cardinalen Cardinalen nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "cardinalen Cardinalen nr. 2 2011"

Transkript

1 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i c a r d i n a l e n n r Cardinalen nr

2 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen Hasselvænget 47, 7800 Skive Tlf / Per Steen Pedersen Egebjergvej 18, 7800 Skive Tlf Næstform.: Kasserer: Helge Jakobsen Ulkærvej 29, 7840 Højslev Tlf / Palle Christensen Vestre Allé 8, 7800 Skive Tlf.: / Sekretær/ suppleant: Suppleant: Anders Dalgaard Granvænget 49, 7800 Skive Tlf Johnny Jeppesen Tastumvej 8, 7850 Stoholm Tlf Ole Eskesen Gefionsvej 22, Skibbild 7480 Vildbjerg Tlf / Jesper Palm Hansen Liselund 2, 7800 Skive Tlf / Per Simonsen Villaparken 97, Balling 7860 Spøttrup Tlf Juniorafd. Regnbuen Formand Jesper Palm Hansen Tlf / Trevad Ørredpark og klubhus Trevad Ørredpark, Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive. Tlf Hjemmeside: Forsidebillede: Karup Å stemning. Foto: Henrik Bønnelykke Huskesedlen! Klubhuset er åbent og bemandet følgende dage i juli måned: Uge 27 Lørdag den 9. juli kl Uge 28 Lørdag den 16. juli kl Uge 29 Lørdag den 23. juli kl Uge 30 Lørdag den 30. juli kl Der vil blive budt på en kop kaffe eller en flaske øl, og du vil få lejlighed til en god snak om fiskeriet eller måske indvejning af fisk. 2 Cardinalen nr

3 Formanden har ordet Midten af maj er i skrivende stund passeret og for en ægte Karup Å lystfisker der drømmer om en majspringer, så er det tiden at slå til. Men her og nu er der sandt for dyden ikke sket ret meget i denne sæson. Der er landet meget få fisk i åen og selv i fjorden har det været mere end vanskelig at finde havørreden her i foråret. Hvad det skyldtes kan der kun gisnes om! Er det mon vejret der har drillet, eller er det de giftige alger omkring Fyn og Sjælland eller har havørreden set TV og hørt ordet tilbagetrækningsreform, hvem ved? April måned (varmerekord) og et stykke ind i maj var præget af østenvind og dermed en meget lav vandstand i fjorden. Uden ret meget nedbør vinter og forår er vandstanden i åen derfor meget lav nu, så mon ikke vi kan give denne kombination skylden for de manglende fisk. Jeg håber og tror på, at noget rigtig omskifteligt vejr (regn, rusk, sol og vind i rette doser) i maj juni måned vil få vandstanden i fjord og å til at stige og at havørreden vil trodse deres tilbagetrækningsreform og i stedet vil pleje deres formeringsinstinkt, og trække op i åen i hobetal. Til glæde for vores medlemmer og til vores forening i håb om, at det kan kaste nye medlemmer af sig. Her og nu er der i foreningen plads til flere medlemmer, men skal de melde sig, skal der hel klart komme fisk i åen og fangster på hjemmesiden. Sommeren og sommerferien står for døren, med de udfordringer det nu giver i en familie med en familiefar bidt af en gal lystfisker. Vi (LFSO) kan tilbyde vore medlemmer overnatningsmulighed, hvor der ikke er langt til hverken, Skive, Viborg, Herning eller Holstebro. Vi kan tilbyde noget af landets bedste havørredfiskeri i Karup Å og ikke mindst et møde med masser af mennesker med en og samme interesse. Karup Å Konkurrencen afholdes som vanlig anden weekend i august måned og dette med vores klubhus i Trevad som omdrejningspunkt. Jeg kan kun opfordre vore medlemmer til at bakke op om denne konkurrence, dens afkast bliver anvendt til at fremtidssikre havørreden i Karup Å og dermed også holde gang i vores lystfiskerdrømme. God sommer til jer alle og knæk og bræk for sæsonen. Holger Indholdsfortegnelse Formanden har ordet Skive Å vandløbsvedligeholdelse i Skarvreguleringen Årets kystfisker(inde) Nyt fiskevand ved Skals Å Arbejdsdage i LFSO Klubmesterskab Brug foreningens hjemmeside.. 12 Jægersbro Mark III Regnbuen Siden sidst Junior/Senior-ture Afholdte arrangementer Fra udspring til udløb Status for statens vandplaner Åen der stivnede Smuk akvarel til din stue Fluesiden Internettets lyksagligheder Kun én kan gå på vandet Hjælp til indsamling af vævsprøver Havfiskeri Med tørflue i Gudenåen Lidt om vandpleje Til Storåen hvorfor nu det? Mörrum Stangdemo Foreningen informerer Køb - salg - meddelelser Fortegnelse over udvalgsmedlemmer i LFSO Arbejdsfordelingen i bestyrelsen.. 51 Cardinalen nr

4 Skive Å vandløbsvedligeholdelse i 2011 Vandløbsvedligeholdelsen i Skive Å har gennem årene været genstand for mange meningsudvekslinger og diskussioner blandt byfolk i Skive, lodsejere langs åen, lystfiskere, andre bruger af åen samt diverse sagsbehandlere i amter og kommuner. Skive Kommune fik i 2010 opsat en ny online målestation ved Engvej i Skive by. Denne station har hen over sommeren 2010 og efterfølgende vinterperiode leveret masser af data, der sammenholdt med iagttagelser ved åen, har givet anledning til ønske om forsøgsvis i 2011, at justere på vedligeholdelsen af Skive Å. Det har tidligere vist sig, at der ved grødeopsamlingspladsen ved udmundingen til Skive Fjord blev aflejret enorme mængder af sediment, hvilket er en naturlig følge af udlægning af grødespærre. Bl.a. derfor opstod ønsket om forsøgsvis at flytte grødeopsamlepladsen længere opstrøms i åen. Der er nu fundet en egnet placering opstrøms Svansøgård Bro (broen der danner bindeled mellem Estvadgård og Svansøgård), hvor Skive Kommune forsøgsvis vil optage grøde i Grøden, der skal opsamles på denne plads, er den grøde, der skæres nedstrøms optagerpladsen ved Resen. Grøden kommer således hovedsageligt fra den vedligeholdelse, som Herning Kommune og Holstebro Kommune foretager, men også fra strækningen opstrøms st , der vedligeholdes af Skive Kommune. Kommunerne tilstræber, at første grødeskæring foretages over 2 uger i ugerne 26 til 28. Afhængig af grødevækst og de aktuelle vejrforhold, så planlægger Herning og Skive Kommune pt. grødeskæring i uge 27 og Holstebro Kommune i uge 28. Nedstrøms Svansøgård Bro vil Skive Kommune i 2011 forsøgsvis foretage vedligeholdelsen med mejekurv og sandpumpe. På store dele af strækningen fra st til udløbet i st er indvandring i åen af Høj Sødgræs og Tagrør et problem, hvorved åens fastsatte regulativdimensioner udfordres. Vandløbs vedligeholdelse med båd er ikke den mest skånsomme når det vedrører skæring af Høj Sødgræs og Tagrør. Mejekurv er generelt mere velegnet og skånsom til dette formål. På en ca. 400 meter lang strækning opstrøms tilløbet af Koholm Å, vil Skive Kommune foretage en sandsugning af det fyldte sandfang i perioden mellem 1. august og 31. oktober, som det er fastsat i regulativet. Skive Kommune har medio marts 2011 ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til oprensning af en ca. 350 meter lang strækning af Skive Ås forlængelse ud i Skive Fjord. Oprensningens formål er at fjerne den aflejrede sandbræmme i en bredde af meter med en gennemsnits aflejring på ca. 30 cm, således at bundkoten for åens forlængelse ud i fjorden holdes i en dybde af -0,90 m DVR90. Den skønnes, at sandaflejringen udgøre en mængde på ca m³ (350x15x0,3). Denne oprensning skal sikre en fortsat uhindret afstrømning fra Skive Å i perioder med frostvejr. Skive Kommune har endnu ikke modtaget denne tilladelse. Skive Å bliver i 2011 et spændende vandløb at følge, idet vi fra vandløbskontoret forventer mange kritiske øjne på de justeringer vi i år forsøgsvis foretager. Vi vil selv nøje følge de tiltag vi foretager i Skive Å, dertil har vi bl.a. opsat nok en online målestation i åen ved Lundbro. Jens Ejner Jørgensen, Skive Kommune 4 Cardinalen nr

5 Skarvreguleringen 2011 I forbindelse med det formodede smoltudtræk i marts/april måned har vi igen i år haft et vagthold huserende ved åmundingen i Skive. Det er ikke nogen let sag at få lov til at holde vagt der, men takket være Skive Kommune og Skive Fritidsfiskerforening lykkedes det igen i år at indhente de nødvendige tilladelser hos Skov- og Naturstyrelsen. I perioden 15. marts til 15. april delte 5 jægere fra LFSO opgaven mellem sig og sad klar med gevær, patroner og indstillet sigtekorn. Nogen nem sag var det ikke, specielt i marts kom der kun få skarv disse fugle kender angivelig deres besøgstid. Men sidst i marts begyndte skarven at røre på sig, mon ikke det skyldtes smoltudtrækket? De dygtige jægere slog til og med 27 stk. nedlagte skarv ud af en bestand på 103 stk. (ifølge Villy), må resultatet siges at være flot. I modsætning til de øvrige år, var der i år stor spænding om, hvem der ville blive årets topscorer. Storfavoritten til topscorertitlen var som vanlig Villy Andersen, men indtil lørdag den 9. april var han virkelig trængt. Her var han bagud med 7-4, men på en fornem slutspurt sikrede han sig igen i år titlen med 10 nedlagte skarv. Der skal herfra lyde en stor tak til skarvjægerne for deres ihærdige indsats til gavn for havørreden og dermed også os lystfiskere. Holger VRIDSTED KØBMANDSGAARD EGEBJERG 4 VRIDSTED Telefon Mandag-fredag: Lørdag: Søndag: Cardinalen nr

6 Årets kystfisker(inde) Søndag den 10. april var jeg, sammen med Jesper Sørensen (smeden fra Fly) Henrik Bønnelykke og Sigfred Madsen, inviteret med på kysttur af Holger (vores kære formand) og Holgers kone Ruth. Det var ikke en hvilken som helst kysttur. Det var en tur, som havde til formål at kåre intet mindre end Årets kystfisker. For de fleste af os, var det vist årets første tur til kysten, men hvad betød det. Det var denne dag, det gjaldt, og man kunne vel lige så godt fange en kæmpe kystørred på den første tur som på den sidste. Turen startede med morgenmad hos Holger og Ruth på Hasselvænget, hvor der var dækket op med alverdens hjemmefabrikeret snaps til rundstykkerne og dækkeservietter med et motiv, som pralede af en flot havørred, som Ruth havde fanget ugen forinden på en tur til Vestsjælland. Det skulle vise sig, at dækkeservietterne var et fingerpeg om, hvordan dagens kysttur skulle udvikle sig. Efter snapsene og rundstykkerne kørte to biler læssede med optimistiske lystfiskere af sted mod Sallingsund, hvor Holger og Ruth havde udset et stræk, som kunne huse fisk, og hvor der var rigeligt med plads til alle seks deltagere. Da vi var ankommet til fiskepladsen, havde rigget stænger, waders og grej til, skulle vi have os fordelt langs vandet. Holger havde udtænkt en snedig og yderst nederdrægtig måde, hvorpå vi skulle fordeles. En omvendt konkurrence om at kaste med sten afgjorde, hvor vi hver især skulle starte fiskeriet. Som arrangører af turen holdt Holger og Ruth sig helt ude af denne konkurrence, og først da alle mand var 6 Cardinalen nr

7 på plads, valgte de selv et sted at smide snøren ud. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og der var periodevis vind, som gav lette krusninger på vandoverfladen. Ikke de letteste forhold, men heller ikke umulige. Jeg begyndte fiskeriet på en plads imellem Bønnelykke og Sigfred Madsen. Begge skrappe konkurrenter til den prestigefyldte titel. De andre var gået ud forbi en lille pynt, hvor man ikke kunne se dem. Efter halvanden times fiskeri uden afkast var jeg så småt begyndt at miste troen på denne plads, og i det jeg vader mod land, kom Bønnelykke med meget raske skridt farende. Holger havde ringet til ham og fortalt, at der var taget fisk på den anden side af pynten, og at vi hellere måtte gå derom, da det virkede til, at det var der, fiskene opholdt sig. Jeg forsøgte ihærdigt (i mine lidt for store waders) at følge efter Bønnelykke i en iver for at se de nyfangede fisk - og ikke mindst for at få min wobler sendt ud over noget vand, som tilsyneladende holdt på fisk. Efter en mindre gåtur (for mit vedkommende småløb) kom vi om til de andre. Ruth gik rundt på stranden, sparkede lidt til stenene og så meget afslappet ud, imens de andre var i fuld gang med at kaste deres blink halvvejs til Mors og meget målrettet affiskede en lille vig, som var afgrænset af en pynt og nogle sten. Det viste sig, at Ruth inden for et kvarter havde taget to flotte blankfisk på henholdsvis 1,2 kg og 2,3 kg, og at hun dermed havde lagt sig i en suveræn førerposition i dagens konkurrence. Efter lidt kløen-i-panden, lykønskninger og en grundig beundring af de to fisk, kastede Bønnelykke og jeg os over fiskeriet i den lille vig i håb om, at der måtte luske flere havørreder rundt derude. Da klokken nærmede sig frokosttid, var der, på trods af en grundig gennemtrawling af vigen, ikke kommet flere fisk på land, og vi gik alle tilbage til bilerne for at spise madpakker og gøre status over fiskeriet. Efter en sjov og hyggelig frokost med forskellige øl, snapse og røverhistorier skulle vi i gang med fiskeriet igen. Status var, at Ruth var den eneste der havde fanget noget, faktisk var hun den eneste, der havde haft kontakt med fisk. Derfor var det med krum hals og fuld koncentration, at vi kastede os over eftermiddagens fiskeri. Bønnelykke og jeg ville fiske en ny strækning efter frokosten. De andre vendte tilbage mod vigen, hvor Ruth havde fanget de to fisk om formiddagen. Officielt skulle konkurrencen slutte klokken tre, efterfulgt af kaffe, kage og præmieoverrækkelser. Klokken 10 minutter i tre tog jeg det sidste kast, og vendte derefter snuden tilbage mod parkeringspladsen. I løbet af eftermiddagen havde jeg heller ikke set skyggen af fisk, men til gengæld havde det været et pragtfuldt vejr, ingen fuglereder på linen og det klareste vand, hvorigennem man kunne studere fjordens spændende bundforhold. Ved bilerne var de andre så småt begyndt at skænke kaffe op, og her var der heller ikke nogen, der havde fanget noget, foruden de to fisk Ruth havde fanget om formiddagen. Så efter kaffen og Ruths formidable kage var det Ruth, der velfortjent blev kåret, som den suveræne vinder af dagens dyst, og som herefter kunne kalde sig Årets kystfisker(inde). Rigtig godt gået Ruth! Anders Dalgaard Nyt fiskevand ved Skals Å Søndag den 15. maj var der fremvisning af zone 6 ved Skals Å. Og jeg skal lige love for at interessen for det var stor. Vi mødtes ved klubhuset og efter at vi havde pakket bilen med skilte og værktøj, satte vi os begge TO ind i bilen og kørte til Lindum skov, hvor vi mødtes med Steen. Det er ham vi har fået vandet af. Vi fik sat skiltene op og fejrede det med en øl. Vejret var fint, og det var åen også. Den ser meget spændende ud og ifølge en lystfisker fra Viborg, skulle der være en hel del havørreder som finder derop. Det lyder jo ganske fint. Men er der nogen der vil prøve vandet, så er det nu klart og skiltet. Med lystfisker hilsen Johnny Jeppesen Cardinalen nr

8 Alt i udstyr til jagt, fiskeri, sport og outdoor finder du i Skjern Danmarks største butik Ligkister til fisk nu på rulle En let og ren måde at transportere og opbevare fisk på. Materialet er fødevare godkendt. Fås i 2 størrelser. UV Flypaint En polyurethan maling, der bruges som hugpunkt og hårfjerner på dine rørfl uekroge. Fås i orange, gul og rød. Globe 57 Nyslået ørredfisker, eller reservehjul til kysten? Stabilt CNC-fræset aluminiums hjul med blød bremse. Normalt 999,- 59,- pr. rulle 45,- pr. stk. Tilbud 120,- 3 stk. inkl. mini uv-lampe 699,- Jægervej Skjern tlf Tryk på Strandbygaard.dk 8 Cardinalen nr

9 ARBEJDSDAGE i LFSO 2. HALVÅR 2011 Indsæt eventuelt et billede... KÆRE NYE OG GAMLE KOLLEGAER PÅ ARBEJDSHOLDET Efter en god sommerferie med forhåbentlig masser af fisk og afkobling, er batterierne forhåbentlig blevet ladet godt op. Vi ser frem til at tage fat på en lang række spændende opgaver. Disse opgaver kræver mange flittige, stærke, idérige, glade og dygtige folk! Vi håber, at alle de erfarne rotter vender tilbage, men vi håber også på at se en masse nye ansigter på arbejdsholdet. Det være sig nye som gamle medlemmer, der ønsker at blive en aktiv del i foreningens arbejde. Så mød endelig op på en eller flere af arbejdsdagene og giv en hånd med. Belønningen er et unikt kammeratskab og mange hyggelige og, af og til, hårde timer. I disse finanskrisetider er arbejdsholdet det oplagte alternativ til et dyrt medlemskab i det lokale fitnesscenter. Vi garanterer dog ikke, at du taber dig! ONSDAGE KL : 10. august 17. august 24. august 31. august 7. september 14. september LØRDAGE KL : 8. oktober 5. november 26. november 3. december (elfiskeri) 10. december (elfiskeri) 17. december (julefrokost) VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I LFSO Cardinalen nr

10 KLUBMESTERSKAB 2011 For andet år i træk afholdt LFSO intern lystfiskerkonkurrence på foreningens eget fiskevand. Der var fra start lagt op til en familie hyggedag, da børn og børnebørn kunne deltage. I denne gruppe for unge kommende lystfiskere, var der også mulighed for at fiske i moserne, hvilket næsten kunne give fangstgaranti. Juniorerne var delt op i 2 aldersklasser fra 0-10 år og fra år, og til de 3 største fisk i hver gruppe var der præmier. Med dette gode tiltag var der rig mulighed for at dele sin interesse med familien, om ikke andet så for en dag. Men der var ikke en eneste deltager i denne gruppe. Personligt håber jeg på bedre tilslutning til næste års arrangement. Om ikke andet så er mine drenge 2½ år på dette tidspunkt, så mon ikke de skal have den oplevelse Sidste års vinder blandt seniorerne var Anders Dalgaard med en fisk på 3,5 kg og 66 centimeter fanget nedstrøms Trevad Bro. I år skulle denne klubrekord da stikkes. Med konkurrencestart fredag eftermiddag kl. 16 var der lagt op til et døgns fiskeri ved åen. Ugerne op til konkurrencen havde vejrmæssigt set godt ud med fuldmåne, hvilket har ekstra betydning for tidevandet. Ved fuldmåne og nymåne forstærker effekterne fra månen og solen hinanden, og der kommer en speciel kraftig flod. Denne kaldes springflod. Hvis der samtidig er kraftig vind, forstærkes floden, så der fås stormflod. Vinden havde været i vest et stykke tid, samtidig var der kommet vand. Så betingelserne for at de blanke opgængere havde fundet Karup Å s berømte huller var opfyldt til punkt og prikke. Fredag aften var Rasmus Wølck taget til åen sammen med sin far Morten. Rasmus beretter følgende: Min far og jeg havde bestemt at vi ville deltage i konkurencen. Jeg var rimeligt tændt, for min far havde set fisk på et stykke af åen om tirsdagen, og jeg havde haft et hug der samme aften. Vi havde bestemt at vi skulle starte fiskeriet der. Vi tog op til klubhuset for at lave aftensmad før fiskeriet, flere af de øvrige medlemmer havde samme tanke og vi havde et par gode og hyggelige timer der før vi startede fiskeriet kl 19. Min far valgte at fiske nedstrøms for Sommerhushullet, jeg valgte at gå opstrøms, på den måde gik vi jo også hele tiden over vand der var uforstyret. Jeg var klar og tændt og skulle op på pladsen hvor jeg havde haft hug om tirsdagen. Fluen som blev bundet på forfanget var en gummibens flue som jeg havde lavet om torsdagen (bindemønster sidst i artiklen). Jeg nåede kun at fiske få minutter før der var fast fisk, to gange var fisken helt fri af vandet før den blev mistet. Ærgelsen bredte sig, jeg blev frustreret over at den blev mistet, for jeg syntes at jeg havde gjordt alt det rigtige. Men op på hesten igen, så får jeg nok den næste. 10 Cardinalen nr

11 Lidt efter var der fisk igen, denne gang dog af en anden størrelse, det var en smolt der ikke var meget større end fluen. Det var kun min anden tur til Karup Å i år, så det er startet godt, fornøjelsen er i hvertfald den samme som jeg kan huske fra sidste sæson. Oplevelserne er også velkendte: Gøgens kukken lærken hænger lavt Nattergalen Viben og de blomstrende plettede gøgeurt, som jeg for øvrige syntes bliver mere udbredt over ådalen, det er jo dejligt. Det var nogle dejlige timer jeg havde i klubhuset og ved åen. Jeg gentager helt sikkert deltagelsen i klubmesterskabet næste år, det er en god måde at starte sæsonen på. Mønster beskrivelse: Rør: Blå protube/ Blå rør fra Brian Størrup kollektion Ca. 3-4 cm. Hale: Gul Antron garn Rib: Ovalt sølv Krop: Sort ice dup Kropshackel palmer: Kingfisher blå Gummiben: Gule med sorte pletter Hackel: Kingfisher blå Vinge: Sort Ræv!/3 så langt som røret. Front hackel: Kingfisher bål Conehead: Sort. Fluen kan belastes bagtil med en protube bullet. Da fredagens fiskeri var forbi og nat blev til dag, ventede vi spændt i klubbens lokaler på, om der kom fisk til indvejning. Men som timerne gik, var status ingen fisk på land, og den eneste fisk der gik rygter om, var den som Rasmus havde haft på krogen. I klubben var der kaffe på kanden til de medlemmer der kom forbi, men lad det være sagt med det samme - der var heller ikke den store tilslutning fra klubbens medlemmer. Igen vil jeg personligt opfordre jer til at støtte op om dette arrangement. For dem der havde valgt at tage til åen, i håbet om at fange en blank opgænger, skulle vise sig at være en sej kamp. For kast efter kast, skridt efter skridt, og som timerne skred frem til kl. 16 hvor konkurrencen sluttede, var status ingen fisk på land. På trods af at orm, blink og fluer på hver sin måde havde affisket åens strækninger sidst i maj måned, var der bare ingen fisk. Men med højt humør havde mesterkokkene Per Pedersen og Per Simonsen fået tændt op i ovnen, og serverede flødekartofler samt koteletter og frankfurter fra grillen. Per Pedersen havde lavet desserten hjemmebagt kage. Til dette skønne måltid var der mødt ca. 15 mennesker op. Henrik Bønnelykke Cardinalen nr

12 Brug Foreningens hjemmeside LFSO s hjemmesiden har gennem det seneste år oplevet en kæmpe fremgang af brugere, som jævnligt benytter hjemmesiden til at hente oplysninger om hvad der rører sig, og om der er kommet nye fisk i åen. Fangstsiderne er de mest populære og de ses af næsten alle der benytter sig af hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at disse sider ikke kun består af tal og navne, men at de også bidrager med tekst og billeder. Alle der fanger fisk i Karup Å har en lille historie omkring deres fangst, som de fortæller deres nærmeste fiskekammerater. Desværre slutter det oftest her, da kun ganske få benytter sig af muligheden for at give disse ofte sjove historier videre til hjemmesiden. Jeg kender til flere der har været en tur i åen for at lande deres fisk, og enkelte har sågar måtte smide alt tøjet for at få fisken fri af en grødetot eller en gren. Desværre kommer disse sjove hændelser sjældent for dagens lys, og jeg har endnu aldrig set et billede af en lystfisker i åen i Adam kostume. Det er ikke så svært at dele dine fiskeoplevelser med andre, eller vedhæfte et billede til fangsten, og det er jo ofte de små ting der gør den store forskel på hjemmesiden. Er du evt. så heldig at din fangst er optaget på video, kan dette oploades til Youtube, og efterfølgende kan dette link lægges på hjemmesiden, så alle der ønske det, kan se dem. Fra sæsonstarten 2011, kan du tilmed vinde en flaske Dr. Nielsen på din indrapportering, da der hver måned udtrækkes en lystfisker, der på en eller anden måde har bidraget til at gøre hjemmesiden mere levende. Helge 12 Cardinalen nr

13 Jægerbro Mark II Også i denne vinter har broholdet været ude med støbe-mix og gamle stålmaster. Resultatet af deres arbejde kan ses i Dueholm, hvor en rigtig flot og stabil bro har afløst den gamle Jægerbro. Den gamle bro led en krank skæbne i vinters, da den knækkede og faldt i vandet. Heldigvis har foreningen et godt brohold og nogle venlige lodsejere, der i fællesskab fik skabt og udlagt den nye bro til sæsonstarten 1. marts. Med lidt held holder den nye bro de næste 50 år, hvis erosionen ved åen ikke underminere brinken, og æder fundamentet. Af frygt for dette, er broen derfor flyttet nogle meter opstrøms, da åen ikke er helt så hård ved brinken på denne possion. Bestyrelsen Ugly Duckling wobler Mange forskellige farver Normalpris pr. stk. 59,- 3 STK Rygsækstol + gaf Rygsækstol 399,- Gaf 199,- Samlet pris Jagt & Fiskeri Thinggade Skive Tlf Cardinalen nr

14 Regnbuen ved Jesper Palm Siden sidst... Ålestrup Open Desværre deltog ingen af vores juniorer til dette års Ålestrup Open, men det skal da lige nævnes at Morten Wølck var så beskeden at få en 1. plads i henholdsvis kystflue og nymfe. Sådan. Godt gået Årets første junior/senior kysttur Sidst i marts, havde vi årets første kysttur, som gik til Lyby i Skive Fjord. Og efter nogle meget kolde måneder, hvor det stort set havde været umuligt at fiske pga. is og kulde, så var det en tur som både juniorer og senior havde set frem til med stor længsel. Vandet var stadig pi koldt og der blæste en vældig vind fra vest, men det tog ikke modet fra os. Der blev virkelig fisket igennem, med både spin og flue, over flere km. super bund. Efter et par kolde timers fiskeri, mødtes vi til en tiltrængt pause, men desværre var der ingen, som havde haft kontakt eller fanget fisk, øv Nå, tørsten og sulten blev stillet, og så ville de ivrige juniorer atter tilbage i det kolde vand i jagten på årets første blanke havørred. Der blev fisket yderligere en lille times tid, men så var kroppene også ved at være godt afkølet, samt mørket ved at sænke sig og fiskeriet blev indstillet. Vi havde en rigtig hyggelig tur, med mange deltagere det eneste som vi manglede, var desværre nogle hugvillige blanke havørreder, men 14 Cardinalen nr

15 Hornfisketur I starten af maj, var det atter blevet tid til den årlige hornfisketur. Og også i år, gik turen til Kås Hoved. Den røde bus blev proppet med juniorer og en masse grej, og så gik det ellers ud i det dejlige danske forår, med de smukke gule rapsmarker, som plejer at være lig med, at hornfisken er ankommet til vores kyster. Vel fremme, blev grejet rigget til i rekordfart, for alle ville gerne være den første til at kroge en hornfisk. Johnny og undertegnede tog det lidt mere med ro. Så inden vi havde fået rigget til, var de første unge juniorer allerede næsten helt ude ved selve Kås Hoved. Vinden friskede desværre ret hurtigt op til omkring frisk til hård pålandsvind, men ungerne var ligeglade Der skulle bare fiskes, selv om vandet til tider slog over waderskanten. Allerede i løbet af de første par kast, havde Johnny hornfisk efter blinket, så det lovede jo godt. Og da jeg nåede ud til juniorerne på spidsen, havde de også haft rigtig, rigtig mange hornfisk, som fulgte blinkene helt ind til topøjet. Men ingen af dem gad hugge. Meget mystisk Johnny fik sig fisket ud til os, og han havde også kun haft få fisk som blev kroget. Men fisk havde han trods alt fået, hvilket hjalp gevaldigt på optimismen hos juniorerne. Og der skulle også kun ganske få kast til, før Johnny atter havde endnu en dansende hornfisk på, hvilket på ganske få sek. gjorde ham til midtpunkt blandt juniorerne. De fik endnu et par fif, og heldigvis gik der ikke lang tid før det blev deres tur, til at fighte med de langnæbede fisk. Det blev til nogle ganske underholdene timer, hvor vi nærmest vadede i hornfisk, men desværre stadig havde svært ved at kroge dem. Prikken over i et var dog den hjemmebagte, kæmpe, super kage, som Nikolaj tryllede frem, da vi atter kom tilbage til bussen. Det var lige, hvad vi trængte til, efter en forrygende dag i wadersene Til slut, kan jeg da lige nævne, at aftenens menu kom til at bestå af friskfanget hornfisk, som blev varmrøget. Det smagte himmelsk Vi ses derude Knæk og bræk Jesper Palm Cardinalen nr

16 Junior/senior-ture 2011 Torsdag d. 18. august Havørredtur til vor egen Karup Å Torsdag d. 18. august, skal vi prøve, om det kan lykkes os at komme i kontakt med de berømte og berygtede monster havørreder. Bl.a. med hjælp fra vores hjemmebundne og forhåbentlig giftige fluer og hjemmelavede spinnere. Vi mødes ved Skive Banegård kl og er tilbage igen ca. kl Torsdag d. 8. september Havørredtur til vor egen Karup Å Torsdag d. 8. september, skal vi igen prøve, om det kan lykkes os at komme i kontakt med Karup Å havørreden. Vi mødes ved Skive Banegård kl og er tilbage igen ca. kl Søndag den 30. oktober Fluekysttur til Mariager Fjord efter havørreder Søndag d. 30. oktober kører vi en tur til den smukke og forhåbentlig fiskerige Mariager Fjord. På denne tur, vil det mest blive fluefiskeriet, som der fokuseres på. Vi skal fx have testet nogle af de giftige hjemmebundne fluer samt arbejde med kaste- og fisketeknik. Selvfølgelig er man også meget velkommen til at medbringe spinnegrejet. Der er afgang fra Skive Banegård kl og forventet hjemkomst kl. ca Det var lidt om de ture, jeg p.t. har på programmet. Men har du en god ide til en fisketur til fx et andet fiskevand, er du meget velkommen til at kontakte mig. Så kunne det jo være, der kunne blive en tur eller to mere. HUSK: Tilmelding til turene skal ske mindst en uge før til mig. Man sørger selv for madpakke og drikkelse. Det er en kæmpe fordel at have waders (bedst) eller skridtstøvler med til alle turene. Vi ses derude Knæk og bræk Jesper Palm, tlf eller Cardinalen nr

17 Afholdte arrangementer Brian Størup Onsdag d. 2. marts havde vi fornemt besøg af Brian Størup fra Aalborg. Han er b.la. kendt fra Cardinalens fluesider samt div. fluebindingsarrangementer/kurser rundt om i landet. Men det er ikke kun bag et fluestik han kan trylle han er også rigtig dygtig med en fluestang i hånden. Arrangementet startede med at Brian viste billeder og fortalte om hans måde at fiske med flue i Karup Å, samt ikke mindst nogle af de teorier han har omkring åens vanskelige havørreder og måden at overliste dem på. Det var virkelig spændende at lytte til og der blev også stillet mange uddybende spørgsmål som gav spændende diskussioner. Efter et super foredrag, bandt Brian et par af hans mest fangende/effektive Karup Å rørfluer og det er ikke så få fisk den mand fanger Så der blev virkelig fulgt godt med. Brian havde taget godt med materialer med, så efter hans grundige fluebindingsdemonstration, kunne dem som havde lyst, selv prøve at binde fluerne, hvilket især juniorerne benyttede sig af. Så alt i alt en rigtig god aften, hvor man kom vidt omkring og mest af alt gik hjem med mega fiskefeber For mere info, se evt. Brian Størups hjemmeside: Brian tryller ved stikket. - exclusiv boligindretning med terrazzo exclusiv boligindretning med Terrazzo Manden Kom forbi og se vores SHOWROOM og samtidig se hvordan terrazzo kan anvendes i køkken og bad samt al form for boligindretning inde og ude. Klik ind på hjemmesiden og bliv inspireret til dit unikke produkt som designes lige efter dit ønske. NYHED Som noget nyt kan vi nu tilbyde dig at få lavet et bord med din drømmefisk i. Her får du et helt unikt bord, som du kan have glæde af mange år frem. NYHED Terrazzo Manden Torben Lundqvist Aarestrup Østergaard Aarestrupvej Karup J Tlf Bil Cardinalen nr

18 P R Æ M I E R F O R K R. KARUP Å KONKURRENCEN august 2011 Fra udspring til udløb Deltag og du støtter arbejdet med vandløbsrestaurering i Karup Å VINDER 2008 Lars Relund, Herning Havørred 7,17 kg og 83 cm fanget på wobler. VINDER 2009 John Kristensen, Viborg Havørred 7,32 kg og 82 cm fanget på orm VINDER 2010 Frank Bach, Sunds, Havørred 6,95 kg og 82,50 cm fanget på flue COMPLOT 10198A.225 PRIS FOR DELTAGELSE KR VED BETALING FØR 1. JULI ER PRISEN KUN KR. 200 DOWNLOAD AF GIROKORT, TILMELDING OG INFORMATION: WWW. KARUPAA. DK OVERSKUDET GÅR UBESKÅRET TIL VANDLØBSRESTAURERING I KARUP Å 18 Cardinalen nr

19 Sidste års vinder Frank Bach, Sunds. Havørred på 6,95 kg og 82,50 cm. Fisken blev taget på konkurrencens anden dag på flue. Sølv- & Guld-nåle Fra udspring til udløb For 11. år i træk har du nu muligheden for at deltage i årets store begivenhed ved Karup Å, fiskekonkurrencen fra udspring til udløb. For beskedne 200,- kr. (inden 1. juli) og ligeledes beskedne 250,- kr. efterfølgende får du mulighed for at fiske i det meste af Karup Å. Ligeledes er der som vanligt flotte præmier, lotteri, helstegt gris, socialt samvær, grejbiks m.m. Som de foregående år, går overskuddet ubeskåret til Karup Å Sammenslutningens vandplejearbejde hvor restaurering af gydepladser i bække og i hovedløbet er i fokus. Download girokort på eller tilmeld dig på TØP frem til konkurrencestart. Som noget nyt skal alle havørreder over mindstemålet på 40 cm, der fanges under konkurrencen Fra udspring til udløb indvejes på TØP. Der udleveres en specielfremstillet nål i sølv for hver fisk der indvejes under KÅS-konkurencerne fremover. Hver femte fisk der indvejes af samme person, premieres med en eksklusiv nål i guld. På kan kapløbet om guldnålen følges år for år. OBS. Nåle af såvel sølv som guld kan kun erhverves ved at indveje en fisk under den årlige fiskekonkurrence Fra udspring til udløb. Program for konkurrencen 2011 Fredag d. 12. august 16.00: Konkurrencestart 21.00: Indvejning starter 22.00: Indvejning slutter Lørdag d. 13. august 07.00: Salg af kaffe/morgenbrød m.m : Indvejning starter 14.00: Salg af grillstegt pattegris 16.00: Indvejning slutter 21.00: Indvejning starter 22.00: Indvejning slutter Søndag d. 14. august 07.00: Salg af kaffe/morgenbrød m.m : Indvejning starter 12.00: Salg af pølser 13.00: Sidste indvejning slut 14.00: Præmieoverrækkelse og afslutning Cardinalen nr

20 Status for statens vandplaner Vandmøllen ved Borbjerg en vinterdag 2011 Senest 2015 skal der skabes store forbedringer i det danske vandmiljø, så den gode miljøkvalitet genskabes, de steder hvor vandmiljøet er i en utilfredsstillende forfatning. EU har besluttet, at der i alle medlemslande skal ske en aktiv indsats i vandmiljøet, men også laves en indsatsplan for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvor Karup Å jo er et blandt mange EF-habitatområder. Miljøministeriet har været meget forsinket i deres del af processen og har ikke overholdt de terminer EU har udstukket, ligesom der stadig ikke er styr på økonomi og mange centrale virkemidler og den nødvendige følgelovgivning. Man kan frygte, at mange gode initiativer forsinkes i klagesystemet. Høring slut Den 6. april 2011 udløb høringsperioden for de forslag til vand- og naturplaner Miljøministeriet sendte i høring i oktober. Der er indkommet mange tusinde høringssvar, der alle kan ses på hjemmesiden (se under Vandmiljø og vandplaner ). Kendetegnende er det, at rigtigt mange både private, foreninger og organisationer, samt myndigheder har fundet anledning til at komme med bemærkninger til de fremlagte planforslag. Svar fra Holstebro Kommune I Holstebro Kommune er der udelukkende givet høringssvar fra Miljøforvaltningen, idet byrådspolitikkerne ikke på det foreliggende spinkle grundlag så sig i stand til at tage endelig stilling til planerne og politikkerne forbeholdte sig derfor ret til at kommentere planerne, når de foreligger i mere overskuelig form dvs. når man ved hvilke indsatser, der forventes udført i kommunen og for hvilke midler. Teknik og Miljø har gennemgået planudkastene og fundet det nødvendigt, at disse forbedres på en lang række områder indenfor bl.a. områderne spildevand, grundvand, tør natur samt å, sø og fjord. Kommunen har vurderet, at der skal ske yderligere reduktion i spildevandsbelastningen, men også at miljøtiltagene i øvrigt overfor å, sø og fjorde skal intensiveres betydeligt i forhold til Miljøministeriets planforslag fra oktober for at målene kan nås. Flere rørlagte vandløb skal åbnes Indenfor Holstebro Kommune er det vurderet, at der bliver behov for åbning af yderligere ca. 4 km rørlagte bæk- og åforløb, der ikke var med i planforslagene. Når en rørlagt strækning er mere end 20 m anses den som en spærring for fisk og anden fauna. 20 Cardinalen nr

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

En uge med Å- og Kystfiskeri!

En uge med Å- og Kystfiskeri! En uge med Å- og Kystfiskeri! Endelig kom der luft i kalenderen og min største hobby skulle genopstå. Efter et par år med husbyggeri, arbejde, og derved manglende tid til fiskeri, skulle mit "Come back"

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31

Orientering 2014. Bestyrelsen 2015. Kontaktpersoner: Fiskerikontrol: Wilfred Højgaard Tlf. 23 82 00 31 Orientering 2014 [Indsæt dato] Bestyrelsen 2015 Formand: Jan Snejbjerg Jensen Asgårdvej 33, 7800 Skive - Tlf. 40 90 39 49 Mail: jan.snejbjerg@gmail.com Næstformand: Thyge Andersen Ulkærvej 34, 7840 Højslev

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk ö ö Vi ses til en lystfisker oplevelse i særklasse. Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk E Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage 2007.

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

Pighvar tur til Børsmose strand.

Pighvar tur til Børsmose strand. Pighvar tur til Børsmose strand. Lørdag 29/4-2017. Mødested: Parkeringspladsen overfor campingpladsen. Møde tidspunkt: Aftales nærmere i forhold til tidevand. Sidste frist for tilmelding: 27/4-2017 Pris:

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

Sensommerhilsner til jer alle sammen

Sensommerhilsner til jer alle sammen Sensommerhilsner til jer alle sammen September 2012 Hos Familier med kræftramte børn sender vi dig denne hilsen med stor tak for din støtte, som gør det muligt for os at afholde rigtig mange nyttige aktiviteter

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14

B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 B-holdet på Bornholm 2011 uge 14 Indledning B-holdets oprindelige bemanding Peder Pral Friis, Svend O. Svenno Nielsen og Søren Fynne Christrup var på denne tur forstærket af John Fishfinder Rahbæk, som

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var

Surf symposium 2013. Kristian deltog ikke i dagens workshops, da hans tilstedeværelse anden steds var Surf symposium 2013 Fredag den 18. oktober, drog to kajakroere fra HTN (Jacob Jensen & Kristian Balslev ) afsted mod Klitmøller. Med en vis portion spænding i maven, masser af grej i bagagerummet og to

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Udfordringen og vejledning hertil

Udfordringen og vejledning hertil Årstid: Hele året, men det anbefales, at mærket tages i de mørkere måneder Lokation: I en skov Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Udfordringen og vejledning hertil Kære ledere. I skal nu i gang

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 8+9 2013 Fælles info Fastelavn. Vi holdt fastelavn mandag efter vinterferien. Vi flyttede det hertil fordi vi havde Danmarks Indsamling i uge 6, men til næste år flytter vi det tilbage, så det ligger tættere på

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009

Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Limfjordens Ørreddage 11-12 april 2009 Arrangør: Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er os en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere