Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet."

Transkript

1 Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl Hvidovre Standardiseret Europæisk Informationsblad Indledning Dette informationsblad er et bilag til lånetilbuddet. Informationsbladet er lovpligtigt og har til formål at lette en sammenligning af lånetilbud fra forskellige udbydere af realkreditlån. De angivne tal er foreløbige og kendes først endeligt ved lånets udbetaling. Med hensyn til de samlede vilkår for det tilbudte lån henvises endvidere til lånetilbuddet og låne- og pantsætningsaftalen. Lånetilbuddet er gyldigt fra 31. maj 2013 til og med 29. november Långiver Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V CVR-nr Beskrivelse af produkt Tilpasningslån F10 - Kontantlån Lånet er inkonverterbart og finansieres af korte stående obligationer. Udbetaling kan ske, når udbetalingsbetingelserne i lånetilbuddet er opfyldt, og når realkreditpantebrevet er tinglyst uden retsanmærkninger eller mod en garanti for, at realkreditpantebrevet er tinglyst indenfor den aftalte frist. Lånet udbetales kontant med et beløb svarende til lånets hovedstol fratrukket kreditomkostninger. Det fremgår af lånetilbuddet hvilke obligationer, der skal sælges for at fremskaffe det lånte beløb. Hvis kursen på obligationerne er under 100, vil obligationshovedstolen være større end lånets hovedstol, da der i så fald skal udstedes flere obligationer for at fremskaffe det kontante beløb. Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Lånet amortiseres (afdrages) som et annuitetslån over lånets løbetid. Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Nykredit Realkredit A/S Cvr. nr /7

2 Ydelsen består af afdrag, rente og bidrag. Bidrag (p.t. 0,3000% om året) beregnes af lånets restgæld. Beregningsprincippet og størrelsen af bidraget kan ændres efter Nykredits beslutning. 3. Nominel rente Hvis kursen er under 100 på de obligationer, som Nykredit sælger, opstår der et kurstab. Dette kurstab skal tilbagebetales over obligationernes løbetid. Tilbagebetalingen af kurstabet sker ved, at der betales en højere rente på lånet (kontantrente). Kontantrenten er derfor ofte højere end renten på de solgte obligationer. Kontantlånsrenten er 1,7130% om året. Renten er foreløbig ansat, idet den endelige rente først kan fastsættes, når salgskursen på obligationerne kendes. I beregningen er det forudsat, at obligationerne er solgt pr. dags dato til en vægtet kurs 102,04 (se afsnittet "Oplysninger om obligationerne bag lånet" i lånetilbuddet) og således med en kursgevinst på kr. Den endeligt fastsatte rente er i øvrigt fast i lånets løbetid og beregnes af den til enhver tid værende kontantrestgæld. 4. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) efter Kreditaftaleloven ÅOP er 2,6% (før skat). Denne procentsats udtrykker årlige omkostninger i procent af lånebeløbet. Følgende antagelser ligger til grund for beregning af ÅOP: at kreditaftalen forbliver gyldig i det aftalte tidsrum at långiver og låntager opfylder deres forpligtelser på de vilkår og datoer, der er angivet i kreditaftalen at der ved fremtidige tilpasninger af lånets rente regnes med uændret renteniveau i forhold til udgangspunktet. Læs mere om ÅOP i Långuiden. Lånebeløbet og kreditomkostninger udgør: 2/7

3 Lånets hovedstol... kr Kurtage...kr Lånoptagelse...kr Stiftelsesprovision...kr Tinglysningsafgift til staten (procentdel)...kr Tinglysningsafgift til staten (fast del)...kr Kreditomkostninger ved lånoptagelse... kr Lånebeløb (provenu efter omkostninger)... kr Samlet rente og bidrag i lånets løbetid...kr Kreditomkostninger ved lånoptagelse...kr Samlede kreditomkostninger... kr Det samlede beløb, der skal betales i lånets løbetid... kr Bevilget lån og valuta kr Låneaftalens varighed 10 år 7. Betalingernes antal og terminer 38 kvartårlige terminer Ydelsen forfalder til betaling hver den 11. september, 11. december, 11. marts og 11. juni. Eksempelvis dækker ydelsen pr. 11. september perioden 1. juli til 30. september. Sidste rettidige betalingsdag er den sidste bankdag i forfaldsmåneden. 8. Terminsydelse ved amortiseringslån kr (før skat). Ydelsen er beregnet som et gennemsnit af 1. års samlede ydelser fordelt pr. termin. Se ydelsesforløbet i punkt 14. Ydelsen er foreløbig ansat, idet kontantlånsrenten først kan fastsættes, når salgskursen på obligationerne kendes. 9. Stående lån eller lån med afdragsfrihed Der er ikke mulighed for at opnå afdragsfrihed på dette lån. Information om hvilke låntyper, der giver mulighed for afdragsfrihed findes på Størrelsen af ydelserne fremgår af punkt 8 og punkt 14. Der er mulighed for at opnå afdragsfrihed ved rentetilpasning af lånet. Afdragsfrihed skal bevilges af Nykredit på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Efter den eller de afdragsfrie perioder stiger ydelsen, da der tillige skal betales afdrag. Lånets restgæld skal være tilbagebetalt fuldt ud senest ved lånets udløb. Renten - og dermed ydelsen - ændrer sig. 3/7

4 10. Engangsomkostninger Kurtage ved salg af obligationer Stiftelsesprovision Lånoptagelse Tinglysningsafgift til staten Der henvises i øvrigt til oplysningerne under punkt Eventuelle yderligere omkostninger Vi gør opmærksom på, at der kan være yderligere omkostninger, der ikke er medtaget i ovenstående, f.eks. hvis der benyttes andre rådgivere. hvis lånet bliver udbetalt, før realkreditpantebrevet er tinglyst, idet der skal betales for en garantistillelse. Det er garantistiller, der fastsætter omkostningerne for garantien. hvis der indgåes en Fastkursaftale. hvis der er efterstående panthavere. hvis ejendommen ikke er brandforsikret, idet det er en forudsætning for, at Nykredit kan udbetale lånet. Præmien kan oplyses af forsikringsselskabet. 12. Førtidig eller ekstraordinær indfrielse Lånet er inkonverterbart Lånet kan indfries ved indlevering af obligationer svarende til lånets obligationsrestgæld på indfrielsestidspunktet. Lånets obligationsrestgæld kan også indfries til kurs 100 i forbindelse med refinansiering. Samtlige vilkår og frister for indfrielse af Tilpasningslån fremgår af lånetilbuddet og låne- og pantsætningsaftalen. Indfrielsesmetode og -kurs på obligationerne har betydning for størrelsen af indfrielsesbeløbet. Beregning af vilkår og beløb for ekstraordinær indfrielse foretages af Nykredit mod betaling af gebyr, der pt. er 200 kr. for et indfrielsestilbud og 750 kr. for en indfrielse. Det på indfrielsestidspunktet aktuelle gebyr kan findes i Nykredits Prisblad. Prisbladet kan findes på 13. Interne klageordninger Uenighed om Nykredits sagshåndtering, produkter eller lignende skal i første omgang rettes til den afdeling, der har stået for sagsbehandlingen. Kan uoverensstemmelsen løses på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for alle parter. Kan der ikke opnås enighed kan klage fremsendes til Nykredits klageansvarlige enhed på følgende adresse: Nykredit Juridisk afdeling - Den klageansvarlige enhed Kalvebod Brygge København V. 4/7

5 Den klageansvarlige enhed kan også kontaktes på på adressen: Informationer om klageadgang findes tillige på Nykredits hjemmeside Kan der ikke opnås enighed, kan klage fremsendes til: Realkreditankenævnet Krabbesholmvej Brønshøj Telefon: /7

6 14. Forklarende tabel over terminer Renten er variabel. Det er forudsat, at renteniveauet forbliver uændret i lånets løbetid. Efter første refinansiering er det forudsat, at lånet rentetilpasses på vilkår, der svarer til det nuværende renteniveau på obligationerne. Termin Rente og bidrag i kr. Afdrag i kr. Ydelse i kr. Kontantrestgæld i kr Forpligtelse til at have bank- og lønkonto hos Nykredit 6/7

7 Der stilles ikke krav om, at låntager har bank- eller lønkonto hos Nykredit. 16. Morarenter og misligholdelsesomkostninger Manglende betaling af ydelsen kan få alvorlige følger, f.eks. tvangsauktion over ejendommen. Ved manglende betaling skal der betales morarente af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes pt. med 18,00 % p.a. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Nykredit sender ved manglende betaling erindrings- og misligholdelsesbreve o.lign., som der opkræves gebyr for. Såfremt sagen overdrages til inkasso, vil der blive pålagt yderligere gebyrer. 17. Fortrydelsesret Aftaler om realkreditlån kan ikke fortrydes, da de ikke er omfattet af Kreditaftalelovens bestemmelse om fortrydelsesret. 7/7

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1

Realkredit Danmark Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Skattepjece 1 Skattepjece 1 Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for personers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om hvordan du fratrækker renteudgifter de skattemæssige

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

...realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 9 Eksperter i......realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2013 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering,

Læs mere

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger

Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Side 1 af 8 Realkredit til landbrug, byerhverv og andelsboliger Juni 2015 DLR Kredit er realkredit Realkreditfinansiering af fast ejendom er altid en vigtig del af den samlede finansiering, uanset om der

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder Særlige bestemmelser 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Særlige bestemmelser for lån og kreditter

Særlige bestemmelser for lån og kreditter - Privatkunder 1. Ændring af renter og priser Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også som gebyrer. Særlige bestemmelser 1.1. Ændring af variable rentesatser

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Skærpede krav til rådgivning om boliglån

Skærpede krav til rådgivning om boliglån Skærpede krav til rådgivning om boliglån Under folketingets forhandlinger om den nye SDO lov blev der fra mange sider udtrykt frygt for, at de traditionelle realkreditlån fremover ville blive udkonkurreret

Læs mere

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit

Landbrugshåndbog. Finansiering. Jord-, planlægningsog miljølovgivning. Skattelovgivning. er realkredit Landbrugshåndbog 2009 Finansiering Jord-, planlægningsog miljølovgivning Skattelovgivning er realkredit Landbrugshåndbog 2009 ISSN 0900-1506 Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 3 Forord DLRs Landbrugshåndbog

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER PRIVATKUNDER GÆLDENDE FRA DEN 1. JUNI 2015 1. ÆNDRING AF RENTER OG PRISER Renter og priser er variable, medmindre andet fremgår udtrykkeligt. Priser betegnes også

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr.

Rentefolder. - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - 01-07-2015. Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 01-07-2015 Rentefolder - Rentesatser gældende fra 10. februar 2015 - Design: Jean Marc Wolf Fanø Sparekasse, Tinghustorvet 51, 6720 Fanø, CVR nr. 32285015 Indholdsfortegnelse Rentesatser Indlån Ansvarlig

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere