Når firmabilen overgår til privat brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når firmabilen overgår til privat brug"

Transkript

1 - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller i et selskab, således at de første års større værditab kan fratrækkes skattemæssigt. Efter nogen tid, når bilen er faldet i værdi, kan det være hensigtsmæssigt at lade bilen overgå til den private formuesfære. Spørgsmålet er her, hvilken pris, der skal anvendes ved denne overgang. Er det eksempelvis prisen ved et rent salg til en forhandler, eller er det prisen ved køb fra en forhandler og dermed inklusiv dennes avance m. v. Efter de gældende skatteregler skal værdien af fri bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi ved opgørelse af den private benyttelse beregnes dog mindst af kr. Dette gælder, hvad enten bilen ejes af et selskab og anvendes privat af hovedaktionæren eller indgår i virksomhedsskatteordningen og anvendes privat af ejeren af virksomheden. Der bortses her fra visse specielle skattemæssige opgørelsesmåder.

2 - 2 For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi i det indkomstår, hvori første indregistrering er foretaget, og i de to følgende indkomstår til den oprindelige nyvognspris og herefter til 75 pct. af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, og for tidligere hyrevogne, der anskaffes uden berigtigelse af registreringsafgift, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Har eksempelvis et selskab købt en ny bil til kr., som hovedaktionæren herefter har til rådighed også til privat brug, skal hovedaktionæren altså beskattes af kr. årligt i de første 3 år og herefter af 75 % af nyanskaffelsesprisen. Det fører frem til en årlig beskatning på i alt kr. i de følgende år. Der er ikke nogen tidsmæssig begrænsning på sidstnævnte beløb. Overgang til fult ud privat benyttelse Det er åbenbart, at et beskatningsgrundlag på 75 % af nyværdien for en bil, der blev købt som ny, efter en årrække vil overstige bilens handelspris. Beskatningsgrundlaget bliver således for højt efter en kortere årrække. Det kan derfor være hensigtsmæssigt enten at sælge bilen og købe en ny, eller at overføre bilen til den private formuesfære. En sådan overførsel kan også være relevant af andre årsager. Spørgsmålet er herefter, til hvilken pris en bil kan overføres fra selskabet til aktionæren eller fra virksomhedsskatteordningen til ejeren af virksomheden. Det er naturligvis værdien i handel og vandel, der her er afgørende. Men værdien i handel og vandel kan være mange ting og måske særligt, når det drejer sig om brugte biler. Spørgsmålet er blandt andet, om det er bilens værdi ifølge DAF's brugtbilskatalog, der er afgørende. Videre kan rejses spørgsmålet, om det er prisen ved et rent salg til en forhandler, eller om det er den pris, som en forhandler beregner sig ved videresalg efter omkostninger, forhandleravance m.v., der skal anvendes ved salg fra selskabet til hovedaktionæren.

3 - 3 En ny sag om prisfastsættelsen Retten i Glostrup har den 8. februar 2013 truffet afgørelse i en sådan sag, hvor tvisten drejede sig om, på hvilket grundlag værdien af en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic skulle fastsættes ved salg fra et selskab til hovedaktionær. Uenigheden mellem skatteyderen og SKAT drejede sig om, hvorvidt DAF's brugtbilskatalog skulle danne grundlag for prisfastsættelsen, ligesom der var uenighed om, hvorvidt skatteyderen kunne anvende den pris, der kunne opnås ved et rent salg til en forhandler. I denne sag havde selskabet købt bilen den 24. juni 2008 for kr. og da oven i købet med en mærkebar rabat. Blot nogle måneder senere, nemlig den 19. december 2008, købte hovedaktionæren bilen ud af selskabet for kun kr. Den anvendte pris på kr. var fastsat efter vurdering af to autoriserede Audi-forhandlere, og svarede til den pris, som forhandlerne kunne tænkes at ville betale for bilen i 2008 ved et rent salg fra selskabet. Det var faldet SKAT noget for brystet, at hovedaktionæren på denne måde havde erhvervet en næsten ny bil til en pris, der lå mere end kr. under, hvad selskabet havde betalt kort tid forinden for bilen. SKAT nåede her frem til, at prisnedslaget for bilen i selskabets ejertid skønsmæssigt kunne ansættes til kr., hvorfor prisen ved salget til hovedaktionæren burde være kr. højere. Hovedaktionæren skulle derfor efter SKAT s opfattelse udlodningsbeskattes af disse kr. Sagen blev herefter indbragt for Landsskatteretten, der var en anelse mere imødekommende overfor hovedaktionæren end SKAT. Landsskatteretten var på den ene side enig med hovedaktionæren i, at handelsværdien skulle fastsættes til, hvad bilen kunne indbringe ved et rent salg til en forhandler. Landsskatteretten tilsidesatte imidlertid de to forhandleres vurderinger, og nåede derefter frem til, at handelsværdien skønsmæssigt kunne ansættes til kr., set i lyset

4 - 4 af, at bilen blev købt i juni 2008 og solgt til hovedaktionæren knap 6 måneder senere. Hovedaktionæren blev herefter udbyttebeskattet af kr. Dom fra Retten i Glostrup Sagen blev herefter indbragt for næste instans, nemlig Retten i Glostrup. De to Audiforhandlere, der havde vurderet bilen forud for hovedaktionærens køb, forklarede her begge, at prisen blev fastsat med afsæt i forhandlerens videresalgspris, men fratrukket en avance til forhandleren samt omkostninger i form af forskelsmoms samt klargøring. Endvidere skulle der - især i krisetiderne - tages hensyn til liggetid samt et eventuelt afslag til en potentiel kunde, ligesom der var visse forpligtelser i henseende til eventuelle reklamationer. Den ene Audi-forhandler forklarede videre, at der i dag næppe er nogen, der anvender DAF's brugtbilskatalog. I stedet anvendes i dag internetbaserede prisberegninger, og man fastsætter en salgspris, som man herefter regner ud fra, således at avance og omkostninger fratrækkes. På denne baggrund kunne der være en forskel mellem på den ene side den rene salgspris til forhandleren og på den anden side forhandlerens salgspris til en kunde på kr. på en specialbil som en Audi A5 Coupe 3,0 TDI Quattro Tiptronic, Prisen på den pågældende Audi ved et rent salg til en forhandler i 2008 udgjorde på den baggrund omkring kr. Hovedaktionæren selv forklarede herudover, at salget af bilen fra selskabet til aktionæren var begrundet i, at selskabet som følge af krisen var havnet i en vanskelig økonomisk situation, hvilket havde nødvendiggjort salget kort tid efter købet. SKAT anførte her at det ved en Højesteretsdom fra 2005 var fastslået, at prisen på bilen skulle fastsættes blot med et skønsmæssigt fradrag for forhandleravancen og altså reelt uden hensyn til den reelle forhandleravance eller klargøringsomkostninger. SKAT henviste endvidere til en dom fra Vestre Landsret fra 2007, hvor landsretten havde fastslået, at DSF s priskatalog skulle anvendes ved fastsættelse af bilens værdi.

5 - 5 Hovedaktionæren henviste på sin side til, at det efter Landsskatterettens praksis var prisen i ren handel, der skulle lægges til grund, og at det var fastslået i en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2009, at markedsprisen er den værdi, der kan opnås ved et frit salg til en autoforhandler. Byretten afviste at lægge DAF s brugtbilkatalog til grund, da kataloget ikke oplyste en relevant pris i forhold til sagen. Kataloget oplyste således prisen ved salg fra forhandler til forbruger, hvorfor der i denne pris bl.a. indgår en forhandleravance. Endvidere tog retten hensyn til de to Audi-forhandleres vidneforklaring. Herefter fik hovedaktionæren medhold i, at han kunne anvende en pris på bilen på kr., da han købte bilen ud af selskabet, svarende til prisen ved et rent salg til en forhandler. Hovedaktionæren fik således fuldt medhold. Den uklarhed, der hidtil har hersket om grundlaget for prisfastsættelse af en bil købt ud af selskabet eller virksomhedsskatteordningen, synes med denne dom at have fundet en afklaring. Dommen vil formentlig betyde, at det for mange hovedaktionærer eller virksomhedsejere kan være relevant at sælge bilen ud til den private formuesfære på et tidligere tidspunkt. Men det vil være særdeles hensigtsmæssigt først at få et realistisk købstilbud fra en forhandler. o

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere