Nr. 1 maj Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Referat fra ordinær generalforsamling 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 maj 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Referat fra ordinær generalforsamling 22."

Transkript

1 Nr. 1 maj 2006 Nyhedsbrevet indehlder denne gang: Frmandsklumme ved Helge Munk-Winther Referat fra rdinær generalfrsamling 22. marts 2006 Referat fra knstituerende møde 2. april 2006 Fra udvalgene med navne Fejning af carprtmråderne Arbejdsdag Krt ver mrådet + papirindsamling/ dater fr affaldshentning Udlån

2 Det er i dag et vejr et slskins vej, O søde vår, så er du atter nær. Nu vil jeg glemme rent, at det var vinter, nu vil jeg gå g købe hyacinter g bringe dem til en, sm jeg har kær Ludvig Hlstein Endelig endelig slap vinteren sit tag g ld fråret kmme til. Uhm, nu skal vi ud g nyde vres have g fælles arealet. Det har været et langt g vådt frår, hvrfr vres græsplæner på fælles arealet er gdt våde g smattede. Alt fr mange er begyndt at køre på græsplænerne med deres biler, hvilket har givet mange skader i frm af hjulspr g huller så dybe, at man har brugt telefnbøger til at fylde hullerne ud med, så bilen kunne kmme p af hullet. Da ingen har meldt sig til at reparere/betale fr skaderne, bliver gartneren sat til at udbedre dem g så må vi alle betale. Lad nu være med at køre på græsplænerne, vi skulle nødig have flere sten lagt ud til afspærring. De er abslut ikke kønne, se blt ned af Salpetermsevej. Vi er kmmet gdt i gang med vres papircntainere sm bliver brugt flittigt. Kmmunen har endnu ikke helt styr på deres terminer m.h.t. tømning, hvrfr vi desværre kan kmme ud fr, at de er fyldte. Hvis, så må du aflevere papiret på mlastestatinen, sm du plejer. IKKE NOGET MED AT LÆGGE PAPIRET ELLER SÆTTE POSER VED SIDEN AF Kmmunen tømmer kun cntainerne. Med det gde vejr, følger desværre gså besøg fra byen på vres fællesareal, specielt i lysthuset. Der er allerede nu et svineri af glasskår, cigaretter pakker, flasker, pser g m.m.m. Der er gså begået hærværk på et af vres brd/bænke. Hvis der ikke er ngen repræsentanter fra Favrhlmvænget i selskabet, så smid de unge mennesker væk fra mrådet. Det er dit, dig der br her g det er dig, der betaler fr renlig/vedligehldelsen. Gartneren bliver nu igen sat til at rydde p til kr. i timen. Hjælp s til at hlde mrådet pænt, saml affaldet p, du møder på din vej. Gartneren er bestilt til at feje mrådet den 22. maj 2006 fra kl Nærmere følger 2

3 Bestyrelsen har nedsat små udvalg, der arbejder med bl.a. nye vedtægter g deklaratin, vinduer i facaden, pretning af stier/p-plads, j vi er i fuld gang. Lige så snart det ligger klar, vil du blive indkaldt til ekstra rdinær generalfrsamling. Har du lyst g tid til at være med i bl.a. Festudvalg: så kntakt Margrethe i nr. 81, Michael i nr. 15, Jannick i nr. 64 eller Marianne i nr. 68. Legepladsudvalg: så kntakt Jørgen i nr. 4 eller Dennis i nr. 58. Jeg vil benytte lejligheden til at invitere dig til et besøg på din hjemmeside Helge, frmand FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra rdinær generalfrsamling den 22.marts 2006 i Frederiksbrghallen 34 husstande repræsenteret, desuden 3 fuldmagter, i alt 37 stemmeberettigede Ad A: Valg af dirigent. Kasper Lønstrøm blev valgt, hvrefter det blev knstateret, at generalfrsamlingen var rettidigt indkaldt. Gav rdet til: Ad B: Bestyrelsens beretning Frmand Hans Eklund startede med at præsentere bestyrelsen g gik derefter ver til en generel gennemgang af årets frløb i Favrhlmvænget, g hvilke pgaver bestyrelsen har arbejdet med, hvrefter repræsentanter fr de frskellige udvalg fremlagde deres arbejdsmråder. Arbejdspgaver i årets løb: - Nyhedsbrev ( Msebryg) med Bent Jessen sm webmaster udkmmer både elektrnisk g på papir ca. 3 gange årligt. Opgiver man mailadresse, får man det på mail ellers bliver det mdelt. - Velkmstpakke skal uddeles til alle nye bebere, når vi får besked m ejerskifte. - Affaldscntainere til papir g aviser fra kmmunen. Der er pstillet 5 på udvalgte steder g der bliver pstillet 5 mere. Tømmes hver 5. uge. - Kmmunal afhentning af haveaffald g strskrald Vi betaler alle til rdningen uden at have gavn af den. Bestyrelsen har truffet beslutning m at genetablere have- g strskraldsrdningen g det vil blive gjrt. - Gartneren er vres største udgift til at hlde vres fællesarealer g sørge fr snerydning g saltning. - Parkeringspladser, gså til trailere - Antennefreningen underudvalg under bestyrelsen? Brug fr mdernisering. - Flisegenpretning. Flere tilbud indhentes g der skal ske en priritering - Stifrbindelse til statin g skle, lvet re-etableret fra kmmunen, er frsinket. - Deklaratins/vedtægtsændringer regler fr dette 3

4 Beretninger fra udvalg: Carprtudvalg ved Jørgen Krieger - Udskiftning af alle tage er sket i 2 mgange, afsluttet frår Maling udleveret , grøn umbra. Alle er malet på nær 1½ - Nye carprte: 21 husejere var interesserede, men kun 3 har bygget til nu. - Alle carprte er nu nummererede. Carprtudvalget har fr en krt bemærkning lånt penge af freningen til maling. Dækkes ind ved næste kntingent. Der mangler endnu få kntrakter. Arealudvalg ved Jørn Meldal: 5 medlemmer: Jørn Meldal, Jørgen Darling, Michael Siiger, Søren Petersen g Drrit Plantener. Lille budget i 2005, nu kr. at arbejde fr i 2006 fr at gøre vre arealer mere spændende. Mange frslag. Evt. en havearkitekt med på råd. Nyt navn: Parkudvalg? Legepladsudvalg ved Dennis Kivsmse: Kun 2 medlemmer nu, Dennis g Jørgen Darling. Der mangler et medlem, da Helge vil stppe. Interesserede kan henvende sig hs Dennis Der skal repareres/ udskiftes gynger g males legeredskaber i år - arbejdsweekend Festudvalg ved Jannik Hingstrup De er nu 4 medlemmer i festudvalget g der er behv fr flere, gerne nye bebere med nye ideer. Jannik nævnte nye tiltag sm Åbent hus arrangement 9. april, sm var en str succes sidste gang løbe- g stavgangsgrupper. Spørgsmål til frmandsberetningen? Jørn Meldal spurgte, m man gav en blmst sammen med velkmstpakken til nye bebere. Det vil vi arbejde videre med. Beretningen gdkendes Ad C: Revideret regnskab 2005: Kasserer Mrten Ahrenkiel gennemgik regnskabet. Særskilt renvatin: Hentyder til affaldsstativ på fællesarealet, sm skal tømmes specielt, da der er hundeefterladenskaber i, sm skal med i særskilt dagrenvatin g ikke i alm. brændbart. Beløbet er særlig højt i år, da det første stativ blev stjålet, g vi selv måtte erstatte det, da frsikringen ikke dækkede (var ikke fastlænket) Frklarer m den ny aktiepst Regnskabet blev enstemmigt vedtaget Ad D: Budget g kntingent 2007 Mrten gennemgik budgettet fr 2007 Uændret budget brtset fra frhøjet snerydning fra til kr. Uændret kntingent Budgettet gdkendes 4

5 Ad E: Indkmne frslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Der er 7 bestyrelsesfrslag, der blev udsendt med indkaldelsen til generalfrsamlingen g 2 frslag fra medlemmer, sm blev udsendt 3 dage før generalfrsamlingen FORSLAG E1 I 2. tilføjes: Renhldelses-, rydnings-, saltnings- g grusningspligt af freningens veje g større stiarealer (brandveje, parkeringspladser g cykelstier) varetages af grundejerfreningen, i det mfang denne pligt ikke er vertaget af kmmunen. Undtaget herfra er gangstier, der giver adgang til de enkelte parceller, idet pligten her påhviler den enkelte ejer. De enkelte husejere har pligt til at hlde bede g græsarealer mkring deres parcel langs gangstier. FORSLAG E2 12 stk. 1 lyder i dag: Freningens midler skal indestå i bank, sparekasse eller på girknt, g kassererens kntantbehldning må ikke verstige 1000 kr kr. freslås hævet til kr. FORSLAG E3 Følgende nyt 12 stk. 2 freslås indsat: En mindre del af freningens frmue, tilstrækkeligt til at pnå højtfrrentet aktinærknt, kan stå i bankaktier. E:1-2-3 er vedtægtsændringer, sm blev vedtaget enstemmigt fra de 37 stemmeberettigede. Der skal være repræsentanter fra 2/3 af alle huse til stede ved den rdinære generalfrsamling fr endeligt vedtagelse, så der kræves ekstrardinær generalfrsamling fr beslutning m vedtægtsændringerne. Frslag m ændring af deklaratinen fr matr. Nr. 1aæ g 1az Favrhlm under Hillerød jrder. Gældende paragraffers underpunkter ændres til nedenstående. FORSLAG E4 4 stk ændres til: Udvendigt træværk på hus udføres i, g hldes i afdæmpede farver. FORSLAG E5 I 4 tilføjes punkt med rdlyden: Udvendige dele af varmepumper eller ventilatinsanlæg kan psættes i smøgen ml. husene, eller hvr installatinen ses mindst muligt. FORSLAG E6 5 ændres til: Hegn udføres sm plankeværk g hegnets højde maksimeres til 1,80 m ver terræn, subsidiært 1,80 m ver tilstødende terræn, fx vej g sti i hegnets umiddelbare nærhed, med henblik på at undgå indsynsgener. Grundejerne har vedligehldelsespligt af begge hegnets sider. Plankeværkets farve skal være afdæmpet. Definitin på afdæmpede farver: Ikke skrigende eller meget afvigende kulører. 5

6 E: Hans Eklund fremsatte følgende ændringsfrslag til bestyrelsens eget frslag. Frslag E4, E5 g E6 sendes til afstemning med den tilføjelse, at frslagene fremsendes til Hillerød Kmmune med anmdning m, at de nævnte punkter udtages fra deklaratinen mhp indarbejdelse i freningens vedtægter. Endelig vedtagelse vil (sandsynligvis) kræve ekstrardinær generalfrsamling, jf. vedtægternes 10. Vedtaget med 37 stemmer fr. FORSLAG E7 Frslag m at stille et areal til rådighed fr et fælleshus Grundejerfreningen stiller et nærmere udpeget areal a ca. 300 m2 til rådighed fr et fælleshus med terrasse. (Om man ønsker at indgå i en fælleshusrdning eller ej har ingen betydning fr dette frslag, kun m Grundejerfreningen vil afgive jrd til prjektet eller ej. Altså kan man gdt stemme ja, uden ønske m deltagelse, g hverken den enkelte grundejer, eller GF vil blive pålagt ekstra udgifter! Frslaget stilles udelukkende fr at afgøre m der er basis fr videre arbejde imd et fælleshus) Se mere på E 7: Fælleshusareal stilles til rådighed. Vedtaget med 31 stemmer fr, 4 stemmer imd, blankt 2 stemmer. Ikke afgjrt, hvr det skal placeres. Frslag til afstemning under den rdinære generalfrsamling i Favrhlmvængets Grundejerfrening marts Fra Svend Erik Hedegaard Nielsen, nr. 21 Herved stiller jeg frslag til afstemning under 8e. Jeg frslår at P-pladsen ved Favrhlmvænget 1-31, ulige nr. udvides med 10 stk. skrå P-pladser. Sm grund herfr, vil jeg nævne at den nuværende P-plads ikke længere er tilstrækkelig, til at mrådets bebere kan parkere deres køretøjer der. Dette giver ikke alene prblemer i hverdagen men gså i weekenden, hvr gæster til mrådet, må parkere på plæne g veje i mrådet. Favrhlmvænget bør kunne tilbyde sine gæster en bedre velkmst. Frslag: De 10 stk. skrå P-pladser, kunne med frdel placeres ud fr Favrhlmvænget nr. 25, Etableres enten med asfalt eller stabilgrus sm underlag g finansieres via vejfnden. Udver P-plads til gæster, kunne denne gså anvendes til varevgne g trailere. Det er efter min bedste vurdering, tid til at finde en løsning på de katiske P- frhld. Debat: Efter en del diskussin frem g tilbage, m det skulle være det prindelige frslag eller med bestyrelsens tilføjelse blev der stemt m det prindelige frslag: Det blev stemt ned med 17 stemmer imd, 3 stemmer fr g 15 blankt Bestyrelsen arbejder videre med verslag/tilbud fr hele bebyggelsen med beliggenhed af nye parkeringspladser g flisegenpretning, der skal kmme fra vejfnden. Skal ffentliggøres på hjemmesiden g til afstemning inden udførelse. 6

7 Under debatten frslag m - parkering af håndværkerbiler på Frederiksbrgcentrets parkeringspladser, men der er fare fr indbrud der. - Afstribning af p-pladser vil give plads til flere biler Frslag fra Per Veng Jensen i nr. 39: Frslag m ændring af deklaratinen fr matr. Nr. 1 aæ g laz Favrhlm under Hillerød jrder. Grundejerfreningen pålægger bestyrelsen at ændre i deklaratinen fr matr. Nr. laæ g laz Favrhlm under Hillerød jrder, således at der sikres mulighed fr at der kan etableres lysåbninger (vinduer) primært i Køkken g sekundært i stuen. Muligheden skal være gældende fr de ejendmme der har ydermure, set i frhld til husets vinkel, der vender ud md enten ffentlig areal eller fællesareal. Der kan kun etableres et eller 2 sammenhængende vinduer i hver af ydermurene. Vinduet skal have et aftalt størrelse. (max 80 x 50 cm) Anette Pilested g Per V. Jensen nr. 39 Debat: Det er en mulighed fr ca. 1/3 af husene i køkkenet g mange kan få det i stuen. Per frklarer frdele g kmmunen har ingen indvendinger. Kræver udvidelse af deklaratinen. En del debat m placering g størrelse g ensartethed. Der skal nedsættes en gruppe af interesserede grundejere g bestyrelsesmedlemmer, sm skal arbejde sammen med kmmunen. Bestyrelsen pålægges at nedsætte gruppen g udarbejde frslag Bygningsreglement, arkitektur, variatiner skal drøftes. Deklaratinsudvidelser er væsentlige ændringer g skal vedtages på ekstrardinær generalfrsamling Afstemning: Fr frslaget 32 stemmer imd 5 stemmer Ad F: Valg af frmand: Hans Eklund ønsker at udtræde af bestyrelsen. Helge Munk-Winther stiller p sm frmand uden mdkandidater g vælges Ad G: Valg af bestyrelsesmedlemmer g suppleanter Hans, Helge g Bent Jessen er på valg g da Helge er blevet valgt til frmand, mangler et menigt medlem. Jørgen Krieger er villig til at stille p sm menigt medlem i stedet fr sm suppleant. Bent er villig til genvalg. 7

8 Nu mangler en suppleant. Bestyrelsen freslår Lene Jørgensen i nr. 66 g da Jørgen Darling i nr. 4 gså ønsker at stille p, bliver der skriftlig afstemning. Der bliver 20 stemmer til Lene g 16 til Jørgen, - 1 ugyldig, så Lene bliver suppleant i den nye bestyrelse, sm nu består af: Helge Munk-Winther, nr. 3 Frmand Mrten Ahrenkiel, nr. 86 Kasserer Dennis Kivsmse, nr.58 Menigt medlem Bent Jessen, nr. 90 Menigt medlem Jørgen Krieger, nr. 82 Menigt medlem Anni Risb Jessen, nr. 90 Suppleant Lene Jørgensen, nr. 66 Suppleant Ad H: Valg af revisr g suppleanter: 2 revisrer vælges: Minna Ørsted Jensen, nr. 114 g Jnna Rth i nr. 102 Kasper Lønstrøm er revisrsuppleant Ad I: Eventuelt: - Flere nye carprttage er utætte Bestyrelsen skal gennemgå tagene fr at se, m der er ngle reklamatiner. - Festudvalg: Helle Harder er trådt ud, så de mangler nye medlemmer. Reklamerer fr nyt løbehld, der starter Bent pdaterer hjemmesiden - Nr 9 ønsker nøgle til brandvejen, da han fte skal køre til sit hus. Kan kun lånes hs bestyrelsen g man må ikke køre på brandvejene derfr bmmene. - Legepladsudvalg mangler medlem - Michael Siiger i nr. 63 er generet af avisbuddet m mrgenen - ønsker frbud md at køre på knallert på stier. Tvivl m vi så får vres aviser. Der er henstillet mange gange til Bladkmpagniet, da det støjer meget. Mødet afsluttes ved tiden, efter at den nye frmand har takket Hans fr gdt samarbejde. Referent Anni i nr

9 Referat af bestyrelsesmøde kl i nr. 90 Ad 1 Knstituering sm følger: Se under : Navne på bestyrelse g udvalg Helge byder velkmmen til Lene, sm er ny i bestyrelsen g freslår en mappe til nye bestyrelsesmedlemmer med de relevante papirer (deklaratiner, vedtægter, navne.s.v.) + blk + kuglepen + faneblade. Gd ide, men vi venter til næste år, da der er ændringer på vej, så det kan blive pdateret. Ad 2 Ad 3 Ad 4 Gdkendelse af referat fra generalfrsamlingen Per Vengs frslag skal indsættes ellers OK Øknmi g regnskab Mrten har udsendt regnskabet på mail g gennemgår relevante punkter Snerydningen har kstet kr. til nu, g der mangler en regning endnu. Der bliver derfr en mindre verskridelse af budgettet. Nedsættelse af udvalg til at se på vedtægtsændringer g klausulændringer/ flytning til vedtægter + kntakt til kmmunen Vedrørende vinduer: Der skal nedsættes et udvalg bestående af Jørgen g Per Veng, sm skal udarbejde et skriftligt frslag mhp størrelser g antal af vinduer, evt. sammen med Bent. Samtidigt indflettes ændringer af vedtægter + deklaratiner. Sendes til kmmunen. Når den har svaret, indkaldes til ekstrardinær generalfrsamling Tidsramme? Helst ekstrardinær generalfrsamling inden smmerferien Ad 5 Uddelegering af pgaver til bestyrelsesmedlemmer Kasserer: Mrten Nyhedsbrev: Lene g Anni Referent: Anni Gartnerkntakt: Helge g Mrten Fælleshusudvalg: Dennis g Anni. Dennis kntakter Preben, arkitekt g en fra arealudvalget skal med Kntakt til festudvalg: Dennis Hjemmeside: Bent Kntakt til kmmunen: Jørgen Mhp flisegenpretning har Mrten efterspurgt tilbud, hvr man ønskede målfast tegning? Vedrørende gartner skal beplantningsudvalget med på råd vedrørende fliser g parkeringspladser. Vi er bundet p på planlægning af hele mrådet, men fliser/parkeringspladser skal ikke høre sammen med almindelig vedligehldelse af stier Antennefreningen: Helge har skrevet til NESA m fibernet, sm kører sm frsøg i ngle kmmuner. 9

10 Ad 6 Ad 7 Ad 8 Ad 9 Ad 10 Nyhedsbrev: Ud mkring 1. maj. Måske skulle vi vente til efter næste møde 9.maj, da så vres referat her med knstituering kunne kmme med? Hjemmeside/ rettelser.s.v. Opdateres løbende: Velkmstpakke til nye bebere Opdateres nu, når vedtægtsændringerne er vedtaget. Alle skal være pmærksmme på nye bebere. Mrten laver liste. T fra bestyrelsen går på besøg med velkmstpakke g blmst? Papircntainere/ kmmunen, strskrald Har vi nk? Mrten mener, vi skal have flere. Helge kntakter kmmunen m 5 mere eller evt. ftere tømning. Der er fr lille åbning, så aviserne skal fldes fr at kmme igennem. Strskrald: Bebere ud til Salpetermsevej stiller strskrald ved vejen sm de andre villaejere. Derudver 2 centrale afhentningssteder 1 ved hver stamvej. På stamvej 1: Parkeringsplads ved Oles knld På stamvej 2: Ved papircntaineren fr enden af carprtene ver fr nr.98 Afmærkes på krtet på hjemmesiden. Dater fr afhentning kmmer på hjemmesiden står i kmmunens flder Hængepartier,( flisepretning, lys ved nr. 14 g nr. 20 (regning), billede af Favrhlm herregården) - 2 skilte med afmærkning af mrådet. Bent tager sig af det + priser - Flisepretning: Udvalg med Helge g Mrten + en fra arealudvalget. Ved ekstrardinær generalfrsamling skal planen fr flisepretningen udarbejdes af bestyrelsen g udskilles fra parkeringspladser g generel planlægning af mrådet. Hvad kste en flisegang? - Lys ved nr 14 g 20 Nr 14 får refunderet et beløb fr lampen til stien. Nr. 20 behøver ikke ekstra lys betales ikke af grundejerfreningen. Helge svarer skriftligt. - Billede af Favrhlm?. Mrten tager det, nu hvr reparatinerne på taget er færdige. - Sti bag m badmintnhallen. Jørgen kntakter igen kmmunen /eller Peder Bisgård, byrådsmedlem m dette. Virker dette ikke, kntaktes fællesrådet fr grundejerfreningerne i vres mråde. Ad 11 Evt: Møder. Kan blive på tirsdage, da alle kan der. Start kl

11 Dater: 9.05 i nr. 3, startende med en rundtur på mrådet 6.06 i nr i nr i nr i nr i nr. 90 Næste møde 9.05 hs Helge i nr. 3 Julemøde aftales næste gang Mødet slut ca. kl Referent Anni Risb Jessen Navne g adresser på bestyrelsesmedlemmer fra Frmand: Helge Munk-Winther, nr. 3 tlf.: hem. nr. mbil: Næstfrmand: Dennis Kivsmse, nr. 58 tlf.: Kasserer: Mrten Ahrenkiel, nr. 86 tlf.: Menigt medlem: Bent Jessen, nr.90 tlf.: Menigt medlem: Jørgen Krieger, nr. 82 tlf.: eller: Suppleant: Anni Risb Jessen, nr. 90 tlf..: Suppleant: Lene Jørgensen, nr.66 tlf. : Orientering fra festudvalg Margrethe Heering, nr. 81 tlf.: Michael Hastrup-Leth, nr. 15 tlf.: Jannick Hingstrup, nr 64 tlf.: Marianne Nielsen, nr. 68 tlf.:

12 Huselking d Trds regn g blæst var der ca 25 bebere der mødte p. Vi var rundt g så 4 huse g mange fik gde ideer g inspiratin samt hyggeligt samvær. Festudvalget tg ngle billeder undervejs, g vi vil sørge fr de bliver lagt ind på Favrhlmvængets hjemmeside. Jer der ikke kunne deltage i rundvisningen kan så går der ind g hente lidt inspiratin. Hvis du/i ikke kunne deltage i fremvisning af hus eller have, men har lavet nget ved jeres hus, sm I gdt vil vise jeres naber, vil festudvalget pfrdre jer til at tage ngle billeder af det g sende dem til Bent i nr.90 Bent der står fr Favrhlmvængets hjemmeside vil så lave et billedgalleri (uden angivelse af husnr.) af frskellige bud på hvrdan man f.eks. kan indrette sit køkken, bryggers, skabsgang, gæstetilettet eller andet. Hvis man ud fra billederne får lyst til at få yderligere infrmatiner m materialer, priser sv. fra den enkelte husejer, kan man henvende sig til bestyrelsen g få at vide hvilke hus det drejer sig m. Der er lagt billeder på hjemmesiden fra 9.04 Løbehld mtinsløb Der er ikke rigtig kapacitet til at stå fr fællesmtin i øjeblikket. Hvis ngen har tid/lyst til at være primus mtr, så kntakt Margrethe i nr. 81, tlf.: Familiecykeltur søndag den Vi cykler fra Favrhlmvænget kl. 10 g følges til Eghjrten Naturlegeplads i Nødeb, hvr der vil være reserveret en bålplads. Løbeseddel udsendes når tiden nærmer sig. Sankt Hans aften den Fællesspisning kl på fællesarealet ved pavillnen. Bålet tændes kl Der udsendes løbeseddel til alle huse m arrangementet når tiden nærmer sig. Favrhlmfestival lørdag den kl ? sæt resten af dagen af. Løbeseddel udsendes når tiden nærmer sig. Legepladsudvalg Jørgen Nr. 4 Dennis Nr. 58 Carprtudvalg: Frmand: Jørgen Krieger, nr 82 tlf.: eller: Bestyrelsesmedlem: Dennis Kivsmse, nr. 58 tlf.:

13 Menigt medlem: Bye Spiegelhauer, nr. 1 tlf.: Menigt medlem: Jørn Meldal, nr. 83 tlf.: Menigt medlem: Lis Bymark, nr. 10 tlf.: Menigt medlem: Ltte Hjernø, nr. 54 tlf.: Menigt medlem: Per Veng Jensen, nr. 39 tlf.: Møde i arealudvalget den 18/ Se referat på hjemmesiden Arealudvalget har haft en grundig gennemgang af fællesarealerne i Favrhlmvænget g har udarbejdet nedenstående ntat g frslag m deres vervejelser. Arealudvalget g bestyrelsen vil meget gerne have vervejelser, kmmentarer g frslag fra beberne inden arealudvalget går i gang med sit arbejde. Bestyrelsen vil på sit næste møde den 6. juni drøfte arealudvalgets frslag g herefter i samarbejde med arealudvalget tage stilling til de indkmne frslag herunder priritering, rækkefølge m.v., således at arbejdet kan kmme i gang med at frskønne fællesarealerne g gøre Favrhlmvænget til et endnu bedre sted at b. Kmmentarer g frslag kan gives til bestyrelsen eller arealudvalgets medlemmer senest søndag den 4. juni. Mange hilsener bestyrelsen Arealudvalg/parkudvalg har følgende plæg til frskønnelse af vre arealer UDVALGTE FOKUSOMRÅDER HVOR FAVRHOLMVÆNGET KAN FORSKøNNES Zne 1. Allé langs Saltpetermsevej (Favrhlm nrd) Prblem 13

14 Det første man møder, når man kører ned til Favrhlmvænget er alléen langs Saltpetermsevej, sm er dmineret af stre røde murstensgavle, hvilket ser kedeligt g mntnt ud. Det er igennem årene plantet ngle træer g buske, sm gør den kønnere. Det er dg langt fra tilstrækkeligt efter vres mening. Løsningsfrslag Vi mener, at vi kunne gøre denne strækning kønnere, ved at plante ngle træer, fx ngle valnøddetræer, eller ngle syrenbuske Zne 2. Vestlig parkeringsplads Prblem Murene ved den vestlige parkeringsplads er gså dmineret af stre røde murstensgavle, hvilket ser kedeligt g mntnt ud. Løsningsfrslag Vi mener, at vi kunne gøre dette mråde kønnere, ved at plante ngle syrenbuske. Zne 3. Sti langs markerne (Favrhlm syd) Prblem Vi synes, at den fltte udsigt ud ver markerne udgør et strt frskønnelsesmæssigt ptentielle fr Favrhlmvænget g vi mener derfr, at vi skal gøre en aktiv indsats fr få denne bedre frem. Vi har frsøgt at gå en tur på den smalle stribe land, der tilhører Favrhlmvænget, sm lægger ud til markerne. Dette er dg ikke muligt pga. yderst tæt beplantning udefra hus nr. 78, 72 g delvist 66. Hus nr. 78 har i øvrigt psat et mindre hegn/gærde udefra sit hus (gså på fællesarealet), sm spærrer fr adgangen til markerne. Udsigten ver markerne begrænses i øvrigt af den tætte beplantning ved søen samt manglende/dårlig stiadgang ved pavillnen samt hus nr. 78. Bjørneklen har i øvrigt bredt sig ver det meste af mrådet bag pavillnen g langs marken, hvilket gør det farligt at færdes i dette mråde. Løsningsfrslag Fjerne/beskære beplantning udefra hus nr. 78 g 72, således at beberne i Favrhlm-vænget bliver i stand til at bevæge sig frit på denne kønne del af fællesarealerne (striben langs marken). Efter pavillnen er det svært at bevæge sig videre langs marken. Det vil måske være muligt at frlænge stien langs søen. Frmentlig ikke hele vejen rundt men frem til hus nr. 70 i Kildedalen. Dette prjekt kunne evt. laves i samarbejde med Kildedalen. Opstille ngle bænke, hvr man kunne side g nyde udsigten ver markerne. Disse kunne evt. pstilles lige bag pavillnen. Frbedre stifrhldene fra pavillnen til marken samt fjerne hegn/gærde ved hus nr. 78, således at gså ældre bedre kan bevæge sig ud til marken. 14

15 Fjerne bjørneklen Tynde ud i beplantningen rundt m søen, således at man får en bedre udsigt ver markerne når man går langs søen Zne 4. Strækning langs søen, vandreserviret g parkeringsplads syd Prblemer Vi synes, at søen rummer et strt frskønnelsesmæssigt ptentielle fr Favrhlmvænget g at vi derfr skal gøre en aktiv indsats fr at gøre denne del kønnere. Hegnet langs søen er fx ikke særlig kønt. Det tilstødende vand-reservir mellem pavillnen g husene kan heller ikke betegnes sm særlig kønt. Den tilstødende parkeringsplads (sydvest) er i øvrigt dmineret af stre røde murstens-gavle, hvilket ser kedeligt g mntnt ud. Flere af gavlene er tillige misfarvede (grønne). Løsningsfrslag Tynde ud i beplantningen ude på søen, således at man bliver i stand til at se vandet Fjerne hegnet eller evt. psætte et nyt g pænere hegn Opsætte et grønt plankeværk eller plante nget stedsegrønt beplantning på gitteret langs vand-reserviret, så det bliver mere skjult Sætte et træ p fr hver gavl, fx plante dem i buskene udefra gavlene. Dette vil skabe lidt variatin, idet man får nget grønt at kigge på. Evt. psætte nget diskret kunst på murene, sm det fx er tilfældet på hus nr. 57. Det liver p g er samtidig ikke alt fr flippet. Zne 5. Åbne græsarealer (Favrhlm midt) Prblemer De stre åbne fællesarealerne kan virke lidt mntne g vi freslår derfr at vi frsøger at skabe lidt variatin i landskabsbilledet. Løsningsfrslag Man kunne fx lade græsset gr, evt. kmbinere det med at plante ngle stauder eller engblmster, på udvalgte steder, således at landskabet blev lidt mere vildt. Mange kunne plante ngle større buske eller pileflet (gemmested) eller klatretræer sm samtidig kunne fungere sm legested fr børnene. Opstille en flagstang 6. Generelt Prblemer Fællesarealerne bliver i fr str udstrækning brugt sm pbevaringsplads fr diverse ting, fx byggematerialer, affald, køkkenmøddinger etc. Løsningsfrslag 15

16 Det skal være tilladt at bruge fællesarealerne sm midlertidig pbevaringsplads, dg ikke længere end t dage ad gangen. Hvis der er brug fr længere tid skal der indhentes tilladelse fra bestyrelsen. Prblemer Udefra kmmende unge bruge pavillnen, sm hang-ut sted g benytter lejligheden til at larme, udføre hærværk g genere beberne Løsningsfrslag Opstille skilt sm frbyder adgang fr uvedkmmende persner. Zne Aktivitet Priritet Tidsplan Budget Ansvarlig 1. Allé langs Saltpetermsevej (Favrhlm nrd) 1.1 Plante træer 2 træer p.a p.a 2. Vestlig parkeringsplads 2.1 Plante syrener langs murerne Sti langs markerne (Favrhlm syd) 3.1 Tynde ud i beplantningen Arbejdsdag 3.2 Fjerne bjørneklen Arbejdsdag 3.3 Fjerne ulvlig hegn v. hus 78 Arbejdsdag 3.4 Lave sti fra pavillnen til marken Arbejdsdag 3.5 Opstille bænk bag pavillnen 3.6 Videreføre stien bagved søen Arbejdsdag 4. Strækning langs søen, vandreserviret g parkeringsplads syd 4.1 Tynde ud i beplantningen ved sø Arbejdsdag 4.2 Anskaffe ngle lam Gratis 4.3 Skjule vandreservir Opsætte kunst på væggene 4.5 Plante træer ved gavlene, 4 stk Åbne græsarealer (Favrhlm midt) 5.1 Plante klatretræer 5.2 Plante buske (gemmested) 5.3 Lade græsset gr vildt, østlig del Gratis 5.4 Flagstang 6. Generelt 6.1 Frbud md at bruge fællesarealer sm pbevaring 6.2 Opstille skilt Gratis 16

17 Jørn Meldal, nr 83 tlf.: Jørgen Darling, nr. 4 tlf.: Michael Siiger,, nr.63 tlf.: Søren Petersen, nr. 8 tlf.: Drrit Plantener, nr 92 tlf.: Antennefreningen Favrhlmvænget (selvstændig frening) Frmand Mangler Kasserer Pul Erik Nr. 72 Medlem Carsten Petersen Nr. 34 Fejning af carprtmråder Områderne skal være tømte kl.8 seddel følger Arbejdsdag fr beberne i Favrhlmvænget 18/6-06 Søndag d. 18 juni 2006 i tidsrummet har du/i muligheden fr at være med til at hlde fællesarealet pænt g frhåbentlig hygge lidt med naberne. Især legepladserne trænger til en verhaling g en gang maling inden smmerferien. Strt set alle redskaberne skal males g gyngerne skiftes. Derudver vil vi gøre en indsats fr at bekæmpe bjørneklen i mrådet mkring verløbsbassinet. GF sørger fr en let frkst samt øl g vand. Mød p, tag familien med g lad s nyde vejret g hinandens selskab, imens vi sparer s selv fr en str gartnerregning! Vi mødes ved GF s skur fr enden af den stre P-plads kl VEL MØDT Bestyrelsen 17

18 Krt ver mrådet Indsamling af papir g andet affald Papir psamles i de 5 grå cntainere, der er pstillet rundt mkring, se krt ver mrådet, tømmes hver 5. uge Kmmunen afhenter affald i mrådet på følgende dater: Strskrald: Flishugning: Haveaffald: Vi fjrsøger at være med i rdningen igen, så det relevante affald kan sættes på de t afmærkede pladser på stamvej 1 g ved papircntaineren ved carprtene ver fr nr.98 + langs Salpetermsevej sm de andre grundejere læs kmmunens vejledning mht emballage.s.v 1-2 dage før afhentningsdaten g man skal selv rydde p efter sig. 18

19 Opslagstavle er sat p på gavlen til skuret, hvr alle kan sætte ting til salg/køb, fundet g glemt g hvad der ellers kan kmme på tale. Affaldsstativ købt af kmmunen g sat p ved skuret. Vi betaler fr at få det tømt, idet det er den eneste måde vi lvligt kan kmme af med hundelrtene. Til udlån Værktøj etc. Grundejerfreningen har følgende genstande til udlån 7 m stige,50 m haveslange med vgn, pælespade, almindelig spade, skvl, str kraftig trillebør, sækkevgn, ske til rensning af tagrender, flere brde, hvis I skal hlde fest g 8 stabelstle. Hvis du vil låne nget af dette, skal du blt henvende dig til et af bestyrelses medlemmerne, da vi har nøglen til skuret, sm gså passer til låsen på stlperne på brandvejene. Nyhedsbrevet er sat sammen af Lene i nr. 66 g Anni i nr. 90. Er der flere, der vil have nyhedsbrevet på mail eller har kmmentarer/indlæg, bedes I maile til Anni: eller Lene. Det kan gså ses på vres hjemmeside: 19

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen 34 husstande repræsenteret, desuden 3 fuldmagter, i alt 37 stemmeberettigede Ad A: Valg af

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 24. FEBRUAR 2009 Fremmødte Nr. 1-2 fremmødte Nr. 2 repr. 2 stemmer Nr. 3-2 fremmødte Nr. 4 repr. 2 stemmer Nr. 6 repr. 2 stemmer Nr. 8 repr. 2 stemmer Nr. 9 repr. 2 stemmer

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn

BESTYRELSESMØDE. 24. oktober 2016 kl Grundejerforeningen Klokkergården. Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria. Afbud: Sune & Bjørn 24. ktber 2016 kl. 19.00 Deltagere: Ole, Ala'a, Rasmus & Maria Afbud: Sune & Bjørn Sted: Tusindfrydvej 4 hs Ole & Birgit BESTYRELSESMØDE Grundejerfreningen Klkkergården DAGSORDEN Grundejerfreningens virke

Læs mere

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag.

l-/ 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2013 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. n l-/ Ar 2013, den 4. april, kl. 19.00, blev der afhldt rdinær generalfrsamling i A/B Lllandsvej 35-37-39, der blev afhldt i beberlkalet, Lllandsvej 39 med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent g referent.

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 24. OKTOBER 2013 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Frmanden bød velkmmen g pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen sm dirigent. Pkt. 1: Vagn

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Skansen Den 30. marts 2013

Skansen Den 30. marts 2013 Grundejerfreningen Side 1 af 5 Frmanden Skansen Den 30. marts 2013 Referat fra rdinær generalfrsamling den 30. marts 2013 Generalfrsamling nr. 37 blev afhldt den 30. marts 2013 kl. 10.00 på The Cttage,

Læs mere

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen Nr. 3 januar 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: OBS Generalforsamling: 27. marts i Kedelhuset ved Klaverfabrikken Først ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00, derefter Ordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00.

Grundejerforeningen Engen. Referat af Generalforsamling onsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. Grundejerfreningen Engen Referat af Generalfrsamling nsdag den 21. april 2010 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent, jfr. 15, stk. 1 Bestyrelsen freslg Erik Møller, der blev valgt med akklamatin Dirigenten knstaterede

Læs mere

GENERALFORSAMLING REFERAT

GENERALFORSAMLING REFERAT Hesselbjerg Grundejerfrening www.hesselbjerg-grundejere.dk GENERALFORSAMLING REFERAT 26. juli 2015 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Alle fremmødte medlemmer af Hesselbjerg Grundejerfrening (26) ønskes

Læs mere

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn

Generalforsamling søndag den 01/03 2015. Repræsentanter fra følgende lejligheder: Lejlighed Deltagers navn Ejerfreningen Frmand: Jimmy Nguyen Ryvej 36 F Kasserer: Kåre Grønbrg Ryvej 32 F 8210 Århus V Mail: kaare@hasletppen.dk Bank: Nrdea PBS nr.: 0135 2849 Reg.nr.: 2412 Kntnr.: 9840 022 166 Kntnr.:9845 621

Læs mere

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013

REFERAT. 1 Driften + opsamling af beslutninger. For afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 1/5 Afdelingsbestyrelsen, Afd. 19 Skødstrup Bestyrelsesmøde: 7. august 2013 REFERAT Fr afdelingsbestyrelsesmøde den 7. august 2013 Til stede Thmas (frmand), B, Klaus, Simn, Helene, Christina (ref.), Jørn

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 kl. 20.00 i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Kedelhuset rum 2 ved Kulturparken 46 husstande

Læs mere

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71

Referat Ekstraordinær Generalforsamling Ejerforeningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sappho, Mejlgade 71 Referat Ekstrardinær Generalfrsamling Ejerfreningen Mejlgade 67/69 Onsdag den 15. maj 2013 kl. 19 30 i Café Sapph, Mejlgade 71 1. Valg af dirigent g referent Dirigent: Mikkel Agerbæk Referent: Christian

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ved Rævebakken. Generalforsamlingen afholdes i Greve Borgerhus den 26/11 kl. 19. Indkaldelse til ekstrardinær generalfrsamling i grundejerfreningen Ved Rævebakken. Generalfrsamlingen afhldes i Greve Brgerhus den 26/11 kl. 19. I henhld til freningens vedtægter 7 skal indkaldelsen ske

Læs mere

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer)..

Retningslinjer ved arrangementer. Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2. Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 personer).. Retningslinjer ved arrangementer Retningslinjer ved udendørsarrangementer 2 Særlige retningslinjer ved større arrangementer (+100 persner)..4 Retningslinjer fr arrangementer på kirkegårde.6 Center fr Trafik

Læs mere

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden

Nr. 2 september 2006. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nr. 2 september 2006 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Fra bestyrelsen: Formandsklumme ved Helge Munk-Winther Oplysning til nye beboere Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Nyt fra hjemmeside/webmaster

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter

Forslag fra Keld Boeck, Fjordvej 15 om gennemgang af servitutter Dagsrdenens punkt 7.2 Ved Strandgaarden: Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m servitutter Frslag fra Keld Beck, Fjrdvej 15 m gennemgang af servitutter Bestyrelsens reaktin på frslaget er det af bestyrelsen

Læs mere

R E F E R A T Bestyrelsesmøde:

R E F E R A T Bestyrelsesmøde: R E F E R A T Bestyrelsesmøde: Dat: 29.10.2014 Deltagere: Pul Krg, Lars Berga Rasmussen, Jhnny Gdbersen, Kent Kirkegaard, Mette Diernisse, Mads Rasmussen, Henrik Østergaard, Vinnie Hansen Fraværende: Brylle

Læs mere

Carsten Mejer 29424380

Carsten Mejer 29424380 Emne Ordinær generalfrsamling i Strøby Ladeplads Vandværk Dat fr møde Tidspunkt Sted 26. maj 2013 09.30 Strøby frsamlingshus Referat udarbejdet af Telefn Carsten Mejer 29424380 Mødedeltagere Frede Zeiler

Læs mere

CENTRET Højdedraget 1, Taulov

CENTRET Højdedraget 1, Taulov TAVLHØJCENTRET TAVLHØJ- CENTRET Højdedraget 1, Taulv 7000 Højdedraget Fredericia 1, Taulv 7210 70005257 Fredericia - CVR 36 25 73 77 brugerraadet-tavlhej@stfanet.dk 7210 5257 Generalfrsamling på Tavlhøjcentret

Læs mere

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S

År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Frankrigshuse. Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S År 2014, den 12. marts kl. 19.00 afhldtes rdinær generalfrsamling i Ejerfreningen Frankrigshuse Sted: Krunch, Øresundsvej 14,2300 København S Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Søren Vinther Knudsen,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 5. marts 2008 kl. 19.30 i Frederiksborg -hallens mødelokale 7 Der var fra start 22 husstande, 26 personer, repræsenteret, ingen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense

Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hos Katrine B. i Odense Bestyrelsesmøde i BB-klubben Søndag 30.05.2010 hs Katrine B. i Odense Til stede: Katrine B, Katrine S, Jette, Anne Mette, Marina, Mariann, Lisbeth Fraværende: Helle 1. Overdragelse af websiden til den

Læs mere

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde

Foreningens navn er Wing Tsun Roskilde med Cvr. Nr. 35603824 og dens hjemsted er Roskilde 1 - Navn g hjemsted Freningens navn er Wing Tsun Rskilde med Cvr. Nr. 35603824 g dens hjemsted er Rskilde 2 - Klubbens frmål At fremme udbredelsen af læren (teknik g filsfi) m Wing Tsun. At give interesserede

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej. Mathildevej. Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016

Vejlauget Frederiksvej. Mathildevej. Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Referant 43+45 Mathilde Metta Vejlauget Referat af rdinær generalfrsamling den 2. marts 2016 Velkmmen ved frmand Jens Christian. Freslår Metta Frst sm dirigent. Ingen indsigelser. Frst er dermed valgt

Læs mere

Hummingen Strand Grundejerforening

Hummingen Strand Grundejerforening Dannemare 26 april 2013 Hummingen Strand Grundejerfrening Referat Bestyrelsesmøde 26 april (Stre bededag) 2013 kl. 14.30-18.00 Hummingen Strandvej 14 Mødedeltager: Hans Ove Jørgensen (HOJ), Flemming Grættrup

Læs mere

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes

Projektstyring med Michael Bager projektstyring med 7-8 deltagere (gamle bestyrelse) Julefrokost 2011 Foredrag med Ole Helmig, stor succes Referat IMCC Aarhus generalfrsamling 31/102012 kl 20 Frmalia Velkmmen Dirigent: Steen valgt Referant: Chehri valgt Stemmetællere: Mads Dam g Sfie Hequet er valgt Tilstedeværende: Stine, Rasmus, Christine,

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 3

HUSORDEN FOR AFDELING 3 «Lejekntr akt_selskab»«lejekntr akt_afdeling»«lej ekntrakt_lej emål» HUSORDEN FOR AFDELING 3 VELKOMMEN TIL AFD. 3 GRAVENSGADE OG SMALBYVEJ En bligafdeling med mange bebere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Referat til d. 06/05-2014 klokken 19.30

Referat til d. 06/05-2014 klokken 19.30 Referat til d. 06/05-2014 klkken 19.30 Til stede: Mrten Schnack 411 3147 1032 Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simn Kfed Andersen 3008 4245 7508 Simn Pham 1504 4259 8128 Kim

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalfrsamlingen i Grundejerfreningen Højmark Onsdag d. 10. april 2013 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslkalet Frmand Simn Krhtz bød velkmmen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen freslg

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Rådsmøde d. 01/05-2013

Rådsmøde d. 01/05-2013 Rådsmøde d. 01/05-2013 Til stede: Jhanne Jensen 1607 2857 2399 Mrten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Frnitz 2507 2243 5821 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Bjarke Heesche

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune

Forretningsorden for Handicaprådet i Dragør Kommune Frretningsrden fr i Dragør Kmmune I medfør af Lv m retssikkerhed g administratin på det sciale mråde (Lv nr. 574 af 24 juni 2005) 37a har Kmmunalbestyrelsen i DragørKmmune nedsat et handicapråd g i henhld

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts

Referat fra Generalforsamlingen 2013 17. marts Referat fra Generalfrsamlingen 2013 17. marts Sted: Højby Frsamlingshus, Højbyvej 23, 5260 Odense S. Dat: 17 marts 2013 Tid. 13.00 Kl. 18.00 Referent: Line Grundtvig Sørensen/ Drte Andersen Frmål Generalfrsamling

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00

Referat af ordinært afdelingsmøde i Vibos afdeling 819 torsdag den 27. februar kl. 18.00 i Referat af rdinært afdelingsmøde i Vibs afdeling 819 trsdag den 27. februar kl. 18.00 Mødet var indkaldt med følgende dagsrden: 1. Valg af dirigent 2, Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012

Referat af Studenterrådet ved Roskilde Universitets generalforsamling 2012 Referat af Studenterrådet ved Rskilde Universitets generalfrsamling 2012 24. nvember 2012 kl. 11.00-18.30 på RUC Åbning af Studenterrådets generalfrsamling 2012 Alle lvmæssige krav vedrørende afhldelse

Læs mere

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat

Skolebestyrelsen Ølsted Skole. Dagsorden og referat Sklebestyrelsen Ølsted Skle Dagsrden g referat til møde den 23. september 2008 kl. 19.00 til 21.30 i mødelkalet 1/7 Medlemmer: Klaus Jakbsen, frmand Lyng Grundtvig Bente Davidsen Henrik Tlstrup Nielsen

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 5. februar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl (MB) g Randi Haugaard

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 26. marts 2008 Ejerfreningen DOMUS VISTA PARK III Generalfrsamling Referat fra rdinær Generalfrsamling nsdag, den 26. marts 2008 Til stede Der deltg repræsentanter fra 51 lejligheder. Der var endvidere afleveret 9 fuldmagter.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber.

Der er opsat 5 skilte med besked om at fjerne hundenes efterladenskaber. FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag 24. marts 2009 kl. 19.40 i Kedelhuset ved Kulturparken 40 stemmeberettigede husstande repræsenteret, heraf havde 4 husstande

Læs mere

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th.

A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20. l. Mie Kirstine Rasmusseq 16, st. th. A/B Margueritten Ny Carlsberg Vej 16-20 1760 København V I _: I 'å : ufl IErl u ar [! lhi 11: Lr ui::til! L- 'flii i]l'l L ulr'tl-.s ur-r lrdrl.q..,ir-eir =11..* Ifi tii llil rll ffi København I 6. januar

Læs mere

OVERDREV NEWS ~~!! !(futel& ta4/or

OVERDREV NEWS ~~!! !(futel& ta4/or Ejerfreningen Sundby Overdrev Argang 2006 nr. 2 Den 20. April 2006 Sætternissen Der er desvælte en sætternisse der har drillet i referatet fra generalfrsamlingen. Under punkt 5 består vinduesudvalget af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE Referat Bestyrelsesmøde den 6. december 2012 kl. 17.00 19.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Afbud Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL) Vigg

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal

REFERAT Generalforsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslokalet på 1. sal REFERAT Generalfrsamling 2016 Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i Fælleslkalet på 1. sal Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab frelægges til gdkendelse 4.

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 20. Referat Generalfrsamling fr året 2012 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 20. marts 2013 Dagsrden jf. vedtægter: 1. valg af dirigent 2. bestyrelsens beretning 3. aflæggelse

Læs mere

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina.

3. Navnerunde Espen, Gunvor, Frederik, Uffe, Eva, Andreas, Fie, Kasper, Malte, Birgitte og Christina. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Referat 2.04.14 kl. 14:30 Lk. 423, etage 4. byg. 1463. Espen 1. Valg af rdstyrer Gunvr 2. Valg af referent 3. Navnerunde Espen, Gunvr, Frederik, Uffe,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovvænget. Formandens beretning, Generalforsamlingen 23. april 2017

Grundejerforeningen Skovvænget. Formandens beretning, Generalforsamlingen 23. april 2017 Frmandens beretning, Generalfrsamlingen 23. april 2017 2016 bød sm sædvanlig på mange gde plevelser på. Og endnu engang fik vi afhldt en gd smmerfest i frsmmeren. Jeg pfrdrer til at vi igen i år afhlder

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Klublove. Love for "361 Kano- og Kajakklub"

Klublove. Love for 361 Kano- og Kajakklub Klublve Lve fr "361 Kan- g Kajakklub" I - NAVN OG HJEMSTED 1. Klubbens navn er 361 Kan- g Kajakklub. 2. Klubben er stiftet den 17. juni 1951. 3. Hjemsted : Gladsaxe kmmune. 4. Adresse: Nybrvej 361, 2800

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.

Svebølle Antenneforening Generalforsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail. Svebølle Antennefrening Generalfrsamling d. 22-09-2010 i Svebølle hallen Hjemmeside: www.svantenne.dk email: svantenne@mail.dk tlf: 5929 3112 Tilstede: Bestyrelsen (5), suppleanterne (2) g 26 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. november 2013. Slbjerg Fællesråd. Referat af rdinært repræsentantskabsmøde mandag den 04. nvember 2013. Anvendte frkrtelser findes sidst i referatet Beretningerne findes i frm af frelæggerens uredigerede manuskript sidst

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling

Kegnæs Analyse Vision Strategi Handling Kegnæs Analyse Visin Strategi Handling Indledning... 2 Histrie... 2 Analyse... 3 Visin... 4 Strategi... 4 Handling... 6 1. Ø-gruppe... 6 2. Kegnæs fyr g fyrmesterblig... 6 3. Udenmsareal Spejderhytte...

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler fr gdt nabskab Vi br mange mennesker i Afd. 1001 Karré 1. Vi har frskellige interesser g måder at indrette vres liv på. Fr at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager hensyn

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 8. januar 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevld (SE), Per Zffmann Jensen (PZ), Nina Rytter (NR), Mette Nielsen (MN), Marianne Bahl

Læs mere

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud?

Er genopretningsaftalen er et forvarsel om nye måder at tænke tilskud? nr. 32 Er genpretningsaftalen er et frvarsel m nye måder at tænke tilskud? INDHOLD Genpretningsaftalen - finanslv 2011. Regeringens aftale med Danske Flkeparti indebærer en nedsættelse af tilskuddet til

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2 "Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne" (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense.

Vedtægter. Stk. 2 Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne (FMK) blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1986 i Odense. Vedtægter 1 - Freningens navn Freningens navn er EnviNa. Freningen er dannet den 13. december 2006 ved en sammenlægning af freningerne FMK (Freningen af Miljømedarbejdere i Kmmunerne) g MINA (Miljø- g

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 Indkaldelse til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S Der indkaldes hermed til rdinær generalfrsamling i Brøndbyernes I.F. Fdbld A/S, CVR-nr. 83 93 34 10: Generalfrsamlingen

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30.

Referat. Generalforsamling for året i Egnssamlingens Støtteforening. Restaurant Nordstjernen, Blokhus, onsdag den 30. Referat Generalfrsamling fr året 2010 i Egnssamlingens Støttefrening Restaurant Nrdstjernen, Blkhus, nsdag den 30. marts 2011 Dagsrden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af rev.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 11

HUSORDEN FOR AFDELING 11 «Lejekntr akt_selskab»«lejekntr akt_afdeling»«lej ekntrakt_lej emål» HUSORDEN FOR AFDELING 11 VELKOMMEN TIL AFD. 11 - STOKBROGADE OG FORTUNAVEJ En bligafdeling med mange bebere kan sammenlignes med et

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN EFTERÅR 2013 Tirsdag d. 17. september 2013, kl. 19.00 i fælleshuset Efren ved Kllegium 6 1. Valg af dirigent - Kllegianerrådet indstiller Nanna Ravn Rasmussen, 3, 3. Vedtaget

Læs mere