isafe - Salg Af Fast Ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "isafe - Salg Af Fast Ejendom"

Transkript

1 isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, Herlev Tlf

2 isafe - Salg af fast ejendom Brugervejledning til version Udgave Januar 2007 Copyright TimeSolutions A/S Forbehold: Denne vejledning kan indeholde tekniske unøjagtigheder på grund af den stadige udvikling af programmet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 7 Licensbetingelser... 7 Ansvar og ansvarsbegrænsning... 8 Produktansvar... 8 Abonnementsvilkår - Opsigelse... 9 Login Fejlmeddelelser i forbindelse med login Jeg har glemt min adgangskode Efter korrekt login Generelt Top-menu Brugerdata Adgangskode Krav til adgangskode Logout Manual Rapporter fejl Navigeringsrude Hvor er jeg? Kundeliste Ejendomsliste Nyheder Dataregistrering Oprettelse af ny kunde Redigering af kundeoplysninger (Stamdata) Sletning af kunde... 23

4 4 Indholdsfortegnelse Oprettelse af ny ejendom Redigering af ejendomsoplysninger (Stamdata) Kopiering af ejendom Sletning af Ejendom Oprettelse af bygninger/installationer Redigering af bygninger/installationer (Stamdata) Sletning af bygninger/installationer Beregninger Generelt Afståelse Salgsdato...36 Den kontante afståelsessum...36 Omkostninger ved afståelsen...36 Erhvervelse før 19. maj Informationer til brug for delsalg...37 Anskaffelse Købsdato...38 Kontant anskaffelsessum...38 Omkostninger ved anskaffelse...38 Forbedringsudgifter før og efter Køb af mælkekvoter...39 Salg af mælkekvoter B vurdering (vurdering 19.maj 1993)...40 Ejendomsværdi Ejendomsværdi Ikke genvundne afskrivninger i alt og fra Nedrivnings- og tabsfradrag...43 Overførsels- og fremførelsesberettiget tab...43 Rapporter Resultatoversigt...44 Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger...48 Rapportfunktioner Navigering...49 Skalering...49

5 Indholdsfortegnelse 5 Søgning Eksport Genvundne afskrivninger Oplysninger til beregning af genvundne afskrivninger Salgssum Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift Foretagne afskrivninger indtil Foretagne afskrivninger fra og med Rapporter Deling af data Udlån af ejendom Lån af ejendom Vælg ejendom Kopier lånt ejendom Nedlæg lån Stikord... 61

6 6 Indholdsfortegnelse Denne side er blank

7 Indledning isafe er værktøjet til revisorer, kommunale skatteforvaltere og ejendomsmæglere, der formidler salg af fast ejendom og som har behov for beregning af skattetakseringer og generelt overblik over gældende regler for de skattemæssige konsekvenser ved salg af fast ejendom. Beregningerne ved ejendomssalg er omfattende og ofte svære at overskue, men isafe gør brugerne i stand til at beregne afskrivninger og ejendomsavance med få klik. Programmet indeholder beregning af ejendomsavance for helsalg af rene erhvervsejendomme, blandede ejendomme, land- og skovbrugsejendomme samt en- og tofamiliehuse og ejerlejligheder, der ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse. For at gøre processen med ejendomssalg nemmere for både revisorer, samt de skattemyndigheder, der kontrollerer beregningerne, er der i isafe indbygget mulighed for at brugerne kan udlåne beregninger til hinanden. Det betyder at beregninger kun skal tastes én enkelt gang, og derefter hurtigt kan hentes frem af de instanser, der skal bruge dem. isafe er baseret på individuelle brugere, hvor hver bruger har sine egne data. Disse data kan kun tilgås med det korrekte brugernavn og password. Hvis man ønsker at dele sine beregninger med tredjemand, kan dette gøres ved hjælp af de indlagte funktioner, se under Lån af ejendom og Udlån af ejendom i afsnittet Deling af data side 57. Programmet er designet til at arbejde med flere kunder for hver bruger, flere ejendomme for hver kunde og flere bygninger/installationer for hver ejendom. En ejendom inklusiv bygninger/installationer kan kopieres, således at det er muligt at gemme flere forskellige beregninger for hver ejendom/bygning/installation under forskellige forudsætninger. isafe er under løbende udvikling og vedligeholdelse af TimeSolutions A/S. Alle kommentarer til programmet bedes rettet til TimeSolutions A/S pr. til Fra programmet er det muligt at indrapportere fejl til vores udviklingsteam. Se nærmere afsnittet Rapporter fejl side 17. Licensbetingelser TimeSolutions A/S forbeholder sig alle rettigheder til beregningsprogrammet internetbaseret Salg Af Fast Ejendom - isafe - herunder benævnt programmet - som ikke udtrykkeligt ved denne aftale overdrages til brugeren. Enhver overtrædelse af denne brugstilladelse, eller dele heraf, medfører øjeblikkelig ophør af aftalen. Ved køb af programmet opnås ret til brug af programmet i et omfang svarende til det funktionsområde, der er tilgængeligt på skærmen. Det er kun tilladt for navngivne brugere, for hvilke der er betalt licens til TimeSolutions A/S, at benytte programmet. Alle former for videregivelse af brugernavn og adgangskode til programmet til brug for tredjemand betragtes som en overtrædelse af licensaftalen, og dermed en overtrædelse af brugstilladelsen, hvorved denne øjeblikkeligt ophører.

8 8 Indledning Programmet eller dele heraf må ikke indarbejdes i andre softwareprodukter uden skriftlig tilladelse fra TimeSolutions A/S. Ansvar og ansvarsbegrænsning TimeSolutions A/S hæfter ikke for rigtigheden af de i programmet indlagte kodninger og hæfter ikke for eventuelle beregningsmæssige fejl, som programmet måtte forårsage. TimeSolutions A/S er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmet eller tab som følge af manglende funktioner i programmet, fejl i beregninger eller uhensigtsmæssigheder, der fører til fejlagtige konklusioner, uanset om TimeSolutions A/S har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om TimeSolutions A/S kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. TimeSolutions A/S samlede ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager erlagte licensafgift for programmet, uanset om TimeSolutions A/S har været underrettet om muligheden for yderligere tab, og uanset om TimeSolutions A/S kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. TimeSolutions A/S er uden ansvar for fejl eller mangler, der ikke relaterer sig til programmet. TimeSolutions A/S er endvidere uden ansvar for integrationen eller samspillet mellem programmet og licenstagers eksisterende hardware og programmel. TimeSolutions A/S er uden ansvar for, om opdateringer har indvirkning på øvrige hardware, programmel eller tilretninger til programmet, uanset om sådanne tilretninger måtte være udviklet af TimeSolutions A/S Produktansvar For produktansvar i tilfælde af personskade forårsaget af programmet og i tilfælde af skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, er TimeSolutions A/S ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler. For skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse, er TimeSolutions A/S ansvarlig efter nedenstående regler: TimeSolutions A/S er uden ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens programmet er i licenstagers besiddelse eller i forbindelse med licenstagers brug af programmet. TimeSolutions A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, der er begået af TimeSolutions. TimeSolutions A/S er uden ansvar for produktskader, såfremt licenstager eller tredjemand har foretaget indgreb eller ændringer i programmet. Såfremt programmet tages i anvendelse, accepteres ovenstående licensbetingelser automatisk.

9 9 Indledning Abonnementsvilkår - Opsigelse Abonnement vil automatisk blive fornyet hvert år pr. 1. januar. Såfremt man ikke ønsker fornyelse af abonnementet, skal dette opsiges senest den 15. december året før fornyelse. Dvs. senest 16 dage før fornyelse. Efter opsigelse af abonnement, er det brugerens ansvar at sikre kopi af sine data i systemet inden abonnementet udløber. Dette kan gøres ved at udskrive beregningsrapporter til Excel og/eller PDF-filer.

10 10 Indledning Denne side er blank

11 Login Internetbrowser startes op og i adresse feltet tastes: Herefter fremkommer nedenstående hjemmeside: Brugernavn og adgangskode indtastes og der klikkes på Log ind knappen. Feltet Husk mig til næste gang Hvis dette felt er markeret, har det følgende virkning: Hvis du lukker din browser eller hopper til et andet website uden at logge ud fra isafe, vil systemet automatisk logge dig på isafe igen næste gang du vender tilbage til Velkomstbilledet vil da se således ud:

12 12 Login Fejlmeddelelser i forbindelse med login Såfremt ovenstående ikke giver adgang til isafe kan det skyldes flere fejlmuligheder. Nedenstående er et uddrag af de mest forekommende fejlmeddelelser: Forkert brugernavn eller password Brugernavn eller password er indtastet forkert. Det er meget vigtigt, at brugernavn og password indtastes korrekt, og at der tages højde for store og små bogstaver, mellemrum osv. Kontoen er allerede i brug. Der kan derfor ikke logges ind Fejlmeddelelsen kan skyldes flere ting: Du har forladt isafe uden at logge ud. Kontoen vil blive frigivet efter 20 minutter. Kun 1 person kan være logget ind med brugernavn og password. Hvis du er sikker på, at der ikke kan være nogen anden bruger, der er logget ind med dit brugernavn og password, kan du tage kontakt til TimeSolutions A/S. Vær opmærksom på de gældende licensbetingelser, som foreskriver, at der for hver bruger skal være brugernavn og login. Det er ikke tilladt at udlåne brugernavn og password. Jeg har glemt min adgangskode Hvis du glemmer din adgangskode, har du mulighed for at rekvirere en ny kode. Når du klikker på linket Jeg har glemt min adgangskode får du følgende spørgsmål: Indtast dit brugernavn og klik på Send. Hvis du heller ikke kan huske dit brugernavn, er du nødt til at kontakte TimeSolutions Support. Hvis dit brugernavn kan godkendes, vil du få følgende dialogboks:

13 Login 13 Her skal du yderligere svare på et identitetsspørgsmål. Spørgsmålet og det tilhørende svar definerer du selv under funktionen Brugerdata. Se venligst afsnittet Brugerdata side 15. Giver du det korrekte svar, vil du få sendt en mail med et automatisk genereret kodeord til den mailadresse, som du har oplyst i dine brugerdata. Se afsnittet Brugerdata side 15. Det fremsendte kodeord kan du selv rette. Se afsnittet Adgangskode side 16 Efter korrekt login Efter korrekt login til isafe vil du få følgende billede: Hvis du allerede har oprettet kunder i isafe, vil billedet vise en oversigt over disse.

14 14 Login Denne side er blank

15 Generelt I dette afsnit vil vi gennemgå den generelle brugergrænseflade i isafe. Denne omfatter: Top-menu Navigeringsrude Nyheder Top-menu Top-menuen har følgende udseende: Brugerdata Via dette menupunkt kan man ændre sine brugerdata, herunder adgangskoden. Felterne i denne dialogboks benyttes i forbindelse med funktionen Jeg har glemt min adgangskode. Se side 12, hvor brugen af disse felter er nærmere beskrevet. Før du kan gemme ændringer i de viste felter, skal du gå videre til næste billede, hvor du skal indtaste din adgangskode. Se venligst næste side.

16 16 Generelt Adgangskode Ved oprettelse af brugere på tildeles en vilkårlig adgangskode. Såfremt brugeren ønsker en anden adgangskode, som er nemmere at huske, kan koden ændres. Du skal indtaste den gamle adgangskode og derefter den nye adgangskode 2 gange. Herefter klikkes på knappen Skift adgangskode, eller du kan fortryde ved at klikke på Annuller. Krav til adgangskode Der er følgende krav til adgangskoden: Minimum 7 tegn Mindst 1 af disse skal være et specialtegn, altså hverken tal eller bogstaver.

17 Generelt 17 Logout Når du er færdig med at arbejde i isafe bør du logge ud, således at din licens bliver frigivet. Dette er specielt vigtigt, hvis du har en licens med en samtidig bruger. Når du klikker på Logout skifter skærmbilledet tilbage til Login-billedet. Hvis du ikke er aktiv i isafe bliver du automatisk logget af efter en inaktivitetsperiode, som pt. er 20 minutter. Manual Under dette menupunkt har du altid adgang til den seneste version af isafe brugervejledning i pdfformat. Du kan derefter gemme den eller udskrive den efter behov. Rapporter fejl Under dette menupunkt kan du indberette fejl, eller uhensigtsmæssigheder - men også gerne gode ideer - til vores isafe udviklingsteam.

18 18 Generelt Navigeringsrude Navigeringsruden ser således ud: Hvor er jeg? I toppen af ruden efter teksten Du er her: vil du hele tiden kunne se, hvor i systemet du befinder dig, idet linien vil indeholde sekvensen Kunde : Ejendom : Bygning. Eksempel: Du er her: 1234 Hans Hansen : Turbinevej 47 : Bygning1 Kundeliste Uanset hvor du står i sekvensen Kunde : Ejendom : Bygning, kan du vende tilbage til din kundeliste ved at klikke på menupunktet Kunde i navigeringsruden. Indtil du vælger en ny kunde på kundelisten, vil systemet huske, hvor du befinder dig. Du kan derfor vende tilbage til kunden, ejendommen eller bygningen ved at benytte de underliggende menupunkter i navigeringsruden. Kundelisten har følgende udseende:

19 Generelt 19 Alle funktioner i forbindelse med administration af kunder gennemgåes senere i afsnittet Dataregistrering side 21. Ejendomsliste Menupunktet Alle under Ejendomme viser en oversigt over alle dine oprettede ejendomme i isafe. Af oversigten fremgår ikke hvilke kunder der ejer ejendommene, men vælger du en ejendom fra listen, aktiverer du samtidigt den tilhørende kunde. Så længe du ikke aktiverer en ny ejendom, kan du ligesom i kundelisten vende tilbage til den aktuelle kunde, ejendom og bygning. Alle funktioner i forbindelse med administration af ejendomme gennemgåes senere i afsnittet Dataregistrering side 21.

20 20 Generelt Nyheder Nyhedsoversigten er tilgængelig for alle på isafe s hjemmeside. I nyhedsoversigten vil vi løbende bringe meddelelser af interesse for brugerne. Eksempelvis: Orientering om nye versioner af programmet. Driftsforstyrrelser Ændring i lovgivningen på området For at læse en nyhed klikkes på den linie i oversigten, man ønsker at læse. Den enkelte nyheder vises i en dialogboks med følgende udseende:

21 Dataregistrering Oprettelse af ny kunde Fra kundelisten klikkes på knappen Ny Herefter vises følgende dialogboks: Kundenr. er et frit felt til identifikation af kunden. Der kan benyttes kundenr. og/eller kundenavn efter eget valg. Notat feltet er ligeledes et frit felt, hvis indhold bliver vist på kundelisten. Efter klik på Gem knappen er kunden oprettet og klar til brug.

22 22 Dataregistrering Redigering af kundeoplysninger (Stamdata) Hvis en kunde er oprettet med forkerte oplysninger eller hvis oplysningerne blot skal ændres, gøres dette fra Kundelisten: Kundeoplysningerne kan ændres på 2 måder: Hvis kunden allerede er valgt - vist med en grå markering og fed skrift på kundelisten, som i nedenstående billede - kan man klikke på fanen Stamdata. Man kan også klikke på Rediger ikonet ud for den kunde man ønsker at ændre. Hvis kunden ikke allerede er markeret som den aktuelle kunde, vil kunden samtidigt blive markeret som den aktuelle kunde. Uanset metode, vises følgende dialogboks: (se venligst næste side)

23 Dataregistrering 23 Felterne kan nu rettes og gemmes igen ved klik på Gem knappen. Sletning af kunde Hvis man sletter en kunde, sletter man samtidigt de ejendomme og bygninger/installationer, der er oprettet under den pågældende kunde. Man behøver således ikke at slette ejendomme, bygninger/installationer før man sletter kunden. En kunde slettes fra kundelisten ved at klikke på Slet ikonet. Inden kunden slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når kunden er slettet, er det IKKE muligt at gendanne kundens data.

24 24 Dataregistrering Oprettelse af ny ejendom Fra kundelisten vælges den kunde, som ejendommen skal oprettes under. En kunde vælges ved at benytte Vælg ikonet ud for kunden. Eksempelvis: Hvis der er tale om en nyoprettet kunde, vil ejendomslisten under kunden se således ud: Hvis der allerede er oprettet en eller flere ejendomme under kunden, vil disse blive vist på ejendomslisten: En ny ejendom oprettes ved klik på knappen Ny, som viser følgende dialogboks:

25 Dataregistrering 25 Adressefeltet udfyldes med vejnavn og nummer. Feltet By kan kun udfyldes med et gyldigt postnummer eller med den viste tekst. Fra feltet kan man vælge blandt de gældende postnumre i Danmark, Grønland og Færøerne I kategorifeltet kan man vælge blandt de ejendomstyper, som programmet kan håndtere. Notatfeltet kan anvendes efter behov. De indtastede oplysninger gemmes med et klik på Gem knappen. Ejendommen vil herefter fremgå af kundens ejendomsliste:

26 26 Dataregistrering Redigering af ejendomsoplysninger (Stamdata) Ejendomsoplysninger redigeres i princippet på samme måde som kundeoplysninger. Hvis der kun er en enkelt ejendom under kunden, kan man klikke på fanen Stamdata. Hvis der er flere ejendomme under kunden, kan man klikke på Rediger ikonet ud for ejendommen. Endelig kan man klikke på Rediger ikonet på den samlede ejendomsliste. I alle tilfælde får man følgende dialogboks: Ejendomsoplysningerne kan nu tilpasses efter behov. Bemærk det nye felt under stamdata Udlån ejendom til bruger. Feltet bliver ikke vist i oprettelsesfasen. Man kan udlåne en ejendom og de underliggende bygninger/installationer og beregningsdata til en anden bruger. Ligeledes kan selv man låne en ejendom af en anden bruger. Udlån og lån af ejendomme mellem brugere af isafe - f.eks. mellem en revisor og en skattemyndighed - er nærmere behandlet i afsnittet Udlån af ejendom side 57.

27 Dataregistrering 27 Kopiering af ejendom En ejendom inklusiv bygninger/installationer og alle data vedrørende afståelse og anskaffelse kan kopieres. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis man ønsker at foretage flere beregninger på den samme ejendom under forskellige forudsætninger. En kopiering udføres via ikonet Kopier ejendom. Du får mulighed for at fortryde kopieringen, men klikker ellers på OK knappen. Der vil nu være 2 ejendomme på ejendomslisten.

28 28 Dataregistrering Sletning af Ejendom Hvis man sletter en ejendom, sletter man samtidigt de bygninger/installationer, der er oprettet under den pågældende ejendom. Man behøver således ikke at slette bygninger/installationer før man sletter ejendommen. En ejendom slettes fra ejendomslisten på den aktuelle kunde, eller fra den generelle ejendomsliste ved at klikke på Slet ikonet. eller: Inden ejendommen slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når en ejendom er slettet, er det IKKE muligt at gendanne ejendommens data.

29 Dataregistrering 29 Oprettelse af bygninger/installationer Før en ny bygning/installation kan oprettes skal kunde og ejendom være valgt. Dette kan du gøre ved at vælge kunden fra Kundelisten og derefter ejendommen ud fra Ejendomslisten under den valgte kunde. Du kan også gå direkte ind og vælge en ønsket ejendom ud fra oversigten Alle under menupunktet Ejendomme, f.eks: Her vælger du den ønskede ejendom ved at klikke på ikonet vælg. Herefter vælger du menupunktet Bygning, hvorefter du får vist en Bygningsliste for den valgte ejendom. Hvis der ikke er oprettet nogen bygninger/installationer under ejendommen, ser Bygningslisten således ud: Hvis der allerede er oprettet bygninger/installationer under ejendommen, ser Bygningslisten således ud:

30 30 Dataregistrering Du kan nu oprette en ny bygning/installation med knappen Bemærk: I programmet benyttes ordet Bygninger synonymt for både bygninger og installationer. Dialogboksen for en ny bygning/installation ser således ud: I feltet Identifikation indtastes en beskrivelse af bygningen/installationen. Såfremt installationen er et drænings/markvandingsanlæg (omfattet af AL 27), afmærkes feltet Drænings / markvandingsanlæg. De indtastede oplysninger gemmes ved klik på Gem knappen. Hvis man fortryder oprettelsen klikkes på Annuller knappen. Fanebladene Genvundne afskrivninger og Rapporter behandles nærmere i afsnittet Beregninger. Redigering af bygninger/installationer (Stamdata) Hvis en bygning/installation er oprettet med forkerte oplysninger kan dette ændres ved at vælge Rediger funktionen ud for den relevante bygning/installation på Bygningslisten. Oplysningerne kan derefter rettes i nedenstående billede:

31 Dataregistrering 31 Sletning af bygninger/installationer Hvis en bygning/installation ønskes slettet, gøres dette ved at vælge Slet funktionen ud for den relevante bygning/installation på Bygningslisten. Inden bygningen/installationen slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når en bygning/installation er slettet, er det IKKE muligt at gendanne bygningens/installationens data.

32 32 Dataregistrering Denne side er blank

33 Beregninger På de oprettede ejendomme i systemet, kan der nu indtastes oplysninger til brug for beregning af den skattemæssige avance ved salg af en ejendom. Generelt På Ejendomslisten - uanset om du har valgt den specifikke ejendomsliste under en given kunde, eller om du benytter den generelle ejendomsliste - vil du altid se to faneblade: Afståelse Anskaffelse Beregningsoplysningerne indtastes via skærmbilleder på disse faneblade. I dette afsnit vil vi gennemgå nogle generelle funktioner i forbindelse med indtastning af data. Som det fremgår af nedenstående eksempel kan indtastningsfelterne være vist med et Bog ikon. Som udgangspunkt kan man indtaste de nødvendige data direkte i formularens felter. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at man kan specificere tallene yderligere i nogle underliggende skærmbilleder, således at det er en beregnet værdi, der overføres til formularen. Med et klik på den blå bog, kan du åbne et underliggende skærmbillede, hvori du kan indtaste et vilkårligt antal linier, som sammenlagt vil blive overført til hovedformularen. Eksempelvis: I denne Bog er der endnu ikke oprettet nogle linier, men der er de nødvendige åbne felter til at oprette den første linie i bogen.

34 34 Beregninger Du kan indtaste direkte i feltet Kontant værdi, men hvis du udfylder felterne Nominel værdi og Kurs, vil den kontante værdi blive beregnet og vil overskrive en evt. indtastet kontant værdi. Når du har indtastet oplysningerne klikker du på den blå diskette: Linien vil nu blive gemt med en beregning af Kontant værdien. Samtidigt ændres skæmbilledet, således at der automatisk åbnes en ny indtastningslinie: Allerede oprettede linier i bogen kan efterfølgende redigeres eller slettes efter behov: Når specifikationer er som ønsket, vender man tilbage til hovedformularen med knappen Hovedformularen er nu opdateret med resultatet af specifikationerne:

35 Beregninger 35 Bog ikonet har nu skiftet udseende til en åben bog. Samtidig bliver resultatet i hovedfeltet vist med grå skrift. Dette indikerer, at feltet kun kan ændres ved at benytte den underliggende bog. En bog kan være markeret som værende åben som standard. Dette gælder for felter, som skal specificeres. Et eksempel er vist nedenfor. Værktøjsknapperne Gem og Annuller findes på begge faneblade (Afståelse/Anskaffelse) og virker på følgende måde: Et klik på Gem gemmer samtlige registrerede data på fanebladet. Man kan gemme lige så tit man ønsker. Efter Gem bliver man stående på fanebladet, man returnerer ikke til Ejendomslisten. Data i underliggende bøger, vil altid være gemt når man vender tilbage til hovedformularen, idet bogens linier gemmes separat. Et klik på Annuller sletter de ændringer, der er foretaget i hovedformularen siden denne sidst blev gemt. Dataændringer i underliggende bøger kan ikke annuleres efter at man er vendt tilbage til hovedformularen.

36 36 Beregninger Afståelse I dette afsnit gennemgås fanebladet Afståelse i detaljer. Salgsdato Salgsdato indtastes med formatet dd-mm-åååå. Eks.: 31. december 2006 indtastes som Bemærk: Formatet er ændret i forhold til isafe version 1.1, hvor formatet var åååå-mm-dd. Den kontante afståelsessum Den kontante afståelsessum indtastes i hele kroner. Den kontante afståelsessum kan specificeres med den nominelle værdi samt kurs for beregning af kursværdien af den kontante afståelsessum. Dette gøres i den underliggende bog. Se evt. afsnittet Generelt side 33. for en uddybning af, hvorledes man bruger den underliggende bog. Omkostninger ved afståelsen Omkostninger i forbindelse med afståelsen indtastes i hele kroner. Omkostningerne kan specificeres i den underliggende bog. Et eksempel på den underliggende bog kunne være følgende:

37 Beregninger 37 Erhvervelse før 19. maj 1993 Såfremt ejendommen er erhvervet før 19. maj 1993 kan den faktiske anskaffelsessum pristalsreguleres. I dette tilfælde sættes en afmærkning i feltet: Informationer til brug for delsalg Såfremt det kun er en del af ejendommen, der er solgt, skal der indtastes oplysninger om delsalget. Når der sættes en afmærkning i feltet Afkryds ved delsalg af ejendomme : ændres formularen dynamisk og viser nogle yderligere felter: Feltet Afkryds ved delsalg af ejendomme bestemmer om programmet laver en delsalgsberegning for ejendommen. I denne sammenhæng beregnes alle ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer, som værende med i salget. Feltet Afkryds hvis stuehus/ejerbolig indgår i delsalg bestemmer om bundfradragsreglen kan anvendes til beregningen af avance i delsalget.

38 38 Beregninger Anskaffelse Et eksempel på, hvorledes oplysninger indtastes under fanen Anskaffelse er vist nedenfor: Købsdato Købsdato indtastes på formen dd-mm-åååå. Eksempelvis Kontant anskaffelsessum Den kontante anskaffelsessum indtastes i hele kroner. Den kontante anskaffelsessum kan specifiseres med den nominelle værdi samt kurs for beregning af den kontante anskaffelsessum ved at anvende den underliggende Bog. Princippet er det samme som under den Kontante afståelsessum. Jf. side 36. Omkostninger ved anskaffelse Omkostninger ved anskaffelse indtastes i hele kroner. Ønskes omkostningerne specifiseret på enkeltposter, kan man anvende den underliggende Bog. Princippet er det samme som under Omkostninger ved afståelse. Jf. side 36.

39 Beregninger 39 Forbedringsudgifter før og efter 1993 Forbedringsudgifter skal opdeles i forbedringer foretaget henholdsvis før og efter Forbedringsudgifterne kan indtastes direkte i de 2 felter på fanebladet. Men kan også specificeres i en underliggende bog ved at klikke på Bog -knappen. Den underliggende bog er en fælles bog for de to felter, idet bogen selv fordeler forbedringerne før 1993 og fra og med Et eksempel på bogen kunne se således ud: Specifikationerne bliver automatisk sorteret efter årstal og fordelt på de 2 felter på fanebladet, når man vender tilbage til dette. Køb af mælkekvoter Køb af mælkekvoter kan kun indtastes ved hjælp af den underliggende bog. Dette er nødvendigt for at specificere hvilket år de enkelte kvoter er købt. Et eksempel på den underliggende bog kunne være:

40 40 Beregninger Salg af mælkekvoter Salg af mælkekvoter kan kun indtastes ved hjælp af den underliggende bog. Dette er nødvendigt for at specificere hvilket år de enkelte kvoter er solgt. Et eksempel på den underliggende bog kunne være: I ovenstående eksempel er de købte mælkekvoter ikke solgt. 4B vurdering (vurdering 19.maj 1993) Ejendommens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Et eksempel er vist nedenfor: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance.

41 Beregninger 41 Ejendomsværdi 1993 Ejendomsværdiens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Eksempel: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance, med mindre halvdelsreglen anvendes. Ejendomsværdierne for 1993 og 1996 anvendes sammen for at lave beregninger efter halvdelsreglen. Hvis ejendomstypen er en blandet ejendom eller en landbrugsejendom ser billedet ud som nedenfor: Den nederste valgboks bestemmer opgørelsesmetoden for halvdelsreglen. Ligningsrådet har bestemt at mulighed nr. 2 (Med ejerbolig fordelt efter 1993 fordeling) er den, der skal benyttes.

42 42 Beregninger Ejendomsværdi 1996 Ejendomsværdiens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Eksempel: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse af landbrugsejendom, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance. Ejendomsværdierne for 1993 og 1996 anvendes sammen for at lave beregninger efter halvdelsreglen. Ikke genvundne afskrivninger i alt og fra 1993 Ikke genvundne afskrivninger kan indtastes. De ikke genvundne afskrivninger i alt skal indtastes og de ikke genvundne afskrivninger fra 1993 skal indtastes. Genvundne og ikke genvundne afskrivninger kan beregnes automatisk under Bygninger og installationer, hvorefter eventuelle indtastninger vil blive overskrevet i Anskaffelsesområdet. Hvis der er oprettet bygninger eller installationer på ejendommen, vil det ikke være muligt at indtaste nogen oplysninger i felterne for ikke genvundne afskrivninger. I eksemplet er felterne markeret med grå skrift. Dette betyder, at indholdet er overført fra en beregning under Bygninger og installationer. Se afsnittet Genvundne afskrivninger side 51.

43 Beregninger 43 Nedrivnings- og tabsfradrag Nedrivnings- og tabsfradrag indtastes i hele kroner. Eventuelle nedrivnings- og tabsfradrag kan specificeres i den underliggende bog. Evt. tab på bygninger eller installationer overføres automatisk fra området til beregning af ikke genvundne afskrivninger. Eksempel: Her er tabet fra 1980 indtastet manuelt, mens tabet fra 2004 hidrører fra bygningen Bygning 2. Overførsels- og fremførelsesberettiget tab Overførsels- og fremførelsesberettiget tab indtastes i hele kroner. Der er ikke nogen underliggende bog til denne linie, hvorfor der blot indtastes i hovedoversigten:

44 44 Beregninger Rapporter Når alle oplysninger om anskaffelse, afståelse og evt. bygninger/installationer er indtastet under de pågældende faneblade er resultatet klar. Der klikkes på fanen Rapporter, hvorefter resultatet vises i form at et link til en eller flere automatisk dannede rapporter. Resultatoversigt Et klik på linket Resultatoversigt viser først nedenstående billede: I dette eksempel viser resultatoversigten 16 forskellige beregningsresultater. Bag hvert resultat kan man generere en tilsvarende detaljeret rapport, ved at klikke på resultatet. Systemet markerer automatisk beregningen med den laveste avance med en grøn bjælke.

45 Beregninger 45 En detaljeret rapport er vist i det følgende:

46 46 Beregninger

47 Beregninger 47

48 48 Beregninger Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger Et klik på linket: Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer på ejendommen viser nedenstående billede: I denne rapport opsummeres genvundne- og ikke-genvundne afskrivninger for alle bygninger og installationer, der er indtastet på ejendommen. Den detaljerede gennemgang af genvundne afskrivninger for de enkelte bygninger/installationer finder du i det efterfølgende afsnit Genvundne afskrivninger side 51.

49 Beregninger 49 Rapportfunktioner Alle rapportsider har nedenstående værktøjslinie: Værktøjslinien indeholder følgende funktioner: Navigering Skalering Søgning Eksport Navigering Hvis en rapport fylder mere end 1 side kan man: Gå en side frem eller en side tilbage. Gå til sidste side eller til første side. Indtaste et ønsket sidetal og gå direkte til siden. Skalering Via valglisten kan man vælge den ønskede skalering på skærmen: Søgning Man kan udføre fritekstsøgning gennem rapporten ved at indtaste en søgetekst og derefter klikke på teksten Søg. Når alle forekomster af søgeteksten er fundet bliver dette meddelt således:

50 50 Beregninger Eksport Alle rapporter kan eksporteres til Microsoft Excel eller til en PDF-fil, hvorfra de efterfølgende kan udskrives. De enkelte sider kan naturligvis også udskrives direkte fra browseren. Når formatet er valgt klikkes på teksten Eksporter.

51 Beregninger 51 Genvundne afskrivninger Genvundne afskrivninger beregnes i forbindelse med bygninger/installationer. For at kunne beregne genvundne afskrivninger skal der være oprettet bygninger/installationer på den pågældende ejendom. Hvis ikke der er oprettet nogen bygninger/installationer på den pågældende ejendom henvises der til afsnittet om Oprettelse af bygninger/installationer. isafe kan beregne genvundne/ikke genvundne afskrivninger for både AL 21 og AL 27 installationer. Oplysninger til beregning af genvundne afskrivninger Først vælges den bygning/installation der skal indgå i beregningen af genvundne afskrivninger. Når bygningen/installationen er valgt klikkes på fanen Genvundne afskrivninger. Nedenstående vises et eksempel indeholdende en række indtastede oplysninger: De enkelte områder gennemgås i de følgende afsnit. Salgssum Salgssummen på bygningen/installationen indtastes i hele kroner. Salgssummen kan specificeres med salgssum for bygning og heraf gennemsnitlig afskrevet benyttelse. Dette gøres i den underliggende bog. Et eksempel på brug af den underliggende bog kunne være som nedenstående:

52 52 Beregninger Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift Billedet viser en specifikation til beregning af den afskrivningsberettigede anskaffelsesudgift for bygningen eller installationen. Der kan specificeres anskaffelse af hovedbygning/installation samt alle ombygninger af bygningen/installationen. Hvis der er anvendt forlods afskrivninger, og disse allerede er kendte, kan de indtastes direkte i feltet Forlodsafskr. Hvis der er anvendt forlods afskrivninger, som ønskes beregnet, kan disse specificeres ved at klikke på Bog -knappen til højre for feltet Forlodsafskr.. Derved fremkommer billedet nedenfor:

53 Beregninger 53 Dette billede anvendes til at beregne forlods afskrivninger, der er foretaget i perioden 1982 til Forlods afskrivninger i denne periode pristalsreguleres efter særlige regler. Når inddateringen er afsluttet klikkes på Gem-knappen. Foretagne afskrivninger indtil 1993 Dette billede bruges til at specificere de foretagne afskrivninger på bygningen/installationen og dens ombygninger. I dette billede kan der også specificeres pristalsregulerede forlods afskrivninger som under punktet Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift. Specifikationen af forlodsafskrivninger fremkommer ved at klikke på Bog ikonet til højre for feltet Forlodsafskr.. Hvis forlods-afskrivningerne allerede er kendt, kan de indtastes direkte i feltet Forlodsafskr. under indtastning af linien.

54 54 Beregninger Afskrivninger foretaget i 1990, 1991 og 1992 inddateres i feltet i bunden af billedet, da der ikke er nogen reguleringer på disse afskrivningsår. Foretagne afskrivninger fra og med 1993 Dette billede er primært til specifikation af foretagne afskrivninger, når der anvendes indekseringsreglen for landbrugsejendomme. Hvis denne regel ikke anvendes er det ikke nødvendigt at anvende specifikationen. Rapporter Udskrift af genvundne afskrivninger udføres fra fanebladet Rapporter. Fanebladet ser således ud: Det viste link Opgørelse af genvundne afskrivninger peger på en rapport med de beregnede resultater. Et klik på linket viser rapporten. Se eksempel næste side. I rapporten findes de samme funktioner, som beskrevet tidligere i hovedafsnittet om Rapporter side 44.

55 Beregninger 55 Eksempel på rapport:

56 56 Beregninger

57 Deling af data For at gøre processen med avanceberegning ved ejendomssalg nemmere for både revisorer, samt de skattemyndigheder, der kontrollerer beregningerne, er der i isafe indbygget mulighed for, at brugerne kan udlåne ejendomme til hinanden. Det betyder at data på en ejendom kun skal tastes én enkelt gang, og derefter hurtigt kan hentes frem af de instanser, der skal bruge dem. Udlån af ejendom Man kan udlåne en ejendom incl. bygninger og installationer til en anden bruger. Det eneste det kræver, er at man kender den anden brugers Brugernavn. Først skal man vælge den pågældende kunde og den pågældende ejendom, som skal udlånes. Derefter klikker man på fanen, der hedder Stamdata. Herefter skulle skærmbilledet se ud som vist herunder: I feltet Udlån ejendom til bruger indtastes navnet på den person, som vi ønsker at udlåne vores ejendom til. Brugernavnet skal være skrevet korrekt med store og små bogstaver, mellemrum osv. Herefter klikkes der på ikonet til højre for feltet. Der skal indtases et eksisterende brugernavn, ellers får man en fejlmeddelelse, eksempelvis: Hvis udlånet oprettes korrekt, får man en kvittering, som ser således ud:

58 58 Deling af data Såfremt man ønsker at udlåne flere ejendomme enten til den samme bruger eller til en anden bruger gentages ovenstående. Den samme ejendom kan udlånes til flere forskellige brugere. Du kan se en oversigt over dine udlånte ejendomme under menupunktet Udlånte i navigeringsruden til venstre. En udlånt ejendom kan kun ses af låneren. Det er ikke muligt for låner at redigere i lånte data. Dog kan låner kopiere ejendommen, og foretage sine egne ændringer i kopien. Et udlån kan til enhver tid nedlægges ved at klikke på Nedlæg udlån -knappen ud for den pågældende ejendom. Når Nedlæg udlån -knappen anvendes, er det kun udlånet der slettes og ikke ens egne registreringer på ejendommen. Lån af ejendom Man kan låne en ejendom incl. bygninger og installationer af en anden bruger (udlåner). Det eneste det kræver er, at man oplyser sit Brugernavn til udlåner. Udlåner skal derefter udlåne sin ejendom til dig (låner). Det er beskrevet under afsnittet Udlån af ejendom, hvordan udlåner giver låner adgang til beregningen. Du kan se en oversigt over dine lånte ejendomme under menupunktet Lånte i navigeringsruden til venstre. For en lånt ejendom har du nu følgende muligheder: Vælg ejendom (for at se data og rapporter) Kopier lånt ejendom (for at kunne ændre i data og se resultatet heraf) Nedlæg lån

59 Deling af data 59 Vælg ejendom For at kunne se data på lånt en ejendom skal denne vælges - nøjagtigt som for egne ejendomme. Herefter kan du se udlåners dataregistrering under fanerne Stamdata, Anskaffelse og Afståelse. Ligeledes kan du se beregningsresultaterne under fanen Rapporter. Er der bygninger/installationer under ejendommen kan du også se disse data ved at gå til menupunktet Bygninger i navigeringsruden til venstre. Du har ingen mulighed for at rette i udlåners data. Hvis du ønsker at rette/ændre nogen af udlåners indtastninger skal den lånte ejendom først kopieres til egen bruger. Således har man altid den oprindelige ejendom til sammenligning. Nedenfor er beskrevet, hvorledes man kopierer udlåners ejendom til enten en ny kunde eller til en eksisterende kunde. Kopier lånt ejendom Klikker du på ikonet får du spørgsmålet: Når kopieringen er udført, sker der ikke umiddelbart nogen ændring på billedet. Du skal herefter vælge menupunktet Kunder i navigeringsruden til venstre. Systemet har nu automatisk oprettet en ny kunde på din Kundeliste med udlåners navn som kundenr. - i eksemplet TimeSolutions A/S.

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Brugervejledning. til. Flex 5

Brugervejledning. til. Flex 5 Brugervejledning til Flex 5 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Generelt om Flex 5 2 Hovedmenuen 6 Generelle forhold i Flex 5 8 Afsnit 2 (Login) Side Login 1 Ændring af adgangskode 3 Afsnit

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere