cardinalen Cardinalen nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cardinalen Cardinalen nr. 2 2011"

Transkript

1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i c a r d i n a l e n n r Cardinalen nr

2 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800 Skive Tlf / Per Steen Pedersen Egebjergvej 18, 7800 Skive Tlf Næstform.: Kasserer: Helge Jakobsen Ulkærvej 29, 7840 Højslev Tlf / Palle Christensen Vestre Allé 8, 7800 Skive Tlf.: / Sekretær/ suppleant: Suppleant: Anders Dalgaard Granvænget 49, 7800 Skive Tlf Johnny Jeppesen Tastumvej 8, 7850 Stoholm Tlf Ole Eskesen Gefionsvej 22, Skibbild 7480 Vildbjerg Tlf / Jesper Palm Hansen Liselund 2, 7800 Skive Tlf / Per Simonsen Villaparken 97, Balling 7860 Spøttrup Tlf Juniorafd. Regnbuen Formand Jesper Palm Hansen Tlf / Trevad Ørredpark og klubhus Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive. Tlf Hjemmeside: Forsidebillede: Karup Å stemning. Foto: Henrik Bønnelykke Huskesedlen! Klubhuset er åbent og bemandet følgende dage i juli måned: Uge 27 Lørdag den 9. juli kl Uge 28 Lørdag den 16. juli kl Uge 29 Lørdag den 23. juli kl Uge 30 Lørdag den 30. juli kl Der vil blive budt på en kop kaffe eller en flaske øl, og du vil få lejlighed til en god snak om fiskeriet eller måske indvejning af fisk. 2 Cardinalen nr

3 Formanden har ordet Midten af maj er i skrivende stund passeret og for en ægte Karup Å lystfisker der drømmer om en majspringer, så er det tiden at slå til. Men her og nu er der sandt for dyden ikke sket ret meget i denne sæson. Der er landet meget få fisk i åen og selv i fjorden har det været mere end vanskelig at finde havørreden her i foråret. Hvad det skyldtes kan der kun gisnes om! Er det mon vejret der har drillet, eller er det de giftige alger omkring Fyn og Sjælland eller har havørreden set TV og hørt ordet tilbagetrækningsreform, hvem ved? April måned (varmerekord) og et stykke ind i maj var præget af østenvind og dermed en meget lav vandstand i fjorden. Uden ret meget nedbør vinter og forår er vandstanden i åen derfor meget lav nu, så mon ikke vi kan give denne kombination skylden for de manglende fisk. Jeg håber og tror på, at noget rigtig omskifteligt vejr (regn, rusk, sol og vind i rette doser) i maj juni måned vil få vandstanden i fjord og å til at stige og at havørreden vil trodse deres tilbagetrækningsreform og i stedet vil pleje deres formeringsinstinkt, og trække op i åen i hobetal. Til glæde for vores medlemmer og til vores forening i håb om, at det kan kaste nye medlemmer af sig. Her og nu er der i foreningen plads til flere medlemmer, men skal de melde sig, skal der hel klart komme fisk i åen og fangster på hjemmesiden. Sommeren og sommerferien står for døren, med de udfordringer det nu giver i en familie med en familiefar bidt af en gal lystfisker. Vi (LFSO) kan tilbyde vore medlemmer overnatningsmulighed, hvor der ikke er langt til hverken, Skive, Viborg, Herning eller Holstebro. Vi kan tilbyde noget af landets bedste havørredfiskeri i Karup Å og ikke mindst et møde med masser af mennesker med en og samme interesse. Karup Å Konkurrencen afholdes som vanlig anden weekend i august måned og dette med vores klubhus i Trevad som omdrejningspunkt. Jeg kan kun opfordre vore medlemmer til at bakke op om denne konkurrence, dens afkast bliver anvendt til at fremtidssikre havørreden i Karup Å og dermed også holde gang i vores lystfiskerdrømme. God sommer til jer alle og knæk og bræk for sæsonen. Holger Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Skive Å vandløbsvedligeholdelse i Skarvreguleringen Årets kystfisker(inde) Nyt fiskevand ved Skals Å Arbejdsdage i LFSO Klubmesterskab Brug foreningens hjemmeside.. 12 Jægersbro Mark III Regnbuen Siden sidst Junior/Senior-ture Afholdte arrangementer Fra udspring til udløb Status for statens vandplaner Åen der stivnede Smuk akvarel til din stue Fluesiden Internettets lyksagligheder Kun én kan gå på vandet Hjælp til indsamling af vævsprøver Havfiskeri Med tørflue i Gudenåen Lidt om vandpleje Til Storåen hvorfor nu det? Mörrum Stangdemo Foreningen informerer Køb - salg - meddelelser Fortegnelse over udvalgsmedlemmer i LFSO Arbejdsfordelingen i bestyrelsen.. 51 Cardinalen nr

4 Skive Å vandløbsvedligeholdelse i 2011 Vandløbsvedligeholdelsen i Skive Å har gennem årene været genstand for mange meningsudvekslinger og diskussioner blandt byfolk i Skive, lodsejere langs åen, lystfiskere, andre bruger af åen samt diverse sagsbehandlere i amter og kommuner. Skive Kommune fik i 2010 opsat en ny online målestation ved Engvej i Skive by. Denne station har hen over sommeren 2010 og efterfølgende vinterperiode leveret masser af data, der sammenholdt med iagttagelser ved åen, har givet anledning til ønske om forsøgsvis i 2011, at justere på vedligeholdelsen af Skive Å. Det har tidligere vist sig, at der ved grødeopsamlingspladsen ved udmundingen til Skive Fjord blev aflejret enorme mængder af sediment, hvilket er en naturlig følge af udlægning af grødespærre. Bl.a. derfor opstod ønsket om forsøgsvis at flytte grødeopsamlepladsen længere opstrøms i åen. Der er nu fundet en egnet placering opstrøms Svansøgård Bro (broen der danner bindeled mellem Estvadgård og Svansøgård), hvor Skive Kommune forsøgsvis vil optage grøde i Grøden, der skal opsamles på denne plads, er den grøde, der skæres nedstrøms optagerpladsen ved Resen. Grøden kommer således hovedsageligt fra den vedligeholdelse, som Herning Kommune og Holstebro Kommune foretager, men også fra strækningen opstrøms st , der vedligeholdes af Skive Kommune. Kommunerne tilstræber, at første grødeskæring foretages over 2 uger i ugerne 26 til 28. Afhængig af grødevækst og de aktuelle vejrforhold, så planlægger Herning og Skive Kommune pt. grødeskæring i uge 27 og Holstebro Kommune i uge 28. Nedstrøms Svansøgård Bro vil Skive Kommune i 2011 forsøgsvis foretage vedligeholdelsen med mejekurv og sandpumpe. På store dele af strækningen fra st til udløbet i st er indvandring i åen af Høj Sødgræs og Tagrør et problem, hvorved åens fastsatte regulativdimensioner udfordres. Vandløbs vedligeholdelse med båd er ikke den mest skånsomme når det vedrører skæring af Høj Sødgræs og Tagrør. Mejekurv er generelt mere velegnet og skånsom til dette formål. På en ca. 400 meter lang strækning opstrøms tilløbet af Koholm Å, vil Skive Kommune foretage en sandsugning af det fyldte sandfang i perioden mellem 1. august og 31. oktober, som det er fastsat i regulativet. Skive Kommune har medio marts 2011 ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til oprensning af en ca. 350 meter lang strækning af Skive Ås forlængelse ud i Skive Fjord. Oprensningens formål er at fjerne den aflejrede sandbræmme i en bredde af meter med en gennemsnits aflejring på ca. 30 cm, således at bundkoten for åens forlængelse ud i fjorden holdes i en dybde af -0,90 m DVR90. Den skønnes, at sandaflejringen udgøre en mængde på ca m³ (350x15x0,3). Denne oprensning skal sikre en fortsat uhindret afstrømning fra Skive Å i perioder med frostvejr. Skive Kommune har endnu ikke modtaget denne tilladelse. Skive Å bliver i 2011 et spændende vandløb at følge, idet vi fra vandløbskontoret forventer mange kritiske øjne på de justeringer vi i år forsøgsvis foretager. Vi vil selv nøje følge de tiltag vi foretager i Skive Å, dertil har vi bl.a. opsat nok en online målestation i åen ved Lundbro. Jens Ejner Jørgensen, Skive Kommune 4 Cardinalen nr

5 Skarvreguleringen 2011 I forbindelse med det formodede smoltudtræk i marts/april måned har vi igen i år haft et vagthold huserende ved åmundingen i Skive. Det er ikke nogen let sag at få lov til at holde vagt der, men takket være Skive Kommune og Skive Fritidsfiskerforening lykkedes det igen i år at indhente de nødvendige tilladelser hos Skov- og Naturstyrelsen. I perioden 15. marts til 15. april delte 5 jægere fra LFSO opgaven mellem sig og sad klar med gevær, patroner og indstillet sigtekorn. Nogen nem sag var det ikke, specielt i marts kom der kun få skarv disse fugle kender angivelig deres besøgstid. Men sidst i marts begyndte skarven at røre på sig, mon ikke det skyldtes smoltudtrækket? De dygtige jægere slog til og med 27 stk. nedlagte skarv ud af en bestand på 103 stk. (ifølge Villy), må resultatet siges at være flot. I modsætning til de øvrige år, var der i år stor spænding om, hvem der ville blive årets topscorer. Storfavoritten til topscorertitlen var som vanlig Villy Andersen, men indtil lørdag den 9. april var han virkelig trængt. Her var han bagud med 7-4, men på en fornem slutspurt sikrede han sig igen i år titlen med 10 nedlagte skarv. Der skal herfra lyde en stor tak til skarvjægerne for deres ihærdige indsats til gavn for havørreden og dermed også os lystfiskere. Holger VRIDSTED KØBMANDSGAARD EGEBJERG 4 VRIDSTED Telefon Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Cardinalen nr

6 Årets kystfisker(inde) Søndag den 10. april var jeg, sammen med Jesper Sørensen (smeden fra Fly) Henrik Bønnelykke og Sigfred Madsen, inviteret med på kysttur af Holger (vores kære formand) og Holgers kone Ruth. Det var ikke en hvilken som helst kysttur. Det var en tur, som havde til formål at kåre intet mindre end Årets kystfisker. For de fleste af os, var det vist årets første tur til kysten, men hvad betød det. Det var denne dag, det gjaldt, og man kunne vel lige så godt fange en kæmpe kystørred på den første tur som på den sidste. Turen startede med morgenmad hos Holger og Ruth på Hasselvænget, hvor der var dækket op med alverdens hjemmefabrikeret snaps til rundstykkerne og dækkeservietter med et motiv, som pralede af en flot havørred, som Ruth havde fanget ugen forinden på en tur til Vestsjælland. Det skulle vise sig, at dækkeservietterne var et fingerpeg om, hvordan dagens kysttur skulle udvikle sig. Efter snapsene og rundstykkerne kørte to biler læssede med optimistiske lystfiskere af sted mod Sallingsund, hvor Holger og Ruth havde udset et stræk, som kunne huse fisk, og hvor der var rigeligt med plads til alle seks deltagere. Da vi var ankommet til fiskepladsen, havde rigget stænger, waders og grej til, skulle vi have os fordelt langs vandet. Holger havde udtænkt en snedig og yderst nederdrægtig måde, hvorpå vi skulle fordeles. En omvendt konkurrence om at kaste med sten afgjorde, hvor vi hver især skulle starte fiskeriet. Som arrangører af turen holdt Holger og Ruth sig helt ude af denne konkurrence, og først da alle mand var 6 Cardinalen nr

7 på plads, valgte de selv et sted at smide snøren ud. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var periodevis vind, som gav lette krusninger på vandoverfladen. Ikke de letteste forhold, men heller ikke umulige. Jeg begyndte fiskeriet på en plads imellem Bønnelykke og Sigfred Madsen. Begge skrappe konkurrenter til den prestigefyldte titel. De andre var gået ud forbi en lille pynt, hvor man ikke kunne se dem. Efter halvanden times fiskeri uden afkast var jeg så småt begyndt at miste troen på denne plads, og i det jeg vader mod land, kom Bønnelykke med meget raske skridt farende. Holger havde ringet til ham og fortalt, at der var taget fisk på den anden side af pynten, og at vi hellere måtte gå derom, da det virkede til, at det var der, fiskene opholdt sig. Jeg forsøgte ihærdigt (i mine lidt for store waders) at følge efter Bønnelykke i en iver for at se de nyfangede fisk - og ikke mindst for at få min wobler sendt ud over noget vand, som tilsyneladende holdt på fisk. Efter en mindre gåtur (for mit vedkommende småløb) kom vi om til de andre. Ruth gik rundt på stranden, sparkede lidt til stenene og så meget afslappet ud, imens de andre var i fuld gang med at kaste deres blink halvvejs til Mors og meget målrettet affiskede en lille vig, som var afgrænset af en pynt og nogle sten. Det viste sig, at Ruth inden for et kvarter havde taget to flotte blankfisk på henholdsvis 1,2 kg og 2,3 kg, og at hun dermed havde lagt sig i en suveræn førerposition i dagens konkurrence. Efter lidt kløen-i-panden, lykønskninger og en grundig beundring af de to fisk, kastede Bønnelykke og jeg os over fiskeriet i den lille vig i håb om, at der måtte luske flere havørreder rundt derude. Da klokken nærmede sig frokosttid, var der, på trods af en grundig gennemtrawling af vigen, ikke kommet flere fisk på land, og vi gik alle tilbage til bilerne for at spise madpakker og gøre status over fiskeriet. Efter en sjov og hyggelig frokost med forskellige øl, snapse og røverhistorier skulle vi i gang med fiskeriet igen. Status var, at Ruth var den eneste der havde fanget noget, faktisk var hun den eneste, der havde haft kontakt med fisk. Derfor var det med krum hals og fuld koncentration, at vi kastede os over eftermiddagens fiskeri. Bønnelykke og jeg ville fiske en ny strækning efter frokosten. De andre vendte tilbage mod vigen, hvor Ruth havde fanget de to fisk om formiddagen. Officielt skulle konkurrencen slutte klokken tre, efterfulgt af kaffe, kage og præmieoverrækkelser. Klokken 10 minutter i tre tog jeg det sidste kast, og vendte derefter snuden tilbage mod parkeringspladsen. I løbet af eftermiddagen havde jeg heller ikke set skyggen af fisk, men til gengæld havde det været et pragtfuldt vejr, ingen fuglereder på linen og det klareste vand, hvorigennem man kunne studere fjordens spændende bundforhold. Ved bilerne var de andre så småt begyndt at skænke kaffe op, og her var der heller ikke nogen, der havde fanget noget, foruden de to fisk Ruth havde fanget om formiddagen. Så efter kaffen og Ruths formidable kage var det Ruth, der velfortjent blev kåret, som den suveræne vinder af dagens dyst, og som herefter kunne kalde sig Årets kystfisker(inde). Rigtig godt gået Ruth! Anders Dalgaard Nyt fiskevand ved Skals Å Søndag den 15. maj var der fremvisning af zone 6 ved Skals Å. Og jeg skal lige love for at interessen for det var stor. Vi mødtes ved klubhuset og efter at vi havde pakket bilen med skilte og værktøj, satte vi os begge TO ind i bilen og kørte til Lindum skov, hvor vi mødtes med Steen. Det er ham vi har fået vandet af. Vi fik sat skiltene op og fejrede det med en øl. Vejret var fint, og det var åen også. Den ser meget spændende ud og ifølge en lystfisker fra Viborg, skulle der være en hel del havørreder som finder derop. Det lyder jo ganske fint. Men er der nogen der vil prøve vandet, så er det nu klart og skiltet. Med lystfisker hilsen Johnny Jeppesen Cardinalen nr

8 Alt i udstyr til jagt, fiskeri, sport og outdoor finder du i Skjern Danmarks største butik Ligkister til fisk nu på rulle En let og ren måde at transportere og opbevare fisk på. Materialet er fødevare godkendt. Fås i 2 størrelser. UV Flypaint En polyurethan maling, der bruges som hugpunkt og hårfjerner på dine rørfl uekroge. Fås i orange, gul og rød. Globe 57 Nyslået ørredfisker, eller reservehjul til kysten? Stabilt CNC-fræset aluminiums hjul med blød bremse. Normalt 999,- 59,- pr. rulle 45,- pr. stk. Tilbud 120,- 3 stk. inkl. mini uv-lampe 699,- Jægervej Skjern tlf Tryk på Strandbygaard.dk 8 Cardinalen nr

9 ARBEJDSDAGE i LFSO 2. HALVÅR 2011 Indsæt eventuelt et billede... KÆRE NYE OG GAMLE KOLLEGAER PÅ ARBEJDSHOLDET Efter en god sommerferie med forhåbentlig masser af fisk og afkobling, er batterierne forhåbentlig blevet ladet godt op. Vi ser frem til at tage fat på en lang række spændende opgaver. Disse opgaver kræver mange flittige, stærke, idérige, glade og dygtige folk! Vi håber, at alle de erfarne rotter vender tilbage, men vi håber også på at se en masse nye ansigter på arbejdsholdet. Det være sig nye som gamle medlemmer, der ønsker at blive en aktiv del i foreningens arbejde. Så mød endelig op på en eller flere af arbejdsdagene og giv en hånd med. Belønningen er et unikt kammeratskab og mange hyggelige og, af og til, hårde timer. I disse finanskrisetider er arbejdsholdet det oplagte alternativ til et dyrt medlemskab i det lokale fitnesscenter. Vi garanterer dog ikke, at du taber dig! ONSDAGE KL : 10. august 17. august 24. august 31. august 7. september 14. september LØRDAGE KL : 8. oktober 5. november 26. november 3. december (elfiskeri) 10. december (elfiskeri) 17. december (julefrokost) VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO Cardinalen nr

10 KLUBMESTERSKAB 2011 For andet år i træk afholdt LFSO intern lystfiskerkonkurrence på foreningens eget fiskevand. Der var fra start lagt op til en familie hyggedag, da børn og børnebørn kunne deltage. I denne gruppe for unge kommende lystfiskere, var der også mulighed for at fiske i moserne, hvilket næsten kunne give fangstgaranti. Juniorerne var delt op i 2 aldersklasser fra 0-10 år og fra år, og til de 3 største fisk i hver gruppe var der præmier. Med dette gode tiltag var der rig mulighed for at dele sin interesse med familien, om ikke andet så for en dag. Men der var ikke en eneste deltager i denne gruppe. Personligt håber jeg på bedre tilslutning til næste års arrangement. Om ikke andet så er mine drenge 2½ år på dette tidspunkt, så mon ikke de skal have den oplevelse Sidste års vinder blandt seniorerne var Anders Dalgaard med en fisk på 3,5 kg og 66 centimeter fanget nedstrøms Trevad Bro. I år skulle denne klubrekord da stikkes. Med konkurrencestart fredag eftermiddag kl. 16 var der lagt op til et døgns fiskeri ved åen. Ugerne op til konkurrencen havde vejrmæssigt set godt ud med fuldmåne, hvilket har ekstra betydning for tidevandet. Ved fuldmåne og nymåne forstærker effekterne fra månen og solen hinanden, og der kommer en speciel kraftig flod. Denne kaldes springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, forstærkes floden, så der fås stormflod. Vinden havde været i vest et stykke tid, samtidig var der kommet vand. Så betingelserne for at de blanke opgængere havde fundet Karup Å s berømte huller var opfyldt til punkt og prikke. Fredag aften var Rasmus Wølck taget til åen sammen med sin far Morten. Rasmus beretter følgende: Min far og jeg havde bestemt at vi ville deltage i konkurencen. Jeg var rimeligt tændt, for min far havde set fisk på et stykke af åen om tirsdagen, og jeg havde haft et hug der samme aften. Vi havde bestemt at vi skulle starte fiskeriet der. Vi tog op til klubhuset for at lave aftensmad før fiskeriet, flere af de øvrige medlemmer havde samme tanke og vi havde et par gode og hyggelige timer der før vi startede fiskeriet kl 19. Min far valgte at fiske nedstrøms for Sommerhushullet, jeg valgte at gå opstrøms, på den måde gik vi jo også hele tiden over vand der var uforstyret. Jeg var klar og tændt og skulle op på pladsen hvor jeg havde haft hug om tirsdagen. Fluen som blev bundet på forfanget var en gummibens flue som jeg havde lavet om torsdagen (bindemønster sidst i artiklen). Jeg nåede kun at fiske få minutter før der var fast fisk, to gange var fisken helt fri af vandet før den blev mistet. Ærgelsen bredte sig, jeg blev frustreret over at den blev mistet, for jeg syntes at jeg havde gjordt alt det rigtige. Men op på hesten igen, så får jeg nok den næste. 10 Cardinalen nr

11 Lidt efter var der fisk igen, denne gang dog af en anden størrelse, det var en smolt der ikke var meget større end fluen. Det var kun min anden tur til Karup Å i år, så det er startet godt, fornøjelsen er i hvertfald den samme som jeg kan huske fra sidste sæson. Oplevelserne er også velkendte: Gøgens kukken lærken hænger lavt Nattergalen Viben og de blomstrende plettede gøgeurt, som jeg for øvrige syntes bliver mere udbredt over ådalen, det er jo dejligt. Det var nogle dejlige timer jeg havde i klubhuset og ved åen. Jeg gentager helt sikkert deltagelsen i klubmesterskabet næste år, det er en god måde at starte sæsonen på. Mønster beskrivelse: Rør: Blå protube/ Blå rør fra Brian Størrup kollektion Ca. 3-4 cm. Hale: Gul Antron garn Rib: Ovalt sølv Krop: Sort ice dup Kropshackel palmer: Kingfisher blå Gummiben: Gule med sorte pletter Hackel: Kingfisher blå Vinge: Sort Ræv!/3 så langt som røret. Front hackel: Kingfisher bål Conehead: Sort. Fluen kan belastes bagtil med en protube bullet. Da fredagens fiskeri var forbi og nat blev til dag, ventede vi spændt i klubbens lokaler på, om der kom fisk til indvejning. Men som timerne gik, var status ingen fisk på land, og den eneste fisk der gik rygter om, var den som Rasmus havde haft på krogen. I klubben var der kaffe på kanden til de medlemmer der kom forbi, men lad det være sagt med det samme - der var heller ikke den store tilslutning fra klubbens medlemmer. Igen vil jeg personligt opfordre jer til at støtte op om dette arrangement. For dem der havde valgt at tage til åen, i håbet om at fange en blank opgænger, skulle vise sig at være en sej kamp. For kast efter kast, skridt efter skridt, og som timerne skred frem til kl. 16 hvor konkurrencen sluttede, var status ingen fisk på land. På trods af at orm, blink og fluer på hver sin måde havde affisket åens strækninger sidst i maj måned, var der bare ingen fisk. Men med højt humør havde mesterkokkene Per Pedersen og Per Simonsen fået tændt op i ovnen, og serverede flødekartofler samt koteletter og frankfurter fra grillen. Per Pedersen havde lavet desserten hjemmebagt kage. Til dette skønne måltid var der mødt ca. 15 mennesker op. Henrik Bønnelykke Cardinalen nr

12 Brug Foreningens hjemmeside LFSO s hjemmesiden har gennem det seneste år oplevet en kæmpe fremgang af brugere, som jævnligt benytter hjemmesiden til at hente oplysninger om hvad der rører sig, og om der er kommet nye fisk i åen. Fangstsiderne er de mest populære og de ses af næsten alle der benytter sig af hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at disse sider ikke kun består af tal og navne, men at de også bidrager med tekst og billeder. Alle der fanger fisk i Karup Å har en lille historie omkring deres fangst, som de fortæller deres nærmeste fiskekammerater. Desværre slutter det oftest her, da kun ganske få benytter sig af muligheden for at give disse ofte sjove historier videre til hjemmesiden. Jeg kender til flere der har været en tur i åen for at lande deres fisk, og enkelte har sågar måtte smide alt tøjet for at få fisken fri af en grødetot eller en gren. Desværre kommer disse sjove hændelser sjældent for dagens lys, og jeg har endnu aldrig set et billede af en lystfisker i åen i Adam kostume. Det er ikke så svært at dele dine fiskeoplevelser med andre, eller vedhæfte et billede til fangsten, og det er jo ofte de små ting der gør den store forskel på hjemmesiden. Er du evt. så heldig at din fangst er optaget på video, kan dette oploades til Youtube, og efterfølgende kan dette link lægges på hjemmesiden, så alle der ønske det, kan se dem. Fra sæsonstarten 2011, kan du tilmed vinde en flaske Dr. Nielsen på din indrapportering, da der hver måned udtrækkes en lystfisker, der på en eller anden måde har bidraget til at gøre hjemmesiden mere levende. Helge 12 Cardinalen nr

13 Jægerbro Mark II Også i denne vinter har broholdet været ude med støbe-mix og gamle stålmaster. Resultatet af deres arbejde kan ses i Dueholm, hvor en rigtig flot og stabil bro har afløst den gamle Jægerbro. Den gamle bro led en krank skæbne i vinters, da den knækkede og faldt i vandet. Heldigvis har foreningen et godt brohold og nogle venlige lodsejere, der i fællesskab fik skabt og udlagt den nye bro til sæsonstarten 1. marts. Med lidt held holder den nye bro de næste 50 år, hvis erosionen ved åen ikke underminere brinken, og æder fundamentet. Af frygt for dette, er broen derfor flyttet nogle meter opstrøms, da åen ikke er helt så hård ved brinken på denne possion. Bestyrelsen Ugly Duckling wobler Mange forskellige farver Normalpris pr. stk. 59,- 3 STK Rygsækstol + gaf Rygsækstol 399,- Gaf 199,- Samlet pris Jagt & Fiskeri Thinggade Skive Tlf Cardinalen nr

14 Regnbuen ved Jesper Palm Siden sidst... Ålestrup Open Desværre deltog ingen af vores juniorer til dette års Ålestrup Open, men det skal da lige nævnes at Morten Wølck var så beskeden at få en 1. plads i henholdsvis kystflue og nymfe. Sådan. Godt gået Årets første junior/senior kysttur Sidst i marts, havde vi årets første kysttur, som gik til Lyby i Skive Fjord. Og efter nogle meget kolde måneder, hvor det stort set havde været umuligt at fiske pga. is og kulde, så var det en tur som både juniorer og senior havde set frem til med stor længsel. Vandet var stadig pi koldt og der blæste en vældig vind fra vest, men det tog ikke modet fra os. Der blev virkelig fisket igennem, med både spin og flue, over flere km. super bund. Efter et par kolde timers fiskeri, mødtes vi til en tiltrængt pause, men desværre var der ingen, som havde haft kontakt eller fanget fisk, øv Nå, tørsten og sulten blev stillet, og så ville de ivrige juniorer atter tilbage i det kolde vand i jagten på årets første blanke havørred. Der blev fisket yderligere en lille times tid, men så var kroppene også ved at være godt afkølet, samt mørket ved at sænke sig og fiskeriet blev indstillet. Vi havde en rigtig hyggelig tur, med mange deltagere det eneste som vi manglede, var desværre nogle hugvillige blanke havørreder, men 14 Cardinalen nr

15 Hornfisketur I starten af maj, var det atter blevet tid til den årlige hornfisketur. Og også i år, gik turen til Kås Hoved. Den røde bus blev proppet med juniorer og en masse grej, og så gik det ellers ud i det dejlige danske forår, med de smukke gule rapsmarker, som plejer at være lig med, at hornfisken er ankommet til vores kyster. Vel fremme, blev grejet rigget til i rekordfart, for alle ville gerne være den første til at kroge en hornfisk. Johnny og undertegnede tog det lidt mere med ro. Så inden vi havde fået rigget til, var de første unge juniorer allerede næsten helt ude ved selve Kås Hoved. Vinden friskede desværre ret hurtigt op til omkring frisk til hård pålandsvind, men ungerne var ligeglade Der skulle bare fiskes, selv om vandet til tider slog over waderskanten. Allerede i løbet af de første par kast, havde Johnny hornfisk efter blinket, så det lovede jo godt. Og da jeg nåede ud til juniorerne på spidsen, havde de også haft rigtig, rigtig mange hornfisk, som fulgte blinkene helt ind til topøjet. Men ingen af dem gad hugge. Meget mystisk Johnny fik sig fisket ud til os, og han havde også kun haft få fisk som blev kroget. Men fisk havde han trods alt fået, hvilket hjalp gevaldigt på optimismen hos juniorerne. Og der skulle også kun ganske få kast til, før Johnny atter havde endnu en dansende hornfisk på, hvilket på ganske få sek. gjorde ham til midtpunkt blandt juniorerne. De fik endnu et par fif, og heldigvis gik der ikke lang tid før det blev deres tur, til at fighte med de langnæbede fisk. Det blev til nogle ganske underholdene timer, hvor vi nærmest vadede i hornfisk, men desværre stadig havde svært ved at kroge dem. Prikken over i et var dog den hjemmebagte, kæmpe, super kage, som Nikolaj tryllede frem, da vi atter kom tilbage til bussen. Det var lige, hvad vi trængte til, efter en forrygende dag i wadersene Til slut, kan jeg da lige nævne, at aftenens menu kom til at bestå af friskfanget hornfisk, som blev varmrøget. Det smagte himmelsk Vi ses derude Knæk og bræk Jesper Palm Cardinalen nr

16 Junior/senior-ture 2011 Torsdag d. 18. august Havørredtur til vor egen Karup Å Torsdag d. 18. august, skal vi prøve, om det kan lykkes os at komme i kontakt med de berømte og berygtede monster havørreder. Bl.a. med hjælp fra vores hjemmebundne og forhåbentlig giftige fluer og hjemmelavede spinnere. Vi mødes ved Skive Banegård kl og er tilbage igen ca. kl Torsdag d. 8. september Havørredtur til vor egen Karup Å Torsdag d. 8. september, skal vi igen prøve, om det kan lykkes os at komme i kontakt med Karup Å havørreden. Vi mødes ved Skive Banegård kl og er tilbage igen ca. kl Søndag den 30. oktober Fluekysttur til Mariager Fjord efter havørreder Søndag d. 30. oktober kører vi en tur til den smukke og forhåbentlig fiskerige Mariager Fjord. På denne tur, vil det mest blive fluefiskeriet, som der fokuseres på. Vi skal fx have testet nogle af de giftige hjemmebundne fluer samt arbejde med kaste- og fisketeknik. Selvfølgelig er man også meget velkommen til at medbringe spinnegrejet. Der er afgang fra Skive Banegård kl og forventet hjemkomst kl. ca Det var lidt om de ture, jeg p.t. har på programmet. Men har du en god ide til en fisketur til fx et andet fiskevand, er du meget velkommen til at kontakte mig. Så kunne det jo være, der kunne blive en tur eller to mere. HUSK: Tilmelding til turene skal ske mindst en uge før til mig. Man sørger selv for madpakke og drikkelse. Det er en kæmpe fordel at have waders (bedst) eller skridtstøvler med til alle turene. Vi ses derude Knæk og bræk Jesper Palm, tlf eller Cardinalen nr

17 Afholdte arrangementer Brian Størup Onsdag d. 2. marts havde vi fornemt besøg af Brian Størup fra Aalborg. Han er b.la. kendt fra Cardinalens fluesider samt div. fluebindingsarrangementer/kurser rundt om i landet. Men det er ikke kun bag et fluestik han kan trylle han er også rigtig dygtig med en fluestang i hånden. Arrangementet startede med at Brian viste billeder og fortalte om hans måde at fiske med flue i Karup Å, samt ikke mindst nogle af de teorier han har omkring åens vanskelige havørreder og måden at overliste dem på. Det var virkelig spændende at lytte til og der blev også stillet mange uddybende spørgsmål som gav spændende diskussioner. Efter et super foredrag, bandt Brian et par af hans mest fangende/effektive Karup Å rørfluer og det er ikke så få fisk den mand fanger Så der blev virkelig fulgt godt med. Brian havde taget godt med materialer med, så efter hans grundige fluebindingsdemonstration, kunne dem som havde lyst, selv prøve at binde fluerne, hvilket især juniorerne benyttede sig af. Så alt i alt en rigtig god aften, hvor man kom vidt omkring og mest af alt gik hjem med mega fiskefeber For mere info, se evt. Brian Størups hjemmeside: Brian tryller ved stikket. - exclusiv boligindretning med terrazzo exclusiv boligindretning med Terrazzo Manden Kom forbi og se vores SHOWROOM og samtidig se hvordan terrazzo kan anvendes i køkken og bad samt al form for boligindretning inde og ude. Klik ind på hjemmesiden og bliv inspireret til dit unikke produkt som designes lige efter dit ønske. NYHED Som noget nyt kan vi nu tilbyde dig at få lavet et bord med din drømmefisk i. Her får du et helt unikt bord, som du kan have glæde af mange år frem. NYHED Terrazzo Manden Torben Lundqvist Aarestrup Østergaard Aarestrupvej Karup J Tlf Bil Cardinalen nr

18 P R Æ M I E R F O R K R. KARUP Å KONKURRENCEN august 2011 Fra udspring til udløb Deltag og du støtter arbejdet med vandløbsrestaurering i Karup Å VINDER 2008 Lars Relund, Herning Havørred 7,17 kg og 83 cm fanget på wobler. VINDER 2009 John Kristensen, Viborg Havørred 7,32 kg og 82 cm fanget på orm VINDER 2010 Frank Bach, Sunds, Havørred 6,95 kg og 82,50 cm fanget på flue COMPLOT 10198A.225 PRIS FOR DELTAGELSE KR VED BETALING FØR 1. JULI ER PRISEN KUN KR. 200 DOWNLOAD AF GIROKORT, TILMELDING OG INFORMATION: WWW. KARUPAA. DK OVERSKUDET GÅR UBESKÅRET TIL VANDLØBSRESTAURERING I KARUP Å 18 Cardinalen nr

19 Sidste års vinder Frank Bach, Sunds. Havørred på 6,95 kg og 82,50 cm. Fisken blev taget på konkurrencens anden dag på flue. Sølv- & Guld-nåle Fra udspring til udløb For 11. år i træk har du nu muligheden for at deltage i årets store begivenhed ved Karup Å, fiskekonkurrencen fra udspring til udløb. For beskedne 200,- kr. (inden 1. juli) og ligeledes beskedne 250,- kr. efterfølgende får du mulighed for at fiske i det meste af Karup Å. Ligeledes er der som vanligt flotte præmier, lotteri, helstegt gris, socialt samvær, grejbiks m.m. Som de foregående år, går overskuddet ubeskåret til Karup Å Sammenslutningens vandplejearbejde hvor restaurering af gydepladser i bække og i hovedløbet er i fokus. Download girokort på eller tilmeld dig på TØP frem til konkurrencestart. Som noget nyt skal alle havørreder over mindstemålet på 40 cm, der fanges under konkurrencen Fra udspring til udløb indvejes på TØP. Der udleveres en specielfremstillet nål i sølv for hver fisk der indvejes under KÅS-konkurencerne fremover. Hver femte fisk der indvejes af samme person, premieres med en eksklusiv nål i guld. På kan kapløbet om guldnålen følges år for år. OBS. Nåle af såvel sølv som guld kan kun erhverves ved at indveje en fisk under den årlige fiskekonkurrence Fra udspring til udløb. Program for konkurrencen 2011 Fredag d. 12. august 16.00: Konkurrencestart 21.00: Indvejning starter 22.00: Indvejning slutter Lørdag d. 13. august 07.00: Salg af kaffe/morgenbrød m.m : Indvejning starter 14.00: Salg af grillstegt pattegris 16.00: Indvejning slutter 21.00: Indvejning starter 22.00: Indvejning slutter Søndag d. 14. august 07.00: Salg af kaffe/morgenbrød m.m : Indvejning starter 12.00: Salg af pølser 13.00: Sidste indvejning slut 14.00: Præmieoverrækkelse og afslutning Cardinalen nr

20 Status for statens vandplaner Vandmøllen ved Borbjerg en vinterdag 2011 Senest 2015 skal der skabes store forbedringer i det danske vandmiljø, så den gode miljøkvalitet genskabes, de steder hvor vandmiljøet er i en utilfredsstillende forfatning. EU har besluttet, at der i alle medlemslande skal ske en aktiv indsats i vandmiljøet, men også laves en indsatsplan for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvor Karup Å jo er et blandt mange EF-habitatområder. Miljøministeriet har været meget forsinket i deres del af processen og har ikke overholdt de terminer EU har udstukket, ligesom der stadig ikke er styr på økonomi og mange centrale virkemidler og den nødvendige følgelovgivning. Man kan frygte, at mange gode initiativer forsinkes i klagesystemet. Høring slut Den 6. april 2011 udløb høringsperioden for de forslag til vand- og naturplaner Miljøministeriet sendte i høring i oktober. Der er indkommet mange tusinde høringssvar, der alle kan ses på hjemmesiden (se under Vandmiljø og vandplaner ). Kendetegnende er det, at rigtigt mange både private, foreninger og organisationer, samt myndigheder har fundet anledning til at komme med bemærkninger til de fremlagte planforslag. Svar fra Holstebro Kommune I Holstebro Kommune er der udelukkende givet høringssvar fra Miljøforvaltningen, idet byrådspolitikkerne ikke på det foreliggende spinkle grundlag så sig i stand til at tage endelig stilling til planerne og politikkerne forbeholdte sig derfor ret til at kommentere planerne, når de foreligger i mere overskuelig form dvs. når man ved hvilke indsatser, der forventes udført i kommunen og for hvilke midler. Teknik og Miljø har gennemgået planudkastene og fundet det nødvendigt, at disse forbedres på en lang række områder indenfor bl.a. områderne spildevand, grundvand, tør natur samt å, sø og fjord. Kommunen har vurderet, at der skal ske yderligere reduktion i spildevandsbelastningen, men også at miljøtiltagene i øvrigt overfor å, sø og fjorde skal intensiveres betydeligt i forhold til Miljøministeriets planforslag fra oktober for at målene kan nås. Flere rørlagte vandløb skal åbnes Indenfor Holstebro Kommune er det vurderet, at der bliver behov for åbning af yderligere ca. 4 km rørlagte bæk- og åforløb, der ikke var med i planforslagene. Når en rørlagt strækning er mere end 20 m anses den som en spærring for fisk og anden fauna. 20 Cardinalen nr

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt

45. årgang - nr.2 April 2015. Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 45. årgang - nr.2 April 2015 Noget må ned for at andet kan komme op. Foto: Jonas Høholt 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup 9600 Aars Næstformand Niels-Christian Rask

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1

cardinalen c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J U N I 2 0 1 4 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 1 7. januar 2014 Nyhedsbrev - Godt Nytår! Som I allerede er orienteret om, udsender Syddanske Lystfiskere ikke længere klubblad 4 gange om året, som vi ellers har gjort

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP

SEATROUT MARIAGER FJORD CUP SEATROUT MARIAGER FJORD CUP ET DØGN MED FISKESTANGEN VED DANMARKS SMUKKESTE FJORD 1. præmie kr. 5000- INFO OG TILMELDING PÅ WADERS.DK Mariagerfjord Kajak Udlejning og salg af fiske- og havkajakker Tlf:

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen

Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august. Fra 2.- 6. klasse. Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen Fra mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Fra 2.- 6. klasse 2015 Arrangører: Foreninger, Sport-Fritid og Ungdomsskolen AKTIV SOMMERUGE 2015 mandag den 3. august - søndag den 9. august Kig i programmet

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014

Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev fra Syddanske Lystfiskere 4 19. oktober 2014 Nyhedsbrev Der er siden seneste Nyhedsbrev i august ikke sket de store begivenheder. Fiskeriet er så vidt vides kørt på forholdsvis lavt blus det

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint

skatte Jagten på naturens Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien på Møns Klint... - Den varer kun en uge! Kæmpemeteor på Møns Klint Velkommen til Camping Møns Klint Hvor Danmark blev født Jagten på naturens Gratis entré på GeoCenter for campingpladsens børn (min. 2 overnatninger) skatte Grib tiden og jagt nutidens skatte i efterårsferien

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FISKETEGN PÅ NETTET Få dit fisketegn nemt og hurtigt på nettet Nu bliver det lettere at være lyst- og fritidsfisker Vi er mange, der har fiskeri som fritidsinteresse.

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015

INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 INVITATION TIL NLD-LEJR 9. - 11. oktober 2015 Lejr for børn med diagnoser og deres familier NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge OPLEV Dejlige fællesrum Familieværelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2012 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange skal med klubben på

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde?

Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Hvilke aktiviteter skal VSF tilbyde? Bred enighed om at der udføres et godt arbejde i de 3 hoved-grupperinger i VSF (Senior, Klub 60+ og juniorafdelingen) Fortsæt med vinteraktiviteter o Vær opmærksom

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år.

Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Trollingudvalget ønsker igen i år velkommen til klubmesterskabet i trolling 2015. Vi ser frem til at se jer alle til havfriske dage igen i år. Der vil igen i år være 5 afdelinger i Trolling klubmesterskabet,

Læs mere

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften

JK JUNI. Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET. Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften JK JUNI Ons. 3. Hyggeaften Fre. 5. LUKKET Ons. 10. Hemmelig Afslutning JK, 7 klasser (husk tilmelding) Fre. 12. Casinoaften Man. 15. Svømmehalstur til Køge (FK/JK) Vi mødes i Klubben kl. 14.45 (kontakt

Læs mere

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT

DET BLIVER SOMMERSJOVT og HYGGELIGT LIV OG LEDSAGELSE PÅ HAVNEN I LØGSTØR PSYKIATRI OG HANDICAP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE JUNI - JULI - AUGUST 2015 Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter til dig med fysisk og/eller psykisk handicap

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere