Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)"

Transkript

1 PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret: September 2015 Version: 4

2 1. Som Avanceret-bruger har du 2 muligheder for at påbegynde driftsbudgettering i Prophix. Du kan enten modtage en Workflow-opgave, hvor en anden Avanceret-bruger eller Administrator-bruger har gjort dig ansvarlig eller alternativ-ansvarlig for en bestemt Workflow-opgave. Hvis du ønsker denne metode, skal du anvende vejledningen: Driftsbudgettering gennem Workflows. Den anden metode er, at du via Document Explorer i Prophix åbner templaten og derefter skriver tal ind i templaten under den korrekte kontostreng. Dette svarer i princippet til at åbne en template gennem en Workflow-opgave, blot at du ikke behøver, at en anden bruger skal sætte en Workflow-opgave op til dig. Du starter denne metode ved at gå ind i Document Explorer fra Prophix s hovedmenu. Bemærk dette billede vil se anderledes ud, alt efter hvordan du har indstillet Prophix på din maskine. Du vil derefter se dette billede: Prophix-vejledning: Side 2 af 30

3 Dette billede vil igen se anderledes ud, alt efter hvilken adgang du har i Prophix. Hvert hovedområde har hver deres mappe, som indeholder de Prophix templates, der skal anvendes til det specifikke hovedområde. Disse templates er opdelt på baggrund af omkostningssteder. Derfor hvis du eksempelvis skal driftsbudgettere på et TekNat omkostningssted, skal du åbne TekNat mappen, markere UK 10 drift mappen og finde driftsbudgetteringstemplaten: Indtastning 11. Driftsbudgettering TEK NAT herunder: Prophix-vejledning: Side 3 af 30

4 Dobbeltklik på denne, og Prophix vil derefter åbne templaten: 1.1 Driftsbudgettering Driftsbudgetteringen i Prophix foregår inden for hvert hovedområde, hvorfor der er en driftsbudgetteringstemplate for hvert af hovedområderne. I disse er omkostningsstederne begrænset til dem, der findes for det specifikke hovedområde. Husk på, at når driftsbudgetteringen påbegyndes, kan den konsoliderede budgettering følges i konsolideringsrapporterne, der samler alle indtægter og omkostninger sammen for et givent omkostningssted. Data til konsolideringsrapporterne for budgetåret 2016 bliver opdateret hver halve time, hvilket betyder, at det du taster i driftstemplaten først kan ses i konsolideringsrapporterne, når de opdaterer kl. hel og halv. Data til budgetoverslagsårene 2017 og 2018 bliver opdateret i forbindelse med natkørslen, hvor Prophix også bliver opdateret i forhold til ØSS en og Qlickview. I templaten for driftsbudgettering er der mulighed for at taste både indtægter og omkostninger i samme template. Når du har åbnet din Workflow-opgave vil du se den driftsbudgetteringstemplate, som du skal anvende: Prophix-vejledning: Side 4 af 30

5 I templaten er de forskellige artsposter foruddefineret, og står ned langs Y-aksen. Tiden er desuden opdelt i måneder og år, og er listet langs X-aksen. De fremhævede kriterier ovenfor er alle kendte fra vores kontoplan, og der er i templaten mulighed for at budgettere på alle dimensioner og derfor alle kombinationer af kontostrenge dog med den begrænsning, at Omkostningsstederne er begrænset til dem, der er relevante under hvert hovedområde. Det er meget VIGTIGT!!!, at du vælger kriterier (markerede bokse), inden du taster et beløb. Så snart, der tastes et beløb og gemmes, registrerer Prophix det tastede beløb på de kriterier, der er valgt. Kommer du til at taste et beløb på nogle forkerte kriterier og dermed kontostrenge, og derefter gemmer, er det vigtigt, at du kontakter dit nærmeste ØC og/eller de Prophix systemansvarlige fra ØA, så der ikke ligger beløb på forkerte kontostrenge. Bemærk desuden, at Prophix IKKE sletter et indskrevet tal, selvom der skiftes kriterier. Indtaster du eksempelvis et tal på omkostningssted og derefter skifter omkostningssted til 22001, vil det indtastede tal stadig stå på omkostningssted 23001, og vil også blive gemt på den valgte kontostreng, når du trykker på gem Valg af kriterier Der er to måder, hvorpå kriterierne kan vælges i de forskellige driftsbudgetteringstemplates: Ved hjælp af rullegardinet eller ved hjælp af søgning. Uanset hvor du står i Prophix vil det være den samme måde, der vælges kriterier på. Prophix-vejledning: Side 5 af 30

6 Hvis du anvender rullegardinet ved kriterierne, vil du få en lang liste over de variabler, du kan vælge at låse kriteriet til. En variabel kunne eksempelvis være et bestemt omkostningssted under kriteriet Omkostningssted, eller et bestemt analysenummer under kriteriet Analysenummer. For at se listen med muligheder skal du trykke på den lille sorte trekant, som du kan finde ved hvert af kriterierne: Du kan herefter vælge en af mulighederne på listen, og kriteriet vil blive låst til dette valg. HUSK PÅ, at de muligheder, du låser kriterierne til, vil svare til den kontostreng, som du budgetterer på. Altså, låser du kriteriet til omkostningssted 61101, budgetterer du rent faktisk på den specifikke artspost i det specifikke måned og år på dette specifikke omkostningssted, når du taster et tal ind i templaten. Udover rullegardinet har du mulighed for at anvende søgningsfunktionen til at finde en specifik variabel, som du kan låse kriteriet til. For at åbne søgefunktionen skal du klikke på kriteriet altså teksten over rullegardinet. Prophix-vejledning: Side 6 af 30

7 Følgende boks kommer frem: Det er herfra muligt at søge det kriterium frem, der skal anvendes til budgetteringen. Bemærk, at omkostningssteder i denne liste kan være lettere udvisket, mens andre er fuldt ud sorte. De lettere udvisket omkostningssteder er dem, du ikke har adgang til, mens de sorte er dem, du har adgang til. Prophix-vejledning: Side 7 af 30

8 Når du trykker på Nøgle matcher kommer der forskellige muligheder frem, der kan hjælpe dig i søgningen. Du kan vælge at søge på Nøgler, Navne eller begge en god tommelfingerregel er, at Nøgler altid ser på talværdier og Navne altid ser på tekst. Derudover har du mulighed for at vælge Match, indeholder, Starter med og Slutter med. Hvis du vælger Starter med eller Slutter med finder den de nøgler og/eller navne, som henholdsvis starter med eller slutter med det, du har søgt på. Indeholder finder alle de nøgler og/eller navne, som indeholder det du har søgt på, og hvis du vælger Match finder den kun præcist det, du har søgt på. For at søge, skal du skrive tallet eller navnet ind på den variabel under kriteriet, du søger efter. Husk kun at trykke på Enter og IKKE trykke på OK, når du søger. I vores eksempel vil jeg finde variabel under kriteriet Omkostningssted hvilket dermed låser kriteriet Omkostningssted til omkostningsstedet under TEKNAT. For at gøre dette, søger jeg på med Nøgler og Match valgt og får følgende billede frem, når jeg trykker på Enter : Prophix-vejledning: Side 8 af 30

9 61001 er nu fundet, og jeg kan blot vælge det ved at markere det og trykke på OK. Boksen vil derefter lukke, og driftsbudgetteringstemplaten vil blive låst til omkostningssted og vise de tal, der allerede er budgetteret på den specifikke kontostreng, der nu fremkommer med omkostningssted (og analysenummer, og projektnummer, og underkonto, osv.): Prophix-vejledning: Side 9 af 30

10 Som sagt, husk på at du nu indtaster tal for den specifikke kontostreng, der bliver dannet af de forskellige kriterier. I vores eksempel vil du derfor indtaste på: Underkonto: 10: Alm. Virksomhed Omkostningssted: 61001: INS-FAK-fælles Formål: 0000: Driftsmidler Projektnummer: : Intet projekt Finansieringskilde: 00: Aalborg Analysenummer: 00000: Intet analysenr. Derfor er det vigtigt at vælge den korrekte kontostreng dannet af de ovenstående valgte kriterier inden du begynder at skrive tal i templaten Indtastning af beløb Det anbefales, at der indtastes beløb i driftsbudgetteringstemplaten på følgende 3 måder: 1. Indtastning af konkrete beløb i de enkelte måneder 2. Indtastning af et beløb for året med ligelig fordeling i 12 måneder 3. Indtastning af et beløb på baggrund af sidste års realiserede forbrug Den første måde er at taste et beløb direkte i de enkelte måneder. Husk at vælge den korrekte kontostreng først, og derefter tastes direkte i cellerne for de enkelte måneder ved at markere den bestemte celle, skrive et tal og trykke på Enter. Prophix regner selv totaler ud på de forskellige indtægts- og omkostningsgrupper, samt på resultatposterne. Prophix-vejledning: Side 10 af 30

11 Den anden måde, der kan fordeles beløb på, er at ved at placere et beløb i års-totalen og lade Prophix fordele beløbet ligeligt i årets 12 måneder. Husk først at vælge den korrekte kontostreng, og derefter tastes et totalbeløb for hele året i års-totalen ved at markere denne celle, skrive et tal og trykke på Enter. Derefter vil Prophix vise følgende boks: Vælg her Fordel ligeligt og tryk på OK. Prophix vil derefter fordele beløbet ligeligt henover årets 12 måneder: Prophix-vejledning: Side 11 af 30

12 Den tredje måde er at indtaste et beløb, der fordeles henover årets måneder på baggrund af tidligere års realiserede data. Husk først at vælge den korrekte kontostreng, og derefter tastes igen et beløb for hele året i årstotalen. Prophix vil derefter åbne følgende boks: Her vælges Fordeling baseret på data i, og du indstiller den kontostreng, du vil fordele på baggrund af: Husk at indstille hele kontostregen herunder og sørg for, at der findes tal på den kontostreng, du vælger. Hvis du er i tvivl om dette, kan du eventuelt anvende en Ad hoc analyse til at undersøge dette. Ad hoc analyser bliver gennemgået i Vejledningen: Brug af Ad hoc analyse. Tryk derefter på OK, og herefter fordeles dit budgetterede årstotal som de realiserede data ligger i ovenstående valgte kontostreng. Såfremt der ikke ligger realiseret data på den valgte kontostreng, kan Prophix ikke fordele dine budgetterede data, og i stedet må du anvende en af de to andre ovenstående metoder til at fordele beløbet enten ligeligt eller månedsvis. Prophix-vejledning: Side 12 af 30

13 1.2 Brug af cellekommentarer i Prophix (Bemærk, denne vejledning er identisk med vejledningen: Brug af cellekommentarer i Prophix ) For hver af de forskellige drift- og projekttemplates, der bliver brugt i Prophix, er der mulighed for at lægge en kommentar ind på de enkelte celler både på celler for enkelte måneder og på total celler for hele året Oprettelse af cellekommentarer Der indsættes en cellekommentar på følgende måde. Du har skrevet et beløb ind på kr., og vil gerne angive eksempelvis hvilken bygning, denne omkostning vedrører (i dette eksempel er totalårsbeløbet lagt ud med en ligelig fordeling i månederne). Placer dig i cellen, hvor der er indtastet de kr og højre-klik. Vælg Cellekommentar. Prophix-vejledning: Side 13 af 30

14 Følgende skærmbillede vil nu åbne. Vælg derefter Rediger fanen, og tryk på Tilføj : Prophix-vejledning: Side 14 af 30

15 Der vil derefter komme en ny linje, og det vil være muligt at skrive en kommentar i Kommentar feltet. Tryk derefter på gem, og kommentarerne vil nu være gemt på den specifikke kontostreng, der står øverst i menuen. Denne kontostreng svarer til den, du stod på, da du valgte cellekommentarer i templaten. Luk derefter vinduet, og der vil nu være en lille rød markering ved den celle, du har skrevet en kommentar for. Denne røde markering viser, at der er en eller flere kommentarer tilknyttet denne specifikke celle Vedhæftning af dokumenter til cellekommentar Til forskel på linjedetaljerne, der beskrives i en separat vejledning, kan der til en cellekommentar vedhæftes dokumenter som Word-, Excel- eller PDF-filer. Dette gøres under oprettelsen af en kommentar ved at klikke på Add under Vedhæftelse : Prophix-vejledning: Side 15 af 30

16 Når denne vælges, vil følgende vindue komme frem: Ved at trykke på Tilføj åbnes et normalt Windows mappe-vindue, hvor du kan vælge den fil, der skal vedhæftes, og følgende vindue kommer frem. Du kan derefter vælge at fjerne dokumentet igen ved at trykke på Fjern, Vis -knappen åbner filen du har valgt, og Luk lukker vinduet, hvorefter din vedhæftning er gemt til cellekommentaren Sletning af Cellekommentarer Stå i cellen, hvor kommentaren er gemt, og højre-klik og vælg Cellekommentar. Prophix-vejledning: Side 16 af 30

17 Følgende skærmbillede vil nu åbne. Vælg derefter Rediger fanen: Marker den linje, du ønsker at slette, ved at klikke på den med musen, således at linjen bliver markeret til blå farve. Og tryk derefter på Slet knappen. Prophix-vejledning: Side 17 af 30

18 Prophix vil derefter spørge, om du er sikker på dit valg. Svar hertil ja, hvis det er den korrekte linje, du har markeret. Skærmbilledet ser nu sådan ud. Prophix-vejledning: Side 18 af 30

19 Tryk på knappen Gem og luk derefter vinduet. Den røde trekant i cellen, der angiver at der var en kommentar, er nu væk Udtræk af cellekommentarer I Prophix er det muligt at danne en rapport, der indeholder alle de kommentarer, som er blevet gemt på alle kontostrenge i hvert hovedområdes driftsbudgetteringstemplate. Denne kan efterfølgende gemmes til en Microsoft Office Excel fil. Først åbnes rapporten til generering af cellekommentar: Rapport Cellekommentar (hovedområde) gennem Prophix s Document Explorer, hvor rapporten ligger under hvert hovedområde, under UK 10 drift mappen: I følgende eksempel er TEKNATs rapport brugt Prophix-vejledning: Side 19 af 30

20 Nedenstående rapport åbnes. Der skal ikke vælges nogen former for kontostreng, da der kun kan genereres en rapport indeholdende kommentarer fra alle de omkostningssteder, man som bruger har adgang til. I nedenstående eksempel har brugeren adgang til hele fakultetskontorets omkostningsstedshierarki 615xx, hvorfor der vil blive lavet en rapport indeholdende alle kommentarer tilføjet på 615xx. Det er ikke muligt her at isolere på et enkelt omkostningssted som eksempelvis f.eks Dette må gøres efterfølgende vha. sortering i Microsoft Office Excel. Dernæst vælges Show Report under fanebladet Actions. Prophix-vejledning: Side 20 af 30

21 Første gang rapporten køres skal den dog sættes op til en læsbar opsætning. Dette gøres ved at vælge Åbn, efter der er trykket på Show Report : Derefter åbnes denne dialogboks Her vælges 1. udgave cellekommentarrapport TEKNAT og tryk på OK Herefter genereres rapporten, det kan tage op til 1 time. Der kan dog sagtens arbejdes videre i Prophix og alle andre programmer samtidigt. Prophix-vejledning: Side 21 af 30

22 Når rapporten er færdiggenereret, ser den ud som ovenstående. Ved at klikke på Gem som kan rapporten gemmes som Microsoft Office Excel fil, og derefter kan kommentarerne videre sorteres. 1.3 Brug af linjedetaljer i Prophix (Bemærk, denne vejledning er identisk med vejledningen: Brug af linjedetaljer i Prophix ) I Prophix er der mulighed for at påføre en bestemt kontering yderligere oplysninger ved hjælp af linjedetaljer. Hvis du eksempelvis skal budgettere på artskontoen Inventar, vil det være muligt at specificere, at de er gået til stole, til borde, til xx, osv.. Vær opmærksom på, at alle linjedetaljer ruller med op i konsolideringsrapporterne og ikke forbliver på decentralt niveau i de forskellige driftsbudgetterings- eller projektbudgetteringstemplates. Det vil derfor være muligt at genfinde linjedetaljer for alle kontostrenge i konsolideringsrapporterne og i de driftsbudgetterings- eller projektbudgetteringstemplates, som de oprindeligt blev oprettet i Oprettelse af linjedetaljer For at oprette en linjedetalje skal man stå i den specifikke celle, som du vil oprette en linjedetalje for. Hver opmærksom på, at der kun kan oprettes linjedetaljer for en månedscelle, og dermed ikke ved års- og totalceller. Når den specifikke celle er markeret, skal der højre-klikkes og derefter vælger du Linjedetaljer. Prophix-vejledning: Side 22 af 30

23 Følgende menu vil komme frem: Prophix-vejledning: Side 23 af 30

24 Bemærk at kontostrengen øverst i menuen vil være den streng, som du har valgt tidligere i templaten. Brug knappen Indsæt til at lave så mange linjer, du har behov for. De nye linjer vil fremkomme under den nederste linje i ovenstående billede. Der er i følgende eksempel sat 3 ekstra linjer ind der er altså trykket på Indsæt 3 gange efter hinanden. Derefter lægges de 3 oplysninger ind på som stole på i marts, borde på i februar og xx med ligeligt fordelt over året: Prophix-vejledning: Side 24 af 30

25 Teksten Stole, Borde og xx er blot skrevet ind i feltet ved at markere feltet under Beskrivelse og skriv. På samme måde er de sat ind i marts og de sat ind i februar for henholdsvis Stole og Borde. De ligeligt fordelte ved xx er indsat ved at markerede Linjetotal cellen og skrive Prophix vil derefter spørge, om beløbet skal fordeles ligeligt, fordeles på baggrund af værdier i andre medlemsegenskaber, fordeles på baggrund af de andre linjedetaljer eller fordeles på baggrund af data i en anden kontostreng: Bemærk, hvis du vælger fordeling på baggrund af data i en anden kontostreng, skal du kende den specifikke kontostreng, hvor Prophix skal finde det allerede budgetterede data. Dette kunne i princippet også være ældre budgetteret data fra tidligere år, hvis du vil fordele omkostningen på samme måde, som du har gjort i et tidligere år. Prophix-vejledning: Side 25 af 30

26 For at fordele beløbet markere du en fordelingsmetode og trykker på OK. I eksemplet er beløbet fordelt ligeligt ud over året. Tryk derefter på Gem, når du er færdig med at indskrive dine linjedetaljer. Følgende boks kommer frem: Tryk OK og luk derefter Linjedetalje -vinduet. Prophix-vejledning: Side 26 af 30

27 De celler i driftsbudgetterings- og projektbudgetteringstemplaten, der har en linjedetalje tilknyttet sig, vil være markeret med en lille blå trekant i højre nederste hjørne. Denne symboliserer, at der er foretaget en yderligere opdeling af tallene. I eksemplet ser det således ud: Sletning af linjedetaljer Hvis du vil fjerne en linjedetalje, skal du markere den celle, som har en linjedetalje tilknyttet sig. Derefter åbner du Linjedetaljer menuen som forklaret ovenfor ud fra ovenstående eksempel, vil du se følgende menu: Prophix-vejledning: Side 27 af 30

28 For at slette en bestemt linje markerer du linjen, der skal slettes, og trykker på Slet : Følgende boks vil komme frem: Vælg Ja, og linjedetaljen vil blive slettet: Prophix-vejledning: Side 28 af 30

29 Tryk på Gem for at gemme ændringen i Linjedetaljen. Og luk Linjedetalje vinduet. Prophix-vejledning: Side 29 af 30

30 Ønsker du at slette hele linjedetaljen, skal du vælge Slet alt : Følgende boks kommer frem: Tryk på Ja for at slette hele linjedetaljen. Og tryk igen på Gem for at gemme ændringen i Linjedetaljen, og luk Linjedetalje vinduet. Linjedetaljen vil nu være fjernet, og den lille blå trekant vil være væk i templaten ved alle celler. Prophix-vejledning: Side 30 af 30

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering gennem Workflows (Kun til Standard-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering gennem Workflows (Kun til Standard-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Standard-brugere) Opdateret: September

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Refusionstemplate. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Lønbudgettering - Timelønnede template. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template

Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Projektbuffer template

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering UK90, 95, 97 projektbudgettering

Læs mere

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Projektbudgettering Brug af Projektopfølgningsrapport

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.

Vejledning PROPHIX 11. Brug af cellekommentarer i Prophix. Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau. PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2015 Version: 4 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Konsolideringsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Konsolideringsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix

Vejledning Brug af linjedetaljer i Prophix PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Vejledning Brug af Huslejerapporterne

Vejledning Brug af Huslejerapporterne PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Huslejebudgettering

Vejledning Huslejebudgettering PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Brug af Rum-planlægningsrapporterne. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Placering af medarbejdere i rum

Vejledning Placering af medarbejdere i rum PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning Brug af Workflows (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Angivelse af antal mulige personer i rum. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 1 1.

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Projektbudgettering Åbning af templates (Kun for Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning (Kun for Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix

Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix Økonomiafdelingen Procedurebeskrivelse for brug af intern handel modul i Prophix FORMÅL OG AFGRÆNSNING Dokument dato: 11/07-2019 Dokumentansvarlig: Økonomistyringsenheden Senest revideret: 07/10-2019 Senest

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: Maj 2018 Version: 5 1. Som budgetsystem

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen

Vejledning PROPHIX 11. Opdateringstidspunkter for Prophix. Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: August 2018 Version: 6 1. Som

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

6. Konteringer og finansieringsplaner

6. Konteringer og finansieringsplaner 6. Konteringer og finansieringsplaner 6.1 Definition af default-kontostrengsbegrebet Inden man går i gang med oprettelse af finansieringsplanen/frikøb for en medarbejder, så skal man lige tjekke om medarbejderen

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse

Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Søgning på patienter med kræft

Søgning på patienter med kræft Søgning på patienter med kræft Herunder finder du en vejledning til, hvordan du via dit elektroniske journalsystem (Novax) laver et udtræk over patienter fra din praksis, som i de seneste 3 år har haft

Læs mere

Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder (eksempel stress)

Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder (eksempel stress) Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder (eksempel stress) Herunder finder du en vejledning til, hvordan du laver udtræk over patienter fra din praksis baseret på ICPCdiagnosekoder. Tjek her nogle

Læs mere

Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder

Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder Vejledning til datatræk i Novax på ICPC-koder Herunder finder du en vejledning til, hvordan du laver udtræk over patienter fra din praksis baseret på ICPCdiagnosekoder. Tjek her nogle vigtige overvejelser

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL FEBRUAR 2019 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE KRAV SIDE 3 SIDE 4 B. HVORDAN GØRES ALLE VÆRKTØJETS

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har.

Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. FaktaNet live! Hjælp Knap menu. Klik på denne knap for at komme til FaktaNet live! Forside. Siden der bl.a viser hvor mange nye/opdaterede projekter brugeren har. Klik her for at åbne FaktaNet live! Søgemodul.

Læs mere

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk

1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk 1. udgave, juni 2005 Tilpasset FirstClass version 8, dansk UNI C SkoleKom Vermundsgade 5 2100 København Ø Tlf. 35878889 1 Om SPUNK konferencer... 3 2 Oprettelse af hovedkonference... 4 2.1 Fremgangsmåde...

Læs mere

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Rambøll Hjemmeside Full Responsive Dato Oktober 2017 BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGER KURSUS RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 01 Dato

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. april 2016 Version 1.3 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Start Excel Du skal starte med at åbne Excel. I Excel åbner du herefter en tom projektmappe.

Start Excel Du skal starte med at åbne Excel. I Excel åbner du herefter en tom projektmappe. Lineær programmering i Excel Version for PC I lærebogens kapitel 29 afsnit 4 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere knappe

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

HåndOffice Foreningsopgaver

HåndOffice Foreningsopgaver HåndOffice Foreningsopgaver Foreningsopgaver... 3 Rediger opgave... 5 Kopier fra år til år... 10 Udskriv PDF og Excel... 10 Min side.foreningsopgaver... 14 Håndbold app.... 16 Side 2 af 17 Foreningsopgaver

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere