CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO-Magasinet NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S"

Transkript

1 CO-Magasinet Nr/År 01/2013 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER S side 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE EN TERRIER SIDE NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 DANSKE NOTER SIDE 14 GO godt SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 15 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE side INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET SIDE FAGLIG ORIENTERING SIDE BLIV LEAN side 24 NEDSAT TID TIL SENIORERNE SIDE 4-5 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK SIDE 6-7 TR VIN AMP FOR UDDANNELSE SIDE 8 DANSKE NOTER SIDE 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? SIDE EN TERRIER SIDE DANSKE NOTER MARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSEN SIDE 15 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE SIDE INTERNAT LSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET SIDE FAGLIG ORIENTERIN NDUSTRIEN BLIVER I D 3 BLIV LEAN SIDE 24 NEDSAT TID TIL SENIORERNE

2 at sikre danske industrijo Veluddannede ansatte sk Der ER forsvundet mange industrijob gennem de seneste årtier det hersker der ikke nogen tvivl om, og en del af dem er røget til udlandet. I den forbindelse kritiserer virksomhedsejere og andre løbende industriens lønniveau for at være for højt i forhold til lønnen globalt. Så har den danske industriproduktion overhovedet en chance fremover? For at tage det med lønnen først, så leverer de danske industriansatte ifølge nye tal fra Dansk Metal varen i form af en voksende produktivitet. Sådan lyder det fra cheføkonom i Dansk Metal Allan Lyngsø Madsen. - Vi har i Danmark haft en kraftig stigning i produktiviteten samtidig med, at lønudviklingen har været svag. Og det har bragt dansk konkurrenceevne tilbage på sporet, siger han til hjemmesiden danskmetal.dk. Tal fra Eurostat og OECD viser, at dansk industri de sidste par år har haft en markant højere vækst end Tyskland og Sverige. Ifølge tallene var dansk produktivitet i 2010 seks procent højere end i Sverige og 12 procent højere end i Tyskland. Industrien bliver i Danmark I forhold til om industriproduktionen også findes i landet i fremtiden, så understreges det i analysen Fremtidens industri i Danmark, der er udarbejdet af Reg Lab for en række kommuner, regioner samt Erhvervs- og Vækstministeriet, at der er håb forude for den danske industriproduktion. Analysen peger på, at der er gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, som vækstvirksomhederne i Danmark har succes med. Karakteristisk for vækstvirksomhederne er, at der er et højt indhold af viden i produktionen, og at den er kompliceret, fordi der eksempelvis anvendes nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes behov. Den form for produktion kræver tæt samspil og feedback mellem produk januar side 2 CO Magasinet Vi sætter fokus på: NEDSAT TID TIL SENIORERNE Lokale aftaler kan bane vej for kortere arbejdstid til seniorer. SIDE 4-5 INDUSTRIEN BLIVER I DANMARK Fremtidens industri er præget af løbende produktudvikling og specialisering. SIDE 6-7 TR VINDER KAMP FOR UDDANNELSE Vindmøllegiganter har nu fuld gang i uddannelse af vindmølleoperatører. DANSKE NOTER SIDE 8 SIDE 9 DO YOU SPEAK ECONOMIC? Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer savner mere viden om sprog, økonomi og regnskaber, viser ny undersøgelse. SIDE EN TERRIER Når tr Susanne Nannerup bider sig fast i en sag, bliver hun ved, til den bedste løsning er fundet. DANSKE NOTER SIDE SIDE 14

3 leder al være med til b tion, udvikling og salg, og dermed er den langt vanskeligere at outsource end den traditionelle industri. Desuden viser analysen, at i store dele af virksomhederne har håndværksmæssige kompetencer og specialiseret teknisk kompetence også en voksende betydning for produktionskapaciteten. Der er altså brug for dygtig, faglært arbejdskraft i vækstvirksomhederne, ellers klarer de ikke skærene. Dette kan du læse mere om i artiklen på siderne 6-7. Nye krav til ansatte Analysen fra Reg Lab viser desuden, at fremtidens ansatte i industrien oftere vil blive involveret i udviklingsprojekter, de er med, når nye og komplekse produkter skal køres ind på linjen, og de oplever en øget udbredelse af selvstyrende dannelse giver jobmuligheder, økonomisk projektteams og indførelse af avanceret tryghed og tryghed i jobbet. Og teknologi i produktionen. Samtidig derfor vil jeg arbejde for, at industriens er der stigende sprogkrav på grund af ansatte kan tage op mod to års efteruddannelse internationalisering. med en betaling svarende Derfor er løbende efteruddannelse en til dagpengeniveauet altså omkring nødvendighed for fremtidens industriarbejder kroner, sagde han dengang til CO-Magasinet. Og her er der hjælp at hente i industriens Grundlaget tilvejebringes ved, at politikerne overenskomster. Ud over at der blandt trækker i arbejdstøjet og skaber andet allerede ligger muligheden for to fundamentet for den længere efteruddannelse ugers selvvalgt og betalt uddannelse med en finansiering, der årligt i overenskomsterne for industriens langt hen ad vejen kommer fra staten: ansatte, så lagde CO-industris for- - Så må vi i CO-industri og DI jo se på, mand Claus Jensen ved sin tiltrædelse hvordan vi kan flikke nogle aftaler sammen, i september op til, at han gerne ser der åbner mulighed for at under- muligheden for uddannelse til den støtte uddannelse over længere tid, enkelte industriarbejder kraftigt udvidet sagde Claus Jensen. gerne til op mod to år. - Uddannelse er det vigtigste. For ud- Forside: Arbejdsmiljørepræsentant Janne Norfast fra Skov A/S i Glyngøre. Foto: Jens Bach. GODT SAMARBEJDE PÅ ARBEJDS- PLADSEN Danske lønmodtagere er gode til at hjælpe hinanden, viser stor undersøgelse. SIDE 15 GLADE MEDARBEJDERE ER PRODUKTIVE Administrerende direktør Jørgen Yde Jensen fra Skov A/S har fået I-BAR s toplederpris for at skabe trivsel blandt sine medarbejdere. SIDE INTERNATIONAL FAGBEVÆGELSE SIDE 19 DANFOSS SET FRA FABRIKSGULVET I en ny bog om Danfoss er medarbejderne med til at fortælle virksomhedens historie. FAGLIG ORIENTERING SIDE SIDE BLIV LEAN CO-industri tilbyder nye lean-kurser i SIDE 24 CO-Magasinet udgives af CO-industri - Centralorganisationen af industriansatte i Danmark. Vester Søgade 12, 2. sal, 1790 København V. Tlf , Fax Redaktion: Linda Hansen (ansvarsh.) (DJ) Tlf , Journalist: Dorthe Kragh (DJ) Tlf , CO-Magasinet udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer, ESU-medlemmer og andre med tillidshverv i industrien, som alle modtager bladet via registrering i medlemsforbundene. Adresseændringer og afmelding af bladet skal ikke meddeles til CO-industri, men direkte til forbundet. CO-Magasinet udkommer seks gange årligt i månederne januar, marts, maj, juli, september og november. Oplag side 3 Design og grafisk produktion: Kailow Graphic A/S Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS CSR-certificering (den danske udgave af ISO for social ansvarlighed). OHSAS arbejdsmiljøcertificering. ISSN (papirudgave) ISSN (elektronisk)

4 Af Dorthe Kragh Nedsat tid til se Lokale aftaler kan bane vej for kortere arbejdstid til seniorer Nedslidte industriansatte har nu mulighed for at blive på arbejdsmarkedet på nedsat tid uden at gå væsentligt ned i løn. For at fastholde seniorerne på arbejdsmarkedet aftalte CO-industri og DI ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2012, at ansatte i industrien fra 1. oktober 2012 har mulighed for at gå på nedsat tid de sidste fem år, inden de når folkepensionsalderen. Medarbejderen kan kompensere for lønnedgangen ved at bruge sin pensionsindbetaling, opsparede feriefridage eller trække på sin fritvalgskonto. - Vi ved, at industrien om nogle år vil få mangel på arbejdskraft. Derfor er seniorordningen en god mulighed for virksomhederne for at fastholde de kompetencer og ressourcer, som seniorerne har, mens de ældre medarbejdere med et langt arbejdsliv bag sig har mulighed for at blive længere på arbejdspladsen, men skrue lidt ned for arbejdstiden, siger Carlo Søndergaard, faglig sekretær i CO-industri januar side 4 CO Magasinet Rammer for seniorordning Han opfordrer tillidsrepræsentanter til at undersøge, om deres arbejdsplads har en seniorpolitik, og om der indgår en seniorordning i den. - Hvis der ikke er det, handler det om at få skabt en lokal aftale, som kan lægge rammerne for, hvordan virksomheden vil gribe seniorordningen an, siger Carlo Søndergaard. Først og fremmest er det en god idé at finde ud af, om medarbejderne både ældre og yngre kunne være interesseret i en seniorordning, og hvordan de ønsker, at den skal skrues sammen. - Det er vigtigt at få det gjort attraktivt for folk at bruge ordningen. Det skal ikke være en pligt, som ældre medarbejdere føler, at de skal benytte. Seniorordningen bør heller ikke være noget, som bruges af sparehensyn, og det skal tydeligt fremgå af aftalen, at det ikke er det, der er lagt op til. Ordningen skal være frivillig, fastslår Carlo Søndergaard. Arkivfoto fra Vestfrost i Esbjerg. Desuden bør Samarbejdsudvalget beslutte, om ordningen er et element, som skal indgå i medarbejderudviklingssamtalen (MUS). - MUS-samtalen kan dels bruges til at høre, om det er noget som medarbejderen overvejer, dels til at få den enkelte til at tage overvejelserne i tide. Hvis man ønsker at spare op af sin fritvalgskonto eller af sine feriefridage, så er det jo en beslutning som skal træffes mange år i forvejen, siger han. Kontakt pensionsselskabet Carlo Søndergaard fraråder samtidig tillidsrepræ-

5 niorerne det med, hvad man ville få udbetalt, hvis man fortsætter med at arbejde eller helt vælger at forlade arbejdsmarkedet. - Hvis man har ret til efterløn, skal man huske at tage den skattefri præmie, som udbetales til personer som udskyder deres efterløn, med ind i beregningen. For selv om man får mindre i pension, så kan præmien være så høj, at det i virkeligheden er en god forretning, siger Mikkel Holmgren, juridisk chef hos Industriens Pension. Han påpeger dog, at seniorordningen vil påvirke pensionsudbetalingen i negativ retning. Derfor bør hver enkelt lønmodtager overveje alle aspekter af seniorordningen, inden beslutningen om nedsat arbejdstid tages. Industriens seniorordning: Du kan aftale med din arbejdsgiver at gå på nedsat tid de sidste fem år, inden du når folkepensionsalderen. Alt efter seniorpolitikken på din virksomhed har du mulighed for at sikre dig den samme løn, som du fik som fuldtidsansat på flere måder: sentanten at rådgive om den økonomiske del af ordningen. Det er komplicerede beregninger, og dermed er risikoen for at pådrage sig et rådgiveransvar stor. - Det er vigtigt at være opmærksom på, at folkepensionsalderen kan være forskellig fra kollega til kollega. Og det har indflydelse på pensionsudbetalingen og eventuel efterløn, siger han. Derfor er det vigtigt, at tillidsrepræsentanten henviser sine kolleger til deres det vil betyde for efterlønnen, hvis de bliver på arbejdsmarkedet, men trapper ned i tid, og til deres pensionskasse for at få en beregning af, hvad et stop for indbetalingerne får af konsekvenser for den pension, som de skal leve af senere. På Industriens Pensions hjemmeside kan man på den lukkede del af hjemmesiden som 59-årig beregne, hvor meget mindre pensionen bliver, hvis man vælger at Indbetalingerne til din pensionsordning kan sættes ned. Du kan få opsparing på din fritvalgskonto udbetalt som tillæg til din løn. Du kan 10 år før din folkepensionsalder begynde at gemme feriefridage, som så kan bruges til at nedsætte arbejdstiden. Eller du kan kombinere de forskellige muligheder. Retningslinjerne for seniorordningen frem går af Industriens Overenskomst 25 stk. 9 og Industriens Funktionæroverenskomst 4 stk. 8. side 5 a-kasse, hvor de kan få vejledning i, hvad gå ned i tid, og man kan sammenholde

6 Af Dorthe Kragh Industrien bliver i Danmark Fremtidens industri er præget af løbende produktudvikling og specialisering side 6 CO Magasinet januar Den danske industri er ikke død den har bare forandret sig. Det er konklusionen i en ny analyse, der også konstaterer, at udflytningen af produktionsjob vil bremse, fordi de danske vækstvirksomheder producerer på en helt anden måde end den traditionelle industri. Analysen Fremtidens industri i Danmark, der er udarbejdet af Reg Lab for en række kommuner, regioner samt Erhvervs- og Vækstministeriet, viser, at der er sket en voldsom udvikling inden for industrien siden 1980 erne. Den produktion, der er tilbage i Danmark i dag, er markant anderledes end den produktion og de opgaver, som er flyttet ud af landet. Det er især den del af industrien, som er baseret på store produktionsserier, der er flyttet ud. Og de produktionsjob, som er forsvundet ud af Danmark siden 1980, kommer ikke tilbage, fastslår analysen. Den kigger nærmere på de industrivirksomheder, der trods finanskrise og øget global konkurrence har formået at skabe vækst i 2005 til Til gengæld peger analysen på, at der er gode muligheder for at fastholde og udvikle den avancerede form for industriproduktion, som vækstvirksomhederne har succes med. I fremtidens industri er produktionen nemlig vidensbaseret og langt vanskeligere at outsource end den traditionelle danske industri. Karakteristisk for vækstvirksomhederne er, at de har en produktion, som er fokuseret på produkter, der skal fremstilles i små serier og som kræver hyppige omstillinger og stor fleksibilitet i produktionsprocessen. Det betyder både, at der er et højt indhold af viden i produktionen, og at produktionen er kompliceret, fordi der for eksempel anvendes nye materialer, eller fordi produkterne skal tilpasses den enkelte kundes behov. Og den form for produktion kræver tæt samspil og feedback mellem produktion, udvikling og salg. Dygtige faglærte Desuden viser analysen, at automatisering og lean er en del af opskriften på fremtidens produktion. Og i store dele af virksomhederne har håndværksmæssige kompetencer og specialiseret teknisk

7 kompetence også en voksende betydning for produktionskapaciteten. Der er altså brug for dygtig, faglært arbejdskraft i vækstvirksomhederne, og desuden ser det ud til, at den udflytning af job, som er set gennem den økonomiske krise, tager kraftigt af. Alligevel vil antallet af ansatte i produktionen fortsætte med at falde, men umiddelbart i et lavere tempo end tidligere. Tallene viser, at mens 55 procent af medarbejderne i de små og mellemstore vækstvirksomheder var ansat i produktionen for fem år siden, så ligger det tal nu på 48 procent. Vækstvirksomhederne forventer dog, at de om fem år vil have 45 procent af medarbejderne beskæftiget i selve produktionen. Samtidig forventer virksomhederne, at andelen af medarbejdere, som er beskæftiget med produktionsforbedrende aktiviteter, vil stige fra 18 procent i dag til 21 procent om fem år. Andelen af ansatte i administrationen ligger stabilt på 12 procent, mens andelen af medarbejdere i de produktionsopfølgende aktiviteter stiger svagt med et procentpoint til 22 procent om fem år. Nye krav De forandrede produktionsvilkår stiller også en lang række nye krav til medarbejderne i produktionen. De bliver oftere involveret i udviklingsprojekter, de er med, når nye og komplekse produkter skal køres ind på linjen, og de oplever en øget udbredelse af selvstyrende projektteams og indførelse af avanceret teknologi i produktionen. Samtidig er der stigende sprogkrav på grund af internationalisering, indførelse af ny teknologi og større grad af dialog med kunderne. Tre ud af fire vækstvirksomheder vurderer, at håndværksmæssige kompetencer, eksempelvis faglig spidskompetence, indgående produktkendskab samt specialiseret teknisk viden som blandt andet nye teknologier, materialer, produktionsmetoder og -udstyr har fået stigende betydning for de ansatte i produktionen. Desuden har bløde kompetencer som tværfaglighed stigende betydning i en del virksomheder. Herudover stiller den øgede fokus på de produktionsforbedrende aktiviteter større krav til projektarbejde med deltagelse af medarbejdere i alle led. side 7

8 Af Dorthe Kragh Foto Udlånt af Vestas Wind Systems A/S Tillidsrepræsentanter vinder kamp for uddannelse Vindmøllegiganter har nu fuld gang i uddannelse af vindmølle operatører januar side 8 CO Magasinet Til marts starter 12 timelønnede fra Siemens Wind Power i Aalborg på uddannelsen til vindmølleoperatør. De er de første vingefolk i koncernen, som får svendebrev på deres kompetencer og det klare bevis på, at vindmøllebranchen er i fuld gang med at give sine mange ufaglærte medarbejdere papir på deres kundskaber. I juni 2012 fik 12 voksenlærlinge fra Vestas deres svendebrev som de første vindmølleoperatører i verden. Siden har både Vestas og Siemens Wind Power sendt medarbejdere af sted på den to år lange uddannelse, som indtil nu primært har taget udgangspunkt i montering af teknikken i vindmøllernes nacelle det vil sige i maskinrummet, som senere placeres på toppen af mølletårnet med generatoren og mølleaksel. Og nu har både Vestas og Siemens besluttet også at uddanne de medarbejdere, der er beskæftiget med produktion af vindmøllevinger. Det er en kæmpe sejr for tillidsrepræsentanterne på de to virksomheder, der gennem flere år har kæmpet for at få uddannelsen op at stå. - Det handler jo om, at hvis vi vil beholde og videreudvikle vores arbejdspladser inden for vindmølleindustrien, så bliver vi nødt til at styrke vores kompetencer. For hvis vi ikke er de bedste og bliver ved med at være det, så risikerer vi at tabe konkurrencen til udlandet, siger Kurt Ammitzbøll Thomsen, koordinerende tillidsrepræsentant på Siemens Wind Power. Stædighed lønner sig Han har brugt lang tid på at overbevise koncernledelsen om, at uddannede medarbejdere styrker virksomhedens konkurrenceevne. - Man kan sige, at stædighed og vedholdenhed her har lønnet sig. Hvis vi vil konkurrere, så skal vi have den bedste kvalitet. Det får vi ved, at medarbejderne kender deres egen proces godt og ved, hvad der sker både før og efter, at produktet har været gennem deres hænder. Så ved de, hvad de kan gøre for at skabe et bedre produkt. Og det tror jeg, at virksomheden godt kan se, siger han. Ud over at blive dygtigere medarbejdere, så mener Kurt Ammitzbøll Thomsen også, at der er et stort potentiale af vidensdeling i de uddannede vindmølleoperatører. - Vi får nogle medarbejdere, som er godt klædt på til at instruere nye medarbejdere og velkvalificerede til at tage sig af sidemandsoplæring, siger han. Samtidig ser han også uddannelsen som et godt værn mod ledighed. Ikke alene vil medarbejdere med et svendebrev stå bedre i tilfælde af afskedigelser, men de vil også have lettere ved at finde nyt arbejde, da de nu har papir på deres faglige kunnen.

9 Industriens Pension mangler venner Industriens Pension er gået på Facebook, og dermed er det blevet lettere at stille spørgsmål til din ler vi bare at få mange venner, siger Jens Alme gaard, komme i dialog med vores medlemmer. Nu mang- pensionsordning samt få tips til, hvordan du får kommunikationschef, Industriens Pension. mest ud af pengene. På Industriens Pensions Facebook-side er det muligt at stille spørgsmål og hente tricks og tips til, Knap tre millioner danskere er på Facebook og flere og flere virksomheder bruger Facebook i kommunikationen med deres kunder og medlemmer. Du kan følge Industriens Pension på adressen: hvordan du får mest ud af pensionsordningen. - Vi har længe luret på, om vi også skulle på Facebook. Vi er kommet frem til, at det er et godt sted at Ny direktør for Det Nationale Forskningscenter for ARBEJDS MILJø Speciallæge, ph.d., MPM Inger Schaumburg blev i arbejdsmiljø. Siden 2006 har Inger Schaumburg november udnævnt til ny direktør for Det Nationale været centerchef ved Aarhus Universitetshospital. Tidligere har hun blandt andet været leder af Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Inger Schaumburg er 61 år og speciallæge i arbejdsmedicin. Hun har både stor ledelses- og forsk- gennem ti år. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling i Viborg Amt ningsmæssig erfaring inden for arbejdsmedicin og Teknisk Landsforbund vinder sag om sex-chikane Et kvindeligt medlem af Teknisk Landsforbund har - Dommen fastslår, at chefens tilnærmelser ikke nu fået landsrettens ord for, at det var sex-chikane behøver at være af fysisk karakter, for at der er tale og dermed ulovligt, da hendes arbejdsgiver til en om sex-chikane. I dette tilfælde er det alene chefens mandlig kollega og forretningsforbindelser bag måde at tale om og til medarbejderen, der fælder hendes ryg fortalte, at han gerne ville i seng med ham. Man kan sige, at han med sit sprogbrug skaber et seksuelt chikanerende klima, siger Byrial hende. Kvinden havde i længere tid følt sig iagttaget af Bjørst. chefen på en ubehagelig måde, når hun var på arbejde. Hun havde ved flere lejligheder forsøgt at lydoptagelser fra kvindens mobiltelefon, og en tidli- Som dokumentation indgik blandt andet et par afvise hans tilnærmelser på en venlig, men bestemt gere kollega var indkaldt som vidne i sagen. måde. Kvinden får nu en erstatning på kroner, et En dag fortæller en kollega hende imidlertid, at beløb, der ifølge advokat Byrial Bjørst ville have været større, hvis kvinden ikke selv havde opsagt stil- chefen i forbindelse med en planlagt messe-tur har fortalt andre, at han har planer om at drikke hende lingen. fuld. Hensigten er at få hende med i seng. Vestre Landsret har med dommen stadfæstet Retten i Aalborgs dom tidligere på året. Arbejdsgive- Det bliver for meget for kvinden, der på det tidspunkt har arbejdet i virksomheden i knap et halvt ren, der ankede byretsdommen, er siden gået konkurs og valgte ikke at møde op i Vestre Landsret. år. Hun siger op og går til sin fagforening Teknisk Landsforbund. Sagen er af principiel karakter, mener Teknisk Landsforbunds advokat Byrial Bjørst: Danske noter side 9

10 Do you speak Econ Af Dorthe Kragh Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer savner mere viden om sprog, øk viser ny undersøgelse januar side 10 De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har behov for at være klædt bedre på, når de træder ind i bestyrelseslokalet på deres arbejdsplads. Det mener knap tre ud af fire medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i industrien, viser en undersøgelse, som CO-industri har foretaget i samarbejde med Nyhedsbrev for bestyrelser. Undersøgelsen, der omfatter svar fra 174 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, blev præsenteret på A/S Topmødet i november Og det er ikke slips og spadseredragter, som undersøgelsens deltagere mener, når de efterlyser bedre påklædning, men benhård viden om regnskab og virksomhedsøkonomi samt bedre sprogkundskaber. Ud af de 174 adspurgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer peger 68 specifikt på, at de har behov for at styrke deres kompetencer indenfor regnskabsforhold og virksomhedsøkonomi. De nævner blandt andet behov for at vide, hvad man skal lægge vægt på ved godkendelse af årsregnskabet, hvad de forskellige forkortelser betyder i regnskabet, og hvordan man beregner regnskabsmæssige nøgletal. - Undersøgelsen viser, at der er et klart uddannelsesbehov blandt de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. De har brug for at vide mere om regnskabstermer og økonomi, så de kan stille de rigtige spørgsmål til regnskabet og strategien. Samtidig ønsker mange af dem også sprogundervisning. Mange bestyrelsesmøder foregår i dag på engelsk, og der rækker et almindeligt folkeskoleengelsk ikke, siger Nadja Christy, konsulent hos COindustri. Flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer efterlyser desuden uddannelse i, hvordan de får mere gennemslagskraft i bestyrelsen, hvor de ofte står over for personer, som er vant til at færdes på ledelsesniveau. CO-industri vil derfor se på, hvad organisationen kan gøre for at styrke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. - LO-skolen har allerede en to ugers grunduddannelse for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, så vi vil se på, hvordan vi kan supplere det kursus. Det kan for eksempel være fyraftensmøder, information på internettet eller ved at hjælpe med netværksdannelse, så de kan støtte og vejlede hinanden, siger hun. Godt samarbejde Generelt vurderer 61 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse i meget høj grad eller for det meste fungerer godt, mens 18 procent mener, at samarbejdet fungerer dårligt. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er dog splittede, når det handler om at have indflydelse på de beslutninger, der træffes i bestyrelsen af vigtig økonomisk eller strategisk karakter. CO Magasinet

11 omic? onomi og regnskaber, 44 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer siger, at der i høj grad eller for det meste bliver lyttet til dem, når der træffes vigtige strategiske eller økonomiske beslutninger, 27 procent siger, at der for det meste ikke eller "slet ikke bliver lyttet til dem, mens 31 procent svarer hverken eller. - Generelt siger de fleste, at samarbejdet for det meste fungerer fint, men undersøgelsen viser, at der bliver lyttet mest til de medarbejdervalgte, når det handler om særlig viden om virksomhedsforhold, typisk produktionsmetoder. Når det handler om budgetter, investeringer og strategi, så bliver mange på især små og mellemstore virksomheder holdt udenfor, siger Nadja Christy. Problematiske formøder Hun hæfter sig ved, at hele 65 procent af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har en oplevelse af, at de eksterne bestyrelsesmedlemmer holder formøder uden de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer forud for det egentlige bestyrelsesmøde. - Det er interessant, at så mange siger, at der bliver holdt formøder blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det behøver i sig selv ikke at være et problem, men hvis de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer oplever, at beslutningerne er truffet inden mødet, eller de ikke får den fulde baggrundsviden for at kunne træffe de rigtige beslutninger, så er det noget, som man skal se alvorligt på. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er ligestillede medlemmer af bestyrelsen og skal være med i alle bestyrelsens diskussioner, fastslår hun. Derfor bør et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem gå til bestyrelsesformanden, hvis han eller hun har på fornemmelsen, at der bliver holdt møder uden om de medarbejdervalgte, eller også skal man forlange problematikken taget op som et punkt på dagsordenen. - Samtidig er det en god idé at sørge for at have et godt socialt forhold til de eksterne bestyrelsesmedlemmer og lave alliancer med de eksterne medlemmer, som er positivt indstillede over for de medarbejdervalgte. På den måde er det sværere at udelukke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer som beslutningstagere, og det bliver lettere at få flertal for de forslag, som man stiller, påpeger Nadja Christy. Du kan læse mere om undersøgelsen på under AS Service på den lukkede del af hjemmesiden. side 11

12 Af Dorthe Kragh Foto Bo Amstrup En terrier Når tillidsrepræsentant Susanne Nannerup bider sig fast i en sag, bliver hun ved, til den bedste løsning er fundet. En lille terrier. Sådan bliver tillidsrepræsentant Susanne Nannerup beskrevet af sine kolleger, og hvis terrier betyder vedholdende og ihærdig, så kan hun godt selv genkende beskrivelsen. - Jeg bider mig fast, til jeg er tilfreds med resultatet, og jeg har viljen til at kæmpe hele vejen, hvis det er det, der skal til, siger Susanne Nannerup, der er tillidsrepræsentant for cirka 160 teknikere på Grundfos i Bjerringbro. Og selv om en forhandling på virksomheden er tæt på en afslutning, så er hun ikke bleg for at sende ledelsen tilbage til tegnebrættet, hvis hun mener, at hendes medlemmer kan få lidt mere ud af aftalen. - Vi bliver jo nogen gange udfordret på vores overenskomst og vores lokalaftaler, fordi ledelsen mener, at ordlyden i teksterne kan gradbøjes. Så må vi sige, at sådan læser vi ikke teksten og stå fast. Og jeg har det godt med at tage de kampe for medlemmerne og sikre, at deres overenskomst og aftaler bliver overholdt, siger hun. Slugt kanariefuglen Hun erkender da også, at hun kan lide forhandlingssituationen. - Jeg kan godt lide at vinde og få mine synspunkter frem. Og i forhandlingssamarbejdet med HK s tillidsrepræsentant bliver Navn: Susanne Nannerup Alder: 45 år Arbejdsplads: Grundfos i Bjerringbro Bopæl: Glenstrup syd for Hobro Uddannelse: Teknisk assistent Fagforbund: Teknisk Landsforbund Tillidshverv: Tillidsrepræsentant for omkring 160 kolleger, næstformand i Teknisk Landsforbund Midt/Vest i Herning, sidder i Grundfos Hovedsamarbejdsudvalg og suppleant i ESU Familie: Gift og har to piger på 18 og 21 år Fritidsinteresser: Er med i en vikingegruppe og tager om sommeren rundt på vikingemarkeder med to boder, hvor der i den ene sælges skind, mens børn i den anden bod kan filte forskellige ting i uld. Har en båd og står på ski om vinteren januar side 12 CO Magasinet Grundfos Grundfos er verdens største producent af cirkulationspumper og dækker omkring 50 procent af verdensmarkedet. Desuden udvikler og sælger koncernen blandt andet elektronik til overvågning og styring af pumper og pumpeanlæg. Virksomheden blev etableret i 1945 i Bjerringbro og har i dag afdelinger i Aalestrup, Årslev, Brøndby og Farum. Grundfos-koncernen er repræsenteret med mere end 80 selskaber i mere end 45 lande. Verden over har koncernen cirka medarbejdere, af dem er cirka ansat i Danmark.

13 vi bedre og bedre til det. Nu er det efterhånden blevet en udfordring, hvem af os der kan få rykket ledelsen mest. Jeg hader også at tabe, så jeg er ret dårlig at spille spil med. Og jeg vinder heller ikke på en særlig pæn måde. Jeg forsøger dog at opføre mig ordentligt ved forhandlingsbordet, men hvis man kender mig godt, så kan man godt se, at jeg nogle gange ligner katten, der har slugt kanariefuglen, tilstår hun. Når Susanne Nannerup sætter sig til forhandlingsbordet, er hun altid godt forberedt. Hun har styr på sin dokumentation, hun har regnet tallene igennem, hun har gjort op med sig selv, hvad hun vil sige, og hvis dagsordenen ikke svarer til hendes, så overvejer hun, hvordan hun får det ændret. - Den, der tager rummet og tør sige, at fra min side er dagsorden følgende det er som udgangspunkt også den, der bliver lyttet til. Derfor gør jeg en dyd ud af at have styr på den slags ting, siger hun. Parløb Både ved forhandlinger og i det daglige tillidsrepræsentantarbejde kører hun tæt parløb med Gitte Møgelbjerg, som er tillidsrepræsentant for HK erne på Grundfos. - Det er guld værd. Det gør bestemt livet noget nemmere, at jeg har en at tale med, for nogen gange er det noget op ad bakke. Men vi er også gode til at fejre vores succeser, og vi kan tale om alle de ting, vi hører, men som vi ikke kan dele med andre, fordi de er fortrolige, siger hun. En af de triumfer hun har delt med HKtillidsrepræsentanten er en ny plan for, hvordan kollektive opsigelser skal foregå. I forbindelse med en stor fyringsrunde på Grundfos viste det sig, at reglerne for kollektiv opsigelse ikke blev overholdt. De to tillidsrepræsentanter gik til ledelsen og fik forhandlet en køreplan på plads, der også fremadrettet gælder for både timelønnede og funktionærer. - Det er fedt, at vi som funktionærer kan sætte sådan et aftryk. De timelønnede har jo en række kutymer, som de vedligeholder, mens vi funktionærer ikke får noget forærende. Vi må kæmpe for alt. Vi kan godt føle, at vi er blevet overset, men det er vi ved at lave om på nu. Det koster os måske nogle sager, men det er det værd, fastslår Susanne Nannerup. side 13

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A

CO-Magasinet VER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER A CO-Magasinet Nr/År 04/2013 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 AFTALE SIKRER ARBEJDSFORHOLD Side 6 TAL OM fo FORANDRINGER SIDE 7 HVER FEMTE VIRKSOMHED FORTRYDER OUTSOURCING

Læs mere

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE

SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE SUCCES FOR PRAKTIKPLADSKAMPAGNE Praktikpladskampagnen har skaffet flere lærlinge- og elevpladser og haft flere positive sidegevinster Af Dorthe Kragh Der er blevet plads til 142 ekstra lærlinge og elever,

Læs mere

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T

CO-Magasinet LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T CO-Magasinet Nr/År 09/2010 LEGO ANSÆTTER FUNKTIONÆRER SIDE 4 HVORDAN PLANLÆGGER I UDDANNELSE? SIDE 5 DANSKE NOTER SIDE 6 EN ORGANISATIONSGRAD T TÆT PÅ 100 SIDE 7 NETVÆRK STYRKER FUNKTIONÆRER SIDE 8-9 LEGO

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5

Voksenlærling og prismodtager. Side 4-5 nr. 10 Oktober 2005 Europas første kvindelige våbenmekaniker: Voksenlærling og prismodtager Side 4-5 Mere end hver 10. har dårlig hørelse Side 6-7 Fællesskabet skal der være tid til Side 8-9 Alt for mange

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14

ok14 privat bladet Så er forhandlingerne om dine vilkår i gang HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 1 I 2014 for ansatte i private virksomheder privat bladet HVIS OG HVIS... MERE UDDANNELSE OG MODERNE OVERENSKOMSTER OK14 Stort tema Sådan bygger du oven på dine kompetencer Arbejdstiden er blevet fleksibel

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr.

Magasinet. Jeg vil ikke dø af stress. Ja til ny overenskomst. Taber millioner på medarbejderaktier. Fyret skal genansættes. Nr. Magasinet Nr. 3 marts 2004 Jeg vil ikke dø af stress Ja til ny overenskomst Taber millioner på medarbejderaktier Fyret skal genansættes Forside Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom

Magasinet. Her er hver 3. nydansker. Luksusproblem: Konstant jobfest. Kan ikke smide fastansatte ud. Op til 50.000 ved kritisk sygdom Magasinet Nr. 1 januar 2003 Her er hver 3. nydansker Luksusproblem: Konstant jobfest Kan ikke smide fastansatte ud Op til 50.000 ved kritisk sygdom Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB

HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELS BLADET 03I2013 Ansatte inden for butik, kontor og lager REGISTRER DIN E-MAIL OG FÅ SKRÆDDER SYEDE NYHEDSBREVE DIREKTE I DIN INDBAKKE HK-FORHANDLING REDDEDE KARINAS JOB HK HANDELSBLADET STOPPER

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18

Forsikring. Tema. Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17. DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20. Finansloven og dig side 18 Nr. 8 - December 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Før og nu Tema: Før og nu Da DFL var på barrikaderne side 4-17 DFL arbejder på ny overenskomst side 3 og 20

Læs mere

StyRk den sociale kapital

StyRk den sociale kapital Finansforbundets magasin nr. 9, 2013 Gigantfonde udfordrer bankerne Side 28 StyRk den sociale kapital Når medarbejdere oplever tillid, retfærdighed og et velfungerende samarbejde kan det aflæses direkte

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne

Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Magasinet Nr. 7-8 august 2003 Kræftramt glad for opbakning fra kollegerne Dropper forebyggelsen Ærlighed kostede hel dags løn Lynkarriere på Lindø Forside Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side

Læs mere