Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1"

Transkript

1 BEK nr 43 af 18/01/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Bilag 1 Senere ændringer til forskriften Bilag 2 Bilag 3 Ændrer i følgende forskrifter BEK nr 193 af 14/02/2011 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Den fulde tekst Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne ændringsbekendtgørelse Afgørelser truffet i henhold til denne ændringsbekendtgørelse Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik 1 I bekendtgørelse nr. 193 af 1. april 2011 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik foretages følgende ændringer: 1. I bilag 1 punkt 3.1 ændres»alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«til:»alle beløbs- og mængdefelter indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler.«2. Bilag 1, punkt 2, Felt 03 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 3. Bilag 1, punkt 2, Felt 13 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse. 4. Bilag 1, punkt 2, Felt 16 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse. 5. Bilag 1, punkt 2, Felt 46 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse. 6. Bilag 1, punkt 3.4 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse. 7. Bilag 2 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse. 2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Lægemiddelstyrelsen, den 18. januar 2012 Jytte Lyngvig / Anne-Marie Vangsted Bilag 1» Felt 03 Ekspeditionstype Kode Private apoteker Receptursalg Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv) 1) - ikke dosisdispenserede lægemidler - dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Sygehuse mv. og større salg til læger 1) Større salg til dyrlæger 1) Alle andre dyrlægeordinationer Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Andre apoteker mv., andet EI DD LI DI ID SL SD SA

2 Andet Håndkøbslægemidler Frihandelsvarer Andre driftsindtægter Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Sygehusapoteker mv. Sygehusafdelinger, lægemidler Sygehusapoteker, lægemidler Private apoteker, lægemidler Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr Receptursalg til produktionsdyr Statens Serum Institut Læger med ydernummer Læger uden ydernummer Sygehusafdelinger Sygehusapoteker Private apoteker Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl. HA HF AD UL AI SI PI LA DI KM KU KA KS KP KK For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler Salg af radioaktive lægemidler Veterinærinstituttet DTU Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere Andre dyrlægeordinationer HE RA PI VI «1) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr af 19. oktober 2011 om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler 2, stk. 1, og 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end kr. i det foregående kalenderår. Bilag 2» Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer Feltet skal ikke anvendes af sygehusapotekerne. Her anvendes i stedet felt 46. Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger. Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler). Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = ) udfyldes feltet med 1. «Bilag 3» Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms. Private apoteker For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som: (Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr. I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke. Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som: Pris per enhed x antal enheder.

3 Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler m.v. Sygehusapoteker Sygehusapoteker skal indberette sygehusapotekets sidst registrerede indkøbspris (SRIP) på det leverede lægemiddel tillagt moms. Der må ikke tillægges færdigblandingsgebyrer, leveringsgebyrer, gebyrer for spild eller andre omkostninger. Gebyrer kan indberettes særskilt. For dosisdispenserede lægemidler: SRIP på den pakning, der dosisdispenseres fra x delmængde af pakning + moms. For serviceprodukter jf. bilag 2.2 og 2.3. : SRIP for de aktive indholdsstoffer + moms. «Bilag 4» Felt 46 Antal pakninger eller andel af pakning fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med antal pakninger eller andele af en pakning. Andele af en pakning (dosisdispensering/unitdosering) indberettes med komma. «Bilag 5»3.4 Eksempler på feltudfyldelse Nedenstående tabel viser, hvilke felter der såfremt oplysninger foreligger skal udfyldes ved henholdsvis: 1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD). 2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID). 3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA). 4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI). 5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD). 6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL). 7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned. 8. Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne KM, KU, KA, KS, KP og KK). 9. Veterinærinstituttet DTU s salg af lægemidler (ekspeditionstyperne VI og PI). 10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned. 11. Månedlige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 12. Forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE). 13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI). 15. Sygehusapotekers ekspedition af lægemidler ekskl. serviceprodukter (ekspeditionstype AI, SI, PI og LA). Felt Nr. Beskrivelse Ekspeditionsdato Ekspeditionsnummer + 03 Ekspeditionstype Indberetters nummer Udleveringssted Modtager af lægemiddel Receptudsteder Læges CPR-nummer Ordineret varenummer + +

4 11 Receptens løbenummer + 12 Udleveret varenummer Pakningsantal Reiterationsnummer Ekspeditionspris Modtagerbetaling Regionsnummer Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) Kommunenummer Kommune, 1. regel Kommune, 1. tilskud Kommune, 2. regel Kommune, 2. tilskud Anden refusion + 27 Andre tilskud + 31 Fravalg af substitution Tidsstempel Patienttype Tilskudspris + 36 Dyreart Aldersgruppe Ordinationsgruppe Takseringsdato Salgsstedets P-nummer Indikation for ordination + 42 Dosering for ordination + 43 AutorisationsID + + Kun for sygehusapoteker: 44 Serviceprodukt, type + 45 Serviceprodukt, mængde + 46 Antal pakninger eller andel af pakning + «Bilag 6»Bilag 2 Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv. Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil. Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer Amphetamin Injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. A 1 ml Amphetamin Tabletter 5 mg 10 stk Amphetamin Tabletter 5 mg 25 stk

5 Injektionsvæske 7 mg + 28 mg + 7 mg 2 ml Melatonin Tabletter 3 mg 100 stk Metadon Morfatropin-papaverin Oral opløsning (sukkerfri) 1 mg/ml 1000 ml og derunder Amphetamin Tabletter 5 mg 100 stk Amphetamin Diverse former 0-50 stk./ml Amphetamin Diverse former stk./ml Amphetamin Diverse former 76 stk./ml og derover Cocain Øjendråber 2% 10 ml Cocain Øjendråber 4% 10 ml Dexamfetamin Tabletter 5 mg 100 stk Lytisk væske (chlorpromazinhydrochlorid/ pethidinhydrochlorid/ promethazinhydrochlorid) (atropinsulfat/mor- phinhydrochlorid/papaverin- hydrochlorid) Tabletter 0,5 mg + 10 mg + 40 mg 100 stk Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 50 ml Oseltamivir (beredskabsmedicin) 15 mg/ml 18 x 50 ml Pethidin Dråber 50 mg/ml 30 ml Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker Lægemiddel ATC-kode Varenummer Ampicillin J01CA Azithromycin J01FA Aztreonam J01DF Benzylpenicillin J01CE Cefotaxim J01DD Ceftazidim J01DD Ceftriaxon J01DD Cefuroxim J01DC Ciprofloxacin J01MA Clarithromycin J01FA Clindamycin J01FF Colistin J01XB Daptomycin J01XX Dicloxacillin J01CF Doripenem J01DH Ertapenem J01DH Erythromycin J01FA Fusidinsyre J01XC Gentamicin J01GB Linezolid J01XX Mecillinam J01CA Meropenem J01DH Metronidazol J01XD Moxifloxacin J01MA Piperacillin og enzym-hæmmer J01CR Teicoplanin J01XA Tigecyklin J01AA

6 Tobramycin J01GB Vancomycin J01XA Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker Lægemiddel Måleværdi ATC-kode Varenummer Alemtuzumab Gram (GA) L01XC Azacitidin Gram (GA) L01BC Bendamustin Gram (GA) L01AA Bevacizumab Gram (GA) L01XC Bleomycin Tusinde enheder (TU) L01DC Bortezomib Milligram (MG) L01XX Busulfan Gram (GA) L01AB Cabazitaxel Gram (GA) L01CD Carboplatin Gram (GA) L01XA Catumaxomab Milligram (MG) L01XC Cetuximab Gram (GA) L01XC Cisplatin Gram (GA) L01XA Cladribin Gram (GA) L01BB Clofarabin Gram (GA) L01BB Cyclophosphamid Gram (GA) L01AA Cytarabin Gram (GA) L01BC Dacarbazin Gram (GA) L01AX Daunorubicin Gram (GA) L01DB Docetaxel Gram (GA) L01CD Doxorubicin Gram (GA) L01DB Epirubicin Gram (GA) L01DB Eributin Gram (GA) L01XX Etoposid Gram (GA) L01CB Fludarabin Gram (GA) L01BB Fluorouracil Gram (GA) L01BC Gemcitabin Gram (GA) L01BC Idarubicin Gram (GA) L01DB Ifosfamid Gram (GA) L01AA Irinotecan Gram (GA) L01XX Ipilimumab Gram (GA) L01XC Methotrexat Milligram (MG) L01BA Mitomycin Milligram (MG) L01DC Mitoxantron Gram (GA) L01DB Nelarabin Gram (GA) L01BB Ofatumumab Gram (GA) L01XC Oxaliplatin Gram (GA) L01XA Paclitaxel Gram (GA) L01CD Panitumumab Gram (GA) L01XC Pemetrexed Gram (GA) L01BA Pentostatin Gram (GA) L01XX Rituximab Gram (GA) L01XC Temoporfin Gram (GA) L01XD Temsirolimus Gram (GA) L01XE Thiotepa Gram (GA) L01AC Topotecan Milligram (MG) L01XX

7 Trabectedin Milligram (MG) L01CX Trastuzumab Gram (GA) L01XC Treosulfan Gram (GA) L01AB Vinblastin Gram (GA) L01CA Vincristin Milligram (MG) L01CA Vinflunin Gram (GA) L01CA Vinorelbin Gram (GA) L01CA Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse Magistrelle lægemidler Mængde Styrke Varenummer Akutbakke 1 stk Alteplase injektionsvæske 1 mg/ml Bupivacain-morphin blanding Calciumcarbonat, tablet 250 stk. 450 mg Calciumcarbonat, tablet 10 x 250 stk. 450 mg Cystisk fibrose, kur til Ganciclovir (Cymevene) blanding Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 500 ml IE/l Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 10 ml 50 IE/ml Immunglobulin blanding 1 stk Infusionsvæsker til børn Morfin injektionsvæske 10 x 1 ml 1 mg/ml Morfin injektionsvæske 1 ml 40 mg/ml Morfin suppositorium 10 stk. 5 mg Morfin suppositorium 10 stk. 10 mg Orale opløsninger Næsedråber Paracetamol suppositorium 10 stk. 50 mg Peritonealdialysevæske Prednisolon suppositorium 10 stk. 10 mg Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin blanding 1 stk Total parenteral ernæring 1 stk Øvrige infusionsvæske Øvrige injektionsvæske Øvrige suppositorier Tabletter, ATC-gr. L Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L Øvrige magistrelle lægemidler, humane Lægemidler til kliniske forsøg Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut Lægemiddel Styrke/mængde Varenummer Anthrax 10 x 0,5 ml

8 Anthrax 5 x 0,5 ml BCG Kultur frysetørret 1 ampul á 30 mg Botulisme antitoxin type A,B & E 250 ml Botulisme antitoxin type E 5000 IE Botulisme antitoxin type A & B 7500 IE IE Botulisme Antitoxin type ABCDEFG Centraleuropæisk encephalitisvaccine 1 dosis Difteri antitoxin 1 x IE Difteri antitoxin 10 x IE Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi. ) Faktor VIII konc. Octonativ-M 500 IE Faktor VIII konc. Octonativ-M 1000 IE Gul feber vaccine (Arilvax) 5 x 1 dosis Hepatitis B immunoglobulin P Behring 1 dosis Humant Tetanus Immunglobulin 250 IE, 1 ml Humant Rabies Immunglobulin 2 ml Humant Rabies Immunglobulin 10 ml Humant Varizella Zoster Imm.glob. 85 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 200 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 340 IE Influenza vaccine 1 dosis Influenza vaccine 10 dosis Influenza vaccine til den sydlige halvkugle Japansk Encephalitis 3 x 1 dosis Japansk Encephalitis vaccine GCC inj Kolera vaccine, oral 2 x 1 dosis Mannan Bindende Lectin (MBL) 1 mg Meningokok vaccine A,C,Y+W-135 0,5 ml Meningokok A,C,W,Y 1 x 10 doser Mæslinge vaccine 1 dosis Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc 50 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner 500 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, nøglepersoner 50 doser Pandemrix 5 x 10 doser Pandemrix 1 x 10 doser Pandemrix, generel befolkning 50 doser Rubella vaccine 1 dosis Sensitin M. Avium RS 10 1,5 ml Sensitin M. Bovis RS 7 1,5 ml Sensitin M. Fortuitum RS 20 1,5 ml Sensitin M. Intracelluare RS 23 1,5 ml Sensitin M. Kansasii RS 30 1,5 ml Sensitin M. Marinum RS 170 1,5 ml Sensitin M. Scrofulaceum RS 95 1,5 ml

9 Serum mod hugorme 10 ml Serum mod hugorme 4 ml Serum Hugorme (ViperaTab) 2 htgl. a 100mg Viperfav 1 dosis á 4 ml Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler Lægemiddelgruppe ATC-kode Varenummer Diagnostiske radioaktive lægemidler centralnervesystemet V09A Diagnostiske radioaktive lægemidler knogler V09B Diagnostiske radioaktive lægemidler nyre og urinveje V09C Diagnostiske radioaktive lægemidler lever, galde, knoglemarv og lymfesystemet V09D Diagnostiske radioaktive lægemidler åndedrætsorganer V09E Diagnostiske radioaktive lægemidler skjoldbruskkirtel V09F Diagnostiske radioaktive lægemidler hjerte og kredsløb V09G Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande og infektionspåvisning V09H Diagnostiske radioaktive lægemidler tumor påvisning V09I Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATC-kode ikke kan angives Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande V10A Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende V10B Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler V09X Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler V10X Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Lægemiddel ATC-kode Form Styrke/mængde Varenummer Diaphin N02AA09 Pulver til injektionsvæske 100mg/ml - 15 htgl. x 10 g Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler og lægemidler på udleveringstilladelse til veterinær brug Lægemiddel Form Mængde Styrke Varenummer Acetylcystein Klysma 200 ml 40 mg/ml Acetylcystein-Gentamycin Øjendråber 5 ml mg/ml Ammoniumchlorid Infusionskoncentrat 100 ml 5,3 g/l Apomorphinhydrochlorid Injektionsvæske 1 ml 10 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 1 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Bromhexidhydrochlorid Oralt pulver 125 g 30 mg/gr citronsyre 8 mg/ml, Citrat-glukose, stærk Opløsning 100 ml natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml Glucose Infusionskoncentrat 1 L 50% Kalium/natrium/glucose Infusionskoncentrat 1 L 15 g/l + 23 g/l g/l Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 100 mg/ml Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 200 mg/ml Kaliumchlorid Infusionskoncentrat 20 ml 14,9 g/l Kaliumcitrat Tabletter 100 stk. 500 mg Kaliumiodid Afdelte pulvere 5 g 100 % L-lysinhydrochlorid Tabletter 20 stk. 500 mg

10 Lobelinhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Medicinsk kul Oral opløsning 1 L 160 mg/ml Mepyramin Injektionsvæske 20 ml 25 mg/ml Methyltestosteron, 17 alfa Opløseligt pulver 20 mg 100 % Natriumbicarbonat Infusionsvæske 500 ml 84 mg/ml Natriumchlorid Infusionskoncentrat 1 L 90g/l Natriumchlorid Infusionsvæske 1 L 75g/l Natriumdioctylsulfosuccinat Oral opløsning 100 ml 50 mg/ml Neostigmin Injektionsvæske 10 ml 2,5 mg/ml Polyvidon Skyllevæske 500 ml 20 mg/ml Prednisolon Afdelte pulvere 20 stk. 100 mg Prednisolon Afdelte pulvere 10 stk. 500 mg Prednisolon og mepyramin Afdelte pulvere 10 stk. 40 mg + 1 g Ringer acetat Infusionsvæske 250 ml komb Ringer chlorid Infusionskoncentrat 1 L komb Sulfacombin: Sulfadiazin/ sulfadimidin/ sulfamerazin/ saccharinnatrium/ saccharose/ carboxymethylcelluloseslim Mikstur 40 ml 100 mg/ml ( mg/ml) Taurin Tabletter 100 stk. 250 mg Thiaminhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 250 mg/ml Zinkchlorid Vandig opløsning 100 ml 50% Veterinære lægemidler på udleveringstilladelse: Avatec Premix 20 kg 150 mg/g Benzoak Vandig opløsning 1 L 200 mg/ml Florfenicol (Aquaflor) Premix 100 g 50% Florfenicol (Aquaflor) Premix 2 kg 50% Lignocain med adrenalin Injektionsvæske 100 ml 20 mg + 0,0125 mg/ml Bilag 2.9 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Veterinærinstituttet DTU Varenavn Enhed ATC-kode Varenummer Alphaject ml QI10A Artervac 1 dosis QI05A Autovac. E-coli til høns 1000 doser QI01A Autovac Furunculose 1 dosis QI07A Autovaccine impetigo Vet. 20 doser QI09A Autovaccine impetigo VET. 100 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 20 doser QI09A Autovaccine Streptococcus 100 doser QI09A Avinew 1000 doser QI01A Avinew 2000 doser QI01A AviPro ILT 1000 doser QI01A AquaVac Furovac 5 (immersion) 1000 ml QI Biocom-P (udenlandsk pakning) 500 ml QI20C Bovilis Povipast RSP 1 x 10 doser QI02A Coglamune 50 ml QI09A Coliserum Vet. 1 dosis QI02A Covexin 8 A 50 ml QI09A

11 Cunipravac RHD 10 x 10 doser QI08A Cunivac Jet 1 dosis QI08A Cunivak Myxo 10 x 1 ml QI08A Cunivak Myxo 10 ml QI08A Cunivak Myxo 1 ml QI08A Diluant Palmipede 500 doser QI01A Dindoral 1000 doser QI01C Distox Plus (IR) 250 doser QI20C Duramune 8 DAPPI + LC 25 x 1 doser QI07A Duvaxyn WNV 5 x 1 doser Ql05AA Emulsibac-SS 100 ml QI09A Emulsibac-SS 250 ml QI09A urican Herpes 1 dosis QI07A Farrowsure Gold B 50 doser QI09A Farrowsure Plus B 10 doser QI09A Febrivac Dist 5 x 1 doser QI20D Footvax 50 doser QI02A Footvax 250 doser QI02A Gallimune FluH5N doser QI01A Gallimune ND-IB-EDS-ART(407) 1000 doser QI01A Haemo shield 4 Vet. 100 ml QI09A Haemophyllin A. U. V. 50 doser QI09A Hepatovax m.solvens 500 doser QI01B Hybermune-RE 1000 ml QI05A Hyobac App2 Vet. 100 ml QI09A Hyosin DNT Vet. 10 doser QI09A Hyosin DNT Vet. 25 doser QI09A Icthiovac-VR 1000 ml QI10D Insol Dermatophyton Vet. 2 ml QI05A Landavax 500 ml QI01AL Nobilis CAV P4 m/solvens 1000 doser QI01A Nobilis CAV P4 m/solvens 10 x 1000 doser QI01A Nobilis Dilavia 1000 doser QI01A Nobilis Erysipelas 250 doser QI01A Nobilis Erysipelas 500 doser QI01C Nobilis Reo Inact doser QI01A Nobilis Rhino CV 1000 doser QI01A Norvax Minova 4WD 500 ml QI Ovipast Plus 100 ml QI04A Palmivax Vet. m/solvens 500 doser QI01D Pirodog 1 dosis QI07A Porcilis AR-T w/o 20 ml QI09A Porcilis AR-T w/o 50 ml QI09A Poulvac diluent 400 ml QI01C Poulvac I-ND 500 ml QI01A Poulvac Marek HVT m.solv doser QI01C Poulvac NDW 2000 doser QI01A Poulvac Pabac doser QI01A Poulvac TRT-kun til kalkuner 2000 doser QI01C Salmonella dublin serum Vet. 1 dosis QI02A

12 Serum mod tarmbrand (USA) 50 ml QI09A Suivac APP 50 doser QI09A Suivac DNT 25 doser QI09A Suivac EDT 100 doser QI09A Suivac PRRS - IN 50 doser QI09A Tetanusserum 10 x 1 dosis QI05A Tetanusserum 5 ml QI05A Torvac BRSV vaccine 20 ml QI02A Vaxiduk (+ Palmipede) 500 doser QI01B Ødemsyge serum 50 ml QI09A Varenumre til anden anvendelse Bilag 2.10 Diverse Varenummer Homøopatiske lægemidler Tryghedskasse, lægemidler Tryghedskasse, ikke lægemidler Varenummer uoplyst Håndkøb, frihandelsvarer Industrispecialitet Magistrelle lægemidler, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Magistrelle lægemidler, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2 Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 29, der ikke er underkastet 4 i receptbekendtgørelsen, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag Sprit (magistrel) Uden avance Gebyrer Telefonreceptgebyr Udbringningsgebyr Administrationsgebyr Vagtgebyr Leverancehonorar Dosispakningsgebyr pakket fra eget apotek Dosispakningsgebyr pakket fra andet apotek Dosisekspeditionsgebyr Servicegebyr (dosispakning pakket fra eget apotek) Servicegebyr (dosispakning pakket fra andet apotek) Servicegebyr (dosisekspedition) Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker Levering af apoteksforbeholdte lægemidler fra håndkøbsudsalg Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen Udbringningsgebyr - e-handel Recepturgebyr og eventuelt færdigblandingsgebyr indgår i ekspeditionens pris, jf. punkt 3.16.

13 Rabatter Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr Udligning Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker «

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 8. april 2016 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik BEK nr 43 af 18/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Lægemiddelstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 2. januar 2018 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 9. juni 2017 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 450 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1500612 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik BEK nr 193 af 14/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. LMS 2011020235 Senere

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold BEK nr 370 af 14/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0904423 Senere ændringer til

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Vacciner og sera. Prislisten opdateres løbende med nye præparater og priser. Senest opdateret: 26. marts 2015

Vacciner og sera. Prislisten opdateres løbende med nye præparater og priser. Senest opdateret: 26. marts 2015 Adm., salg og marketing Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N Tlf. 35 88 50 00 Ordrekontoret / distribution Bülowsvej 27 1870 Frederiksberg C Tlf. 35 88 50 00 Fax 35 88 50 01 dianova@dianova.dk

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret 1 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Introduktion... 4 1. Variable der er direkte indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret:...

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1)

Bekendtgørelse om recepter 1) Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005 (Gældende) LBK Nr. 657 af 28/07/1995 LOV Nr. 1180 af 12/12/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155 J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HKNI 03.06.2013 Ikrafttrædelse af bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Den 1. juni 2013 trådte følgende bekendtgørelser i kraft: 1. Bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol.

Enheder - opgave 1. Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol. mg ml mmol. Enheder - opgave 1 Metronidazol suppositorier findes som 1 g Hvor mange mg metronidazol indeholder hvert suppositorie? g l mol x 1000 mg ml mmol x 1000 / 1000 / 1000 µg µl µmol 1 1 g x 1000 1000 mg Enheder

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017. Lovtidende A 2017 29. september 2017. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) I medfør af 38, stk. 1, 42, 43, 1. pkt. og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) BEK nr 1108 af 29/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016022176 Senere ændringer

Læs mere

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling

Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling. Symptombehandling Kvalme og opkastning ved medicinsk kræftbehandling Symptombehandling Maj 2011 Definitioner Akut kvalme og opkastning Sen kvalme og opkastning Forventningskvalme og opkastning Første 24 timer efter start

Læs mere

Miljøgodkendelse Apoteksenheden

Miljøgodkendelse Apoteksenheden Miljøgodkendelse Apoteksenheden Side 1 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn og adresse Apoteksenheden Herlev Hospital. Herlev Ringvej 75 2730 Herlev Lokale 54D5 Virksomhedens ejer Region Hovedstaden

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET

LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET Temamøde: Centrale danske registre indenfor sundhedsforskning Katarina Gesser, Dataleverancer & Lægemiddelstatik, NSF, SSI PLACERING 1994-1997 1997-2012 1. marts 2012 - BAGGRUND

Læs mere

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml

Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 1: a. 0,05 g = mg b. 12 mg = g c. 75 µg = mg d. 250 mg = g e. 8 % = mg/ml f. 75 mg/ml = % g. 240 dråber = ml Opgave 2: Hvor mange mg/ml indeholder en 0,7 % opløsning af adrenalin? Svar: mg/ml Opgave

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 40. Listen er

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark

Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Positivliste Rekvisitionsliste for lægemidler Region Syddanmark Rekvisition af lægemidler til brug i praksis og under vagttjeneste til gruppe 1- og 2-sikrede i henhold til overenskomstens 35. Listen er

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland OKTOBER 2015

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland OKTOBER 2015 Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland OKTOBER 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens koncernhrfysiskarbejdsmiljoe.afdelingspost@stab.rm.dk www.fa.rm.dk 06

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1305325 Dok. Nr.: 1327588 Dato: 14. november 2013 Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin

Standardordinationer og regimer i OPUS Medicin Udfyldt blanket sendes til på mail til sortiment@rn.dk *Afdeling KARD *Dato 24.05.2012 *Lægemiddel Benzylpenicillin Pamol Nitrolingual Generisk navn Benzylpenicillin Paracetamol Glycerylnitrat *Lægemiddelform

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Solutions for life. Viaflo: Stil krav om en funktionel i.v. beholder

Solutions for life. Viaflo: Stil krav om en funktionel i.v. beholder Viaflo: Stil krav om en funktionel i.v. beholder n Høj kompatibilitet med en bredt udvalg af lægemidler n Lettilgændelige stabilitetsdata n 150 undersøgte lægemidler n Lukket system n Infusionsport konstrueret

Læs mere

Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland

Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland Vejledning December 2017 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk Handskeguide Vejledningen

Læs mere

Prisliste. Vacciner og sera

Prisliste. Vacciner og sera Prisliste Vacciner og sera 27. december 2004 2 Vacciner og sera Leveringsbetingelser for vacciner og sera Prisliste over vacciner og sera m.v. kan rekvireres på DFVF i medfør af Fødevaredirektoratets (nu

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. HØRING JULI 2015 UDKAST Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. I medfør af 75, 77, stk. 2, 78, stk. 1, 2 og 4, 80, stk. 2-4, 81, stk. 3, 82, stk. 2, og 104, stk. 3, i lov om lægemidler,

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf

Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Apotekernes tiltag omkring utilsigtede hændelser og forebyggelse heraf Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 1. juni 2012 Mette Gram-Hansen Danmarks Apotekerforening Hvor svært kan det være? 56

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Positivliste Region Sjælland

Positivliste Region Sjælland Positivliste 2015 - Region Sjælland Version 1 MIDLER MOD INFEKTIONER - PENICILLINER Benzylpenicillin Benzylpenicillin injektion # 0,6 g (1 mill. IE) 10 htgl, 'Panpharma' 1,2 g (2 mill. IE) 10 htgl. 3 g

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek BEK nr 1422 af 23/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016102606 Senere ændringer

Læs mere

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark

Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark Notat om midler mod Alzheimers sygdom i Danmark En kortlægning af forbruget af demensmidler i perioden 1997-2003 9. oktober, 2003 Indhold Resumé Baggrund Datamateriale og metode Resultater Omsætning og

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 11. oktober 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. BEK nr 1571 af 16/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1305325 Senere ændringer til

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 23. november 2016 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER

September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER September 2005 RAPPORT OM UNDERSØGELSE AF LIBERALISERINGEN AF HÅNDKØBSLÆGEMIDLER 1 Resumé og konklusioner Lægemiddelstyrelsen har i denne rapport gennemført en analyse af liberaliseringen af håndkøbslægemidler.

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Marts 2012 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Maj 2013 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger.

Apotekerne skal substituere til det billigste præparat blandt synonymer og parallelimporterede lægemidler og helst medicin i blisterpakninger. Oversigt over lægemidler som kan rekvireres på apotekerne i Region Nordjylland til brug i umiddelbar tilknytning til behandling i henhold til Overenskomsten om almen praksis 40. Apotekerne skal substituere

Læs mere

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11

Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger. Regel nr. 11 Revideret 20. november 2017 Positivliste for rekvisition af lægemidler til alment praktiserende læger og vagtlæger Regel nr. 11 Positivlisten er en liste over lægemidler, som praktiserende læger og vagtlæger

Læs mere

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015

Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Handskeguide til Hospitalerne i Region Midtjylland APRIL 2015 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø, Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens koncernhrfysiskarbejdsmiljoe.afdelingspost@stab.rm.dk www.fa.rm.dk 15 04

Læs mere

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016

Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Danmarks Apotekerforening Analyse 31. maj 2017 Prisfald på apotekerne gav mere medicin for færre penge i 2016 Borgerne fik i 2016 udleveret medicin på apotekerne for godt 11 mia. kroner. Det var en procent

Læs mere

Færdigpakket medicin klar til brug

Færdigpakket medicin klar til brug Dosispakket medicin Færdigpakket medicin klar til brug For at få den bedste virkning af din medicin er det vigtigt, at den tages i de mængder og på de tidspunkter, som er aftalt med din læge. Det opnår

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning

ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen. Recepten og dens opbygning 1 ORDINATION AF LÆGEMIDLER Andree Ravn-Jonsen Revideret af Jens Knud Larsen Recepten og dens opbygning Definitionen på begrebet "lægemiddel" er givet i "Lov om lægemidler ". Ved optagelse af et lægemiddel

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland

Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland Handskeguide til hospitalerne i Region Midtjylland Vejledning Februar 2016 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk Handskeguide Vejledningen

Læs mere

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert Dosispakket medicin Har du svært ved at holde styr på din medicin? Glemmer du nogle gange at tage den? Tager du meget forskelligt medicin? Apoteket kan hjælpe dig, så du får din medicin både nemt og sikkert.

Læs mere

Lægemiddelstyrelsen har med brev af 18. maj 2017 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler i høring.

Lægemiddelstyrelsen har med brev af 18. maj 2017 udsendt udkast til ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler i høring. Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.

Bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. Sundheds- og Ældreministeriet UDKAST Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Koordineret med: Sagsnr.: 1602747 Dok. nr.: 82097 Dato: 23. maj 2016 Bekendtgørelse om beregning af afgift og

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Danish Pharmaceutical Academy 11. november 2014 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Lov om lægemidler 1)

Lov om lægemidler 1) Lov om lægemidler LOV nr 1180 af 12/12/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om lægemidler 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere