D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes"

Transkript

1 D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere, der er fra 00 eller senere Bilmodtagere, der er udstyrede med MP-kompatibel styring af CD-skifter Bilmodtagere, som kan vise CD Text, MP-mappe/-filnavne eller ID-tag * 1 Modtagere, der ikke er nævnt på listen, er ikke kompatible med KS-PD500 Er du i tvivl om hvilken kontroltype, modtageren er Se på listen med understøttede JVC-bilmodtagere og sammenhold med din egen modtagertype. Om D. AFSPILLEREN kompatibel med denne adapter Du kan styre D. AFSPILLEREN via denne adapter ved at tilslutte den til cradle-stikket på D. AFSPILLEREN. Denne adapter er kompatibel medfølgende D. AFSPILLER (fra december, 005): 7 XA-HD500 (firmwareversion eller senere) Hvis firmwareversionen på D. AFSPILLEREN er ældre end den ovennævnte, skal du opdatere firmwaren, før D. AFSPILLEREN bruges sammen med denne adapter. Oplysninger om opdatering af D. AFSPILLEREN, findes i opdateringsmanualen, der følger med D. AFSPILLEREN. 4 Meddelelser om hvordan denne adapter anvendes Når D. AFSPILLEREN er tilsluttet adapateren, virker knapperne ikke, så længe Ekst. enhed tilsl.* vises på D. AFSPILLERENS display. Listens displayfunktion fungerer ikke ordentligt til betjening af D. AFSPILLEREN. Det kan tage op til 5 sekunder, før den valgte afspilningsindstilling aktiveres. Styremekanismerne på D. AFSPILLEREN fungerer muligvis ikke korrekt, hvilket afhænger af kommunikationens status mellem denne adapter og D. AFSPILLEREN. Tekstoplysningerne om spor, kategorier osv. vises muligvis ikke korrekt på D. AFSPILLEREN, når den betjenes via denne adapter. Numrene på de mapper/spor, der vises på modtageren, når valgmenuen betjenes, kan være forskellig fra de numre, der vises på D. AFSPILLEREN. Hvis menupunkterne ikke vises korrekt, når valgmenuen betjenes, skal displaytilstanden ændres på modtageren. Navnene på sporene eller kategoriinformationerne vises muligvis ikke korrekt, når valgmenuen betjenes med eller 4 knappen. Det anbefales at bruge fjernbetjeningen til at betjene modtagere, som har kontroltype A, D eller E. Tilslut ikke noget apparat til USB Mini B-stikket på D. AFSPILLEREN, mens D. AFSPILLEREN tilsluttes adapteren. Alarm* og Slumre* på Urindstilling* indstilles automati will be automatisk på Sluk* når D. AFSPILLEREN sluttes til adapteren. Mens D. AFSPILLEREN tilsluttes adapteren, sker følgende. D. AFSPILLEREN vender tilbage til normal, når den kobles fra adapteren: Lydindstilling* (undtagen CC Converter* virker ikke. Biplyden lyder ikke, også selvom Bip* funktionen på D. afspilleren er indstillet til Tænd*. Auto standby* virker kun, hvis bilmodtageren er slukket. Når D. AFSPILLEREN tændes, genoptages afspilning ikke fra det sted, hvor afspilningen blev stoppet i følgende situation* : Hvis D. AFSPILLEREN er blevet slukket med adapteren tilsluttet og Blandet afspilning* indstillet til Tænd* * Angivelsen på displayet er anderledes, afhængig af indstillingen af Menusprog på D. AFSPILLEREN. * I det tilfælde er rækkefølgen af sangene tilfældig, når D. AFSPILLEREN tændes igen, og afspilningen starter.

2 Funktioner fra kontrolpanelet For Type A Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper : funktioner efter, at der er trykket på MODE. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på MODE igen. (Åbner topmenuen) (Vælger de næste (Går tilbage til det foregående lag) 7 (Spil/Stop) 5 (Vælger de foregående ENTER (Bekræfter valget) Gentageindstilling* 1 Gentageindstilling* 1 Blandet afspilning* 1 Blandet afspilning* 1 Grundlæggende funktion Tryk på for at gå til de næste spor. Tryk på 4 for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Tryk og hold inde på for fremspoling. Tryk og hold inde på 4 for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Tryk på 4, når du har trykket på MODE. Hver gang du trykker på 4, efter du har trykket på MODE, standser og genoptages afspilningen skiftevis. 1 Tryk på, når du har trykket på MODE, for at åbne topmenuen.* Tryk på MODE. Tryk på eller 4 for at vælge et element. 4 Når du har trykket på MODE, tryk på 4 for at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på efter at have trykket på MODE. 5 Gentag trin til 4 indtil det ønskede spor er bekræftet. Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på eller 4. Valg af afspilningsmodi* Gentag afspilning* 4 : Når du har trykket på MODE, skal du trykke på 5 flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.* 1 Track (Spor): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Tænd på D. afspilleren. Disc (Disk): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Alle på D. afspilleren. Blandet afspilning* 4 : Når du har trykket på MODE, skal du trykke gentagne gange på 6 for at vælge All eller MAG for at starte Blandet afspilning. * 1 For nogle receivere er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren. * Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder. * For receivere, som viser CD-CH (cd-skifter), når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen. * 4 Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

3 Funktioner fra kontrolpanelet For Type B Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper : funktioner efter, at der er trykket på MODE. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på MODE igen. (Åbner topmenuen) (Går tilbage til det foregående lag) (Vælger de næste 7 (Spil/Stop) 5 (Vælger de foregående ENTER (Bekræfter valget) Gentageindstilling* 1 Gentageindstilling* 1 Blandet afspilning* 1 Blandet afspilning* 1 Grundlæggende funktion Tryk på for at gå til de næste spor. Tryk på 4 for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Tryk og hold inde på fremspoling. Tryk og hold inde på 4 for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Tryk på. Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis. 1 Tryk på 5 for at åbne topmenuen.* Tryk på eller 4 for at vælge et element, tryk derefter på for at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor. Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på eller 4. Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på 5. Valg af afspilningsmodi* Gentag afspilning* 4 : Når du har trykket på MODE, skal du trykke på 5 flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion.* 1 Track (Spor): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Tænd på D. afspilleren. Disc (Disk): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Alle på D. afspilleren. Blandet afspilning* 4 : Når du har trykket på MODE, skal du trykke gentagne gange på 6 for at vælge All eller MAG for at starte Blandet afspilning. * 1 For nogle receivere er talknapperne til valg af afspilningsfunktioner forskellige. Se vejledningen, der følger med receiveren. * Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder. * For receivere, som viser CD-CH (cd-skifter), når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen. * 4 Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

4 Funktioner fra kontrolpanelet For Type C Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen. (Åbner topmenuen) (Går tilbage til det foregående lag) 7 (Spil/Stop) 5 (Vælger de foregående Springer de foregående 10 elementer over (Vælger de næste Springer de næste 10 elementer over ENTER (Bekræfter valget) Grundlæggende funktion Tryk på for at gå til de næste spor. Tryk på 4 for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Tryk og hold inde på for fremspoling. Tryk og hold inde på 4 for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Tryk på. Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis. 1 Tryk på 5 for at åbne topmenuen.* 1 Tryk på eller 4 for at vælge et element, tryk derefter på for at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor. Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på eller 4. Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på 5. Valg af afspilningsmodi* Se afsnittet om betjening af afspilningstilstande i vejledningen, der følger med receiveren. Gentag afspilning* : Vælg en af følgende: Track (Spor): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Tænd på D. afspilleren. Disc (Disk): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Alle på D. afspilleren. Blandet afspilning* : Vælg All eller MAG for at aktivere Blandet afspilning. * 1 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder. * For receivere, som viser CD-CH (cd-skifter), når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen. * Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

5 Funktioner fra kontrolpanelet For Type D (KD-NX901) Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper : funktioner efter, at der er trykket på OK. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på OK igen. : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen. (Se også side 11). Drej mod uret: (Går til det foregående lag) 7 (Spil/Stop) Drej med uret: (Går til det næste lag) (Åbner topmenuen) Ændrer displayinformationen Bladrer i displayinformationen Ændrer funktionerne for knapperne (se nedenfor) Hvis du trykker på MODE ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målknappen. Hvis du trykker på MODE eller DISP igen, gendannes den oprindelige funktion.* (efter at du har trykket på MODE) (Se også side 11). Gendanner knappernes originale funktioner Gentageindstilling Blandet afspilning Annullerer afspilningsfunktionen * Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder. Fortsættes.

6 Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper : funktioner efter, at der er trykket på OK. Hvis du vil genoprette den oprindelige funktion, skal du trykke på OK igen. : funktioner, når du trykker og holder inde på knappen. (Se også side 11.) Drej mod uret: 5 (Vælger de foregående ENTER (Bekræfter valget) Drej med uret: (Vælger de næste (Går tilbage til det foregående lag) Ændrer displayinformationen Bladrer i displayinformationen Ændrer funktionerne for knapperne (se nedenfor) Hvis du trykker på MODE ændres knappernes funktion som følger. Tryk på knappen før du trykker på målknappen. Hvis du trykker på MODE eller DISP igen, gendannes den oprindelige funktion.* (efter at du har trykket på MODE) (Se også side 11.) Gentageindstilling Gendanner knappernes originale funktioner (Vælger de næste Springer de næste 10 elementer over 5 (Vælger de foregående Springer de foregående 10 elementer over Blandet afspilning Annullerer afspilningsfunktionen * Knapperne gendanner også de oprindelige funktioner, hvis der ikke udføres nogen funktioner i ca. 15 sekunder. Fortsættes.

7 Grundlæggende funktion Drej kontrolskiven med uret for at gå til de næste spor. Drej kontrolskiven mod uret for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Når du har trykket på MODE, skal du trykke og holde inde på 4 for at spole fremad. Når du har trykket på MODE, skal du trykke og holde inde på 1 for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Når du har trykket på OK, skal du dreje kontrolskiven mod uret for at vælge at standse eller genoptage afspilningen. Sådan bladrer du i displayinformationen: Tryk og hold inde på DISP. Sådan ændrer du i displayinformationen: Tryk på DISP. 1 Når du har trykket på OK, skal du dreje kontrolskiven med uret for at åbne topmenuen.* 1 Tryk på OK. Drej kontrolskiven for at vælge et element. 4 Efter at have trykket på OK, drejes kontrolskiven modsat uret for at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. For at gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på OK, derefter dreje kontrolskiven mod uret. 5 Gentag trin til 4 indtil det ønskede spor er bekræftet. Du kan også springe 10 elementer over ad gangen. Når du har trykket på MODE, skal du trykke på 4 for at overspringe de næste 10 elementer, eller på 1 for at overspringe de 10 foregående elementer. Valg af afspilningsmodi* Gentag afspilning* : Når du har trykket på MODE, skal du trykke på flere gange for at vælge en ønsket gentagefunktion. Track (Spor): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Tænd på D. afspilleren. Disc (Disk): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Alle på D. afspilleren. For at annullere skal du trykke på MODE, derefter skal du trykke på 6. Blandet afspilning* : Når du har trykket på MODE, skal du trykke gentagne gange på for at vælge All eller MAG for at starte Blandet afspilning. For at annullere skal du trykke på MODE, derefter skal du trykke på 6. * 1 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder. * For receivere, som viser CD-CH (cd-skifter), når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen. * Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

8 Betjeningsfunktioner fra berøringspanelet For Type E Sådan virker tasteikonerne på berøringspanelet som D. afspillerens betjeningsknapper Der er forskellige typer display på berøringspanelerne. Vælg det eksempel, som ligner displayet på din receiver, blandt følgende. : fungerer, når du holder tasteikonet inde. Eksempel 1: (Åbner topmenuen)* (Går tilbage til det foregående lag)* (Vælger de næste Springer de næste 10 elementer over 7 (Spil/Stop)* Eksempel : ENTER (Bekræfter valget)* 5 (Vælger de foregående Springer de foregående 10 elementer over 7 (Spil/Stop)* (Åbner topmenuen)* ENTER (Bekræfter valget)* (Går tilbage til det foregående lag)* 5 (Vælger de foregående Springer de foregående 10 elementer over (Vælger de næste Springer de næste 10 elementer over * Hvis receiveren er udstyret med et stemmeunderstøttet system, hører du enten Folder up (mappe op) eller Folder down (mappe ned), når du trykker på disse tasteikoner. Fortsættes.

9 Grundlæggende funktion Tryk på for at gå til de næste spor. Tryk på 4 for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Tryk og hold inde på for fremspoling. Tryk og hold inde på 4 for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Tryk på DISC / eller FOLDER /. Hver gang du trykker på tasteikonet, standser og genoptages afspilningen skiftevis. 1 Tryk på DISC +/ eller FOLDER +/ for at åbne topmenuen.* 1 Tryk på eller 4 for at vælge et emne, tryk så på DISC / eller FOLDER / or at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor. Du kan også overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på eller 4. Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke DISC +/ eller FOLDER +/. Valg af afspilningsmodi* Se afsnittet om betjening af afspilningstilstande i vejledningen, der følger med receiveren. Gentag afspilning* : Vælg en af følgende: Track (Spor): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Tænd på D. afspilleren. Disc (Disk): Fungerer på samme måde som Gentageindstilling Alle på D. afspilleren. Blandet afspilning* : Vælg All eller MAG for at aktivere Blandet afspilning. * 1 Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder. * For receivere, som viser CD-CH (cd-skifter), når D. afspilleren vælges som kilde, kan du kun bruge en af afspilningsindstillingerne ad gangen. * Når der er valgt en afspilningsfunktion, lyser den tilsvarende indikator på receiverens display.

10 Funktioner fra fjernbetjeningen Fra fjernbetjeningen er afspilningsfunktionsvalget ikke tilgængeligt. Udfør funktionen på kontrolpanelet for at vælge en afspilningsfunktion. Du kan styre D. afspilleren med fjernbetjeningen, der følger med receiveren. Eksempler: RM-RK50 RM-RK00 RM-RK0 Sådan virker knapperne på kontrolpanelet som D. afspillerens betjeningsknapper Illustrationerne af RM-RK00 bruges som eksempler. (Åbner topmenuen) (Går tilbage til det foregående lag) (Vælger de næste 7 (Spil/Stop) 5 (Vælger de foregående ENTER (Bekræfter valget) Grundlæggende funktion Tryk på (eller ) for at gå til de næste spor. Tryk på 4 (eller ) for at gå til begyndelsen af det aktuelle spor og de foregående spor. Tryk og hold inde på (eller ) for fremspoling. Tryk og hold inde på 4 (eller ) for at spole tilbage. Start eller stands afspilning: Tryk på. Hver gang du trykker på knappen, standser og genoptages afspilningen skiftevis. 1 Tryk på 5 for at åbne topmenuen.* Tryk på /4 (eller /) for at vælge et element, tryk derefter på for at bekræfte valget. Når det valgte element har et næste lag, åbner du laget. Gentag proceduren indtil du bekræfter et ønsket spor. Du kan overspringe 10 elementer ad gangen ved at trykke og holde inde på /4 (eller /). Hvis du vil gå tilbage til det foregående lag, skal du trykke på 5. * Valgfunktionen for menuen vil blive annulleret; Hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 5 sekunder.

11 D. AFSPILLERENS kontrolniveau Niveau 1 1 Aktivér modtageren og vælg CD-skifteren som kilde for at afspille D. AFSPILLEREN. Når D. AFSPILLEREN tilsluttes denne adapter med både Gentageindstilling og Blandet afspilning aktiveret, er det kun Gentagefunktionen, der fungerer. Du kan ikke aktivere både Gentageindstillingen og Blandet afspilning på samme tid, når D. AFSPILLEREN betjenes fra modtageren. 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på D. AFSPILLEREN og modtageren. Gentageindstilling Blandet afspilning D. AFSPILLEREn Alle Tænd Receiver Track (Spor) Folder (Mappe) Disc (Disk) All/MAG Disc (Disk) Folder (Mappe) Selv om du kan vælge Folder (mappe) som tilstanden Repeat (gentag) og Disc (disk) eller Folder (mappe) som tilstanden Random (tilfældig) på nogle modtagere, så annulleres disse afspilningstilstande i løbet af nogle få sekunder. Niveau 1 Aktivér modtageren og vælg D. AFSPILLEREN som kilde for at afspille D. AFSPILLEREN. Når D. AFSPILLEREN tilsluttes denne adapter med både Gentageindstilling og Blandet afspilning aktiveret, fungerer begge funktioner. Du kan aktivere både Gentageindstillingen og Blandet afspilning på samme tid, når D. AFSPILLEREN betjenes fra modtageren. 4 Tabellen herunder viser de tilsvarende afspilningstilstande på D. AFSPILLEREN og modtageren. Gentageindstilling D. AFSPILLEREn Alle Tænd Receiver One (En) All (Alle) On (Tændt) Blandet afspilning Læs den betjeningsvejledning, der følger med modtageren, for at få yderligere oplysninger. * Navnenepå menupunkterne ovenfor kan være anderledes, afhængig af indstillingen af Menusprog på D. AFSPILLEREN og typen afbilmodtager. 006 Victor Company of Japan, Limited

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

RM-LVR1. Live-View Remote

RM-LVR1. Live-View Remote Live-View Remote RM-LVR1 Denne håndbog er et supplement til denne enheds betjeningsvejledning. Den beskriver nogle tilføjede eller ændrede funktioner samt deres betjening. Se også betjeningsvejledningen

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Digital stemmeoptager

Digital stemmeoptager Digital stemmeoptager I. Funktionsbeskrivelse 1. REC (optagerknap) 2. STOP (stop/tænd og sluk) 3. UP (spring frem) 4. DOWN (spring tilbage) 5. HOLD (låseknap) 6. VOL+ (lydstyrke op) 7. VOL (lydstyrke ned)

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning

Dansk MULTIFUNKTIONELT. Digitalkamera. Brugervejledning Dansk MULTIFUNKTIONELT Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning ii Dansk Digitalkamera - betjeningsvejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Lær din AM08 at kende

Lær din AM08 at kende Lær din AM08 at kende AM08 er en Bluetooth-enhed, som gør at du kan spille musik trådløst fra andre Bluetooth-enheder. Den søger automatisk efter Bluetooth-enheder i nærheden, efter at du har tændt den.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR

PAUSE/PLAY INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O / INDIKATOR TITEL/SPOR-INDIKATOR ON O ON O ON O 2 1 4 1 & XX/XX CHAPTER [ ]/XXX CHAPTER XX/XX TIME 1/16 [ Kun DVD] [ Kun DVD] [ Kun DVD] DISC GOTO TRACK GOTO T: XX 3 2 [ Kun CD] & ON O Mp3 & Kodak

Læs mere

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK

Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK Betjeningsvejledning IKR1360DABBTBLK DAB+/ FM/ CD/ Bluetooth Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner, skal du læse denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode

Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Firmwareopdatering til iphone med Lightning-stik, som er kompatibel med AppRadio Mode Opdateringsinstruktioner for navigationsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT og AVIC-F8430BT som er blevet

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

VN-733PC VN-732PC VN-731PC DIGITAL STEMME- OPTAGER VN-733PC VN-732PC VN-731PC Kom godt i gang Optagelse Afspilning Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling

1.0 Udpakning DALI KATCH Knapper og Tilslutninger Lyd Indstilling DALI KATCH MANUAL INDHOLD 1.0 Udpakning...3 2.0 DALI KATCH Knapper og Tilslutninger.4 2.1 DALI KATCH Knap Oversigt....4 2.2 DALI KATCH Tilslutnings Oversigt...5 3.0 Tænd/Sluk...6 3.1 Tænd...6 3.2 Sluk....6

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

DAB og FM DIGITAL ADAPTER

DAB og FM DIGITAL ADAPTER DAB og FM DIGITAL ADAPTER Betjeningsvejledning International Receiver Company Now everybody can afford great design Tak for dit køb af et International Receiver Company produkt. Det er vores vision at

Læs mere

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate

Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Udbedring af fejlsituationer ved anvendelse af BridgeMate Indhold: Kort om BridgeCentral og BridgeMate funktionen Resumé PC en går i dvale eller lukker ned under en session Serveren mister strøm Et bord

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1)

Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005. 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) Brugervejledning NW-E002F / E003F / E005F / E002 / E003 / E005 2006 Sony Corporation 2-688-631-31 (1) 2 Om vejledningerne Med afspilleren følger en Quick Start Guide og denne Brugervejledning i PDFformat.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

EnVivo 4GB MP3 afspiller

EnVivo 4GB MP3 afspiller Brugervejledning EnVivo 4GB MP3 afspiller Med OLED skærm & Voice Recording Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560

BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K. Model: SG560 BRUGER VEJLEDNING BOLYGUARD SG 560 K Model: SG560 Tak fordi du har købt SG560K, Et digital vildt kamera, for bedst mulige udnyttelse af alle funktionerne i dette vildtkamera, skal du læse alle anvisningerne

Læs mere

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning

OneRemote Boxer SmartBox. Brugervejledning OneRemote Boxer SmartBox TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012738u1dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

OPERATING INSTRUCTION BTL-300

OPERATING INSTRUCTION BTL-300 OPERATING INSTRUCTION BTL-300 ALL RIGHTS RESERVED/COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ OVERSIGT OVER HØJTTALEREN 1.LED-display 2.POWER/INPUT: TÆND/SLUK omskifter for USB/LINE IN/BLUETOOTH

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Fjernstyring (kun udvalgte modeller)

Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Fjernstyring (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Læs mere

Avanceret fejlfinding

Avanceret fejlfinding Hvis du kontakter Lexmarks kundesupport for at få hjælp til løsning af udskrivningsproblemer, leder de dig muligvis gennem en avanceret fejlfindingstilstand for at ændre en standardindstilling (f.eks.

Læs mere

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger

WS-853 WS-852 DIGITAL STEMME- OPTAGER BRUGSANVISNING. Kom godt i gang. Optagelse. Gengivelse. Menu. Brug med en pc. Øvrige oplysninger DIGITAL STEMME- OPTAGER WS-853 WS-852 Kom godt i gang Optagelse Gengivelse Menu Brug med en pc Øvrige oplysninger 1 2 3 4 5 6 BRUGSANVISNING Tak for dit køb af en Olympus digital stemmeoptager. Yderligere

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Brugermanual Transportabelt DVD system

Brugermanual Transportabelt DVD system Brugermanual Transportabelt DVD system DYON Gennemgang af knapper og funktioner HOVEDENHED 1. LCD (TFT) Display 2. Power ON indicator : Lyset vil tændes når enheden tændes. Lyset vil ændres fra grønt til

Læs mere

Kend din Easi-Speak optager

Kend din Easi-Speak optager Kend din Easi-Speak optager Easi-Speak Kontrol-symboler Optag og afspil for første gang Tænd for Easi-Speak ved at skubbe On-Off-knappen mod On indtil statuslampen blinker eller lyser vedvarende ORANGE.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere