DWI - Data specifikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DWI - Data specifikationer"

Transkript

1 Hurtig Links til tabeller: ERP til WebShop: Produkt - Relaterede Produkter - Lager Styring - Produktgruppe - Produktgrupperelation - Segmenter - Segmentgruppe - Pris - Variant - Variantgruppe - Variantgruppe Relation - Variant Produkt Relation - Kunder - Kundegruppe - B2B Gruppe - Ordre WebShop til ERP: Ordre - Ordrelinjer - Sprog - Valuta - Lande - Enheder DWI DATABLAD Dette dokument indeholder komplet datablad for DWI. I nedenstående tabeller vises felter med deres betydning og eventuelt afvigelser fra standard værdien. For at gøre brug af v kræver det, at disse felter er oprettet i databasen, samt at disse felter er medtaget i eksport fra ERP, da disse skal være der, for at dataudvekslingen kan foretages. Endvidere skal man huske, at hvis man opgraderer, skal man afinstallere den gamle DWI klient og erstatte med den nye DWI version. Datatyper og standardværdier med mindre andet er angivet I bemærkninger: Int = 0 Float = 0 Money = 0 Boolean = false Bit = 0 Hvis det ønskes at bruge egne databaser end den medfølgende MS-Acces database, bør kunden følge denne database som udgangspunkt, da der er angivet forskellige standardværdier for de enkelte felter. DWI modulet læser og skriver data til og fra shoppen. Der er defineret to grupperinger af tabellerne således at modulet holder shoppen opdateret med informationer fra kundens ERP og ERP med ændringer fra shoppen. Endvidere vil modulet udfylde nogle af tabellerne med værdier der overskueliggør opsætning i shoppen. ERP system til SHOP Følgende tabeller bruges til at ajourføre data i Kundens shop fra ERP. Data herfra læses afhængig af opsætning fra rekords og eksporteres til shoppen. Hvis overførslen er gået godt vil de respektive rekords slettes fra den lokale database.

2 Opdatering eller indsætninger kan systemet selv håndtere mens kunden skal ændre feltet [JobAction] til 1 hvis det ønskes at slette. Tabellerne er inddelt i kategorier efter deres tilhørsforhold. Nye og/eller rettede (fx datatype eller standard værdi) database felter: DWI client version

3 Produkter Produkt Opret / Slet produkter. Tabel: DWIProduct (Varer overføres fra ERP til shop) JobAction 0 = Opret/opdater vare standard 1 = Slet varen i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgruppe relationer JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer til grupper produktet måtte have fjernes. Den kan altså bruges til at flytte et produkt fra én gruppe til en anden. ProductNumber Produktnummer TEXT(100) Krævet felt VendorNumber Leverandørnummer ProductName Produktnavn CategoryNumber Produktgruppenummer for den produktgruppe som varen placeres i TEXT(50) ProdType ID for produkttype CostPrice Varens kostpris. MONEY Skal opgives i shoppens default møntenhed Weight Varens vægt. FLOAT Enhed i kg. Enhed medtages ikke. Eks. 1=1 kg 0,1 = 100 gram. PictureLink LINK til billede af varen. Linket skal være relativt. Eks. /images/ jpg

4 PictureBigLink LINK til stort billede af varen. Linket skal være relativt. Eks. /images/ s.jpg PDFLink LINK til PDF fil med beskrivelse af varen. Kræver PDF modul StockCount Lagerantal StockLimit Lagergrænse. Angiver ved hvilket antal der skiftes mellem beskeden På Lager og Få på lager DeliverTime Leveringstid angivet i antal dage. TEXT(50) ShortDescription Kort beskrivelse af varen TEXT(1000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) LongDescription Lang beskrivelse af varen TEXT(4000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) LongDescription2 Lang beskrivelse (felt 2) af varen TEXT(4000) Beskrivelsen kan indeholde linjeskift. (CRLF) Keywords Søgeord til varen Søgeord adskilles med mellemrum LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen. Krævet felt Sproget SKAL være oprettet i shoppen. CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen. TEXT Krævet felt Valutaen skal forefindes i det sprog varen ønskes indsat i. Amount Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.) Fra og med version er default værdien 1 Bør som minimum være 1. Ellers vises købsknap ikke.

5 UnitPrice Enhedspris MONEY Varens pris Avance Evt. avance på varen. FLOAT Udregnes ud fra costprice =0 hvis ikke avance beregning UnitNumber Hidden Frontpage News Enhedsnr. for enhedsbetegnelse. Kan ses i tabellen DWIUnit Skal varen skjules. Kan have værdien true eller false Skal varen vises på forsiden. Kan have værdien true eller false Skal varen vises som en Nyhed. Kan have værdien true eller false NewsPeriod Periodenummer TEXT(50) SortOrder Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktet på varelisten. MinBuyAmount Minimumskøb antal. (Er normalt 1) Default = 0 Bør som minimum være 1, da købsknappen ellers skjules. RetailPrice Vejl. Udsalgspris MONEY Den pris der kan vises som vejl pris i shoppen, og som besparelse udregnes udfra. EDBPrices Produktnummer hos EDBPriser. 0 sletter. TEXT Krævet felt og sættes til en tom streng Default = Tomt IsVariantMaster Bestemmer om produktet er en Variantmaster Kan have værdien true eller false

6 MasterProdNumber Bestemmer hvilken vaiantmaster denne er variant til Nvarchar(10 0) Denne skal være identisk med ProductNumber, hvis Bit for IsVariantMaster er sat ReservedField1 Reserveret felt ReservedField2 Reserveret felt ReservedField3 Reserveret felt ReservedField4 Reserveret felt ReservedField5 Reserveret felt ReservedField6 Reserveret felt ReservedField7 Reserveret felt ReservedField8 Reserveret felt ReservedField9 Reserveret felt ReservedField10 Reserveret felt MetaDescription Beskrivelsen, der står i meta tag TEXT(1000) DeliverTimeNotInStock Leveringstid (hvis ikke på lager) angivet i antal dage. TEXT(50) Relateredere produkter Opretter relation mellem to produkter ved hjælp deres nummer. Tabel: DWIProductRelated (Relaterede produkter overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater relationen i shoppen 1 = Slet relationen i shoppen EGER ProductNumber Hvilket produktnummer skal tilføjes TEXT(100) RelatedProductNumber Hvilket produktnummer skal det relaterede produkt tilføjes. TEXT(100)

7 SortOrder Sorteringsrækkefølge

8 Lager styring Denne tabel for at overskuelig gør opdatering af lager antallet på et produkt. Tabel: DWIStock (Lager overføres fra ERP til shop) (Valgfri) ProductNumber Produktnummer TEXT(100) Obligatorisk StockCount Lagertal Produktgruppe Tabel: DWIProductGroup (Produktgrupper overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater produktgruppe 1 = Slet produktgruppe i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgruppe relationer JobAction type 2 svarer til en 0, men med den forskel at alle eksisterende relationer gruppen måtte have til andre grupper fjernes CategoryNumber Produktgruppenummer JA TEXT(50) ProductCatName Produktgruppe navn ParentCategoryNumber Hidden SortOrder Produktgruppe nummer for overgruppen som denne er undergruppe til. Hvis produktgruppen er en hovedgruppe, skal denne være 0. Bestemmer om produktgruppen skal være skjult. Kan have værdien 0 eller 1 Angiver sorteringsprioriteten. Jo lavere værdi, jo højere placeres produktgruppen. TEXT(50) ProductCatLink Produktgruppe link / billeder ProductCatDescription Produktgruppe beskrivelse LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen.

9 Produktgrupperelation Opretter relation mellem et produkt og en produktgruppe. Begge skal være oprettet før relationen etableres. Tabel: DWIProductGroupRelation (Produktrelation - overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater relation 1 = Slet relation i shoppen 2 = Sletter eksisterende produktgrupperelationer BEMÆRK: Ønsker man at benytte JobAction 2, bør den kun benyttes én gang per produkt, og altid som det første. Overholdes dette ikke vil produktet aldrig få andre relationer end den sidste det fik med JobAction 2 ProductNumber Produktnummer TEXT(100) CategoryNumber Produktgruppenummer som varen skal ligge i JA TEXT(50) Segmenter Tabel: DWIProductSegments (Produkt segmenter - fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater ProduktSegment relation 1 = Slet ProduktSegment relation i shoppen ProductNumber Produktnummer JA TEXT(100) ProductSegmentNumber Produktsegmentets ID JA TEXT(50)

10 Segmentgruppe Tabel: DWIProductGroupSegments (Produkt Grp. segmenter - fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater ProduktSegment relation 1 = Slet ProduktSegment relation i shoppen CategoryNumber Produktgruppenummer JA TEXT(50) SegmentNumber Produktsegmentets ID JA TEXT(50) Pris Tabel: DWIPrice (Priser overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater pris/lager 1 = Slet pris i shoppen ProductNumber Produktnummer Amount Antal. (Gælder prisen ved køb af 1, 10, 100 stk. osv.) UnitPrice Enhedspris MONEY Avance Evt. avance på varen. FLOAT Udregnes ud fra costprice =0 hvis ikke avance beregning CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen. TEXT

11 B2BGroupNumber Angiver hvilken B2B gruppe denne pris gælder for. Skal være 0 hvis det er for kunder som ikke er logget ind. (Bemærk her ønskes B2BGroupName) Standard=0 0 = Alle -1 = Alle B2B -2 = Alle B2C SpecialOfferPeriodID Angiver perioden hvor i tilbuddet er gyldigt TEXT(50) Hvis angivet skal forefindes i shoppen SpecialOfferPrice Tibudsprisen MONEY Nøglen for DWIPrice er ProductNumber + Amount + CurrencyID + B2BGroupNumber

12 Varianter Variant Tabel: DWIProductVariant (Produkt variant overført fra ERP til shop) Jobaction GroupName Bestemmer hvad der skal ske med denne 0 = Opret/opdater varianten i shoppen 1 = Slet varianten i shoppen Navn på variantgruppe denne skal tilføjes EGER VariantName Navn på variant der skal tilføjes LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER SortOrder Sorterings prioritet på varianten EGER ConfiguratorProductNumber Produktnummer som bruges hvis det er til produkt kofigurator denne oprettes. TEXT(100) Variantgruppe Tabel: DWIProductVariantGroup (Variant Grupper overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variantgruppen i shoppen 1 = Slet variantgruppen i shoppen EGER GroupName Navn på variantgruppen LanguageID ID på sproget hvor denne skal tilføjes EGER FreeTextVariant Sættes hvis gruppen skal være en fritekst variantgruppe SortOrder Sorteringsprioritet LONG

13 SelectText Vælg Variant teskt indholdet i drop down menuen FreetextDefaultValue Standardværdi for variantvælgeren TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextMinValue Fritekstvariant validerings Minimums værdi EGER Bruges kun hvis fritekst variant FreetextMaxValue Fritekstvariant validerings Maximum værdi EGER Bruges kun hvis fritekst variant FreetextRegExValPatt ern Fritekstvariant validerings RegEx TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextValFailedText Fejl besked hvis ikke valideret TEXT(100) Bruges kun hvis fritekst variant FreetextReadOnly Bruges hvis friteksten ikke skal være redigerbar Bruges kun hvis fritekst variant IsProductConfigurator Bruges hvis denne skal oprettes som Produkt Konfigurator. Variant gruppe relation Opretter relation mellem en variant og variantgruppe. Tabel: DWIProductVariantGroupRelation (Variant gruppe relationer overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variant relationen i shoppen 1 = Slet variantrelationen i shoppen EGER GroupName Navn på gruppen LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER ProductNumber Produktnummer som gruppen skal tilføjes TEXT(100)

14 Variant produkt relation Opretter relation mellem en variant og et produkt. Tabel: DWIVariantRelation (Variant relationer overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater variant relationen i shoppen 1 = Slet variant relationen i shoppen EGER GroupName Navn på gruppen VariantName Navn på varianten LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER ProductNumber Produktnummer hvortil der oprettes relation TEXT(100) SimpleVariant Deaktiverer simpel variant.

15 Kunder Tabel: DWICustomer (Kunder overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater kunden i shoppen 1 = Slet kunden i shoppen Number Kundenummer JA Company Firmanavn Name Navn og efternavn Address Adresse Address2 Alternativ adresse ZipCode Postnr City By CountryID Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande Phone Telefonnummer Fax Faxnummer adresse VATRegnum Firma CVR. / SE nr. ReservedField1 Reserveret felt 1 i kundekartoteket ReservedField2 Reserveret felt 2 i kundekartoteket ReservedField3 Reserveret felt 3 i kundekartoteket ReservedField4 Reserveret felt 4 i kundekartoteket ReservedField5 Reserveret felt 5 i kundekartoteket

16 IsB2BCustomer B2BGroupNumber B2BUsername B2Bpassword EAN TypeID B2Bkunde 0/False = Ikke B2B kunde 1/True = B2B kunde Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Skal være 0 hvis alm. Kunde. Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind Password som kunden skal bruge for at logge ind EAN nr. Kundetype 0 = Privat 1 = Firma Default = 0 Privat kunde GroupNumber Kundegruppenummer TEXT(100) BonusDiscount BonusDisabled Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) Bonus Deaktiveret (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL LanguageID Sprog ID EGER Dette felt må være Null. Tomt er ikke tilladt Kundegruppe Tabel: DWICustomerGroup (Kunde grupper overført fra ERP til shop) Jobaction 0 = Opret/opdater Gruppen i shoppen 1 = Slet gruppen i shoppen EGER LanguageID ID på sproget hvor den skal tilknyttes EGER GroupNumber Hvilket nummer skal kundegruppen have TEXT(50) GroupName Hvilket navn skal kundegruppen have TEXT(100)

17 BonusPercent Gruppens bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL BonusPointFactor Bonusfakor (ikke implementeret i shop koden) DECIMAL IsDefault Sættes hvis nye kunder skal oprettes i denne gruppe. Hvis denne markeres som standardgruppe vil den tidligere standgruppe blive nulstillet. B2Bgruppe Tabel: DWIB2BGroup (B2Bgrupper overføres fra ERP til shop) (Valgfri) JobAction 0 = Opret/opdater B2BGruppe 1 = Slet B2BGruppe i shoppen B2BGroupID Gruppenummer. JA Skal være > 0. B2BGroupName B2B gruppens navn. B2BGroupDescription Beskrivelse af denne B2Bgruppe. Eks. Prisklasse B Ordre Denne tabel indeholder de data, man kan opdatere på en ordre. Tabel: DWIOrderUpdate (Data overføres fra ERP til shop) OrderID Ordrenummer. JA Skal være > 0. OrderStateID Ordrestadie nummer. Skal være > 0. Må være NULL (en ordre uden en ordrestadie).

18 Specielt for tabeller: DWIProduct, DWIPriceStock, DWIProductGroup, DWIProductGroupRelation, DWICustomer, DWIB2BGroup, DWIProductSegments, DWIProductGroupSegments -Overføres hver gang dataoverførelsen finder sted. -Efter en er behandlet slettes den i tabellen.

19 SHOP til ERP system Ordre og opsætninger hentes fra shoppen til kundens database Ordre Tabel: DWIOrderHead (Ordrehoved overført fra shoppen til ERP) Felt Beskrivelse Uni k Format Bemærkning OrderID ReferenceNumber OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen Kundereference felt. Kan være udfyldt med kundens rekv. Nr. TEXT(50) OrderDate Dato ordren er lavet DATE PayMethod Den valgte betalingsmetode TEXT(50) PayMethodFee Gebyr for betalingsmetode MONEY ShippingMethod Den valgte forsendelsesmetode TEXT(50) ShippingFee Gebyr for forsendelse MONEY TotalWeight Totalvægt for alle varer på ordren FLOAT TotalPrice Totalpris incl. Moms for ordren MONEY CurrencyID ValutaID. Relaterer til DWICurrency tabellen TEXT CustomerComments Evt. Kundekommentar til ordren TEXT(500) TransactionNumber IpAddress Transaktionsnr. tildelt ved kreditkort betaling. Klient ip. adresse på kunden som har lavet ordren TEXT(100) TEXT(50) SalesDiscount Salgsrabat der er givet på ordren MONEY LanguageID SprogID. Relaterer til DWILanguage tabellen. VAT Momssats TEXT PayMethodFeeADDVAT Bit Er der beregnet moms af betalingsmetode

20 ShippingFeeADDVAT Bit Er der beregnet moms af forsendelse CUSCompany Kunde - Firmanavn CUSName Kunde - Navn og efternavn CUSAddress Kunde - Adresse CUSAddress2 Kunde Adresse2 CUSZipCode Kunde - Postnr CUSCity Kunde - By CUSCountryID Kunde - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande CUSPhone Kunde - Telefonnummer JA CUSFax Kunde - Faxnummer CUS Kunde - adresse CUSVATRegnum Kunde - Firma CVR. / SE nr. CUSReservedField1 CUSReservedField2 CUSReservedField3 CUSReservedField4 CUSReservedField5 CUSB2BGroupNumber CUSB2BUserName CUSB2Bpassword Kunde - Reserveret felt 1 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 2 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 3 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 4 i kundekartoteket Kunde - Reserveret felt 5 i kundekartoteket Kunde - Angiver hvilken B2B gruppe denne kunde hører til. Er 0 eller (tom) hvis alm. B2C Kunde. Kunde - Brugernavn som kunden skal bruge for at logge ind Kunde - Password som kunden skal bruge for at logge ind CUSEAN EAN nr.

21 DTOCompany Leveringadr. - Firmanavn DTOName Leveringadr. - Navn og efternavn DTOAddress Leveringadr. - Adresse DTOAddress2 Leveringadr. Adresse2 DTOZipCode Leveringadr. - Postnr DTOCity Leveringadr. - By DTOCountryID Leveringadr. - Landeid. Refererer til et af de oprettede lande I shoppen. ID kan ses under Opsætning- >Lande DTOPhone Leveringadr. - Telefon nummer JA DTOFax Leveringadr. - Fax nummer DTO Leveringadr. - adresse BonusPercent BonusFactor BonusDiscount BonusAddedToCustomer Bonusprocent (ikke implementeret i shop koden) Bonusfaktor (ikke implementeret i shop koden) Bonusværdi (ikke implementeret i shop koden) Bonusværdi tilføjet kunde (ikke implementeret i shop koden) nvarchar(100 ) DECIMAL DECIMAL CUSNumber Kundenummer OrderStateID Ordrestadie ID InvoiceNumber Fakturanummer InvoiceDate Fakturadato DATE InvoiceState Fakturastadie InvoicePaid Faktura betalt InvoiceDueDate Faktura forfaldsdato DATE CreditNoteNumber Kreditnota nummer

22 Ordreliner Tabel: DWIOrderLine (Ordrelinjer overført fra shop til ERP) OrderID OrdreID. Fortløbende nr. tildelt af shoppen ProductNumber Produktnummer TEXT(100) ProductName Produktnavn Variant Varianttekst TEXT(1000) Amount Antal af varen UnitPrice Enhedspris MONEY TotalPrice Totalpris for linjen MONEY VAT Ordrelinje moms TEXT(50) Specielt for tabeller: DWIOrderHead, DWIOrderLine -Overføres hver gang data overførelsen finder sted. Opsætningstabeller: Sprog Tabel: DWILanguage (Sprog overført fra shop til ERP) LanguageID SprogID JA LanguageName Sprogets navn TEXT(50) Valuta Tabel: DWICurrency (Valuta overført fra shop til ERP) CurrencyID ValutaID JA TEXT CurrencyText Valutanavn

23 CurrencySymbol Valutakode. Eks. DKK CurrencyFactor Valuta - omregningsfaktor FLOAT ISO Valuta ISO standardkode Lande Tabel: DWICountry (Lande overført fra shop til ERP) CountryID LandeID JA CountryName Leveringsland CountryVAT Moms satsen for landet MONEY LanguageID SprogID ISO ISO standard betegnelse for lande Text(50) Enheder Tabel: DWIUnit (Enheder overført fra shop til ERP) UnitNumber Enhedsnr. JA UnitText Enhedsbenævnelse. Eks. Stk., kasser, pakker LanguageID SprogID Specielt for tabeller: DWILanguage, DWICurrency, DWICountry, DWIUnit -overføres kun 1 gang efter DWI servicen er startet.

SUMOshop Brugervejledning

SUMOshop Brugervejledning 1 SUMOshop Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Kom i gang 2.1 Flytning af domæne 3. Frontend 4. Backend 5. Ordrebehandling 5.1 Ordrer 5.2 Forsendelsestyper 5.3 Fragtklasser 6. Varekatalog

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum. 2. revision. Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version 3.x til Summa Summarum 2. revision Copyrights 2009 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 ERP Tolk funktioner...

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsopfølgning og nethandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsopfølgning og nethandel Producent og distributør: Mamut A/S - et selskab i Visma-gruppen Lyskær 3 CD 2730 Herlev Tlf.: 70 27 71 78, Fax: 70 27 71 79 Internet: www.mamut.dk

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22

Hjælp til SpeedADMIN. Betaling 1 / 22 Hjælp til SpeedADMIN Betaling 1 / 22 Indhold Indhold... 2 Betalingsdelen... 3 Hvordan?... 4 Genererer man en betalingsfil... 4 Sender jeg FI-kort... 6 Redigerer jeg en påligning.... 7 Laver jeg en manuel

Læs mere