fx-9860gii SD fx G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse"

Transkript

1 De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse

2 Indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel. Brugervejledningen eller dele heraf må ikke gengives i nogen form uden producentens udtrykkelige, skriftlige samtykke. Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation. i

3 Indhold Kom hurtigt i gang Læs dette først! Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster Display Indtastning og redigering af beregninger Brug af matematisk indtastningstilstand Menuen Option (OPTN) Menuen Variable Data (VARS) Menuen Program (PRGM) Brug af skærmbilledet Setup Brug af skærmhentning Hvis du bliver ved med at have problemer Kapitel 2 Manuelle beregninger 1. Grundlæggende beregninger Specielle funktioner Angivelse af vinkelenhed og visningsformat Funktionsberegninger Numeriske beregninger Beregninger med komplekse tal Binære, oktale, decimale og heksadecimale beregninger med heltal Matrixberegninger Vektorberegninger Beregninger af metriske omregninger Kapitel 3 Funktionen List 1. Indtastning og redigering af en liste Ændring af data i lister Aritmetiske beregninger vha. lister Skift mellem listefiler Kapitel 4 Ligningsregning 1. Flere lineære ligninger Højordensligninger fra 2. til 6. grad Løsning af beregninger Kapitel 5 Tegning af grafer 1. Grafeksempler Håndtering af et grafskærmbillede Tegning af en graf Lagring af en graf i billedhukommelsen Tegning af to grafer i det samme skærmbillede Manuel tegning af grafer Brug af tabeller Tegning af dynamiske grafer Tegning af en graf for en rekursionsformel Tegning af et keglesnit Ændring af en grafs udseende Funktionsanalyse ii

4 Kapitel 6 Statistiske grafer og beregninger 1. Før udførelse af statistiske beregninger Beregning og tegning af en graf for statistiske data med én variabel Beregning og tegning af en graf for statistiske data med to variable Udførelse af statistiske beregninger Test Konfidensinterval Fordeling Input- og Output-udtryk til tests, konfidensinterval, og fordeling Statistisk formel Kapitel 7 Økonomiske beregninger (TVM) 1. Før udførelse af økonomiske beregninger Simpel rente Rente og rentes rente Pengestrøm (investeringsvurdering) Amortisering Rentekonvertering Kostpris, salgspris, avance Dag-/datoberegninger Afskrivning Obligationsberegninger Økonomiske beregninger ved hjælp af funktioner Kapitel 8 Programmering 1. Grundlæggende programmeringstrin Funktionstaster i tilstanden PRGM Redigering af programindhold Filstyring Kommandoreference Brug af lommeregnerfunktioner i programmer Oversigt over kommandoer i tilstanden PRGM Programbibliotek Kapitel 9 Regneark 1. Grundlæggende regnearkshandlinger og menuen Function Grundlæggende regnearkshandlinger Brug af kommandoer i tilstanden S SHT Tegning af statistiske grafer og udførelse af statistik- og regressionsberegninger Hukommelse i tilstanden S SHT Kapitel 10 eactivity 1. Oversigt over eactivity Funktionsmenuer i eactivity Filhandlinger i eactivity Indtastning og redigering af data Kapitel 11 Hukommelsesstyring 1. Brug af hukommelsesstyring Kapitel 12 Systemstyring 1. Brug af systemstyring Systemindstillinger iii

5 Kapitel 13 Datakommunikation 1. Oprettelse af forbindelse mellem to enheder Tilslutning af lommeregneren til en computer Udførelse af en datakommunikationshandling Vigtigt at vide om datakommunikation Afsendelse af skærmbillede Kapitel 14 Brug af SD-kort og SDHC-kort (kun fx-9860g SD) 1. Brug af et SD-kort Formatering af et SD-kort Forholdsregler ved brug af SD-kort Appendiks 1. Tabel over fejlmeddelelser...α-1 2. Indtastningsområder...α-5 E-CON2 Application (English) 1 E-CON2 Overview 2 Using the Setup Wizard 3 Using Advanced Setup 4 Using a Custom Probe 5 Using the MULTIMETER Mode 6 Using Setup Memory 7 Using Program Converter 8 Starting a Sampling Operation 9 Using Sample Data Memory 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations 12 Calling E-CON2 Functions from an eactivity iv

6 Kom hurtigt i gang Læs dette først! 0 k Om brugervejledningen u Model-specifik funktion og forskellige skærmbilleder Denne brugervejledning dækker mange forskellige lommeregnermodeller. Bemærk, at nogle af de funktioner der beskrives her, måske ikke er tilgængelige på alle modeller der er dækket af denne brugervejledning. Alle skærmvisninger i denne brugervejledning, viser skærmbilledet for model fx-9860g SD, og skærmbilledernes udseende på andre modeller, kan variere en smule. u Direkte matematisk indtastning og visning Model fx-9860g SD, fx-9860g, eller fx-9860g AU PLUS, er som standard indstillet til at bruge matematisk indtastningstilstand, hvilket giver mulighed for direkte indtastning og visning af matematiske udtryk. Dette betyder, at du kan indtaste brøker, kvadratrødder, differentialer, og andre udtryk nøjagtigt som de er skrevet. I matematisk indtastningstilstand, vises de fleste beregninger også ved hjælp af naturlig visning. Du kan også vælge en lineær indtastningstilstand hvis du synes, til indtastning og visning af beregningsudtryk i en enkelt linje. Standardindstillingen på model fx-9860g SD, fx-9860g, og fx-9860g AU PLUS, er matematisk indtastningstilstand. Eksemplerne i denne brugervejledning vises primært ved hjælp af den lineære indtastningstilstand. Bemærk følgende hvis du bruger model fx-9860g SD, fx-9860g, eller fx-9860g AU PLUS. Se forklaringen til indstilling af Indtastningstilstand under Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26), for yderligere information om skift mellem matematisk og lineær indtastningstilstand. Se Brug af matematisk indtastningstilstand (side 1-10), for yderligere information om indtastning og visning ved hjælp af matematisk indtastningstilstand. u For ejere af modeller der ikke er udstyret med matematisk indtastningstilstand (fx-7400g, fx-9750g )... Model fx-7400g og fx-9750g har ingen matematisk indtastningstilstand. Brug lineær indtastningstilstand, når du udfører beregningerne i denne vejledning på disse modeller. Ejere af model fx-7400g og fx-9750g bør ignorere alle forklaringer i denne vejledning vedrørende matematisk indtastningstilstand. u!x( ') Symbolerne ovenfor angiver, at du skal trykke på! og derefter x, hvorefter symbolet ' indsættes. Alle indtastningsfunktioner, der kræver brug af flere taster, er angivet på denne måde. Tastemarkeringerne vises, efterfulgt af det indtastede tegn eller den indtastede kommando, i parentes. u m EQUA Dette angiver, at du først skal trykke på m, bruge markørtasterne ( f, c, d, e) til at vælge tilstanden EQUA og derefter trykke på w. Handlinger, du skal udføre for at gå ind i en tilstand fra hovedmenuen, er angivet på denne måde. v

7 u Funktionstaster og -menuer Mange af de handlinger, der udføres af lommeregneren, kan udføres ved at trykke på funktionstasterne 1 til 6. Den handling, der er tildelt de enkelte funktionstaster varierer, afhængigt af hvilken tilstand lommeregneren er i. Aktuelle handlingstildelinger er angivet med funktionsmenuer, der vises nederst på skærmen. Brugervejledningen viser de aktuelle handlinger, der er tildelt en funktionstast, i parentes efterfulgt af tastemarkeringen for den pågældende tast. 1(Comp), angiver f.eks., at når man trykker på 1 vælges {Comp}, hvilket også er angivet i funktionsmenuen. Når ( g) er angivet i funktionsmenuen for tasten 6, betyder det, at når man trykker på 6 vises den næste eller foregående side af menumulighederne. u Menunavne Menunavne i brugervejledningen omfatter de tastetryk, der er nødvendige for at få vist den menu, der bliver forklaret. Tastetryk for en menu, der vises ved at trykke på K og derefter {LIST}, vises som: [OPTN] - [LIST]. 6( g) tastetryk til at skifte til en anden menuside vises ikke i tastetryk for menunavne. u Kommandoliste Oversigten over kommandoer i tilstanden PRGM (side 8-38), viser et rutediagram over de forskellige menuer med funktionstaster og viser, hvordan du kommer frem til den menu med kommandoer, du skal bruge. Eksempel: Følgende handling viser Xfct: [VARS]-[FACT]-[Xfct] u E-CON2 Denne vejledning dækker ikke tilstanden E-CON2. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: k Kontrastjustering Juster kontrasten hvis objekter på skærmen er uskarpe eller er vanskelige at se. 1. Brug markørtasterne ( f, c, d, e) til at vælge ikonet SYSTEM og tryk på w, og derefter på 1( ) for at få vist skærmbilledet med kontrastjustering. 2. Juster kontrasten. Markørtasten e gør skærmbilledets kontrast mørkere. Markørtasten d gør skærmbilledets kontrast lysere. Tryk på 1(INIT) for at vende tilbage til standardindstillingen for skærmbilledkontrast. 3. For at forlade skærmbilledet kontrastjustering, skal du trykke på m. vi

8 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster k Tabel over taster Side Side Side Side Side Side , Side Side Side Side Side , Ikke alle kommandoer der er angivet ovenfor, er tilgængelige på alle modeller i denne vejledning. Afhængig af lommeregnermodel, findes nogle af de ovennævnte taster måske ikke på din lommeregner. 1-1

9 k Tastemarkeringer Mange af lommeregnerens taster kan udføre mere end én funktion. De markerede funktioner på tastaturet er farvekodede, så det er let at finde den rigtige tast. Funktion Tastekombination 1 log l 2 10 x!l 3 B al Nedenfor beskrives den farvekodning, der er brugt til markering af tasterne. Farve Gul Rød Tastekombination Tryk på! og derefter på tasten for at udføre den markerede funktion. Tryk på a og derefter på tasten for at udføre den markerede funktion. Alpha Lock Når du trykker på a og derefter på en tast for at indtaste et bogstav, skifter tastaturet normalt til de primære funktioner med det samme. Hvis du trykker på! og derefter på a, låses tastaturet i alfaindtastning, indtil du trykker på a igen. 2. Display k Valg af ikoner I dette afsnit beskrives det, hvordan du vælger en bestemt tilstand ved at vælge, dvs. markere, et ikon i hovedmenuen. u Sådan markerer du et ikon 1. Tryk på m, så hovedmenuen vises. 1-2

10 2. Brug markørtasterne (d, e, f, c), til at flytte fremhævelsen til det ønskede ikon. Aktuelt valgt ikon 3. Tryk på w for at få vist det første skærmbillede i den tilstand du valgte ved at fremhæve det tilhørende ikon. I dette eksempel er det tilstanden STAT. Du kan også vælge en tilstand uden at fremhæve et ikon i hovedmenuen, hvis du i stedet indtaster det tal eller bogstav, der er markeret nederst til højre på ikonet. Brug kun de procedurer der er beskrevet ovenfor, til at aktivere en tilstand. Hvis du bruger en anden procedure, aktiverer du måske en tilstand der er anderledes end den du troede du havde valgt. Nedenfor kan du se, hvad hvert ikon betyder. Ikon Tilstand Beskrivelse RUN (kun fx-7400g ) RUN MAT* 1 (Run Matrix Vector* 2 ) STAT (Statistik) e ACT* 2 (eactivity) S SHT* 2 (Regneark) GRAPH DYNA* 1 (Dynamisk graf) TABLE Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger og funktionsberegninger og til beregninger, hvori der indgår binære, oktale, decimale og heksadecimale værdier. Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger, funktionsberegninger, binære, oktale, decimale, og hexadecimale beregninger, matrixberegninger og vektorberegninger* 2. Brug denne tilstand til statistiske beregninger med en enkelt variabel (standardafvigelse) og to variable (regression) samt til udførelse af test, dataanalyse og tegning af statistiske grafer. eactivity bruges til indtastning af tekst, matematiske udtryk og andre data i en brugergrænseflade, der minder om en notesbog. Brug denne tilstand når du vil gemme tekst, formler eller indbyggede programdata i en fil. Brug denne tilstand, hvis du vil udføre regnearksberegninger. Hver fil indeholder et regneark med 26 kolonner 999-rækker. Ud over lommeregnerens indbyggede kommandoer og kommandoer i S SHT-tilstanden, kan du også udføre statistiske beregninger og tegne grafer over statistiske data ved at bruge de samme procedurer som i tilstanden STAT. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne grafer ved hjælp af funktionerne. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne flere udgaver af en graf ved at ændre de værdier, der er tildelt variablerne i en funktion. Brug denne tilstand til at gemme funktioner, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier, der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. 1-3

11 Ikon Tilstand Beskrivelse RECUR* 1 (Rekursion) CONICS* 1 Brug denne tilstand til at gemme rekursionsformler, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. Brug denne tilstand, når du tegner keglesnit. EQUA (Ligning) PRGM (Program) TVM* 1 (Økonomi) E-CON2* 1 LINK MEMORY SYSTEM Brug denne tilstand, når du skal løse lineære ligninger med to til seks ubekendte, og højordensligninger fra 2. til 6. grad. Brug denne tilstand, hvis du vil gemme programmer i programområdet og køre programmer. Brug denne tilstand til økonomiske eller finansielle beregninger og til at tegne pengestrømsdiagrammer og andre typer grafer. Brug denne tilstand til kontrol af EA-200 Data Analyzer som fås som ekstraudstyr. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: Brug denne tilstand, hvis du vil overføre indhold fra hukommelsen, eller sikkerhedskopierede data til en anden enhed eller PC. Brug denne tilstand, hvis du vil arbejde med de data, der er gemt i hukommelsen. Brug denne tilstand, hvis du vil initialisere hukommelsen, justere kontrasten og vælge andre systemindstillinger. * 1 Ikke inkluderet på model fx-7400g. * 2 Ikke inkluderet på model fx-7400g /fx-9750g. k Om menuen Function Brug funktionstasterne ( 1 til 6) for at få adgang til menuerne og kommandoerne på menulinjen nederst i skærmbilledet. Det er nemt at se, om et element på menulinjen er en menu eller en kommando, fordi de to ting vises forskelligt. k Om skærmbilleder Der kan vises to forskellige typer skærmbilleder på lommeregneren: tekstvisning og grafvisning. I tekstvisningen er der plads til 21 kolonner og 8 linjer med tegn, mens den nederste linje bruges til funktionstasterne. I grafvisningen bruges et område, der måler 127 (B) 63 (H) punkter. Tekstvisning Grafvisning 1-4

12 k Normalvisning På denne lommeregner vises værdier på op til 10 cifre. Værdier der overskrider denne grænse, konverteres automatisk til et format og vises med eksponenter. u Sådan læses eksponentialformat 1.2 E +12 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tolv pladser til højre, fordi eksponenten er positiv. Det giver resultatet E 03 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tre pladser til venstre, fordi eksponenten er negativ. Det giver resultatet 0,0012. Du kan angive et af to forskellige områder, hvor der skal skiftes automatisk til normal visning. Norm (0,01) > x, x > Norm (0, ) > x, x > Alle eksempler i denne brugervejledning viser beregningsresultater med Norm 1. På side 2-11 kan du finde detaljerede oplysninger om, hvordan du skifter mellem Norm 1 og Norm 2. k Specielle visningsformater Der bruges specielle visningsformater til brøker, heksadecimaler samt til grader, minutter og sekunder. u Brøker... Angiver: u Heksadecimale værdier u Grader/minutter/sekunder... Angiver: 0ABCDEF1 (16), hvilket er lig med (10)... Angiver: ,78 Ud over ovennævnte, bruges der også andre indikatorer eller symboler, som beskrives i de relevante afsnit i brugervejledningen. 1-5

13 3. Indtastning og redigering af beregninger k Indtastning af beregninger Når du skal indtaste en beregning, skal du først trykke på A for at rydde skærmbilledet. Dernæst skal du indtaste beregningsformlerne nøjagtigt som de skrives, fra venstre mod højre, og trykke på w for at få vist resultatet. Eksempel = Ac+d-e+baw k Redigering af beregninger Tryk på tasterne d og e for at flytte markøren til det sted hvor du vil ændre noget, og udfør derefter en af de handlinger, der er beskrevet nedenfor. Når du har redigeret beregningen, kan du udføre den ved at trykke på w. Du kan også trykke på e og flytte til slutningen af beregningen, så du kan indtaste mere. Du kan vælge enten indsæt eller overskriv for indtast* 1. Hvis du vælger overskriv, erstatter den tekst du indtaster teksten ved den aktuelle markørplacering. Du kan skifte mellem indsæt og overskriv ved at udføre følgende handling:!d(ins). Markøren vises som I for indsæt og som for overskriv. * 1 For alle modeller, undtagen fx-7400g /fx-9750g gælder, at skift mellem indsæt og overskriv kun er muligt når lineær indtastningstilstand (side 1-29) er valgt. u Sådan ændres et trin Eksempel Sådan ændres cos60 til sin60 Acga ddd D s u Sådan slettes et trin Eksempel Sådan ændres til Adgj**c dd I indsætningstilstand fungerer tasten D som tilbagetast. 1-6

14 u Sådan indsættes et trin Eksempel Sådan ændres 2,36 2 til sin2,36 2 Ac.dgx ddddd s k Brug af gentagelseshukommelsen Den sidst udførte beregning gemmes altid i gentagelseshukommelsen. Du kan genkalde indholdet i gentagelseshukommelsen ved at trykke på d eller e. Hvis du trykker på e, vises beregningen med markøren ved starten. Hvis du trykker på d, vises beregningen med markøren stående lige bag den. Du kan ændre beregningen som du vil, og derefter udføre den igen. Gentagelseshukommelsen aktiveres kun i lineær indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, anvendes historiefunktionen i stedet for gentagelseshukommelsen. Se Historiefunktion (side 1-17) for detaljerede oplysninger. Eksempel 1 Sådan udføres de følgende to beregninger 4,12 6,4 = 26,368 4,12 7,1 = 29,252 Ae.bc*g.ew dddd!d(ins) h.b w Når du har trykket på A, kan du trykke på f eller c og gentage tidligere beregninger i rækkefølge fra den nyeste til den ældste (funktionen Multi-Replay). Når du har hentet en beregning, kan du flytte markøren rundt i beregningen med e og d, så du kan ændre den og på den måde oprette en ny beregning. Eksempel 2 Abcd+efgw cde-fghw A f (En beregning tilbage) f (To beregninger tilbage) En beregning gemmes i gentagelseshukommelsen, indtil du udfører en ny beregning. 1-7

15 Indholdet i gentagelseshukommelsen slettes ikke, når du trykker på tasten A. Derfor kan du hente en beregning og udføre den igen, selvom du har trykket på tasten A. k Rettelser i den oprindelige beregning Eksempel ,3 indtastet ved en fejltagelse i stedet for ,3 Abe/a*c.d w Tryk på J. Udfør nødvendige ændringer. db Markøren er automatisk placeret på det sted, hvor fejlen er opstået. Udfør den igen. w k Brug af udklipsholderen til kopiering og indsætning Du kan kopiere (eller klippe) en funktion, kommando eller anden indtastning til udklipsholderen (Clipboard) og sætte indholdet fra udklipsholderen ind et andet sted. De procedurer der beskrives her bruger alle den lineære indtastningstilstand. Se Brug af udklipsholder til kopiering og indsætning i matematisk indtastningstilstand (side 1-18), for detaljerede oplysninger om kopiering og indsætning mens matematisk indtastningstilstand er valgt. u Sådan angives det, der skal kopieres 1. Flyt markøren ( I ), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil kopiere, og tryk derefter på!i(clip). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil kopiere. 3. Tryk på 1(COPY) for at kopiere den fremhævede tekst til udklipsholder og afslutte den tilstand, hvor du angiver det der skal kopieres. 1-8 De markerede tegn ændres ikke, når du kopierer dem.

16 Du kan annullere fremhævelsen af teksten, uden at kopiere noget, ved at trykke på J. u Sådan klippes der i teksten 1. Flyt markøren (I), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil klippe ud, og tryk derefter på!i(clip). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil klippe ud. 3. Tryk på 2(CUT), så den fremhævede tekst klippes ud og flyttes til udklipsholderen. u Indsætning af tekst Når du klipper noget ud, slettes de oprindelige tegn. Flyt markøren til den position hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på!j(paste). Indholdet fra udklipsholderen indsættes på markørens position. A!j(PASTE) k Katalogfunktionen Kataloget er en alfabetisk liste over alle tilgængelige kommandoer på denne lommeregner. Du kan indtaste en kommando ved at hente kataloget og derefter vælge den ønskede kommando. u Sådan bruges kataloget til at indsætte en kommando 1. Tryk på!e(catalog) for at få vist et alfabetisk katalog med kommandoer. Det første skærmbillede der vises er det sidste du brugte til indtastning af kommandoer. 2. Tryk på 6(CTGY) for at få vist kategorilisten. Du kan udelade dette trin og fortsætte direkte til trin 5, hvis du ønsker det. 3. Brug markørtasterne (f, c) til at fremhæve den kommandokategori du ønsker, og tryk derefter på 1(EXE) eller w. Herefter vises en liste med kommandoer i den valgte kategori. 1-9

17 4. Indtast første bogstav i den kommando du vil indtaste. Du får derefter vist den første kommando der begynder med dette bogstav. 5. Brug markørtasterne ( f, c) til at fremhæve den kommando du vil indtaste, og tryk derefter på 1(INPUT) eller w. Eksempel Sådan bruges Katalog til indtastning af kommandoen ClrGraph A!e(CATALOG) I(C) c~ cw Hvis du trykker på J eller!j(quit) lukkes kataloget. 4. Brug af matematisk indtastningstilstand Vigtigt! Model fx-7400g og fx-9750g er ikke udstyret med matematisk indtastningstilstand. Hvis du vælger Math som indstilling af indtastningstilstand i skærmbilledet Setup (side 1-29), aktiverer du matematisk indtastningstilstand, hvor du kan indtaste og få vist bestemte funktioner, nøjagtigt som de skrives. Handlingerne i dette afsnit udføres alle i matematisk indtastningstilstand. - Den oprindelige standardindstilling er den matematiske indtastningstilstand. Hvis du har skiftet til lineær indtastningstilstand, skal du skifte tilbage til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. - Skift til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. I matematisk indtastningstilstand, foregår al indtastning i indsætningstilstand (i modsætning til overskrivningstilstand). Bemærk, at funktionen!d(ins) (side 1-6), som du bruger i lineær indtastningstilstand for at skifte til indtastning i indsætningstilstand, udfører en helt anden funktion i matematisk indtastningstilstand. Se Brug af værdier og udtryk som argumenter (side 1-14), for yderligere information. Medmindre andet er angivet, udføres alle funktioner i dette afsnit i tilstanden RUN MAT. 1-10

18 k Indtastningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand u Funktioner og symboler i matematisk indtastningstilstand De funktioner og symboler der er angivet nedenfor, kan indtastes direkte i matematisk indtastningstilstand. Kolonnen Byte viser, hvor meget hukommelse (angivet i byte) der bruges af det, der indtastes i matematisk indtastningstilstand. Funktion/symbol Tastekombination Byte Brøk (uægte) v 9 Blandet tal* 1!v(&) 14 Kraft M 4 Kvadrat x 4 Negativ potens (reciprok)!)(x 1 ) 5 '!x(') 6 Kubikrod!(( 3 ') 9 Potens og rod!m( x ') 9 e x!i(e x ) 6 10 x!l(10 x ) 6 log(a,b) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Abs (absolut værdi) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 6 Lineært differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 2. ordens differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Integraler* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 8 Σ-beregning* 4 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 11 Matrix, Vektor (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 14* 5 Parenteser ( og ) 1 Klammeparenteser (anvendes ved listeindtastning) Kantede parenteser Kantede parenteser (anvendes ved matrix-/vektorindtastning)!*( { ) og!/( } ) 1!+( [ ) og!-( ] ) 1 * 1 Blandede tal understøttes kun i matematisk indtastningstilstand. * 2 Se Brug af menuen MATH beskrevet nedenfor, for information om funktionsindtastning fra funktionsmenuen MATH. * 3 Der kan ikke angives tolerance i matematisk indtastningstilstand. Hvis du vil angive tolerance, skal du bruge lineær indtastningstilstand i stedet. * 4 I forbindelse med Σ -beregning i matematisk indtastningstilstand er pitch altid 1. Vælg lineær indtastningstilstand, hvis du vil angive en anden pitch. * 5 Dette er byteantallet for en matrix på

19 u Brug af menuen MATH Hvis du trykker på 4(MATH) i tilstanden RUN MAT, vises menuen MATH. Her kan du indtaste matricer, differentialer, integraler m.m., nøjagtigt som de skrives. {MAT}... {viser undermenuen MAT, hvor du kan indtaste matricer/vektorer, nøjagtigt som de skrives} { 2 2 }... {indsætter en matrix på 2 2} { 3 3 }... {indsætter en matrix på 3 3} {m n}... {indsætter en matrix/vektor med m linjer og n kolonner (op til 6 6)} {2 1}... {indsætter en vektor på 2 1} {3 1}... {indsætter en vektor på 3 1} {1 2}... {indsætter en vektor på 1 2} {1 3}... {indsætter en vektor på 1 3} {logab}... {starter direkte indtastning af logaritme log a b} { Abs }... {starter direkte indtastning af absolut værdi X } d { d / dx }... {starter direkte indtastning af lineært differentiale f(x)x = a} dx { d 2 / dx d 2 2 }... {starter direkte indtastning af 2. ordens differentialfunktion f(x) dx 2 x = a} { dx } {starter direkte indtastning af integral f(x)dx } { Σ ( } {starter direkte indtastning af Σ beregning a b β Σ f(x) } x=α α u Eksempler på indtastning i matematisk indtastningstilstand Eksemplerne i dette afsnit viser, hvordan funktionsmenuen MATH og andre taster kan bruges til direkte indtastning i matematisk indtastningstilstand. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor markøren er placeret når du indtaster tal og data. Eksempel 1 Sådan indtastes AcM d e +b w 1-12

20 Eksempel 2 Sådan indtastes ( ) A(b+ v cc f e )x w 1 Eksempel 3 Sådan indtastes 1+ x + 1dx 0 Ab+4(MATH) 6( g) 1( dx ) v+b ea fb e w Eksempel 4 Sådan indtastes Ac*4(MATH) 1(MAT) 1(2 2) 1-13

21 vbcc ee!x( ') ce e!x( ') ceevbcc w u Når beregningen ikke kan være på skærmen Der vises pile til venstre, højre, foroven eller forneden på skærmen så du ved at der er flere beregninger uden for skærmbilledet i den pågældende retning. Når du ser en pil, kan du rulle gennem indholdet på skærmen med markørtasterne og få vist den manglende del. u Begrænsninger for indtastning i matematisk indtastningstilstand Nogle udtrykstyper kan bevirke, at en beregningsformels vertikale bredde er større end én skærmlinje. En beregningsformels maksimale tilladte vertikale bredde svarer til ca. to skærmbilleder (120 punkter). Du kan ikke indtaste udtryk, der overskrider denne grænse. u Brug af værdier og udtryk som argumenter En værdi eller et udtryk du allerede har indtastet, kan bruges som argument for en funktion. Efter du f.eks. har indtastet (2+3), kan du lave det til et argument for ', hvilket resulterer i (2+3). Eksempel 1. Flyt markøren, så den er placeret direkte til venstre for den del af udtrykket, som skal være argumentet i den funktion, du vil indsætte. 2. Tryk på!d(ins). Markøren ændrer udseende til en indsætningsmarkør ('). 1-14

22 3. Tryk på!x( ') for at indsætte funktionen '. Funktionen ' indsættes med udtrykket i parentes som argument. Som vist ovenfor, bliver den værdi eller det udtryk til højre for markøren, efter at der er trykket på!d(ins), argumentet i den funktion der angives som den næste. Det område der omfattes som argumentet, er alt op til først åbne parentes til højre, hvis der er en, eller alt op til første funktion til højre (sin(30), log2(4) osv.). Denne mulighed kan bruges sammen med følgende funktioner. Funktion Tastekombination Oprindeligt udtryk Udtryk efter indsættelse Uægte brøk v Kraft M '!x(') Kubikrod!(( 3 ') Potens og rod!m( x ') e x!i(e x ) 10 x!l(10 x ) log(a,b) 4(MATH)2(log a b) Absolut værdi Lineært differentiale 4(MATH)3(Abs) 4(MATH)4(d/dx) 2. ordens differentiale 4(MATH)5(d 2 /dx 2 ) Integraler Σ-beregning 4(MATH)6(g) 1( dx) 4(MATH)6(g) 2(Σ( ) Hvis du trykker på!d(ins) i lineær indtastningstilstand, skiftes der til indsætningstilstand. Se side 1-6 for yderligere information. u Redigering af beregninger i matematisk indtastningstilstand Du skal bruge stort set samme fremgangsmåde, når du redigerer beregninger i matematisk indtastningstilstand som i lineær indtastningstilstand. Se Redigering af beregninger (side 1-6) for yderligere oplysninger. Bemærk dog, at følgende punkter er forskellige i matematisk indtastningstilstand og lineær som i lineær indtastningstilstand. Indtastning i overskrivningstilstand kan bruges i lineær indtastningstilstand, men understøttes ikke i matematisk indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, indsættes data altid ved den aktuelle markørposition. 1-15

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Kogebog til Maple 18

Kogebog til Maple 18 Kogebog til Maple 18 Indledning Udgave 6, Henrik Just, Hjørring Gymnasium og HF, august 2014 Kogebogen er ikke en lærebog i Maple, men en samling af korte opskrifter på brug af de faciliteter, der er relevante

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014

Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Copyright Knud Nissen & Maplesoft 2014 Maple 18 B-Niveau Contents 1 Løsning af ligninger i Maple 1 11 Solve-kommandoen og førstegradsligninger 1 metode1 (højreklik - cmd+klik) 1 metode

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning

PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning De PROGRAM-LINK FA-124 Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ R510188-4 Bemærk! De visninger, der anvendes i brugsvejledningen,

Læs mere

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik

TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik TI-Nspire CAS software Teknikhjælp for begyndere - Et par gør det selv opgaver Plus lidt regression og statistik Klar til start TI-Nspire CAS software...2 Navigation...2 Opgave 3...3 Skriv matematik...3

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik

Kom i gang med JMP. Jens E. Overø. Gorm Gabrielsen. Statistik og analyse for økonomistuderende. Lektor i statistik. Lektor i statistik Gorm Gabrielsen Lektor i statistik Jens E. Overø Lektor i statistik Kom i gang med JMP Statistik og analyse for økonomistuderende Copyright 2011 SAS Institute A/S, Copenhagen Denmark ISBN 978-87-984612-1-0

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere