Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata"

Transkript

1 Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel Makroindstilling i Excel Menu i Excel Menu i Excel Generelt 15 Automatiske beregninger 20 Indbyggede kontroller 22 Råbalancen 23 Efterposteringer 27 Anlægskartotek 30 Skattemæssige avancer anlægsaktiver 33 Sambeskatning af to danske selskaber 34 Kontrollér og afslut 36 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering 40 Uddata for selskaber 41 Uddata for personer 45 Uddata i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Side 2 af 51

3 Indledning Velkommen til Letregnskab.dk s program til Udarbejdelse af Årsrapporter for Personlige virksomheder og Anparts- og Aktieselskaber omfattet af Regnskabsklasse B. Nærværende vejledning beskriver, hvorledes du arbejder med Oplysningsarket og Uddata-filen. Indledningsvis skal det anføres, at programmet er udviklet i Excel 2003, hvorfor du skal have enten Excel 2003 eller en nyere version af Excel på din computer. Microsoft har imidlertid ændret grundlæggende på, hvordan Makro-funktioner arbejder i Excel 2003 og hvordan Makro-funktioner håndteres i nyere versioner af Excel. Det er derfor meget vigtigt, at du læser instruktionerne for diverse opsætninger i din Excel-version, så programmet virker optimalt på din computer. Se de enkelte afsnit om Indstilling af Makroer og Menu. Vejledningen er illustreret med de skærmbilleder, der er aktuelle i forbindelse med de forskellige procedurer. MEGET VIGTIGT! Du må aldrig gemme et Oplysningsark som en Excel 2007-fil, da det kan betyde, at alle makroer i programmet går tabt og at Oplysningsarket herefter ikke vil kunne benyttes. Du kan sagtens arbejde i Excel 2007, du skal bare huske at filen skal gemmes som en Ecxel fil. På, kan du, når du er logget på hjemmesiden, hente vejledning til Administration og brugen af funktionerne på hjemmesiden. Side 3 af 51

4 Makroindstilling i Excel 2003 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makro-funktioner virker korrekt, skal din indstilling af Makro-sikkerheden kontrolleres (må ikke stå på Meget høj eller Høj). Hvis du får følgende billede, første gang du åbner et Oplysningsark, er der ikke problemer med indstillingen af din Makro-sikkerhed. Programmet er signeret med en digital signatur, så du kan være sikker på, at koden kommer fra LetRegnskab.dk Du kan med fordel sætte kryds ved Hav altid tillid til makroer fra denne udgiver. Derved undgår du dette spørgsmål fremover. Hvis makroerne ikke virker første gang, du benytter programmet, skyldes det antagelig, at din Makro-sikkerhed er sat til Meget høj eller Høj. Denne indstilling skal ændres til Mellem. Makro-sikkerheden skal indstilles under Funktioner Makro Sikkerhed (se næste side): Side 4 af 51

5 Vælg Mellem og tryk (Makrosikkerheden må ikke stå til Høj eller Meget høj.) Genstart Excel for at få en eventuel ændring af indstillingen til at træde i kraft. Side 5 af 51

6 Makroindstilling i Excel 2007 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makroer virker i Excel, skal din indstilling af Makro-sikkerhed indstilles korrekt. Hvis rubrikken med Sikkerhedsadvarsel: Makroer er deaktiveret første gang du åbner et Oplysningsark, skyldes det, at din Makrosikkerhed er indstillet for højt. Tryk på Indstillinger Side 6 af 51

7 Vælg Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver og tryk Herefter vil du i Menulinien have fået et nyt punkt: Tilføjelsesprogrammer Side 7 af 51

8 Du kan også indstille Makro-sikkerhed på følgende måde: Tryk på Vælg Side 8 af 51

9 Vælg Vælg Side 9 af 51

10 Vælg og marker Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer samt Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen og tryk Side 10 af 51

11 Menu i Excel 2003 I programmet er der indbygget en Menu til navigering mv. mellem de forskellige afsnit/punkter i programmet. I Excel 2003 kan Menuen være flydende, dvs. at den kan flyttes rundt i skærmbilledet eller evt. lægges i yderkanterne af skærmbilledet. Hvis den flydende Menu IKKE er åben, når programmet starter op, kan du enten klikke på knappen eller trykke på i menulinien vælge Admin - Vis Kommandolinie. Side 11 af 51

12 Du kan også vælge at lade Menuen ligge øverst i Menulinien. For at få adgang til Menuen kan du enten bruge musen og trykke på i menulinien eller du kan bruge tasterne Alt + L (bogstav med _ ). Når du skal navigere, kan du enten bruge musen til at finde de enkelte menupunkter, eller du kan bruge Alt + bogstav med understregning f.eks. Alt + S for at komme til Stamdata og derefter F for at komme til Formål Side 12 af 51

13 Menu i Excel 2007 I Excel 2007 er det ikke muligt at arbejde med en flydende menu, da funktionaliteterne omkring håndtering af Makroer mv. er ændret væsentlig. Hvis punktet Tilføjelsesprogrammer ikke er vist i Menulinien, skyldes det at indstilling af Makrosikkerhed er for høj (se afsnittet Makroindstilling i Excel 2007). Tryk på Tilføjelsesprogrammer Herefter fremkommer LetRegnskab.dk i boksen. Tryk på LetRegnskab.dk og menuen bliver tilgængelig. Side 13 af 51

14 Du kan så vælge at lade menuen ligge her, men du kan også vælge at få menuen liggende fast på båndet. Vælg Menupunktet Admin Vis kommandolinien Så placeres menuen øverst i skærmbilledet: Og så kan du vælge de enkelte menupunkter og manøvrere på den måde. Side 14 af 51

15 Generelt Programmet er udviklet med blandt andet følgende formål: 1. I videst muligt omfang undgå fejl ved udarbejdelsen af Årsrapporten. 2. Sikre kontinuiteten i forhold til Årsrapporten fra året før. 3. Sikre at der er sammenhæng i de indtastede værdier (f.eks. afstemme Anlægskartotek med værdier fra Finansbogføringen). 4. Sikre at der tages stilling til alle relevante regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, der har betydning for henholdsvis Årsrapporten og de tilknyttede skattemæssige dokumenter/blanketter. Alle spørgsmål/forhold skal besvares. 5. Få lavet alle arbejdshandlinger på én gang uanset om det er af betydning for selve Årsrapporten eller skatteforholdene. 6. Effektuere udarbejdelsen af Årsrapport og skattedokumenter, så der kan spares tid ved udarbejdelsen. Opbygningen af Oplysningsarket er følgende: Arket er bygget om i en række Hovedgrupper, som kan ses, når du vælger menuen: Side 15 af 51

16 Hver hovedgruppe, er opdelt i en række underpunkter: Der kan vælges ét punkt af gangen eller man kan vælge Vis alle afsnit, så er alle punkter tilgængelige, og man kan bladre op/ned mellem punkterne. Alle de felter, der skal udfyldes har hvid baggrund. Der er enten tale om felter, hvor der skal indtastes værdier såsom f.eks. stamdata: Udfyld felterne (alle felter med * skal udfyldes). Side 16 af 51

17 I nogle af felterne kan der vælges værdier, f.eks. Hjemstedskommune tryk på : Vælg den ønskede værdi og gå videre til næste punkt. Udover de felter, hvor der skal indtastes værdier, skal der svares på spørgsmål. Spørgsmålene i arket er så vidt muligt formuleret, så man kan vælge Ja eller Nej: Afhængig af dit svar vil eventuelle yderligere felter, der skal besvares fremkomme. Hvis du svarer Nej til det viste spørgsmål skal der ikke svares på yderligere spørgsmål vedrørende dette punkt. Side 17 af 51

18 Hvis du svarer Ja fremkommer der yderligere felt, der så skal udfyldes: Hvis du svarer Nej til dette yderligere spørgsmål, skal der besvares mere. Svarer du Ja fremkommer der i dette tilfælde nogle felter, så man kan specificere omsætningen: Side 18 af 51

19 Det giver dermed sig selv, hvilke spørgsmål, der skal besvares eller hvilke felter, der skal udfyldes. I ovenstående eksempel fremkommer der således nogle felter, hvor man så kan specificere årets omsætning. Alle steder, hvor der skal svares på et spørgsmål, er grundopsætningen af feltet - Denne opsætning benyttes til at kontrollere, at alle spørgsmål bliver besvaret. På den måde er man også sikker på, at man får taget stilling til alle spørgsmål mv., der har relevans for enten udarbejdelsen af Årsrapporten eller har betydning for skattemæssige forhold, herunder den automatiske udarbejdelse af Selvangivelse (for selskaber), Regnskabstal til selvangivelsen (for personer), eventuelle Udbytteblanketter, Årsangivelse lønsumsafgift mv. Hvis der er spørgsmål, der ikke er besvaret, vil det fremgå, når man trykker på (se det aktuelle afsnit). Arket kan ikke beregnes før alle spørgsmål er besvaret. Side 19 af 51

20 Automatiske beregninger Programmet foretager automatisk alle nødvendige beregninger på baggrund af de indtastede værdier, afskrivningssatser mv. Regnskabsmæssige afskrivninger og avanceopgørelser I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. Regnskabsmæssige afskrivninger beregnes lineært månedsvis. For tilgange i året beregnes kun afskrivning fra købsdato til statusdag. Skattemæssige afskrivninger I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger, samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. De skattemæssige afskrivninger beregnes på baggrund af de gældende skattemæssige regler, for de enkelte former for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Skattemæssige korrektioner Der foretages automatisk begrænsning af repræsentationsudgifter, tilbageførsel af ikke fradragsberettigede finansielle omkostninger, tilbageførsel af ikke skattepligtige finansielle indtægter, samt tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger. Disse automatiske korrektioner foretages dog under forudsætning af, at posterne er anført de rigtige steder i Råbalancen (fremgår af overskrifterne i Råbalancen). Lønsumsafgift Hvis der er tale om en virksomhed med udelukkende lønsumsafgiftspligtige aktiviteter beregnes årets lønsumsafgift automatisk, og som en del af uddata opstilles Årsangivelsen for lønsumsafgift. Skattepligtig indkomst (kun for selskaber) Den skattepligtige indkomst opgøres automatisk. Skattepligtigt resultat (kun for personer) For personlige virksomheder opgøres det skattepligtige resultat for virksomheden, herunder eventuelle konsekvenser ved anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Side 20 af 51

21 Skatteberegning (kun for selskaber) For selskaber foretages der automatisk beregning af både aktuel skat og udskudt skat. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud, så disse enten modregnes i positive indkomster eller fremføres til efterfølgende år. Skatteberegning sambeskatning (kun for selskaber) Programmet beregner automatisk Sambeskatningsindkomsten og det eventuelle skattemæssige mellemværende mellem de sambeskattede selskaber. Der kan kun foretages automatisk beregning mellem ét moderselskab og ét datterselskab og kun hvis de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud opstået før sambeskatning og underskud opstået under sambeskatning, så disse modregnes korrekt under sambeskatningen eller fremføres til efterfølgende år. Side 21 af 51

22 Indbyggede kontroller Et af de primære formål med programmet er, at der ikke sker fejl i forbindelse med selve udarbejdelsen af en Årsrapport. Derfor foretages der i videst muligt omfang kontrol af de værdier, der indtastes i Oplysningsarket, således at der er en sammenhæng mellem værdier der hører sammen eksempelvis: 1. Primoværdien for diverse balanceposter - herunder anlægsaktiverne - afstemmes med ultimoværdierne fra sammenligningsåret (for at sikre kontinuiteten). 2. Kontrol af at Debet og Kredit i henholdsvis Råbalancen stemmer. 3. Kontrol af at Debet og Kredit i Efterposteringerne stemmer. 4. Kontrol af, at der er kontonummer og kontotekst for alle relevante konti. 5. Anlægsaktiver indtastet i Råbalancen afstemmes med indtastningen af de enkelte anlægsaktiver i Anlægskartoteket (for at sikre sammenhæng mellem finansbogføring og anlægskartotek). 6. Kontrol af visse stamdata. Herudover foretages der kontrol af, at alle spørgsmål i arket er besvaret. Derved er man sikker på, at man får mulighed for at tage stilling til alle de spørgsmål og overvejelser, der er relevante for udarbejdelsen af selve Årsrapporten, og samtidig også får taget stilling til alle de forhold, der har med de skattemæssige forhold at gøre (selvangivelse, regnskabsoplysninger, udbytte mm.). Gå til afsnittet Kontrollér og afslut for at få en vejledning til, hvordan eventuelle fejl/mangler afhjælpes. Side 22 af 51

23 Råbalancen Vælg Menupunktet Råbalance Indtast værdier for dette år og Sidste år I Råbalancen indtastes dette års tal (med decimaler) og sammenligningsårets tal (i hele kr.). For alle poster, hvor der er indtastet beløb uanset om det er for dette år eller for sammenligningsåret skal der være både kontonummer og kontotekst (ellers vil det blive betragtet som fejl og vil fremgå, når du vælger ). Nederst i arket kontrolleres det, om Debet stemmer med Kredit (begge år). Side 23 af 51

24 Særlige felter i Råbalancen Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. Samtidig er en del af felterne f.eks. koblet sammen med for eksempel skattemæssige beregninger/forhold. Derfor er det vigtigt, at visse værdier indtastes i de rigtige celler af hensyn til blandt andet: 1. Kontinuitet (se nedenfor). 2. Skattemæssige afskrivninger (se nedenfor). 3. Skatteberegning (se nedenfor gælder kun selskaber). De felter i Råbalancen, hvor der er specielle krav til indtastningen (placeringen), jf. begrundelsen ovenfor, er markeret med en anden farve (turkis): Teksterne i disse felter kan ikke rettes (men kontonumre kan rettes). Særlige felter i Råbalancen - kontinuitet Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. En del af disse kontroller knytter sig til specifikke felter i Råbalancen. Det er f.eks. 1. Skyldig moms primo (kontrolleres med skyldig moms for sammenligningsåret). 2. Overført resultat for tidligere år (kontrolleres med overført resultat for tidligere år i sammenligningsåret + årets resultat for sammenligningsåret gælder kun for selskaber). 3. Udskudt skat (gælder kun for selskaber). 4. Egenkapital primo (kontrolleres med egenkapital ultimo for sammenligningsåret gælder kun for personer). Det er derfor vigtigt, at de pågældende poster anføres i de rigtige felter. Side 24 af 51

25 Særlige felter i Råbalancen Skatteberegning For så vidt angår selskaber foretages der blandt andet automatisk beregning af aktuel skat. For at få en korrekt skatteberegning i Årsrapporten er det af stor betydning, at f.eks. betalte ordinære og frivillige acontoskatter, samt eventuelle betalte udbytteskatter placeres i de rigtige felter i Råbalancen: Særlige felter i Råbalancen Anlægsaktiver Som det fremgår under punktet Anlægskartotek er Oplysningsarket bygget op, så der for de enkelte anlægsaktiver både tages højde for regnskabsmæssige afskrivningsprincipper, men i lige så høj grad skattemæssige afskrivningsprincipper. Da de skattemæssige afskrivningsprincipper er meget forskellige for de enkelte former for anlægsaktiver, er det nødvendigt at posterne i Råbalancen hænger sammen med den tilsvarende gruppe i Anlægskartoteket. Derfor skal alle beløb, der har med anlægsaktiverne at gøre, placeres i de felter, der vedrører den pågældende aktivgruppe. Udover selve gruppen for anlægsaktivet hænger posterne sammen med Afskrivninger, Fortjenester ved salg af anlægsaktiver samt Tab ved salg af anlægsaktiver. Derfor er disse grupper også låst. Indregning af efterposteringer i Råbalancen Som anført under efterposteringer kan der foretages efterposteringer til den indtastede Råbalance, såfremt gennemgangen/revisionen giver anledning hertil. Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen, så hvis du vælger Menupunktet: Råbalance korrigeret for efterposteringer Side 25 af 51

26 vil efterposteringerne fremgå, og den korrigerede saldo for kontoen vil blive vist til højre: Side 26 af 51

27 Efterposteringer I Menupunktet Efterposteringer kan der foretages efterposteringer til Råbalancens poster. Beskrivelse af efterposteringen Her kan du anføre en forklarende tekst til efterposteringen. Kt.Nr. (Kontonummer) Når du skriver et kontonummer kontrolleres det, om kontonummeret fremgår af Råbalancen. Hvis kontonummer findes hentes teksten automatisk til Kontonavn. Hvis kontonummer ikke findes i Råbalancen bliver du gjort opmærksom herpå. Du skal i så fald sørge for, at et kontoen oprettes i Råbalancen. Beløb Hvis der er brug for det, kan der indtastes beløb på alle linjerne, blot skal du sørge for, at summen af beløb, der indtastes i Debet stemmer med summen af beløb, der indtastes i Kredit. Side 27 af 51

28 Eksempel Der er plads til i alt 50 efterposteringer. Opdatering i Råbalancen Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen. Hvis du vælger menupunktet Råbalance korrigeret for efterposteringer vil efterposteringen fra ovennævnte eksempel fremgå således: Side 28 af 51

29 Du vil således i takt med at der afstemmes og evt. foretages efterposteringer - hele tiden have en opdateret balance. Uddata liste med efterposteringer Hvis der indarbejdes efterposteringer her, vil de automatisk komme med i Uddatafilen sammen med de øvrige efterposteringer, som er en konsekvens af programmets automatiske beregninger, såsom afskrivninger, overførsel af årets resultat mm. Du får således automatisk en liste med alle de efterposteringer, der efterfølgende skal foretages i finansbogføringen, så finansbogføringen kommer til at stemme med Årsrapporten. Side 29 af 51

30 Anlægskartotek I programmet er der et integreret anlægskartotek. Det integrerede anlægskartotek holder styr på alt vedrørende såvel de regnskabsmæssige forhold som de skattemæssige forhold, herunder afskrivninger og fortjenester og tab ved salg af aktiver. Alle beregninger foretages automatisk på grundlag af indtastede oplysninger. Der er et anlægskartotek for hver gruppe af de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Opbygningen af de enkelte anlægskartoteker er tilpasset de skattemæssige afskrivningsmuligheder, der er for hver kategori af anlægsaktiver, da afskrivningsmetoderne er forskellige. For så vidt angår de skattemæssige afskrivningssatser er der i hver gruppe indbygget valideringer, så man f.eks. højst kan vælge at afskrive med 14,29 % på goodwill og 25 % på driftsmidler. Forsøger man at indtaste større procenter godkendes det ikke. Man kommer derfor ikke til at foretage afskrivning med for store procentsatser. Indtastning Alle grupper er opbygget ens. Der er et afsnit, hvor man anfører de relevante oplysninger for de aktiver, der i givet fald er overført fra tidligere år og et afsnit, hvor eventuelle tilgange kan anføres Side 30 af 51

31 Når du har indtastet købsdato, beskrivelse og købspris for et aktiv, vil de felter, der vedrører det enkelte aktiv, blive tilgængelige. Udfyld de relevante felter vedrørende de regnskabsmæssige forhold. Købspriser, op- og nedskrivninger, samt afskrivninger for tidligere år kontrolleres automatisk med de oplysninger, der er indtastet i Råbalancen. Vælg herefter om du vil afskrive med et fast beløb eller om du vil afskrive med en procentsats. Anfør beløb eller procentsats. Herefter udfyldes de relevante felter vedrørende de skattemæssige forhold. Side 31 af 51

32 Hvis et aktiv er solgt, sæt X i feltet og udfyld de to øvrige felter: Vær opmærksom på, at det er den faktiske salgspris der skal anføres i feltet ( kr.). Husk at salget skal være bogført. Programmet beregner automatisk om der regnskabsmæssigt er gevinst eller tab ved salg af det pågældende aktiv og indtægtsfører/udgiftsfører automatisk beløbene i Årsrapporten under hhv. andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Programmet sørger automatisk for, at der genereres de fornødne efterposteringer, så det pågældende trækkes korrekt ud bogføringen, dvs. at den oprindelige købspris fremgår som afgang, tidligere års afskrivninger tilbageføres og gevinst/tab indregnes. Dermed vil finansbogføringen automatisk komme til at stemme med Anlægskartoteket. Validering af skattemæssige afskrivningsprocenter Hvis du skriver en procentsats, der overstiger den maksimale skattemæssige afskrivningssats for det pågældende aktiv, fremkommer en fejlmeddelelse f.eks. eller Der kan således ikke indtastes for store afskrivningssatser, og dermed sikres du mod at afskrive med en sats, der ikke godkendes af SKAT. Side 32 af 51

33 Skattemæssige avancer anlægsaktiver Ved salg af anlægsaktiver opgør programmet automatisk en gevinst eller et tab som medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgsprisen på den ene side og købsprisen med fradrag af skattemæssige afskrivninger på den anden side (dvs. salgspris minus skattemæssig saldo). Det kan ske, at den opgjorte avance ikke umiddelbart svarer til det beløb, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det kan f.eks. være hvis der skal foretages kontantomregning af salgssummen eller hvis der evt. er tale om salg af en ejendom, hvor det ikke er hele fortjenesten, der er skattepligtig (hvis ejeren helt eller delvist har benyttet ejendommen til beboelse). I de tilfælde, hvor det beløb, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst ikke svarer til den automatisk beregnede avance, skal der manuelt foretages en korrektion. Det gøres under menupunktet Skatteforhold Reguleringer til skattepligtig indkomst: Under dette punkt, kan du tilbageføre den avance, som automatisk beregnes (svarende til købspris med fradrag af de samlede skattemæssige afskrivninger), og herefter indtaste den skattemæssige avance, som du selv har opgjort. Side 33 af 51

34 Sambeskatning af to danske selskaber Der kan foretages automatisk beregning af sambeskatningsindkomst, herunder fremførsel af eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud, mellem ét dansk moderselskab og ét dansk datterselskab. Det er endvidere en forudsætning, for den automatiske beregning af sambeskatningsindkomsten, at de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. Der kan således ikke foretages automatisk beregning, hvis - sambeskatning er opstået eller ophørt i løbet af indkomståret, - der er tale om udenlandske selskaber eller - der indgår flere end ét datterselskab i sambeskatningen. For at opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver korrekt for begge selskaber, kan der anbefales følgende fremgangsmåde: Ved udfyldelse af Oplysningsarket vælges i første omgang Nej til Sambeskatning: Oplysningsarkene for de to selskaber færdiggøres og uploades til beregning. Når du har den endelige Årsrapport for begge selskaber, og dermed har fået opgjort de skattepligtige indkomster for begge selskaberne, vælger du Ja til sambeskatning og udfylder felterne under sambeskatning. Side 34 af 51

35 For at få opgjort den rigtige sambeskatningsindkomst og skatteberegning, er det for Moderselskabet nødvendigt at indtaste relevante oplysninger for datterselskabet, blandt andet skattepligtig indkomst, betalte skatter, skattemæssige underskud. (For Datterselskabet skal de tilsvarende oplysninger vedrørende Moderselskabet indtastes).. Når felterne vedrørende Sambeskatning er udfyldt uploader du Oplysningsarket igen. Herefter vil relevante beregninger omkring sambeskatningsindkomsten, skatteberegning mv. være indarbejdet i Specifikationerne. I Årsrapporten vil et eventuelt skattemellemværende mellem selskaberne være indarbejdet som enten sambeskatningsbidrag eller som mellemværende mellem selskaberne, afhængig af, hvilken metode, du har valgt i Oplysningsarket: For at kontrollere, at sambeskatningsindkomsten er opgjort korrekt, kan du sammenligne Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i de to Specifikationshæfter. Sambeskatningsindkomsten og skatteberegningen skal være ens for begge selskaber. Et eventuelt tilgodehavende skattemellemværende/sambeskatningsbidrag med det sambeskattede selskab, skal være identisk med et skyldigt skattemellemværende/sambeskatningsbidrag i det andet selskab. Du kan også kontrollere, at Hjælpeskema til Sambeskatning er ens i begge selskaber (det skal de være). I Uddata-filen for Moderselskabet indgår Selvangivelse (som Administrationsselskab), hvor skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud for datterselskabet er indarbejdet, ligesom aktieudbytter for datterselskabet medtages i de relevante felter. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. I Uddata-filen for Datterselskabet indgår uden skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud (disse indgår i Moderselskabets selvangivelse). Eventuelle aktieudbytter medregnes ikke på selvangivelsen, idet disse medtages på Moderselskabets selvangivelse. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. Side 35 af 51

36 Vælg menupunktet : Kontrollér og afslut Oplysningsarket kontrolleres for eventuelle fejl. Hvis der er fejl, uanset om det skyldes uoverensstemmelse mellem indtastede værdier eller ubesvarede spørgsmål vil status for indtastning være følgende: Det vil af teksterne fremgå, hvilke værdier, der ikke stemmer overens med hinanden, og/eller hvilke spørgsmål, der ikke er besvaret. Sæt X i feltet til højre ud for det punkt du vil rette/besvare. Side 36 af 51

37 Markøren går herefter automatisk til det felt, der ikke er besvaret: Besvar spørgsmålet og gå tilbage til Fejlen vil ikke længere fremgå af listen. I nogle tilfælde, vil der være mulighed for at vælge mellem to felter f.eks. hvis Anlægsaktiv ifølge Råbalancen ikke stemmer med registreringerne i Anlægskartoteket. Sæt X i feltet til højre ud for det aktuelle punkt: Der fremkommer herefter en boks, hvor du kan vælge til hvilket felt markøren skal gå. Tryk Ja eller Nej for at vælge, til hvilket punkt markøren skal gå. Du kan således nemt manøvrere mellem eller ikke stemmer overens med hinanden. og de punkter, der enten ikke er besvaret Arket kan ikke beregnes, før alle fejl er afhjulpet. Side 37 af 51

38 Når alle fejl er afhjulpet vil status være Mailadressen vil være fortrykt på baggrund af de oplysninger, der indtastes på hjemmesiden ved Opret af regnskab (klient) og ved Dan oplysningsark. Hvis du af en eller anden grund, ønsker resultatet af beregningen sendt til en anden mailadresse, kan du ændre mailadressen inden du uploader arket. Så vil resultatet blive fremsendt til den pågældende mailadresse. Bemærk, at en ændring af mailadressen i Oplysningsarket ikke ændrer oplysningerne om mailadressen på hjemmesiden, men kun har betydning for modtagelsen af den beregnede fil. Hvis du vælger Nej til at få fremsendt Udkast eller Årsrapport pr. mail, vil du få en mail, når Udkastet eller Årsrapporten er klar. Så skal du logge ind på hjemmesiden og derfra downloade filerne. Tryk på Krypteret fil Du har mulighed for at få tilsendt Udkast eller Årsrapport direkte. Hvis du ønsker det, skal du vælge Ja i boksen, hvorefter du skal angive et kodeord på minimum 8 karakterer. Side 38 af 51

39 Kodeordet skal du bruge, når du skal åbne den krypterede fil, du får retur. LetRegnskab får ikke kendskab til kodeordet. Hvis du vælger denne metode, opbevarer vi ikke nogle filer på hjemmesiden. Bemærk, at der foretages en 256-bit kryptering, hvilket kræver et program, der kan håndtere sådanne filer (f.eks. WinZip eller WinRar). Tryk på Side 39 af 51

40 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering Det vil forekomme, at der vil opstå behov for en ændring af Oplysningsark f.eks. i forbindelse med ændret lovgivning. For at kunne få foretaget en korrekt beregning efter de nyeste regler/bestemmelser, kan der derfor være behov for, at beregningen netop foretages på baggrund af den nyeste version af Oplysningsarket. Der er derfor i Oplysningsarket indlagt en funktion, så de data, der er indtastet i den gamle version automatisk kan hentes over i den nyeste version af Oplysningsarket. Hvis det er relevant, vælg menupunktet Admin Hent data fra tidligere Oplysningsark Herefter vælges det gamle Oplysningsark på computeren, hvorefter alle data fra det gamle ark overføres til det nye ark. Side 40 af 51

41 Uddata for selskaber Når du uploader Oplysningsarket, foretager programmet alle beregninger, og generer enten Udkast til Årsrapport eller endelig Årsrapport afhængig af, hvad man har valgt i Oplysningsarket. Uanset om der er tale om udkast eller endelig årsrapport er der tale om en Uddatafil, hvor alle relevante regnskabsmæssige, bogføringsmæssige og skattemæssige dokumenter/blanketter indgår. Åbn Uddata-filen. Hvis menuen ikke er åben skal du trykke på Det fremgår af menuen, hvilke dokumenter Uddata-filen indeholder. Hvis et dokument ikke er relevant vil knappen være inaktiv som f.eks. For nogle af punkterne er der underpunkter underliggende punkter kommer frem:. Tryk på den lille pil og de Side 41 af 51

42 Angivelse af datoer: I Oplysningsarket Stamdata Datoer er der felter til indtastning af relevante datoer for f.eks. revisorpåtegning, ledelsens påtegning, generalforsamlingsdato samt indsendelsesdatoer for diverse dokumenter/blanketter. Hvis datoerne er indskrevet vil de automatisk fremgå, når du vælger Du kan rette allerede anførte oplysninger eller skrive datoer og oplysninger, som mangler. Når du er færdig skal du trykke på F9 for at opdatere datooplysningerne, så de rettes/indføres i de relevante dokumenter. Når du trykker på en knap i menuen, får du adgang til dokumentet f.eks. Alle ark foreligger i Excel-format og alle data er anført som værdier (og ikke formler). Der kan redigeres i dokumenterne. Sæt markøren i arket, så kan du bladre op og ned. For så vidt angår Årsrapport, Specifikationer og Revisionsprotokol starter skærmbilledet på side 2. Hvis du skal til forsiden, skal du sætte markøren i skærmbilledet og trykke på Ctrl + Page Up. Så går markøren til Forsiderne. Du kan også generelt bruge Ctrl + Page up/down til at navigere mellem de enkelte ark. Side 42 af 51

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik

Brugermanual Revisionsproces. 2012 Revisor Informatik Brugermanual Revisionsproces 2 Brugermanual Revisionsproces Indholdsfortegnelse Kapitel Introduktion 2 1.1 Installation... af revisionsproces 2 1.2 Sådan... kommer du i gang 3 1.3 100 - Opsætning... revisionsmodel

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb.

SAP Business One. Note med opgaver til SAP Business One. Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus. www.asb. SAP Business One Note med opgaver til SAP Business One Udarbejdet af Henrik Graven Nielsen & Rune Bagge for Handelshøjskolen i Århus www.asb.dk 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overblik over

Læs mere