Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi"

Transkript

1 Videnskabsteori for Naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Forord De fleste introduktioner til naturvidenskabsteori tager udgangspunkt i fysiske/astronomiske eksempler. Når fagene biologi og kemi er på banen i almen studieforberedelse er det ofte vanskeligt at bruge disse eksempler i disse fag. Disse noter er derfor lavet for at biologi og kemi bedre kan komme på banen i almen studieforberedelse og for den sags skyld også i studieretningsprojektet i gymnasiet. Bent Rasmussen Indholdsfortegnelse side Indledning 2 Videnskabelig tankegang 2 Før renæssancen 3 I renæssancen 4 Videnskabsteori 5 Eksperimentet 7 Abstraktioner 10 Videnskab og ansvar 11 Hypotese bliver teori 14 Paradigme/Paradigmeskift 14 Instrumenter 15 Eksperiment eller forsøg? 16 Eksperimenter, observationer eller undersøgelser? 16 Modeller 17 Opgaver 20 Kilder 21 Bilag 1: Hvad skal en rapport indeholde? 22 Bilag 2: vejledning til synopsisskrivning

2 Videnskabsteori for naturvidenskab med fokus på kemi og biologi Indledning I naturvidenskabelige fag, i gymnasiet primært repræsenteret ved fysik, kemi, naturgeografi og biologi, søger man erkendelser og viden om naturen ved enten at foretage observationer eller undersøgelser, eller ved at lave egentlige eksperimenter. Vi vil i det kommende se nærmere på naturvidenskabelige arbejdsmetoder og forståelsen af, hvorfor naturvidenskaben netop arbejder på én bestemt måde. Vi vil også se, at naturvidenskabelig metode adskiller sig fra humanistisk og samfundsfaglig metode. Videnskabelig tankegang Figur 1. Elever i færd med systematisk undersøgelse af indholdet af ethansyre i husholdningseddike. Inden for naturvidenskaben tænker man sig, at der må findes en endelig sandhed om naturen. Man antager desuden, at naturen i sin yderste konsekvens en dag kan blive fuldt beskrevet. D.v.s. at man bliver i stand til at forklare alle naturfænomener, samt forudsige fremtidige hændelser. Fx er DMI i dag i stand til at offentliggøre femdøgns vejrprognoser, med rimelig stor sikkerhed. Vi er dog langt fra at få dette totale overblik. Snarere tvært i mod, da hver ny erkendelse oftest stiller flere nye spørgsmål, end den giver svar på. Naturen kan enten studeres i felten eller i laboratoriet ved hjælp af eksperimentelle arbejdsmetoder. Arbejdsmetoderne ligger til grund for de journalark, vi benytter til eksperimentel undervisning. Oftest er det meget forskellige metoder, der anvendes inde og ude. I laboratoriet kan man arbejde med kontrollerede eksperimenter, hvilket vi vender tilbage til. Disse giver ofte ret entydige resultater, men de er som regel revet ud af den sammenhæng de skal beskrive. Studerer man parringsadfærd hos musvitter i et bur i laboratoriet, kan man få nogle fine observationer uden forstyrrende elementer, men der er ingen garanti for, at adfærden er den samme i naturen. Omvendt er det i naturen, hvor man kan opstille eksperimenter til undersøgelse af parringsadfærden, men ikke kan være sikker på, at det kun er hunnens tilstedeværelse hannen - 2 -

3 reagerer på. Måske spiller solen, temperaturen, vinden eller andre fugle også ind. Uanset hvad man gør, indsamles der data, som skal bearbejdes og rapporteres i en form, så andre kan læse og forstå, hvad der er foregået, samt eftergøre eksperimentet. At eksperimentet skal kunne eftergøres, og der skal kunne nås de samme konklusioner, kræver at forskeren er objektiv i sit arbejde. Før renæssancen Vi mennesker har lavet boliger, jagtvåben og redskaber i årtusinder. I starten var der tale om primitive udgaver, senere blev de mere avancerede. Inden for de enkelte tidsperioder kan man dog observere, at de altid har været hensigtsmæssigt fremstillet, og at det hensigtsmæssige er opnået ved, at man har forsøgt sig frem. Har en mand i jægerstenalderen fremstille en pilespids, der var bedre end den man kendte i forvejen, har han valgt at lave flere, og naboerne har efterabet hans forbedrede spids (det kaldes kulturarv). Med kendskab til jagtdyrenes adfærd og anatomi, har man haft specielle pilespidser og andre våben til de forskellige dyrearter. Der fandtes fx også stumpe pile, som blot skulle slå byttet ud, for ikke at ødelægge pels eller fjerdragt. Sådan er udviklingen af jagtvåben foregået, dog ofte blandet med religiøse/cerimonelle behov. I stenalderen flyttede befolkningsgrupper rundt i landskabet, idet de fulgte jagtdyrenes veje. I perioder af året levede de ved havet af fisk, fugle og havpattedyr, på andre tidspunkter jagede de hjorte o.l. For at holde styr på, hvornår det var tiden at bryde op, observerede man årstidernes skiften. Allerede lang tid før man opfandt skrifttegnene, har stenaldermennesker indridset figurer eller mønstre i sten og træ. Tegn man i dag tolker som en markering af solhøjden på forskellige årstider. Man tænker sig en slags kalender, som har sagt dem, hvornår, det var tiden at bryde op og følge visse jagtdyr på deres trækrute eller slå sig ned ved en flod for at fiske laks o.l. Der findes selvfølgelig også faste installationer som Stonehenge i Sydengland. Stenenes placering i cirklen kan tolkes som en kalender, der afspejler (en model af) årstidernes gang, og den har sikkert været brugt til at fastlægge tidspunktet for religiøse højtideligheder o.l. Ud over solen har man også orienteret sig i forhold til stjernerne. Figur 2. Stonehenge i Sydengland 1. Brugen af naturen har også vakt interessen for at forstå naturen, og man har tidligt udviklet forestillinger om, hvorfra vi er kommet; tænk blot på første Mosebog i det gamle testamente. I og med at mennesket var bruger af naturen, har man også forsøgt at forklare observerede sammenhænge i verden omkring dem. Det er ofte sket på et rent filosofisk grundlag, og uden brug af nøjere undersøgelser af det observerede. Den græske filosof Empedokles ( f.kr.) opstillede en grundstofteori (elementteori) som 1 Kilde: BR - 2 -

4 postulerede, at der findes fire elementer - jord, vand, ild og luft. Ud fra disse 4 elementer kan alt andet dannes. Det er selvfølgelig ren filosofi, men teorien holdt sig næsten frem til Er man forelsket, opdager kæresten hurtigt at hjertet slår hurtigere end normalt, når hun ligger med øret mod hans bryst. Hvad er da mere naturligt end at kalde hjertet for et kærlighedsorgan? Denne betragtning holdt lige til den engelske læge W. Harvey i 1628 opdagede, at blodet cirkulerer i blodkarrene og hjertet er pumpen, der sikrer denne cirkulation. Den gamle overbevisning om, at hjertet er et kærlighedsorgan, har dog ikke været helt let at slå af pinden, hvilket et utal af kærlighedssange vidner om (hjerte rimer stadig på smerte). Mange opdagelser og forbedringer af redskaber er gjort ved tilfældigheder. De har virket, uden man har haft den videnskabelige indsigt i hvorfor. Fremstilling af jern er en ret kompliceret proces, som ikke er opfundet på én gang, men forbedringer er sket over lang tid, og den kemiske forståelse af hvad der sker, er mindre end 200 år gammel. (mosemalm) som især fandtes i Vest- og Sønderjylland 2. I renæssancen I renæssancen ( tallet) sker der en ændring i folks måde at se på naturen på. Nu skulle naturen gøres til genstand for udforskning. Man skulle arbejde systematisk og eksperimenter skulle kunne eftergøres af andre. Som noget nyt så man en masse eksperimenter blive gjort, uden at de havde direkte sammenhæng med noget, der kunne nyttiggøres her og nu. Mange apparater blev opfundet i denne periode fx kikkerten, mikroskopet, barometeret og termometeret. Alt sammen apparater vi finder det ganske naturligt at anvende i dag; men hele tankegangen om at gøre eksperimenter var ny dengang. Pudsigt nok var vægten for længst opfundet, men som systematisk værktøj i kemien blev den først obligatorisk i slutningen af tallet. Figur 4. Vægt som den i princippet har set ud i århundreder. På den ene skål anbragtes det, man ønskede at veje, og på den anden anbragtes lodder med kendt masse. Den her viste vægt anvendtes til bestemmelse af gulds lødighed. 3. Det man således gjorde op med var middelalderens naturfilosofi, som ikke var eksperimentelt Figur 3. Jernfremstilling som det foregik i jernalderen. Råstoffet var myremalm 2 Kilde: J. Jensen 3 Kilde: Ranke-Madsen - 3 -

5 begrundet. Noget af det første der blev rokket ved var jordens placering som centrum i solsystemet. Desuden blev der fundet flere nye planeter, hvilket krævede brug af kikkerter. Man opdagede cellen. Det kunne ikke ske uden et mikroskop o.s.v. I starten var der kun få videnskabsmænd, som arbejdede efter de nye retningslinier, men da de havde succes med deres eksperimenter og undersøgelser, blev den eksperimentelle metode snart omdrejningspunkt for al naturvidenskabelig forskning. Selv om eksperimentet nu stod i centrum for forskningen, var den ikke uafhængig på samme måde, som man tilstræber i dag. Man mente stadig, at alting var guds skaberværk, og når gud lod os løfte en flig af hans værk, var det kun for, at vi kunne udnytte naturen til menneskets bedste. Den tyske alkymist, senere kemiker Johan Kunckel ( ) 4 udtrykker det således: Næst efter den hellige skrift er det kemien, der viser os mennesker vej til at lære at kende skaberen af hans værk og af skabningerne, til at se hans almagt og visdom, og til i dybeste ydmyghed, at takke ham tilbørligt for disse hans velgerninger 5 Figur 5. Johan Kunckel ( ) adlet i Sverige født i Holsten. 4 Ranke-Madsen 5 Illustreret Familiejournal At naturvidenskabelige fænomener skal kunne forklares uden inddragelse af en skabende kraft, er en forudsætning, som er kommet til i nyere tid. Bemærk at der intet siges om, at der ikke er en skabende kraft. Man må blot ikke bruge den som en forudsætning for formulering eller opretholdelse af videnskabelige teorier. I dag ser vi mennesket som en del af naturen, dog med den særstatus at vi, som den eneste art, kan gribe voldsomt ind i naturen, hvilket giver os forpligtelser i form af at være naturforvaltere. Den verserende klimadebat bekræfter dette på godt og ondt. Videnskabsteori Naturvidenskabelig videnskabsteori er kun en af flere videnskabsteorier. Langt det meste forskning inden for naturvidenskab bygger på den videnskabelige retning som kaldes den hypotetisk-deduktive retning, også kaldet empirisk positivisme. Inden for denne retning søger man systematik og lovmæssigheder. Helt væsentligt er det, at forskeren (iagttageren) står uden for det system, hun iagttager og observerer (måler, vejer mm) og kommer frem til konklusioner, som principielt er uafhængige af iagttageren selv. Når der står principielt uafhængig, skyldes det, at der er talrige eksempler på, at forskere har drejet resultater, udeladt resultater mm, for at nå frem til et i forvejen ønsket resultat. Det er selvfølgelig ikke hæderlig forskning. Generelt kan man sige, at fremgangsmåden inden for den hypotetisk deduktive metode er opstilling af en arbejdshypotese, hvorover der gøres eksperimenter og drages konklusioner

6 Hvorledes dette foregår gennemgås i kapitlet: Eksperimentet. En anden sjældnere anvendt naturvidenskabelig metode er Den induktive metode. Den bygger blot på at man i naturen observerer det samme fænomen forløbe på sammen måde mange gange, hvorefter man opbygger en teori om forløbet, som man så kan handle på, selvom man ikke kan gøre egentlige eksperimenter. Når man fx tager til Tønder i bestemte uger forår eller efterår for at se stor sol (stære i formationsflyvning), skyldes forudsigelsen af stærenes tilstedeværelse en teori opstillet efter denne metode. Den er som det fornemmes vanskelig efterforske eksperimentelt. Se også side 15. En tredje sjældent brugt metode er Falsifikationsmetoden. Den bygger på en teori fremsat ved et dristisk gæt, hvorefter man opstiller eksperimenter som skal forkaste teorien. Holder teorien til alle disse angreb, regnes den for sikker. I kemi findes en teori Debye-Hückels grænselov fra 1923 om ioners styrke i vandige opløsninger afhængig af deres ladning og koncentration. Denne grænselov er opstillet som en matematisk model uden noget eksperimentelt grundlag eller tidligere observationer, og senere eksperimenter har ikke været i stand til at forkaste den. En anden mere samfundsvidenskabelig metode er den Fænomenologiske retning også kaldet den Hermeneutiske erkendelse 6. Ifølge denne prøver forskeren mere at forstå fænomenerne indefra. Forskeren er ikke længere en neutral iagttager, men er bevidst om at være en del af den virkelighed, der studeres. Forskningens resultater er derfor dels baseret på data/facts og forskerens egen fortolkning. Hvis en samfundsforsker laver interview med en politisk person, ligger der data til grund for personens holdning til et politisk emne, ligesom forskeren selv kan have en holdning til samme emne. Derfor kan forskeren under disse betingelser ikke være ganske uafhængig under tolkningen af indsamlede data. Indenfor humaniora benytter man sig også af den Hermeneutiske erkendelse, her blot den hermeneutiske cirkel eller spiral, hvor man ved logisk argumentation og lytning prøver at arbejde sig frem til en erkendelse. Kun sjældent vil man i naturvidenskab støde på forskning efter hermeneutisk metode, og hvis det sker, vil det sandsynligvis være i et grænseområde mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab. Naturgenopretningsprogrammer kunne være eksempler på dette, eller grænsefladen mellem etologi (adfærdsforskning) og psykologi. En antik græsk naturfilosof Aristoteles ( f. kr.) havde gjort den observation, at hvis man hælder vand på aske, bliver askens volumen meget mindre, ja den falder nærmest sammen, mens man hælder vand på. Han opstillede herefter en hypotese som sagde, at hvis man tager to lige store kar, fylder det ene med aske, og herefter fylder begge kar med vand, vil der kunne fyldes nøjagtig lige meget vand i begge kar 7. Der opstod herefter en diskussion om hypotesens holdbarhed med andre naturfilosoffer. Der blev argumenteret for og i mod hypotesen. Den bedst argumenterende stod sluttelig med sejrens palmer og hypotesen holdt. Her er humanistisk hermeneutisk erkendelse anvendt 6 Larsen, side 10 ff. 7 Illustreret Familiejournal - 5 -

7 på et naturvidenskabeligt fænomen. I dag ville man have opstillet et eksperiment for at afprøve hypotesens holdbarhed. Lad os tage et eksempel, som helt tydeligt tager udgangspunkt i den hypotetisk deduktive metode. Dejens hæveevne er åbenbart afhængig af temperaturen dette kaldes en observation. Der ligger altid en observation til grund for et eksperiment. For at præcisere hvad man herefter ønsker at undersøge, må man opstille en hypotese (evt. arbejdshypotese). En hypotese prøver at forudsige udfaldet af eksperimentet. Sker dette, er hypotesen godkendt. Sker det ikke, forkastes den, og man må opstille en ny. Ofte vil erfaringer fra tidligere, eller informationer hentet i faglitteraturen ligge til grund for en opstillet hypotese. Man kan sige, at hypoteser skal skabe orden i de erfaringer man har gjort. Overvej om erfaringer omvendt altid skaber orden i hypoteserne? Figur 6. Aristoteles 8 Vores hypotese kunne være: Gærens aktivitet stiger med stigende temperatur. Læg mærke til, at hypotesen kun siger noget om temperaturen, intet om sukker- eller gærmængden eller øvrige eksperimentelle betingelser, herunder apparatur. Dette er helt centralt. Ved naturvidenskabelige eksperimenter ændrer man kun én parameter ad gangen. Eksperimentet Helt centralt i naturvidenskaben finder vi eksperimentet. Eksperimentet er som skabt til den hypotetisk-induktive metode, idet der opstilles en hypotese, som efterprøves eksperimentelt og forskeren er ikke en del af systemet, og observerer således det hele ude fra. Vi ser på et eksempel. Når man bager et brød, sættes det til hævning et lunt sted. Der findes dog også opskrifter på boller, som skal hæve i køleskabet natten over. 8 Kilde: Wikipedia, det stammer fra Louvre Herefter opbygges et eksperiment, hvor alle opstillinger er ens, blot undersøges gæringen ved forskellige temperaturer. En beskrivelse af eksperimentet kunne være: Klassen danner 5 hold. Hvert hold undersøger gærcellernes gasudvikling ved en bestemt temperatur. Der arbejdes ved 20, 30, 40, 50 og 60 Hvert hold gør følgende. 1. Opvarm v.h.a. elektrisk kedel eller vandhane 1,5 liter vand til den temperatur, holdet skal arbejde ved, og hæld vandet over i et kar. Temperaturen må løbende justeres med varmt eller koldt vand. 2. Afvej 20 gram gær og 20 gram sukker i en 500 ml konisk kolbe. 3. Tilsæt til kolben 150 ml vand fra vandbadet og rør godt rundt til alt er opløst/opslæmmet. 4. Luk kolben med gærrør og prop, som vist på figuren, og anbring kolben i jeres vandbad. Juster temperaturen i - 6 -

8 badet under eksperimentet. 5. Hvert 5. minut bestemmes gasudviklingen, idet I fra minut 5 tæller antallet af "blob" i nøjagtig 1 minut. Resultatet indføres i skemaet (se skema over data). 6. Efter 10 minutter tælles atter antal "blob" i 1 minut og således fortsættes efter skemaet i 30 minutter. Tabel 2. Gennemsnitlige antal blob pr minut ved forskellige temperaturer. Temp Blob Det er straks meget bedre, nu er det mere overskueligt. Man kan evt. tegne en graf over resultaterne, se figur 7. Du bemærker at kun temperaturen varierer i de 5 opstillinger ellers er alt ens. Når eksperimentet er udført, skal opnåede data behandles og resultatet diskuteres. Det er velkendt, at eksperimentets usikkerheder og fejlkilder tages op til overvejelse, men lige så vigtigt er det, at få diskuteret de opnåede resultater. Stemmer de overens med hypotesen eller kendt viden? Gør de det, er det jo fint. Et resultat af en klasses eksperimenter ser således ud. Tabel 1. Resultatet at en klasses gæringseksperimenter Temp. 5 min Antal blob pr minut til forskellige tider. 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min Det ser ikke just overskueligt ud, og klassen vælger derfor at beregne gennemsnit af blob/minut ved de enkelte temperaturer. Gør man det får man følgende resultat: I dette tilfælde finder man, at gærens aktivitet er meget lav ved 60, så vi kan altså ikke bekræfte hypotesen, men vi kan opstille en ny: Gærcellers aktivitet stiger med stigende temperatur indtil ca. 40, hvorefter den atter falder. Den passer med de opnåede data, men kan vi nu være sikre på, at gæren er mest aktiv ved 40? Nej, kun at optimum ligger et sted mellem 30 og 50. Hvad med temperaturer under 20? Der bliver her stillet nye spørgsmål, som kan undersøges, hvorved hypotesen kan forfines. Dette er i princippet drivkraften i al forskning. Får man svaret på et spørgsmål, stilles der samtidig en række nye! Man skal være villig til at eftergøre andres eksperimenter, ligesom det er i opfinderens interesse, at andre efterprøver en opstillet hypotese/teori. Derved sikres det, at man kan stole på opnåede resultater, og derved skabe mulighed for yderligere fremskridt. I gæringseksperimentet indgik ikke blot én klasse men tre, og holdenes resultater ses i tabel

9 Tabel 3. Resultater at 3 klassers gæringseksperimenter. Temp. 5 min Antal blob pr minut til forskellige tider. 10 min min min min min Alle tre klasser fik disse data til bearbejdning, og alle valgte igen at beregne gennemsnit. Tabel 4 Temp Blob Figur 7. Resultat af gæringseksperimenter. Gennemsnitsværdier. Konklusionen må blive den samme som før, men med lidt større sikkerhed, på trods af, at værdier på samme målinger udviser stor variation. Eleverne var enige om, at der burde laves supplerende eksperimenter. Naturvidenskab er, og skal altid være, en åben aktivitet, og det sikres ved at afrapporterede eksperimenter altid skrives på en fyldestgørende og entydig måde, så andre ikke lades i tvivl om, hvilken hypotese, der er efterprøvet, hvad man har gjort og hvilke resultater, der er opnået. En rapport skal desuden indeholde en diskussion af resultaterne, gerne sammenholdt med kendt viden, samt en konklusion, som bekræfter eller afkræfter den opstillede hypotese. En hypotese vil ind imellem kun kunne delvis bekræftes, og dermed danne oplæg for en revideret hypotese, som så kan efterprøves. Tabel 5. Grundprincip i eksperimentel metode Naturvidenskabelig me- Eksempel tode Observation Mor stiller franskbrød til hævning et lunt sted. Formulering af Vi vil undersøge om gærs aktivitet stiger med stigende problemstilling temperatur, og om det kan være forklaringen på mors handling. Opstilling af Gærs aktivitet stiger med sti- hypotese Eksperimentel afprøvning Diskussion gende temperatur 5 ens koniske kolber med gærrør påfyldes ens mængder gær, sukker og vand og stilles ved 20, 30, og 60. Antallet af bobler i gærrøret aflæses i et minut, med 5 minutters mellemrum i ½ time. Vi står med et stort antal målinger, som først må bearbejdes (der abstraheres) og vi beregner de gennemsnitlige gasudviklinger ved de forskellige temperaturer. De tegnes i et koordinatsystem som sammenhæng mellem antal blob og temperaturen

10 Konklusion Kan hypotesen bekræftes? Abstraktioner Figuren giver anledning til diskussion. Kan man fx blot forbinde punkterne med streger? Var det OK at benytte gennemsnits værdier? Burde vi have lavet parallelle eksperimenter? Vi kan ikke bekræfte hypotesen, men vi kan tage udgangspunkt i den stillede hypotese og justere denne. I eksperimentet herover med gærcellers aktivitet observeres gasudviklingen i en gærende sukkerblanding i ca. 30 minutter, og gasudviklingen måles hvert 5. minut. De hold som har undersøgt gæringsforløbet ved 20, observerer lav gasudvikling i starten, hvorefter den stiger, indtil eksperimentet afbrydes. Ved 50 og 60 har holdene gjort andre observationer. Her starter gasudviklingen med høj aktivitet, hvorefter aktiviteten aftager. For at opnå enkle og overskuelige resultater, må man ofte se bort fra abstrahere fra sådanne variationer, hvilket klasserne også gjorde i eksemplet med gæring. Et skridt videre kunne være at beregne standardafvigelsen på eksperimentelle data. Ved standardafvigelsen kan man fx angive området, indenfor hvilket 66 % af alle måledata ligger. Gør vi det med gæringseksperimentet fås følgende resultat. Figur 8. Gæringseksperimentet. Gennemsnitsdata med spredning (standardvariation). Sådanne abstraktioner foretages med risiko for at en bekræftet hypotese/teori ved nærmere eftersyn kan vise sig at være misvisende. Man abstraherer også fra, at alle tre målesæt ikke er tilnærmelsesvis identiske. Den kvikke elev vil erkende, at vi har et problem med de langsomme og hurtigt startende kulturer, og vil derfor foreslå en ændring af eksperimentet, se opgave 3. Det er meget vigtigt at forholde sig til sådanne abstraktioner i diskussionen af eksperimentet. Kvalitativt eller kvantitativt eksperiment Var det nu et kvalitativt eller et kvantitativt eksperiment, vi her udførte? Det var kvantitativt, da vi talte bobler i et vist tidsrum. Boblernes volumen kunne vi have bestemt, og vi kunne derfor have bestemt gasudviklingen i enheden ml/min. Hvad vi ikke ved er, hvad den udviklede gas består af. Leder vi gassen ned gennem en opløsning af Ca(OH) 2, vil vi observere, at gassen bliver opfanget i væsken, og der opstår et hvidt bundfald. Dette bundfald er calciumcarbonat (kalk) og er tegn på, at gassen består af carbondioxid CO 2. Reaktionsskemaet ser således ud: - 9 -

11 Ca 2+ (aq) + 2OH - (aq) +CO 2 (g) CaCO 3 (s) + H 2 O(l) Vi har her påvist en kvalitet ved gassen, nemlig at den består af CO 2. Når vi påviser eksistensen af et eller andet, er der tale om et kvalitativt eksperiment. Når vi bestemmer mængden eller koncentrationen af stoffet, er eksperimentet kvantitativt. I dette eksperiment kunne vi også have vist, at den tilsatte sukkermængde gradvist forsvandt, og at der blev dannet mere og mere ethanol (sprit) efter følgende reaktionsskema: C 6 H 12 O 6 (aq) 2CO 2 (g) + 2CH 3 -CH 2 OH(aq) Vi ville også kunne påvise, at det er nøjagtig den samme reaktion, der finder sted i alle kolberne, blot med forskellig hastighed. Videnskab og ansvar Vi skal nu se på begrebet Naturvidenskab og ansvar. Det er kendt, at nogle forskere i deres arbejde med en hypotese har smidt resultater væk, som ikke passer med det forventede eller evt. det ønskede. I nogle tilfælde med god grund, man kan have opdaget en fejl ved et måleapparat o.l., men nogle gange står man simpelthen med et forkert resultat, som der ikke er nogen umiddelbar forklaring på. Smider man det væk, fordi det ikke støtter ens hypotese, eller er man nød til at se nærmere på hypotesen? Man skal ikke være blind for at forskere kan have svært ved at forkaste en god hypotese er det ansvarlighed? I gæringseksperimentet er det let at se, at efter ca. 20 minutter er gæringsaktiviteten stort set væk i eksperimentet ved 60. Skal man så blot kassere de første resultater efter 5 minutter, for at få resultaterne til at passe med, at aktiviteten efterhånden udslukkes ved denne temperatur? Den slags spørgsmål løber forskeren ind i igen og igen, og de endelige konklusioner afhænger af de valg, der tages. Etiske forhold vedrører selvfølgelig også naturvidenskab og de mennesker, som er involveret i denne videnskab. Derfor eksisterer der internt en forsknings-etik, som går på, hvorledes en aktuel forskning påvirker individ og samfund. Etikken omkring naturvidenskabelig forskning er derfor nært knyttet til opførsel og værdier. Især biomedicinsk forskning har stor etisk berøring. Afprøvning af ny medicin kræver ofte benyttelse af forsøgsdyr som mus, rotter, hunde og grise. Hvilke lidelser er man villig til at påføre disse dyr under afprøvning af ny medicin? I sidste ende skal medicinen selvfølgelig også afprøves på mennesker, inden den frigives til generel brug. I den forbindelse må der gøres overvejelser om, hvor mange testforsøg, der skal udføres, og hvor mange personer, det skal involvere. Det kan jo være, at dyreforsøgene har overset nogle bivirkninger? I det tilfælde er det selvfølgelig vigtigt at forsøgspersonernes antal er så lille som muligt. På den anden side skal forsøgsmaterialet være så omfattende, at man med stor sikkerhed kan sige, at medicinen virker bedre end andre kendte, eller har færre bivirkninger. Der har de seneste tider (2008) været forlydender om, at ny medicin, som i udsalg bliver så dyr, at den i mange år fremover vil være forbeholdt folk i den vestlige kulturkreds, i vid udstrækning bliver testet på frivillige forsøgspersoner i den tredje verden. Disse personer får medicinen gratis under testprogrammet, men kan ikke se frem til at have råd til behandlingen efter testperioden. Hvordan ser det ud med den

12 vestlige verdens ansvarlighed i sådanne tilfælde? Personer med en bestemt sygdom/lidelse kan opleve at få det væsentlig bedre under testen, men de kan ikke fortsætte behandlingen efterfølgende, på grund af fattigdom. Det kan vel heller ikke udelukkes, at behandlingen kan vise sig, at have meget uheldige bivirkninger? Ofte vil forsøgspersonerne have underskrevet et dokument, hvor de fraskriver sig retten til, efterfølgende at kræve erstatning for svie og smerte. Hvem har det etiske ansvar i dette tilfælde? Kemikeren/bioteknologen der udviklede stoffet? Biologen/lægen der testede på dyrene og som kan have overset signaler? Lægerne der står for testprogrammet, og som af medicinalfirmaet har fået et vist beløb til rådighed til testen på mennesker, og derfor (måske) allierer sig med kolleger i et Uland? Medicinalfirmaets ledelse som ønsker at få markedsført medicinen hurtigst muligt, med så god dokumentation som muligt, og selvfølgelig med lavest mulig omkostning? Problemet med videnskabelig ansvarlighed er ikke nyt, og i 1942 sammenfattede Robert Merton de videnskabsetiske normer, som fungerer som påbud til forskerne om at holde sig på den videnskabelige dyds smalle vej. Normerne kaldes samlet de institutionelle imperativer, og der er fire af slagsen: 1. Universalisme. Der stilles krav om at fremsatte videnskabelige påstande skal være upersonlige, uden påvirkning af kulturen/kulturkredsen, og de skal være transnationale. En påstand om at alkohol (ethanol) har formlen CH 3 -CH 2 -OH, og indtaget i større mængder giver en rus og efterfølgende tømmermænd, skal have samme værdi alle steder. 2. Kommunalisme (eller kommunisme). Ejendomsretten til videnskabelige resultater kan ikke monopoliseres af enkelte forskere, institutioner eller nationer. Man skal åbent fremlægge sine data og kilder, samt åbne en debat af disse. Offentlig forskning overholder som hovedregel denne norm, idet alle væsentlige (og ofte uvæsentlige) landvindinger publiceres. Men i forbindelse med HUGO (det humane genomprojekt), hvor offentlige og private institutioner samarbejder om at kortlægge menneskets genom, har nogle medicinalfirmaer patenteret hele gener (altid et sygdomsgen). Dette kan medføre, at firmaet bliver i stand til at sætte sig på udviklingen og salg af bioteknologisk udviklet medicin mod denne sygdom, eller at det kan forhindre andre i at udvikle medicin mod sygdommen. 3. Uegennytte. Forskeren indgår i et forskningsprojekt uegennyttigt og med ydmyghed, uden at profitere af andres arbejde eller for egen vindings skyld. Det klæ'r mange professorer, at de sætter deres eget navn sidst i en ph.d. afhandling, hvor det vitterlig er den ph.d. studerende, der har trukket det store læs. 4. Organiseret skepticisme Forskeren bør være sin egen stærkeste kritiker, og forskersamfundet bør gøre, hvad der står i dets magt for kritisk at afprøve fremsatte påstande. Samtidig må man være åben overfor, at der kan sættes spørgsmålstegn ved selv den etablerede videns mest grundlæggende teorier. Det sker ikke tit, men indenfor kemien er det bla. sket da man omkring forkastede den daværende gældende forbrændingsteori, den såkaldte flogiston teori, med den nu gældende forbrændingsteori, se senere. I biologien skete det samme da Darwin fremsatte sin evolutionsteori som forklarer, at der foregår en evolution, og at verden ikke er

13 statisk, som man ellers havde ment, samt at evolutionsteorien ikke nødvendigvis har gud som mellemmand 9. I vore dage er erhvervslivet i stigende grad ved at komme ind over den offentlige forskning i form af sponsorstøttet forskning, ofte i form af bestilt forskning fra sponsoren. Undersøg det og det, bliver der bedt om. Desværre viser det sig af og til, at forskerne kun får lov til at offentliggøre deres resultater, hvis konklusionen passer sponsoren er det ansvarlig forskning? I en del tilfælde ville der ikke være løn at udbetale til forskeren, hvis der ikke forelå den slags sponsorater er det fri forskning? Historier som disse høres af og til, hvor medicinalfirmaer ønsker medicinske produkter testet på universitetshospitaler. Det vil selvfølgelig være ret uheldigt, hvis forskerne har opdaget alvorlige bivirkninger ved produktet, som de ikke får lov at offentliggøre. Burde staten afsætte flere forskningsmidler til sikring af uafhængig- og grundforskning? Det er et politisk spørgsmål. Ofte prioriteres anvendt forskning højt, da det kan give arbejdspladser i nærmeste fremtid. Omvendt er der lange udsigter for anvendeligheden af grundforskningsresultater, men de er grundlaget for, at der kan komme gang i anvendt forskning. Der bruges i disse år store ressourcer på forskning i nano, men nano bygger på tidligere grundforskning i fagene biologi, kemi og fysik. Etiske forbehold gør ofte, at forhold som kan undersøges ved forsøg efter almindelig naturvidenskabelig metode ikke er realistisk, når det gælder mennesker. Nye medicinske præparater er som regel længe under vejs, fra deres mulige effekt er opdaget, til de frigives i behandlings øjemed. Et præparat som i sidste ende skal rettes mod mennesket afprøves først på dyr. Først sent i udviklingsforløbet inddrages mennesker i testforløbet. Om stoffet virker, afprøves ofte i en undersøgelse, hvor man sammenligner en patientgruppe med en kontrolgruppe. Skal undersøgelsen udføres efter naturvidenskabelig metode, skal kontrolgruppen faktisk udvælges tilfældigt blandt selv samme patientgruppe. En del af gruppen får det nye præparat, mens de, der er udvalgt som kontrolgruppe, får placebo, d.v.s. et stof som man ved ingen virkning har, eller et stof, som det nye skal være bedre end. Hvis det drejer sig om en alvorlig lidelse som fx kræft, og forskeren (lægen) har en begrundet tro på, at præparatet virkelig virker, og vil give patienten gode overlevelsesmuligheder, må vedkommende læge have meget vanskeligt ved at sortere kræftpatienterne i en test og en kontrolgruppe, når man nu formoder at den ene gruppe vil have forbedrede overlevelsesmuligheder. Hvad nu hvis svigermor er blandt deltagerne? Helt slemt må det være, hvis et bestemt præparat skal bruges på raske mennesker. I 1996 blev der foretaget et godt og gedigent naturvidenskabeligt eksperiment, som skulle vise, om det mandlige kønshormon testosteron havde muskelopbyggende effekt. 43 erfarne vægtløftere blev tilfældigt fordelt i fire grupper, hvoraf de to fik indsprøjtning med testosteron, de to andre fik placebo. Fra hver af de to grupper skulle en gruppe styrketræne. Forsøget viste kort fortalt, at træning styrker muskulaturen, men at gruppen der fik testosteron havde den største muskeltilvækst Krag side Falkenberg i Biologiske temaer #!

14 Et videnskabeligt pletfrit eksperiment, men er det rimeligt at udsætte mennesker for en højere testosterondosis end kroppen selv kan producere? Normalt er testosteronproduktionen tilpasset køn og funktion, ved en nøje balanceret feedbackmekanisme i kroppen. Det kan være medicinsk fuldt forsvarligt at søge at rette op på en ubalance i en syg krop, men er det i orden at forstyrre balancen i en rask krop? Hvem har ansvaret, hvis noget går galt? Personen der meldte sig frivilligt til eksperimentet, lægen der doserer midlet, kemikeren der syntetiserer testosteron? Spørgsmålet er højaktuelt i dopingdebatten. Under 2. verdenskrig, hvor etikken i visse lande var anderledes end i dag, gennemførte tyske forskere undersøgelser med bla. overlevelsesdragter til deres piloter, som skulle flyve over vand i kolde områder. Koncentrationslejrfanger blev iklædt forskellige modeller af overlevelsesdragter og smidt i iskoldt vand, hvor de forblev til de døde. Resultaterne fra sådanne tests blev brugt til gavn for de tyske flyvere. Efter krigen skelede sejrherrerne meget interesseret til tyskernes overlevelsesdragter! Hypotesen bliver teori Tilbage til gæringseksperimentet. Nu står de tre klasser med resultatet af deres eksperiment, og de har regnet middelværdier (og evt. spredning) på deres værdier. De har udformet en ny hypotese, men kan vi være helt sikre på, at den sande hypotese er nået? Nej, derfor er det også vigtigt, at resultaterne bliver publiceret, så de kan efterprøves mange steder uafhængigt af hinanden. Kan uafhængige forskere rundt om i verden gentage eksperimentet og gentagne gange bekræfte resultatet ophæves hypotesen til teori. En teori er altså et forklaringsforsøg på forhold i virkeligheden. I ovennævnte tilfælde har man en teori om gærcellers (egentlig enzymerne i cellen) forhold til omgivelsestemperaturen. Teorier skal kunne stå for kraftige angreb. Kan de det, kan de i særlige tilfælde ophæves til naturlove, men det kræver anerkendelse af alle. Tyngdeloven er et godt eksempel på dette, idet ingen er i tvivl om at tyngdekraften stedse haler i os. Evolutionsteorien derimod accepteres ikke af alle, og er derfor ikke ophøjet til naturlov Det på trods af, at den understøttes af et hav af undersøgelser. Paradigme/Paradigmeskift Teorier/love er altså hypoteser, som har holdt for mange eksperimentelle undersøgelser, og er derfor ganske vanskelige at omstyrte. Sker det, at en teori/lov må forkastes, og der må tolkes helt fra bunden, er der tale om et såkaldt paradigmeskift. Paradigme kommer fra de græsk ord para = "hos" + deiknynai = "vise", og skal i sammenhæng nærmest forstås som forbillede eller mønster. I dag dækker ordet over overordnede sammenhænge, altså en slags overordnede teorier. Der er flere eksempler på, at sådanne overordnede sammenhænge eller teorier, altså paradigmer, ikke har holdt i det lange løb. Da evolutionsteorien trængte sig på som forklaring på livets opståen og variation på jorden, var det på bekostning af bibelens skabelseshistorie. Frem til ca var den fremherskende forbrændingsteori den såkaldte flogistonteori, og

15 det kostede den franske kemiker Lavoiersiers et stort og overbevisende arbejde at få Flogistonteorien aflivet. Den gik i korthed ud på, at der ved forbrænding afgives stoffet flogiston, og der efterlades kun aske. Nu ved vi, at ved forbrænding forbruges noget af luftens ilt ved processen, men ilten i atmosfærisk luft skulle jo også først lige erkendes, hvilket først skete omkring Figur 9. Når træ brænder ligger kun asken tilbage, og den vejer meget mindre end træstykket, ergo må flogiston forlade træet, når det brænder! Selv i dag - al tidligere forskning til trods - kan ingen teori vide sig helt sikker. Fx er den herskende raceteori ved at stå for fald. Menneskearten (Homo sapiens) har været opdelt i racer, som primært har været begrundet i mere eller mindre synlige karaktertræk og sproglige sammenhænge. Genetiske undersøgelser har i de senere år peget på, at den genetiske variation inden for den enkelte etniske gruppe udgør % af den samlede genetiske variation blandt alle mennesker, mens variationen mellem racerne, eller de etniske grupper, som man efterhånden ynder at sige, kun udgør 5-15 %. Altså er variationen inden for den enkelte befolkningsgruppe langt større end mellem befolkningsgrupperne. Som en konsekvens heraf er det vanskeligt at opretholde den gældende racedefinition Peter K.A. Jensen kap. 5 Instrumenter Et paradigmeskift følger som regel efter opdagelsen eller opfindelsen af stadig finere og mere nøjagtige måleinstrumenter. Forståelsen af universet tog fart med opfindelsen af stjernekikkerten. Celleteorien krævede opfindelsen af mikroskopet, hvilket skete i 1600-årene, men så gik det også ret stærkt herefter. Også instrumenter til måling af mere usynlige størrelser er dukket op - fx ph i vand, magnetisme, varmestråling, energiindhold i fødevarer, massespektrometret til måling af nøjagtige molarmasser og kæmpemæssige acceleratorer til undersøgelse af atomkernernes indhold af elementarpartikler. Føj selv til listen. Figur 10. Moderne massespektrometer (GC-MS) til analyse af bla. enkeltkomponenter i stofblandinger (fx EPO i blod). De bedste massespektrometre kan påvise stoffers tilstedeværelse helt ned i masser på g. Fysikkerne havde siden 1930-erne beskrevet, hvorledes atomerne er placeret i en metaloverflade, også med deres indbyrdes afstande. Alt sammen udfra målinger, der var gjort, uden at man kunne se atomerne i metaloverfladen. I starten af 80 erne blev scanning tunneling mikroskopet opfundet, og ved hjælp af det, var man i stand til at se atomerne i metalpladens overflade. De databehandlede billeder af metaloverfladen viste, at atomerne ligger nøjagtig

16 som fysikkerne havde forudsat ved hjælp af mere indirekte eksperimenter. Naturvidenskabelig erkendelse stiger med stadigt finere måleinstrumenter. Eksperimenter eller forsøg? I det foregående har vi kaldt gæringsforsøget et eksperiment. Skal vi være helt præcise, så skal man i eksperimenter arbejde med et originalt problem, hvorover man har opstillet en hypotese. Der er ikke noget i vejen for, at man kan gøre det i gymnasiet, men det vil hyppigst foregå, når man i et projekt har lavet en problemformulering, og inden for denne opstillet en hypotese, som skal eksperimentelt afprøves. Der kan da være tale om ganske originalt arbejde, og det ligner forskernes arbejde. I de fleste tilfælde udfører gymnasieelever blot forsøg. Disse er defineret som øvelser, der skal eftervise kendte hypoteser/teorier, altså øvelser læreren af pædagogiske årsager ønsker eleverne skal udføre. Der er intet originalt i dem, da alt ved dem er velkendt, men de skal anvendes til at træne eleven i naturvidenskabelig tankegang. Eksperimenter, observationer eller undersøgelser Kontrollerede eksperimenter eller forsøg er velegnede i laboratoriet, hvor kravet om at have styr på alle parametre, og kun variere én parameter er normalt let at honorere. Til gengæld er man ofte langt fra noget naturligt, når man eksperimenterer i laboratoriet. I felten er man omvendt tættere på naturen, og en del eksperimenter kan lade sig gøre uden for laboratoriet. Man kan undersøge om fårs afgræsning af heden kan hindre heden i at gro til i træer. Man hegner to stykker hede ind, lader får græsse på det ene, mens det andet ikke røres. Forskeren kan nu løbende følge udviklingen i plantesamfundene. Eksperimentet kunne udvides, så der var flere parceller, hvor man kunne have forskellige antal får gående, for at finde det optimale antal får til formålet. Den type eksperimenter er der lavet mange af, og værdien af dem er stor, men det er ikke altid lige let at tilfredsstille kravet om kun at ændre en parameter. Mange spørgsmål om naturen egner sig ikke til eksperimenter. Hvor mange bramgæs overvintrer i Danmark? Er der nitrat i vores drikkevand? Er bly i vores fødevarer hjerneskadende? Det første spørgsmål vil man kunne få svar på ved en simpel optælling, fx fra fly. Der er i så fald tale om en observation. Observationer giver et øjebliksbillede af en situation. Ofte er sådanne observationer kun noget værd, hvis de kan sammenlignes med tidligere observationer, og herefter kan bruges til at handle efter. Det findes der talrige eksempler på. Næste spørgsmål: Er der nitrat i vores drikkevand? At få svar på det kræver en undersøgelse, da det ikke direkte kan iagttages. Der kan laves kemiske analyser af drikkevandets indhold af nitrat (NO - 3 ) og helst efter Dansk Standards manualer, for at sikre ensartede analyser. Resultaterne af de enkelte vandværkers analyser kan herefter samles i en landsdækkende database. Sådanne resultater bliver først interessante, når de samkøres med data over jordbundsforhold (sandjord/lerjord o.l.), placering i landskabet (landbrug/skov/hede) eller måske fordeling af mave/tarmkræft tilfælde i Danmark

17 Det sidste spørgsmål: Er bly i vores fødevarer hjerneskadende? Dette spørgsmål er vanskeligere at håndtere. Det kan underkastes en undersøgelse, som i tilfældet med nitrat, men selve spørgsmålet om bly er hjerneskadende kan også undersøges eksperimentelt. Gør man det, skal det overvejes, om man vil bruge mennesker til eksperimentet. Det er etisk meget problematisk at indgive blyforbindelser i et raskt menneske, som kan blive syg af det. Man kan anvende rotter, men rotters hjerner ligner ikke menneskers, så det er ikke sikkert at resultater af disse eksperimentet kan overføres til mennesker. Man vil i sådanne tilfælde ofte ende op med at lave en undersøgelse. Man kan undersøge om hjerneskadede personer har for højt blyindhold i blod eller væv. Dem som har, har de været udsat for et særligt blyholdigt miljø (man kunne fx have brugt et helt arbejdsliv på en akkumulatorfabrik). Det er en mere indirekte vej til erkendelse, men når mennesker er involveret, er det ofte den eneste vej (se dog det tidligere eksempel med testosteron til styrkeløftere). Undersøgelser og observationer er som antydet tættere på virkeligheden end eksperimentet, men kan være sværere at få entydige svar ud af. Undersøgelser og observationer kan også foregå i laboratoriet. Et kik ind i en celle gennem et mikroskop, eller et kik på regnormes nefridier er også observationer, som man bruger til at beskrive organismers opbygning. Tester man indholdet af ethansyre i husholdningseddike, er det dybest set også en undersøgelse. Figur 11. Elever i arbejde 12. Modeller Du kan se dit værelse, en fodboldbane, en edderkop, hvis den ikke er for lille, og farmands bil. Du har også et billede af, hvordan Danmark eller jorden eller et hydrogenatom ser ud. De sidstnævnte kan du ikke se, men du har en god fornemmelse af dem alligevel. Det skyldes at et danmarkskort er en model af noget, der er for stort til at du kan se det, selvom du står på top- 12 Kilde: BR

18 pen af Himmelbjerget. Atomer kan du heller ikke få øje på. Forskere har opmålt Danmark og scalet det ned, andre har udforsket hydrogenatomet og scalet op. Begge dele er modeller af, hvordan videnskaben opfatter dem. De er så tegnet i et målestoksforhold, som giver mening for dig. Begge dele er tegnet på en måde du kan forholde dig til. Stykkes alle lande og have sammen fås en model af hele jorden, enten som et verdenskort eller en globus. Atomer kan stykkes sammen til molekyler, og herunder ses et udvalg af molekylmodeller, såkaldte kalotmodeller, der primært illustrerer hvorledes elektronskyerne er orienteret i molekylet. udgifter som muligt, har man i mere end 100 år gjort eksperimenter med planteforædling, lavet gødskningseksperimenter med afgrøderne, lavet klimatiske målinger, jordbundsundersøgelser o.s.v. Alle disse informationer kan i dag samkøres med informationer om de enkelte plantearter i store økologiske simuleringsmodeller, således at computerbaserede modeller bla. kan forudsige en kommende afgrødes behov for gødning. En stor usikkerhed ved modeller som disse er, at de forudsætter viden om den kommende vækstsæsons nedbør og temperatur. Af samme grund sætter landmændene stor pris på udvikling af klimamodeller, som netop skal kunne forudsige vejret i tiden fremover. I 1953 fremsatte Watson og Crick deres teori om DNAmolekylets opbygning. Figur 12. "Kalotmodeller af 6 forskellige molekyler. Arbejdet med modeller er centralt i naturvidenskaben, idet modellen er et forsimplet og dermed mere overskueligt billede af naturen. Den virkelige verden er normalt meget kompliceret, men med modeller kan man beskrive vigtige træk af virkeligheden i en enkel form. Selv om modeller ikke er virkeligheden, kan gode modeller forudsige egenskaber ved virkeligheden. Det findes der utallige eksempler på. Med henblik på at landmanden kan høste så store afgrøder som muligt, med så minimale Figur 11. James D. Watson og Francis Crick med deres model af DNA-molekylet. 13 Teorien var understøttet af en model af DNAmolekylet. Man har ikke redskaber til at se de enkelte byggesten i DNAmolekylet, men modellen er den bedste beskrivelse af molekylet, vi har. At modellen kommer meget tæt på virkeligheden understøttes af, at man i dag kender mange gener og deres betydning, samt at man ved syntese af kunstigt DNA er i stand til at fremstille gensplejsede organismer, især bakte- 13 Kilde. Illustreret Videnskab

19 rier, som kan producere lige præcist det produkt (protein) fx enzym til vaskepulver, som forskeren har ønsket. Havde man ikke denne idealgaslov udtrykt matematisk som herover, og som kan bruges til beregning af næsten enhver situation, ville man have været tvunget til at opstille sammenhængene i kæmpe tabelværk, og det endda efter en vurdering af, hvor mange decimaler der evt. skulle medgå. Når idealgasloven er at betragte som noget helt særligt og altså derfor en lov, skyldes det at den har almen gyldighed. Der står jo netop ikke Figur 12. Moderne vaskepulver indeholder enzymer, som gør tekstilvasken mere effektiv, også ved laver temperaturer. Det betyder at tekstiler bedre bevarer farverne, desuden er det energibesparende. Der kan være proteaser, amylaser og lipaser (enzymer) i sådan et vaskemiddel. Hvis ikke DNA-modellen var korrekt ville forskerne ikke være i stand til at konstruere enzymer, eller bevidst ændre på eksisterende, så de fik forbedrede egenskaber. Et særligt kendetegn ved naturvidenskabelige modeller er, at de gør grundigt brug af matematikken. De såkaldte naturlove er egentlig blot træk af naturen udtrykt i matematiske formler. Uden det matematiske formelsprog ville det være umuligt at udtrykke sammenhænge i naturen, på en bare nogenlunde overskuelig måde. En matematisk baseret model anvendes på loven om idealgasser: p V = n R T Udtrykt i ord siger modellen, at produktet af trykket (p) af en gas og dens volumen (V) er lig produktet af gassens stofmængde (n), absolutte temperatur og en konstant, som meget passende kaldes for gaskonstanten (R). Kender man for en noget om, hvilken gas det drejer sig om. Den gælder for alle gasser som opfører sig ideelt. Ideelt i denne sammenhæng betyder noget over gassens kogepunkt, og ved ikke alt for højt et tryk. Idealgasloven har altså, som de fleste andre naturlove, sin begrænsning. Begrænsning på grund af naturen, ikke på grund af formlen. Man kan fx godt regne på idealgasloven for vanddamp ved 115 og et tryk på 3 bar, det giver blot ikke mening, da vand ved så højt et tryk har kogepunkt over 115. Havde temperaturen blot været 300, havde sagen været anderledes. En matematisk model som idealgasloven kan ofte kombineres med andre matematiske modeller fx: n = m/m, stofmængden af en gas er lig dens masse, divideret med dens molarmasse. Ved substitution af n i idealgasloven fås: p V = m R T M Ønsker man at kende massen af en gas ved et bestemt volumen, kendt tryk og temperatur kan m isoleres: m = p V M R T gas de tre variable, kan den fjerde let beregnes

20 Eksempel Graf Zeppelin udviklede i starten af 1900 tallet luftskibe både til civilt og militært brug. For at udvikle sine luftskibe har han kendt og flittigt benyttet idealgasloven, og vel også den her viste kombinationsformel. Han har skullet vide noget om opdrift. Hvor stort skal et luftskib være for at kunne bære en given last. Regner man på luftens sammensætning, finder man at 1 mol luft i gennemsnit vejer 29 g. Gasser hvis molare masse er mindre end 29g/mol er altså lettere end luft. For at bære et luftskibs metalkonstruktion, skal bæregassens molarmasse være væsentligt mindre end 29g/mol, og de to virkelige alternativer er He (M= 4g/mol) og H 2 (2g/mol). transporteres store trykflasker med hydrogen i luftskibet. Hvad værre er, hydrogen er ekstrem brandfarligt. Den mindste gnist kan antænde ballonens indhold. Under første verdenskrig benyttede tyskerne deres zeppelinere til at bombe London, og mange fløj ud fra en stor luftskibs-lufthavn ved Tønder. Blev et sådant luftskib ramt af sporprojektiler fra fly eller kanoner, var der ingen redning. Selv USA benyttede helt op i 30 erne nogle få luftskibe i marinen, som også var baseret på hydrogen, selvom de havde heliumkilder at høste af. Brugen af hydrogen stoppede først, da det civile Hindenburg blev ramt af et lyn og brændte op i New York i Hydrogen har altså dobbelt så stor opdrift som helium, da den kun vejer det halve, dermed skal der kun halvt så stort et luftskib til at bære en given last med hydrogen som bæregas, som hvis valget havde været helium. For Graf Zeppelin var der ingen tvivl, han valgte hydrogen, som ud over at være lettere end helium, også var langt billigere at skaffe, det kunne fremstilles ved elektrolyse af vand: 2H 2 O(l) 2H 2 (g) + O 2 (g) Helium er et produkt af radioaktive nedbrydningsprocesser, og findes kun i visse bjergarter, bla. i USA, men ikke i Tyskland hvor Zeppelin boede. I forhold til Helium er der dog et par skavanker ved hydrogen. Det er det mindste molekyle man kender, og næsten intet materiale, inkl. ventiler mm er helt tæt for denne gas, og slet ikke lette og tynde materialer, man kan lave balloner af. En ballon i et luftskib skal derfor jævnligt påfyldes hydrogen, og derfor skal der Opgaver der kan løses i forbindelse med tekstlæsningen Opgave 1. Overvej i sammenhæng med emnet videnskab og ansvar brugen af hydrogen og helium i luftskibe. Efter Hindenburgkatastrofen var luftskibenes æra forbi for en længere årrække. I vore dage laves der igen luftskibe, dog foreløbig kun i mindre dimensioner, og altid med helium som bæregas. a. Er der en anden moral (menneskesyn) i vore dage end i starten af det 20 ende århundrede, hvis du mener moralen er anderledes, hvad er da årsagen til det? b. CO 2 kan ligesom helium ikke brænde. Overvej, hvorfor man ikke benytter denne meget billige gas som bæregas i balloner/luftskibe? Opgave

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk

Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København V Phone (45) 3325 0058 GSM Carl (45) 2172 5121 cs@scribe.dk 8OYLInUHNO GHU HQEHO\VQLQJDIKXPDQLVPHQ VRPGHQXGWU\NNHVL +XPDQLVW0DQLIHVWR,, DI &DUO6XNNRW 'DQPDUN 1 Ulv i fåreklæder af Carl Sukkot Diverse oplysninger Scribe Carl Sukkot Vesterbrogade 87 1620 København

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvorfor fagligt samspil?

Hvorfor fagligt samspil? 1 Hvorfor fagligt samspil? Søren Harnow Klausen Fagligt samspil er en varm kartoffel. Det er på en gang elsket og hadet: Der stilles i stigende grad krav om fagligt samspil i undervisning, forskning, erhvervsliv

Læs mere

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren

Abstract. Forskel på naturfag og andre fag i skolen. Af Gert Wahlgren Af Gert Wahlgren Abstract I artiklen beskrives den historiske udvikling i kvalitet og kvantitet med hensyn til erkendelse af vores omverden, og at den udvikling har ført til en undervisning i naturfag,

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse

Hvad er matematik? Grundbog. Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup. L&R Uddannelse 0. Hvad er matematik? Hvad er matematik? C Grundbog Bjørn Grøn Bjørn Felsager Bodil Bruun Olav Lyndrup L&R Uddannelse 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord.........................................................

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard www.matematiksider.dk 3 1. Grupperede observationer I statistik beskæftiger man sig med indsamling, bearbejdelse og

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Statistik. Erik Vestergaard

Statistik. Erik Vestergaard Statistik Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: istock.com/3pod Side 19: istock.com/cimmerian Side 25: istock.com/mihneasim Desuden egne fotos

Læs mere

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt

Pausen i børnehaven. Projektrapport og forslag til opfølgende projekt Projektrapport og forslag til opfølgende projekt UdviklingsForum 2008 Kolofon Pausen i børnehaven Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum og Ulla Steen Christiansen Undersøgelsen der er

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere