SKRÆPPEBLADET JUNI Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKRÆPPEBLADET JUNI 2006. Nr.05. Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne"

Transkript

1 SKRÆPPEBLADET JUNI 2006 Nr.05 Skræppebladet på besøg i Livsværkstederne

2 ISSN X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf E-post: stofanet.dk Hjemmeside: Åbent på deadlinedagen kl Skræppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. Redaktionen er valgt på beboermøderne. Bladets bestyrelse er den til enhver tid valgte foreningsbestyrelse. Bladet udkommer den første uge i hver måned, undtagen januar og august. Oplag: 5500 eksemplarer. Årsabonnement: 170 kr. Skræppebladet trykkes på 100% dansk genbrugspapir. KOLOFON SKRÆPPEBLADET Redaktion: Peter Kjellerup Tlf (afd. II) Birthe Graff (suppleant) Tlf (afd. II) Jan Berthelsen Tlf (afd. III) Hanne Løvig (suppleant) Tlf (afd. III) Sebastian Adorján Dyhr (ansvh. redaktør) Tlf (afd. IV) Helle Hansen Tlf (afd. IV) Bo Sigismund Tlf (afd. IV) Mohammad Hawa (frivillig) (afd IV) Jens Skriver Tlf (afd. VI) Lars Eg (suppleant) (afd. VI) Tom Niels Jensen Tlf (afd. X) Bent Jensen Tlf (afd. 22) Hans Nikolajsen Tlf (afd. 23) Lise Vendelbo (suppleant) Tlf (afd 23) Fotograf: Hans Grundsøe, tlf Tegner: Jesper Ankjær Internet: Birthe Graff Layout: Jesper Krogh, tlf Korrektur: Sebastian Adorján Dyhr, tlf Tryk: Uni Tryk A/S Indlæg sendes til: Skræppebladet Gudrunsvej 2, kld Brabrand. Stof modtages også gerne via e-post. Sidste frist for aflevering af stof til juli-nummeret er: torsdag den 15. juni kl LEDEREN Tilfredshed eller selvtilfredshed? af Bo Sigismund Når bladet udkommer, har der lige været repræsentantskabsmøde. Som bekendt er repræsentantskabet foreningens øverste myndighed. Derfor burde der tilsyneladende foregå en levende debat om foreningens linie, profil og fremtid for selvom det ikke er rimeligt at tale om krise, så er det en hårdt presset situation for den almene boligbevægelse rent politisk og økonomisk. Ejerboliger er indbydende som aldrig før, vort eget byggeri er let at stemple som dyrt, dårligt og uattraktivt, sociale hensyn og problemer bliver ignoreret fra den toneangivende politiske side. Ifølge foreningens egen undersøgelse ville talrige beboere skifte til ejersektoren, hvis de havde eller når de får muligheden. Trods det faktum, at Århus er en vækstkommune, er det småt med almene boligtilbud ud over ungdomsboliger. Seniorboliger har måttet fravige 55-reglen for ikke at have tomme lejemål. Jamen hvad taler det repræsentantskab om, og hvem hører efter? Som så mange organisationer er vores også en lille-verden. Så længe den ikke er alvorligt truet er, tryghed så vigtig, at det let bliver til at overse, hvor udfordringerne findes, og hvad de består i. Så kan der ikke ske så meget, og tilfredsheden breder sig: Der skete alligevel ikke noget den her gang. Der skal ikke placeres nogen større analyse af tilfældet Rosenhøj, men det ser da ud til, at denne store afdeling i Viby har erobret overskrifterne. Tilsyneladende overraskende for alle. Her gik det da så godt, og alle»vidste«at det var i det vestlige Århus den var gal? Nu kan vi i det»vestlige«trække vejret lidt lettere, ligesom det undertiden høres i andre afdelinger, at men da heldigvis ikke deler problemer med afdeling 4 og 5? I Harlev og Hasselager er beboerne (stort set) tilfredse. Det står at læse i de undersøgelser, foreningen publicerer i sin beretning. Det er da også godt og skal ikke undervurderes! Det bliver interessant at se en undersøgelse af de store afdelinger en dag. Tilfredsheden gælder jo imidlertid specifikke emner. Derfor vil det nok være klogt med en forsigtig tolkning. Ellers kan man jo spare beboermøder, afdelingsbestyrelser og al dialog og holde onlinedemokrati; men det er troligt, at lige det sceneri ville være velkomment for dem, der gerne ser en teknokratiseret linie foreningen med dens fordele og mangler som et administrationsselskab. Er deres beboere mere tilfredse? Med hvad og hvorfor? 4 Portræt af Verner Karkov af Hanne Løvig»Vi har ikke ambitioner på andres vegne - lysten skal komme indefra«siger livsværkstedets ny leder. 9 Planeternes konge af Jens Skriver Det er ikke for ingenting, at Jupiter har navn efter gudernes konge i oldtiden. INDHOLD 5 Gellerup Badet med i kommunens sparekatalog Endnu engang er badet lukningstruet. 6 Fuglelivet i Holmstrup En snak med Niels Jensen. 7 Gellerup tager fat på nærmiljøet og bygaden fra Bazar til Cyty Vest Projekt»kommunikation og fælles ansvar«. 8 Store oprydningsdag i Gellerup 1. Juni er der hovedrengøring. 8 Drukner i dårligt tøj Nødhjælp mangler tid og luft. 10 Generalforsamling i Gellerup Fællesråd Flere kulturelle og sociale tiltag. 14 Læserbreve Viden om passiv rygning. 14 Aktiviteter Gellerup kirkr 30 år, Loppemarked, genbrugsdag m.m Husk at sidste frist for huslejebetaling er tirsdag den 6. juni. Er huslejen ikke indbetalt til tiden, overgives den til retslig inkasso efter 3 dage. Imidlertid er det en stor fordel som beslutningstager at høre græsset gro. Derfor burde dialog og samarbejde kunne være redskaber til at skærpe profilen og kunne tackle fremtiden. Den kan man nemlig ikke»stille krav«til. Det er den, der stiller kravene. Den almene sektor i almindelighed og Brabrand Boligforening i særdeleshed står overfor udfordringer. Overser man noget, eller negligerer man advarsler, bliver det til problemer. Hvad har man dvs. organisationen lært af de seneste to år? Står det i beretningen, og bliver det diskuteret, og hvad kommer der ud af det? En strategi, der kan bruges til fremtiden skal være dynamisk, hvor en undersøgelse altid må være fokuseret på her og nu. Lad regeringen og de radikale om at være selvfede. Det er stærkere og i længden mere trygt at kende vores egne udfordringer og ressourcer til at tackle dem. Afdelingerne 5 - Toveshøj side Søvangen side Sonnesgården side 13 Forside: Et kig indenfor hos Livsværkstedet foto: Hans Grundsøe

3 PORTRÆT AF VERNER KARKOV NY LEDER I LIVSVÆRKSTEDERNE VERNER KARKOV ER STARTET SOM NY LEDER I LIVSVÆRKSTEDERNE 1. APRIL 06 af Hanne Løvig foto: Hans Grundsøe men respekterer hinandens forskellighed Derfor vil man opleve at blive forstået og tiltalt i forhold til den, man er. I samtalen og samværet vil man også opleve at blive forstyrret i vante forestillinger og tankemåder.«hvilken uddannelse har du og hvad har du prøvet kræfter med tidligere i dit liv?»jeg er Diakon og socialpædagog fra Diakonhøjskolen i Århus og har desuden en Erhvervs Diplom Leder uddannelse (EDL) fra Ledelsesakademiet i Viby. Jeg har i 10 år arbejdet i Blå Kors dels som socialpædagog dels som socialkonsulent. Jeg har også arbejdet i en årrække i Den Kristelige Fagbevægelse. Jeg har desuden arbejdet med adfærdsvanskelige børn og unge, været skolepædagog i en SFO og i en kort periode været leder i hjemmeplejen i en mindre kommune.«har du tænkt på hvordan du vil sætte dit eget præg på Livsværkstederne som ny leder?»nu kommer jeg jo ikke til Livsværkstederne og skal skabe et image eller et nyt image. For Livsværkstederne har et image og endda et fint image. Men der er selvfølgelig nogle ting, der står mit hjerte nær i forhold til det, at skulle være leder her. For det første at gæster og brugere altid føler sig godt tilpas, og at her er en god stemning. For det andet at mine medarbejdere trives og er i stadig udvikling og bryder grænser i forhold til deres arbejdsopgaver. For det tredje at Livsværkstederne forankres i lokalsamfundet og i Århus by og kommune, og at vi forbliver en uundværlig sparrings- og samarbejdspartner.«er det dit ønskejob du har fået her i Livsværkstederne?»Ja. Og det vil jeg gerne begrunde. Livsværkstederne bare ordet. Det er som min drivkraft. Ordet skaber, hvad det nævner. Vi arbejder med livet omfavner livet fornyr livet og indimellem nyder vi også bare livet«slutter Verner Karkov og ler hjerteligt. Kan du fortælle lidt om Livsværkstederne?»Livsværkstederne er en selvejende institution med rødder i KFUM s sociale Arbejde i Danmark, Gellerup Kirke og Brabrand Boligforening. Gæster, frivillige, aktiverede samt ansatte samarbejder om at drive Livsværkstederne og skabe rum for, at mennesker kan mødes i Gellerup. Café Vita ligger i City Vest oven på føtex. I caféen er der mulighed for socialt samvær, hygge og aktiviteter, madklub, julefrokoster og udflugter. Med en bestyrelse i ryggen og rødder i KFUM s sociale arbejde udtrykker Livsværkstederne et stort og vidtfavnende engagement i forhold til de grupper i samfundet, som er truede. Vi møder brugerne ligeværdigt og i respekt for hinanden og stiller ikke spørgsmålstegn ved hinandens tro, Lysten skal komme indefra»i Cafe Vita s køkken er der omkring 10 personer med anden etnisk baggrund i aktivering. Her laves både arabisk, somalisk og selvfølgelig også dansk mad. Desuden har vi genbrug med en ansat projektleder og flere personer i aktivering. Vort mål er, at vores folk i aktivering kan blive rustet til at komme i arbejde i ordinære job; men vi har ingen ambitioner på andres vegne. Lysten skal komme indefra, og vi kan være med til at frisætte disse potentialer. På denne måde kan den enkelte opleve sit liv som meningsfyldt og forstå, hvorfor der er brug for netop én som mig. Den enkeltes udfordringer bliver mulige at håndtere. Når man forstår sin egen sammenhæng og egne muligheder skabes en ny mening med tilværelsen. Livsværkstederne er velbesøgt til daglig, ca. 70 til 100 gæster. Mandag trækker mange gæster, idet Bazar Vest er lukket. Ved seneste tælling har der været op til 200 gæster i Café Vita.«GELLERUP BADET MED I KOMMUNES SPAREKATALOG GELLERUP ER ENDNU EN GANG LUKNINGSTRUET. BADEVENNERNE STARTER UNDERSKRIFTSINDSAMLING Knapt er den længe ventede renovering af Gellerup Badet overstået, før det endnu en gang svirrer med rygter om, at badet skal lukkes. Denne gang er det udhængte bad blevet en brik i kommunens prioriteringskatalog, som indeholder forslag til kommunale besparelser på 600 millioner kroner. Begrundelsen for at det er Gellerup Badet, som må holde for, er, at det er det mindst benyttede bad i Århus. Det viser det talmateriale, som vises i frem i det tykke katalog. Støtteforeningen Gellerup Badets Venner har været hurtigt til at reagere på oplysningerne om, at badet endnu er røget ud i stormvejr. Og der er allerede nu fuld gang i en underskriftsindsamling, der kræver, at badet bliver pillet ud af kataloget. Det er fuldkommen galemathias, at et svømmebad som blev renoveret for mindre end et år siden nu skal risikere at lukke, siger bestyrelsen i støtteforeningen, der også håber at kunne påvirke politikerne gennem læserbreve og personlige henvendelser. Der findes masser af gode argumenter for, at politikerne bør tænke sig endnu af Helle Hansen en gang, fastslår Gellerup Badets Venner: - Gellerup Badet er byens bedste svømmehal - Det er masser af muligheder for at trække flere brugere til badet - Mange foreningerne er begyndt at flytte svømmeaktiviteter til Gellerup - Her går 100 af ældre svømmere hver uge til svømning og holder sig i gang. - Her kan kvinder med muslimsk baggrund få motion og lære at svømme - At lukke badets går stik imod alles ønske om at få Gellerup integreret med resten af byen - Badet er et unikt tilbud midt i Gellerupparken henvendt til alle århusianere Gellerup Badets Venner har som en reaktion på meddelelsen om badet er røget i sparekataloget startet en underskriftsindsamling, som løber indtil den 18. juni. Derefter samler vi de mange tilkendegivelser og går i gang med at formulere et høringssvar til politikerne, hvor vi blandt andet vil komme med forslag til aktiviteter i badet, som kan være med til at sikre, at besøgstallet i badet vil stige, fastslår de kampberedte badevenner. Vil du støtte Gellerup Badet, så skriv under på listerne så blandt andet finder i Gellerup Badet. GENERALFORSAMLING I GELLERUP BADETS VENNER Støtteforeningen Gellerup Badets Venner holder ordinær generalforsamling torsdag den 22. juni kl i GLOBUS1. Dagsorden ifølge vedtægterne Vel mødt - Bestyrelsen Medlemskab af Gellerup Badets Venner koster 20 pr. person og 100 kr. pr. forening 4 5

4 FUGLELIVET I HOLMSTRUP EN SNAK MED NIELS JENSEN MED EN LEVENDE INTERESSE FOR DYRENE Fra min barndom på landet husker jeg, at om foråret og sommeren begyndte fuglene at synge ved tretiden om natten og blev ved længe. Her er de nu tavse. Det har jeg imidlertid genoplevet først i Gellerup og siden i Holmstrup. I det mindste det sidste sted er der usædvanlig mange fugle. Det, jeg som lægmand næsten udelukkende har lagt mærke til, er, at her er usædvanlig mange solsorte, der ikke mindst dominerer ved deres sang. Derfor har jeg snakket med Niels Jensen, der har beskæftiget sig meget med biologi for at høre, hvordan det egentlig forholder sig. Han fortæller først, at han egentlig har interesseret sig for, hvordan livet fungerer og ikke med detaljer, men efterhånden, som snakken skrider frem, viser det sig, at han også har et levende forhold til fuglene. af Jens Skriver Arterne Både han og adskillige andre beboere i Holmstrup iagttager fuglene, og mange fodrer dem. I sin have har Niels et fuglebad, hvor solsortene vasker sig, og han nyder at se fuglene bade og have det godt.»det er ikke til at komme uden om, at her er mange solsorte«, siger han,»men der er også mange gråspurve. Disse to arter er så absolut dem, der er flest af«. Vi står og lytter til fuglesangen i den skønne forårsaften og kan skelne gråspurve kvidre til den ene side, og solsorte synge til den anden.»om vinteren, når der fodres fugle, ses her imidlertid også mange musvitter og guldspurve«, forsætter han.»det er ret sky fugle, som om sommeren er skjult af løvet. Så er her også duer og skader. I et træ, der lige er blevet fældet, var der mange skader. Skaderne skældte tit ud på kattene. Mursejlere, som mange forveksler med svaler, er hyppige om sommeren. Måger forekommer også, men ikke så ofte. Jeg spørger også, om her er rovfugle. Han svarer, at en musvåge godt kan ses svæve hen over området, mens der nede i vore omkringliggende habitater er mange rovfugle. Han forklarer videre, at der ikke er mange fugle i år som følge af den hårde vinter, men det vil naturen jo efterhånden rette op på. Livsbetingelserne Grunden til, at der er mange fugle i Holmstrup, er dels de mange træer og hække, dels at mange fodrer fuglene. NY LEDER TIL GLOBUS1»Der er mange mennesker her«, siger han,»og fra dem kommer der meget affald«. Han viser mig en solsorterede i hækken, der lige er blevet forladt af store unge.»lige nu går der mange solsorteunger rundt«, siger han.»i øvrigt æder fuglene orme, insekter, frø og frugter«, fortsætter han.»ikke mindst er der meget næringsindhold i et frø, der skal til at spire og sætte nyt liv i verden«. Han fryder sig, når han har smidt et æble ud i haven, og solsortene holder festmåltid på det. Han ville nødigt undvære sin have. Naturrigt område Det er vigtigt for Niels at understrege, at vi i det omkringliggende område har en meget divergerende natur og dermed et rimeligt fugleliv.»ikke mindst de mange vådområder og enge skaber livsbetingelser for mange fugle, men jeg har faktisk endnu ikke set efter, om der i år er hejrer og blishøns«, slutter han. CENTERCHEF SØREN MADSEN FRA GLOBUS1 HAR SØGT NYE UDFORDRINGER I BL af Helle Hansen GELLERUP TAGER FAT PÅ NÆRMILJØET OG BYGADEN FRA BAZAR VEST TIL CITY VEST SOCIALMINISTERIET STØTTER PROJEKT, DER SKAL FREMME EN POSITIV UDVIKLING I GELLERUP GENNEM KOMMUNIKATION OG FÆLLES ANSVAR Efter næsten halvanden års forberedelse kan startskuddet for projektet»kommunikation og fælles ansvar i Gellerup«snart lyde. Projektet, der skal hjælpe borgere, brobyggere og projektledere i deres arbejde på at fremme en positiv udvikling i Gellerup, har som formål at vise veje til inddragelse og ansvarliggørelse af beboerne i et udsat boligområde for derigennem at give projekter fremdrift og succes. Det er Socialministeriet, der har støttet det to år lange kommunikationsprojekt med kr , og derudover støtter Århus Kommune med kr og Gellerupparken selv med et lignende beløb. Rådgivningsfirmaet Kuben Byfornyelse Danmark er konsulent på projektet, der har en styregruppen med repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen, foreningsbestyrelsen, Århus Kommune, Urban og det lokale erhvervsliv. Udgangspunkt i det konkrete Der tages udgangspunkt i to projekttemaer: Rent nærmiljø i Gellerup og Gellerup-Aksen fra Center Vest til Bazar Vest. Rent nærmiljø er valgt, fordi der i Gellerup er problemer med en uhensigtsmæssig håndtering af affald, som gør at området ser forfærdeligt ud. Aksen fra Center Vest til Bazar Vest er valgt, fordi den indeholder potentiale til udvikling af bydelens erhvervs- og af Helle Hansen kulturliv, og fordi den både internt i bydelen og i forhold til omverdenen kan blive et fyrtårnsprojekt. Gellerup savner et bystrøg, som kan samle og servicere bydelen og give plads for forretningsinitiativer. Projektet skal udvikle kompetencer Projektet skal gennemføres som et kompetenceudviklende forløb, hvor alle involverede får lejlighed til at udvikle sig, lige fra styregruppen til de enkelte deltagere i arbejdsgrupperne og arrangementerne. Projektet skal tage afsæt i de involveredes egne erfaringer og behov, og de involveredes egne kompetencer skal synliggøres og anvendes. De involverede omfatter alle, lige fra styregruppe til enkeltpersoner. Værktøjerne kan komme fra deltagernes egne værktøjskasser, men der skal også hentes inspiration udefra fra»eksperter«. Det er ikke et mål i sig selv, at alle bliver eksperter, men det er et mål, at så mange som muligt får muligheden, og at endnu flere får glæde af ekspertisen på egne præmisser. Succesmål er mindre affald og en ny bygade Projektets mål er at anvise veje til situationsbestemt kommunikation men succesen vil skulle aflæses i den effekt, som kommunikationen har i forhold til de projekter, som kommunikationen omhandler. For rent nærmiljø er et succesmål, at der tages fat i en opgang eller flere opgange, hvor der bliver satset på at inddrage og ansvarliggøre beboerne i relation til deres egen håndtering af affald. Synlige forbedringer i form af mindre flydende affald og en mere formaliseret indsats, måske etablering af et miljøkorps eller bare fælles oprydningskampagner med det yderligere formål at skabe sociale kontakter er en anden målbar succes. Succesmålene for Gellerup-Aksen omfatter en lang række forhold. Der ligger en udfordring i at få Gellerup til at tage idéen til sig, og der ligger også en udfordring i at få Århus-politikerne til at tage det til sig og arbejde for det, så den kommunale administration skal også vindes for sagen. Endelig og næsten vigtigst så skal der findes aktører, der vil være med til at realisere projektet. Det skal være folk, som er parate til at investere penge og kræfter i at opbygge dette ambitiøse, men absolut realistiske bud på et fremtidigt omdrejningspunkt for hele bydelen. Beboere i Gellerupparken, der ønsker nærmere oplysninger om projektet og som måske også gerne vil deltage i arbejdsgrupperne kan henvende sig til afdelingsbestyrelsen på e-postadressen: Knapt otte måneder efter multiaktivitetshuset GLOBUS1 s åbning har centerchef Søren Madsen sagt sin stilling op, fordi har han fået nyt job som konsulent i Boligselskabernes Landsorganisation kreds 5. Søren Madsen har de seneste tre år været hovedmanden bag den store borgerinddragelsesproces, der er skyld i, at GLOBUS1 er blevet til det aktive aktivitetssted, som der er i dag. Og før det har han i næsten 20 år arbejdet i Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning i mange år som flygtningeog indvandrerkonsulent. Torsdag den 27. april sagde den populære centerchef farvel til sit personale og nogle få nære samarbejdspartnere ved en mindre middagsarrangement i Globus Caféen. Arbejdet med at finde en ny leder til GLOBUS1 er i skrivende stund i fund gang, og det er muligt, at denne allerede er fundet, når Skræppebladets juniudgave udkommer Husk også at kigge ind på vores hjemmeside som løbende bliver opdateret med nyheder 6 7

5 STORE OPRYDNINGSDAG I GELLERUP OG TOVESHØJ VI GØR GELLERUP OG TOVESHØJ SMUK Af Helle Hansen PLANETERNES KONGE JUPITOR OG DENS BÅDE GIGANTISKE OG MEGET SMÅ MÅNER af Jens Skriver / Astronomiklub Capella Ren ghetto Vi gør Gellerup og Toveshøj smuk - sådan lyder sloganet for omfattende oprydningsdag, som finder sted torsdag den 1. juni fra klokken Og der er lagt op til den helt store hovedrengøring, hvor alle beboere, små og store, unge og gamle opfodres til at komme med ud og samle skrald. Alle områdets tre skoler, Nordgårdskolen, Lykkeskolen og Tovshøjskolen har meldt sig under fanerne, og områdets børneinstitutioner opfordres også til at være med. Derudover deltager politiet, socialforvaltningen, biblioteket, Folkeinformation, Sundhedshuset, GLO- BUS1 og en lang række foreninger i oprydningsaktionen, der har som mål Allan Fisker er ved at drukne i tøj, der vælter ind til ham hver dag, uden at han har midler til at sende det afsted til Letland. Og så er der desværre meget både snavset og i stykker tøj iblandt. Det går simpelt hen ikke for ham, at han både skal pakke tøj og sortere ud i alt det ubrugelige tøj, som besynderligt nok også bliver stillet til ham i hans kælderskakt. I løbet af det sidste år har der desværre heller ikke været penge i støtteforeningen til at sende mere end én container afsted. Hver container koster alt i alt godt kr Og bestyrelsen i foreningen besluttede derfor på den nyligt overståede generalforsamling at bede alle så mindeligt om, at der i juni og juli ikke bliver stillet hverken helt eller ødelagt tøj til Allan. Af samme årsag tager Allan heller ikke ud for at hente tøj i samme at efterlade Gellerup og Toveshøj som to rene og pæne områder. Hele formiddagen vil Brabrand Boligforenings driftspersonale køre rundt i området og indhente skraldesækkene efterhånden, som de bliver fyldte. Programmet for oprydningsdagen er stadig under udarbejdelse, så der er tale om cirka tider hold øje med opslag i opgangene: Kl Oprydningsdagen starter med morgenmad Kl Oprydning Kl Grill ved festpladsen - her vil der være forskellige taler på arabisk, somalier, tyrkisk, vietnamesisk - maden laves ved KIG sammen med en gruppe vietnamesiske ældre. DRUKNER I DÅRLIGT TØJ ALLAN FISKERS NØDHJÆLP MANGLER TID OG LUFT Af Sebastian Adorján Dyhr periode. Derefter modtager Allan naturligvis rent og helt tøj igen. Det er altid muligt at støtte Allans arbejde med kontante pengegaver på foreningens konto i Sparbank Vest, City Vest, så Allan igen har råd til at sende godt, rent og helt tøj til Letland. En simpel måde er at melde sig ind i støtteforeningen, hvilket koster kr. 50 om året; men større beløb modtages naturligvis med stor glæde. Støtte indbetales til konto: i Sparbank Vest, City Vest afd. Kl Sportsaktiviteter på Gellerup Festplads - fodboldturnering mellem 1. klasserne på Lykkeskolen, Nordgårdskolen og Tovshøjskolen. Rundbold for pigerne. Børn, der har deltaget i oprydningsdagen, kan komme gratis i Gellerup Badet om eftermiddagen. Arrangører: Afdelingsbestyrelserne på Gellerupparken og Toveshøj, Nærpolitiet i Gellerup, Kvindehuset, Community Center Gellerup (Folkeinformation, Sundhedshuset, Gellerup Bibliotek), Gellerup Fællesråd, Forleden var vores formand, John Mikkelsen, og jeg enige om, at der nok ikke længere er mange muligheder for at observere himmelen i byerne, da der er for mange skyer og dis næsten hele tiden. Planeten Jupiter er imidlertid svær at slå ud. I de sidste lange tider har jeg kunnet se den om aftenen i sydøst fra mit vindue. Den var i opposition til solen 4. maj. Det vil sige, at Jorden befandt sig på en lige linie med Jupiter i den ene ende og Solen i den anden. Derfor har Jupiter kunnet ses hele natten i maj, og juni vil den først gå ned ud på natten. Den befinder sig i stjernebilledet Vægten; står op i sydøst og bevæger sig i løbet af natten over den sydlige del af himmelen. Den største planet Jupiter har ikke for ingenting navn efter overguden eller gudernes konge i oldtiden. Næst efter Solen, Månen og planeten Venus er den et af de mest lysstærke fænomener på himmelen. Af planeterne er den langt den største. Den er således 12 gange større end Jorden, og den er større end samtlige de andre planeter tilsammen, både hvad angår masse og rumfang. Til gengæld består den for det meste af gasser, især brint, men også helium. Dog menes dens indre kærne at være fast. Enten er brinten blevet presset så stærkt sammen, at den får egenskaber som flydende metal, eller også er det indre en klippeblok. Selv i de mindste astronomiske kikkerter kan man se Jupiters skybånd i flere farver. På planetens sydlige halvkugle er en stor rød plet, der formodes at være en kæmpehvirvelstorm, som har varet i flere hundrede år. I de seneste år har Jupiter haft yderligere en rød plet, der netop er blevet fotograferet fra rumteleskopet Hubble. Ringe og måner Planeten Saturn er berømt for sine meget tydelige ringe. Jupiter har imidlertid også hele tre ringe. De er bare ikke nær så tydelige. Officielt har Jupiter også mange flere måner end de andre planeter. Nu er tallet oppe på 63. For en lægmand forekommer det, at dette tal må tages med et gran salt. Det drejer sig i adskillige tilfælde om klippeblokke med en diameter på helt ned til en kilometer. Det kan undre, at astronomerne vil anerkende dem som måner. I mange tilfælde drejer det sig om asteroider, der blevet indfanget af Jupiters tyngdefelt og derved bragt i kredsløb om planeten. Det ses af, at mange af Jupiters yderste måner har en retrograd bane. Det vil sige, de kredser modsat den gængse retning i solsystemet. Noget helt andet er de fire store måner Gallisto, Ganymedes, Europa og Io. De er alle større end Jordens måne. Ganymedes er også større end planeten Merkur og den største måne i hele solsystemet. De kan ses i en prismekikkert, der forstørrer syv gange. CAPELLA ASTRONOMIKLUB Kontaktperson: John Mikkelsen, Jernaldervej 259 B, tlf

6 GENERALFORSAMLING I GELLERUP FÆLLESRÅD 10 mennesker var mødt frem til generalforsamlingen d. 18. maj Helle Hansen, som er blevet formand her i år 2006, da den siddende formand trak sig, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, idet den var annonceret i Lokalavisen, Skræppebladet og sendt ud til medlemmerne. Herefter beretning ved Helle Hansen: Gellerup Fællesråd har for nylig udsendt en fin pjece og har planer om, at en sådan skal udkomme ca. hvert halve år. Gellerup Kulturuge er i år droppet; men til gengæld bliver der en kulturdag d. 16. september med forskellige sjove og sociale aktiviteter. Man kan henvende sig til Lone på Gellerup Bibliotek, hvis man har gode idéer til dagen. Svømmehallen er truet igen I forbindelse med det»skønne«sparekatalog ser det ud til, at Gellerup Badet igen er truet af lukning. Eftersom Gellerup Badet for nylig er blevet renoveret, og der tidligere er blevet kæmpet imod lukning, vil Gellerup Fællesråd igen gå ind og råbe op. Besøgstallene i svømmehallen er ikke så gode, men der kunne måske laves om i strukturen og eksempelvis laves flere timer her kun for kvinder. Svømmehallen er noget rigtig positivt i nærområdet og vigtig at bevare. FOR FLERE KULTURELLE TILTAG OG FLERE SOCIALE AKTIVITETER af Hanne Løvig Oprydning for alle Den 1. juni 2006 arrangerer Brabrand Boligforening»Stor oprydningsdag«i Gellerup. Det bliver i skoletiden så skolesøgende børn kan deltage. Dagen starter med morgenmad kl. 9.00, og fra er det meningen, der skal ryddes op, så der bliver rigtig pænt. Til sidst er der grillfest for alle, som har hjulpet til. Nærpolitiet vil rådgive og deltage. Aktiviteter 2005 I tre dage i juni 2005 malede over 100 børn og voksne 76 store plader sammen med kunstneren Saeed Fadavi, som nu hænger og pynter på Nordgårdhallens før så kedelige grå betonmur. I oktober 2005 sendte Gellerup Fællesråd et brev til Vejkontoret for at gøre opmærksom på den farlige trafik på Gudrunsvej. Der kom dog ingen skilte op, så foreningen tog sagen i egen hånd, malede skilte sammen med en gruppe børn og satte dem op i vejsiden. I oktober 2005 sponserede Gellerup Fællesråd hundredevis af blomsterløg som blev sat på Nordgårdskolen arealer. Nye tiltag Gellerup og Brabrand Fællesråd er i foråret begyndt at holde bestyrelsesmøder sammen. Fællesrådene har også fælles hjemmeside som er: og der er planer om at udgive et fælles nyhedsbrev hvert kvartal. En idé om en strøggade er præmieret i København. Idéen går ud på, at der etableres en bygade mellem Bazar Vest og City Vest. Bygaden skal bl.a indeholde vandpark, klubber, Basar, Parker, forretninger, børnehus, tyrkisk bad, diskotek, spansk trappe og fitness center. Sparerunde på Rådhuset Beretning og regnskab blev godkendt. Der var i år ingen indkomne forslag. Bestyrelse og revisorer blev valgt. Under evt. var der lidt fri snak, bl.a om, at linie 10 kunne køre mere hensigtsmæssigt. Lidt snak om en evt. skilift i området og så kunne Helle Hansen fortælle, at der mandag d.29. maj 2006 er borgermøde i Rådhushallen ang. sparerunden, hvor hun er blevet bedt om at tale. Næste møde i Gellerup Fællesråd er tirsdag den 6. juni 2006 kl på Louisevej 4-6. Mødet er åbent for alle interesserede. Det koster kr. 50 om året at være medlem som privatmedlem og kr. 300 for foreninger. En god socialsag at støtte op om. 5 - Toveshøj Godt en snes beboere havde foruden repræsentanter for administration, beboerrådgivningen og foreningsbestyrelsen fundet vej til det ordinære beboermøde på Toveshøj. Susanne Petersen, der var tiltrådt som formand for afdelingsbestyrelsen pr. 14/ , gav en udførlig beretning om arbejdet i afdelingsbestyrelsen det forløbne års tid. Her i blev bl.a. nævnt, at hun er også formand for socialudvalget i boligforening, der har stået for en lang d AFDELINGERNE BEBOERMØDE UDEN DE STORE ARMBEVÆGELSER d SKRÆPPEBLADET UDEN REPRÆSENTANT I AFDELINGEN af Jens Skriver foto: Hans Grundsøe række aktiviteter. Afdelingens aktivitetsudvalg har stået for en række vellykkede arrangementer. Der havde været adskillige henvendelser til afdelingsbestyrelsen fra beboere ikke mindst om problemer med vand- og varmemålere. En del havde også henvendt sig om lån af kælderrum til aktiviteter. Det egner kælderrummene sig ikke særlig godt til, og der er foreløbig ikke midler til at opføre barakker mv. Beretningen blev enstemmigt godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. Det samme gjaldt regnskabet, der blev forelagt af Søren Løkkegaard. Valget til afdelingsbestyrelsen gav følgende resultat: Inga Bech, 32 stemmer genvalgt Hasse Vind 30 Jørn Frandsen 28 Ibrahim Abou-Chaker 26 Henning Bay Thomsen 2 nyvalgt Annette Alici 21 1.suppleant. Annette Alici ønskede ikke at modtage valg som suppleant og udtrådte samtidig af redaktionen for Skræppebladet. Hasse Vind blev uden afstemning genvalgt til bestyrelsen for F.A.S. Først under eventuelt kom lysten til debat frem. Der var mange indlæg, der for adskilliges vedkommende drejede sig om svineri i området og i opgangene. Formanden fremhævede endnu en gang, at Toveshøj gerne ville ud af skyggen fra Gellerup og kunne i øvrigt takke for godt samarbejde i afdelingsbestyrelsen og de fremmødte for et godt beboermøde. ÅBNINGSRECEPTION I GLOBUS TEKSTIL MED MODEOPVISNING Tekstilværkstedet i GLOBUS1 holder åbningsreception lørdag den 17. juni fra kl Samtidig åbner udstillingen»jorden rundt med nål og tråd«. Her udstilles resultatet af kvindernes husflid, som viser mange flotte forskellige håndarbejder fra hele verden bla. tyrsiske, arabiske, somaliske, kurdiske, vietnamesiske, iranske, grønlandske og danske. Klokken og er der modeopvisning - her vises nogle af de smarte modeller, som kvinderne har fremstillet i Globus Tekstil

7 d AFDELINGERNE d d AFDELINGERNE d 2 - Søvangen 2 - Søvangen BANKO I»SØVANGEN«SÅ ÅBNEDE DØRENE SIG TIL DET FØRSTE BEBOERARRANGEMENT I AFDELING 2 S NYE BEBOERHUS af Peter Kjellerup Hansen NYT FRA BEBOERHUSET I SØVANGEN FÆLLESSPISNING, OPVASKEMASKINE M.V. af Birthe Sørensen Luften i det store lokale i det nye beboerhus emmede af forventning fra det fuldtallige fremmøde. Klokken var 18. Det var den 4. april og det var»banko«-aften. Ikke en ledig stol,»full-house«i salg af bankoplader, brikker og magneter. Spillet kunne gå i gang og dermed en håbets spænding om, hvad kunne man gå hjem med, når sidste tal havde lydt i højtaleren. Skulle det være en fed gevinst, eller blev det en nitte. BANKO MED VARIATIONER Willy Nielsen, blandt venner kaldet»wimmer«styrede tallene, og gjorde det i konstant, med professionel kadence. Det var»banko«med variationer, vekslende mellem såkaldt»kinesisk«lotteri, noget lignende det velkendte»amerikanske«, og en speciel form for kortspil, som går ud på, at man erhverver sig en lodret eller vandret»korttavle«til en pris af kr. 50. Derefter skal man ved hjælp af nogle specielle farvedupper markere på de udmeldte kort, som er på ens tavle. FOR DE ØVEDE ØJNE Man skulle lade blikket løbe hurtigt hen over talpladerne for at se, om det tal, som blev råbt ud, nu også var på de plader, man havde skaffet sig. Noget for de øvede øjne. Minutterne var dog ikke blevet gamle, før det første glædeshyl»banko«afbrød den koncentrerede atmosfære. Så endnu et og efterfølgende præmier kunne fordeles. Disse omfattede både penge i forskellige beløbstal, chokolader, 3 donerede stofrygsække og sluttelig diverse kødsortimenter i divergerende vægtstørrelser. FRA CHOKOLADE TIL OKSESTEG Præmierne var mangeartede og præmietagerne var mange. Chokolade fik Lise Frost og Asta Lind. Annette og Susan Nielsen, Laurits Kjeldgaard, Birthe Tokker, Asta Frost, Jan Tjerrild og Georg Nielsen vandt pengebeløb fra kr. 25 til kr Erik Nielsen scorede med kr Der var koteletter til Gerda Kjeldgaard, herregårdsskinke til Erna Nielsen, hamburgerryg til Anette Nielsen, bankekød til Kate Andreasen, svinekam til Carl Henriksen, Gerda Kjeldgaard, Any Andersen og Dieter Pinovsky, og sluttelig oksesteg til Anna Justenborg og Liffe Christensen. Flere af de her nævnte var gengangere i præmiefordelingen. Dette første arrangement sluttede efter 4 timers god stemning. Søndag den 23. april blev der igen afholdt søndagscafé i Beboerhuset, Birgittevej 1A. Omkring 40 var mødt op, og der blev nedsat et lille udvalg, som skal arbejde videre med fællesspisning i beboerhuset. Udvalget har holdt sit første møde og forventer at sætte gang i fællesspisningen efter sommerferien. Huset er allerede meget udlejet som beboerhus, og der er stor tilfredshed med lokalerne. Eneste problem er opvaskemaskinen; mange har tilsyneladende problemer med at få porcelæn og bestik vasket rent. Da opvaskemaskinen vasker op i glohedt vand er det meget vigtigt at afskylle alting meget grundigt. Vi fortsætter med søndagscafé den tredje søndag i hver måned bortset fra juli. Her er det muligt af diskutere aktiviteter i huset samt møde naboerne, drikke kaffe og hygge sig. Næste søndagscafé er den 21. maj klokken 14. Dagen efter, mandag den 22. maj kl , tager vi en fælles gå-tur ved Brabrand Sø. Bagefter er der kaffe i beboerhuset. Når du læser dette vil begge arrangementer være afviklet. Men du kan stadig nå at deltage i søndagscafé den 18. juni klokken 14. Alle beboere er velkomne. SØNDAGSCAFÉ OG UDFLUGT 22 - Sonnesgården ATTER TO VELLYKKEDE ARRANGEMENTER I AFDELINGEN Fredag, den 23. juni 2006 Afdelingen afholder Sankt Hans-bål på bålpladsen ved Louisevej. Bålet tændes ca. kl , og vi synger midsommervisen. Når bålet er brændt ned, kan børnene riste snobrød over gløderne. Husk pind til snobrødene. Børnene får snobrød med pølser og en sodavand. Der vil igen i år blive mulighed for at grille. GRILLEN VIL VÆRE KLAR KL TIL BEBOERNE I AFDELING II, SØVANGEN SANKT HANS-FEST Afdelingsbestyrelsen vil sørge for pølser og kartoffelsalat andet kød kan medbringes til eget forbrug. De voksne kan købe øl og sodavand. Med venlig hilsen Afdeling II, Søvangen Afdelingsbestyrelsen Den 30 april havde Sonnesgårdens søndagscafé besøg af Bendt Pedersen, som sang og spillede sange af Thomas Kjellerup, og vi der var tilstede fik også lov til at røre sangmusklerne til et par af sangene. Det var en hyggelig eftermiddag, og det var den sidste søndagscafé inden sommerferien, og vi håber at starte igen til efteråret med nye caféer. af Bent Jensen Sonnesgården på udflugt Tirsdag den 9 maj var 36 af beboerne i Sonnesgården på en pragtfuld udflugt til Sydfyn og Tåsinge. Vi startede fra Sonnesgade kl og kørte ned til den gamle lillebæltsbro, hvor vi gjorde holdt for at strække benene og få os en tår kaffe med franskbrød til. Derefter kørte vi til Faaborg, hvor vi så en gammel gård med mange forskellige ting fra de gode gamle dage. Derefter kørte vi ud for at se strandlyst-blomsterhave, det er en have på kvadratmeter og der var maser af blomster og mange flotte springvand. Dér spiste vi vores frokost og nød det fine vejr. Der var mange steder, hvor man kunne spise sin mad, og havde det været regnvejr, kunne vi have siddet indenfor. Der var nemlig 3 steder, hvor der var overdækket + der var en stor sal til 150 personer, hvor vi også måtte spise vores medbragte mad. Derefter kørte vi til Svendborg og ad Svendborgsund broen til Tåsinge, hvor vi kom det meste af øen rundt. Fra Tåsinge kørte vi til Båring Vig, der ligger lidt uden for Middelfart, hvor vi så en Tvillingegård, og hvor vi fik serveret vores kaffe med kringle. Den hedder sådan, for der blev født 2 drenge som var enæggede tvillinger. De blev født i 1916, og de har efter deres død testamenteret gården til en fond, der nu er ved at mordernisere den på frivillig arbejdsindsats; så om et år vil det blive et pragtfuldt traktørsted med udsigt over vandet. Efter kaffen kørte vi hjem til Sonnesgården, hvor der ventede os en gang suppe med flûtes. Vi var hjemme ved tiden, og vi var mere eller mindre trætte efter sådan en pragtfuld tur, og vi havde absolut vejret med os. Det kunne simpelt hen ikke være bedre

8 n LÆSERBREVE n g AKTIVITETER g VIDEN OM PASSIV RYGNING I dagens Danmark er rygning en privatsag, det har dog menneskelige omkostninger for både ryger og ikke ryger. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Dem indånder man, uanset om man er ryger eller passiv ryger. Lige efter at der blevet røget i et rum, kan man se og lugte tobaksrøgen. Men selv efter udluftning bliver der usynlige og lugtfri partikler tilbage og de forsvinder ikke, selvom man lufter ud. Der er ikke længere nogen tvivl om, at det skader at bliver udsat for passiv røg. Det er skræmmende, at så mange fortsætter med at ryge. Derfor ser jeg positivt på politisk indgreb. Faktisk har et forsøg vist, at der var ti gange så mange ultrafine partikler i et lukket rum, efter at tre cigaretter havde røget sig selv, som efter en bil med dieselmotor stod tændt i en halv time i det samme rum. I disse år forskes der meget i ultrafine partikler, da det er dem, man mistænker for at være den farlige del af røgforureningen. De er nemlig så små, at de kan trænge fra luftvejene og over i blodbanen. I røgen er der ca stoffer, og der er forskelligt, hvilke man måler på i de forskellige undersøgelser. Men der er vist, at både enkeltstoffer og den samlede mængde af stoffer er årsag til luftvejssygdomme, kræft og forandringer i blodet, der bl.a. kan forårsage blodpropper. Et røgfrit danmark Hensigten er ikke i første omgang at henvende sig til rygerne. Det er der mange andre, der gør. Hensigten er at få os ikke-rygere til at stå sammen om retten til at trække vejret frit overalt, hvor vi færdes. Hvis du er en passiv ryger, så er der al mulig grund til at gøre noget ved det. Rygning koster hvert år ca danskere livet, Hvis du er passiv over for rygning, så gør du det nemmere for rygere at ryge. Den, der tier, samtykker. Sig fra: Lad rygerne ryge alene. Dertil skal lægges kræft i stort set alle kropsdele og organer, astma og allergireaktioner, lugtgener, hovedpine, svien i øjne, luftvejsproblemer og almindelig utilpashed. Den hensynsfulde ryger Vil mene, at han/hun har fundet de vises sten: at han /hun er, ja hensynsfuld Men lad mig mane det spøgelse grundigt i jorden. Hensynsfulde rygere findes ikke. Rygere tager fx ikke hensyn til deres egen krop, når de ryger. Rygning er en organiseret form for selvmord. Det er ikke hensynsfuld at slå sig selv ihjel. Hvad med vores fælleshus Når du læser denne artikel, kan jeg kun sige, så må vores fælleshus være helt røgfri for eftertiden. Endnu engang Rygning er en privatsag men passiv rygning er en socialsag Venlig hilsen Jytte Poulsen Voldbækhave Aften Mandag den 5. juni, kl : L U K K E T 2. Pinsedag Mandag den 12. juni, kl : Koteletter m. flødekartofler & dampede grøntsager Mandag den 19. Juni, kl : Italiensk Grøntsagsgryde m. ris & brød (halal) CAFÉ VITA MADPLANER OG BANKOSPIL Frokost Fredag d. 2. juni, kl : Gammeldaws kylling m. kartofler Fredag d. 9. juni, kl : Bøf m. Hasselbach kartofler & salat (halal) Fredag d. 16. juni, kl : Boller i karry m. løse ris Fredag d. 23. juni, kl : Italienske kødboller & ovnstegte kartofler (halal) Fredag d. 30. juni, kl : Ribbenssteg m. rødkål & kartofler Madklub i Café Vita Hver tirsdag, fra kl til kl , har vi madklub i caféen, hvor vi laver spændende mad efter deltagernes ønsker. Sidder du alene og har lyst til at lave mad i fællesskab med andre, og samles og hyggesnakke over middagen, er du meget velkommen til at kontakte Køkkenleder Michael Andersen på tlf.: Caféen er lukket, mens vi har madklub. Vi forventer, at du som deltager er med til at lave maden. Pris pr. gang er 25,- kr. Banko i Café Vita Torsdage i lige uger er der banko i Café Vita i Livsværkstederne i City Vest, fra kl. 13 til kl. 15. Det koster 6 kr. pr. plade. Kom og vær med i hyggeligt samvær, med spændende præmier. g AKTIVITETER g Mandag den 26. juni, kl : Frikadeller & kold kartoffelsalat GELLERUP KIRKE FEJRER 30 ÅRS FØDSELSDAG Vi starter kl med gudstjeneste v/kirkens præster. Efter gudstjenesten er der let aftensmad fulgt af forskellig underholdning, bl.a. Gellerup kirkerevy, glimt fra kirkens historie i ord og billeder, forskellige musikalske indslag m.v. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at fejre vores fødselsdag. Menighedsrådet v/gellerup Kirke Fra er der»åben kirke«, så de, der har lyst, kan gå direkte ind fra gaden og se og opleve kirkerummet. Der vil også være mulighed for en kop kaffe i våbenhuset, og der er rundstykker til de første 50!!! TIRSDAG DEN 6. JUNI HOLDER KIRKEN FØDSELSDAGSFEST Loppemarked Lørdag d. 10. juni kl Beboerhuset Birgittesvej 1A. Der sælges pølser, franskbrød, kage, kaffe, te, vand m.m. Auktion kl over bedre loppeting. Vi afhenter gerne loppetingene og kan medbringe flyttekasser. Ring på tlf: eller frem til d. 9. juni 2006 for afhentning. LOPPEMARKED & BANK0 SØVANGENS PENSIONISTKLUB På gensyn til en hyggedag i Søvangen BANKO Tirsdag d. 6. juni kl Dørene åbnes kl Kvarters-banko fra kl spil om kød og penge Kortspil, puljebanko og lotteri. Der kan købes kaffe, te, vand m.m. Alle er velkomne i det nye beboerhus Birgittesvej 1 A Arrangør: Søvangens Pensionistklub afd. II 14 15

9 Ladens folkekøkken Madplan for juni 2006 Til brugerne GENBRUGSDAG PÅ HOLMSTRUP MARK Søndag den 11/06-06 fra kl Både genbrugspladsen, loppen (div. loppeting) i pensionistklubben og genbrugsen (tøj) vil have åbent. Der vil være hygge, et lille loppemarked og vejledning i sortering af affald på genbrugspladsen af de faste frivillige. I pensionistklubben vil Loppen have åbent og servere kaffe. Der vil også være muligt at besøge genbrugsen Torsdag 1 Karbonader m/ærter-gulerødder Fredag 2 Biksemad m/spejlæg Mandag 5 Lukket Tirsdag 6 Bøfstragonof m/mos Onsdag 7 Stegt kylling Torsdag 8 Ugens fiskeret Fredag 9 Stegt flæsk Mandag 12 Kalkun i karry Tirsdag 13 Frikadeller m/rødkål Onsdag 14 Forloren hare Torsdag 15 Skovhuggerens livret Fredag 16 Boller i karry Mandag 19 Pølser m/varm kartoffelsalat Tirsdag 20 Paneret flæsk Onsdag 21 Ribbensteg m/rødkåldansk bøf Torsdag 22 Stegt medister Fredag 23 Lasagne m/flutes Maden bliver severet fra kl til kl Priser Voksne 25 kr. Børn 12 kr. Kan du lide at lave mad Kom og berig vores folkekøkken med dine færdigheder. Vi har friske råvarer og friske medarbejdere. Du må lave engelsk, arabisk, somalisk, chilensk mad m.v. Vi kan godt lide forandringer. Er du den, der har lyst til det, er det alletiders mulighed for at berige dig selv og Ladens Folkekøkken med lækker»ikke-dansk«mad. Arbejdet er frivilligt, så hygge og samvær er lønnen. Hvis du/i har lyst til at se, hvad der sker i forhold til genbrug på Holmstrup Mark, så kom. Sankt Hans Fest i Gellerup Fredag den 23. juni bliver heksen sendt afsted til Bloksbjerg fra bålpladsen neden for Kælkebakken i Gellerup. Til børnene vil der være snobrød og pølser og til de voksne vil der være båltale Mød op og vær med til at fejre midsommerens komme. Bålet bliver tændt ca. kl Arr. Idrætsforeningen InterFemina og Afd. 4 Gellerupparken EFTERLYSNING - TIL TVÆRKULTUREL JAMSESSION Hvis der er nogen, der hjemme hos sig selv eller sammen med andre er amatørmusikere, vil Naboskaberne og Livsværkstederne gerne høre fra jer Det kan være arabisk tyrkisk dansk afrikansk grønlandsk eller alt muligt andet. Det drejer sig om frivilligt at spille, synge og hygge sig med musik. Til glæde for både sanger/musiker og tilhørere. Det er en kendt sag, at musik og sang giver glæde og livskvalitet. Det er planen, at samspillet foregår i Livsværkstederne i Café Vita. Henvendelse til Verner i Livsværkstederne tlf: eller Naboskaberne tlf: Mandag 26 Ugens fiskeret Tirsdag 27 Kogt skinke m/gemuse Onsdag 28 Kalkunsnitzle Torsdag 29 Svensk pølseret Fredag 30 Flæskesteg m/rødkål Ret til ændringer forbeholdes Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Tlf Åbningstider: Mandag, tirsdag & onsdag kl Torsdag kl Fredag Bestilling Af hensyn til planlægning bedes du tilmelde dig på de dertil ophængte bestillingssedler, meget gerne dagen før. Du kan tilmelde dig på tlf Bemærk, at mad, der er bestilt, skal afhentes inden kl , ellers bliver den solgt til anden side.

10 g AKTIVITETER g z børneside z GELLERUP BADET DIN LOKALE SVØMMEHAL Følg tegningerne og pilene rundt i figuren -HJ 8 Åbningstider: Mandag, onsdag og fredag kl Mandag svømning voksne over 15 år. Onsdag tillige kl Onsdag Svømning kun for piger og kvinder Tirsdag og torsdag kl Lørdag og søndag kl (kl AGF babysvømning) Priser: Voksne kr. 30,00 Rabatkort voksne 12 bade kr. 300,00 Børn og pensionister kr. 16,50 Rabatkort børn og pens. 12 bade kr. 165,00 Nøglepolet kr. 20,00 Sauna er gratis. Man bliver kaldt op af vandet en halv time før lukketid. Svømmeaktiviteter: Seniorsvømning er udvidet til både mandag, onsdag og fedag formiddag. AGF: Tilbyder svømmeundervisning. Børnehold for begyndere og viderekomne, hold for overvægtige, undervisning for voksne, aqua-aerobic og nu også babysvømning Se alt om holdene på under Gellerup Badet Tilkørsel: Buslinie 5, 15, 16 og 18 lige til døren Der er P-pladser lige udenfor badet. Hjemmeside: +T Efter N -D - O II + J 3 IV - F -E B+ 7 3 ens 1 5 -L og peber 4 6 Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i maj var»gåturen«vinderne af et gavekort på 50 kroner blev: MAGNUS HOLM Bentesvej 19, 3. tv Brabrand ENHVER ØZER Lottesvej 16, 3. th Brabrand JAN NGOC NGUYEN Janesvej 37, st. th Brabrand Bemærk at gavekortene gælder til G.E.C. GADs boghandel Løsningen i Børne-kryds og tværs'en er: Indsendt af: NAVN: ADRESSE: Løsningen sendes til SKRÆPPEBLADET, GUDRUNSVEJ 2, KLD., 8220 BRABRAND, så vi har den senest torsdag den 15. juni kl

11 Aktiviteter i juni Torsdag : Oprydningsdag i Gellerup side 8 Tirsdag : Fødselsdagsfes, Gellerup Kirke side 14 Tirsdag : Banko, Søvangens Pensionistklub side 15 Lørdag : Loppemarked Søvangens Pensionistklub side 15 Søndag : Genbrugsdag, Holmstrup Mark side 16 Lørdag : Åbningreception i Globus Tekstil side 10 Fredag : Skt Hans i Søvangen side 12 Fredag : Skt Hans i Gellerup side 16 AFDELINGSFORMÆND Afdeling 1, Hans Broges Parken: Asger Frederiksen, tlf Afdeling 2, Søvangen: Georg Nielsen, tlf Afdeling 3, Skovgårdsparken: Conny Jepsen, tlf / Afdeling 4, Gellerupparken: Khaled Mansour, tlf / Afdeling 5, Toveshøj: Søren Løkkegaard, tlf / Afdeling 6, Holmstrup: Jernaldervej 215, tlf Afdeling 7/15 Hasselhøj/Hasselengen: Erik L. Andersen, tlf / Afdeling 8, Drejergården: Afdeling 10, Rødlundparken: Aase Christensen, tlf Afdeling 11, Odinsgård: Ole Pedersen, tlf / Afdeling 12, Thorsbjerg: Esben Trige, tlf / Afdeling 14, Borumtoften: Kim Mørch (kontakt), tlf Afdeling 16, Voldbækhave: Søren Erichsen, tlf Afdeling 17, Højriisparken: Preben F. Jensen / Afdeling 18, Lyngby: Morten L. Nielsen Afdeling 19, Bronzealdervænget: Jørgen Lund, tlf Afdeling 21, Hasselager: Birgit Sonja Leth Jensen Afdeling 22, Sonnesgården: Hanne Grunnet, tlf Afdeling 23, Skovhøj Hasselager: Poul Snedker, tlf Afdeling 24, Skovhøj Hasselager: Ib Frandsen, tlf FORENINGSBESTYRELSEN Jesper Pedersen (formand) Udsigten 66, tlf / Henning Woller Udsigten 82, tlf / Morten Fich Jernaldervej 229 A, 1. tv., tlf Rene Skau Björnsson Lykkenshøj 66, tlf / Søren Løkkegaard Janesvej 9, 1. lejl. 1, tlf Herman Nielsen Jernaldervej 263 B, st. th., tlf Hans Esmann Eriksen tlf / INSPEKTØRER Afdeling 1, 2, 3, 8, 16, 17 & 22: Hans Chr. Christiansen Gudrunsvej 10A, tlf Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet: Ege Høst Hansen Edw. Rahrsvej 32, tlf Afdeling 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19: Bjarne Gaur Gudrunsvej 10A, tlf Afdeling 7, 15, 17, 21, 23 & 24: Anette Wenneberg Andersen Skanderborgvej 168, tlf Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16,1.th., Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag Tlf , & Antenneservice Stofa Antenneservice tlf Totalservice Tlf Hverdage efter kl weekend hele døgnet. Nærpoliti Tlf / Mandag-fredag kl torsdag desuden kl Naboskaberne Tlf / Lægevagten Tlf Tousgårdsladen Tlf Ladens Folkekøkken tlf Spisning hverdage Tilmelding kl. 12 Fælleshuset Yggdrasil Dortesvej 35A tlf / Stenhytten Stenaldervej 77 tlf Underhuset Ingasvej 66 / Torsdag kl , søndag kl Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 20 Januar Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 20 Januar 2017. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Nytårskoncert - ændring Side 5-6 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Nyhedsbrev fra Klynge 2

Nyhedsbrev fra Klynge 2 Nyhedsbrev fra Klynge 2 Vi begynder at arbejde med nyhedsformidling fra Klynge 2 til forældre/pårørende. Vi har gjort os mange tanker i forhold til, hvad der er vigtigt at berette om. I klynge 2 mener

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 19 August 2013 Lathyrushaven Indhold: Sankt Hans Aften - Sommerfest endnu en gang 15 års jubilæum Bolddag med

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf..

Dagcentret. Ingeborgvej. Maj / juni 2016. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. Dagcentrets åbningstid: Mandag-torsdag kl. 09.00-15.15 fredag kl. 09.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 18 Cafeteriets åbningstid: Mandag - torsdag 15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Tlf.. 98 45 59 21 Dagcentret Ingeborgvej

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00.

Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. STRANDMARKSHAVE BIBLIOTEK Biblioteket kommer her mellem kl. 9.00-10.30 torsdag den 4. juni Bogtjenesten: Tlf. 36 39 20 22 Træffetid: Mandag fredag kl. 12.00-14.00. GUDSTJENESTE Der er gudstjeneste og altergang

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

VELKOMMEN TIL SEPTEMBER!

VELKOMMEN TIL SEPTEMBER! Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fredag: Lukket NYHEDSBREVET RUDER ES September 2015 VELKOMMEN TIL SEPTEMBER! I d e t t e n u m m e r : Aktiviteter og Menu iseptember

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00

Vores Åbningstider. 5. kl: 6. kl: 7. kl: Ungdomsklub: Handicapklub. Mandag 12.00-17.00 12.00-17.00 12.00-17.00 Lukket 12.00-17.00 * Udover de 653 kr. om mdr. indbetales der hver mdr. 100 kr. for klubben daglige madordning, der serveres kl. 14.00. Dette beløbe indsættes på følgende konto: Reg. nr. 2267 Konto: 4379299747 Vores Åbningstider

Læs mere

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til

Margrethe Hjemmet er et plejehjem under. Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige. og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til 1 Margrethe Hjemmet Margrethe Hjemmet er et plejehjem under Foreningen til fremskaffelse af boliger til enlige og ældre. Margrethe Hjemmet overgik til foreningen den 1. januar 2004 fra Roskilde kommune

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi

Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi Kære Alle på Veteranhjem Midtjylland i Aarhus Så blev det efterår. Det er i hvert fald det datoen siger, men jeg satser nu stadig på at vi kan få en masse timer med aktiviteter udenfor endnu. Det er ved

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. september 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN september 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. september 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere