Point&Figure af Peter Konner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Point&Figure af Peter Konner"

Transkript

1 Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen. Til at analysere en akties grundlæggende kondition, dens fremtidige kursudviklingspotentiale samt den rigtige timing for køb og salg, findes der to grundlæggende analysemetoder, nemlig fundamentalanalyse og teknisk analyse. Fundamentalanalyse. Fundamentalanalysen beskæftiger sig primært med faktuelle data, dvs. om aktiens kurs har det rette niveau, når man tager hensyn til det forventede afkast (kursgevinster og udbytte). Til dette formål benyttes bl.a. aktiens kurs, selskabets indre værdi, gevinst pr. aktie (EPS) m.fl., og de fleste af disse tal kan aflæses i de større avisers børslister eller beregnes herfra. Endvidere er almindelig selskabsinformation en god kilde til denne analyseform, samt selskabets regnskaber med øvrige økonomiske nøgletal. Teknisk analyse. Teknisk analyse er en samling af matematiske og/eller tegnetekniske metoder, hvormed man forsøger at forudsige kursudviklingen for en aktie. Metoderne har for det meste grundlag i almindelig matematik, og baserer sig på f.eks. glidende gennemsnit, Fourier-transformationer, mindste kvadrater, standardafvigelser m.m. Hver metode har sine fordele og ulemper, både mht. overskuelighed, brugervenlighed og "korrekte" beregninger, men fælles for dem alle er, at de prøver at give en prognose for den kommende kursudvikling, samt anvisning af de bedste tidspunkter for køb og salg af aktien; de såkaldte købs- og salgssignaler. Ansvaret for den endelige vurdering af resultatet af den tekniske analyse ligger dog i brugerens subjektive evaluering af data'ene, hvilket stiller 3 krav til brugeren/analytikeren : Øvelse, øvelse og øvelse!! Point&Figure. En ofte benyttet metode er Point&Figure, også kaldet kryds-og-bolle-diagrammer eller XO-charts (kært barn har mange navne), der vil blive forklaret nærmere herunder. Gennemgangen er absolut ikke fyldestgørende, da P&F-metoden indeholder mange facetter, men den vil give et godt indtryk af de teknikker, man kan bruge ved investering i aktier. Nederst i denne artikel har jeg listet et par bøger, der vil være værd at læse, hvis man ønsker at stifte nærmere bekendtskab med Point&Figure. P&F-diagrammer adskiller sig fra alle øvrige grafiske fremstillinger ved, at X-aksen (kategori-aksen) ikke har nogen enhed. I enhver anden diagramtype til fremstilling af kursudviklinger, ville X-aksen typisk have enheden [Tid], men i et P&F-diagram er tidsfaktoren mindre betydningsfuld. Her måles derimod papirets "evne" eller "mulighed" for at skifte mellem nogle nærmere fastlagte kursniveauer, og dermed også papirets opsamlede "energi" til en kommende stigning eller et kommende fald. Sagt på en anden måde, så udtrykker P&F-diagrammet udbud og efterspørgsel. Det er ved empiriske undersøgelser bevist, at P&F-metoden har en sikkerhed, der i langt de fleste tilfælde ligger over 80%. P&F-diagrammet opbygges af X'er og O'er, hvor X'erne indikerer stigende kurser og O'erne faldende kurser. Endvidere kan man opbygge nogle trendlinier omkring disse formationer af X'er og O'er, der således kan angive et forestående købs- eller salgssignal, og virke som modstands- eller støttelinier for den videre kursudvikling.

2 På ovenstående figur vises et typisk P&F-diagram i sin grundform. Hvis denne aktie er startet på kursniveauet 390, så skal kursen stige til min. 402 eller falde til min. 378, før vi kan markere den første søjle, idet der altid skal være mindst 3 markeringer for at oprette en søjle. I dette tilfælde er aktien faldet til under 342 (men ikke under 336), og de første 9 O'er kan afsættes i diagrammet. Reglen med mindst 3 markeringer gør sig ligeledes gældende, når der er tale om et kolonneskift. Her stiger aktien igen til kurs 372, og kolonne nr. 2 kan afsættes. Bemærk, at når vi skifter kolonne, afsættes nederste X altid en række (eller tern) over forrige kolonnes nederste O, og øverste O i en ny kolonne afsættes altid en række under forrige kolonnes øverste X. Læg også mærke til, at vi ikke er interesserede i tidsfaktoren : Hvorvidt disse kursudsving er sket over 2 dage eller 4 år er principielt ligegyldigt (se dog senere...). De afmærkede kursniveauer (330, 336, 342 etc.) har to grunde : For det første betyder de, at diagrammet bliver mere overskueligt, end hvis der var tale om kortere afstand mellem kurserne, og for det andet kan man med kursniveauet bestemme, hvor kort- eller langsigtet man ønsker at tegne diagrammet (lille niveauforskel = kort sigt, stor niveauforskel = lang sigt). P&F-metoden foreskriver dog nogle standarder i forskellige kursintervaller, ligesom der er specielle regler for f.eks. obligationer. I mange tilfælde benyttes en procentuel ændring af niveauet, f.eks. 1,50% pr. tern. Dette har den fordel - ligesom med en logaritmisk kursskala for en kursgraf - at stigningstakten afbildes ens på hele værdiaksen. På en aritmetisk skala er en stigning fra f.eks. 330 til 336 jo procentvis større end en stigning fra 414 til 420. I begge tilfælde er aktien steget 6 point, men den procentvise stigning er aftaget med ca. 0,27%p. Trendlinier. Som tidligere nævnt findes der 2 forskellige slags trendlinier, nemlig modstands- og støttelinier. Hver af disse findes endvidere som enten opadgående eller nedadgående, hvorved vi altså har 4 forskellige trendlinier at arbejde med i diagrammet. Reglerne for tegning af trendlinier er som følgende : Opadgående trendlinier : o Modstandslinie (OM-linie) : Tegnes ved et købssignal fra toppen af en X-kolonne, hvor foregående O-kolonne laver en væg på mindst 2 O-er. o Støttelinie (OS-linie) : Tegnes ved et købssignal fra bunden af en foregående O-kolonne. Man benytter den O-kolonne, der i signalets base har den laveste markering så langt til højre som muligt. OS-linien kan som regel fjernes igen, når den gennembrydes varigt af et "O" på et senere tidspunkt.

3 Nedadgående trendlinier : o Modstandslinie (NM-linie) : Tegnes ved et salgssignal fra toppen af foregående X-kolonne. Man benytter den X-kolonne, der i signalets base har den højeste markering så langt til højre som muligt. NM-linien kan som regel fjernes igen, når den gennembrydes varigt af et "X" på et senere tidspunkt. o Støttelinie (NS-linie) : Tegnes ved et salgssignal fra bunden af en O-kolonne, hvor foregående X-kolonne laver en væg på mindst 2 X-er. Med udgangspunkt i ovenstående diagram, er disse 4 typer af trendlinier indtegnet herunder, hvor der er taget udgangspunkt i købssignalet i kolonne 6 (kurs=378) og salgssignalet i kolonne 9 (kurs=378). Bemærk, at den opadgående støttelinie er blevet brudt, og at den derfor har mistet sin betydning væsentligt. Købs- og salgssignaler. Kort fortalt opstår et købssignal, når en "X"-kolonne markeres højere end den foregående "X"-kolonne. På samme måde opstår et salgssignal, når en "O"-kolonne markeres lavere end den foregående "O"- kolonne. Disse signaler er normalt inddelt i hver 8 forskellige typer, der vil blive gennemgået herunder (signalets udløsende markering er skrevet med rødt). Endvidere har jeg angivet et tal for sikkerheden af de enkelte signaler, samt nogle gennemsnit for stigning/fald m.m. Disse tal er baseret på en undersøgelse over mere end 10 år af mere end aktier på det amerikanske marked. Hvorvidt disse tal stemmer overens med det danske aktiemarked af i dag, tør jeg ikke tage ansvaret for!!! K1 - Enkelt købssignal. Et "X" går een markering højere op end den foregående "X"-kolonne, og der er ikke stigende bundmarkeringer i de 2 tilhørende "O"-kolonner. K1 udgør ca. 13% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 80%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 38% på godt 11 måneder. K2 - Enkelt købssignal med højere bundnoteringer. Et "X" går een markering højere op end den foregående "X"-kolonne, og der er samtidig stigende bundmarkeringer i de 2 tilhørende "O"-kolonner. K2 udgør ca. 57% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 80%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 26% på godt 8 måneder.

4 K3 - Tretop-formation. Et "X" går een markering højere op end de 2 foregående "X"-kolonner. K3 udgør ca. 15% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 88%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 28% på knap 7 måneder. K4 - Variation af tretop-formation. 2 overlappende K1'ere lige efter hinanden. K4 udgør ca. 7% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 79%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 36% på 8 måneder. K5 - Spredt tretop-formation. Af 4 "X"-kolonner har den næstsidste en lavere markering end de øvrige 3. K5 udgør ca. 2% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 86%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 23% på godt 7 måneder. K6 - Udbrud på oversiden af en triangel-formation. Et standard købssignal, der udløses efter gennembrud af en NM-linie, og hvor der samtidig optræder en OS-linie, der i den efterfølgende kolonne krydser NM-linien. K6 udgør ca. 1% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 71%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 31% på godt 5 måneder. K7 - Gennembrud af OM-linie. Et købssignal gennembryder OM-linien fra et tidligere (eller samme) købssignal. K7 udgør ca. 4% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 82%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 21% på godt 7 måneder. K8 - Gennembrud af NM-linie. Et købssignal gennembryder NM-linien fra et tidligere salgssignal. Der bør være mindst 4 "X"-markeringer op til modstandslinien, og købssignalet bør optræde som 4. opgang (="X"-kolonne) eller mere. K8 udgør knap 1% af samtlige købssignaler. Sikkerhed for fortsat stigning er 92%, hvor kursen stiger gennemsnitligt 23% på knap 3 måneder.

5 Salgssignalerne er basalt set de samme, blot med "omvendt fortegn" : S1 - Enkelt salgssignal. En "O" går een markering lavere ned end den foregående "O"-kolonne, og der er ikke stigende topmarkeringer i de 2 tilhørende "X"-kolonner. S1 udgør ca. 13% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 82%, hvor kursen falder gennemsnitligt 22% på knap 5 måneder. S2 - Enkelt salgssignal med lavere topnoteringer. Et "O" går een markering længere ned end den foregående "O"-kolonne, og der er samtidig faldende topmarkeringer i de 2 tilhørende "X"-kolonner. K2 udgør ca. 56% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 89%, hvor kursen falder gennemsnitligt 22% på knap 5 måneder. S3 - Trebund-formation. Et "O" går een markering lavere ned end de 2 foregående "O"-kolonner. S3 udgør ca. 16% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 94%, hvor kursen falder gennemsnitligt 23% på knap 3½ måned. S4 - Variation af trebund-formation. 2 overlappende S1'ere lige efter hinanden. S4 udgør ca. 8% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 83%, hvor kursen falder gennemsnitligt 23% på godt 4 måneder. S5 - Spredt trebund-formation. Af 4 "O"-kolonner har den næstsidste en højere markering end de øvrige 3. S5 udgør ca. 2% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 86%, hvor kursen falder gennemsnitligt 25% på knap 5 måneder. S6 - Udbrud på undersiden af en triangel-formation. Et standard salgssignal, der udløses efter gennembrud af en OS-linie, og hvor der samtidig optræder en NM-linie, der i den efterfølgende kolonne krydser OS-linien. S6 udgør ca. 3% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 87%, hvor kursen falder gennemsnitligt 33% på 2½ måned. S7 - Gennembrud af OS-linie. Et salgssignal gennembryder OS-linien fra et tidligere (eller samme) salgssignal. S7 udgør ca. 1% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 86%, hvor kursen falder gennemsnitligt 24% på godt 7 måneder.

6 S8 - Gennembrud af NS-linie. Et salgssignal gennembryder NS-linien fra et tidligere salgssignal. Der bør være mindst 4 "O"-markeringer ned mod støttelinien, og salgssignalet bør optræde som 4. nedgang (="O"-kolonne) eller mere. S8 udgør knap 1% af samtlige salgssignaler. Sikkerhed for fortsat fald er 90%, hvor kursen falder gennemsnitligt 21% på knap 5 måneder. Det statistiske materiale er dog mangelfuldt for netop dette signal. Signalerne på skemaform. Bemærk, at nedenstående skema bygger på resultaterne af tidligere nævnte undersøgelse af amerikanske aktier. Der er som sagt ingen garanti for, at de samme tendenser gør sig gældende på det danske aktiemarked. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Noter Forekomst Sikkerhed for fortsat op- /nedgang Avance/gevinst Tidsmæssig udstrækning ,7 4,9 3,4 4,4 4,6 2,5 7,2 - Tab ,7 10,4 8,7 10,8 9,5 5,4 6,3 - Forekomst i % af det samlede antal købs- / salgssignaler. Angiver signalets sikkerhed i % Køb: Avance i % ved salg på næste salgssignal. Salg: Gevinst i % ved fuld baissedækning. Køb: Gns. antal mnd til næste salgssignal. Salg: Gns. antal mnd til realiseret gevinst. Gns. tab i %, hvis signalet IKKE opfyldes.

7 Prisobjektiver. Under vedligeholdelsen af et P&F-diagram, bør man også lave en beregning af de såkaldte prisobjektiver. Denne beregning angiver den mulige opgang eller det mulige fald til et vist prisniveau. Til beregning af prisobjektivet kombineres horisontalmetoden og vertikalmetoden, for at give det sammenlagte prisobjektiv. Horisontalt prisobjektiv (HPO) : Ved et købssignal findes formationens bredde. Bredden beregnes i basen af signalet, dvs. rækken under selve markeringen for købssignalet (=antallet af udnyttede kolonner). Endvidere skal niveauafstanden i kr. mellem basen og signalet kendes, samt det prisniveau for den kolonne i basen, der begynder længst nede. HPO = ((basens bredde * niveauafstand * 3) + prisniveau) Vertikalt prisobjektiv (VPO) : Det vertikale prisobjektiv beregnes ved at finde den "X"-kolonne i basen, der starter længst nede, og forøge kolonnens højde med en faktor 1,5 (der afrundes altid opad). Sammenlagt prisobjektiv (SPO) : Det sammenlagte prisobjektiv beregnes ved at vægte HPO og VPO med hhv. 40% og 60%, dvs. SPO = (HPO * 0,4) + (VPO * 0,6). Stop Loss-metoden. Hvordan beskytter man sin investering mod større tab, og hvornår skal man sælge for at tage gevinsten hjem i tide, eller for at minimere sit tab? Dette er spørgsmålene, der forsøges besvaret af Stop Lossmetoden. Som udgangspunkt bør man altid sælge, når kursen når det beregnede stop. Da sikkerheden i P&Fmetoden - som tidligere nævnt - typisk ligger på 80%, kan en del fejl-investeringer ikke undgåes, og det gælder da om at tage tabene, mens de endnu er små. De fleste vil nok have svært ved at erkende en mislykket investering, men for at beskytte sin formue bedst muligt, skal man have selvdisciplin nok til at sælge, inden det bliver for sent. Stoppene findes ved hjælp af følgende del-elementer, der uddybes efterfølgende : Salgssignaler, prisobjektiver, trendlinier, 20-reglen, og markedsstrukturen. Salgssignaler : I princippet skal man sælge sin aktie, når den får et salgssignal. Der findes dog et salgssignal, der ofte er falsk, nemlig et enkelt salgssignal (S1) i et opadgående marked. Prisobjektiver : Når aktiens kurs nærmer sig SPO (samlet prisobjektiv), og aktien omsættes en tern under prisobjektivet, skal stoppet placeres tre tern under den opnåede kurs. Fortsætter aktien opad, skal stoppet følge med i en afstand af 3 tern. Hvis aktien omsættes umiddelbart under en trendlinie, så bør stoppet placeres een tern under kursen. Trendlinier : Hvis aktien vender på eller lige under en modstandslinie og falder en tern tilbage, bør den sælges, da den typisk vil falde til nærmeste støttelinie. Hvis støttelinien er lige nedenunder, må det fra sag til sag vurderes, hvorvidt et salg skal foretages eller ej. Hvis aktien går nedad igennem en støttelinie og en tern under, bør aktien sælges. I sjældne tilfælde vil aktien dog vende, og give en stigning (jvf. salgssignalerne S7 og S8).

8 20-reglen : 20-reglen indebærer, at når en aktie er steget med 20 "X"-er lige efter hinanden og der kommer en modreaktion med 3 "O"-er nedad, så skal aktien sælges. Denne regel udmønter sig i praksis ved, at man placerer sit stop 3 "O"-er under den til enhver tid opnåede kurs, når antallet af "X"-er i en kolonne er 20 stk. Denne regel udvides normalt således, at allerede ved 18 "X"-er i træk, placeres et stop een tern under kursen, og ved 19 "X"-er i træk placeres stoppet to tern under kursen. Markedsstrukturen : Man kan følge markedsstrukturen på flere måder, f.eks. gennem opbygning af et signal-diagram eller hausseindex. Signal-diagrammet opbygges ud fra de øvrige diagrammer ved hver dag at tælle antallet af købssignaler på alle diagrammerne. Selvom der har været en nedgang, er det det seneste reelle signal på hvert diagram, der tælles med. Herefter kan den procentuelle del af købssignalerne beregnes : Er der f.eks. 70 diagrammer, hvoraf de 43 udviser et købssignal, kan hausseindexet beregnes som (43 * 100) / 70 = 61 (der afrundes til nærmeste hele antal). Dette tal føres på et seperat diagram, akkurat som en normal aktie. Tolkningen af signal-diagrammet svarer i store træk til tolkningen af et "almindeligt" aktie-diagram. Der er dog yderligere regler og mekanismer knyttet til signal-diagrammet, som det desværre vil være for omfattende at komme ind på her. Nogle dagblade angiver det totale antal af stigninger og fald for den foregående børsdag. Dette forholdstal kan også benyttes til et signal-diagram, men giver ikke så klare og præcise signaler som hausseindexet. Anbefalelsværdig litteratur. Dorsey, Thomas J. : "Point and Figure Charting : Essential Applications for Forecasting and Tracking Market Prices " Cohen, A. W. : "The Three Point Reversal Method" Öhman, Sizten M. : "Point & Figuremetoden 2"

Jyske Invest. Kort om udbytte

Jyske Invest. Kort om udbytte Jyske Invest Kort om udbytte 1 Hvad er udbytte, og hvorfor betaler en afdeling ikke altid udbytte? Her får du svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest støder på i forbindelse med udbyttebetaling. Hvad

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Aktieskolen Teknisk analyse I

Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieskolen Teknisk analyse I Aktieraadet.dk Velkommen til Lars Persson Cockpit Formål Med baggrund i Teknisk Analyse bliver deltageren introduceret til at kunne analysere og vurdere aktier på en ny og

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 September 2017

NYHEDSBREV. 01 September 2017 NYHEDSBREV Den danske sommer 2017 kan fourunderligt nok minde os om en vigtig pointe omkring investeringer. Det skal selvfølgelig forklares. Definitionen af en sommervejrs dag er en dag med over 25 grader.

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012

Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Kursus i Teknisk Analyse 27.03.2012 Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Kursus i Teknisk Analyse Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene

NYHEDSBREV. Max Drawdown og Duration - Kongetallene NYHEDSBREV Max Drawdown og Duration - Kongetallene Kære læser Vi fortsætter i dette nyhedsbrev vores fokus på Risikostyring. I sidste måneds nyhedsbrev beskrev vi hvorfor God risikostyring er afgørende

Læs mere

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc.

En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. En introduktion til Japanese Candlestick af Erik L. Gebhard fra ALTAVEST Worldwide Trading, Inc. Oversat fra engelsk af Peter Konner, PointFigure.Dk Oversætterens kommentarer : Nedenstående dokument er

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser

NYHEDSBREV. Risikostyring og beliggenhed. Effekten under nedture. 31 Oktober Kære læser NYHEDSBREV Risikostyring og beliggenhed Kære læser Med dette nyhedsbrev starter vi et nyt fokus som du fremadrettet vil se i vores nyhedsbreve: Risikostyring. Risikostyring er ret afgørende for dine profitter,

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 13. april 212 13. april 212 Oversigt 13. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Cemtralbankchef Ben Bernankes højre hånd Janet Yellen har signalerer, at nulrentepolitikken i USA kan være ved til slutningen

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Kursus i Teknisk Analyse

Kursus i Teknisk Analyse Kursus i Teknisk Analyse udbyder et kursus i teknisk analyse til private såvel som virksomheder på baggrund af mere end 30 års erfaring. Kurset giver både en grundlæggende og en dybdegående viden indenfor

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Side 1 af Kan teknisk analyse hjælpe dig til at undgå tab? 6. januar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Man kan som investor få store gevinster, hvis man undgår nogle af de dårligste månedsafkast.

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. Oversigt 11. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Obligationsmarkedet i Danmark, Tyskland og USA har fået et pænt løft de seneste handelsdage. Det sker i kølvandet på en skuffende arbejdsmarkedsrapport

Læs mere

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse Skoleåret

Læring af test. Rapport for. Aarhus Analyse  Skoleåret Læring af test Rapport for Skoleåret 2016 2017 Aarhus Analyse www.aarhus-analyse.dk Introduktion Skoleledere har adgang til masser af data på deres elever. Udfordringen er derfor ikke at skaffe adgang

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Markedsindekseret obligation

Markedsindekseret obligation Markedsindekseret obligation Bedst-af-3 II - Investering med hovedstolsgaranti Det er en gylden regel inden for investering, at man ofte opnår det bedste resultat, hvis man spreder sine investeringer på

Læs mere

Side 1 af 11 Signallisten: Hold afkastet oppe og risikoen nede 2. november 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Stadig 19 C20-aktier er i køb. Jesper Lund bruger den positive status quo på

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

2 Risikoaversion og nytteteori

2 Risikoaversion og nytteteori 2 Risikoaversion og nytteteori 2.1 Typer af risikoholdninger: Normalt foretages alle investeringskalkuler under forudsætningen om fuld sikkerhed om de fremtidige betalingsstrømme. I virkelighedens verden

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 10. juni 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok.

Den ultimative situation må så være at have en top FA og en tilstrækkelig indsigt i TA, så man kan have glæde af begge. Det lyder da nemt nok. Teknisk analyse for de fundamentalt orienterede investorer. Langt hovedparten af de investorer der har en merkantil uddannelse, benytter sig hovedsagligt eller udelukkende af fundamental analyse. De splitter

Læs mere

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu?

Dansk Finansservice Danske Aktier. Ekstra-mail - Handler Dansk Finansservice med rettidig omhu? Analyse og data pr. 30. september 2015. Udsendt den 23. oktober 2015. Ekstra-mail - Handler med rettidig omhu? Der ses meget få tab på over 20 procent, mens mange aktier mere end fordobles i værdi før

Læs mere

koordinatsystemer og skemaer

koordinatsystemer og skemaer brikkerne til regning & matematik koordinatsystemer og skemaer basis preben bernitt brikkerne til regning & matematik Koordinatsystemer og skemaer, basis 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Ankenævnet for Investeringsforeninger

Ankenævnet for Investeringsforeninger Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/NH K E N D E L S E afsagt den 17. december 2003 KLAGER: INDKLAGEDE: Nordea Invest v/advokat Henrik Lind KLAGEEMNE: LEDETEKST: Prospekt

Læs mere

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet:

Opgave 1: Sommereksamen maj 2000. Spørgsmål 1.1: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Dette opgavesæt indeholder løsningsforslag til opgavesættet: Sommereksamen maj 2000 Det skal her understreges, at der er tale om et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss

Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Matematik opgave Projekt afkodning Zehra, Pernille og Remuss Opgave A Sæt de overstående symboler ind i en matematisk sammenhæng der gør dem forståelige. Det kan være som en sætning eller med tal og bogstaver

Læs mere

B L A N D E D E A F D E L I N G E R

B L A N D E D E A F D E L I N G E R BLANDEDE AFDELINGER Om Sparinvest Sparinvest er en investeringsforening, der blev etableret i 1968. Vi har specialiseret os i langsigtede investeringsprodukter og tilbyder både private og professionelle

Læs mere

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo

I ugens løb er vi blevet stoppet ud med tab i Lundbeck, mens der er foretaget nye køb i Coloplast, Sydbank og TDC. Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 23-09-2016 Indledning til denne uges tekniske analyser: Alle analyserede indeks er fortsat i optrend. Stærkest er oplægget for Nasdaq. C20 falder i dag, og dermed lægges der pres på 50 dages

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 03-03-2017 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det ser ualmindelig godt ud for alle analyserede indeks, hvor oplæggene entydigt peger mod videre opgang. DAX er brudt over 12.000

Læs mere

UDVIDET INVESTERING I NETBANK

UDVIDET INVESTERING I NETBANK UDVIDET INVESTERING I NETBANK Udvidet investering i netbank er en integreret del af Danske Netbank og giver dig et bedre overblik over dine værdipapirhandler, depoter og afkast. Du kan også bruge Udvidet

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler

Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Lektion 9s Statistik - supplerende eksempler Middelværdi for grupperede observationer... Summeret frekvens og sumkurver... Indekstal... Lektion 9s Side 1 Grupperede observationer Hvis man stiller et spørgsmål,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start.

i modellen. Alle detaljer og analysemuligheder gennemgås dog ikke i denne skrivelse det er blot en introduktion, så du kommer godt fra start. SÅDAN KOMMER DU I GANG - en introduktion til KL s model for benchmarking på ungdomsuddannelsesområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel på ungdomsuddannelsesområdet.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer

Oversigt. funktioner og koordinatsystemer Et koordinatsystem er et diagramsystem, der har to akser, en vandret akse og en lodret akse - den vandrette kaldes x-aksen, og den lodrette kaldes y-aksen. (2,4) (5,6) (8,6) Et punkt skrives altid som

Læs mere

statistik og sandsynlighed

statistik og sandsynlighed brikkerne til regning & matematik statistik og sandsynlighed trin 1 preben bernitt brikkerne statistik og sandsynlighed 1 1. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-19-0 2004 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund

Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Page 1 of 7 Farvel til teknisk aktieportefølje med 43 procent i afkast 6. januar 2011 - Af Jesper Lund Efter syv år lukker Jesper Lund sin tekniske aktieportefølje. I sin sidste kommentar kan han konstatere,

Læs mere

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79.

Generelt er korrelationen mellem elevens samlede vurdering i forsøg 1 og forsøg 2 på 0,79. Olof Palmes Allé 38 8200 Aarhus N Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet 26.02.2016 Sammenfatning I efteråret 2014 blev

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Med venlig hilsen Aktieinfo

Med venlig hilsen Aktieinfo Opdateret den 24-02-2012 Indledning til denne uges tekniske analyser: Det har igen været en god uge for aktierne. Trods ugens opgang er kun C20 overkøbt, mens de øvrige indeks alle er i en position til

Læs mere

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer.

Ingen opdateringer af kalender og nyheder pga. serverproblemer. 12. april 212 12. april 212 Oversigt 12. april 212 af Peter Jensen, pj@demetra.dk Aktiemarkedet er i gang med en korrektionsfase, der udvikler sig forskelligt på tværs af større landeindex. I USA er Dow

Læs mere

Ledelsesevaluering. - Navn på leder

Ledelsesevaluering. - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder Ledelsesevaluering - Navn på leder 5. maj 214 TULE-sekretariatet: Generelt Trine Holck Dahl, Adm. medarbejder Koncern HR, OLP Tlf. 7841 812 E-mail: Trine.Dahl@stab.rm.dk

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal.

En funktion kaldes eksponentiel, hvis den har en regneforskrift, der kan skrives således: f(x) = b a x eller y = b a x, idet a og b er positive tal. Eksponentielle funktioner Indhold Definition:... 1 Om a og b... 2 Tegning af graf for en eksponentiel funktion... 3 Enkeltlogaritmisk koordinatsstem... 4 Logaritmisk skala... 5 Fordoblings- og halveringskonstant...

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder.

Der er ikke væsentlig niveauforskel i opgaverne inden for de fire emner, men der er fokus på forskellige matematiske områder. Dette tema lægger forskellige vinkler på temaet biografen. Udgangspunktet er således ikke et bestemt matematisk område, men et stykke virkelighed, der bl.a. kan beskrives ved hjælp af matematik. I dette

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter

4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Dette er den fjerde af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 4. Snittets kædebrøksfremstilling og dets konvergenter Vi

Læs mere

STATISTIK - Fase 3. Kritisk vurdere undersøgelser og data. Navn:&& & Klasse:&& Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) & & & & & & & & & &

STATISTIK - Fase 3. Kritisk vurdere undersøgelser og data. Navn:&& & Klasse:&& Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) & & & & & & & & & & Navn: Klasse: STATISTIK - Fase 3 Kritisk vurdere undersøgelser og data Vurdering fra 1 til 5 (hvor 5 er højst) Læringsmål Selv Lærer Beviser og forslag til forbedring 1. Jeg kan vise, fordele og ulemper

Læs mere

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning

Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet. Sammenfatning Bilag 2: Undersøgelse af de nationale tests reliabilitet Sammenfatning I efteråret 2014 blev der i alt gennemført ca. 485.000 frivillige nationale tests. 296.000 deltog i de frivillige test, heraf deltog

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Bygge Rating Notat om pointsystem til faktablade og karakterbøger for entreprenører og bygherrer Version 2015 Indholdsfortegnelse 1 Bygge Rating... 3 2 Bygge Rating for entreprenører...

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014

Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Analyse af den amerikanske økonomi, og forventninger til 2014 Jeg har i figur 1 vist henholdsvis Leading, Coincident og Lagging Indicator for den amerikanske økonomi. Data bag graferne er fra Conference

Læs mere

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser

NYHEDSBREV. Alle gode x 3. Afgørende. Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom. 31 December Kære læser NYHEDSBREV Alle gode x 3 Kære læser Dette nyhedsbrev er alle gode x 3 omkring fokus på Risikostyring. Vi startede temaet med dette udgangspunkt: Risikostyring for aktier er som beliggenheden for din ejendom

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune

Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune Kapacitetsanalyse af plejeboliger i Faxe Kommune 1 Formål: Denne analyse har til formål at belyse kapaciteten på plejeboligområdet i Faxe Kommune. Kapacitetsanalysen giver et overblik over følgende: Ændringer

Læs mere

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik 6. 5. udgave 2008 2013 Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press ISBN Trykt 978-87-593-1381-7 bog ISBN

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Dig og din puls. 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17

Dig og din puls. 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17 Dig og din puls Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Dig og din puls Side 1 af 17

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse

Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Hjemmeopgavesæt 3, løsningsskitse Teacher 16. december 2008 Opgave 1 Antag, at Phillipskurven for en økonomi er givet ved (B t er inflationen til tid t, B er den forventede inflation til tid t, : er mark-up

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2

Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 1 Det naturvidenskabelige fakultet Sommereksamen 1997 Matematisk-økonomisk kandidateksamen Fag: Driftsøkonomi 2 Opgavetekst Generelle oplysninger: Der ses i nedenstående opgaver bort fra skat, transaktionsomkostninger,

Læs mere

Side 1 af 7 Nyt år med Japan, biotek og forbrug 9. januar 2015 - Af Jesper Lund, aktieanalytiker og direktør for Dansk Finansservice Trods et 2014 med mange usikkerhedsmomenter løber Jesper Lunds modelportefølje

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh101-mat/a-27052010 Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb

Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb Selvevaluering 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Undersøgelse af gennemførelsesprocenten efter 6 måneder på grundforløb... 1 Gennemsnitlig længde af grundforløb... 3 Undersøgelse af elevernes gennemførelsesprocent

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere