Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. Udbytteaktier er p.t. det store hit"

Transkript

1 Bjarnes Blog Aktieinvesteringer styrkes af en langsigtet investeringsstrategi der overholdes. I 2015 forventes udbyttebetalingerne fra de danske børsnoterede selskaber at slå alle tidligere rekorder. I dagspressen har der været nævnt beløb på op mod 100 mia. kr. Heraf udbetaler A.P. Møller- Mærsk alene godt 40 mia. kr., heraf ikke alle kommer ud i omløb, idet handlen med Danske Bank skal finansieres. Investorerne får således her i foråret ganske betydelige beløb, som kan trækkes ud til forbrug eller anvendes til geninvestering i værdipapirer. Det er en udvikling, som vækker stor jubel hos mange investorer bl.a. fordi man betragter udbyttet som et afkast af sin aktieinvestering. Man skal dog huske, at udbyttet er skattepligtigt på udbetalingstidspunktet (27/42%), og at det er investorernes egne penge, der kommer til udbetaling i et forhold, der stemmer med ejerandelen. Den store vinder på kort sigt er således skattevæsenet og de banker, der tjener penge på at formidle evt. geninvesteringer i værdipapirer. Hos specielt de større investorer er der udviklet teorier om, at selskabernes kapitalstruktur skal optimeres konstant, hvilket bl.a. skal ske ved udbetaling af udbytter og evt. opkøb af egne aktier i det omfang selskabernes ledelser ikke kan udvikle selskaberne og investere likviditeten i givtige forretninger. Det holder ledelserne til ilden, som man typisk siger. Hver gang man benytter selskabets likviditet til udbetaling til aktionærerne sker der en svækkelse af selskabets frihedsgrader og en øgning af selskabets afhængighed af alternative finansieringskilder. Siden finanskrisens start i 2008 er der mange virksomheder, som har nydt godt af et stærkt kapitalgrundlag. Måske det var bedre, at investorerne i stedet holdt ledelserne til ilden ved at stille krav om udvikling af virksomheden med projekter, som kan forøge virksomhedens position i konkurrencesituationen såvel nu som på længere sigt. For alle investorerne gælder vel, at man alt andet lige ønsker en samlet langsigtet værdistigning på investeringen. Om det kommer som udbytte eller løbende kursstigning er knap så interessant. Udbytteaktier er p.t. det store hit Vi har efterhånden mange forskellige typer aktier på markedet. Det rækker bl.a. lige fra udbytteaktier over vækstaktier til value-aktier, momentumaktier, defensive aktier og konjekturfølsomme aktier. Det er blot betegnelser, som man hæfter på forskellige selskaber, således at investorerne kan identificere sig med grupperne, når man tænker i sin investeringsstrategi. Eller er det fordi man bliver rådgivet til at skifte mellem forskellige selskabstyper i takt med at forventningerne til den generelle udvikling ændres? Man kunne også stille spørgsmålet om, hvor disse betegnelser kommer fra og hvem der har interesser i at skabe bevægelser på aktiemarkederne, når man får investorerne til at skifte selskaber i porteføljen. Det nærmeste man kan komme definitionen på udbytteaktier er, at der er tale om selskaber, som over en længere periode har udbetalt et konstant og pænt udbytte. Det bedømmer investorerne som gode selskaber, der er værd at investere i.

2 Men derved hopper man over hvor gærdet er lavest og bruger udbytteparameteren som beslutningskriteriet. Det sparer selvfølgelig investor for at bruge tid og kræfter på at sætte sig ind i selskabernes økonomiske udvikling. Der har efterhånden bredt sig en hel kultur om udbytteaktier, hvilket i sig selv styrker og medvirker til højere og mere stabil aktiekursudvikling på denne type selskaber, således at der opstår en selvopfyldende profeti. Investorerne må nødvendigvis passe og pleje aktieinvesteringerne for at fastholde et godt afkast I aktiehandlen fastsættes kursen på et selskabs aktier, således at det er aktieejeren på udbetalingstidspunktet, der hæver hele det deklarerede udbytte. Der sker således ikke en selvstændig afregning af udbyttet, når man handler aktier og i aktiekursen på børsen indregnes i årets løb en forholdsmæssig udbytteandel i forhold til det forventede udbytte, som godkendes på generalforsamlingen. Det betyder samtidig, at selskabets aktiekurs reduceres med udbyttet på udbetalingstidspunktet. Investors formueværdi består herefter af aktiebeholdningen til reduceret værdi og kontantbeholdning fra udbytte men fratrukket udbytteskat. Har man tilrettelagt sin strategi med et langsigtet formål, skal investor tage stilling til, om beløbet skal geninvesteres i samme selskab eller om beløbet skal bruges på andet. Investorerne befinder sig efterhånden i en temmelig låst situation. Enten køber man aktier og har mulighed for at opnå et tilfredsstillende langsigtet afkast. Eller også parkerer man sine penge til nul eller negativ rente i obligationer eller i banken. En geninvestering af udbyttet har en stor betydning for dit samlede langsigtede afkast, bl.a. på grund af renters-rente effekten, hvilket blev illustreret i en artikel i Dagbladet Børsen den 14. marts Som det fremgår af figuren fra artiklen vil man have 3,5 gange større formue, hvis man geninvesterer udbyttet hvert år siden 1970 i forhold til, hvis man tager udbytte ud til forbrug. Ovennævnte beregning er endda gennemført ved udbytte efter skat.

3 Flere undersøgelser viser endvidere, at man med en aktiestrategi skal være fuldt ud investeret hele tiden for at være sikker på, at man er med når kursstigningerne indtræffer. Er man stålsat på, at man kan forudsige den fremtidige kursudvikling, bliver man oftest efterladt på perronen går glip at kursstigningerne og må tåle kurstabene. I det lange løb skyldes det, at kursstigningerne overhaler faldene, fordi selskaberne løbende tjener gode penge. Hvad har StormP med aktieinvesteringer at gøre? Det kunne omskrives til: Hvornår skal jeg være investeret i aktier? Altid. Bjarne Jensen Direktør

4 Beskatning af udbytte Beskatningen af udbytte afhænger af dine personlige skatteforhold. Nedennævnte beskrivelse er derfor en generel beskrivelse og ud fra en forudsætning om, at du er fuld skattepligtige i Danmark og betaler PAL-skat (pensionsafkastskat) Personer Almindelig, fri opsparing Før du modtager udlodningen fra StockRate Invest, Globale aktier, er der fratrukket 27 pct. i aconto skat, og beskattes som aktieindkomst. Aktieindkomst op til kr. (2015) beskattes med 27 procent. Aktieindkomst ud over kr. (2015) beskattes med 42 %. Uudnyttede grænsebeløb overføres mellem ægtefæller. Dvs. aktieindkomst for ægtefæller op til kr. er til den lave aktieindkomstbeskatning på 27 procent. Oplysninger om udlodningen indberettes automatisk til SKAT. StockRate Invest købt for pensionsmidler Afkastet på en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing, selvpension eller livslang pension beskattes ens uanset hvilken værdipapirtype du har investeret i. Udbytte fra StockRate Invest, Globale aktier samt årets sum af realiserede og urealiserede kursgevinster og tab, beskattes med 15,3% (PAL-skat) efter lagerprincippet. Hvis der opstår et nettotab, kan det fremføres til modregning i efterfølgende år. Banken/pensionsselskabet opgør hvert år det samlede afkast, og beregner og trækker skatten på din pensionskonto i januar måned. Der udbetales udbytte til et pensionsdepot uden at indeholde udbytteskat. Selskaber Udlodninger fra StockRate Invest, Globale aktier andele, købt via dit selskab, bliver udbetalt efter fradrag af 22 % kildeskat og indgår i selskabsindkomsten. Avance eller tab hvad enten det er fremkommet ved salg eller blot kursudvikling i den tid, selskabet har ejet investeringsbeviset beskattes årligt efter lagerprincippet. Avance på investeringsbeviser med minimumsbeskatning opgjort efter lagerprincippet kan, uanset om de er tale om aktiebaserede eller obligationsbaserede, modregnes i selskabets eventuelle fremførte tab på børsnoterede aktier, samt selskabets eventuelle nettotabskonto. Personligt erhvervsdrivende med virksomhedsskatteordning Midler under virksomhedsskatteordningen må ikke investeres i udbyttebetalende afdelinger. Senest opdateret:

5 Inditex Månedens selskab Industria de Diseño Textil, S.A., bedre kendt som Inditex, er en spansk multinational tekstilkoncern, som driver over 6400 butikker på verdensplan, hvoriblandt de mest kendte mærker er Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear og Bershka. Inditex startede i 1963 i et lille værksted i den spanske by La Coruña. I begyndelsen specialiserede Indi-tex sig i design og produktion af kjoler en aktivitet der langsomt udviklede sig til at omfatte et bredt sortiment af dametøj, og som ledte til åbningen af den første Zara butik i Butikkens tøj blev hurtigt populært, og i løbet af de følgende år åbnede endnu 9 Zara butikker i Spani-ens største byer. Herefter tog udviklingen fart, og Zara butikker begyndte at skyde op i både Paris, New York, London og flere andre storbyer. I 1990 erne opkøbte Inditex virksomhederne Bershka, Pull and Bear, Massimo Dutti og Stradivarius, som derved blev datterselskaber i koncernen. I dag driver Inditex forretninger i over 90 lande og består nu af 100 forskellige virksomheder inden for tekstildesign, produktion og distribution. Koncernen designer og producerer stort set alle produkter selv og lancerer nye design flere gange ugentligt til koncernernes modebutikker. Hovedparten af fremstillingen foregår fra koncernens datterselskaber i lavindkomstlande, primært Marokko, Kina og Tyrkiet, men en stor del af produktionen finder dog stadig sted i Spanien. Inditex har ved brug af innovative og succesfulde informationsteknologiløsninger formået af reducere tiden fra designproces til varerne er på hylderne kraftigt, og har herved klart en fordel, når nye trends bliver spottet, og hurtigt skal gennemløbe produktionsprocessen og nå ud til kunderne. Inditexs primære konkurrenter er H&M og Benetton, som begge er succesfulde modetøjsudbydere dog har Inditex en stor styrke i deres unikke forretningsmodel ved at de kontrollerer hele produktions- og salgsprocessen selv. Konkurrenterne outsourcer produktionen til lavlønsproducerende lande som Kina og Thailand, hvilket vel nok er billigt, men samtidig medfører en længere og mere tidskrævende supply chain. Dette gør, at disse virksomheder må forudsige trends, hvorimod Inditex kan observere og reagere ekstremt hurtigt faktisk kan de på bare dage gå fra design af et produkt til salg i deres butikker. Dette skal ses i forhold til de 5-6 måneder, som er den gennemsnitlige tid i modeindustrien. Den faktiske udvikling i regnskabstallene Omsætning i mio. EUR i årene

6 Indtjening i mio. EUR, før skat, i årene Aktiekursen Aktiekursen er igennem de seneste 5 år (pr ) steget med 246,6%, hvilket svarer til et gen-nemsnitligt årligt afkast på 28,2%. Inditex er et af de selskaber som har været med i Investeringsforeningen StockRate Invests portefølje siden opstart. Det samlede afkast siden opstart ( ) er 188,2 %. Aktiekursudviklingen i perioden Kilde: bloomberg Finanskrise i 2008? Hvilken finanskrise? Finanskrisen i 2008 er stadig frisk i manges erindringer. Millioner af mennesker i hele verden mistede deres arbejde, hjem, forretning osv. Store virksomheder bukkede under i krisen.

7 Men der var også globale selskaber som Inditex, som formåede at navigere sikkert igennem krisen. Sel-skabet havde ikke fald i omsætningen, mens indtjeningen fik et nærmest ubetydeligt fald i forhold til året før. Til trods for de fortsat gode resultater, faldt aktiekursen i Inditex alligevel under finanskrisen. Når det hele brænder, og når markedet falder, er der ingen aktier der er fredet. Men på den lange bane, er det jo indtjeningen der er altafgørende for aktiekursen og det er Inditex et bevis på. Inditex vil være en del af vores porteføljer, så længe selskabet kan opretholde dets evne til at være blandt de bedste i verden til at skabe indtjening og opretholde dets finansielle styrke. Invitation til inspirationsmøde Investeringer er for mange et uoverskueligt emne, som man ikke får sat sig ind i, og de fleste overlader det derfor til banken. Og pension er noget, der for nogen ligger langt ude i fremtiden. Har du lavet en investeringsstrategi, der passer til dine behov og sikrer, at du får mest muligt ud af din opsparing? StockRate inviterer til inspirationsmøde om langsigtede investeringer: Tirsdag den 21. april, 17:00-18:30, Sdr. Jernbanevej 18D, 3400 Hillerød Som uafhængig formueforvalter vil vi fortælle om langsigtede investeringer, og om hvordan du som investor kan få mere ud af din opsparing. Efter en times foredrag serverer vi lidt at spise og drikke, hvor du samtidig vil have mulighed for at tale med StockRates rådgivere. Deltagelsen er GRATIS og uforpligtende. Er du forhindret i at deltage, eller ønsker du en individuel gennemgang af din portefølje, er du velkommen til at kontakte os på. Marts 2015 StockRate Asset Management

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet

DAF AktieSkole Ny på aktiemarkedet. Ny på aktiemarkedet. DAF Aktieskole. Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet 1 Ny på aktiemarkedet DAF Aktieskole Velkommen til Dansk Aktionærforenings kursus: Ny på aktiemarkedet Dette kursus vil forklare om aktier og aktiemarkedet og om hvordan man som privat investor kan blive

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

Er rige mennesker lykkeligere?

Er rige mennesker lykkeligere? Formue 25. årgang 02 // 2010 Formuerådgiver Helle Snedker: Er rige mennesker lykkeligere? Ny bombe under boliglån 360 eftersyn af formuen IT-aktier 2.0: Jo kedeligere, jo bedre Erik Møller: Tre vigtige

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie

Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie indhold Formue 26. årgang 03 // 2011 Banker på bistand Professor afviser Børsens påstande Potentiale på 40% i europæiske aktier Den græske tragedie Formue 3. kvartal 2011 01 indhold Leder Uro på de finansielle

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value.

Kvartalsrapporten. Aktiemarkedets talentspejder s. 10 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Kvartalsrapporten Aktiemarkedets talentspejder s. 1 Sådan udvælger vi aktierne i afdeling Value. Pas på staterne s. 13 Statsobligationer giver i værste tilfælde ikke noget afkast. 2. k v a r ta l 2 5 2K

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab

F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3. Det mentale regnskab F O R M U E MAGASIN A K T I O N Æ R O R I E N T E R I N G A P R I L 2 0 0 3 Tilbage til fremtiden De næste 3 år vil ikke ligne de seneste 3 år. Det mentale regnskab Hjernen er et mysterium. Ingen tør eje

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere