Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oniso apparatet. Hørerør. Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet."

Transkript

1

2 Stand-by R TELEFONBOG (NUMMERFORTEGNELSEN) Registrering af et nummer Strygning af et nummer 6 SETUP RINGETYPER (RINGERS) Apparat Base Automatisk pause Overføringsmåde for nummer Type netværk Type flash Tilføjelse af et apparat Strygning af et apparat Tilknytning af et apparat Ændring af navn for en base 5 BASE SEL 4 BABY SIT SOS

3 Oniso apparatet Hørerør Display Viser alle nødvendige oplysninger til anvendelse af apparatet. Pil til at rykke op Giver mulighed for at bevæge sig rundt i menuerne, forøge hørerørets lydstyrke under en samtale eller slette et skrifttegn under indtastningen af et nummer eller et navn. Tast til højttaler Giver mulighed for at aktivere eller deaktivere apparatets højttaler. Linietast Giver mulighed for at foretage en opringning, afslutte en samtale og besvare et opkald. Menu/R Tast Giver mulighed for at skifte over til eller forlade menufunktionen. Giver ligeledes mulighed for at anvende R funktionen (Flash) under et opkald. Tast til Interne opkald Giver mulighed for at foretage et internt opkald eller stille et eksternt opkald om til et andet apparat. Pil til at rykke ned Giver mulighed for at bevæge sig rundt i menuerne og formindske hørerørets lydstyrke under samtalen. SOS tast Giver mulighed for at foretage et nødopkald. OK Giver mulighed for at bekræfte et valg i en menu eller rulle gennem menunumrene i vinduet på displayet. Tast til Nummerfortegnelse Giver mulighed for at se i nummerfortegnelsen. Alfanumerisk tastatur Tastaturets taster giver mulighed for at indtaste telefonnumre og bogstaver. Tast til Genopringning (Bis) Giver mulighed for at ringe det sidst indtastede nummer op igen. Tast til Liste med opkald Giver mulighed for at se listen med opkald. Mikrofon I den hensigt bestandigt at kunne bidrage med forbedringer af sine produkter og service forbeholder Philips sig ret til at ændre de specifikationer, der er nævnt i dette dokument, på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel. Copyright Philips Med forbehold af alle rettigheder

4 Displayet Symboler der beskriver den igangværende operation Displayets linie (højst 0 skrifttegn eller mellemrum) Når: M vises - er telefonen i Menufunktion. P vises - ser du i nummerfortegnelsen. t vises - er en samtale i gang. blinker - modtager du et eksternt opkald. U vises - der er kommet nye opkald på listen, siden din sidste forespørgsel. h vises - er apparatets højttaler aktiveret. b vises - er apparatet under opladning, hvis det befinder sig på sin base. - er batteriet afladet, hvis apparatet ikke befinder sig på sin base. A vises - er apparatet udenfor bases rækkevidde. - er apparatet ikke tilknyttet til nogen base. - er basen ikke tilsluttet til elnettet. Basens kontrollampe: Se forklaring side 0.

5 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Installation 4 Tilslutninger 5 Valg af basens placering 5 Tilslutning af basen 5 Apparatets strømforsyning 6 Installation af batterierne 6 Opladning af apparatet 6 Afladning af apparatet 7 Test 7 Anvendelse af telefonen 8 Opkald 8 Besvarelse af et opkald 9 Genopkald af det sidst indtastede nummer (Bis) 9 Indstilling af hørerørets lydstyrke 9 Anvendelse af højttaler 9 Liste over opkald 0 Samtalepartnerens identitet 0 Funktioner tilknyttet til listen over opkald 0 Visning af listen over opkald Opkald af et nummer fra listen over opkald Strygning af en nummerplads i listen over opkald Oprettelse af en nummerplads i nummerfortegnelsen ud fra listen over opkald Personliggørelse af telefonen Adgang til Menufunktionen Valg af ringetone og lydstyrke Apparatets ringetone Basens ringetone Aktivering af funktionen Besparelse af batteri Aktivering af funktionen Besparelse af batteri Deaktivering af funktionen Besparelse af batteri Indholdsfortegnelse

6 Nummerfortegnelse og nummer til nødopkald 4 Nummerfortegnelse 4 Registrering af dine samtalepartneres navn og telefonnummer 4 Indtastning af skrifttegn med apparatets tastatur 4 Opkald ud fra nummerfortegnelsen 5 Strygning af en nummerplads i nummerfortegnelsen 5 Nødopkald funktionen 6 Registrering af et nummer til nødopkald - SOS 6 Foretage et nødopkald 6 Avancerede funktioner 7 Automatisk indføjelse af pauser 7 Tilknytning af et nyt apparat 7 Ændring af basens navn 8 Kaldesignal 8 Valg af funktionen Baby Sit 8 Tilknytning af et apparat til flere baser 9 Valg af en base 9 Strygning af et apparat 9 Tilslutning til et privat omstillingsbord 0 Valg af type netværk 0 Valg af varighed for flash ( R tast) 0 Vedligeholdelse og problemløsning Tolkning af bip og ringetoner Basens kontrollampe Er der problemer med dit apparat? Vedligeholdelse Udtagning af batterier Indholdsfortegnelse

7 Sikkerhed Anvendelsen af dette produkt afhænger for alle lande af de kompetente myndigheders tilladelse. Denne tilladelse står skrevet på etiketten, der er sat bag på basen. Mærkningen på produktet attesterer, at dette produkt er i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser, som pålægges fra tilladelsens udstedelsesdato (herunder også brugernes sikkerhed og elektromagnetiske forstyrrelser) i henhold til EU direktiverne 7//EØF, 89/6/EØF, 9/6/EØF og 9/68/EØF. Elforsyning Dette produkt er fremstillet til enfaset vekselstrøm på 0 Volt og er ikke egnet til IT installationer som defineret ved standarden EN Pas på! Elforsyningen er klassificeret Farlig Spænding, hvad sikkerheden angår, som defineret af standarden EN Man kan kun slukke helt for dette apparat ved at tage elledningens stik ud af stikkontakten. Stikkontakten skal befinde sig i nærheden af apparatet og være let tilgængelig. For at kunne foretage opkald under en strømafbrydelse anbefales det at anvende dette produkt som supplement til en anden telefon, der ikke skal tilsluttes til elnettet. Tilslutning til telefonnettet Telefonnettets elektriske strømspænding svarer til klassificeringen TRT- (netspænding for telekommunikation), som defineret af standarden EN Sikkerhedsinstruktioner: Undgå enhver kontakt med væsker. For at undgå enhver risiko for elektriske stød, prøv ikke på at åbne apparatet eller basen. Overlad reparationer til vores serviceafdeling. Undgå enhver kontakt gennem ledende genstande med batteriets kontaktstykker (nøgler, metalklemmer, smykker, osv.). Sørg for at montere batterierne i den rigtige retning (se side 7). Æskens indhold: trådløst apparat. base. elektrisk ledning. telefonledning. brugervejledning. batterier AA/R6, som kan genoplades. 4

8 Installation Tilslutninger Valg af basens placering For at reducere risikoen for interferens undgå at placere basen under 50 cm fra et andet elektronisk apparat (telefon, fjernsyn, monitor, osv.). Basen skal placeres på en plan flade (et skrivebord, f.eks.). Undgå at placere basen i et fugtigt rum. Undgå at placere basen i nærheden af en varmekilde. Telefonens rækkevidde varierer i forhold til omgivelserne. Tilstedeværelsen af forhindringer, som tykke vægge eller metalstrukturer (dørkarme eller vindueskarme, bevægelige skillevægge, osv.), kan reducere apparatets rækkevidde. Rækkevidden kan forbedres, hvis man placerer basen højere end apparatet. Tilslutning af basen Strømspændingen skal være på 0 V. Trin Tilslut elledningen til basen og dernæst til en stikkontakt. Trin Tilslut telefonledningen til basen og dernæst til telefonstikket. Installation 5

9 Apparatets strømforsyning Dit apparat får strøm fra to batterier AA/R6, som kan genoplades. Hvis de skal skiftes ud, brug følgende godkendte batterier: PHILIPS R6 NC-P, Saft RC6. Brug kun NiMh batterier, som kan genoplades! Hvis disse anbefalinger ikke overholdes, kan fabrikanten ikke drages til ansvar. Installation af batterierne Få batterirummets låg til at glide ned og løft det op. Sæt de nye batterier i som vist på tegningen. Sæt låget på igen. Opladning af apparatet Før telefonen anvendes, skal batterierne oplades i mindst 6 timer. Denne forsigtighedsregel forlænger batteriernes levetid. Sæt apparatet på basen for at lade det op. Symbolet b angiver, at batterierne er under opladning. Når symbolet b forsvinder, er apparatets batterier ladet helt op. Brug kun den medfølgende elledning til at forbinde basen med elnettet. Gode råd - Sæt regelmæssigt apparatet på basen for at sørge for, at det har en maksimal selvstændighed. - Tastaturet kan orienteres mod dig selv eller mod basen. 6 Installation

10 Afladning af apparatet Når batterierne er næsten afladede, vises symbolet b på displayet. Hvis du er midt i en samtale, vil du også kunne høre et tonesignal. I løbet af nogle minutter, er der ikke mere strøm på apparatet. Det skal genoplades, før det kan bruges igen. Test Når telefonen er installeret, anvend følgende fremgangsmåde for at foretage et opkald: Tryk på apparatets tast t. Symbolet t vises og du kan høre klartonen. Indtast nummeret. Tallene vises på displayet og klartonen afbrydes. Hvis der opstår problemer under denne test, kontrollér at telefonledningen er tilsluttet korrekt til basen og til telefonstikket, at basen er forbundet med elnettet og at basens kontrollampe lyser. Installation 7

11 Anvendelse af telefonen Opkald Indtastning af et nummer Tryk på tasten t på apparatet. Symbolet t vises og du hører en klartone. Indtast nummeret på tastaturet. Cifrene vises på displayet. Når det sidste ciffer er tastet, vises nummeret på displayet. Hvis nummeret består af over ti cifre, ruller det fra højre til venstre for at vise de sidst indtastede cifre. For at lægge røret på, tryk på tasten t eller stil apparatet tilbage på basen. Forbindelsens samlede varighed i minutter og sekunder vises i 4 sekunder på displayet. Indtastning af et nummer før tildeling af en linie. Denne metode giver mulighed for at rette nummeret, før opkaldet foretages. Indtast det ønskede nummer (op til cifre) før du trykker på tasten t. Brug tasten + til at rette en fejl (hvert tryk på denne tast sletter det sidste ciffer i sekvensen). Hvis nummeret består af over ti cifre, ruller det fra højre til venstre for at vise de sidst indtastede cifre. Vi tilråder: At trykke på o for at se det indtastede nummer. Hvis det indeholder over ti cifre, ruller det automatisk fra højre til venstre. Tryk på tasten t på apparatet. Opkaldet sker automatisk. Du kan også trykke på H for at aktivere højttaleren og lancere indtastningen af nummeret. For at lægge røret på tryk igen på tasten t eller stil apparatet tilbage på basen. Forbindelsens samlede varighed vises i 4 sekunder på displayet. 8 Anvendelse af telefonen

12 Besvarelse af et opkald Ved hvert indkommende opkald ringer basen og apparatet, og symbolet t blinker på apparatets display. Basens grønne kontrollampe blinker også. Tryk på tasten t på apparatet. Symbolet t holder op med at blinke og basens grønne kontrollampe blinker langsomt for at angive, at en samtale er i gang. Du kan også trykke på H for at aktivere højttaleren og lancere indtastningen af nummeret. For at lægge røret på tryk igen på t eller stil apparatet tilbage på basen. Forbindelsens samlede varighed vises i 4 sekunder på displayet. Genopkald af det sidst indtastede nummer (Bis) Øjeblikkeligt Bis Tryk på tasten t på apparatet. Vent på klartonen. Tryk på tasten B på apparatet. Det sidst kaldte nummer vises og ringes automatisk op igen. Bis efter at have kontrolleret nummeret Tryk på tasten B på apparatet. Det sidst kaldte nummer vises. Brug tasten + til at ændre nummeret (hvert tryk på denne tast sletter det sidste ciffer i sekvensen). Tryk på tasten t på apparatet. Indstilling af hørerørets lydstyrke Under en samtale kan du indstille hørerørets lydstyrke med et enkelt tryk på tasterne + eller -. Der findes tre niveauer for lydstyrken. Den valgte indstilling beholdes til de følgende samtaler. Anvendelse af højttaler Dit apparat er udstyret med en højttaler. Du kan således lade omkringstående lytte til de samtaler, du ønsker. Under en samtale, tryk på H. Lyden er forstærket af højttaleren, som sidder på apparatets bagside. Under en samtale kan du indstille højttalerens lydstyrke ved et enkelt tryk på tasten + eller -. For at deaktivere højttaleren, tryk igen på tasten H. Anvendelse af telefonen 9

13 Liste over opkald Samtalepartnerens identitet Din Oniso telefon er udstyret således, at den kan modtage din samtalepartners nummer eller navn fra telefonnettet. For at bruge funktionerne forbundet med visning af samtalepartnerens identitet skal du tegne abonnement til denne service hos din telefonoperatør. Når din telefon ringer, viser dit apparat (eller dine apparater) den kaldendes nummer eller navn, hvis det er tilgængeligt fra telefonnettet. Hvis nummeret er forbundet med et navn i apparatets nummerfortegnelse, vil dette navn vises i stedet for nummeret. Funktioner tilknyttet til listen over opkald Din Oniso telefon kan registrere identiteten på 0 opkald, som du ikke har besvaret på dit apparat (eller dine apparater). Hver plads i listen over opkald angiver: samtalepartnerens telefonnummer eller vedkommendes navn, hvis det er gemt i din nummerfortegnelse eller oplyst af telefonnettet; dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis oplyst af telefonnettet); antallet af opkald fra denne samtalepartner (op til 9). Hvis det samme nummer ringer flere gange, gemmes kun det sidste opkald i listen. Symbolet U vises på apparatet, når listen over opkald indeholder nye data. Når listen er fyldt, vil det ældste nummer blive slettet, også selv om du ikke har læst det. Listen over opkald slettes ikke, når der slukkes for basen. Du kan se listen og derefter ringe dine samtalepartnere op direkte fra listen eller slette numrene. Du kan også indlæse et nummer/navn direkte i din nummerfortegnelse fra listen over opkald. 0 Liste over opkald

14 Visning af listen over opkald Du kan se listen over opkald, når apparatet viser basens navn og apparatets nummer (standby). Tryk på U for at få adgang til listen over opkald og derefter på + eller - for at rulle gennem listen. Tryk på o for at skifte mellem samtalepartnerens navn (eller nummer) til dato og klokkeslæt, antal af opkald og valgmuligheden 6/(77(" 5(09(" (tryk på o efter dette valg for at slette nummerpladsen). Tryk på U for at forlade listen over opkald. Opkald af et nummer fra listen over opkald Når du viser en nummerplads i listen, kan du ringe dette nummer op direkte. Tryk på t eller H for at ringe den viste samtalepartner i listen op. Opkaldet foretages automatisk. Strygning af en nummerplads i listen over opkald Når du viser en nummerplads i listen, kan du vælge at slette den. Tryk på o så mange gange, det er nødvendigt for at vise valget 6/(77(" (5(09(". Tryk igen på o. Nummerpladsen slettes og den næste nummerplads vises. Oprettelse af en nummerplads i nummerfortegnelsen ud fra listen over opkald Når du viser et nummer i listen over opkald, kan du indlæse den automatisk i nummerfortegnelsen, på betingelse af, at sidstnævnte ikke allerede er fyldt. Tryk på P, indtast et navn (højst 0 skrifttegn) og tryk dernæst på o. Nummerpladsen indlæses, også selv om nummeret allerede findes i nummerfortegnelsen. Bemærk at du kan annullere operationen ved at trykke på P i stedet for tasten o. Liste over opkald

15 Personliggørelse af telefonen Du kan give visse af dit apparats funktioner et personligt anstrøg ved hjælp af menufunktionen. Adgang til Menufunktionen Tryk på tasten R på dit apparat. Symbolet M vises og bliver på displayet så længe Menufunktionen er valgt. Den første valgmulighed i menuen vises: 800(5)57(*(/6( (+(%.). For at forlade menuen, tryk igen på tasten R eller på tasten t. Valg af ringetone og lydstyrke Du kan ændre både apparatets og basens ringetone og lydstyrke. Der findes tre forskellige melodier (0(/'<, 0(/'< eller 0(/'< ) og tre muligheder for lydstyrken (/8', 6)7 eller )) (høj, lav eller slukket). Apparatets ringetone Tryk på R og dernæst på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise 5,*(56. Tryk på o Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise +$'6(7. Tryk på o. Tryk på + eller - for at se de tre muligheder for ringetonen. Du hører den viste melodi, indtil du viser en anden på displayet eller indtil du forlader menuen. Tryk på o for at vælge den melodi, du hører. Et bip bekræfter registreringen af dit valg. Tryk på + eller - for at se de forskellige muligheder for lydstyrke. Tryk på o for at vælge en indstilling. Et bip bekræfter registreringen af dit valg. Tryk på R for at forlade menufunktionen. Personliggørelse af telefonen

16 Basens ringetone Brug samme fremgangsmåde som for apparatet for at ændre basens ringetone og lydstyrke. Ved trin tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise %$6(. Aktivering af funktionen Besparelse af batteri Hvis du forudser, at du ikke vil bruge apparatet i en længere periode (i over en uge) uden at oplade det på basen, aktiver funktionen Besparelse af batteri. Aktivering af funktionen Besparelse af batteri Hold tasten o trykket ind i sekunder. Du hører et bip, som angiver at apparatet slår over på funktionen Besparelse af batteri. Bemærk: Aktiveringen af denne funktion deaktiverer samtidigt apparatets ringetone, men basen bliver ved med at ringe ved hvert indkommende opkald. Deaktivering af funktionen Besparelse af batteri For at deaktivere denne funktion, tryk på en vilkårlig tast. Funktionen Besparelse af batteri deaktiveres automatisk, så snart apparatet stilles tilbage på basen. Hvis batteriet ikke er helt opladet, vil apparatet blive opladt automatisk. Personliggørelse af telefonen

17 Nummerfortegnelse og nummer til nødopkald Nummerfortegnelse Alle apparater er udstyret med en nummerfortegnelse, som kan indeholde op til 40 indlæsninger (navn og telefonnummer). Registreringerne sorteres i alfabetisk orden. Registrering af dine samtalepartneres navn og telefonnummer 4 Tryk på R og derefter to gange på o. $0(" vises. Du kan nu indtaste navnet. Bemærk : Hvis nummerfortegnelsen er fyldt, vises meddelelsen %. )8// og du skal slette en af de nuværende indlæsninger, før du kan registrere en ny (se side 5). Indtast det nye navn (højst 0 skrifttegn) ved hjælp af apparatets tastatur (se nedenfor). Tryk på o for at registrere det indtastede navn. 80%(5" vises. Indtast nummeret på apparatets tastatur (højst skrifttegn). For at indskyde et mellemrum i et nummer (efter en landekode, f.eks.), tryk på tasten B. Dette mellemrum angives med en bindestreg på displayet. Tryk på o for at registrere nummeret. Et bip bekræfter registreringen af navnet og det tilhørende nummer. 5 Tryk på R for at forlade menufunktionen. Navn og nummer er nu indlæst i nummerfortegnelsen. Indtastning af skrifttegn med apparatets tastatur Tastaturets taster giver mulighed for at indtaste alfanumeriske tegn. Alt efter det skrifttegn, der skal indtastes, tryk en eller flere gange på den tilsvarende tast (de skrifttegn, der hører til de forskellige taster, er graveret på tastaturet). For at indtaste to skrifttegn efter hinanden, der står på den samme tast, tryk på tasten - efter at have indtastet det første skrifttegn. Brug tasten + for at slette et skrifttegn. 4 Nummerfortegnelse og nummer til nødopkald

18 For at skrive f.eks. PHILIPS, skal du indtaste følgende sekvens: o P H I L I P S Opkald ud fra nummerfortegnelsen Tryk på P. Det første navn i fortegnelsen vises. Hvis nummerfortegnelsen er tom, vises meddelelsen %. (07<. Tryk på + eller - for at bevæge dig op eller ned i navnelisten. For at se det nummer, der svarer til det viste navn, tryk på o. Nummeret vises og ruller fra højre til venstre, hvis det består af over 0 cifre. For at komme tilbage til navnet, tryk igen på o. Tryk på t for at ringe det nummer op, som svarer til den viste indlæsning. For at forlade nummerfortegnelsen uden at ringe et nummer op, tryk igen på P. Strygning af en nummerplads i nummerfortegnelsen 4 Tryk på R og derefter på o. Tryk på - så mange gange, der er nødvendigt for at vise 5(09( og tryk dernæst på o. Hvis nummerfortegnelsen er tom, vises meddelelsen %. (07<. Vis det navn, der skal slettes, ved hjælp af tasterne + og - og tryk dernæst på o for at slette det. Navnet og det tilsvarende nummer er slettet i nummerfortegnelsen. Du hører et bip og meddelelsen 5(09(' vises. Tryk på R for at forlade menufunktionen. Nummerfortegnelse og nummer til nødopkald 5

19 Nødopkald funktionen Registrering af et nummer til nødopkald - SOS Dette nummer kan indtastes automatisk med et enkelt tryk på tasten S. Det registrerede nummer til nødopkald kan ændres senere. Brug følgende fremgangsmåde for at registrere nummeret: 4 Tryk på R og dernæst på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise SOS. Tryk på o. Hvis intet nummer til nødopkald er blevet registreret, vises meddelelsen 80%(5" Indtast nu direkte et nummer som angivet nedenfor. Hvis der allerede er registreret et nummer, vises dette. Tryk på tasten + for at slette dette nummer, inden der indtastes et nyt. Indtast nummeret ved hjælp af apparatets tastatur (højst skrifttegn). For at taste et mellemrum i et nummer (efter en landekode, f.eks.) tryk på tasten B. I displayvinduet er et mellemrum symboliseret ved en bindestreg. Tryk på o for at registrere det nye nummer til nødopkald. Et bip bekræfter registreringen af det nye nummer til nødopkald. Tryk på R for at forlade menuen. Foretage et nødopkald Et enkelt tryk på tasten S er nok til at indtaste direkte nummeret til nødopkald. Bemærk:. S tasten fungerer kun, hvis apparatet er opladet og basen korrekt forbundet med elforsyningen.. Hvis der ikke er registreret noget nummer til nødopkald, virker S tasten ikke.. Brug nummerfortegnelsen til at registrere et nummer til nødopkald. For at indtaste nummeret, brug fremgangsmåden i afsnittet "Opkald ud fra nummerfortegnelsen" side 4. Et godt råd: Det er også muligt at tilknytte det nummer, du bruger oftest, til S tasten. 6 Nummerfortegnelse og nummer til nødopkald

20 Avancerede funktioner Automatisk indføjelse af pauser Du kan programmere en automatisk indføjelse af en pause efter nummerets første ciffer. Tryk på R og dernæst på + for at vise 6(78. Tryk to gange på o. Tryk på - eller + for at vælge eller )). Tryk på o. Et bip bekræfter ændringen af funktionen for automatisk indføjelse. Tryk på R for at forlade menufunktionen. Tilknytning af et nyt apparat Anvend følgende fremgangsmåde for at tilknytte et nyt apparat til basen: Tag elledningen ud af stikkontakten og stik det ind igen. Et bip angiver, at basen er i funktionen Tilknytning. Du har også mulighed for at sætte basen i funktionen Tilknytning ud fra et allerede tilknyttet apparatet. For at gøre det, brug følgende fremgangsmåde i stedet for trin :. Tryk på R og derefter på + for at vise 6(78. Tryk på o.. Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise $''. Tryk på o.. Indtast tilknytningskoden (se etiketten under basen med påtegnelsen "RC"). Tryk på o. Det tilknyttede apparat udsender et bip: Basen er nu i funktionen Tilknytning. 4 5 Stil det nye apparat hen i nærheden af basen og tryk på tasten R for at få adgang til menufunktionen. Tryk på + for at vise 6(78 og tryk dernæst på o. Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise 5(*,67(5 og tryk dernæst på o. &'(" vises. Indtast koden for tilknytning (angivet på etiketten med påtegnelsen "RC" under basen). Tryk på o. Apparatet søger en base, der er i funktionen Tilknytning. Avancerede funktioner 7

21 6 I løbet af nogle sekunder vises basens navn og identitetskode. Gå derefter videre til det næste trin i fremgangsmåden. Hvis det ikke lykkes for apparatet at lokalisere basen, vises meddelelsen )$,/('. I så fald skal du gentage operationen. Tryk på R for at forlade menufunktionen. Ændring af basens navn Tryk på R og dernæst på + for at vise 6(78. Tryk på o. 4 5 Tryk på + for at vise %$6( $0( og tryk dernæst på o. Hvis basen er identificeret med et navn, vises dette navn. Du kan slette navnet ved hjælp af tasten +. Hvis basen ikke har fået tildelt et navn, vises meddelelsen %$6( $0(" Indtast et navn (højst 8 skrifttegn) ved hjælp af apparatets tastatur (se afsnittet "Indtastning af skrifttegn med apparatets tastatur" side ). Hvis du ikke indtaster et nyt navn, beholder basen sit gamle navn. Tryk på o. Apparatet udsender et bip for at bekræfte, at tilknytningen er lykkedes. Tryk på R for at foriade menufunktionen. Kaldesignal Under en intern samtale kan du modtage et eksternt opkald. Du vil blive underrettet om dette opkald med en særlig tone og symbolet t blinker på displayet. For at besvare dette opkald: Tryk på t for at afslutte den igangværende samtale. Dit (eller dine) apparat(er) ringer for at angive et eksternt opkald. Tryk på t for at besvare kaldet. Valg af funktionen Baby Sit Funktionen Baby Sit giver mulighed for at overvåge lydene i et andet rum end det, hvor du opholder dig (f.eks. et børneværelse). Da det drejer sig om en særlig form for internt opkald, kræver denne funktion, at du er i besiddelse af to apparater af typen Oniso 686: det ene skal være i børneværelset og du beholder selv det andet (kaldet "forældre" apparatet). Hvis du ønsker nærmere oplysninger, se brugervejledningen til dit ekstra apparat. 8 Avancerede funktioner

22 Tilknytning af et apparat til flere baser For at tilknytte et apparat til en ny base, følg den detaljerede fremgangsmåde i afsnittet "Tilknytning af et nyt apparat" side 6. Vigtigt: Det samme apparat kan højst være tilknyttet til 4 baser. Hvis dit apparat allerede er tilknyttet til 4 baser, skal du annullere en af disse tilknytninger. Valg af en base Ligegyldigt hvor mange baser apparatet er tilknyttet til, så kan det kun fungere med en base ad gangen. For at skifte base er det derfor nødvendigt at vælge en ny "aktiv" base, undtagen hvis du vælger $87, som giver mulighed for automatisk at søge den nærmeste base, så snart dit apparat ikke mere modtager signalet fra den sidst valgte base. For eksempel, hvis du bruger apparatet med basen "Hjem" og du ønsker at foretage et opkald via basen "Kontor", skal du først vælge denne base: 4 Tryk på R og derefter på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise %$6( 6(/. Tryk på o. Tryk på + eller - så mange gange, det er nødvendigt for at vise navnet på den base, du ønsker at tilslutte dig til eller valgmuligheden $87. Funktionen $87 er aktiveret, når der intet signal sendes ud fra basen mod apparatet. Tryk på o. Et bip angiver, at apparatet søger den nye base eller den nærmeste base, hvis muligheden $87 er valgt. Tryk på Rfor at forlade menufunktionen. Strygning af et apparat For at annullere tilknytningen af et apparat til en base, brug følgende fremgangsmåde: 4 5 Tryk på R og derefter på + for at vise 6(78. Tryk på o. Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise 5(09( +6 og tryk dernæst på o. Ved hjælp af tasterne + og - vælg det apparat, hvis tilknytning du ønsker at annullere og tryk dernæst på o. Når &'(" vises, indtast den kode, der står under basen ved mærket "RC" og tryk derefter på o. Et bip bekræfter, at apparatets tilknytning er annulleret. Tryk på R for at forlade menufunktionen. Hvis vedkommende apparat er det, du bruger, vil det automatisk tilslutte sig til den næste base, det er tilknyttet til. Apparatets nummer svarer til den plads, det optager i rækkefølgen af tilknyttede apparater til basen. Avancerede funktioner 9

23 Tilslutning til et privat omstillingsbord Hvis din Oniso telefon anvender en linie forbundet med et omstillingsbord eller et privat netværk (PABX) og ikke med det offentlige telefonnet, kan det være nødvendigt at foretage visse indstillinger. Før du foretager disse indstillinger, tilråder vi dig dog at kontakte din telefoninstallatør eller de ansvarlige for det private netværk. Valg af type netværk For at indstille telefonen således at den kan tilsluttes til et privat omstillingsbord, brug følgende fremgangsmåde: Tryk på R og derefter på + for at vise 6(78. Tryk på o. Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise (7:5. og tryk derefter på o. Ved hjælp af tasterne + og - vælg en af listens indstillinger. Tryk på o. Et bip bekræfter valget af den nye type netværk. 4 Tryk på R for at forlade menufunktionen. Efter den anvendte type omstillingsbord, vil din installatør kunne hjælpe dig med at vælge de mest velegnede parametre. Bemærk: Før du tilslutter din Oniso telefon til det offentlige telefonnet igen, skal du definere netværkets type igen ved at indstille på PUBLIC. Standardparametrene for det offentlige telefonnet genoprettes automatisk. Valg af varighed for flash ( R tast) Denne funktion giver mulighed for at definere hvilke signaler din telefon sender til omstillingsbordet, når du trykker på tasten R under en samtale. For at få adgang til den skal du vælge en af valgmulighederne for PABX i menuen (7:5.. 4 Tryk på R og dernæst på + for at vise 6(78. Tryk på o. Tryk på - så mange gange, det er nødvendigt for at vise 5(&$// og tryk derefter på o. Ved hjælp af tasterne + og - vælg /* )/$6+ eller 6+57 )/6+. Tryk på o. Dit apparat udsender et bip for at bekræfte det nye valg. Tryk på R for at forlade menufunktionen. 0 Tilslutning til et privat omstillingsbord

24 Tolkning af bip og ringetoner Vedligeholdelse og problemløsning Ringetone for modtagelse af eksterne opkald Indkommende opkald på den eksterne linie. Ringetone for modtagelse af interne opkald. Basens kontrollampe Indkommende opkald fra et andet internt apparat. langt bip (alarm) Hvis symbolet b vises, er apparatets batteri afladet og forbindelsen vil blive afbrudt. Forbindelsen er blevet afbrudt på grund af et problem forbundet med batteriet, linien eller radiodækningen, osv. Din (interne) samtalepartner har lagt røret på. Basen er optaget og kan ikke varetage et udgående opkald på den eksterne linie. Bip for tilknytning Du kan tilknytte et nyt apparat til en base efter at have tilsluttet adapteren. korte bip (bekræftelse) Bekræfter ændringen af en af telefonens indstillinger. Bekræfter tilføjelsen eller strygningen af en registrering i nummerfortegnelsen. Ringesignal Bekræfter at basen er stillet i funktionen Tilknytning. Underretter om et indkommende eksternt opkald under en intern samtale. Grøn, tændt Grøn, blinker regelmæssigt. Grøn, blinker samtidigt med ringetonen. Basen er tændt. Den igangværende samtale er et eksternt opkald. Underretter om et indkommende eksternt opkald Vedligeholdelse og problemløsning

25 Er der problemer med dit apparat? Problem Årsag Løsning Der er forstyrrelser på linien og symbolet A vises. Apparatet udsender et alarm bip, når du prøver at foretage et eksternt opkald. Apparatet udsender et alarm bip, når du prøver at foretage et internt opkald. Din samtalepartners nummer vises ikke, når et opkald kommer ind. Apparatet befinder sig næsten udenfor basens rækkevidde. En samtale er allerede i gang på den eksterne linie med et andet apparat. Apparatet er udenfor basens rækkevidde (symbolet A vises). Apparatet er ikke blevet tilknyttet til basen (symbolet A vises). Et andet apparat er allerede i menufunktion og derfor er basen ikke ledig. Apparatet, som du forsøger at ringe til, er i samtale på den eksterne linie eller befinder sig udenfor basens rækkevidde. Du har ikke abonnement til denne service. Din installation er ikke forenelig med din Oniso. Ryk nærmere til basen. Prøv igen, når den igangværende samtale er afsluttet. Ryk nærmere til basen og prøv igen. Prøv igen efter at have tilknyttet apparatet til basen. Prøv igen, når det andet apparat har forladt menufunktionen. Vent til apparatet igen er ledigt og gentag opkaldet. Kontakt din telefonoperatør. Kontakt din installatør eller din telefonoperatør. Hvis problemet vedvarer, kontakt din telefonassistance. Assistancens telefonnummer står på sidste side. Vedligeholdelse Før du rengør telefonen, skal elledningen og telefonledningen afbrydes. Brug en klud eller et vaskeskind, som er fugtet med vand, der indeholder lidt sæbe. Tør derefter apparatet af med en tør klud. Dette er tilstrækkeligt til, at telefonen bliver ved med at se ny ud. Bemærk: Der må ikke anvendes rensemidler eller kemiske rengøringsmidler. Brug en tør klud, der ikke flosser, til at rengøre apparatets og basens kontaktstykker til opladning. Vedligeholdelse og problemløsning

26 Udtagning af batterier Få batterirummets låg til at glide nedad. Tag batterierne ud. Sæt rummets låg på igen. Pas på! Ni-MH Batterierne skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for behandling af affald. Vedligeholdelse og problemløsning

27 Aflytning på afstand (med en telefon med vokalfrekvens) Aflytning på afstand (med en telefon med vokalfrekvens) Indtast dit telefonnummer. Indtast dit telefonnummer. Efter velkomstmeddelelsen tryk på tasten * og indtast derefter din kode (4 cifre). Efter velkomstmeddelelsen tryk på tasten * og indtast derefter din kode (4 cifre). Under aflytningen af beskederne... Under aflytningen af beskederne... Indtast for at Indtast for at Afslutte aflytningen af beskeder... 8 Slette en besked... 6 Gentage en besked under afspilning... RGentage den foregående besked... + Aflytte den efterfølgende besked... Afslutte aflytningen af beskeder... 8 Slette en besked... 6 Gentage en besked under afspilning... RGentage den foregående besked... + Aflytte den efterfølgende besked... Aflytning på afstand (med en telefon med vokalfrekvens) Aflytning på afstand (med en telefon med vokalfrekvens) Indtast dit telefonnummer. Indtast dit telefonnummer. Efter velkomstmeddelelsen tryk på tasten * og indtast derefter din kode (4 cifre). Efter velkomstmeddelelsen tryk på tasten * og indtast derefter din kode (4 cifre). Under aflytningen af beskederne... Indtast for at Under aflytningen af beskederne... Indtast for at Afslutte aflytningen af beskeder... 8 Slette en besked... 6 Gentage en besked under afspilning... RGentage den foregående besked... + Aflytte den efterfølgende besked... Afslutte aflytningen af beskeder... 8 Slette en besked... 6 Gentage en besked under afspilning... RGentage den foregående besked... + Aflytte den efterfølgende besked...

28 Aflytning på afstand (forts.) (med en telefon med vokalfrekvens) Du har netop aflyttet din telefonsvarer 4 Efter aflytning af beskederne har du 0 sekunder for at... Indtast Gentage aflytningen af beskederne... Aflytte velkomstmeddelelsen... 5 Standse telefonsvareren... 9 Starte telefonsvareren... 7 Indtale en velkomstmeddelelse tal nu Indtale en besked tal nu Standse indspilningen... 8 Aflytning på afstand (forts.) (med en telefon med vokalfrekvens) Du har netop aflyttet din telefonsvarer 4 Efter aflytning af beskederne har du 0 sekunder for at... Indtast Gentage aflytningen af beskederne... Aflytte velkomstmeddelelsen... 5 Standse telefonsvareren... 9 Starte telefonsvareren... 7 Indtale en velkomstmeddelelse tal nu Indtale en besked tal nu Standse indspilningen... 8 Aflytning på afstand (forts.) (med en telefon med vokalfrekvens) Du har netop aflyttet din telefonsvarer 4 Efter aflytning af beskederne har du 0 sekunder for at... Indtast Gentage aflytningen af beskederne... Aflytte velkomstmeddelelsen... 5 Standse telefonsvareren... 9 Starte telefonsvareren... 7 Indtale en velkomstmeddelelse tal nu Indtale en besked tal nu Standse indspilningen... 8 Aflytning på afstand (forts.) (med en telefon med vokalfrekvens) Du har netop aflyttet din telefonsvarer 4 Efter aflytning af beskederne har du 0 sekunder for at... Indtast Gentage aflytningen af beskederne... Aflytte velkomstmeddelelsen... 5 Standse telefonsvareren... 9 Starte telefonsvareren... 7 Indtale en velkomstmeddelelse tal nu Indtale en besked tal nu Standse indspilningen... 8

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Enterprise Sådan bruger du denne vejledning Du er i besiddelse af et digitalt Alcatel Advanced REFLEXES. Dette apparat er ergonomisk og brugervenligt med store

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere