Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata"

Transkript

1 Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel Makroindstilling i Excel Menu i Excel Menu i Excel Generelt 15 Automatiske beregninger 20 Indbyggede kontroller 22 Råbalancen 23 Efterposteringer 27 Anlægskartotek 30 Skattemæssige avancer anlægsaktiver 33 Sambeskatning af to danske selskaber 34 Kontrollér og afslut 36 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering 40 Uddata for selskaber 41 Uddata for personer 45 Uddata i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Side 2 af 51

3 Indledning Velkommen til Letregnskab.dk s program til Udarbejdelse af Årsrapporter for Personlige virksomheder og Anparts- og Aktieselskaber omfattet af Regnskabsklasse B. Nærværende vejledning beskriver, hvorledes du arbejder med Oplysningsarket og Uddata-filen. Indledningsvis skal det anføres, at programmet er udviklet i Excel 2003, hvorfor du skal have enten Excel 2003 eller en nyere version af Excel på din computer. Microsoft har imidlertid ændret grundlæggende på, hvordan Makro-funktioner arbejder i Excel 2003 og hvordan Makro-funktioner håndteres i nyere versioner af Excel. Det er derfor meget vigtigt, at du læser instruktionerne for diverse opsætninger i din Excel-version, så programmet virker optimalt på din computer. Se de enkelte afsnit om Indstilling af Makroer og Menu. Vejledningen er illustreret med de skærmbilleder, der er aktuelle i forbindelse med de forskellige procedurer. MEGET VIGTIGT! Du må aldrig gemme et Oplysningsark som en Excel 2007-fil, da det kan betyde, at alle makroer i programmet går tabt og at Oplysningsarket herefter ikke vil kunne benyttes. Du kan sagtens arbejde i Excel 2007, du skal bare huske at filen skal gemmes som en Ecxel fil. På, kan du, når du er logget på hjemmesiden, hente vejledning til Administration og brugen af funktionerne på hjemmesiden. Side 3 af 51

4 Makroindstilling i Excel 2003 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makro-funktioner virker korrekt, skal din indstilling af Makro-sikkerheden kontrolleres (må ikke stå på Meget høj eller Høj). Hvis du får følgende billede, første gang du åbner et Oplysningsark, er der ikke problemer med indstillingen af din Makro-sikkerhed. Programmet er signeret med en digital signatur, så du kan være sikker på, at koden kommer fra LetRegnskab.dk Du kan med fordel sætte kryds ved Hav altid tillid til makroer fra denne udgiver. Derved undgår du dette spørgsmål fremover. Hvis makroerne ikke virker første gang, du benytter programmet, skyldes det antagelig, at din Makro-sikkerhed er sat til Meget høj eller Høj. Denne indstilling skal ændres til Mellem. Makro-sikkerheden skal indstilles under Funktioner Makro Sikkerhed (se næste side): Side 4 af 51

5 Vælg Mellem og tryk (Makrosikkerheden må ikke stå til Høj eller Meget høj.) Genstart Excel for at få en eventuel ændring af indstillingen til at træde i kraft. Side 5 af 51

6 Makroindstilling i Excel 2007 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makroer virker i Excel, skal din indstilling af Makro-sikkerhed indstilles korrekt. Hvis rubrikken med Sikkerhedsadvarsel: Makroer er deaktiveret første gang du åbner et Oplysningsark, skyldes det, at din Makrosikkerhed er indstillet for højt. Tryk på Indstillinger Side 6 af 51

7 Vælg Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver og tryk Herefter vil du i Menulinien have fået et nyt punkt: Tilføjelsesprogrammer Side 7 af 51

8 Du kan også indstille Makro-sikkerhed på følgende måde: Tryk på Vælg Side 8 af 51

9 Vælg Vælg Side 9 af 51

10 Vælg og marker Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer samt Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen og tryk Side 10 af 51

11 Menu i Excel 2003 I programmet er der indbygget en Menu til navigering mv. mellem de forskellige afsnit/punkter i programmet. I Excel 2003 kan Menuen være flydende, dvs. at den kan flyttes rundt i skærmbilledet eller evt. lægges i yderkanterne af skærmbilledet. Hvis den flydende Menu IKKE er åben, når programmet starter op, kan du enten klikke på knappen eller trykke på i menulinien vælge Admin - Vis Kommandolinie. Side 11 af 51

12 Du kan også vælge at lade Menuen ligge øverst i Menulinien. For at få adgang til Menuen kan du enten bruge musen og trykke på i menulinien eller du kan bruge tasterne Alt + L (bogstav med _ ). Når du skal navigere, kan du enten bruge musen til at finde de enkelte menupunkter, eller du kan bruge Alt + bogstav med understregning f.eks. Alt + S for at komme til Stamdata og derefter F for at komme til Formål Side 12 af 51

13 Menu i Excel 2007 I Excel 2007 er det ikke muligt at arbejde med en flydende menu, da funktionaliteterne omkring håndtering af Makroer mv. er ændret væsentlig. Hvis punktet Tilføjelsesprogrammer ikke er vist i Menulinien, skyldes det at indstilling af Makrosikkerhed er for høj (se afsnittet Makroindstilling i Excel 2007). Tryk på Tilføjelsesprogrammer Herefter fremkommer LetRegnskab.dk i boksen. Tryk på LetRegnskab.dk og menuen bliver tilgængelig. Side 13 af 51

14 Du kan så vælge at lade menuen ligge her, men du kan også vælge at få menuen liggende fast på båndet. Vælg Menupunktet Admin Vis kommandolinien Så placeres menuen øverst i skærmbilledet: Og så kan du vælge de enkelte menupunkter og manøvrere på den måde. Side 14 af 51

15 Generelt Programmet er udviklet med blandt andet følgende formål: 1. I videst muligt omfang undgå fejl ved udarbejdelsen af Årsrapporten. 2. Sikre kontinuiteten i forhold til Årsrapporten fra året før. 3. Sikre at der er sammenhæng i de indtastede værdier (f.eks. afstemme Anlægskartotek med værdier fra Finansbogføringen). 4. Sikre at der tages stilling til alle relevante regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, der har betydning for henholdsvis Årsrapporten og de tilknyttede skattemæssige dokumenter/blanketter. Alle spørgsmål/forhold skal besvares. 5. Få lavet alle arbejdshandlinger på én gang uanset om det er af betydning for selve Årsrapporten eller skatteforholdene. 6. Effektuere udarbejdelsen af Årsrapport og skattedokumenter, så der kan spares tid ved udarbejdelsen. Opbygningen af Oplysningsarket er følgende: Arket er bygget om i en række Hovedgrupper, som kan ses, når du vælger menuen: Side 15 af 51

16 Hver hovedgruppe, er opdelt i en række underpunkter: Der kan vælges ét punkt af gangen eller man kan vælge Vis alle afsnit, så er alle punkter tilgængelige, og man kan bladre op/ned mellem punkterne. Alle de felter, der skal udfyldes har hvid baggrund. Der er enten tale om felter, hvor der skal indtastes værdier såsom f.eks. stamdata: Udfyld felterne (alle felter med * skal udfyldes). Side 16 af 51

17 I nogle af felterne kan der vælges værdier, f.eks. Hjemstedskommune tryk på : Vælg den ønskede værdi og gå videre til næste punkt. Udover de felter, hvor der skal indtastes værdier, skal der svares på spørgsmål. Spørgsmålene i arket er så vidt muligt formuleret, så man kan vælge Ja eller Nej: Afhængig af dit svar vil eventuelle yderligere felter, der skal besvares fremkomme. Hvis du svarer Nej til det viste spørgsmål skal der ikke svares på yderligere spørgsmål vedrørende dette punkt. Side 17 af 51

18 Hvis du svarer Ja fremkommer der yderligere felt, der så skal udfyldes: Hvis du svarer Nej til dette yderligere spørgsmål, skal der besvares mere. Svarer du Ja fremkommer der i dette tilfælde nogle felter, så man kan specificere omsætningen: Side 18 af 51

19 Det giver dermed sig selv, hvilke spørgsmål, der skal besvares eller hvilke felter, der skal udfyldes. I ovenstående eksempel fremkommer der således nogle felter, hvor man så kan specificere årets omsætning. Alle steder, hvor der skal svares på et spørgsmål, er grundopsætningen af feltet - Denne opsætning benyttes til at kontrollere, at alle spørgsmål bliver besvaret. På den måde er man også sikker på, at man får taget stilling til alle spørgsmål mv., der har relevans for enten udarbejdelsen af Årsrapporten eller har betydning for skattemæssige forhold, herunder den automatiske udarbejdelse af Selvangivelse (for selskaber), Regnskabstal til selvangivelsen (for personer), eventuelle Udbytteblanketter, Årsangivelse lønsumsafgift mv. Hvis der er spørgsmål, der ikke er besvaret, vil det fremgå, når man trykker på (se det aktuelle afsnit). Arket kan ikke beregnes før alle spørgsmål er besvaret. Side 19 af 51

20 Automatiske beregninger Programmet foretager automatisk alle nødvendige beregninger på baggrund af de indtastede værdier, afskrivningssatser mv. Regnskabsmæssige afskrivninger og avanceopgørelser I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. Regnskabsmæssige afskrivninger beregnes lineært månedsvis. For tilgange i året beregnes kun afskrivning fra købsdato til statusdag. Skattemæssige afskrivninger I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger, samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. De skattemæssige afskrivninger beregnes på baggrund af de gældende skattemæssige regler, for de enkelte former for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Skattemæssige korrektioner Der foretages automatisk begrænsning af repræsentationsudgifter, tilbageførsel af ikke fradragsberettigede finansielle omkostninger, tilbageførsel af ikke skattepligtige finansielle indtægter, samt tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger. Disse automatiske korrektioner foretages dog under forudsætning af, at posterne er anført de rigtige steder i Råbalancen (fremgår af overskrifterne i Råbalancen). Lønsumsafgift Hvis der er tale om en virksomhed med udelukkende lønsumsafgiftspligtige aktiviteter beregnes årets lønsumsafgift automatisk, og som en del af uddata opstilles Årsangivelsen for lønsumsafgift. Skattepligtig indkomst (kun for selskaber) Den skattepligtige indkomst opgøres automatisk. Skattepligtigt resultat (kun for personer) For personlige virksomheder opgøres det skattepligtige resultat for virksomheden, herunder eventuelle konsekvenser ved anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Side 20 af 51

21 Skatteberegning (kun for selskaber) For selskaber foretages der automatisk beregning af både aktuel skat og udskudt skat. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud, så disse enten modregnes i positive indkomster eller fremføres til efterfølgende år. Skatteberegning sambeskatning (kun for selskaber) Programmet beregner automatisk Sambeskatningsindkomsten og det eventuelle skattemæssige mellemværende mellem de sambeskattede selskaber. Der kan kun foretages automatisk beregning mellem ét moderselskab og ét datterselskab og kun hvis de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud opstået før sambeskatning og underskud opstået under sambeskatning, så disse modregnes korrekt under sambeskatningen eller fremføres til efterfølgende år. Side 21 af 51

22 Indbyggede kontroller Et af de primære formål med programmet er, at der ikke sker fejl i forbindelse med selve udarbejdelsen af en Årsrapport. Derfor foretages der i videst muligt omfang kontrol af de værdier, der indtastes i Oplysningsarket, således at der er en sammenhæng mellem værdier der hører sammen eksempelvis: 1. Primoværdien for diverse balanceposter - herunder anlægsaktiverne - afstemmes med ultimoværdierne fra sammenligningsåret (for at sikre kontinuiteten). 2. Kontrol af at Debet og Kredit i henholdsvis Råbalancen stemmer. 3. Kontrol af at Debet og Kredit i Efterposteringerne stemmer. 4. Kontrol af, at der er kontonummer og kontotekst for alle relevante konti. 5. Anlægsaktiver indtastet i Råbalancen afstemmes med indtastningen af de enkelte anlægsaktiver i Anlægskartoteket (for at sikre sammenhæng mellem finansbogføring og anlægskartotek). 6. Kontrol af visse stamdata. Herudover foretages der kontrol af, at alle spørgsmål i arket er besvaret. Derved er man sikker på, at man får mulighed for at tage stilling til alle de spørgsmål og overvejelser, der er relevante for udarbejdelsen af selve Årsrapporten, og samtidig også får taget stilling til alle de forhold, der har med de skattemæssige forhold at gøre (selvangivelse, regnskabsoplysninger, udbytte mm.). Gå til afsnittet Kontrollér og afslut for at få en vejledning til, hvordan eventuelle fejl/mangler afhjælpes. Side 22 af 51

23 Råbalancen Vælg Menupunktet Råbalance Indtast værdier for dette år og Sidste år I Råbalancen indtastes dette års tal (med decimaler) og sammenligningsårets tal (i hele kr.). For alle poster, hvor der er indtastet beløb uanset om det er for dette år eller for sammenligningsåret skal der være både kontonummer og kontotekst (ellers vil det blive betragtet som fejl og vil fremgå, når du vælger ). Nederst i arket kontrolleres det, om Debet stemmer med Kredit (begge år). Side 23 af 51

24 Særlige felter i Råbalancen Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. Samtidig er en del af felterne f.eks. koblet sammen med for eksempel skattemæssige beregninger/forhold. Derfor er det vigtigt, at visse værdier indtastes i de rigtige celler af hensyn til blandt andet: 1. Kontinuitet (se nedenfor). 2. Skattemæssige afskrivninger (se nedenfor). 3. Skatteberegning (se nedenfor gælder kun selskaber). De felter i Råbalancen, hvor der er specielle krav til indtastningen (placeringen), jf. begrundelsen ovenfor, er markeret med en anden farve (turkis): Teksterne i disse felter kan ikke rettes (men kontonumre kan rettes). Særlige felter i Råbalancen - kontinuitet Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. En del af disse kontroller knytter sig til specifikke felter i Råbalancen. Det er f.eks. 1. Skyldig moms primo (kontrolleres med skyldig moms for sammenligningsåret). 2. Overført resultat for tidligere år (kontrolleres med overført resultat for tidligere år i sammenligningsåret + årets resultat for sammenligningsåret gælder kun for selskaber). 3. Udskudt skat (gælder kun for selskaber). 4. Egenkapital primo (kontrolleres med egenkapital ultimo for sammenligningsåret gælder kun for personer). Det er derfor vigtigt, at de pågældende poster anføres i de rigtige felter. Side 24 af 51

25 Særlige felter i Råbalancen Skatteberegning For så vidt angår selskaber foretages der blandt andet automatisk beregning af aktuel skat. For at få en korrekt skatteberegning i Årsrapporten er det af stor betydning, at f.eks. betalte ordinære og frivillige acontoskatter, samt eventuelle betalte udbytteskatter placeres i de rigtige felter i Råbalancen: Særlige felter i Råbalancen Anlægsaktiver Som det fremgår under punktet Anlægskartotek er Oplysningsarket bygget op, så der for de enkelte anlægsaktiver både tages højde for regnskabsmæssige afskrivningsprincipper, men i lige så høj grad skattemæssige afskrivningsprincipper. Da de skattemæssige afskrivningsprincipper er meget forskellige for de enkelte former for anlægsaktiver, er det nødvendigt at posterne i Råbalancen hænger sammen med den tilsvarende gruppe i Anlægskartoteket. Derfor skal alle beløb, der har med anlægsaktiverne at gøre, placeres i de felter, der vedrører den pågældende aktivgruppe. Udover selve gruppen for anlægsaktivet hænger posterne sammen med Afskrivninger, Fortjenester ved salg af anlægsaktiver samt Tab ved salg af anlægsaktiver. Derfor er disse grupper også låst. Indregning af efterposteringer i Råbalancen Som anført under efterposteringer kan der foretages efterposteringer til den indtastede Råbalance, såfremt gennemgangen/revisionen giver anledning hertil. Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen, så hvis du vælger Menupunktet: Råbalance korrigeret for efterposteringer Side 25 af 51

26 vil efterposteringerne fremgå, og den korrigerede saldo for kontoen vil blive vist til højre: Side 26 af 51

27 Efterposteringer I Menupunktet Efterposteringer kan der foretages efterposteringer til Råbalancens poster. Beskrivelse af efterposteringen Her kan du anføre en forklarende tekst til efterposteringen. Kt.Nr. (Kontonummer) Når du skriver et kontonummer kontrolleres det, om kontonummeret fremgår af Råbalancen. Hvis kontonummer findes hentes teksten automatisk til Kontonavn. Hvis kontonummer ikke findes i Råbalancen bliver du gjort opmærksom herpå. Du skal i så fald sørge for, at et kontoen oprettes i Råbalancen. Beløb Hvis der er brug for det, kan der indtastes beløb på alle linjerne, blot skal du sørge for, at summen af beløb, der indtastes i Debet stemmer med summen af beløb, der indtastes i Kredit. Side 27 af 51

28 Eksempel Der er plads til i alt 50 efterposteringer. Opdatering i Råbalancen Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen. Hvis du vælger menupunktet Råbalance korrigeret for efterposteringer vil efterposteringen fra ovennævnte eksempel fremgå således: Side 28 af 51

29 Du vil således i takt med at der afstemmes og evt. foretages efterposteringer - hele tiden have en opdateret balance. Uddata liste med efterposteringer Hvis der indarbejdes efterposteringer her, vil de automatisk komme med i Uddatafilen sammen med de øvrige efterposteringer, som er en konsekvens af programmets automatiske beregninger, såsom afskrivninger, overførsel af årets resultat mm. Du får således automatisk en liste med alle de efterposteringer, der efterfølgende skal foretages i finansbogføringen, så finansbogføringen kommer til at stemme med Årsrapporten. Side 29 af 51

30 Anlægskartotek I programmet er der et integreret anlægskartotek. Det integrerede anlægskartotek holder styr på alt vedrørende såvel de regnskabsmæssige forhold som de skattemæssige forhold, herunder afskrivninger og fortjenester og tab ved salg af aktiver. Alle beregninger foretages automatisk på grundlag af indtastede oplysninger. Der er et anlægskartotek for hver gruppe af de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Opbygningen af de enkelte anlægskartoteker er tilpasset de skattemæssige afskrivningsmuligheder, der er for hver kategori af anlægsaktiver, da afskrivningsmetoderne er forskellige. For så vidt angår de skattemæssige afskrivningssatser er der i hver gruppe indbygget valideringer, så man f.eks. højst kan vælge at afskrive med 14,29 % på goodwill og 25 % på driftsmidler. Forsøger man at indtaste større procenter godkendes det ikke. Man kommer derfor ikke til at foretage afskrivning med for store procentsatser. Indtastning Alle grupper er opbygget ens. Der er et afsnit, hvor man anfører de relevante oplysninger for de aktiver, der i givet fald er overført fra tidligere år og et afsnit, hvor eventuelle tilgange kan anføres Side 30 af 51

31 Når du har indtastet købsdato, beskrivelse og købspris for et aktiv, vil de felter, der vedrører det enkelte aktiv, blive tilgængelige. Udfyld de relevante felter vedrørende de regnskabsmæssige forhold. Købspriser, op- og nedskrivninger, samt afskrivninger for tidligere år kontrolleres automatisk med de oplysninger, der er indtastet i Råbalancen. Vælg herefter om du vil afskrive med et fast beløb eller om du vil afskrive med en procentsats. Anfør beløb eller procentsats. Herefter udfyldes de relevante felter vedrørende de skattemæssige forhold. Side 31 af 51

32 Hvis et aktiv er solgt, sæt X i feltet og udfyld de to øvrige felter: Vær opmærksom på, at det er den faktiske salgspris der skal anføres i feltet ( kr.). Husk at salget skal være bogført. Programmet beregner automatisk om der regnskabsmæssigt er gevinst eller tab ved salg af det pågældende aktiv og indtægtsfører/udgiftsfører automatisk beløbene i Årsrapporten under hhv. andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Programmet sørger automatisk for, at der genereres de fornødne efterposteringer, så det pågældende trækkes korrekt ud bogføringen, dvs. at den oprindelige købspris fremgår som afgang, tidligere års afskrivninger tilbageføres og gevinst/tab indregnes. Dermed vil finansbogføringen automatisk komme til at stemme med Anlægskartoteket. Validering af skattemæssige afskrivningsprocenter Hvis du skriver en procentsats, der overstiger den maksimale skattemæssige afskrivningssats for det pågældende aktiv, fremkommer en fejlmeddelelse f.eks. eller Der kan således ikke indtastes for store afskrivningssatser, og dermed sikres du mod at afskrive med en sats, der ikke godkendes af SKAT. Side 32 af 51

33 Skattemæssige avancer anlægsaktiver Ved salg af anlægsaktiver opgør programmet automatisk en gevinst eller et tab som medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgsprisen på den ene side og købsprisen med fradrag af skattemæssige afskrivninger på den anden side (dvs. salgspris minus skattemæssig saldo). Det kan ske, at den opgjorte avance ikke umiddelbart svarer til det beløb, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det kan f.eks. være hvis der skal foretages kontantomregning af salgssummen eller hvis der evt. er tale om salg af en ejendom, hvor det ikke er hele fortjenesten, der er skattepligtig (hvis ejeren helt eller delvist har benyttet ejendommen til beboelse). I de tilfælde, hvor det beløb, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst ikke svarer til den automatisk beregnede avance, skal der manuelt foretages en korrektion. Det gøres under menupunktet Skatteforhold Reguleringer til skattepligtig indkomst: Under dette punkt, kan du tilbageføre den avance, som automatisk beregnes (svarende til købspris med fradrag af de samlede skattemæssige afskrivninger), og herefter indtaste den skattemæssige avance, som du selv har opgjort. Side 33 af 51

34 Sambeskatning af to danske selskaber Der kan foretages automatisk beregning af sambeskatningsindkomst, herunder fremførsel af eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud, mellem ét dansk moderselskab og ét dansk datterselskab. Det er endvidere en forudsætning, for den automatiske beregning af sambeskatningsindkomsten, at de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. Der kan således ikke foretages automatisk beregning, hvis - sambeskatning er opstået eller ophørt i løbet af indkomståret, - der er tale om udenlandske selskaber eller - der indgår flere end ét datterselskab i sambeskatningen. For at opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver korrekt for begge selskaber, kan der anbefales følgende fremgangsmåde: Ved udfyldelse af Oplysningsarket vælges i første omgang Nej til Sambeskatning: Oplysningsarkene for de to selskaber færdiggøres og uploades til beregning. Når du har den endelige Årsrapport for begge selskaber, og dermed har fået opgjort de skattepligtige indkomster for begge selskaberne, vælger du Ja til sambeskatning og udfylder felterne under sambeskatning. Side 34 af 51

35 For at få opgjort den rigtige sambeskatningsindkomst og skatteberegning, er det for Moderselskabet nødvendigt at indtaste relevante oplysninger for datterselskabet, blandt andet skattepligtig indkomst, betalte skatter, skattemæssige underskud. (For Datterselskabet skal de tilsvarende oplysninger vedrørende Moderselskabet indtastes).. Når felterne vedrørende Sambeskatning er udfyldt uploader du Oplysningsarket igen. Herefter vil relevante beregninger omkring sambeskatningsindkomsten, skatteberegning mv. være indarbejdet i Specifikationerne. I Årsrapporten vil et eventuelt skattemellemværende mellem selskaberne være indarbejdet som enten sambeskatningsbidrag eller som mellemværende mellem selskaberne, afhængig af, hvilken metode, du har valgt i Oplysningsarket: For at kontrollere, at sambeskatningsindkomsten er opgjort korrekt, kan du sammenligne Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i de to Specifikationshæfter. Sambeskatningsindkomsten og skatteberegningen skal være ens for begge selskaber. Et eventuelt tilgodehavende skattemellemværende/sambeskatningsbidrag med det sambeskattede selskab, skal være identisk med et skyldigt skattemellemværende/sambeskatningsbidrag i det andet selskab. Du kan også kontrollere, at Hjælpeskema til Sambeskatning er ens i begge selskaber (det skal de være). I Uddata-filen for Moderselskabet indgår Selvangivelse (som Administrationsselskab), hvor skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud for datterselskabet er indarbejdet, ligesom aktieudbytter for datterselskabet medtages i de relevante felter. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. I Uddata-filen for Datterselskabet indgår uden skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud (disse indgår i Moderselskabets selvangivelse). Eventuelle aktieudbytter medregnes ikke på selvangivelsen, idet disse medtages på Moderselskabets selvangivelse. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. Side 35 af 51

36 Vælg menupunktet : Kontrollér og afslut Oplysningsarket kontrolleres for eventuelle fejl. Hvis der er fejl, uanset om det skyldes uoverensstemmelse mellem indtastede værdier eller ubesvarede spørgsmål vil status for indtastning være følgende: Det vil af teksterne fremgå, hvilke værdier, der ikke stemmer overens med hinanden, og/eller hvilke spørgsmål, der ikke er besvaret. Sæt X i feltet til højre ud for det punkt du vil rette/besvare. Side 36 af 51

37 Markøren går herefter automatisk til det felt, der ikke er besvaret: Besvar spørgsmålet og gå tilbage til Fejlen vil ikke længere fremgå af listen. I nogle tilfælde, vil der være mulighed for at vælge mellem to felter f.eks. hvis Anlægsaktiv ifølge Råbalancen ikke stemmer med registreringerne i Anlægskartoteket. Sæt X i feltet til højre ud for det aktuelle punkt: Der fremkommer herefter en boks, hvor du kan vælge til hvilket felt markøren skal gå. Tryk Ja eller Nej for at vælge, til hvilket punkt markøren skal gå. Du kan således nemt manøvrere mellem eller ikke stemmer overens med hinanden. og de punkter, der enten ikke er besvaret Arket kan ikke beregnes, før alle fejl er afhjulpet. Side 37 af 51

38 Når alle fejl er afhjulpet vil status være Mailadressen vil være fortrykt på baggrund af de oplysninger, der indtastes på hjemmesiden ved Opret af regnskab (klient) og ved Dan oplysningsark. Hvis du af en eller anden grund, ønsker resultatet af beregningen sendt til en anden mailadresse, kan du ændre mailadressen inden du uploader arket. Så vil resultatet blive fremsendt til den pågældende mailadresse. Bemærk, at en ændring af mailadressen i Oplysningsarket ikke ændrer oplysningerne om mailadressen på hjemmesiden, men kun har betydning for modtagelsen af den beregnede fil. Hvis du vælger Nej til at få fremsendt Udkast eller Årsrapport pr. mail, vil du få en mail, når Udkastet eller Årsrapporten er klar. Så skal du logge ind på hjemmesiden og derfra downloade filerne. Tryk på Krypteret fil Du har mulighed for at få tilsendt Udkast eller Årsrapport direkte. Hvis du ønsker det, skal du vælge Ja i boksen, hvorefter du skal angive et kodeord på minimum 8 karakterer. Side 38 af 51

39 Kodeordet skal du bruge, når du skal åbne den krypterede fil, du får retur. LetRegnskab får ikke kendskab til kodeordet. Hvis du vælger denne metode, opbevarer vi ikke nogle filer på hjemmesiden. Bemærk, at der foretages en 256-bit kryptering, hvilket kræver et program, der kan håndtere sådanne filer (f.eks. WinZip eller WinRar). Tryk på Side 39 af 51

40 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering Det vil forekomme, at der vil opstå behov for en ændring af Oplysningsark f.eks. i forbindelse med ændret lovgivning. For at kunne få foretaget en korrekt beregning efter de nyeste regler/bestemmelser, kan der derfor være behov for, at beregningen netop foretages på baggrund af den nyeste version af Oplysningsarket. Der er derfor i Oplysningsarket indlagt en funktion, så de data, der er indtastet i den gamle version automatisk kan hentes over i den nyeste version af Oplysningsarket. Hvis det er relevant, vælg menupunktet Admin Hent data fra tidligere Oplysningsark Herefter vælges det gamle Oplysningsark på computeren, hvorefter alle data fra det gamle ark overføres til det nye ark. Side 40 af 51

41 Uddata for selskaber Når du uploader Oplysningsarket, foretager programmet alle beregninger, og generer enten Udkast til Årsrapport eller endelig Årsrapport afhængig af, hvad man har valgt i Oplysningsarket. Uanset om der er tale om udkast eller endelig årsrapport er der tale om en Uddatafil, hvor alle relevante regnskabsmæssige, bogføringsmæssige og skattemæssige dokumenter/blanketter indgår. Åbn Uddata-filen. Hvis menuen ikke er åben skal du trykke på Det fremgår af menuen, hvilke dokumenter Uddata-filen indeholder. Hvis et dokument ikke er relevant vil knappen være inaktiv som f.eks. For nogle af punkterne er der underpunkter underliggende punkter kommer frem:. Tryk på den lille pil og de Side 41 af 51

42 Angivelse af datoer: I Oplysningsarket Stamdata Datoer er der felter til indtastning af relevante datoer for f.eks. revisorpåtegning, ledelsens påtegning, generalforsamlingsdato samt indsendelsesdatoer for diverse dokumenter/blanketter. Hvis datoerne er indskrevet vil de automatisk fremgå, når du vælger Du kan rette allerede anførte oplysninger eller skrive datoer og oplysninger, som mangler. Når du er færdig skal du trykke på F9 for at opdatere datooplysningerne, så de rettes/indføres i de relevante dokumenter. Når du trykker på en knap i menuen, får du adgang til dokumentet f.eks. Alle ark foreligger i Excel-format og alle data er anført som værdier (og ikke formler). Der kan redigeres i dokumenterne. Sæt markøren i arket, så kan du bladre op og ned. For så vidt angår Årsrapport, Specifikationer og Revisionsprotokol starter skærmbilledet på side 2. Hvis du skal til forsiden, skal du sætte markøren i skærmbilledet og trykke på Ctrl + Page Up. Så går markøren til Forsiderne. Du kan også generelt bruge Ctrl + Page up/down til at navigere mellem de enkelte ark. Side 42 af 51

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Magnus:Årsafslutning. Hjælp

Magnus:Årsafslutning. Hjælp INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Velkommen til Magnus:Årsafslutning...3 2. Arbejdsgang...3 2.1. Virksomhedsoplysninger...3 2.2. Opret regnskabsår...3 2.3. Personoplysninger...3 2.4. Import af regnskabsdata...3

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

24.2a Café Tusindfryd [C11]

24.2a Café Tusindfryd [C11] 24.2a Café Tusindfryd [C11] 20. november 2011. Den 1. juli 2011 åbnede Julie Sommer Café Tusindfryd. Den 20/11 2011 ønsker hun din hjælp med bogføringen. A. Hent C5-regnskabet C11, sæt systemdato og opret

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Koncernregnskab (fortsat)

Koncernregnskab (fortsat) Koncernregnskab (fortsat) Konsolidering (fortsat) a) afstemning af regnskaber b) intern gæld og tilgodehavender samt renter heraf c) intern udbyttegæld og tilgodehavender d) købsomvurdering af købte datterselskaber

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Projekt Ny Sundhedsrådgivning

Projekt Ny Sundhedsrådgivning Projekt Ny Sundhedsrådgivning Vejledning til elektronisk formular: "Besøgsnotat konsulent" Dansk Kvæg Afd. Udvikling 4.november 2004, PML Indholdsfortegnelse: Formål:... 3 Generelt:... 3 Krav til afvikling:...

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009

Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledning til Mamut Business Software: Årsafslutning VetPharm EDB & Marketing ApS 30 januar 2009 Vejledningen indeholder følgende emner: Midlertidig overførsel af Primosaldo Det aktive regnskabsår Periodeafslutning

Læs mere

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat.

Installationsvejledningen til Fridag (og medlemsprogrammet) er medsendt separat. LO Faglige Seniorer Regnskabsprogrammet FRIDAG Kom godt i gang Baggrund Februar 2012 TBL Regnskabsprogrammet Fridag er et lille regnskabsprogram til frivillige foreninger.. Programmet kan ikke håndtere

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19.

Moms og afgifter. Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Moms og afgifter Side 15. Moms 2 16. Kontokoblinger i budget 4 17. Afgifter 8 18. Navngiv alternativ, kopier kassedata 10 19. Skæve perioder 11 15. Moms Opgave I denne opgave er moms-beregningsprincipperne

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Nyheder til version 2013

Nyheder til version 2013 Nyheder til version 2013 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

17.2k Fashion Shoe [F01]

17.2k Fashion Shoe [F01] 17.2k Fashion Shoe [F01] Rikke Bæk startede for 1½ år siden skobutikken Fashion Shoe. Hun benytter programmet C5 til den daglige bogføring. Rikke ønsker din hjælp til bogføringen af bilag den 01/07 2011.

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

17.2g Salon Hairstyle [S01]

17.2g Salon Hairstyle [S01] 17.2g Salon Hairstyle [S01] Tomas Haahr startede 1. januar 2011 sin egen frisørsalon under navnet Salon Hairstyle. Frisørsalonen ligger i Saksild, hvor Tomas Haahr har lejet et godt beliggende forretningslokale

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse.

Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes Byggeuddannelse. Vejledning til budget for fagkomiteerne ved Træfagenes. Om denne vejledning: De skærmbilleder der er i denne vejledning, er med Windows XP, eller oftest fra Excel 2003, så der kan være enkelte ting / skærmbilleder

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere