. Hvis jeg evner det vil både SDC Udvikling og jeg selv få glæde af det. Produktion År 2000 har været kendetegnet ved en høj driftsstabilitet. De rettelser og oprydninger, der blev foretaget i forbindelse med år 2000-skiftet har vist sig at have en god effekt på driftsstabiliteten. Med undtagelse af en enkelt måned har tallet for onlinetilgængeligheden ligget over det aftalte minimum. For at kunne imødekomme de stigende krav til det centrale anlæg er kapaciteten i år 2000 blevet udbygget med 200 MIPS, således at der ved årets udgang er næsten MIPS til rådighed for applikationerne. Øvrige selskaber i SDC-koncernen WM-data SDC A/S Den nyetablerede driftsfabrik, WM-data SDC, blandede sig allerede fra starten i konkurrencen om kunder på det danske facility management marked. I 2000 kunne WM-data SDC således byde velkommen til en række nye driftskunder. Udover at sætte fokus på nye kunder og drift for de nuværende kunder er år 2000 blevet brugt til at etablere et forretningsfundament under den nyetablerede virksomhed. Forretningsgrundlaget, der præciserer mål og værdier for virksomheden, er blevet formuleret og en række af virksomhedens ydelser er - for at styrke salget - blevet beskrevet i enkle, overskuelige produktgrupper. 12

16 BERETNING 2000 Samarbejdet med WM-data har i 2000 været en vigtig brik i etableringen af driftsaftaler med de nye kunder. WM-datas store kontaktflade i den danske IT-verden har haft stor betydning og beviser, at WM-datas filosofi om totalleverandørrollen på det danske marked har været rigtig. WM-data SDC står således godt rustet til den fremtidige konkurrence inden for outsourcing. Et marked der i de kommende år ventes at stige kraftigt. Regnskabet for år 2000 viser en omsætning på 478,8 mio. kr., og et overskud før skat på 18,3 mio. kr. Egenkapitalen er på 111,6 mio. kr. Ultimo 2000 var der 326 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). SDC-FinansSystem A/S I 2000 har hovedindsatsen været at få planlagt og startet udviklingen af Kerne 20-01, den nye WEB-baserede version af Kernesystemet. Store dele af konstruktionen af systemet er afsluttet i år Den resterende konstruktion afsluttes i 1. kvartal Testen af systemet er planlagt og påbegyndt i Frem til implementeringen i efteråret 2001 skal der foretages en omfattende test af systemet og dets grænseflader. Ole Magnussen Systemudvikler - Man kan ikke som udvikler sætte sig hen i et hjørne og sige at det er mit system - alle udviklere må i dag være parate til at arbejde i teams. SDC-FinanSystem A/S har også i 2000 i samarbejde med IBM arbejdet på videreudviklingen af den internationale version af Kernesystemet, Corebank. Projektet har omfattet at gøre Corebank fri af HPS og introduceret API'er (Application Program Interfaces) i stedet for den integrerede client. Udviklingen foregår i samarbejde med IBM's udviklingscenter i Böblingen i Tyskland. Opbygningen af FinansSystems nye udviklings- og testmiljø er gennemført i Det nye udviklings- og testmiljø skal gøre udviklingen og testen af nye versioner af Kernesystemet enklere og mere sikkert. Med udviklingsmiljøet opnår selskabet en repository baseret udvikling, er endvidere fritstillet med hensyn til det anvendte pro- 13

17 BERETNING 2000 grammeringssprog og får en sikker og rationel versionsstyring. Med det nye testmiljø opnår selskabet muligheden for at selve testen kan foregå på en mere rationel måde, og de gennemførte tests kan dokumenteres systematisk til senere brug. Herved forventes, at kvaliteten forbedres også under versioneret udvikling med løbende tilføjelser. Søren Kraglund Konsulent - Som medarbejder i en supportfunktion er det vigtigt at bevare overblikket. Hvilke problemer skal prioriteres først og hvilke må vente? Og så gør det naturligvis ikke noget, hvis man kan lide at kommunikere med andre. Første trin af lederudviklingsprogrammet, der har til formål at styrke ledelsens færdigheder samt selskabets værdier og holdninger, er afsluttet i Næste trin, som både retter sig mod ledere og andre medarbejdere, gennemføres i I 2001 vil kræfterne primært blive brugt på test og implementering af Kerne Sideløbende hermed vil der i samarbejde med SDC Udvikling og WM-data SDC blive taget de første skridt imod en beskrivelse af de ønsker og krav, der er til den version af Kernesystemet, der i 2002 skal afløse Kerne For IBM vil kræfterne blive brugt på planlægning, konstruktion og test af den næste udgave af den internationale version, som vil indeholde bankfunktionalitet, krævet af tyske banker og andre internationale banker. SDC-FinansSystem A/S har i 2000 haft en omsætning på 109,3 mio. kr. Årets resultat før skat udgør 0,3 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2000 på 31,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede SDC-FinansSystem A/S 108 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 14

18 BERETNING 2000 Setec Danmark A/S Kerneydelsen i 2000 har været at producere betalingskort til de danske pengeinstitutter. Setec Danmarks omsætning på dette område er steget kraftigt i 2000, dels fordi flere og flere kunder skifter deres Dankort ud med et Visa-kort, et kort der i modsætning til Dankortet skal udskiftes hvert andet år, dels fordi de pengeinstitutter Setec Danmark har som kunder, har oplevet en markant kundetilgang i det forløbne år. Aftalen om kortleverancer til BG Bank udløb den 1. januar Der er aftalt en forlængelse af kontrakten, således at Setec Danmark frem til efteråret 2001 fortsat kan levere betalingskort til BG Bank-filialerne. Der er mellem Setec Danmark og Danske Bank en god dialog om mulighederne for at kunne levere betalingskort også ud over denne periode. Setec Danmark har i samarbejde med Danida været med til at etablere ny bankstruktur i den afrikanske stat, Tanzania. En af de største banker i Tanzania, CRDB-Bank, benytter således betalings- og identitetskort produceret af Setec Danmark. Omsætningen med CRDB-Bank er gennem årene vokset og er nu af et betydeligt omfang. Annette Bang Systemudvikler - Det er spændende og udfordrende at være med til at bygge noget op fra bunden. At kunne betragte et nyudviklet system og sige det har jeg været med til at lave. I løbet af år 2000 er der investeret betydeligt i nyt software til personalisering af smartcards. Softwaren vil gøre det muligt for Setec Danmark, når behovet kommer, at producere smartcards der lever op til de nye krav fra de europæiske kortproducenter. Dvs. kort der kan benyttes til traditionelle betalinger, identifikation i form af en digital signatur, elektronisk pung samt en række øvrige applikationer. Også inden for det offentlige har Setec Danmark haft fremgang især inden for ID-kort og Schengendokumenter. 15

19 BERETNING 2000 Setec-gruppen med hovedsæde i Finland har i de seneste år satset kraftigt på forskning og udvikling. I Finland har en af de større banker, OKO-bank, som den første i verden taget hul på et projekt, der omfatter indførelsen af smartcards med EMV-standarden, digitale signaturer og elektronisk pung. Endvidere har Finland introduceret det elektroniske borgerkort, der er blevet accepteret som pas og identifikationskort inden for Schengenlandene. Inge Rosenberg Osted Systemudvikler - Det er en vigtig opgave for mig at holde min faglige kunnen vedlige - derfor tager jeg meget gerne nye opgaver - også opgaver, hvor jeg ikke er så erfaren. Setec Danmark øgede i 2000 sin omsætning i forhold til året før med 4,7 mio. kr. til 29,6 mio. kr. Resultatet før skat er på 4,4 mio. kr. efter skat på 2,9 mio. kr. Ultimo 2000 beskæftigede Setec Danmark A/S 15 medarbejdere (omregnet til fuldtidsansatte). 16

20 REGNSKAB 2000 Regnskab 17

21 REGNSKAB 2000 Anvendt regnskabspraksis GENERELT Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Materielle anlægsaktiver Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg og inventar optages til anskaffelsespris med fradrag af foretagne afskrivninger. Regnskabet for SDC Udvikling A/S indgår i koncernregnskabet for SDC af 1993 Holding A/S. Afskrivningerne foretages lineært over aktivernes forventede brugstid, som er fastsat til: SAMMENLIGNINGSTAL Selskabet er jf. tidligere omtalte selskabsomdannelse etableret i 2000, og som sammenligningstal i balancen er anvendt åbningsbalancen pr. 1. januar RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt i beretningsform, og balancen opstilles i kontoform. Nettoomsætning Som indtægtsgrundlag anvendes faktureringskriteriet. Andre driftsindtægter Indtægter af sekundær karakter opføres som andre indtægter, herunder administrationsindtægt og lejeindtægt mv. Ekstraordinære poster Indtægter eller udgifter, der adskiller sig væsentligt fra selskabets ordinære drift, opføres som ekstraordinære poster. Immaterielle anlægsaktiver Edb-programmel udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Indretning af lejede lokaler værdiansættes til ombygningsprisen og afskrives lineært over den aftalte lejeperiode, dog maksimalt over 5 år. - Tekniske anlæg og maskiner 3-5 år - Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2-5 år Småaktiver med en anskaffelsespris på under 50 t.kr. eller med en forventet brugstid på under 2 år udgiftsføres fuldt ud i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Finansielle tilgodehavender optages til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Tilgodehavender Tilgodehavender optages efter en individuel vurdering til den værdi, hvortil de forventes at indgå. Værdipapirer Børsnoterede værdipapirer optages til børskursen ultimo året. Obligationer, der er udtrukket, optages til pari. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/- tab medtages i resultatopgørelsen. Urealiserede kursgevinster bindes på egenkapitalen under opskrivningshenlæggelser. Hensættelse til struktur- og aktivitetstilpasning Udtrædelsesgodtgørelser afledt af medlemmers udmeldelse og udtræden af Sparekassernes Datacenter hensættes og opløses efterfølgende i takt 18

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016

BLUEPHONE ApS. Trekronergade 126, Valby. Årsrapport 1. januar december 2016 BLUEPHONE ApS Trekronergade 126, 3 2500 Valby Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/03/2017 Mads Kreutzer Bergmann

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

KONTORHUSET SVENDBORG A/S

KONTORHUSET SVENDBORG A/S KONTORHUSET SVENDBORG A/S Gerritsgade 31 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2016 Launy Sørensen

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

YXENBORG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den YXENBORG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Claus Gajhede Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FloraCup A/S. Årsrapport for Nøglegårdsvej Lynge. CVR nr Godkendt på selskabets generalforsamling den 14.

FloraCup A/S. Årsrapport for Nøglegårdsvej Lynge. CVR nr Godkendt på selskabets generalforsamling den 14. Nøglegårdsvej 8 3540 Lynge CVR nr. 10 57 10 81 Årsrapport for 2013 14 Godkendt på selskabets generalforsamling den 14. november 2014 Henrik Ole Håkansson (sign.) dirigent Indhold Ledelsens påtegning og

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Nørhede VVS-Beregning ApS

Nørhede VVS-Beregning ApS Nørhede VVS-Beregning ApS Birk Centerpark 40 7400 Herning Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/04/2016 Sten Nørhede

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere