Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)"

Transkript

1 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2018 Frist den 13. februar 2018 kl

2 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse af ansøgninger om tilskud under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Runde I 2018 Denne indkaldelse er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, GUDP-sekretariatet Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet GUDP sekretariatet Augustenborg: Augustenborg Slot Augustenborg København: Haraldsgade Kbh. Ø. Side 2

3 Indhold Indkaldelse af ansøgninger og midler til rådighed... 4 Vigtig information i forbindelse med indkaldelsen... 4 Formål, baggrund og rammer for GUDP... 5 GUDP s lov og bekendtgørelse... 5 GUDP s formål og strategi... 6 Ansøgningsmateriale... 7 Hvem kan søge?... 7 Hvad kan du søge tilskud til?... 8 Hvad ydes der ikke tilskud til?... 8 Projekttyper... 8 Finansiering og kommercielle forhold... 9 Kommunikation Prioritering af ansøgninger GUDP s otte parametre Procedure for sagsbehandling af ansøgninger Side 3

4 Indkaldelse af ansøgninger og midler til rådighed Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) indkalder ansøgninger om tilskud til projekter, der udvikler og/eller demonstrerer forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, der på samme tid understøtter både grøn og økonomisk bæredygtighed. Indkaldelsen dækker både ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter. Udviklings- og demonstrationsprojekter kan søge et samlet tilskud på 0,25-15 mio. kr. Netværksprojekter kan søge et samlet tilskud på 0,25-2 mio.kr. Uddeling af tilskud sker under forbehold for Folketingets endelige godkendelse af Finansloven Overordnet økonomisk ramme Der udbydes en pulje på ca. 86 mio. kr. i runde I Som udgangspunkt reserveres 90 pct. af rundens midler til store projekter, 5 pct. til små projekter op til 2 mio. kr. og så vidt muligt 5 pct. af midlerne til netværk. Den endelige fordeling afhænger af kvaliteten af ansøgningerne. Formkrav For at komme i betragtning skal ansøgningstidsfristen og formkravene, der bl.a. fremgår af denne indkaldelse samt tilhørende vejledning være opfyldt. Du finder indkaldelse, vejledning og ansøgningsskemaer på GUDP s tilskudsguide på hjemmesiden. Vigtig information i forbindelse med indkaldelsen Ansøgningsfristen er tirsdag d. 13. februar 2018 kl Ansøgninger skal være modtaget senest kl Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive behandlet uanset, hvornår at de måtte være afsendt. Vær her opmærksom på, at der kan være forsinkelse fra afsendelsestidspunktet til ansøgningen modtages i GUDP. Vi gør ligeledes opmærksom på, at mails med en samlet filstørrelse over 25 MB ikke kan håndteres af vores servere. Tidspunkt for oplysning om tilsagn og afslag Tilsagn og afslag forventes meddelt senest den 15. juni Ansøgningsskemaerne samt vejledning Ansøgningsskemaerne og vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne kan findes på hjemmesiden under Skema og vejledning. GUDP informationsmøder Der afholdes informationsmøde i Vejle den 9. januar Du vil her have mulighed for at høre mere om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaerne, samt få mulighed for sparring om dit projekt fra GUDP sekretariatet. Hold øje med hjemmesiden for yderligere information og tilmelding. Sparring om projektidéer Hvis du ikke har mulighed for at deltage i GUDP s informationsmøde, tilbyder sekretariatet sparring om projektidéer ved indsendelse af en 1-sidet projektbeskrivelse. Du finder den skabelon, du skal bruge til Side 4

5 projektbeskrivelsen på hjemmesiden under Om tilskuddet. Projektbeskrivelsen skal sendes via til GUDP-sekretariatet: Du skal påregne op til 2 ugers behandlingstid. Sprog Ansøgningen kan skrives på både dansk eller engelsk. Der er dog krav til, at der skal være en kort dansk projektbeskrivelse i Skema A, samt at Skema E, der vedrører projekter med forskningsfaglig andel, skal udfyldes på engelsk. Indsendelse af ansøgninger Ansøgningen sendes via til GUDP-sekretariatet: Vejledningen til denne rundes indkaldelse beskriver i detaljer, hvad en komplet ansøgning skal indeholde. Kvittering for modtagelse af ansøgning GUDP-sekretariatet sender i løbet af få dage et kvitteringsbrev, som bekræfter, at vi har modtaget ansøgningen. Ansøgninger kan afvises En ansøgning kan afvises, hvis den ikke er i overensstemmelse med lov og bekendtgørelse om GUDP og de krav, der fremgår af denne indkaldelse, den tilhørende vejledning samt hvis tidsfristen ikke er overholdt. Andre tilskudsordninger Der findes en række tilskudsordninger inden for fødevaresektoren, der yder tilskud til forskning, udvikling, demonstration og/eller markedsmodning. Ansøgere bør overveje hvilken tilskudsordning, der er mest relevant. Oversigter over andre tilskudsordninger kan findes på bl.a. vaekstguiden.dk og lbst.dk. Der gøres særligt opmærksom på Det er foretaget følgende større indholdsmæssige ændringer ved denne ansøgningsrunde: Til netværksprojekter yders der kun tilskud til den juridiske person, der driver netværket. Der kan ydes tilskud til materielle og immaterielle aktiver til etablering og tilskud til driftsudgifterne til administration af netværket. Oplysning om samarbejde med InnovationDanmark databasen. Derudover er der foretaget sproglige opdateringer af materialet i forhold til tidligere ansøgningsrunder. Vi opfordrer til, at du læser denne indkaldelse samt Vejledning til udfyldelse af ansøgningsmateriale til GUDP ansøgningsrunde I 2018 igennem forud for udarbejdelse af ansøgning. Vi opfordrer endvidere til, at du også orienterer dig i Vejledning om udbetaling af tilskud under GUDP, som du finder på hjemmesiden under Skema og vejledning, og vejledning om tilbagebetaling af tilskud, inden du indsender ansøgning. Formål, baggrund og rammer for GUDP GUDP s lov og bekendtgørelse Lovgrundlaget for tilskudsordninger under Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) kan findes på Retsinformations hjemmeside og på GUDP s hjemmeside. Gældende lov og bekendtgørelse finder du her: Lovbekendtgørelse nr. 23 af 4. januar 2017 Side 5

6 Bekendtgørelse nr af 13. september 2017 GUDP s formål og strategi Det er formålet med GUDP at yde tilskud til realisering af gode idéer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Det ønskes, at GUDP projekter på én og samme tid skal understøtte grøn og økonomisk bæredygtighed. Dette kalder GUDP den dobbelte bundlinje. GUDP lægger ved prioritering af projekterne vægt på, at projekterne har nyhedsværdi, effekt og relevans. Ambitionen om at sammentænke grøn og økonomisk bæredygtighed til grøn omstilling kan udtrykkes ved følgende formel: Grøn Bæredygtighed + Økonomisk Bæredygtighed = Grøn Omstilling Grøn Bæredygtighed har fokus på miljø, klima, natur, kvalitet, bæredygtig ressourceudnyttelse, fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd. Økonomisk Bæredygtighed har fokus på provenu, samfundsøkonomisk effekt og merværdi pr. råvare, som understøtter vækst og konkurrenceevne. Læs mere om GUDP s Strategi for og Handlingsplan for 2018 på hjemmesiden. Af strategien kan du se mere om de otte parametre, der skal sikre grønne og økonomiske bæredygtighedseffekter i fødevareerhvervet. Disse otte parametre bruges i prioriteringen af ansøgninger. Projektidéer formuleres af ansøger GUDP har udpeget otte parametre, der kan bidrage til en grøn omstilling i fødevareerhvervet. De er fremstillet i GUDP s spiderweb. Det er op til dig, som ansøger, at udpege de konkrete udfordringer og løsninger for projektet. Ud fra de beskrevne rammer skal du dermed definere din projektidé, så projektet bidrager til løsning af væsentlige udfordringer for de danske fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhverv og til de generelle fødevare-, erhvervs- og miljøpolitiske målsætninger. Konkrete resultater med effekt For at opnå tilskud fra GUDP er det en forudsætning, at projektet skaber konkrete resultater, og at disse kan kvantificeres og så vidt muligt dokumenteres i ansøgningen. I ansøgningen skal det således sandsynliggøres, at støttebeløbet resulterer i en direkte gevinst eller en afledt målbar effekt. Kravene til kvantificering og dokumentation af forventede effekter gælder ikke for netværksprojekter. Kommerciel udbredelse og forretningsplan Tilskud fra GUDP ydes med henblik på, at projekterne efterfølgende fører til kommerciel udbredelse af resultaterne, og der skal derfor udarbejdes forretningsplan(er) som en del af ansøgningen. Forretningsplan(erne) er en vigtig del af ansøgningen. Fokus på hele værdikæden GUDP har fokus på hele værdikæden og lægger vægt på, at projekterne har deltagelse fra flere led i værdikæden, f.eks. produktions-, forarbejdnings-, afsætnings- og transportleddet. Side 6

7 Brobygning i fødevaresektoren GUDP ønsker at styrke brobygning, samarbejde og vidensdeling mellem forskere, virksomheder, landmænd og fiskere, samt aktører fra andre sektorer med ekspertise, som er til gavn for hele fødevaresektoren. Forskning og forankring af viden i projektet Forskning kan indgå i GUDP-projekter, når den er et relevant middel til at opnå konkrete udviklings- og demonstrationsmål, der fremmer en veldokumenteret vej frem mod markedet. GUDP prioriterer, at projekter, der er medfinansieret af offentlige forskningsmidler, i høj grad involverer og engagerer erhvervet som aktiv partner. Endvidere stiller GUDP s strategi krav om, at vidensinstitutioner dokumenterer deres engagement i projekterne ved at bidrage økonomisk med 10% egenfinansiering til forskningsdelen. Internationalt samarbejde når det giver merværdi Der er mulighed for at gøre brug af internationale samarbejdspartnere og underleverandører, når det kan tilføre et projekt merværdi. Se nedenfor under hvem kan søge. Ansøgningsmateriale Ansøgningsskemaerne og vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaerne kan findes på hjemmesiden under Skema og vejledning. Bilag, der sendes med ansøgningen ud over det, der er nævnt nedenfor, vil ikke indgå i sagsbehandlingen. En ansøgning består af: Skema A: Hovedansøgningsskema Skema B: Budgetskema og Gantt-diagram Skema C: Deltagerskema Skema D: Ekstra forretningsplan Skema E: Beskrivelse af projektets forskningsandel Skema F: Samarbejdsaftaler for netværksprojekter CV er for projektleder og relevante nøglepersoner Op til 4 siders bilag f.eks. illustrationer, tekniske tegninger eller uddybende udregninger af projektets effekter. Hvem kan søge? Målgruppen for GUDP-ordningen kan være følgende aktører inden for fødevareerhvervet: Private virksomheder Producenter Iværksættere Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter Forskningsinstitutioner Tilskud fra GUDP kan søges af virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og forskningsinstitutioner, som alle skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR.dk). Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, brancheorganisationer, foreninger samt selvejende institutioner betragtes i tilskudsmæssig sammenhæng som private virksomheder. Der kan ikke ydes tilskud til udenlandske forskningsinstitutioner eller virksomheder, men de kan indgå i et projekt som eksterne rådgivere. Side 7

8 Hvad kan du søge tilskud til? Du kan søge tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter (med eller uden forskningsandel) og til netværksprojekter. Projektet skal resultere i både grønne og økonomiske bæredygtighedseffekter. GUDP yder tilskud til udvikling af nye: Teknologier Redskaber Produktionssystemer Analysemetoder Processer Produkter Management- og logistikløsninger Hvad ydes der ikke tilskud til? GUDP yder bl.a. ikke tilskud til følgende aktiviteter: Opbygning af innovationskompetencer Uddannelses- kursusaktiviteter og lignende Markedsføring og testmarkedsføring Kollektive generiske kampagner Særlige innovationsaktiviteter (lån af personale) Rene forskningsprojekter Rene investeringsprojekter Deltagere der ikke har et dansk CVR-nummer Projekttyper Du kan under GUDP søge midler til følgende typer projekter: Udviklings- og demonstrationsprojekt med eller uden forskningsandel (varighed maks. 4 år) Netværksprojekter (varighed 1-2 år) Udviklings- og demonstrationsprojekter med eller uden forskningsandel 1 Udviklings- og demonstrationsprojekter er projekter, hvor én eller flere deltagere gennemfører en række indbyrdes afhængige og understøttende aktiviteter som f.eks.: Udviklingsaktiviteter, herunder aktiviteter knyttet til udvikling af nye teknologier, prototyper og gennemførsel af nødvendige tests under praktiske forhold. Demonstrationsaktiviteter, der formidler viden om anvendelsen af forsknings- og/eller udviklingsaktiviteter. Demonstrationsaktiviteter må ikke forveksles med markedsføring af konkrete produkter eller ydelser. Demonstrationen omhandler videnskabelig eller teknisk viden og lignende, der ikke virker konkurrenceforvridende. Det betyder, at 1) Alle interesserede skal have adgang til den demonstrerede viden og/eller praksis, og 2) Demonstrationen omhandler ikke konkrete produkter eller ydelser, som skal købes, for at det bliver muligt at udnytte den demonstrerede viden og/eller praksis. Anvendelsesorienterede forskningsaktiviteter, der er nødvendige for at opnå udviklings- og demonstrationsmål. 1 For definitioner af projekttyper mv. henvises til bekendtgørelsens kapitel 2, 3 her. Side 8

9 Netværksprojekter Formålet med netværksprojekter er at kortlægge barrierer og erhvervsmæssige perspektiver og potentialer for innovation inden for et afgrænset område. Aktiviteterne i et netværk er afklaring og kortlægning. Egentlige forsknings- og innovationsaktiviteter indgår ikke i netværk. Der ydes tilskud til den juridiske person, der driver netværket. Der ydes tilskud til materielle og immaterielle omkostninger ved etablering samt til driftsudgifter i form af personale og administration i tilknytning til aktivering og driften af netværket. Netværksprojekter har til hensigt at skabe grundlag for at igangsætte et længerevarende, tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem aktørerne med henblik på senere projekter. Netværk skal bestå af aktører fra forskellige dele af værdikæden eller af aktører, der går på tværs af etablerede værdikæder. GUDP opfordrer til, at aktører uden for fødevaresektoren deltager, hvis det giver merværdi for aktørerne fra fødevaresektoren. Finansiering og kommercielle forhold Aktiv og finansiel deltagelse i projekter GUDP ønsker at fremme samarbejde på tværs af aktører og områder for at styrke vidensspredning. Derfor lægger GUDP vægt på aktiv og finansiel deltagelse fra erhvervslivet og vidensinstitutioner. GUDP stiller derfor krav om, at vidensinstitutioner dokumenterer deres engagement i projekterne ved at bidrage økonomisk med en medfinansiering på 10 pct. af deres andel af projektomkostningerne. Endvidere lægger GUDP vægt på, at virksomheder, der forventer at opnå en øget indtjening som følge af projektresultaterne, bidrager økonomisk med medfinansiering. Tilskudssatser EU s statsstøtteregler udgør overordnet rammerne for tilskudssatserne. Det er vigtigt at anvende de korrekte satser, da for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales med renter. Ud fra projektform, aktivitetstype og virksomhedsstørrelse kan den maksimale tilskudssats bestemmes (se tabel 1). Støtteberettigede udgiftsposter og omkostninger Du kan læse, hvilke udgiftsposter, der er tilskudsberettigede i vejledningen til udfyldelse af Skema B. Kommerciel tilbagebetaling I de tilfælde, hvor en kommerciel udnyttelse af resultaterne giver tilskudsmodtageren et nettoprovenu over en periode på 3 år efter projektets afslutning, skal der i visse tilfælde ske tilbagebetaling 2. Tilbagebetalingen kan ikke overstige tilskuddets størrelse. For yderligere oplysninger herom henvises til Vejledning om tilbagebetaling af tilskud, som findes På GUDP s hjemmeside. Særligt for gartnerier Gartnerier og gartnerivirksomheder, der er medlem af en producentorganisation, som modtager støtte til forskning og udviklingsaktioner i driftsprogrammet, kan ikke modtage støtte fra GUDP til samme aktionstyper, uden at støtten til producentorganisationens pågældende aktionstype bortfalder. 2 Jf. 41 i bekendtgørelse nr af 13. september 2017 Side 9

10 Tabel 1. Maksimale tilskudssatser for GUDP-projekter Virksomhedsstørrelse Forsknings- og vidensformidlingsorganisationer * Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder ** Projektform Individuel Samarbejde * Individuel Samarbejde * Individuel Samarbejde *** Aktivitetstype Anvendt forskning 90 pct. 70 pct. 80 pct. 60 pct. 75 pct. 50 pct. 65 pct. Udvikling 90 pct. 45 pct. 60 pct. 35 pct. 50 pct. 25 pct. 40 pct. Demonstration 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. 70 pct. Netværk 50 pct. 50 pct. 50 pct. 50 pct. * Brancheorganisationer og lignende samt private forsknings- og vidensformidlingsorganisationer betragtes som store virksomheder ved fastsættelse af maksimale tilskudssatser. Reglen kan fraviges, hvis der fremlægges dokumentation for, at organisationen eller institutionen (hele organisationen eller institutionen) opfylder EU.Kommissionens definition af små eller mellemstore virksomheder. ** For store virksomheder gælder endvidere, at samarbejdet skal være med enten en lille virksomhed eller en forskningsinstitution. Hvis der indgår en forskningsinstitutionen i samarbejde med en stor virksomhed, skal forskningsinstitutionen have minimum 10 pct. af det samlede projektbudget. *** I samarbejdsprojekter må ingen enkelt virksomhed have mere end 70. pct. af det samlede projektomkostninger. Projektets resultater skal formidles bredt gennem konferencer, publikationer, open access-samlinger, gratis software eller open source-software. Dette gælder dog ikke fortrolige oplysninger. Forretningsplan Som en del af projektansøgningen skal der udarbejdes en selvstændig forretningsplan for hvert resultat, som i projektet måtte have et kommercielt potentiale og formål. Forretningsplanen skal give et overblik over forretningsmodel, organisation og økonomi i de(t) påtænkte produkter. Indholdet af forretningsplanen skal være baseret på fakta med henvisninger til relevante kilder. Det er vigtigt at understøtte med data, som beskriver f.eks. markedsstørrelse og vækstrater. Netværk forventes at have erhvervsmæssige perspektiver og forventes indirekte at understøtte disse perspektiver for en sektor, et teknologiområde eller lignende. Netværk skal dog ikke lave forretningsplaner. Se mere om forretningsplaner via dette link samt i Vejledning til udfyldelse af GUDP ansøgningsskemaerne (A28-A32), der findes på hjemmesiden under Skema og vejledning. Kommunikation Kommunikationsplan Som en del af projektbeskrivelsen skal ansøger udarbejde en kommunikationshandlingsplan for projektet. Handlingsplanen skal forholde sig til, hvem, der har interesse i projektets idé og resultater, samt hvordan der kommunikeres og vidensdeles til relevante målgrupper. Side 10

11 Projektbeskrivelser på GUDP s hjemmeside GUDP ønsker at udarbejde projektbeskrivelser af de projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud. Projektbeskrivelsen indeholder en beskrivelse af projektet, eventuelt citater til pressebrug og billeder af projektet. Projektbeskrivelserne vil blive offentliggjort på GUDP s hjemmeside, ligesom den vil blive brugt i forbindelse med eventuelle journalistiske omtaler af projektet i dagspressen. Der vil ikke ske offentliggørelse af fortrolige dele af projekterne 3. Se eksempler på projektbeskrivelser på hjemmesiden. Se i øvrigt nedenfor under offentliggørelse. Statusrapportering om fremdrift i GUDP projekter Alle GUDP projekter skal årligt udarbejde en statusrapport pr. 1. juli om resultater og fremdrift i projektet samt en slutrapport senest 3 mdr. efter projektet er afsluttet. GUDP sekretariatet har endvidere mulighed for at udbede sig en observatørpost i projektets styregruppe eller i en følgegruppe for en klynge af beslægtede projekter. 3 Vurderingen af, hvorvidt der er tale om fortrolige oplysninger sker efter gældende forvaltningsretlige regler. Side 11

12 Prioritering af ansøgninger GUDP prioriterer projekter, der har fokus på både grønne og økonomiske effekter i det danske fødevareerhverv. Effekterne vurderes ud fra otte definerede bæredygtighedsparametre, der skal være med til at bidrage til en grøn omstilling. De otte bæredygtighedsparametre er visualiseret i et spiderweb nedenfor, hvor du også finder en kort parameterbeskrivelse. For nærmere parameterbeskrivelse se venligst GUDP s ansøgningsvejledning. Udover nedenstående parametre lægger GUDP også vægt på, at projekterne har nyhedsværdi og relevans, samt skaber vækst og beskæftigelse til gavn for det danske fødevareerhverv, og at der er deltagelse fra flere led i værdikæden. GUDP s otte parametre De fem grønne bæredygtighedsparametre Minimere næringsstofoverskuddet Projektets bidrag til reduktion af kvælstof- og fosforoverskud pr. hektar eller pr. dyreenhed under forudsætning af efterfølgende udbredelse. Side 12

13 Reducere pesticidanvendelsen Projektets bidrag til reduktion i standardbehandlinger af pesticid pr. hektar (behandlingshyppighed) under forudsætning af efterfølgende udbredelse. Begrænse klimapåvirkningen Projektets bidrag til reduktion i udledning af klimagasser (CO2-ækvivalenter) under forudsætning af efterfølgende udbredelse. Bæredygtig ressourceudnyttelse Projektets bidrag til bæredygtig ressourceudnyttelse, herunder ressourceoptimering af fødevareproduktionen set som absolut værditilvækst pr. input. Fødevaresikkerhed, human sundhed og dyrevelfærd de særlige danske konkurrenceparametre Fødevaresikkerhed: Projektets bidrag til fødevaresikkerheden, herunder reduktion i fødevareafledte sygdomme, øget mulighed for at producere sikre fødevarer samt reduktion af sundhedsskadelige stoffer. Human sundhed: Projektets bidrag til human sundhed, herunder forbedringer i ernæringsrigtigheden i fødevarer, energiindtag, næringsstoffer og kosttilskud. Dyrevelfærd: Projektets bidrag til forbedring af dyrevelfærd for produktionsdyr, herunder sundhed, ernæring, naturlig adfærd samt fraværet af smerte, frygt og stress. De tre økonomiske bæredygtighedsparametre Videre økonomisk effekt Projektets potentiale i forhold til udbredelse i sektoren, samt de samfundsøkonomiske effekter, som outputtet måtte kaste af sig efter evt. udbredelse. Projektets provenu Det økonomiske afkast, som projektets tilskudsmodtagere samlet har akkumuleret for år 1, 2 og 3 efter projektets afslutning. Kvalitet & merværdi pr. råvareenhed Den merværdi projektet kan tilføre en given råvare, herunder bl.a. kvalitetsløft skaleret med udbredelsen/mængden. Ikke alle parametre er relevante for alle projekter, og et projekt vil udover projektets bæredygtighedsparametre også blive vurderet på projektets relevans og nyhedsværdi. Ansøger skal tilstræbe, at fokus og forbedring på ét område ikke har den konsekvens, at et andet område tilsvarende forværres. Oplysning af projektets effekter Ved beskrivelsen af et projekts bidrag på de forskellige parametre er det vigtigt at angive udgangspunktet, så projektets bidrag kan identificeres og kvantificeres. Det er ansøger selv, der skal angive, hvordan situationen på området er lige nu, og hvordan projektet kan bidrage til forbedringer. Netværksprojekter forventes ikke på kort sigt at bidrage med konkrete løsninger på de udfordringer, der eksisterer i fødevaresektoren og behøver derfor ikke angive målbare effekter. De vil derfor blive vurderet på de perspektiver og potentialer, de har for at fremme ny udvikling i samspillet mellem grøn og økonomisk bæredygtighed, hvilket skal beskrives. Side 13

14 Særligt risikofyldte projekter GUDP yder også tilskud til projekter, der indeholder visse risici, men til gengæld har tilsvarende store potentialer. GUDP kan yde tilsagn om tilskud, der er betinget af, at ansøger udarbejder en supplerende gennemførlighedsundersøgelse, der yderligere skal afdække projektets risici og sikre, at de potentielle gevinster er tilstrækkeligt belyst. Ansøgere, der anmodes om at gennemføre gennemførlighedsundersøgelser, vil få besked af GUDP-sekretariatet og blive oplyst om de nærmere betingelser. Procedure for sagsbehandling af ansøgninger Behandlingen af indkomne ansøgninger vil ske på grundlag af det indsendte materiale. De otte parametre, der bruges til at vurdere projektets grønne og økonomiske bæredygtighedseffekter, indgår i den konkrete vurdering af ansøgningerne. Derudover lægges der bl.a. vægt på projektets nyhedsværdi, relevans og faglige kvalitet, samt forankring i erhvervet. På dette grundlag, samt i forhold til ansøgningsrundens økonomiske ramme, vælger bestyrelsen et antal ansøgninger, der vil modtage tilsagn om tilskud. GUDP s mulighed for indhentning af faglig rådgivning under sagsbehandlingen Under sagsbehandlingen er det muligt for GUDP-sekretariatet at indhente faglig rådgivning fra eksterne sagkyndige. GUDP-sekretariatet sørger for, at de eksterne sagkyndige ikke er inhabile, og de pålægges fortrolighed i forbindelse med behandlingen af ansøgningsmaterialet. GUDP-sekretariatet kan også under sagsbehandlingen rette henvendelse til projektleder medopklarende spørgsmål. Forskningsfaglig vurdering For projekter ansøgt med forskningsandel vil Innovationsfonden blive anmodet om at foretage en forskningsfaglig vurdering af ansøgningens forskningsandel. Hvis din ansøgning indeholder forskning, skal du i Skema E redegøre for ansøgningens forskning indhold, herunder forskningsandelens problemformulering, forskningshypotese, forskningsmæssige state of the art, teoretiske grundlag, metode, timing, resultater, risici, samt projektdeltagernes forskningsmæssige kvalifikationer. Skema E skal indsendes som særskilt fil dvs. at CV er skal vedhæftes særskilt selvom de også er vedhæftet i hovedansøgningen. Oplysningerne til den forskningsfaglige vurdering skal udformes, som en selvstændig redegørelse om forskningen og skal skrives på engelsk. Hvis Innovationsfonden vurderer forskningen som ikke-støtteværdig, kan GUDP ikke støtte den del af projektet, der indeholder forskning. Hvorvidt den resterende del af projektet vil kunne støttes som et selvstændigt projekt vurderes på baggrund af de beskrevne parametre, og hvorvidt disse er opfyldt uden forskningen. Det er alene ansøgers ansvar at angive, om et projekt indeholder forskning. Hvis et projekt indeholder forskning uden at være ansøgt med forskning, vil projektet ikke blive vurderet af Innovationsfonden. GUDP vil derfor ikke kunne yde tilskud til ansøgningens forskningsaktiviteter, og ansøgningen vil blive betragtet som mangelfuld. Partshøring ved forskningsfaglig vurdering I de tilfælde, hvor der indhentes ekstern faglig rådgivning, herunder forskningsfaglig rådgivning fra Innovationsfonden, og vurderingen er til ugunst for ansøger, får ansøger i en partshøring mulighed for at kom- Side 14

15 mentere den eksterne vurdering. Det sker med henblik på at afklare, om den eksterne vurdering er baseret på misforståelser i forhold til ansøgningen. Et partshøringssvar kan give anledning til, at partshøringssvaret forelægges den/de, der har foretaget den eksterne faglige rådgivning med henblik på at afklare eventuelle misforståelser. Den eksterne faglige rådgivning vil indgå som en del af GUDP-bestyrelsens beslutningsgrundlag. Fortrolighed Ansøgningerne behandles fortroligt inden for rammerne af gældende lovgivning om offentlighed i forvaltningen. Offentliggørelse Efter modtagelsen af ansøgninger forbeholder GUDP-sekretariatet sig ret til at offentliggøre en liste over indkomne ansøgninger. Når bestyrelsen har truffet afgørelse om, hvilke projekter, der ydes tilsagn til offentliggøres en liste med projekttitler, tilskudsbeløb og tilskudsmodtagere på GUDP s hjemmeside. Vi vil endvidere offentliggøre følgende oplysninger; hvilke projekter, der har fået tilskud eller afslag, projekttitel, navne og CVR-nummer på projektdeltagere og projektets tidsforløb. Tilskudsbeløbenes størrelse og medfinansiering kan fremgå totalt og/eller fordelt på de enkelte deltagere. Vi samarbejder med InnovationDanmark databasen, der er en database for forskere m.v. med oplysninger om alle statslige forsknings- og innovationsvirkemidler. Her videresender vi projekttitel, bevillingsstatus, ansøgningsår, projektets start og slutdato, CVR nr., organisation/virksomhedstype samt tilsagn/budget pr. projekt og pr. deltager. Der sker desuden indberetning af de lovpligtige oplysninger til EU Kommissionens Statsstøtteregister 4. 4 se nærmere under Erhvervsstyrelsens hjemmeside under EU statsstøtteregistrets indberetningssystem. Side 15

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til GUDP ansøgningsrunde I 2017 Frist den 21. marts 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Indkaldelse

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 5. juli 2016 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfristen er den 7. september 2016 kl. 12:00

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Indkaldelse af ansøgninger til: Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Til udviklings- og demonstrationsprojekter, samt netværk Ansøgningsfrist er den 2. september 2015 kl. 12:00

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering Frist den 27. september 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til Månegrisens modelstald i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Ansøgningsrunden gennemføres i 2 faser: Fase 1: ansøgning om prækvalifikation og ansøgning om tilskud

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM

STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM STRATEGI 2015-18 GRØNT UDVIKLINGS- OG DEMONSTRATIONSPROGRAM MISSION GUDP yder tilskud til ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling, hvor alle projekter

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET

DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET Grønt Udviklings- og Demonstrations Program DEN GODE ANSØGNING V. NILS ESBERN BRYNDUM, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER OG AKTIVITETSTYPER

Læs mere

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde

DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET. Informationsmøde DEN GODE ANSØGNING V. PHILIP BRASK MADSEN, GUDP-SEKRETARIATET 1 Oversigt VIGTIGSTE ÆNDRINGER I ANSØGNINGSMATERIALET FRA TIDLIGERE RUNDER PROJEKTVURDERING OG PRIORITERING (GUDP SPIDERWEB) EFFEKTSKEMA PROJEKTTYPER

Læs mere

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Den gode ansøgning. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Den gode ansøgning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Oversigt Nyt i forhold til sidste ansøgningsrunde Projekttyper og aktivitetstyper Tilskudssatser Budgetskema Gantt diagram Vurderingskriterier,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 10.00-10.05 VELKOMST v. Pernille Svindt Lentfer, teamleder

Læs mere

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011

Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram. Strategi og Handlingsplan 2011 Grønt GrøntUdviklings- Udviklings-og og Demonstrationsprogram Demonstrationsprogram Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 MISSION 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram. Handlingsplan Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Handlingsplan 2012 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 3. marts 2015

Læs mere

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE, AUGUST 2014. Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Den Gode Ansøgning v. Philip Brask Madsen, GUDP-sekretariatet Oversigt Målrettede indsatser i GUDP ordningen Projektprioritering GUDP Spiderweb Effektskema Projekt- og aktivitetstyper Demonstration Projektoplysninger

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017

Velkommen til informationsmøde. 1. ansøgningsrunde 2017 Velkommen til informationsmøde 1. ansøgningsrunde 2017 Velkomst og introduktion Pernille Svindt Lentfer, Teamleder i GUDP sekretariatet Program 9.30-10.00 REGISTRERING Kaffe og morgenmad 10.00-10.05 VELKOMST

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2017

GUDP Handlingsplan 2017 GUDP Handlingsplan 2017 Indledning Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2017. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2017, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016

Velkommen til informationsmøde. 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkommen til informationsmøde 2. Ansøgningsrunde 2016 Velkomst og introduktion Philip Brask Madsen, teamleder i GUDP sekretariatet 09.30-10.00 REGISTRERING/ Kaffe, morgenmad og faglig sparring om projekter.

Læs mere

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016.

Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. HANDLINGSPLAN 2016 INDLEDNING Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin Handlingsplan 2016. Handlingsplanen sætter rammerne for GUDP s indsats i 2016, herunder ansøgningsfrister

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 2.2 (Organic RDD 2.2) 2016-2018 Vækst,

Læs mere

GUDP Handlingsplan 2018

GUDP Handlingsplan 2018 GUDP Handlingsplan 2018 1 INDLEDNING Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) præsenterer hermed sin handlingsplan for 2018. Handlingsplanen sætter rammen for GUDP s indsats i 2018, herunder ansøgningsrunder

Læs mere

Strategi og Handlingsplan 2011

Strategi og Handlingsplan 2011 Strategi 2011-13 og Handlingsplan 2011 Bæredygtighed, effektivitet og værdiløft i fødevareerhvervet 1 Mission 2011-13 GUDP skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 27. marts 2013

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 5. februar 2014

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 18. september

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter, netværksprojekter samt projekter til økologisk sortsudvikling

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) NaturErhvervstyrelsen Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 10. september

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) FødevareErhverv Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 21. september 2011

Læs mere

Vækst, troværdighed og robuste systemer i økologiske jordbrug, akvakulturer og fødevaresystemer

Vækst, troværdighed og robuste systemer i økologiske jordbrug, akvakulturer og fødevaresystemer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen OPSLAG Indkaldelse af ansøgninger til Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram 2 (Organic RDD 2) 2014-2018: Vækst,

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet

MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet MUDP 2016 og gode råd om ansøgning til programmet DAKOFA d. 5. april 2016 Lotte Kau Andersen Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) FødevareErhverv Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Indkaldelse af ansøgninger til udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter Ansøgningsfrist er den 13. april 2011 kl.

Læs mere

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven

Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Tilskudsmuligheder under Innovationsloven Lene Vejbæk og Anne Svendsen Udviklingsstøttekontoret FødevareErhverv Januar 2009 Indhold 1. Hvem kan få tilskud? 2. Hvor meget kan man få i tilskud? 3. Hvad kan

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område

06.1 Forslag til administrationsgrundlag for anlægspulje til trafikanlæg i Movias område Bestyrelsesmøde 29. oktober 2015 / pkt. 6 / bilag 1 Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 06.1 Forslag til administrationsgrundlag

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia.

Denne hjemmel udgør den formelle baggrund for etableringen af en anlægspulje i Movia. Notat Sagsnummer Sagsbehandler JF Direkte +45 36 13 16 70 Fax - jf@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Administrationsgrundlag - Anlægspuljen 1. Baggrund Med afsæt i

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS

GUDP-KONFERENCE NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 NY GUDP-STRATEGI MIKAEL THINGHUUS GUDP-strategien bygger på Grøn Vækst-aftalen samt GUDP-loven Grøn vækst-aftale af 16. juni 2009 Grøn Vækst-aftalen skal sikre, at et højt niveau

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion

Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Markedsmodning af velfærdsløsninger Prækommercielle indkøb Kort introduktion Et overblik over hvad der kan søges om, hvem der kan søge og hvordan man søger Grøn markedsmodning Ansøgningsrunden 2011 vedr.

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst

Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Information om pulje til udmøntning af 200 mio. kr. puljen under Grøn Vækst 1. Baggrund Det fremgår af aftalen om Grøn Vækst, at kommuner og regioner får

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) 30. juni 2015 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaer til GUDP udviklings- og demonstrationsprojekter (med eller uden forskningsandel), samt netværk

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Nyt fra EUDP og udbud EUDP info-møde 8. februar 2017 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram 1 Nyt fra EUDP og udbud 2017 Slide 2 Dagens emner EUDP-sekretariatet flytter til Esbjerg ForskEL-programmets ophør - nu EUDP EUDP s udbud 2017 Den gode ansøgning og nye effektmål/vurderingskriterier Indsendelse

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsmateriale til GUDP ansøgningsrunde I 2017 Frist den 21. marts 2017 kl. 12.00 Kolofon Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Notat. Høringssvar og bemærkninger udkast til bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: GUDP/PBMADS/UFFRAS Sagsnr./dok.nr.: 14-80604-000052 Dato: 17. november 2014 Notat Høringssvar og bemærkninger

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

5 mio. kr. pulje - ansøgning

5 mio. kr. pulje - ansøgning 5 mio. kr. pulje - ansøgning I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte relevante dokumenter,

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE

Forord LARS FREDERIKSEN FORMAND FOR GUDP S BESTYRELSE Årsberetning 2013 Forord Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er en erhvervsstøtteordning, som skal skabe større bæredygtighed og løse nogle af de miljøproblemer, som samfundet står overfor.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Innovation 12.12.2013 Udkast til redegørelse om lovovervågning af lov nr. 1502 af 27.12.2009 om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og Green Labs DK-programmet BEK nr 318 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2004/1518-0001 Senere

Læs mere

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse

Deadline for indsendelse af ansøgning er 02. marts 2015 kl. 12:00. 1 Indholdsfortegnelse Ansøgningsrunde 2015 I ansøgningen skal du som ansøger bruge nærværende vejledning til at beskrive projektet. Ansøgningsprocessen består af en kort idétilkendegivelse som du bedes indsende først. Der er

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Michael Gøtze (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA ARD-Fonden OVER EUDP s afgørelse af

Læs mere

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016

Retningslinjer for InnovationGROWTH 2016 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.J.10-2015-18718 SPK/INDK Januar 2016 Retningslinjer

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 3 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 3 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven

Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Journal nr. Ansøgningsskema Tilskud til innovations-, udviklings-, og forskningsprojekter Innovationsloven I henhold til

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere