106B INFO nr. 5 November 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "106B INFO nr. 5 November 2008"

Transkript

1 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn, hvor han sammen med Prinsens Musikkorps gav koncert i anledning af Lions Frederikshavns 50 års jubilæum. Koncerten var næsten gratis. Den kostede ti kroner per deltager, og pengene ryger tilbage til Frederikshavn Pensionistforening. Men så var der også boller, lagkage og kaffe med i prisen. 600 fremmødte pensionister og efterlønsmodtagere var mødt op. Koncerten med Dario Campeotto sluttede på fornem vis med den mest kendte af alle hans klassikere: Angelique fra Privat Læs i dette blad Bla. Jubilæer Lions Pris Holdning og Handling Nu skal der synges Gavmilde løver Juleforberedelser er i gang SIDSTE CHANCE 1

2 Lions pris 2009 Ret til ændringer Så er startskuddet gået til Lions pris 2009 og distrikt 106B er kommet forrygende godt fra start. Ved opgørelsen her pr. 9. oktober 2008 er der allerede indbetalt eller givet tilsagn om indbetaling af i alt kr. fra 37 klubber. Det er ganske flot og vidner om fortsat stor interesse for Lions Pris. Jeg håber, at I på zonemøder og på klubbesøg taler positivt for Lions Pris og anmoder klubberne om at give bidrag, store eller små. Der er på nuværende tidspunkt kun indkommet ganske få forslag til årets prismodtager, så jeg vil meget anbefale, at klubberne enkeltvis eller sammen stiller gode, velkvalificerede forslag. Husk, at de projekter af social, kulturel eller forskningsmæssig karakter, der bliver bragt i forslag, skal være danske og komme en bred kreds til gode. Prisen skal anvendes til et nøje specificeret formål og det er vigtigt, at Lions Pris ikke "drukner" i et stort projekt, der får støtte fra en lang række bidragydere. Kurt Korsbæk Hvad sker der i distriktet 1/ Guvernørrådsmøde. Alle Lions er meget velkommen, men husk tilmelding Læs mere på Lions Office Her finder I DG Her er DG i November 01 Guvernørrådsmøde 03 LC Hvetbo 05 LC Fjerritslev Vesterhavsfruerne 06 LC Arden 10 LC Hanstholm 11 LC Viborg 12 LC Thisted 18 LC Struer 19 LC Randers Gudenå. Stof til The Lion sendes til PRC Anette Hjorth Møllebakken Sindal / B INFO Udgives af distrikt 106B. PRC Anette Hjorth Møllebakken Sindal Tlf / Husk deadlines: INFO : d. 15 November 2008 THE LION: 11 September 2008 Så mange lions er vi Pr A 1008 medlemmer 106B 3061 medlemmer 106C 1906 medlemmer 106D 1046 medlemmer 7021 medlemmer i 314 klubber. 2

3 Holdning-Handling for Favrskov Kommunes 5. klasser - Temadag med foredrag mod misbrug samt idræt & sundhed Den 19. juni 2008 afholdte vi temadag for Favrskov Kommunes 5. klasser. Dagen bestod af forskellige idrætsgrene, foredrag om misbrug samt bespisning med sund mad. I Favrskov Kommune er vi 5 lions klubber på tværs af zone-grænse; LC Hadsten, LC Hammel, LC Hvorslev, LC Hinnerup og LC Hinnerup Dagmars Kilde. Lions klubberne i samarbejde med kommunen og DGI-Østjylland arrangerede denne dag for ca. 675 elever, heraf klasseselever og klasseselever. Der var på forhånd etableret hold, således at der min. var 2 elever fra samme klasse. Herved var der rig mulighed for at lære andre elever at kende på tværs af skoler. Samtlige skoler i kommunen havde hver planlagt en aktivitet. DGI s idrætskaravane var på stedet og der var handicapidræt med i programmet. Herved fik eleverne afprøvet, hvor svært det er at sidde i kørestol og dyrke idræt. Der var stor interesse for at høre foredragsholderen fortælle om sit eget liv og misbrug, som foregik på børnenes eget sprog. Spørgelysten var stor og eleverne sad som tryllebundne under foredraget. Lions stod for forplejning, som bestod af frugt formiddag og eftermiddag samt en sportsbolle & juice til frokost. Hele arrangementet blev finansieret af de 5 Lions klubber i Favrskov Kommune samt nogle sponsorer for i alt kr ,00. DGI-Østjylland havde bl. a. arrangeret handicapidræt så eleverne kunne prøve at forholde sig til at være handicappet og udøve idræt. Bente Nørgaard/LC Hinnerup Dagmars Kilde Dansk repræsentant i den internationale bestyrelse. Lions i Danmark får nu snart igen mulighed for at få en repræsentant (ID) i den internationale bestyrelse. På Europa Forum i Cannes i starten af oktober stod det klart, at det kan blive Danmarks tur til en plads i den øverste bestyrelse i årene For at være valgbar er det en forudsætning, at man har været Distriktsguvernør. Eventuelle kandidater skal melde sin kandidatur til DG inden 1. marts. Er der flere kandidater fra distriktet, skal der foretages et valg på Distriktsmødet i Fjerritslev d. 25. april. Kandidaterne fra distrikterne i DK skal herefter i valgkamp på Årsmødet i Herning d. 13. Juni. At få valgt en ID (International Director) er en uvurderlig fordel for det lokale Lionsarbejde. Det danske Lionsarbejde bliver kendt internationalt, og vi får en direkte kontakt til Oak Brook. Vi skal derfor støtte op om denne oplagte mulighed for at få en Lion her fra distriktet valgt. Peter Møllnitz DG 3

4 Holdning og Handling Det er nu I kan være med til at gøre en forskel. Det er nu grundlaget skal lægges for Holdning & Handling kurser i skoleåret 2009 / Al planlægning for det kommende skoleår skal være på plads den 1. marts Så det er nu, der skal handles. Mange Lions spørger, er det en opgave for Lions at sponsere kurser for folkeskolen? Hertil kan man give mange svar. Man kan vælge og sige, at det er en offentlig opgave, der betales via skattebilletten. Såfremt man vælger dette svar, kan man være helt sikker på, at vi som Lions ikke er med til at gøre en forskel, der hvor det kræves. Ja, siger mange Lions, men er lærerne og pædagogerne ikke uddannet fra seminarierne, så de kan håndtere de holdningsmæssige problemer, der er i institutionerne og skolerne. Mit svar her er, at den uddannelse, der gives på seminarierne er ganske udmærket. Man kan sige, at den svare til situationen, når et ungt menneske har fået kørekort. Det unge menneske har bevis på, at det er uddannet til at føre et motorkøretøj. Min påstand er imidlertid den, at man ikke har lært at køre bil, før man har haft kørekort i ganske lang tid. Man mangler simpelthen erfaring, når man bliver lukket ud i trafikken. På samme måde vil jeg sige, at en nyuddannet lærer mangler erfaring. Det er her, vi som Lions kan gøre en forskel. Vi skal simpelthen have gang i Holdning & Handling kurser over hele landet. Tænk på alle de unge mennesker, der ikke har en ordentlig hverdag. Tænk på alle de misbrugsproblemer, vi har i det danske samfund. Danske børn er førende på alkohol området i Europa. Kære venner, vær med til at give danske børn selvværd, så vi kan undgå misbrug og dårlig trivsel. Få valgt en person i jeres klub, der får ansvaret for at få gang i Holdning & Handling - kurser. Brug jeres kabinet. Vi står klar med gode råd og vejledning. Peter Voss Hansen LQC/MC 106B Synliggørelse. Så er startskuddet givet til det treårige projekt med synliggørelse af Lions i Danmark. På Midtvejsmøderne blev sløret løftet for køreplanen for omdømmetoget, et projekt der skal sikre, at alle, både Lions og andre skal blive bekendt med det store arbejde Lions udføre over hele verden, samt hvordan de indsamlede midler bruges. Det er vigtigt, at klubberne deltager aktivt i dette arbejde, og er på gaden når den landsdækkende kampagne fordrer dette. Alle klubber opfordres derfor til at indarbejde den overordnede plan i deres årsprogram. Resultatet skal derfor gerne være større støtte til vort arbejde, lettere at finde nye medlemmer. Når vi således bliver mere kendte i samfundet, er det også vigtigt at tilbyde medlemmerne et medlemskab med indhold. Fra mange sider bliver vi som enkeltpersoner tilbudt medlemskab af diverse foreninger og klubber, der hver især lokker med spændende oplevelser og netværk. I Lions skal vi hele tiden trimme vore tilbud, så medlemmerne får det, de forventer, ellers finder de det de søger i andre foreninger m.m. Hvornår har din klub sidst taget temperaturen på trivslen. Har i det klubprogram og aktivitetsniveau som medlemmerne efterspørger, eller gør i bare som man altid har gjort? - Det kan godt være det er tid til forandring! Peter Møllnitz, DG 4

5 NU skal der synges i LIONS Klubberne Lions Club Grenaa har på talrige opfordringer besluttet at lade den sangbog som klubben udgav i foråret 1984, genoptrykke. Sangbogen der er et digert værk på omkring 180 sider, indeholdende 139 sange fra den danske sangskat bliver nu igen tilgængelig for alle Lions Klubber i Danmark. Bogen vil blive genoptrykt og udgivet i efteråret 2009 prisen bliver 100 kr. pr bog. Sangbogen blev oprindelig til på den måde at nogle af klubbens medlemmer i et udvalgt besluttede og udvalgte de sange der skulle med, indhentede tilladelse fra opretholderne m.m., designede og arrangerede bogens udformning og aftale det fornødne med bogtrykkeriet. Det var et herligt arbejde fortæller de medlemmer som deltog i arbejdet, arbejdet indebar talrige møder, kaffeselskaber, kammeratlige Lions sammenkomster og sangaftener hvor sangene blev afprøvet m.m., så der er i sandhed blevet lagt et stort arbejde i bogens tilblivelse Nu har alle de klubber der endnu ikke har fået anskaffet en sangbog chancen for at erhverve sig dette unikke værk til klubben. Endvidere er det også muligt at supplere allerede indkøbte klubsæt. Sangbogen koster kun 100,00, en pris der er presset helt i bund, da bogtrykkeren kun beregner sig et minimum af avance. Bogen vil kunne bestilles ved henvendelse dels til Lions Club Grenaa, men også gerne direkte til Grefta TRYK, Mogensgade 41, 8500 Grenaa tlf , Juleforberedelserne er godt i gang Forberedelserne hos LC Sct. Catharina Hjørring er allerede godt i gang, her ses en lille del af klubben i gang med fletning af kurve til deres årlige julemarked, som løber af stablen første lørdag i december. 5

6 LIONS CLUB HADSUND fejrer 35 års Jubilæum, lørdag den 20/9 2008! humani- Ved receptionen- og i anledning af jubilæet er der blive uddelt donationer til forskellige tære formål, for over kr ,- I september måned 1973 blev Lions Club Hadsund chartret. Et initiativ, vi i dag har grund til at se tilbage på med stor glæde. Lions Club Hadsund består i dag af 31 medlemmer, der hvert år deltager aktivt i de enkelte aktiviteter i klubben. Vi har viljen til at gøre en forskel, der er mange gode kræfter samlet om et projekt. Det giver mening og energi, og skaber værdi for den enkelte i klubben. Ideer kan ofte myldre frem, og i flok løser vi opgaven. Det er dejligt at se når ting lykkedes, og en beslutning udføres i positiv handling! Det er helt naturligt, at klubbens liv i den periode er påvirket af såvel de politiske- og kulturelle strømninger som den økonomiske- og teknologiske udvikling. Liv, vækst og fornyelse påvirker enhver sund organisme Mange aktiviteter- og personer har sammen dannet baggrund for, at vi kan virke under iagttagelse af det fælles motto for alle Lions Klubber we serve. Dette danner samtidig rammen om et godt kammeratskab- og sammenhold i klubben. Erik Erland 6

7 Kommende P-kurser. Så er tiden kommet, hvor du skal se frem mod det kommende år som din klubs præsident. Til det formål vil vi i uddannelsesudvalget gerne indbyde dig til et seminar, hvor vi vil prøve at tilføre dig nogle værktøjer og netværk som gerne skulle være med til at gøre din funktionsperiode så rationel og funktionel som mulig. Det får du med hjem: Indblik i Lionsorganisationen Præsidentens opgaver Hvordan leder jeg en klub Hvad har indflydelse på planlægningen Hvordan styrker jeg min klub Præsidentens indflydelse på Lions fagområder Organisationens støtte til Præsident og klub Erfaringsudveksling. Det giver du: En kursusdag Underviser VDG Erik Jørgensen, UDCD Per Christensen og UDC Per Skovbo Tid og Sted tre valgmuligheder: Du kan vælge mellem flg. dage/steder 24. januar 2009, Landboskolen, Danmarksgade 1, 9700 Brønderslev 25. januar 2009, Falcks Uddannelsescenter Langvang, Langvangen 1, 8930 Randers 07. februar 2009, Mønsted Kro, Viborgvej 43, Mønsted, 8800 Viborg Alle dage startes kl med morgenkaffe og vi slutter kl Til frokost serveres en let arbejdsfrokost. Der vil blive opkrævet et mindre beløb til fortæring ved din klub. Indbydelse vil du modtage fra din præsident via P-posten. Den er også tilsendt dig via Lionsoffice. Tilmeld dig allerede nu på LionsOffice.dk eller til din zoneformand og senest 10. januar 2009 Per Skovbo Nu er det nu! Sidste frist for indsendelse af ansøgninger til ungdomsudveksling var den 1/ hvis man vil gøre sig forhåbninger om at få de steder som klubben ønsker at sende de unge ud til. Efter denne dato er til ledige pladser der afgør hvor i verden det bliver. Men I kan nå det endnu, hvis jeg har blanketten i løbet af et par dage. YCEC Lasse Borgbjerg 7

8 Vi mindes Nekrolog Jens Carl Tingskou. Lions Club Aalborg Budolfi har mistet en god Lions kammerat. Gennem 43 år var han medlem og blev Klubbens æresmedlem. Jens blev næsten 90 år. Jens, og han afdøde kone Else, har betydet utrolig meget for vor Klub. De har gennem alle årene været særdeles aktive i Klubbens arbejde med at fremskaffe midler til at støtte gode, humanitære formål, og i det sociale samvær i Klubben var de begge fantastiske. Altid aktive, altid hjælpsomme, og altid i godt humør. Jens var født i Aalborg, og hele hans aktive liv var som ingeniør i byggebranchen, hvor han sluttede med at være direktør i det store Aalborgfirma A.Enggaard. Under krigen var Jens med i modstandsbevægelsen. Han var i sine unge dage konkurrenceroer og senere aktiv motionsroer. At Jens var aktiv, havde vi i Klubben stor glæde og nytte af. Altid oplagt og med sjove historier i ærmet. Jens døde meget pludseligt, idet han faldt død om på vej til et ugentligt møde med sine jævnaldrende venner. Jens sagde altid, at han håbede, at han ville blive langsomt gammel og dø hurtigt, og det gik i opfyldelse. Vi vil savne Jens og Else meget i Lions Club Aalborg Budolfi. Per Fog Nekrolog Kurt Rye Poulsen. Lige siden hans barndom ville Kurt være fisker ligesom sin far, og det har givet Kurt og hans familie meget gennem hele livet. Kurt fik sin egen stålkutter, som han fiskede fra i mange år med Skagen som hjemhavn. Kurt har hele hans voksenliv interesseret sig for at fremme fiskeriet og vilkårene for fiskerne og var meget aktiv i Skagen Fiskeriforenings bestyrelse, og han var formand for foreningen i en årrække indtil han valgte at gå fra borde og nyde sit otium for få år siden. Tilgangen af unge til fiskeriet var han klar over var vigtigt, og gennem Skagen Skipperskole, som han var formand for indtil hans død, var han meget aktiv på dette område, men også arbejdet i bestyrelserne for Skagen Havneråd og Skagen By- og Egnsmuseum, som han var formand for, havde hans store interesse. Som Lions var Kurt meget aktiv og har beklædt mange tillidsposter, deriblandt præsidentposten. Hans interesse for fiskeriet slog også igennem i Lions, hvor han var primus motor for den traditionelle Turistfiskeauktion, som afholdes hver sommer i auktionshallen på Skagen Havn. Kurt Rye Poulsen døde 66 år gammel i maj måned efter kort tids sygdom. Æret være hans minde. Lions Club Skagen 8

9 Gavmilde Løver Jubilæet indledtes allerede d. 25. september hvor knap 600 pensionister og efterlønnere mødte op i FFKhallen i Frederikshavn, hvor Lions Club Frederikshavn var sponsor for en hyggelig eftermiddag. Det blev en eftermiddag i selskab med Dario Campeotto & Prinsens Musikkorps, hvor der udover musikalsk underholdning på højt niveau også blev serveret kaffe, boller og lagkage. Selve jubilæumsdagen lørdag d. 27. september mødtes vi alle i Bangs Botaniske Have, hvor Anders Lunden som ældste medlem skulle plante et nyt lionstræ. Det gamle lions-træ som blev plantet af Christian Thirup i.f.m. klubbens 40 års Jubilæum er desværre blevet ramt af Elme-syge og derfor blevet fældet. Formanden for Botanisk Have - Herluf Johansen - overrakte en skive af det gamle lions-træ til Anders Lunden og Lions Club Frederikshavn som minde. Kl afholdt Frederikshavns kommunes borgmester Erik Sørensen reception for Lions Club Frederikshavn. Receptionen blev afholdt i foyeren i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Receptionen var kommunens gave til klubben. En velbesøgt reception med flotte taler af bl.a. borgmesteren, klubbens præsident Bent Ole Madsen og repræsentanter for naboklubberne i det Nordjyske. Under receptionen uddelte Lions Club Frederikshavn donationer. Der blev uddelt 3 stk. Hjertestartere til henholdsvis FFK-Hallen, Knivholt Hovedgaard & Det Musiske Hus. Endvidere blev der overrakt en check på kr. til Caspershus til indkøb af en træningscykel. Om aftenen afholdt klubben Gallafest i Det Musiske Hus. En aften som blev afholdt i 1717-stil med det helt store Tordenskjold set-up. Salen i Det Musiske Hus var udsmykket i bedste 1717-stil. En aften med flotte taler, fantastisk mad og drikke. Underholdning med bl.a. Tina Siel, Laura Mo, Bangsbostrand Byorkester & High Tinnings. I aftenens løb underholdte Tordenskjolds officerer med flere sketes m.v. Niels Chr. Jensen 9

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet

Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23. Aktiviteterne er nu midt i bladet FOA Aalborg Nyt - Lokalt medlemsblad for FOA - Fag og Arbejde, Aalborg - 30. september 2010. Nr. 5. 14. årgang Monica vendte tilbage som pædagogmedhjælper Side 22-23 Aalborg NYT Aktiviteterne er nu midt

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82

Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 Brandfolkenes Organisation nr.4 / august 2004 / årgang 82 INDHOLD Ny socialrådgiver i BO.......... 3 LEDER Overenskomsten Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation Så er sommeren endelig kommet

Læs mere

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL

- 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL Organet for Dansk Afholdsbevægelse - 122. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2015 Lars Løkke bør stoppe - - Servitut, der forbyder spiritusudskænkning brydes i Lemvig Foto fra Google Lars Løkke bør stoppe med alkohol!

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere