Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1"

Transkript

1 BEK nr 43 af 18/01/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Bilag 1 Senere ændringer til forskriften Bilag 2 Bilag 3 Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 193 af 14/02/2011 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Den fulde tekst Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne ændringsbekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne ændringsbekendtgørelse Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik 1 I bekendtgørelse nr. 193 af 1. april 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik foretages følgende ændringer: 1. I bilag 1 punkt 3.1 ændres»alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«til:»alle beløbs- og mængdefelter indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«2. Bilag 1, punkt 2, Felt 03 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 3. Bilag 1, punkt 2, Felt 13 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 4. Bilag 1, punkt 2, Felt 16 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse. 5. Bilag 1, punkt 2, Felt 46 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 6. Bilag 1, punkt 3.4 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse. 7. Bilag 2 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Lægemiddelstyrelsen, den 18. januar 2012 Jytte Lyngvig / Anne-Marie Vangsted Bilag 1» Felt 03 Ekspeditionstype Kode Private apoteker Receptursalg Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv) 1) - ikke dosisdispenserede lægemidler - dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Sygehuse mv. og større salg til læger 1) Større salg til dyrlæger 1) Alle andre dyrlægeordinationer Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Andre apoteker mv., andet EI DD LI DI ID SL SD SA

2 Andet Håndkøbslægemidler Frihandelsvarer Andre driftsindtægter Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Sygehusapoteker mv. Sygehusafdelinger, lægemidler Sygehusapoteker, lægemidler Private apoteker, lægemidler Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr Receptursalg til produktionsdyr Statens Serum Institut Læger med ydernummer Læger uden ydernummer Sygehusafdelinger Sygehusapoteker Private apoteker Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl. HA HF AD UL AI SI PI LA DI KM KU KA KS KP KK For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler Salg af radioaktive lægemidler Veterinærinstituttet DTU Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere Andre dyrlægeordinationer HE RA PI VI «1) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr af 19. oktober 2011 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 2, stk. 1, og 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end kr. i det foregående kalenderår. Bilag 2» Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer Feltet skal ikke anvendes af sygehusapotekerne. Her anvendes i stedet felt 46. Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger. Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler). Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = ) udfyldes feltet med 1. «Bilag 3» Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms. Private apoteker For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som: (Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr. I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke. Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som: Pris per enhed x antal enheder.

3 Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler m.v. Sygehusapoteker Sygehusapoteker skal indberette sygehusapotekets sidst registrerede indkøbspris (SRIP) på det leverede lægemiddel tillagt moms. Der må ikke tillægges færdigblandingsgebyrer, leveringsgebyrer, gebyrer for spild eller andre omkostninger. Gebyrer kan indberettes særskilt. For dosisdispenserede lægemidler: SRIP på den pakning, der dosisdispenseres fra x delmængde af pakning + moms. For serviceprodukter jf. bilag 2.2 og 2.3. : SRIP for de aktive indholdsstoffer + moms. «Bilag 4» Felt 46 Antal pakninger eller andel af pakning fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med antal pakninger eller andele af en pakning. Andele af en pakning (dosisdispensering/unitdosering) indberettes med komma. «Bilag 5»3.4 Eksempler på feltudfyldelse Nedenstående tabel viser, hvilke felter der såfremt oplysninger foreligger skal udfyldes ved henholdsvis: 1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD). 2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID). 3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA). 4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI). 5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD). 6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL). 7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned. 8. Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne KM, KU, KA, KS, KP og KK). 9. Veterinærinstituttet DTU s salg af lægemidler (ekspeditionstyperne VI og PI). 10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned. 11. Månedlige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 12. Forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE). 13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI). 15. Sygehusapotekers ekspedition af lægemidler ekskl. serviceprodukter (ekspeditionstype AI, SI, PI og LA). Felt Nr. Beskrivelse Ekspeditionsdato Ekspeditionsnummer + 03 Ekspeditionstype Indberetters nummer Udleveringssted Modtager af lægemiddel Receptudsteder Læges CPR-nummer Ordineret varenummer + +

4 11 Receptens løbenummer + 12 Udleveret varenummer Pakningsantal Reiterationsnummer Ekspeditionspris Modtagerbetaling Regionsnummer Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Kommunenummer Kommune, 1. regel Kommune, 1. tilskud Kommune, 2. regel Kommune, 2. tilskud Anden refusion + 27 Andre tilskud + 31 Fravalg af substitution Tidsstempel Patienttype Tilskudspris + 36 Dyreart Aldersgruppe Ordinationsgruppe Takseringsdato Salgsstedets P-nummer Indikation for ordination + 42 Dosering for ordination + 43 AutorisationsID + + Kun for sygehusapoteker: 44 Serviceprodukt, type + 45 Serviceprodukt, mængde + 46 Antal pakninger eller andel af pakning + «Bilag 6»Bilag 2 Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv. Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil. Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer Amphetamin Injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. A 1 ml Amphetamin Tabletter 5 mg 10 stk Amphetamin Tabletter 5 mg 25 stk

5 Injektionsvæske 7 mg + 28 mg + 7 mg 2 ml Melatonin Tabletter 3 mg 100 stk Metadon Morfatropin-papaverin Oral opløsning (sukkerfri) 1 mg/ml 1000 ml og derunder Amphetamin Tabletter 5 mg 100 stk Amphetamin Diverse former 0-50 stk./ml Amphetamin Diverse former stk./ml Amphetamin Diverse former 76 stk./ml og derover Cocain Øjendråber 2% 10 ml Cocain Øjendråber 4% 10 ml Dexamfetamin Tabletter 5 mg 100 stk Lytisk væske (chlorpromazinhydrochlorid/ pethidinhydrochlorid/ promethazinhydrochlorid) (atropinsulfat/mor- phinhydrochlorid/papaverin- hydrochlorid) Tabletter 0,5 mg + 10 mg + 40 mg 100 stk Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 50 ml Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 18 x 50 ml Pethidin Dråber 50 mg/ml 30 ml Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker Lægemiddel ATC-kode Varenummer Ampicillin J01CA Azithromycin J01FA Aztreonam J01DF Benzylpenicillin J01CE Cefotaxim J01DD Ceftazidim J01DD Ceftriaxon J01DD Cefuroxim J01DC Ciprofloxacin J01MA Clarithromycin J01FA Clindamycin J01FF Colistin J01XB Daptomycin J01XX Dicloxacillin J01CF Doripenem J01DH Ertapenem J01DH Erythromycin J01FA Fusidinsyre J01XC Gentamicin J01GB Linezolid J01XX Mecillinam J01CA Meropenem J01DH Metronidazol J01XD Moxifloxacin J01MA Piperacillin og enzym-hæmmer J01CR Teicoplanin J01XA Tigecyklin J01AA

6 Tobramycin J01GB Vancomycin J01XA Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker Lægemiddel Måleværdi ATC-kode Varenummer Alemtuzumab Gram (GA) L01XC Azacitidin Gram (GA) L01BC Bendamustin Gram (GA) L01AA Bevacizumab Gram (GA) L01XC Bleomycin Tusinde enheder (TU) L01DC Bortezomib Milligram (MG) L01XX Busulfan Gram (GA) L01AB Cabazitaxel Gram (GA) L01CD Carboplatin Gram (GA) L01XA Catumaxomab Milligram (MG) L01XC Cetuximab Gram (GA) L01XC Cisplatin Gram (GA) L01XA Cladribin Gram (GA) L01BB Clofarabin Gram (GA) L01BB Cyclophosphamid Gram (GA) L01AA Cytarabin Gram (GA) L01BC Dacarbazin Gram (GA) L01AX Daunorubicin Gram (GA) L01DB Docetaxel Gram (GA) L01CD Doxorubicin Gram (GA) L01DB Epirubicin Gram (GA) L01DB Eributin Gram (GA) L01XX Etoposid Gram (GA) L01CB Fludarabin Gram (GA) L01BB Fluorouracil Gram (GA) L01BC Gemcitabin Gram (GA) L01BC Idarubicin Gram (GA) L01DB Ifosfamid Gram (GA) L01AA Irinotecan Gram (GA) L01XX Ipilimumab Gram (GA) L01XC Methotrexat Milligram (MG) L01BA Mitomycin Milligram (MG) L01DC Mitoxantron Gram (GA) L01DB Nelarabin Gram (GA) L01BB Ofatumumab Gram (GA) L01XC Oxaliplatin Gram (GA) L01XA Paclitaxel Gram (GA) L01CD Panitumumab Gram (GA) L01XC Pemetrexed Gram (GA) L01BA Pentostatin Gram (GA) L01XX Rituximab Gram (GA) L01XC Temoporfin Gram (GA) L01XD Temsirolimus Gram (GA) L01XE Thiotepa Gram (GA) L01AC Topotecan Milligram (MG) L01XX

7 Trabectedin Milligram (MG) L01CX Trastuzumab Gram (GA) L01XC Treosulfan Gram (GA) L01AB Vinblastin Gram (GA) L01CA Vincristin Milligram (MG) L01CA Vinflunin Gram (GA) L01CA Vinorelbin Gram (GA) L01CA Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse Magistrelle lægemidler Mængde Styrke Varenummer Akutbakke 1 stk Alteplase injektionsvæske 1 mg/ml Bupivacain-morphin blanding Calciumcarbonat, tablet 250 stk. 450 mg Calciumcarbonat, tablet 10 x 250 stk. 450 mg Cystisk fibrose, kur til Ganciclovir (Cymevene) blanding Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 10 ml 50 IE/ml Immunglobulin blanding 1 stk Infusionsvæsker til børn Morfin injektionsvæske 10 x 1 ml 1 mg/ml Morfin injektionsvæske 1 ml 40 mg/ml Morfin suppositorium 10 stk. 5 mg Morfin suppositorium 10 stk. 10 mg Orale opløsninger Næsedråber Paracetamol suppositorium 10 stk. 50 mg Peritonealdialysevæske Prednisolon suppositorium 10 stk. 10 mg Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin blanding 1 stk Total parenteral ernæring 1 stk Øvrige infusionsvæske Øvrige injektionsvæske Øvrige suppositorier Tabletter, ATC-gr. L Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L Øvrige magistrelle lægemidler, humane Lægemidler til kliniske forsøg Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut Lægemiddel Styrke/mængde Varenummer Anthrax 10 x 0,5 ml

8 Anthrax 5 x 0,5 ml BCG Kultur frysetørret 1 ampul á 30 mg Botulisme antitoxin type A,B & E 250 ml Botulisme antitoxin type E 5000 IE Botulisme antitoxin type A & B 7500 IE IE Botulisme Antitoxin type ABCDEFG Centraleuropæisk encephalitisvaccine 1 dosis Difteri antitoxin 1 x IE Difteri antitoxin 10 x IE Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi. ) Faktor VIII konc. Octonativ-M 500 IE Faktor VIII konc. Octonativ-M 1000 IE Gul feber vaccine (Arilvax) 5 x 1 dosis Hepatitis B immunoglobulin P Behring 1 dosis Humant Tetanus Immunglobulin 250 IE, 1 ml Humant Rabies Immunglobulin 2 ml Humant Rabies Immunglobulin 10 ml Humant Varizella Zoster Imm.glob. 85 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 200 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 340 IE Influenza vaccine 1 dosis Influenza vaccine 10 dosis Influenza vaccine til den sydlige halvkugle Japansk Encephalitis 3 x 1 dosis Japansk Encephalitis vaccine GCC inj Kolera vaccine, oral 2 x 1 dosis Mannan Bindende Lectin (MBL) 1 mg Meningokok vaccine A,C,Y+W-135 0,5 ml Meningokok A,C,W,Y 1 x 10 doser Mæslinge vaccine 1 dosis Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc 50 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner 500 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, nøglepersoner 50 doser Pandemrix 5 x 10 doser Pandemrix 1 x 10 doser Pandemrix, generel befolkning 50 doser Rubella vaccine 1 dosis Sensitin M. Avium RS 10 1,5 ml Sensitin M. Bovis RS 7 1,5 ml Sensitin M. Fortuitum RS 20 1,5 ml Sensitin M. Intracelluare RS 23 1,5 ml Sensitin M. Kansasii RS 30 1,5 ml Sensitin M. Marinum RS 170 1,5 ml Sensitin M. Scrofulaceum RS 95 1,5 ml

9 Serum mod hugorme 10 ml Serum mod hugorme 4 ml Serum Hugorme (ViperaTab) 2 htgl. a 100mg Viperfav 1 dosis á 4 ml Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler Lægemiddelgruppe ATC-kode Varenummer Diagnostiske radioaktive lægemidler centralnervesystemet V09A Diagnostiske radioaktive lægemidler knogler V09B Diagnostiske radioaktive lægemidler nyre og urinveje V09C Diagnostiske radioaktive lægemidler lever, galde, knoglemarv og lymfesystemet V09D Diagnostiske radioaktive lægemidler åndedrætsorganer V09E Diagnostiske radioaktive lægemidler skjoldbruskkirtel V09F Diagnostiske radioaktive lægemidler hjerte og kredsløb V09G Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande og infektionspåvisning V09H Diagnostiske radioaktive lægemidler tumor påvisning V09I Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATC-kode ikke kan angives Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande V10A Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende V10B Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler V09X Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler V10X Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Lægemiddel ATC-kode Form Styrke/mængde Varenummer Diaphin N02AA09 Pulver til injektionsvæske 100mg/ml - 15 htgl. x 10 g Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse til veterinær brug Lægemiddel Form Mængde Styrke Varenummer Acetylcystein Klysma 200 ml 40 mg/ml Acetylcystein-Gentamycin Øjendråber 5 ml mg/ml Ammoniumchlorid Infusionskoncentrat 100 ml 5,3 g/l Apomorphinhydrochlorid Injektionsvæske 1 ml 10 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 1 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Bromhexidhydrochlorid Oralt pulver 125 g 30 mg/gr citronsyre 8 mg/ml, Citrat-glukose, stærk Opløsning 100 ml natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml Glucose Infusionskoncentrat 1 L 50% Kalium/natrium/glucose Infusionskoncentrat 1 L 15 g/l + 23 g/l g/l Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 100 mg/ml Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 200 mg/ml Kaliumchlorid Infusionskoncentrat 20 ml 14,9 g/l Kaliumcitrat Tabletter 100 stk. 500 mg Kaliumiodid Afdelte pulvere 5 g 100 % L-lysinhydrochlorid Tabletter 20 stk. 500 mg

10 Lobelinhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Medicinsk kul Oral opløsning 1 L 160 mg/ml Mepyramin Injektionsvæske 20 ml 25 mg/ml Methyltestosteron, 17 alfa Opløseligt pulver 20 mg 100 % Natriumbicarbonat Infusionsvæske 500 ml 84 mg/ml Natriumchlorid Infusionskoncentrat 1 L 90g/l Natriumchlorid Infusionsvæske 1 L 75g/l Natriumdioctylsulfosuccinat Oral opløsning 100 ml 50 mg/ml Neostigmin Injektionsvæske 10 ml 2,5 mg/ml Polyvidon Skyllevæske 500 ml 20 mg/ml Prednisolon Afdelte pulvere 20 stk. 100 mg Prednisolon Afdelte pulvere 10 stk. 500 mg Prednisolon og mepyramin Afdelte pulvere 10 stk. 40 mg + 1 g Ringer acetat Infusionsvæske 250 ml komb Ringer chlorid Infusionskoncentrat 1 L komb Sulfacombin: Sulfadiazin/ sulfadimidin/ sulfamerazin/ saccharinnatrium/ saccharose/ carboxymethylcelluloseslim Mikstur 40 ml 100 mg/ml ( mg/ml) Taurin Tabletter 100 stk. 250 mg Thiaminhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 250 mg/ml Zinkchlorid Vandig opløsning 100 ml 50% Veterinære lægemidler på udleveringstilladelse: Avatec Premix 20 kg 150 mg/g Benzoak Vandig opløsning 1 L 200 mg/ml Florfenicol (Aquaflor) Premix 100 g 50% Florfenicol (Aquaflor) Premix 2 kg 50% Lignocain med adrenalin Injektionsvæske 100 ml 20 mg + 0,0125 mg/ml Bilag 2.9 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Veterinærinstituttet DTU Varenavn Enhed ATC-kode Varenummer Alphaject ml QI10A Artervac 1 dosis QI05A Autovac. E-coli til høns 1000 doser QI01A Autovac Furunculose 1 dosis QI07A Autovaccine impetigo Vet. 20 doser QI09A Autovaccine impetigo VET. 100 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 20 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 100 doser QI09A Avinew 1000 doser QI01A Avinew 2000 doser QI01A AviPro ILT 1000 doser QI01A AquaVac Furovac 5 (immersion) 1000 ml QI Biocom-P (udenlandsk pakning) 500 ml QI20C Bovilis Povipast RSP 1 x 10 doser QI02A Coglamune 50 ml QI09A Coliserum Vet. 1 dosis QI02A Covexin 8 A 50 ml QI09A

11 Cunipravac RHD 10 x 10 doser QI08A Cunivac Jet 1 dosis QI08A Cunivak Myxo 10 x 1 ml QI08A Cunivak Myxo 10 ml QI08A Cunivak Myxo 1 ml QI08A Diluant Palmipede 500 doser QI01A Dindoral 1000 doser QI01C Distox Plus (IR) 250 doser QI20C Duramune 8 DAPPI + LC 25 x 1 doser QI07A Duvaxyn WNV 5 x 1 doser Ql05AA Emulsibac-SS 100 ml QI09A Emulsibac-SS 250 ml QI09A urican Herpes 1 dosis QI07A Farrowsure Gold B 50 doser QI09A Farrowsure Plus B 10 doser QI09A Febrivac Dist 5 x 1 doser QI20D Footvax 50 doser QI02A Footvax 250 doser QI02A Gallimune FluH5N doser QI01A Gallimune ND-IB-EDS-ART(407) 1000 doser QI01A Haemo shield 4 Vet. 100 ml QI09A Haemophyllin A. U. V. 50 doser QI09A Hepatovax m.solvens 500 doser QI01B Hybermune-RE 1000 ml QI05A Hyobac App2 Vet. 100 ml QI09A Hyosin DNT Vet. 10 doser QI09A Hyosin DNT Vet. 25 doser QI09A Icthiovac-VR 1000 ml QI10D Insol Dermatophyton Vet. 2 ml QI05A Landavax 500 ml QI01AL Nobilis CAV P4 m/solvens 1000 doser QI01A Nobilis CAV P4 m/solvens 10 x 1000 doser QI01A Nobilis Dilavia 1000 doser QI01A Nobilis Erysipelas 250 doser QI01A Nobilis Erysipelas 500 doser QI01C Nobilis Reo Inact doser QI01A Nobilis Rhino CV 1000 doser QI01A Norvax Minova 4WD 500 ml QI Ovipast Plus 100 ml QI04A Palmivax Vet. m/solvens 500 doser QI01D Pirodog 1 dosis QI07A Porcilis AR-T w/o 20 ml QI09A Porcilis AR-T w/o 50 ml QI09A Poulvac diluent 400 ml QI01C Poulvac I-ND 500 ml QI01A Poulvac Marek HVT m.solv doser QI01C Poulvac NDW 2000 doser QI01A Poulvac Pabac doser QI01A Poulvac TRT-kun til kalkuner 2000 doser QI01C Salmonella dublin serum Vet. 1 dosis QI02A

12 Serum mod tarmbrand (USA) 50 ml QI09A Suivac APP 50 doser QI09A Suivac DNT 25 doser QI09A Suivac EDT 100 doser QI09A Suivac PRRS - IN 50 doser QI09A Tetanusserum 10 x 1 dosis QI05A Tetanusserum 5 ml QI05A Torvac BRSV vaccine 20 ml QI02A Vaxiduk (+ Palmipede) 500 doser QI01B Ødemsyge serum 50 ml QI09A Varenumre til anden anvendelse Bilag 2.10 Diverse Varenummer Homøopatiske lægemidler Tryghedskasse, lægemidler Tryghedskasse, ikke lægemidler Varenummer uoplyst Håndkøb, frihandelsvarer Industrispecialitet Magistrelle lægemidler, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag Sprit (magistrel) Uden avance Gebyrer Telefonreceptgebyr Udbringningsgebyr Administrationsgebyr Vagtgebyr Leverancehonorar Dosispakningsgebyr pakket fra eget apotek Dosispakningsgebyr pakket fra andet apotek Dosisekspeditionsgebyr Servicegebyr (dosispakning pakket fra eget apotek) Servicegebyr (dosispakning pakket fra andet apotek) Servicegebyr (dosisekspedition) Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker Levering af apoteksforbeholdte lægemidler fra håndkøbsudsalg Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen Udbringningsgebyr - e-handel Recepturgebyr og eventuelt færdigblandingsgebyr indgår i ekspeditionens pris, jf. punkt 3.16.

13 Rabatter Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr Udligning Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker «

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Vacciner og sera. Prislisten opdateres løbende med nye præparater og priser. Senest opdateret: 26. marts 2015

Vacciner og sera. Prislisten opdateres løbende med nye præparater og priser. Senest opdateret: 26. marts 2015 Adm., salg og marketing Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 35 88 50 00 Ordrekontoret / distribution Bülowsvej 27 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 88 50 00 Fax 35 88 50 01 dianova@dianova.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning 1 ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen Recepten og dens opbygning Definitionen på begrebet "lægemiddel" er givet i "Lov om lægemidler ". Ved optagelse af et lægemiddel

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Prisliste. Vacciner og sera

Prisliste. Vacciner og sera Prisliste Vacciner og sera 27. december 2004 2 Vacciner og sera Leveringsbetingelser for vacciner og sera Prisliste over vacciner og sera m.v. kan rekvireres på DFVF i medfør af Fødevaredirektoratets (nu

Læs mere

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens koncernhrfysiskarbejdsmiljoe.afdelingspost@stab.rm.dk www.fa.rm.dk 15 04

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger,

Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002. Underviser på KU. Obligatorisk

Læs mere

Medicineringsfejl 2010

Medicineringsfejl 2010 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2010, Risikomanager, Hvidovre Hospital Det danske Sundhedsvæsen er generelt sikkert i al fald lige så sikkert som alle

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. I medfør af 49, 52, 53,

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1

UDKAST. Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 UDKAST Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1 I medfør af 29, stk. 3, 39 a, stk. 1, 39 b, 41 d, 41 e, 43 a, 92, stk. 3, og 104, stk. 3, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, senest

Læs mere

Medicineringsfejl 2008

Medicineringsfejl 2008 H:S Enhed for Patientsikkerhed og H:S Klinisk Farmakologisk Enhed Medicineringsfejl 2008, Risikomanager, Hvidovre Hospital Defintioner Omfang og inddeling af medicineringsfejl Hvis skyld er det? Systemanalyse

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 9. juni 2015 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Sygehusapotek Fyn informerer

Sygehusapotek Fyn informerer INFORMATIONSBLAD Sygehusapotek Fyn informerer Årgang 2, nr. 2 - april 2009 Sygehusapotek Fyn INDHOLD: FARVEL TIL INFORMATIONSBLADET...3 OPBEVARINGSSKEMAET...4 LÆGEMIDDELINFORMATION TIL PATIENTER...6 DE

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK.

HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 27-06 2012 12/06377 /SHA/SUPO PUNKT #: TEKST HENVENDELSE FRA KONKURRENCERÅDET TIL MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE OG ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN EFTER KONKURRENCELOVENS 2, STK. 5 KONKURRENCE- OG

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold I medfør af 4, stk. 2, 6, stk. 4, 11, stk. 1, nr. 12, 12, stk. 4, 33, stk. 1, 38, 41 a, stk. 2, 43, 72, stk. 1, nr. 2,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold BEK nr 922 af 26/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2015 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 2015070001 Senere ændringer til

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon

Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren. Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelateret utilsigtet hændelser i primærsektoren Pia Knudsen Udviklingskonsulent Pharmakon Gennemgang af viden om medicinrelaterede utilsigtede hændelser i primærsektoren Evidensrapport

Læs mere

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen)

Receptlære. Lovmæssig baggrund. Definition. Recepter 16-12-2013. Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Lovmæssig baggrund Receptlære Sundhedsstyrelsen (tidl.lægemiddelstyrelsen) Bekendtgørelse nr. 738 af 2. September 2002 og Bekendtgørelse nr. 79 af 5. Februar 2003 Definition 1. Ved en recept forstås en

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

Maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen Analyse af registerdata

Maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen Analyse af registerdata Maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsen Analyse af registerdata Arbejdsrapport Maj 2005 Jens Gundgaard Birthe Søndergaard ISBN 87-90923-61-8 Forfattere Jens Gundgaard Center for Anvendt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek

Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tina Jobling, apotekspraksiskonsulent, og farmaceut på Aalborghus Apotek Tilskudsregler Dosisdispensering Pille-pas Gamle recepter og UTH Ernærings recept Kaos af ernæringsdrikke m.m Afbryd Spørg Eksempler

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Utilsigtede hændelser i sektorovergange

Utilsigtede hændelser i sektorovergange Utilsigtede hændelser i sektorovergange Eksempler, april 2010 Eksemplerne er baseret på virkelige hændelser, der her fremlægges som resumeer og i redigeret form. Uagtet, at der er tale om borgere, beboere,

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Gorm Thusgaard 7/5-2013

Gorm Thusgaard 7/5-2013 Gorm Thusgaard 7/5-2013 Praktiserende læge i Hellerup siden 1987. Læge på Skt. Lukas Stiftelsens Hospice i Hellerup siden 1994. Kursus og undervisning af læger, sygeplejersker og plejepersonale siden 2002.

Læs mere

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater

Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater 2011 Håndtering og brug af SAD-infusionsvæsker og -koncentrater Amgros_haandbog_CS3_KundeNY.indd 2 24/01/11 10:11:17 2 SAD-infusionsvæsker Forfattere Farmaceut Leis Andersen, Sygehusapotek Fyn Farmaceut

Læs mere

Vejledning om reklame m.v. for lægemidler

Vejledning om reklame m.v. for lægemidler Vejledning om reklame m.v. for lægemidler Opdateret 1. februar 2012 1. Reklamereglerne 2. Reklamebegrebet og reglernes anvendelsesområde 3. Generelle bestemmelser 4. Reklame over for offentligheden 5.

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Bonviva 3 mg injektionsvæske, opløsning ibandronsyre Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at anvende dette lægemiddel. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Kræftforsøg med patienter i behandling

Kræftforsøg med patienter i behandling Kræftforsøg med patienter i behandling Forsøg Status Blære- og urinvejskræft 1205 VINSOR An Exploratory Phase I Study with Sorafenib in Addition to Vinflunine in Progressive Locally Advanced or Metastatic

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger

Axelborg-høringen. Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger. Forslag og anbefalinger Axelborg-høringen Fornyelse af systemet for indberetning af lægemidlers bivirkninger Forslag og anbefalinger Baggrund Lægeforeningen og Lægemiddelstyrelsen afholdt mandag den 15. september 2008 en fælles

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010

procedure Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Procedure: Medicinhåndtering / Dosisdispensering Gældende for: Personalet i sundhedsafdelingen Gældende fra: 2010 Version, udarbejdet af og dato: Version 1: Udarbejdet af: Anne-Marie Nielsen, Connie Aabo,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE FARMAKOLOGI J08V D. 6. april 2009 kl. 9.00 12.15 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 time (65 point kan opnås) 1. En fødende kvinde er i

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis

Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis Faglig leder videnskab & klinik lægemidler 1. DEL Lægemidler og medikamenter i odontologisk praksis I dette tema, som strækker sig over tre numre af Tandlægebladet, gennemgås hovedparten af de medikamina,

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006

Jeppe Ragnar Andersen og Anders Enok Olsen Håndskrevne recepter en trussel mod patientsikkerheden Christianshavns apotek 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Resume... 2 1. Baggrund og problembeskrivelse... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Emneafgrænsning... 4 1.3 Formål og målgruppe... 5 1.4 Problemstilling... 5 1.5

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin

INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin B. INDLÆGSSEDDEL 24 INDLÆGSSEDDEL Evoltra 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning Clofarabin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden De begynder at anvende dette lægemiddel. Gem indlægssedlen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Epirubicin Seacross 2 mg/ml, injektionsvæske, opløsning Epirubicin-hydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE

NYE LEJLIGHEDER TIL LEJE Terrasse 13 m2 Lejlighedstype 2V-B 76 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 142,148,154 n. Lejlighednr. : 1, 32, 69 Terrasse 15 m 2 Lejlighedstype 2V-A 77 m 2 ( ca. areal) Artillerivej nr. 146,150 n. Lejlighednr.

Læs mere

MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009

MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009 Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 492 Offentligt MEDICINSPILD I DANMARK MAJ 2009 Medicinspild i Danmark Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

februar 2012 10. udgave

februar 2012 10. udgave februar 2012 AGS-foreningens 10. udgave medlemsblad nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har afholdt 2 møder siden sidste kursusweekend. Møderne er afholdt over skype henholdsvis den 12/10-11 og den 25/1-12.

Læs mere

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø

APOTO projektet. Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne i Danmark. Amgros Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk 13. august 2010 APOTO projektet Introduktion Anskaffelse og drift af IT system til sygehusapotekerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven

Forslag. Lov om ændring af apotekerloven Lovforslag nr. L 35 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af apotekerloven (Friere adgang til oprettelse m.v.

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Vitaminer og mineraler

Vitaminer og mineraler Vitaminer og mineraler VITAMINER OG MINERALER Vitaminer og mineraler er nødvendige for at holde alle kroppens funktioner i gang. Mangel på blot et enkelt vitamin eller mineral kan bringe kroppen ud af

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere