TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TELE RADIO. PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2"

Transkript

1 TELE RADIO PANTHER Quick Guide PN-T19-2, PN-R15-1, PN-R15-2

2 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Basiskortmodtager Side 2 Klemrække til indgangsspænding på basiskort Side 3 Funktions-LED ernes indikationer i operating mode Side 3 Basiskortmodtager med relæudvidelseskort Side 4 Start af senderen Side 6 Start af senderen i menutilstand Side 6 Registrering af senderen i modtageren Side 7 Sletning af alle sendere fra modtageren Side 8 Slukning (OFR) af senderen Side 8 Udskiftning Side 9 Frekvenser og kanaler Side 10 Automatisk slukning Side 12 Logout Side 13 Relæfunktioner Side 14 Information om batterier Side 15 Udskifning af batterier Side 15 Forholdsregler i forbindelse med batterier Side 16 ROHS og WEEE Side 16 Garanti, service, reparationer og vedligeholdelse Side 16

3 TAK, FORDI DU HAR KØBT ET TELE RADIO AB-PRODUKT. Denne vejledning udgives af Tele Radio AB uden garanti. Vejledningen kan på et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel fjernes eller ændres af Tele Radio AB. Rettelser og tilføjelser indsættes i den nyeste version af vejledningen. VIGTIGT! Dette er en quick guide som kun indeholder de oplysninger, der kræves for at kunne installere radiostyringen korrekt og foretage de mest almindelige justeringer. Ved enhver tvivl om installation eller brug af produktet henvises til den fulde manual, som f ås ved henvendelse hos Nord Tech. Er der behov for yderligere oplysninger bedes du kontakte Tele Radio s forhandler i Danmark, Nord Tech Industrisystemer ApS. Nord Tech Industrisystemer s eget serviceværksted tilbyder tilmed support, service og reparation af alle Tele Radio s radiostyringer. Nord Tech Industrisystemer Lucernemarken 18a DK-5260 Odense S Tlf.:

4 ADVARSLER OG BEGRÆNSNINGER ADVARSEL! Tele Radio-fjernstyringer indbygges ofte i mere omfattende installationer. Det anbefales, at systemet i nødvendigt omfang udstyres med en kabelbaseret nødafbryder. BEMÆRK! Det anbefales, at STOP-knappens funktion testes regelmæssigt: som minimum efter 200 timers drift. Test STOP-knappen ved at trykke den ind og trække den ud. INSTALLATION, TILSLUTNING OG MONTERING n Dette produkt må kun installeres af autoriseret eller kvalificeret personale. n Afbryd strømforsyningen til modtageren, før udstyret tilsluttes. n Kontrollér, at strømforsyningen er sluttet til den korrekte tilslutningsklemme. n Hvis systemets sikkerhedssystem skal udnyttes, skal du anvende stoprelæerne i sikkerhedskredsløbene i den genstand, der skal styres. n Benyt ubeskadigede kabler. Ingen kabler må hænge løst. n Undgå installation på steder, der udsættes for kraftige vibrationer. n Placer modtageren, så den er godt beskyttet imod vind, luftfugtighed og vand. n Kabelmuffer og udluftningspropper skal vende nedad for at forhindre, at der trænger vand ind. BRUGEREN n Sørg for, at brugeren følger instruktionerne. n Sørg for, at brugeren som minimum har den alder, der kræves for at måtte betjene udstyret i anvendelseslandet. n Sørg for, at brugeren ikke er under påvirkning af stoffer, alkohol eller medicin. n Kun kvalificerede personer må kunne få adgang til senderen og betjene udstyret. n Sørg for, at brugeren ikke efterlader senderen uovervåget. n Sørg for, at brugeren altid slukker senderen, når den ikke er i brug. n Sørg for, at brugeren har et godt overblik over arbejdsområdet. VEDLIGEHOLDELSE n Benyt om muligt altid stopknappen til at tænde og slukke senderen. n Hvis der vises fejlmeddelelser, er det meget vigtigt at finde ud af, hvad der har forårsaget dem. n Hvis stopknappen beskadiges mekanisk, skal repræsentanten kontaktes, og service udføres med det samme. n Kontakt altid repræsentanten i forbindelse med service og vedligeholdelsesarbejde på produktet. n Notér serienumrene/id-koderne på de modtagere og sendere, der benyttes. Disse oplysninger skal noteres i produktets "Indstillingsdokument" (kan hentes på vores websted). n Undgå at registrere sendere til modtagere, hvor de ikke skal bruges. n Opbevar sikkerhedsinstruktionerne til fremtidig brug. Sørg altid for at hente konfigurationsinstruktionerne fra vores websted, så det altid er den seneste version, der anvendes. -1-

5 BASISKORTMODTAGER ADVARSEL! Modtageren må IKKE åbnes af andre personer end en kvalificeret installatør. Sørg for at slå strømmen fra, før modtageren åbnes. Basiskort: R 5 1 R R2 R3 R Stoprelæer 5 7. Programmeringsstik 2. Funktionsrelæer Knappen 'Function' (annuller) 3. Funktionsrelæ-LED'er 1-4 (rød) 9. Knappen 'Select' (OK) 4. Stoprelæ-LED (rød) 10. Funktions-LED'er (8 = rød, 9 = gul, 10 = grøn, 11 = orange) 5. Strøm-LED (gul) 11. Klemrække til indgangsspænding 6. Radiomodul 12. PL d-status-led -2-

6 KLEMRÆKKE TIL INDGANGSSPÆNDING PÅ BASISKORT ADVARSEL! Sørg for at tilslutte indgangsspænding i henhold til nedenstående tabeller. PN-R15-1, PN-R15-2 PN-R15-7, PN-R V AC 24-48V AC V AC V AC V AC V AC 3 Anvendes ikke 3 Anvendes ikke FUNKTIONS-LED'ERNES INDIKATIONER I OPERATING MODE Funktions-LED Slukket Tændt Indikerer følgende 7 (rød) 8 (rød) x x x x x x Ikke i overensstemmelse med PL d I overensstemmelse med PL d Der er ikke registreret nogen sender. Blinker én gang: En eller flere sendere er registreret. Der er ikke etableret radiotransmission. Blinker to gange: En eller flere sendere er registreret og logget ind. Der er ikke etableret radiotransmission. Der er etableret radiotransmission. 9 (gul) x Der modtages en radiopakke fra en sender, som ikke er en Panther. 9 (gul) 10 (grøn) 9 (gul) 11 (orange) x x Der modtages en radiopakke fra en sender, som er indstillet til en radio mode, der er forskellig fra en modtagers radio mode. Der modtages en radiopakke fra en sender, som ikke er registreret. 10 (grøn) x Der modtages en radiopakke, svagt signal (RSSI). 11 (orange) x Der modtages en radiopakke, konfigurations-id ikke godkendt. 10 (grøn) 11 (orange) 9 (gul) 10 (grøn) 11 (orange) x x Der modtages en radiopakke, brugerdefineret ID ikke godkendt. 1. Der modtages en radiopakke fra en registreret sender. Modtageren styres allerede af en anden registreret sender. BEMÆRK! "Radioforbindelse" skal være aktiveret i modtageren. 2. Load select mode er aktiveret. Der er valgt forkert Load på senderen. -3-

7 BASISKORTMODTAGER MED RELÆUDVIDELSESKORT ADVARSEL! Modtageren må IKKE åbnes af andre personer end en kvalificeret installatør. Sørg for at slå strømmen fra, før modtageren åbnes R 5 R 1 R2 R3 R Basiskort: 1. Stoprelæer 5 7. Programmeringsstik 2. Funktionsrelæer Knappen 'Function' (annuller) 3. Funktionsrelæ-LED'er 1-4 (rød) 9. Knappen 'Select' (OK) 4. Stoprelæ-LED (rød) 10. Funktions-LED'er (8 = rød, 9 = gul, 10 = grøn, 11 = orange) 5. Strøm-LED (gul) 11. Klemrække til indgangsspænding 6. Radiomodul 12. PL d-status-led -4-

8 R 6 R7 8 R R 9 R10 1 R1 R 5 R R 2 R R Relæudvidelseskort: 11. Funktionsrelæer Kommunikations-LED (grøn) 12. Funktionsrelæ-LED'er 6-11 (rød) 14. Programmeringsstik -5-

9 START AF SENDEREN BEMÆRK! Kun til kontinuerlig radio mode. 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Drej stopknappen, og træk den ud. Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig), LED blinker (rød). 3. Tryk på startknapperne (knap 7 + 8) samtidig i mindst 1 sekund. LED lyser (rød). 4. Slip startknapperne. LED slukkes. Den øverste LED blinker grønt. START AF SENDEREN I MENUTILSTAND 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Du kan åbne en menu ved at trykke på knapperne i henhold til nedenstående tabel:

10 1. Radio mode 6. Logout 2. Udskiftning 7. Knappen skift 3. Visning af kanal Skift+3 Skift af kanal 4. Automatisk slukning Skift+5 Belastning ved start 5. Load select mode Hvis der ikke trykkes på nogen knapper inden for 1 minut, eller hvis der trykkes på stopknappen, slukkes senderen. REGISTRERING AF SENDEREN I MODTAGEREN Registrering i kontinuerlig radio mode ADVARSEL! Lad kun sendere, som du agter at bruge, være registreret i modtageren. BEMÆRK! Kun til kontinuerlig radio mode. 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Drej stopknappen, og træk den ud. Den øverste LED lyser (grønt, hvis batterikapaciteten er god; rødt, hvis batterikapaciteten er dårlig), LED blinker (rød). 3. Tryk på startknapperne (knap 7 + 8) samtidig i mindst 1 sekund. LED lyser (rød). 4. Slip startknapperne. LED slukkes. Den øverste LED blinker grønt. 5. Tryk på knappen 'Function' på modtageren. Funktions-LED'en lyser rødt. 6. Tryk på knappen 'Select' på modtageren. Alle relæ-led'er lyser rødt. 7. Tryk på knap 1 og 2 på senderen. Hold dem nede. Alle relæ-led'er lyser rødt. 8. Relæ-LED'erne blinker 2 gange. 9. Slip knap 1 og 2 på senderen. Relæ-LED'erne blinker 1 gang. Senderen er registreret

11 SLETNING AF ALLE SENDERE FRA MODTAGEREN 1. Tryk på knappen 'Function' på modtageren. Den røde funktions-led lyser. 2. Tryk på knappen 'Select' på modtageren. Hold den inde. Alle relæ-led'er lyser rødt. 3. Alle relæ-led'er slukkes. 4. Slip knappen 'Select'. Alle sendere slettes fra modtageren. Hvis den røde funktions-led'en på senderen blinker, er én eller flere sendere stadig registreret i modtageren. SLUKNING (OFR) AF SENDEREN 1. Tryk på stopknappen (STOP). BEMÆRK! Hvis senderen er aktiv, og der trykkes på stopknappen, slås alle relæerne fra. -8-

12 (000000) UDSKIFTNING Du kan udskifte en registreret sender med en anden sender uden at have adgang til modtageren. Brug den nye sender, som du vil udskifte den gamle sender med. 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Tryk på knappen 3. Den øverste LED blinker (grøn). LED 2 blinker (rød). 7. Indtast udskiftnings-id'et (maksimalt 11 cifre) for den sender, du vil udskifte, ved at trykke på knapperne på senderen. VIGTIGT! Når du indtaster det sidste ciffer i koden, skal du holde knappen nede, indtil du har trykket på stop-knappen. Replace ID: VIGTIGT! Mærkaten med udskiftnings-id'et sidder bag på senderen. Fjern gummiafdækningen. Dette mærkat sidder over batteridækslet. 8. LED 3 på senderen lyser (rød), når der er indtastet et eller flere cifre. LED (rød) på senderen lyser, når det maksimale antal cifre (11) er indtastet. 9. Tryk på stopknappen. Du kan nu slippe det sidste ciffer, du trykkede på. 10. Efter ca. 10 sekunder slukkes senderen. BEMÆRK! Hvis udskiftningen mislykkes, skal du trykke på stop-knappen og begynde forfra

13 FREKVENSER OG KANALER Kanal Frekvens MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz Visning af kanal 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Tryk på knappen 4. Den øverste LED blinker (grøn). 7. Den valgte kanal vises på følgende måde: LED 1 (rød) blinker et antal gange svarende til det første ciffer. LED 2 (rød) blinker et antal gange svarende til det andet ciffer. F.eks. kanal 23: LED 1 (rød) blinker 2 gange, og LED 2 (rød) blinker 3 gange. -10-

14 Skift af kanal 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Tryk på knappen 8. Hold den nede. 7. Tryk på knappen 4. Slip knappen. 8. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). LED 2 (rød) blinker. 9. Vælg kanal Eksempel: Tryk på knappen 2 for at vælge det første ciffer i kanal 20. For at indtaste nullet skal du trykke på knappen 8. Hold den nede. Tryk på knappen 4. Slip knappen 4. Slip knappen 8. Tryk på knappen... for at vælge cifret (skift) (skift) (skift) (skift)+4 0 LED 3 (rød) lyser, når der er indtastet et gyldigt ciffer. LED 3 og 4 (rød) lyser, når der er indtastet to gyldige cifre. Den øverste LED blinker (grøn) 3 gange. Senderen slukkes. -11-

15 AUTOMATISK SLUKNING BEMÆRK! Kun til kontinuerlig radio mode. Aktivering af automatisk slukning kan spare batterikapacitet ved automatisk at slukke senderen, når ingen af funktionerne har været aktiveret i et bestemt tidsrum. Indstilling af tidsrummet til automatisk lukning 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Tryk på knappen 5. Den øverste LED blinker (grøn). LED 2 blinker (rød). 7. Vælg det ønskede tidsrum, hvorefter automatisk slukning skal aktiveres ved at trykke på knapperne i henhold til oplysningerne i tabellen: Tryk på knappen... Automatisk slukning sker efter minutter 2 6 minutter 3 12 minutter 7 Ingen automatisk slukning Den øverste LED blinker grønt 3 gange. Senderen slukkes. -12-

16 LOGOUT BEMÆRK! Kun til kontinuerlig radio mode. BEMÆRK! Der kan kun foretages hurtig logout, når senderen er tændt, og der er oprettet radioforbindelse. Hurtig logout 1. Tryk på knappen 7. Hold den nede. 2. Tryk på stopknappen. 3. Senderen er ca. 10 sekunder om at logge ud. Senderen slukkes. Logout fra modtageren 1. Tryk på knappen 'Select'. LED 10 (orange) lyser. 2. Hold den nede (i mindst 4 sekunder). LED 10 (orange) slukkes. 3. Senderen er nu logget af. Enhver anden registreret sender kan logges på. Logout fra menutilstand 1. Sørg for, at der er trykket på stopknappen. 2. Tryk på knappen 8. Hold den nede. 3. Drej stopknappen, og træk den ud. 4. Slip knappen 8. Den øverste LED blinker (grøn). 5. INDEN FOR 1 MINUT, EFTER AT DU HAR TRUKKET STOPKNAPPEN UD: Indtast koden: (tryk på knapperne 1, 2, 3, 4). LED 1-4 (rød) på senderen lyser. Hvis koden er ugyldig, slukkes senderen. Hvis koden godkendes, blinker øverste LED (grøn). LED 1-4 (rød) på senderen begynder at blinke. 6. INDEN FOR 1 MINUT EFTER INDTASTNING AF KODEN: Tryk på knappen 7. Den øverste LED lyser (rød). 7. Senderen er ca. 10 sekunder om at logge ud. Senderen slukkes

17 RELÆFUNKTIONER BEMÆRK! Hvis Operating mode 0 er valgt, kan du ikke angive disse indstillinger. Kontakt din repræsentant for at få hjælp. BEMÆRK! Kortvarig relæfunktion er standard. Det betyder, at relæet kun aktiveres, når du trykker på en knap på senderen. Relæet deaktiveres, når knappen slippes. Indstilling af holdefunktionen for et relæ betyder, at relæet aktiveres, hver gang du trykker på en knap, men i dette tilfælde forbliver relæet aktivt, indtil der trykkes på knappen igen. BEMÆRK! Før du begynder at foretage disse indstillinger, skal du kontrollere, at stoprelæerne er deaktiveret! BEMÆRK! De mulige indstillinger afhænger af den valgte Operating mode. Kortvarig relæfunktion eller holderelæfunktion 1. Tryk 2 gange på knappen 'Function' på modtageren. LED 9 (gul) lyser. Relæets LED'er lyser. 2. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at skifte relæfunktion. Relæ-LED'erne blinker for at angive, at det er muligt at indstille en holdefunktion eller kortvarig funktion for de pågældende relæer. 3. Tryk på knappen 'Function' på modtageren for at indstille holdefunktion eller kortvarig funktion: LED 9 (gul) slukket = kortvarig relæfunktion. LED 9 (gul) tændt = holderelæfunktion. 4. Tryk på knappen 'Select' på modtageren for at gå til det næste tilgængelige relæ. Når du har gennemgået alle de tilgængelige relæer, afslutter modtageren indstillingsmenuen. -14-

18 INFORMATION OM BATTERIER BEMÆRK! Elektronisk udstyr og batterier skal skilles ad inden bortskaffelse. Sørg for, at elektronisk udstyr og batterier ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. BEMÆRK! Der er to forskellige batteriløsninger D4-2 og D4-3 som kan bruges i senderen. BATTERITYPE D4-2 Udskifteligt, genopladeligt lithium-ion-batteri D4-3 Udskiftelig batteripakke med 3 x 1,5 V AAA/LR03- batterier DRIFTSTID D4-2 Ca. 150 timer (afhængigt af indstillingerne) D4-3 Ca. 100 timer med alkaliske batterier (afhængigt af indstillingerne) OPLADNING D4-2 Oplades i opladeren fra Tele Radio AB. D4-3 Må ikke oplades i opladeren fra Tele Radio AB. Udskift batterierne i batteripakken. OPLADNINGSTEMPERATUR D C / F D4-3 Ikke relevant UDSKIFTNING AF BATTERIER Udskiftning af batterier i batteripakke D4-3 ADVARSEL! Du må ikke oplade batteripakke D4-3 i opladeren fra Tele Radio AB eller på andre måder. BEMÆRK! Elektronisk udstyr og batterier skal skilles ad inden bortskaffelse. Sørg for, at elektronisk udstyr og batterier ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. 1. Fjern batteripakken fra bagside af senderen. 2. Åbn batteripakken. 3. Udskift de 3 x 1,5 V AAA/LR03-batterier. Brug alkaliske batterier for få den bedste ydelse. 4. Sæt batteripakken tilbage senderen

19 FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED BATTERIER Iagttag følgende generelle batteriadvarsler: n Da batterierne indeholder antændelige stoffer som f.eks. lithium eller andre organiske opløsningsmidler, kan de forårsage opvarmning, sprængning eller antændelse. n Der er risiko for eksplosion, hvis et batteri udskiftes med et andet af en forkert type. n Batterier må aldrig kortsluttes, adskilles, deformeres eller opvarmes. n Forsøg aldrig at oplade et synligt beskadiget eller frosset batteri. n Opbevar batterier uden for små børns rækkevidde. Hvis et barn skulle komme til at sluge et batteri, skal der søges læge med det samme. n Undgå at lodde direkte på batterier. n Når batterier kasseres, skal deres poler (+ og -) isoleres med isolerbånd/afdækningstape. Anbring ikke flere batterier i den samme plasticpose. n Hvis de kasseres forkert, kan batterier blive kortsluttet, hvorved de kan blive varme, sprænges eller selvantænde. n Opbevares køligt. Beskyt batterier imod direkte sollys, høje temperaturer og høj luftfugtighed. n Batterier må ikke afbrændes. ROHS OG WEEE I overensstemmelse med Rådets direktiv 2011/65/EU for begrænsninger i brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS), og Rådets direktiv 2012/19/EU for bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), bestræber Tele Radio sig på at minimere brugen af farlige materialer, promovere genbrug og genindvinding samt reducere udledning til luft, jord og vand. Når der er et funktionsdygtigt alternativ tilgængeligt, vil Tele Radio AB bestræbe sig på at begrænse eller bortskaffe indhold og materialer, der udgør en miljø-, helbreds- eller sikkerhedsmæssig risiko. GARANTI, SERVICE, REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE Tele Radio AB's produkter er omfattet af en garanti, som dækker fejl i materialer, konstruktion og fremstilling. I garantiperioden kan Tele Radio AB vælge at udskifte produktet eller fejlbehæftede komponenter med nye. Arbejde i forbindelse med garanti skal udføres af Tele Radio AB eller af et autoriseret servicecenter, der er udpeget af Tele Radio AB. Følgende dækkes ikke af garantien: n Fejl som følge af normal slitage. n Dele, der har karakter af forbrugsstoffer. n Produkter, der har været udsat for uautoriserede modifikationer. n Fejl som følge af fejlagtig installation eller brug. n Fugt- eller vandskade Vedligeholdelse: n Reparationer og vedligeholdelse skal udføres af kvalificeret personale. n Benyt kun reservedele fra Tele Radio AB. n Kontakt din repræsentant, hvis du har brug for service eller hjælp. n Opbevar produktet på et tørt, rent sted. n Sørg for at holde kontakter og antenner rene. n Fjern støv ved hjælp af en let fugtet, ren klud. ADVARSEL! Benyt aldrig rengøringsopløsninger eller vand under højt tryk. -16-

20 This user manual is subject to change without prior notice. Download the latest manual from

Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21

Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21 Quick Guide TG-T12-20, TG-T12-21 INDHOLD Advarsler og begrænsninger Side 1 Tekniske data Side 2 TG-R4-6-Modtager med relæudvidelseskort Side 3 Beskrivelse af sender Side 8 Installationsvejledning Side

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning T20TX-01NKL, T20TX-01NKM, T20/T60RX-01APL, T20/T60RX-01ARL, T60TX-01STL, T60TX-01STM, T60TX-02STM, T60TX-02STL, T20TX-02NKL, T20TX-02NKM, T20RX-02AKM, T20RX-02AKL, T20TX-03NKL,

Læs mere

Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4

Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4 Quick Guide TG-T9-2, TG-T11-4 INDHOLD Opladning af batteriet Side 1 Forholdsregler i forbindelse med batterier Side 2 Tekniske data Side 3 TG-R4-6 -Basiskortmodtager med relæudvidelseskort Side 6 Login/logout

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-1 (TG-TX-MNL8), TG-T11-5 (TG-TX-MXL12) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk) IM-TG2-RX001-A07-DA

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter et separat kapitel til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22),TG-T12-23 (TG-TX-JDL23),

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Omfatter en separat vejledning til slutbrugere TG-R4-1 (TG-RX-MNL7), TG-R4-6 (TG-RX-MDL17), TG-T9-2 (TG-TX-MNL6), TG-T11-4 (TG-TX-MDL10) SPROG: Dansk (oversættelse fra engelsk)

Læs mere

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSVEJLEDNING RX2-A, RX-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C DANSK/ DANISH IM-T0-RX00-A0-DA DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 2 4.15 112 4.25 11 4 4.5 114 5 4.45

Læs mere

Quick Guide TG-T9-1, TG-T11-5

Quick Guide TG-T9-1, TG-T11-5 Quick Guide TG-T9-1, TG-T11-5 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] INDHOLD TG-R4-6 Basiskortmodtager med relæudvidelseskort Side 1 Slukning (ofr) af senderen Side 6 Login/logout Side 6 Registrering

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3

Tele Radio 860. Manual. Rev. IM-860-001-A3 Tele Radio 860 Manual Rev. IM-860-001-A3 1 860 TX 1= Yellow LED 1 2= Yellow LED 2 3= Red/ Green LED 3 1 2 3 860 TX 4= Charge connector Only 12V DC 1 2 3 4 5 7 1 2 6 8 9 Start Start X 0 Only 12V DC 4 2

Læs mere

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installationsvejledning. Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installationsvejledning Sendere PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-DA Sprog: Dansk (oversættelse fra engelsk) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Trådløst stereo-headset 2.0

Trådløst stereo-headset 2.0 Trådløst stereo-headset 2.0 Sikkerhedsvejledning CECHYA-0083 ADVARSEL Længere tids lytning ved høj lydstyrke kan give høreskader. Sikkerhed og forholdsregler Læs oplysningerne i denne instruktionsmanual

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Magnetisk Trådløs Dørsensor Magnetisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 5 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 6 RESET TIL

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Charder. Medicinsk vægt. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Charder Medicinsk vægt Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere