Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer"

Transkript

1 Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet med 1. kvartal 2009 og følger den positive udvikling, der har været i hele I Sunrise steg omsætningen med 4,5% som følge af en betydeligt voksende kundebase. Stærk EBITDA-vækst og forbedrede EBITDA-marginer i både den nordiske forretning og Sunrise. Forventningerne til 2010 bekræftet. Stærk generering af frit cash flow fra driften i den nordiske forretning modvirket af ugunstig udvikling i Sunrises driftskapital. Reduktion i årets resultat af fortsættende aktiviteter skyldes primært valutakursreguleringer samt stigende afskrivninger og amortiseringer. Sammenlægning af Sunrise og Orange Switzerland afvist af de schweiziske konkurrencemyndigheder. Fortsat vækst i antallet af kunder i alle segmenter og brands. TDC Koncernen, udvalgte hovedtal 1K K 2009 Ændring i % Resultatopgørelse Omsætning ,8 Bruttoavance ,6 EBITDA ,1 Resultat af primær drift (EBIT) eksklusive særlige poster ,3 Periodens resultat af fortsættende aktiviteter ekskl. særlige poster (44,0) Nøgletal EBITDA-margin % 36,9 34,8 - Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber (1.051) (1.126) 6,7 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning % 11,6 12,7 - EBITDA - anlægsinvesteringer ,6 Frit cash flow fra driften (24,1) Cash conversion % 41,2 58,7 - Rentebærende nettogæld (33.502) (34.461) 2,8 Nettogæld/EBITDA x 2,5 2,8 - EBITDA/renter x 8,1 9,3 - For yderligere data, se TDC Fact Sheet 1Q 2010 på TDC A/S CVR-nr København Side 1 af 34

2 Udtalelser fra Henrik Poulsen, koncernchef og adm. direktør "TDC leverede stærke resultater i 1. kvartal Omsætningen steg i både den nordiske forretning og Sunrise trods udfordrende makroøkonomiske betingelser, skarp konkurrence på priserne samt negativ indvirkning fra regulering. Den meget tilfredsstillende EBITDA-vækstkurve fortsætter fra 2008 og 2009 og er baseret på gode resultater fra såvel den nordiske forretning som Sunrise. Det er særlig vigtigt, at TDC også fortsatte med at øge den samlede kundebase drevet af vækst inden for mobil- og tvtjenester. Den nordiske forretning leverede imponerende cash flow-vækst, mens Sunrises cash flow for 1. kvartal var negativt pga. udsving i driftskapitalen. Vi forventer, at disse udsving udjævnes over de kommende kvartaler. I TDC var vi meget overraskede over de schweiziske konkurrencemyndigheders beslutning om at afvise sammenslutningen af Sunrise og Orange Switzerland. Både France Telecom og TDC er stærkt overbeviste om, at beslutningen er til skade for de schweiziske forbrugere og konkurrencesituationen på det schweiziske telemarked. Vi er pt. i færd med at gennemgå vore muligheder og næste skridt i sagen. Heldigvis har Sunrise fastholdt momentum i de seneste måneder, hvilket de stærke finansielle resultater for 1. kvartal og vundne markedsandele bevidner. Vore hosting- og systemintegratorforretninger viser tegn på bedring efter indvirkningen af recessionen, vi har oplevet i de seneste kvartaler. Dermed forstærkes vore vækstmuligheder i TDC Nordic efterhånden som, vi fortsætter med at konsolidere vore markedspositioner i Norge, Sverige og Finland. Vores danske mobildataforretning fortsætter med at vokse med høje vækstrater. For at fastholde TDC s konkurrencefordel på dette område begynder vi i løbet af maj at øge hastighederne på mobildata til 21 Mb/s, og vi vil introducere de første LTE-forsøg (4G) i Danmark. På baggrund af den nyligt afsluttede auktion har vi opnået 2x20 MHz af 2,5 GHz spektrum i Danmark, hvilket gør det muligt for os at introducere den næste generation af mobilteknologi på det danske marked, og dermed udbygge vores mobilinfrastruktur, der allerede er førende på markedet og er af den højeste kvalitet. I de seneste ti måneder har TDC arbejdet med et omfattende kundefokuseret forbedringsprogram i den danske forretning. Det såkaldte "TAK"-program har i 1. kvartal 2010 resulteret i varige og konkrete forbedringer, både når det gælder mere effektive processer og kundetilfredshed. Dette er resultatet af en enestående indsats af tusinder af medarbejdere på tværs af alle funktioner i den danske forretning. Vi skal dog stadig opnå meget mere på dette område, og vi fortsætter indsatsen på at styrke vores strategi om at gøre det "Rigtigt første gang" i TDC-kerneforretningen. TDC er derfor kommet godt fra start i 2010, og forventningerne til året bekræftes således". Side 2 af 34

3 Væsentligste resultater Forbedret omsætningstrend i den nordiske forretning, blev opnået i alle kvartaler i 2009 og fortsatte i 1. kvartal 2010, hvor det lykkedes at opnå positiv vækst trods udfordrende makroøkonomiske vilkår, prispres fra øget konkurrence og regulering. Den nordiske forretnings EBITDA steg med 6,2%, og EBITDA-marginen blev forbedret fra 38,8 til 40,9%. Den nordiske forretnings frie cash flow fra driften blev forbedret med 29,6% i forhold til 1. kvartal 2009 til DKK 1.742m, og cash conversion udgjorde 65%, hvilket er en stigning på 12 procentpoint år til år. Fortsat stærke resultater i Sunrise med større markedsandele og fortsat øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst. Sunrise er godt positioneret til fortsat vækst som en stærk og primær konkurrent til Swisscom. Vellykkede produktlanceringer, der komplementerer det eksisterende brede produktudbud, bidrager til en stor stigning i antallet af kunder. Dette betyder, i kombination med markedskonsolidering, at TDC har styrket sit lederskab yderligere på alle de store telekommunikationsmarkeder. På den nyligt afholdte auktion vandt TDC 2x20 MHz af 2,5GHz spektrum i Danmark. TDC kan således øge hastigheden på og kapaciteten i sit mobilbredbånd ved at anvende LTE-teknologien. Side 3 af 34

4 Gennemgang af de operationelle og finansielle forhold i 1. kvartal 2010 Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise TDC Koncernens omsætning steg med 1,8% til DKK 9.062m sammenlignet med 1. kvartal Korrigeret for valutakursudsving, erhvervelser og frasalg 1, prisreduktion for mobilterminering og international roaming 2, steg omsætningen med 0,5%. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% til DKK 6.550m. Dette skyldtes: Fald i priserne på international roaming pr. 1. juli 2009 pga. EU-regulering 3. TDC s mobiltermineringspris faldt fra DKK 0,62 til DKK 0,54 pr. 1. maj 2009 pga. national regulering. Yderligere reducering af priserne for international roaming og mobilterminering er offentliggjort for 2. og 3. kvartal og mobilt bredbånd. Mange flere tv-kunder kombineret med højere ARPU bidrog til øget omsætning. Omsætningen fra traditionel fastnettelefoni faldt pga. et fortsat faldende antal PSTN/ISDN-kunder, men faldet blev delvist afbødet af en betydelig stigning i antallet af VoIPkunder. Faldende omsætning fra internet og nettjenester i Danmark delvist pga. færre kunder inden for medarbejderbredbånd grundet den nye multimedieskat samt lavere ARPU i Privat som følge af den intensiverede konkurrence på pris. Mindre salg af datakommunikation og mobilterminaler. Valutakursindvirkninger (positivt vækstbidrag på DKK 65m) og erhvervelser og frasalg (positivt vækstbidrag på DKK 102m). Korrigeret herfor samt for påvirkningen fra regulering faldt omsætningen med 0,5%. Omsætning fra mobiltjenester steg som følge af flere mobilkunder inden for både telefoni I Schweiz steg omsætning med 4,5% til DKK 2.513m. Valutakursindvirkninger bidrog til vækst i omsætningen med DKK 46m. Den øgede omsætning var primært drevet af øget trafik indenfor fastnettelefoni til engroskunder, samt til mobiltelefoni, hovedsageligt pga. flere postpaidkunder, hvilket kun delvist blev modsvaret at faldende mobiltermineringspriser, jf. figuren der viser udviklingen i Sunrises omsætning. 1 Erhvervelser og frasalg fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 var påvirket af følgende ændringer i ejerandele: Erhvervelser: Fullrate, A+, DONG Energy's fibernet, M1 og Unotel. Frasalg: Satellitforretningen. I den resterende del af regnskabsmeddelelsen betyder 'korrigeret for erhvervelser og frasalg af virksomheder fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010', at de rapporterede tal for TDC Koncernen er blevet korrigeret for virkningen af disse erhvervelser og frasalg. 2 Faldet i mobiltermineringspriser og internationale roaming priser har relativt lille indvirkning på bruttoavancen pga. den afsmittende effekt på transmissionsomkostninger. 3 Detail- og engrospriserne på taletelefoni faldt med 20-30%. Ny regulering af priserne på SMS- og datakommunikation medførte et prisfald på 60-80%. Udviklingen i den nordiske forretnings omsætning, 1K K Den nordiske forretnings omsætning 1K Erhvervelser/frasalg 102 Valutakurs udsving MTR Roaming 50 Organiske vækst, fastnettelefoni i DK 173 Organiske vækst, mobiltelefoni i DK 153 Organisk vækst, tv Organisk vækst, internet- og nettjenester i DK Terminalsalg, installationer mv. 49 TDC Nordic ekskl. valutakursudsving Anden omsætning Den nordiske forretnings omsætning 1K Side 4 af 34

5 Udviklingen i Sunrises omsætning, 1K K Sunrise omsætning 1K Valutakurs udsving 46 MTR 10 Organiske vækst, fastnettelefoni 44 Organiske vækst, mobiltelefoni 36 Organisk vækst, internet- og nettjenester 6 Sunrise omsætning 1K Antallet af kunder vokser fortsat Ultimo 1. kvartal 2010 havde TDC Koncernen 11,7m kunder, hvilket er en stigning på 4,9% sammenlignet med 1. kvartal I Danmark er kundebasen steget med kunder eller 6,0% til i alt 8,645m siden ultimo 1. kvartal 2009, hvilket kan henføres til: En betydelig stigning inden for de fleste mobiltjenester, f.eks. taletrafik både erhvervs -og privatabonnementer samt taletidskort telemetri og mobilbredbånd. TDC s erhvervelse af M1 og Unotel havde ingen indvirkning på TDC s kundebase, da deres kunder blev medtaget i engroskundebasen i 1. kvartal Tv-kundebasens stigning med 8,8% som følge af succesen med HomeTrio og fortsat vækst i YouSee. Erhvervelserne af Fullrate og A+ i 2009 hvilket bidrog til væksten på 10,8% i antallet af internetkunder på TDC s fastnet sammenlignet med 1. kvartal TDC s kundebase for internet over fastnettet steg med 10,8% sammenlignet med 1. kvartal 2009 hovedsageligt pga. erhvervelserne af Fullrate og A+ i TDC's begrænsning i faldet i antallet af fastnettelefonikunder til 4,7%, da migreringen fra traditionel fastnettelefoni (PSTN/ISDN) i stor udstrækning opvejes af en stor stigning i antallet af VoIP-kunder, hvilket skyldtes det vellykkede salg af multiplaykombinationsprodukter samt erhvervelsen af Fullrate. Kundebase ( ultimo) 1K K 2009 Ændring i % Danske kunder, detail- og engrossalg: Fastnetkunder (tale) (4,7) PSTN/ISDN (17,2) - Detailsalg (17,1) - Engrossalg (17,6) VoIP ,0 Mobilkunder ,2 - Detailsalg (tale) ,7 - Engrossalg (tale) (28,0) - Telemetri ,7 Mobilbredbånd ,8 Internetkunder, fastnet ,8 - Bredbånd, detailsalg ,4 - Bredbånd, engrossalg ,4 - Ikke bredbånd (20,7) Andre netværks- og dataforbindelser (19,6) - Detailsalg ,4 - Engrossalg (25,4) Tv-kunder ,8 - YouSee Plus ,4 - TDC Tv ,1 Danske kunder i alt ,0 Dual-play kombinationsløsninger ,9 Triple-play kombinationsløsninger Udenlandske kunder: Fastnetkunder (8,0) - Øvrige nordiske lande ,7 - Sunrise (9,8) Mobilkunder ,4 - Øvrige nordiske lande ,5 - Sunrise ,3 Internetkunder, fastnet (0,5) - Øvrige nordiske lande (9,2) - Sunrise ,7 Udenlandske kunder i alt ,8 TDC kunder i alt ,9 Heraf nordiske forretning ,1 Side 5 af 34

6 Faldet i antallet af kunder i TDC s andre netværks- og dataforbindelser med 19,6%. Denne udvikling kan næsten udelukkende henføres til et fald i antallet af tilslutninger til det rå kobber pga. erhvervelsen af Fullrate. Indtil Fullrate blev erhvervet af TDC, indgik dette selskabs bredbåndskunder i TDC's kundebase som engrossalgskunder enten vedrørende bredbånd eller andre netværksog dataforbindelser. Efter købet blev disse kunder overført til TDC's detailsalgskundebase. Endvidere blev Fullrate's VoIP-kunder inkluderet i TDC's fastnetkundebase. Nettoeffekten af erhvervelsen af Fullrate var således en tilgang på kunder, jf. tabellen nedenfor. Stabiliseret tab af kobberlinjer Tabet af kobberlinjer toppede i 1. kvartal 2009 og stabiliserede sig i 2. kvartal 2009 på ca pr. kvartal. Dette skyldes hovedsageligt initiativer til at fastholde PSTN-kunder samt TDC's lancering af multiplayprodukter. I 3. kvartal 2009 var tabet midlertidigt endnu lavere pga. TDC's intensiverede kampagner for multiplayprodukterne. Virkningen af disse produkter fremgår også tydeligt af stigningen i RGU er pr. linje i den samme periode. Tab af kobberlinjer Indvirkningen af erhvervelsen af Fullrate på TDC's kundebase ( ultimo perioden) Efter Før Forskel Bredbånd til detailkunder Bredbånd til engroskunder 0 16 (16) Andre netværks- og datakunder 0 71 (71) VoIP I alt Note: Kunder på erhvervelsestidspunktet Stigningen i den samlede danske kundebase i 1. kvartal 2010 udgjorde eller 0,2% sammenlignet med udgangen af Denne udvikling skyldtes generelt samme tendenser som beskrevet ovenfor. TDC's udenlandske kundebase omfatter kunder i TDC Nordic og Sunrise. 0 4K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 RGU/linje 1,41 1,41 1,39 Sunrises kundebase steg med eller 1,2% til 2,852m sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen kan henføres til vækst i antallet af mobilkunder og internetkunder på hhv. 5,3% og 1,7%. Antallet af fastnetkunder faldt med 9,8%. Sunrises kundebase forblev uændret sammenlignet med 4. kvartal ,36 1,37 1,38 I TDC Nordic steg antallet af kunder med 13,6% eller pga. vækst i såvel fastnet- som mobilkundebasen. Sammenlignet med 4. kvartal 2009 var stigningen i kundebasen ,33 4K 08 1K 09 2K 09 3K 09 4K 09 1K 10 Side 6 af 34

7 Konsolidering af vores position som markedsførende Markedsandele 1K K % Forbedret bruttoavance TDC s bruttoavance steg med DKK 99m eller 1,6% sammenlignet med 1. kvartal Bruttoavancen i den nordiske forretning steg med DKK 25m til DKK 4.877m, hovedsageligt pga.: 75% Forbedringer inden for indenlandske mobiltjenester og tv-produkter som følge af flere kunder. 50% Nedgang i bruttoavance fra fastnettelefonirelaterede produkter som følge af migrering fra traditionel fastnettelefoni til ren mobiltelefoni og VoIP, hvor margin og markedsandel er lavere. 25% 0% PSTN/ISDN VoIP Mobilbredbåntelefoni, Mobil- Betalingstv tale 1K K 2010 TDC konsoliderede sin position som markedsledende ved at øge eller fastholde sine markedsandele på alle de væsentligste forretningsområder i Danmark sammenlignet med 1. kvartal De voksende markedsandele kan henføres til succesen med TDC s multiplaytilbud, organisk vækst i mobiltjenestesegmentet og bidrag fra erhvervelser. Sunrises bruttoavance steg med 4,9% til DKK 1.571m som følge af et højere bidrag fra mobilabonnementer og xdsl samt en gunstig valutakursudvikling. Stærk EBITDA-vækst TDC Koncernens EBITDA voksede med DKK 251m eller 8,1% til DKK 3.345m sammenlignet med 1. kvartal EBITDA-marginen udgjorde 36,9%, hvilket var en stigning på 2,1 procentpoint. Korrigeret for valutakursindvirkninger samt erhvervelser og frasalg steg EBITDA med 6,3%. I den nordiske forretning voksede EBITDA med 6,2% til DKK 2.679m. Udover forbedringerne i bruttoavancen kan udviklingen henføres til: Yderligere effektivitetsforbedringer med indvirkning på andre eksterne omkostninger. F.eks. fortsat Udviklingen i den nordiske forretnings EBITDA fra 1K 2009 til 1K Den nordiske forretning EBITDA 1K Tv i DK, bruttoavance 63 M obiltjenester i DK, bruttoavance 76 Internet- og nettjenester i DK, bruttoavance 17 Fastnettelefoni i DK, bruttoavance 77 TDC Nordic, bruttoavance inkl. valutakursudsving 16 Anden bruttoavance 4 Andre eksterne omkostninger 60 Løn 86 Andre indtægter 14 Den nordiske forretning EBITDA 1K Side 7 af 34

8 Udviklingen i Sunrise EBITDA fra 1K 2009 til 1K Sunrise EBITDA 1K Valutakurs udsving 11 Fastnettelefoni, bruttoavance 18 M obiltjenester, bruttoavance 46 Internet- og nettjenester, bruttoavance 14 Andre eksterne omkostninger 34 Løn 23 Andre indtægter 30 Sunrise EBITDA 1K pladsoptimering, der siden begyndelsen af 2009 har resulteret i nedlukning af tre store faciliteter i Københavnsområdet og flytning til TDC's hovedkontor. Faldet i antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. kvartal 2010 udgjorde 241, hvoraf 216 var i den danske arbejdsstyrke. Faldende personaleomkostninger som følge af medarbejderreduktioner. Se endvidere afsnittet om medarbejdere nedenfor. Eksklusive indvirkningerne fra valutakursudsving samt erhvervelser og frasalg steg EBITDA med 5,6%. I den nordiske forretning fortsatte EBITDA-marginen med at stige og nåede 40,9% i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 38,8% i 1. kvartal Sunrises EBITDA voksede med 16,2% til DKK 666m pga. bruttoavancevækst kombineret med salg af aktiver. EBITDAmarginen steg med 2,7 procentpoint til 26,5%. Eksklusive indvirkningerne fra valutakursudsving og frasalg voksede Sunrises EBITDA med 9,1%. Medarbejdere Antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde i alt ultimo 1. kvartal 2010 mod ultimo 1. kvartal 2009, hvilket var 563 eller 4,3% færre. Den danske del af arbejdsstyrken faldt fra fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ultimo 1. kvartal 2009 til ultimo 1. kvartal 2010 svarende til et fald på 3,7% hovedsageligt relateret til fratrædelsesordninger (1.025), hvilket blev delvist opvejet af flere medarbejdere fra erhvervelser (371). Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse steg med DKK 231m eller 15,2% til DKK 1.751m i 1. kvartal Stigningen kan hovedsageligt henføres til erhvervelsen af Fullrate, A+, Dong Energy s fibernet, M1 og Unotel samt højere amortisering af kundeforhold, hvilket blev påvirket af justering af kundesegmentering med henblik på beregning af amortisering af kundeforhold. Særlige poster Særlige poster udgjorde en omkostning på DKK 354m, hvilket er en stigning på DKK 174m sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen kan primært henføres til øgede omkostninger vedrørende fratrædelsesordninger. Finansielle poster Finansielle poster udgjorde i alt en omkostning på DKK 872m, hvilket er en stigning på DKK 480m i forhold til 1. kvartal 2009, som kan henføres til: En negativ udvikling i valutakursreguleringer på DKK 804m, der skyldes sikring af afledte finansielle instrumenter vedrørende investeringen i Sunrise. TDC ophørte med at sikre investeringen i Sunrise fuldt ud i 1. Side 8 af 34

9 kvartal 2009, og sikringen er siden da ikke behandlet efter reglerne om regnskabsmæssig sikring. En stigning i finansielle indtægter og omkostninger på netto DKK 78m, hvilket afspejler lavere renteindtægter fra sikring af afledte finansielle instrumenter vedr. investeringen i Sunrise samt en lavere likviditet. En delvis opvejning i form af en gunstig udvikling i dagsværdireguleringer vedrørende afledte finansielle instrumenter på DKK 402m. Skat Den effektive skatteprocent eksklusive særlige poster var 28,1% i 1. kvartal Den effektive skatteprocent er højere end den danske selskabsskatteprocent på 25%, da de skattemæssige rentefradragsmuligheder er begrænsede af den danske skattelovgivning, hvilket på TDC Koncernniveau dog blev delvist opvejet af den lavere skatteprocent i Schweiz. Periodens resultat Periodens resultat faldt til DKK 264m fra DKK 449m i 1. kvartal Udviklingen kan hovedsageligt henføres til øgede finansielle omkostninger som følge af den negative indvirkning fra valutakursreguleringer samt afskrivninger og amortiseringer. Dette blev delvist opvejet af forbedrede resultater fra ophørte aktiviteter, der afspejler frasalget af Invitel. Periodens resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster udgjorde DKK 519m i 1. kvartal 2010, hvilket er et fald på DKK 408m sammenlignet med 1. kvartal Udviklingen skyldes primært en ugunstig indvirkning fra valutakursreguleringer samt afskrivninger og amortiseringer. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 38,6% til DKK 1.363m, og frit cash flow fra driften faldt med 24,1% til DKK 1.377m. I den nordiske forretning steg pengestrømme fra driftsaktiviteter med 5,9%, og frit cash flow fra driften steg med 29,6%. Cash conversion steg med 11,7 procentpoint til 65,0%. Stigningen i frit cash flow fra driften var primært drevet af en gunstig udvikling i driftskapitalen. I Sunrise faldt pengestrømme fra driftsaktiviteter fra en positiv nettopengestrøm på DKK 738m til en negativ på Pengestrømsopgørelse, hovedtal DKK 206m. Det frie cash flow fra driften udviklede sig tilsvarende. Cash conversion faldt til (54,8%), hvilket hovedsageligt skyldes en ugunstig udvikling i driftskapitalen. TDC Koncernen 1K K 2009 Ændring i % Pengestrømme fra driftsaktiviteter Nordiske forretning ,9 Sunrise (206) 738 (127,9) Fortsættende aktiviteter (38,6) Ophørte aktiviteter Pengestrømme fra driftsaktiviteter (44,0) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter Nordiske forretning (1.093) (1.333) 18,0 Sunrise (178) (140) (27,1) Fortsættende aktiviteter (1.271) (1.473) 13,7 Ophørte aktiviteter (7) (255) 97,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (1.278) (1.728) 26,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Nordiske forretning (298) (4.418) 93,3 Sunrise (5) 0 - Fortsættende aktiviteter (303) (4.418) 93,1 Ophørte aktiviteter 0 (318) - Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter (303) (4.736) 93,6 Pengestrømme i alt Nordiske forretning 178 (4.270) 104,2 Sunrise (389) 598 (165,1) Fortsættende aktiviteter (211) (3.672) 94,3 Ophørte aktiviteter (7) (358) 98,0 Pengestrømme i alt (218) (4.030) 94,6 Frit cash flow fra driften Nordiske forretning ,6 Sunrise (365) 471 (177,5) Frit cash flow fra driften (24,1) Cash conversion (%) Nordiske forretning 65,0 53,3 11,7 Sunrise (54,8) 82,3 (137,1) Cash conversion 41,2 58,7 (17,5) Den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter fra fortsættende aktiviteter faldt med 13,7%. Forbedringen kunne primært henføres til færre investeringer i materielle aktiver i den nordiske forretning, hvorimod den negative nettopengestrøm fra investeringsaktiviteter var stort set uændret i Sunrise. Den negative nettopengestrøm fra finansieringsaktiviteter faldt med 4.115m. Udviklingen skyldes hovedsageligt lavere indfrielse af gæld. Side 9 af 34

10 Anlægsinvesteringer 4 Anlægsinvesteringer udgjorde i alt DKK 1.051m, hvilket er et fald på DKK 75m sammenlignet med 1. kvartal Løbetidsprofil for bruttogæld, nominel værdi DKK mia. Anlægsinvesteringerne i den nordiske forretning faldt som følge af færre investeringer i it og netinfrastruktur, sidstnævnte delvist pga. udskydelse grundet vejrforholdene Anlægsinvesteringerne i Sunrise steg primært pga. indretning af lejede lokaler i forbindelse med flytning af kontorer samt valutakursudsving Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i TDC Koncernen faldt til 11,6% i 1. kvartal 2010 fra 12,7% i 1. kvartal Forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i den nordiske forretning faldt fra 15,0% til 13,1%, hvorimod forholdet mellem anlægsinvesteringer og omsætning i Sunrise steg fra 6,2% til 7,8%. Rentebærende nettogæld Den rentebærende nettogæld udgjorde i alt DKK m ved udgangen af 1. kvartal 2010, hvilket er et fald på DKK 959m sammenlignet med 1. kvartal Dette skyldes frasalget af Invitel (ca. DKK 5,0 mia.) samt positive pengestrømme, netto, fra drifts- og investeringsaktiviteter, som Rentebærende nettogæld 1 TDC Koncernen 1K K 2009 Seniorlåneaftalen Euro Medium Term Notes (EMTN) Øvrige lån Lån Rentebærende gældsforpligtelser 6 0 Rentebærende bruttogæld Rentebærende tilgodehavender (173) (159) Likvide beholdninger (545) (2.688) Rentebærende nettogæld Regnskabsmæssig værdi målt til amortiseret kostpris sikrer, at forskellen mellem modtaget provenu og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden blev delvist opvejet af betaling af udbytte (DKK 6,0 mia.). 4 Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber EMTN Seniorlåneaf t alen 1 Den nominelle værdi af seniorlån og EMTN pr. 31. marts TDC kan fra tid til anden fortsætte med at tilbagekøbe og førtidsindfri gæld, herunder lån under seniorlåneaftalen og EMTN-gæld. Totalindkomst Den samlede totalindkomst udgjorde DKK 306m mod DKK 288m i 1. kvartal 2009, hvilket er en stigning på DKK 18m. Den gunstige udvikling vedrørende valutakursreguleringer af udenlandske virksomheder mere end opvejede den negative udvikling i aktuarmæssige gevinster vedrørende ydelsesbaserede pensionsordninger. Leje- og leasingforpligtelser for operationelle leasingaftaler Lejeomkostninger vedrørende ejendomme og mobilmastepositioner i uopsigelighedsperioden udgjorde DKK 7,9 mia. pr. 31. december I 1. kvartal 2010 har TDC genforhandlet visse lejekontrakter, hvilket resulterede i forlængelser af uopsigelighedsperioderne og i en stigning på ca. DKK 1,2 mia. i lejeforpligtelser vedrørende ejendomme og mobilmastepositioner. Anvendt regnskabspraksis Regnskabet for 1. kvartal 2010 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse af delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Side 10 af 34

11 TDC implementerede med virkning fra 1. januar 2010 de nye IFRS regnskabsstandarder og fortolkninger, der trådte i kraft for IFRS 3 (Ajourført 2008) Virksomhedssammenslutninger og IAS 27 (Ajourført 2008) Koncernregnskaber og separate årsregnskaber har haft følgende indvirkninger på regnskabet for 1. kvartal 2010: TDC erhvervede M1, Unotel, Nordit A/S og AinaCom's fibernet i Finland. Transaktionsomkostninger vedrørende erhvervelse af virksomheder indregnes på erhvervelsestidspunktet i resultatopgørelsen under særlige poster. Tidligere blev sådanne omkostninger aktiveret. I 1. kvartal 2010 omfattede særlige poster transaktionsomkostninger på DKK 1m. Periodens resultat, totalindkomsten i alt og egenkapitalen blev påvirket negativt med DKK 1m. TDC øgede sin ejerandel i Unotel fra 20% til 100%. Transaktionen indebar en regnskabsmæssig gevinst, som vedrørte den tidligere 20% ejerandel i Unotel. Gevinster og tab vedrørende sådanne transaktioner indregnes nu i resultatopgørelsen under særlige poster. Tidligere indvirkede sådanne gevinster og tab på goodwill. Særlige poster vedrørende resultat af joint ventures og associerede virksomheder omfatter et tab på DKK 9m. Periodens resultat, totalindkomsten i alt, aktiver i alt og egenkapitalen blev påvirket positivt med DKK 9m. Forventninger til 2010 Forventningerne til 2010 bygger på en omfattende finansiel vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittet om risikofaktorer og i Safe harbor-erklæringen. TDC bekræfter sine forventninger til 2010 som anført i Årsrapporten 2009 og mener at være på ret kurs til at nå sit mål. Forventningerne til 2010 er for TDC Koncernen inklusive Sunrise: TDC forventer en vækst i omsætningen på 1-3% sammenlignet med TDC forventer en vækst i EBITDA på 3-4% sammenlignet med For yderligere oplysninger henvises til TDC s Årsrapport 2009 i koncernregnskabets note 3. Side 11 af 34

12 Udvalgte hoved- og nøgletal pr. forretningsenhed TDC Koncernen 1K K 2009 Ændring i % Omsætning ,8 Nordiske forretning ,8 Privat (0,1) TDC Erhverv (4,6) TDC Nordic ,0 Operations & Wholesale (6,0) YouSee ,7 Andre aktiviteter (348) (326) (6,7) Sunrise ,5 Andre aktiviteter (1) (2) 50,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (2.614) (2.550) (2,5) Heraf den nordiske forretning (1.673) (1.644) (1,8) Bruttoavance ,6 Heraf den nordiske forretning ,5 Andre eksterne omkostninger (1.845) (1.923) 4,1 Heraf den nordiske forretning (1.164) (1.224) 4,9 Personaleomkostninger (1.323) (1.382) 4,3 Heraf den nordiske forretning (1.070) (1.156) 7,4 Andre indtægter og omkostninger ,0 Heraf den nordiske forretning (28,0) EBITDA ,1 Nordiske forretning ,2 Privat ,8 TDC Erhverv ,9 TDC Nordic ,3 Operations & Wholesale (19,4) YouSee ,5 Andre aktiviteter 13 (74) 117,6 Sunrise ,2 Andre aktiviteter 0 (1) - Side 12 af 34

13 Privat øgede eller fastholdt sine markedsandele i alle markedssegmenter sammenlignet med 1. kvartal 2009 Privat Privat udbyder en bred vifte af brands og tjenester inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, internet og tv til privat- og SoHo-kunder i Danmark. Privat henvender sig til massemarkedet med TDC-brandet og til no frills-markedet gennem de to førende no frills-udbydere Telmore og Fullrate. Privats kundebase steg med 12,9% sammenlignet med 1. kvartal 2009 med støt vækst i alle kvartaler. Der var stor kundetilgang inden for bredbånd, tv, mobiltelefoni og mobilbredbånd. Pga. kraftig vækst i antallet af VoIPkunder kunne Privat begrænse faldet i antallet af fastnetkunder til 2,5%. Succesen for multiplayprodukterne lanceret i 1. kvartal 2009 samt erhvervelsen af Fullrate i 1. kvartal 2009 og M1 i januar 2010 resulterede i et stigende antal kunder. Endvidere fortsatte mobiltelefoni og mobilbredbånd med at vokse organisk. Udvalgte hovedtal Privat 1K K 2009 Ændring i % Omsætning (0,1) Fastnettelefoni (12,0) Mobiltjenester ,2 Internet og netværk ,0 Terminaler, installationer mv (38,8) Servicetelefontjenester (21,2) Tv Øvrige (16,1) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (761) (770) 1,2 Bruttoavance ,4 Andre eksterne omkostninger (428) (446) 4,0 Personaleomkostninger (197) (211) 6,6 Andre indtægter og omkostninger 1 2 (50,0) EBITDA ,8 Det øgede antal kunder afspejler endvidere højere eller fastholdte markedsandele på alle forretningsområder for privatkunder sammenlignet med 1. kvartal TDC s markedsandel for triple-play produkter til privatkunder steg markant fra 31% til 60% i perioden, markedsandelen fro VoIP steg fra 42% til 50%, markedsandelen for mobiltaletelefoni steg fra 36% til 41%, og markedsandelen for mobilbredbånd voksede fra 16% til 27%. Privat har løbende fornyet sit udbud af produkter, f.eks. den nylige lancering til fastnetkunder af semi flat rateproduktet TDC til TDC, der giver gratis kald fra fastnet til alle TDC mobilkunder til en attraktiv månedlig abonnementspris. Endvidere er porteføljen af mobilprodukter relanceret med f.eks. fastprisabonnement for datakommunikation til attraktive priser og rabatter til trofaste kunder. Omsætningen var nogenlunde stabil i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal Korrigeret for erhvervelserne af Fullrate og M1 faldt Privats omsætning med 4,6%. Det organiske fald i omsætningen fra fastnettelefoni var et resultat af færre PSTN-kunder modvirket af flere VoIP-kunder. Stigninger i Telmore (eksklusive erhvervelsen af M1), SoHo-segmentet og mobilbredbånd bidrog mest til den organiske stigning i omsætning fra mobiltjenester. Derimod blev omsætningen påvirket negativt af lavere mobiltermineringspriser og lavere priser på international roaming som følge af national- og EU regulering. Omsætningen fra TDC TV steg pga. den store tilgang af kunder. Bruttoavancen steg med DKK 6m eller 0,4% sammenlignet med 1. kvartal 2009, idet transmissionsomkostninger faldt primært pga. mindre fastnettrafik og lavere mobiltermineringspriser. EBITDA-margin (%) 42,1 40,5 - Udvalgte operationelle data Privat 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (2,5) Mobilkunder ,0 Mobilbredbåndskunder ,0 Internetkunder ,8 TDC Tv kunder ,4 Samlet kundebase ,9 Dual-play kombinationsløsninger ,9 Triple-play kombinationsløsninger ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN (2,1) Mobil (tale), samlet (8,7) Prepaid kort (29,1) Abonnementer (inkl. Telmore) (5,8) IP ,0 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (4,0) EBITDA steg med DKK 37m eller 3,8% sammenlignet med 1. kvartal 2009, hvilket kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre lønomkostninger. Korrigeret for de erhvervede selskaber faldt Privats EBITDA med 1,9%. Faldet i andre eksterne omkostninger skyldes primært færre omkostninger til akkvisition af kunder, it og fakturering. Udviklingen blev delvist modvirket af øgede omkostninger til markedsføring og midlertidigt ansatte. Personaleomkostningerne faldt pga. reduktion i gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Side 13 af 34

14 TDC Erhverv formåede at øge sin EBITDA-margin fra 44,1% til 48,0% TDC Erhverv TDC Erhverv udbyder en lang række kommunikationsløsninger til erhvervskunder i Danmark primært i form af internet- og nettjenester, fastnettelefoni, mobiltjenester samt terminaler, installationer mv. TDC Erhverv udbyder endvidere systemintegrationstjenester via dattervirksomheden NetDesign, der tilbyder skræddersyede løsninger inden for it, data, videokonference- og telefonsystemer til erhvervskunder. TDC Erhvervs kundebase steg med 2,6% sammenlignet med 1. kvartal Antallet af mobilbredbåndskunder steg fra ultimo 1. kvartal 2009 til ultimo 1. kvartal TDC fortsætter med at være markedsledende i alle væsentlige erhvervssegmenter. Som et væsentligt resultat fra 1. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010 har TDC øget sin markedsandel for VoIP på erhvervsmarkedet fra 20% til 33% og øgede sin markedsandel for mobiltelefoni fra 56% til 58% 6. Omsætningen i TDC Erhverv faldt med DKK 93m fra 1. kvartal 2009, idet erhvervsmarkedet har været hårdt ramt af den økonomiske afmatning. Indtægter fra fastnettelefoni faldt fra DKK 524m til DKK 477m, idet antallet af PSTN-kunder fortsatte med at falde. Udviklingen blev kun delvist opvejet af kraftig vækst i antallet af VoIP-kunder. Kundebasen inden for bredbånd professional og medarbejderbredbånd faldt, sidstnævnte pga. den danske multimedieskat 7, resulterede i en større kundeafgang primo Dette medførte et fald på DKK 56m i omsætningen fra internet- og nettjenester. Omsætningen fra mobiltjenester steg hovedsageligt pga. flere mobilbredbåndskunder. Bruttoavancen faldt med DKK 27m eller 2,0% sammenlignet med 1. kvartal 2009, hvilket kan henføres til den reducerede omsætning. Udviklingen blev dog delvist modvirket af et fald på 9,7% i 6 Markedsandelene omfatter erhvervskunder i andre TDC forretningsenheder. 7 Multimedieskatten som blev trådte i kraft 1. januar 2010 betyder at medarbejdere som har virksomhedsbetalt bredbånd eller telefon vil få en årlig beskatning på DKK Som følge af den nye lovgivning har en række kunder valgt at opsige deres medarbejderbredbånd. Udvalgte hovedtal TDC Erhverv 1K K 2009 Ændring i % Omsætning (4,6) Fastnettelefoni (9,0) Mobiltjenester ,4 Internet og netværk (8,7) Terminaler, installationer mv (1,6) Øvrige ,0 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (616) (682) 9,7 Bruttoavance (2,0) Andre eksterne omkostninger (188) (235) 20,0 Personaleomkostninger (206) (221) 6,8 Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,9 EBITDA-margin (%) 48,0 44,1-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Erhverv 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (9,3) Mobilkunder ,2 Mobilbredbåndskunder ,2 Internetkunder (12,5) Andre netværks- og dataforbindelser ,4 Samlet kundebase ,6 ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN ,0 Mobil (tale) (2,8) Bredbånd (0,8) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (4,7) transmissionsomkostninger og vareforbrug primært vedrørende fastnettelefoni. EBITDA steg med DKK 35m eller 3,9% fra 1. kvartal 2009 trods den negative indvirkning fra den økonomiske afmatning. Udviklingen kan henføres til besparelser på andre eksterne omkostninger og færre personaleomkostninger som følge af gennemsnitligt 5,2% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal TDC Erhverv formåede således at øge EBITDA-marginen væsentligt fra 44,1% i 1. kvartal 2009 til 48,0% i 1. kvartal Side 14 af 34

15 TDC Nordic stor EBITDA-vækst og øget EBITDA-margin takket være effektivitetsgevinster TDC Nordic TDC Nordic udbyder fastnettelefoni og internet- og nettjenester samt mobiltelefoni til erhvervskunder i Sverige, Norge og Finland. TDC Nordic udbyder it-drift og hosting gennem TDC Hosting til kunder i Danmark, Sverige og Finland. TDC Nordic opererer ved hjælp af sin avancerede netinfrastruktur, der jævnligt opdateres, herunder det fiberbaserede transportnet, PSTN/ISDN og IP/ethernet. TDC Nordic opererer som tjenesteudbyder via MVNO-aftaler med lokale operatører. Siden 1. kvartal 2009 har TDC Nordic fået eller 81,5% flere mobilkunder, og antallet af fastnetkunder er steget med 16,7%. Det samlede antal kunder steg med eller 13,6% til TDC Nordic opnåede endvidere at øge ARPU for mobilkunder med 12,6%. TDC Nordic har styrket sin position som udfordrer i området takket været en ny aftale med Vodafone, der trådte i kraft i marts Det strategiske 'nordiske partnerskab' er således udvidet, så det omfatter Sverige og Norge udover den eksisterende aftale i Danmark. I henhold til den bredere Partner Market Agreement har TDC eneret på adgang til en række produkter, tjenester og udstyr fra Vodafone, der promoveres under en cobranding-model i tre nordiske lande, samt akkvisition af erhvervskunder og et bedre roamingsamarbejde. Udvalgte hovedtal TDC Nordic 1K K 2009 Ændring i % Omsætning ,0 TDC Sverige ,6 TDC Norge ,8 TDC Finland ,2 TDC Hosting (4,7) Øvrige, incl. elimineringer (34) (21) (61,9) Fastnettelefoni ,0 Mobiltjenester ,5 Internet og netværk ,1 Terminaler, installationer mv ,6 Øvrige (11,3) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (548) (462) (18,6) Bruttoavance (3,8) Andre eksterne omkostninger (66) (92) 28,3 Personaleomkostninger (217) (222) 2,3 Andre indtægter og omkostninger 1 4 (75,0) EBITDA ,3 EBITDA-margin (%) 12,4 12,1-1 Omfatter servicetelefontjenester mv. Udvalgte operationelle data TDC Nordic 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder ,7 Mobilkunder ,5 Internetkunder (9,2) Samlet kundebase ,6 Omsætningen i TDC Nordic steg med DKK 70m eller 8,0% til DKK 948m i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til en gunstig valutakursudvikling samt organisk vækst i omsætningen fra mobiltelefoni. Den økonomiske afmatning havde en indvirkning på integratorforretningen, der har præsteret faldende omsætning i alle kvartaler siden udgangen af Denne udvikling blev dog vendt i 1. kvartal Bruttoavancen faldt med DKK 16m eller 3,8% til DKK 400m i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal 2009, idet transmissionsomkostninger og vareforbrug steg med DKK 86m eller 18,6% sammenlignet med 1. kvartal Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug skyldes outsourcing, der har flyttet omkostninger fra personaleomkostninger til transmissionsomkostninger og vareforbrug, og den ændrede produktsammensætning. ARPU (DKK/måned) Mobil (tale) ,6 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (11,0) end kompenseret af besparelser på andre eksterne omkostninger og færre personaleomkostninger. De reducerede andre eksterne omkostninger kan henføres til bedre omkostningsstyring i alle de nordiske dattervirksomheder. De færre personaleomkostninger kan henføres til 11,0% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere primært i TDC Sverige, drevet af fratrædelser og outsourcing af aktiviteter. EBITDA i TDC Nordic steg med DKK 12m eller 11,3% til DKK 118m i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal EBITDA steg, da faldet i bruttoavancen blev mere Side 15 af 34

16 Operations & Wholesale fastholdt fokusering på omkostningseffektivitet Operations & Wholesale Operations & Wholesale udbyder en bred vifte af engrosprodukter inden for mobiltelefoni, fastnettelefoni, nettjenester, internet og tv til engroskunder i Danmark. Operations & Wholesale vedligeholder TDC s danske mobilnet og fastnet, herunder teknikere, samt fællesfunktioner såsom facility management og styring af bilparken, it- og indkøb. Operations & Wholesales kundebase faldt med 19,1% sammenlignet med ultimo 1. kvartal 2009, hvilket hovedsageligt kan henføres til lavere omsætning fra udbydere af mobiltjenester samt internet- og nettjenester. Faldet kan henføres til TDC s erhvervelser af M1 og Fullrate, da disse kunder efterfølgende blev overført til Privats kundebase. Den strikte fokusering på omkostningseffektivitet medførte yderligere besparelser på andre eksterne omkostninger vedrørende primært facility management og it. Fokuseringen på færre fejlprocenter, fejlretninger on-site og mere effektive installationer var den væsentligste årsag til 234 eller 5,3% færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Korrigeret for erhvervelser udgjorde antallet af færre fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i alt 339 eller 7,7% sammenlignet med ultimo 1. kvartal Korrigeret for erhvervelser faldt personaleomkostningerne med DKK 16m eller 4,5% trods lavere aktivering af lønomkostninger. De fleste nedskæringer i fuldtidsbeskæftigede medarbejdere fandt sted ultimo 1. kvartal 2010 og har derfor først indvirkning på lønomkostningerne i de kommende kvartaler. Omsætningen faldt med DKK 40m eller 6% hovedsageligt som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni, regulering af international roaming og TDC s erhvervelse af Fullrate og M1 8. Erhvervelsen af Dong Energy s fibernet bidrog positivt til væksten. Korrigeret for erhvervelser og frasalg steg omsætningen med DKK 18m eller 2,9%. Udvalgte hovedtal Operations & Wholesale 1K K 2009 Ændring i % Omsætning (6,0) Wholesale (4,2) Øvrige (18,2) Fastnettelefoni (19,0) Mobiltjenester (0,7) Internet og netværk (3,5) Øvrige ,8 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (98) (127) 22,8 Bruttoavance (2,0) Andre eksterne omkostninger (566) (609) 7,1 Personaleomkostninger (339) (343) 1,2 Omkostningsallokering til andre forretningsenheder (12,8) Andre indtægter og omkostninger 8 17 (52,9) EBITDA (19,4) EBITDA-margin (%) 45,8 53,5 - Udvalgte operationelle data Operations & Wholesale 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (16,9) Mobilkunder (28,0) Mobilbredbåndskunder ,0 Internetkunder ,4 Andre netværks- og dataforbindelser (25,4) TDC Tv kunder Samlet kundebase (19,1) ARPU (DKK/måned) PSTN/ISDN ,0 Mobil (tale), tjenesteudbydere ,0 Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (5,3) proportionalt fald i transmissionsomkostninger og vareforbrug. EBITDA faldt med DKK 69m pga. erhvervelser og frasalg samt regulering af international roaming, idet resultaterne af omkostningsoptimering i høj grad overføres til andre forretningsenheder via intern omkostningsallokering. Korrigeret for erhvervelser og frasalg faldt omsætningen med DKK 6m eller 2,2%. Bruttoavancen faldt med DKK 11m eller 2,0% idet den faldende omsætning blev opvejet af et mere end 8 Erhvervelserne medførte et fald i omsætningen i Operations & Wholesale, da disse selskaber var engroskunder før erhvervelsen. Omsætningen fra M1 og Fullrate går nu til Privat. Side 16 af 34

17 YouSee fortsatte sine gode resultater med tocifrede vækstrater for såvel omsætning som EBITDA YouSee YouSee udbyder analogt og digitalt tv til 1,4m husstande samt fastnettelefoni og mobilbredbånd samt mobiltelefoni til individuelle og organiserede kunder (bolig- og antenneforeninger). YouSee opererer ved hjælp af et fuldt digitaliseret hybridnet, der omfatter optiske fibre og koaksialkabler, og som er næsten fuldt opgraderet med DOCSIS 3.0. YouSee har siden 1. kvartal 2009 erhvervet nye tv-kunder, hvilket konsoliderer TDC s position som den foretrukne tv-leverandør i Danmark med en markedsandel på 54% 9. Antallet af kunder inden for det digitale tillægsprodukt YouSee Plus steg med En succesfuld vækst er også åbenbar i andre kundesegmenter. Siden 1. kvartal 2009 har YouSee fået nye bredbåndskunder (en stigning på 23,6%), nye telefonikunder (en stigning på 50,0%). Det samlede antal kunder steg med eller 9,4% til Stigningen kan også henføres til organiske vækst samt erhvervelsen af A+ i juni Omsætningen steg med DKK 142m eller 16,7% til DKK 991m i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til en stigende omsætning fra tv og bredbånd begge pga. flere kunder samt et højere ARPU. Bruttoavancen steg med DKK 87m eller 17,7% sammenlignet med 1. kvartal Stigningen i transmissionsomkostninger og vareforbrug på DKK 55m eller 15,4% kan henføres til øgede programomkostninger som følge af flere kunder og større udbud af kanaler i programpakkerne. Udvalgte hovedtal YouSee 1K K 2009 Ændring i % Omsætning ,7 YouSee Clear ,5 YouSee Plus ,2 Internettjenester ,5 Fastnettelefoni ,6 Øvrige ,3 Transmissionsomkostninger og vareforbrug (413) (358) (15,4) Bruttoavance ,7 Andre eksterne omkostninger (122) (102) (19,6) Personaleomkostninger (134) (122) (9,8) Andre indtægter og omkostninger 1 1 0,0 EBITDA ,5 EBITDA-margin (%) 32,6 31,6-1 Inklusive oprettelsesgebyrer og TDC TV. Udvalgte operationelle data YouSee 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) TDC Tv-kunder ,4 heraf YouSee Plus ,4 Internetkunder ,6 Fastnetkunder ,0 Mobilbredbåndskunder Samlet kundebase ,4 ARPU (DKK/måned) Internet, fastnet ,4 Tv i alt ,6 YouSee Clear ,4 Ekstra ARPU, YouSee Plus ,3 Andre KPI'er Homes passed (1.000) ,9 Penetration (%) RGU per kunde (#) 1,53 1,43 - Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ,8 EBITDA i YouSee steg med DKK 55m eller 20,5% til DKK 323m i 1. kvartal 2010 sammenlignet med 1. kvartal Bruttoavancestigningen blev delvist opvejet af øgede andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger pga. erhvervelsen af A+. 9 Inklusive Privats tv-kunder. Side 17 af 34

18 Stærk fremgang i Sunrise med stigende omsætning og EBITDA Sunrise Sunrise er den næststørste integrerede teleudbyder i Schweiz. Sunrise har egen mobilinfrastruktur og fastnetinfrastruktur baseret på rå kobber i dele af Schweiz og opererer som tjenesteudbyder i de områder, der endnu ikke er dækket af fastnetinfrastruktur. Sunrise opnåede solid vækst inden for selskabets kerneområder i form af mobiltelefoni og internet (flere bredbåndskunder delvist modsvaret af færre dial-up kunder), der voksede med henholdsvis 5,3% og 1,7% sammenlignet med 1. kvartal Stigningen blev delvis opvejet af et fald i antallet af fastnetkunder, hvilket resulterede i stigning på 1,2% i Sunrises samlede kundebase. Omsætningen steg med DKK 108m eller 4,5% sammenlignet med 1. kvartal Korrigeret for valutakursudsving steg omsætningen med DKK 62m eller 2,5%. Væksten i omsætningen skyldes hovedsageligt fastnettrafik som følge af stigende omsætning i engrossalg samt mobiltelefoni, hvilket hovedsageligt kan henføres til postpaid-kunder, og kun delvist modsvares af lavere mobiltermineringspriser. Der var et lille fald i internettjenester pga. færre dial up-kunder. xdslindtjeningen forblev stabil da den negative påvirkning af flere kunder der migrerede til produkter baseret på rå kobber med lavere ARPU, blev modsvaret af en stigning i det samlede antal kunder. Bruttoavancen steg med DKK 74m eller 4,9%. Korrigeret for valutakursudsving steg bruttoavancen med DKK 45m eller 3,0%. Færre xdsl-omkostninger pga. migrering af kunder til Sunrise egen infrastruktur baseret på rå kobber resulterede i færre omkostninger, hvilket var den væsentligste årsag til den højere bruttoavance. Udvalgte hovedtal Sunrise 1K K 2009 Ændring i % Omsætning ,5 Fastnettelefoni ,5 Mobiltjenester ,6 Internettjenester (0,9) Transmissionsomkostninger og vareforbrug (942) (908) (3,7) Bruttoavance ,9 Andre eksterne omkostninger (682) (698) 2,3 Personaleomkostninger (253) (226) (11,9) Andre indtægter og omkostninger EBITDA ,2 EBITDA-margin (%) 26,5 23,8 - Udvalgte operationelle data Sunrise 1K K 2009 Ændring i % Kundebase (1.000) Fastnetkunder (9,8) Mobilkunder ,3 Internetkunder ,7 Samlet kundebase ,2 ARPU (CHF/måned) Fastnettelefoni 42,5 39,7 7,1 Mobil (tale) 45,3 45,2 0,2 Bredbånd 37,9 39,9 (5,0) Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ,2 øgede lønomkostninger hovedsageligt fra bonusser og provision. EBITDA voksede med DKK 93m eller 16,2%. Væksten i EBITDA kan henføres til gunstige valutakursudsving og engangsposter vedrørende fortjeneste fra salg af aktiver. Korrigeret for engangsposter og valutakursudsving steg EBITDA med DK 51m eller 8,9%. Organisk vækst i EBITDA skyldes primært en højere bruttoavance. Andre eksterne omkostninger faldt primært pga. færre markedsføringsomkostninger og besparelser på outsourcing, hvilket blev delvist opvejet af højere kundeakkvisitionsomkostninger. Faldet i andre eksterne omkostninger blev stort set modsvaret af Side 18 af 34

19 Væsentlige koncernbegivenheder Generalforsamling 2010 TDC s ordinære generalforsamling 2010 blev afholdt den 4. marts Følgende medlemmer af bestyrelsen blev genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Kurt Björklund, Lawrence Guffey, Oliver Haarmann, Gustavo Schwed og Andrew Sillitoe. Endvidere valgtes to nye uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Søren Thorup Sørensen er MSc (Aud) fra Copenhagen Business School og statsautoriseret revisor. Endvidere har han gennemført et Advanced Management Programme ved Harvard Business School. Søren Thorup Sørensen er adm. direktør i KIRKBI. Aftalen er i overensstemmelse med de transaktionsbetingelser, der blev annonceret den 25. november Den 22. april 2010 meddelte TDC imidlertid, at de schweiziske konkurrencemyndigheder havde afvist transaktionen og derfor vil TDC og France Telecom vurdere de potentielle næste skridt. Lars Rasmussen er BSc fra Aalborg Universitet og har en EMBA fra Scandinavian International Management Institute (SIMI) og er bestyrelsesmedlem i Højgaard Holding A/S og MT Højgaard A/S. Lars Rasmussen er adm. direktør i Coloplast A/S. I henhold til forslag fra Bestyrelsen blev selskabets vedtægter ændret. Ændringerne omfattede en ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra tre til otte til tre til ti, og antallet af direktionsmedlemmer blev ændret fra to til syv til to til otte. Endvidere blev det vedtaget at ændre aktieværdien fra DKK 5 til DKK 1 med virkning fra den 10. maj Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Vagn Sørensen som formand og Pierre Danon som næstformand. Partnerskab med Vodafone Den 31. marts 2010 udvidede TDC det strategiske nordiske partnerskab med Vodafone til også at omfatte Sverige og Norge udover den eksisterende aftale omfattende Danmark. Med virkning fra den 1. april 2010 kan begge selskaber iht. 'Non-Equity Partner Market Agreement bedre betjene deres respektive kunder i Norden og internationalt. Sunrise Communications S.A. Den 9. april 2010 udsendte TDC og France Telecom en fælles pressemeddelelse om, at selskaberne efter en confirmatory due diligence havde underskrevet en endelig aftale om at sammenlægge deres respektive dattervirksomheder i Schweiz, Sunrise Communications S.A. og Orange Communication S.A. Side 19 af 34

20 Risikofaktorer TDC s årsrapport af 9. februar 2010 indeholder en beskrivelse af visse risikofaktorer, der væsentligt kan forringe TDC s forretning, finansielle stilling, driftsresultat eller pengestrømme pr. denne dato. Ultimo 1. kvartal 2010 forventer TDC kun betydelige ændringer i risici vedrørende mobilterminering i Sunrise. Som følge af formelle anmodninger vedrørende nedsættelse af priserne for terminering af mobilopkald på det Schweiziske marked er Sunrise for tiden involveret i forhandlinger desangående. Hvis forhandlingerne ikke resulterer i en aftale, er det sandsynligt, at sagen bliver indgivet til de Schweiziske myndigheder, som kan afsige kendelse der kræver, at de Schweiziske mobiloperatører nedsætter priserne for terminering af mobilopkald. Dermed vil priserne for terminering af mobilopkald potententielt blive nedsat enten som følge af forhandlinger eller som følge af en kendelse fra myndighederne. I begge tilfælde kan nedsættelsen af prisen for terminering af mobilopkald have tilbagevirkende kraft fra datoen for anmodningen. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på indtjeningen og overskudsgrader i virksomheden. Side 20 af 34

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,3% og EBITDA steg 1,5% Resultat fra fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster steg 38,6%, påvirket af lavere renteomkostninger og gunstig

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2012 og udlodder interim udbytte I overensstemmelse med vores forventninger steg omsætningen i 1. halvår 0,5%, bruttoavancen faldt 2,9%, delvist modsvaret af besparelser

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere