1121 PD L. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1121 PD L. Brugervejledning"

Transkript

1 1121 PD L Brugervejledning

2 Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse Skydeknap funktioner Tal & funktionstaster... 7 Regne eksempler Tekniske specifikationer Generelle instruktioner a) Sikkerhedsforhold - Regnemaskinen må ikke tildækkes, når den er tændt, da dette kan hindre afkøling. - Regnemaskinen må ikke opbevares i varme, støvede eller fugtige omgivelser. - Brug ikke organiske opløsningsmidler, som f. eks. alkohol, til at rense dækslet. - Rengør maskinen med en blød opvredet klud, som er vædet med et mildt rengøringsmiddel - Sluk før strømmen, når maskinen ikke skal bruges. b) Ibrugtagning - Før maskinens tages i brug, fjern den beskyttende skumgummi-stopper, der sidder på farvebåndet. - Åbn farvebåndsdækslet, og fjern skumgummi beskyttelsen. 2

3 2. Udskiftning af farvebånd 1. Åbn farvebåndsdækslet. 2. Træk spolerne ud af spoleholderne. 3. Sæt den nye spole i med den sorte side opad, og træk båndet gennem båndføreren. 4. Lås spoleholderne ved at skubbe spolerne på plads. 5. Luk dækslet. 3. Isætning af papirrullen 1. Tænd for maskinen (skub printvælger knappen fra OFF til NP eller P position). 2. Indføj papirkanten i papirspalten ovenfor båndsdækslet. 3. Tryk på papir fremføringstast, indtil papiret kommer frem over afrivningskanten. 3. Sæt papirrullen i papirholderen. Regnemaskinen bruger en standard 2 ¼ 57 mm papirrulle. 3

4 4. DISPLAY SYMBOLER 88 VOID CALL GT M FV LOCAL TAX + TAX - MU D% RATE = x * M : Hukommelse i brug : Euro valutakurs LOCAL : Lokal valuta TAX + : Moms plus kalkulation TAX - : Moms minus kalkulation MU : Avanceberegning?% : Deltaprocent RATE : Momssats og valutakurs GT : Grand Total i brug : Minustegn E : Kapacitetsoverskridelse / Fejl (Tryk på [C/CE] tasten for at slette fejlen) Displayet skifter automatisk til rødfarve ved negativt tal eller resultat. 88 VOID CALL + = Bruges kun ved redigering i elektronisk hukommelse. x *? 4

5 5. TASTATUR FORTEGNELSE Printvælger 13. Eurovaluta 25. Titals tastatur 2. Decimalvælger 14. Lokal valuta 26. Subtraktion 3. Afrundingsvælger 15. Kvadratrod 27. Addition 4. Grand total vælger 16. Avanceberegnings-tast 28. Non-Add/ Dato-tast 5. Emnetæller vælger 17. Procent 29. Subtotal 6. Papirfremføring 18. Deltaprocent 30. Total 7. Automatisk visning 19. Division 31. Total-hukommelse 8. Tilbagekalds-tast 20. Multiplikation 32. Subtotal-hukommelse 9. Annullerings-tast 10. Moms plus-tast 21. Udlignings-tast 22. Slet/ Total sletning 11. Moms minus-tast 23. Fortegnsskift 12. Momssats eller valuta 24. Slette-tast (enkelt ciffer) 33. Hukommelse-minus 34. Hukommelse- plus 5

6 6. SKYDEKNAPPER 1. NP P Printvælger knap NP P Indtastninger og resultaterne vises kun på displayet. Printeren er kun aktiv, hvis der trykkes på papirfremføring eller Non-Add tasten. Udskriver på strimmelen Afrundingsvælger 0 Slutresultat rundes ned til nærmeste hele tal. 5 Matematisk afrunding (købmandsafrunding). Slutresultat rundes op til nærmeste hele tal, hvis den første decimal, der ikke skal udskrives, er 5 eller højere og rundes ned, hvis den første decimal, der ikke skal udskrives, er 4 eller lavere. 9 Slutresultat rundes op til nærmeste hele tal. 3. A F Decimalvælger A Add mode (additionsmode). Uden at decimalkomma-vælgeren aktiveres, sættes decimalkommaet automatisk to positioner til venstre i en addition eller subtraktion. 0,2,3,4 Resultatarne udskrives kun med det forudbestemte antal decimaler. F Beregner det nøjagtige antal decimaler i resultatet. Kommaet flytter sig automatisk mod højre, sålænge det samlede tal er mindre end 12 cifre. 4. Grand Total Vælger Kalkulation uden "Grand Total". GT Resultater af additioner og subtraktioner afsluttet med [ ] tasten, bliver automatisk akkumuleret i hukommelsen. Indholdet fremkaldes og slettes ved at trykke på M tasten. 5. Emnetæller Vælger Kalkulation uden emnetæller IC Antallet af benyttede "Plus og Minus" taster tælles op og udskrives automatisk med tre cifre, i venstre side af strimmelen, når [? ] [ ] [M?] og [M ] tasten aktiveres. 6. [ ] Papirfremføring Rykker papirstrimmel en linje frem. 6

7 7. TAL & FUNKTIONSTASTER 7. [AUTO CALL] Automatisk visning (elektronisk hukommelse) Viser automatisk på displayet alle indtastninger og resultater i rækkefølge. (maks. 99 linier). Funktionen virker kun, når kalkulationer udføres med print vælgeren i NP stilling. 8. [CALL] Tilbagekald-tast Viser på displayet en linje af gangen fra hukommelsesstart. Ved hjælp af denne tast, kan hver enkelt indtastning eller resultat gemt i den elektronisk hukommelse gennemgås. 9. [VOID] Annullerings-tast Gør der muligt at rette en forkert indtastning eller resultat, der er gemt i den elektronisk hukommelse (se eksempler på side 18). 10. [TAX +] Moms plus-tast Beregner moms med den sats, der er forud indtastet med [RATE] tasten. Momssatsen forbliver i maskinen, indtil den erstattes af en ny. 11. [TAX -] Moms minus-tast Trækker moms fra bruttobeløbet med den sats, der er forud indtastet med [RATE] tasten. 12. [RATE] Sats-tast Bruges til indtastning af momssats og valutakurser. 13. [EURO] Eurovaluta Konverterer det viste beløb til Euro valuta. 14. [LOCAL] Lokal valuta Konverterer det viste beløb i lokal valuta. 15. [v] Kvadratsrod-tast 16. [MU] Avanceberegning (Mark-up tast) Udregner automatisk bruttoavance og salgsprisen ud fra en given kostpris og en fortjeneste procent. 17. [%] Procent-tast Afslutter en procentkalkulation, når tasten [x] eller [ ] anvendes. 18. [D] Deltaprocent-tast Procentuel sammenligning mellem to tal. 19. [ ] Divisions-tast Se eksempler på side [X] Multiplikations-tast Se eksempler på side [=] Udlignings-tast Afslutter en multiplikation, division, delta procent eller en bruttoavance beregning. 7

8 22. [C/CE] Slet/ Total sletning Et enkelt tryk på denne tast sletter kun displayet, og gør det muligt at rette forkerte indtastninger. Med to tryk på tasten slettes regneværket eller en igangværende kalkulation, inklusiv den elektronisk hukommelse, hvis denne er aktiv, dog ikke [M] hukommelsen. 23. [+/-] Fortegnsskift Vender om på fortegn i displayet. 24. [fi] Slette-tast Sletter det sidst indtastede ciffer i displayet. 25. [0]-[9], [00] & [ ] Numerisk taster (Titals tastatur). Decimalkomma tasten bruges kun, hvis der er decimaler i indtastning. 26. [-] Minus-tast Subtraher et beløb fra regneværket. Brugt umiddelbart efter % tasten, virker som procent minustast. 27. [+] Plus-tast Adder et beløb til regneværket. Brugt umiddelbart efter % tasten, virker som procent plustast. 28. [#/D] Non-Add / Dato-tast Udskriver på strimmelen et referencenummer eller dato, uden at påvirke regnestykket. 29. [ ] Subtotal-tast Laver en mellemregning efter en addition eller en subtraktion, men nulstiller ikke regneværket. 30. [*] Total-tast Totaltasten udskriver resultatet og nulstiller regneværket. Anvendes tasten, mens GT knappen er aktiv, opsummeres resultatet i GT hukommelsen. 31. [M*] Hukommelse Total-tast Udskriver og nulstiller samtidig hukommelsen. 32. [M ] Hukommelse Subtotal-tast Udskriver, men nulstiller ikke hukommelsen. 33. [M = ] Hukommelse minus-tast Resultater eller enkelte indtastninger trækkes fra hukommelsen. Multiplikationer og divisioner kan fuldføres med denne tast, og beregnes direkte i hukommelsen. 34. [M + ] Hukommelse plus-tast = Resultater eller enkelt beløb lægges til i hukommelsen. Multiplikationer og divisioner kan fuldføres med denne tast, og beregnes direkte i hukommelsen. 8

9 8. Regne eksempler 1. ADDITION / SUBTRAKTION P 0 2?? =?.4 [+] [+] [-] [ ] Τ 2. ADDITION / SUBTRAKTION I ADD-MODE P 0 A?? =? 206 [+] [+] [-] [ ] Τ 3. ADDITION / SUBTRAKTION MED EMNETÆLLER P 0 2? IC =? 0.6 [+] [+] [+] [-] [ ] Τ 9

10 4. AFRUNDING VED ADDITION / SUBTRAKTION P 0 0? IC =? 3.4 [+] [+] [ ] Τ P 5 0? IC =? 3.4 [+] [+] [ ] Τ 5. ADDITION/SUBTRAKTION MED FLYDENDE KOMMA P 5 F? IC =? 400 [+] [-] 387. [-] 374. [-] 361. [ ] Τ 6. SLETNING AF ENKELT CIFFER P 5 4? IC =? [+] [ ] [+] [ ] Τ 10

11 7. SUBTOTAL P 5 2? IC [+] [+] 7.57 S? [ ] [-] 6.43 T? [ ] S Τ 8. NON-ADD / DATO P 5 2? IC # [#/D] [#/D] [+] [+] 7.57 S? [ ] [+] [+] T? [ ] # # S Τ 9. KVADRATROD P 5 4?? 6 Kvadratsrod =? 6 [v ] R

12 10. MULTIPLIKATION / DIVISION P 5 2?? 15.3 x (-9.27) 15.3 [X] x 1.09 x [+/-] [ ] [ ] = 2.2 [=] AFRUNDING MED MULTIPLIKATION / DIVISION P 5 2?? 2 3 =? 2 [ ] [=] = 0.67 P 0 2?? 2 3 =? 2 [ ] [=] = POTENS KALKULATION P 5 F?? 2 3 = 2 x 2 x 2 =? 2 [X] x [X] x [=] = 8. 12

13 13. BRUG AF KONSTANTER P 5 F?? 2 x 5 =? 2 [X] x 5 [=] = x 7 =? 7 [=] = LAGRING AF MOMSSATS P 0 2?? [C/CE] C Valgt Momssats = 18.6% [RATE] (Blinkende)RATE 0. (Hold tasten ned, indtil display blinker) RATE 18.6 [TAX+] R% Print Momssatsen [RATE] [TAX+] RATE R% 15. MOMSBEREGNING P 0 2?? Pris uden moms 300 [TAX+] TAX = % Pris med moms =? Τ Pris med moms [TAX-] = Pris uden moms =? TAX % Τ 13

14 16. PROCENTREGNING P 5 2?? 1279 = 100% 1279 [X] , x? = 12% 12 [%] % TILLÆG/FRADRAGS KALKULATION P 5 2?? % - 3% =? 180 [X] x 15 [%] % [+] % [X] [%] 6.21 [-] x 3.00 % % 18. PROCENTVISE SAMMENLIGNINGER P 5 2?? 120 = 100% 120 [X] x? = 25% 25 [%] % 30.00? = 33% 33 [%] %

15 19. FORTJENESTE/TABS BEREGNING P 5 2?? Bruttobeløb inklusiv 200 [MU] M 14% MOMS = [+/-] [=] % Beløb ex. moms =? Indkøbspris = [MU] Salgspris inklusiv 32 [=] % avance =? M % GRAND TOTAL HUKOMMELSE P 5 2 GT IC [C/CE] C [+] [+] =T? 2.95 [+] [ ] M M T [+] M [+] M [+] M [ ] M [S/GT] M T MT 15

16 21. DELTAPROCENT KALKULATION P 5 2?? 2001 : [ ] % : (=100%) [%] % =? 11, , = 4, % 22. KALKULATION VED BRUG AF HUKOMMELSE P 5 F?? [C/CE] =? 100 [+] =? 200 [+] X 7 =? [ ] X 5 =? Total? [M + ] M 300. = 900 [+] M [-] M 400. [ ] M 400. [M + = ] M [X] M [=] M C Τ 300. M Τ 400. M+ 20. x 7. = 140. [M + = ] M [X] M [M + = ] M 60. [MS] M 900. [MΤ] 900. [C/CE] M+ 12. x 5. = 60. M MS 900. MΤ 0. C 16

17 23. VALUTA OMREGNING Op til 13 valutakurser kan gemmes i hukommelsen. Værdierne er forud fastsat til 1. For at vælge den position, du ønsker at gemme valutakursen i, gør følgende: - Tryk og hold [RATE] tasten ned, indtil [RATE] symbolet blinker på displayet. - Tryk på [EURO] tasten. Displayet viser r Tryk på [+] tasten for at gå videre til næste valutakurs. - Tryk på [-] tasten for at gå tilbage til den forrige valutakurs. - Indtast den ønskede valutakurs, og tryk på [EURO] tasten. - Den aktuelle valutakurs er nu lagret. Hvis du ønsker at de lagrede valutakurser og momssatsen slettes, sluk for maskinen og tænd den igen, mens [C/CE] and [+] tasterne holdes nede. Displayet viser r-cc, som bekræftelse på, at sletning har fundet sted, og de oprindelige værdier er genetablerede, tryk derefter på "C/CE" tasten. P 5 2?? Indsæt valutakurs 1.08 in r-02 [RATE] (Blinkende)RATE = Total Eurovaluta? = Total Lokal valuta? (Tryk & hold i 3 sek.) [EURO] [+] 1.08 [EURO] RATE r RATE r RATE [+] [+] [+] [ ] [EURO] [+] [+] [+] [ ] [LOCAL] LOCAL K 2, , , , Τ 8, K= 7, , , , , Τ 8, x 1.08 K= 8,

18 24. AUTOMATISK VISNING / TILBAGEKALD/ ANNULLERING NP 5 F?? (123x3) (456 3) =? (333x3) (456 3) =? [X] [+] [ ] 3 [-] [ ] [ ] [AUTO CALL] CALL x CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL [CALL] CALL x [VOID] VOID CALL x 333 [VOID] CALL x [AUTO CALL] CALL x CALL CALL CALL CALL CALL CALL CALL [#/D] X 3. = = S 847. T 18

19 9. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model: Regnearter: Kapacitet: 1121 PD L Strimmelregner med baggrundsbelyst LCD display. 2 farvet udskrift - 3,5 lps Addition/subtraktion (med subtotal og total), multiplikation/division 12 cifre til både indtastning og resultat Decimalkomma: Flydende(F), Add-mode(A), Faste decimaler (0,2,3,4) Funktioner: Printer: Farvebånd: Papirrulle: Display: Spænding: Dimensioner: Vægt: 4 regnearter, fortløbende kalkulation, hukommelse kalkulation, avanceberegning, kalkulation med konstant, momsberegning, delta funktion, emnetæller, EURO valutaomregning og elektronisk hukommelse, som gemmer op til 99 indtastninger, samt resultater. Rulleprinter type (M80). Nylon 2 farvet - L-5M R/B - Varekode: M1892 Bredde 57.5 ± 0.5mm X Diameter 50mm 12 cifre baggrundsbelyst LCD display med 2 farver (negativ/positiv) V 50Hz (B x H x D) 210x80x315 mm 1,4 Kg 19

20 TA 1121 PD L Olivetti Tecnost S.p.A. Via Jervis, IVREA (Italy) 20

BRUGER MANUAL SE-S10

BRUGER MANUAL SE-S10 BRUGER MANUAL SE-S10 INDEX INDEX... 2 Lær SE-S10s at kende... 5 Mode... 5 Display... 6 Keyboard... 7 Quick Start Programmering... 10 Quick Start Basis Programmering... 10 Isætning af batterier... 11 Isætning

Læs mere

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning

CM 910 / 911 / 912. Brugervejledning Programmeringsvejledning CM 910 / 911 / 912 O L Y MPIA Brugervejledning Programmeringsvejledning www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 CE-erklæring CM 910 / 911 / 912 GB DE DK ES FI FR NL PT SV The manufacturer hereby declares that

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1

Spirit 500. Brugervejledning. Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion. og sikkerhedshenvisninger. 06/05wh V.1 Spirit 500 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med SMS - funktion 06/05wh V.1 1 Kort brugervejledning håndsæt Håndsæt slukkes Håndsæt tændes Eksternt opkald Intern opkald

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere