Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3305858"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: tryk: Start af Travelstore-funktion. CD C-tast Aktiverer CD-, MP3- eller Multi CD-funktionen. Display -tast Radio/CD: Søgning tilbage/forrige musiknummer. Navigation: Sletning af indtastet tegn. -tast Radio/CD: Søgning fremad/næste musiknummer. Navigation: Spring til listen over valgmuligheder. (SELECT) Valg af menu og tegn Radio: Manuel indstilling af stationer ; OK-tast Kort tryk: Bekræftelse af menupunkter Langt tryk: Start af Scan-funktion. Radio: Valg af menu til valg af bølgeområder Multi CD: Valg af CD-valgmenu -tast Navigation aktiv Kort tryk: Den aktuelle position vises, og den sidste akustiske vejledning gentages. Efter et nyt kort tryk vises det aktuelle mål. Langt tryk: Valg af ruteliste. Navigation ikke aktiv Kort tryk: Den aktuelle position bliver vist. Listepunkter vises fuldstændigt. ESC-tast Afslutte menuer. Sletning af tegn ved indtastning af mål. Afbrydelse af navigationen. Tastblok 1-6 Stationstaster og navigations-målhukommelse Tast 2 MIX: Tilfældig afspilning ved drift af CD. Tast 5 RPT: Gentagelse af musiknumre ved drift af CD. TRAF-tast. Kort tryk: Tænd/sluk standby for trafikmeldinger. Langt tryk: Visning af TMC-meldinger. MENU-tast Kort tryk: Valg af indstillingsmenu. Langt tryk: Valg af installationsmenu < = 8 > 9 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 3 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 4 Kære kunde! Vi ønsker dig til lykke med købet af TravelPilot. Du kan være sikker på at have truffet det rigtige valg. oplysning om brugen af vejledningen finder du i afsnittet "Informationer om denne vejledning". Hvis du har yderligere spørgsmål eller tips vedrørende TravelPilot, kan du til enhver tid ringe til vor telefon-hotline eller kontakte din forhandler. Telefonnumrene på de internationale telefon-hotlines finder du bag i denne vejledning. Garanti For vore produkter yder vi en producentgaranti for at apparatet er købt inden for den Europæiske Union. For apparater der er købt ude for den Europæiske Union gælder de garantibetingelser der er udgivet af den vores repræsentation i det pågældende land. Garantibetingelserne kan du hente under www. blaupunkt.de eller bestille direkte hos: Blaupunkt GmbH Hotline Robert-Bosch-Str. 200 D Hildesheim Oplysninger om ansvar På trods af teknisk videreudvikling kan der i enkelte tilfælde blive givet urigtige eller uoptimerede anvisninger af navigationsenheden på grund af usagkyndig betjening, ændringer af trafikreguleringen, vejarbejde, trafikbelastninger, fejltagelser eller manglende informationer på navigationsdatamedierne eller generelle computer- eller lokaliseringsfejl. Blaupunkt påtager sig intet ansvar og yder ingen erstatning for skader eller andre ulemperat måtte opstå på grund af ovennævnte forhold. Kort navigationsvejledning N1 NAVi TMC BX BERLIN [D] NAV BX BERLIN [D] NAV SIDSTE 1O MÄLINDK. TMC TMC EG,C NAV Tryk én gang på NAV-tasten 1 for at komme til navigationshovedmenuen fra lydkilderne radio eller Multi CD (ekstra tilbehør). Vælg menupunktet MÅLINDKodning med menuknappen : og tryk på OK-tasten ; for at indtaste et nyt mål. Herefter vælges mållandet. Bekræft valget ved at trykke på OK-tasten ;. Bekræft nu det markerede menupunkt BY ved at trykke på OK-tasten ;. Med menuknappen : vælges den ønskede bys første bogstav eller det første ciffer i postnummeret i indtastningslinien. Tryk på OK-tasten ; for at bekræfte bogstavet eller cifret. Vælg det næste tegn med menuknappen :. For at gøre indtastningen nemmere, tilbydes kun de tegn som logisk kan følge efter de allerede indtastede tegn (intelligent indtastningslinie). Så snart TravelPilot registrerer en overensstemmelse med en lagret by på CD'en, bliver navnet automatisk skrevet ud. TravelPilot lagrer derudover de 20 sidste byer i navigationen. Dette giver dig mulighed for særligt hurtigt at finde frem til hyppigt anvendte målbyer. I de fleste tilfælde er nogle få bogstaver nok til at vælge den ønskede by. Når navnet på den ønskede by vises i indtastningslinien, tryk længere end 2 sekunder på OK-tasten ; eller på -tasten 8. Den valgte by vises i listen over målbyer. Hvis du vil vælge en anden by fra listen over målbyer, kan du bladre i listen ved at dreje menuknappen :. Tryk på OK-tasten ;, når den ønskede by bliver vist. Hvis navnet på den valgte by findes flere gange, vises en yderligere menu (regionsbestemmelse) med en indtastningslinie. Indtast yderligere bogstaver for nøjagtigt at bestemme byen. Tryk på OK-tasten ;, når den ønskede by bliver vist. Bemærk: Under indtastningen kan du til enhver tid skifte til listen over valgmuligheder ved at trykke på -tasten 8. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 5 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 6 UDVALG TMC FM1 NAV NDR 2 NAV FM TMC NDR 2 26km NAV CENTRUM GADE SAERLIGT M TMC B1, KAISER STRASSE B6, WESTSC HNELLWEG Vælg i den følgende liste mellem GADE, CENTRUM eller SAERLIGT Mål. Gader og veje kan kun vælges, når dataene findes på den anvendte navigations-cd. Når du har valgt GADE, kan du derefter også vælge vejkryds eller husnumre. Fremgangsmåden ved indtastning af navnet er den samme som beskrevet under BY. Vælg CENTRUM hvis du vil føres direkte til centrum i en bydel. Med SAERLIGT Mål kan du lade dig føre direkte til mål såsom banegårde, motorvejstilslutninger eller seværdigheder. Når indtastningen af målet er afsluttet, viser displayet KONTROL AF MÅL. Derefter vises målet i displayet. Bemærk: Nu har du mulighed for at lagre målet med tasterne 1-6 >. Tryk længere end 2 sekunder på den pågældende tast for at lagre det. Tryk på OK-tasten ; for at aktivere navigationen. Efter afslutning af ruteberegningen starter navigationen. Desuden indlæses rutekorridoren i hukommelsen. Indlæsningsforløbet vises ved at segmenterne i symbolet for navigations-cd'en udfyldes. Når alle segmenter er udfyldt, kan CD'en tages ud. I displayets midterste område vises de optiske kørselsanvisninger.

3 Når der skal drejes fra, ser du til højre for kørselsanvisningerne en bjælke som symbolsk viser distancen til næste afgørende punkt (f.eks. et vejkryds). Desuden vises navnet på gaden eller vejen der skal bøjes ind i. Ved ligeudkørsel vises under kørselsanvisningen navnet på gaden eller vejen der aktuelt køres ad. Oppe til højre vises den aktuelle distance til målet og oppe til venstre den forventede ankomsttid. Over kørselsanvisningerne vises den aktuelle lydkilde i displayet. Ved brug af radioen vises her stationsnavn eller frekvens, ved brug af Multi CD-boksen vises titel og CD. Under navigationen kan audiofunktionerne betjenes med tasterne 1-6 >. Sikkerhedsanvisninger TravelPilot er konstrueret til brug i personbiler. Specielle informationer, f.eks. højdebegrænsninger eller max. tilladt vejbelastning som er nødvendige for navigation af lastbiler eller busser, er ikke gemt på navigations-cd'en. Ilægning/fjernelse af CD Ilægning eller fjernelse af en CD bør af sikkerhedsgrunde altid foretages i den holdende bil. Åbn kun betjeningsdelen i forbindelse med ilægning/fjernelse af en CD. Betjeningsdelen skal omgående lukkes efter ilægning/fjernelse af CD'en, for at apparatet kan være klart til brug før kørslen starter. I modsat fald slår apparatetet fra efter 30 sekunder. Betjening under kørslen Hvis du ikke holder øje med trafikken, kan du forårsage alvorlige ulykker. Undgå at blive distraheret af TravelPilot ved at iagttage følgende punkter: Sæt dig ind i TravelPilot og betjeningen af apparatet før du starter kørslen. Hold med bilen på et egnet sted hvis du vil ændre programmeringen af TravelPilot. Betjen kun TravelPilot under kørsel, når trafiksituationen tillader det. Indtast kun rejsemål, når bilen er holder stille. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 7 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 8 Apparatoversigt.. 2 Kort navigationsvejledning... 5 Sikkerhedsanvisninger 7 Anvendelige navigationscd-rom'er Plejeanvisninger for CD-ROM'er Bemærkninger om denne vejledning Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Udtagning af betjeningsdel Ilægning af betjeningsdel Tænd/sluk for apparatet. 14 Tænd/sluk via bilens tænding

4 14 Valg af funktion Valg og bekræftelse af menupunkter Indstilling af lydstyrke Lydafbrydelse (Mute) Automatisk omstilling af telefonsamtaler Display Indkobling af koderede apparater efter adskillelse fra batterispændingen. 19 Indtastning af et forkert kodenummer Navigation Navigationens funktionsprincip Ilægning af navigations-cd Download af navigationssoftware Korridorfunktion.. 22 Omgivelsesfunktion Start af navigation...

5 23 Indtastning af mål Indtastning af mål via indtastningslinien Indtastning af mål - land Indtastning af mål - by Indtastning af mål - særligt mål i målbyen Indtastning af mål - gade, husnummer og vejkryds Indtastning af mål - centrum Indtastning af mål - særlige mål.. 33 Indtastning af mål - sidste 10 mål Indtastning af mål - fra målhukommelsen Må Montagevejledning...

6 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 9 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 10 Anvendelige navigations-cd-rom'er TravelPilot Amsterdam NAV 35E kan kun anvendes med navigations-cd-rom'er som er forsynet med mærkningen "E". Hvis der ikke er lagt nogen CD-ROM i apparatet, vises der en melding herom i displayet, når menuen for indtastning aftomatisk ind igen, hvis man ikke tager den ud. Ilægning af betjeningsdel 1 2 Skub betjeningsdelen lige ind i apparatets holdere. Luk betjeningsdelen. Bemærk: Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 13 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 14 Tænd/sluk for apparatet 1 Der tændes for TravelPilot ved et tryk på tasten 3. Apparatet spiller den sidste aktive lydkilde i den lydstyrke som det blev slukket i. Startlydstyrken kan begrænses til en maksimalværdi. Bemærk: Hvordan denne startlydstyrke begrænses, fremgår af afsnittet "Indstilling af lydstyrke og GALA for start-, navigations-, telefon-, trafikmeldinger" i kapitlet "Setup - grundindstillinger". 1 Tryk længere end to sekunder på tasten 3 for at slukke. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis TravelPilot er korrekt forbundet med bilens tænding og ikke er blevet slukket på tasten 3, kan den tændes og slukkes via bilens tænding. Du kan også anvende TravelPilot uden at bruge tændingen. 1 Tryk hertil på tasten 3. Efter en time slukker apparatet automatisk for at skåne batteriet. Denne proces kan gentages vilkårligt mange gange. Når tændingen slås til, ophæves tidsbegrænsningen. Bemærkning: For at sikre at funktionen er fejlfri skal TravelPilot være sluttet til varigt plus og plus over tændingen som beskrevet i montagevejledningen. Standby-tiden efter afbrydelsen er indstillet til 30 minutter. 3 Valg af funktion For at vælge navigationsfunktionen, 1 tryk på NAV-tasten 1. Enten vises navigationshovedmenuen eller, i tilfælde af aktiveret navigation, navigationsbilledet. For at vælge radiofunktionen, 1 tryk på BAND-tasten 4. I den øverste displaylinie vises det aktuelle stationsnavn eller frekvensen samt hukommelsesniveauet; derunder stationstasternes indstilling. For at vælge CDeller Multi CD-funktionen, 1 tryk på CD C-tasten 5. I den øverste displaylinie vises CD eller CDC. Derunder vises nummeret på CD'en i Multi CD-boksen, det aktuelle musiknummer og spilletiden. N1 NAVi TMC SIDSTE 1O MÄLINDK. NAV FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV NDR2 NJOY RAD2 Valg og bekræftelse af menupunkter Den højre menuknap : med OK-tasten ; er TravelPilot`s centrale betjeningsenhed. Med denne kan du vælge menupunkter, tegn ved indtastningen samt foretage og bekræfte indstillinger. q Valg af menupunkter og tegn: Drej menuknappen : mod venstre eller højre.

7 Bekræftelse af menupunkter og tegn: Tryk på OK-tasten ;. q INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 15 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 16 Indstilling af lydstyrke For at forøge systemets lydstyrke, 1 1 drej volumenknappen 2 med uret. drej volumenknappen 2 mod uret. Pluspunkt: Du kan under en akustisk kørselsanvisning fra navigationen ændre vejledningens lydstyrke med volumenknappen 2 uafhængigt af lydkildens grundlydstyrke. Den indstillede lydstyrke lagres automatisk. For at reducere systemets lydstyrke, Under indstillingen vises den indstillede værdi i displayets øverste linie. volume 20 TMC NDR2 NJOY RAD2 ffn Ante JUMP NAV Lydafbrydelse (Mute) Lydstyrken kan dæmpes lynhurtigt. 1 Tryk kort på tasten 3. MUTE vises i den øverste displaylinie. Pluspunkt: De akustiske kørselsanvisninger fra navigationen undertrykkes ikke. For at ophæve lydafbrydelsen, 1 tryk igen kort på tasten 3 eller drej volumenknappen 2. mu=e TMC NDR2 NJOY RAD2 ffn Ante JUMP NAV Automatisk omstilling af telefonsamtaler Hvis apparatet er forbundet korrekt med en biltelefon, kan telefonsamtalen foregå via TravelPilot`s højttalere. I displayet vises TELEFON. Omstillingen sker også, når TravelPilot er slukket. TravelPilot er tændt, så længe telefonsamtalen varer. Telefonsamtalens lydstyrke kan indstilles. 1 Drej volumenknappen 2 for at indstille den ønskede lydstyrke. Pluspunkt: Du kan under en telefonsamtale ændre lydstyrken med volumenknappen 2 uafhængigt af lydkildens grundlydstyrke. Bemærk: Når lydstyrken ændres under en samtale, opretholdes denne værdi indtil apparatet igen slukkes. Herefter indstilles startlydstyrken ved en ny opringning. =ELEFON TMC NAV volume 8 TELEFON INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 17 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 18 Display På TravelPilot`s display vises alle informationer om navigationen, f.eks. optiske kørselsanvisninger, menuer og lister samt lydkilderne radio, CD og Multi CD (ekstra tilbehør). Displayets lysstyrke og aflæselighed kan indstilles optimalt med hensyn til synsvinklen i din bil. Læs i den forbindelse afsnittet "Indstilling af displayets lysstyrke om dagen/natten og kontrast" i kapitlet "Setup - grundindstillinger". Bemærk: Displayet skal behandles forsigtigt. Berøring med spidse genstande forårsager ridser og ødelægger displayruden. Rengør kun denne med en fnugfri klud og i givet fald med rensevæske. Anvend ikke opløsningsmidler så som terpentin eller benzin til rengøringen, da dette angriber og beskadiger ruden. Indkobling af koderede apparater efter adskillelse fra batterispændingen Når du tænder for et koderet apparat efter adskillelse fra batterispændingen, f.eks. efter en bilreparation, bliver der spurgt efter koden. Kodenummeret finder du i passet til apparatet. Opbevar ikke apparatpasset i bilen! Indtastning af kodenummeret foretages på følgende måde: Tryk for kodenummerets første ciffer så mange gange på tasten 1 > at kodenummerets første ciffer bliver vist i displayet. Tryk for kodenummerets andet ciffer så mange gange på tasten 2 > at kodenummerets andet ciffer bliver vist i displayet. Tryk for kodenummerets tredje ciffer så mange gange på tasten 3 > at kodenummerets tredje ciffer bliver vist i displayet. Tryk for kodenummerets fjerde ciffer så mange gange på tasten 4 > at kodenummerets fjerde ciffer bliver vist i displayet. tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. KODE OOOO Når kodenummeret vises fuldstændigt, 5 Apparatet tændes. Alternativt kan du også indtaste kodenummeret med menuknappen : og OKtasten ; Drej menuknappen : indtil det tilsvarende ciffer bliver vist i displayet. Tryk på OKtasten ; for at markere kodenummerets næste ciffer. Gentag trinene 1 og 2 for kodenummerets resterende cifre. tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Når kodenummeret vises fuldstændigt, Apparatet tændes. 19 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 20 Indtastning af et forkert kodenummer Hvis du ved en fejltagelse indtaster et forkert kodenummer og har bekræftet dette, kan indtastningen gentages. For at forhindre at tyve kan finde kodenummeret ved at prøve sig frem, spærres apparatet i en time efter det tredje forkerte forsøg. For at kunne foretage et nyt forsøg skal apparatet forblive tændt i en time via tændingen. Hvis apparatet adskilles fra spændingen inden for denne ventetid, bliver ventetiden nulstillet og varer igen en time. Kodekontrollen kan også deaktiveres. Læs i den forbindelse afsnit "Tænd/sluk apparatkodning" i kapitlet "Setup - grundindstillinger". KODE FORKERT KODE Navigation Navigation med TravelPilot gør det muligt at finde et mål hurtigt og sikkert uden tidsrøvende læsning af kort. Du bliver vejledt af de akustiske anvisninger ved aktiveret navigation. Punkter, hvor der f.eks. skal drejes fra, får du meddelt rettidigt. Derudover kan du i displayet aflæse optiske kørselsanvisninger, den aktuelle distance og den forventede ankomsttid til målet. Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Vær opmærksom på at den aktuelle trafiksituation altid har forrang for de kørselsanvisninger som navigationen giver. Navigationens funktionsprincip Bilens aktuelle position konstateres ved hjælp af det elektroniske speedometersignal, gyroskopet (registrerer bilens retningsændringer) og et signal som sendes af GPS-satellitter (Global Positioning System). Navigationssystemet sammenligner data med det digitaliserede kortmateriale og beregner ved hjælp af disse informationer din position samt ruterne for navigationen. Ilægning af navigations-cd 1 2 Tryk på -tasten 9 for at åbne betjeningsdelen. Betjeningsdelen åbner sig fremad, og en eventuel ilagt CD skydes frem. Fjern den CD der evt. er skubbet ud, og skub forsigtigt navigations-cd'en med teksten opad ind i apparatets CD-rum indtil du mærker modstand. Fra dette punkt trækkes CD'en automatisk ind i apparatet. Bemærk: Hvis CD'en ikke bliver taget ud, trækkes den automatisk ind igen efter ca.

8 10 sekunder. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 21 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 22 Download af navigationssoftware Navigationssoftwaren læses automatisk ind i hukommelsen fra CD'en og bliver her indtil apparatet adskilles fra driftsspændingen eller slukker fuldstændigt 72 timer efter sidste frakobling (apparathukommelsens spænding afbrydes for at skåne bilbatteriet). Download sker også, når navigationssoftwaren i apparatet ikke stemmer overens med softwaren på CD'en. Bemærk: Indlæsningen af software vises i displayet og må ikke afbrydes. NAVI SW DOWNLOAD TMC 5O% NAV Korridorfunktion Korridorfunktionen er beregnet til navigation uden datamedium. Efter start af ruteberegningen læses de nødvendige data for navigationen ind i TravelPilot`s hukommelse. Efter indlæsningen kan navigations-cd-rom'en tages ud af drevet og en musik-cd sættes i. Indlæsningen er afsluttet når alle segmenter i symbolet for navigations-cd'en er udfyldt. Omgivelsesfunktion Omgivelsesfunktionen muliggør målindtastning uden datamedium inden for det lagrede område. Hertil læses dele af navigationsdataene fra CD-ROM'en ind i navigationens hukommelse afhængigt af bilens position. Navigationen anvender så dataene i hukommelsen til målindtastningen. Dataomfanget i hukommelsen er afhængigt af den aktuelle driftssituation. Bemærk: Hvis der stadigvæk er plads til rådighed i hukommelsen efter indlæsning af korridoren, anvendes denne til omgivelsesfunktionen. Indlæsning af data vises nede til højre i displayet over CDsymbolet og foretages også, når ingen navigation er aktiv. Hvis apparatet skal lade nye data fra CD'en, vil du i bestemte situationer blive opfordret til at lægge navigations-cd'en i. Hvis du ikke gør dette under aktiveret navigation, selvom du er blevet opfordret til det, vises kompasrosesymbolet i displayet. Bemærk: Når en navigation er aktiv i den gemte korridor. og du isætter en CD-ROM med anden navigationssoftware end den i apparatet, bliver du spurgt, om denne software skal læses ind i apparatet. Når du vælger at downloade, afbrydes navigationen. Hvis du ikke ønsker at downloade, vises et kompasrosesymbol i displayet efter at du har forladt korridoren. Start af navigation 1 Tryk på NAV-tasten 1, når der er tændt for apparatet. Navigationshovedmenuen bliver vist. I navigationshovedmenuen har du følgende muligheder for valg af mål: q q N1 NAVi TMC SIDSTE 1O MÄLINDK. NAV SIDSTE 10: Valg af de sidste 10 mål MÅLINDKodning: Indtastning af et mål via adressen Derudover har navigationen - i lighed med radiofunktionen - flere hukommelsesniveauer (N1, N2, N3 og N4). På ethvert af disse hukommelsesniveauer kan der lagres seks mål med tasterne 1-6 >. For at skifte mellem navigationens hukommelsesniveauer, 1 tryk så mange gange på NAV-tasten 1 at det ønskede niveau bliver vist i displayets øverste linie. N2 NAVi TMC SIDSTE 1O MÄLINDK. NAV For at navigationen skal kunne starte, skal der være ilagt en TravelPilot-E navigations-cd, eller de nødvendige data skal være tilgængelige i apparatets hukommelse og et mål være indtastet. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 23 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 24 Indtastning af mål Indtastningen af mål kan foretages fra målhukommelsen, ved at indtaste en by eller postnummeret, et bycentrum, en gade/vej, et vejkryds, et husnummer samt fra et udvalg af specielle mål (f.eks. motorvejstilslutning, jernbanestation, hotel, butikscenter osv.). Det ønskede land kan ligeledes vælges. Efter aktivering af navigationen med NAV-tasten 1 vises navigationshovedmenuen. Mål Mulige mål er: q q q q q q de sidste 10 mål, et bycentrum eller i storbyer et bydelscentrum, en gade/vej, et vejkryds med to eller flere gader/veje, et husnummer eller en husblok, særlige mål som f. eks. jernbanestationer, lufthavne, tankstationer og andre offentlige institutioner, mål fra målhukommelsen. q Indtastning af mål via indtastningslinien Indtastningslinien er beregnet til indtastning af f.eks. by- og gadenavne i navigationen. Indtastningslinien har en intelligent ekstrafunktion, dvs. til indtastning tilbydes kun de tegn som logisk kan følge efter de allerede indtastede. Eksempel: Når du indtaster et gadenavn og ingen gade begynder med A i målbyen, vises A'et ikke. Ligeledes vises f.eks. C'et ikke hvis du har indtastet B som første bogstav, og der i målbyen ikke findes gader med bogstavkombinationen BC. Så snart tegnene som du har indtastet, muliggør en entydig tilordning, gøres indtastningen automatisk færdig. Således er for det meste kun indtastning af få bogstaver nødvendig for at indtaste et by- eller gadenavn. Eksempel: Hvis YO indtastes som en bys første to bogstaver i Tyskland, suppleres de automatisk med RCKGEBIET, da der ikke findes andre mulige kombinationer i bylisten på CD'en for Tyskland. Valg af tegn Så snart indtastningslinien kommer frem i displayet, vises de første mulige tegn. Fremgangsmåden er nu som følger: Marker det første tegn. Pluspunkt: For en bedre oversigt vises det markerede tegn forstørret. Bekræft valget ved at trykke på OK-tasten ;. Vælg det næste tegn og bekræft dette ved igen at trykke på OK-tasten ;. BX Y ACH [D] TMC A NAV BX TMC YORCKGEBIE T [D] NAV BX TMC BERL AGE [D ] E SA NAV Når de indtastede tegn giver mulighed for det, bliver navnet automatisk skrevet færdigt. 4 Gentag trinene 1-3 så mange gange at det ønskede navn vises i indtastningslinien. BX BERLIN [D] TMC EG INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP,C NAV TILLÆG 25 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 26 5 Hvir du vil overtage navnet, tryk vedvarende på OK-tasten ; eller tryk på tasten 8. BX BERLIN [D] TMC NAV Det indtastede navn vises i listen over bynavne eller gadenavne (ved indtastning af en by eller en gade). Sletning af indtastede tegn For at slette et forkert indtastet tegn, 1 tryk på -tasten 7 eller ESC-tasten =. Markøren flyttes en position mod venstre. Automatiske navnekompletteringer slettes.

9 Bemærk: Ved at trykke vedvarende på -tasten 7 slettes alle tegn. Ved at trykke vedvarende på ESC-tasten = kommer du til navigationshovedmenuen. Bladning i lister og overtagelse af punkter Da antallet af linier i displayet er begrænset, er listerne fordelt på flere sider. på højre side. Hvis kun pilen er synlig, Listerne er markerede med pile kan du kun blade nedad; hvis kun pilen er synlig, kun opad. 1 2 Drej menuknappen : mod venstre eller højre for at blade i en liste. For at overtage punkter fra listen (f.eks. målby), tryk på OK-tasten ;. BX BERLIN [D] TMC NAV Det forrige eller næste punkt i listen bliver vist. Indtastning af mål - land Ved den første indtastning af et mål bliver du opfordret til at vælge et land. Som regel er det det land, hvor du netop er. 1 Marker og bekræft menupunktet MÅLINDKodning og derefter menupunktet LAND i navigationshovedmenuen. Drej menuknappen : indtil det ønskede land vises og tryk på OK-tasten ;. Bemærk: Det valgte land bliver gemt indtil du vælger et nyt land, en ny CD isættes, eller når TravelPilot kobler helt fra ca. 72 timer efter sidste frakobling. N1 NAVi TMC SIDSTE 1O MÄLINDK. NAV Listen over lande bliver vist. 2 Menuen for indtastning af mål bliver vist. LAND TMC DEUTSCHLAN D (D) NAV Indtastning af mål - by Hvis du vil køre til et mål i en by, skal denne vælges først. Dette gøres ved at indtaste enten byens navn eller postnummer. Pluspunkt: Indtastning af postnummeret har den fordel at målbyen kan vælges entydigt. Bemærk: Et postnummer for en postboks, kan ikke anvendes til indtastningen af mål. I små kommuner kan et postnummer eventuelt gælde for flere landsbyer. Her skal du så vælge det pågældende sted efter indtastning af postnummeret. Som regel er det nok at indtaste det pågældende begyndelsesbogstav. Dette vises så ved siden af postnummeret i displayet. Bemærk: Indtastning af mål via postnummeret er kun mulig hvis de pågældende data findes på navigations-cd'en. BX TMC 1O11 5 BERL IN [D] 5 9 NAV INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 27 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 28 1 Marker og bekræft menupunktet MÅLINDKodning og derefter menupunktet BY i navigationshovedmenuen. UDVALG TMC Linien til indtastning af bynavnet kommer frem, og den sidst indtastede by bliver vist. Pluspunkt: Du får automatisk tilbudt den sidst indtastede by som du kan vælge ved at trykke vedvarende på OK-tasten ; eller ved at trykke på tasten 8. I din TravelPilot bliver de 20 sidste byer lagret. Hvis du som første bogstav indtaster begyndelsesbogstavet til en af de sidste 20 byer, vil den pågældende by blive vist i displayet. Hvis der ikke foreligger nogen overensstemmelse, bliver den første passende registrering fra bylisten vist Indtast bynavnet ved hjælp af indtastningslinien. (Læs i den forbindelse også afsnittet "Indtastning af mål via indtastningslinien"). Skift til listen. Vælg den ønskede by og tryk på OK-tasten ; for at bekræfte byen som mål. Bemærk: Hvis den valgte bys navn findes flere gange, vises en yderligere menu (regionsbestemmelse) med en indtastningslinie. Indtast yderligere bogstaver for nøjagtigt at bestemme byen. Som orienteringshjælp vises luftlinieafstanden og retningen mod målet. Dette forsvinder, når byen er blevet valgt ved at indtaste postnummeret. BY NATIONALE POSOMG. MÄLOMGIV. NAV BX BERLIN [D] TMC Navnet vises i listen over målbyer. EG,C NAV Byen overtages som mål. BX BERLIN [D] TMC NAV AM= BERLIN TMC S NAV Når byen er valgt, bliver du ført videre til menuen for indtastning af mål. Vælg her mellem q SAERLIGT Mål: Du kan direkte vælge særlige mål fra rubrikker i en liste, f.eks. jernbanestation, butikscenter osv. i den valgte by. Læs afsnittet "Indtastning af mål - særlige mål" angående indtastning af særlige mål. GADE: Indtastning af målgade. Om valg af en gade er mulig som mål, er afhængigt af de data der er lagret på navigations-cd'en. CENTRUM: Valg af et by- eller bydelscentrum som mål. Bemærk: Hvis der ikke findes data for enkelte punkter, bliver disse ikke vist. q q Indtastning af mål - særligt mål i målbyen Du kan vælge f.eks. restauranter, parkeringspladser, hoteller osv. direkte i målbyen som særligt mål. Forudsætning er at du har valgt en målby Marker og bekræft menupunktet SAERLIGT Mål. Vælg og bekræft den ønskede rubrik. Indtast navnet på det særlige mål ligesom ved indtastning af mål. Skift til listen. Marker og bekræft det ønskede mål. Der vises en liste over rubrikker med særlige mål. Linien til indtastning af det særlige mål bliver vist. UDVALG TMC CENTRUM GADE SAERLIGT M NAV De eksisterende særlige mål vises i alfabetisk orden. Når det ønskede særlige mål er valgt og bekræftet, kan du starte navigationen. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". UDVALG TMC BUTIKSCENT HOSPITAL HOTEL/MOTE MESSE NAV INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 29 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 30 Indtastning af mål - gade, husnummer og vejkryds Marker og bekræft menupunktet GADE. Indtast gadenavnet ved hjælp af indtastningslinien. (Læs i den forbindelse også afsnittet "Indtastning af mål via indtastningslinien"). Skift til listen. Pluspunkt: For at lette søgningen kan et langt gadenavn også være lagret flere gange, f.eks.: RAABE-WEG, WILHELM- og WILHELM-RAABE- WEG. 4 Marker og bekræft det ønskede gadenavn. Bemærk: Hvis bynavnet på målbyen er optaget flere gange i listen, bliver der aktiveret en undermenu til indlæsning af postnummeret respektive navnet på bydelen, så gaden kan fastlægges nøjagtigt. Efter valg af gade kan du vælge mellem følgende muligheder: q UDVALG TMC CENTRUM GADE SAERLIGT M NAV Gadenavnet vises i listen over gadenavne. GADE TMC UNTER DEN BIRKEN E RB NAV HUSNUMMER: Indtastningen af mål kan suppleres med indtastning af et husnummer eller en husblok.

10 VEJKRYDS: For en nøjere målbestemmelse kan der vælges et vejkryds på den valgte gade. Bemærk: Hvis du foretager en ny indtastning uden at navigationscd-rom'en er lagt i (korridorfunktion), kan du ikke vælge husnummer og gadekryds. GADE TMC q UNTER DEN LINDEN NAV q FORTSÆT: Indtastningen af mål er afsluttet, og du kan starte navigationen. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". Bemærk: Hvis der ikke findes data for enkelte punkter, bliver disse ikke vist. UDVALG TMC HUSNUMMER VEJKRYDS FORTS T NAV Husnummer Med dit TravelPilot anlæg kan du frit indtaste et husnummer med indtastningslinjen. Hvis de indtastede husnummer ikke stemmer overens med databasen på CD'en, bliver listen vist over de husnumre der er til rådighed. 1 2 Marker og bekræft det ønskede husnummer eller den ønskede blok. Nu kan du starte navigationen med OK-tasten ;. Pluspunkt: Efter at målet er blevet indtastet fuldstændigt, og før navigationen startes, er der mulighed for at lagre målet i målhukommelsen. Læs i den forbindelse afsnittet "Målhukommelse". For at tilpasse ruten til dine krav, f. eks. uden motorvej, kan du bestemme ruteoptionerne. Læs i den forbindelse afsnittet "Valg af ruteoptioner" i dette kapitel. Vejkryds Når du har valgt VEJKRYDS, vises en liste over eksisterende vejkryds på målgaden. Bemærk: Hvis et vejkryds findes to gange, vises verdenshjørnet supplerende Marker og bekræft det ønskede vejkryds i listen. Det valgte mål bliver vist. Nu kan du starte navigationen med OK-tasten ;. Pluspunkt: Efter at målet er blevet indtastet fuldstændigt, og før navigationen startes, er der mulighed for at lagre målet i målhukommelsen. Læs i den forbindelse afsnittet "Målhukommelse". For at tilpasse ruten til dine krav, f.eks. uden motorvej, kan du bestemme ruteoptionerne. Læs i den forbindelse afsnittet "Valg af ruteoptioner" i dette kapitel. UDVALG TMC HUSNUMMER VEJKRYDS FORTS T Det valgte mål bliver vist. NAV UDVALG TMC HUSNUMMER VEJKRYDS FORTS T NAV INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 31 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 32 Indtastning af mål - centrum Når du har valgt menupunktet CENTRUM efter indtastning af byen, vises indtastningslinien til valg af bydeles centrum. 1 Indtast centret ved hjælp af indtastningslinien. Bemærk: Når byen er blevet valgt ved at indtaste postnummeret, vises kun de bycentre som har relation til det indtastede postnummer. 2 3 Skift til listen, vælg det ønskede bycentrum, og bekræft det. Nu kan du starte navigationen med OK-tasten ;. Pluspunkt: Efter at målet er blevet indtastet fuldstændigt, og før navigationen startes, er der mulighed for at lagre målet i målhukommelsen. Læs i den forbindelse afsnittet "Målhukommelse". For at tilpasse ruten til dine krav, f.eks. uden motorvej, kan du bestemme ruteoptionerne. Læs i den forbindelse afsnittet "Valg af ruteoptioner" i dette kapitel. De eksisterende bycentre vises alt efter længden på indtastningen. UDVALG TMC CENTRUM GADE SAERLIGT M NAV CEN=RUM TMC CHARLOTTEN BURG [D] NAV Indtastning af mål - særlige mål Med denne funktion er det muligt at vælge særlige mål, f.eks. motorvejsfrakørsler, parkeringshuse, tankstationer, restauranter osv. Der findes forskellige muligheder for valg af særlige mål: q q q Landsdækkende mål - særlige mål såsom grænseovergange osv. Positionsområde - særlige mål som er i nærheden af bilens aktuelle position. Målområde - særlige mål som er i området for det sidste aktive mål. Landsdækkende særlige mål Som særligt mål kan du f.eks. vælge motorvejstilslutninger, motorvejsservicestationer, lufthavne osv. fra hele området på den anvendte navigations-cd. Her skal du bare kende det ønskede måls navn Tryk på NAV-tasten 1. Navigationshovedmenuen bliver vist. Vælg og bekræft menupunktet MÅLINDKodning. Vælg og bekræft menupunktet NATIONALE. Vælg og bekræft den ønskede rubrik. Bemærk: Hvis denne er til rådighed, vises først indtastningslinien. Indtast her det ønskede navn eller de første bogstaver og vælg derefter listen. 5 Vælg og bekræft det ønskede særlige mål. Når det ønskede særlige mål er blevet valgt og bekræftet, kan du starte navigationen. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". Menuen for indtastning af mål bliver vist. UDVALG TMC Der vises en liste over rubrikker med særlige mål. De eksisterende mål vises alfabetisk sorteret. BY NATIONALE POSOMG. MÄLOMGIV. NAV UDVALG TMC FAERGE GRAENSE LUFTHAVN MOTORVEJSF SETUP NAV INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD TILLÆG 33 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 34 Positionsområde Du kan vælge særlige mål relateret til området omkring køretøjets aktuelle position. Bemærk: Menupunktet vises kun, når en position er til rådighed Tryk på NAV-tasten 1. Vælg og bekræft menupunktet MÅLINDKodning. Vælg og bekræft menupunktet POSitionsOMGivelse. Bemærk: Udvalget af rubrikker er afhængigt af data på navigationscd-rom'en. 4 Vælg og bekræft den ønskede rubrik. Bemærk: Hvis denne er til rådighed, vises først indtastningslinien. Indtast her det ønskede navn eller de første bogstaver og vælg derefter listen. 5 Vælg og bekræft det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er blevet valgt og bekræftet, kan du starte navigationen. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". Navigationshovedmenuen bliver vist. Menuen for indtastning af mål bliver vist. Der vises en liste over rubrikker med særlige mål. UDVALG TMC BY NATIONALE POSOMG. MÄLOMGIV. NAV UDVALG TMC De eksisterende mål vises sorteret efter distancen til den aktuelle position. PARKERINGS POST RESTAURANT SPORTSANLA NAV Målområde De særlige mål i målområdet relaterer sig altid til det sidste aktive mål.

11 1 2 3 Tryk på NAV-tasten 1. Vælg og bekræft menupunktet MÅLINDKodning. Vælg og bekræft menupunktet MÅLOMGIVelse. Bemærk: Menupunktet vises kun, når et mål er til rådighed. Der vises en liste over rubrikker med særlige mål. Bemærk: Udvalget af rubrikker er afhængigt af data på navigationscd-rom'en. 4 Vælg og bekræft den ønskede rubrik. Bemærk: Hvis denne er til rådighed, vises først indtastningslinien. Indtast her det ønskede navn eller de første bogstaver, og vælg derefter listen. 5 Vælg og bekræft det ønskede mål. Når det ønskede særlige mål er blevet valgt og bekræftet, kan du starte navigationen. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". Navigationshovedmenuen bliver vist. Menuen for indtastning af mål bliver vist. UDVALG TMC BY NATIONALE POSOMG. MÄLOMGIV. NAV UDVALG TMC De eksisterende mål vises sorteret efter distancen til målet. PARKERINGS POST RESTAURANT SPORTSANLA NAV INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 35 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 36 Indtastning af mål - sidste 10 mål TravelPilot lagrer automatisk de 10 sidste mål, hvortil der er blevet beregnet en rute. Disse mål kan du vælge direkte efter behov. Når hukommelsen er fyldt, slettes det ældste mål ved beregningen af en ny rute. For at vælge et af de sidste 10 mål, marker og bekræft menupunktet SIDSTE 10 i navigationshovedmenuen. Vælg det ønskede mål og bekræft det. Ruten beregnes og navigationen startes. Bemærk: Eventuelt bliver du opfordret til at lægge navigations-cdrom'en i hvis denne ikke er i CD-drevet. N1 NAVi TMC SIDSTE 1O MÄLINDK. NAV SIDS=E MAAL TMC BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Indtastning af mål - fra målhukommelsen Mål som du ofte kører til, kan gemmes i målhukommelsen og herfra akitveres til nye navigationer. Læs i den forbindelse afsnittet "Målhukommelse". Der er fire hukommelsesniveauer til rådighed for navigationen (N1, N2, N3 og N4). På hvert niveau kan der lagres seks mål. For at vælge mål fra målhukommelsen, 1 tryk på NAV-tasten 1. Navigationshovedmenuen og det sidste aktive hukommelsesniveau bliver vist Tryk så mange gange på NAV-tasten 1, at det ønskede hukommelsesniveau bliver vist. Tryk på den af tasterne 1-6 >, hvor det ønskede mål er lagret. Hvis du vil overtage målet til navigationen, tryk på OK-tasten ;. Bemærk: Eventuelt bliver du opfordret til at lægge navigations-cdrom'en i hvis denne ikke er i CD-drevet. N1 TMC MAAL 2 BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Det mål som er lagret på den valgte tast, vises i displayet. Navigationen startes. Læs i den forbindelse afsnittet "Navigation". INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 37 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 38 Målhukommelse I målhukommelsen kan du lagre mål til senere navigation. Derudover kan den aktuelle position bestemmes som positionsmarkering og hukommmelsen aktiveres som mål på et senere tidspunkt. Bestemmelse af en positionsmarkering er mulig under en navigation. Til lagring af målene findes der i alt 24 lagerpladser, seks på hver af navigationens hukommelsesniveauer. Lagring af nyt mål i målhukommelsen Efter at målet er blevet indtastet fuldstændigt, og før navigationen startes, er der mulighed for at lagre målet i målhukommelsen. 1 Vælg det hukommelsesniveau, hvor du vil lagre målet. Til dette formål trykkes der på NAV-taste 1 indtil det ønskede niveau (N1, N2, N3 eller N4) bliver vist i displayet. Tryk længere end to sekunder på den af tasterne 1-6 >, hvor målet skal lagres. N1 MAAL TMC 2 BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Efter lagring af målet hører du en signaltone. Lagring af aktivt mål i målhukommelsen Hvert aktivt mål af navigationen kan lagres i målhukommelsen. 1 2 Tryk to gange på -tasten <. Vælg det hukommelsesniveau, hvor du vil lagre målet. Tryk hertil så mange gange på NAV-tasten 1 at det ønskede niveau (N1, N2, N3 eller N4) vises i displayet. Tryk længere end to sekunder på den af tasterne 1-6 > hvor målet skal lagres, mens målet bliver vist. Det aktuelle mål bliver vist. N1 MAALINFO TMC 26 km 19:16 BERLIN [D], BERLIN, NAV 3 Efter lagring af målet hører du en signaltone. Derefter vises navigationsbilledet igen. Lagring af aktuel position som mål Du har mulighed for at lagre bilens aktuelle position som mål i målhukommelsen. Denne funktion er praktisk, når du kører forbi et interessant sted under køreturen som du vil hen til på et senere tidspunkt. Bemærk: For at bilens position kan lagres som mål, skal der være lagt en navigations-cd i. For at lagre den aktuelle position som mål, 1 2 tryk på NAV-tasten 1. Vælg det hukommelsesniveau, hvor du vil lagre positionen. Tryk hertil så mange gange på NAV-tasten 1 at det ønskede niveau (N1, N2, N3 eller N4) vises i displayet. Tryk på -tasten <. Tryk længere end to sekunder på den af tasterne 1-6 > hvor positionen skal lagres, mens positionen bliver vist. N1 POSI=ION TMC 3 4 Den aktuelle position bliver vist. B243, SCHÜ TZENWIESE NAV Positionen overtages i målhukommelsen. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 39 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 40 Navigation Start af navigation Efter indtastning af et mål vises måladressen i displayet. Hvis du vil starte navigationen til dette mål, 1 tryk på OK-tasten ;. N1 MAAL TMC BERLIN [D], BERLIN, UNTER DEN LINDEN NAV Ruteberegning Efter start af navigationen vises en advarsel i ca. 5 sekunder i displayet. Derefter begynder systemet at beregne ruten. Pluspunkt: Under og efter ruteberegningen læses ruten komplet ind i navigationens hukommelse. Således har du mulighed for at tage navigationscd'en ud af apparatet efter indlæsningen og afspille en musik-cd. Når bilen er på en digitaliseret vej, foregår navigationen efter afslutning af ruteberegningen via akustiske og optiske kørselsanvisninger.

12 Bemærk: Under en navigation vises et kompasrosesymbol i displayet i følgende tilfælde: Bilen er på en ikke digitaliseret vej. TravelPilot kan ikke beregne nogen rute til det valgte mål. Du har forladt det område eller den korridor som er lagret på navigations-cd'en. Følg i disse tilfælde kompasrosesymbolet. Så snart der køres ad en digitaliseret vej, modtages igen akustiske og optiske kørselsanvisninger. Pluspunkt: Hvis du fraviger den anbefalede rute, beregner systemet automatisk en ny rute fra bilens aktuelle position til det valgte mål. Eventuelt bliver du opfordret til at lægge navigations-cd'en i. BEMAERK TMC FOLG / F RDSELSREGLERNE NAV FM1 TMC NDR 2 NAV RUTEBEREGNING AKTIV FM1 TMC NDR 2 NAV Kørselsanvisninger I displayets midterste område vises de optiske kørselsanvisninger. Ved ligeudkørsel vises under kørselsanvisningen navnet på gaden eller vejen der aktuelt køres ad. Oppe til højre vises den aktuelle distance til målet og oppe til venstre den forventede ankomsttid. Når der bliver vist anvisninger om at dreje fra, ser du til højre for kørselsanvisningerne et skærmfelt hvor distancen til det næste afgørende punkt (f.eks. et vejkryds) vises symbolsk, og hvis det findes, navnet på vejen, hvor der skal drejes til, over symbolet for at dreje fra. Over kørselsanvisningerne vises den aktuelle lydkilde. Ved brug af radioen vises her stationsnavn eller frekvens, ved brug af Multi CD-boksen vises titel og CD-nummer. Pluspunkt: De seks taster 1-6 > samt -tasten 7 og -tasten 8 har, mens navigationen er aktiv, den samme funktion som i den netop aktive lydkildes hovedmenu. Det betyder at du til enhver tid kan vælge den aktive lydkildes vigtigste grundfunktioner uden at skulle afslutte navigationen. Derudover støtter TravelPilot dig ved at give forslag til kørslen og varsler rettidigt om de punkter hvor du skal dreje. Strækningen vil herunder blive meddelt med benævnelse af gadenavnet (forbundshovedveje og motorveje). Du kan også fuldstændigt slå sproggengivelse fra (s. "Indstilling af sprogoptioner" i kapitlet "Setup - grundindstillinger"). Med TravelPilot kan du i stedet for vælge at få detaljerede meldinger om kødannelser ("Indstilling af sprogoptioner" i kapitlet "Setup - grundindstillinger"). FM TMC NDR 2 26km NAV B6, WESTSC HNELLWEG FM1 TMC NDR 2 NAV B1, KAISER STRASSE CD TMC =02/12 26km NAV B6, WESTSC HNELLWEG INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 41 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 42 Skift af lydkilde Under navigationen kan du til enhver tid skifte lydkilde. 1 Tryk under den aktive navigation på BAND-tasten 4 eller CD C-tasten 5 for at skifte mellem radio og Multi CD-funktionen. Hovedmenuen for den valgte lydkilde bliver vist. Multi CD-funktionen er kun mulig med tilsluttet og driftsklart Multi CD-boks. Når du vil skifte tilbage til navigationsbilledet, 2 tryk på NAV-tasten 1. Afbrydelse af navigation For at afbryde en aktiv navigation, 1 tryk på ESC-tasten =. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Hvis du virkelig vil afbryde navigationen, 2 2 tryk på OK-tasten ; eller tryk igen på ESC-tasten =. Bemærk: Efter afbrydelse af navigationen gemmes data for den aktuelle korridor i hukommelsen. Således er en navigation til det sidste mål mulig uden at navigations-cd-rom'en skal lægges i. Ved indtastning af et nyt mål kan det eventuelt ske at du bliver opfordret til at lægge navigationscd-rom'en i. hvis du ikke vil afbryde navigationen, NAVI TMC AFBRYD MÄLFOLGNING? / NAV Dynamisk navigation Under en dynamisk navigation analyserer TravelPilot digitale trafikmeldinger og anvender disse til ruteplanlægningen. Trafikmeldingerne modtages fra TMCstationer (Traffic Message Channel). Det er RDS-stationer som også sender deres trafikmeldinger digitalt. Hvis der allerede bliver modtaget en TMC-station, vises TMC-symbolet i displayet. Hvis du vil udføre en navigation dynamisk som allerede er aktiv, tryk længere end to sekunder på NAV-tasten 1 under navigationen. Marker og bekræft menupunktet RUTEOPTION. Marker og bekræft ruteoptionen DYNAMisk. Der bliver vist en valgmenu. NAVI TMC KO / RUTEOPTION NAV RU=EOP=IONER TMC Menuen for indstilling af ruteoptionerne bliver vist. Ruteoptionen er aktiveret, hvis der kommer et udfyldt kvadratisk felt frem bagefter. Bemærk: Når du vælger dynamisk navigation, kan du supplerende vælge mellem en hurtig, kort eller optimal ruteberegning. 4 Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ; og derefter på ESC-tasten =, eller to gange på ESC-tasten =. DYNAM. HURTIG KORT OPTIMAL o o NAV FM TMC NDR 2 26km NAV Ruten beregnes på ny, og navigationsbilledet bliver vist. Derudover vises TMC-symbolet indrammet. Bemærk: Eventuelt bliver du opfordret til at lægge navigations-cdrom'en i hvis denne ikke er i CD-drevet. For en dynamisk navigation skal en TMC-station være indstillet under navigationen. Hvis der ikke er indstillet nogen TMC-station, blinker TMC-symbolet. B6, WESTSC HNELLWEG INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 43 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 44 Nyberegning af ruten Hvis TravelPilot modtager en trafikmelding over TMC som er relevant for ruten, startes der automatisk en ny beregning af ruten. En akustisk melding henviser til den nye beregning. Pluspunktet: Med TravelPilotbliver der, hvis sproggengivelsen for trafikmeldingerne er aktiveret ("Indstilling af sprogoptioner" i kapitlet "Setup - grundindstillinger"), mundtligt givet en detailjeret kø-melding (såfremt meldingen har med den aktuelle rute at gøre). Om TravelPilot så virkelig beregner en anden rute, er afhængigt af de informationer som er sendt over TMC. Hvis du på trods af den nye beregning bliver ført gennem en kø, modtager du en akustisk meddelelse om at der er bilkøer på ruten. indstilling af TMC-station Når TMC-automatikken er aktiveret, indstilles automatisk en TMC-stationhvis du har valgt DYNAMisk som ruteoption, og der forinden ikke er blevet modtaget nogen TMC-station. Bemærk: TMC-søgningen kan vare længe, da hele frekvensbåndet gennemsøges for TMC-stationer. I denne tid kan radiofunktionen ikke anvendes.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) For at aktivere TMC-automatikken er fremgangsmåden som følger: 1 2 Tryk på Marker og bekræft menupunktet RADIO. Indstillingsmenuen bliver vist. En valgmenu bliver vist Marker og bekræft menupunktet TMC AUTO. Vælg menupunktet ON og tryk på OK-tasten ;. Tryk to gange på ESC-tasten = for at komme tilbage til navigationsbilledet. radio TMC TMC AUTO SOG / NAV Manuel indstilling af TMC-station For at indstille en TMC-station manuelt er fremgangsmåden som følger: 1 Tryk på -tasten 7 eller -tasten 8. Den næste station som kan modtages, indstilles. Hvis dette er en TMC-station, vises TMC-symbolet i displayet. Start i modsat fald søgningen igen. Læsning af TMC-meldinger TravelPilot muliggør visning af de trafikmeldinger i displayet som er blevet modtaget via TMC (Traffic Message Channel). 1 Tryk længere end to sekunder på TRAF-tasten?. TMC-meldingerne vises ordnet efter vejnumre. menuknappen : for at gennemblade meldingen. Tryk på ESC-tasten = for at skifte tilbage til listen. og bekræft menupunktet KØ. trykkes en gang på OK-tasten ;. Tryk på ESC-tasten =. En valgmenu bliver vist. Marker og bekræft menupunktet KØ. på ESC-tasten =. I displayet vises en forespørgsel. En valgmenu bliver vist. som skal indstilles, er: q q q q DYNAMisk: Dynamisk navigation med TMC. HURTIG: Tidsoptimeret ruteberegning. KORT: Strækningsoptimeret ruteberegning. OPTIMAL: Tids- og strækningsoptimeret ruteberegning. kan sammenlignes med en stedkendt chauffør. Når f.eks. og bekræft menupunktet RUTEOPTION. Vælg den ruteoption som du vil ændre. Tryk på OK-tasten ; for at ændre indstillingen. En valgmenu bliver vist. en af disse optioner aktiveres, deaktiveres de to andre. Når ingen navigation er aktiv, vises lydkilden igen. kan blade i listen ved at dreje menuknappen :. tryk på ESC-tasten =. Den beregnede ruteliste bliver vist. og slukke standby for trafikmeldinger under navigationen. 1 Tryk på TRAF-tasten?. TA-funktionen aktiveres eller deaktiveres. Når du har aktiveret TA-funktio-symbolet i displayet. RDS og REG skal særskilt aktiveres/deaktiveres i menuen. q radio TMC RDS RDS NAVN REGIONAL HICUT NAV Tænd/sluk RDS-komfortfunktionen AF Tryk på Indstillingsmenuen bliver vist. Marker og bekræft menupunktet RADIO. Marker og bekræft menupunktet RDS. Vælg ON eller OFF for at tænde eller slukke for AF-funktionen. Tryk på OK-tasten ; eller ESC-tasten = for at lagre indstillingen. En valgmenu bliver vist. rds TMC ON OFF NAV Valgmenuen vises igen. 6 Tryk to gange på ESC-tasten = for at afslutte valgmenuen. Tænd/sluk RDS-komfortfunktionen REG Tryk på Marker og bekræft menupunktet RADIO. Indstillingsmenuen bliver vist. En valgmenu bliver vist. Marker og bekræft menupunktet REGIONAL. Vælg ON eller OFF for at tænde eller slukke for regionalfunktionen. Tryk på OK-tasten ; eller ESC-tasten = for at lagre indstillingen. Tryk to gange på ESC-tasten = for at afslutte valgmenuen. regional TMC ON OFF NAV Valgmenuen vises igen. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 51 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 52 Start af radio For at starte radioen, 1 tryk kort på FM AM-tasten 4. Stationen der sidst er blevet modtaget, spilles. FM1 TMC NDR 2 ffn Ante JUMP NAV Valg af bølgeområde/hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM) samt MB og LB (AM). For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hvert et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres seks stationer. For at skifte mellem hukommelsesniveauerne og bølgeområderne, tryk så mange gange på FM AM-tasten 4 at det ønskede bølgeområde/ hukommelsesniveau vises i displayet, eller tryk på OK-tasten ;. Marker det ønskede bølgeområde eller hukommelsesniveau, og tryk på OKtasten ;. NDR2 NJOY RAD2 NIVEAU TMC Listen over bølgeområder/hukommelsesniveauer bliver vist. Det valgte bølgeområde eller hukommelsesniveau vises og den sidst indstillede station spilles. FM1 FM2 FMT MW NAV Indstilling af stationer Der findes flere måder at indstille stationer på. Automatisk stationssøgning 1 Tryk på -tasten 7 eller -tasten 8. Bemærk: Stationssøgningens følsomhed kan indstilles. Læs i den forbindelse afsnittet "Indstilling af radiofunktioner" i kapitlet "Setup - grundindstillinger". Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. 1 1 Drej menuknappen :, eller tryk længere end to sekunder på -tasten 7 eller -tasten 8. Den næste station som kan modtages, indstilles. Frekvensen ændres trinvist. INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 53 INTRODUKTION NAVIGATION RADIO CD / MP3 MULTI CD SETUP TILLÆG 54 Lagring af stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2, FMT eller et af bølgeområderne MB eller LB. Indstil den ønskede station. Tryk længere end to sekunder på den af stationstasterne 1-6 >, hvor stationen skal lagres. I displayet vises det lagrede stationsnavn eller frekvensen ved siden af den tilsvarende hukommelsestast. Bemærk: Hvis stationsnavnet er for langt, vises det forkortet i displayet. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Tryk længere end to sekunder på BAND-tasten 4. Lagringen starter. I displayet vises T-STORE. Hver lagret station spilles i ca. 3 sekunder. varer 10 sekunder. Start SCAN 1 Tryk længere end to sekunder på OK-tasten ;. Skanningen starter. betyder Enhanced Other Network. trafikmeldingen skiftes igen tilbage til det hidtidige program. Bemærk: Trafikmeldingernes lydstyrke kan indstilles. trafikradio-prioritet 1 Tryk på TRAF-tasten?. -symbolet lyser i displayet. Tryk på TRAF-tasten?, mens trafikmeldingen høres. Den aktuelle melding afbrydes.

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVEL PILOT E1 WEISS GG http://da.yourpdfguides.com/dref/3319482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Betjeningsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Betjeningsvejledning www.blaupunkt.com Apparatoversigt 2 2 4 1 3 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Kort tryk: Aktiverer navigationen og de fire hukommelsesniveauer.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-V NAVI-RECHNER OCD http://da.yourpdfguides.com/dref/3312099 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R52 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.

Navigation. Quick guide. Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2. Navigation Quick guide Den fulde vejledning findes på: www.asmarketing.dk > Diverse links (på forsiden) > igo primo version 1.2.1 Navigation og Multimedia System Start navigationen ved at trykke på Navigation

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111

Din brugermanual PIONEER AVIC-F220 http://da.yourpdfguides.com/dref/5597111 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning

Navigationssystem. TravelPilot RGS 08. Betjeningsvejledning Navigationssystem TravelPilot RGS 08 Betjeningsvejledning Vigtige henvisninger til trafiksikkerheden Betjening under kørslen Som chauffør er du alene ansvarlig for trafiksikkerheden. Anvend derfor kun

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot E1/E2. Monteringsvejledning. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot E1/E2 Monteringsvejledning www.blaupunkt.com Montagevejledning Sikkerhedsforskrifter Under monteringen og tilslutningen skal nedenstående sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890

Din brugermanual MIO 168 http://da.yourpdfguides.com/dref/1183890 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i MIO 168 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op.

LAVT BATTERI SIGNAL - Hvis ERROR blinker alene 7 gange, hurtigt efter hinanden, er batteriet ved at være brugt op. ELEKTRONISK DIGITAL KOMBINATIONSLÅS RUNNER GENERELLE NOTER (3. UDGAVE) TYPER DER FINDES 4 VERSIONER: NORMAL (V.01) MED KODE TIL BRUG OG TIL NØDSITUATIONER (V.02), MED TIDSFORSINKELSE (V.03), TIL INDGANGSDØRE

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695

Din brugermanual PHILIPS 21PV288 http://da.yourpdfguides.com/dref/977695 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909

Din brugermanual VDO DAYTON TV 5200 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701909 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere