Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone)"

Transkript

1 Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra Grenzstraße lidt øst for Ellhöft. På billedet ses flere af de eksisterende tyske møller. 14 VINDMØLLER VED VINDTVED 90

2 Fotopunkt 14 - Grenzstraße øst for Ellhöft (nærzone) Projektforslag De planlage møller ved Vindtved vil stå som synlige elementer i landskabet, men de vil ikke dominere den lokale landskabsoplevelse, som de eksisterende møller gør det i dag, men de vil dog bidrage til landskabets tekniske udtryk. Samlet set udfylder vindmøller en stor del af landskabsbilledet. Ikke alle møllerne i det planlagte mølleanlæg vil være synlige, og de tre vestligste af de planlagte vindmøller i venstre side af billedet er vist uden beskæring. Man kan dog forvente en større synlighed af disse møller i vinterperioderne, hvor der ikke er blade på træerne. Man får en god fornemmelse af anlæggets opstillingsprincip, hvorimod harmoniforholdet ikke ses, da store dele af møllernes tårne er skjult. Det store flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og bevirker desuden, at møllerne let skjules bag beplantninger eller bygninger. Der er skalaforskel på de eksisterende og planlagte møller, men det planlagte mølleanlæg fremstår visuelt som en del af det samlede anlæg. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 2,4 og 3,8 meter. 91 VINDMØLLER VED VINDTVED

3 Fotopunkt 15 - Ellhöft (nærzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget lige nord for den tyske by Ellhöft ved hjørnet af et solcelleanlæg. På billedet ses flere af de eksisterende møller mellem Ellhöft og den dansk-tyske grænse. I baggrunden i højre side af billedet ses de tre eksisterende møller mellem Rørkær og Jejsing. 15 På denne og modstående side gengives eksisterende forhold og projektforslaget som panoramaer, der ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige visualiseringer i denne miljørapport. VINDMØLLER VED VINDTVED 92

4 Fotopunkt 15 - Ellhöft (nærzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set fra dette punkt vil de planlagte møller i Vindtved stå som markante og dominerende elementer i et landskab, der i høj grad allerede domineres af mange vindmøller. Det planlagte anlæg vil, sammen med de eksisterende vindmøller, udfylde landskabsbilledet mod nord. Det store, flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, men dette ses kun i mindre omfang på fotoet på grund af solcelleanlægget i forgrunden. Vindmøller og solcelleanlæg giver det lokale landskab en udpræget teknisk karakter. Opstillingsprincippet for det planlagte anlæg fremstår tydeligt og ses i kontrast til de eksisterendes møllers mere tilfældige opstillingsmønster. Møllernes harmoniforhold opleves ikke, idet det nederste af mølletårnet er skjult af beplantning. Der er skalamæssig forskel på eksisterende og de planlagte møller, men visuelt fremstår mølleanlægget som et samlet anlæg. Afstanden til projektforslagets møller er mellem og meter. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 1,7 og 2,6 km. 93 VINDMØLLER VED VINDTVED

5 Fotopunkt 16 - Mellem Süderlügum og Ellhöft (nærzone) Eksist. forhold (panorama) Fotoet er taget fra Grenzstraße på strækningen mellem Süderlügum og Ellhöft. På billedet ses de eksisterende vindmøller, som udfylder hele landskabsbilledet i dag. 16 På denne og modstående side gengives eksisterende forhold og projektforslaget som panoramaer, der ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige visualiseringer i denne miljørapport. VINDMØLLER VED VINDTVED 94

6 Fotopunkt 16 - Mellem Süderlügum og Ellhöft (nærzone) Projektforslag (panorama) Nye møller (Vindtved) De planlagte møller vil stå som markante anlæg i landskabet og vil bidrage til vindmøllers dominans af det lokale landskabsbillede mod nord. Samlet set udfylder vindmøller således hele landskabsbilledet og de planlagte møller ved Vindtved bidrager til det lokale landskabs tekniske karakter. Det store, flade landskab har dog en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør. Opstillingsprincippet for det planlagte anlæg fremstår tydeligt, dog kan det visuelle og skalamæssige overlap mellem enkelte af de eksisterende møller og de østligste møller i den planlagte møllerække, medvirke til at give et uroligt helhedsudtryk. Dele af mølletårnene er skjult bag beplantninger og harmoniforholdet for møllerne opleves kun ved en enkelt mølle. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 2 og 2,7 km. 95 VINDMØLLER VED VINDTVED

7 Fotopunkt 17 - Sydøst for Sæd Grænse (nærzone) Eksist. forhold (panorama) Fotoet er taget umiddelbart nord for nogle af de nærmest beliggende naboer i Tyskland sydøst for Sæd Grænse. På billedet ses enkelte af de eksisterende møller på den tyske side af grænsen. 17 På denne og modstående side gengives eksisterende forhold og projektforslaget som panoramaer, der ikke er direkte sammenlignelige med de øvrige visualiseringer i denne miljørapport. VINDMØLLER VED VINDTVED 96

8 Fotopunkt 17 - Sydøst for Sæd Grænse (nærzone) Projektforslag (panorama) De planlagte vindmøller ved Vindtved vil, set fra dette punkt, stå som markante og dominerende elementer i landskabet. Samlet set udfylder vindmøller en stor del af landskabsbilledet og de planlagte møller ved Vindtved bidrager til det lokale landskabs tekniske karakter. Skalamæssigt overgår møllerne de øvrige landskabselementer, men det store, flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og samtidig giver de relativ store sammenhængende beplantninger et godt modspil til møllernes størrelse. Det flade landskab bevirker at møllerne hurtigt skjules bag beplantning eller bebyggelse som skærmer for udsynet i retning mod møllerne. Opstillingsprincippet for de planlagte møller fremstår tydeligt, og anlægget fremstår roligt og enkelt i landskabet. De planlagte møller ved Vindtved fremstår sammen med de eksisterende tyske møller som en del af et samlet anlæg, set fra dette punkt. Det visuelle overlap med de eksisterende møller udgør ikke noget visuelt problem, idet der er meget stor skalamæssig forskel på møllerne i overlappet. Store dele af mølletårnet er skjult bag beplantningen, og derfor fremstår møllernes harmoniforhold ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 760 meter og 2,4 km. 97 VINDMØLLER VED VINDTVED

9 Fotopunkt 18 - Sydvest for Tønder (mellemzone) Eksisterende forhold 18 Fotoet er taget mellem Dyrhusvej og Møllehusvej sydvest for Tønder. Til højre i billedet ses de mange eksisterende møller på den tyske side af grænsen. VINDMØLLER VED VINDTVED 98

10 Fotopunkt 18 - Sydvest for Tønder (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala der passer ind i det øvrige landskab. De planlagte møller ved Vindtved står som synlige elementer, men er i sig selv ikke dominerende for landskabsoplevelsen. Det samlede landskabsbillede set fra dette punkt domineres dog i nogen grad af vindmøller i kraft af de mange tyske vindmøller. Det store, flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt bag visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser. Opstillingsprincippet for det planlagte mølleanlæg fremstår rimelig tydeligt, og generelt fremstår mølleanlægget roligt i landskabet særligt set i forhold til de tyske møllers mere tilfældige opstilling. Overordnet set opleves de planlagte møller som en del af en samlet vindmøllepark med de eksisterende tyske møller. Store dele af mølletårnene er skjult bag beplantning og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 6,3 og 8,2 km. 99 VINDMØLLER VED VINDTVED

11 Fotopunkt 19 - Sønderlandevej (mellemzone) Eksisterende forhold 19 Fotoet er taget fra Sønderlandevej i udkanten af Tønder. Flere eksisterende møller ses i dag hen over landskabet mod syd. VINDMØLLER VED VINDTVED 100

12 Fotopunkt 19 - Sønderlandevej (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala der passer godt ind i med det øvrige landskab, men møllerne står dog fortsat som markante elementer i landskabsbilledet. En relativ stor del af landskabsbilledet er præget af vindmøller, og landskabet får som følge heraf en teknisk karakter. Det flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt af visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser, men set fra områder med frit udsyn i retning mod mølleanlægget står møllerne som tydelige elementer i landskabet. Opstillingsprincippet for det planlagte mølleanlæg fremstår tydelig og generelt fremstår anlægget roligt og ordentligt i landskabet til trods for et visuelt overlap med tyske møller. Overordnet set vil de planlagte møller opleves som en del af en samlet vindmøllepark med de eksisterende tyske møller. Dele af mølletårnene er skjult af beplantning og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 4,2 og 5,7 km. 101 VINDMØLLER VED VINDTVED

13 Fotopunkt 20 - Tønder ved Sønderlandevej (mellemzone) Eksisterende forhold 20 Fotoet er taget fra den sydøstlige del af Tønder. Gennem billedet løber en højspændingsledning. VINDMØLLER VED VINDTVED 102

14 Fotopunkt 20 - Tønder ved Sønderlandevej (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala der passer ind i med det øvrige landskab, men møllerne står dog fortsat som synlige elementer i landskabsbilledet. En relativ stor del af landskabsbilledet er præget af vindmøller, og landskabet får som følge heraf en teknisk karakter. Det flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt af visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser, hvilket er tydeligt på billedet, hvor den vestligste af de planlagte vindmøller er vist uden beskæring. Opstillingsprincippet for det planlagte mølleanlæg fremstår tydelig, og generelt fremstår anlægget roligt og ordentligt i landskabet til trods for et visuelt overlap med de eksisterende tyske møller. Overordnet set opleves de planlagte møller som en del af en samlet vindmøllepark med de eksisterende tyske møller. Den skalamæssige forskel på de planlagte mølle og de tyske møller i forhold til højspændingsledningerne betyder at de tekniske anlæg fremstår som separate anlæg. Dele af mølletårnene er skjult af beplantning, og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 4,5 og 6,2 km. 103 VINDMØLLER VED VINDTVED

15 Fotopunkt 21 - Golfbane vest for Jejsing (mellemzone) Eksisterende forhold 21 Fotoet er taget fra golfbanen vest for Jejsing. Fra stort set hele golfbanen er de tre eksisterende møller mellem Jejsing og Rørkær markant synlige. Fra parkeringspladsen og fra dele af golfbanen er de tyske møller desuden synlige i begrænset omfang. VINDMØLLER VED VINDTVED 104

16 Fotopunkt 21 - Golfbane vest for Jejsing (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) De planlagte møller ved Vindtved være synlige i stort set samme omfang, som de tyske møller er det i dag, og beplantning på og omkring golfbanen vil afskærme for udsigten til møllerne. Den østligste og den vestligste af de planlagte vindmøller er vist uden beskæring. De tyske møller og de planlagte danske møller vil fremstå som en samlet møllegruppe. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 4,4 og 4,7 km. 105 VINDMØLLER VED VINDTVED

17 Fotopunkt 22 - Nord for Hostrup (mellemzone) Eksisterende forhold 22 Fotoet er taget fra Solvigvej nord for Hostrup. Til højre i billedet ses de to af de tre eksisterende møller mellem Rørkær og Jejsing, og i baggrunden ses flere af de eksisterende møller i Tyskland stikke op over beplantningen. VINDMØLLER VED VINDTVED 106

18 Fotopunkt 22 - Nord for Hostrup (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set fra dette punkt er størstedelen af det planlagte mølleanlæg skjult og kun nacellen og møllevingerne ses hen over beplantningen. Møllevingernes rotation tiltrækker øjets opmærksomhed og øger møllernes synlighed i landskabet, men set fra denne afstand fremstår møllerne hverken markante eller dominerende i landskabet. Man får en tydelig oplevelse af møllernes opstillingsprincip, men samtidig er der et mindre overlap med eksisterende møller, som giver et uroligt billede af mølleanlægget. Det store flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, men set fra dette punkt er det især de eksisterende møller til højre i billedet, som præger landskabsoplevelsen. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 5,5 og 5,8 meter. 107 VINDMØLLER VED VINDTVED

19 Fotopunkt 23 - Øst for Jejsing (mellemzone) Eksisterende forhold 23 Fotoet er taget fra Hedeagervej øst for Jejsing. På billedet ses flere af de eksisterende møller hen over beplantningen. VINDMØLLER VED VINDTVED 108

20 Fotopunkt 23 - Øst for Jejsing (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set fra dette punkt vil de planlagte møller ved Vindtved visuelt stort set falde ind mellem de eksisterende møller. Møllerne vil udfylde en relativ stor del af landskabsbilledet, men på grund af afstanden fremstår møllerne hverken markante eller dominerende i landskabet. Opstillingsprincippet for de planlagte møller alene er tydeligt, men med de eksisterende møller i baggrunden er det svært at skelne de enkelte møller fra hinanden og opstillingsprincippet bliver sværere at opfatte. De planlagte og de eksisterende møller er ikke ens, men flere steder opleves nacellerne i stort set sammen højde, hvilket giver en oplevelse af at møllerne står samlet. Dette overlap mellem møller giver et noget uroligt billede af mølleanlægget sammen med de overlappende møllevinger. En stor del af møllernes tårne er skjult af bakkeformationen og beplantningen, hvorfor møllernes harmoniforhold ikke opleves. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 4,3 og 5,3 meter. 109 VINDMØLLER VED VINDTVED

21 Fotopunkt 24 - Grenzstraße nord for Ladelund (mellemzone) Eksisterende forhold 24 Fotoet er taget fra Grenzstraße nord for Ladelund. På fotoet ses flere af de eksisterende møller i Tyskland, ligesom de tre eksisterende møller ved Jejsing nord for mølleområdet ses til højre i billedet. VINDMØLLER VED VINDTVED 110

22 Fotopunkt 24 - Grenzstraße nord for Ladelund (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala der passer med det øvrige landskab. Møllerne vil dog fortsat stå som markante elementer i landskabet og sammen med de eksisterende møller vil oplevelsen af det lokale landskab være domineret af vindmøller. Vindmøller udfylder således størstedelen af det lokale landskabsbillede i retning mod mølleanlægget og landskabet har en teknisk karakter. Det store, flade landskab har generelt en skala som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør. Opstillingsprincippet for det planlagte anlæg fremstår tydeligt, og selvom det adskiller sig fra de eksisterende møllers opstillingsprincip, så fremstår de danske og tyske møller som et samlet anlæg. Det nederste af mølletårnene er ikke synlige, hvorfor møllernes harmoniforhold ikke opleves. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 4,2 og 5,9 km. 111 VINDMØLLER VED VINDTVED

23 Fotopunkt 25 - Syd for Süderlügum (mellemzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra B5 syd for Süderlügum. På billedet ses i dag flere møller hen over byen. 25 VINDMØLLER VED VINDTVED 112

24 Fotopunkt 25 - Syd for Süderlügum (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Det frie udsyn mod de planlagte møller skærmes af beplantninger og bebyggelse, hvorfor kun dele af mølleanlægget vil være synligt hen over Süderlügum, og møllerne fremstår ikke som markante elementer. De planlagte vindmøller er vist uden beskæring. Vindmøller er til stede i store dele af det lokale landskabsbillede i dag, og de planlagte vindmøller ved Vindtved bidrager kun i minimal grad. Da kun dele af mølleanlægget er synligt fremstår hverken harmoniforhold eller opstillingsprincip for anlægget. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 5,3 og 6,1 km. 113 VINDMØLLER VED VINDTVED

25 Fotopunkt 26 - Vest for Wimmersbüll (mellemzone) Eksisterende forhold Fotoet er taget fra overgangen mellem Stichelmeede og Wimmersbüller Straße vest for Wimmersbüll og Süderlügum. I billedet ses de mange tyske møller i området syd for de planlagte møller, og ind imellem og bag ved disse vil de planlagte møller ved Vindtved stå. 26 VINDMØLLER VED VINDTVED 114

26 Fotopunkt 26 - Vest for Wimmersbüll (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala, der passer ind i det øvrige landskab. De planlagte møller ved Vindtved står som markante elementer, men de er i sig selv ikke dominerende for landskabsoplevelsen. Det samlede landskabsbillede set fra dette punkt domineres dog af vindmøller i kraft af de mange tyske vindmøller, og størstedelen af landskabsbilledet er udfyldt med vindmøller, som giver det lokale landskab en tekniske karakter. De planlagte danske møller udgør kun en lille del af den samlede landskabsoplevelse med møller. Det store, flade landskab har en skala som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt bag visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser. De danske og tyske møller opleves som en samlet vindmøllepark. Store dele af mølletårnene er skjult bag beplantning og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 5,7 og 7,4 km. 115 VINDMØLLER VED VINDTVED

27 Fotopunkt 27 - Øst for Aventoft (mellemzone) Eksisterende forhold 27 Fotoet er taget fra Grellsbülldeich øst for Aventoft og grænseovergangen ved Møllehus vest for mølleområdet. Til højre i billedet ses de mange møller på den tyske side af grænsen. VINDMØLLER VED VINDTVED 116

28 Fotopunkt 27 - Øst for Aventoft (mellemzone) Projektforslag Nye møller (Vindtved) Set på denne afstand har de planlagte møller en skala, der passer godt ind i det øvrige landskab. De planlagte møller ved Vindtved er i sig selv ikke dominerende for landskabsoplevelsen. Det samlede landskabsbillede set fra dette punkt domineres dog af vindmøller i kraft af de mange tyske vindmøller. De planlagte danske vindmøller udgør kun et mindre bidrag til den samlede landskabsoplevelse med møller. Det store, flade landskab har en skala, som kan bære de høje strukturer, som møllerne udgør, og i det flade landskab skjules hele eller dele af møllerne hurtigt bag visuelle barrierer i form af beplantninger eller bebyggelser. Opstillingsprincippet for det planlagte mølleanlæg fremstår tydeligt på trods af den forholdsvis store afstand fra fotopunktet til vindmøllerne, men overordnet set opleves de planlagte møller som en del af en samlet vindmøllepark med de eksisterende tyske møller. Store dele af mølletårnene er skjult bag beplantning og møllernes harmoniforhold opleves ikke. Afstanden til projektforslagets møller er mellem 5,8 og 7,8 km. 117 VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED

Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) VINDMØLLER VED VINDTVED Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (venstre del) Mølle 6 Mølle 5 Mølle 4 Mølle 3 VINDMØLLER VED VINDTVED 64 Fotopunkt 4 - Grøngårdvej (nærzone) - projektforslag (højre del) Mølle 2 Mølle

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt nord for Ørslev Kalundborg Kommune September 2010 Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 14 13 3 2 1 4 12 11 5 9 10 7 6 8 20 Fotopunkter til visualisering

Læs mere

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010

Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg. Kalundborg Kommune September 2010 Bilag 6 Visualisering af vindmølleprojekt ved Lerchenborg Kalundborg Kommune September 2010 N 11 21 10 9 2 1 6 3a 3b 4a 4b 12 5 7 8 2 km Fotopunkter til visualisering i nærzonen N 17 19 15 14 13 16 20

Læs mere

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone)

Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Fotopunkt 28 - Slotfelt, Møgeltønder (fjernzone) Eksisterende forhold Tønder Kristkirke 28 Fotoet er taget fra Slotfelt, sydøst for Møgeltønder. Til højre i billedet ses de eksisterende møller på den tyske

Læs mere

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone SPODSBERG / FOTOSTANDPUNKT 12 Langeland 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 16400 m Kamera (meter over havet): 3,2 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Vindmøllerne fremstår med enkelte grupperinger,

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012

Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov. 4. juni 2012 Notat Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov 4. juni 2012 1 Landskabelige konsekvenser ved opstilling af vindmøller syd for Estrup Skov PlanEnergi har som konsulent

Læs mere

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone

GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: m. Fjernzone GLÆNØ / FOTOSTANDPUNKT 8 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 21641 m Kamera(meter over havet): 3,3 m VURDERING, 8MW-OPSTILLING Størstedelen af vindmøllerne fremstår med rotorblade fuldt synlige

Læs mere

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone

ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 VURDERING, 8MW-OPSTILLING. 40 Vestas V MW. Afstand til nærmeste mølle: 6021 m. Nærzone ONSEVIG, NAT / FOTOSTANDPUNKT 11 Omø Syd Havmøllepark 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 6021 m Nærzone VURDERING, 8MW-OPSTILLING Lysmarkeringerne i opstillingen bidrager til aflæsningen

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Visualiseringspunkter

Visualiseringspunkter Visualiseringspunkter Nærzone, 0 4,5 kilometer Nærmeste byer 1. Hogager er den nærmest beliggende by. Der er visualiseret fra den sydlige udkant fra Langgade. 2. Hodsager ligger i Herning Kommune cirka

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr /15 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 107 933/15 MJOH Dato: 2. oktober 2015 Aalborg kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Lokalplanlægger: Peter Serup Sendt via mail

Læs mere

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER??

Omø Syd Havmøllepark SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? SKÆLSKØR / FOTOSTANDPUNKT 4 40 Vestas V164-8.0MW Afstand til nærmeste mølle: 17377 m Kamera (meter over havet): 6,5 m SKAL DER EN MARKERING + TEKST IND, DER ANGIVER HVOR MØLLENE ER?? VURDERING, 8MW-OPSTILLING

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse

Vindmøller ved Vålse. Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen mellem Kippinge Kirke ved opstilling af nye vindmøller i et område ved Vålse Vindmøller ved Vålse Visuelt-landskabelig vurdering af sammenhængen

Læs mere

Visualiseringer - vindmølleområder

Visualiseringer - vindmølleområder Visualiseringer - vindmølleområder 2 Udarbejdet af Sweco Architects A/S for Norddjurs Kommune 2010 Visualiseringer af valgte vindmøller. Område 2, vindmøller ved Tørslev standpunkt B. Eksisterende forhold

Læs mere

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112

Hovedforslag 4 stk. SWT113. Alternativ 3 stk. V112 Hovedforslag 4 stk. SWT113 Alternativ 3 stk. V112 y Visualisering af hovedforslag (4 stk. SWT113) og alternativ (3 stk. V112) set fra Barløsevej 18. 6aNærzone. Afstanden til de nye vindmøller er ved begge

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Vindmøller ved Vindtved. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017)

Vindmøller ved Vindtved. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Vindmøller ved Vindtved Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Vindmøller ved Vindtved Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (april 2017) Udgiver: Tønder Kommune Redaktion,

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG

Køge Unitterminal. VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Køge Unitterminal VVM-redegørelse og miljøvurdering BILAG Marts 2015 Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Bilag 1 Anlægstidsplan Køge Unitterminal VVM Bilag 1 Køge Unitterminal VVM Bilag 2 Bilag 2 Støjkonturkort

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig

Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig Til Vordingborg Byråd Hermed min indsigelse til forslag om opstilling af vindmøller ved Kostervig - Lavfrekvent støj er et tiltagende problem ved de nye vindmølletyper. Man ved endu ikke så meget om lavfrekvent

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 1 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved Velling Mærsk, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Visualiseringer landskab Kolofon Bilag til Miljøvurdering

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012

Notat. Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger. Til Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 10. oktober 2012 Notat Til Aarhus Byråd Den 10. oktober 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vindmøller på Mejlflak supplerende oplysninger 1. Konklusion Dette notat indeholder redegørelser og svar

Læs mere

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose

Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven ved Knaplundvej, Hejmdal/Påbøl og Barslund Mose Returadresse Land, By og Kultur Planlægning Smed Sørensenvej 1, 6950 Ringkøbing Dato 21. september 2015 Sagsnummer 15-007089 Notat - Landskabelig vurdering af mulige vindmølleparker i området omkring Hoven

Læs mere

9. marts 2016 SHM/LVN

9. marts 2016 SHM/LVN Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Guldagervej 239, 9760 Vrå som følge af opstilling af vindmøller ved Høgsted i henhold til lokalplan nr. 800.8111-L02 for Hjørring Kommune

Læs mere

Visualiseringssamling

Visualiseringssamling Visualiseringssamling Syv vindmøller ved Binderup set fra Vestervangsvej og Dalbyneder kirkegård Oversigtskort med fotostandpunkter 1:12.500 / A3 Udpeget fotostandpunkt. Fra Vestervangsvej med kig i østlig

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD

BILAG 6 VISUELLE FORHOLD BILAG 6 VISUELLE FORHOLD UDVALGTE FOTOSTANDPUNKTER FOTOSTANDPUNKT N1 BUNKERMUSEET FOTOSTANDPUNKT N2 ROSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N3 UDSIGTEN, HELSHAGEVEJ FOTOSTANDPUNKT N4 THISTEDVEJ FOTOSTANDPUNKT N5 KYSTVEJEN,

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune

Notat. Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Juni 2015 Notat Vindmøller i større uforstyrret landskab ved Kastrup og Tiset Enge i Haderslev Kommune Indledning

Læs mere

Område 8 Lammefjorden

Område 8 Lammefjorden Område 8 Lammefjorden Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Att.: Louise Rom Weikert Tel +45 5195 8742 casper@jyskvindenergi.dk Anmeldelse om opstart af VVM arbejde i henhold til VVM bekendtgørelsen I henhold

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009

3. Påvirkning af landskabet VINDMØLLER VED DRÆBY - MILJØRAPPORT, JANUAR 2009 40 Fotostandpunkt N1 NABOER MOD NORDØST Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 De 3 ejendomme på Vigerøvej nordøst for mølleområdet er nogle af de nærmeste naboer til de nye møller. Herfra er der enkelte steder

Læs mere

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn

BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE. Side i VVM-rapporten. Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn BILAG 3 VISUALISERINGER - FOTOMATERIALE Side 68-87 i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn 1 Kysten nord for Køge Havn - Eksisterende forhold Fjernzone Figur 21.

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND. Norddjurs Kommune 2013 UDVIKLINGSFORVALTNINGEN UDVIKLINGSFORVALTNINGEN HUSSTANDSVINDMØLLER VEJLEDENDE RETNINGSLINIER FOR OPSTILLING I DET ÅBNE LAND Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Vejledende

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige

2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige 2005. For at visualiseringerne er sammenlignelige er de gengivet i samme forstørrelse. Eneste undtagelse er enkelte af de viste panoramaer, hvor det har været nødvendigt at formindske billedformatet for

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Visualisering af solcelleprojekt ved Ottestrup Solcelleprojektet er placeret på nedenstående matrikler. 1m St. Frederikslund Hgd., Kindertofte Med et samlet areal på Ca. 40 hektar Med henblik på at visualiserer

Læs mere

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 36 Ordrup. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 36 Ordrup Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg Rumlig

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD

N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD Fotostandpunkt N11 INDSYN FRA VEJRUMSTAD 3. Påvirkning af landskabet Nye vindmøller Eksisterende vindmøller Fotostandpunkt Mål 1:50.000 Vejrumstad ligger som den nærmeste landsby i forhold til møllerområdet,

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 101 Bjørnø Bjørnø ligger i den vestlige del af det Sydfynske Øhav i en afstand fra kysten af Fyn og Faaborg på omkring 2,5km. Øen ligger i de indre dele af Øhavet med Horne

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer

Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer Bilag 3 - illustrationsplan, visualiseringer Illustrationsplan 1:10.000 (A4) N 0 m 100 m 500 m BLICHERS ALLÉ (NORD) BLICHERS ALLÉ (SYD) HØJSPÆNDINGSSTATION NØDSTRØMSANLÆG HOBRO LANDEVEJ VARMEGENVINDING

Læs mere

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig

Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Vordingborg Kommune Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Indsigelse mod Vordingborg Kommunes plan vedr. opstilling af vindmøller ved Kostervig Stege, d. 26/6 2012 Min indsigelse mod planen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Skrosbjergvej 15C, 4682 Tureby som følge af opstilling af vindmøller ved Turebylille i henhold til lokalplan nr. 1200-36 for Faxe Kommune 8.

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup

Afslag på ansøgning om husstandsmølle på Geddalvej 51, 7830 Vinderup Side 1/5 DANSK VINDMØLLEFORMIDLING APS Oddesundvej 183 7755 Bedsted Thy Dato: 06-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Kystnære Havvindmølleplaceringer

Kystnære Havvindmølleplaceringer Kystnære Havvindmølleplaceringer - en vurdering af de visuelle forhold ved opstilling af store vindmøller nær kystområder Juni 2012 TITEL Kystnære Havvindmølleplaceringer en vurdering af de visuelle forhold

Læs mere

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 11 Gislinge. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 11 Gislinge Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. beboelsesejendommen Voldervej 37, Ramme, 7620 Lemvig som følge af opstilling af vindmøller ved Volder Mark i henhold til lokalplan nr. 165 for Lemvig

Læs mere

Område 9 Svinninge Vejle

Område 9 Svinninge Vejle Område 9 Svinninge Vejle Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Tekniske anlæg

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Bilag 1 Visuelle forhold

Bilag 1 Visuelle forhold Nuværende forhold Det nuværende kystlandskab på Østamager er lavt med kun små højdevariationer. Amager Strandvej ligger ca. 2 m over daglig vande, og de åbne græs-, sand og klitflader ud mod vandet ligger

Læs mere

Afslag på ansøgning om opstilling af husstandsmølle på Nørrevej 10, 6990 Ulfborg

Afslag på ansøgning om opstilling af husstandsmølle på Nørrevej 10, 6990 Ulfborg Side 1/7 NY VINDENERGI ApS Fjordvej 1 7900 Nykøbing M Dato: 07-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-163-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008

Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Demonstrationsmøller ved Frederikshavn Æstetisk vurdering og visualisering Delrapport til VVM-redegørelse Januar 2008 Forord Dette hæfte redegør for - og vurderer - de landskabelige og visuelle konsekvenser

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning

Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Side 13tekst 2,5 Fjernelse af vinger, møllehat, osv. vurderes ikke at udgøre nogen væsentlig miljøbelastning Hvem vurdere om 300 ton glasfiber vinger er et problem. 14Tekst 2,7 Landskab. Særligt fra Sorvad

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 14, Ølstrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 14, Ølstrup, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther.

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Højgaard Mørup og ejendomsmægler Niels Vinther. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Bonkenvej 108, 9493 Saltum som følge af opstilling af vindmøller ved Østrup i henhold til lokalplan nr. 24-003 for Jammerbugt Kommune

Læs mere

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013

Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie. Juni 2013 Visualiseringer vindmøller - Kriegers Flak - Landanlæg Indledende visualisering Ishøj transformerstation Volumenstudie Juni 2013 Oprindelig placering v. nuv. station Alternativ placering 2 KRIEGERS FLAK

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde.

Du har i en afgørelse af fået tilladelse til at opføre en kornsilo på 12,6 meters højde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK CHRISTIAN RIIS SINDBERG Kallerupvej 5 7790 Thyholm DATO 09-07-2015 Opførelse af en kornsilo på ejendommen

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 29. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på No-Bygade 16B. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen No-Bygade 16B, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede- Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn

Biersted Kirke > > Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn Biersted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Biersted Sogn 3 > > > Kortet viser Biersted Kirke, markeret med rødt samt fotovinkler. 1 2 Beliggenhed Biersted Kirke ligger ca.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 28. maj 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Trehedevej 2. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trehedevej 2, 6950 Ringkøbing som følge af opstilling af vindmøller ved Nørhede-Hjortmose i henhold til lokalplan nr. 283 for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Mørup og ejendomsmægler

Afgørelsen er truffet af formanden, professor, dr.jur. Søren Mørup og ejendomsmægler Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende beboelsesejendommen Løgstørvej 120 som følge af opstilling af vindmøller ved Døstrup Vest i henhold til lokalplan nr. 86 for Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold

Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold Miljørapport Kapitel 3. Landskabelige forhold - Miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 360-21 Forsøgsvindmøller ved Kappel Juni 2009 Indhold Landskabelige

Læs mere

OVERSIGTSKORT. GAMMELBY Møller Fotostandpunkt N 1: Fotostandpunkt. 3. Påvirkning af landskabet

OVERSIGTSKORT. GAMMELBY Møller Fotostandpunkt N 1: Fotostandpunkt. 3. Påvirkning af landskabet 3. Påvirkning af landskabet Fotostandpunkt N4 GAMMELBY Møller Fotostandpunkt N 1:50.000 Fra et mere østligt beliggende område af Gammelby har man på 1,8 km afstand, udsyn til projektområdet bag Esbjerg

Læs mere

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding. Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-tekniske resumé Del 3 VVM-redegørelse - Bilag 4 Visualiseringsrapport Visualiseringsrapport Amagerforbrænding

Læs mere

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022

Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Tillæg 35 til Kommuneplan 2010-2022 Kommuneplantillæg 35 vedrører en ændring af afgrænsningen af den eksisterende kommuneplanramme 360-T4 Vindmølleområde ved Korsnakke, samt en præcisering af rammebestemmelserne

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Møllevej 10, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Møllevej 10, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune sagsnr.

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Kærbyvej 41, Mostrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Kærbyvej 41, Mostrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED VIBORG STIFTSØVRIGHED E-post Viborg, den 17. november 2008 Dok nr. 110415 AN/br Struer Kommune Rådhuset Planafdelingen Østergade 11-15 7600 Struer./. Med Kommunens brev af 22. september 2008 (j.nr. 01.02.20-P15-2-08)

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere