Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generation IX Ane nr. 676/677. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Seye og Gjertrud Abelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Ane nr. 1352/1353 Peder Jensen Seye & Gjertrud Abelsdatter Sømarke 676/677 Hans Pedersen Seye Sømarke 338 Kirsten Hansdatter Mandemarke 169 Rasmus Frederiksen Søemarke 84 Frederik Rasmussen Tøvelde 42 Mette Frederiksdatter Tøvelde 21 Lars Pedersen Hjelm 10 Dora Pedersen Hjelm 5 Leo Sørensen Åbyhøj 2 Grete A./Emil H. Sørensen Lind/Værløse 1 anerf3\00676/sep.2011 Side 0

2 anerf3\00676/sep.2011 Side 1

3 PEDER JENSEN SEYE & GJERTRUD ABELSDATTER Peder Jensen Seye er født i Stubberup ca som søn af gårdmand Jens Lauridsen og Kirstine Hemmingsdtr. Gjertrud Abelsdatter er født ca Hendes forældre og fødested er det endnu ikke lykkedes at opspore. Peder Jensen Seye og Gjertrud Abelsdatter bliver gift i De bosætter sig i Søemarke. Her får de 10 børn i tidsrummet 1669 til Gjertrud Abelsdatter dør i Søemarke i 1713, Peder Jensen Seye samme sted i anerf3\00676/sep.2011 Side 2

4 Tidsbillede Broen over Sønderå på hærvejen 12 km sydvest for Haderslev I tiden omkring 1700 var det danske landskab domineret af to slags bebyggelsesformer: Hovedgårde og landsbyer. Hovedgården bestod af et stort antal godsbygninger. Den havde voldgrave og sirlige haveanlæg og var omgivet af store, sammenhængende marker. Landsbyen derimod bestod af en tæt koncentration af lave, stråtækte gårde og huse, der ofte lå omkring et gadekær. Der var landsbyer på kun 3-4 gårde, og der var enkelte med mere end 50 gårde, men de fleste bestod af mellem 10 og 20 gårde og et tilsvarende antal huse. Omkring den typiske landsby på Sjælland og øerne lå dens 3 vange, der hver var opdelt i et antal åse. Hver ås var igen opdelt i rækker af agerstrimler. Hver bondegård kunne have op til 100 agerstrimler. De dyrkede jorder omkring hovedgården og landsbyen var ikke regelmæssige parceller med lige sider og rette vinkler, plane af pløjning, harvning og tromling. Jorden bar præg af, at den skulle være under plov 2 år ad gangen og derefter ligge brak et år, udlagt til græsning. Det betød, at bonden ikke pløjede dybt, for vækstlaget, der skulle give føde til kreaturerne i brakperioden, skulle nødig ødelægges. Desuden var planering af det dyrkede areal ret arbejdskrævende og forudsatte enighed i landsbyfællesskabet, hvis det skulle gennemføres. For at lette afledningen af vandet mest muligt måtte man endvidere ved pløjningen af de enkelte jordstykker tage hensyn til terrænets fald. anerf3\00676/sep.2011 Side 3

5 Peder Jensen Seye og Gjertrud Abelsdatter Peder Jensen Seye er vokset op hos sine forældre i Stubberup sammen med 6 søskende, blandt dem Margrete Jensdatter (ane nr. 1325) og Laurids Jensen Seye (ane nr. 684). Peder og Gjertrud bliver gift i 1668, han 25 år og hun ca. 24 år gammel, i Magleby kirke: De bosætter sig på gård nr. 14 i Sømarke, af hartkorn 3 tønder og 5 skæpper. Her får de følgende børn: , 12.sep. - Jens Pedersen , 6.jan. - Abel Pedersen, begr. 1671, 26.mar , 10.mar. - Abel pedersen, begr. 1672, 27.maj , 6.jul. - Kirstine Pedersdatter , 7.maj - Abel Pedersen, begr. 1689, 9.maj , 23.nov. - Hans Pedersen Seye , 23.feb. - Mette Pedersdatter , 23.jul. - Anna Pedersdatter , 15.feb. - Hemming Pedersen, begr. 1685, 24.maj l , 26.sep. - Hemming Pedersen Seye. I 1685 består gården af 25 fag hus og indeholder 3 heste, 1 hoppe, 4 køer, 2 kalve, 6 får, 6 lam, 5 svin, 6 høns og 1 gås, 4 tønder rug, 4 tønder byg og 1 tønde havre. Peder og Gjertrud s gård kan have set ud som følger: Lude Fremmers Størrelse ca. 38 x 8 alen 2. Arne Stue Køkkenildhus Stald Lade anerf3\00676/sep.2011 Side 4

6 Efter Hestgardens ankomst i 1685 har familien, som andre på Møn, blandt andet måttet huse og bespise 1 hestgarder. Deres garder har åbenbart ikke altid opført sig ordentlig, som det fremgår af følgende klage fra bønderne i Sømarke: Peder Jensen blev meget ilde medhandlet af sin garder, nemlig Hans Langemark. Først i sit eget hus slog han ham med en spand i ansigtet, så hans tænder blev ganske løse i hans mund. Og der Peder Jensen ville gå hen til korporal Biermann, som lå i samme by, at give sin nød til kende, da kom garderen stiltiende bag på ham og slog ham i hovedet med en brøndkrog, så han ganske derover mistede sin hørelse og blev slet døv, og er tilmed blevet en meget svag mand så længe han lever. Sønnen Jens Pedersen (ane nr. 738) gifter sig i 1694 med Ellen Lauritzdatter af Magleby. Samme år gifter datteren Kirsten Pedersdatter sig med Knud Michelsen af Sømarke. De får følgende børn: Søren -, Mette -, Maren -, Lodvig -, Sophia -, Michael og Sophia Knudsen/Knudsdatter. Kirsten Pedersdatter dør i Sammen med de øvrige bønder i Busemarke og Sømarke har Peder desuden været tvunget til at udføre gratis arbejde for Hestgardens folk, som det fremgår af følgende klage: Andrager vi samtlige Budsemarke mænd for de højædle herrer, at vi blev af ridefogden Sr. Christian Arentsen tiltvunget at føre 62 møllesten, som blev optaget af stranden under Budsemarke, til Steege. Og der vi kom til Steege med dem, da blev vi atter tvunget til at føre 3 de (1/3?) af møllestenene ud til Nygaard, hvorudaf at vore heste blev rent fordærvede. Magleby bymænd såvel som Søemarke mænd blev lige måder tvunget til at føre 2 de møllestene op til Steege, til ridefogden Sr. Christian Arentsen, og vi fik aldrig nogen Mark for vores umage. Og for vores store arbejdes besværlighed vi fattige mænd forventer et nådigst og mildt svar på denne vores allerunderdanigst indgivelse, og vi forbliver de højbydende herrers allerydmygste: Peder Madsen, Peder Jensen, Jens Jørgensen, Laurs Nielsen, Søemarke. Magleby, 9.maj Efter Hestgardens afgang fra Møn i 1697 får også Peder på et tidspunkt en erstatning for de af Hestgarden begåede ulovligheder. Peder får 6 Rigsdaler, 1 Mark og 2½ Skilling. anerf3\00676/sep.2011 Side 5

7 Datteren Mette Pedersdatter gifter sig i 1700 med Rasmus Jensen Bruun i Magleby. De får følgende børn: Anders -, Jens -, Karen og Abel Rasmussen/Rasmusdatter. Mette Pedersdatter dør i Datteren Anne Pedersdatter gifter sig i 1706 med Jens Nielsen Skrædder. De får følgende børn: Peder -, Karen -, Mette -, Giertrud -, Peder -, Else - og Jens Jensen/Jensdatter. Sønnen Hans Pedersen Seye (ane nr. 338) gifter sig i 1708 med Mette Lauridsdatter (ane nr. 339) fra Sømarke. Sønnen Hemming Pedersen Seye gifter sig i 1709 med Margrete Pedersdatter. De får følgende børn: Mette og Peder Hemmingsdatter/Hemmingsen. Han dør i Gjertrud Abelsdatter dør i 1713, 69 år gammel. Sønnen Jens Pedersen (ane nr. 738) gifter sig efter Ellen Lauritsdatters død i 1715 med Karen Pedersdatter Bilde (ane nr. 739) fra Magleby. Jens Pedersen dør i Peder Jensen Seye dør i 1716, 73 år gammel. Gården overtages af sønnen Hans Pedersen Seye. anerf3\00676/sep.2011 Side 6

8 anerf3\00676/sep.2011 Side 7

9 Oversigt over kildemateriale 1. Kirkebøger for Magleby sogn Justitsprotokoller for Mønbo herred Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer 1697 I det følgende refererer tallene i ( ) til ovennævnte kildemateriale-numre. anerf3\00676/sep.2011 Side 8

10 anerf3\00676/sep.2011 Side 9

11 Kildemateriale (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1668, 8.nov. trol. Peder Jensen Seye og Giertrud Abelsdtr. i Søemarke: 1669, 12.sep. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Jens. Kirstine Seyes bar. Faddere: Hans Jensen i Stubberup, Anders Pedersen i Mandemarke, Svend i Keldbylille (ane nr. l324), Elline Aages, Mette - Niels Seyes datter: 1671, 6.jan. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Abel. Faddere: Marcus Hemmingsen i Magleby, Heming Hemingsen i Mandemarke, Michel Smid i Søemarke, Boell Halds i Budsemarke, Levina Degns i Magleby, Karen Anders Pedersen i Mandemarke: 1671, 26.mar. begravet Peder Jensens søn i Søemarke, Abel. anerf3\00676/sep.2011 Side 10

12 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1672, 10.mar. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Abel. Faddere: Laurids Hald af Budsemarke, Svend Larsen af Keldbylille, Hans Larsen af Aalebek, Else Hans Jensens af Stubberup, Maren Sr. Christians af Magleby, Karen Andersens af Mandemarke: 1672, 27.maj begravet Peder Jensens søn Abel i Søemarke. 1673, 6.jul. døbt Peder Jensens datter i Søemarke Kirstine. Faddere: Hans Skytte sognedegn, Hans Jensen herredsfoged, Jørgen Seye af Budsemarke, Anders Pedersen af Mandemarke, Margrethe Svends af Keldbylille, Boell Halds af Budsemarke, Metthe Hans Lauridsens af Aalebek, Maren Marcusses af Magleby, Sophie Smids af Søemarke: 1676, 7.maj døbt Peder Jensens søn i Søemarke Abel. Faddere: Anders Pedersen af Mandemarke, Laurids Hald af Budsemarke, Lars Jensen af Søemarke, og Christopher Nielsen Kurremands, Else Hans Jensens af Aalebek, Kirstine Seyes af Budsemarke, Anna Lauridsdtr. Halds af Budsemarket Maren - Lars Jensens dtr. i Søemarke, Agnete Svendsdtr. af Keldby1ille: anerf3\00676/sep.2011 Side 11

13 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1677, 23.nov. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Hans. Faddere: Hans Jensen af Aalebek, Laurids Jensen i Søemarke, Otte Jensen af Raaby, Hemming Jensen i Pollerup, Kirstine Seyes af Budsemarke, Margrethe Heming Hemingsens af Mandemarke, Margrethe Svends af Keldbylille, Casper Smids af Søemarke, Maren Hl. Christians af Magleby: 1680, 23.feb. døbt Peder Jensens datter i Søemarke Mette. Faddere: Laurs Jensen, Niels Jensen, Michel Smed af Søemarke, Jens Ottesen af Raaby, Hans Larsen i Aalebek, Morthen Hemmingsen og hans søn Anders af Magleby, Boell Halds af Budsemarke, Maren Lauridsdtr. af Søemarke: 1682, 23.jul. døbt Peder Jensens datter i Søemarke Anna. Faddere: Jørgen Seye, Laurids Halds af Budsemarke, Svend Jensen af Keldbylille, Laurids Jensen af Søemarke, Jens Ottesen af Aalebek, Peder Ottesen, Birgitta Claus Hansens af Stubberup, Maren Seyes af Mandemarke, Mette Hans Larsens af Aalebek, Maren Marcusses af Magleby, Casper Smid af Søemarke: anerf3\00676/sep.2011 Side 12

14 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1685, 15.feb. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Hemming. Faddere: Niels Jensen, Lars Jensens søn Jens af Søemarke, Margrethe Svends af Keldbylille, Casper Smids og Lars Jensens dtr. Maren af Søemarke: 1685, 24.maj begravet Peder Jensens søn Hemming i Søemarke: 1686, 26.sep. døbt Peder Jensens søn i Søemarke Hemming. Faddere: Keigel Jensen, Laurids Jensen af Budsemarke, Oluff Jacobsen Munch af Søemarke, Anna Christians af Stubberup, Kirstine Seyes af Budsemarke, Maren Lauridsdtr. af Søemarke: (3) Diverse sager vedrørende Møn og dens inddeling til ryttergods: Specifikationer over besætninger m.v. af Søemarke, Peder Jensen. 4 td. rug, 4 td. byg, 1 td. aur, 1 skp. erter, 3 heste, 1 hoppe, 4 køer, 2 kalve, 6 faar, 6 lam, 5 svin, 6 høns, 1 gaas og 25 fag hus. 1689, 9.maj begravet Peder Jensens søn i Søemarke, Abel - 13 aar og nogle dage: anerf3\00676/sep.2011 Side 13

15 (4) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: XII Kommission af 14.feb.1691 til at undersøge forskellige forhold vedrørende livgardens kvarterer og bøndernes tilstand på Møn. Bind 1. Opgørelse over besætninger før garden kom. Budsemarke: Peder Jensen 6 bæster, 3 køer, 2 ungstude, 5 får, 5 svin, 3 gæs. Søemarke: Peder Jensen 6 bæster, 1 plag, 4 køer, 2 ungstude, 8 får, 6 svin, 3 gæs Particulaire klagemål og besværinger fra bønderne på Møn om det som - - skal være graveret - - mod forordninger og regler. 1 bd. No. 143A. Sømarke. Højædle og højvelbårne herrer kongelige Majestæts Commissarier (= kommissærer), vores gunstige patroner. Andrager vi samtlige Budsemarke mænd for de højædle herrer, at vi blev af ridefogden Sr. Christian Arentsen tiltvunget at føre 62 møllesten, som blev optaget af stranden under Budsemarke, til Steege. Og der vi kom til Steege med dem, da blev vi atter tvunget til at føre 3 de af møllestenene ud til Nygaard, hvorudaf at vore heste blev rent fordærvede. Magleby bymænd såvel som Søemarke mænd blev lige måder tvunget til at føre 2 de møllestene op til Steege, til ridefogden Sr. Christian Arentsen, og vi fik aldrig nogen Mark for vores umage. Og for vores store arbejdes besværlighed vi fattige mænd forventer et nådigst og mildt svar på denne vores allerunderdanigst indgivelse, og vi forbliver de højbydende herrers allerydmygste: Peder Madsen, Peder Jensen, Jens Jørgensen, Laurs Nielsen, Søemarke. Magleby, 9.maj XII Almindelig eller generel klagemål og besværing fra hver sogn eller treding på Møn. 1 bd. No.13, folio Budsemarke, Stubberup, Søemarke, Busene, Mandemarke. Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier. Her er en liden specifikaton på hvis som vi fattige mænd i Magleby sogn af underofficerne såvel som af gemene gardere er vederfaret på Nyegaard eller andre steder, som vi til arbejde af vore huse var uddrevne: anerf3\00676/sep.2011 Side 14

16 (4) Rentekammer I, vejl. arkivregistraturer: No.13, folio Budsemarke, Stubberup, Søemarke, Busene, Mandemarke fortsat: 1. Hvem af os der var blevet meget ilde medhandlet med hug og slag. 2. Hvem af os der har forkørt vore bæster, så de var døde straks efter de besværlige ting de måtte slæbe og trælle med. 3. Hvad vi har udgivet til en stor hest som vi havde i sognet i 5 år. Søemarke 1. Peder Jensen (ane nr. 676) blev meget ilde medhandlet af sin garder, nemlig Hans Langemark. Først i sit eget hus slog han ham med en spand i ansigtet, så hans tænder blev ganske løse i hans mund. Og der Peder Jensen ville gå hen til korporal Biermann, som lå i samme by, at give sin nød til kende, da kom garderen stiltiende bag på ham og slog ham i hovedet med en brøndkrog, så han ganske derover mistede sin hørelse og blev slet døv, og er tilmed blevet en meget svag mand så længe han lever. (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1694, 6.jun. trol. Jens Pedersen af Søemarke og Ellen Lauritzdatter af Magleby. 1694, 31.okt. trol. Knud Michelsen af Søemarke og Kirsten Pedersdatter. (2) Justitsprotokoller for Mønbo herred: Udbetalinger af erstatninger efter von Plessens regime. Søemarke, gaard nr. 14. Peder Jensen ved gaard i de 12 aar ( ), hartkorn 3 td. 5 skp. Erstatning: 6 rd. 1 mk. 2½ sk. (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1700, trol. Rasmus Jensen Bruun i Magleby og Mette Pedersdtr. i Søemarke. 1706, 22.sep. trol. Jens Nielsen Skræder og Anna Pedersdtr. af Søemarke. 1709, 15.mar. trol. Hemming Pedersen af Søemarke og Margrete Pedersdtr. anerf3\00676/sep.2011 Side 15

17 (1) Kirkebøger for Magleby sogn: 1713, 20.dec. begravet Peder Jensens hustru Giertrud Abelsdtr. af Søemarke, 69 aar og 4 md.: 1715, 12.maj trol. Jens Pedersen og Karen Pedersdtr. Bilde af Magleby. 1716, 19.jan. begravet Peder Jensen i Søemarke, 75 aar ringere end 2 md.: 1720, 29.sep. begravet Jens Pedersen, kirkeværge i Magleby, 51 aar, 7 uger og 4 dage. 1721,16.mar.trol. Lauritz Pedersen og Karen Pedersdtr., sal. Jens Pedersens enke i Magleby. NB. Sal. Jens Peersens l. kone var Lars Peersens moster, derfor maatte de haffe kongebref. 1736, 11.jan. begravet Knud Michelsens hustru Kirsten af Søemarke, 63 aar. 1755, 27.apr. begravet Heming Pedersen af Mandemarke, 72 aar. anerf3\00676/sep.2011 Side 16

18 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Knud Michelsen og Kirsten Pedersdatter 1699 døbt Søfren: 1701 døbt Mette: anerf3\00676/sep.2011 Side 17

19 Knud Michelsen og Kirsten Pedersdatter fortsat 1703 døbt Maren: 1705 døbt Lodwig: anerf3\00676/sep.2011 Side 18

20 Knud Michelsen og Kirsten Pedersdatter fortsat 1707 døbt Sophia: 1710 døbt Michael: anerf3\00676/sep.2011 Side 19

21 Knud Michelsen og Kirsten Pedersdatter fortsat 1713 døbt Sophia: anerf3\00676/sep.2011 Side 20

22 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Rasmus Jensen Bruun og Mette Pedersdatter 1701 døbt Anders: 1704 døbt Jens: anerf3\00676/sep.2011 Side 21

23 Rasmus Jensen Bruun og Mette Pedersdatter fortsat 1707 døbt Karen: 1710 døbt Abel: anerf3\00676/sep.2011 Side 22

24 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Jens Nielsen Skræder og Anne Pedersdatter 1707 døbt Peder: 1709 døbt Karen: 1711 døbt Metthe: anerf3\00676/sep.2011 Side 23

25 Jens Nielsen Skræder og Anne Pedersdatter fortsat 1715 døbt Giertrud: 1718 døbt Peder: anerf3\00676/sep.2011 Side 24

26 Jens Nielsen Skræder og Anne Pedersdatter fortsat 1720 døbt Else: 1722 døbt Jens: anerf3\00676/sep.2011 Side 25

27 (1) Kirkebøger for Magleby sogn, kirkebogsuddrag vedrørende: Hemming Pedersen og Margrete Pedersdatter 1719 døbt Mette: 1722 døbt Peder: anerf3\00676/sep.2011 Side 26

28 anerf3\00676/sep.2011 Side 27

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 342/343. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauritsen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurits Jensen Seye & Maren Pedersd. Graate Rasmus Hansen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1352/1353

Generation X Ane nr. 1352/1353 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Lauridsen og Kirstine Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Margrete -datter Heming Olsen Seye

Læs mere

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 696/697. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen og? -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jens Morten. Clausen & -datter Ane nr. 1392/1393 Hans Jensen & -datter Svensmarke

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 684/685. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Jensen Seye og Maren Pedersdatter Graate 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Lauridsen & Kirstine Hemmingsdtr. Peder Laursen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2996/2997

Generation XI Ane nr. 2996/2997 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jeppe Pedersen Hald og Anna -datter Mandemarke Ane nr. 2996/2997

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1356/1357. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Laursen og Boel Sørensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Laursen & Boel Sørensdatter Sømarke 1356/1357 Laurids

Læs mere

Generation XI Ane nr. 1374/1375

Generation XI Ane nr. 1374/1375 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Peder Lauridsen og Ellen Hansdatter Østermarke 1374/1375

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2698/2699

Generation XI Ane nr. 2698/2699 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf -sen & -datter Ane nr. 5396/5397 Jørgen Olsen og Anne Nielsdatter

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2660/2661

Generation XI Ane nr. 2660/2661 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Joensen og Kirsten Nielsdatter Sømarke

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2648/2649

Generation XI Ane nr. 2648/2649 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids -sen og Agnete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurids -sen og Agnete -datter Keldbylille Ane nr. 2648/2649 Svend

Læs mere

Generation X Ane nr. 1372/1373

Generation X Ane nr. 1372/1373 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Clemmingsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Clemmingsen & Raabylille -datter Ane nr. 1372/1373 Rasmus Hansen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1342/1343

Generation X Ane nr. 1342/1343 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Poffuel Jensen Raa og Kirstine Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Raa & Ellen Mogensdatter Mats Jensen & Margrete

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 674/675. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jørgen Hemmingsen Seye & Kirstine Jørgensdatter Jep

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2656/2657

Generation XI Ane nr. 2656/2657 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Jensen Aagesen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Jensen Aagesen og -datter Stubberup Ane nr. 2656/2657 Laurs

Læs mere

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1334/1335. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Casper Pedersen Graate og Anna Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Lauridsen Graate & Hylleborre Caspersdtr. Peder

Læs mere

Generation X Ane nr. 1348/1349

Generation X Ane nr. 1348/1349 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Heming Olsen Seye & Kirstine -datter Jørgen Olsen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1502/1503

Generation X Ane nr. 1502/1503 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen og Maren Madsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Hemmingsen & Anna Christensdatter Mads Mortensen & Margrete

Læs mere

Generation X Ane nr. 1324/1325

Generation X Ane nr. 1324/1325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Svend Lauritsen og Margrete Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurids -sen & Agnete -datter Jens Lauridsen & Kirstine

Læs mere

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 682/683. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Frendesen og Karen Jensdatter Raa 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Frende Olsen & Citse -datter Jens Raa & Ellen Mogensdatter

Læs mere

Generation XII Ane nr. 5914/5915

Generation XII Ane nr. 5914/5915 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Oluf Andersen Jyde og Kirsten Pouelsdatter Borre Ane

Læs mere

Generation X Ane nr. 1498/1499

Generation X Ane nr. 1498/1499 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Jeppesen Hald og Buoldt Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jeppe Pedersen Hald & Anna -datter Hemming Hemming.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 670/671. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen og Kirsten Pouelsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Poffuel Jensen Raa & Kirstine Madsdatter Ane nr. 1342/1343

Læs mere

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 664/665. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Laursen Aagesen og Kirstine Jonsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Laurs Hansen Aagesen & Eline Hemmingsdatter Joen Pedersen

Læs mere

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse

Generation IX 642/643. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Christen Pedersen Bladt og Marthe Jepsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Pedersen Bladt & Marthe Jepsdatter Westud

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2662/2663

Generation XI Ane nr. 2662/2663 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hollender og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Hollender og Maren -datter Borre Ane nr. 2662/2663 Lisabeth

Læs mere

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 168/169. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter 6 Jeppe Jensen og Kirsten Hansdatter 7 Frederik Chr. Rasmussen Seje og Kirsten Hansdatter s børn

Læs mere

Generation X Ane nr. 1328/1329

Generation X Ane nr. 1328/1329 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Hansen Aagesen og Eline Hemmingsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Jensen Aagesen & -datter Hemming Hemming. Tøm.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 666/667. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Jepsen Schou og Hylleborre Caspersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jep Rasmussen Øster & Anna Hansdatter Casper Pedersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 646/647. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Nielsen Eyesen og Ellen -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Rasmussen Eiesen & Bodil Bagers Ane nr. 1292/1293 Jens

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 344/345. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Rasmussen og Karen Hansdatter 4 Christen Pedersen og Karen Hansdatter 5 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Christensen &

Læs mere

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 764/765. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Jensen Skouf og Maren Lauridsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Jens Laursen Skou & -datter Lasse Pedersen Kamp & Mette

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2780/2781

Generation XI Ane nr. 2780/2781 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Anna Jacobsdatter Hovedskov Ane nr. 2780/2781

Læs mere

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 662/663. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Svendsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Svend Lauritsen & Margrete Jensdatter Christen Jørgensen &

Læs mere

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1320/1321. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Andersen Nordbo og Dorte Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Peder Nielsen Brock & Johanne -datter Anders Andersen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2956/2957

Generation XI Ane nr. 2956/2957 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Pedersen Bilde og Bodel Oluffsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Bilde & Karen Lauridsdatter Oluf Andersen Jyde

Læs mere

Generation X Ane nr. 1378/1379

Generation X Ane nr. 1378/1379 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Rasmussen Krøll og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1332/1333

Generation X Ane nr. 1332/1333 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jep Rasmussen Øster og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Hans Pedersen & Anna -datter Ane nr. 2666/2667 Jep Rasmussen

Læs mere

Generation X Ane nr. 1390/1391

Generation X Ane nr. 1390/1391 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jacob Lauridsen og Anna Jensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen & Anna Jacobsdatter Jens Jyde & Karen Pedersdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 608/609. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Oluf Sørensen og Mette Tygesdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Oluf Sørensen & Mette Tygesdatter Urup 608/609 Tyge Olufsen

Læs mere

Generation XI Ane nr. 2704/2705

Generation XI Ane nr. 2704/2705 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurits Pedersen og Margrete -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Pedersen og Margrete -datter Østermarke Ane nr. 2704/2705

Læs mere

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 766/767. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Møller og Benthe Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Niels Pedersen Møller & Benthe Pedersdatter

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 354/355. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Christensen og Kirsten Pedersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Christen Jørgensen & Margrethe Hansdatter Peder Lauridsen

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1280/1281. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen og Kirsten Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Nielsen & Karen (Niels)datter Ane nr. 2562/2563 Niels

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6

Generation VI Ane nr. 84/85. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Frederiksen og Kirsten Hansdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Friderich Rasmussen & Kirsten Hansdatter Hans Pedersen

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 154/155. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurs Nielsen og Kirstine Lisbeth Andersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 8 Kildemateriale 10 Niels Andersen & Maren Rasmusdatter Anders Andersen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3006/3007

Generation XI Ane nr. 3006/3007 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Mads Mortensen og Margrete Jørgensdatter Sprove Ane nr.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Generation VIII Abe nr. 324/325

Generation VIII Abe nr. 324/325 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 1 Tidsbillede 2 Hans Knudsen Wæver og Elisabeth Rasmusdatter 4 Hans Knudsen Wæver og Bodel Nielsdatter 5 Hans Knudsen Wæver og Birte Andersdatter Top 7 Hans Knudsen

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation IX Ane nr. 630/631

Generation IX Ane nr. 630/631 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder A. Hjerm og Kirsten Enevoldsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Enevold G. Hemmeth

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1

Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Anetavle for Økonomidirektør Lars Peter Pedersen Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 Stenhugger Lars Jørgen Pedersen Nov. 11 Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 754/755. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Bunde Nielsen og Kirsten Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Diur & Johanne Hansdatter Anders Hansen Tuesen & Mette

Læs mere

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt

23 aug 2008 Side 1. Glumsø sogn, Præstø Amt. ANNA Regine Pedersen Født 26 feb 1867 #172 Ugerløse Sogn Død 6 jan 1938 Glumsø sogn, Præstø Amt 23 aug 2008 Side 1 ARNOLD Christian Andersen Født 13 feb 1896 #65 Gift 17 aug 1919 Kastrup Kirke, Død 4 dec 1980 Glumsø SOGN 509 ikke aflev. NIELS Christian Andersen Født 27 mar 1859 #171 Regnstrup, Gunnerslev

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere