fx-9860gii SD fx G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-9860gii SD fx-74 0 0 G Software version 2.04 Brugervejledning http://edu.casio.com CASIO Globals website om uddannelse"

Transkript

1 De fx-9860gii SD fx-9860 GII fx-9860 G AU PLUS fx-9750 G fx G Software version 2.04 Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse

2 Indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel. Brugervejledningen eller dele heraf må ikke gengives i nogen form uden producentens udtrykkelige, skriftlige samtykke. Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til fremtidig konsultation. i

3 Indhold Kom hurtigt i gang Læs dette først! Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster Display Indtastning og redigering af beregninger Brug af matematisk indtastningstilstand Menuen Option (OPTN) Menuen Variable Data (VARS) Menuen Program (PRGM) Brug af skærmbilledet Setup Brug af skærmhentning Hvis du bliver ved med at have problemer Kapitel 2 Manuelle beregninger 1. Grundlæggende beregninger Specielle funktioner Angivelse af vinkelenhed og visningsformat Funktionsberegninger Numeriske beregninger Beregninger med komplekse tal Binære, oktale, decimale og heksadecimale beregninger med heltal Matrixberegninger Vektorberegninger Beregninger af metriske omregninger Kapitel 3 Funktionen List 1. Indtastning og redigering af en liste Ændring af data i lister Aritmetiske beregninger vha. lister Skift mellem listefiler Kapitel 4 Ligningsregning 1. Flere lineære ligninger Højordensligninger fra 2. til 6. grad Løsning af beregninger Kapitel 5 Tegning af grafer 1. Grafeksempler Håndtering af et grafskærmbillede Tegning af en graf Lagring af en graf i billedhukommelsen Tegning af to grafer i det samme skærmbillede Manuel tegning af grafer Brug af tabeller Tegning af dynamiske grafer Tegning af en graf for en rekursionsformel Tegning af et keglesnit Ændring af en grafs udseende Funktionsanalyse ii

4 Kapitel 6 Statistiske grafer og beregninger 1. Før udførelse af statistiske beregninger Beregning og tegning af en graf for statistiske data med én variabel Beregning og tegning af en graf for statistiske data med to variable Udførelse af statistiske beregninger Test Konfidensinterval Fordeling Input- og Output-udtryk til tests, konfidensinterval, og fordeling Statistisk formel Kapitel 7 Økonomiske beregninger (TVM) 1. Før udførelse af økonomiske beregninger Simpel rente Rente og rentes rente Pengestrøm (investeringsvurdering) Amortisering Rentekonvertering Kostpris, salgspris, avance Dag-/datoberegninger Afskrivning Obligationsberegninger Økonomiske beregninger ved hjælp af funktioner Kapitel 8 Programmering 1. Grundlæggende programmeringstrin Funktionstaster i tilstanden PRGM Redigering af programindhold Filstyring Kommandoreference Brug af lommeregnerfunktioner i programmer Oversigt over kommandoer i tilstanden PRGM Programbibliotek Kapitel 9 Regneark 1. Grundlæggende regnearkshandlinger og menuen Function Grundlæggende regnearkshandlinger Brug af kommandoer i tilstanden S SHT Tegning af statistiske grafer og udførelse af statistik- og regressionsberegninger Hukommelse i tilstanden S SHT Kapitel 10 eactivity 1. Oversigt over eactivity Funktionsmenuer i eactivity Filhandlinger i eactivity Indtastning og redigering af data Kapitel 11 Hukommelsesstyring 1. Brug af hukommelsesstyring Kapitel 12 Systemstyring 1. Brug af systemstyring Systemindstillinger iii

5 Kapitel 13 Datakommunikation 1. Oprettelse af forbindelse mellem to enheder Tilslutning af lommeregneren til en computer Udførelse af en datakommunikationshandling Vigtigt at vide om datakommunikation Afsendelse af skærmbillede Kapitel 14 Brug af SD-kort og SDHC-kort (kun fx-9860g SD) 1. Brug af et SD-kort Formatering af et SD-kort Forholdsregler ved brug af SD-kort Appendiks 1. Tabel over fejlmeddelelser...α-1 2. Indtastningsområder...α-5 E-CON2 Application (English) 1 E-CON2 Overview 2 Using the Setup Wizard 3 Using Advanced Setup 4 Using a Custom Probe 5 Using the MULTIMETER Mode 6 Using Setup Memory 7 Using Program Converter 8 Starting a Sampling Operation 9 Using Sample Data Memory 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations 12 Calling E-CON2 Functions from an eactivity iv

6 Kom hurtigt i gang Læs dette først! 0 k Om brugervejledningen u Model-specifik funktion og forskellige skærmbilleder Denne brugervejledning dækker mange forskellige lommeregnermodeller. Bemærk, at nogle af de funktioner der beskrives her, måske ikke er tilgængelige på alle modeller der er dækket af denne brugervejledning. Alle skærmvisninger i denne brugervejledning, viser skærmbilledet for model fx-9860g SD, og skærmbilledernes udseende på andre modeller, kan variere en smule. u Direkte matematisk indtastning og visning Model fx-9860g SD, fx-9860g, eller fx-9860g AU PLUS, er som standard indstillet til at bruge matematisk indtastningstilstand, hvilket giver mulighed for direkte indtastning og visning af matematiske udtryk. Dette betyder, at du kan indtaste brøker, kvadratrødder, differentialer, og andre udtryk nøjagtigt som de er skrevet. I matematisk indtastningstilstand, vises de fleste beregninger også ved hjælp af naturlig visning. Du kan også vælge en lineær indtastningstilstand hvis du synes, til indtastning og visning af beregningsudtryk i en enkelt linje. Standardindstillingen på model fx-9860g SD, fx-9860g, og fx-9860g AU PLUS, er matematisk indtastningstilstand. Eksemplerne i denne brugervejledning vises primært ved hjælp af den lineære indtastningstilstand. Bemærk følgende hvis du bruger model fx-9860g SD, fx-9860g, eller fx-9860g AU PLUS. Se forklaringen til indstilling af Indtastningstilstand under Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26), for yderligere information om skift mellem matematisk og lineær indtastningstilstand. Se Brug af matematisk indtastningstilstand (side 1-10), for yderligere information om indtastning og visning ved hjælp af matematisk indtastningstilstand. u For ejere af modeller der ikke er udstyret med matematisk indtastningstilstand (fx-7400g, fx-9750g )... Model fx-7400g og fx-9750g har ingen matematisk indtastningstilstand. Brug lineær indtastningstilstand, når du udfører beregningerne i denne vejledning på disse modeller. Ejere af model fx-7400g og fx-9750g bør ignorere alle forklaringer i denne vejledning vedrørende matematisk indtastningstilstand. u!x( ') Symbolerne ovenfor angiver, at du skal trykke på! og derefter x, hvorefter symbolet ' indsættes. Alle indtastningsfunktioner, der kræver brug af flere taster, er angivet på denne måde. Tastemarkeringerne vises, efterfulgt af det indtastede tegn eller den indtastede kommando, i parentes. u m EQUA Dette angiver, at du først skal trykke på m, bruge markørtasterne ( f, c, d, e) til at vælge tilstanden EQUA og derefter trykke på w. Handlinger, du skal udføre for at gå ind i en tilstand fra hovedmenuen, er angivet på denne måde. v

7 u Funktionstaster og -menuer Mange af de handlinger, der udføres af lommeregneren, kan udføres ved at trykke på funktionstasterne 1 til 6. Den handling, der er tildelt de enkelte funktionstaster varierer, afhængigt af hvilken tilstand lommeregneren er i. Aktuelle handlingstildelinger er angivet med funktionsmenuer, der vises nederst på skærmen. Brugervejledningen viser de aktuelle handlinger, der er tildelt en funktionstast, i parentes efterfulgt af tastemarkeringen for den pågældende tast. 1(Comp), angiver f.eks., at når man trykker på 1 vælges {Comp}, hvilket også er angivet i funktionsmenuen. Når ( g) er angivet i funktionsmenuen for tasten 6, betyder det, at når man trykker på 6 vises den næste eller foregående side af menumulighederne. u Menunavne Menunavne i brugervejledningen omfatter de tastetryk, der er nødvendige for at få vist den menu, der bliver forklaret. Tastetryk for en menu, der vises ved at trykke på K og derefter {LIST}, vises som: [OPTN] - [LIST]. 6( g) tastetryk til at skifte til en anden menuside vises ikke i tastetryk for menunavne. u Kommandoliste Oversigten over kommandoer i tilstanden PRGM (side 8-38), viser et rutediagram over de forskellige menuer med funktionstaster og viser, hvordan du kommer frem til den menu med kommandoer, du skal bruge. Eksempel: Følgende handling viser Xfct: [VARS]-[FACT]-[Xfct] u E-CON2 Denne vejledning dækker ikke tilstanden E-CON2. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: k Kontrastjustering Juster kontrasten hvis objekter på skærmen er uskarpe eller er vanskelige at se. 1. Brug markørtasterne ( f, c, d, e) til at vælge ikonet SYSTEM og tryk på w, og derefter på 1( ) for at få vist skærmbilledet med kontrastjustering. 2. Juster kontrasten. Markørtasten e gør skærmbilledets kontrast mørkere. Markørtasten d gør skærmbilledets kontrast lysere. Tryk på 1(INIT) for at vende tilbage til standardindstillingen for skærmbilledkontrast. 3. For at forlade skærmbilledet kontrastjustering, skal du trykke på m. vi

8 Kapitel 1 Grundlæggende funktioner 1. Taster k Tabel over taster Side Side Side Side Side Side , Side Side Side Side Side , Ikke alle kommandoer der er angivet ovenfor, er tilgængelige på alle modeller i denne vejledning. Afhængig af lommeregnermodel, findes nogle af de ovennævnte taster måske ikke på din lommeregner. 1-1

9 k Tastemarkeringer Mange af lommeregnerens taster kan udføre mere end én funktion. De markerede funktioner på tastaturet er farvekodede, så det er let at finde den rigtige tast. Funktion Tastekombination 1 log l 2 10 x!l 3 B al Nedenfor beskrives den farvekodning, der er brugt til markering af tasterne. Farve Gul Rød Tastekombination Tryk på! og derefter på tasten for at udføre den markerede funktion. Tryk på a og derefter på tasten for at udføre den markerede funktion. Alpha Lock Når du trykker på a og derefter på en tast for at indtaste et bogstav, skifter tastaturet normalt til de primære funktioner med det samme. Hvis du trykker på! og derefter på a, låses tastaturet i alfaindtastning, indtil du trykker på a igen. 2. Display k Valg af ikoner I dette afsnit beskrives det, hvordan du vælger en bestemt tilstand ved at vælge, dvs. markere, et ikon i hovedmenuen. u Sådan markerer du et ikon 1. Tryk på m, så hovedmenuen vises. 1-2

10 2. Brug markørtasterne (d, e, f, c), til at flytte fremhævelsen til det ønskede ikon. Aktuelt valgt ikon 3. Tryk på w for at få vist det første skærmbillede i den tilstand du valgte ved at fremhæve det tilhørende ikon. I dette eksempel er det tilstanden STAT. Du kan også vælge en tilstand uden at fremhæve et ikon i hovedmenuen, hvis du i stedet indtaster det tal eller bogstav, der er markeret nederst til højre på ikonet. Brug kun de procedurer der er beskrevet ovenfor, til at aktivere en tilstand. Hvis du bruger en anden procedure, aktiverer du måske en tilstand der er anderledes end den du troede du havde valgt. Nedenfor kan du se, hvad hvert ikon betyder. Ikon Tilstand Beskrivelse RUN (kun fx-7400g ) RUN MAT* 1 (Run Matrix Vector* 2 ) STAT (Statistik) e ACT* 2 (eactivity) S SHT* 2 (Regneark) GRAPH DYNA* 1 (Dynamisk graf) TABLE Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger og funktionsberegninger og til beregninger, hvori der indgår binære, oktale, decimale og heksadecimale værdier. Brug denne tilstand til aritmetiske beregninger, funktionsberegninger, binære, oktale, decimale, og hexadecimale beregninger, matrixberegninger og vektorberegninger* 2. Brug denne tilstand til statistiske beregninger med en enkelt variabel (standardafvigelse) og to variable (regression) samt til udførelse af test, dataanalyse og tegning af statistiske grafer. eactivity bruges til indtastning af tekst, matematiske udtryk og andre data i en brugergrænseflade, der minder om en notesbog. Brug denne tilstand når du vil gemme tekst, formler eller indbyggede programdata i en fil. Brug denne tilstand, hvis du vil udføre regnearksberegninger. Hver fil indeholder et regneark med 26 kolonner 999-rækker. Ud over lommeregnerens indbyggede kommandoer og kommandoer i S SHT-tilstanden, kan du også udføre statistiske beregninger og tegne grafer over statistiske data ved at bruge de samme procedurer som i tilstanden STAT. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne grafer ved hjælp af funktionerne. Brug denne tilstand til at gemme graffunktioner og til at tegne flere udgaver af en graf ved at ændre de værdier, der er tildelt variablerne i en funktion. Brug denne tilstand til at gemme funktioner, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier, der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. 1-3

11 Ikon Tilstand Beskrivelse RECUR* 1 (Rekursion) CONICS* 1 Brug denne tilstand til at gemme rekursionsformler, til at generere en numerisk tabel over forskellige løsninger, efterhånden som de værdier der er tildelt variablene i en funktion ændres, og til at tegne grafer med. Brug denne tilstand, når du tegner keglesnit. EQUA (Ligning) PRGM (Program) TVM* 1 (Økonomi) E-CON2* 1 LINK MEMORY SYSTEM Brug denne tilstand, når du skal løse lineære ligninger med to til seks ubekendte, og højordensligninger fra 2. til 6. grad. Brug denne tilstand, hvis du vil gemme programmer i programområdet og køre programmer. Brug denne tilstand til økonomiske eller finansielle beregninger og til at tegne pengestrømsdiagrammer og andre typer grafer. Brug denne tilstand til kontrol af EA-200 Data Analyzer som fås som ekstraudstyr. For at få yderligere information om tilstanden E-CON2, kan du downloade vejledningen E-CON2 (kun engelsk version) fra: Brug denne tilstand, hvis du vil overføre indhold fra hukommelsen, eller sikkerhedskopierede data til en anden enhed eller PC. Brug denne tilstand, hvis du vil arbejde med de data, der er gemt i hukommelsen. Brug denne tilstand, hvis du vil initialisere hukommelsen, justere kontrasten og vælge andre systemindstillinger. * 1 Ikke inkluderet på model fx-7400g. * 2 Ikke inkluderet på model fx-7400g /fx-9750g. k Om menuen Function Brug funktionstasterne ( 1 til 6) for at få adgang til menuerne og kommandoerne på menulinjen nederst i skærmbilledet. Det er nemt at se, om et element på menulinjen er en menu eller en kommando, fordi de to ting vises forskelligt. k Om skærmbilleder Der kan vises to forskellige typer skærmbilleder på lommeregneren: tekstvisning og grafvisning. I tekstvisningen er der plads til 21 kolonner og 8 linjer med tegn, mens den nederste linje bruges til funktionstasterne. I grafvisningen bruges et område, der måler 127 (B) 63 (H) punkter. Tekstvisning Grafvisning 1-4

12 k Normalvisning På denne lommeregner vises værdier på op til 10 cifre. Værdier der overskrider denne grænse, konverteres automatisk til et format og vises med eksponenter. u Sådan læses eksponentialformat 1.2 E +12 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tolv pladser til højre, fordi eksponenten er positiv. Det giver resultatet E 03 angiver, at resultatet er lig med 1, Det betyder, at du skal flytte decimaltegnet 1,2 tre pladser til venstre, fordi eksponenten er negativ. Det giver resultatet 0,0012. Du kan angive et af to forskellige områder, hvor der skal skiftes automatisk til normal visning. Norm (0,01) > x, x > Norm (0, ) > x, x > Alle eksempler i denne brugervejledning viser beregningsresultater med Norm 1. På side 2-11 kan du finde detaljerede oplysninger om, hvordan du skifter mellem Norm 1 og Norm 2. k Specielle visningsformater Der bruges specielle visningsformater til brøker, heksadecimaler samt til grader, minutter og sekunder. u Brøker... Angiver: u Heksadecimale værdier u Grader/minutter/sekunder... Angiver: 0ABCDEF1 (16), hvilket er lig med (10)... Angiver: ,78 Ud over ovennævnte, bruges der også andre indikatorer eller symboler, som beskrives i de relevante afsnit i brugervejledningen. 1-5

13 3. Indtastning og redigering af beregninger k Indtastning af beregninger Når du skal indtaste en beregning, skal du først trykke på A for at rydde skærmbilledet. Dernæst skal du indtaste beregningsformlerne nøjagtigt som de skrives, fra venstre mod højre, og trykke på w for at få vist resultatet. Eksempel = Ac+d-e+baw k Redigering af beregninger Tryk på tasterne d og e for at flytte markøren til det sted hvor du vil ændre noget, og udfør derefter en af de handlinger, der er beskrevet nedenfor. Når du har redigeret beregningen, kan du udføre den ved at trykke på w. Du kan også trykke på e og flytte til slutningen af beregningen, så du kan indtaste mere. Du kan vælge enten indsæt eller overskriv for indtast* 1. Hvis du vælger overskriv, erstatter den tekst du indtaster teksten ved den aktuelle markørplacering. Du kan skifte mellem indsæt og overskriv ved at udføre følgende handling:!d(ins). Markøren vises som I for indsæt og som for overskriv. * 1 For alle modeller, undtagen fx-7400g /fx-9750g gælder, at skift mellem indsæt og overskriv kun er muligt når lineær indtastningstilstand (side 1-29) er valgt. u Sådan ændres et trin Eksempel Sådan ændres cos60 til sin60 Acga ddd D s u Sådan slettes et trin Eksempel Sådan ændres til Adgj**c dd I indsætningstilstand fungerer tasten D som tilbagetast. 1-6

14 u Sådan indsættes et trin Eksempel Sådan ændres 2,36 2 til sin2,36 2 Ac.dgx ddddd s k Brug af gentagelseshukommelsen Den sidst udførte beregning gemmes altid i gentagelseshukommelsen. Du kan genkalde indholdet i gentagelseshukommelsen ved at trykke på d eller e. Hvis du trykker på e, vises beregningen med markøren ved starten. Hvis du trykker på d, vises beregningen med markøren stående lige bag den. Du kan ændre beregningen som du vil, og derefter udføre den igen. Gentagelseshukommelsen aktiveres kun i lineær indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, anvendes historiefunktionen i stedet for gentagelseshukommelsen. Se Historiefunktion (side 1-17) for detaljerede oplysninger. Eksempel 1 Sådan udføres de følgende to beregninger 4,12 6,4 = 26,368 4,12 7,1 = 29,252 Ae.bc*g.ew dddd!d(ins) h.b w Når du har trykket på A, kan du trykke på f eller c og gentage tidligere beregninger i rækkefølge fra den nyeste til den ældste (funktionen Multi-Replay). Når du har hentet en beregning, kan du flytte markøren rundt i beregningen med e og d, så du kan ændre den og på den måde oprette en ny beregning. Eksempel 2 Abcd+efgw cde-fghw A f (En beregning tilbage) f (To beregninger tilbage) En beregning gemmes i gentagelseshukommelsen, indtil du udfører en ny beregning. 1-7

15 Indholdet i gentagelseshukommelsen slettes ikke, når du trykker på tasten A. Derfor kan du hente en beregning og udføre den igen, selvom du har trykket på tasten A. k Rettelser i den oprindelige beregning Eksempel ,3 indtastet ved en fejltagelse i stedet for ,3 Abe/a*c.d w Tryk på J. Udfør nødvendige ændringer. db Markøren er automatisk placeret på det sted, hvor fejlen er opstået. Udfør den igen. w k Brug af udklipsholderen til kopiering og indsætning Du kan kopiere (eller klippe) en funktion, kommando eller anden indtastning til udklipsholderen (Clipboard) og sætte indholdet fra udklipsholderen ind et andet sted. De procedurer der beskrives her bruger alle den lineære indtastningstilstand. Se Brug af udklipsholder til kopiering og indsætning i matematisk indtastningstilstand (side 1-18), for detaljerede oplysninger om kopiering og indsætning mens matematisk indtastningstilstand er valgt. u Sådan angives det, der skal kopieres 1. Flyt markøren ( I ), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil kopiere, og tryk derefter på!i(clip). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil kopiere. 3. Tryk på 1(COPY) for at kopiere den fremhævede tekst til udklipsholder og afslutte den tilstand, hvor du angiver det der skal kopieres. 1-8 De markerede tegn ændres ikke, når du kopierer dem.

16 Du kan annullere fremhævelsen af teksten, uden at kopiere noget, ved at trykke på J. u Sådan klippes der i teksten 1. Flyt markøren (I), så den står på den første eller sidste plads i den tekst du vil klippe ud, og tryk derefter på!i(clip). Markøren skifter udseende til. 2. Flyt markøren med markørtasterne, og fremhæv den tekst du vil klippe ud. 3. Tryk på 2(CUT), så den fremhævede tekst klippes ud og flyttes til udklipsholderen. u Indsætning af tekst Når du klipper noget ud, slettes de oprindelige tegn. Flyt markøren til den position hvor du vil indsætte teksten, og tryk derefter på!j(paste). Indholdet fra udklipsholderen indsættes på markørens position. A!j(PASTE) k Katalogfunktionen Kataloget er en alfabetisk liste over alle tilgængelige kommandoer på denne lommeregner. Du kan indtaste en kommando ved at hente kataloget og derefter vælge den ønskede kommando. u Sådan bruges kataloget til at indsætte en kommando 1. Tryk på!e(catalog) for at få vist et alfabetisk katalog med kommandoer. Det første skærmbillede der vises er det sidste du brugte til indtastning af kommandoer. 2. Tryk på 6(CTGY) for at få vist kategorilisten. Du kan udelade dette trin og fortsætte direkte til trin 5, hvis du ønsker det. 3. Brug markørtasterne (f, c) til at fremhæve den kommandokategori du ønsker, og tryk derefter på 1(EXE) eller w. Herefter vises en liste med kommandoer i den valgte kategori. 1-9

17 4. Indtast første bogstav i den kommando du vil indtaste. Du får derefter vist den første kommando der begynder med dette bogstav. 5. Brug markørtasterne ( f, c) til at fremhæve den kommando du vil indtaste, og tryk derefter på 1(INPUT) eller w. Eksempel Sådan bruges Katalog til indtastning af kommandoen ClrGraph A!e(CATALOG) I(C) c~ cw Hvis du trykker på J eller!j(quit) lukkes kataloget. 4. Brug af matematisk indtastningstilstand Vigtigt! Model fx-7400g og fx-9750g er ikke udstyret med matematisk indtastningstilstand. Hvis du vælger Math som indstilling af indtastningstilstand i skærmbilledet Setup (side 1-29), aktiverer du matematisk indtastningstilstand, hvor du kan indtaste og få vist bestemte funktioner, nøjagtigt som de skrives. Handlingerne i dette afsnit udføres alle i matematisk indtastningstilstand. - Den oprindelige standardindstilling er den matematiske indtastningstilstand. Hvis du har skiftet til lineær indtastningstilstand, skal du skifte tilbage til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. - Skift til matematisk indtastningstilstand, før du udfører handlingerne i dette afsnit. Se Brug af skærmbilledet Setup (side 1-26) for information om hvordan du skifter tilstand. I matematisk indtastningstilstand, foregår al indtastning i indsætningstilstand (i modsætning til overskrivningstilstand). Bemærk, at funktionen!d(ins) (side 1-6), som du bruger i lineær indtastningstilstand for at skifte til indtastning i indsætningstilstand, udfører en helt anden funktion i matematisk indtastningstilstand. Se Brug af værdier og udtryk som argumenter (side 1-14), for yderligere information. Medmindre andet er angivet, udføres alle funktioner i dette afsnit i tilstanden RUN MAT. 1-10

18 k Indtastningsfunktioner i matematisk indtastningstilstand u Funktioner og symboler i matematisk indtastningstilstand De funktioner og symboler der er angivet nedenfor, kan indtastes direkte i matematisk indtastningstilstand. Kolonnen Byte viser, hvor meget hukommelse (angivet i byte) der bruges af det, der indtastes i matematisk indtastningstilstand. Funktion/symbol Tastekombination Byte Brøk (uægte) v 9 Blandet tal* 1!v(&) 14 Kraft M 4 Kvadrat x 4 Negativ potens (reciprok)!)(x 1 ) 5 '!x(') 6 Kubikrod!(( 3 ') 9 Potens og rod!m( x ') 9 e x!i(e x ) 6 10 x!l(10 x ) 6 log(a,b) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Abs (absolut værdi) (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 6 Lineært differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 2. ordens differentiale* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 7 Integraler* 3 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 8 Σ-beregning* 4 (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 11 Matrix, Vektor (Indtastning fra menuen MATH* 2 ) 14* 5 Parenteser ( og ) 1 Klammeparenteser (anvendes ved listeindtastning) Kantede parenteser Kantede parenteser (anvendes ved matrix-/vektorindtastning)!*( { ) og!/( } ) 1!+( [ ) og!-( ] ) 1 * 1 Blandede tal understøttes kun i matematisk indtastningstilstand. * 2 Se Brug af menuen MATH beskrevet nedenfor, for information om funktionsindtastning fra funktionsmenuen MATH. * 3 Der kan ikke angives tolerance i matematisk indtastningstilstand. Hvis du vil angive tolerance, skal du bruge lineær indtastningstilstand i stedet. * 4 I forbindelse med Σ -beregning i matematisk indtastningstilstand er pitch altid 1. Vælg lineær indtastningstilstand, hvis du vil angive en anden pitch. * 5 Dette er byteantallet for en matrix på

19 u Brug af menuen MATH Hvis du trykker på 4(MATH) i tilstanden RUN MAT, vises menuen MATH. Her kan du indtaste matricer, differentialer, integraler m.m., nøjagtigt som de skrives. {MAT}... {viser undermenuen MAT, hvor du kan indtaste matricer/vektorer, nøjagtigt som de skrives} { 2 2 }... {indsætter en matrix på 2 2} { 3 3 }... {indsætter en matrix på 3 3} {m n}... {indsætter en matrix/vektor med m linjer og n kolonner (op til 6 6)} {2 1}... {indsætter en vektor på 2 1} {3 1}... {indsætter en vektor på 3 1} {1 2}... {indsætter en vektor på 1 2} {1 3}... {indsætter en vektor på 1 3} {logab}... {starter direkte indtastning af logaritme log a b} { Abs }... {starter direkte indtastning af absolut værdi X } d { d / dx }... {starter direkte indtastning af lineært differentiale f(x)x = a} dx { d 2 / dx d 2 2 }... {starter direkte indtastning af 2. ordens differentialfunktion f(x) dx 2 x = a} { dx } {starter direkte indtastning af integral f(x)dx } { Σ ( } {starter direkte indtastning af Σ beregning a b β Σ f(x) } x=α α u Eksempler på indtastning i matematisk indtastningstilstand Eksemplerne i dette afsnit viser, hvordan funktionsmenuen MATH og andre taster kan bruges til direkte indtastning i matematisk indtastningstilstand. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvor markøren er placeret når du indtaster tal og data. Eksempel 1 Sådan indtastes AcM d e +b w 1-12

20 Eksempel 2 Sådan indtastes ( ) A(b+ v cc f e )x w 1 Eksempel 3 Sådan indtastes 1+ x + 1dx 0 Ab+4(MATH) 6( g) 1( dx ) v+b ea fb e w Eksempel 4 Sådan indtastes Ac*4(MATH) 1(MAT) 1(2 2) 1-13

21 vbcc ee!x( ') ce e!x( ') ceevbcc w u Når beregningen ikke kan være på skærmen Der vises pile til venstre, højre, foroven eller forneden på skærmen så du ved at der er flere beregninger uden for skærmbilledet i den pågældende retning. Når du ser en pil, kan du rulle gennem indholdet på skærmen med markørtasterne og få vist den manglende del. u Begrænsninger for indtastning i matematisk indtastningstilstand Nogle udtrykstyper kan bevirke, at en beregningsformels vertikale bredde er større end én skærmlinje. En beregningsformels maksimale tilladte vertikale bredde svarer til ca. to skærmbilleder (120 punkter). Du kan ikke indtaste udtryk, der overskrider denne grænse. u Brug af værdier og udtryk som argumenter En værdi eller et udtryk du allerede har indtastet, kan bruges som argument for en funktion. Efter du f.eks. har indtastet (2+3), kan du lave det til et argument for ', hvilket resulterer i (2+3). Eksempel 1. Flyt markøren, så den er placeret direkte til venstre for den del af udtrykket, som skal være argumentet i den funktion, du vil indsætte. 2. Tryk på!d(ins). Markøren ændrer udseende til en indsætningsmarkør ('). 1-14

22 3. Tryk på!x( ') for at indsætte funktionen '. Funktionen ' indsættes med udtrykket i parentes som argument. Som vist ovenfor, bliver den værdi eller det udtryk til højre for markøren, efter at der er trykket på!d(ins), argumentet i den funktion der angives som den næste. Det område der omfattes som argumentet, er alt op til først åbne parentes til højre, hvis der er en, eller alt op til første funktion til højre (sin(30), log2(4) osv.). Denne mulighed kan bruges sammen med følgende funktioner. Funktion Tastekombination Oprindeligt udtryk Udtryk efter indsættelse Uægte brøk v Kraft M '!x(') Kubikrod!(( 3 ') Potens og rod!m( x ') e x!i(e x ) 10 x!l(10 x ) log(a,b) 4(MATH)2(log a b) Absolut værdi Lineært differentiale 4(MATH)3(Abs) 4(MATH)4(d/dx) 2. ordens differentiale 4(MATH)5(d 2 /dx 2 ) Integraler Σ-beregning 4(MATH)6(g) 1( dx) 4(MATH)6(g) 2(Σ( ) Hvis du trykker på!d(ins) i lineær indtastningstilstand, skiftes der til indsætningstilstand. Se side 1-6 for yderligere information. u Redigering af beregninger i matematisk indtastningstilstand Du skal bruge stort set samme fremgangsmåde, når du redigerer beregninger i matematisk indtastningstilstand som i lineær indtastningstilstand. Se Redigering af beregninger (side 1-6) for yderligere oplysninger. Bemærk dog, at følgende punkter er forskellige i matematisk indtastningstilstand og lineær som i lineær indtastningstilstand. Indtastning i overskrivningstilstand kan bruges i lineær indtastningstilstand, men understøttes ikke i matematisk indtastningstilstand. I matematisk indtastningstilstand, indsættes data altid ved den aktuelle markørposition. 1-15

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Matricer og lineære ligningssystemer

Matricer og lineære ligningssystemer Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014

Kom hurtigt i gang Maplesoft, 2014 Kom hurtigt i gang Maplesoft, 014 Kom hurtigt i gang med Maple Start Maple. Opstartsbilledet sådan ud Klik på knappen New Document, og du får nyt ark altså et blankt stykke papir, hvor første linje starter

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

E-Con EA-200 Program

E-Con EA-200 Program Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De E-Con EA-200 Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Brug af E-Con EA-200-programmet E-Con EA-200-programmet gør det

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005

Anvendt litteratur : Mat C v. Bregendal, Nitschky Schmidt og Vestergård, Systime 2005 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2011 Institution Campus Bornholm Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hhx Matematik C Peter Seide 1AB

Læs mere

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient

Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient Opstilling af model ved hjælp af differentialkvotient N 0,35N 0, 76t 2010 Karsten Juul Til eleven Dette hæfte giver dig mulighed for at arbejde sådan med nogle begreber at der er god mulighed for at der

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Brugervejledning til Graph (1g, del 1)

Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph (brugervejledning 1g, del 1) side 1/8 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph (1g, del 1) Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED

3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3 Vejledning til præsentationssystemet i ALFRED 3.1 Strukturvinduet Du åbner ALFRED, som angivet i kapitel 2. Forspalten strukturvinduet ser således ud: Figur 3.1 Strukturvinduet i ALFRED Dette vindue

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000

Kapitel 9. Optimering i Microsoft Excel 97/2000 Kapitel 9 Optimering i Microsoft Excel 97/2000 9.1 Indledning... 164 9.2 Numerisk løsning af ligninger... 164 9.3 Optimering under bibetingelser... 164 9.4 Modelformulering... 165 9.5 Gode råd ommodellering...

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer:

Finans applikationen. Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: 12 Finans applikationen Tast O og vælg Finance i listen over Flash-applikationer: Det sidste skærmbillede viser de finansielle variabler, Finansapplikationen benytter sig af, og hvilke værdier de aktuelt

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Hvad er nyt i version 3.6?

Hvad er nyt i version 3.6? Hvad er nyt i version 3.6? 1. Dokumentformater Den afgørende nyhed og også den mest problematiske er indførelsen af nye dokumentformater: Vi har hidtil arbejdet med et flydende dokumentformat. Når man

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere