ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:"

Transkript

1 ELarbejder Dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/30 ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS ELARBEJDER (EL) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.:

2 ELarbejder Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/30 Indholdsfortegnelse Orientering Generelt... 5 Øvrige boliger (159 stk) er der ikke tegninger over, men ændringerne i disse boliger vedrører udelukkende installation for ventilationsanlæg og ændring af lysinstallationer i de lofter, der ændres. Installationernes omfang er beskrevet under de respektive bygningsdele Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Maskiner/anlæg Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Transport og oplagring Stillads Arbejdets planlægning Udveksling af data Autorisation og uddannelse Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Projektering Generelt... 10

3 ELarbejder Dato : Indholdsfortegnelse Side : 3/ Dokumentation Materialer og produkter Generelt Potentialudligning Målere Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Jordelektroder og tilslutningsudstyr Føringsveje Generelt Kabelbakker, kabelplader Kabelbakker Ledningskanalsystemer Udførelse Generelt Potentialudligning Målere Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Generelt Installation af ledningssystemer Generelt Skjult kabel- og rørinstallation Installation i bygningshulrum Installation i pladevægge (gipsplader) Synlig kabel- og rørinstallation Generelt Installation på bygningsdele Installation i og på kabelbakker og stiger Kabler i jord Generelt Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabelhåndtering ved nedlægning Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Bøjelige ledninger i fast installation Apparater og monteringsmateriel Generelt Kapslinger Ledningers ind- og udføring samt aflastning Føringsveje Generelt Kabelbakker, ledningskanaler og tomrør... 13

4 ELarbejder Dato : Indholdsfortegnelse Side : 4/ Koordinering Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder Bygningsdelsbeskrivelse Stikledninger / stigeledninger / hovedkabler Udvendig belysning Føringsveje Tavleanlæg Ventilationsanlæg Lysinstallationer Belysningsarmaturer Lavspændingsinstallationer Hårde hvidevarer Dørtelefon - anlæg Fiber-installationer Telefonanlæg Antenneanlæg Demonteringer Byggepladsinstallationer... 28

5 Orientering Side : 5/30 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.450, Basisbeskrivelse el er sammen med den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer og denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: bips B2.450 Tegninger. Tegning viser eksiterende og fremtidige forhold for de installationer, der ombygges / udskiftes. Øvrige installationer, der ikke berøres af ombygningen, men som bevares, er ikke vist. Boligtegninger omfatter boliger, der ombygges og boliger der ændres til tilgængelighedsboliger. Øvrige boliger (159 stk) er der ikke tegninger over, men ændringerne i disse boliger vedrører udelukkende installation for ventilationsanlæg og ændring af lysinstallationer i de lofter, der ændres. Installationernes omfang er beskrevet under de respektive bygningsdele. 1.2 Definitioner De i nærværende beskrivelse anvendte forkortelser: SB: Stærkstrømsbekendtgørelsen i seneste udgave. AT: Arbejdstilsynets bekendtgørelser. 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende grænseskemaer er gældende: Arbejdet omfatter de i nærværende beskrivelse og de på tegninger angivne installationer inkl. nødvendige arbejder for deres fuldstændige færdiggørelse, selvom de ikke er nævnt i nærværende beskrivelse. Eksisterende forhold skal besigtiges forinden prisafgivelse. Evt. ekstraarbejder, der kunne have været undgået ved en besigtigelse af forholdene, vil ikke blive honoreret. Egenprojektering skal medregnes for: Antenneanlæg i samarbejde med YouSee.

6 Orientering Side : 6/30 Arbejdets omfang kan præciseres som: Tilgængelighedsboliger nye installationer komplet. Ombyggede boliger nye installationer komplet. Øvrige 159 boliger installation for ventilationsanlæg, flytning af lampeudtag i køkken, entre og bad. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Demonteringer Nye stikledninger / stigeledninger til ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger. Hovedkabler til elevatorer Føringsveje Udvidelse af fællestavler Boligtavler i ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger. Udvidelse af boligtavler til øvrige 159 boliger. Udvendig belysning Lysinstallationer Belysningsarmaturer Sikkerhedsbelysning Lavspændingsinstallationer Levering, montering og tilslutning af hårde hvidevarer. Dørtelefon-anlæg i ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger. Tomrørsinstallationer. EDB installationer. Telefoninstallationer. Antenneanlæg i ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger. Byggepladsinstallationer Følgende dele, der leveres af VVS, tilsluttes under dette arbejde: Ventilationsanlæg i boliger. Ventilatioonsanlæg i tavrum. Følgende dele, der leveres under andet arbejde tilsluttes under dette arbejde: Brandventilation. 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Tavleanlæg. Optegning i diagramform. Antenneanlæg. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 3 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

7 Orientering Side : 7/ Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse, afrigning samt fjernelse af byggeplads-el. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1. udgår og erstattes af følgende: Stk. 1. Leverancer og ydelser skal ledsages af den dokumentation, der er anført i de for leverancen relevante bekendtgørelser, herunder tilhørende harmoniserede standarder, Europæisk teknisk vurdering (EAD) eller relevante forordning Maskiner/anlæg Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: Boligtavler Belysningsarmaturer Antenneanlæg Garantierklæringer Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 2 års produktgaranti på leverede produkter i installationerne. Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation I henhold til FB afs Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i Tidsstyring i henhold til FB afs Undersøgelser Følgende undersøgelser skal udføres: Tilslutning til TDC. Tilslutning til Fællesantenneforening. Følgende registreringer skal udføres: Eksisterende ledninger i terræn. Følgende dokumentation skal leveres: Tilslutning til TDC. Tilslutning til Fællesantenneforening.

8 Orientering Side : 8/ Prøver Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges byggeledelsen til godkendelse: Belysningsarmaturer Prøver vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Gennemføringer i vægge og fundamenter. Gennemføringer i etageadskillelser. Nødvendige gennemføringer i øvrigt Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Belysningsanlæg Antenneanlæg 2.16 Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Belysningsanlæg 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Færdigmelding til el forsyningsselskab Service Følgende service skal udføres: Et års service.

9 Generelle specifikationer Side : 9/30 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Stk. 1 udgår og erstattes af følgende: Stk. 1. Leverancer og ydelser, der falder ind under en forordning eller et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav Byggeplads Generelt Beskyttende foranstaltninger Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: Boliger der renoveres og er beboet. Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: Støv Transport og oplagring Transport og oplagring af materialer skal ske således, at beskadigelser undgås Stillads På stilladser etableres den nødvendige orienteringsbelysning Arbejdets planlægning Planlægning af de enkelte arbejder skal udføres i samarbejde med byggeledelsen Udveksling af data Alle dokumenter skal udveksles digitalt Autorisation og uddannelse I henhold til Stærkstrømsloven og Stærkstrømsbekendtgørelsen. 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Uden at begrænse den udførendes ansvar henledes opmærksomheden på følgende gældende udgaver: Stærkstrømsbekendtgørelsen. Afsnit 6, Elektriske installationer. SB. Stærkstrømsbekendtgørelsen ELRÅD-meddelelser. Fællesregulativet for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. Elforsyningsselskabets lokale bestemmelser. EN og EN Standarder for emission/immunitet vedrørende elektrisk støj og netspændinger. DS/EN DS 460 DIF-norm for svagstrømsinstallationer

10 Generelle specifikationer Side : 10/30 DS 5008 Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger DS 5009 Symboler for elektrotekniske tegninger Gældende Bygningsreglement Arbejdstilsynets anvisninger DBI forskrift Brandtætning. AT forskrifter for byggepladsinstallationer. Beskrivelser tilhørende dette job for udførelse af elektriske installationer. 3.3 Projektering Generelt Standarder for projektering og udførelse af tegninger skal overholdes: DS/EN DS 460 DIF-norm for svagstrømsinstallationer DS 5008 Regler for udførelse af elektrotekniske tegninger. DS 5009 Symboler for elektrotekniske tegninger Dokumentation Dokumentationen på de udførte undersøgelser skal foreligge i PDF-format. 3.5 Materialer og produkter Generelt Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Tavleanlæg. Belysningsarmaturer. Detektorer for ABA-anlæg. Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Potentialudligning I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Målere Eksisterende målere genanvendes Apparater og monteringsmateriel Generelt Alle apparater og monteringsmateriel skal være i anerkendt fabrikat Kapslinger Kapslingsklasse i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen Jordingsanlæg og potentialudligning Generelt Til beskyttelse mod indirekte berøring gælder følgende: I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

11 Generelle specifikationer Side : 11/ Jordelektroder og tilslutningsudstyr Føringsveje Generelt Installationen udføres som T-T Kabelbakker, kabelplader Kabelbakker skal opdeles med adskilte spor for følgende installationer: Stærkstrømsinstallationer Maskininstallationer EDB-installationer Øvrige svagstrømsinstallationer Kabelbakker Kabelbakker leveres som perforerede kabelbakker i galvaniseret udførelse Ledningskanalsystemer Ledningskanalerne udstyres med følgende spor: 3.6 Udførelse Generelt Stærkstrømsinstallationer Maskininstallationer EDB-installationer Øvrige svagstrømsinstallationer Potentialudligning Potentialudigning udføres iht. SB med tilslutning til udligningsplint i tavlerne. Supplerende udligningsforbindelse tilsluttes til installationen i stikkontakt i pågældende rum Målere I ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger genanvendes eksisterende måler som flyttes til ny tavle Demontering Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Alle nødvendige gennemføringer og retableringer udføres under nærværende arbejder. Retableringer skal være til samme kvalitet som før gennemføring blev udført. Der skal sikres, at lyd og brandisolationen genetableres Generelt I ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger demonteres og fjernes samtlige el installationer. I boliger, som ikke ombygges 159stk, demonteres lampesteder i køkken og entre, og installationen flyttes ned i væg under inddækning og under nyt loft. bliver korrekt Installation af ledningssystemer Generelt Generelt skal installationerne udføres i henhold til SB.

12 Generelle specifikationer Side : 12/ Skjult kabel- og rørinstallation Kabler føres skjulte i vægge og lofter. Hvor der er inddækninger føres kabler i disse med brandlukning ved gennemføringer Installation i bygningshulrum I ikke tilgængelige bygningshulrum skal kabler være placeret uden fastgørelse. Rørinstallationer fastgøres til bygningsdele Installation i pladevægge (gipsplader) Kabler må kun fastgøres ved indgang til dåser, hvor kabler fastgøres i dertil beregnede aflastningsklemmer. Rør fastgøres til bygningsdele Synlig kabel- og rørinstallation Synlige installationer føres i galvaniserede rør, hvor der kun fremføres 1 kabel Generelt Hvor der fremføres mere end 1 kabel føres kablerne på kabelplade / gitterbakke Installation på bygningsdele Installationer på bygningsdele fastgøres med kabel rørbøjler Installation i og på kabelbakker og stiger Kabe Installationer i kabelbakker udføres med parallelle kabler uden unødige krydsninger. Den nødvendige respektafstand mellem Kat6 kabler og stærkstrømskabler skal overholdes Kabler i jord Generelt Kabler i jord udføres generelt iht. SB Op- og nedføring, herunder mekanisk beskyttelse Kablers opføringer fra jord, hvor de vil være synlige / tilgængelige, beskyttes med galvaniserede stålrør fra 0,7m under terræn til 0,7 m over terræn Nedlægningsdybder, herunder mekanisk beskyttelse og markering Kabler nedlægges 0,7m under terræn med 10cm stenfri grus under kabel og 10cm stenfri grus over kabel forinden markeringsbånd og tildækning Kabelhåndtering ved nedlægning Kabler skal udrulles således, at snoninger undgås Nærføring og krydsning med andre kabler og rørsystemer Evt. respektafstand ved nærføring til andre ledninger skal respekteres Bøjelige ledninger i fast installation Bøjelige ledninger i fast installationer tillades Apparater og monteringsmateriel Apparater og monteringsmateriel må kun anvendes og monteres iht. fabrikantens anvisninger, for hvilket produkterne er godkendte.

13 Generelle specifikationer Side : 13/ Generelt Kapslinger Der leveres i den nødvendige kapsling ihjt. SB Ledningers ind- og udføring samt aflastning Alle kablers og ledningers ind og udføring fra dåser eller monteringsmateriel skal Føringsveje aflastes forskriftsmæssigt Generelt Generelt skal føringsvejes placeringer koordineres med øvrige fag Kabelbakker, ledningskanaler og tomrør Kabelbakker fastgøres med beslag i omfang som sikrer, at bakken kan bære belastningen uden nedbøjninger. Delespor for edb-kabler udføres med edb-spor i uperforeret galvaniseret metalplade. EDB-sporet placeres yderst i gitterbakken for opnåelse af den nødvendige respektafstand. Ledningskanaler føres i opholdsrum og med samme antal installationsspor som kabelbakker Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Ventilation VVS Tømrer 3.8 Arbejdsmiljø Der tilføjes: Stk. 6. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. Stk. 7. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til byggeledelsen. 3.9 Kontrol Generelt Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

14 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 14/30 4 Bygningsdelsbeskrivelse 4.1 Stikledninger / stigeledninger / hovedkabler Omfang For ombyggede boliger og tilgængelighedsboliger udskiftes stigeledninger fra fællestavle til de respektive boliger. For tavler til elevatorer leveres og tilsluttes hovedkabel fra fællestavle. Udskiftning af stikledninger til blok: D 4x95AL G 4x50AL H 4x50AL Lokalisering I kælder og installationsskakte. I terræn Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Antennearbejder Telefonarbejder Disponibel rørinstallationer. VVS - installationer Projektering Kontrolberegning af spændingsfald og kortslutningsværdier Undersøgelser Fællestavlers placering Materialer og produkter Stigeledning. Stigeledninger udføres som kobberkabler i henhold til tavlebeskrivelse og situationsplan. Stikledninger leveres som aluminimumskabler Udførelse Stigeledninger føres i kabelbakke og ledningskanal, hvor dette anvendes. I skakte føres stigeledninger fastgjort på kabelstige. I tavler forbindes stigeledning med videreføring til næste etage. Stikledninger udskiftes ved fremføring fra elselskabets forsyningsskab frem til fællestavles Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol

15 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 15/ D&V-dokumentation Stigeledningeres endelige placering indtegnes på tegning med målangivelse Planlægning 4.2 Udvendig belysning Omfang Demontering af eksisterende armaturer langs stier. Levering og installering af parkarmaturer langs stier. Levering og installering af pullerter. Levering og installering af skotlamper på betonmure i eksisterende ramper og nedgange til kælder. Levering og installering af downlight i lofter i indgangs nicher. Levering og installering af væglamper på facader ved indgangsdøre Lokalisering I terræn på ramper og ved indgangspartier Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Antennekabler i terræn VVS Tømmer Projektering Undersøgelser Eksisterende ledningers placering i terræn Materialer og produkter Armaturer leveres som nedenstående eller dertil tilsvarende. Parkarmaturer: Focus-Lighting type Nyx 330, Fastlex LED, 3000Lm, graffitgrå inkl. mast med lyspunkthøjde 3m. Farve graffitgrå. Pullerter: Focus-Lighting type Stander 1000mm, graffitgrå. LED, 1800Lm. Opal afskærmning. Væglamper: Focus-Lighting type Nyx Ø 190, LED 10,5W, graffitgrå. Skotlamper: Alfa type Skot med halvskærm. LED 18W. Nicher: Luminex type Fluxe 185, LED 20W Udførelse Den udvendige stibelysning tilsluttes den eksisterende installation i fællestavle blok C. Der medregnes nye kabler i terræn. Armaturer på vægge, i nicher og i ramper tilsluttes samme installation Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø

16 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 16/ Kontrol D&V-dokumentation Kablerl indtegnes på tegning med målangivelse Planlægning 4.3 Føringsveje Omfang Levering og installering af kabelbakker, kabelstiger, ledningskanaler og tomrør i skakte og gennemføringer i vægge / fundamenter for tomrør i terræn Lokalisering I kældre, installationsskakte og terræn Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Antenne Telefon Tomrør i skakte Ventilation VVS Tømmer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Kabelbakker leveres i dimensionen 300x50mm. Højde kan variere efter fabrikat. Kabelstiger leveres i en bredde på 300mm. Hovedføringsveje under lofter udføres som kabelbakkerbakker i perforeret og galvaniseret udførelse. Der udføres installationsspor for: Stærkstrømsinstallationer Maskininstallationer EDB-installationer Øvrige svagstrømsinstallationer Ledningskanaler udføres med samme antal installationsspor som kabelbakker. Tomrør i skakte leveres som 20mm stålrør. Tomrør fra kabelbakker i kældre til terræn leveres under andet arbejde Udførelse Ophængning af kabelbakker skal koordineres med øvrige fag og byggeledelsen. I rum, der anvendes til ophold, anvendes ledningskanaler i en hvid udførelse. I installationsskakte placeres kabelstige i samarbejde med vvs for korrekt disponering af pladsen i skaktene. Rør i skakte fastgøres på kabelstige.

17 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 17/30 Tomrør fra kældre til terræn føres i tracé med fjernvarmerør under andet arbejde. Tomrør i terræn fremføres under andet arbejde til vægge / fundamenter, hvorfra de føres gennem vægge / fundamenter under nærværende arbejde. Gennemføringer i vægge / fundamenter lukkes med vandtæt fugning Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Materialespecifikationer og datablade Planlægning Forinden føringsvejes montering planlægges med øvrige fag med hensyn til placering og tidspunkt for monteringen. 4.4 Tavleanlæg Omfang Ombygningsboliger: Levering og installering af nye boligtavler og montering af eksisterende KWh-måler. Levering og montering af krydsfineplade i teknikskakt for montering af tavle. Tilgængelighedsboliger: Levering og installering af nye boligtavler og montering af eksisterende KWh-måler. Levering og montering af krydsfineplade i teknikskakt for montering af tavle. Øvrige boliger (159stk): Udskiftning af fejlstrømsrelæ til HPFI og montering af 1stk automatsikring 2pol. 10A for ventilationsanlæg. Fællestavler generelt: Ommontering med nye stigeledninger. Fællestavler med tilslutning af elevatorer: Lokalisering I boliger og kældre. Udvidelse fællestavle i blok C. Nye fællestavler i blok D - G og H Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Udførelse af dimensionering, tavlediagrammer og tavleforsidetegning. Der udføres den lovbefalede dokumentation for tavler.

18 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 18/ Undersøgelser Nødvendig plads for tavlers placering Materialer og produkter Boligtavler udføres som LK type UG. Nye fællestavler udføres som pladekapslet tavle i anerkendt fabrikat. Tavlen skal være med aflåselig låge Udførelse Ombygningsboliger: Tavlerne udføres som LK type UG med målerramme for montering af eksisterende måler. Krydsfinerplade for montering af tavle skal udføres i en dimension således, at serviceafbryder, stikkontakter kan monteres ved siden af eltavlen. Tilgængelighedsboliger: Tavlerne udføres som LK type UG med målerramme for montering af eksisterende måler. Krydsfinerplade for montering af tavle skal udføres i en dimension således, at serviceafbryder, stikkontakter kan monteres ved siden af eltavlen. Øvrige boliger (159stk): Fejlstrømsrelæer udskiftes til HPFI. Montering af 1stk automatsikring 2pol. 10A tilsluttet fejlstrømsrelæ. Automatsikring placeres i selvstændig UG 2 for ventilationsanlæg. UG2 placeret på ved siden af målerramme. Fællestavler generelt: Ommontering med nye stigeledninger. Eksisterende stigeledninger, der ikke skal genanvendes demonteres og fjernes. Fællestavler med tilslutning af elevatorer: Blok C: I eksisterende fællestavle indbygges: 2stk HPFI AC/DC 40a, automatsikring 4pol. 2stk 32A for elevatormaskine. 4stk 2pol. Automatsikring 10A for lys i elevatorstol og elevatorskakt. Blok D: Fællestavle udskiftes og tilsluttes ny stikledning. Se tavleskema. Blok G: Fællestavle udskiftes og tilsluttes ny stikledning. Se tavleskema. Blok H: Fællestavle udskiftes og tilsluttes ny stikledning. Se tavleskema Mål og tolerancer Prøver Der udføres afprøvning af tavlernes funktioner forinden levering Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation

19 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 19/30 Tavledata fra fabrikant samt vedligeholdelsesanvisninger Planlægning Der skal aftales tidsplan for levering og montering af tavlerne af hensyn til øvrige fags færdiggørelse af områderne for tavlernes placering. 4.5 Ventilationsanlæg Omfang Installation for og tilslutning af ventilationsanlæg i boliger. Installation for og tilslutning af ventilationsanlæg placeret i tagrum i blok B og E Lokalisering I samtlige boliger og i tagrum blok B og E Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Installationen koordineres med ventilationsarbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Dimensionering efter de opgivne specifikationer for det ønskede anlæg Undersøgelser Nødvendig plads for installationernes placering placering Materialer og produkter Serviceafbryder placeret ved boligtavle skal være i anerkendt fabrikat og af godkendt udførelse Udførelse Tilledning udføres med installationskabel egnet for fremføring skjult over loft og for tilslutning i ventilationsanlæggets tilslutningsboks. Tilledning tillsluttes serviceafbryder, som placeres ved tavlen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning Montagen planlægges med byggeledelsen. 4.6 Lysinstallationer Omfang Ombyggede boliger: Komplet ny lysinstallation.

20 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 20/30 Tilgængelighedsboliger: Komplet ny lysinstallation. Beboerrum kælder blok C: 3stk LED loftarmaturer, 2stk korrespondanceafbrydere, 6stk 230V stikkontakter jævnt fordelt i ledningskanal langs gul og monteret i panelunderlag. 1stk antenneudtag. Gange ved trappereposer: Armaturer placeres på væg. Væggene er blank murstensvæg, og installationernes udførelse skal aftales med tilsynet forinden udførelse. Øvrige boliger: Demontering af eksisterende lysinstallation i vægge i køkken og entre samt i loft i bad. Der udføres ny installation med dåser placeret i indklædning af ventilationskanal i køkken og i væg under nyt loft i entre samt downlight i nyt loft i bad Lokalisering I henhold til plantegninger Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Armaturer og lampesteders nøjagtige placering koordineres med byggeledelsen, vvs og tømmer Tilstødende bygningsdele VVS og tømmer Projektering.6.7 Undersøgelser Materialer og produkter Afbrydere leveres i fabrikat og type som LK type Fuga eller dertil tilsvarende Udførelse I tilgængeligheds boliger og i ombyggede boliger udføres komplet ny elinstallation. Installationerne udføres som skjult installation med dåser planforsænket i vægge og lofter. Indrilning i vægge skal ske lodret fra dåse til over loft. Hvor de med fordel kan føres i inddækninger udføres dette med brandtætning ved installationsgennemføringer i inddækning. I køkkener installeres tilslutningsdåser for spots under overskabe. Spots leveres af inventarleverandør, men tilsluttes under nærværende arbejde. Tilslutningsdåser monteres på bagsiden af overskab. I øvrige 159 boliger: 2stk lampesteder i køkken demonteres og flyttes til inddækning af ventilationskanal. 2stk lampested i entre demonteres og flyttes ned i væg. 3stk downlight i nyt loft. Installationen flyttes ned i nyt nedforskallet loft fra det eksisterende loft. Loftet er sænket ca 10cm.

21 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 21/30 Der skal medregnes ny installation fra den eksisterende installation frem til de nye lampesteder. I beboerrum i kælder blok C udføres installationerne i ledningskanaler langs gulv og med stikkontakter og udtag monteret i panelunderlag. Loftarmaturer monteres direkt på loft og tilsluttes i udløbsroset placeret på væg Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Fabrikantens data på produkter samt vedligeholdelsesanvisninger Planlægning Overensstemmelseserklæringer for de respektive rum med systeminstallation. 4.7 Belysningsarmaturer Omfang Levering, montering og tilslutning af belysningsarmaturer inkl. lyskilder Lokalisering I henhold til plantegninger Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Armaturernes nøjagtige placering koordineres med byggeledelsen og tømmer Tilstødende bygningsdele VVS og tømmer Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Armaturer leveres i fabrikat og type som angivet eller dertil tilsvarende: Adgangsveje i kælder til elevatormaskinrum og i maskinrum: Luminex type Codar RS 1x54W. Opholdsrum, kontor, gange i kælder blok B: Luminex type Matric-A3, 25W LED, 3000K. Opal. Toilet og vindfang blok B: Luminex type Fluxe 75, 11W LED. Frisør blok A: Luminex type Fluxe 75, 11W LED med dæmp. Depot ved frisør blok A: Luminex type Matric-A3, 25W LED, 3000K. Opal. Beboerrum blok C: Luminex type Matric-A3, 25W LED, 3000K. Opal.

22 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 22/30 Badeværelser: Daxtor Easy 2-Light med 5W LED, 3000K. Over spejl: Luminex type Z-Guide. 1x15W LED. 3000K Udførelse Armaturernes placeringer skal koordineres med ventilation og tømmer Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Fabrikantens data på produkter samt vedligeholdelsesanvisninger Planlægning Forinden montering af armaturerne skal deres placering være afstemt med øvrige installationer i loftet. 4.8 Lavspændingsinstallationer Omfang Udførelse af lavspændingsinstallationer i boliger og i kældre i henhold til tegninger og nærværende beskrivelse. Demontering og genmontering af ovenlys ABDL installation ved ovenlysene. Installering af serieforbundne røgalarmer i ombyggede boliger og i tilgængeligheds boliger. Installering af røgalarm i entre i øvrige 159 boliger Lokalisering. I henhold til tegninger Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Installationerne koordineres med tømmer, vvs og indretninger af køkken og badeværelser Tilstødende bygningsdele Murer, tømmer, maler og VVS Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Alle installationer føres skjulte i væg.

23 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 23/30 Endelig placering af stikkontakter og udtag i køkkener og badeværelser koordineres med indretningstegninger. Stikkontakters placeringer ved facader skal koordineres med rørføring til radiatorer. Der skal udføres fugning, hvor kabler gennembryder inddækninger og vægge således, at konstruktionerne brandmæssige egenskaber ikke forringes. Der skal sikres tætning af dåser i vægge mod installationer i naborum således, at lydgennemtrængning undgås. Fremføring af kabler i kabelbakker udføres således, at der er en klar adskillelse mellem elinstallationer, maskininstallationer og installationer for edb, telefon og antenne. Installation af stikkontakter for el-scootere i kælder udføres IP44 og som planforsænket installation. Eksisterende ovenlys ABDL installation ved ovenlysene i hver trappeopgang geninstalleres efter at være demonteret. Eksisterende komponenter genanvendes Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Fabrikantens data på produkter samt vedligeholdelsesanvisninger Planlægning 4.9 Hårde hvidevarer Omfang Levering og tilslutning af hårde hvidevarer inkl. bortskaffelse af emballage Lokalisering. I henhold til tegninger Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Arbejderne koordineres med inventarleverandør Tilstødende bygningsdele Køkkenelementleverandør og vvs Projektering Undersøgelser Hårde hvidevarers effektbehov Materialer og produkter

24 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 24/30 Evt. stikpropper ikke godkendt i Danmark skal udskiftes til godkendt type. Hårde hvidevarer leveres som nedenstående eller dertil tilsvarende produkter: Kogesektion: Elektrolux type EHH6540FOK Ovn: Elektrolux type EOB3000AOW Udførelse Montering og tilslutning udføres i henhold til specifikationerne på de respektive produkter. Evt. stikkontakter uden stikben for PE-tilslutning skal udskiftes til stikprop godkendt for Fuga stikkontakter. Schuko - adaptor accepeteres ikke Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Efter tilslutning afprøves produkternes funktioner D&V-dokumentation Fabrikantens data på produkter samt vedligeholdelsesanvisninger Planlægning 4.10 Dørtelefon - anlæg Omfang Demontering og genmontering af dørtelefonanlæg ved ombygningsboliger og tilgængelighedsboliger Lokalisering Boliger og indgangsdør fra terræn Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Installationen koordineres med tømmer Tilstødende bygningsdele Trappelystænding Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Dørtelefon ved hovedindgang og i boligerne demonteres og opbevares, indtil genmontering kan foretages.

25 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 25/30 Der udføres ny ledningstrækning fra hoveddør til de respektive boliger. Dørtelefon i boliger har tændfunktion for trappelys, som skal genetableres Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Anlæggets funktioner kontrolleres D&V-dokumentation Planlægning 4.11 Fiber-installationer Omfang Levering og installering af tomrør for fiber i samtlige boliger Lokalisering I henhold til tegninger Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Telefonanlæg og antenneanlæg Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Tomrør leveres som stålrør Udførelse Fra teknikskab hver bolig føres tomrør frem til kabelbakke i kælder. Tomrør skal være forsynet med træktråd Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

26 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 26/ Telefonanlæg Omfang Installation af telefonstikdåse i teknikskab i ombyggede boliger og i tilgængelighedsboliger. I øvrige 159 boliger fremføres tomrør fra kabelbakke i kælder til teknikskab i hver bolig Lokalisering Teknikskab i bolig Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Tilstødende bygningsdele Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Tomør fra teknikskab i hver bolig til kælder skal være stålrør Udførelse Tomrør føres fra teknikskab til kabelbakke i kælder. Tomrør skal være med træktråd Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning 4.13 Antenneanlæg Omfang Levering og installering af antenneinstallation i ombyggede boliger og i tilgængelighedsboliger Lokalisering Boliger og kælder Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Installationerne udføres i samarbejde med YouSee og byggeledelsen.

27 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 27/ Tilstødende bygningsdele Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Installationerne kables fra antennestik i stue frem til vist placering af antenneforstærker / fordeler i kældre Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der udføres kontrolmåling af samtlige kabler for dokumentation af overholdelse af de stillede krav til antenneanlægget D&V-dokumentation Målerapport med resultaterne for kontrolmålingerne Planlægning Installationernes udførelse planlægges i samarbejde med byggeledelsen Demonteringer Omfang Installationer i: Lokalisering Stikledninger, der udskiftes. Stigeledninger, der udskiftes. Terrænbelysning Fællestavler, der udskiftes. Ombyggede boliger Tilgængelighedsbolger. Dørpartier ved terræn. Dørtelefonanlæg. (Genmonteres). Lysinstallationer i kælder i blok A, hvor nye er angivet. Lysinstallationer i kælder i blok B, hvor nye er angivet. Lampeudtag i køkken, entre og bad i øvrige boliger. Installation for ABDL på ovenlys i trappeopgange. (Genmonteres) Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Ventilation og vvs Tilstødende bygningsdele Projektering

28 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 28/ Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Alle demonterede installationer fjernes fuldstændigt. Ved demontering af lysinstallationer i kælderrum som angivet, genetableres den nye lysinstallation med de eksisterende tændingsinstallationer. I øvrige boliger demonteres: 2stk lampesteder i køkken. Lampestederne genetableres i inddækning af ventilationskanal. 2stk lampesteder i entré. Lampestederne genetableres i væg under nyt loft. 1stk lampested i loft i bad. Lampested genetableres i nyt loft. I terræn demonteres og fjernes eksisterende armaturer på master. Eksisterende kabelinstallation demonteres ved fællestavle, hvor den nye installation tilsluttes Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning 4.15 Byggepladsinstallationer Omfang Levering og installering af byggepladsinstallationer i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger Lokalisering I henhold til byggepladsplan Tegningshenvisning I henhold til tegningsliste Koordinering Installationerne udføres i samarbejde byggeledelsen Tilstødende bygningsdele Projektering Egenprojektering af installationernes omfang Undersøgelser Materialer og produkter

29 Bygningsdelsbeskrivelse Side : 29/ Udførelse Installationerne udføres i henhold til Arbejdstilsynets anvisninger. Installationerne udføres således, at alle kabler er bundet op på master eller er nedgravet således, at der ikke forefindes kabler på jord. Hovedforsyningen tilsluttes efter nærmere aftale med NRGI i transformatorstation, hvorfra hovedforsyning fremføres på master langs Vorregårds Allé frem til hovedfordelingstavle ved skurby. Hovedforsyning må ikke trækkes gennem bygningerne. Ved hver kran placeres fordelingstavle, hvortil undertavler til opgangene tilsluttes. I hver opgang etableres undertavle Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol Der udføres løbende kontrol af installationernes tilstand D&V-dokumentation Planlægning

30 Arbejdsbeskrivelse Rev.dato: Udbudskontrolplan Side : 30/30 Paradigme for udbudskontrolplan for el Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter Kontrol af dokumentation 100% Afslutning af Eventuelle beregret projektering ninger er kontrolle- og fremsendt til byggeledelsen. 2 Kontrol af undersøgelser 2.1 Ledninger i terræn. 3 Materiale- og produktkontrol 3.1 Tavler Visuel kontrol 100% Løbende 3.2 Belysningsarmaturer Visuel kontrol 100% Løbende 4 Modtagekontrol 4.1 Tavler Visuel kontrol 100% Løbende 4.2 Belysningsarmaturer Visuel kontrol 100% Løbende 5 Udførelseskontrol 5.1 Kontrol af føringsveje Visuel kontrol 100% Løbende 5.2 Kontrol af hoved/gruppeledninger Visuel kontrol 100% Løbende 5.3 Kontrol af tilledninger. Visuel kontrol 100% Løbende 5.4 Kontrol af kraftinstallationer Visuel kontrol 100% Løbende 5.5 Kontrol af lysinstallationer Visuel kontrol 100% Løbende 5.6 Kontrol af jordingsanlæg og potentialudligning. Visuel kontrol 100% Løbende 5.7 Kontrol af indstøbningsdetaljer Visuel kontrol 100% Løbende 5.8 Kontrol af antenneinstallation Kontrol af målinger 100% Ved arbejdets afslutning 5.9 Kontrol af dørtelefoninstallation Visuel kontrol 100% Løbende 6 Slutkontrol 6.1 Funktionsafprøvning Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42

Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Aktivitetsplan El-arbejder afd. 42 Pos. nr. Aktivitet 1 Eks. 16A stikkontakt demonteres. Eks. 20mm PR i gulv der er fremført til stikkontakten, skæres over og forlænges til nyt udtag Eks. gruppeledninger

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5

Afd. 6, Vesterport ved AAB af 1938, Horsens SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 SPØRGSMÅL OG SVAR LISTE 2 (BILAG TIL SUPPLEMENTSBLAD NR. 02) Side 1/5 Spørgsmål GÆLDENDE FOR SAMTLIGE ENTREPRISER 00.1 00.2 00.3 00.4 Arbejdsbeskrivelse - byggeplads 01.1 01.2 01.3 01.4 ENTR. 11 - Nedbrydning

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 6.1 El-arbejder Kap.-side : 3.1-1 6.1.1. Generelle bestemmelser 6.1.1.1 Grundlag. Lys- og kraftinstallationer udføres for 3 x 400/230 V vekselstrøm. De omtalte installationer udføres i nøje overensstemmelse

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.4 El-arbejder Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1

Illorput 2100 112m² 12.06.2014 El-installationer 26-1 El-installationer 26-1 26 EL-INSTALLATIONER. 26.1.01 ARBEJDETS OMFANG Arbejdet omfatter alle de i nærværende beskrivelse med tilhørende tegninger specificerede installationer inkl. alle for opgavens fuldstændige

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

G. El-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 El- og svagstrømsinstallationsarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015

Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse Side : 1/7 1.4. EL-ENTREPRISEN 1.4.1 OMFANG Entreprisen omfatter: El-arbejder, omfattende stærk- og svagstrøm.2 Entreprisen omfatter Alle materialer og arbejdsydelser for fuldstændig

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - H ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE EL DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS Side : 1/48 Udarbejdet: BRM Kontrolleret: KLK Godkendt: HBO Kapitel

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade

TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN. ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade ODENSE KOMMUNE OG REALDANIA Fra gade til by omdannelse af Thomas B Thriges Gade Parkeringskælder etape 1 Fagentreprise TBT_BESK_ARB_EL_E_01_delområde 3_Arbejdsbeskrivelse EL EL-ENTREPRISEN Dato: 15.05.2014

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.19 El-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme

Kjellerup Fjernvarme Dato: Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning. PC Kjellerup Fjernvarme Dato: 2017.12.15 Arbejdsbeskrivelse F08 Tagpapdækning 0 1. Orientering... 2 1.1. Generelt... 2 1.2. Definitioner... 2 2. Omfang... 3 2.1. Generelt... 3 2.2. Bygningsdele... 3 2.3. Projektering... 3 2.4.

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler

Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler Lysbånd, rytterlys og atria med VELUX ovenlysmoduler modulært ovenlys 4.1 Orientering bips B2.285, Basisbeskrivelse glasfacader og tage er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan.

Byggestrøm og belysning i hele byggeperioden iht. tidsplan. 22.0 EL-INSTALLATION Arbejdet hører under el-entreprisen. 22.1 ARBEJDETS OMFANG 22.1.1 Arbejdet omfatter Komplet levering, montering og idriftsættelse af den på tegningerne viste og de i nærværende beskrivelse

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN (MA) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) F. MALERENTREPRISEN

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse

Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse Dato 2013-04-12 Atp ejendomme Nyropsgade 37, 4-6.sal Lejerforberedelse EL-ARBEJDER ARBEJDSBESKRIVELSE PLH arkitekter as Vermundsgade 38K 2100 København Ø Wessberg A/S Herlev Bygade 14, 2730 Herlev tlf.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS

UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS Solcelleanlæg, UDBUD EL-ENTREPRISEN SOLCELLEANLÆG 2014 Bygherre: HOLSTEBRO KOMMUNE 02 HOLSTEBRO RÅDHUS BESKRIVELSE EL-ENTREPRISEN Indholdsfortegnelse Side : 2/27 Udarbejdet: LO Kontrolleret: JBJ Godkendt:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Summationsark Initialer PRT/THB/TEK/JRD Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET

Læs mere

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen

Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Ibstrupparken III, renovering Arbejdsbeskrivelse, tagentreprisen Tagentreprisen Kapitel : 1. Arbejdsbeskrivelse tagdækning Kap.-side : 1.-1 Indholdsfortegnelse Dato : 2010.06.18 Kap.-side Version 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader med zinkoverflade 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for

Læs mere

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation.

Udarbejdelse og levering af fuldstændig driftsdokumentation af den samlede PDS installation. Freenet Danmark PDS tilbud Indledning. Nærværende tilbud omfatter projektering. levering, montering, tilslutning, afprøvning og idriftsættelse af installationer nævnt i udbudsmaterialet med tilhørende

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0

Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 Standard for udførelse af El-installationer på DTU Lyngby Campus Gældende for el. April 2016 Version 2.0 2016 Udgivet af: Rekvireres: DTU Campus Service, Energivej, Bygning 409, 2800 Kgs. Lyngby Mail:

Læs mere

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER

NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER DECEMBER 2012 NY KANTINE OG KOMPETENCECENTER ARBEJDSBESKRIVELSE ELARBEJDE Hou + Partnere Arkitekter A/S Adelgade 15 1304 København K tlf. 33 93 22 66 Steven Müller, Rådgivende Ingeniørfirma Kongevejen

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde

Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Arbejdsbeskrivelse 13. Blikkenslagerarbejde Hovedprojekt Rubow Arkitekter A/S Bredgade 25F 1260 København K E-mail: info@rubowarkitekter.dk Tlf.: 3369 1122 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/2 Udarbejdet:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING C. F. MØLLER HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING HOVEDENTRERISE A A.23 KØKKEN OG INVENTAR ARBEJDSBESKRIVELSE SAGSNR.: 25182-02 DATO:

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse...

Hovedentreprise Dato : Arbejdsbeskrivelse Betonelementer, montage Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16. Indholdsfortegnelse... Hovedentreprise Dato : 2015-10-2020 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.7.4 Kontroldokumentation...

Læs mere

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7

Fagentreprise Dato: 11-04-2013. Maler Side 1 af 7 Maler Side 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (00) Afrensning

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Tagbeklædning med Trapez:

Tagbeklædning med Trapez: Tagbeklædning med : Tagbeklædning, plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Arbejdet

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering

Herning Kommune. Arbejdsbeskrivelse. Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Herning Kommune Udskiftning af cirkulationspumpe for energioptimering Arbejdsbeskrivelse Udgivelses : 02.08.2013 Revideret: 02.08.2013 Udarbejdet : PP Kontrolleret : AS Godkendt : AS 1. august 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejds og bygningsdelsbeskrivelse 42 2.201 El arbejder Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 af 74 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Tagbeklædning med ClickFals:

Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning med ClickFals: Tagbeklædning, Falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende for arbejdet.

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE

UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE 30025 BIRKEDALSVEJ 27, PRØVESTENEN UDBUDSKONTROLPLAN NYINDRETNING TAGETAGE Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 07.04.2017 rev 00 Nyindretning tagetage Fagentrepriser Dato : 07.04.2017 Side : 1/10

Læs mere

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse...

Hoved-entreprisen: Dato: 2015.10.20 Arbejdsbeskrivelse - Elarbejde Rev.dato: 2016.01.15 Indholdsfortegnelse Side: 1/49. Indholdsfortegnelse... Indholdsfortegnelse Side: 1/49 RETTET IHT. SUPPLEMENTSBLAD OG SPAREKATALOG Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 4 1.1 Generelt... 4 2. Omfang... 5 2.1 Generelt... 5 2.2 Bygningsdele... 5 2.3 Projektering...

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder

Arbejdsbeskrivelse Konstruktionsarbejder ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Side 1 af 8 ATP Ejendomme Butik - Møntergade 19 Smedeentreprisen Dato: 2014.11.03 Indhold Indholdsfortegnelse 01.2. Omfang...

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.20 - Elevator 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree 1. Anstilling 2. Overført fra fordelingsliste nr. 1 side

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/18 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.3 Projektering... 4 2.7 Kvalitetsledelse...

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9

Sag: Slagelse Gymnasium Sag nr.: Dato: Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Entreprise: STÅLARBEJDET Side: 1 af 9 Indholdsfortegnelse OMFANG 2 Generelt...2 Normer og forskrifter...2 Arbejdets omfang...2 Bygningsdele...4 Projektering...4 Byggeplads...4 Indretning og drift...4 Vejrligsforanstaltninger...4

Læs mere

LEGO Kornmarken Brandsektionering

LEGO Kornmarken Brandsektionering RÅDGIVENDE INGENIØRER LEGO Kornmarken Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 Hovedentreprise BD - Bygningsdelsbeskrivelser 26.6.2015 HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Kløvervej

Læs mere