Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning

2 Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning grundigt, så du kan få glæde af alle de muligheder, appen tilbyder. Tilsigtet anvendelse Phonak RemoteControl App er beregnet til Android- og Apple ios-enheder 1 og anvendes til at justere visse aspekter af Phonaks høreapparater. Information om kompatibilitet: For at kunne bruge Phonak RemoteControl App er det nødvendigt at have en streamer fra Phonak: Phonak ComPilot II Phonak ComPilot Air II Nogle telefoner har berøringslyde eller tastetoner, som kan simulere streaming til appen. Vælg Indstillinger på din telefon, vælg Lyde, og sørg for, at alle berøringslyde og tastetoner er deaktiveret. 1 Kompatible iphones: 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6+. CE-mærkning:

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Oversigt over appen 4 2. Introduktion 5 3. Parring med en streamer fra Phonak 6 4. Grundlæggende og avanceret skærmtilstand 8 5. Ændring af høreapparaternes lydstyrke 9 6. Ændring af høreapparatet lydstyrke med CROS II Sådan slås høreapparatets mikrofoner fra Ændring af lytteprogram Justering af Speech in Valg af lydkilde Sådan afbrydes streamingen midlertidigt og genoptages Justering af streaminglydstyrken Forbindelses- og batteristatus App-indstillinger Sprog Parring af en ny streamer Introduktionsskærm Demotilstand Konfiguration af streamer VoiceAlerts (stemmealarmer) Indstillinger for opkald Under et opkald Opkalds-ID Aktivér parring af streameren Support Fejlfinding Links Brugsbetingelser Detaljer Information om overensstemmelse Symbolforklaring 33 3

4 1. Oversigt over appen Indstillinger Valg af side til justering af lydstyrke Aktuelt lytteprogram Programliste Lydstyrke op Lydstyrkeindikator Lydstyrke ned Skift program Slå høreapparatets mikrofoner fra Startside/Startprogram 4

5 2. Introduktion A. Kontrollér B. Justér C. Accept af brugsbetingelserne For at bruge appen skal du acceptere brugsbetingelserne og den anonyme dataanalyse af brugen af appen. Du kan altid vælge demotilstanden for at prøve appen uden at oprette forbindelse til en Phonakstreamer og dermed få et førstehåndsindtryk af funktionerne. I denne tilstand er der ingen fjernbetjeningsfunktioner til dine høreapparater. 5

6 3. Parring med en streamer fra Phonak Nødvendige enheder: For at kunne anvende RemoteControl App skal du bruge en streamer fra Phonak (ComPilot II eller ComPilot Air II). A. Start parringen Start parringen af Phonak RemoteControl App med en streamer fra Phonak. Streameren fra Phonak skal konfigureres én gang af din høreapparatspecialist for at aktivere fjernbetjeningsfunktionen, så du kan bruge RemoteControl App. B. Søger RemoteControl App vil søge efter en ledig Phonak-streamer. Phonak-streameren skal være inden for en afstand af 1 meter fra mobiltelefonen og være indstillet til parringstilstand. C. Vælg enhed Hvis streameren allerede er indstillet til parringstilstand, skal du vælge, hvilken af de af RemoteControl App fundne enheder der skal oprettes forbindelse til. Hvis der ikke blev fundet en streamer, skal du kigge på appens meddelelsesskærmbillede for at finde årsagen til fejlen. 6

7 F. Opretter forbindelse Hvis der blev fundet en Phonak-streamer, opretter RemoteControl App automatisk forbindelse til den. G. Klar til brug Når forbindelsen er oprettet, kan du bruge RemoteControl App. Apple iphone Ud over at appen skal installeres, skal din iphone også parres med streameren fra Phonak. Sørg for, at streameren fra Phonak er i parringstilstand. Gå til ios-indstillinger, vælg Bluetooth, og vælg din [enhedens navn] på listen. 7

8 4. Grundlæggende og avanceret skærmtilstand Du kan vælge mellem en grundlæggende og en avanceret skærmtilstand med flere valgmuligheder. A. Avanceret skærmtilstand Dette er standardskærmtilstanden til fjernbetjening. For at skifte til den grundlæggende skærmtilstand skal du trykke på ikonet Indstillinger. B. Menuen Indstillinger Stryg skyderen frem og tilbage for at slå den grundlæggende skærmtilstand til og fra. C. Grundlæggende skærmtilstand Nu vises den grundlæggende fjernbetjeningsskærmtilstand. 8

9 5. Ændring af høreapparatets lydstyrke A. Grundlæggende skærmtilstand Tryk på knappen + for at øge lydstyrken i begge høreapparater. Tryk på knappen for at reducere lydstyrken i begge høreapparater. B. Avanceret skærmtilstand Tryk på knappen + for at øge og på knappen for at reducere lydstyrken i begge høreapparater. Lydstyrkeniveauet angives med søjlerne i siderne. w C. Avanceret skærmtilstand Tryk på knappen L for at øge eller reducere lydstyrken i venstre høreapparat. D. Avanceret skærmtilstand Tryk på knappen R for at øge eller reducere lydstyrken i højre høreapparat. 9

10 6. Ændring af høreapparatets lydstyrke med CROS II A. Avanceret skærmtilstand Tryk på knappen + for at øge og på knappen for at reducere lydstyrken i høreapparatet og CROS II. Lydstyrkeniveauet angives med søjlerne i siderne. B. Balance-skærmtilstand Tryk på Balance for at justere lydbalancen mellem høreapparatet og CROS II. a) For at justere høreretningen skal du flytte skyderen til den ønskede side eller bruge knapperne "L" eller "R". b) Du kan også slå lyden i en side fra individuelt ved at vælge Mute-knappen(-erne). a b 10

11 7. Sådan slås høreapparatets mikrofoner fra Du kan reducere omgivelseslydene ved at trykke på en knap. Vælg knappen Mute for yderligere at reducere lyden i begge høreapparater. Grundlæggende skærmtilstand Avanceret skærmtilstand Du kan også reducere høreapparatets lydstyrke uafhængigt i hver side ved at vælge den ene side og trykke på knappen Mute. 11

12 8. Ændring af lytteprogram A. Grundlæggende skærmtilstand Tryk på knappen Skift for at skifte mellem de lytteprogrammer, som høreapparatspecialisten har programmeret. B. Avanceret skærmtilstand Tryk på skifteknappen for at skifte lytteprogram, eller tryk på Programmer for at få vist listen over lytteprogrammer. C. Avanceret skærmtilstand Vælg det ønskede program på listen ved at trykke på det. 12

13 9. Justering af Speech in 360 På skærmbilledet Speech in 360 kan du vælge, hvilken retning hørelsen skal fokusere på. A. Avanceret skærmtilstand Tryk på Programmer for at få vist listen over dine lytteprogrammer. B. Avanceret skærmtilstand Vælg Speech in 360. Programmet Speech in 360 er kun tilgængeligt, hvis din høreapparatspecialist har programmeret det. C. Speech in 360 Vælg, hvilken retning dine høreapparater skal zoome ind på. D. Avanceret skærmtilstand Zoom-retningen vises for programmet Speech in

14 10. Valg af lydkilde Du kan direkte vælge en lydkilde, som har forbindelse til Phonak-streameren. Det valgte "streamingprogram" begynder at streame lydsignalet til høreapparaterne. A. Avanceret skærmtilstand Tryk på Programmer for at få vist listen over dine lytteprogrammer. B. Streamingprogrammer Vælg en lydkilde, som skal sluttes til streameren. C. Streamingindikator Når du har valgt lydkilde, begynder den at streame lydsignalet, hvilket vises med den blå bjælke og navnet på lydkilden øverst på skærmen. Du kan slutte mange Bluetooth-enheder til Phonak-streameren. Hvis du ønsker nærmere oplysninger, henvises til betjeningsvejledningen til streameren. 14

15 11. Sådan afbrydes streamingen midlertidigt og genoptages Du kan midlertidigt afbryde og genoptage streamingen (musik, TV) fra en lydkilde, som er sluttet til Phonak-streameren. A. Streamingprogrammer Vælg en tilgængelig lydkilde. B. Afbryd streamingen midlertidigt Afbryd lydstreamingen ved at trykke på knappen Pause. Når streamingen afbrydes midlertidigt, skifter høreapparatet til forrige program. C. Genoptag streamingen For at genoptage lydstreamingen skal du trykke på knappen Afspil. 15

16 12. Justering af streaminglydstyrken Du kan justere lydstyrken af den streamede lyd separat uden at påvirke den indstillede lydstyrke i høreapparaterne. A. Streamingprogrammer Vælg en lydkilde. B. Streaminglydstyrke Under streamingen kan du justere lydkildens lydstyrke separat uden at justere høreapparatets lydstyrke ved at bruge knapperne +/- på den blå bjælke. C. Streaminglydstyrke Når streamingen afbrydes midlertidigt, deaktiveres lydstyrkeindstillingerne. Det er kun muligt at justere streaminglydstyrken separat, hvis der anvendes en Phonak TVLink II eller en Phonak RemoteMic, som er sluttet til en Phonak-streamer. 16

17 13. Forbindelses- og batteristatus Du kan kontrollere forbindelsen mellem Phonak-streameren og høreapparaterne samt streamerens batteristatus. A. Ikonet Indstillinger Tryk på ikonet Indstillinger på fjernbetjeningsskærmen. B. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Forbindelses- og batteristatus. C. Skærmbilledet Forbindelse Vælg Kontrollér for at overvåge forbindelsen mellem Phonak-streameren og høreapparaterne. Forbindelsen mellem RemoteControl App og Phonak-streameren kontrolleres automatisk. De grønne ikoner betyder, at der er oprettet forbindelse. 17

18 13. Forbindelses- og batteristatus Du kan kontrollere forbindelsen mellem Phonak-streameren og høreapparaterne samt streamerens batteristatus. D. Biplyd i højre side Hvis du hører en biplyd i højre høreapparat, skal du trykke på Ja for at bekræfte, at forbindelsen er oprettet. E. Biplyd i venstre side Hvis du hører en biplyd i venstre høreapparat, skal du trykke på Ja for at bekræfte, at forbindelsen er oprettet. F. Skærmbilledet Forbindelse a) De grønne ikoner på skærmbillet Forbindelse betyder, at der er oprettet forbindelse til begge høreapparater. b) Streamerens batteristatus vises med batteriikonet. Hvis du ikke har hørt biplydene i høreapparaterne, efter at du har kontrolleret forbindelsen, henvises til afsnittet om fejlfinding under Hjælp (se afsnit 16). 18

19 14.1 App-indstillinger Sprog Phonak RemoteControl App fås med forskellige sprog. Standardsproget i RemoteControl App er det samme sprog som det, der er indstillet på den tilsluttede mobiltelefon. A. Ikonet Indstillinger Tryk på ikonet Indstillinger. B. Menuen Indstillinger Vælg App-indstillinger for at få vist den separate indstillingsmenu for applikationen. C. Sprogindstillinger Vælg feltet med sprog for at skifte sprog for appen. D. Sprogindstillinger Vælg det ønskede sprog på listen. 19

20 14.2 App-indstillinger Udfør parring af ny streamer En trinvis vejledning i, hvordan man parrer Phonak RemoteControl App med en streamer fra Phonak. A. Ikonet Indstillinger Tryk på ikonet Indstillinger. B. Menuen Indstillinger Vælg App-indstillinger. C. Udfør parring af ny streamer Vælg Udfør parring af ny streamer for at gentage proceduren med at parre appen med en anden streamer fra Phonak. Følg vejledningen på skærmbillederne som beskrevet i afsnit 3. 20

21 14.3 App-indstillinger Introduktionsskærm Introduktionsskærmen viser igen den nødvendige opsætning for at kunne bruge Phonak RemoteControl App. A. Ikonet Indstillinger Tryk på ikonet Indstillinger. B. Menuen Indstillinger Vælg App-indstillinger. C. Vis Introduktion Vælg Vis Introduktion for at få vist introduktionsskærmbillederne igen. 21

22 14.4 App-indstillinger Demotilstand Demotilstanden på RemoteControl App kan bruges til at få vist appens skærmbilleder og de tilgængelige funktioner uden at skulle tilslutte en streamer, og uden at høreapparaternes indstillinger ændres. A. Ikonet Indstillinger Tryk på ikonet Indstillinger. B. Menuen Indstillinger Vælg App-indstillinger. C. Demotilstand Slå demotilstanden til med skyderen for at begynde demotilstanden, uden at der er tilsluttet en streamer. 22

23 15.1 Konfiguration af streamer VoiceAlerts (stemmealarmer) VoiceAlerts er talte beskeder eller biplyde, som Phonak-streameren sender til høreapparaterne. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Konfiguration af streamer. B. Menuen Konfiguration Under beskeder skal du vælge VoiceAlerts. C. Beskeder 1. Vælg typen af besked. 2. Hvis VoiceAlerts er aktiveret, skal du vælge detaljeniveau. 3. Vælg sprog for VoiceAlerts. 23

24 15.2 Konfiguration af streamer Indstillinger for opkald Opkaldsindstillingerne tildeler en anden funktion til knappen på Phonak-streameren. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Konfiguration af streamer. B. Menuen Konfiguration Vælg Indstillinger for opkald for at konfigurere funktionen af den pågældende knap på streameren. C. Vælg funktion Vælg den funktion, du ønsker at konfigurere. 24

25 15.3 Konfiguration af streamer Under et opkald Under et opkald kan den valgte knap på streameren konfigureres til flere forskellige funktioner. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Konfiguration af streamer. B. Menuen Konfiguration Vælg Under et opkald for at konfigurere funktionen af den pågældende knap på streameren. C. Vælg funktion Vælg den funktion, du ønsker at konfigurere under et opkald. 25

26 15.4 Konfiguration af streamer Opkalds-ID Når du vælger muligheden Opkalds-ID, oplæses navnet på den opkaldende, som står på telefonens display. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Konfiguration af streamer. B. Menuen Konfiguration Slå skyderen ud for Opkalds-ID til og fra for at aktivere eller deaktivere oplæsning af den opkaldendes navn. 26

27 15.5 Konfiguration af streamer Aktivér parring af streameren Du skal aktivere parringstilstanden via appen for at slutte din Phonak-streamer til en Bluetooth-aktiveret lydkilde (f.eks. Phonak TVLink II). A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Konfiguration af streamer. B. Menuen Konfiguration Vælg Aktivér parring af streameren for at slutte streameren til en Bluetooth-enhed. For at slutte Phonak-streameren til en anden Bluetooth-aktiveret lydkilde skal begge enheder være i parringstilstand. I betjeningsvejledningen til den enhed, du ønsker at slutte til Phonak-streameren, kan du se, hvordan den indstilles til parringstilstand. 27

28 16.1 Hjælp Fejlfinding Her kan du finde de mest sandsynlige årsager til problemer i forbindelse med brugen af RemoteControl App og læse om, hvordan problemet løses. A. Menuen Indstillinger I menuen Indstillinger skal du vælge Support. B. Fejlfinding Vælg Fejlfinding for at få vist de sandsynlige årsager til problemet og eventuelle løsninger. C. Årsager Vælg en af de anførte årsager til problemet for at få vist løsningen på det. D. Løsninger Den beskrevne løsning af den valgte årsag til problemet. 28

29 16.2 Support Links Linkene tilbyder yderligere support i forbindelse med brugen af RemoteControl App. Du kan finde instruktionsvideoer og flere oplysninger om RemoteControl App. A. Menuen Indstillinger I menuen Indstillinger skal du vælge Support. B. Links Vælg Links for at få nærmere oplysninger fra internettet. C. Valg af link Vælg et link for at få nærmere oplysninger. 29

30 16.3 Support Brugsbetingelser Vigtige oplysninger om vilkår og betingelser for brug af Phonak RemoteControl App. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Support. B. Brugsbetingelser Vælg Brugsbetingelser for at få vist vilkår og betingelser. 30

31 16.4 Support Detaljer Supportoplysninger om Phonak RemoteControl App. A. Menuen Indstillinger På menuen Indstillinger skal du vælge Support. B. Detaljer Vælg Detaljer for at få nærmere oplysninger. 31

32 17. Information om overensstemmelse Overensstemmelseserklæring Phonak AG erklærer hermed, at dette Phonak-produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav i Rådets direktiv nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Den fulde ordlyd af overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten eller den lokale Phonak-repræsentant, hvis adresse fremgår af listen på (global tilstedeværelse). Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden som følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet, skal du gå væk fra det forstyrrende felt. 32

33 18. Symbolforklaring Med CE-symbolet erklærer Phonak AG, at dette Phonak-produkt opfylder kravene i Rådets direktiv nr. 93/42/EØF om medicinsk udstyr. CE-mærke: 2014 Dette symbol betyder, at det er vigtigt, at brugeren læser og overholder de relevante oplysninger i denne betjeningsvejledning. Vigtige oplysninger om håndtering og produktsikkerhed. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker fra Phonaks side sker under licens. Øvrige varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere. 33

34 Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz /V2.00/ /na Phonak AG Alle rettigheder forbeholdes

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone

Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone Kort vejledning: Sådan bruges ReSound LiNX med din iphone Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound LiNX understøtter MFi-funktionalitet i følgende produkter fra

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en Andriod. Sådan parrer du Oticon Opn høreapparater med en Android.

Læs mere

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk.

Tilbehør. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. Tilbehør www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. Tilbehør til trådløse høreapparater. Livet lyder fantastisk. På dine betingelser: Tilpas dine lytteoplevelser. Følg børnene til skole om morgenen, mød venner

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer primax tilbehør Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Life sounds brilliant. Høresystemer www.signia-hearing.dk Få en lytteoplevelse der passer til dig og din hverdag. Følg børnene til skole om

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteMic. Betjeningsvejledning Phonak RemoteMic Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din RemoteMic at kende 6 2.1 Beskrivelse af enheden 7 2.2 Kompatibilitetsbemærkning 8 2.3 Bemærkning om streamingstabilitet

Læs mere

ComPilot Lynvejledning

ComPilot Lynvejledning ComPilot Lynvejledning Du kan få yderligere oplysninger om ComPilot ved at kontakte kundeservice på tlf. +1 877 829 0026 eller customerservice@advancedbionics.com AB AG T: +41.58.928.78.00 info.switzerland@advancedbionics.com

Læs mere

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering

Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Quick-guide Genoprettelse af parring mellem Oticon Opn og trådløst tilbehør efter firmware-opdatering Remote 3.0 fjernbetjening Introduktion Indhold Efter opdatering af Oticon Opn firmware er det nødvendigt

Læs mere

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk

primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 38659.indd 2 primax tilbehør Life sounds brilliant. Hør lydens farver. Tilbehør til høreapparater. Høresystemer www.signia-hearing.dk 08-04-2016 14:50:11 38659.indd 2 Få en lytteoplevelse der passer til

Læs mere

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot

Phonak ComPilot Phonak TVLink S basestation Phonak RemoteMic Phonak PilotOne mypilot Phonak AccessLine Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste nye generation af høreapparater er baseret på disse erfaringer. Denne forståelse

Læs mere

Smart Hearing. Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios

Smart Hearing. Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios Smart Hearing Din guide til trådløse muligheder og ReSound Smart app til ios INDHOLD INTRODUKTION TIL RESOUND SMART HØREAPPARAT 04 Hvilke høreapparater fra ReSound er smarte høreapparater? 05 Apple enheder,

Læs mere

BackBeat 100-serien. Brugervejledning

BackBeat 100-serien. Brugervejledning BackBeat 100-serien Brugervejledning Indhold Oversigt over headset 3 Vær på den sikre side 3 Parring 4 Parring 4 Parringstilstand 4 Grundlæggende funktioner 5 Tænd eller sluk 5 Juster volumen 5 Besvar

Læs mere

Sådan bruges ConnectLine App til iphone. App version 1.0.1

Sådan bruges ConnectLine App til iphone. App version 1.0.1 Sådan bruges ConnectLine App til iphone App version 1.0.1 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine app til iphone. Sådan parrer du Streamer Pro 1.2 App med en iphone Sådan henter

Læs mere

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2 Opladning

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

En kort vejledning til trådløse muligheder og ReSound Smart 3D app

En kort vejledning til trådløse muligheder og ReSound Smart 3D app En kort vejledning til trådløse muligheder og ReSound Smart 3D app Indhold Kompatibilitet: Høreapparater og mobilenheder...4 Kom i gang med din iphone, ipad eller ipod touch...6 Par med dine ReSound Smart

Læs mere

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING

INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING INTERTON APP BRUGERVEJLEDNING Introduktion Tillykke med at have downloadet Interton appen. Interton appen er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for at få mere ud af dine Interton

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Sådan bruges ConnectLine App til Android. App version 1.1.0

Sådan bruges ConnectLine App til Android. App version 1.1.0 Sådan bruges ConnectLine App til Android App version 1.1.0 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine App til Andorid smartphones og tablets. Sådan parrer du Streamer Pro med en

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din app. Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores

Læs mere

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App)

Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) Livall - Kom godt i gang (BH 60 & Bling Jet Fjernbetjening & Livall Riding App) 1. Indholder: a. En hjelm b. Et USB kabel c. En Bling Jet fjernbetjening d. En brugsanvisning 2. Sæt USB-kablet i hjelmen

Læs mere

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning

Basisenhed med icom. Betjeningsvejledning Basisenhed med icom Betjeningsvejledning Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Repræsentant for EU: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland www.phonak.dk www.phonak-butik.dk

Læs mere

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap.

Quick Guide. SoundGate. Bernafon SoundGate. Volumenkontrol og programvalg. Telefonknap. Musik/audioknap. Bluetooth -knap. Bernafon SoundGate SoundGate Quick Guide Volumenkontrol og programvalg Telefonknap Musik/audioknap Bluetooth -knap Batteriindikator Denne guide er kun en kort præsentation. Vigtigt: SoundGate anvender

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch

Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Sådan bruges ReSound Smart apparater med din iphone, ipad og ipod touch Konfiguration og brug af Made for iphone (MFi) Hardware, der understøttes ReSound Smart apparater understøtter MFi-funktionalitet

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Pure. Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Pure.  Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Pure www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. De nye Pure-høreapparater. Diskretion og en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Det højteknologiske team til binaural hørelse* og forbedret forbindelse

Læs mere

AB mypilot kvikvejledning

AB mypilot kvikvejledning AB mypilot kvikvejledning Lær din AB mypilot at kende AB mypilot fjernbetjeningen gør det muligt at styre Advanced Bionics Naída CI Q70 (Naída CI) lydprocessoren på afstand, således at du kan styre funktionerne

Læs mere

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel.

Kom godt i gang NSZ-GS7. Netværksmedieafspiller. Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang DK Netværksmedieafspiller NSZ-GS7 Skærmbilleder, betjening og specifikationer kan ændres uden varsel. Kom godt i gang: ON/STANDBY Tænder og slukker afspilleren. Styring af tilsluttede enheder

Læs mere

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol

Phonak AccessLine. mypilot. Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger. Phonak ComPilot kommunikation og kontrol Yd * F ** In Gr Phonak AccessLine Produktoplysninger om trådløst digitalt tilbehør og fjernbetjeninger ComPilot TVLink -basestation Phonak AccessLine er udviklet specielt til at forbedre de trådløse tilkoblingsmuligheder

Læs mere

Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch. App version 1.3.0

Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch. App version 1.3.0 Brugsanvisning. ConnectLine App til iphone, ipad og ipod touch App version 1.3.0 Introduktion Dette er en vejledning i hvordan du bruger ConnectLine app til iphone,ipad og ipod touch. Det er den samme

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning

Phonak PilotOne II. Betjeningsvejledning Phonak PilotOne II Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Beskrivelse 5 3. Sådan bruges Phonak PilotOne II 6 3.1 Isætning af et nyt batteri 6 3.2 Tænd og sluk 7 3.3 Sådan holdes PilotOne II 7 3.4

Læs mere

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Fjernbetjening. Betjeningsvejledning Fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Vigtige oplysninger: Læs dette før første betjening af din Phonak PilotOne-fjernbetjening 6 Advarsler 6 Oplysninger om produktsikkerhed 8 3.

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening

VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening VEJLEDNING I ANVENDELSE AF TRÅDLØST TILBEHØR SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV-adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N fjernbetjening SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Formål I denne

Læs mere

Udvid din lytteoplevelse

Udvid din lytteoplevelse GN ReSound hjælper mennesker med at genopdage hørelsen med høreapparater, der efterligner det naturlige øres måde at behandle lyd på. Der betyder, at du kan glemme din hørenedsættelse - og i stedet fokusere

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtige punkter 6 3. Advarsler 7 4. Beskrivelse af FM-modtageren 8 5. MyLink+ statusindikator 10 6. Sådan fungerer din MyLink+ 16 7. Opladning af MyLink+

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation

Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Phonaks trådløse kommunikationsportefølje Produktinformation Vi har lyttet for at sikre, at vi fuldt ud forstår, hvad der er vigtigt for dig. Hver eneste ny generation af høreapparater er baseret på disse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

Brugsanvisning til ReSound apps

Brugsanvisning til ReSound apps Brugsanvisning til ReSound apps Introduktion Tillykke, du har nu downloadet din ReSound app. ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk.

Carat. www.siemens.dk/hearing. Nyd lyden af livet. De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Carat www.siemens.dk/hearing Nyd lyden af livet De nye Carat-høreapparater. Fleksibilitet med en helt ny lydkvalitet. Livet lyder fantastisk. Dine perfekte partnere til binaural hørelse og forbedret forbindelse

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugsanvisning til app.

Brugsanvisning til app. Brugsanvisning til app www.gnhearing.dk Introduktion ReSound appene er udviklet for at forbedre din høreoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine ReSound høreapparater. ReSounds innovative

Læs mere

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22.

Inden du anvender DENVER VRC-22: Læs og følg alle anvisninger vedr. opsætning og betjening, der findes i betjeningsvejledningen til DENVER VRC-22. ADVARSLER VEDR. SUNDHED OG SIKKERHED: NEDSÆT RISIKOEN FOR PERSONSKADE OG UBEHAG. SØRG FOR, AT ALLE BRUGERE AF DENVER VRC-22 LÆSER NEDENSTÅENDE ADVARSLER OMHYGGELIGT, INDEN DE BRUGER DENVER VRC-22. Inden

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning

Plantronics Explorer 50. Brugervejledning Plantronics Explorer 50 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning

Voyager Edge UC-serien. Brugervejledning Voyager Edge UC-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt 4 Oversigt over headset 4 Bluetooth USB-adapter 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6

Læs mere

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning

Plantronics Explorer 10. Brugervejledning Plantronics Explorer 10 Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken 4 Oversigt over headset 5 Vær på den sikre side 5 Par og oplad 6 Parring 6 Aktiver parringstilstand 6 Brug to telefoner

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Jabra Link 860. Brugervejledning.

Jabra Link 860. Brugervejledning. Jabra Link 0 Brugervejledning www..com Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt... 1.1 Jabra Link 0... 1.2 Valgfrit tilbehør...4 2. TILSLUTNING AF Jabra LINK 0...5 2.1 Tilslutning til strømforsyning...5

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING

Calisto P240-M. USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING TM Calisto P240-M USB-håndsæt BRUGERVEJLEDNING Velkommen Tillykke med dit nye Plantronics-produkt. Denne vejledning indeholder instruktioner om installation og brug af Plantronics Calisto P240-M USB-håndsæt.

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT.

VRX888RBT og parring af telefon (Denne snap guide kan også anvendes til MAX688RBT. I løbet af september måned 2008 forventes Bluetooth kompatibilitetsliste, hvor man se hvilke telefoner der er kompatible med VRX888RBT og MAX688RBT Bemærk at Phonebook og 10 key felterne KUN vil være er

Læs mere

Explorer 500-serien. Brugervejledning

Explorer 500-serien. Brugervejledning Explorer 500-serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken? 4 Tilbehør 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Parring 7 Parring 7 Brug to telefoner 7 Juster pasformen 8 Oplad

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere

Smart Access Driftsprocedure

Smart Access Driftsprocedure Smart Access Driftsprocedure A. Forudsætning... 2 1. Smartphonekompatibilitet... 2 2. Kabelvalg... 2 a. Apple-enheder (iphone 4/4S)... 2 b. Android-enheder med MHL-stik... 2 c. Android-enheder med mikro-hdmi-stik...

Læs mere

Phonak Tinnitus Balance-portefølje

Phonak Tinnitus Balance-portefølje Phonak Tinnitus Balance-portefølje Produktinformation Phonak Tinnitus Balance-porteføljen indeholder løsninger, der dækker en række populære fremgangsmåder til håndtering af tinnitus. Noise generator,

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Lad livet inspirere dig

Lad livet inspirere dig Vil du vide mere om ReSound Unite Så kan du spørge din lokale høreapparatspecialist, scanne QR koden eller eller gå ind på www.gnresound.dk/unite M101720-DK-13.07-Rev.A Lad livet inspirere dig med ReSound

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07

Jabra Link 850. Brugervejledning. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Jabra Link 850 Brugervejledning www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_DA.indd 1 24/08/2012 14:07 Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Valgfrit tilbehør...4

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

TalkingWeb til ipad / Android

TalkingWeb til ipad / Android TalkingWeb til ipad / Android Kort instruktion til Appen TalkingWeb til ipad side 1-13 Kort instruktion til Appen TalkingWeb til Android - side 13-21 Web browser til oplæsning med ordmarkering på Internettet

Læs mere

Beltone apps Brugsanvisning. Beltone.com

Beltone apps Brugsanvisning. Beltone.com Beltone apps Brugsanvisning Beltone.com Introduktion Beltone apps er lavet til at forbedre din høreoplevelse og give dig mulighed for at få mere ud af dine Beltone høreapparater. Beltones innovative lydteknologi

Læs mere

Vejledning Mikrofonanlæg. Side 1 af 9

Vejledning Mikrofonanlæg. Side 1 af 9 Side 1 af 9 Her tændes for strømmen til mikrofon- og teleslyngeanlægget i salen Her tændes for strømmen til musikanlægget i salen 1. Start med at tænde for strømmen til anlægget. Tryk på afbryderen til

Læs mere

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning

Plantronics DA80 lydprocessor. Brugervejledning Plantronics DA80 lydprocessor Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-software 5 Installer Plantronics Hub 5 Start Hub 5 Hub-faner 5 Brug dit headset 6 Besvar, afslut og foretag

Læs mere

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Brugermanual. jabra.com/evolve80 Brugermanual jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk.

Ace. www.siemens.dk/hearing. Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Ace www.siemens.dk/hearing Nyd livets lyde. De nye Ace høreapparater. Mere diskrete end nogensinde. Livet lyder fantastisk. Den diskrete duo til krystalklar lyd og nem betjening: Den nye Ace med touchcontrol

Læs mere

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder

Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Kvikstart til Novell Messenger 3.0.1 til mobilenheder Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 og senere er tilgængelig til din understøttede ios-, Android- BlackBerry-mobilenhed. Da du kan være logget på Messenger

Læs mere

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10

Brugervejledning. Stereomikrofon STM10 Brugervejledning Stereomikrofon STM10 Indholdsfortegnelse Grundlæggende...3 Oversigt over funktioner...3 Oversigt over hardware...3 Samling...4 Anvendelse af mikrofonen...5 Optagelse af lyd...5 Optagelse

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Synchronicer Observations App til Android Version 5.09.5 af Soft Design A/S Contents Installationsvejledning til Synchronicer Observation... 3 Før du starter... 3 Sådan gør du...

Læs mere

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Brugervejledning. jabra.com/storm Brugervejledning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning)

Jabra. Evolve 75. Brugervejledning (bruksanvisning) Jabra Evolve 75 Brugervejledning (bruksanvisning) 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker,

Læs mere

ios7 og kontaktstyring

ios7 og kontaktstyring ios7 og kontaktstyring hvor og hvordan du indstiller fx din ipad til at blive styret med 0/1-kontakter Med ios7 er der indbygget flere aktiveringsmåder især kontaktstyring. Du kan opdatere eller få produkter

Læs mere