CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE EN TERRIER SIDE NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 DANSKE NOTER SIDE 14 GO godt SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 15 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE side INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET SIDE FAGLIG ORIENTERING SIDE BLIV LEAN side 24 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VIN AMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE EN TERRIER SIDE DANSKE NOTER MARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 15 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE SIDE INTERNAT LSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET SIDE FAGLIG ORIENTERIN NDUSTRIEN BLIVER I D 3 BLIV LEAN SIDE 24 NEDSAT TID TIL SENIORERNE

2 at sikre danske industrijo Veluddannede ansatte sk Der ER forsvundet mange industrijob gennem de seneste årtier det hersker der ikke nogen tvivl om, og en del af dem er røget til udlandet. I den forbindelse kritiserer virksomhedsejere og andre løbende industriens lønniveau for at være for højt i forhold til lønnen globalt. Så har den danske industriproduktion overhovedet en chance fremover? For at tage det med lønnen først, så leverer de danske industriansatte ifølge nye tal fra Dansk Metal varen i form af en voksende produktivitet. Sådan lyder det fra cheføkonom i Dansk Metal Allan Lyngsø Madsen. - Vi har i Danmark haft en kraftig stigning i produktiviteten samtidig med, at lønudviklingen har været svag. Og det har bragt dansk konkurrenceevne tilbage på sporet, siger han til hjemmesiden danskmetal.dk. Tal fra Eurostat og OECD viser, at dansk industri de sidste par år har haft en markant højere vækst end Tyskland og Sverige. Ifølge tallene var dansk produktivitet i 2010 seks procent højere end i Sverige og 12 procent højere end i Tyskland. Industrien bliver i Danmark I forhold til om industriproduktionen også findes i landet i fremtiden, så understreges det i analysen Fremtidens industri i Danmark, der er udarbejdet af Reg Lab for en række kommuner, regioner samt Erhvervs- og Vækstministeriet, at der er håb forude for den danske industriproduktion. Analysen peger på, at der er gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, som vækstvirksomhederne i Danmark har succes med. Karakteristisk for vækstvirksomhederne er, at der er et højt indhold af viden i produktionen, og at den er kompliceret, fordi der eksempelvis anvendes nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes behov. Den form for produktion kræver tæt samspil og feedback mellem produk januar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: NEDSAT TID TIL SENIORERNE Lokale aftaler kan bane vej for kortere arbejdstid til seniorer. SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK Fremtidens industri er præget af løbende produktudvikling og specialisering. SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE Vindmøllegiganter har nu fuld gang i uddannelse af vindmølleoperatører. DANSKE NOTER SIDE 8 SIDE 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer savner mere viden om sprog, økonomi og regnskaber, viser ny undersøgelse. SIDE EN TERRIER Når tr Susanne Nannerup bider sig fast i en sag, bliver hun ved, til den bedste løsning er fundet. DANSKE NOTER SIDE SIDE 14

3 leder al være med til b tion, udvikling og salg, og dermed er den langt vanskeligere at outsource end den traditionelle industri. Desuden viser analysen, at i store dele af virksomhederne har håndværksmæssige kompetencer og specialiseret teknisk kompetence også en voksende betydning for produktionskapaciteten. Der er altså brug for dygtig, faglært arbejdskraft i vækstvirksomhederne, ellers klarer de ikke skærene. Dette kan du læse mere om i artiklen på siderne 6-7. Nye krav til ansatte Analysen fra Reg Lab viser desuden, at fremtidens ansatte i industrien oftere vil blive involveret i udviklingsprojekter, de er med, når nye og komplekse produkter skal køres ind på linjen, og de oplever en øget udbredelse af selvstyrende dannelse giver jobmuligheder, økonomisk projektteams og indførelse af avanceret tryghed og tryghed i jobbet. Og teknologi i produktionen. Samtidig derfor vil jeg arbejde for, at industriens er der stigende sprogkrav på grund af ansatte kan tage op mod to års efteruddannelse internationalisering. med en betaling svarende Derfor er løbende efteruddannelse en til dagpengeniveauet altså omkring nødvendighed for fremtidens industriarbejder kroner, sagde han dengang til CO-Magasinet. Og her er der hjælp at hente i industriens Grundlaget tilvejebringes ved, at politikerne overenskomster. Ud over at der blandt trækker i arbejdstøjet og skaber andet allerede ligger muligheden for to fundamentet for den længere efteruddannelse ugers selvvalgt og betalt uddannelse med en finansiering, der årligt i overenskomsterne for industriens langt hen ad vejen kommer fra staten: ansatte, så lagde CO-industris for- - Så må vi i CO-industri og DI jo se på, mand Claus Jensen ved sin tiltrædelse hvordan vi kan flikke nogle aftaler sammen, i september op til, at han gerne ser der åbner mulighed for at under- muligheden for uddannelse til den støtte uddannelse over længere tid, enkelte industriarbejder kraftigt udvidet sagde Claus Jensen. gerne til op mod to år. - Uddannelse er det vigtigste. For ud- Forside: Arbejdsmiljørepræsentant Janne Norfast fra Skov A/S i Glyngøre. Foto: Jens Bach. GODT SAMARBEJDE PÅ ARBEJDS- PLADSEN Danske lønmodtagere er gode til at hjælpe hinanden, viser stor undersøgelse. SIDE 15 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE Administrerende direktør Jørgen Yde Jensen fra Skov A/S har fået I-BAR s toplederpris for at skabe trivsel blandt sine medarbejdere. SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET I en ny bog om Danfoss er medarbejderne med til at fortælle virksomhedens historie. FAGLIG ORIENTERING SIDE SIDE BLIV LEAN CO-industri tilbyder nye lean-kurser i SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer og afmelding af bladet skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer seks gange årligt i månederne januar, marts, maj, juli, september og november. Oplag side 3 Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk)

4 Af Dorthe Kragh Nedsat tid til se Lokale aftaler kan bane vej for kortere arbejdstid til seniorer Nedslidte industriansatte har nu mulighed for at blive på arbejdsmarkedet på nedsat tid uden at gå væsentligt ned i løn. For at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet aftalte CO-industri og DI ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2012, at ansatte i industrien fra 1. oktober 2012 har mulighed for at gå på nedsat tid de sidste fem år, inden de når folkepensionsalderen. Medarbejderen kan kompensere for lønnedgangen ved at bruge sin pensionsindbetaling, opsparede feriefridage eller trække på sin fritvalgskonto. - Vi ved, at industrien om nogle år vil få mangel på arbejdskraft. Derfor er seniorordningen en god mulighed for virksomhederne for at fastholde de kompetencer og ressourcer, som seniorerne har, mens de ældre medarbejdere med et langt arbejdsliv bag sig har mulighed for at blive længere på arbejdspladsen, men skrue lidt ned for arbejdstiden, siger Carlo Søndergaard, faglig sekretær i CO-industri januar side 4 CO Magasinet Rammer for seniorordning Han opfordrer tillidsrepræsentanter til at undersøge, om deres arbejdsplads har en seniorpolitik, og om der indgår en seniorordning i den. - Hvis der ikke er det, handler det om at få skabt en lokal aftale, som kan lægge rammerne for, hvordan virksomheden vil gribe seniorordningen an, siger Carlo Søndergaard. Først og fremmest er det en god idé at finde ud af, om medarbejderne både ældre og yngre kunne være interesseret i en seniorordning, og hvordan de ønsker, at den skal skrues sammen. - Det er vigtigt at få det gjort attraktivt for folk at bruge ordningen. Det skal ikke være en pligt, som ældre medarbejdere føler, at de skal benytte. Seniorordningen bør heller ikke være noget, som bruges af sparehensyn, og det skal tydeligt fremgå af aftalen, at det ikke er det, der er lagt op til. Ordningen skal være frivillig, fastslår Carlo Søndergaard. Arkivfoto fra Vestfrost i Esbjerg. Desuden bør Samarbejdsudvalget beslutte, om ordningen er et element, som skal indgå i medarbejderudviklingssamtalen (MUS). - MUS-samtalen kan dels bruges til at høre, om det er noget som medarbejderen overvejer, dels til at få den enkelte til at tage overvejelserne i tide. Hvis man ønsker at spare op af sin fritvalgskonto eller af sine feriefridage, så er det jo en beslutning som skal træffes mange år i forvejen, siger han. Kontakt pensionsselskabet Carlo Søndergaard fraråder samtidig tillidsrepræ-

5 niorerne det med, hvad man ville få udbetalt, hvis man fortsætter med at arbejde eller helt vælger at forlade arbejdsmarkedet. - Hvis man har ret til efterløn, skal man huske at tage den skattefri præmie, som udbetales til personer som udskyder deres efterløn, med ind i beregningen. For selv om man får mindre i pension, så kan præmien være så høj, at det i virkeligheden er en god forretning, siger Mikkel Holmgren, juridisk chef hos Industriens Pension. Han påpeger dog, at seniorordningen vil påvirke pensionsudbetalingen i negativ retning. Derfor bør hver enkelt lønmodtager overveje alle aspekter af seniorordningen, inden beslutningen om nedsat arbejdstid tages. Industriens seniorordning: Du kan aftale med din arbejdsgiver at gå på nedsat tid de sidste fem år, inden du når folkepensionsalderen. Alt efter seniorpolitikken på din virksomhed har du mulighed for at sikre dig den samme løn, som du fik som fuldtidsansat på flere måder: sentanten at rådgive om den økonomiske del af ordningen. Det er komplicerede beregninger, og dermed er risikoen for at pådrage sig et rådgiveransvar stor. - Det er vigtigt at være opmærksom på, at folkepensionsalderen kan være forskellig fra kollega til kollega. Og det har indflydelse på pensionsudbetalingen og eventuel efterløn, siger han. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten henviser sine kolleger til deres det vil betyde for efterlønnen, hvis de bliver på arbejdsmarkedet, men trapper ned i tid, og til deres pensionskasse for at få en beregning af, hvad et stop for indbetalingerne får af konsekvenser for den pension, som de skal leve af senere. På Industriens Pensions hjemmeside kan man på den lukkede del af hjemmesiden som 59-årig beregne, hvor meget mindre pensionen bliver, hvis man vælger at Indbetalingerne til din pensionsordning kan sættes ned. Du kan få opsparing på din fritvalgskonto udbetalt som tillæg til din løn. Du kan 10 år før din folkepensionsalder begynde at gemme feriefridage, som så kan bruges til at nedsætte arbejdstiden. Eller du kan kombinere de forskellige muligheder. Retningslinjerne for seniorordningen frem går af Industriens Overenskomst 25 stk. 9 og Industriens Funktionæroverenskomst 4 stk. 8. side 5 a-kasse, hvor de kan få vejledning i, hvad gå ned i tid, og man kan sammenholde

6 Af Dorthe Kragh Industrien bliver i Danmark Fremtidens industri er præget af løbende produktudvikling og specialisering side 6 CO Magasinet januar Den danske industri er ikke død den har bare forandret sig. Det er konklusionen i en ny analyse, der også konstaterer, at udflytningen af produktionsjob vil bremse, fordi de danske vækstvirksomheder producerer på en helt anden måde end den traditionelle industri. Analysen Fremtidens industri i Danmark, der er udarbejdet af Reg Lab for en række kommuner, regioner samt Erhvervs- og Vækstministeriet, viser, at der er sket en voldsom udvikling inden for industrien siden 1980 erne. Den produktion, der er tilbage i Danmark i dag, er markant anderledes end den produktion og de opgaver, som er flyttet ud af landet. Det er især den del af industrien, som er baseret på store produktionsserier, der er flyttet ud. Og de produktionsjob, som er forsvundet ud af Danmark siden 1980, kommer ikke tilbage, fastslår analysen. Den kigger nærmere på de industrivirksomheder, der trods finanskrise og øget global konkurrence har formået at skabe vækst i 2005 til Til gengæld peger analysen på, at der er gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, som vækstvirksomhederne har succes med. I fremtidens industri er produktionen nemlig vidensbaseret og langt vanskeligere at outsource end den traditionelle danske industri. Karakteristisk for vækstvirksomhederne er, at de har en produktion, som er fokuseret på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Det betyder både, at der er et højt indhold af viden i produktionen, og at produktionen er kompliceret, fordi der for eksempel anvendes nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes behov. Og den form for produktion kræver tæt samspil og feedback mellem produktion, udvikling og salg. Dygtige faglærte Desuden viser analysen, at automatisering og lean er en del af opskriften på fremtidens produktion. Og i store dele af virksomhederne har håndværksmæssige kompetencer og specialiseret teknisk

7 kompetence også en voksende betydning for produktionskapaciteten. Der er altså brug for dygtig, faglært arbejdskraft i vækstvirksomhederne, og desuden ser det ud til, at den udflytning af job, som er set gennem den økonomiske krise, tager kraftigt af. Alligevel vil antallet af ansatte i produktionen fortsætte med at falde, men umiddelbart i et lavere tempo end tidligere. Tallene viser, at mens 55 procent af medarbejderne i de små og mellemstore vækstvirksomheder var ansat i produktionen for fem år siden, så ligger det tal nu på 48 procent. Vækstvirksomhederne forventer dog, at de om fem år vil have 45 procent af medarbejderne beskæftiget i selve produktionen. Samtidig forventer virksomhederne, at andelen af medarbejdere, som er beskæftiget med produktionsforbedrende aktiviteter, vil stige fra 18 procent i dag til 21 procent om fem år. Andelen af ansatte i administrationen ligger stabilt på 12 procent, mens andelen af medarbejdere i de produktionsopfølgende aktiviteter stiger svagt med et procentpoint til 22 procent om fem år. Nye krav De forandrede produktionsvilkår stiller også en lang række nye krav til medarbejderne i produktionen. De bliver oftere involveret i udviklingsprojekter, de er med, når nye og komplekse produkter skal køres ind på linjen, og de oplever en øget udbredelse af selvstyrende projektteams og indførelse af avanceret teknologi i produktionen. Samtidig er der stigende sprogkrav på grund af internationalisering, indførelse af ny teknologi og større grad af dialog med kunderne. Tre ud af fire vækstvirksomheder vurderer, at håndværksmæssige kompetencer, eksempelvis faglig spidskompetence, indgående produktkendskab samt specialiseret teknisk viden som blandt andet nye teknologier, materialer, produktionsmetoder og -udstyr har fået stigende betydning for de ansatte i produktionen. Desuden har bløde kompetencer som tværfaglighed stigende betydning i en del virksomheder. Herudover stiller den øgede fokus på de produktionsforbedrende aktiviteter større krav til projektarbejde med deltagelse af medarbejdere i alle led. side 7

8 Af Dorthe Kragh Foto Udlånt af Vestas Wind Systems A/S Tillidsrepræsentanter vinder kamp for uddannelse Vindmøllegiganter har nu fuld gang i uddannelse af vindmølle operatører januar side 8 CO Magasinet Til marts starter 12 timelønnede fra Siemens Wind Power i Aalborg på uddannelsen til vindmølleoperatør. De er de første vingefolk i koncernen, som får svendebrev på deres kompetencer og det klare bevis på, at vindmøllebranchen er i fuld gang med at give sine mange ufaglærte medarbejdere papir på deres kundskaber. I juni 2012 fik 12 voksenlærlinge fra Vestas deres svendebrev som de første vindmølleoperatører i verden. Siden har både Vestas og Siemens Wind Power sendt medarbejdere af sted på den to år lange uddannelse, som indtil nu primært har taget udgangspunkt i montering af teknikken i vindmøllernes nacelle det vil sige i maskinrummet, som senere placeres på toppen af mølletårnet med generatoren og mølleaksel. Og nu har både Vestas og Siemens besluttet også at uddanne de medarbejdere, der er beskæftiget med produktion af vindmøllevinger. Det er en kæmpe sejr for tillidsrepræsentanterne på de to virksomheder, der gennem flere år har kæmpet for at få uddannelsen op at stå. - Det handler jo om, at hvis vi vil beholde og videreudvikle vores arbejdspladser inden for vindmølleindustrien, så bliver vi nødt til at styrke vores kompetencer. For hvis vi ikke er de bedste og bliver ved med at være det, så risikerer vi at tabe konkurrencen til udlandet, siger Kurt Ammitzbøll Thomsen, koordinerende tillidsrepræsentant på Siemens Wind Power. Stædighed lønner sig Han har brugt lang tid på at overbevise koncernledelsen om, at uddannede medarbejdere styrker virksomhedens konkurrenceevne. - Man kan sige, at stædighed og vedholdenhed her har lønnet sig. Hvis vi vil konkurrere, så skal vi have den bedste kvalitet. Det får vi ved, at medarbejderne kender deres egen proces godt og ved, hvad der sker både før og efter, at produktet har været gennem deres hænder. Så ved de, hvad de kan gøre for at skabe et bedre produkt. Og det tror jeg, at virksomheden godt kan se, siger han. Ud over at blive dygtigere medarbejdere, så mener Kurt Ammitzbøll Thomsen også, at der er et stort potentiale af vidensdeling i de uddannede vindmølleoperatører. - Vi får nogle medarbejdere, som er godt klædt på til at instruere nye medarbejdere og velkvalificerede til at tage sig af sidemandsoplæring, siger han. Samtidig ser han også uddannelsen som et godt værn mod ledighed. Ikke alene vil medarbejdere med et svendebrev stå bedre i tilfælde af afskedigelser, men de vil også have lettere ved at finde nyt arbejde, da de nu har papir på deres faglige kunnen.

9 Industriens Pension mangler venner Industriens Pension er gået på Facebook, og dermed er det blevet lettere at stille spørgsmål til din ler vi bare at få mange venner, siger Jens Alme gaard, komme i dialog med vores medlemmer. Nu mang- pensionsordning samt få tips til, hvordan du får kommunikationschef, Industriens Pension. mest ud af pengene. På Industriens Pensions Facebook-side er det muligt at stille spørgsmål og hente tricks og tips til, Knap tre millioner danskere er på Facebook og flere og flere virksomheder bruger Facebook i kommunikationen med deres kunder og medlemmer. Du kan følge Industriens Pension på adressen: hvordan du får mest ud af pensionsordningen. - Vi har længe luret på, om vi også skulle på Facebook. Vi er kommet frem til, at det er et godt sted at Ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for ARBEJDS MILJø Speciallæge, ph.d., MPM Inger Schaumburg blev i arbejdsmiljø. Siden 2006 har Inger Schaumburg november udnævnt til ny direktør for Det Nationale været centerchef ved Aarhus Universitetshospital. Tidligere har hun blandt andet været leder af Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Inger Schaumburg er 61 år og speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har både stor ledelses- og forsk- gennem ti år. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Viborg Amt ningsmæssig erfaring inden for arbejdsmedicin og Teknisk Landsforbund vinder sag om sex-chikane Et kvindeligt medlem af Teknisk Landsforbund har - Dommen fastslår, at chefens tilnærmelser ikke nu fået landsrettens ord for, at det var sex-chikane behøver at være af fysisk karakter, for at der er tale og dermed ulovligt, da hendes arbejdsgiver til en om sex-chikane. I dette tilfælde er det alene chefens mandlig kollega og forretningsforbindelser bag måde at tale om og til medarbejderen, der fælder hendes ryg fortalte, at han gerne ville i seng med ham. Man kan sige, at han med sit sprogbrug skaber et seksuelt chikanerende klima, siger Byrial hende. Kvinden havde i længere tid følt sig iagttaget af Bjørst. chefen på en ubehagelig måde, når hun var på arbejde. Hun havde ved flere lejligheder forsøgt at lydoptagelser fra kvindens mobiltelefon, og en tidli- Som dokumentation indgik blandt andet et par afvise hans tilnærmelser på en venlig, men bestemt gere kollega var indkaldt som vidne i sagen. måde. Kvinden får nu en erstatning på kroner, et En dag fortæller en kollega hende imidlertid, at beløb, der ifølge advokat Byrial Bjørst ville have været større, hvis kvinden ikke selv havde opsagt stil- chefen i forbindelse med en planlagt messe-tur har fortalt andre, at han har planer om at drikke hende lingen. fuld. Hensigten er at få hende med i seng. Vestre Landsret har med dommen stadfæstet Retten i Aalborgs dom tidligere på året. Arbejdsgive- Det bliver for meget for kvinden, der på det tidspunkt har arbejdet i virksomheden i knap et halvt ren, der ankede byretsdommen, er siden gået konkurs og valgte ikke at møde op i Vestre Landsret. år. Hun siger op og går til sin fagforening Teknisk Landsforbund. Sagen er af principiel karakter, mener Teknisk Landsforbunds advokat Byrial Bjørst: Danske noter side 9

10 Do you speak Econ Af Dorthe Kragh Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer savner mere viden om sprog, øk viser ny undersøgelse januar side 10 De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har behov for at være klædt bedre på, når de træder ind i bestyrelseslokalet på deres arbejdsplads. Det mener knap tre ud af fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i industrien, viser en undersøgelse, som CO-industri har foretaget i samarbejde med Nyhedsbrev for bestyrelser. Undersøgelsen, der omfatter svar fra 174 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, blev præsenteret på A/S Topmødet i november Og det er ikke slips og spadseredragter, som undersøgelsens deltagere mener, når de efterlyser bedre påklædning, men benhård viden om regnskab og virksomhedsøkonomi samt bedre sprogkundskaber. Ud af de 174 adspurgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer peger 68 specifikt på, at de har behov for at styrke deres kompetencer indenfor regnskabsforhold og virksomhedsøkonomi. De nævner blandt andet behov for at vide, hvad man skal lægge vægt på ved godkendelse af årsregnskabet, hvad de forskellige forkortelser betyder i regnskabet, og hvordan man beregner regnskabsmæssige nøgletal. - Undersøgelsen viser, at der er et klart uddannelsesbehov blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De har brug for at vide mere om regnskabstermer og økonomi, så de kan stille de rigtige spørgsmål til regnskabet og strategien. Samtidig ønsker mange af dem også sprogundervisning. Mange bestyrelsesmøder foregår i dag på engelsk, og der rækker et almindeligt folkeskoleengelsk ikke, siger Nadja Christy, konsulent hos COindustri. Flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer efterlyser desuden uddannelse i, hvordan de får mere gennemslagskraft i bestyrelsen, hvor de ofte står over for personer, som er vant til at færdes på ledelsesniveau. CO-industri vil derfor se på, hvad organisationen kan gøre for at styrke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. - LO-skolen har allerede en to ugers grunduddannelse for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, så vi vil se på, hvordan vi kan supplere det kursus. Det kan for eksempel være fyraftensmøder, information på internettet eller ved at hjælpe med netværksdannelse, så de kan støtte og vejlede hinanden, siger hun. Godt samarbejde Generelt vurderer 61 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse i meget høj grad eller for det meste fungerer godt, mens 18 procent mener, at samarbejdet fungerer dårligt. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er dog splittede, når det handler om at have indflydelse på de beslutninger, der træffes i bestyrelsen af vigtig økonomisk eller strategisk karakter. CO Magasinet

11 omic? onomi og regnskaber, 44 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer siger, at der i høj grad eller for det meste bliver lyttet til dem, når der træffes vigtige strategiske eller økonomiske beslutninger, 27 procent siger, at der for det meste ikke eller "slet ikke bliver lyttet til dem, mens 31 procent svarer hverken eller. - Generelt siger de fleste, at samarbejdet for det meste fungerer fint, men undersøgelsen viser, at der bliver lyttet mest til de medarbejdervalgte, når det handler om særlig viden om virksomhedsforhold, typisk produktionsmetoder. Når det handler om budgetter, investeringer og strategi, så bliver mange på især små og mellemstore virksomheder holdt udenfor, siger Nadja Christy. Problematiske formøder Hun hæfter sig ved, at hele 65 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har en oplevelse af, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer holder formøder uden de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forud for det egentlige bestyrelsesmøde. - Det er interessant, at så mange siger, at der bliver holdt formøder blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det behøver i sig selv ikke at være et problem, men hvis de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer oplever, at beslutningerne er truffet inden mødet, eller de ikke får den fulde baggrundsviden for at kunne træffe de rigtige beslutninger, så er det noget, som man skal se alvorligt på. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ligestillede medlemmer af bestyrelsen og skal være med i alle bestyrelsens diskussioner, fastslår hun. Derfor bør et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gå til bestyrelsesformanden, hvis han eller hun har på fornemmelsen, at der bliver holdt møder uden om de medarbejdervalgte, eller også skal man forlange problematikken taget op som et punkt på dagsordenen. - Samtidig er det en god idé at sørge for at have et godt socialt forhold til de eksterne bestyrelsesmedlemmer og lave alliancer med de eksterne medlemmer, som er positivt indstillede over for de medarbejdervalgte. På den måde er det sværere at udelukke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som beslutningstagere, og det bliver lettere at få flertal for de forslag, som man stiller, påpeger Nadja Christy. Du kan læse mere om undersøgelsen på under AS Service på den lukkede del af hjemmesiden. side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Bo Amstrup En terrier Når tillidsrepræsentant Susanne Nannerup bider sig fast i en sag, bliver hun ved, til den bedste løsning er fundet. En lille terrier. Sådan bliver tillidsrepræsentant Susanne Nannerup beskrevet af sine kolleger, og hvis terrier betyder vedholdende og ihærdig, så kan hun godt selv genkende beskrivelsen. - Jeg bider mig fast, til jeg er tilfreds med resultatet, og jeg har viljen til at kæmpe hele vejen, hvis det er det, der skal til, siger Susanne Nannerup, der er tillidsrepræsentant for cirka 160 teknikere på Grundfos i Bjerringbro. Og selv om en forhandling på virksomheden er tæt på en afslutning, så er hun ikke bleg for at sende ledelsen tilbage til tegnebrættet, hvis hun mener, at hendes medlemmer kan få lidt mere ud af aftalen. - Vi bliver jo nogen gange udfordret på vores overenskomst og vores lokalaftaler, fordi ledelsen mener, at ordlyden i teksterne kan gradbøjes. Så må vi sige, at sådan læser vi ikke teksten og stå fast. Og jeg har det godt med at tage de kampe for medlemmerne og sikre, at deres overenskomst og aftaler bliver overholdt, siger hun. Slugt kanariefuglen Hun erkender da også, at hun kan lide forhandlingssituationen. - Jeg kan godt lide at vinde og få mine synspunkter frem. Og i forhandlingssamarbejdet med HK s tillidsrepræsentant bliver Navn: Susanne Nannerup Alder: 45 år Arbejdsplads: Grundfos i Bjerringbro Bopæl: Glenstrup syd for Hobro Uddannelse: Teknisk assistent Fagforbund: Teknisk Landsforbund Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for omkring 160 kolleger, næstformand i Teknisk Landsforbund Midt/Vest i Herning, sidder i Grundfos Hovedsamarbejdsudvalg og suppleant i ESU Familie: Gift og har to piger på 18 og 21 år Fritidsinteresser: Er med i en vikingegruppe og tager om sommeren rundt på vikingemarkeder med to boder, hvor der i den ene sælges skind, mens børn i den anden bod kan filte forskellige ting i uld. Har en båd og står på ski om vinteren januar side 12 CO Magasinet Grundfos Grundfos er verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 procent af verdensmarkedet. Desuden udvikler og sælger koncernen blandt andet elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. Virksomheden blev etableret i 1945 i Bjerringbro og har i dag afdelinger i Aalestrup, Årslev, Brøndby og Farum. Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80 selskaber i mere end 45 lande. Verden over har koncernen cirka medarbejdere, af dem er cirka ansat i Danmark.

13 vi bedre og bedre til det. Nu er det efterhånden blevet en udfordring, hvem af os der kan få rykket ledelsen mest. Jeg hader også at tabe, så jeg er ret dårlig at spille spil med. Og jeg vinder heller ikke på en særlig pæn måde. Jeg forsøger dog at opføre mig ordentligt ved forhandlingsbordet, men hvis man kender mig godt, så kan man godt se, at jeg nogle gange ligner katten, der har slugt kanariefuglen, tilstår hun. Når Susanne Nannerup sætter sig til forhandlingsbordet, er hun altid godt forberedt. Hun har styr på sin dokumentation, hun har regnet tallene igennem, hun har gjort op med sig selv, hvad hun vil sige, og hvis dagsordenen ikke svarer til hendes, så overvejer hun, hvordan hun får det ændret. - Den, der tager rummet og tør sige, at fra min side er dagsorden følgende det er som udgangspunkt også den, der bliver lyttet til. Derfor gør jeg en dyd ud af at have styr på den slags ting, siger hun. Parløb Både ved forhandlinger og i det daglige tillidsrepræsentantarbejde kører hun tæt parløb med Gitte Møgelbjerg, som er tillidsrepræsentant for HK erne på Grundfos. - Det er guld værd. Det gør bestemt livet noget nemmere, at jeg har en at tale med, for nogen gange er det noget op ad bakke. Men vi er også gode til at fejre vores succeser, og vi kan tale om alle de ting, vi hører, men som vi ikke kan dele med andre, fordi de er fortrolige, siger hun. En af de triumfer hun har delt med HKtillidsrepræsentanten er en ny plan for, hvordan kollektive opsigelser skal foregå. I forbindelse med en stor fyringsrunde på Grundfos viste det sig, at reglerne for kollektiv opsigelse ikke blev overholdt. De to tillidsrepræsentanter gik til ledelsen og fik forhandlet en køreplan på plads, der også fremadrettet gælder for både timelønnede og funktionærer. - Det er fedt, at vi som funktionærer kan sætte sådan et aftryk. De timelønnede har jo en række kutymer, som de vedligeholder, mens vi funktionærer ikke får noget forærende. Vi må kæmpe for alt. Vi kan godt føle, at vi er blevet overset, men det er vi ved at lave om på nu. Det koster os måske nogle sager, men det er det værd, fastslår Susanne Nannerup. side 13

14 Danske noter Laveste antal konflikter nogensinde Tredje kvartal af 2012 havde det laveste antal konflikter på det danske arbejdsmarked siden Kvartalet havde antal, siden Dansk Arbejdsgiverforening (DA) begyndte at føre statistikken i sin nuværende form i nemlig 26 overenskomststridige arbejdsstandsninger, Arbejdsstandsningerne resulterede i og det er det laveste 705 tabte arbejdsdage, de involverede i gennemsnit 23,3 personer og var af 1,7 dags varighed, viser tallene fra DA. Knap halvdelen af strejkerne skyldtes lønspørgsmål, og de strejker alene stod for 192 tabte arbejdsdage januar side 14 CO Magasinet Mænd med natarbejde har tredobbelt risiko for prostatakræft Mænd med natarbejde har næsten tre gange højere risiko for at udvikle prostatakræft end mænd, der aldrig har arbejdet om natten. Desuden er risikoen for at udvikle andre alvorlige kræftformer i for eksempel lunger, bugspytkirtel, endetarm, tyktarm og seniorforsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. - I undersøgelsen er der ikke nogen umiddelbar forklaring på, at resultaterne er, som de er, men undersøgelsen har ikke metodiske svagheder, siger seniorforskeren og fortæller, at der internationalt lymfesystemet omkring dobbelt så findes nogle mindre, men gode undersøgelser, høj for mænd med natarbejde i forhold til mænd, der går på arbejde om dagen. Det viser en ny canadisk undersøgelse, skriver Videncenter for Arbejdsmiljø i et nyhedsbrev. Herhjemme er Kræftens Bekæmpelse også på vej med danske undersøgelser om mænds natarbejde og prostatakræft. Og der er god grund til at tage resultaterne alvorligt, understreger som bekræfter sammenhæn- gen mellem prostatakræft og natarbejde. Det er forskere ved universitetet i Quebec i Canada, som konstaterer sammenhængen i en artikel i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Forskerne brugte data fra kræftramte mænd, som var blevet interviewet om blandt andet deres arbejdsforhold, herunder arbejdstiderne, i årene Oplysningerne blev sammenlignet med en kontrolgruppe af 512 tilfældigt udvalgte mænd. Undersøgelsen viser, at mænd med natarbejde sammenlignet med mænd, der aldrig har arbejdet om natten har en forøget risiko på 2,77 for prostatakræft, 2,31 for kræft i lymfesystemet, 2,27 for kræft i bugspytkirtlen, 2,07 for kræft i endetarmen, 2,03 for tyktarmskræft, 1,76 for lungekræft og 1,74 for blærekræft. I artiklen underkaster forskerne selv deres fund en kritisk analyse og peger på, at det er svært at forstå, at de ikke kunne se en stigende kræftrisiko i takt med den tid, mændene havde haft natarbejde. Tidsskriftet American Journal of Epidemiology har bedt andre anerkendte forskere kommentere artiklen, og de foreslår, at man måske vil kunne se sammenhængen mellem kræft og tiden med natarbejde ved nye undersøgelser, hvor man kan gå mere i dybden med den form for natarbejde, som blev udført, sammenholdt med den kræftlidelse, de blev ramt af. Kræftens Bekæmpelses undersøgelser om natarbejde og prostatakræft kommer i løbet af dette år.

15 Af Dorthe Kragh Godt samarbejde på arbejdspladsen Danske lønmodtagere er gode til at hjælpe hinanden, viser stor undersøgelse Vi er gode til at hjælpe hinanden med at løse problemer på arbejdspladsen. Det viser den største danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred nogensinde. I undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012 har Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) spurgt danske ansatte mellem 18 og 64 år om deres psykiske og fysiske arbejdsmiljø og deres helbred. Og otte ud af ti danskere siger i undersøgelsen, at de altid eller ofte samarbejder med deres kolleger, når der opstår problemer, som kræver løsninger. - Det tyder på, at de fleste beskæftigede synes, at det er positivt at gå på arbejde, siger Palle Ørbæk, direktør i NFA. Mange vidner til mobning Desværre er det ikke altid lige rart for alle at være på arbejde. Undersøgelsen viser nemlig, at 12 procent af deltagerne i undersøgelsen har været udsat for mobning på arbejdet inden for de seneste 12 måneder, og hele 29 procent har i løbet af det seneste år været vidne til mobning. Mobningen finder især sted blandt produktionsmedhjælpere, nærings- og nydelsesmiddelindustriarbejdere, specialpædagoger, SOSU er og portører. Produktionsmedarbejdere og maskinførere er også blandt de faggrupper, der oftere end gennemsnittet siger, at de har været vidne til mobning. Maskinførere er desuden at finde i gruppen af beskæftigede, som opfatter deres arbejde fysisk hårdere sammenlignet med gennemsnittet, mens elektrikere og smede rapporterer, at de går eller står mere end en fjerdedel af arbejdstiden. Blandt de to jobgrupper oplever en særlig stor andel også, at de sidder på hug eller ligger på knæ en fjerdedel eller mere af arbejdstiden. Blandt produktionsmedarbejderne er det især ensidigt gentaget arbejde, der præger arbejdsdagen. En særlig stor del af dem oplever, at de udfører de samme armbevægelser mange gange i minuttet i en fjerdedel eller mere af arbejdstiden, ligesom deres arbejde er præget af mange og tunge løft. Samtidig siger hele 42 procent af alle deltagerne i undersøgelsen, at de er udsat for forstyrrende støj, og 17 procent oplyser, at de er udsat for meget høj støj mere end en fjerdel af deres arbejdstid. De mest støjbelastede deltagere er primært beskæftiget i fremstillingsindustrien, inden for bygge- og anlægssektoren, inden for transportsektoren, pædagoger, skolelærere samt ansatte inden for serviceerhverv som kokke og tjenere. Hele undersøgelsen kan læses på NFA s hjemmeside side 15

16 Direktør Jørgen Yde Jensen (th) hos Skov A/S i Glyngøre har glade og engagerede medarbejdere som en del af sin forretningsstrategi. Medarbejderne har blandt andet haft mulighed for at deltage i trivselsaktiviteter som løbegrupper, rygeafvænning, sundhedstjek, stresshåndtering og vejledning om kost. Og flere af aktiviteterne har medarbejderne selv foreslået. Investeringer i arbejdsmiljø kommer mangefold tilbage januar side 16 CO Magasinet Hos Give Stålspær er holdningen hos ejerne, at en investering i godt arbejdsmiljø kommer mangefold igen, og derfor er de blevet tildelt I-BAR s toplederpris i forbindelse med kampagnen Godt arbejdsmiljø God businesscase. - En skade er altid en skade for meget, men vi har heldigvis relativt få arbejdsskader hos Give Stålspær. Omkostningerne betyder ikke noget, når vi taler om sikkerhed. Der vil altid være omkostninger ved medarbejdere, der bliver syge, men sikkerheden kan man ikke spare på, hvis man driver en ordentlig virksomhed. Det er en investering, der kommer mangefold tilbage, siger Teil Bechmann Pedersen, medejer af virksomheden og ansvarlig for drift af teknik, salg og administration. Give Stålspær har over 120 ansatte og behandler dagligt 60 tons stål, der indgår i fremstillingen af store stålkonstruktioner og spær til blandt andet industri- og idrætshaller. Give Stålspær har i de ni år, virksomheden har eksisteret, oplevet konstant vækst, og virksomhedens ledelse erkender, at det er medarbejderne, der skaber virksomheden og gør den til en god forretning. Derfor er det en selvfølge, at alt udstyr er i orden, at alle får den rigtige uddannelse samt de nødvendige sikkerhedskurser. - Når man har en virksomhed med 120 medarbejdere, handler det selvfølgelig om at have en ordentlig arbejdsmoral. Vi stræber efter at være en effektiv arbejdsplads. Og vi stiller store krav til medarbejderne. Til gengæld giver vi dem nogle ordentlige arbejdsvilkår og en god løn. Det gør vi, fordi vi gerne vil beholde vores gode loyale medarbejdere. Mister vi medarbejdere, er det dyrebar knowhow, der går tabt, siger Torben Larsen, medejer af Give Stålspær og ansvarlig for drift af værkstedet og teknik.

17 Af Dorthe Kragh Foto Jens Bach Glade medarbejdere er produktive Administrerende direktør Jørgen Yde Jensen fra Skov A/S har fået I-BAR s toplederpris for at skabe trivsel blandt sine medarbejdere Det er ikke usædvanligt at høre høj og klingende latter i produktionshallerne hos Skov A/S i Glyngøre. Glade og engagerede medarbejdere er nemlig en helt bevidst forretningsstrategi fra administrerende direktør Jørgen Yde Jensens side, og for den indstilling har han netop fået I-BAR s toplederpris for sin indsats for et godt arbejdsmiljø. Og det er helt fortjent, mener arbejdsmiljørepræsentant Janne Norfast. - Det, at ledelsen prioriterer et godt arbejdsmiljø, har meget at sige. Det er det, der gør, at man har lyst til at komme på arbejde, siger hun. Toplederprisen uddeles i forbindelse med I-BAR s kampagne Godt arbejdsmiljø God businesscase. Og Jørgen Yde Jensen får prisen, fordi han under overskriften Det, som har stor betydning for vores medarbejdere, er også vigtigt for forretningen formår at inddrage medarbejderne i at skabe et godt arbejdsmiljø hos Skov A/S. Virksomheden fremstiller løsninger til klima- og produktionsstyring af svine- og kyllingestalde til mere end 50 lande. - Et godt arbejdsmiljø er en win-win situation for vores 275 medarbejdere og for virksomheden. Medarbejdere og ledelse er på samme hold i dette spørgsmål. Vores meget fine økonomiske resultater i 2011 og 2012 tilskriver jeg ikke mindst, at vi hos Skov har kompetente, tilfredse og sunde medarbejdere. Derfor er vi i ledelsen meget lydhøre over for idéer og ønsker, der kommer fra medarbejderne i det daglige arbejde, siger Jørgen Yde Jensen. Høj trivsel Skov A/S havde sidste år det bedste resultat i virksomhedens E Sikkerhed = kvalitet i arbejdet Hos Dong Energy Sales & Distribution er et godt arbejdsmiljø ikke et ønske, men et krav. Teknisk direktør Jens Jakobsson har fået I-BAR s toplederpris, som uddeles i forbindelse med kampagnen Godt arbejdsmiljø God businesscase, for at gå forrest for at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø. En del af virksomhedens arbejdsområder er potentielt farlige, og derfor har virksomheden fokus på arbejdsmiljø hele vejen i ledelsessystemet. Jens Jakobsson har one-to-one samtaler med alle sine medarbejdere, om hvad de konkret gør for at styrke sikkerheden. Alle medarbejdere bliver sendt på sikkerhedsintroduktion, og hvert år deltager de på skift i en sikkerhedsrundering, hvor de i kollegernes afdeling vurderer sikkerheden og får input til, hvordan sikkerheden kan styrkes i deres egen afdeling. Samtidig skal alle udekørende medarbejdere og medarbejdere med firmabil gennemføre glatførekursus. - Tidligere var det ikke usædvanligt, at man visse steder i virksomheden tog sikkerheden mindre alvorligt. Men det har ændret sig. Og arbejdet med arbejdsmiljø og sikkerhed har rigtig mange positive effekter. En god planlægning betyder højere kvalitet og sikkerhed, og i den sidste ende mere værdi for virksomheden, fortæller den tekniske direktør. Han betragter sikkerhed som spørgsmål om ånd og kultur i virksomheden. - I virkeligheden er det utroligt svært ikke at synes, at arbejdsmiljø og sikkerhed er vigtigt. Uheld har ofte store menneskelige omkostninger for medarbejderen, mens det for virksomheden er ensbetydende med et stort økonomisk tab. Vi har ikke noget valg sikkerheden skal bare være i orden, siger Jens Jakobsson. side 17

18 godt 40 år lange historie. Omsætningen voksede med 41 procent til 484 millioner kroner, mens resultatet før skat steg med 117 procent til 58 millioner kroner. - Jeg er af den holdning, at værdier og normer skal opleves og praktiseres i det daglige arbejde. Vores omdømme betyder meget for os både i forhold til kunder og i forhold til lokal området, hvor vi rekrutterer vores medarbejdere. Og vi har aldrig haft problemer med at rekruttere nye medarbejdere, siger Jørgen Yde Jensen. Medarbejderne har blandt andet haft mulighed for at deltage i trivselsaktiviteter som løbegrupper, rygeafvænning, sundhedstjek, stresshåndtering og vejledning om kost. Og flere af aktiviteterne har medarbejderne selv foreslået. - Vi oplever, at der bliver hørt på os som medarbejdere, og at virksomheden er villig til at bruge vores ideer, selv om det koster noget, siger Janne Norfast, medlem af Teknisk Landsforbund og arbejdsmiljørepræsentant for cirka 50 kolleger i produktionen. For eksempel gav et medarbejderønske sidste år medarbejderne mulighed for at konsultere en diætist, som kunne give tips og ideer om kost og vejlede dem til en sundere livsstil. E Omsorg på arbejdspladsen Det er ikke kun på trivselssiden, at ledelsen gør meget for medarbejderne. Ifølge Janne Norfast bliver der også lyttet, når ønskerne går i retning af kraner til håndtering af pakker, løftevogne og ergodynamiske skruetrækkere. - Vi har et arbejdsmiljø, hvor folk er gode til at tage sig af hinanden, og det er jeg sikker på er godt for bundlinjen. Når folk er glade og griner højt, mens de er på arbejde, så tror jeg, at de er mere effektive. Hvis du er glad for dit arbejde og din arbejdsplads, kan du bedre koncentrere dig om jobbet, end hvis du ikke trives, mener hun januar side 18 CO Magasinet Arbejdsmiljørepræsentant Janne Norfast mener, det er fuldt fortjent, at administrerende direktør Jørgen Yde Jensen fra Skov A/S har fået I-BAR s toplederpris for at gøre en ekstra indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø.

19 International fagbevægelse Dødstrusler mod faglig leder Den internationale faglige sammenslutning ITUC opfordrer Sydafrikas regering til en tilbundsgående undersøgelse af dødstrusler mod Zweli Vavi, der er generalsekretær for Sydafrikas faglige landsorganisation COSATU, og til at sikre, at både han og hans familie beskyttes. Sydafrikas efterretningschef informerede i efteråret 2012 Vavi om, at iranske efterretningsagenter havde bestukket en af hans egne livvagter til at afsløre hans rejseplaner og at et medlem af en NGO-organisation, der arbejder tæt sammen med COSATU, ville bruge disse informationer til at finde en lejlighed til at forgifte ham og således skabe kaos umiddelbart forud for en konference i regeringspartiet ANC. Sharan Burrow, generalsekretær for ITUC siger, at planen om at myrde Zweli Vavi må betegnes som yderst alvorlig og at myndighederne i Sydafrika må beskytte ham. Hvis der ikke gennemføres en undersøgelse af sagen vil det ikke blive kendt, om planen var reel eller bare et forsøg på at intimidere Vavi og hans kamp for arbejderne og kamp mod korruptionen i Sydafrika. Kræver stop for livsfarlige forhold Tre store internationale faglige organisationer kræver, at den amerikanske butikskoncern Walmart forhindrer livsfarlige arbejdsvilkår på tekstilfabrikker, der leverer varer til koncernen. Bag kravet står den internationale transportarbejdersammenslutning ITF, UNI Global Union og Industriall Global Union. Kravet kommer efter den tragiske brand på Tazreen Fashions i Bangladesh, hvor 112 arbejdere omkom for nylig. De var spærret inde på fabrikken og kunne ikke slippe ud, da fabrikken brændte. De tre internationale faglige organisationer kræver desuden, at Walmart sikrer en fair erstatning til ofrenes familier, og at Walmart vedtager foranstaltninger for at undgå tilsvarende katastrofer samt at koncernen offentliggør disse foranstaltninger. Jyrki Raina, generalsekretær i Industriall Global Union siger, at Walmart og andre, der profiterer af tekstilindustrien i Bangladesh, skal offentliggøre navnene på deres leverandører og garantere, at deres leverandører sikrer arbejdsforhold, så en tragedie som på Tazreen Fashions ikke sker igen. Ifølge Bangladesh-avisen The Star havde Tazreen-fabrikken kun én udgang, der blev låst udefra, samt aflåste vinduer, så ingen kunne slippe ud under branden. Desuden havde virksomhedens ejer illegalt opført fabrikken i otte etager, selv om han kun havde tilladelse til at bygge i tre etager. Avisen skriver, at virksomheden mere mindede om en straffelejr end er arbejdsplads. Russisk oliegigant bag overgreb Det store russiske olieselskab Bashneft står bag en række fagforeningsfjendske overgreb mod de lokale fagforeninger på koncernens fabrikker. Bashneft er et af de største selskaber i Rusland med en omsætning på et to cifret milliardbeløb i dollar og over medarbejdere. Selskabet har nægtet at genforhandle kollektive overenskomster med fagforbundet RCWU, der repræsenterer de ansatte i den kemiske industri. Samtidig har ledelsen oprettet sit eget arbejderråd som et repræsentativt organ for de ansatte på trods af, at 76 procent af arbejdsstyrken er medlem af fagforeningen. De lokale ledelser har desuden forsøgt at presse arbejderne til at forlade fagforeningen ved at true dem med afskedigelse. Som svar har RCWU i perioder blokeret flere af selskabets virksomheder. RCWU-formand Alexander Sitnov oplyser, at fagforeningen vil starte en national solidaritetskampagne, og håber på opbakning fra den internationale fagbevægelse til at bremse overgrebene på de faglige rettigheder. Overarbejde bliver til flextid Lave lønninger og overarbejde, der bliver forvandlet til flextid i stedet for overtidsbetaling, og 12 timers arbejdsdage med skift mellem dag- og natarbejde er arbejdsvilkårene på elektronikfabrikker i Ungarn. Fabrikkerne producerer mobiltelefoner til blandt andet Nokia, Samsung og andre kendte mærker. Det viser en rapport fra organisationen Make- ITfair, der har undersøgt arbejdsforholdene på fabrikker i Ungarn, der er ejet af elektronikgiganterne Nokia, Samsung, Foxconn og Flextronics. Ungarns lovgivning tillader et fleksibelt tidsregistreringssystem, der forvandler overarbejde til flextid gennem et særligt time-bank-system. Det er ifølge rapporten et brud på internationale arbejdsstandarder, der angiver en arbejdsuge på maksimalt 60 timer, hvoraf mindst 12 timer skal honoreres som overarbejde. MakeITfair sætter fokus på krænkelser af arbejds- og menneskerettigheder og miljøproblemer i elektronikindustrien. Bag organisationen står blandt andre en række forbrugerorganisationer, Germanwatch, Finwatch, Swedwatch og Danwatch. side 19

20 Af Ingrid Pedersen Foto Lene Esthave samt billede fra bogen Danfoss set fra fabr I en ny bog om Danfoss er medarbejderne også med til at fortælle virksomhedens historie Henning Wendelboes begyndelse på Danfoss var økonomisk ikke så sjov, for han blev ansat på et tidspunkt, da virksomheden var præget af mange strejker. Der var lønforhandlinger hvert kvartal og hver eneste af dem kunne medføre en arbejdsnedlæggelse. - Det var lidt skræmmende, men også berusende som nyansat at opleve en stor strejke, husker han og mindes, at der blev holdt nogle brandtaler og at sammenholdet gjorde, at der blev skabt nogle resultater. Men i begyndelsen var resultatet lidt magert for ham. På grund af strejken fik han kun én ugeløn de første tre uger han var ansat. Henning Wendelboe er en af de tidligere medarbejdere på Danfoss, hvis historie bliver fortalt i en ny bog om koncernen Danfoss fra hønsehus til hele verden. For forfatteren, Lene Shannon, har fokuseret meget på tillidsrepræsentanterne og de øvrige medarbejdere. Henning Wendelboe er uddannet smed og var fællestillidsrepræsentant på Danfoss frem til1980. Han var derefter medarbejdervalgt i Danfoss A/S-bestyrelsen til kort tid før han gik på efterløn. Manden med papkassen En af de langvarige og legendariske strejker var i 1984, efter Henning Wendelboe var fratrådt som fællestillidsrepræsentant. De ufaglærte strejkede i to måneder for at få samme lønstigning i kroner og ører som de faglærte. Undervejs fik de økonomisk støtte fra deres fagforening SiD i dag 3F. Det hed sig, at der var kommet en mand med en papkasse, men alle var klar over, at fagforeningen støttede økonomisk, selv om det var i strid med reglerne. Problemet var, at afdelingens kasserer var bange for at køre rundt med de Forhenværende fællestillidsrepræsentant Henning Wendelboe og nuværende Gunnar Jensen fra Danfoss er med til at fortælle arbejdspladsens historie i en ny bog Danfoss fra hønsehus til hele verden. Bogen handler ikke bare om Danfoss. Den beskriver Danmarks overgang fra et fattigt landbosamfund til et rigt industrisamfund. side 20 CO Magasinet Foto Lene Esthave januar

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Uddannelse er vigtig fordi...

Uddannelse er vigtig fordi... Uddannelse er vigtig fordi... - Inspiration til hvordan I fanger målgruppens opmærksomhed og får succes med at kommunikere jeres vigtige budskab Resultat af workshop på IF seminar den 31-10-2013 HR Manager

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet

Nyvalgt bestyrelsesmedlem. i gang med bestyrelsesarbejdet Nyvalgt bestyrelsesmedlem i gang med bestyrelsesarbejdet Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Nyvalgt bestyrelsesmedlem - i gang med bestyrelsesarbejdet Denne pjece giver nogle råd til medarbejdervalgte

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

SÅDAN håndterer DU MOBNING

SÅDAN håndterer DU MOBNING TEMA: MOBNING SÅDAN HÅNDTERER DU MOBNING SÅDAN håndterer DU MOBNING Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter

Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Produktion Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø Forretning Regnskab Samarbejdskursus for tillidsrepræsentanter Kurset er for nyvalgte tillidsrepræsentanter, og

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK

Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Vi sætter pris på virksomhedens seniorindsats! WWW.SENIORPRAKSIS.DK Seniorpraksis Prisen 2007 Tilmeld jeres virksomhed på www.seniorpraksis.dk Foto: Sisse Jarner Initiativer for seniorerne fortjener anerkendelse!

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets fjerde udgave af BEDREOverblik retter spotlyset mod temaet industrien i Aalborg. Aalborg er en 1.100 år gammel by med en stolt industritradition. I

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere