EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession"

Transkript

1 Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

2 Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er ikke den mest kendte form for generationsskifte af landbrug, men reglerne er anvendt med succes i flere tilfælde. Fordelen ved at anvende reglerne om succession til en nær medarbejder er, at sælger undgår at skulle betale skat af avancen ved salget af minkfarmen. I stedet overtager den nære medarbejder en del af skatten og får i stedet ejendommen billigere, da køber skal have kompensation for at have overtaget skattebyrden fra sælger. Betingelserne for at en medarbejder kan overtage med succession er, at medarbejderen inden for 5 år forud for handlen skal have arbejdet timer på farmen. Ved almindelig fuldtidsbeskæftigelse svarer det til knap 2 ½ års arbejde. Det er ikke afgørende, om farmen drives i selskabsregi eller som personlig virksomhed. Det er det samme timeantal, der skal opfyldes, og man kan opnå de samme skattemæssige fordele ved salget af farmen til medarbejderen uanset om sælger har farmen i et selskab eller driver den i personligt regi med anvendelse af virksomhedsordning. Det har vist sig, at 2 ½ år kan være lang tid at vente for begge parter, hvis salget skal ske til en nær medarbejder, der ikke allerede i forvejen arbejder på farmen. Køber skal være tålmodig, inden han selv kan få realiseret alle sine ideer på farmen, og det er lang tid for sælger at vente. Hertil kommer risikoen for væsentlige prisudsving i mellemtiden hvem skal bære denne risiko? Anvender man reglerne om succession til nær medarbejder, får sælger som tidligere nævnt den skattemæssige fordel, at køber overtager den udskudte skat, der eksempelvis er på bygningerne, og samtidig får køber ejendommen billigere. Da finansieringen ofte er en meget central del af generationsskiftet, vil det være en fordel for køber, at han skal finansiere et mindre beløb ved købet. Den udskudte skat på ejendommen betragtes som et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og dette lån overføres fra sælger til køber.

3 FORDELE OG ULEMPER Brug af succession til nær medarbejder giver en række fordele: Den udskudte skat overføres fra sælger til køber, hvorved køber får et rente- og afdragsfrit lån hos SKAT, som hjælper ved finansieringen Sælger sparer skatten, og køber får ejendommen billigere Sælger og køber arbejder sammen i en periode, hvilket giver mulighed for, at køber lærer far-men at kende og kan komme helt ind i driften Omvendt kan der også være en række ulemper forbundet med succession til nær medarbejder: Det kan være svært at fastsætte, hvordan skattefordelen skal fordeles Kan køber og sælger arbejde sammen i 2 ½ år uden uenighed? Hvad skal der ske med prisændringerne, hvis man skal vente 2 ½ år?

4 JURA Hvis en medarbejder ansættes med henblik på at denne skal købe ejendommen med succession på et senere tidspunkt, vil man ofte tidligt i forløbet have behov for at indgå aftaler om det videre forløb. Da der ikke må foreligge en bindende aftale om overdragelse inden beskæftigelseskravet er opfyldt, vil der ofte være behov for at indgå aftaler om køberet. En sådan køberet vil med fordel kunne indeholde aftaler om principperne for værdiansættelse af minkfarmen, således at det er klart, hvordan parterne skal forholde sig til ændringer i prisen på eksempelvis ejendommen og besætningen. Det har i praksis vist sig at være en stor juridisk udfordring at få disse aftaler på plads. Når overdragelse ikke sker med det samme, er det en god ide at lave en plan for forløbet. Denne plan bør blandt andet indeholde: Det tidsmæssige forløb fra start og til at medarbejderen har overtaget den sidste del af minkfarmen Principper for prisfastsættelse Aftale for samarbejdet i overgangsperioden, herunder hvornår medarbejderen overtager det egentlige ansvar for driften Bestemmelse om hvad der gælder, hvis parterne ikke kan samarbejde, eller hvis den ene bliver syg eller dør Når den endelige handel indgås, skal der laves sædvanlige overdragelsesaftaler vedrørende minkfarmen. Er minkfarmen beliggende på en landbrugsejendom, skal bestemmelserne i landbrugsloven overholdes. Sker overdragelsen i etaper, skal man være opmærksom på, at der indtræder en bopælspligt for køberen. Bopælspligten gør sig gældende senest på det tidspunkt, køberen har overtaget mere end 80 % af ejendommen. Herefter gælder bopælspligten i 10 år, og den skal opfyldes af køber personligt, eller ved at køberen udlejer stuehuset til en lejer. Det anbefales at søge rådgivning til at udarbejde de fornødne aftaler og for at sikre sig, at gældende lovgivning er overholdt.

5 SKAT Ved handlen overtager den nære medarbejder ofte en meget stor del af den udskudte skat. Prisen for ejendommen bliver nedsat for at kompensere køber for overtagelsen af den udskudte skat. Det kan være svært at værdiansætte, hvad forpligtigelsen er værd i fri handel. Derfor er der en risiko for, at SKAT vil ændre på værdiansættelsen, selvom det er en aftale mellem uafhængige parter. Det kan således være en god ide at indsætte et skatteforbehold i aftalen. Der bliver desuden ofte ydet en gave fra sælger til køber for yderligere at kompensere for den skat, sælger slipper for at skulle betale. Her skal man være opmærksom på, at medarbejderen vil være skattepligtig i sin personlige indkomst af en gave med op til 51 % i beskatning. FINANSIERING OG ØKONOMI Køber overtager den udskudte skat, der kan betragtes som et rente- og afdragsfrit lån hos skattevæsnet, og det kan man ikke få billigere andre steder. Det er en stor fordel i forhold til at kunne få købet af farmen finansieret. Det giver mindre afskrivningsmuligheder og mindre renteudgifter. Det betyder, at køber økonomisk er mindre sårbar, hvis der bliver år med en ringere indtjening. Har man en god indtjening, vil der blive en større skattebetaling grundet de mindre afskrivningsmuligheder, men der vil man typisk have råd til det grundet den gode indtjening. VARIATIONER Der er store forskellige i de skatter, som skal overdrages til køber. Derfor er der også store forskelle i de måder, handlerne bliver sammensat på. Der er ikke nogen standardløsning i forhold til at sælge en minkfarm til en nær medarbejder. Størrelsen af den udskudte skat afgør, hvorledes handlen skal sammensættes. Det har også betydning, om skatten vedrører den faste ejendom, besætningen eller inventaret på ejendommen.

6 Erhvervsparken Brønderslev Tlf: Heden Fjorden & rådgivningscenter Birk Centerpark Herning Tlf: John Tranums Vej Esbjerg Ø Tlf: Damsbovej Vissenbjerg Tlf: Agro Food Park Aarhus N Tlf: Langagervej Glostrup Tlf:

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte

Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Virksomhedens fremtid - Kom godt i gang med dit ejerskifte Få styr på juraen Forøg din virksomheds værdi Hvad skal din virksomhed koste? Klargør din virksomhed Sælg din virksomheds fremtidsmuligheder Hvad

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

statsautoriseret revisionsinteressentskab

statsautoriseret revisionsinteressentskab statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: danmark@ecovis.com www.ecovis.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Hvordan får jeg sparet nok op? 4. kvartal 2012 De

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere