Audit om Gynækologi i almen praksis Svarskrivelse 309 læger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger"

Transkript

1 Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger

2

3 Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark i 15 arbejdsdage i april/maj 29 registrerede alle deres kontakter, hvor et gynækologisk problem var hovedemnet. Baggrund: Patienter med gynækologiske lidelser i almen praksis udgør en væsentlig del af kontakterne i almen praksis og mulighederne for præcis diagnostik og behandling af gynækologiske lidelser stiller hele tiden større krav. Det er vigtigt at visitationsproceduren er effektiv og sikker, således at den lille gruppe af kvinder, hos hvem der er mistanke om en alvorlig underliggende årsag, visiteres videre, mens det store flertal af kvinder uden alvorlig ætiologi undersøges og færdigbehandles i almen praksis. DSAM udgav i 27 en vejledning om Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Det er velkendt, at vejledninger og guidelines ikke automatisk implementeres i den daglige praksis. Derfor har et af målene med denne audit har været at støtte implementeringsstrategier for blødningsvejledningen gennem refleksion over egen praksis og kursusdeltagelse. Formålet med projektet: Overordnet har formålet været at kortlægge og kvalitetsudvikle gynækologiske konsultationer i almen praksis gennem: En beskrivelse af henvendelsesårsager til almen praksis pga. gynækologiske problemer En beskrivelse af diagnostik og behandling af gynækologiske problemer i almen praksis Opfølgning på påviste kvalitetsproblemer via efteruddannelseskurser Endvidere har det været et ønske at fokusere på blødningsforstyrrelser m.h.p. på implementering af Dansk Selskab for Almen Medicins (DSAMs) vejledning Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis 27. Metoden: 39 læger fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark har i en 3 ugers periode på et auditskema registreret alle gynækologiske henvendelser i almen praksis. Desuden har alle deltagende læger udfyldt et baggrundsspørgeskema med oplysninger om generelle forhold i praksis samt praksispersonalets involvering. Vi har i auditskemaet valgt at belyse de gynækologiske lidelser bredt. Udover blødningsforstyrrelser behandles emner som profylaktisk / diagnostisk smear, underlivsbetændelse, underlivssmerter, urininkontinens, seksuelt overførte sygdomme, uhonoreret graviditetsønske samt antikonception med P-piller og andre midler. Rapportens indhold Rapporten beskriver resultatet for den samlede lægegruppe. Deltagerne får sammen med denne rapport tilsendt et ark, hvoraf egne resultater fremgår. I starten af rapporten beskrives hovedresultaterne dels i skemaform dels i søjlediagrammer. Derefter bringes en række sider, der beskriver resultatet for den enkelte henvendelsesårsag (kontaktart, gennemsnitsalder, cancermistanke, risikofaktorer, undersøgelse og behandling). Senere i rapporten bringes et antal hyppighedsdiagrammer, som illustrerer hvor hyppigt forskellige procedurer/forhold optræder ved de forskellige henvendelsesårsager. Sidst i rapporten vises et antal variationsdiagrammer, der angiver forskellen i hvor hyppigt den enkelte læge anvender en given procedure. 3

4 Deltagerkreds og samarbejdspartnere Projektet er initieret af den arbejdsgruppe, der udarbejdede DSAMs vejledning om Blødningsforstyrrelser hos kvinder i almen praksis. Derefter har nedenstående landsprojektgruppe forestået udviklingen og gennemførelsen af auditprojektet. DSAM har støttet økonomisk i pilotfasen. De deltagende regioners kvalitetsudviklingsudvalg har givet økonomisk støttet til lægernes deltagelse. Landsprojektgruppen: Praktiserende læge, Lene Holm Andersen, Bornholm. DSAMs repræsentant og medlem af den redaktionsgruppe, der har udarbejdet DSAM-vejledningen Seniorforsker, læge, ph.d. Dorte Jarbøl, Forskningsenheden for Almen Praksis, IST, SDU Læge, ph.d. stud. Malene Plejdrup Hansen, Forskningsenheden for Almen Praksis, IST, SDU Praktiserende læge, ph.d. Lars Poulsen, projektmedarbejder i APO, Lægehuset Nr. Broby Praktiserende læge, leder af APO, Anders Munck, Forskningsenheden for almen Praksis, IST, SDU Derudover er der nedsat lokale projektgrupper i de tre regioner mhp. gennemførelse af kurser og øvrige implementering. Opfølgning Der er planlagt opfølgningskurser i alle de deltagende regioner invitation er udgået fra de lokale kvalitetsudviklingsudvalg. Vi håber rapporten vil være et godt arbejdsredskab i den faglige diskussion og i den videre auditproces. Odense september 29 Dorte Jarbøl, Lene Holm Andersen Lars Poulsen, og Anders Munck Indholdsfortegnelse: Samlede resultater skema... 5 Samlede resultater... 6 Analyser af de enkelte henvendelsesårsager... 9 Hyppighedsdiagrammer Variationsdiagrammer Om deltagerne Registreringsskema Registreringsvejledning

5 GYNÆKOLOGI I ALMEN PRAKSIS - 39 DELTAGERE Antal KONTAKTFORM Ny ,5 Kontrol ,2 Uoplyst 128 1,2 I alt , HENVENDELSESÅRSAG P-piller 115 9,9 Anden antikonception 88 8,6 Profylaktisk smear ,9 Blødningsforstyrrelse før menopause 657 6,4 Perimenopausal blødningsforstyrrelse 141 1,4 Postmenopausal blødning 13 1, Klimakterielle gener iøvrigt 326 3,2 Uhonoreret graviditetsønske 15 1,5 Udflåd/kløe/svie 17 9,8 Underlivssmerter 83 7,8 Urininkontinens 268 2,6 Mistanke om kønssygdomme 548 5,3 Andet (herunder abort) ,9 Uoplyst 65,6 I alt , CANCER Mistanke om cancer 296 2,9 Erkendt cancer 96,9 Ingen mistanke om cancer ,7 Uoplyst 462 4,5 I alt , RISIKOFAKTORER Svær overvægt (BMI>3) 897 8,7 Undervægt (BMI<18) 128 1,2 Ryger 994 9,7 Stofskiftelidelse/diabetes 225 2,2 Disp.til bryst-/gynækologisk cancer 246 2,4 Ingen af ovennævnte ,2 Uoplyst 414 4, I alt ,5 UNDERSØGELSER I GU ,1 PRAKSIS HCG 451 4,4 BT 181 1,5 Urinstix/urinmikroskopi 779 7,6 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 616 6, Podning - klamydia mm ,3 Wet smear 8 7,8 Smear ,1 Endometrie biopsi 1, Andre 74 7,2 Ingen 946 9,2 Uoplyst 115 1,1 I alt ,4 BEHANDLINGSKONSE- KVENS P-piller - anden antikonception ,3 Lokal hormon behandling 414 4, Systemisk hormonbehandling 131 1,3 Lokal antibiotica/ svampe middel 525 5,1 Systemisk antibiotica 486 4,7 Cyklokapron og/eller NSAID 48,5 Henvisning til gyn./sygehus ,1 Rådgivning 42 4,9 Ingen af førnævnte ,1 Uoplyst 169 1,6 I alt ,7 5

6 Samlede resultater Hyppigste henvendelsesårsag var profylaktisk smear (knapt 3), dernæst fulgte p-piller og udflåd/kløe/svie. Nederst vises aldersfordelingen ved de forskellige henvendelsesårsager. Henvendelsesårsag antal P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) Uoplyst Alder Aldersfordeling P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postklimakteriel blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Max Min Mean Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Sexologiske problemer Andet (herunder abort) 6

7 Samlede resultater Langt de fleste henvendelser var ny kontakt. Hyppigste risikofaktorer var rygning og svær overvægt begge hos knapt 1. Henvendelsesårsag og kontaktform P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postklimakteriel blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Sexologiske problemer Andet (herunder abort) Uoplyst Ny Kontrol Uoplyst Risikofaktorer Svær overvægt (BMI>3) 8,7 Undervægt (BMI<18) 1,2 Ryger 9,7 Stofskiftelidelse/diabetes 2,2 Disp.til bryst- /gynækologisk cancer 2,4 Ingen af ovennævnte 74,2 7

8 Samlede resultater 75 af alle fik foretaget GU, 34 fik foretaget profylaktisk smear. 14 af kontakterne blev henvist til gynækologisk speciallæge eller sygehus. Undersøgelser i praksis GU 75,1 HCG 4,4 BT Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 6 7,6 1,5 Podning - klamydia mm 18,3 Wet smear 7,8 Smear 34,1 Endometrie biopsi Andre Ingen 7,2 9,2 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,3 4 1,3 5,1 4,7,5 14,1 4,9 25,1 8

9 P-piller 115 (1) af alle registreringer drejede sig om P-piller. 58 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 24 år. I 2 tilfælde var der mistanke om cancer. 4 var svært overvægtige og 9 rygere. Mindre en 1 havde stofskiftelidelse/diabetes og lidt over 1 havde disposition til bryst/gynækologisk cancer. Undersøgelser i praksis GU 3,1 HCG 2 BT 55,7 Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 2,6 2,3 Podning - klamydia mm 15,7 Wet smear Smear 2,2 5,4 Endometrie biopsi Andre 3,3 Ingen 2,6 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,9,1,7,3 1,4 4,6 2,8 9

10 Anden antikonception 88 (8.6) af registreringerne drejede sig om anden antikonception. 72 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 34 år. I et tilfælde var der mistanke om cancer og i et tilfælde erkendt cancer. 1 var svært overvægtige og 1 var rygere. Undersøgelser i praksis GU 76,5 HCG BT 5,2 5,7 Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 1,3 1,3 Podning - klamydia mm 15 Wet smear 2,8 Smear 8,2 Endometrie biopsi Andre Ingen 13,3 14,5 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,1 4 1,1,5,3,1 9,4 43,2 11,5 1

11 Profylaktisk smear 2969 (29) af alle registreringerne drejede sig om profylaktisk smear. I 81 af tilfældene var det en ny kontakt, gennemsnitsalderen var 41 år. Hos 65 (2,2) var der mistanke om cancer, hos 34 (1,1) erkendt cancer. 1 var svært overvægtige og 9 var rygere. Undersøgelser i praksis GU 92,5 HCG,2 BT 5 Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm,6 1,4 Podning - klamydia mm Wet smear 6,3 7 Smear 93 Endometrie biopsi Andre Ingen 1,5,7 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,3 1,3,4,8,7,2 4,1 31,2 55,8 11

12 Blødningsforstyrrelse før menopause 657 tilfælde (6.4) af registreringerne drejede sig om blødningsforstyrrelse før menopausen. 86 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 34 år. I 26 tilfælde var der mistanke om cancer, hos 3 var der erkendt cancer. 14 havde svær overvægt, 12 var rygere og 3 havde stofskiftelidelse/diabetes. Undersøgelser i praksis GU 67 HCG 14,3 BT Urinstix/urinmikroskopi 7,3 6,5 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm Podning - klamydia mm 18,3 21,3 Wet smear 5,6 Smear 19,9 Endometrie biopsi Andre 5,8 Ingen 15,8 Behandlingskonsekvens P-piller - anden antikonception 16,9 Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID 2,1 2 1,7 3,5 3,3 Henvisning til gyn./sygehus 31,4 Rådgivning 46,7 Ingen af førnævnte 9,9 12

13 Perimenopausal blødningsforstyrrelse 141 (1,4) af alle registreringerne drejede sig om perimenopausale blødningsforstyrrelser. 8 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 47 år. I 7 tilfælde var der mistanke om cancer, i et tilfælde erkendt cancer. 15 var svært overvægtige, 11 var rygere. Undersøgelser i praksis GU 66 HCG BT Urinstix/urinmikroskopi 4,3 2,8 6,4 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 14,2 Podning - klamydia mm Wet smear 3,5 6,4 Smear 25,5 Endometrie biopsi Andre 7,8 Ingen 16,3 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,5 4,3 9,2 1,4,7 4,9 35,5 38,3 5,7 13

14 Postmenopausal blødning 13 (1) af registreringerne drejede sig om postmenopausal blødning. 94 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 61år. Hos 51 var der mistanke om cancer, hos 5 var der erkendt cancer. Der var svær overvægt hos 17, 16 var rygere, 3 havde diabetes/stofskiftelidelse og 14 disposition til cancer. Undersøgelser i praksis GU 86,4 HCG BT 4,9 Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm Podning - klamydia mm 6,8 9,7 9,7 Wet smear 2,9 Smear 3,1 Endometrie biopsi 1 Andre Ingen 7 5,8 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens , ,6 2,4 3,9 14

15 Klimakterielle gener i øvrigt 326 (3,2) af alle registreringerne drejede sig om klimakterielle gener i øvrigt. 64 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 58 år. I et tilfælde var der mistanke om cancer, i 7 tilfælde erkendt cancer. 7 havde svær overvægt, 13 var rygere, 4 havde disposition til cancer. Undersøgelser i praksis GU 47,5 HCG,3 BT 15 Urinstix/urinmikroskopi 4,3 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 1,7 Podning - klamydia mm Wet smear,3 3 Smear 13,8 Endometrie biopsi Andre 1,1 Ingen 29,1 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,4 16,9 1,2,6 6,7 58,3 9,8 15

16 Uhonoreret graviditetsønske 15 (1,5) af alle registreringerne drejede sig om uhonoreret graviditetsønske. 77 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 32 år. I 2 tilfælde var der mistanke om cancer. 11 havde svær overvægt, 7 var rygere, 3 havde stofskiftelidelse/diabetes. Undersøgelser i praksis GU 4 HCG 12,7 BT Urinstix/urinmikroskopi 4,7 6 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 36 Podning - klamydia mm 25,3 Wet smear 2,7 Smear 12 Endometrie biopsi Andre 9,3 Ingen 19,3 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,7,7 47,3 53,3 1,7 16

17 Udflåd/kløe/svie 17 (9,8) af alle registreringerne drejede sig om udflåd/kløe/svie. 88 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 37 år. I 14 tilfælde var der mistanke om cancer, i 5 tilfælde erkendt cancer. 8 havde svær overvægt, 8 var rygere, 3 havde stofskiftelidelse/diabetes. Undersøgelser i praksis GU 86 HCG BT 1,4 2,5 Urinstix/urinmikroskopi 14,7 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 3,3 Podning - klamydia mm 39,1 Wet smear 3,4 Smear 7,7 Endometrie biopsi Andre Ingen 6,7 7,1 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,1 8,8,7 37,1 22,3,1 6 37,9 1,5 17

18 Underlivssmerter 83 (7,8) af alle registreringerne drejede sig om underlivssmerter. 86 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 39 år. I 43 tilfælde var der mistanke om cancer, i 6 tilfælde erkendt cancer. 9 havde svær overvægt, 12 var rygere, 3 havde stofskiftelidelse/diabetes og 2,5 havde disposition til bryst-/gynækologisk cancer. Undersøgelser i praksis GU 84,7 HCG 1,7 BT 3,5 Urinstix/urinmikroskopi 3,6 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 11,8 Podning - klamydia mm 27,3 Wet smear Smear 12,2 1,6 Endometrie biopsi Andre Ingen 5,9 7,7 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,1 3,1,7 3,6 15,9 1,1 28,6 44,

19 Urininkontinens 268 (2,6) af alle registreringerne drejede sig om urininkontinens. 78 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 65 år. I 4 tilfælde var der mistanke om cancer, i 2 tilfælde erkendt cancer. 14 havde svær overvægt, 1 var rygere, 6 havde stofskiftesygdom//diabetes. Undersøgelser i praksis GU 76,9 HCG BT 6 Urinstix/urinmikroskopi 36,6 Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm Podning - klamydia mm Wet smear Smear Endometrie biopsi 3,7 1,5 2,2 6 Andre 25 Ingen 8,6 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,9 1,1,7 3,7 26,1 43,7 17,5 19

20 Mistanke om kønssygdomme I 548 (5,3) af alle registreringerne var der mistanke om kønssygdom. 81 var ny kontakt, gennemsnitsalderen var 25 år. I 4 tilfælde var der mistanke om cancer, i et tilfælde erkendt cancer. 3 havde svær overvægt, 11 var rygere. Undersøgelser i praksis GU 84,1 HCG BT Urinstix/urinmikroskopi Blodpr. Hgb, Hormon, TSH mm 2,6 3,5 4,6 4,9 Podning - klamydia mm 71,4 Wet smear Smear 7,5 7,7 Endometrie biopsi Andre 9,9 Ingen 4,9 P-piller - anden antikonception Lokal hormon behandling Systemisk hormonbehandling Lokal antibiotica/ svampe middel Systemisk antibiotica Cyklokapron og/eller NSAID Henvisning til gyn./sygehus Rådgivning Ingen af førnævnte Behandlingskonsekvens ,4,4,2 7,5 7,3 5, ,5 2

21 HYPPIGHEDSDIAGRAMMER Hyppighed af GU procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) 3,1 4 47, ,8 76,5 92,5 86, ,7 76,9 84,1 Hyppighed af BT procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) 5,7 5 7,3 6,4 4,9 4,7 2,5 3,5 6 3,5 7, ,7 21

22 HYPPIGHEDSDIAGRAMMER Hyppighed af Urinstix/urinmikroskopi procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) 2,6 1,3,6 6,5 2,8 4,3 6 4,6 9,7 9,2 14,7 3,6 36,6 Hyppighed af podning - klamydia m.m P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort),3 1,5 6,2 6,3 6,7 15,9 14,9 21,5 25, ,

23 HYPPIGHEDSDIAGRAMMER Hyppighed af wet smear procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) 2,2 2,8 7 5,6 3,5 2,9 3,1 2,7 2,2 7,5 2,3 12,2 3,4 Hyppighed af smear procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort) 5,4 8,2 19,9 25,5 3,1 13,8 12 7,7 1,6 6 7,7 8,

24 HYPPIGHEDSDIAGRAMMER Hyppighed af "mistanke om cancer" procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort),2,1 2,2 4 5,3 1,3 1,4 5,4 1,5,7 5,4 49,5 Hyppighed af "erkendt cancer" procent P-piller Anden antikonception Profylaktisk smear Blødningsforstyrrelse før menopause Perimenopausal blødnings forstyrrelse Postmenopausal blødning Klimakterielle gener iøvrigt Uhonoreret graviditetsønske Udflåd/kløe/svie Underlivssmerter Urininkontinens Mistanke om kønssygdomme Andet (herunder abort),1 1,1,5,7 4,9 2,1,5,7,7,2 2 24

25 VARIATIONSDIAGRAMMER GU Podning - klamydia m.m. 12 Antal deltagere 12 Antal deltagere <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 af registreringer af registreringer Wet smear Smear 18 Antal deltagere Antal deltagere <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 af registreringer af registreringer 25

26 VARIATIONSDIAGRAMMER P-piller-anden antikonception Lokal hormonbehandling 18 Antal deltagere 18 Antal deltagere <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9< <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 af registreringer af registreringer Systemisk hormonterapi Henvisning Antal deltagere <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 af registreringer Antal deltagere <1 <2 <3 <4 <5 <6 <7 <8 <9<11 af registreringer 26

27 Om deltagerne I alt 39 læger deltog. 32 indsendte baggrundsskemaet. 191 (63,) af de deltagende læger var kvinder. Den gennemsnitlige alder på lægen var 5 år (min.3 max. 66 år). Antal år i praksis min. år max. 35 år mean 13 år. Arbejder som Praksistype fast læge i praksis vikar i praksis basislæge/uddannelseslæge 9 solo gruppe kompagniskab Ja Nej Uoplyst Har praksis fasekontrastmikroskopi 64,2 34,4 1,3 Praksissygeplejerske ansat 8,1 19,2,7 Varetager dit personale opgaver i forbindelse med gynækologiske problemstillinger? Ja i stort omfang Nej, slet ikke Ja i mindre omfang Uoplyst 27

28 Er dit personale tilstede ved dine gynækologiske undersøgelser? Antal Ja, altid 17 5,6 Ja, i nogen omfang 44 14,6 Nej, aldrig ,1 Intet personale 2,7 Kendskab til gynækologiske problemstillinger Anticonception 87,4 12,3,3 Blødningsforstyrrelser 52 43,3 4,7 Klimakterielle gener 61,1 36,5 2,3 Underlivssmerter 5 45,7 4,3 Urinkontinens 33,2 6,5 6,3 meget godt nogenlunde mangelfuldt/behov for opdatering Kendskab til DSAM's vejledning om blødningsforstyrrelser Har du kendskab til dem 3,5 54,3 9,6 5,6 Har du anvendt dem 16,3 47,3 22,2 14 Hvis ja, finder du dem anvendelige i det daglige arbejde 34,6 46, Vil du anbefale dine kolleger, at bruge dem 44,2 43,4 8,2 4,1 meget noget lidt slet ikke 28

29 Registreringsskema 29

30 Registreringsvejledning Gynækologi i almen praksis 29 Registrering i april/maj 29 Vejledning til registreringsskemaet Du bedes i en 2 dages periode registrere alle patienter, der henvender sig i konsultationen, hvor henvendelsesårsagen er et gynækologisk problem. Registreringen påbegyndes mandag den 2. april eller snarest derefter. Hvis du har en fridag eller holder ferie i registreringsperioden, skal du forlænge registreringsperioden, så du samlet registrerer i 2 dage i alt. Graviditetsundersøgelser og HPV-vaccination skal ikke inkluderes. Udfyld een linie for hver kontakt og anvend et nyt registreringsskema hver dag. Vi anbefaler, at registreringen udføres umiddelbart efter konsultationen. Kun den tilmeldte læge kan registrere oplysninger på skemaet. Fødselsdag Kontaktform Henvendelsesårsag Cancer Risikofaktorer Undersøgelser i praksis Behandlingskonsekvens Registrer dag, måned og år. Kun 1 kryds Angiv om det drejer sig om en ny episode eller en kontrol. Kun 1 kryds (se dog tekst) Ved flere henvendelsesårsager angives den vigtigste. De mulige årsager fremgår af skemaet. Bemærk at profylaktiske graviditetsundersøgelser og HPV-vaccination ikke skal registreres. Ab. prov. og ab. imminens føres under Andet. Vurderer du undtagelsesvis, at der er flere ligeværdige vigtige henvendelsesårsager, skal du bruge en linie for hver. Kun et kryds Hvorvidt den aktuelle konsultation giver dig mistanke om cancer, hvorvidt der foreligger kendt cancer, eller hvorvidt du ikke har mistanke om cancer. Smear skal IKKE registreres som mistanke om cancer. Et eller flere kryds Hvorvidt der foreligger over- eller undervægt, hvorvidt patienten ryger, har stofskiftelidelser eller disposition til bryst- /gynækologisk cancer. Et eller flere krydser Angiv alle de undersøgelser, du foretager i forbindelse med den aktuelle konsultation. Et eller flere kryds Angiv de behandlinger, du evt. instituerer, hvorvidt du henviser til gynækologisk speciallæge eller sygehus, samt hvorvidt du giver rådgivning i forbindelse med konsultationen. Husk at der skal være mindst et kryds i alle hovedgrupperne. Efter endt registrering sendes skemaerne og baggrundsskemaet til: Audit Projekt Odense J. B. Winsløws Vej 9A, 1. sal, 5 Odense C 3

31

32

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 27 Svarrapport første registrering efteråret 27 184 praksis fra Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 1 Hypertension i almen

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Hovedstaden 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Audit om den ældre patient

Audit om den ældre patient Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Svarrapport efter første registrering Region Syddanmark 1 1 Audit om den ældre patient Er din praksis klar til de moderne ældre? Region

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Sekretær/praksispersonale

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland

Tværfaglig audit om. smertebehandling i almen praksis 2015. Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Tværfaglig audit om smertebehandling i almen praksis 15 Bedre smertebehandling i Region Nordjylland Nord-KAP, APO og Almen Praksis kortlægger smertebehandlingen i Region Nordjylland Læge/behandlersygeplejerske

Læs mere

Forebyggelsesaudit Grønland 2005

Forebyggelsesaudit Grønland 2005 Forebyggelsesaudit Grønland 25 Svarrapport Samlet resultat for 13 distrikter Forebyggelsesaudit, Grønland 25 Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom En undersøgelse af patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Procedure 1. Lægepraksis tilmelder sig PROTECCT-M projektet via datafangst Når lægeklinikken giver tilsagn om deltagelse i projektet, sender

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014

Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Personalet finder kræft Nordjysk Praksisdag 12. september 2014 Berit Skjødeberg Toftegaard Speciallæge i almen medicin PhD-studerende ved forskningsenheden for almen praksis, Aarhus Moderator: Jens Balle

Læs mere

Velkommen til Gynækologi i telefonen. Underviser: Berit Enggaard Kaae. Kursusleder: Gitte Mailandt

Velkommen til Gynækologi i telefonen. Underviser: Berit Enggaard Kaae. Kursusleder: Gitte Mailandt Velkommen til Gynækologi i telefonen Underviser: Berit Enggaard Kaae Kursusleder: Gitte Mailandt Hallo? - det er måske lidt et dumt spørgsmål, altså det er fordi at, ja det er faktisk lidt pinligt, men

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

Gynækologi i almen praksis

Gynækologi i almen praksis Gynækologi i almen praksis M E T T E R O H D E T E R P F E B R U A R 2 0 0 9 Dagens program Undersøgelsesteknik Udflåd Blødningsforstyrrelser Spiraloplæggelse på fantom GU Ordentligt lys Lejet i passende

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Gynækologi i almen praksis

Gynækologi i almen praksis Gynækologi i almen praksis M E T T E R O H D E T E R P A U G U S T 2 0 0 9 Dagens program Undersøgelsesteknik Udflåd Blødningsforstyrrelser Spiraloplæggelse på fantom GU Ordentligt lys Lejet i passende

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Gynækologi i almen praksis. Mette Rohde Terp Sept. 2006

Gynækologi i almen praksis. Mette Rohde Terp Sept. 2006 Gynækologi i almen praksis Mette Rohde Terp Sept. 2006 Dagens program Udflåd Blødningsforstyrrelser Klimakterium Prævention GU Ordentligt lys Lejet i passende højde Tampontang, cytobrush,spatel, clamydiasæt

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Gynækologi og obstetrik 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger

Læs mere

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009

AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS. Svarrapport 2007/2009 AUDIT OM HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2009 Svarrapport 2007/2009 Audit om Hypertension i almen praksis 2. registrering Oktober 20. Udgivet af Audit Projekt Odense J.B. Windsløws Vej 9A 5000 Odense C Forfattere:

Læs mere

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom

Audit om psykofarmaka. med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Audit om psykofarmaka med fokus på opfølgning og hjertekarsygdom Region Syddanmark 215 1 Kolofon: Audit om psykofarmaka Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Folkesygdomme i almen praksis

Folkesygdomme i almen praksis Folkesygdomme i almen praksis Forekomst og forebyggelsesperspektiver vurderet i forbindelse med en auditregistrering 24 Dorte Gilså Hansen, Niels Kristian Rasmussen, Anders Munck Audit Projekt Odense,

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Genanalyse af metastaserende prostatakræft

Genanalyse af metastaserende prostatakræft Genanalyse af metastaserende prostatakræft Molekylærbiologisk karakterisering af human prostatacancer og effekt af antiandrogen behandling med anvendelse af oligonukleotid microarray analyse. Vejledning

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk

Kim Brixen Overlæge, Ph.d. Endokrinologisk afd M Odense Universitetshospital E-mail: kim.brixen@ouh.fyns-amt.dk Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 196 Offentligt 1 Til Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Forfatterark: Lars Poulsen APO-konsulent Fyns Amt Almen Medicinske Hus J.B. Winsløws Vej

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Projektrapport Forebyggelsespuljen 2007

Projektrapport Forebyggelsespuljen 2007 Projektrapport Forebyggelsespuljen 2007 Rudersdal Diabetes 2008 Et samarbejdsprojekt mellem Rudersdal Kommune, praktiserende læger i Rudersdal Kommune og Gentofte Hospital 27. februar 2009 Rudersdal Diabetes

Læs mere

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. reumatologi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 30. januar 2014 1. Reumatoid artrit 1.1 Journal: Udredning Gennemgang af et antal journaler viste, at nydiagnosticerede

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet Grønland 27 Svarrapport 42 deltagere Sygeplejerskens rolle som visitator og behandler af henvendelser til sundhedsvæsnet

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006.

Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 2006. Bilag til specialebeskrivelse for gynækologi og obstetrik i Region Hovedstaden. Februar 6. Det gælder alle tabellerne, at tallene må tages med mange forbehold, og at de ikke uden videre skønnes egnede

Læs mere

Lægekonsultationerne. i Statsfængslet i Nyborg

Lægekonsultationerne. i Statsfængslet i Nyborg Lægekonsultationerne istatsfængsletinyborg Enaktivitetsanalyse 2012 Lægekonsultationerne i Statsfængslet i Nyborg En aktivitetsanalyse Udgivet af: Forfattere: Lay out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO)

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons

Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer. Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 471 Offentligt Vejledning om udredning og behandling af kønsidentitetsproblemer Enhedschef, overlæge Anne Mette Dons Den gamle vejledning Vejledning

Læs mere

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet

PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN. Familieambulatoriet PROJEKT FAMILIEPLANLÆGNING I ALKOHOL- OG STOFBEHANDLINGEN Familieambulatoriet KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål vedrørende projektet kontakt: E-mail: auh.projekt.familieplanlaegningsindsats@rm.dk Telefon: 2478

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

FYAM s medlemsundersøgelse 2016

FYAM s medlemsundersøgelse 2016 FYAM s medlemsundersøgelse 2016 Forum for Yngre almenmedicinere (FYAM) er en del af Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) og således en videnskabelig almenmedicinsk forening for de yngre læger, som er

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb

Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Lars Onsberg Henriksen, Koncerndirektør Komorbiditet og patienter som ikke umiddelbart passer ind i pakkeforløb Set fra en regional synsvinkel overordnet, strategisk planlægningsmæssigt, og behov for ændret

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:7.12.2006 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr.

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE

FAKTA OM OG REHABILITERING VED GYNÆKOLOGISK KRÆFT DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Jette Marquardsen, Lissi Jonasson og Rikke Daugaard Sundhedscenter for Kræftramte, april 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

15-04-2016 BLØDNINGSFORSTYRRELSER CASES BLØDNINGSFORSTYRRELSER

15-04-2016 BLØDNINGSFORSTYRRELSER CASES BLØDNINGSFORSTYRRELSER CASES 15 årig pige henvender sig i konsultationen med sin mor. Moren er bekymret over, at datteren ikke har fået menstruation (menarche). Pigen er normalt udviklet. Hun dyrker en del sport. Er sund og

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus.

Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af Ans Lægehus, samt lidt om uddannelsesforløbet for uddannelseslæger i Ans lægehus. Præsentation af ansættelsessted og uddannelsesforløb. Ydernr. 069701 Lægehuset Teglgade 23 8643 Ans tlf.

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag?

Gynækologi i almen praksis. Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Gynækologi i almen praksis Blødningsforstyrrelser, PCOS og postklimakteriel hormonbehandling Hvor står vi i dag? Pernille Ravn Overlæge, forskningslektor, dr. med. Odense Universitetshospital Gynækologisk-Obstetrisk

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

AUDIT-vejledning: sådan gør du

AUDIT-vejledning: sådan gør du AUDIT-vejledning: sådan gør du Du skal gennemføre tre audits: 1. En journalaudit med en før-måling på journaler fra 2010 2. En journalaudit med en efter-måling på journaler fra 2011 i pilottestperioden

Læs mere

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune

Business case model. for. Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Dato: Maj 2014 1/8 Business case model for Projekt vedrørende Akutfunktion Sundheds- og Ældreområdet Struer Kommune Projektets navn: Akutfunktion Projektets ejer: Projektleder: Afdelingsleder Mariann Mikkelsen

Læs mere

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens

Registreringsskema i Hjerteinsufficiens Registreringsskema i Hjerteinsufficiens På hvilke patienter skal dette skema udfyldes (inklusionskriterier)? 1. Patienter 18 år, med førstegangsdiagnosticeret hjerteinsufficiens som aktionsdiagnose (A-diagnose)

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere