Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1"

Transkript

1 BEK nr 43 af 18/01/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Bilag 1 Senere ændringer til forskriften Bilag 2 Bilag 3 Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 193 af 14/02/2011 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Den fulde tekst Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne ændringsbekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne ændringsbekendtgørelse Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik 1 I bekendtgørelse nr. 193 af 1. april 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik foretages følgende ændringer: 1. I bilag 1 punkt 3.1 ændres»alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«til:»alle beløbs- og mængdefelter indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«2. Bilag 1, punkt 2, Felt 03 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 3. Bilag 1, punkt 2, Felt 13 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 4. Bilag 1, punkt 2, Felt 16 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse. 5. Bilag 1, punkt 2, Felt 46 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 6. Bilag 1, punkt 3.4 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse. 7. Bilag 2 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Lægemiddelstyrelsen, den 18. januar 2012 Jytte Lyngvig / Anne-Marie Vangsted Bilag 1» Felt 03 Ekspeditionstype Kode Private apoteker Receptursalg Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv) 1) - ikke dosisdispenserede lægemidler - dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Sygehuse mv. og større salg til læger 1) Større salg til dyrlæger 1) Alle andre dyrlægeordinationer Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Andre apoteker mv., andet EI DD LI DI ID SL SD SA

2 Andet Håndkøbslægemidler Frihandelsvarer Andre driftsindtægter Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Sygehusapoteker mv. Sygehusafdelinger, lægemidler Sygehusapoteker, lægemidler Private apoteker, lægemidler Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr Receptursalg til produktionsdyr Statens Serum Institut Læger med ydernummer Læger uden ydernummer Sygehusafdelinger Sygehusapoteker Private apoteker Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl. HA HF AD UL AI SI PI LA DI KM KU KA KS KP KK For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler Salg af radioaktive lægemidler Veterinærinstituttet DTU Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere Andre dyrlægeordinationer HE RA PI VI «1) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr af 19. oktober 2011 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 2, stk. 1, og 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end kr. i det foregående kalenderår. Bilag 2» Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer Feltet skal ikke anvendes af sygehusapotekerne. Her anvendes i stedet felt 46. Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger. Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler). Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = ) udfyldes feltet med 1. «Bilag 3» Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms. Private apoteker For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som: (Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr. I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke. Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som: Pris per enhed x antal enheder.

3 Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler m.v. Sygehusapoteker Sygehusapoteker skal indberette sygehusapotekets sidst registrerede indkøbspris (SRIP) på det leverede lægemiddel tillagt moms. Der må ikke tillægges færdigblandingsgebyrer, leveringsgebyrer, gebyrer for spild eller andre omkostninger. Gebyrer kan indberettes særskilt. For dosisdispenserede lægemidler: SRIP på den pakning, der dosisdispenseres fra x delmængde af pakning + moms. For serviceprodukter jf. bilag 2.2 og 2.3. : SRIP for de aktive indholdsstoffer + moms. «Bilag 4» Felt 46 Antal pakninger eller andel af pakning fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med antal pakninger eller andele af en pakning. Andele af en pakning (dosisdispensering/unitdosering) indberettes med komma. «Bilag 5»3.4 Eksempler på feltudfyldelse Nedenstående tabel viser, hvilke felter der såfremt oplysninger foreligger skal udfyldes ved henholdsvis: 1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD). 2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID). 3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA). 4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI). 5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD). 6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL). 7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned. 8. Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne KM, KU, KA, KS, KP og KK). 9. Veterinærinstituttet DTU s salg af lægemidler (ekspeditionstyperne VI og PI). 10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned. 11. Månedlige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 12. Forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE). 13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI). 15. Sygehusapotekers ekspedition af lægemidler ekskl. serviceprodukter (ekspeditionstype AI, SI, PI og LA). Felt Nr. Beskrivelse Ekspeditionsdato Ekspeditionsnummer + 03 Ekspeditionstype Indberetters nummer Udleveringssted Modtager af lægemiddel Receptudsteder Læges CPR-nummer Ordineret varenummer + +

4 11 Receptens løbenummer + 12 Udleveret varenummer Pakningsantal Reiterationsnummer Ekspeditionspris Modtagerbetaling Regionsnummer Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Kommunenummer Kommune, 1. regel Kommune, 1. tilskud Kommune, 2. regel Kommune, 2. tilskud Anden refusion + 27 Andre tilskud + 31 Fravalg af substitution Tidsstempel Patienttype Tilskudspris + 36 Dyreart Aldersgruppe Ordinationsgruppe Takseringsdato Salgsstedets P-nummer Indikation for ordination + 42 Dosering for ordination + 43 AutorisationsID + + Kun for sygehusapoteker: 44 Serviceprodukt, type + 45 Serviceprodukt, mængde + 46 Antal pakninger eller andel af pakning + «Bilag 6»Bilag 2 Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv. Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil. Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer Amphetamin Injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. A 1 ml Amphetamin Tabletter 5 mg 10 stk Amphetamin Tabletter 5 mg 25 stk

5 Injektionsvæske 7 mg + 28 mg + 7 mg 2 ml Melatonin Tabletter 3 mg 100 stk Metadon Morfatropin-papaverin Oral opløsning (sukkerfri) 1 mg/ml 1000 ml og derunder Amphetamin Tabletter 5 mg 100 stk Amphetamin Diverse former 0-50 stk./ml Amphetamin Diverse former stk./ml Amphetamin Diverse former 76 stk./ml og derover Cocain Øjendråber 2% 10 ml Cocain Øjendråber 4% 10 ml Dexamfetamin Tabletter 5 mg 100 stk Lytisk væske (chlorpromazinhydrochlorid/ pethidinhydrochlorid/ promethazinhydrochlorid) (atropinsulfat/mor- phinhydrochlorid/papaverin- hydrochlorid) Tabletter 0,5 mg + 10 mg + 40 mg 100 stk Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 50 ml Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 18 x 50 ml Pethidin Dråber 50 mg/ml 30 ml Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker Lægemiddel ATC-kode Varenummer Ampicillin J01CA Azithromycin J01FA Aztreonam J01DF Benzylpenicillin J01CE Cefotaxim J01DD Ceftazidim J01DD Ceftriaxon J01DD Cefuroxim J01DC Ciprofloxacin J01MA Clarithromycin J01FA Clindamycin J01FF Colistin J01XB Daptomycin J01XX Dicloxacillin J01CF Doripenem J01DH Ertapenem J01DH Erythromycin J01FA Fusidinsyre J01XC Gentamicin J01GB Linezolid J01XX Mecillinam J01CA Meropenem J01DH Metronidazol J01XD Moxifloxacin J01MA Piperacillin og enzym-hæmmer J01CR Teicoplanin J01XA Tigecyklin J01AA

6 Tobramycin J01GB Vancomycin J01XA Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker Lægemiddel Måleværdi ATC-kode Varenummer Alemtuzumab Gram (GA) L01XC Azacitidin Gram (GA) L01BC Bendamustin Gram (GA) L01AA Bevacizumab Gram (GA) L01XC Bleomycin Tusinde enheder (TU) L01DC Bortezomib Milligram (MG) L01XX Busulfan Gram (GA) L01AB Cabazitaxel Gram (GA) L01CD Carboplatin Gram (GA) L01XA Catumaxomab Milligram (MG) L01XC Cetuximab Gram (GA) L01XC Cisplatin Gram (GA) L01XA Cladribin Gram (GA) L01BB Clofarabin Gram (GA) L01BB Cyclophosphamid Gram (GA) L01AA Cytarabin Gram (GA) L01BC Dacarbazin Gram (GA) L01AX Daunorubicin Gram (GA) L01DB Docetaxel Gram (GA) L01CD Doxorubicin Gram (GA) L01DB Epirubicin Gram (GA) L01DB Eributin Gram (GA) L01XX Etoposid Gram (GA) L01CB Fludarabin Gram (GA) L01BB Fluorouracil Gram (GA) L01BC Gemcitabin Gram (GA) L01BC Idarubicin Gram (GA) L01DB Ifosfamid Gram (GA) L01AA Irinotecan Gram (GA) L01XX Ipilimumab Gram (GA) L01XC Methotrexat Milligram (MG) L01BA Mitomycin Milligram (MG) L01DC Mitoxantron Gram (GA) L01DB Nelarabin Gram (GA) L01BB Ofatumumab Gram (GA) L01XC Oxaliplatin Gram (GA) L01XA Paclitaxel Gram (GA) L01CD Panitumumab Gram (GA) L01XC Pemetrexed Gram (GA) L01BA Pentostatin Gram (GA) L01XX Rituximab Gram (GA) L01XC Temoporfin Gram (GA) L01XD Temsirolimus Gram (GA) L01XE Thiotepa Gram (GA) L01AC Topotecan Milligram (MG) L01XX

7 Trabectedin Milligram (MG) L01CX Trastuzumab Gram (GA) L01XC Treosulfan Gram (GA) L01AB Vinblastin Gram (GA) L01CA Vincristin Milligram (MG) L01CA Vinflunin Gram (GA) L01CA Vinorelbin Gram (GA) L01CA Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse Magistrelle lægemidler Mængde Styrke Varenummer Akutbakke 1 stk Alteplase injektionsvæske 1 mg/ml Bupivacain-morphin blanding Calciumcarbonat, tablet 250 stk. 450 mg Calciumcarbonat, tablet 10 x 250 stk. 450 mg Cystisk fibrose, kur til Ganciclovir (Cymevene) blanding Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 10 ml 50 IE/ml Immunglobulin blanding 1 stk Infusionsvæsker til børn Morfin injektionsvæske 10 x 1 ml 1 mg/ml Morfin injektionsvæske 1 ml 40 mg/ml Morfin suppositorium 10 stk. 5 mg Morfin suppositorium 10 stk. 10 mg Orale opløsninger Næsedråber Paracetamol suppositorium 10 stk. 50 mg Peritonealdialysevæske Prednisolon suppositorium 10 stk. 10 mg Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin blanding 1 stk Total parenteral ernæring 1 stk Øvrige infusionsvæske Øvrige injektionsvæske Øvrige suppositorier Tabletter, ATC-gr. L Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L Øvrige magistrelle lægemidler, humane Lægemidler til kliniske forsøg Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut Lægemiddel Styrke/mængde Varenummer Anthrax 10 x 0,5 ml

8 Anthrax 5 x 0,5 ml BCG Kultur frysetørret 1 ampul á 30 mg Botulisme antitoxin type A,B & E 250 ml Botulisme antitoxin type E 5000 IE Botulisme antitoxin type A & B 7500 IE IE Botulisme Antitoxin type ABCDEFG Centraleuropæisk encephalitisvaccine 1 dosis Difteri antitoxin 1 x IE Difteri antitoxin 10 x IE Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi. ) Faktor VIII konc. Octonativ-M 500 IE Faktor VIII konc. Octonativ-M 1000 IE Gul feber vaccine (Arilvax) 5 x 1 dosis Hepatitis B immunoglobulin P Behring 1 dosis Humant Tetanus Immunglobulin 250 IE, 1 ml Humant Rabies Immunglobulin 2 ml Humant Rabies Immunglobulin 10 ml Humant Varizella Zoster Imm.glob. 85 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 200 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 340 IE Influenza vaccine 1 dosis Influenza vaccine 10 dosis Influenza vaccine til den sydlige halvkugle Japansk Encephalitis 3 x 1 dosis Japansk Encephalitis vaccine GCC inj Kolera vaccine, oral 2 x 1 dosis Mannan Bindende Lectin (MBL) 1 mg Meningokok vaccine A,C,Y+W-135 0,5 ml Meningokok A,C,W,Y 1 x 10 doser Mæslinge vaccine 1 dosis Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc 50 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner 500 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, nøglepersoner 50 doser Pandemrix 5 x 10 doser Pandemrix 1 x 10 doser Pandemrix, generel befolkning 50 doser Rubella vaccine 1 dosis Sensitin M. Avium RS 10 1,5 ml Sensitin M. Bovis RS 7 1,5 ml Sensitin M. Fortuitum RS 20 1,5 ml Sensitin M. Intracelluare RS 23 1,5 ml Sensitin M. Kansasii RS 30 1,5 ml Sensitin M. Marinum RS 170 1,5 ml Sensitin M. Scrofulaceum RS 95 1,5 ml

9 Serum mod hugorme 10 ml Serum mod hugorme 4 ml Serum Hugorme (ViperaTab) 2 htgl. a 100mg Viperfav 1 dosis á 4 ml Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler Lægemiddelgruppe ATC-kode Varenummer Diagnostiske radioaktive lægemidler centralnervesystemet V09A Diagnostiske radioaktive lægemidler knogler V09B Diagnostiske radioaktive lægemidler nyre og urinveje V09C Diagnostiske radioaktive lægemidler lever, galde, knoglemarv og lymfesystemet V09D Diagnostiske radioaktive lægemidler åndedrætsorganer V09E Diagnostiske radioaktive lægemidler skjoldbruskkirtel V09F Diagnostiske radioaktive lægemidler hjerte og kredsløb V09G Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande og infektionspåvisning V09H Diagnostiske radioaktive lægemidler tumor påvisning V09I Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATC-kode ikke kan angives Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande V10A Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende V10B Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler V09X Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler V10X Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Lægemiddel ATC-kode Form Styrke/mængde Varenummer Diaphin N02AA09 Pulver til injektionsvæske 100mg/ml - 15 htgl. x 10 g Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse til veterinær brug Lægemiddel Form Mængde Styrke Varenummer Acetylcystein Klysma 200 ml 40 mg/ml Acetylcystein-Gentamycin Øjendråber 5 ml mg/ml Ammoniumchlorid Infusionskoncentrat 100 ml 5,3 g/l Apomorphinhydrochlorid Injektionsvæske 1 ml 10 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 1 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Bromhexidhydrochlorid Oralt pulver 125 g 30 mg/gr citronsyre 8 mg/ml, Citrat-glukose, stærk Opløsning 100 ml natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml Glucose Infusionskoncentrat 1 L 50% Kalium/natrium/glucose Infusionskoncentrat 1 L 15 g/l + 23 g/l g/l Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 100 mg/ml Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 200 mg/ml Kaliumchlorid Infusionskoncentrat 20 ml 14,9 g/l Kaliumcitrat Tabletter 100 stk. 500 mg Kaliumiodid Afdelte pulvere 5 g 100 % L-lysinhydrochlorid Tabletter 20 stk. 500 mg

10 Lobelinhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Medicinsk kul Oral opløsning 1 L 160 mg/ml Mepyramin Injektionsvæske 20 ml 25 mg/ml Methyltestosteron, 17 alfa Opløseligt pulver 20 mg 100 % Natriumbicarbonat Infusionsvæske 500 ml 84 mg/ml Natriumchlorid Infusionskoncentrat 1 L 90g/l Natriumchlorid Infusionsvæske 1 L 75g/l Natriumdioctylsulfosuccinat Oral opløsning 100 ml 50 mg/ml Neostigmin Injektionsvæske 10 ml 2,5 mg/ml Polyvidon Skyllevæske 500 ml 20 mg/ml Prednisolon Afdelte pulvere 20 stk. 100 mg Prednisolon Afdelte pulvere 10 stk. 500 mg Prednisolon og mepyramin Afdelte pulvere 10 stk. 40 mg + 1 g Ringer acetat Infusionsvæske 250 ml komb Ringer chlorid Infusionskoncentrat 1 L komb Sulfacombin: Sulfadiazin/ sulfadimidin/ sulfamerazin/ saccharinnatrium/ saccharose/ carboxymethylcelluloseslim Mikstur 40 ml 100 mg/ml ( mg/ml) Taurin Tabletter 100 stk. 250 mg Thiaminhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 250 mg/ml Zinkchlorid Vandig opløsning 100 ml 50% Veterinære lægemidler på udleveringstilladelse: Avatec Premix 20 kg 150 mg/g Benzoak Vandig opløsning 1 L 200 mg/ml Florfenicol (Aquaflor) Premix 100 g 50% Florfenicol (Aquaflor) Premix 2 kg 50% Lignocain med adrenalin Injektionsvæske 100 ml 20 mg + 0,0125 mg/ml Bilag 2.9 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Veterinærinstituttet DTU Varenavn Enhed ATC-kode Varenummer Alphaject ml QI10A Artervac 1 dosis QI05A Autovac. E-coli til høns 1000 doser QI01A Autovac Furunculose 1 dosis QI07A Autovaccine impetigo Vet. 20 doser QI09A Autovaccine impetigo VET. 100 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 20 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 100 doser QI09A Avinew 1000 doser QI01A Avinew 2000 doser QI01A AviPro ILT 1000 doser QI01A AquaVac Furovac 5 (immersion) 1000 ml QI Biocom-P (udenlandsk pakning) 500 ml QI20C Bovilis Povipast RSP 1 x 10 doser QI02A Coglamune 50 ml QI09A Coliserum Vet. 1 dosis QI02A Covexin 8 A 50 ml QI09A

11 Cunipravac RHD 10 x 10 doser QI08A Cunivac Jet 1 dosis QI08A Cunivak Myxo 10 x 1 ml QI08A Cunivak Myxo 10 ml QI08A Cunivak Myxo 1 ml QI08A Diluant Palmipede 500 doser QI01A Dindoral 1000 doser QI01C Distox Plus (IR) 250 doser QI20C Duramune 8 DAPPI + LC 25 x 1 doser QI07A Duvaxyn WNV 5 x 1 doser Ql05AA Emulsibac-SS 100 ml QI09A Emulsibac-SS 250 ml QI09A urican Herpes 1 dosis QI07A Farrowsure Gold B 50 doser QI09A Farrowsure Plus B 10 doser QI09A Febrivac Dist 5 x 1 doser QI20D Footvax 50 doser QI02A Footvax 250 doser QI02A Gallimune FluH5N doser QI01A Gallimune ND-IB-EDS-ART(407) 1000 doser QI01A Haemo shield 4 Vet. 100 ml QI09A Haemophyllin A. U. V. 50 doser QI09A Hepatovax m.solvens 500 doser QI01B Hybermune-RE 1000 ml QI05A Hyobac App2 Vet. 100 ml QI09A Hyosin DNT Vet. 10 doser QI09A Hyosin DNT Vet. 25 doser QI09A Icthiovac-VR 1000 ml QI10D Insol Dermatophyton Vet. 2 ml QI05A Landavax 500 ml QI01AL Nobilis CAV P4 m/solvens 1000 doser QI01A Nobilis CAV P4 m/solvens 10 x 1000 doser QI01A Nobilis Dilavia 1000 doser QI01A Nobilis Erysipelas 250 doser QI01A Nobilis Erysipelas 500 doser QI01C Nobilis Reo Inact doser QI01A Nobilis Rhino CV 1000 doser QI01A Norvax Minova 4WD 500 ml QI Ovipast Plus 100 ml QI04A Palmivax Vet. m/solvens 500 doser QI01D Pirodog 1 dosis QI07A Porcilis AR-T w/o 20 ml QI09A Porcilis AR-T w/o 50 ml QI09A Poulvac diluent 400 ml QI01C Poulvac I-ND 500 ml QI01A Poulvac Marek HVT m.solv doser QI01C Poulvac NDW 2000 doser QI01A Poulvac Pabac doser QI01A Poulvac TRT-kun til kalkuner 2000 doser QI01C Salmonella dublin serum Vet. 1 dosis QI02A

12 Serum mod tarmbrand (USA) 50 ml QI09A Suivac APP 50 doser QI09A Suivac DNT 25 doser QI09A Suivac EDT 100 doser QI09A Suivac PRRS - IN 50 doser QI09A Tetanusserum 10 x 1 dosis QI05A Tetanusserum 5 ml QI05A Torvac BRSV vaccine 20 ml QI02A Vaxiduk (+ Palmipede) 500 doser QI01B Ødemsyge serum 50 ml QI09A Varenumre til anden anvendelse Bilag 2.10 Diverse Varenummer Homøopatiske lægemidler Tryghedskasse, lægemidler Tryghedskasse, ikke lægemidler Varenummer uoplyst Håndkøb, frihandelsvarer Industrispecialitet Magistrelle lægemidler, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag Sprit (magistrel) Uden avance Gebyrer Telefonreceptgebyr Udbringningsgebyr Administrationsgebyr Vagtgebyr Leverancehonorar Dosispakningsgebyr pakket fra eget apotek Dosispakningsgebyr pakket fra andet apotek Dosisekspeditionsgebyr Servicegebyr (dosispakning pakket fra eget apotek) Servicegebyr (dosispakning pakket fra andet apotek) Servicegebyr (dosisekspedition) Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker Levering af apoteksforbeholdte lægemidler fra håndkøbsudsalg Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen Udbringningsgebyr - e-handel Recepturgebyr og eventuelt færdigblandingsgebyr indgår i ekspeditionens pris, jf. punkt 3.16.

13 Rabatter Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr Udligning Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker «

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland

Årsrapport 2009/2010. Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland Årsrapport / Den regionale Lægemiddelkomité, Region Sjælland 2 Forord Da Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter blev til Region Sjælland,

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Page 1 of 6 BEK nr 1539 af 16/12/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-12-2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Udlevering

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. februar 2010 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Målretning af kontaktpersonordningen,

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 20. december 2013. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. 16. december 2013. Nr. 1539. Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 16. december 2013. Nr. 1539. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Nyt fra PILLETRILLERNE

Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nyt fra PILLETRILLERNE Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Nr. 15 - Årgang 4 - September 2005 Indhold Delekærven udgives af Sygehusapotek Viborg Delekærven udgives af Sygehusapotek

Læs mere

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003

Udviklingen i brugen af kemo-terapi. Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 Udviklingen i brugen af kemo-terapi Af: Jakob Kjellberg og Louise Herbild, DSI Institut for Sundhedsvæsen, september 2003 0 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 0 1. BAGGRUND... 2 1.1 KEMOTERAPEUTISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v.

Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. Bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger m.v. I medfør af 6, stk. 2 og 4, i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 1716 af 16. december 2010,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal

Læs mere

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd

SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013. Lægemidler. DaNIsH DeNTaL JOUrNaL. TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd SAMLET TEMA OM LÆGEMIDLER NOVEMBER 2013 Lægemidler TANdLægeForeNiNgeNS MedLeMSBLAd DaNIsH DeNTaL JOUrNaL Ordination antibiotika antimykotika antivirale stoffer antiseptiske midler Desinfektionsmidler analgetika

Læs mere

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg:

Nyt. Nomeco. Når vovse skal vaccineres TEMA. Sørg for, at apoteket får leverancen. Påsketid og påskeæg: Nomeco Nyt INDSTIK Påsketid og påskeæg: Lad dig friste af det lækre sortiment af guf og chokolade Nr. 2 - marts 2014 TEMA Svage smertestillende lægemidler - Grænsehandel daler - Færre piller, flere pakninger

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS

NYHEDSBREV NR. 6 NYT FRA MEDIATOR.AS NYHEDSBREV NR. 6 Aktuel lovgivning og relevante informationer om kemi og miljø til virksomheden. Dette nyhedsbrev indledes med to højaktuelle artikler dels om en særlig problematik forbundet med klassifi

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN

SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN STATISTISKE EFTERRETNINGER SOCIALE FORHOLD, SUNDHED OG RETSVÆSEN 2010:6 9. juli 2010 Lægebesøg mv. 2009 Resumé: I 2009 modtog 5,2 mio. personer ydelser fra den praktiserende læger, tandlæger mv. Det svarer

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 20. januar 2015 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 26. juni 2014 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere