Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Arbejde med Oplysningsark og Uddata"

Transkript

1 Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Arbejde med Oplysningsark og Uddata Version

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Makroindstilling i Excel Makroindstilling i Excel Menu i Excel Menu i Excel Generelt 15 Automatiske beregninger 20 Indbyggede kontroller 22 Råbalancen 23 Efterposteringer 27 Anlægskartotek 30 Skattemæssige avancer anlægsaktiver 33 Sambeskatning af to danske selskaber 34 Kontrollér og afslut 36 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering 40 Uddata for selskaber 41 Uddata for personer 45 Uddata i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Udskrivning af dokumenter i Excel Side 2 af 51

3 Indledning Velkommen til Letregnskab.dk s program til Udarbejdelse af Årsrapporter for Personlige virksomheder og Anparts- og Aktieselskaber omfattet af Regnskabsklasse B. Nærværende vejledning beskriver, hvorledes du arbejder med Oplysningsarket og Uddata-filen. Indledningsvis skal det anføres, at programmet er udviklet i Excel 2003, hvorfor du skal have enten Excel 2003 eller en nyere version af Excel på din computer. Microsoft har imidlertid ændret grundlæggende på, hvordan Makro-funktioner arbejder i Excel 2003 og hvordan Makro-funktioner håndteres i nyere versioner af Excel. Det er derfor meget vigtigt, at du læser instruktionerne for diverse opsætninger i din Excel-version, så programmet virker optimalt på din computer. Se de enkelte afsnit om Indstilling af Makroer og Menu. Vejledningen er illustreret med de skærmbilleder, der er aktuelle i forbindelse med de forskellige procedurer. MEGET VIGTIGT! Du må aldrig gemme et Oplysningsark som en Excel 2007-fil, da det kan betyde, at alle makroer i programmet går tabt og at Oplysningsarket herefter ikke vil kunne benyttes. Du kan sagtens arbejde i Excel 2007, du skal bare huske at filen skal gemmes som en Ecxel fil. På, kan du, når du er logget på hjemmesiden, hente vejledning til Administration og brugen af funktionerne på hjemmesiden. Side 3 af 51

4 Makroindstilling i Excel 2003 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makro-funktioner virker korrekt, skal din indstilling af Makro-sikkerheden kontrolleres (må ikke stå på Meget høj eller Høj). Hvis du får følgende billede, første gang du åbner et Oplysningsark, er der ikke problemer med indstillingen af din Makro-sikkerhed. Programmet er signeret med en digital signatur, så du kan være sikker på, at koden kommer fra LetRegnskab.dk Du kan med fordel sætte kryds ved Hav altid tillid til makroer fra denne udgiver. Derved undgår du dette spørgsmål fremover. Hvis makroerne ikke virker første gang, du benytter programmet, skyldes det antagelig, at din Makro-sikkerhed er sat til Meget høj eller Høj. Denne indstilling skal ændres til Mellem. Makro-sikkerheden skal indstilles under Funktioner Makro Sikkerhed (se næste side): Side 4 af 51

5 Vælg Mellem og tryk (Makrosikkerheden må ikke stå til Høj eller Meget høj.) Genstart Excel for at få en eventuel ændring af indstillingen til at træde i kraft. Side 5 af 51

6 Makroindstilling i Excel 2007 Programmet er udviklet og opbygget i Excel 2003 og indeholder mange Makro-funktioner. For at disse Makroer virker i Excel, skal din indstilling af Makro-sikkerhed indstilles korrekt. Hvis rubrikken med Sikkerhedsadvarsel: Makroer er deaktiveret første gang du åbner et Oplysningsark, skyldes det, at din Makrosikkerhed er indstillet for højt. Tryk på Indstillinger Side 6 af 51

7 Vælg Hav tillid til alle dokumenter fra denne udgiver og tryk Herefter vil du i Menulinien have fået et nyt punkt: Tilføjelsesprogrammer Side 7 af 51

8 Du kan også indstille Makro-sikkerhed på følgende måde: Tryk på Vælg Side 8 af 51

9 Vælg Vælg Side 9 af 51

10 Vælg og marker Deaktiver alle makroer bortset fra digitalt signerede makroer samt Hav tillid til VBA-projektobjektmodellen og tryk Side 10 af 51

11 Menu i Excel 2003 I programmet er der indbygget en Menu til navigering mv. mellem de forskellige afsnit/punkter i programmet. I Excel 2003 kan Menuen være flydende, dvs. at den kan flyttes rundt i skærmbilledet eller evt. lægges i yderkanterne af skærmbilledet. Hvis den flydende Menu IKKE er åben, når programmet starter op, kan du enten klikke på knappen eller trykke på i menulinien vælge Admin - Vis Kommandolinie. Side 11 af 51

12 Du kan også vælge at lade Menuen ligge øverst i Menulinien. For at få adgang til Menuen kan du enten bruge musen og trykke på i menulinien eller du kan bruge tasterne Alt + L (bogstav med _ ). Når du skal navigere, kan du enten bruge musen til at finde de enkelte menupunkter, eller du kan bruge Alt + bogstav med understregning f.eks. Alt + S for at komme til Stamdata og derefter F for at komme til Formål Side 12 af 51

13 Menu i Excel 2007 I Excel 2007 er det ikke muligt at arbejde med en flydende menu, da funktionaliteterne omkring håndtering af Makroer mv. er ændret væsentlig. Hvis punktet Tilføjelsesprogrammer ikke er vist i Menulinien, skyldes det at indstilling af Makrosikkerhed er for høj (se afsnittet Makroindstilling i Excel 2007). Tryk på Tilføjelsesprogrammer Herefter fremkommer LetRegnskab.dk i boksen. Tryk på LetRegnskab.dk og menuen bliver tilgængelig. Side 13 af 51

14 Du kan så vælge at lade menuen ligge her, men du kan også vælge at få menuen liggende fast på båndet. Vælg Menupunktet Admin Vis kommandolinien Så placeres menuen øverst i skærmbilledet: Og så kan du vælge de enkelte menupunkter og manøvrere på den måde. Side 14 af 51

15 Generelt Programmet er udviklet med blandt andet følgende formål: 1. I videst muligt omfang undgå fejl ved udarbejdelsen af Årsrapporten. 2. Sikre kontinuiteten i forhold til Årsrapporten fra året før. 3. Sikre at der er sammenhæng i de indtastede værdier (f.eks. afstemme Anlægskartotek med værdier fra Finansbogføringen). 4. Sikre at der tages stilling til alle relevante regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, der har betydning for henholdsvis Årsrapporten og de tilknyttede skattemæssige dokumenter/blanketter. Alle spørgsmål/forhold skal besvares. 5. Få lavet alle arbejdshandlinger på én gang uanset om det er af betydning for selve Årsrapporten eller skatteforholdene. 6. Effektuere udarbejdelsen af Årsrapport og skattedokumenter, så der kan spares tid ved udarbejdelsen. Opbygningen af Oplysningsarket er følgende: Arket er bygget om i en række Hovedgrupper, som kan ses, når du vælger menuen: Side 15 af 51

16 Hver hovedgruppe, er opdelt i en række underpunkter: Der kan vælges ét punkt af gangen eller man kan vælge Vis alle afsnit, så er alle punkter tilgængelige, og man kan bladre op/ned mellem punkterne. Alle de felter, der skal udfyldes har hvid baggrund. Der er enten tale om felter, hvor der skal indtastes værdier såsom f.eks. stamdata: Udfyld felterne (alle felter med * skal udfyldes). Side 16 af 51

17 I nogle af felterne kan der vælges værdier, f.eks. Hjemstedskommune tryk på : Vælg den ønskede værdi og gå videre til næste punkt. Udover de felter, hvor der skal indtastes værdier, skal der svares på spørgsmål. Spørgsmålene i arket er så vidt muligt formuleret, så man kan vælge Ja eller Nej: Afhængig af dit svar vil eventuelle yderligere felter, der skal besvares fremkomme. Hvis du svarer Nej til det viste spørgsmål skal der ikke svares på yderligere spørgsmål vedrørende dette punkt. Side 17 af 51

18 Hvis du svarer Ja fremkommer der yderligere felt, der så skal udfyldes: Hvis du svarer Nej til dette yderligere spørgsmål, skal der besvares mere. Svarer du Ja fremkommer der i dette tilfælde nogle felter, så man kan specificere omsætningen: Side 18 af 51

19 Det giver dermed sig selv, hvilke spørgsmål, der skal besvares eller hvilke felter, der skal udfyldes. I ovenstående eksempel fremkommer der således nogle felter, hvor man så kan specificere årets omsætning. Alle steder, hvor der skal svares på et spørgsmål, er grundopsætningen af feltet - Denne opsætning benyttes til at kontrollere, at alle spørgsmål bliver besvaret. På den måde er man også sikker på, at man får taget stilling til alle spørgsmål mv., der har relevans for enten udarbejdelsen af Årsrapporten eller har betydning for skattemæssige forhold, herunder den automatiske udarbejdelse af Selvangivelse (for selskaber), Regnskabstal til selvangivelsen (for personer), eventuelle Udbytteblanketter, Årsangivelse lønsumsafgift mv. Hvis der er spørgsmål, der ikke er besvaret, vil det fremgå, når man trykker på (se det aktuelle afsnit). Arket kan ikke beregnes før alle spørgsmål er besvaret. Side 19 af 51

20 Automatiske beregninger Programmet foretager automatisk alle nødvendige beregninger på baggrund af de indtastede værdier, afskrivningssatser mv. Regnskabsmæssige afskrivninger og avanceopgørelser I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. Regnskabsmæssige afskrivninger beregnes lineært månedsvis. For tilgange i året beregnes kun afskrivning fra købsdato til statusdag. Skattemæssige afskrivninger I anlægskartoteket indtastes relevante oplysninger vedrørende anlægsaktiverne. På baggrund af de indtastede data foretager programmet automatisk beregning af afskrivninger, samt eventuelle fortjenester og tab ved salg af anlægsaktiver. De skattemæssige afskrivninger beregnes på baggrund af de gældende skattemæssige regler, for de enkelte former for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Skattemæssige korrektioner Der foretages automatisk begrænsning af repræsentationsudgifter, tilbageførsel af ikke fradragsberettigede finansielle omkostninger, tilbageførsel af ikke skattepligtige finansielle indtægter, samt tilbageførsel af regnskabsmæssige afskrivninger. Disse automatiske korrektioner foretages dog under forudsætning af, at posterne er anført de rigtige steder i Råbalancen (fremgår af overskrifterne i Råbalancen). Lønsumsafgift Hvis der er tale om en virksomhed med udelukkende lønsumsafgiftspligtige aktiviteter beregnes årets lønsumsafgift automatisk, og som en del af uddata opstilles Årsangivelsen for lønsumsafgift. Skattepligtig indkomst (kun for selskaber) Den skattepligtige indkomst opgøres automatisk. Skattepligtigt resultat (kun for personer) For personlige virksomheder opgøres det skattepligtige resultat for virksomheden, herunder eventuelle konsekvenser ved anvendelse af virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Side 20 af 51

21 Skatteberegning (kun for selskaber) For selskaber foretages der automatisk beregning af både aktuel skat og udskudt skat. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud, så disse enten modregnes i positive indkomster eller fremføres til efterfølgende år. Skatteberegning sambeskatning (kun for selskaber) Programmet beregner automatisk Sambeskatningsindkomsten og det eventuelle skattemæssige mellemværende mellem de sambeskattede selskaber. Der kan kun foretages automatisk beregning mellem ét moderselskab og ét datterselskab og kun hvis de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. I skatteberegningen holdes der automatisk styr på eventuelle skattemæssige underskud opstået før sambeskatning og underskud opstået under sambeskatning, så disse modregnes korrekt under sambeskatningen eller fremføres til efterfølgende år. Side 21 af 51

22 Indbyggede kontroller Et af de primære formål med programmet er, at der ikke sker fejl i forbindelse med selve udarbejdelsen af en Årsrapport. Derfor foretages der i videst muligt omfang kontrol af de værdier, der indtastes i Oplysningsarket, således at der er en sammenhæng mellem værdier der hører sammen eksempelvis: 1. Primoværdien for diverse balanceposter - herunder anlægsaktiverne - afstemmes med ultimoværdierne fra sammenligningsåret (for at sikre kontinuiteten). 2. Kontrol af at Debet og Kredit i henholdsvis Råbalancen stemmer. 3. Kontrol af at Debet og Kredit i Efterposteringerne stemmer. 4. Kontrol af, at der er kontonummer og kontotekst for alle relevante konti. 5. Anlægsaktiver indtastet i Råbalancen afstemmes med indtastningen af de enkelte anlægsaktiver i Anlægskartoteket (for at sikre sammenhæng mellem finansbogføring og anlægskartotek). 6. Kontrol af visse stamdata. Herudover foretages der kontrol af, at alle spørgsmål i arket er besvaret. Derved er man sikker på, at man får mulighed for at tage stilling til alle de spørgsmål og overvejelser, der er relevante for udarbejdelsen af selve Årsrapporten, og samtidig også får taget stilling til alle de forhold, der har med de skattemæssige forhold at gøre (selvangivelse, regnskabsoplysninger, udbytte mm.). Gå til afsnittet Kontrollér og afslut for at få en vejledning til, hvordan eventuelle fejl/mangler afhjælpes. Side 22 af 51

23 Råbalancen Vælg Menupunktet Råbalance Indtast værdier for dette år og Sidste år I Råbalancen indtastes dette års tal (med decimaler) og sammenligningsårets tal (i hele kr.). For alle poster, hvor der er indtastet beløb uanset om det er for dette år eller for sammenligningsåret skal der være både kontonummer og kontotekst (ellers vil det blive betragtet som fejl og vil fremgå, når du vælger ). Nederst i arket kontrolleres det, om Debet stemmer med Kredit (begge år). Side 23 af 51

24 Særlige felter i Råbalancen Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. Samtidig er en del af felterne f.eks. koblet sammen med for eksempel skattemæssige beregninger/forhold. Derfor er det vigtigt, at visse værdier indtastes i de rigtige celler af hensyn til blandt andet: 1. Kontinuitet (se nedenfor). 2. Skattemæssige afskrivninger (se nedenfor). 3. Skatteberegning (se nedenfor gælder kun selskaber). De felter i Råbalancen, hvor der er specielle krav til indtastningen (placeringen), jf. begrundelsen ovenfor, er markeret med en anden farve (turkis): Teksterne i disse felter kan ikke rettes (men kontonumre kan rettes). Særlige felter i Råbalancen - kontinuitet Oplysningsarket indeholder som anført ovenfor et betydeligt antal kontroller af indtastede værdier. En del af disse kontroller knytter sig til specifikke felter i Råbalancen. Det er f.eks. 1. Skyldig moms primo (kontrolleres med skyldig moms for sammenligningsåret). 2. Overført resultat for tidligere år (kontrolleres med overført resultat for tidligere år i sammenligningsåret + årets resultat for sammenligningsåret gælder kun for selskaber). 3. Udskudt skat (gælder kun for selskaber). 4. Egenkapital primo (kontrolleres med egenkapital ultimo for sammenligningsåret gælder kun for personer). Det er derfor vigtigt, at de pågældende poster anføres i de rigtige felter. Side 24 af 51

25 Særlige felter i Råbalancen Skatteberegning For så vidt angår selskaber foretages der blandt andet automatisk beregning af aktuel skat. For at få en korrekt skatteberegning i Årsrapporten er det af stor betydning, at f.eks. betalte ordinære og frivillige acontoskatter, samt eventuelle betalte udbytteskatter placeres i de rigtige felter i Råbalancen: Særlige felter i Råbalancen Anlægsaktiver Som det fremgår under punktet Anlægskartotek er Oplysningsarket bygget op, så der for de enkelte anlægsaktiver både tages højde for regnskabsmæssige afskrivningsprincipper, men i lige så høj grad skattemæssige afskrivningsprincipper. Da de skattemæssige afskrivningsprincipper er meget forskellige for de enkelte former for anlægsaktiver, er det nødvendigt at posterne i Råbalancen hænger sammen med den tilsvarende gruppe i Anlægskartoteket. Derfor skal alle beløb, der har med anlægsaktiverne at gøre, placeres i de felter, der vedrører den pågældende aktivgruppe. Udover selve gruppen for anlægsaktivet hænger posterne sammen med Afskrivninger, Fortjenester ved salg af anlægsaktiver samt Tab ved salg af anlægsaktiver. Derfor er disse grupper også låst. Indregning af efterposteringer i Råbalancen Som anført under efterposteringer kan der foretages efterposteringer til den indtastede Råbalance, såfremt gennemgangen/revisionen giver anledning hertil. Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen, så hvis du vælger Menupunktet: Råbalance korrigeret for efterposteringer Side 25 af 51

26 vil efterposteringerne fremgå, og den korrigerede saldo for kontoen vil blive vist til højre: Side 26 af 51

27 Efterposteringer I Menupunktet Efterposteringer kan der foretages efterposteringer til Råbalancens poster. Beskrivelse af efterposteringen Her kan du anføre en forklarende tekst til efterposteringen. Kt.Nr. (Kontonummer) Når du skriver et kontonummer kontrolleres det, om kontonummeret fremgår af Råbalancen. Hvis kontonummer findes hentes teksten automatisk til Kontonavn. Hvis kontonummer ikke findes i Råbalancen bliver du gjort opmærksom herpå. Du skal i så fald sørge for, at et kontoen oprettes i Råbalancen. Beløb Hvis der er brug for det, kan der indtastes beløb på alle linjerne, blot skal du sørge for, at summen af beløb, der indtastes i Debet stemmer med summen af beløb, der indtastes i Kredit. Side 27 af 51

28 Eksempel Der er plads til i alt 50 efterposteringer. Opdatering i Råbalancen Alle efterposteringer opdateres automatisk i Råbalancen. Hvis du vælger menupunktet Råbalance korrigeret for efterposteringer vil efterposteringen fra ovennævnte eksempel fremgå således: Side 28 af 51

29 Du vil således i takt med at der afstemmes og evt. foretages efterposteringer - hele tiden have en opdateret balance. Uddata liste med efterposteringer Hvis der indarbejdes efterposteringer her, vil de automatisk komme med i Uddatafilen sammen med de øvrige efterposteringer, som er en konsekvens af programmets automatiske beregninger, såsom afskrivninger, overførsel af årets resultat mm. Du får således automatisk en liste med alle de efterposteringer, der efterfølgende skal foretages i finansbogføringen, så finansbogføringen kommer til at stemme med Årsrapporten. Side 29 af 51

30 Anlægskartotek I programmet er der et integreret anlægskartotek. Det integrerede anlægskartotek holder styr på alt vedrørende såvel de regnskabsmæssige forhold som de skattemæssige forhold, herunder afskrivninger og fortjenester og tab ved salg af aktiver. Alle beregninger foretages automatisk på grundlag af indtastede oplysninger. Der er et anlægskartotek for hver gruppe af de immaterielle og materielle anlægsaktiver. Opbygningen af de enkelte anlægskartoteker er tilpasset de skattemæssige afskrivningsmuligheder, der er for hver kategori af anlægsaktiver, da afskrivningsmetoderne er forskellige. For så vidt angår de skattemæssige afskrivningssatser er der i hver gruppe indbygget valideringer, så man f.eks. højst kan vælge at afskrive med 14,29 % på goodwill og 25 % på driftsmidler. Forsøger man at indtaste større procenter godkendes det ikke. Man kommer derfor ikke til at foretage afskrivning med for store procentsatser. Indtastning Alle grupper er opbygget ens. Der er et afsnit, hvor man anfører de relevante oplysninger for de aktiver, der i givet fald er overført fra tidligere år og et afsnit, hvor eventuelle tilgange kan anføres Side 30 af 51

31 Når du har indtastet købsdato, beskrivelse og købspris for et aktiv, vil de felter, der vedrører det enkelte aktiv, blive tilgængelige. Udfyld de relevante felter vedrørende de regnskabsmæssige forhold. Købspriser, op- og nedskrivninger, samt afskrivninger for tidligere år kontrolleres automatisk med de oplysninger, der er indtastet i Råbalancen. Vælg herefter om du vil afskrive med et fast beløb eller om du vil afskrive med en procentsats. Anfør beløb eller procentsats. Herefter udfyldes de relevante felter vedrørende de skattemæssige forhold. Side 31 af 51

32 Hvis et aktiv er solgt, sæt X i feltet og udfyld de to øvrige felter: Vær opmærksom på, at det er den faktiske salgspris der skal anføres i feltet ( kr.). Husk at salget skal være bogført. Programmet beregner automatisk om der regnskabsmæssigt er gevinst eller tab ved salg af det pågældende aktiv og indtægtsfører/udgiftsfører automatisk beløbene i Årsrapporten under hhv. andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Programmet sørger automatisk for, at der genereres de fornødne efterposteringer, så det pågældende trækkes korrekt ud bogføringen, dvs. at den oprindelige købspris fremgår som afgang, tidligere års afskrivninger tilbageføres og gevinst/tab indregnes. Dermed vil finansbogføringen automatisk komme til at stemme med Anlægskartoteket. Validering af skattemæssige afskrivningsprocenter Hvis du skriver en procentsats, der overstiger den maksimale skattemæssige afskrivningssats for det pågældende aktiv, fremkommer en fejlmeddelelse f.eks. eller Der kan således ikke indtastes for store afskrivningssatser, og dermed sikres du mod at afskrive med en sats, der ikke godkendes af SKAT. Side 32 af 51

33 Skattemæssige avancer anlægsaktiver Ved salg af anlægsaktiver opgør programmet automatisk en gevinst eller et tab som medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinsten eller tabet opgøres som forskellen mellem salgsprisen på den ene side og købsprisen med fradrag af skattemæssige afskrivninger på den anden side (dvs. salgspris minus skattemæssig saldo). Det kan ske, at den opgjorte avance ikke umiddelbart svarer til det beløb, der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det kan f.eks. være hvis der skal foretages kontantomregning af salgssummen eller hvis der evt. er tale om salg af en ejendom, hvor det ikke er hele fortjenesten, der er skattepligtig (hvis ejeren helt eller delvist har benyttet ejendommen til beboelse). I de tilfælde, hvor det beløb, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst ikke svarer til den automatisk beregnede avance, skal der manuelt foretages en korrektion. Det gøres under menupunktet Skatteforhold Reguleringer til skattepligtig indkomst: Under dette punkt, kan du tilbageføre den avance, som automatisk beregnes (svarende til købspris med fradrag af de samlede skattemæssige afskrivninger), og herefter indtaste den skattemæssige avance, som du selv har opgjort. Side 33 af 51

34 Sambeskatning af to danske selskaber Der kan foretages automatisk beregning af sambeskatningsindkomst, herunder fremførsel af eventuelle uudnyttede skattemæssige underskud, mellem ét dansk moderselskab og ét dansk datterselskab. Det er endvidere en forudsætning, for den automatiske beregning af sambeskatningsindkomsten, at de to selskaber har været sambeskattede i hele indkomståret. Der kan således ikke foretages automatisk beregning, hvis - sambeskatning er opstået eller ophørt i løbet af indkomståret, - der er tale om udenlandske selskaber eller - der indgår flere end ét datterselskab i sambeskatningen. For at opgørelsen af sambeskatningsindkomsten bliver korrekt for begge selskaber, kan der anbefales følgende fremgangsmåde: Ved udfyldelse af Oplysningsarket vælges i første omgang Nej til Sambeskatning: Oplysningsarkene for de to selskaber færdiggøres og uploades til beregning. Når du har den endelige Årsrapport for begge selskaber, og dermed har fået opgjort de skattepligtige indkomster for begge selskaberne, vælger du Ja til sambeskatning og udfylder felterne under sambeskatning. Side 34 af 51

35 For at få opgjort den rigtige sambeskatningsindkomst og skatteberegning, er det for Moderselskabet nødvendigt at indtaste relevante oplysninger for datterselskabet, blandt andet skattepligtig indkomst, betalte skatter, skattemæssige underskud. (For Datterselskabet skal de tilsvarende oplysninger vedrørende Moderselskabet indtastes).. Når felterne vedrørende Sambeskatning er udfyldt uploader du Oplysningsarket igen. Herefter vil relevante beregninger omkring sambeskatningsindkomsten, skatteberegning mv. være indarbejdet i Specifikationerne. I Årsrapporten vil et eventuelt skattemellemværende mellem selskaberne være indarbejdet som enten sambeskatningsbidrag eller som mellemværende mellem selskaberne, afhængig af, hvilken metode, du har valgt i Oplysningsarket: For at kontrollere, at sambeskatningsindkomsten er opgjort korrekt, kan du sammenligne Opgørelsen af sambeskatningsindkomsten i de to Specifikationshæfter. Sambeskatningsindkomsten og skatteberegningen skal være ens for begge selskaber. Et eventuelt tilgodehavende skattemellemværende/sambeskatningsbidrag med det sambeskattede selskab, skal være identisk med et skyldigt skattemellemværende/sambeskatningsbidrag i det andet selskab. Du kan også kontrollere, at Hjælpeskema til Sambeskatning er ens i begge selskaber (det skal de være). I Uddata-filen for Moderselskabet indgår Selvangivelse (som Administrationsselskab), hvor skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud for datterselskabet er indarbejdet, ligesom aktieudbytter for datterselskabet medtages i de relevante felter. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. I Uddata-filen for Datterselskabet indgår uden skattepligtig indkomst og eventuelle skattemæssige underskud (disse indgår i Moderselskabets selvangivelse). Eventuelle aktieudbytter medregnes ikke på selvangivelsen, idet disse medtages på Moderselskabets selvangivelse. Endvidere indgår der udfyldt Hjælpeskema til Sambeskatning. Side 35 af 51

36 Vælg menupunktet : Kontrollér og afslut Oplysningsarket kontrolleres for eventuelle fejl. Hvis der er fejl, uanset om det skyldes uoverensstemmelse mellem indtastede værdier eller ubesvarede spørgsmål vil status for indtastning være følgende: Det vil af teksterne fremgå, hvilke værdier, der ikke stemmer overens med hinanden, og/eller hvilke spørgsmål, der ikke er besvaret. Sæt X i feltet til højre ud for det punkt du vil rette/besvare. Side 36 af 51

37 Markøren går herefter automatisk til det felt, der ikke er besvaret: Besvar spørgsmålet og gå tilbage til Fejlen vil ikke længere fremgå af listen. I nogle tilfælde, vil der være mulighed for at vælge mellem to felter f.eks. hvis Anlægsaktiv ifølge Råbalancen ikke stemmer med registreringerne i Anlægskartoteket. Sæt X i feltet til højre ud for det aktuelle punkt: Der fremkommer herefter en boks, hvor du kan vælge til hvilket felt markøren skal gå. Tryk Ja eller Nej for at vælge, til hvilket punkt markøren skal gå. Du kan således nemt manøvrere mellem eller ikke stemmer overens med hinanden. og de punkter, der enten ikke er besvaret Arket kan ikke beregnes, før alle fejl er afhjulpet. Side 37 af 51

38 Når alle fejl er afhjulpet vil status være Mailadressen vil være fortrykt på baggrund af de oplysninger, der indtastes på hjemmesiden ved Opret af regnskab (klient) og ved Dan oplysningsark. Hvis du af en eller anden grund, ønsker resultatet af beregningen sendt til en anden mailadresse, kan du ændre mailadressen inden du uploader arket. Så vil resultatet blive fremsendt til den pågældende mailadresse. Bemærk, at en ændring af mailadressen i Oplysningsarket ikke ændrer oplysningerne om mailadressen på hjemmesiden, men kun har betydning for modtagelsen af den beregnede fil. Hvis du vælger Nej til at få fremsendt Udkast eller Årsrapport pr. mail, vil du få en mail, når Udkastet eller Årsrapporten er klar. Så skal du logge ind på hjemmesiden og derfra downloade filerne. Tryk på Krypteret fil Du har mulighed for at få tilsendt Udkast eller Årsrapport direkte. Hvis du ønsker det, skal du vælge Ja i boksen, hvorefter du skal angive et kodeord på minimum 8 karakterer. Side 38 af 51

39 Kodeordet skal du bruge, når du skal åbne den krypterede fil, du får retur. LetRegnskab får ikke kendskab til kodeordet. Hvis du vælger denne metode, opbevarer vi ikke nogle filer på hjemmesiden. Bemærk, at der foretages en 256-bit kryptering, hvilket kræver et program, der kan håndtere sådanne filer (f.eks. WinZip eller WinRar). Tryk på Side 39 af 51

40 Nye versioner af Oplysningsark - Opdatering Det vil forekomme, at der vil opstå behov for en ændring af Oplysningsark f.eks. i forbindelse med ændret lovgivning. For at kunne få foretaget en korrekt beregning efter de nyeste regler/bestemmelser, kan der derfor være behov for, at beregningen netop foretages på baggrund af den nyeste version af Oplysningsarket. Der er derfor i Oplysningsarket indlagt en funktion, så de data, der er indtastet i den gamle version automatisk kan hentes over i den nyeste version af Oplysningsarket. Hvis det er relevant, vælg menupunktet Admin Hent data fra tidligere Oplysningsark Herefter vælges det gamle Oplysningsark på computeren, hvorefter alle data fra det gamle ark overføres til det nye ark. Side 40 af 51

41 Uddata for selskaber Når du uploader Oplysningsarket, foretager programmet alle beregninger, og generer enten Udkast til Årsrapport eller endelig Årsrapport afhængig af, hvad man har valgt i Oplysningsarket. Uanset om der er tale om udkast eller endelig årsrapport er der tale om en Uddatafil, hvor alle relevante regnskabsmæssige, bogføringsmæssige og skattemæssige dokumenter/blanketter indgår. Åbn Uddata-filen. Hvis menuen ikke er åben skal du trykke på Det fremgår af menuen, hvilke dokumenter Uddata-filen indeholder. Hvis et dokument ikke er relevant vil knappen være inaktiv som f.eks. For nogle af punkterne er der underpunkter underliggende punkter kommer frem:. Tryk på den lille pil og de Side 41 af 51

42 Angivelse af datoer: I Oplysningsarket Stamdata Datoer er der felter til indtastning af relevante datoer for f.eks. revisorpåtegning, ledelsens påtegning, generalforsamlingsdato samt indsendelsesdatoer for diverse dokumenter/blanketter. Hvis datoerne er indskrevet vil de automatisk fremgå, når du vælger Du kan rette allerede anførte oplysninger eller skrive datoer og oplysninger, som mangler. Når du er færdig skal du trykke på F9 for at opdatere datooplysningerne, så de rettes/indføres i de relevante dokumenter. Når du trykker på en knap i menuen, får du adgang til dokumentet f.eks. Alle ark foreligger i Excel-format og alle data er anført som værdier (og ikke formler). Der kan redigeres i dokumenterne. Sæt markøren i arket, så kan du bladre op og ned. For så vidt angår Årsrapport, Specifikationer og Revisionsprotokol starter skærmbilledet på side 2. Hvis du skal til forsiden, skal du sætte markøren i skærmbilledet og trykke på Ctrl + Page Up. Så går markøren til Forsiderne. Du kan også generelt bruge Ctrl + Page up/down til at navigere mellem de enkelte ark. Side 42 af 51

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv

Brug TastSelv på skat.dk Log på TastSelv Erhverv Indkomståret Selskabsselvangivelse Skattemyndighed SKAT CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 66 50 08 2450 København SV Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og adresse Ejendomsinvesteringsselskabet Karlstad

Læs mere

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr.

Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Indkomståret Selskabsselvangivelse 2012 Skattecenter København SELMNR. CVR-/SE-nr. Skattemyndighed Sluseholmen 8B 28 68 93 06 2450 København SV Virksomhedsform Administrationsselskab CVR-/SE-nr. Navn og

Læs mere

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning Linked 2 MS-Rev & Parseport VORES NAVN BETYDER NO Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1

Vejledning MD Skat. 1 Oprette brugere Tilpasning af brugere 1 Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere

1 Oprette brugere. 2 Komme i gang med indberetning. 1.1 Tilpasning af brugere Vejledning MD Skat 1 Oprette brugere 1 1.1 Tilpasning af brugere 1 2 Komme i gang med indberetning 1 2.1 Særligt om Ejendom 2 2.2 Særligt om virksomhed 2 2.2.1 Virksomhedsordning 2 2.3 Udskrifter 3 3 Forskudsopgørelse

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SELVANGIVELSE Du kan nemt lave din egen selvangivelse ved at logge ind med dit NemID på www.skat.dk. Du forbereder dig ved at have følgende parat: NemID Dit investorskattebilag

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS

LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS LANDMANDSSELSKABET AF 14.JUNI 2012 ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 22. maj 2017 22. maj 2017 Skat Nova 2016.9 Indhold 1 til Skat Nova 2016.9... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Indberetning til SKAT... 4 2.1.1 Udskrift at indberetningsoverblik... 4 2.1.2 Indberetning af underholdsbidrag, børnebidrag,

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 30. august 2016 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Tilføjet nyt installationsscript... 3 Virksomheds regnskaber... 3 Opdatering af XBRL... 3 Tilføjet tjekboks

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016

Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 18. maj 2016 Vejledning til overførsel af data fra 2015 til forskudsberegning i Skat Nova 2016 Indhold 1 Hvordan foretager jeg en overførsel til forskudsberegning?... 2 2 Hvad sker der ved en overførsel

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 21. marts 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Virksomheder... 3 Små rettelser af erklæringer... 3 Anvendt regnskabspraksis for andelsboligforeninger... 4 Fejlrettelser i

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest

Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Vejledning i brugen af regneark til TOP-CUP, Vest Formål med regnearket At tilbyde et enkelt system til oprettelse af stævner og registrering af stamoplysninger og indtastning af data, samt til udskrift

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

Nyheder og vejledninger Årsafslutning

Nyheder og vejledninger Årsafslutning Nyheder og vejledninger 5. januar 2017 Indhold Nyheder og vejledning til... 2 Generelt... 3 Micro-opdatering... 3 Virksomhedsregnskaber... 6 Ny taksonomi (01-10-2016)... 6 Nye erklæringer... 7 Opdatering

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revisoreksamen 2015 Modul C

Revisoreksamen 2015 Modul C Revisoreksamen 2015 Modul C Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cdrommer, egne usbstik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier mobiltelefoner

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 27. oktober 2017 27. oktober 2017 Skat Nova 2017.1 Indhold 1 til Skat Nova 2017.1... 2 1.1 Første version, der kan beregne skat for 2018... 2 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 2 1.3 Aktivering af licens

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Plus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Plus Anlæg Microsoft Dynamic C5 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Aktivering af anlæg... 4 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

BOAS Frederiksberg ApS

BOAS Frederiksberg ApS BOAS Frederiksberg ApS Kochsvej 5A, 1812 Frederiksberg C CVR-nr. 32 83 58 99 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 21. april 2015 Som dirigent:... Michael Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30.

STOKHOLM HOLDING, RINGE ApS Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. Chr. Lehns Vænge 38 Næsbyhoved Broby 5270 Odense N CVR-nr: 25 90 73 10 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 6/1 2016 Per Stokholm Dirigent

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af rapporter i Blåt Medlem Blåt Medlem tilbyder en række rapporter. Hvilke rapporter du kan hente er afhængig af hvilken enhed du er medlemsansvarlig i For eksempel kan en gruppeleder

Læs mere

PHILIP PILEMAND TØMRER & SNEDKER APS

PHILIP PILEMAND TØMRER & SNEDKER APS PHILIP PILEMAND TØMRER & SNEDKER APS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05/2013 Philip Pilemand Dirigent Side

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning Linked 2 MS-Rev & Parseport VORES NAVN BETYDER NO Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber

23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber 23. februar 2017 Vejledning i årsskifte og årsrulning af Personlige regnskaber Indhold 1.1 Årsrulning af personligt regnskab i Skat Nova og Årsafslutning... 2 Årsrulning i Skat Nova... 2 Årsrulning/Årsskifte

Læs mere