isafe - Salg Af Fast Ejendom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "isafe - Salg Af Fast Ejendom"

Transkript

1 isafe - Salg Af Fast Ejendom Brugervejledning til version 2.0 (2. udgave) TimeSolutions A/S Hørkær 20, Herlev Tlf

2 isafe - Salg af fast ejendom Brugervejledning til version Udgave Januar 2007 Copyright TimeSolutions A/S Forbehold: Denne vejledning kan indeholde tekniske unøjagtigheder på grund af den stadige udvikling af programmet.

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 7 Licensbetingelser... 7 Ansvar og ansvarsbegrænsning... 8 Produktansvar... 8 Abonnementsvilkår - Opsigelse... 9 Login Fejlmeddelelser i forbindelse med login Jeg har glemt min adgangskode Efter korrekt login Generelt Top-menu Brugerdata Adgangskode Krav til adgangskode Logout Manual Rapporter fejl Navigeringsrude Hvor er jeg? Kundeliste Ejendomsliste Nyheder Dataregistrering Oprettelse af ny kunde Redigering af kundeoplysninger (Stamdata) Sletning af kunde... 23

4 4 Indholdsfortegnelse Oprettelse af ny ejendom Redigering af ejendomsoplysninger (Stamdata) Kopiering af ejendom Sletning af Ejendom Oprettelse af bygninger/installationer Redigering af bygninger/installationer (Stamdata) Sletning af bygninger/installationer Beregninger Generelt Afståelse Salgsdato...36 Den kontante afståelsessum...36 Omkostninger ved afståelsen...36 Erhvervelse før 19. maj Informationer til brug for delsalg...37 Anskaffelse Købsdato...38 Kontant anskaffelsessum...38 Omkostninger ved anskaffelse...38 Forbedringsudgifter før og efter Køb af mælkekvoter...39 Salg af mælkekvoter B vurdering (vurdering 19.maj 1993)...40 Ejendomsværdi Ejendomsværdi Ikke genvundne afskrivninger i alt og fra Nedrivnings- og tabsfradrag...43 Overførsels- og fremførelsesberettiget tab...43 Rapporter Resultatoversigt...44 Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger...48 Rapportfunktioner Navigering...49 Skalering...49

5 Indholdsfortegnelse 5 Søgning Eksport Genvundne afskrivninger Oplysninger til beregning af genvundne afskrivninger Salgssum Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift Foretagne afskrivninger indtil Foretagne afskrivninger fra og med Rapporter Deling af data Udlån af ejendom Lån af ejendom Vælg ejendom Kopier lånt ejendom Nedlæg lån Stikord... 61

6 6 Indholdsfortegnelse Denne side er blank

7 Indledning isafe er værktøjet til revisorer, kommunale skatteforvaltere og ejendomsmæglere, der formidler salg af fast ejendom og som har behov for beregning af skattetakseringer og generelt overblik over gældende regler for de skattemæssige konsekvenser ved salg af fast ejendom. Beregningerne ved ejendomssalg er omfattende og ofte svære at overskue, men isafe gør brugerne i stand til at beregne afskrivninger og ejendomsavance med få klik. Programmet indeholder beregning af ejendomsavance for helsalg af rene erhvervsejendomme, blandede ejendomme, land- og skovbrugsejendomme samt en- og tofamiliehuse og ejerlejligheder, der ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse. For at gøre processen med ejendomssalg nemmere for både revisorer, samt de skattemyndigheder, der kontrollerer beregningerne, er der i isafe indbygget mulighed for at brugerne kan udlåne beregninger til hinanden. Det betyder at beregninger kun skal tastes én enkelt gang, og derefter hurtigt kan hentes frem af de instanser, der skal bruge dem. isafe er baseret på individuelle brugere, hvor hver bruger har sine egne data. Disse data kan kun tilgås med det korrekte brugernavn og password. Hvis man ønsker at dele sine beregninger med tredjemand, kan dette gøres ved hjælp af de indlagte funktioner, se under Lån af ejendom og Udlån af ejendom i afsnittet Deling af data side 57. Programmet er designet til at arbejde med flere kunder for hver bruger, flere ejendomme for hver kunde og flere bygninger/installationer for hver ejendom. En ejendom inklusiv bygninger/installationer kan kopieres, således at det er muligt at gemme flere forskellige beregninger for hver ejendom/bygning/installation under forskellige forudsætninger. isafe er under løbende udvikling og vedligeholdelse af TimeSolutions A/S. Alle kommentarer til programmet bedes rettet til TimeSolutions A/S pr. til Fra programmet er det muligt at indrapportere fejl til vores udviklingsteam. Se nærmere afsnittet Rapporter fejl side 17. Licensbetingelser TimeSolutions A/S forbeholder sig alle rettigheder til beregningsprogrammet internetbaseret Salg Af Fast Ejendom - isafe - herunder benævnt programmet - som ikke udtrykkeligt ved denne aftale overdrages til brugeren. Enhver overtrædelse af denne brugstilladelse, eller dele heraf, medfører øjeblikkelig ophør af aftalen. Ved køb af programmet opnås ret til brug af programmet i et omfang svarende til det funktionsområde, der er tilgængeligt på skærmen. Det er kun tilladt for navngivne brugere, for hvilke der er betalt licens til TimeSolutions A/S, at benytte programmet. Alle former for videregivelse af brugernavn og adgangskode til programmet til brug for tredjemand betragtes som en overtrædelse af licensaftalen, og dermed en overtrædelse af brugstilladelsen, hvorved denne øjeblikkeligt ophører.

8 8 Indledning Programmet eller dele heraf må ikke indarbejdes i andre softwareprodukter uden skriftlig tilladelse fra TimeSolutions A/S. Ansvar og ansvarsbegrænsning TimeSolutions A/S hæfter ikke for rigtigheden af de i programmet indlagte kodninger og hæfter ikke for eventuelle beregningsmæssige fejl, som programmet måtte forårsage. TimeSolutions A/S er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader (herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmet eller tab som følge af manglende funktioner i programmet, fejl i beregninger eller uhensigtsmæssigheder, der fører til fejlagtige konklusioner, uanset om TimeSolutions A/S har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om TimeSolutions A/S kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. TimeSolutions A/S samlede ansvar for tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til den af licenstager erlagte licensafgift for programmet, uanset om TimeSolutions A/S har været underrettet om muligheden for yderligere tab, og uanset om TimeSolutions A/S kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. TimeSolutions A/S er uden ansvar for fejl eller mangler, der ikke relaterer sig til programmet. TimeSolutions A/S er endvidere uden ansvar for integrationen eller samspillet mellem programmet og licenstagers eksisterende hardware og programmel. TimeSolutions A/S er uden ansvar for, om opdateringer har indvirkning på øvrige hardware, programmel eller tilretninger til programmet, uanset om sådanne tilretninger måtte være udviklet af TimeSolutions A/S Produktansvar For produktansvar i tilfælde af personskade forårsaget af programmet og i tilfælde af skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, er TimeSolutions A/S ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler. For skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse, er TimeSolutions A/S ansvarlig efter nedenstående regler: TimeSolutions A/S er uden ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens programmet er i licenstagers besiddelse eller i forbindelse med licenstagers brug af programmet. TimeSolutions A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser, der er begået af TimeSolutions. TimeSolutions A/S er uden ansvar for produktskader, såfremt licenstager eller tredjemand har foretaget indgreb eller ændringer i programmet. Såfremt programmet tages i anvendelse, accepteres ovenstående licensbetingelser automatisk.

9 9 Indledning Abonnementsvilkår - Opsigelse Abonnement vil automatisk blive fornyet hvert år pr. 1. januar. Såfremt man ikke ønsker fornyelse af abonnementet, skal dette opsiges senest den 15. december året før fornyelse. Dvs. senest 16 dage før fornyelse. Efter opsigelse af abonnement, er det brugerens ansvar at sikre kopi af sine data i systemet inden abonnementet udløber. Dette kan gøres ved at udskrive beregningsrapporter til Excel og/eller PDF-filer.

10 10 Indledning Denne side er blank

11 Login Internetbrowser startes op og i adresse feltet tastes: Herefter fremkommer nedenstående hjemmeside: Brugernavn og adgangskode indtastes og der klikkes på Log ind knappen. Feltet Husk mig til næste gang Hvis dette felt er markeret, har det følgende virkning: Hvis du lukker din browser eller hopper til et andet website uden at logge ud fra isafe, vil systemet automatisk logge dig på isafe igen næste gang du vender tilbage til Velkomstbilledet vil da se således ud:

12 12 Login Fejlmeddelelser i forbindelse med login Såfremt ovenstående ikke giver adgang til isafe kan det skyldes flere fejlmuligheder. Nedenstående er et uddrag af de mest forekommende fejlmeddelelser: Forkert brugernavn eller password Brugernavn eller password er indtastet forkert. Det er meget vigtigt, at brugernavn og password indtastes korrekt, og at der tages højde for store og små bogstaver, mellemrum osv. Kontoen er allerede i brug. Der kan derfor ikke logges ind Fejlmeddelelsen kan skyldes flere ting: Du har forladt isafe uden at logge ud. Kontoen vil blive frigivet efter 20 minutter. Kun 1 person kan være logget ind med brugernavn og password. Hvis du er sikker på, at der ikke kan være nogen anden bruger, der er logget ind med dit brugernavn og password, kan du tage kontakt til TimeSolutions A/S. Vær opmærksom på de gældende licensbetingelser, som foreskriver, at der for hver bruger skal være brugernavn og login. Det er ikke tilladt at udlåne brugernavn og password. Jeg har glemt min adgangskode Hvis du glemmer din adgangskode, har du mulighed for at rekvirere en ny kode. Når du klikker på linket Jeg har glemt min adgangskode får du følgende spørgsmål: Indtast dit brugernavn og klik på Send. Hvis du heller ikke kan huske dit brugernavn, er du nødt til at kontakte TimeSolutions Support. Hvis dit brugernavn kan godkendes, vil du få følgende dialogboks:

13 Login 13 Her skal du yderligere svare på et identitetsspørgsmål. Spørgsmålet og det tilhørende svar definerer du selv under funktionen Brugerdata. Se venligst afsnittet Brugerdata side 15. Giver du det korrekte svar, vil du få sendt en mail med et automatisk genereret kodeord til den mailadresse, som du har oplyst i dine brugerdata. Se afsnittet Brugerdata side 15. Det fremsendte kodeord kan du selv rette. Se afsnittet Adgangskode side 16 Efter korrekt login Efter korrekt login til isafe vil du få følgende billede: Hvis du allerede har oprettet kunder i isafe, vil billedet vise en oversigt over disse.

14 14 Login Denne side er blank

15 Generelt I dette afsnit vil vi gennemgå den generelle brugergrænseflade i isafe. Denne omfatter: Top-menu Navigeringsrude Nyheder Top-menu Top-menuen har følgende udseende: Brugerdata Via dette menupunkt kan man ændre sine brugerdata, herunder adgangskoden. Felterne i denne dialogboks benyttes i forbindelse med funktionen Jeg har glemt min adgangskode. Se side 12, hvor brugen af disse felter er nærmere beskrevet. Før du kan gemme ændringer i de viste felter, skal du gå videre til næste billede, hvor du skal indtaste din adgangskode. Se venligst næste side.

16 16 Generelt Adgangskode Ved oprettelse af brugere på tildeles en vilkårlig adgangskode. Såfremt brugeren ønsker en anden adgangskode, som er nemmere at huske, kan koden ændres. Du skal indtaste den gamle adgangskode og derefter den nye adgangskode 2 gange. Herefter klikkes på knappen Skift adgangskode, eller du kan fortryde ved at klikke på Annuller. Krav til adgangskode Der er følgende krav til adgangskoden: Minimum 7 tegn Mindst 1 af disse skal være et specialtegn, altså hverken tal eller bogstaver.

17 Generelt 17 Logout Når du er færdig med at arbejde i isafe bør du logge ud, således at din licens bliver frigivet. Dette er specielt vigtigt, hvis du har en licens med en samtidig bruger. Når du klikker på Logout skifter skærmbilledet tilbage til Login-billedet. Hvis du ikke er aktiv i isafe bliver du automatisk logget af efter en inaktivitetsperiode, som pt. er 20 minutter. Manual Under dette menupunkt har du altid adgang til den seneste version af isafe brugervejledning i pdfformat. Du kan derefter gemme den eller udskrive den efter behov. Rapporter fejl Under dette menupunkt kan du indberette fejl, eller uhensigtsmæssigheder - men også gerne gode ideer - til vores isafe udviklingsteam.

18 18 Generelt Navigeringsrude Navigeringsruden ser således ud: Hvor er jeg? I toppen af ruden efter teksten Du er her: vil du hele tiden kunne se, hvor i systemet du befinder dig, idet linien vil indeholde sekvensen Kunde : Ejendom : Bygning. Eksempel: Du er her: 1234 Hans Hansen : Turbinevej 47 : Bygning1 Kundeliste Uanset hvor du står i sekvensen Kunde : Ejendom : Bygning, kan du vende tilbage til din kundeliste ved at klikke på menupunktet Kunde i navigeringsruden. Indtil du vælger en ny kunde på kundelisten, vil systemet huske, hvor du befinder dig. Du kan derfor vende tilbage til kunden, ejendommen eller bygningen ved at benytte de underliggende menupunkter i navigeringsruden. Kundelisten har følgende udseende:

19 Generelt 19 Alle funktioner i forbindelse med administration af kunder gennemgåes senere i afsnittet Dataregistrering side 21. Ejendomsliste Menupunktet Alle under Ejendomme viser en oversigt over alle dine oprettede ejendomme i isafe. Af oversigten fremgår ikke hvilke kunder der ejer ejendommene, men vælger du en ejendom fra listen, aktiverer du samtidigt den tilhørende kunde. Så længe du ikke aktiverer en ny ejendom, kan du ligesom i kundelisten vende tilbage til den aktuelle kunde, ejendom og bygning. Alle funktioner i forbindelse med administration af ejendomme gennemgåes senere i afsnittet Dataregistrering side 21.

20 20 Generelt Nyheder Nyhedsoversigten er tilgængelig for alle på isafe s hjemmeside. I nyhedsoversigten vil vi løbende bringe meddelelser af interesse for brugerne. Eksempelvis: Orientering om nye versioner af programmet. Driftsforstyrrelser Ændring i lovgivningen på området For at læse en nyhed klikkes på den linie i oversigten, man ønsker at læse. Den enkelte nyheder vises i en dialogboks med følgende udseende:

21 Dataregistrering Oprettelse af ny kunde Fra kundelisten klikkes på knappen Ny Herefter vises følgende dialogboks: Kundenr. er et frit felt til identifikation af kunden. Der kan benyttes kundenr. og/eller kundenavn efter eget valg. Notat feltet er ligeledes et frit felt, hvis indhold bliver vist på kundelisten. Efter klik på Gem knappen er kunden oprettet og klar til brug.

22 22 Dataregistrering Redigering af kundeoplysninger (Stamdata) Hvis en kunde er oprettet med forkerte oplysninger eller hvis oplysningerne blot skal ændres, gøres dette fra Kundelisten: Kundeoplysningerne kan ændres på 2 måder: Hvis kunden allerede er valgt - vist med en grå markering og fed skrift på kundelisten, som i nedenstående billede - kan man klikke på fanen Stamdata. Man kan også klikke på Rediger ikonet ud for den kunde man ønsker at ændre. Hvis kunden ikke allerede er markeret som den aktuelle kunde, vil kunden samtidigt blive markeret som den aktuelle kunde. Uanset metode, vises følgende dialogboks: (se venligst næste side)

23 Dataregistrering 23 Felterne kan nu rettes og gemmes igen ved klik på Gem knappen. Sletning af kunde Hvis man sletter en kunde, sletter man samtidigt de ejendomme og bygninger/installationer, der er oprettet under den pågældende kunde. Man behøver således ikke at slette ejendomme, bygninger/installationer før man sletter kunden. En kunde slettes fra kundelisten ved at klikke på Slet ikonet. Inden kunden slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når kunden er slettet, er det IKKE muligt at gendanne kundens data.

24 24 Dataregistrering Oprettelse af ny ejendom Fra kundelisten vælges den kunde, som ejendommen skal oprettes under. En kunde vælges ved at benytte Vælg ikonet ud for kunden. Eksempelvis: Hvis der er tale om en nyoprettet kunde, vil ejendomslisten under kunden se således ud: Hvis der allerede er oprettet en eller flere ejendomme under kunden, vil disse blive vist på ejendomslisten: En ny ejendom oprettes ved klik på knappen Ny, som viser følgende dialogboks:

25 Dataregistrering 25 Adressefeltet udfyldes med vejnavn og nummer. Feltet By kan kun udfyldes med et gyldigt postnummer eller med den viste tekst. Fra feltet kan man vælge blandt de gældende postnumre i Danmark, Grønland og Færøerne I kategorifeltet kan man vælge blandt de ejendomstyper, som programmet kan håndtere. Notatfeltet kan anvendes efter behov. De indtastede oplysninger gemmes med et klik på Gem knappen. Ejendommen vil herefter fremgå af kundens ejendomsliste:

26 26 Dataregistrering Redigering af ejendomsoplysninger (Stamdata) Ejendomsoplysninger redigeres i princippet på samme måde som kundeoplysninger. Hvis der kun er en enkelt ejendom under kunden, kan man klikke på fanen Stamdata. Hvis der er flere ejendomme under kunden, kan man klikke på Rediger ikonet ud for ejendommen. Endelig kan man klikke på Rediger ikonet på den samlede ejendomsliste. I alle tilfælde får man følgende dialogboks: Ejendomsoplysningerne kan nu tilpasses efter behov. Bemærk det nye felt under stamdata Udlån ejendom til bruger. Feltet bliver ikke vist i oprettelsesfasen. Man kan udlåne en ejendom og de underliggende bygninger/installationer og beregningsdata til en anden bruger. Ligeledes kan selv man låne en ejendom af en anden bruger. Udlån og lån af ejendomme mellem brugere af isafe - f.eks. mellem en revisor og en skattemyndighed - er nærmere behandlet i afsnittet Udlån af ejendom side 57.

27 Dataregistrering 27 Kopiering af ejendom En ejendom inklusiv bygninger/installationer og alle data vedrørende afståelse og anskaffelse kan kopieres. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis man ønsker at foretage flere beregninger på den samme ejendom under forskellige forudsætninger. En kopiering udføres via ikonet Kopier ejendom. Du får mulighed for at fortryde kopieringen, men klikker ellers på OK knappen. Der vil nu være 2 ejendomme på ejendomslisten.

28 28 Dataregistrering Sletning af Ejendom Hvis man sletter en ejendom, sletter man samtidigt de bygninger/installationer, der er oprettet under den pågældende ejendom. Man behøver således ikke at slette bygninger/installationer før man sletter ejendommen. En ejendom slettes fra ejendomslisten på den aktuelle kunde, eller fra den generelle ejendomsliste ved at klikke på Slet ikonet. eller: Inden ejendommen slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når en ejendom er slettet, er det IKKE muligt at gendanne ejendommens data.

29 Dataregistrering 29 Oprettelse af bygninger/installationer Før en ny bygning/installation kan oprettes skal kunde og ejendom være valgt. Dette kan du gøre ved at vælge kunden fra Kundelisten og derefter ejendommen ud fra Ejendomslisten under den valgte kunde. Du kan også gå direkte ind og vælge en ønsket ejendom ud fra oversigten Alle under menupunktet Ejendomme, f.eks: Her vælger du den ønskede ejendom ved at klikke på ikonet vælg. Herefter vælger du menupunktet Bygning, hvorefter du får vist en Bygningsliste for den valgte ejendom. Hvis der ikke er oprettet nogen bygninger/installationer under ejendommen, ser Bygningslisten således ud: Hvis der allerede er oprettet bygninger/installationer under ejendommen, ser Bygningslisten således ud:

30 30 Dataregistrering Du kan nu oprette en ny bygning/installation med knappen Bemærk: I programmet benyttes ordet Bygninger synonymt for både bygninger og installationer. Dialogboksen for en ny bygning/installation ser således ud: I feltet Identifikation indtastes en beskrivelse af bygningen/installationen. Såfremt installationen er et drænings/markvandingsanlæg (omfattet af AL 27), afmærkes feltet Drænings / markvandingsanlæg. De indtastede oplysninger gemmes ved klik på Gem knappen. Hvis man fortryder oprettelsen klikkes på Annuller knappen. Fanebladene Genvundne afskrivninger og Rapporter behandles nærmere i afsnittet Beregninger. Redigering af bygninger/installationer (Stamdata) Hvis en bygning/installation er oprettet med forkerte oplysninger kan dette ændres ved at vælge Rediger funktionen ud for den relevante bygning/installation på Bygningslisten. Oplysningerne kan derefter rettes i nedenstående billede:

31 Dataregistrering 31 Sletning af bygninger/installationer Hvis en bygning/installation ønskes slettet, gøres dette ved at vælge Slet funktionen ud for den relevante bygning/installation på Bygningslisten. Inden bygningen/installationen slettes får man følgende advarsel: Bemærk: Når en bygning/installation er slettet, er det IKKE muligt at gendanne bygningens/installationens data.

32 32 Dataregistrering Denne side er blank

33 Beregninger På de oprettede ejendomme i systemet, kan der nu indtastes oplysninger til brug for beregning af den skattemæssige avance ved salg af en ejendom. Generelt På Ejendomslisten - uanset om du har valgt den specifikke ejendomsliste under en given kunde, eller om du benytter den generelle ejendomsliste - vil du altid se to faneblade: Afståelse Anskaffelse Beregningsoplysningerne indtastes via skærmbilleder på disse faneblade. I dette afsnit vil vi gennemgå nogle generelle funktioner i forbindelse med indtastning af data. Som det fremgår af nedenstående eksempel kan indtastningsfelterne være vist med et Bog ikon. Som udgangspunkt kan man indtaste de nødvendige data direkte i formularens felter. Det er imidlertid hensigtsmæssigt, at man kan specificere tallene yderligere i nogle underliggende skærmbilleder, således at det er en beregnet værdi, der overføres til formularen. Med et klik på den blå bog, kan du åbne et underliggende skærmbillede, hvori du kan indtaste et vilkårligt antal linier, som sammenlagt vil blive overført til hovedformularen. Eksempelvis: I denne Bog er der endnu ikke oprettet nogle linier, men der er de nødvendige åbne felter til at oprette den første linie i bogen.

34 34 Beregninger Du kan indtaste direkte i feltet Kontant værdi, men hvis du udfylder felterne Nominel værdi og Kurs, vil den kontante værdi blive beregnet og vil overskrive en evt. indtastet kontant værdi. Når du har indtastet oplysningerne klikker du på den blå diskette: Linien vil nu blive gemt med en beregning af Kontant værdien. Samtidigt ændres skæmbilledet, således at der automatisk åbnes en ny indtastningslinie: Allerede oprettede linier i bogen kan efterfølgende redigeres eller slettes efter behov: Når specifikationer er som ønsket, vender man tilbage til hovedformularen med knappen Hovedformularen er nu opdateret med resultatet af specifikationerne:

35 Beregninger 35 Bog ikonet har nu skiftet udseende til en åben bog. Samtidig bliver resultatet i hovedfeltet vist med grå skrift. Dette indikerer, at feltet kun kan ændres ved at benytte den underliggende bog. En bog kan være markeret som værende åben som standard. Dette gælder for felter, som skal specificeres. Et eksempel er vist nedenfor. Værktøjsknapperne Gem og Annuller findes på begge faneblade (Afståelse/Anskaffelse) og virker på følgende måde: Et klik på Gem gemmer samtlige registrerede data på fanebladet. Man kan gemme lige så tit man ønsker. Efter Gem bliver man stående på fanebladet, man returnerer ikke til Ejendomslisten. Data i underliggende bøger, vil altid være gemt når man vender tilbage til hovedformularen, idet bogens linier gemmes separat. Et klik på Annuller sletter de ændringer, der er foretaget i hovedformularen siden denne sidst blev gemt. Dataændringer i underliggende bøger kan ikke annuleres efter at man er vendt tilbage til hovedformularen.

36 36 Beregninger Afståelse I dette afsnit gennemgås fanebladet Afståelse i detaljer. Salgsdato Salgsdato indtastes med formatet dd-mm-åååå. Eks.: 31. december 2006 indtastes som Bemærk: Formatet er ændret i forhold til isafe version 1.1, hvor formatet var åååå-mm-dd. Den kontante afståelsessum Den kontante afståelsessum indtastes i hele kroner. Den kontante afståelsessum kan specificeres med den nominelle værdi samt kurs for beregning af kursværdien af den kontante afståelsessum. Dette gøres i den underliggende bog. Se evt. afsnittet Generelt side 33. for en uddybning af, hvorledes man bruger den underliggende bog. Omkostninger ved afståelsen Omkostninger i forbindelse med afståelsen indtastes i hele kroner. Omkostningerne kan specificeres i den underliggende bog. Et eksempel på den underliggende bog kunne være følgende:

37 Beregninger 37 Erhvervelse før 19. maj 1993 Såfremt ejendommen er erhvervet før 19. maj 1993 kan den faktiske anskaffelsessum pristalsreguleres. I dette tilfælde sættes en afmærkning i feltet: Informationer til brug for delsalg Såfremt det kun er en del af ejendommen, der er solgt, skal der indtastes oplysninger om delsalget. Når der sættes en afmærkning i feltet Afkryds ved delsalg af ejendomme : ændres formularen dynamisk og viser nogle yderligere felter: Feltet Afkryds ved delsalg af ejendomme bestemmer om programmet laver en delsalgsberegning for ejendommen. I denne sammenhæng beregnes alle ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer, som værende med i salget. Feltet Afkryds hvis stuehus/ejerbolig indgår i delsalg bestemmer om bundfradragsreglen kan anvendes til beregningen af avance i delsalget.

38 38 Beregninger Anskaffelse Et eksempel på, hvorledes oplysninger indtastes under fanen Anskaffelse er vist nedenfor: Købsdato Købsdato indtastes på formen dd-mm-åååå. Eksempelvis Kontant anskaffelsessum Den kontante anskaffelsessum indtastes i hele kroner. Den kontante anskaffelsessum kan specifiseres med den nominelle værdi samt kurs for beregning af den kontante anskaffelsessum ved at anvende den underliggende Bog. Princippet er det samme som under den Kontante afståelsessum. Jf. side 36. Omkostninger ved anskaffelse Omkostninger ved anskaffelse indtastes i hele kroner. Ønskes omkostningerne specifiseret på enkeltposter, kan man anvende den underliggende Bog. Princippet er det samme som under Omkostninger ved afståelse. Jf. side 36.

39 Beregninger 39 Forbedringsudgifter før og efter 1993 Forbedringsudgifter skal opdeles i forbedringer foretaget henholdsvis før og efter Forbedringsudgifterne kan indtastes direkte i de 2 felter på fanebladet. Men kan også specificeres i en underliggende bog ved at klikke på Bog -knappen. Den underliggende bog er en fælles bog for de to felter, idet bogen selv fordeler forbedringerne før 1993 og fra og med Et eksempel på bogen kunne se således ud: Specifikationerne bliver automatisk sorteret efter årstal og fordelt på de 2 felter på fanebladet, når man vender tilbage til dette. Køb af mælkekvoter Køb af mælkekvoter kan kun indtastes ved hjælp af den underliggende bog. Dette er nødvendigt for at specificere hvilket år de enkelte kvoter er købt. Et eksempel på den underliggende bog kunne være:

40 40 Beregninger Salg af mælkekvoter Salg af mælkekvoter kan kun indtastes ved hjælp af den underliggende bog. Dette er nødvendigt for at specificere hvilket år de enkelte kvoter er solgt. Et eksempel på den underliggende bog kunne være: I ovenstående eksempel er de købte mælkekvoter ikke solgt. 4B vurdering (vurdering 19.maj 1993) Ejendommens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Et eksempel er vist nedenfor: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance.

41 Beregninger 41 Ejendomsværdi 1993 Ejendomsværdiens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Eksempel: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance, med mindre halvdelsreglen anvendes. Ejendomsværdierne for 1993 og 1996 anvendes sammen for at lave beregninger efter halvdelsreglen. Hvis ejendomstypen er en blandet ejendom eller en landbrugsejendom ser billedet ud som nedenfor: Den nederste valgboks bestemmer opgørelsesmetoden for halvdelsreglen. Ligningsrådet har bestemt at mulighed nr. 2 (Med ejerbolig fordelt efter 1993 fordeling) er den, der skal benyttes.

42 42 Beregninger Ejendomsværdi 1996 Ejendomsværdiens fordeling mellem grund, stuehus og forskelsværdi skal indtastes i den underliggende bog. Eksempel: Ovenstående oplysninger bruges i forbindelse med afståelse af landbrugsejendom, hvor der anvendes indgangsværdier. Stuehusværdien medregnes ikke ved beregning af ejendomsavance. Ejendomsværdierne for 1993 og 1996 anvendes sammen for at lave beregninger efter halvdelsreglen. Ikke genvundne afskrivninger i alt og fra 1993 Ikke genvundne afskrivninger kan indtastes. De ikke genvundne afskrivninger i alt skal indtastes og de ikke genvundne afskrivninger fra 1993 skal indtastes. Genvundne og ikke genvundne afskrivninger kan beregnes automatisk under Bygninger og installationer, hvorefter eventuelle indtastninger vil blive overskrevet i Anskaffelsesområdet. Hvis der er oprettet bygninger eller installationer på ejendommen, vil det ikke være muligt at indtaste nogen oplysninger i felterne for ikke genvundne afskrivninger. I eksemplet er felterne markeret med grå skrift. Dette betyder, at indholdet er overført fra en beregning under Bygninger og installationer. Se afsnittet Genvundne afskrivninger side 51.

43 Beregninger 43 Nedrivnings- og tabsfradrag Nedrivnings- og tabsfradrag indtastes i hele kroner. Eventuelle nedrivnings- og tabsfradrag kan specificeres i den underliggende bog. Evt. tab på bygninger eller installationer overføres automatisk fra området til beregning af ikke genvundne afskrivninger. Eksempel: Her er tabet fra 1980 indtastet manuelt, mens tabet fra 2004 hidrører fra bygningen Bygning 2. Overførsels- og fremførelsesberettiget tab Overførsels- og fremførelsesberettiget tab indtastes i hele kroner. Der er ikke nogen underliggende bog til denne linie, hvorfor der blot indtastes i hovedoversigten:

44 44 Beregninger Rapporter Når alle oplysninger om anskaffelse, afståelse og evt. bygninger/installationer er indtastet under de pågældende faneblade er resultatet klar. Der klikkes på fanen Rapporter, hvorefter resultatet vises i form at et link til en eller flere automatisk dannede rapporter. Resultatoversigt Et klik på linket Resultatoversigt viser først nedenstående billede: I dette eksempel viser resultatoversigten 16 forskellige beregningsresultater. Bag hvert resultat kan man generere en tilsvarende detaljeret rapport, ved at klikke på resultatet. Systemet markerer automatisk beregningen med den laveste avance med en grøn bjælke.

45 Beregninger 45 En detaljeret rapport er vist i det følgende:

46 46 Beregninger

47 Beregninger 47

48 48 Beregninger Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger Et klik på linket: Genvundne- og ikke genvundne afskrivninger på bygninger og installationer på ejendommen viser nedenstående billede: I denne rapport opsummeres genvundne- og ikke-genvundne afskrivninger for alle bygninger og installationer, der er indtastet på ejendommen. Den detaljerede gennemgang af genvundne afskrivninger for de enkelte bygninger/installationer finder du i det efterfølgende afsnit Genvundne afskrivninger side 51.

49 Beregninger 49 Rapportfunktioner Alle rapportsider har nedenstående værktøjslinie: Værktøjslinien indeholder følgende funktioner: Navigering Skalering Søgning Eksport Navigering Hvis en rapport fylder mere end 1 side kan man: Gå en side frem eller en side tilbage. Gå til sidste side eller til første side. Indtaste et ønsket sidetal og gå direkte til siden. Skalering Via valglisten kan man vælge den ønskede skalering på skærmen: Søgning Man kan udføre fritekstsøgning gennem rapporten ved at indtaste en søgetekst og derefter klikke på teksten Søg. Når alle forekomster af søgeteksten er fundet bliver dette meddelt således:

50 50 Beregninger Eksport Alle rapporter kan eksporteres til Microsoft Excel eller til en PDF-fil, hvorfra de efterfølgende kan udskrives. De enkelte sider kan naturligvis også udskrives direkte fra browseren. Når formatet er valgt klikkes på teksten Eksporter.

51 Beregninger 51 Genvundne afskrivninger Genvundne afskrivninger beregnes i forbindelse med bygninger/installationer. For at kunne beregne genvundne afskrivninger skal der være oprettet bygninger/installationer på den pågældende ejendom. Hvis ikke der er oprettet nogen bygninger/installationer på den pågældende ejendom henvises der til afsnittet om Oprettelse af bygninger/installationer. isafe kan beregne genvundne/ikke genvundne afskrivninger for både AL 21 og AL 27 installationer. Oplysninger til beregning af genvundne afskrivninger Først vælges den bygning/installation der skal indgå i beregningen af genvundne afskrivninger. Når bygningen/installationen er valgt klikkes på fanen Genvundne afskrivninger. Nedenstående vises et eksempel indeholdende en række indtastede oplysninger: De enkelte områder gennemgås i de følgende afsnit. Salgssum Salgssummen på bygningen/installationen indtastes i hele kroner. Salgssummen kan specificeres med salgssum for bygning og heraf gennemsnitlig afskrevet benyttelse. Dette gøres i den underliggende bog. Et eksempel på brug af den underliggende bog kunne være som nedenstående:

52 52 Beregninger Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift Billedet viser en specifikation til beregning af den afskrivningsberettigede anskaffelsesudgift for bygningen eller installationen. Der kan specificeres anskaffelse af hovedbygning/installation samt alle ombygninger af bygningen/installationen. Hvis der er anvendt forlods afskrivninger, og disse allerede er kendte, kan de indtastes direkte i feltet Forlodsafskr. Hvis der er anvendt forlods afskrivninger, som ønskes beregnet, kan disse specificeres ved at klikke på Bog -knappen til højre for feltet Forlodsafskr.. Derved fremkommer billedet nedenfor:

53 Beregninger 53 Dette billede anvendes til at beregne forlods afskrivninger, der er foretaget i perioden 1982 til Forlods afskrivninger i denne periode pristalsreguleres efter særlige regler. Når inddateringen er afsluttet klikkes på Gem-knappen. Foretagne afskrivninger indtil 1993 Dette billede bruges til at specificere de foretagne afskrivninger på bygningen/installationen og dens ombygninger. I dette billede kan der også specificeres pristalsregulerede forlods afskrivninger som under punktet Afskrivningsberettiget anskaffelsesudgift. Specifikationen af forlodsafskrivninger fremkommer ved at klikke på Bog ikonet til højre for feltet Forlodsafskr.. Hvis forlods-afskrivningerne allerede er kendt, kan de indtastes direkte i feltet Forlodsafskr. under indtastning af linien.

54 54 Beregninger Afskrivninger foretaget i 1990, 1991 og 1992 inddateres i feltet i bunden af billedet, da der ikke er nogen reguleringer på disse afskrivningsår. Foretagne afskrivninger fra og med 1993 Dette billede er primært til specifikation af foretagne afskrivninger, når der anvendes indekseringsreglen for landbrugsejendomme. Hvis denne regel ikke anvendes er det ikke nødvendigt at anvende specifikationen. Rapporter Udskrift af genvundne afskrivninger udføres fra fanebladet Rapporter. Fanebladet ser således ud: Det viste link Opgørelse af genvundne afskrivninger peger på en rapport med de beregnede resultater. Et klik på linket viser rapporten. Se eksempel næste side. I rapporten findes de samme funktioner, som beskrevet tidligere i hovedafsnittet om Rapporter side 44.

55 Beregninger 55 Eksempel på rapport:

56 56 Beregninger

57 Deling af data For at gøre processen med avanceberegning ved ejendomssalg nemmere for både revisorer, samt de skattemyndigheder, der kontrollerer beregningerne, er der i isafe indbygget mulighed for, at brugerne kan udlåne ejendomme til hinanden. Det betyder at data på en ejendom kun skal tastes én enkelt gang, og derefter hurtigt kan hentes frem af de instanser, der skal bruge dem. Udlån af ejendom Man kan udlåne en ejendom incl. bygninger og installationer til en anden bruger. Det eneste det kræver, er at man kender den anden brugers Brugernavn. Først skal man vælge den pågældende kunde og den pågældende ejendom, som skal udlånes. Derefter klikker man på fanen, der hedder Stamdata. Herefter skulle skærmbilledet se ud som vist herunder: I feltet Udlån ejendom til bruger indtastes navnet på den person, som vi ønsker at udlåne vores ejendom til. Brugernavnet skal være skrevet korrekt med store og små bogstaver, mellemrum osv. Herefter klikkes der på ikonet til højre for feltet. Der skal indtases et eksisterende brugernavn, ellers får man en fejlmeddelelse, eksempelvis: Hvis udlånet oprettes korrekt, får man en kvittering, som ser således ud:

58 58 Deling af data Såfremt man ønsker at udlåne flere ejendomme enten til den samme bruger eller til en anden bruger gentages ovenstående. Den samme ejendom kan udlånes til flere forskellige brugere. Du kan se en oversigt over dine udlånte ejendomme under menupunktet Udlånte i navigeringsruden til venstre. En udlånt ejendom kan kun ses af låneren. Det er ikke muligt for låner at redigere i lånte data. Dog kan låner kopiere ejendommen, og foretage sine egne ændringer i kopien. Et udlån kan til enhver tid nedlægges ved at klikke på Nedlæg udlån -knappen ud for den pågældende ejendom. Når Nedlæg udlån -knappen anvendes, er det kun udlånet der slettes og ikke ens egne registreringer på ejendommen. Lån af ejendom Man kan låne en ejendom incl. bygninger og installationer af en anden bruger (udlåner). Det eneste det kræver er, at man oplyser sit Brugernavn til udlåner. Udlåner skal derefter udlåne sin ejendom til dig (låner). Det er beskrevet under afsnittet Udlån af ejendom, hvordan udlåner giver låner adgang til beregningen. Du kan se en oversigt over dine lånte ejendomme under menupunktet Lånte i navigeringsruden til venstre. For en lånt ejendom har du nu følgende muligheder: Vælg ejendom (for at se data og rapporter) Kopier lånt ejendom (for at kunne ændre i data og se resultatet heraf) Nedlæg lån

59 Deling af data 59 Vælg ejendom For at kunne se data på lånt en ejendom skal denne vælges - nøjagtigt som for egne ejendomme. Herefter kan du se udlåners dataregistrering under fanerne Stamdata, Anskaffelse og Afståelse. Ligeledes kan du se beregningsresultaterne under fanen Rapporter. Er der bygninger/installationer under ejendommen kan du også se disse data ved at gå til menupunktet Bygninger i navigeringsruden til venstre. Du har ingen mulighed for at rette i udlåners data. Hvis du ønsker at rette/ændre nogen af udlåners indtastninger skal den lånte ejendom først kopieres til egen bruger. Således har man altid den oprindelige ejendom til sammenligning. Nedenfor er beskrevet, hvorledes man kopierer udlåners ejendom til enten en ny kunde eller til en eksisterende kunde. Kopier lånt ejendom Klikker du på ikonet får du spørgsmålet: Når kopieringen er udført, sker der ikke umiddelbart nogen ændring på billedet. Du skal herefter vælge menupunktet Kunder i navigeringsruden til venstre. Systemet har nu automatisk oprettet en ny kunde på din Kundeliste med udlåners navn som kundenr. - i eksemplet TimeSolutions A/S.

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Blodsukkerprofil et interaktivt skema til måling af Blodsukkerprofil 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Hjemmeblodtryk et interaktivt skema til måling af Hjemmeblodtryk 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Vejledning til bestilling af utensilier

Vejledning til bestilling af utensilier 170007-05 Vejledning til bestilling af utensilier INDHOLD: 1 ÅBNING AF BESTILLINGS-HJEMMESIDEN... 2 2 LOGON... 3 3 ANGIV BESTILLING... 4 4 AFSEND BESTILLING... 6 5 KVITTERING... 7 6 TIMEOUT... 8 7 KONTAKT...

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient SKEMA DAN-PSS et interaktivt skema til måling af SKEMA DAN-PSS 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk

Booking / Aktivitetsopgørelser elektronisk Conventus/Holbæk Kommune. www.conventus.dk (infoforenbooking-aktivitetsopgørelse_vejledning-2) Side 1af 19 www.conventus.dk Til: Foreninger i Holbæk Kommune Holbæk 1/11-2010. Vejledning til booking af aktiviteter samt aktivitetsopgørelser (haller

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44

vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 vejman.dk Systemadministrator dokumentation 24. marts 2015 Udgave 1.44 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Systemadministration... 3 2.1 Opret en ny bruger... 4 2.1.1 Trin 1: Brugeroplysninger... 5

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2016 Indholdsfortegnelse Log på systemet... 2 Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler mellem 2 pensionsselskaber

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE

INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION SÅDAN BENYTTER DU DIN SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Sådan benytter du Din side Hvad er en kundeprofil? Licens/Brugerliste Brugerlogin Hvad er en brugerprofil? KreditTjek Hvad er overvågede virksomheder? Hvad er favoritter?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til Djurspakken

Brugervejledning til Djurspakken Brugervejledning til Djurspakken Indtast www.djurspakken.dk i din WEB browser Login ved at klikke på login i øverst højre hjørne Indtast det tilsendte brugernavn og password husk at vælge domæne djurspakken.dk

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning i brug af imastra

Vejledning i brug af imastra Vejledning i brug af imastra af Daniel Kristian Carlsen 01.06.2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Kom i gang... 3 1.1 Åbn imastra... 3 1.2 Skift adgangskode... 3 2 Oprettelse af kryds... 4 2.1 Før vi går i gang...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med Nets Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Ændringer i denne version... 3 Introduktion... 3 Læsevejledning...

Læs mere

Oprettelse af en Gmail-konto

Oprettelse af en Gmail-konto Oprettelse af en Gmail-konto 1. Åbn startsiden til Gmail fra adressen: www.gmail.com. I højre side af skærmen får du nu følgende skærmbillede: De to øverste bjælker, markeret med Brugernavn og Adgangskoder,

Læs mere

Disponent Godkend faktura

Disponent Godkend faktura Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for hjælpere til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges, når en hjælper

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login

Import-vejledning Fra KMD til UNI Login Import-vejledning Fra KMD til UNI Login 3. udgave, september 2006 UNI C Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf: 35 87 88 89 1 Eksporter fra KMD... 2 1.1 KMD Easy... 2 1.2 KMD Matrix... 3 2 Import af data

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere