IBM Generelle Vilkår. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBM Generelle Vilkår. Indledning"

Transkript

1 IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller flere Transaktionsdokumenter til alle transaktioner, der foretages i henhold til disse Generelle Vilkår. En produkt- eller servicetransaktion bliver underlagt en aftale i henhold til disse Generelle Vilkår, når IBM accepterer Deres ordre ved enten at 1) sende et Transaktionsdokument til Dem, 2) sende Maskinen eller stille Programmet til rådighed for Dem eller ved at 3) levere Serviceydelsen. Hvis et Transaktionsdokument ikke afspejler Deres ordre korrekt, bedes De straks meddele IBM eventuelle uoverensstemmelser, så fejlen kan blive rettet. Transaktionsdokumenter og Tillæg kan indeholde særlige tillægsvilkår, som gælder for en konkret transaktion. Sådanne tillægsvilkår ændrer eller supplerer de Generelle Vilkår. Transaktionsdokumentet, Tillægget og de Generelle Vilkår kaldes herefter under et for Aftalen. Vi tilstræber at levere Produkter og Serviceydelser af høj kvalitet. Hvis De har spørgsmål, hvis der opstår problemer, eller hvis De ikke er tilfreds med det leverede, bedes De venligst meddele os dette. Vores mål er tilfredse kunder. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 1 af 21

2 IBM Generelle Vilkår Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Generelt Definitioner Aftalestruktur Levering Priser og betaling Ændring af aftalevilkår IBM Business Partnere Patenter og ophavsrettigheder Ansvarsbegrænsninger Generelle principper Aftaleophør Geografisk dækning og gældende lov 8 Afsnit 2 - Garanti IBM's garantibetingelser Garantiens omfang 9 Afsnit 3 - Maskiner Produktionsstatus Ejendomsret og risiko Installation Maskinkode og Licensgiven Intern Kode 11 Afsnit 4 - ICA-Programmer Licens Programkomponenter, som ikke anvendes på den Designerede Maskine Distributed System License Option Programtest Programservice Licensophør 14 Afsnit 5 - Serviceydelser Personale Ejendomsret og licensrettigheder til Materialer Service på Maskiner (under og efter garantiperioden) Automatisk vedligeholdelse (efter garantiperiodens udløb) Anden vedligeholdelsesdækning Automatisk fornyelse af Serviceydelser Opsigelse og tilbagetrækning af en Serviceydelse 17 Afsnit 6 - Leasing Priser og betaling Regulering af leasingydelser Leasingperiode Udvidelser og opgraderinger Misligholdelse og retsmidler Ejendomsret Risiko Returnering af Maskiner Vedligeholdelse og inspektion af Maskiner Ændring af Maskiner Overdragelse af rettigheder Ændringer eller tilføjelser 21 IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 2 af 21

3 IBM Generelle Vilkår Afsnit 1 - Generelt 1.1 Definitioner Andet IBM-Program er et IBM-Program, der gives i licens i henhold til en særskilt IBM-licensaftale, f.eks. IBM International Program License Agreement. Designeret Maskine er enten 1) den maskine, som kunden vil bruge et ICA-Program på, og som kunden skal identificere over for IBM med type/model og serienummer, eller 2) enhver maskine, som kunden bruger ICA-Programmet på, og som IBM ikke kræver en sådan identifikation af. FMV står for Fair Market Value og er en Leasingtype, der giver kunden køberet til leasede Maskiner til markedspris ved udløbet af Leasingperioden. IBM fastsætter markedsprisen på basis af de priser, der offentliggøres af uafhængige virksomheder på det europæiske marked, samt prisoplysninger fra forhandlere af brugte maskiner og/eller aktuelle priser på markedet. ICA-Program er et IBM-Program, der gives i licens i henhold til disse Generelle Vilkår, afsnit 4. Ikke-IBM-Program er et Program, som gives i licens i henhold til en særskilt tredjepartslicensaftale. Installationsdato er følgende: 1. For en IBM-Maskine, hvor IBM er ansvarlig for installationen: Den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM har installeret Maskinen, eller, hvis kunden udsætter installationen, den 1. arbejdsdag efter den dag, IBM stiller Maskinen til rådighed for kunden til senere installation. 2. For en Kundeopstillet Maskine og for ikke-ibm-maskiner: Den 2. arbejdsdag efter Maskinens standardtransporttid. 3. For et Program: a. Basislicens - den seneste af følgende: (i) Dagen efter testperiodens udløb. (ii) Den 2. arbejdsdag efter Programmets standardtransporttid. b. Kopi - den dato (anført i et Transaktionsdokument), hvor IBM autoriserer kunden til at tage en kopi af Programmet. c. Betalbar komponent - den dato, kunden distribuerer en kopi af en betalbar komponent til støtte for kundens autoriserede brug af Programmet. Koncern er enhver form for juridisk enhed, f.eks. et selskab, og de datterselskaber, som ejes med mere end 50 procent. Udtrykket Koncern gælder kun den del af Koncernen, der er placeret i Danmark. Kundeopstillet Maskine er en IBM-Maskine, som kunden selv installerer i overensstemmelse med IBM's instruktioner. Leasing betyder, at leasinggiveren (IBM) mod betaling overlader leasingtageren (kunden) brugsretten til Produkter og/eller Serviceydelser i en angiven periode. Leasingperiode er en leasingaftales løbetid. Leasingtype betyder den type Leasing, kunden har valgt, og som er anført i leasingaftalen. Licensgiven Intern Kode er Maskinkode, som anvendes af visse Maskiner, som IBM angiver (kaldet Specifikke Maskiner). Maskine er en maskine, dens funktioner, ombygninger, opgraderinger, elementer, tilbehør eller kombinationer heraf. Udtrykket "Maskine" omfatter både IBM-Maskiner og ikke-ibm-maskiner (herunder andet udstyr), som IBM måtte levere til kunden. Maskinkode er mikrokode, grundlæggende input/outputsystemkode (kaldet BIOS), hjælpeprogrammer, styreprogrammer og fejlfindingsprogrammer, som leveres sammen med en IBM-Maskine. Materialer er skriftlige arbejder eller andre former for udviklede arbejder, f.eks. programmer, programlister, programmeringsværktøjer, dokumentation, rapporter, tegninger eller tilsvarende, som IBM måtte levere til kunden som en del af en Serviceydelse. Udtrykket Materialer" omfatter ikke Programmer, Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode. Produkt er en Maskine eller et Program. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 3 af 21

4 Program omfatter følgende, uanset om der er tale om originalen eller alle fuldstændige eller delvise kopier: 1. Maskinlæsbare instruktioner og data 2. Komponenter 3. Audiovisuelt indhold, f.eks. billeder, tekst, lyd eller illustrationer 4. Tilhørende licensmaterialer. Udtrykket Program omfatter et hvilket som helst ICA-Program, Andet IBM-Program eller Ikke-IBM- Program, som IBM måtte levere til kunden. Udtrykket omfatter ikke Maskinkode, Licensgiven Intern Kode eller Materialer. Serviceydelse er udførelse af en opgave, råd og vejledning, assistance, support eller adgang til en ressource, f.eks. adgang til en informationsdatabase, som IBM stiller til rådighed for kunden. Specificeret Driftsmiljø er de Maskiner og Programmer, som et ICA-Program er beregnet til at blive anvendt sammen med, som beskrevet i ICA-Programmets Specifikationer. Specifikationer er et dokument, der indeholder produktspecifikke oplysninger. IBM leverer en IBM- Maskines Specifikationer i et dokument kaldet "Official Published Specifications" og et ICA-Programs Specifikationer i et dokument kaldet "Licensed Program Specifications" eller "Licensinformation". SPO står for Substantial Payout og er en Leasingtype, der giver kunden køberet til leasede Maskiner til fast pris. Vesteuropa omfatter: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Estland, United Kingdom, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østrig og ethvert land, der senere måtte blive medlem af den Europæiske Union med virkning fra medlemskabets ikrafttrædelsesdato. 1.2 Aftalestruktur Medmindre kunden og IBM aftaler andet i forbindelse med en specifik transaktion, anerkender kunden, at alle de transaktioner, hvor kunden anskaffer Maskiner, ICA-Programmer, programlicenser og Serviceydelser i henhold til disse Generelle Vilkår, udgør separate aftaler, som er juridisk uafhængige af hinanden. Til alle transaktioner hører et eller flere Transaktionsdokumenter (f.eks. bilag, oversigter, servicebeskrivelser og aftaleændringer). For nogle Produkter og Serviceydelser gælder særlige vilkår. IBM anfører sådanne vilkår, gældende for en specifik transaktion, i Transaktionsdokumenterne eller i Tillæg til Generelle Vilkår (Tillægsvilkår). Disse Tillægsvilkår ændrer eller supplerer vilkårene i disse Generelle Vilkår. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vilkårene i de enkelte dokumenter, har vilkårene i Tillægsvilkår forrang for de Generelle Vilkår. Vilkårene i et Transaktionsdokument har forrang for både Tillægsvilkår og de Generelle Vilkår. Kunden accepterer Tillægsvilkår og Transaktionsdokumenter 1) ved at underskrive dem eller 2) ved at tage Produktet eller Serviceydelsen i brug eller tillade andre at gøre det eller 3) ved at betale for Produktet eller Serviceydelsen. Et Produkt eller en Serviceydelse bliver underlagt en Aftale under IBM's Generelle Vilkår, når IBM accepterer kundens ordre ved enten at 1) sende kunden et Transaktionsdokument, 2) sende Maskinen eller stille Programmet til rådighed for kunden eller ved at 3) levere Serviceydelsen. 1.3 Levering IBM bestræber sig på at levere Produkter og Serviceydelser på den dato, kunden ønsker, og vil informere kunden om leveringsstatus. Hvis transportomkostningerne skal betales af kunden, specificeres dette i et Transaktionsdokument. 1.4 Priser og betaling Det beløb, der skal betales for et Produkt eller en Serviceydelse, er baseret på en eller flere af følgende pristyper: engangsbetaling, løbende betaling, betaling for Materialer og medgået tid eller til fast pris. Der kan være tale om yderligere betalinger, f.eks. i forbindelse med særlig fysisk håndtering eller rejseudgifter. Hvis der tillægges yderligere betalinger, vil IBM informere kunden herom på forhånd. Løbende betalinger for et Produkt beregnes fra Installationsdatoen. Serviceydelser faktureres, som IBM specificerer, hvilket kan være forud eller periodisk under levering af en Serviceydelse, eller når levering af en Serviceydelse er afsluttet. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 4 af 21

5 Serviceydelser, som kunden betaler forud, skal benyttes inden for den gældende aftaleperiode. Medmindre IBM angiver andet, krediterer eller refunderer IBM ikke forudbetalte beløb for ubenyttede Serviceydelser. Priser Engangsbetalinger og løbende betalinger kan være baseret på måling af aktuelt eller autoriseret brug, (f.eks. antal brugere eller processorstørrelse i forbindelse med Programmer, måleraflæsninger i forbindelse med vedligeholdelsesservice eller tilslutningstid i forbindelse med netværksserviceydelser). Kunden er indforstået med at indsende data om aktuelt brug, hvis IBM specificerer dette. Hvis kunden foretager ændringer i sit driftsmiljø, som har betydning for betalinger baseret på brug, f.eks. ændrer processorstørrelse eller konfiguration i forbindelse med Programmer, er kunden indforstået med straks at informere IBM og med at betale eventuelle skyldige beløb som følge heraf. Løbende betalinger vil blive reguleret tilsvarende. Medmindre andet aftales, krediterer eller refunderer IBM ikke allerede forfaldne eller betalte beløb. Hvis IBM ændrer målegrundlaget, vil en sådan ændring blive behandlet som en prisændring og gennemført i henhold til IBM's vilkår for prisændringer. En eventuel prisnedsættelse, som berører beløb, der forfalder på eller efter ikrafttrædelsesdatoen for nedsættelsen, vil komme kunden til gode. IBM kan med tre måneders skriftligt varsel forhøje de løbende betalinger for Produkter og Serviceydelser samt timesatser og mindstebetalinger for de Serviceydelser, der er undergivet disse Generelle Vilkår. En prisforhøjelse er gældende fra den første dag i den fakturerings- eller betalingsperiode, der starter på eller efter den ikrafttrædelsesdato, IBM anfører i varslet. IBM kan uden varsel forhøje engangsbetalinger. Dog får prisforhøjelser på engangsbetalinger ikke virkning for kunden, hvis 1) IBM har modtaget kundens ordre, inden prisforhøjelsen træder i kraft, og 2) ét af følgende sker inden for tre måneder efter IBM's modtagelse af kundens ordre: 1. IBM leverer Maskinen eller stiller Programmet til kundens rådighed. 2. Kunden tager en autoriseret kopi af et Program eller distribuerer en betalbar komponent fra et Program til en anden Maskine. 3. En forhøjelse af brugsbetalingen for et Program forfalder. Betaling Fakturaer forfalder til betaling ved modtagelsen. Hvis betaling ikke er foretaget inden for 30 dage fra fakturadatoen (eller inden for 60 dage fra fakturadatoen ved kvartalsfakturerede løbende betalinger), kan kunden blive faktureret morarenter. Morarenter beregnes i henhold til Rentelovens satser pr. måned i forhold til det antal dage, betalingen modtages for sent. Hvis en offentlig myndighed lægger afgifter, skatter eller andre former for beskatning på transaktioner, der er undergivet disse Generelle Vilkår, er kunden indforstået med at betale sådanne beløb i henhold til fakturaen eller med over for IBM at dokumentere myndighedernes fritagelse for betaling af sådanne beløb. Betalingsbetingelser vedrørende IBM-Leasing er anført i afsnit Ændring af aftalevilkår IBM kan med tre måneders skriftligt varsel meddele ændringer til vilkårene for en løbende Aftale. Sådanne ændringer har ikke tilbagevirkende kraft. Ændringerne har virkning fra den dato, IBM anfører i ændringsvarslet for løbende Aftaler uden udløbsdato (bortset fra ændringer til opsigelsesvilkårene for licenser, hvor ændringerne kun gælder for nye ordrer). For løbende Aftaler, som har en defineret aftaleperiode, der kan fornys, kan kunden anmode om, at IBM udskyder ikrafttrædelsesdatoen for en ændring indtil udgangen af den nuværende aftaleperiode, hvis (i) ændringen har indvirkning på kundens nuværende aftaleperiode, og (ii) kunden anser ændringen for ufordelagtig. Kunden accepterer, at enhver af følgende handlinger (eller undladelse af handling) fra kundens side betragtes som kundens accept af den varslede ændring, og accepterer, at ændringen træder i kraft for alle de Aftaler, der er berørt af ændringen pr. den angivne ikrafttrædelsesdato. Det drejer sig om følgende: i. Kunden gør ikke indsigelse mod fornyelsen af en Aftale inden for 90 dage efter ændringsvarslet. ii. Kunden anmoder ikke om enten udsættelse af ikrafttrædelsesdatoen for en ændring indtil udgangen af den nuværende aftaleperiode eller om opsigelse i henhold til de gældende aftalevilkår for en løbende Aftale inden for 90 dage efter ændringsvarslet. Prisændringer for Produkter og Serviceydelser gennemføres som beskrevet under 1.4 Priser og betaling ovenfor. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 5 af 21

6 Andre ændringer er kun gyldige efter begge parters skriftlige tiltrædelse. Eventuelle tilføjelser til eller ændringer af vilkår fra kundens side, uanset form (f.eks. i en ordre), anses for ugyldige. 1.6 IBM Business Partnere IBM har indgået aftaler med bestemte virksomheder (kaldet IBM Business Partnere) om salg og markedsføring af og support til visse Produkter og Serviceydelser. IBM er ikke ansvarlig for 1) IBM Business Partneres handlinger, 2) eventuelle yderligere forpligtelser, de måtte have over for kunden, eller 3) produkter eller serviceydelser, som de leverer til kunden under deres egne aftaler. 1.7 Patenter og ophavsrettigheder I dette afsnit omfatter udtrykket "Produkt" også Materialer, Maskinkode og Licensgiven Intern Kode. Hvis en tredjepart nedlægger påstand om, at et Produkt, som IBM har leveret til kunden, krænker denne parts patent- eller ophavsrettigheder, vil IBM for egen regning forsvare kunden mod en sådan påstand og betale alle omkostninger, skadeserstatninger og advokatsalærer, som retten måtte idømme, eller som er omfattet af et forlig, som IBM har godkendt, forudsat at kunden: 1. straks underretter IBM skriftligt om en sådan påstand. 2. giver IBM fuld kontrol med sagens førelse og samarbejder med IBM i forsvaret og enhver relateret forhandling om forlig. Hvis der fremsættes en sådan påstand, eller det er sandsynligt, at en sådan vil blive fremsat, er kunden indforstået med at tillade IBM at opnå ret til, at kunden fortsat kan benytte Produktet, eller at lade IBM ændre eller udskifte det med et, der har mindst tilsvarende funktionalitet. Hvis IBM vurderer, at ingen af disse alternativer er mulige på rimelige vilkår, er kunden indforstået med at returnere Produktet til IBM på IBM's skriftlige anmodning. Herefter tilbagebetaler IBM kunden et beløb svarende til: 1. For Maskiner: Den af kunden bogførte værdi, forudsat at der er anvendt almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. 2. For ICA-Programmer: Det mindste af enten 1) det af kunden betalte beløb eller 2) 12 måneders betaling. 3. For Materialer: Det beløb, kunden har betalt IBM for udviklingen af Materialerne. Ovennævnte udgør IBM's maksimale ansvar over for kunden for så vidt angår enhver påstand om krænkelse. IBM fraskriver sig ethvert ansvar for så vidt angår krav, baseret på følgende: 1. Elementer, som kunden selv har anskaffet, og som er inkorporeret i et Produkt, eller IBM's overholdelse af de design, specifikationer eller instruktioner, som kunden har givet, eller som tredjepart har givet på kundens vegne. 2. Ændringer af et Produkt foretaget af kunden eller brug af et ICA-Program i andre IT-miljøer end det Specificerede Driftsmiljø. 3. Kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, som IBM ikke har leveret som et System, eller kombination, drift eller brug af et Produkt sammen med andre produkter, data, enheder eller forretningsmetoder, som IBM ikke har leveret, eller distribution, drift eller brug af et Produkt til fordel for en tredjepart uden for kundens Koncern. 4. Krænkelse, forårsaget af et ikke-ibm-produkt eller et Andet IBM-Program alene. 1.8 Ansvarsbegrænsninger Medmindre gældende lov kræver andet, gælder følgende: a. IBM's erstatningsansvar for krav og tab, der måtte opstå som følge af IBM's udførelse af sine forpligtelser eller som følge af andre årsager i forbindelse med Aftalen, er begrænset til erstatning udelukkende for de krav og tab, der kan påvises at være opstået som en umiddelbar og direkte følge af IBM's manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser. Erstatningen kan ikke overstige det største af følgende beløb: (i) kr eller (ii) Betalingen for det Produkt eller den Serviceydelse, der er genstand for kravet (12 måneders betaling i tilfælde af løbende betalinger). b. Den ansvarsbegrænsning, der er omtalt ovenfor under (a) gælder ikke: (i) Erstatning for personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre (ii) Forfaldne betalinger i henhold til 1.7 Patenter og ophavsret ovenfor. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 6 af 21

7 c. IBM er ikke ansvarlig for følgende: (i) Tabt avance, selv om det er en direkte følge af den begivenhed, der har forårsaget tabet. (ii) Indirekte tab eller følgeskader, selv om sådanne tab eller følgeskader kunne være forudset, og selv om IBM var blevet informeret om muligheden for sådanne tab eller følgeskader. (iii) Tab af eller skade på data. (iv) Tabt forretning, indtægt, goodwill eller forventede besparelser. d. Ansvarsbegrænsningen i dette afsnit gælder ikke kun de aktiviteter, som IBM udfører, men også de aktiviteter, som IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere udfører, og repræsenterer det maksimale beløb, som IBM samt IBM's underleverandører, leverandører og programudviklere samlet er ansvarlige for. e. I dette afsnit omfatter udtrykket Produkt også Materialer, Maskinkode og Licensgiven Intern Kode. 1.9 Generelle principper 1. Parterne giver ikke hinanden ret til at benytte deres respektive (eller nogen af deres respektive Koncerners) varemærker, handelsnavne eller andre betegnelser i nogen form for markedsføring eller salgsmateriale uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. 2. Al den information, der udveksles mellem parterne, er ikke-fortrolig. Hvis en af parterne ønsker udveksling af fortrolig information, skal dette ske under en underskrevet fortrolighedsaftale. 3. Det står parterne frit for at indgå tilsvarende aftaler med andre. 4. Parterne giver udelukkende de licenser og rettigheder, der er anført. Der gives ingen andre licenser eller rettigheder (herunder licenser eller rettigheder i forbindelse med patenter). 5. I det omfang gældende ret tillader det, kan parterne kommunikere med hinanden ad elektronisk vej, og denne form for kommunikation anerkendes som skriftlig og underskrevet kommunikation. En identifikationskode (en såkaldt bruger-id) indeholdt i et elektronisk dokument er tilstrækkelig bekræftelse på afsenderens identitet og dokumentets gyldighed. 6. Hver af parterne skal give den anden part rimelig mulighed for at opfylde sine forpligtelser, inden der rejses påstand om manglende opfyldelse. 7. Ingen af parterne kan fremsætte juridiske krav, der er opstået som en følge af eller i forbindelse med Aftalen, mere end to år efter at årsagen til kravet er opstået. 8. Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes forhold, uden for partens kontrol. 9. Ingen af parterne må overdrage en Aftale, helt eller delvist, uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. Parterne er enige om ikke at nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Overdragelse af en Aftale, helt eller delvist, inden for den Koncern, parterne hver især er en del af, eller overdragelse til en fortsættende virksomhed pga. fusion eller virksomhedsovertagelse kræver ikke den anden parts samtykke. IBM har også ret til at overdrage sine rettigheder til betalinger under en Aftale uden kundens samtykke. Det betragtes ikke som overdragelse, hvis IBM afvikler en del af sin virksomhed på en måde, der berører alle IBM's kunder ensartet. 10. Kunden er indforstået med ikke at videresælge en Serviceydelse uden IBM's forudgående skriftlige samtykke. Ethvert forsøg herpå er ugyldigt. 11. Kunden accepterer, at en Aftale ikke skaber nogen rettigheder eller noget søgsmålsgrundlag for tredjepart. IBM er ikke ansvarlig for krav over for kunden fremsat af tredjepart, bortset fra de bestemmelser, der er anført i afsnittet Patenter og ophavsrettigheder ovenfor, og i afsnittet Ansvarsbegrænsninger ovenfor, hvad angår personskade (herunder død) samt skade på fast ejendom og løsøre, som IBM er juridisk ansvarlig for. 12. Kunden erklærer, at anskaffelse af Maskiner sker i den hensigt at benytte dem inden for den del af kundens Koncern, som er fysisk placeret i Vesteuropa og ikke med henblik på videresalg, leasing eller overdragelse til tredjepart, medmindre et af følgende forhold er gældende: a) Kunden indgår en lease back-finansieringsaftale for Maskiner eller d. Kunden køber Maskinerne uden nogen form for rabat eller tilskud. 13. Kunden er indforstået med at tillade IBM at installere obligatoriske, tekniske ændringer (f.eks. sikkerhedsanordninger) på en Maskine. Dele, som IBM fjerner, bliver IBM's ejendom. Kunden erklærer at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til at overdrage ejendomsret og besiddelse af de fjernede dele til IBM. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 7 af 21

8 14. Kunden accepterer, at kunden selv er ansvarlig for de resultater, der opnås ved brugen af de pågældende Produkter og Serviceydelser. 15. Kunden er indforstået med at sørge for, at IBM har fornøden, uhindret og sikker adgang til kundens faciliteter og systemer, så IBM kan opfylde sine forpligtelser. 16. Kunden er indforstået med at give International Business Machines Corporation og dets datterselskaber tilladelse til at indsamle og anvende personoplysninger, der kan omfatte en persons navn, telefonnummer og -adresse, overalt, hvor de driver forretning. International Business Machines Corporation benytter oplysningerne i forbindelse med sine forretningsprocesser og forbeholder sig ret til at videregive sådanne oplysninger til sine leverandører, Business Partnere og transporthavere i forretningsøjemed, herunder kommunikation med kunden, f.eks. i forbindelse med ordrebehandling, salgsfremstød og markedsundersøgelser. 17. Kunden er indforstået med at overholde samtlige gældende love og bestemmelser vedrørende eksport og import Aftaleophør En Aftale kan opsiges af begge parter, hvis den anden part ikke opfylder Aftalens vilkår, helt eller delvist, forudsat at den ikke-opfyldende part får skriftlig meddelelse om den manglende opfyldelse samt rimelig tid til at opfylde sine forpligtelser. Bestemmelser i en Aftale, der ifølge deres natur rækker ud over Aftalens ophørstidspunkt, er fortsat gyldige, indtil de er opfyldt, og gælder også begge parters respektive efterfølgere og transporthavere Geografisk dækning og gældende lov Parternes rettigheder og forpligtelser gælder kun i Danmark. Dog er alle licenser gældende, sådan som det specifikt er angivet for dem. En Aftale i henhold til de Generelle Vilkår er undergivet dansk ret uden hensyn til principperne i international privatret. Medmindre gældende lov kræver det, er IBM ikke forpligtet til at levere Serviceydelser til Maskiner, der ikke er placeret i Danmark. Hvis eventuelle bestemmelser i en Aftale er ugyldige eller ikke kan håndhæves, vil resten af bestemmelserne i Aftalen fortsat være gældende. Intet i en Aftale skal ændre ved lovbestemte forbrugerrettigheder, der ikke kan fraskrives eller begrænses ved aftale. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 8 af 21

9 IBM Generelle Vilkår Afsnit 2 - Garanti 2.1 IBM's garantibetingelser Garanti for IBM-Maskiner IBM indestår for, at hver enkelt IBM-Maskine er mangelfri mht. materialer og fabrikation, og at den overholder sine Specifikationer. Garantiperioden for en Maskine er en specificeret, afgrænset periode, der begynder på Maskinens Installationsdato. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit reparations- og udskiftningsservice på Maskinen i overensstemmelse med den type service, IBM har defineret for den pågældende Maskine. Hvis en Maskine i garantiperioden ikke fungerer i henhold til garantien, og IBM 1) ikke er i stand til at få den til det eller 2) ikke er i stand til at udskifte den med en Maskine, der har mindst tilsvarende funktionalitet, er kunden berettiget til at returnere den til IBM, hvorefter kunden får det betalte beløb refunderet. Garantien på IBM-Maskiner, der er anskaffet i Vesteuropa, er gyldig i alle lande i Vesteuropa, forudsat at Maskinerne er annonceret og tilgængelige i disse lande. Efter udløbet af garantiperioden vil alle IBM-Maskiner, som kunden anskaffer under Aftalen, automatisk blive vedligeholdt mod betaling, medmindre kunden skriftligt meddeler, at denne vedligeholdelsesservice ikke ønskes. Yderligere vilkår vedrørende service på Maskiner i og efter garantiperioden er anført i afsnit 5. Garanti for ICA-Programmer IBM indestår for, at hvert enkelt ICA-Program, hvortil der ydes garanti, overholder sine Specifikationer, hvis det benyttes i det Specificerede Driftsmiljø. Garantiperioden for et ICA-Program udløber, når programservice ikke længere tilbydes af IBM. I garantiperioden yder IBM vederlagsfrit programservice til fejlretning. Programservice er til rådighed for et ICA-Program, hvortil der ydes garanti, i mindst et år efter at Programmet er blevet generelt tilgængeligt fra IBM. Hvis et ICA-Program ikke fungerer i henhold til garantien i løbet af det første år, efter at kunden har modtaget sin licens, og IBM ikke er i stand til at få det til det, er kunden berettiget til at returnere ICA- Programmet, hvorefter kunden får refunderet det betalte beløb. For at være berettiget hertil skal kunden have fået sin licens, mens programservice var til rådighed (uanset hvor lang tid, der var tilbage). Yderligere vilkår for programservice er anført i afsnit 4. Garanti for IBM-Serviceydelser IBM indestår for, at hver enkelt Serviceydelse udføres med fornøden omhu og kompetence og i overensstemmelse med beskrivelsen (inkl. eventuelle afleveringskriterier), som findes i et Tillæg eller et Transaktionsdokument. Garanti for Systemer Når IBM leverer Produkter som et System, indestår IBM for, at Produkterne er indbyrdes kompatible og kan fungere sammen. Denne garanti supplerer IBM's øvrige gældende garantier. Et System består af Produkter, som IBM leverer samlet i henhold til disse Generelle Vilkår, og som IBM identificerer som et System i et Transaktionsdokument. 2.2 Garantiens omfang De ovenfor nævnte garantier bortfalder i tilfælde af forkert brug (herunder f.eks. brug af maskinkapacitet ud over, hvad IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge), ydre omstændigheder, uautoriseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø, drift i andre miljøer end det Specificerede Driftsmiljø, mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side eller fejl forårsaget af produkter, som IBM ikke er ansvarlig for. Garantien på Maskiner bortfalder, hvis kunden fjerner eller ændrer Maskinernes eller komponenternes identifikationsmærkater. IBM's forpligtelser er begrænset til det ovenfor anførte. IBM påtager sig ingen forpligtelser herudover uanset kundens forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 9 af 21

10 Undtagelser fra garantien IBM indestår ikke for, at et Produkt eller en Serviceydelse vil fungere fejlfrit eller uden driftsstop, eller at IBM vil rette alle fejl. IBM vil identificere IBM-Maskiner og ICA-Programmer, der ikke er omfattet af garanti. Medmindre IBM angiver andet, leverer IBM Materialer, ikke-ibm-produkter og ikke-ibm-serviceydelser uden nogen form for garanti. Ikke-IBM-producenter, -udviklere, -leverandører eller -udgivere yder dog muligvis egne garantier over for kunden. Eventuelle garantier for Andre IBM-Programmer og Ikke-IBM- Programmer findes i deres respektive licensaftaler. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 10 af 21

11 IBM Generelle Vilkår Afsnit 3 - Maskiner 3.1 Produktionsstatus En IBM-Maskine er fremstillet af nye eller brugte dele. En Maskine er ikke i alle tilfælde ny og kan have været installeret tidligere. Uanset dette gælder IBM's garantivilkår. 3.2 Ejendomsret og risiko IBM har ejendomsforbehold i en Maskine, indtil hele betalingen er modtaget, hvorefter ejendomsretten til Maskinen overgår til kunden eller, efter kundens valg, til kundens leasinggiver. For funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der indebærer afmontering af dele, som herefter bliver IBM's ejendom, overgår ejendomsretten først til kunden, når IBM har modtaget alle skyldige beløb samt de afmonterede dele. IBM bærer risikoen for tab af eller skade på en Maskine, indtil det tidspunkt, den leveres til transportøren for videreforsendelse til kunden eller til den adresse, kunden har angivet. Herefter overgår risikoen til kunden. Maskinen er dækket af en forsikring, som IBM tegner og betaler til fordel for kunden, og som dækker tidsrummet, indtil Maskinen leveres til kunden eller til den adresse, kunden har angivet. I tilfælde af tab eller skade skal kunden 1) give IBM skriftlig besked om tabet eller skaden senest 10 arbejdsdage efter leveringen og 2) følge den gældende procedure i forbindelse med skadesanmeldelse. IBM-Leasing Ejendomsret og risiko i forbindelse med IBM-Leasing er anført i afsnit Installation Kunden skal etablere driftsbetingelser, som opfylder de specificerede krav for Maskinen. IBM følger visse standardprocedurer for installation. IBM anser først en installation af en IBM-Maskine for at være afsluttet, når disse procedurer er gennemført (bortset fra Maskiner, hvor kunden udsætter installationen, eller hvor der er tale om en Kundeopstillet Maskine). Kunden er selv ansvarlig for installation af en Kundeopstillet Maskine og, medmindre IBM og kunden aftaler andet, en ikke-ibm Maskine. Maskinfunktioner, ombygninger og opgraderinger IBM sælger funktioner, ombygninger og opgraderinger til installation på Maskiner - i visse tilfælde udelukkende til installation på en specifik Maskine, identificeret ved serienummer. En del af denne type installationer indebærer afmontering og returnering af dele til IBM. Kunden indestår i sådanne tilfælde for at have tilladelse fra ejeren og eventuelle panthavere til 1) at installere funktioner, ombygninger og opgraderinger og 2) at overdrage ejendomsret og besiddelse af de afmonterede dele (som herefter bliver IBM's ejendom) til IBM. Kunden erklærer desuden, at alle afmonterede dele er originale, uændrede og i god og funktionsdygtig stand. Dele, der erstatter udskiftede dele, overtager samme garanti- og vedligeholdelsesservicestatus som de udskiftede dele. Kunden er indforstået med at give IBM mulighed for at installere en funktion, ombygning eller opgradering senest 30 dage efter levering. I modsat fald er IBM berettiget til at annullere transaktionen, hvorefter kunden er forpligtet til at returnere den pågældende funktion, ombygning eller opgradering til IBM for egen regning. 3.4 Maskinkode og Licensgiven Intern Kode Maskinkode er undergivet de licensvilkår, der leveres sammen med Maskinkoden. Licensen gælder alene brug af Maskinkoden, således at Maskinen kan fungere i overensstemmelse med sine Specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for. Visse IBM-Maskiner (kaldet Specifikke Maskiner) benytter Licensgiven Intern Kode. IBM identificerer sådanne Specifikke Maskiner i et Transaktionsdokument. International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart ejer Licensgiven Intern Kode, herunder alle ophavsrettigheder til Licensgiven Intern Kode og alle kopier af Licensgiven Intern Kode (dette omfatter den originale Licensgivne Interne Kode, kopier af den originale Licensgivne Interne Kode og kopier af kopier). IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 11 af 21

12 Licensgiven Intern Kode er omfattet af ophavsret og gives i licens (den sælges ikke). Licensgiven Intern Kode licenseres i henhold til vilkårene i den aftale, der leveres sammen med den Licensgivne Interne Kode. Licensen til Licensgiven Intern Kode gælder alene brug af koden, således at en Specifik Maskine kan fungere i overensstemmelse med sine Specifikationer og kun for den maskinkapacitet, som IBM har givet kunden skriftlig tilladelse til at bruge, og som IBM modtager betaling for. Ejendomsretten overdrages ikke, når IBM leverer funktioner, ombygninger eller opgraderinger, der udelukkende består af Maskinkode eller Licensgiven Intern Kode. Når kunden accepterer vilkårene i denne Aftale, accepterer kunden samtidig den IBM-licensaftale, der leveres sammen med Maskinkoden, og den IBM-aftale, der leveres sammen med den Licensgivne Interne Kode. Disse to aftaler, der foreligger på engelsk og kaldes henholdsvis IBM License Agreement for Machine Code og IBM Agreement for Licensed Internal Code, findes på følgende webadresse: www-1.ibm.com/servers/support/machine_warranties/ Licensaftalerne vedrørende Maskinkoden og aftalen vedrørende Licensgiven Intern Kode ændres løbende Ændrede licensvilkår gælder kun Maskinkode og Licensgiven Intern Kode, der leveres, efter de ændrede vilkår er trådt i kraft. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 12 af 21

13 IBM Generelle Vilkår Afsnit 4 - ICA-Programmer 4.1 Licens Ved IBM's accept af kundens ordre giver IBM kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig licens til at bruge ICA-Programmet i Danmark. ICA-Programmer ejes af International Business Machines Corporation, et af dets datterselskaber eller en tredjepart og er omfattet af ophavsret og gives i licens (de sælges ikke). Autoriseret brug Hver licens giver kunden ret til: 1. udelukkende at anvende ICA-Programmets maskinlæsbare del på den Designerede Maskine. Hvis den Designerede Maskine er ude af drift, må kunden dog bruge en anden maskine midlertidigt. Hvis den Designerede Maskine ikke er i stand til at oversætte eller kompilere Programmet, må kunden oversætte eller kompilere ICA-Programmet på en anden maskine. Hvis kunden ændrer den Designerede Maskine, skal kunden informere IBM om ændringen samt dens ikrafttrædelsesdato. 2. at anvende ICA-Programmet i det omfang, kunden har anskaffet autorisation til. 3. at tage og installere kopier af ICA-Programmet i overensstemmelse med den autoriserede brug, forudsat at kunden gengiver alle copyrighterklæringer eller andre erklæringer om ejendomsrettigheder på alle hele eller delvise kopier. 4. udelukkende at anvende et ICA-Program eller en del heraf, som IBM 1) leverer i kildeform eller 2) forsyner med restriktioner, f.eks. "Restricted Materials of IBM", til at: a. løse problemer i forbindelse med brugen af ICA-Programmet. b. ændre Programmet, så det kan arbejde sammen med andre produkter. Kundens øvrige forpligtelser For hvert ICA-Program skal kunden: 1. overholde alle tillægsvilkår i ICA-Programmets Specifikationer eller i et Transaktionsdokument. 2. sikre, at enhver brug af ICA-Programmet (uanset om det sker lokalt eller fra en anden maskine) udelukkende sker i overensstemmelse med kundens autoriserede brug og under overholdelse af IBM's licensvilkår. 3. foretage løbende registrering af samtlige kopier og efter anmodning stille denne til rådighed for IBM. Handlinger, som kunden ikke må foretage Kunden må ikke: 1. tilbageoversætte (reverse assemble/reverse compile) eller på anden måde oversætte ICA- Programmet, medmindre andet gælder ifølge ufravigelig lovbestemmelse. 2. overdrage, fremleje eller lease ICA-Programmet eller give det i underlicens. 4.2 Programkomponenter, som ikke anvendes på den Designerede Maskine Visse ICA-Programmer har komponenter, der er beregnet til brug på andre maskiner end den Designerede Maskine, som ICA-Programmet benyttes på. Kunden må kopiere en komponent med den tilhørende dokumentation i forbindelse med kundens autoriserede brug af ICA-Programmet. Kunden skal meddele IBM Installationsdatoen for en betalbar komponent. 4.3 Distributed System License Option For visse Programmer gælder, at kunden kan fremstille en kopi under Distributed System License Option (kaldet en DSLO-kopi). IBM beregner en lavere betaling for en DSLO-kopi end for den oprindelige licens (kaldet Basislicensen). Til gengæld for den lavere betaling er kunden indforstået med følgende betingelser for licenser givet i henhold til DSLO: 1. Kunden skal have en Basislicens til ICA-Programmet. 2. Kunden skal levere problemdokumentation og modtage eventuel programservice udelukkende via den adresse, der er knyttet til Basislicensen. 3. Kunden skal distribuere til og installere på DSLO-kopiens Designerede Maskine enhver ny programudgave, programrettelse eller omgåelse, som IBM leverer til Basislicensen. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 13 af 21

14 4.4 Programtest For visse ICA-Programmer tilbyder IBM en testperiode, så kunden kan vurdere, om ICA-Programmerne imødekommer kundens behov. Hvis der er tilknyttet en sådan testperiode, begynder perioden på 1) den 2. arbejdsdag efter ICA-Programmets standardtransporttid eller 2) en anden dato, anført i et Transaktionsdokument. IBM oplyser kunden om varigheden af ICA-Programmets testperiode. IBM tilbyder ikke en testperiode for DSLO-kopier. 4.5 Programservice IBM leverer programservice til ICA-Programmer, hvortil der ydes garanti. Hvis IBM er i stand til at genskabe et problem, kunden har rapporteret, i det Specificerede Driftsmiljø, leverer IBM information om fejlretning, begrænsning i anvendelsen eller omgåelse af fejlen. IBM leverer kun programservice til uændrede dele af den gældende udgave af et ICA-Program. IBM leverer programservice 1) på løbende basis (indtil IBM opsiger den med mindst seks måneders skriftligt varsel, 2) indtil en af IBM specificeret dato eller 3) i en af IBM specificeret periode. 4.6 Licensophør Kunden kan opsige licensen til et ICA-Program med en måneds skriftligt varsel eller når som helst i løbet af ICA-Programmets testperiode. Licenser til visse ICA-erstatningsprogrammer kan anskaffes mod betaling af et opgraderingsbeløb. Hvis kunden anskaffer licenser til erstatningsprogrammerne, skal kunden opsige licensen for de ICA- Programmer, der erstattes, med virkning fra det tidspunkt betaling for erstatningsprogrammet forfalder, medmindre IBM angiver andet. IBM kan ophæve licensen, hvis kunden ikke overholder licensens vilkår, hvorefter kundens ret til at bruge ICA-Programmet bortfalder. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 14 af 21

15 IBM Generelle Vilkår Afsnit 5 - Serviceydelser 5.1 Personale Hver er parterne er ansvarlig for eget personale mht. tilsyn, ledelse, kontrol og aflønning. IBM forbeholder sig ret til at disponere over sit eget personale. IBM kan lade en Serviceydelse eller dele heraf udføre af underleverandører, som IBM vælger. 5.2 Ejendomsret og licensrettigheder til Materialer IBM specificerer Materialer, der skal leveres til kunden. IBM vil angive dem som Type I-Materialer", Type II-Materialer eller andet efter aftale. Hvis ikke andet er angivet, betragtes Materialer som Type II- Materialer. Type I-Materialer er de Materialer, der er udviklet i løbet af aftaleperioden, og som kunden har ejendomsret og alle andre rettigheder til (herunder ophavsret). IBM beholder en kopi af Materialerne. Kunden giver IBM 1) en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, global og fuldt betalt licens til at bruge, eksekvere, reproducere, fremvise, udføre og distribuere (internt som eksternt) kopier af samt fremstille afledte arbejder på grundlag af Type I-Materialer og 2) ret til at autorisere andre til at udføre det ovenfor anførte. Type II-Materialer er de Materialer, der er udviklet i løbet af aftaleperioden eller på anden måde (f.eks. Materialer som eksisterede forud for levering af Serviceydelsen), og som IBM eller en tredjepart har ejendomsret og alle andre rettigheder til (herunder ophavsret). IBM leverer én kopi af de specificerede Materialer til kunden. IBM giver kunden en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, global og fuldt betalt licens til kun at bruge, eksekvere, reproducere, fremvise, udføre og distribuere kopier af Type II-Materialer inden for kundens egen Koncern. I dette afsnit er Koncern enhver form for juridisk enhed i eller uden for Danmark, f.eks. et selskab, og de datterselskaber, som ejes med mere end 50 procent. Parterne er indforstået med at gengive copyrighterklæringen og enhver anden form for erklæring om ejendomsret på alle kopier, der fremstilles under den licens, der gives i henhold vilkårene i denne paragraf. 5.3 Service på Maskiner (under og efter garantiperioden) IBM yder forskellige typer service med det formål at holde eller bringe Maskiner i overensstemmelse med deres Specifikationer. Kunden kan ved at henvende sig til IBM få oplysninger om de typer service, der er til rådighed for en Maskine. IBM kan efter eget valg 1) enten reparere eller udskifte en defekt Maskine eller 2) yde service enten på kundens adresse eller i et servicecenter. Hvis en servicetype forudsætter, at kunden leverer den defekte Maskine til IBM, skal kunden sende den forsvarligt emballeret til den adresse, IBM angiver. Transporten er forudbetalt, medmindre IBM specificerer andet. Når IBM enten har repareret eller udskiftet Maskinen, returnerer IBM den til kunden for IBM's regning, medmindre IBM specificerer andet. IBM er ansvarlig for tab eller beskadigelse af kundens Maskine, mens den er 1) i IBM's besiddelse, eller 2) under transport for IBM's regning. Alle funktioner, ombygninger eller opgraderinger, som IBM yder service til, skal være installeret på en Maskine, der 1) for visse Maskiners vedkommende er den Designerede Maskine med serienummer, og som 2) har et teknisk niveau, der er kompatibelt med den pågældende funktion, ombygning eller opgradering. IBM administrerer og installerer udvalgte tekniske ændringer til IBM-Maskiner og kan også udføre forebyggende vedligeholdelse. Kunden skal: 1. indhente ejerens tilladelse til, at IBM yder service på en Maskine, som kunden ikke ejer. 2. inden IBM udfører service (hvor dette er relevant), a. følge IBM's procedurer for fejlfinding, problemanalyse og anmodning om service. b. sikre alle programmer, data og andre værdier, som Maskinen indeholder. c. meddele IBM, hvis en Maskine flyttes til en anden installationsadresse. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 15 af 21

16 Udskiftninger Hvis service indebærer udskiftning af en Maskine eller en maskindel, bliver den udskiftede Maskine eller del IBM's ejendom, og den Maskine eller del, der installeres i stedet, bliver kundens ejendom. Kunden indestår for, at alle afmonterede dele er originale og uændrede. Maskinen eller delen, der installeres i stedet, er ikke nødvendigvis ny, men den vil være i god og funktionsdygtig stand og have mindst tilsvarende funktionalitet som den udskiftede Maskine eller del. Erstatningsmaskinen eller -delen overtager samme garanti- eller vedligeholdelsesstatus, som det udskiftede. Inden IBM udskifter en Maskine eller en del, skal kunden fjerne alle funktioner, dele, ekstraudstyr, ændringer eller tilslutninger, som ikke er omfattet af IBM's service. Kunden indestår desuden for, at Maskinen eller delen er fri for juridiske hæftelser eller andre begrænsninger, som hindrer en udskiftning. Visse IBM-Maskiners dele er beregnet til udskiftning af kunden selv, f.eks. tastaturer, hukommelse og harddiske. IBM leverer disse dele til kunden, som så selv udskifter dem. Kunden skal returnere alle udskiftede, defekte dele til IBM, senest 30 dage efter kunden har modtaget erstatningsdelen. Kunden er selv ansvarlig for at hente relevante opdateringer af Maskinkode og Licensgiven Intern Kode fra IBM's websted eller fra andre elektroniske medier og følge IBM's vejledning. Undtagelser Reparations- og udskiftningsservice omfatter ikke: 1. Tilbehør, forbrugsartikler eller særlige komponenter, f.eks. batterier, rammer og dæksler. 2. Maskiner, der er beskadigede som følge af forkert brug, ydre omstændigheder, uautoriseret ændring, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø eller mangelfuld vedligeholdelse fra kundens side. 3. Maskiner, hvor identifikationsmærkaterne for selve Maskinen eller for enkeltkomponenter er fjernet eller ændret. 4. Fejl forårsaget af et produkt, som IBM ikke er ansvarlig for. 5. Service på uautoriserede maskinændringer. 6. Service på en Maskine, hvor kunden bruger maskinkapacitet ud over, hvad IBM skriftligt har givet kunden tilladelse til at bruge. Serviceopgradering i garantiperioden For visse Maskiner kan kunden vælge at opgradere serviceniveauet i garantiperioden i forhold til den garantiservice, der er standard for Maskinen. IBM fakturerer kunden for serviceopgraderingen i garantiperioden. Kunden kan ikke annullere serviceopgraderingen eller overføre den til en anden Maskine i garantiperioden. Når garantiperioden udløber, fortsætter Maskinen med samme type vedligeholdelsesservice, som kunden har valgt i forbindelse med serviceopgraderingen i garantiperioden. 5.4 Automatisk vedligeholdelse (efter garantiperiodens udløb) Alle de IBM-Maskiner, kunden anskaffer under Aftalen, vil automatisk blive omfattet af betalbar vedligeholdelsesservice i forlængelse af Maskinernes garantiperiode, med mindre kunden skriftligt meddeler andet. Servicen vil være den samme som den, der ydes til andre tilsvarende IBM-Maskiner på samme adresse. Hvis der ikke findes tilsvarende IBM-Maskiner, vil der blive ydet vedligeholdelse svarende til basisservice for den pågældende maskintype. Kunden kan afbestille den automatiske dækning ved skriftligt at meddele IBM dette inden for en måned efter datoen for den første faktura for vedligeholdelsesservice for Maskinen. Kunden vil dog blive faktureret for eventuel vedligeholdelsesservice, som IBM måtte have udført på kundens anmodning. 5.5 Anden vedligeholdelsesdækning Når kunden bestiller vedligeholdelsesservice på Maskiner, som ikke er dækket af automatisk vedligeholdelsesservice, meddeler IBM kunden, fra hvilken dato vedligeholdelsesservice træder i kraft. IBM kan foretage eftersyn af Maskinerne inden for en måned efter denne dato. Hvis en Maskine ikke er i acceptabel stand til vedligeholdelse, kan kunden enten anmode IBM om at sætte Maskinen i stand mod betaling eller annullere sin anmodning om vedligeholdelsesservice. Kunden vil dog blive faktureret for eventuel vedligeholdelsesservice, som IBM måtte have udført på kundens anmodning. 5.6 Automatisk fornyelse af Serviceydelser Fornybare Serviceydelser fornys automatisk for en ny aftaleperiode af samme længde som tidligere, medmindre en af parterne skriftligt meddeler den anden part, at fornyelse ikke skal finde sted. En sådan meddelelse skal gives senest en måned inden den gældende aftaleperiodes udløb. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 16 af 21

17 5.7 Opsigelse og tilbagetrækning af en Serviceydelse Hver af parterne kan opsige en Serviceydelse, hvis den anden part ikke opfylder sine forpligtelser i forbindelse med Serviceydelsen. Kunden kan ved skriftlig meddelelse til IBM opsige en Serviceydelse, forudsat at kunden har opfyldt alle mindstekrav og betalt de eventuelle opsigelsesafgifter, der er angivet i de tilhørende Tillæg og Transaktionsdokumenter. I forbindelse med en vedligeholdelsesservice kan kunden opsige uden opsigelsesafgift, hvis en af følgende betingelser er opfyldt: 1. Kunden ophører med produktiv anvendelse af det Produkt, der ydes Service til. 2. Kunden anvender ikke længere den lokalitet, der ydes service til, f.eks. på grund af salg eller lukning. 3. Maskinen har været under vedligeholdelsesservice i mindst seks måneder, og kunden opsiger Maskinens vedligeholdelsesservice med mindst en måneds skriftligt varsel til IBM. Kunden skal betale IBM 1) for alle de Serviceydelser, Produkter og Materialer, som IBM leverer frem til ophørsdatoen, 2) alle de udgifter, IBM pådrager sig frem til ophørsdatoen, og 3) alle de betalinger, IBM pådrager sig i forbindelse med serviceophøret. IBM kan med tre måneders skriftligt varsel tilbagetrække en Serviceydelse eller support til et Produkt. Hvis IBM tilbagetrækker en Serviceydelse, som kunden har forudbetalt, men som IBM endnu ikke har leveret fuldt ud til kunden, vil IBM refundere kunden et forholdsmæssigt beløb. Bestemmelser, der ifølge deres natur rækker ud over en Serviceydelses ophørs- eller tilbagetrækningsdato, er fortsat gældende, indtil de er opfyldt, og omfatter også begge parters respektive efterfølgere og transporthavere. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 17 af 21

18 IBM Generelle Vilkår Afsnit 6 - Leasing En IBM-leasingaftale i henhold til disse Generelle Vilkår kan omfatte Leasing af Maskiner, Programmer og Serviceydelser. 6.1 Priser og betaling Leasingtype, leasingsats og andre finansielle parametre er anført i leasingaftalen. Startdatoen for en leasingtransaktion er Installationsdatoen. Kunden betaler en startydelse for perioden fra leasingaftalens startdato til forfaldsdatoen for den første leasingydelse (normalt den første dag i måneden efter leasingaftalens startdato). IBM beregner startydelsen som en renteberegning for det aktuelle antal dage, dvs. kunden betaler en rentesats, som angivet i leasingaftalen, af finansieringsbeløbet for Produktet eller Serviceydelsen. Ydelsen, inklusive moms, forfalder til betaling som anført på fakturaen. Hvis IBM ikke modtager rettidig betaling, faktureres kunden morarenter som anført i leasingaftalen. Kundens forpligtelse til at betale alle leasingydelser og overholde alle øvrige forpligtelser i henhold til leasingaftalen er uopsigelig og ubetinget og kan ikke gøres betinget af modregning, udsættelse, modkrav, opsigelse, udførelsen af en Serviceydelse eller af, om et Produkt fungerer. Enhver tvist eller ethvert krav uanset årsag, der måtte opstå i forbindelse med Produkterne og Serviceydelserne, kan udelukkende gøres gældende over for leverandøren af Produkterne og Serviceydelserne. 6.2 Regulering af leasingydelser Ved en ændring af renteniveauet i Danmark, der medfører en afvigelse på mindst 0,5 procentpoint i forhold til det renteniveau, der ligger til grund for de til enhver tid gældende leasingsatser, regulerer IBM leasingsatsen forholdsmæssigt svarende til ændringen i renteniveauet. Dog forbeholder IBM sig ret til at undlade en sådan regulering, hvis renteniveauet på det pågældende tidspunkt efter IBM's skøn er ustabilt. Som indikator for renteniveauet i Danmark anvendes de månedsgennemsnit for CIBOR-renterne, som Nationalbanken offentliggør. IBM kan også regulere leasingsatsen, hvis reguleringen skyldes ændringer i eller ændret tolkning af gældende lovgivning eller skyldes ændringer i den aktuelle kreditpolitik eller andre ændringer, som besluttes af myndighederne. IBM varsler ændrede leasingsatser skriftligt. Ændringer gælder alle leasingydelser, der faktureres efter et sådant varsel. Indtil 30 dage inden en planlagt leveringsdato - eller, hvis levering ikke har fundet sted senest 45 dage efter den planlagte leveringsdato - har IBM ret til at regulere leasingsatsen ved skriftlig meddelelse til kunden. Kunden har ret til senest 15 dage efter modtagelsen af ændringsvarslet at opsige leasingaftalen for de berørte Produkter. Ellers træder ændringen i kraft. Hvis IBM leverer Produkter på forskellige tidspunkter inden for den samme leasingaftale, kan IBM justere de enkelte Leasingperioder, så de får en fælles udløbsdato, og justere leasingydelserne i overensstemmelse hermed. 6.3 Leasingperiode Leasingperioden for Produkter begynder på Installationsdatoen. For Serviceydelser begynder Leasingperioden, når levering af Serviceydelserne påbegyndes. Ved Leasingperiodens udløb kan kunden vælge en af følgende muligheder. Kunden kan: 1. returnere Produktet til IBM. 2. købe Produktet. 3. forlænge leasingaftalen for en 12-måneders periode som angivet under Forlængelse nedenfor. IBM sender senest 4 måneder inden Leasingperiodens udløb kunden et skriftligt varsel om Leasingperiodens forestående udløb. Senest 3 måneder inden Leasingperiodens eller forlængelsesperiodens udløb skal kunden skriftligt meddele IBM, hvilken af de tre muligheder kunden ønsker. I modsat fald vil leasingaftalen automatisk blive forlænget på de vilkår og til den leasingydelse, der var gældende ved udløbet af Leasingperioden eller forlængelsesperioden, medmindre IBM skriftligt meddeler andet. Hver af parterne kan opsige en sådan automatisk forlænget leasingaftale med 3 måneders skriftligt varsel. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 18 af 21

19 Købspris Ved FMV-Leasing beregnes købsprisen på følgende måde: 1. Indtil 4 måneder før Leasingperiodens udløb fastsætter IBM købsprisen som summen af nutidsværdierne af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) Maskinens oprindelige købspris efter rabat multipliceret med den udkøbsfaktor, der er anført i leasingaftalen. 2. I Leasingperiodens sidste 4 måneder fastsætter IBM købsprisen som summen af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) den markedspris, IBM estimerer på udløbsdatoen. 3. Ved Leasingperiodens udløb er købsprisen den markedspris, som IBM estimerer på udløbsdatoen. 4. Ved køb i løbet af en forlængelsesperiode er købsprisen den markedspris, som IBM estimerer den dag, købet finder sted. Ved SPO-Leasing beregnes købsprisen på følgende måde: 1. Før udløbet af Leasingperioden fastsætter IBM købsprisen som summen af nutidsværdien af i) de resterende leasingydelser (fra den valgte købsdato) og ii) Maskinens købspris på udløbsdatoen. 2. Ved udløbet af Leasingperioden fastsætter IBM købsprisen ved at multiplicere Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. 3. Ved køb indtil 4 måneder før en eventuel forlængelsesperiodes udløb fastsætter IBM købsprisen ved at multiplicere nutidsværdien af Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. 4. Ved køb inden for de sidste 4 måneder af en forlængelsesperiode fastsættes købsprisen ved at multiplicere Maskinens oprindelige købspris efter rabat med den procentsats, der er anført i leasingaftalen. Forlængelse En forlængelsesperiode begynder dagen efter udløbet af den aftalte Leasingperiode eller af den tidligere forlængelsesperiode og varer 12 måneder. For FMV-Leasing gælder følgende: 1. IBM fastsætter prisen for en forlængelsesperiode på basis af den markedspris, IBM estimerer på forlængelsesperiodens startdato. 2. Prisen for forlængelsesperioden betales årligt forud. 3. Hvis kunden køber eller returnerer leasede Produkter i løbet af forlængelsesperioden, refunderer IBM ikke nogen del af forudbetalingen. For SPO-Leasing gælder følgende: 1. Prisen for en forlængelsesperiode er som anført i leasingaftalen. 2. Prisen for forlængelsesperioden betales årligt forud. 3. Hvis kunden køber eller returnerer Produkterne i løbet af forlængelsesperioden, refunderer IBM ikke nogen del af forudbetalingen. 6.4 Udvidelser og opgraderinger Kunden kan lease udvidelser, opgraderinger m.m. på de vilkår og til de priser, der gælder på aftaletidspunktet. Leasingperioden for en opgradering udløber på samme tidspunkt som den gældende Leasingperiode for det opgraderede Produkt, medmindre parterne aftaler andet. 6.5 Misligholdelse og retsmidler IBM betragter det som en væsentlig misligholdelse af leasingaftalen, hvis: 1. kunden ikke betaler forfaldne beløb senest 15 dage efter forfaldsdatoen. 2. kunden ikke opfylder sine øvrige forpligtelser i henhold til denne Aftale eller andre aftaler med IBM senest 15 dage efter at have modtaget et skriftligt varsel fra IBM. 3. kunden erklæres konkurs, træder i betalingsstandsning eller likvidation, indgår akkord eller er under rekonstruktion. 4. IBM ikke længere finder sikkerheden for leasingaftalen tilfredsstillende. 5. der er rimelig grund til at antage, at kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser i henhold til leasingaftalen. I tilfælde af misligholdelse forfalder alle beløb i henhold til leasingaftalen øjeblikkeligt til betaling, og IBM kan frit vælge at gøre følgende: 1. Hæve aftalen helt eller delvist. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 19 af 21

20 2. Tage et eller flere af Produkterne i besiddelse eller gøre dem ubrugelige. 3. Inddrive alle forfaldne og resterende leasingbetalinger under leasingaftalen. 4. Gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Kunden skal holde IBM skadesløs for alle de udgifter, IBM påføres i forbindelse med misligholdelsen af leasingaftalen. 6.6 Ejendomsret Maskiner og Programmer er IBM s ejendom, og kunden overtager ikke ejendomsretten til de leasede Produkter i kraft af leasingaftalen. Kunden skal holde de leasede Produkter fri for alle panterettigheder, hæftelser og tredjepartsinteresser, og kunden må ikke pantsætte, sælge eller på anden måde disponere over de leasede Produkter. 6.7 Risiko IBM bærer risikoen for Maskinerne og dækker, med undtagelse af personlige computere, bærbare computere og lignende udstyr (kaldet pc er), alle Maskiner med en all risk-forsikring. Forsikringen dækker skade på og tab af Maskinerne i Leasingperioden. I tilfælde af skade på eller tab af de leasede Maskiner skal kunden straks informere IBM. Hvis en Maskine bliver stjålet, skal kunden kunne fremlægge bevis for tabet og levere nødvendig dokumentation herfor efter IBM s anvisninger. IBM vil herefter reparere eller erstatte Maskinen. I tilfælde af tab eller skade dækker IBM udgifterne til reparation eller anskaffelse af nyt udstyr/ny maskinkapacitet. Uanset ovenstående hæfter IBM ikke for skader på pc'er, medmindre parterne aftaler andet skriftligt. Kunden bærer således risikoen for tab af eller skade på pc'er. Det er kundens ansvar at reparere eller erstatte en sådan Maskine for egen regning. IBM kan ikke gøres ansvarlig for skader, som kunden forårsager. IBM's leasingaftale er en finansieringsaftale, og IBM er ikke ansvarlig for et eventuelt driftstab eller anden form for tab, som kunden måtte pådrage sig, som følge af at kunden ikke kan anvende et Produkt pga. tab eller skade. Kunden er selv ansvarlig for tegning af forsikring mod sådanne tab. Tab af eller skade på leasede Produkter fritager ikke kunden for leasingbetalinger. 6.8 Returnering af Maskiner Når Leasingperioden eller en forlængelsesperiode udløber, skal Kunden for egen regning og risiko afmontere, pakke og levere Maskinerne på den adresse, som IBM angiver. Hvis kunden undlader at gøre dette, fakturerer IBM kunden leasingydelser, indtil IBM har modtaget Maskinerne. Det er kundens ansvar at fjerne alle data fra Maskinerne, inden de returneres. Data omfatter krypterede data, kodeord og programmer samt fortrolige, interne og personlige oplysninger. IBM påtager sig intet ansvar for sådanne datas sikkerhed eller fortrolighed. Kunden skal fjerne eventuelle ændringer, som kunden har installeret, inden kunden returnerer Maskinerne til IBM. Ændringer, som ikke er fjernet på returneringstidspunktet, bliver IBM's ejendom uden beregning. Maskinerne skal returneres komplette og i samme stand, som de havde på leveringstidspunktet, bortset fra almindelig slitage. Maskinerne skal opfylde kriterierne for IBM's vedligeholdelsesservice, medmindre andet er angivet. Kunden er forpligtet til at refundere IBM s udgifter som følge af eventuelle manglende funktioner eller unormalt slid. 6.9 Vedligeholdelse og inspektion af Maskiner Kunden skal sørge for at etablere et passende installationsmiljø, som specificeret af IBM, og skal efter garantiperiodens udløb tage vare på og vedligeholde Maskinerne for egen regning. IBM har ret til at inspicere Maskinerne i Leasingperioden, og kunden skal give IBM eller IBM's repræsentant adgang til de lokaler, som Maskinerne er placeret i. Kunden skal mærke Maskinerne, sådan som IBM angiver. IBM Generelle Vilkår oktober 2002 Side 20 af 21

IBM Generelle Vilkår. 1. Generelt. 1.1 Indhold. 1.2 Aftalestruktur. 1.3 Definitioner

IBM Generelle Vilkår. 1. Generelt. 1.1 Indhold. 1.2 Aftalestruktur. 1.3 Definitioner IBM Generelle Vilkår IBM s Generelle Vilkår gælder for de transaktioner, hvor kunden anskaffer Maskiner, ICA-Programmer, programlicenser og Serviceydelser, herunder f.eks. Serviceydelser inden for kundetilpasset

Læs mere

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice

ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice og IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice Bemærk: Læs følgende vilkår, der gælder for IBM's levering

Læs mere

IBM-Aftale vedrørende Serviceydelser købt hos en IBM Business Partner

IBM-Aftale vedrørende Serviceydelser købt hos en IBM Business Partner IBM-Aftale vedrørende Serviceydelser købt hos en IBM Business Partner Denne IBM-Aftale vedrørende Serviceydelser købt hos en IBM Business Partner (kaldet Aftalen) gælder for IBM's levering af visse IBM-Serviceydelser

Læs mere

1. Aftalens formål. 2. Den Økonomiske og Monetære Union. 3. IBM s forpligtelser

1. Aftalens formål. 2. Den Økonomiske og Monetære Union. 3. IBM s forpligtelser ServicePac-Aftale vedrørende IBM Serviceopgradering i garantiperioden, IBM Vedligeholdelsesservice, IBM Opgradering af vedligeholdelsesservice og IBM Softwaresupportservice Bemærk: Læs følgende vilkår,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

IBM Generel Kundeaftale vedrørende Produkter

IBM Generel Kundeaftale vedrørende Produkter IBM Generel Kundeaftale vedrørende Produkter Under denne aftale kan Kunden bestille Programmer, Maskiner og Funktionsspecifikke Produktløsninger (under ét kaldet IBM- Produkter) og produkter fra tredjepart

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

2. Aftalestruktur. 3. Priser og Betalinger

2. Aftalestruktur. 3. Priser og Betalinger Aftale om Serviceydelser undtaget Vedligeholdelse. Denne aftale vedrørende Serviceydelser undtaget Vedligeholdelse (kaldet Aftale ) regulerer transaktioner når Kunden bestiller Serviceydelser fra IBM Danmark

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Abonnementsvilkår for Workpilot

Abonnementsvilkår for Workpilot Abonnementsvilkår for Workpilot 1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) tiltrædes ved at afkrydse Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkår på bestillingsformularen,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

International Passport Advantage-Aftale

International Passport Advantage-Aftale International Passport Advantage-Aftale Denne IBM International Passport Advantage-Aftale (kaldet Aftalen) regulerer de transaktioner, Kunden benytter til at anskaffe Kvalificerede produkter. Kundens Oprindelige

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten.

Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. CERTA S FORRETNINGSBETINGELSER Disse forretningsbetingelser gælder for alle CERTA s opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten. Opdraget CERTA s opdrag omfatter bistand i forbindelse med sikkerhedsmæssige

Læs mere

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering.

I. SOFTWARE OG TILKNYTTEDE YDELSER. der udspringer af selve softwaren, og som accepteres af dig i forbindelse med en installation eller opdatering. Bilag C Toolpack slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår 1. ANVENDELSE 1.1 Nærværende slutbrugerlicensaftale og generelle vilkår skal gælde for al software og alle ydelser fra Toolpack Solutions ApS,

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom )

Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) Generelle Vilkår og Betingelser for online salg for TomTom International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Holland ( TomTom ) 1) Omfang Disse Vilkår og Betingelser gælder alle ordrer, som er sendt

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE

GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE GENERELLE BETINGELSER FOR MEDSPACE Brugeren har accepteret disse Generelle Betingelser ved at bestille ydelser fra MedSpace. Vores Generelle Betingelser er tilgængelige på MedSpaces website og kan rekvireres

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

International Passport Advantage Express-Aftale

International Passport Advantage Express-Aftale International Passport Advantage Express-Aftale Denne IBM International Passport Advantage Express-Aftale (kaldet Aftalen), inklusive eventuelle Tillæg, Vilkår for brug og Transaktionsdokumenter, gælder

Læs mere

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivelse Fast-Track Dispatch VILKÅR OG BETINGELSER FOR FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller Programmet ) Under hensyntagen til de forpligtelser, der fremgår af nedenstående, aftaler parterne hermed følgende: Følgende definitioner gælder

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Leasingvilkår. IBM Global Financing Danmark ApS

Leasingvilkår. IBM Global Financing Danmark ApS Gælder når IGF og Kunden (som defineret heri) underskriver Transaktionsdokumenter der henviser til disse Leasingvilkår. 1. Definitioner. Medmindre andet er defineret har følgende udtryk med stort begyndelsesbogstav

Læs mere

Online kundeaftale Post Danmark A/S

Online kundeaftale Post Danmark A/S 1. januar 2017 Online kundeaftale Post Danmark A/S (01/2017) Afhentning/indlevering Pakker kan afleveres til pakkebuddet på omdelingsruten eller indleveres på posthuse. Der kan indgås særskilt aftale med

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold

Almindelige Forretningsbetingelser. Alm. forretningsbetingelser. - salg og levering. Indhold - salg og levering. Indhold Indhold... 1 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR... 2 3. YDELSER UDEN FOR AFTALERNE... 2 4. BETALING... 2 5. LEVERING... 3 6. ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet.

Sitet faciliterer brugernes mulighed for køb og salg af maskiner gennem annoncering og auktion på webstedet. BRUGERVILKÅR FOR AUKTION.MASKINBLADET.DK 1. JURIDISKE OPLYSNINGER Fagbladsgruppen A/S udbyder websitet Auktion.maskinbladet.dk. Fagbladsgruppen A/S s retningslinjer for anvendelse af websitet Auktion.maskinbladet.dk

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) dynalogic a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER FOR JobManager (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1 Dynalogic a/s giver hermed, på de vilkår der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger:

1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument anvendes nedenstående begreber med følgende betydninger: CADD -SOLIS MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS PHARMGUARD MEDICATION SIKKERHEDSSOFTWARELICENS SureLink software til fjernsupport Smiths Medical softwareprodukter 1. NOGLE DEFINITIONER. I dette dokument

Læs mere

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår")

DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR (Vilkår) DANMARK: BETINGELSER OG VILKÅR ("Vilkår") VERSIONSDATO: 22. august 2007 1. OMFANG OG ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår gælder for alle køb af produkter (inklusive, uden begrænsning, hardware og/eller software)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER BRAGESGADE 10B 2200 KØBENHAVN N T +45 3282 1021 E info@2plus1.dk W 2plus1.dk 11. november 2013 FORRETNINGSBETINGELSER ALMINDELIG DEL De generelle forretningsbetingelser er gældende for alle ydelser og

Læs mere

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementsvilkår. 1 Anvendelse. 2 Aftalegrundlag. 3 Abonnementets varighed og fakturering. 4 Abonnementets omfang og anvendelse Abonnementsvilkår 1 Anvendelse 1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter Vilkår ) finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, supportaftaler og aftaler i øvrigt mellem HotelBoss (herefter HB ) og kunden

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

HP Parts Exchange Service

HP Parts Exchange Service HP Parts Exchange Service HP Technology Services Kontraktservice Tekniske oplysninger Med HP Parts Exchange Service (HP's serviceydelse til udskriftning af dele) udskiftes defekte HP-dele med ombytningsdele

Læs mere

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a.

Definition I disse generelle betingelser forstås ved oversættelsesbureauet : f.a.x. Translations b.v., med hjemsted i Groningen, Energieweg 9a. Som medlem af brancheorganisationen VViN (the Netherlands Association of Translation Companies) følger f.a.x. Translations b.v. VViN s generelle leveringsbetingelser. Definition I disse generelle betingelser

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere