DWI - Data specifikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DWI - Data specifikationer"

Transkript

1 Hurtig Links til tabeller: ERP til WebShop: Produkt - Relaterede Produkter - Lager Styring - Produktgruppe - Produktgrupperelation - Segmenter - Segmentgruppe - Pris - Variant - Variantgruppe - Variantgruppe Relation - Variant Produkt Relation - Kunder - Kundegruppe - B2B Gruppe - Ordre WebShop til ERP: Ordre - Ordrelinjer - Sprog - Valuta - Lande - Enheder DWI DATABLAD Dette dokument indeholder komplet datablad for DWI. I nedenstående tabeller vises felter med deres betydning og eventuelt afvigelser fra standard værdien. For at gøre brug af v kræver det, at disse felter er oprettet i databasen, samt at disse felter er medtaget i eksport fra ERP, da disse skal være der, for at dataudvekslingen kan foretages. Endvidere skal man huske, at hvis man opgraderer, skal man afinstallere den gamle DWI klient og erstatte med den nye DWI version. Datatyper og standardværdier med mindre andet er angivet I bemærkninger: Int = 0 Float = 0 Money = 0 Boolean = false Bit = 0 Hvis det ønskes at bruge egne databaser end den medfølgende MS-Acces database, bør kunden følge denne database som udgangspunkt, da der er angivet forskellige standardværdier for de enkelte felter. DWI modulet læser og skriver data til og fra shoppen. Der er defineret to grupperinger af tabellerne således at modulet holder shoppen opdateret med informationer fra kundens ERP og ERP med ændringer fra shoppen. Endvidere vil modulet udfylde nogle af tabellerne med værdier der overskueliggør opsætning i shoppen. ERP system til SHOP Følgende tabeller bruges til at ajourføre data i Kundens shop fra ERP. Data herfra læses afhængig af opsætning fra rekords og eksporteres til shoppen. Hvis overførslen er gået godt vil de respektive rekords slettes fra den lokale database.

2 Opdatering eller indsætninger kan systemet selv håndtere mens kunden skal ændre feltet [JobAction] til 1 hvis det ønskes at slette. Tabellerne er inddelt i kategorier efter deres tilhørsforhold. Nye og/eller rettede (fx datatype eller standard værdi) database felter: DWI client version

3 Produkter Produkt Opret / Slet produkter. Tabel: DWIProduct (Varer overføres fra ERP til shop) JobAction 0 = Opret/opdater vare standard 1 = Slet varen i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgruppe relationer JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer til grupper produktet måtte have fjernes. Den kan altså bruges til at flytte et produkt fra én gruppe til en anden. ProductNumber Produktnummer TEXT(100) Krævet felt VendorNumber Leverandørnummer ProductName Produktnavn CategoryNumber Produktgruppenummer for den produktgruppe som varen placeres i TEXT(50) ProdType ID for produkttype CostPrice Varens kostpris. MONEY Skal opgives i shoppens default møntenhed Weight Varens vægt. FLOAT Enhed i kg. Enhed medtages ikke. Eks. 1=1 kg 0,1 = 100 gram. PictureLink LINK til billede af varen. Linket skal være relativt. Eks. /images/ jpg

4 PictureBigLink LINK til stort billede af varen. Linket skal være relativt. Eks. /images/ s.jpg PDFLink LINK til PDF fil med beskrivelse af varen. Kræver PDF modul StockCount Lagerantal StockLimit Lagergrænse. Angiver ved hvilket antal der skiftes mellem beskeden På Lager og Få på lager DeliverTime Leveringstid angivet i antal dage. TEXT(50) ShortDescription Kort beskrivelse af varen TEXT(1000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) LongDescription Lang beskrivelse af varen TEXT(4000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) LongDescription2 Lang beskrivelse (felt 2) af varen TEXT(4000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) Keywords Søgeord til varen Søgeord adskilles med mellemrum LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen. Krævet felt Sproget SKAL være oprettet i shoppen. CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen. TEXT Krævet felt Valutaen skal forefindes i det sprog varen ønskes indsat i. Amount Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.) Fra og med version er default værdien 1 Bør som minimum være 1. Ellers vises købsknap ikke.

5 UnitPrice Enhedspris MONEY Varens pris Avance Evt. avance på varen. FLOAT Udregnes ud fra costprice =0 hvis ikke avance beregning UnitNumber Hidden Frontpage News Enhedsnr. for enhedsbetegnelse. Kan ses i tabellen DWIUnit Skal varen skjules. Kan have værdien true eller false Skal varen vises på forsiden. Kan have værdien true eller false Skal varen vises som en Nyhed. Kan have værdien true eller false NewsPeriod Periodenummer TEXT(50) SortOrder Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktet på varelisten. MinBuyAmount Minimumskøb antal. (Er normalt 1) Default = 0 Bør som minimum være 1, da købsknappen ellers skjules. RetailPrice Vejl. Udsalgspris MONEY Den pris der kan vises som vejl pris i shoppen, og som besparelse udregnes udfra. EDBPrices Produktnummer hos EDBPriser. 0 sletter. TEXT Krævet felt og sættes til en tom streng Default = Tomt IsVariantMaster Bestemmer om produktet er en Variantmaster Kan have værdien true eller false

6 MasterProdNumber Bestemmer hvilken vaiantmaster denne er variant til Nvarchar(10 0) Denne skal være identisk med ProductNumber, hvis Bit for IsVariantMaster er sat ReservedField1 Reserveret felt ReservedField2 Reserveret felt ReservedField3 Reserveret felt ReservedField4 Reserveret felt ReservedField5 Reserveret felt ReservedField6 Reserveret felt ReservedField7 Reserveret felt ReservedField8 Reserveret felt ReservedField9 Reserveret felt ReservedField10 Reserveret felt MetaDescription Beskrivelsen, der står i meta tag TEXT(1000) DeliverTimeNotInStock Leveringstid (hvis ikke på lager) angivet i antal dage. TEXT(50) Relateredere produkter Opretter relation mellem to produkter ved hjælp deres nummer. Tabel: DWIProductRelated (Relaterede produkter overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater relationen i shoppen 1 = Slet relationen i shoppen EGER ProductNumber Hvilket produktnummer skal tilføjes TEXT(100) RelatedProductNumber Hvilket produktnummer skal det relaterede produkt tilføjes. TEXT(100)

7 SortOrder Sorteringsrækkefølge

8 Lager styring Denne tabel for at overskuelig gør opdatering af lager antallet på et produkt. Tabel: DWIStock (Lager overføres fra ERP til shop) (Valgfri) ProductNumber Produktnummer TEXT(100) Obligatorisk StockCount Lagertal Produktgruppe Tabel: DWIProductGroup (Produktgrupper overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater produktgruppe 1 = Slet produktgruppe i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgruppe relationer JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer gruppen måtte have til andre grupper fjernes CategoryNumber Produktgruppenummer JA TEXT(50) ProductCatName Produktgruppe navn ParentCategoryNumber Hidden SortOrder Produktgruppe nummer for overgruppen som denne er undergruppe til. Hvis produktgruppen er en hovedgruppe, skal denne være 0. Bestemmer om produktgruppen skal være skjult. Kan have værdien 0 eller 1 Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktgruppen. TEXT(50) ProductCatLink Produktgruppe link / billeder ProductCatDescription Produktgruppe beskrivelse LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen.

9 Produktgrupperelation Opretter relation mellem et produkt og en produktgruppe. Begge skal være oprettet før relationen etableres. Tabel: DWIProductGroupRelation (Produktrelation - overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater relation 1 = Slet relation i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgrupperelationer BEMÆRK: Ønsker man at benytte JobAction 2, bør den kun benyttes én gang per produkt, og altid som det første. Overholdes dette ikke vil produktet aldrig få andre relationer end den sidste det fik med JobAction 2 ProductNumber Produktnummer TEXT(100) CategoryNumber Produktgruppenummer som varen skal ligge i JA TEXT(50) Segmenter Tabel: DWIProductSegments (Produkt segmenter - fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater ProduktSegment relation 1 = Slet ProduktSegment relation i shoppen ProductNumber Produktnummer JA TEXT(100) ProductSegmentNumber Produktsegmentets ID JA TEXT(50)

10 Segmentgruppe Tabel: DWIProductGroupSegments (Produkt Grp. segmenter - fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater ProduktSegment relation 1 = Slet ProduktSegment relation i shoppen CategoryNumber Produktgruppenummer JA TEXT(50) SegmentNumber Produktsegmentets ID JA TEXT(50) Pris Tabel: DWIPrice (Priser overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater pris/lager 1 = Slet pris i shoppen ProductNumber Produktnummer Amount Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.) UnitPrice Enhedspris MONEY Avance Evt. avance på varen. FLOAT Udregnes ud fra costprice =0 hvis ikke avance beregning CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen. TEXT

11 B2BGroupNumber Angiver hvilken B2B gruppe denne pris gælder for. Skal være 0 hvis det er for kunder som ikke er logget ind. (Bemærk her ønskes B2BGroupName) Standard=0 0 = Alle -1 = Alle B2B -2 = Alle B2C SpecialOfferPeriodID Angiver perioden hvor i tilbuddet er gyldigt TEXT(50) Hvis angivet skal forefindes i shoppen SpecialOfferPrice Tibudsprisen MONEY Nøglen for DWIPrice er ProductNumber + Amount + CurrencyID + B2BGroupNumber

12 Varianter Variant Tabel: DWIProductVariant (Produkt variant overført fra ERP til shop) Jobaction GroupName Bestemmer hvad der skal ske med denne 0 = Opret/opdater varianten i shoppen 1 = Slet varianten i shoppen Navn på variantgruppe denne skal tilføjes EGER VariantName Navn på variant der skal tilføjes LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER SortOrder Sorterings prioritet på varianten EGER ConfiguratorProductNumber Produktnummer som bruges hvis det er til produkt kofigurator denne oprettes. TEXT(100) Variantgruppe Tabel: DWIProductVariantGroup (Variant Grupper overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variantgruppen i shoppen 1 = Slet variantgruppen i shoppen EGER GroupName Navn på variantgruppen LanguageID ID på sproget hvor denne skal tilføjes EGER FreeTextVariant Sættes hvis gruppen skal være en fritekst variantgruppe SortOrder Sorteringsprioritet LONG

13 SelectText Vælg Variant teskt indholdet i drop down menuen FreetextDefaultValue Standardværdi for variantvælgeren TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextMinValue Fritekstvariant validerings Minimums værdi EGER Bruges kun hvis fritekst variant FreetextMaxValue Fritekstvariant validerings Maximum værdi EGER Bruges kun hvis fritekst variant FreetextRegExValPatt ern Fritekstvariant validerings RegEx TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextValFailedText Fejl besked hvis ikke valideret TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextReadOnly Bruges hvis friteksten ikke skal være redigerbar Bruges kun hvis fritekst variant IsProductConfigurator Bruges hvis denne skal oprettes som Produkt Konfigurator. Variant gruppe relation Opretter relation mellem en variant og variantgruppe. Tabel: DWIProductVariantGroupRelation (Variant gruppe relationer overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variant relationen i shoppen 1 = Slet variantrelationen i shoppen EGER GroupName Navn på gruppen LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER ProductNumber Produktnummer som gruppen skal tilføjes TEXT(100)

14 Variant produkt relation Opretter relation mellem en variant og et produkt. Tabel: DWIVariantRelation (Variant relationer overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variant relationen i shoppen 1 = Slet variant relationen i shoppen EGER GroupName Navn på gruppen VariantName Navn på varianten LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER ProductNumber Produktnummer hvortil der oprettes relation TEXT(100) SimpleVariant Deaktiverer simpel variant.

15 Kunder Tabel: DWICustomer (Kunder overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater kunden i shoppen 1 = Slet kunden i shoppen Number Kundenummer JA Company Firmanavn Name Navn og efternavn Address Adresse Address2 Alternativ adresse ZipCode Postnr City By CountryID Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande Phone Telefonnummer Fax Faxnummer adresse VATRegnum Firma CVR. / SE nr. ReservedField1 Reserveret felt 1 i kundekartoteket ReservedField2 Reserveret felt 2 i kundekartoteket ReservedField3 Reserveret felt 3 i kundekartoteket ReservedField4 Reserveret felt 4 i kundekartoteket ReservedField5 Reserveret felt 5 i kundekartoteket

16 IsB2BCustomer B2BGroupNumber B2BUsername B2Bpassword EAN TypeID B2Bkunde 0/False = Ikke B2B kunde 1/True = B2B kunde Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Skal være 0 hvis alm. Kunde. Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind Password som kunden skal bruge for at logge ind EAN nr. Kundetype 0 = Privat 1 = Firma Default = 0 Privat kunde GroupNumber Kundegruppenummer TEXT(100) BonusDiscount BonusDisabled Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) Bonus Deaktiveret (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL LanguageID Sprog ID EGER Dette felt må være Null. Tomt er ikke tilladt Kundegruppe Tabel: DWICustomerGroup (Kunde grupper overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater Gruppen i shoppen 1 = Slet gruppen i shoppen EGER LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER GroupNumber Hvilket nummer skal kundegruppen have TEXT(50) GroupName Hvilket navn skal kundegruppen have TEXT(100)

17 BonusPercent Gruppens bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL BonusPointFactor Bonusfakor (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL IsDefault Sættes hvis nye kunder skal oprettes i denne gruppe. Hvis denne markeres som standardgruppe vil den tidligere standgruppe blive nulstillet. B2Bgruppe Tabel: DWIB2BGroup (B2Bgrupper overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater B2BGruppe 1 = Slet B2BGruppe i shoppen B2BGroupID Gruppenummer. JA Skal være > 0. B2BGroupName B2B gruppens navn. B2BGroupDescription Beskrivelse af denne B2Bgruppe. Eks. Prisklasse B Ordre Denne tabel indeholder de data, man kan opdatere på en ordre. Tabel: DWIOrderUpdate (Data overføres fra ERP til shop) OrderID Ordrenummer. JA Skal være > 0. OrderStateID Ordrestadie nummer. Skal være > 0. Må være NULL (en ordre uden en ordrestadie).

18 Specielt for tabeller: DWIProduct, DWIPriceStock, DWIProductGroup, DWIProductGroupRelation, DWICustomer, DWIB2BGroup, DWIProductSegments, DWIProductGroupSegments -Overføres hver gang dataoverførelsen finder sted. -Efter en er behandlet slettes den i tabellen.

19 SHOP til ERP system Ordre og opsætninger hentes fra shoppen til kundens database Ordre Tabel: DWIOrderHead (Ordrehoved overført fra shoppen til ERP) Felt Beskrivelse Uni k Format Bemærkning OrderID ReferenceNumber OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen Kundereference felt. Kan være udfyldt med kundens rekv. Nr. TEXT(50) OrderDate Dato ordren er lavet DATE PayMethod Den valgte betalingsmetode TEXT(50) PayMethodFee Gebyr for betalingsmetode MONEY ShippingMethod Den valgte forsendelsesmetode TEXT(50) ShippingFee Gebyr for forsendelse MONEY TotalWeight Totalvægt for alle varer på ordren FLOAT TotalPrice Totalpris incl. Moms for ordren MONEY CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen TEXT CustomerComments Evt. Kundekommentar til ordren TEXT(500) TransactionNumber IpAddress Transaktionsnr. tildelt ved kreditkort betaling. Klient ip. adresse på kunden som har lavet ordren TEXT(100) TEXT(50) SalesDiscount Salgsrabat der er givet på ordren MONEY LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen. VAT Momssats TEXT PayMethodFeeADDVAT Bit Er der beregnet moms af betalingsmetode

20 ShippingFeeADDVAT Bit Er der beregnet moms af forsendelse CUSCompany Kunde - Firmanavn CUSName Kunde - Navn og efternavn CUSAddress Kunde - Adresse CUSAddress2 Kunde Adresse2 CUSZipCode Kunde - Postnr CUSCity Kunde - By CUSCountryID Kunde - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande CUSPhone Kunde - Telefonnummer JA CUSFax Kunde - Faxnummer CUS Kunde - adresse CUSVATRegnum Kunde - Firma CVR. / SE nr. CUSReservedField1 CUSReservedField2 CUSReservedField3 CUSReservedField4 CUSReservedField5 CUSB2BGroupNumber CUSB2BUserName CUSB2Bpassword Kunde - Reserveret felt 1 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 2 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 3 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 4 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 5 i kundekartoteket Kunde - Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Er 0 eller (tom) hvis alm. B2C Kunde. Kunde - Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind Kunde - Password som kunden skal bruge for at logge ind CUSEAN EAN nr.

21 DTOCompany Leveringadr. - Firmanavn DTOName Leveringadr. - Navn og efternavn DTOAddress Leveringadr. - Adresse DTOAddress2 Leveringadr. Adresse2 DTOZipCode Leveringadr. - Postnr DTOCity Leveringadr. - By DTOCountryID Leveringadr. - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande DTOPhone Leveringadr. - Telefon nummer JA DTOFax Leveringadr. - Fax nummer DTO Leveringadr. - adresse BonusPercent BonusFactor BonusDiscount BonusAddedToCustomer Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) Bonusfaktor (ikke implementeret i shop koden) Bonusværdi (ikke implementeret i shop koden) Bonusværdi tilføjet kunde (ikke implementeret i shop koden) nvarchar(100 ) DECIMAL DECIMAL CUSNumber Kundenummer OrderStateID Ordrestadie ID InvoiceNumber Fakturanummer InvoiceDate Fakturadato DATE InvoiceState Fakturastadie InvoicePaid Faktura betalt InvoiceDueDate Faktura forfaldsdato DATE CreditNoteNumber Kreditnota nummer

22 Ordreliner Tabel: DWIOrderLine (Ordrelinjer overført fra shop til ERP) OrderID OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen ProductNumber Produktnummer TEXT(100) ProductName Produktnavn Variant Varianttekst TEXT(1000) Amount Antal af varen UnitPrice Enhedspris MONEY TotalPrice Totalpris for linjen MONEY VAT Ordrelinje moms TEXT(50) Specielt for tabeller: DWIOrderHead, DWIOrderLine -Overføres hver gang data overførelsen finder sted. Opsætningstabeller: Sprog Tabel: DWILanguage (Sprog overført fra shop til ERP) LanguageID SprogID JA LanguageName Sprogets navn TEXT(50) Valuta Tabel: DWICurrency (Valuta overført fra shop til ERP) CurrencyID ValutaID JA TEXT CurrencyText Valutanavn

23 CurrencySymbol Valutakode. Eks. DKK CurrencyFactor Valuta - omregningsfaktor FLOAT ISO Valuta ISO standardkode Lande Tabel: DWICountry (Lande overført fra shop til ERP) CountryID LandeID JA CountryName Leveringsland CountryVAT Moms satsen for landet MONEY LanguageID SprogID ISO ISO standard betegnelse for lande Text(50) Enheder Tabel: DWIUnit (Enheder overført fra shop til ERP) UnitNumber Enhedsnr. JA UnitText Enhedsbenævnelse. Eks. Stk., kasser, pakker LanguageID SprogID Specielt for tabeller: DWILanguage, DWICurrency, DWICountry, DWIUnit -overføres kun 1 gang efter DWI servicen er startet.

DWI - data specifikationer

DWI - data specifikationer Dette dokument indeholder komplet datablad og Change Log for DWI. I nedenstående tabeller, er NYE felter markeret med Grå baggrund. For at gøre brug a v. 2.0.3 kræver det at disse felter er oprettet i

Læs mere

Dataspecifikation, v

Dataspecifikation, v Dataspecifikation, v. 2.0.10 Indhold Intoduktion... 3 ERP system WebShop... 4 1. Produkter... 4 1.1. Produkt... 4 1.2. Priser... 6 1.3. Lagerstyring... 6 1.4. Relaterede produkter... 6 1.5. Produkt medier...

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

IEX Produktblad. WooCommerce til e-conomic integration

IEX Produktblad. WooCommerce til e-conomic integration IEX Produktblad WooCommerce til e-conomic integration 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 WooCommerce til e-conomic integration 3 Installation af IEX plugin'et 3 Login 4 Forside 4 Menu 5 WooCommerce

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S

C5 EDI Le@n (COOP/Dansk Supermarked) PentaCon A/S Tidligere var EDI forbeholdt større virksomheder på grund af den nødvendige investering, hvilket igen umuliggjorde samhandel fra mindre leverandører. Med Le@n EDI løsningen og s EDI integration til C5,

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

IEX Produktblad. Shopify til e-conomic integration

IEX Produktblad. Shopify til e-conomic integration IEX Produktblad Shopify til e-conomic integration 1 Indholdsfortegnelse Shopify til e-conomic integration 1 Indholdsfortegnelse 2 Shopify til e-conomic integration 3 Installation af IEX app'en 3 Login

Læs mere

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Winfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

e-conomic modul til Magento

e-conomic modul til Magento Opsætningsguide til e-conomic modul til Magento Version 4.0.6 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Opsætning af modulet kræver at du har adgang til

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport

Mamut Business Software. Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Business Software Introduktion Mamut Import/Eksport Mamut Import/Eksport Indhold Mamut Import/Eksport... 2 Eksport af information... 3 Eksport af fakturaoplysninger... 4 Import af information...

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Webshop. En komplet e-handelsløsning. Fordele

Webshop. En komplet e-handelsløsning. Fordele En komplet e-handelsløsning modulet er en komplet e-handelsløsning, der dækker de flestes behov. pen findes i 2 versioner - en standard-version, der kan købes til en EasyPage Standard Web og en pro-version,

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

COMCARE Faktura v2.0 oversigt

COMCARE Faktura v2.0 oversigt SEKTION 1: IDENT 1.1 Afsenders id nummer 15 Max 2 er Numerisk felt, se dokumentvejledning. Unikt nummer, der identificerer afsender. Attributten TYPE skal angives med enten (BIZPORT) eller (EAN) 4510000002

Læs mere

Integration af online tilbud

Integration af online tilbud Brugervejledning til udviklere Integration af online tilbud Version 2015-05-15 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Min virksomhed - Vareekspedition

Min virksomhed - Vareekspedition Indhold Vareekspedition... 1 Pakkelister på afsendte varer... 8 Returvarer til leverandører... 9 Vareekspedition Under vareekspedition foretages den "fysiske" Vareekspedition af varer. Varer kan kun ekspederes,

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3

Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Brugervejledning Webshop Indhold Brugervejledning Webshop... 1 Indhold... 1 Udfyld oplysninger om webshop og firma... 2 Informationsfelter... 3 Specialfelter... 3 Tilføj produktgrupper... 4 Udfyld produktgrupper...

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop.

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Funktionsliste webshop Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Vil du gerne se funktionerne an, er du mere end velkommen til at bestille en demo

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP. Opdateret d. 17.11.09

BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP. Opdateret d. 17.11.09 BRUGERVEJLEDNING TIL CWICSHOP Opdateret d. 17.11.09 17.11.09 Med denne manual vil vi kort gennemgå alle funktioner i butiksløsningen. Butikken er som udgangspunkt sat op til at være kørende omgående, den

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1

Svea KundeWeb Brugervejledning. Svea Inkasso Version 1.1 Svea KundeWeb Brugervejledning Svea Inkasso Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Brugervejledning... 3 Sektion 1.01 - Browser... 3 Sektion 1.02 Login... 3 Sektion 1.03 - Forside billede... 4 Sektion 1.04

Læs mere

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer

Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Vejledning I afsendelse af elektroniske fakturaer eller kreditnotaer Pr. 1. dec. skal al elektronisk fakturering til Holstebro Kommune være i formatet OIOUBL. Denne vejledning er til dig, der har brug

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

NY & FORBEDRET SIGNFLOW

NY & FORBEDRET SIGNFLOW NY & FORBEDRET SIGNFLOW - Beskrivelse af SignFlow version 2.16 SignFlow Faktura forbedres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af nuværende. Alle ændringer i SignFlow er nu samlet i en

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

:: Implementering af Betalingssystem

:: Implementering af Betalingssystem :: Implementering af Betalingssystem Implementeringen kræver viden om HTML, asp eller php. Er du i tvivl, om du selv er i stand at gennemføre implementeringen bør du kontakte din webmaster. Få i dette

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning.

Menuen E-shop har 4 undermenupunkter: Varer, Kunder, Ordrer og Opsætning. E-shop E-shoppen giver dig mulighed for, at drive handel på Internet. Når du har modulet E-shop, vil du i hovedmenuen i administrationen kunne se disse menupunkter: Menuen E-shop har 4 undermenupunkter:

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel

Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Systemspecifikt bilag til Rakat e-handel Version 1 1 Indledning til Rakat e-handel Dette bilag indeholder krav og retningslinjer til leverandører, der skal levere E-kataloger til kommuner i KomUdbud, der

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Danpot 2010. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,-

Startpakke**: kr. 1.500,- Licens: kr. 0,- Kontingentsystem med ClubPeople ClubPeople tilbyder nu klubberne et integreret kontingentsystem. Kontingentsystemet sikrer, at du som klubansvarlig kan få overblik over dine medlemmers betalinger og restancer.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner

TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner TRIN FOR TRIN GUIDE VELUX Tilbudsberegner Hvad er VELUX Tilbudsberegner Anmod om adgang Opret password Opret din brugerprofil 2 veje til et kundetilbud Dine tilbud 1 VELUX TILBUDSBEREGNER HVAD ER VELUX

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort.

Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort. Webshop.io Standard funktioner Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort. Produkter og dokumenter Menu-dokumenter

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL

DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FA K T U R A P O RTA L VEJLEDNING TIL DEAS LEVERANDØRER I BRUG AF DEAS FAKTURAPORTAL DEAS FAKTURAPORTAL Indhold DEAS e-fakturering Hvem kan bruge DEAS fakturaportal? Her finder du DEAS fakturaportal

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Opret / rediger en faktura i TimeOut

Opret / rediger en faktura i TimeOut TimeOut fakturering rev. 2009.12.20-2 Opret / rediger en faktura i TimeOut Indhold 1.0 Find det job eller den aftale, du ønsker at fakturere... side 2 2.0 Find en eksisterende faktura, du vil redigere...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...

Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 ORDRE Upload/download...2 Opbygning af Ordrefil...3 Ordrehoved...4 Kontaktinformation...6 Ordrelinier...7 Afstemning...8 Ordre upload/download - August 2005

Læs mere

Vejledning til fakturering

Vejledning til fakturering Faktureringsvejledning Vejledning til fakturering hvor ofte faktureres der? Fakturering sker gang pr. måned (medio) Abonnementer faktureres kvartalvis forud Trafik (tale og data) faktureres månedsvis bagud

Læs mere